Page 1

www.yrittajat.fi/oulainen www.yrittajat.fi/oulainen

Liity jäseneksi! p. 0440 730 100

PANOS Oulaisten Yrittäjien Oulaisten Yrittäjienjäsenlehti jäsenlehti

Torstai 19.10.2017 nro 2

Heidi Hannus viettää suurimman osan vuodesta pihaprojekteissa eri puolilla Suomea, mutta yhä enenevässä määrin myös Puolassa ja muissa ulkomaissa. Kuvassa hän on kuitenkin rakentamassa erikoista viherkattoa kaksiosaisen pihalatonsa päälle Oulaisten Petäjäskoskella.

Sivu 7

tervetuLoa ouLaIsten yrIttäjät ry:n vuosIkokoukseen ja yrIttäjäILtaan La 28.10.2017 kLo 18 aLkaen hoteLLI-ravIntoLa kasarIIn Rautatienkatu 3, Oulainen

Ilta alkaa sääntömääräisellä syyskokouksella ko 18 ja jatkuu klo 19 yrittäjäiltana. Ohjelmassa mm. maittava illallinen, juhlapuhe (PPY:n puheenjohtaja Lauri Mikkonen) ja palkitsemistilaisuus. Illan esiintyjinä ovat Duo Atomi ja Zore. ILmoIttautumInen ja erIkoIsruokavaLIot pe 20.10.2017 mennessä sähköpostILLa yrIttajat@ouLaInen.fI. Illalliskortin hinta on jäsenyrittäjälle 30 € ja ei-jäsenelle 50 €. Illalliskortti sisältää koko illan ohjelman ja ruokailun. Viinipaketin voi tilata ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä (hinta 20€ / hlö, sis. 12cl valkoviiniä, 18cl punaviiniä, 8cl jälkiruokaviiniä).

tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhdistyksesi toimintaan sekä nauttimaan illasta, seurasta ja juhlallisuuksista!


2

www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

nro 2/2017

Kun Oulaisissa ei ole… Vai onko sittenkin? Monesti kuulee jonkun sanovan, että Oulaisissa ei ole jotain tiettyä palvelua tai Oulaisista ei saa jotain tuotetta. Yleensä näin ei kuitenkaan ole. Meillä on tämänkokoiseen alle 8000 asukkaan kuntaan todella kattavasti kaikkea. Ajattelinkin nyt leikkiä hieman eipäs-onpas – leikkiä tämän asian kanssa. Mukavampi olisi, jos tämän voisi tehdä jonkun toisen henkilön kanssa, mutta kun lehdessä se ei ole mahdollista, niin joudun ”väittelemään itseni kanssa”. Oulaisiin on rekisteröity reilut 800 yritystä. Oulaisten kaupungissa on hyvät harrastusmahdollisuudet monenlaiseen liikuntaan ja kulttuuriin aina kansantanssista autourheiluun ja valokuvakerhosta partiotoimintaan ja kaikkea noiden väliltä. Koska kyseessä on Oulaisten Yrittäjät Ry:n jäsenlehti, niin väittelen asiasta jäsenyritystemme osalta. Aloitan ihan aakkosjärjestyksessä tutkimaan asiaa. Kaikki yritykset ovat toki yhtä tärkeitä, mutta kaikkia noin 200 jäsenyritystä en valitettavasti voi tässä mainita.

Oulaisissa ei ole akupunktiohoitajaa! Kyllä on, kaksikin. Tämän vuoden keväällä aloitti toimintansa Akupunkkari-niminen yritys ja jo useamman vuoden toiminut hieronta-alan yritys Relaksoma, joka on ottanut uutena palveluna valikoimaan akupunktiohoidot. Näiltä voi saada apua lukemattomiin vaivoihin, mm. päänsärkyyn, stressiin ja vatsavaivoihin. Oulaisissa ei ole erikoismetalliteollisuutta! Kyllä on, paljonkin. Esimerkiksi AM Bonus Oy, joka valmistaa kartioniveltappeja metsä- ja maansiirtokoneisiin sekä teollisuuden laitteiden niveliin täysin omana tuotantonaan ja omien tuotekehittelyjen pohjalta. Tuotteita menee myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Erikoismetalliteollisuudeksi voitaneen laskea myös Oulaisten Metallityö Oy, joka valmistaa lumilinkoja alusta loppuun joka puolelle Suomea. Muita metallialan yrityksiä jäsenlistan mukaan ovat Kasvusepät, Oulapelti ja R-Ekosteel. Oulaisissa ei ole elokuva- ja kulttuurisalia! Kyllä on. Kinokulma Oy toimii elokuvateatterina, mutta

siellä pidetään myös muita kulttuuritapahtumia, mm. konsertteja ja kävijöitä tulee ympäristöpaikkakunniltakin, koska Oulaisten elokuvateatteri on tasokas verrattuna lähipaikkakuntiin. Oulaisissa ei ole kultaseppää! Kyllä on. Kultaseppä Kari Rantalalta saa jopa asiakkaan toiveiden mukaisia uniikkikoruja sekä korujen korjauksia. Oulaisissa ei ole elämysmatkailumahdollisuutta! Kyllä on. Matikaisen Lomaparatiisi Ky tarjoaa kokonaisvaltaisen elämyksen autourheilun parissa maittavan ruoan, autokilpailun ja savusaunan merkeissä. Myös Pohjanmaan Vossikka Merijärven Ylipäässä tarjoaa hevosvoimia, mutta sanan varsinaisessa merkityksessä. Oulaisista ei saa kodin kiintokalusteita! Kyllä saa. Oulaisten Kaluste ja Maalaus Oy on toimittanut jo 40 vuoden ajan lähialueelle korkealaatuisia ja käytännöllisiä kalusteita moniin eri tarkoituksiin. Oulaisissa ei ole automaalaria! Kyllä on. TH Automaalaamo Oy:n kautta saa auton peltikorjauksia

ja maalaustöitä korkealla ammattitaidolla. Oulaisissa ei ole pakkausteollisuutta! Kyllä on. Tojapak Ky tekee pahvista pakkauksen kuin pakkauksen asiakkaan tarpeiden mukaan ja koko tuotanto alusta loppuun tapahtuu Oulaisissa. Jäsenenämme on myös Ylivieskassa toimiva J-Pack Oy. Lisäksi Oulaisissa on myös sellainen erikoisuus, kuin noin 50 paikallisen yrityksen omistama lehti, eli Jokilaaksojen SeutuMajakka. Tällaista pientä, täysin paikallista lehteä ei lähellekään joka paikasta löydy. Tuossa nyt muutamia ”erikoisuuksia”, joita ei välttämättä tämän kokoisissa kaupungeissa ja kunnissa ole. Lisäksi meillä on kattavat päivittäistavara- ja elintarvikekauppapalvelut, monia sähkö- ja lvi-alan toimijoita, kuljetusliikkeitä, hyvinvointipalveluita, hoiva-alan toimijoita, laajavalikoimainen kodintekniikka- ja huonekaluliike… Meillä on siis vaikka mitä! Käyttäkää oulaistelaisia palveluita, näin saamme palvelut myös Oulaisissa

pysymään! Kysykää tarjous paikalliselta toimijalta, hinta varmasti tulee niin lähelle tai jopa alemmas, mitä muualla, ettei kannata viedä rahaa pois Oulaisista. Mitä enemmän käytätte oulaistelaisia palveluita, sitä enemmän sitä tulee verojen muodossa Teidän kaikkien käytettäväksi kaupungin julkisten palveluiden kautta!

Mika Ilomäki puheenjohtaja Oulaisten Yrittäjät ry

Asukkaat, yrittäjät, kolmas sektori sekä kaupunki elinvoiman rakentajina Oulaisissa Oulaisten kaupunki on asukkaidensa, yritysten sekä kolmannen sektorin vahva yhteisö, joka pitää huolta ja luo edellytyksiä kunnan elinvoiman vahvistamiselle. Oulainen on yhtä aikaa asukkaidensa yhteisö, palve-lujen järjestäjä yhdessä yritysten kanssa sekä paikallisen ja alueellisen elinvoiman ylläpitäjä ja vahvistaja. Oulaisten itsehallinto mahdollistaa kokonaisvaltaisen paikallisen elinvoiman ja talouden kasvun sekä hyvinvoinnin turvaamisen. Oulaisissa elinvoima tulee nähdä kunnan uudistumiskykynä, jota tarvitaan taloudellisen kasvun, yhteis-kunnan toimivuuden, yksilön hyvinvoinnin sekä kunnan vetovoiman vuoksi. Oulaisten kestävän elinvoimai-suuden kasvu tulee perustua jatkuvaan uudistumiskykyyn, verkostomaiseen yhteistyöhön ja hyvinvoiviin kuntalaisiin ja yrityksiin. Oulaisilla tulee olla halua kokeilukulttuuriin sekä luoda uutta toimintaa ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Oulaisten on kuitenkin tunnistettava, mistä uudistumiskyky syntyy ja kuinka sen olemassaoloa voi edistää kaupungissa. Oulaisten elinvoima ilmenee uudistumisena, kehityksenä, joustavuutena sekä uusina toimintatapoina toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksesta. On sopeutettava ja kehitettä-vä kunnan omaa toiminta uusiin vaateisiin, otettava käyttöön uusia prosesseja sekä aktivoitava kuntalaiset, yritykset, kuntien eri toimialojen

työyhteisöt ja muut sidosryhmät vahvaan yhteistyöhön. Keskeistä Oulaisissa on saada aikaan positiivisia vaikutuksia ja vahvistaa kykyä uudistua ympäristön muuttuessa. Kokonaisuutena kunnan elinvoimaa voidaan tarkastella vetovoimaisen ympäristön, kilpailuky-kyisen yrityskannan, osaamisen ja työvoiman saatavuuden, palvelujen, sosiaalisen pääoman ja yhteisölli-syyden sekä vahvan kuntatalouden näkökulmista.

Kilpailukykyinen yrityskanta lisää elinvoimaa Oulaisissakin elinkeinoelämän ja yrityskannan kehittäminen on yleisin näkökulma elinvoiman kehittämises-sä. Kun yrityskanta on kilpailukykyinen, se tarjoaa kuntalaisille työpaikkoja. Ilman työpaikkoja ja yrityksiä ei ole palvelujen rahoittamisessa tarvittavia verotuloja. Kun työpaikkoja on vähän, se tarkoittaa vähemmän kuntalaisia ja vähemmän hyvinvoivia kuntalaisia. Tästä syystä on tärkeää, että Oulaisissakin elinkeinot ja palveluyritykset kehittyvät, uudistuvat ja säilyvät kilpailukykyisinä ja että yrittäjyys kunnan alueella vahvis-tuu. Oulaisissa kunta voi edistää ja tukea yritystoimintaa monin eri tavoin. Yritysten kehittymistä, osaavan työvoiman saatavuutta ja innovaatiotoimintaa tukeva kunnan elinkeinotoimen, oppilaitosten, yritysten, tutkimuslaitos-

ten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden ja muiden kehittämisyhteisöjen verkosto voi luoda paikkakunnalle kilpailuetua, joka antaa yrityksille mahdollisuuden sijoittua paikkakunnalle sekä kasvaa ja uudistua. Oulaisten yrityspalvelukeskuksen tarjoamat palvelut varmistavat tämän, ja myös sen että pienyritykset ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat henkilöt löytävät tukea liikeideansa kehittä-miseen sekä osaavat hyödyntää investointeihin ja kehittämiseen tarjolla olevaa tukirahoitusta ja hankkeita Oulaisten elinvoiman kokonaisuuden tunnistamisen lisäksi elinvoiman vahvistaminen edellyttää toteutta-misentahtoa, tietoista päätöksentekoa ja työkaluja. Oulainen voi tietoisesti vahvistaa elinvoimaa kaikkien yksiköidensä toiminnalla sekä hallintorajat ylittävällä toiminnallaan. Päättäjien tulisi olla tietoisia kokonai-suudesta, etenemisen eri vaihtoehdoista ja päätösten vaikutuksista Oulaisten ja alueen elinvoimaan. Onnistuminen edellyttää laajaa yhteisymmärrystä ja vahvaa sitoutumista koko johdolta. Elinvoiman vahvistaminen voi tapahtua myös kumppanuuden, yhteistyön ja vuorovaikutuksen avulla kuntalaisten, yritysten, kunnan omien työyhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä edellyttää kunnalta potentiaalis-ten yhteistyökumppaneiden tunnistamista, markkinoiden hyvää tuntemusta sekä yritysten ja erilaisten yhteis-

Panos -liitteen jutut ja kuvat: Asta Uusivirta

työverkostojen osaamisen aktiivista hyödyntämistä. Mistä puhutaan, kun puhutaan Oulaisten vetovoimasta? Oulainen voi olla vetovoimainen, houkutteleva, dynaaminen, kiinnostava, potentiaalinen jne. useasta eri näkökulmasta. Kaupungin vetovoimaa voidaan tarkastella kokonaisuutena tai yksittäisten osatekijöiden näkökulmasta :

Meillä kaikilla Oulaisissa on sama päämäärä, elinvoiman lisääntyminen. Otetaan käyttöön myös yhteiset menetelmät, tavoitteet ja työkalut sen saavuttamiseksi.

