Page 1

Program pรฅ svenska i Hรถrnan


Educamässan

ordnas för 25:e gången i år. Mässan är både Finlands och Nordens största och ledande evenemang inom undervisningssektorn. Educa har slagit besökarrekord flera år i rad, ifjol besökte nästan 19 000 personer mässan. Educa 2020 arrangeras i Mässcentret i Helsingfors fredagen och lördagen den 24–25 januari. Jubileumsåret till ära har vi förlängt öppettiderna och håller öppet till klockan 20 på fredagen. I det svenskspråkiga kvarteret HÖRNAN fokuserar vi på Hållbart lärande. I den här broschyren hittar du en presentation av föreläsningsprogrammet på vår scen. Under Educa 2020 kan du bland annat följa med en diskussion kring Hållbart lärande mellan undervisningsminister Li Andersson, dekanus Fritjof Sahlström (Åbo Akademi) samt professor Mirjam Kalland (Helsingfors Universitet.) Finlands Svenska Lärarförbund bidrar med en föreläsning kring attityd och laganda i lärarrummet med sportjournalisten Kaj Kunnas. Du kan också ta del av olika mindre workshops och förstås besöka alla montrar för att till exempel bekanta dig med de senaste läromedlen och nya spännande undervisningsmetoder! #educa2020 #hörnan2020


> Diskussion: Hållbart lärande Diskussion mellan undervisningsminister Li Andersson, dekanus Fritjof Sahlström, Åbo Akademi samt professor Mirjam Kalland, Helsingfors universitet. Undervisningsminister Li Andersson Fredag kl. 15-16

> Laganda i lärarrummet

>Läsning Kravet på multilitteracitet ökar medan vi har allt svårare att koncentrera oss - om läsningens utmaningar och hjärnans förmåga att tolka text. Snutt- eller djupläsning med de finlandssvenska Läsambassaförerna. Lördag kl. 10.30-11

> Killsnack Hur bidrar idéerna om maskulinitet till att pojkar inte vågrar prata om känslor eller be om hjälp? Föreläsare för projektet Vem é man Johan Bergman, Andreas Vallander, Sasha Linder och Toni Nieminen diskuterar. Fredag kl. 10-11

Kaj Kunnas föreläser om vikten av teamwork och rätt attityd och varför det har en betydelse också i lärarrummet och i skolan. Fredag kl.16-17


Program på scenen i Hörnan

Fredag på scenen 10.00 Mässan öppnar 10.00-11.00 Killsnack Hur bidrar idéerna om maskulinitet till att pojkar inte vågrar prata om känslor eller be om hjälp? Vad leder de snäva normerna till i en skolmiljö och kan vi överhuvudtaget bryta mönstret i skolan? Det blir ett samtal om det svåra med samtal.

skuld för sina ekonomiska utmaningar. Pengar upplevs som privat och svårt att prata om. Var skall vi börja diskussionen? Och vad skall vi lära ut åt de unga? Föreläsningen bygger på Marthaförbundet satsning En euro i taget, en privatekonomisk handbok som under 2020 delas ut till ungdomar i andra stadiet. Marina Nygård som är ekonomirådgivare på Finlands svenska Marthaförbund föreläser. Arrangör: Finlands Svenska Marthaförbund r.f. och Ungmartha r.f.

Föreläsare för projektet Vem é man Johan Bergman, Andreas Vallander, Sasha Linder och Toni Nieminen reflekterar över arbetet i skolan. Arrangör: Ekvalita

11.00-12.00 En bättre ekonomi, en euro i taget

12.00-13.00 Learning by doing - hållbart lärande

Allt fler unga har problem med att hantera sin vardagsekonomi. Betalningsstörningarna ökar, vilket dels är ett resultat av att pengarna blivit osynligare i samhället samtidigt som det konsumeras mera än vad som är hållbart. Många upplever det svårt att hantera pengar, och känner ofta

Världen förändras i ett rasande tempo, delvis p.g.a. digitalisering, men också andra orsaker. Förändring är spännande, men också utmanande. Hur vet vi vilka egenskaper som krävs för att lyckas i ett arbetsliv som aldrig är sig likt? Vilka kompetenser borde man betona i undervisningen och vilka är metoderna för att enkelt lära


Program på scenen i Hörnan

ut framtidens kompetenser för hela skolstigen?