• muuttajien määrä kaupunkiin ja kaupungista pois • matkailijoiden ja kävijöiden määrä • yrittäjien ja yritysten määrä • työpaikkojen ja työllisyyden kehitys • yritysten sijoittuminen kuntaan • pääoman ja investointien määrä kehitys kunnassa • kunnan imago ihmisten mielestä Osa näistä asioista on kehittynyt viime vuosien aikana Oulaisissa todella hyvin ja osassa taas riittää työtä. Ehdotankin, että allekirjoitetaan sopimus Oulaisten kaupungin ja Oulaisten Yrittäjien kesken, jonka tavoitteena on lisätä Oulaisten elinvoimaisuutta valtuustokaudella 2017−2020. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä, parantamaan paikallisia elinkeinojen ja yrittämisen edellytyksiä, tukemaan kunnan palvelumarkkinoiden kasvua ja tasapainoista kehittymistä sekä parantamaan kunnan vetovoimaisuutta.

Jarmo Soinsaari  Elinkeino- ja kehitysjohtaja GSM +358 44 479 3208 Tel. +358 8 479 31 Fax +358 8 470 172 jarmo.soinsaari@oulainen.fi


www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

3

nro 2/2017

Rakennussuunnittelijana ympäri maata

Detaljikuvien avulla asiakas näkee esimerkiksi, mahtuvatko tilaan suunnitellut huonekalut paikoilleen. Sonja Kukkolalle yrittäjäksi ryhtyminen ei ollut suuri kynnys, mutta alan vaihtoa piti hetken aikaa miettiä. Kukkola ehti toimia kymmenen vuotta hierojayrittäjänä ennen kuin päätti terveyssyistä vaihtaa alaa. Talonrakentajaksi aikoinaan valmistunut aviomies-Timo ehdotti laatoittajaa, kurottajakuskia tai suunnittelijaa. �Valitsin suunnittelijan, koska siinä ei ainakaan tarvitse kiivetä korkeisiin paikkoihin�, Sonja naurahtaa. Hän opiskeli rakennusinsinÜÜriksi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Kukkola ehti tyÜskennellä viisi vuotta alan tÜissä Kalajoen kaupungilla ja Vieska Elementillä, kunnes perusti oman yrityksen, toiminimi Arksonin, vuoden 2016 heinäkuussa. Arkson on yhdistelmä arkkitehtisuunnitelman ja Sonja-nimen lyhenteistä. Arksonin kautta saa kaikki omakoti- ja rivitalojen rakentami-

seen tarvittavat rakennuspiirustukset: pohja-, asema- ja rakennepiirrokset, julkisivu-, detaljija 3D-kuvat. Tällä hetkellä Kukkola suunnittelee Kannustalon vakiomalleihin asiakkaiden toivomia muunnoksia. Suurin osa näistä piirroksista matkaa Etelä-Suomeen. �Se hyvä puoli tässä tyÜssä on, että tietokoneen välityksellä voi toimia ympäri maata�, Sonja sanoo.

Opiskellen eteenpäin Hän saa tyÜtarjouksia omien nettisivujensa kautta, mutta myÜs entisten tyÜkavereiden ja tuttavien kautta. Esimerkiksi Kalajoen satamaan valmistuneen suurikokoisen viljavaraston suunnittelu tuli aikaisempien kontaktien kautta. Tässä hankkeessa Kukkola toimi sekä vastaavana tyÜnjohtaja että pääsuunnittelijana. Mutta miten miesval-

Sonja Kukkolalla on yhteistyÜsopimus yhden talovalmistajan, Kannustalojen kanssa. Parhaillaan hän suunnittelee Kannustalon vakiomalleihin asiakkaiden toivomia tilamuunnoksia. taisella alalla suhtaudutaan naissuunnittelijaan? Kukkolan mukaan valtaosin täysin asiallisesti. �Sitten on muutamia sellaisia, että ei auta vaikka olet kuinka reipas ja teet hyvin tyÜsi, kun sukupuolesi on väärä.� Kukkolan toimipiste sijaitsee perheen omakotitalon pihapiiriin rakennettussa, erillisessä toimistotilassa. �Äitini oli parturi-kampaaja, joten ei minulla ole liian ruusuisia kuvia yksityisyrittäjyydestä. Äiti aina muistutti, että sinulla ei sitten ole kesälomaa. Nyt hän kyllä on tyyty-

väinen, jos osaan välillä levähtääkin.� Kukkola kiittää hyvistä perustaidoista myÜs Oulaisten kauppaopistoa, josta valmistui aikoinaan merkonomiksi. �Asiakaspalvelu, markkinointi ja yritystoiminta ovat aina olleet sydäntä lähellä ja kauppiksesta sain hyvät opit yritystoimintaan.� Tällä hetkellä Kukkola opiskelee tyÜn ohessa Oulun amk:ssa opettajan pedagogisia opintoja, koska haaveena on päästä tulevaisuudessa opettamaan tai kurssittamaan rakennuspiirtämisen pariin.

TässäkÜ tuleva talomallisto? Havainnekuva Kukkolan suunnittelemasta ja piirtämästä talosta.RAKENNAMME HUOLELLA • Uudis- ja saneerausrakentamista • Likakaivojen tyhjennyspalvelu

Revonkatu 1, Oulainen www.oulaistenyritystalo.fi

POIKAMIES hoitaa myĂśs NAISET!

 

   

 PJ Yrityspalvelu Oy on laadukkaita taloushallinnon palveluita tarjoava tilitoimisto.

 Tarjoamme:

   • Kirjanpidon, joko sähkĂśisenä tai perinteisesti,           tilinpäätĂśkset, alv-raportoinnin

     •  Veroilmoitukset, verosuunnittelun

• Palkkahallinnon

    • YhtiĂśoikeudelliset palvelut   Â?Â?  Â?   • Erilaiset sopimukset

www.talomeri.fi

040 522 4074

Palveluihini kuuluvat monipuoliset koneurakointi- ja maansiirtotyÜt. • Rehun paalausta ja käärintää • Kaivinkoneurakointia • Traktoriurakointia • Yms. koneurakointitÜitä • Murskeviljan säilÜntä tuubiin tai ilman

   Â?Â? Â? ­€ • Välitämme HT-tarkastukset sekä lain vaatimat ‚ ­Â?ƒÂ?€„   lausunnot ja todistukset mm. autoilijat 

Â… †   ‡ ˆ‡‡‡Â?ˆ„

‰ Oulaistenkatu 24, Oulainen p. 045 6199 999 Avoinna ma-pe 9-17 tai sopimuksen mukaan www.parturipoikamies.com

Soita ja kysy lisää! Peräläntie 247, MERIJÄRVI Puh. 040 701 3798 • juha.perala@kotinet.com


4

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

www.yrittajat.fi/oulainen

nro 2/2017

PANOSTA HYVINVOINTIISI! - Firstbeat- hyvinvointianalyysillä saat tietoa palautumisesta ja tunnistat omat kuormitustekijäsi. Lisätietoja teemu.sorvoja@taukokangas.fi / 044 4794 792

LIITELEHDET

- Älä jää odottamaan kivun tai vaivojen kanssa! Fysioterapiaan myös ilman lääkärin lähetettä.

SEUTUMAJAKAN KAUTTA!

- Hyvinvointisi tukena Personal Trainer- palvelut, ravitsemusohjaus, hieronta, vyöhyke- ja lymfaterapia, shiatsu, jalkahoidot, suolahuonehoito.

Järjestöt - Seurat - Joukkueet - Tapahtumat

- Monipuoliset liikuntapalvelut! Kuntosalille edullisesti 25 € / kk tai 120 € / 6 kk! Ryhmäliikunta: Easy, jooga, pilates, toiminnallinen harjoittelu, allas- ja kuntosaliryhmät.

• VARAINHANKINTAA • NÄKYVYYTTÄ • MARKKINOINTIA KÄRPPÄ UUTISIA Jaettiin mm. Raksilan jäähallissa!

Tulossa RETROlauantai 18.11.2017 klo 12 alkaen!

Puh. 0440 470 126 ilmoitukset@seutumajakka.fi

Ajanvaraus: p. 044 4794 707 | www.taukokangas.fi

P. 050 4073 372 Nurmelankatu 3, Oulainen niko.ahvenlampi@navasahko.fi www.navasahko.fi

• Täyden palvelun sähkötyöt ammattitaidolla • Sähköurakoinnit yksityisille ja yrityksille • Sähköasennukset • Sähkösuunnittelu • Sähkötarvikkeiden myynti • Ilmalämpöpumput + asennus ja tarvikkeet

KÄTEVÄSTI SAMANKATON KATONALTA! ALTA! KÄTEVÄSTI KAIKKI KAIKKI SAMAN

Arkisin 10-18 Lauantaisin 10-15 Keskuskatu 11, Oulainen P. 0440 658 300 p. 0440 658300 www.sarinkaluste.fi

p. 08-473740 www.teknisettokola.fi

p. 0440 658300 www.sarinkaluste.fi

ma-pe 10-18 Keskuskatu 11, 86300 Oulainen

la 1 0-15 11, 86300 Oulainen Keskuskatu www.teknisettokola.fi

TOKOLA

Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-15

Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-15

Keskuskatu 11, 86300 OULAINEN Puh. (08) 473 740

-----------------

Pirkko Haapakoski

Low, body ja ARMY aerobiccia, keppijumppaa, joogaa ja venyttelyä ysäritunnelmissa. Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja nettisivuillamme.

Palvelemme: p. 08-473740 www.teknisettokola.fi

Soita ja kysy lisää,

0207 550 040


www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

Vakioasiakkaita 18 vuoden takaa

5

nro 2/2017

SKY- kosmetologi

SKY- kosmetologi JALKAHOIDOT, KÄSIHOIDOT, KASVOHOIDOT, LAHJAKSI ÄIDILLE LAHJAKORTTI KUUMAKIVIHIERONNAT JA SOKEROINNIT JALKAHOIDOT, KÄSIHOIDOT, KASVOHOIDOT, KUUMAKIVIHIERONTA + 150,00 KUUMAKIVIHIERONNAT JAKASVOHOITO KARVANPOISTOT KUUMAKIVIHIERONTA + JALKAHOITO 130,00 TARJOUS PAKETTIHOIDOT KASVOHOITO ultraäänellä tai timantilla 5 x 350,00 KUUMAKIVIHIERONTA + KASVOHOITO 150,00 KUUMAKIVIHIERONTA 5 x 350,00 KUUMAKIVIHIERONTA + JALKAHOITO 130,00 Asemakatu 2 (käynti Keskuskadulta) SARJAHOIDOT 86300 OULAINEN Puh: 044-0658261 KASVOHOITO ultraäänellä tai timantilla 5 x 350,00

KUUMAKIVIHIERONTA 5 x 350,00 Hakapolku 6 86300 OULAINEN Puh: 044-0658265

 Ibrahim ja Senay Sagir ovat tyytyväisiä Oulaisiin. Ibrahim Sagir on ollut paikkakunnan pizzeriayrittäjä jo 18 vuotta. Senay auttaa kassalla kiireisimpinä aikoina viikonloppuisin ja iltaisin. 18 vuotta pizzeriayrittäjänä Oulaisissa on pitkä aika. Vuodet eivät ole olleet veljeksiä keskenään. Välillä on ollut hiljaisempiakin aikoja, mutta Ibrahim Sagir kertoo, että kokonaisuudessaan on sujunut hyvin. �Tämä vuosi näyttää viime vuotta paremmalta�, vertaa Ibrahim. Asiaan vaikuttaa sekin, että kiinalainen ravintola ja Teboil lopettivat toimintansa. �Rojda on ainoa ruokapaikka tämän kadun varrella.� Ibrahim on oppinut tietämään, mistä paikkakunnalla tykätään. Oulaisissa ollaan lihansyÜjien valtakunnassa. Kolme suosikkipizzaa ovat Cicilia,