Arrangör: Valteri center för lärande och kompetens

Diskussion mellan studerande/UFambassadör Oscar Löfqvist, rektor Elisabeth Mörk, Tegengrenskolan, lektor Tanja Ingelin, Kyrkslätts gymnasium och lärare Mathias Blom, Strömborgska skolan

13.30-14.00 Hur stöder vi barn och unga i behov av krävande särskilt stöd? VIP-nätverkets arbete i Svenskfinland

Arrangör: Ung Företagsamhet rf, JA Alumni Finland ry, Tegengrenskolan, Kyrskslätts gymnasium, Strömborgska skolan

Very Important Person, VIP, står i detta sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Syftet med VIP nätverkets utvecklingsverksamhet är att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen Handledande lärare Misa Möller föreläser.

13.00-13.30 Elever som inte går i skola Hur och med vilka åtgärder kan skolgången stödas både i skolan och hemma? Centrala faktorer är tidigt ingripande, flexibla arrangemang, samarbete mellan olika aktörer och tillgång till stöd utanför skolan vid behov. Målet är att öka kunskapen om och förståelsen för faktorer som påverkar skolfrånvaro och möjliga åtgärder. Handledande lärare Jenny Sjöström föreläser.

Arrangör:Valteri center för lärande och kompetens


Program på scenen i Hörnan 14.00-15.00 Klimathopp med hållbara val Vad kan vi göra för en hållbarare framtid? Hur kan vi minska klimatångesten hos de unga? Med våra egna val kan vi bidra till en cirkulär ekonomi och bromsa upp klimatförändringen. Vi diskuterar bland annat vad man kan göra för att hantera klimatförändringen och hur läraren kan bemöta barn och unga med klimatångest. Nora Backlund från Fs4H och Annika Öhberg från SLC samt Daniela Seeskari, psykolog, psykoterapeut, Folkhälsan Arrangör: Fs4H, SLC och Folkhälsan

15.00-16.00 Hållbart lärande Hållbar utveckling är en central del i skolans läroplan i Finland. Men hur ska hållbart lärande omsättas i praktiken och hur kan vi utveckla lärande för hållbar utveckling i skolan? Diskussion mellan undervisningsminister Li Andersson, dekanus Fritjof Sahlström (Åbo Akademi) samt professor Mirjam Kalland (Helsingfors universitet). Arrangör: Hörnan som helhet

16.00-17.00 Laganda och rätt attityd i lärarrummet med Kaj Kunnas Kaj Kunnas talar om vikten av teamwork och rätt attityd och varför det har betydelse även i lärarrummet och i skolan. Sportjournalisten Kaj Kunnas Arrangör: FSL

17.00-18.00 Skapa plats Många lärare har viljan att arbeta inkluderande för att skapa ett mer hållbart lärande, men upplever att de saknar verktyg. Pedagoger från olika stadier diskuterar arbetet kring jämlikhet och likabehandling i skolan och i undervisningen. Lärare och huvudskribent för boken Nina Blomberg, fungerar som moderator och diskuterar med pedagoger som medverkat i utvecklandet av Ekvalitas nyutgivna bok Skapa plats Arrangör: Ekvalita


Program på scenen i Hörnan

Lördag på scenen

10.30–11.00 Snutt- eller djupläsning? Om multilitteracitet, forskning och hjärnans förmåga att tolka text Kravet på multilitteracitet ökar medan vi har allt svårare att koncentrera oss - om läsningens utmaningar och hjärnans förmåga att tolka text. De finlandssvenska Läsambassadörerna samtalar med hjärnforskare och professor i pedagogik Minna Huotilainen och specialbiblioteksfunktionären Tobias Larsson. Parallellt med den sjunkande läsförmågan ställer verkligheten allt högre krav på oss. I diskussionen tar vi upp problematiken kring inlärning, olika former av läsning och vad som krävs för att vi skall få ro att tänka.

Kan läsning av litteratur träna upp vår koncentrationsförmåga? Och vad behöver vi och de unga för att klara sig i framtiden? De finlandssvenska Läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda AudasKass samt Minna Huotilainen och Tobias Larsson. Arrangör: Sydkustens Landskapsförbund

11.00-12.00 Sömn – en förutsättning för hållbart lärande Sömn är den allra viktigaste återhämtningen, men det är på dagen du främst skapar förutsättningar för en god sömn och återhämtning. Det i sin tur är A och O för ett hållbart lärande och välbefinnande. Mikaela Wiik har i många år specialiserat sig på, utvecklat material om och föreläst om sömnens betydelse för vårt välbefinnande. Många gånger tänker vi att sömnen är ett privat ärende, men det är förvånansvärt mycket man kunde göra i skolan och på arbetsplatsen för att främja sömnen. Mikaela lyfter fram ämnet både ur elev- och lärarsynvinkel. Mikaela Wiik, sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning vid Folkhälsan. Arrangör: Folkhälsan


Program på scenen i Hörnan Program på scenen i Hörnan 12.00–13.00 Kraven – var kommer de ifrån och hur kan vi bemöta dem? Dagens ungdomar känner en tung press av olika krav som de ställs inför. Prestationskrav, utseendekrav och socialt tryck är tyvärr vardag för allt fler unga och får dem att må illa. Varifrån kommer dessa krav? Vem är det som ställer dem? Och hur kunde vi hjälpa de unga att bemöta dem? Diskussionen inleds med Robson Lindbergs personliga berättelse om hur han överkommit de begränsningar han ställts inför då han råkade ut för en allvarlig hjärnskada. Därefter fortsätter vi med en paneldiskussion kring ämnet. Karl-Jakob Mickelsson, ED, Svenska handelshögskolan, Agneta Lundmark, lärare, Helsingfors stad, Robson Lindberg, dreamster, Barn- och ungdomsstiftelsen, en ungdom från målgruppen

Arrangör: Spelkunskap-projektet (Ehyt rf.), Livslustprojektet (Ätstörningscentrum), Krisjouren för unga (HelsingforsMission) och Dreams (Barn- och ungdomsstiftelsen), Folkhälsan, Luckan, Regnbågsankan och Barnavårdsföreningen.

13.00–14.00 Lustfyllt läsande och språklig medvetenhet – Hur kan vi stärka språken och skapa intresse för läsning? Vad innebär språklig medvetenhet i praktiken och hur väcker vi läslust hos anarkistiska tonåringar? Vad fokuserar projektet mofi 2.0 på och hur kan man stärka den språkliga medvetenheten inom småbarnspedagogiken? Utbildningsstyrelsen diskuterar språk och läsning från småbarnspedagogik upp till andra stadiet tillsammans med sina samarbetspartners. Amanda Audas-Kass, Henrika Andersson, Jenni Hanhinen-Skog, Charlotte Lindh, Jan-Erik Mansikka, Belinda Kardén, Yvonne Nummela, Charlotta Rehn. Moderator: Pamela Granskog Arrangör: Utbildningsstyrelsen


Program på scenen i Hörnan 14.00-15.00 Global fostran genom möten, upplevelser och samarbete Kom och lyssna på intressanta och konkreta exempel på hur du genom samarbete med den fria bildningen på ett nytt sätt kan ta med global fostran i din undervisning eller verksamhet. Du får ta del av två exempel där nyanlända vuxna och svenskspråkiga barn i skolor och daghem möts för att lära sig av varandra. Mötet är förutom en upplevelse för båda parterna också en inlärningssituation där barn lär sig om andra kulturer, traditioner och länder. Catharina von Schoultz, vd/rektor Borgå folkakademi och Johanna Karlsson, planerare integration, mångkultur och S2 i Helsingfors stad