Opera Special ja Quattro. Niitä kaikkia yhdistää kinkku. Jokaisessa on omat erikoisuutensa: Ciciliassa aurajuustoa, Operassa tonnikalaa ja Quattrossa katkarapuja. Harva tietää, kuinka tuoreita Ibrahimin pizzat ovat. Pohja on itsetehty eikä turhaan jääkaapissa säilytetty. Kaikki kastikkeet ja normaalin majoneesin Ibrahim tekee itse ilman säilÜntäaineita. Jauheliha jauhetaan paikan päällä. Raaka-aineet tulevat tukusta viikoittain. Muutama asia on parissakymmenessä vuodessa muuttunut. Salaatteja kysytään ja syÜdään enemmän, varsinkin ke-

säisin. Gluteenittoman pizzan kysyntä on selvästi lisääntynyt. Majoneesi ei ole enää pizzan mauste, vaan yksi täytteistä. �Nykyään ihmiset haluaa, että kaikki hedelmät on pizzan sisällä�, Ibrahim kertoo. Hänen omat suosikkinsa pizzan täytteiksi ovat yksinkertaisia: paljon sipulia ja feta-juustoa. Pizzeriayrittäjä syÜ pizzaa enemmän lomallaan. Pizzerian asiakkaista iso osa on vakioasiakkaita. Kolme miesasiakasta, jotka olivat avauspäivän ensimmäiset asiakkaat 18 vuotta sitten, ovat yhä vakiokävijÜitä. Yksi heistä on Haapavedeltä, toinen

Kuljetus Sami Rantaeskola Kuljetus Kuljetus Sami Rantaeskola Rantaeskola Kuljetus Sami Rantaeskola Kuljetus Sami Honkarannantie 86300 Oulainen Honkarannantie 218 86300 Oulainen Honkarannantie 218Rantaeskola 86300 Oulainen Honkarannantie218 218 86300 Oulainen Honkarannantie 86300 Oulainen

Nivalasta ja kolmas Oulaisista. Vuoden alku, tammihelmikuu on hiljaisempaa Maataloudenjaja teollisuuden teollisuuden Nyt Nyt myÜs suodattimet, Üljyt jaja aikaa ja kiireisintä heinä- Maatalouden myÜs suodattimet, Üljyt Maatalouden jajateollisuuden suodattimet, Üljyt ja ja Maatalouden teollisuudenNyt NytmyÜs myÜs suodattimet, Üljyt huollot kaikkiin kulkuneuvoihin! kuljetuspalvelut kuu. �Silloin käy paljon kuljetuspalvelut huollot kaikkiin kulkuneuvoihin! kuljetuspalvelut huollot kaikkiin kulkuneuvoihin! huollot kaikkiin kulkuneuvoihin! kuljetuspalvelut kesälomalaisia, ja konePyydä tarjous: 0445131247 www.kuljetussamirantaeskola.fi Pyydä tarjous: 0445131247 www.kuljetussamirantaeskola.fi Pyydä Pyydätarjous: tarjous:0445131247 0445131247 www.kuljetussamirantaeskola.fi www.kuljetussamirantaeskola.fi päivätkin näkyvät.� Maatalouden ja teollisuuden Nyt myÜs suodattimet, Ül Senay-vaimo auttaa pizzeriassa yleensä viikuljetuspalvelut huollot kaikkiin kulkuneuvo konloppuisin ja kiireisimpinä aikoina iltaisin. Hän Pyydä tarjous: 0445131247 www.kuljetussamirantaeskola.fi palvelee asiakkaita, hoitaa LAADUKASTA REMONTTI - JA kassaa ja tiskaa. Pizzoja Senay ei kuitenkaan osaa RAKENNUSTYÖTÄ AMMATTITAIDOLLA valmistaa. �Me olemme tyytyväisiä Oulaisiin. - uudisrakentaminen KYSY ILMA INEN TARJ Täällä on oma asiakaspiiOUS! Puh. 044 2 - saneerausurakointi 1 8 ri ja paljon tuttuja ihmisiä. aki.pahkasa 5610 kattomuutostyÜt lo@kotinet. Uusi uimahalli on vilkascom - kylpyhuoneet ja saunat tuttanut myÜs pizzeriassa.�

Pahrak Oy

���� �­€�‚��€

KĂ„YTĂ„ PAIKALLISIA PALVELUJA! Oulainen. kyosti@terentjeff.fi

Puh. 0400 666 365

KOSKIKIOSKI Oulaistenkatu 32, Oulainen

AIMO OJALA OY

KiinteistĂś- ja koneiden vuokraus Ylivieskantie 188, 86300 OULAINEN Puh. 0500 684 464 aimo.ojala@kotinet.com

TĂ–RMĂ„NHOVI Saukontie 12, Oulainen www.tormanhovi.fi

Jouluruokailut alk. 20â‚Ź/hlĂś. p. 040 769 5274 info@tormanhovi.fi

ISOLUOMA

 

  Â  

Â?

AA, VT Toni Isoluoma  

AA, VT Pirjo Isoluoma Â? AA, VT Kari Pikkarainen  

Ajanvaraus www.isoluoma.fi

www.opuslex.fi

   


6

www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

nro 2/2017

Peltola elää metsästä ja marjoista

EN

KOIRIEN JA KISSOJEN KOIRIEN JA JA KISSOJEN KOIRIEN KISSOJEN VERKKOKAUPPA VERKKOKAUPPA VERKKOKAUPPA

Lätkässä Lätkässä Lätkässä Lemmikkeihin! Lemmikkeihin! Lemmikkeihin! www.tassumaki.net

www.tassumaki.net www.tassumaki.net Tassumäki - Tmi MikaLinkki. Nurmelankatu 3, Oulainen Tassumäki - Tmi MikaLinkki. Nurmelankatu 3, Oulainen

Tassumäki - Tmi MikaLinkki. Nurmelankatu 3, Oulainen

T NY

Syksyn ja talven näyttävät, suositut Rukka ja Luhta uutuudet ovat saapuneet!

MAHTAVIA TARJOUKSIA! Esim. 9,Rukka Kiara 15 kevyttoppatakki - naisille - punainen

109,-

Rukka Kai 199,kevyttoppapuku - miehille - harmaa

139,-

Muista suuren suosion saavuttaneet nettisivumme

www.urheilupajala.f i - Paljon maksuvaihtoehtoja -

Rukka ja Luhta tuotteet voit tilata myĂśs nettikaupastamme!

Oulaistenkatu 36, 86300 Oulainen Puh. (08) 474 666, 044 338 4007 Avoinna: ma - pe 9-18, la 9-15

Oulainen

EN   

Kuvassa Risto Vohon monitoimikone kuljetuslavetilla sekä taustalla vadelman kasvatustunnelit. Peltolan tila sijaitsee Oulaisten Mäyränperällä. Metsäkoneurakoinnin kausiluontoisuus pisti Risto Nyt Vohon hankkimaan muitakin ansaintamahdollisuuksia. Hän ajaa yhdellä koneketjulla sieviläisen Koneyhtymä Känsälän aliurakoitsijana Kalajokilaaksossa ja Siikalatvalla. Koneet takevät tÜitä kahdessa vuorossa ja kahdella ulkopuolisella tyÜntekijällä. Metsänhakkuu ja -korjuu ajoittuu pääasiassa talveen ja kevääseen. Kesäksi oli luontevaa jatkaa siitä, minkä Riston vanhemmat aikoinaan sivutoimisina aloittivat, eli marjanviljelystä. Pihassa on yhteensä noin kolme tuhatta neliÜtä kasvatustunneleita vadelmalle sekä vajaa neljä hehtaaria mustaviinimarjaa. Peltolan

Metsä ja Marja ryhtyy tuottamaan muutakin puutarhamarjaa vuonna 2019, mutta lajike on vielä harkinnassa. Vadelma myydään yksityisille sekä tukkuun Ouluun. Mustaherukka taas menee kokonaisuudessaan Kiantamalle Suomussalmelle. Voho kertoo, että tuotteet ovat puhtaita, vaikka eivät luomua. �Torjunta on biologista ja siitä pitävät huolen erilaiset hyÜnteiset, esimerkiksi kimalaiset pÜlyttävät ja levittävät samalla harmaahomeen estoaineen.� Vadelman poimintaan tarvitaan viisi kausityÜntekijää, herukka taas poimitaan koneellisesti. Voho on harjoittanut metsäkoneurakointia vuodesta

1995 lähtien. �Se on aika ailahtelevaista nykyään ja liian kausiluontoista. Tietysti ilmastokin vaikuttaa voimakkaasti. Siihen, että saat hakata on aika tiukka kriteeristÜ�, Voho kuvaa alan kehitystä. Pienyrittäjän kukkarolle käyvät esimerkiksi monenlaiset kurssitukset ja korttikoulutukset, jotka ovat toistuvia. �Ammattipätevyyskorttiin on oltava viisi erilaista koulutusta, joista ennakoivan ajon kurssi on pakollinen. Itselläni on sen lisäksi ensiapu-, tyÜturva-, tieturva- ja tulityÜkortti. Tällä alalla kaikille pakollisia ovat tyÜturva-, ensiapu- ja luonnonhoitokortti. Kun jokainen niistä maksaa 120 - 180 euroa ja lisäksi pitää maksaa tyÜntekijän päivän

Maarakennuspalvelut Purku-urakointi Lavettikuljetukset

Revonkatu 1, 86300 Oulainen | gsm: 0400 382 489 tapani.saari@tapanisaari.fi | www.tapanisaari.fi

Avoinna sopimuksen mukaan Puh. 044 293 9061 www.talousmeri.fi Oulaistenkatu 37 L 4 86300 OULAINEN

 

 

TAKSI RAUTIO OULAINEN 0400-581 280

palkka, niin kyllä ne pienille firmoille tuntuu kovilta jutuilta.� Erityisesti Voho ihmettelee ammattipätevyyskorttia, jonka ainoa pakollinen osio liittyy ennakoivaan ajoon. �Kun muut neljä osiota voivat olla mitä tahansa, vaikka kaikki samaa ensiapua, niin kyllä se tuntuu rahastukselta. Koulutuksen pitäisi aina olla suoraan ammattitaitoa tukevaa�, Voho korostaa. Talousasiat hoituvat lähipiirissä, sillä puoliso Anne tyÜskentelee talousjohtajana PRT Forest Oy:lla. 26vuotias poika on yrittäjänä Oulussa, mutta rakentaa avopuolisoineen omakotitaloa vanhempien naapurustoon. Perheen tytär asuu puolisoineen Kuopiossa.


www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

7

nro 2/2017

Puutarhurin Puola-kontaktit

Heidi Hannus viettää suurimman osan vuodesta pihaprojekteissa eri puolilla Suomea, mutta yhä enenevässä määrin myös Puolassa ja muissa ulkomaissa. Vuoden 2004 asuntomessut Oulussa sysäsivät Heidi Hannuksen vuonna 2002 perustamaa Villa Garden -yritystä eteenpäin. Kuusi hänen suunnittelemaansa asuntomessupihaa herätti huomiota. Toinen etappi oli vuonna 2011, jolloin Helsingin puutarhamessujen yhteydessä Hannuksen toiminta laajeni koko Suomeen. Nyt hän suunnittelee pihoja Lapista Helsinkiin, jossa on asunut suurimman osan ajasta viimeiset kolme vuotta. ”Vuodesta 2013 lähtien kaikki työni ovat tulleet puskaradiolla”, Hannus kertoo. Hän on saanut tilauksia

myös ulkomailta ja ensimmäinen ulkomaan suunnittelukohde oli Viroon 2011. Monet ulkomaan kontakteista ovat syntyneet Hannuksen Terassi-lehteen kirjoittamien piha- ja puutarhajuttujen myötä. Hän on suunnitellut mm. Spot Finlandia -hankkeen pihan Puolaan ja kirjoittaa myös puolalaisen puutarhakirjan. Spot Finlandia -hankkeessa rakennetaan opastus- ja tapaamiskeskus Puolan Czerwonakiin. Keskuksen tavoitteena on vilkastuttaa kaupan-, kulttuurin- ja opetuksen vaihtoa Suomen ja Puolan välillä. Keskus on malliesi-

Hotelli Ravintola Kasari Rautatiekatu 3 86300 Oulainen +358400367708

merkki suomalaisesta puurakentamisesta, ja se tehdään Kontiotalon hirrestä. Rakennus valmistuu itsenäisyyspäiväksi. Hannus oli pormestarin kutsumana kansainvälisenä tuomarina kilpailussa, jossa etsittiin Czerwonakin kauneinta pihaa. Hannus tekee myös keskuksen pihasuunnitelmat. Pihojen rakentaminen on monivuotinen projekti. Hanketta rahoittaa osittain myös Rieska Leader. Kirjaprojekti on seurausta tästä hankkeesta. ”Puolalaisista yksityispuutarhoista ei ole tehty kirjaa. Tarkoitukseni on kertoa kirjassa, millaisia puutar-

hoja Puolassa on ja miten niihin voisi tuoda skandinaavista ja modernia tyylisuuntaa”, Hannus sanoo. Yksi ohje, jonka Hannus aikoo puolalaisille tarjota, on selkeys. ”Älkää miksatko kaikkea yhteen.” Hannuksen kansainvälisesti eniten huomiota herättänyt pihaprojekti on Iin Jokipuutarha. Se on esitelty kattavasti maailman laajuisessa painoksessa, arvostetussa New Nordic Gardens -kirjassa sekä joissakin piha- ja puutarhaalan kansainvälisissä aikakauslehdissä. Erityistä huomiota tavoitti Hannuksen suunnittelema lasikuutio, josta talon läheinen, upea jokimaisema heijastuu lävitse. Lasikuutio toimii kasvi- tai oleskelu-

huoneena. Maisema-arkkitehtuuri kiinnostaa Hannusta, joten tässäkin isossa puutarhaprojektissa otettiin koko ympäristö rakennuksineen kaikkineen huomioon. Tänä vuonna kohteeseen on alettu rakentaa hänen suunnittelemaansa yksityistä taidepuistoa. Tälle syksylle Hannuksen talon omassa pihassa Petäjäskoskella on meneillään iso ja ainutlaatuinen viherkattoprojekti. 15 senttiä korkeaan ja kuusi erilaista kerrosta sisältävään viherkattoon istutetaan noin 400 kasvin pottitainta. Pariladon katolla kasvaa jatkossa ajuruohoa, ahomansikkaa, oreganoa, maksaruohoja, ketoneilikkaa sekä niittykukkia.