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om igen, inspirerat av naturen där avfall i en process blir näring i en annan. För att ett cirkulärt samhälle ska uppstå krävs ny kunskap, inlärning och förändring av attityder och tillvägagångssätt. Vi introduceras till cirkulär ekonomi och varför det är aktuellt samt bekantar oss med spelmetoden Cirkula ® som lämpar sig för elever från 15 års ålder och uppåt. Föreläsare erksamhetsansvarig och operativ ordförande Ann-Sofie Granzell, (CirEko) och expert Mia Pirttilä (Ung Företagsamhet rf) Arrangör: Ung Företagsamhet rf, Suomen ympäristöopisto Sykli, CirEko – arena för Cirkulära affärer

Arrangör: Bildningsalliansen

15.00-16.00 Vad är viktigt på riktigt – Cirkulär ekonomi

#educa2020 #hörnan2020


Workshoppar i Hörnan

Fredag

workshoppar 11.00-11.30 Skapa plats Plats: Ekvalitas monter Vi lanserar den nya boken Skapa plats, ett normutmanande material för pedagoger inom grundläggande utbildning och gymnasiet. Kom och ta med dig ett gratis exemplar! Våra jämställdhets- och likabehandlingsexperter finns också på plats och erbjuder tips på hur du kan jobba mer inkluderande, samt ger information om vilka workshops som finns att boka i din skola. Arrangör: Ekvalita

Sociala medier och digitalt spelande har fått en betydande roll i barns och ungas liv. Spelfostran blir allt viktigare både hemma och i skolan. Vi erbjuder lektioner, föräldrakvällar och fortbildningar inom temat. Tillsammans kan vi stödja unga till en balanserad vardag. Annukka Såltin, utbildningsplanerare, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf. Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

11.00, 12.00 och 15.00 ÖPU-leden, en alternativ väg till universitetet Plats: CLL:s monter

12.00-12.30 Spelkunskap - spelfostran i ett nötskal Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams

ÖPU-leden utvecklas och kraven för att söka in till universitetet denna väg har ändrats. Vad krävs för att söka in via den nya ÖPU-leden? Hur kommer ÖPUleden att utvecklas i framtiden? Arrangör: CLL


Workshoppar i Hörnan

12.30 Jobba med TING! Plats: Rum 306

Sophie Holm, teamansvarig, HelsingforsMission Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Krisjouren för unga (HelsingforsMission)

TING i klass, i grupp och enskilt! Det digitala läromedlet TING för åk 1–6 ger stora möjligheter till differentiering och ämnesintegrering. I den här workshoppen får du konkreta tips om hur du kan använda TING på ett mångsidigt sätt för att stöda undervisning och inlärning. Förhandsanmälan. Mats Omars leder workshoppen. Arrangör: S&S

13.00-13.30 Krisjourens skolarbete Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams Vi vill tillsammans med skolorna ge ungdomar kunskap och metoder för hur de kan stärka sitt psykosociala välmående, och sänka tröskeln för dem att be om professionellt samtalsstöd. Vi erbjuder workshops och morgonsamlingar för den grundläggande utbildningen, andra stadiet och högskolor. Under 2020 samarbetar vi med teatergrupp som på ett säkert och kreativt sätt lyfter upp aktuella teman, till exempel prestationsångest till diskussion.

13.00-14.00 Likvärdigheten i bedömningen stärks Plats: Mötesrum 209 på hotellets andra våning Bedömningen av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen preciseras med målsättning att stärka en likvärdig bedömning. Sakkunniga inom Utbildningsstyrelsen redogör för de nationella riktlinjerna för bedömningen. I presentationerna beskrivs även arbetet med kunskapskraven för slutbedömningen. Maj-Len Engelholm, Yvonne Nummela och Pamela Granskog. Arrangör: Utbildningsstyrelsen