Puutarhasuunnittelijan oma piha on yksityispiha, jota Hannus ei ole halunnut esitellä vielä vieraille. Yrityksen referensseinä ovat Heidin suunnittelemat pihat ympäri Suomea, jotka on toteutettu suunnitelmaa noudattaen. Näitä kohteita puutarhuri esittelee myös ulkomaisille kollegoille, jotka haluavat tutustua yrittäjän työhön kansainvälisen yrittäjävaihdon kautta, joita Heidi on itsekin tehnyt useisiin maihin. Heidi Hannus suunnittelee myös ulkokalusteita. Ensimmäiset kalustesuunnitelmansa hän teki jo kymmenvuotiaana. ”Ensimmäinen haaveammattini olikin kalustesuunnittelija.”

Viime viikonloppuna Hannuksen oman pariladon päälle rakennettiin erikoislaatuista viherkattoa. Tässä on meneillään kasvukerroksen levitys katolle.

MEILTÄ KAIKKI YKSITYISET HAMMASLÄÄKÄRI JA LÄÄKÄRIPALVELUT ONLINE-AJANVARAUS: laakarikeskussyke.fi

la 11.11.

diandra

liput 13 € sis. narikan. disco pe-la klo 4 saakka keittiö ke-la 17-22

Keskuskatu 7, Oulainen Puh. (08) 474 333 Fax. (08) 474 335

LIIKUNTAA JA HYVINVOINTIA - Ravintovalmennus - Personal trainer palvelut - Ryhmäliikunta www.femoris.fi info@femoris.fi 044 988 2333

Shoppaile nyt ! 7 / 4 2 a s s i l l Halpa-Ha teessa: avattu osoit Verkkokauppamme halli.fi

www.halpa

Asemakatu 1, Oulainen

www.kinokulma.fi

OULAINEN Palvelemme ma-la Saariperäntie 196, Oulainen WWW.RAKENNUSPALVELUOLLILA.FI

8-21

@HalpaHalli

p. 044 3095 659


8

www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

nro 2/2017

Asunnon osto ja vuokraus vilkastunut Oulaisten hyvä työllisyystilanne on alkanut näkyä syksyn mittaan myös asuntojen kysynnässä. Asuntoja kysytään sekä ostettavaksi että vuokrattavaksi selvä st i v i i m ev u o t i sta enemmän. ”Nyt on asunnon kyselijöitä muualta enemmän ja he kertovat, että ovat muuttamassa Oulaisiin työn perässä”, kertoo Laaksojen OP-Kiinteistökeskuksen kiinteistönvälittäjä Karoliina Koski. Ostajien tarpeet ovat nyt jonkin verran erilaisia. Toki edelleen asuntoja kysellään mahdollista m yö h e m p ä ä o s t o a varten, mutta työpaikan saaneet tarvitsevat asunnon nopeastikin. Asunnon ostajia on tullut niin pohjoisesta, Kainuusta kuin Etelä-Pohjanmaaltakin. Myös isännöitsijä Päivi Yppärilä lisää, että vuokra-asuntojen kysyntä on kesän jälkeen vilkastunut. ”Sähköisiä asuntohakemuksia on tullut enemmän kuin aikaisemmin. Yleensä vuokraasunnon kyselijät ovat nuoria miehiä lähipaikkakunnilta, jotka tulevat Oulaisiin Lehto Groupille töihin.” Asuntoa ostavat ovat yleensä perheellisiä, jotka ovat saaneet Oul a i s i s t a t yö p a i k a n .

Asunnon ostaminen ja asuntojen vuokraaminen ovat selvästi vilkastuneet Oulaisissa. Laaksojen OPKiinteistökeskuksen naiset toivovat, että hyvä kehitys jatkuu mahdollisimman pitkään, sillä uudet asukkaat ovat kaupunkiin todella tervetulleita. Pöydän ääressä istumassa Karoliina Koski (vas.), Päivi Yppärilä, Hanna Vuoti ja Henna Yppärilä (edessä oik.) Joskus muualta muuttava perhe joutuu tekemään ratkaisun, jossa toinen vanhemmista muuttaa paikkakunnalle työhön ja asuu vuokraasunnossa niin kauan, että perhe saa talonsa myytyä.

Ensiasunnon ostajat liikkeellä Koski kertoo, että myös nuoret ensiasunnon ostajat ovat aktivoituneet viime kuukausina. ”Korot ovat nyt alhaalla, asuntojen hinnat ovat

pysyneet kohtuullisina ja kaupungilta saa kahden tuhannen euron avustuksen ensiasunnon ostoon. Lisäksi kaupungilla on vielä lapsiavustus. Näistä kertyy kiva potti ensiasunnon ostajille.”

KARTIONIVELTAPIT

Valtio tarjoaa edelleen verohelpotusta. 18 – 39-vuotiaan ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Asuntoja Oulaisissa on edelleen runsaasti tarjolla niin vuokrattavaksi

kuin ostettavaksikin. Koski kertoo, että hänen myynnissään on 60 käytettyä asuntoa ja lisäksi uudiskohteita, tontteja ja toimitiloja. Yppärilän mukaan vuokra-asuntoja on tyhjillään noin 90 kappaletta. ”Se on selvä, kun asukasmäärä on vähentynyt. Vuonna 1997 Oulaisissa oli 8500 asukasta, nyt tuhat vähemmän.” Naiset kertovat tekevänsä tiivistä yhteistyötä, jotta jokaiselle asuntoa Oulaisista kyselevälle voitaisiin tarjota mieluinen vaihtoehto. ”Minulla on jonkin verran myös yksityisten vuokra-asuntoja tarjolla, mutta jos niistä ei löydy sopivaa, niin varmasti Oulaisten Amiraalilta sitten asunnon löytää”, Koski vakuuttaa. Myös toinen isännöitsijä, Hanna Vuoti on tyytyväinen kaupungin tämän hetkiseen tilanteeseen. ”Olemme saaneet jonkin verran uusia isännöintiasiakkaita. Toivottavasti hyvä maine kiirii.” Laaksojen OP-Kiinteistökeskuksen naiset ovat tyytyväisiä myös keväällä uudistettuihin tiloihin, joissa sisäänkäynti on kaikille yhteinen ja kokoustilat riittävät taloyhtiöiden kokousten pitämiseen.

ROMUHEIKKI YRITTÄJÄNÄ

JO 40 VUOTTA!

metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin

AM Bonus Oy OULAINEN

ROMU-HEIKIN HUUTOKAUPPAHALLI

www.ambonus.fi

Ari Mattila puh. 0400-474685

Takojankatu 22, Oulainen, puh. 0400 580 611

Kallion Heinätuote Oy

p. 044-5788 609

P. 010 5044 820 pirjo.kortesoja@tehosiivous.fi www.tehosiivous.fi

Voiteluaineet nettikaupasta

Villen Rengas ja Kone Oy Oulainen. puh. 08-473 457. Myymälä Ma-Pe 9-17, La 9.-13.

T:mi Jani Birling p. 050 5473777 jani.birling@jabi.fi www.facebook.com/jabi.fi

MaanSuosituin SuosituinKEITTIÖ KEITTIÖ Maan

aista ! Kotimulaatua p huip

villenrengasjakone.fi

• Sisä- ja ulkomaalaukset • Remontit • ICT-palvelut: tietokoneiden huollot, lähiverkon kaapeloinnit • Pitopalvelut, voileipäkakut, kermakakut • Eräopaspalvelut sopimuksen mukaan

Huomisen metallityöt jo tänään Tuotekehitys – Suunnittelu – Valmistus Revonkatu 1 B 2, 86300 Oulainen puh. +358 44 2969448 timo.kukkola(at)kontrasolutions.fi

Varaa palveluaika keittiösuunnitteluun Varaa palveluaika keittiösuunnitteluun Mauri Myllykangas 0400 777 347 Mauri Myllykangas Puh.Puh. 0400 777 347 OJAN RAUTA

Nurmelankatu 4, OULAINEN Nurmelankatu 4, OULAINEN


www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

nro 2/2017

9

Kasvu tavoitteena viennin kautta AM Bonuksen ulkomaanvienti on vielä noin viidesosa liikevaihdosta, mutta kasvu on tavoitteena. Yrittäjä Ari Mattila kertoo, että Puolaan löytyi jälleenmyyjä vuosi sitten. Sikäläinen Saltus Serwis edustaa John Deeren metsäkoneita. ”Puolaan lähtee aika säännöllisesti, noin kerran kuussa tavaraa”, Mattila sanoo. Kaupunki on koillis-Puolassa sijaitseva Olsztyn, jonka lähin, suurempi kaupunki on satamakaupunki Gdansk. Sikäläinen jälleenmyyjä vierailee säännöllisesti eri puolilla Suomea ostaen ja vieden maasta käytettyjä metsäkoneita Puolaan. Parasta aikaa Mattila käy kauppaneuvotteluja myös kohtalaisen suuren, venäläisen yrityksen kanssa. FinnMetko ja alan muut suuret messutapahtumat ovat paikkoja, joissa ulkomaan yhteydet syntyvät. Viemään ei kuitenkaan välttämättä päästä heti. ”Ensimmäiset kontaktit ovat jo vuosien takaa”, Mattila huomauttaa. Yrityksen ensimmäiset vientikohteet ovat Virossa,

jossa on useita yhteistyökumppaneita. Yrityksestä on viety pienempiä eriä myös Ruotsiin, Venäjälle, Hollantiin ja Saksaan. ”Ja onhan meidän tuotteita mennyt tietysti kotimaisten, isojen konevalmistajien kautta ympäri maailmaa.” Mattila paljastaa, että suunnitelmissa on toiminnan laajentaminen. ”Tavoitteena on lisätä tuotevalikoimaa sellaisilla tuotteilla, jotka liittyvät meidän perustuotteisiin. Samalla mietitään tilakysymystä, kun nämä tilat ehkä käyvät vähän pieneksi”, Mattila sanoo. AM Bonus on toiminut yhdeksän vuotta. Yritys valmistaa kartioniveltappeja metsä- ja maansiirtokoneisiin. Yrityksen ideana on poistaa kuluneiden korvakoiden välys laajenevilla kartiokappaleilla. Tällä tavalla estetään myös välyksen syntyminen jatkossa. Lähimmät kilpailijat ovat Ruotsissa. Mattila kertoo, että työvoiman saatavuus on konepajojen ongelma. Yritys haki kuukausien ajan uutta työntekijää, kunnes

Ari Mattila on saanut suurten messujen kautta yritykselleen ulkomaan kontakteja ja myös selvää kauppaa. Taustalla yrityksen työntekijät, Miikka Aholin ja Atte Mattila. vihdoin löytyi yksi mahdollinen. Hänkin muutti hyvin kaukaa Oulaisiin. ”A m m a t t i o p i s t o i s s a

opetus ei ole sillä tasolla, että voisi tulla ammattilaisia ja ne, jotka ovat kynnelle kykeneviä, ovat jo

Oulaisten Seurakunta oulainen.kirkkoherranvirasto@evl.fi etunimi.sukunimi@evl.fi --------------------------------------------Keskuskatu 9, 86300 Oulainen Puh. (08) 479 7420 Palveleva puhelin 01019 0071

www.oulaistenseurakunta.fi

TAKSI Matti Niemelä 0400 942 362 0400 982 568

1+8 pikkubussi henkilöauto

P. 040 5630 337, Keskuskatu 3, Oulainen www.kiinteistokeidas.Fi

Kaikkea Hyvää

TERVETULOA AUTOKOULUUN! p. 0400 560 895 www.pekanliikennekoulu.fi

töissä. Koneistajan työ vaatii aina koulutusta. Nuoret miehet ovat oppipoikia, ja vie aikaa oppia

tässä työssä ammattilaiseksi”, Mattila sanoo.


10

www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

nro 2/2017

Markkinahenkinen johtajaksi

Byrokratia paisunut

Sähkösuunnitelmia tekevä Kyösti Terentjeff kiittää tänä syksynä 30 vuotta täyttävää Taukokangasta pitkästä asiakassuhteesta. Aktiivisesti kantaaottavalla yrittäjällä on mielipide myös uudeksi kaupunginjohtajaksi. Hän kaipaa paikalle markkinahenkistä, ulospäinsuuntautunutta henkilöä. Sähkösuunnittelija ja yrittäjä Kyösti Terentjeffiltä saa suorasukaisen mielipiteen niin Oulaisten kaupungin asioihin kuin yrittämiseen ylipäänsä. Terentjeff tunnetaan kantaaottavuudestaan ja selkeistä mielipiteistään.

”Oulaisten kaupungin kanssa yhteistyö on erittäin vaikeaa”, hän sanoo. ”Kun olin 28 vuotta sitten sekä yrittäjänä että opettajana yhtä aikaa, niin se aiheutti kateutta. Kaupungilta sanottiin suoraan, että kun Ylivieskassa

kuljet, et saa hommia meiltä”, Terentjeff kertoo. ”Mieluummin täällä puukotetaan kuin kannustetaan. Oulaisissa ajatellaan niin kuin Lehdonkin kohdalla, että suuri on kaunista. Yksittäistä yrittäjää ei arvosteta millään lailla.

Yrittäjien henki haisee vähän pahalle, koska he ovat keskenäänkin kateellisia. Onhan täällä tietysti Elpo, mutta se on vähän hampaaton. Tehdään pöytäkirja ja asia jää sitten siihen.” Terentjeffin mielestä

Monipalvelu Lund Oy

T OSTEE URTUL T • SU YERIT • T L E F S K • U T A OSTEE LISTEE • TEIPP URTUL • RAT • JU TTEET LYERIT ET • SU R O F S A K U • T T U T • A U E P SS ET JULISTE INOKS T • ME T • TEIP ANSIO RRAT • T • MA OTTEE LEHDE SSUTU EET • K ET • TA E S T • K M IT T O S • E E E IN T K • T ORET ANSIO T • MA ORTIT LOMAK OSTEE KIRJEKU LEHDE EET • K T SUT • URTUL ÄYNTIK AKKEE KEET • • ESITT T • SU YERIT • RIT • K L K M E E F S IT A O T K T • L M R N U • T O E A O L E • KAL • TEIPP TARRAT ÄYNTIK JULISTE TSUT • K T • • U E • K E T IT • T A • R IT R T E T R T ER O RET KUTSU IRJAT KALEN ALENT SSUTU ET • TA JEKUO RIT • K INOKS T • ME PIT • K ORET • UPIT • • FLYE ANSIO IRJEKU ROLLU T • MA • ROLL T K K E • E T • D • E T JA T H E T T JA E E IR E E IS R E T T K L E ET • L TULOS ULOST AT • JU • ESITT YERIT • MAKKE SUURT • SUUR • TARR ORTIT ET • FL • IK T T E E E T T T S T • LO E D N IS K S Y L H K U E KIRJAT JU KÄ TEIPPA EIPPAU ERIT • EET • L ERIT • RRAT • KIRJAT TEET • EET • T T • FLY ALENT OMAKK T T E ET • TA L T E S O • T K O U IS T T U O ERIT • L T U JA ORET • MAIN T • FLY MESSU AT • JU • MESS T • KIR E U T R E E • T E R JK T D T A D IR IO IS H T S K H L IO E E • L N ANS AT • JU TEET • OKSET ET • KA TERIT • EET • K • TARR TULOS • MAIN ESITTE KALEN ET • ESITT OKSET • SUUR HDET RTIT • E T IN TSUT • LOSTE L E O A S U U • IK M K K T T T R T U • • E A U YN ET • KIRJA EHDET MAKKE T • SU • TEIPP L E IT IT • KÄ O S R T R EKUOR L • K E E E • T Y E U T E L T A T N F E P E T K S • LE IP O K K E A T U A O T K E T M KIRJAT E • • U IN T O T • MESS T • MA YERIT • • JULIS LLUPIT SET • L OTTEE LEHDE NSIOT ARRAT UORET ET • FL AINOK SSUTU A T E K • M E K T • JE M IT • IS • IR T R L • T T E K E E S JU T EE LENT TEET • AINOK ANSIO • LEHD RRAT • • ESITT TULOS ET • M EET • K T NTERIT ET • TA ORTIT • SUUR • LEHD OSTEE INOKS • ESITT • KALE L T T A ÄYNTIK E U T E IT S M T E T U K R K S • R U K T U O T A IRJAT A LEHDE IRJAT ET • SU • LOM ET • KU ÄYNTIK RIT • K • TEIPP S R • K E T K T Y E O T • E U L S E U R F A K E IT K P RIT • K O • K E O IP U ER K T E IN K T A E T A E JE N M • T M E • FLYE IR O L IS T L K • T A L E E • • T K E JU E E T T T • T • D E T IS S IO IT H O L K LUP • LE (08)ET2804 TARRAT SSUTU • KANS400 E• AT • JU MAINO TERITpuh. T •www.laatupaino.fi T • ME KSET • ITTE • TARR TEET KALEN • LEHD MAINO IT • ES KANSIO TULOS OKSET STEET T R IT • • SUT • O R IN R U L T T E O A U E U E T S M IK E T D N • • H UR LE KÄYNT • ESITT HDET UKSET ET • LE T • SU T • KA TERIT • TEIPPA ET • LE AUKSE IKORTIT MAKKE KUTSU MAKKE TEET • T • LO • TEIPP KÄYNT E T O ORET • S • T L O U E K • U E IT K O T R T T JE E E U IN KIR UTUOT INOKS ALENT • MESS T • MA • MESS T • MA PIT • K LEHDE NSIOT LEHDE NSIOT ROLLU A ET • KA • TERIT • E K N T IT • E R L IT T E S A E T E UT • K ESITTE KALEN RTIT • • KUTS RTIT • TSUT • YNTIKO T • KU YNTIKO IT • KÄ E Ä R R K E O • T U N ERIT ALE KIRJEK ALENT PIT • K ROLLU

044 - 2703 555

Painotalo lähellä Sinua

SUOMALAISTA LIHAA

PIENEEN JA SUUREEN TARPEESEEN! Arkeen ja juhlaan!

LIHAKAUPPA OULAINEN

www.lihakauppa.net Puh. (08) 471 327

Kaupungin kehittämisrahoja Terentjeff laittaisi lisää katujen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Uimahalliksi olisi riittänyt halvempikin rakennus. ”Uutta hallia pitää tukea joka vuosi vähintään 15 eurolla kävijää kohti eikä se tuo yhtään työpaikkaa tai yritystä tänne. Katuja käyttävät kaikki joka päivä, mutta uimahallia vain hyvin harvat. Investoinnit pitäisi mitoittaa kunnan koon mukaan, ei 20 000 hengen, vaan 7000 mukaan. Uudet poliitikot saisivat ottaa virkamiespäätökset tarkempaan seurantaan.

Päätösten pitää olla kokonaisedulliset kaupunkia ajatellen”, Terentjeff korostaa. Muuten hän on kotikaupunkiinsa tyytyväinen. ”Kun vaan tuo kateus heitettäis poijes ja käytettäis paikallisia palveluja. Huolestuttavaa on, kun on tyhjiä kauppatiloja pääkadun varrella. Jos ollaan palveluita vailla, niitä pitää myös käyttää ennen kuin on myöhäistä.” Välillä Terentjeff kertoo haikailevansa vanhoja patruunoita takaisin. ”Ei ollut niin valtavaa byrokratiaa ja miehen sanaan vielä luotettiin. Nyt on tarjouspyyntöihin oltava niin monenlaista paperia, ettei niitä kukaan edes lue.” 30 vuotta tänä syksynä täyttävälle Taukokankaalle Terentjeff antaa täyden tunnustuksen. ”Se on vuosien saatossa ollut hyvä työnantaja ja olen ollut siinä mukana kakkosvaiheesta lähtien.” Toisen tunnustuksen saa merijärvinen sähköalan yrittäjä Matti Pohjanen, jonka Terentjeff tunnustaa oppiisäkseen. Leijoniin aktiivisesti kuuluva Terentjeff odottaa innokkaasti joulua ja Leijonien joulukeräystä. ”Se oli viime vuonna onnistunut ja tapahtumalle on selvästi löytynyt tilausta.”

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN!

R AV I N TO L A

Kalajoentie 10, Kalajoki . 08 462 820

eurot pitäisi pyörittää tehokkaammin omassa kunnassa ja unohtaa haaveet Barentsinmerestä ja Fennovoimasta. ”Olen kuullut siellä olevilta urakoitsijoilta, että hinta jäi alas eivätkä enää sinne mene. Ja taitaa Fennovoima olla jäissä ainakin vuoden, kun ei siellä ole rakennuslupaakaan. Se on hyvin epävarma vielä koko hanke.” Terentjeff haluaa ottaa kantaa myös kaupunginjohtajan valintaan. ”Siihen pitää saada räväkkä, markkinahenkinen henkilö, joka markkinoi Oulaista ulospäin eikä pyörisi vain täällä omissa ympyröissä.”


Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

Toiminimi Jani Birling on yksi Oulaisten uusimmista yrityksistä. Jani perusti yrityksen tänä keväänä. 37-vuotias mies teki rohkean ratkaisun. Hän irtisanoutui Elisan palveluksesta ja esimiestehtävistä Kokkolasta perustaakseen oman toiminimen. Birling on todellinen moniosaaja. Hän voi myös aidosti sanoa näin, koska on tehnyt murrosikäisestä lähtien jatkuvasti kahta työtä. ”Leipomossa alkoi työt kolmelta aamuyöllä ja jatkui puolillepäivin. Iltapäivän jatkoin sitten rakennus- ja maalaushommissa”, Jani kertoo. Hän muutti Oulaisiin Vähästäkyröstä vuonna 2004, kun hänen Himangalta kotoisin oleva Maarit-vaimonsa ryhtyi opiskelemaan Oulaisissa lähihoitajaksi. Pariskunnalla ei ole lapsia. ”Sitten me ostimme täältä talon ja jäimme tänne. Maarit sai työpaikan Taukokankaalta.” Entäpä ne Janin yrityksen toimialat: ulko- ja sisämaalaukset, remontointi, tietokoneiden huollot ja korjaukset, baarimikko ja ovimies, pitopalvelu asiakkaan tiloissa, ruuanlaitto ja leipominen sekä eräoppaan palvelut. Koulutukseltaan Jani on merkonomi ja tietokoneasentaja. Hänellä on myös

nn

lu Hollan t i it t e O

y

Aidosti monialainen

Asemakatu 1 86300 Oulainen www.msh.fi

Jani Birling on Oulaisten uusimpia yrittäjiä. Hän on tehnyt koko ajan kahta työtä rinnakkain, joten osaamisaloja löytyy: rakentamista, tietokoneiden korjausta, pitopalvelua, ravintolatyötä ja eräopastusta. Nyt hän etsii Oulaisista paikkaa, johon voisi rakentaa tilauskeittiön. erikoisammattitutkinto niin tekniikasta kuin johtamisesta. ”Keväästä lähtien olen kuitenkin tehnyt 95-prosenttisesti rakennus- ja remonttitöitä”, hän kertoo. ”Se tulee suvusta. Isä, pappa ja koko suku kirkkopuuseppiin saakka on rakentajia. Itsekin olin jo 14-vuotiaana ensimmäisen kerran raksalla kesätöissä.” Leipomotyön lisäksi Jani on ollut jo kuusi vuotta laittamassa perinteistä

lappilaista ruokaa Levin alppihiihdon maailmancupissa. ”Minulla on omat, mukana kuljetettavat lämpölevyt ja uuni sekä astiasto 70 hengelle.” Nyt Birling etsii Oulaisista pientä huoneistoa pystyttääkseen siihen tilauskeittiön. ”Pystyn keittiön kyllä rakentamaan, kunhan sopiva tila vain löytyy.” Eräoppaan tehtävät taas juontavat juurensa jo lapsuuteen, jolloin perhe retkeili Lapissa ja PohjoisNorjassa. Sittemmin van-

hemmat muuttivat Vähäst ä k y rö s t ä Kittilän Rautuskylään, jonne myös Jani rakensi kesämökin. Maarit ja Jani sekä perheen koira harrastavat säännöllisesti vaeltamista ja perhokalastusta Lapissa. ”Olen kulkenut siellä viimeiset 15 vuotta. Vaellus Lapissa on henkireikä. Kun kävelee niin kauas, että puhelimella ei saa enää yhteyttä, niin sitten on hyvä olla. Eräopaspalvelu pohjoiseen onkin kehitteillä.”