Workshoppar i Hörnan

13.00-14.00 Skola i världsklass Plats: CLL:s monter Bildningsdirektörerna i Svenskfinland har tagit initiativ till ett nätverk för att skapa en finlandssvensk skola i världsklass. Målet är att alla finlandssvenska kommuner ska få tillgång till den senaste högklassiga expertisen om ledarskap och utbildning och tillsammans skapa en gemensam kunskap och nya arbetssätt. Arrangör: CLL

Marikki Sjöström diskuterar konkreta strategier för hur man lyckas med detta. Hon undervisar i finska och hälsokunskap vid Katedralskolan i Åbo och är även läromedelsförfattare. I sina exempel utgår hon från undervisning i finska men metodologin lämpar sig även för andra ämnen. Förhandsanmälan. Arrangör: S&S

14.00-14.30 Livslust ätstörningsförebyggande arbete i skolor Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams

13.30 Kollaboration och differentiering: case Finska på gymnasiet Plats: Rum 306 Målbaserat lärande, differentiering och kollaborativa metoder! Gymnasiets läroplaner, både den nuvarande och den kommande, betonar alltmer individualisering och differentiering, samarbete och interaktion, mål och metod.

Kroppsbilden är central i den ungas självbild. Unga är speciellt mottagliga för intryck som påverkar den. Intrycken får de framför allt från sociala medier. Kroppsbild och kroppsideal är centrala teman i vårt skolarbete. Julia Backman och Ira Zetterborg, sjukskötare, Ätstörningscentrum Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr


Workshoppar i Hörnan

14.30 Studentprov A-FI och EN Plats: Rum 306 Steg för steg mot studentexamensprovet – kurs för kurs! Vi lanserar nu digitala läromedel med repetition inför studentexamensproven i finska (lång lärokurs) och engelska (lång lärokurs). Under workshoppen får du veta hur läromedlen kan stöda dig och eleverna redan från första kursen! Förhandsanmälan. Marikki Sjöström, Tuula Lahtinen, Jenny Mertaniemi och Johanna NygårdSandelin Arrangör: S&S

utbildningen och andra stadiet inspirerar Dreams unga till en positiv livsåskådning och uppmuntrar dem att hitta sina styrkor. Robson Lindberg, dreamster och Oskar Sandqvist, sakkunnig, Barn- och ungdomsstiftelsen Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

15.30 En bok blir till Plats: Rum 306 Hur kommer man på en bra idé? Hurdan är processen från manus till färdig bok? Hur jobbar man med språk, tilltal och koppling mellan bild och text, och måste man tänka på målgruppen? Författaren Malin Klingenberg och barn- och ungdomsredaktören Ida-Lina Nyholm berättar om hur de jobbar kring den viktigaste litteraturen av alla: den som väcker läslust. Förhandsanmälan. Malin Klingenberg och Ida-Lina Nyholm

15.00-15.30 Dreams - en meningsfull framtid Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams Hur kan vi förstärka ungdomens tro på sin framtid i en värld stadd i förändring? Genom skolbesök till grundläggande

Arrangör: S&S


Workshoppar i Hörnan

Lördag

workshoppar 10.30 Skrivexperter! Ordresan och skrivkompetens Plats: Rum 306 Många vägar till skrivkompetens! Den populära serien Ordresan för modersmålsundervisningen i åk 1–4 betonar läslust, empati och analytisk kompetens. Och skrivkompetens! I workshoppen får du höra mer om hur du kan jobba med skrivexperterna, Ordresans exempelstrategier för att utveckla färdigheterna att skapa text. Workshopen ger konkreta råd och praktiska övningar. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan. Med Lisette Hildén, Irina Johansson och Charlotta Sillman Arrangör: S&S

10.30 Mosaik - religionen i centrum och i marginalen Plats: Rum 307 Religion tillgängligt och relevant! Den nya serien Mosaik i religion för

åk 7–9 tar sig an ämnet religion på ett elevnära och reflekterande sätt. Läromedelsförfattaren Pernilla Granlund presenterar innehåll och upplägg och ger konkreta tips för undervisningen. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan. Med Pernilla Granlund Arrangör: S&S

10.30-11.30 En experimenterande kultur vilja, våga, prova! Plats: Rum 215 Hur uppmuntra vi eleverna att lära känna sig själv och hitta sin grej? Våra experter ger konkreta tips på hur du jobbar med entreprenörskap och ekonomikunskap i undervisningen i åk 1-9 och andra stadiet. Alla besökare får beställa kostnadsfria läromedel och boka workshops till skolan. Kom och gå som det passar dig! Arrangör: Ung Företagsamhet rf.