Puutavaran kuljetukset Avoinna: ma-pe 9-17, la sop. mukaan. Oulaistenkatu 24-26 L 9, OULAINEN Puh. 08-472 422 | www.hiukzetti.fi

Kivirannantie 130, 044 5470 777 pekka.kakela@kotinet.com

11

nro 2/2017

Met s äsu u

www.yrittajat.fi/oulainen

Aki Kiviniemi 040 578 6760 Toni Pesola 050 501 1523

OVET JA IKKUNAT HETI VARASTOSTA! • IKKUNAT • ULKO-OVET • MÖKKIOVET • VÄLIOVET

• SAUNANOVET • LASISEINÄT • KOSTEANTILANOVET • SUIHKUSEINÄT

Matkanivantie 364, Oulainen Puh. 050 4639 707 erma@kotinet.com www.ovikauppaerma.com

LATAA

Valopilkku-sovellus älypuhelimeesi Sillä voit tilata taksin ilmaiseksi.

Tilaukset: 0600 30060 Puhelun hinta 1.25€/puhelu + 1.00€/min + pvm.

Kela-tilaukset: 0100 86500 Puhelun hinta 1.25€/puhelu + pvm. (ei minuuttiveloitusta)

taksi.oulainen@outlook.com www.oulaistentaksi.fi. Rautatienkatu 7, Oulainen

OULAINEN

Maarakentamisen kaikki palvelut.

Tavallista parempi ruokakauppa Oulaistenkatu 15-17 puh. 4797 300 ma-la 8-21, su 10-21 miku.siljander@k-supermarket.fi

www.kuljetuspolar.fi

Autamme surun kohdatessa

Hekun suosikkiherkku

OMENALEIVOS P: 0505420777 0445420777 (päivystävä)

www.hiitolanhautauspalvelut.fi

Osmo Jukkola 044-700 11 11 osmo.jukkola@ memeko.fi

Mauri Jukkola 040-585 80 85 mauri.jukkola@ memeko.fi

Heikki Jukkola 040-074 14 12 heikki.jukkola@ memeko.fi

1,90

Tarjous voimassa 23.–28.10.

KAHVILA & KONDITORIA

O U L A I S T E N K AT U 3 2 , OULAINEN (08) 4695 644


12

www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

nro 2/2017

Oppirahat on maksettu Lama osui investointeihin

Haastattelua tehtäessä oli perjantai ja Ari Saukon työpäivä kotitoimistossa. Rekka matkasi kuljettajan mukana Raumalla. Rakentamisen vilkastuminen on näkynyt keväästä lähtien myös tavarankuljetuksissa. ”Rakennuspuolen tavaraa menee paljon”, kertoo merijärvisen kuljetusliikkeen yrittäjä Ari Saukko. Saukko ja hänen palkkaamansa kuljettaja Kari Kukkola ajavat yhdellä Kaukokiidon rekalla rautakauppatavaraa Uudenkau-

pungin, Rauman ja Porin alueelta Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle. Paluukuormassa tuodaan pohjoisesta metsä- ja metalliteollisuuden tuotteita. ”Viikonloppuja ja etelän pakollista yhdeksän tunnin ajotaukoa lukuunottamatta rekka on ajossa koko ajan”, Saukko kertoo. Tällä hetkellä yrityksen ajot ja jatkuvuus ovat

hyvällä pohjalla, koska Kuljetusliike Ari Saukko on euralaisen Auramaa Yhtiöiden vakituinen alihankkija. ”Asia tuli sattumalta puheeksi puolitoista vuotta sitten, kun olin Raumalla Ilmari Lehtosella tuuraamassa. Kun en osannut pitää suutani kiinni, niin sain jatkuvan sopimuksen”, Saukko naurahtaa.

Huonompiakin aikoja hän on 14 vuotta kestäneellä yrittäjän urallaan nähnyt. Vuonna 2008 alkanut talouden alamäki sulki tai siirsi Kiinaan monta suurta konepajaa, mikä heijastui kuljetuksiin. Saukko tunnustaa, että alamäki osui omassa yritystoiminnassa pahaan saumaan. ”Olin juuri investoinut perävaunuihin ja autoon, kun yht’äkkiä alkoi putoamaan hommia pois pelistä. Velkaannuin aika pahasti. Niistä veloista en ole päässyt irti vieläkään, vaikka nyt on jo vähän helpompaa. Mutta se oli sellaista elämänkoulua, josta olen jotakin oppinut. Ainakin varovaisemmaksi”, 41vuotias Saukko kertoo. Vaikka talous on ollut kuluvan vuoden alusta lukien selkeästi kohti parempaa, ei pienyrittäjä voi jäädä laakereilleen lepäämään. ”Itsellä jäi lomat kesällä pitämättä, ja kyllä ne lomat muutenkin pitää palastella pidennettyihin viikonloppuihin. Ei näistä hommista voi jäädä kokonaiseksi kuukaudeksi pois.” Saukko antaa täyden tunnustuksen Kristiina-vaimolleen, joka on hoitanut kodin ja lapset oman opettajan työnsä ohella. Per-

heessä on kolme lasta: 15vuotias J os ef i i n a , 14-vuotias Eemil ja 12vuotias Viljam, joista varsinkin Viljam teki kesäisin ajomatkoja isänsä kanssa etelään. Mutta mitä tekee yrittäjä vähäisellä vapaa-ajallaan? Ari Saukko kertoo rakenta-

vansa. Hän on rakentanut omakotitalon Vanhatien varteen 15 vuotta sitten ja viime vuosina tehnyt yläkerran lastenhuoneiksi. Isohkolla tontilla odottaa valmis pohja kuorma-autohallia varten. ”Aion rakentaa sen kappaletavarasta”, Saukko kertoo.

Merijärvisellä Kuljetusliike Ari Saukolla on sopimus euralaisen Auramaa Yhtiöiden kanssa. Rekalla kuljetetaan pääasiassa kappaletavaraa etelästä Lappiin.

RAKENNUSTEN SUUNNITTELU

Tyyliä&laatua KODIN SISUSTAMISEEN

JA VASTAAVA TYÖNJOHTO Rakennuspiirustukset Pääpiirustukset Valvonta

Rakentamisen neuvonta Energiatodistukset Työnjohto RAKENNUSYm.

Värisilmä Oulainen

INSINÖÖRITOIMISTO

Kehäkatu 2, Oulainen Puh. (08) 472 584

ANTTI MÄKELÄ

Oulainen p. 044 287 1700 www.anttimakela.fi

urakointi, huolto, tarvikemyynti

www.oulaistenlvi.fi • Nelipyöräsuuntaus • Tuulilasit • Ilmastoinnin huolto • Ym. muut huollot ja korjaukset

• Kebabit ja Pizzat • A’la Carte • Grillituotteet • Salaattiannokset

• Pehmikset • Irtojäätelöt • Karkkipehmis • Pirtelöt

Lounas arkisin 10.30 - 14.00 Asemakatu 1 Oulainen P. (08) 474 222

ma-to 10.30-21, pe 10.30-22, la 12-22, su 12-21


www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

nro 2/2017

13

Töissä ja matkustamassa radalla Hannu Saukko löysi jokin aika sitten vanhan kouluaineensa. Aine oli kirjoitettu noin neljännellä luokalla, kymppivuotiaana. Siinä luki: ”Minusta tulee isona koneurakoitsija.” Saukon idoli oli lapsesta lähtien oma kummisetä, Reijo Saukko, joka urakoi kaivinkoneilla. Hannu on seurannut hyvin tallattuja jalanjälkiä. Ja ne jäljet ovat vieneet miehen kauas. Haastattelua tehtäessä hän oli palaamassa autolla kotiin Merijärvelle Helsingistä. Matka oli alkanut varhain aamuyöllä. ”Jatkossa kuljetaan junalla ja lentokoneellakin. Hyvä on tuota rataa käyttää työmatkaan, kun sitä rakennetaankin”, Saukko tuumaa. Saukon yritys, SSV Maarakennus Oy, urakoi tällä hetkellä mm. VR Trackille, Destia Trailille ja Kuljetus Polarille ympäri maata. Muut osakkaat ovat oma veli Raimo Saukko sekä oulaistelainen Iikka Veteläinen, joka ei ole yrityksen kokopäiväinen työntekijä. ”Tällä hetkellä kolme omaa konetta ja yksi vuokrakone pyörii maailmalla ja lisäksi kaksi, kolme aliurakoitsijaa on meidän töissä. Meillä on tosi hyvät aliurakoitsijat, mm. paikallinen Megaturve, jolta ostamme palve-

luja”, Saukko sanoo. Yritys on erikoistunut ratatöihin ja muuhun infraan. ”Vuodesta 2012 olimme mukana rakentamassa kaksoisraidetta Kokkolasta tänne päin, mutta nyt se työmaa on loppu. Nyt muut koneet ovat Muhoksella ja Pyhäjärvellä ja siirtymässä Riihimäelle. Kainuun radalla teimme pitkään päällysrakenneurakkaa VR Trackille ja Destia Trailille. Siellä vaihdettiin radalta sepeli, pöllit ja kiskot. Samoin olimme rakentamassa Jyväskylä– Äänekoski ratatöitä biotehtaan vuoksi, eli VR:n ja Liikenneviraston töissä puolitoista vuotta. VR Track on kautta aikain suurin meidän palvelujemme ostaja”, Saukko kertoo. Hänen mukaansa yhteydet VR:ään juontavat juurensa jo vuosien takaa. ”On ratatöitä tehty ennenkin muiden palveluksessa. He tiesivät valmiiksi, mitä meiltä saa ostettua.”

Ympäri maata Kesä on maarakennuksen kiireisintä aikaa, mutta nyt työmaata riittää Helsingissä jouluun asti ja jatkuu siitä sitten vastaaviin töihin Karjaalle. ”Talven tilauskanta näyttää kohtuuhyvältä. Yleensä se on niin, että

SSV Oy Oy SSVMaarakennus Maarakennus Häröntie 2727 Häröntie 86220 Merijärvi

86220 Merijärvi

040 702 2633 hannu.saukko@ssvmaarakennus.fi

SSV Maarakennuksen työmaat ovat pääasiassa ratatöitä ympäri maata. Juttua tehtäessä Hannu Saukko oli palaamassa Helsingistä Merijärvelle ja velipoika Raimo oli töissä Muhoksella. kesäisin painetaan ihan hirveästi hommia ja kovilla pakkasilla pidetään pakollista rokulia.” Lauantaisin tai juhannuksena on turha vapaita odotella. ”Pienet ratakatkot tehdään yleensä aina lauantaina ja pitkät katkot juhannuksena”, Saukko kertoo.

”Omalle perheelleni, työntekijöille ja heidän perheilleen pitää antaa täysi tunnustus. Työntekijät liikkuvat ympäri maata, joten onhan se rankkaa perheillekin.” Joskus urakat tietysti sattuvat lähelle, mm. Oulaisiin tai Raaheen. ”Rsimerkiksi muutama viikko sitten

Raahe-Tuomioja väliltä uusittiin seitsemän siltarumpua ja Oulaisissa alikulkuja.” Yritys on toiminut yli kolme vuotta ja laajentanut kone per vuosi tahtia. ”Isä-Leevi jelppii lisäksi paljon huolloissa ja tavaran haussa”, Saukko kertoo. Hannun perhee-

seen kuuluu vaimo ja neljä 5 - 12-vuotiasta lasta. ”Viikonloput olen yrittänyt rauhoittaa perheelle. Silloin käydään esimerkiksi uimassa tai retkeilemässä lasten kanssa.”

RAKENNUSPALVELUT UUDISRAKENNUKSET SANEERAUS KATTOREMONTIT KATTOPINNOITUKSET Pyykölänkatu 6 86300 Oulainen

p. 040 177 1770 www.rakennustivitek.fi

Oulaisten Maalauspalvelu Alila & Saukko 0400 890 276 0400 223 744

www.oulaistenmaalauspalvelu.com MA - TO PE LA SU

KLO 18 - 01 KLO 18 - 03 KLO 18 - 03 KLO 18 - 01

Akupunktiohoitoja Oulaisissa

puh: 040 5264 072

VARATAPSA puh. 0400 232 119

Käykää meillä aina!

Kantojen, risujen ja puhtaiden jätemaiden vastanottopiste.


14

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

www.yrittajat.fi/oulainen

nro 2/2017

Ojan Autosähkön toimintakin sähköistyy Ojan Autosähkö on yksi perinteisistä ja tunnetuista oulaistelaisyrityksistä, joka viime vuonna täytti jo 40 vuotta. Suurin osa Autosähkön korjaamista autoista on kohtuuiäkkäitä. ”Olen suositellut asiakkaille, että takuualaiset autot on hyvä käyttää merkkihuollossa, näin varmistetaan takuun säilyminen”, sanoo Arto Takalo. ”Toinen syy on se, että jos ostat joka merkkiin päivitysoikeuden, niin se on meille aika kallista.” Päivitysoikeus tarkoittaa sitä, että tietokoneella otetaan yhteys tehtaaseen, jota kautta päivitetään esimerkiksi moottorin ohjainlaitte. Sähköautoja Autosähköllä ei ole vielä korjattu yhtään, mutta hybrideihin on tehty muutamia varusteluja. ”Sähköauto vaatii oman asennuspaikkansa sekä sähköturvallisuuskoulutuksen.” Muutoin Arto Takalo on tyytyväinen siihen, että autonasennukseen ei vaadita monenlaisia korttikoulutuksia. ”Tuntuu, että menee välillä yli tuo homma.

Meillä suurin vaadittu on nostureiden tarkistus kerran vuodessa. Siinäkin on kilpailun myötä hinnat laskeneet.”

Isä ja poika omistavat Arto tuli Kauko-isänsä kanssa yrityksen toiseksi omistajaksi viisi vuotta sitten. Hän kertoo, että he korjaavat vuosittain noin kolme tuhatta autoa, joista suurin osa on iältään viidestä kymmeneen vuotta. ”Eikä vanha auto ole asiakkaista kiinni, vaan Suomessa auton verotus on vääränlaista. Kymmenen vuoden ikäisellä autolla on hyvä käyttöarvo, vaikka markkina-arvoa ei ole. Jos vanhan auton korjaamiseen joutuu laittamaan noin tuhat euroa vuodessa, niin asiakkaat laskee, että sillä kannattaa vielä ajaa.” Ojan Autosähköllä on kahden omistajan lisäksi töissä neljä työntekijää, joista viimeisin palkattiin vuosi sitten. ”Olemme saaneet työntekijöitä ammattikoulun työharjoittelun kautta. Valmiita miehiä ei koulusta tule, mutta sieltä saa hyvät

Isä ja poika, Kauko (oik.) ja Arto Takalo ovat tehneet luontevan työnjaon: Arto hoitaa pääasiassa työn vastaanoton ja varaosien tilauksen ja Kauko-isä työskentelee korjaamohallissa. pohjat ja jos itsellä on asenne työntekoon kunnossa, niin tekemällä oppii”, Arto tietää. Hän on itse kouluttau-

tunut Raahessa sähköa s e n t a j a ks i , m u t t a tehnyt pitkään töitä korjaamohallissa isänsä kanssa ennen kuin ryhtyi

pari vuotta sitten ottamaan enemmän vastuuta asiakaspalvelusta ja varaosien tilaamisesta. ”Vuonna 2010 uudistin

Kasvusepät Oy Luotettavaa alihankintaa vuodesta 1996

kassajärjestelmän ja otimme Autofuture-ohjelman käyttöön. Vuosi sitten sähköistettiin myös ostolaskutus.”

• Muutot • Kuljetukset

------------------

www.kasvusepat.fi NYKYINEN TAI TULEVA YRITTÄJÄ,

Kuljetukset Rajaniemi Ky

Amiraalintie 295, Oulainen Puh. 0440 895 530 i.rajaniemi@suomi24.fi

OULAISTEN YRITYSPALVELUKESKUS ON APUNASI

Kun tarvitset toimitilaa, tonttia, rahoitusta, omistajanvaihdosta, yrityksen kehittämisapua, perusneuvontaa tms. Tule juttelemaan luottamuksellisesti yrityksesi kehittämisestä.

S-market Oulainen Oulainen Keskuskatu 4, 68300 86300 Oulainen Oulainen Arkisin 8-21, 7-21, Lauantaisin 8-18 7-21,Sunnuntaisin Sunnuntaisin 12-18 12-18

Tervetuloa kahville! Ota yhteyttä:

Jarmo Soinsaari Kehitys- ja elinkeinojohtaja puh 044-479 3208 tai jarmo.soinsaari@oulainen.fi Revonkatu 1, www.oulainen.fi

TULEVAISUUDEN RAKENTAJA

www.tsuvanto.fi Tulevaisuuden rakentaja


www.yrittajat.fi/oulainen

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

nro 2/2017

15

 Takojankatu 1 A, 86300 OULAINEN, p. (08) 470 010

OULAISTEN YRITTÄJÄT RY:N HALLITUS 2017 Mika Ilomäki Puheenjohtaja

Arto Hintsala Varapuheenjohtaja

Sari Halonen KauppiastyÜryhmä

Ritva Raetsaari KoulutustyÜryhmä

Jorma Kortesoja

Antti Mäkelä Varapuheenjohtaja

Toni Ollila Kuntokampanjaryhmä

Rauli Päivärinta

Sauli Koskela

Pirjo Kortesoja VirkistystyÜryhmä

Tmi MikaLinkki oulaisten@yrittajat.net Nurmelankatu 3 86300 Oulainen www.mikalinkki.net www.tassumaki.net GSM: 044 578 2197

R-Kioski Oulainen hismetu@omanetti.fi Oulaistenkatu 9 86300 Oulainen GSM: 050 389 0911

Sarin Kaluste sari.halonen@kodinkaluste.fi Keskuskatu 11 86300 Oulainen GSM: 044 065 8300

Rakennuspalvelu J. Kortesoja jorma.rpk@kotinet.com Kivikankaantie 4 86300 Oulainen GSM: 050 351 4618

Tilitoimisto Raetsaari Oy ritva.raetsaari@raetsaari.fi Oulaistenkatu 36 86300 Oulainen Puh: 08 479 6224

RakennusinsinÜÜritoimisto Antti Mäkelä antti@anttimakela.fi Vaikonmäentie 35, 86210 Petäjäskoski www.anttimakela.fi GSM: 044 287 1700

Elina Piippo Nuoret Yrittäjät

Tulisijamestarit rauli.paivarinta@tulisijamestarit.com Revonkatu 1 B-talo 86300 Oulainen www.tulisijamestarit.com GSM: 044 2833 957

Rakennuspalvelu Toni Ollila Oy vatari@outlook.com Saariperäntie 196 86300 Oulainen GSM: 044 500 2290

Koskelan Taimitarha sauli.koskela(at)koskelantaimitarha.fi PyĂśrrĂśntie 243 86300 Oulainen www.koskelantaimitarha.fi GSM: 050 563 0017

Elina Piippo Ky info@tormanhovi.fi Saukontie 12 86300 Oulainen tormanhovi.fi GSM: 040 769 5274

Kutsuttuna hallituksen kokouksiin Paavo Erkkilä Seniorivastaava

Pohjolan Tehosiivous Oy pirjo.kortesoja@tehosiivous.fi Kivikankaantie 4 86300 Oulainen www.tehosiivous.fi GSM: 040 592 9120

Raili KyllĂśnen

paavoe@gmail.com Eliaksentie 14 A 86300 Oulainen GSM: 040 558 6858

Sirpa Vuoti

Meijän Kirppis info@meijankirppis.com Oulaistenkatu 32 86300 Oulainen meijankirppis.com GSM: 0400 180 531

Oulaisten Sisustuspiste sirpa.vuoti(at)kotinet.com Kehäkatu 2 86300 Oulainen GSM: 040 838 9175

Tommi Oja

Tojapak Ky tommi.oja(at)tojapak.com Takojankatu 11 86300 Oulainen www.tojapak.com Puh: 08 – 479 6310 GSM: 0400 608 047

Niko Ahvenlampi Mainostaulu- ja panoslehtityÜryhmä

NAVA SähkÜ Ay niko.ahvenlampi@navasahko.fi Nurmelankatu 3, 86300 Oulainen www.navasahko.fi GSM: 050 407 3372

Oulaisten Yrittäjäyhdistyksen jäsenet AID-Service Oy Aimo Ojala Oy Akupunkkari AM Bonus Oy Arkson Asianajotoimisto Isoluoma Avoin YhtiÜ Birling Jani Tapani Botnia Oil AvoinyhtiÜ City Auto Ky Datakolmio Oy Easy Automation Elina Piippo Ky / TÜrmänhovi Emilio Oy Eneroks T:mi Erikoishammasteknikko Kirsi Viitanen Finwix Oy Hammaslaboratorio Nygürd Hangasmaan Hakkuu Oy HELLEVIN KAMMARI Henkan Rakennuspalvelu Ky Hieronta ja Lymfaterapia JH Hiitolan Kukkatalo Huoltoasema V. Tuomikoski Oy Häggman Kahvila Konditoria / TOUHULIINA Häkkilän Autotarvike Oy I & T Savukoski Ay InsinÜÜritoimisto KT SÄHKÖ IsännÜitsijätoimisto Raimo Alaraatikka Ky Jami Penttilä Jokivarsiravintolat Oy Jouko Laurila J-Pack Oy Kallion Heinätuote Oy KaMa-Design Oy Kasvusepät Oy

KiintÜhuolto ja kuljetus Lehtikangas Oy Kim Sorri Kinokulma Oy Klapienergia Risto HärÜ Tmi Kokkola Halpa-Halli / Oulainen Konehuolto Veljekset Hautala Ay KoneManniset Oy Koneurakointi Martti Matikainen Ky Koneurakointi Ollila Oy Kontra Solutions Oy Kortesoja Paavo Johannes Koskelan Taimitarha Koski Heikki KaivinkonetyÜt Kukkakauppa Kodinonni Kuljetukset Rajaniemi Ky Kuljetus Pietarila Ky Kuljetus Sami Rantaeskola Kuljetus Truck Timber Oy Kuljetusliike Ari Saukko Kuljetusliike Taanila Ky Kuljetuspalvelu Heikkilä Oy Kultakehrä Kärkkäinen Oy Kultaseppä Kari Rantala Laaksojen OP-KiinteistÜkeskus Oy Laaksojen palvelu Oy LOKE Oy LVI Miettinen M & V Hertteli Maatalousyhtymä Hautamäki Juha ja Sorri Mikko Macomtech Oy Marko Lindelä Oy Matikaisen Lomaparatiisi Ay Megaturve Oy Meijän Kirppis / T:mi Raili

yrittajat.fi/oulainen

KyllÜnen Memeko Oy Metsä- ja sähkÜ Esko Mäkelä Tmi Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Mika Lepsu koneurakointi Miku Siljander Avoin YhtiÜ Mj-Kone Oy Monipalvelu Lund Oy MRQ-takomo MW-Saneeraus NAVA SähkÜ Ay Nukkumatti H. Karvonen Ky Ojan AutosähkÜ Oy OK Graniitti Oy Oulaisten 1-Kuvaamo Oulaisten Apteekki Oulaisten Autovaraosapalvelu Oy Oulaisten Grilli ja Pizza Oulaisten Herkkugrilli Oulaisten Jätehuolto Ky Oulaisten Kaluste ja Maalaus Oy Oulaisten Kodin Kaluste Oy Oulaisten Liikenne Oy Oulaisten Lvi Oy Oulaisten Maalauspalvelu Ay Oulaisten MetallityÜ Oy Oulaisten Osuuspankki Oulaisten Puusepät Ky Oulaisten Sammutinhuolto Oulaisten Sisustuspiste Ay Oulaisten Syke Ky Oulaisten Taksipalvelut Oy Oulaisten Tilitoimisto Oy Oulaisten Vesiosuuskunta Oulaisten Yritystalo Oulapelti Oy

Ovikauppa ER-MA Ay P Käkelä Ky Pahrak Oy PARTURI PoikaMies Parturi-Kampaamo Hiukzetti Pekan Liikennekoulu Ky Peltolan Metsä ja Marja Perälä Juha Tmi Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden PJ Yrityspalvelu Oy Pohjanmaan Viitosmedia Oy Pohjanmaan Vossikka Pohjolan Tehosiivous Oy POP Pankki Oulainen Prorink International Ab Psykoterapeutti Tuula Paavola Puutavaraliike M. Arvio Ky Pyhäjokiseutu Päivin Hiuskulma RakennusinsinÜÜritoimisto Antti Mäkelä Rakennusliike Sorvoja Oy Rakennuspalvelu Isokivelä Ky Rakennuspalvelu Kaski Ay Rakennuspalvelu Toni Ollila Oy Rampen Maaseutupalvelut R-Eko Steel Kimmo Hirvonen Relaksoma R-kioski Oulainen / 1381 Arto Hintsala Oy RL-Laatu Oy Rojda Pizza & Kebab Ky Romu-Heikin Huutokauppahalli RPK Rakennuspalvelu Saaren Maansiirto Ky Salonpää Jukka Tmi Saumaset Oy ServiceOne / Oulainen

SH Rakennus- ja remonttipalvelu Softpoint Oy SSV Maarakennus Oy Sun Hotels Oy Suomalainen Lehtipaino Oy Suomalaisen Lihan Kauppa Avoin yhtiÜ Suvanto Infra Oy SähkÜurakointi A. Vierimaa T:mi Antero Lehtikangas T:mi Esko Lindelä T:mi Matti Rannisto T:mi Sari Heikkilä T:mi Tapio Hussa /VaraTapsa Taheka Oy Taksi Hannu Merilehto Taksi Jaakko Laulumaa Taksi Juha Malkamäki Taksi Marko Honkala Taksi Mikko Merilehto Taksi Rautio Oulainen Ky Taksipalvelu Niemelä TNM Talomeri OsakeyhtiÜ Taloushallinto Merilehto Oy Tapani Saari Oy Taukokangas Oy Team-Control Oy Tekniset Tokola Terentjeff K. SähkÜsuunnittelu TH Automaalaamo Oy Tilitoimisto Raetsaari Oy Tivitek Oy Tmi A. Knuutila Tmi MikaLinkki Tmi Osmo Palosaari Toiminimi Juha Saartoala Toivolanranta Oy Tojapak Kalenteripiste T. Oja Ky

Tule mukaan kasvavaan joukkoomme!

TowerOne Engineering Oy Traumapsykoterapeutti Juha Niemelä TukiUkko Tulisijamestarit Oy Tuoppi Pub Turkistarha Urpo Hannus Oy URA- Asennus Oy Urheilu Pajala Oy Uutelan Kartanon Palvelukeskus Oy Veljekset Somppi Wellstrong Ky Villen Rengas ja Kone Oy Seniorit Veikko Ahonen Ulla Alvari Paavo J. Erkkilä Paavo Matti Erkkilä Esko Helaakoski Risto Häkkilä Elna Karelehto Matti Lahtinen Arja Myllylä Veikko Mäyrä Tuula Pyy Urho Pyy Vesa Rautio Pentti Saari Marjatta Salmela Tapani Sipilä Aila Suvanto Timo Suvanto Hannu Taanila Elsi Ylitalo

Liity jäseneksi! Yrittajat.fi

p. 0440 730 100


16

Oulaisten Yrittäjien jäsenlehti

www.yrittajat.fi/oulainen

Yrityksesi kumppanit

nro 2/2017

Opiskele ammattiin!

Lisää tutkintoja löydät netistä www. jedu.fi

Yrittäjä, me autamme YritYstäsi menestYmään. YritYs- ja maatila-asiakkuudet arja Hyyppä 010 254 7758 mika korkia-aho 010 257 7730 sari myllykoski-Hanhela 010 254 7735 anniina Ylikauppila 010 254 7770 YritYsten ja maatilojen vakuutukset arto löppönen 010 253 1950

arja.hyyppa@op.fi mika.korkia-aho@op.fi sari.myllykoski-hanhela@op.fi anniina.ylikauppila@op.fi arto.lopponen@op.fi

RAKENNUSLIIKE SORVOJA OY RAKENTAA LAADULLA KOKO SUOMESSA Myynnissä

AS. OY KOSKENRANTA

Toimialat:

• Teollisuus- ja liiketilojen rakentaminen • Julkinen rakentaminen • Asuntotuotanto • Peruskorjaus ja saneeraus • Maa- ja vesirakentaminen

Kokemus ja osaaminen valtteina Rakennusliike Sorvoja Oy rakentaa laadukkaita rakennuksia jo yli 45 vuoden kokemuksella. Osaamisemme perusta on korkeasti koulutettu henkilökunta: rakennusmestarimme ovat tunnettuja ja kokeneita alan ammattilaisia. Yrityksemme toimii koko Suomessa lähes kaikilla rakentamisen osa-alueilla. Rakennusliike Sorvoja on sertifioitu rakennusliike, jolle on myönnetty laatujärjestelmän sertifikaatti ISO 9001:2008 ja ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ISO 14001:2004. Yritykseltämme löytyy myös RALA-pätevyys. Luottoluokituksemme on hyvällä tasolla AA.

TIEDUSTELE UUSISTA ASUNTOKOHTEISTA AS. OY. OULAISTEN KOSKENRANTA

RAKENNUSLIIKE SORVOJA OY HUONEISTOT

TIEDUSTELE UUSISTA ASUNTOKOHTEISTA

RAKENTAA LAADULLA KOKO3H+K+S SUOMESSA 1H+K+S 33,5 m2 3 kpl 58,5 m2 2AS. kplOY. OULAISTEN KOSKENRANTA 2H+K+S 42,5 m2 4 kpl 3H+K+S 61,0 m2 3HUONEISTOT kpl Toimialat: Asunto Oym Oulaisten Koskenranta on valmistunut Oulaisten keskustaan, aivan 2 4 kpl 2H+K+S 48,5 kpl 33,52017 3H+K+S 73,0 m2 2tammikuussa 1H+K+S m2 3 kpl Pyhäjoen ja rantaan. Modernit kaupunkiasunnot luovat puitteet viihtyisälle ja rauhalliselle asumiselle • Teollisuusliiketilojen rakentaminen 2 2 2 3H+K+S 57,5 m 1 kpl Isot huoneiston kpl lasitetut 82,0kokoon m 2sovitetut 4 kpl 2H+K+S 42,5 m parvekkeet, palveluiden läheisyydessä.4H+K+S joista jokaiselta • Julkinen rakentaminen 2 4 kpl Vesikiertoinen lattia48,5ja mviihtyisiä. jokinäkymä. Arkkitehdin suunnittelemat huoneistot 2H+K+S ovat toimivia 2 • Asuntotuotanto 1 kpl 3H+K+S 57,5 m lämmitys ja huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto. Soita ja kysy lisätietoja! • Peruskorjaus ja saneeraus 3H+K+S 58,5 m2 2 kpl 3H+K+S 61,0 m2 3 kpl • Maa- ja vesirakentaminen

OULAISTEN NÄKÖALAPAIKAN VAPAANA ASUNNOT: 2 kpl 3H+K+S 73,0 m OLEVAT 2

Kokemus ja osaaminen valtteina 2 Tyyppi

m

Kerros

Myyntihinta

4H+K+S 82,0 m2

Lainaosuus

Rakennusliike Sorvoja Oy rakentaa laadukkaita rakennuksia 1h+k+skokemuksella. 33,5 1/5 48 422perusta € 47 738 € jo yli 45 vuoden Osaamisemme on korkeasti koulutettu henkilökunta: rakennusmestarimme 1h+k+s 33,5 2/5 51 512 € 47 738 € ovat tunnettuja ja kokeneita alan ammattilaisia. Yrityksem42,5lähes2/5 53 587 € 53 587 € me toimii 2h+k+s koko Suomessa kaikilla rakentamisen osaalueilla. 2h+k+s

42,5

3/5

58 587 €

53 587 €

Rakennusliike Sorvoja on sertifioitu rakennusliike, jolle on 48,0 4/5 71ISO 350 € 68ja400 € myönnetty2h+k+s laatujärjestelmän sertifikaatti 9001:2008 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti 4h+k+s 82,0 5/5 ISO 14001:2004. 121 249 € 116 851 € Yritykseltämme löytyy myös RALA-pätevyys. Luottoluokituksemme on hyvällä tasolla AA.

Kun tarvitset luotettavaa ja ammattitaitoista rakennusliikettä!

Velaton hinta

96 160 € 99 250 €

2 kpl

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusneuvoja Kalajoki Anne-Katri Hatakka-Juntti puh. 040 1508 477

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki tai tarjoilija Haapavesi Ritva Joki-Kolehmainen puh. 044 7692 401 Nivala Heli Korkiakoski, puh. 040 3400 277 Oulainen Merja Kalliokoski, puh. 040 8288 748

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusrakennusala Kalajoki Pekka Tuomainen puh. 040 1508 433 Piippola Antti Leiviskä puh. 044 7692 320 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, työtoiminnanohjausala tai viriketoiminnanohjausala Piippola Hannele Siekkinen puh. 044 7692 334 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ohjaustoiminta tai stailaus Nivala Ulla Laulumaa puh. 040 1428 761 artesaani vaatetusala Kalajoki Airi Kylli puh. 040 1508 441 Käsityöntekijän ammattitutkinto Kalajoki Airi Kylli puh. 040 1508 441 Piippola Hannele Siekkinen puh. 044 7692 334 Sisustusalan ammattitutkinto Kalajoki Pekka Tuomainen puh. 040 1508 433 Piippola Antti Leiviskä puh. 044 7692 320

Luonnonvara- ja ympäristöala Bioenergia-alan ammattitutkinto Haapajärvi Riitta Uusivirta puh. 050 5168 241 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja Haapavesi Helena Viitasalo puh. 044 7692 477 Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Haapajärvi Tapio Leskelä puh. 050 9175 854, alkaa 15.11.2017 Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Haapavesi, Tölli Marita puh. 044 7692 435 Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Haapajärvi Riitta Uusivirta puh. 050 5168 241 Viljelijän ammattitutkinto Haapajärvi Riitta Uusivirta puh. 050 5168 241

Myynti: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

114 150 € 119 150 €

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Haapajärvi Virpi Marttila puh. 040 0763 478 Oulainen Arja Mäkinen puh. 040 7128 144

139 750 € 238 000 €

www.sorvojaoy.com

Kulttuuriala

Oulaistenkatu 23 L 5 86300 Oulainen Puh. (08) 473 810 faksi (08) 474 323

Lähiesimiestyön ammattitutkinto Oulainen Arja Mäkinen puh. 040 7128 144

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja tai kodinhuoltaja Haapavesi Raili Heikkilä, puh. 044 7692 475 Oulainen Sanna-Mari Pyy, puh. 040 8095 265 Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Haapavesi Helena Viitasalo, puh. 044 7692 477 Kalajoki Pekka Tuomainen, puh. 040 1508 433 Laitoshuoltajan ammattitutkinto Ylivieska Sirpa Katajalaakso, puh. 040 3120 422

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Oulainen Eija Toivanen, monimuoto ja päiväkoulutus puh. 040 7128 156 Ylivieska Päivi Heinonen puh. 040 3120 407 Sosiaali- ja terveysalan perututkinnon osaamisalaopinnot aloitus tammikuussa 2018 Ensihoito, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, Mielenterveys- ja päihdetyö, Sairaanhoito ja huolenpito, Vanhustyö Oulainen Eija Toivanen, puh. 040 7128 156 Yrittäjän ammattitutkinto, hyvinvointiala Oulainen Ulla Rantala puh. 040 7128 147

Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto Haapavesi Kari Kumpulainen, puh. 044 7692 407 ICT-alan perustutkinto Haapavesi Tuomo Hintsala, puh. 044 7692 224 Nivala Hannu Haikara, puh. 040 1577 326 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Nivala Anssi Tölli, puh. 050 566 3131 Kuljetusalan ammattitutkinto, linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Nivala Hannu Keto, puh. 040 1534 141 Puualan perustutkinto, puuseppä Haapavesi Arto Veikkola, puh 044 7692 211 Kalajoki Tero Marttila, puh. 040 1508 444 Nivala Hannu Keto, puh. 040 1534 141 Piippola Veijo Hannula, puh. 044 7692 363 Vartijan ammattitutkinto Ylivieska Janne Hilpinen, puh. 040 3120 408 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja Nivala Anssi Tölli, puh. 050 566 3131

Katso lisätietoja ja hae koulutukseen

www.jedu.fi

Panos 19.10  

Oulaisten Yrittäjäyhdistyksen Panos-liite 19.10.2017