Workshoppar i Hörnan

11.00, 12.00 och 15.00 ÖPU-leden, en alternativ väg till universitetet Plats: CLL:s monter ÖPU-leden utvecklas och kraven för att söka in till universitetet denna väg har ändrats. Vad krävs för att söka in via den nya ÖPU-leden? Hur kommer ÖPU-leden att utvecklas i framtiden?

Kroppsbild och kroppsideal är centrala teman i vårt skolarbete. Julia Backman och Ira Zetterborg, sjukskötare, Ätstörningscentrum Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Arrangör: CLL

11.00-11.30 Livslust - ätstöringsförebyggande arbete i skolor Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams

11.30-12.00 Ekonomisk läskunnighet åk 4-6 Plats: Rum 215 Över hälften av lärarna uppger att de är lite eller mycket oroliga för ungdomarnas ekonomikunskaper. Under workshopen bekantar vi oss med olika verktyg till ämnesöverskridande undervisning som utvecklar färdigheter inom ekonomiskt tänkande.

Kroppsbilden är central i den ungas självbild. Unga är speciellt mottagliga för intryck som påverkar den. Intrycken får de framför allt från sociala medier.

Arrangör: Ung Företagsamhet rf.


Workshoppar Utställare i Hörnan i Hörnan

12.00 Helt rätt! - Grammatik och rättskrivning för alla Plats: Rum 306 Knäck grammatikkoden! I workshopen berättar författaren Joanna Vikström Eklöv om den nya läromedelsserien Helt rätt! för lågstadiet. Böckerna ger övning och befäster kunskap inom grammatik, rättskrivning och ordkunskap. Workshopen ger även konkreta tips på kreativa övningar. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan. Med Joanna Vikström Eklöv. Arrangör: S&S

Grandin och Elisabet Palenius öppnar tänket i de nya läromedelsserierna Biokoden och Geoiden och ger konkreta exempel för undervisning och inlärning. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan. Med Charlotte Elf-Grandin och Elisabet Palenius. Arrangör: S&S

12.30-13.00 Ekonomisk läskunnighet åk 7-9 och andra stadiet Plats: Rum 215 Över hälften av lärarna uppger att de är lite eller mycket oroliga för ungdomarnas ekonomikunskaper. Under workshopen bekantar vi oss med olika verktyg till ämnesöverskridande undervisning som utvecklar färdigheter inom ekonomiskt tänkande. Arrangör: Ung Företagsamhet rf.

12.00 Samma värld, nya vindar geografi och biologi för åk 7-9 Plats: Rum 307 Samma, men annorlunda! Läroämnena geografi och biologi har delvis nya tyngdpunktsområden i åk 7–9. Läromedelsförfattarna Charlotte Elf-


Workshoppar i Hörnan

13.00 Yksi, kaksi, moi! Nybörjarfinska för åk 1-2 Plats: Rum 306 Finska är kul, kiva! I workshopen presenterar klassläraren och specialpedagogen Kirsi Martin nya läromedel i nybörjarfinska för åk 1 och 2. Workshopen ger konkreta exempel på uppgifter och strategier för hur du kan jobba med finska på ett lekfullt och avslappnat sätt. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan. Med Kirsi Martin Arrangör: S&S

13.00 Smidig differentiering i matematik - har ekvationen en lösning? Plats: Rum 307 Hur differentiera matematiken på ett enkelt och ändamålsenligt sätt? Workshopen presenterar Tangent, en serie i matematik för åk 7–9, som smidigt stöder både lärare och elever. Läromedelsförfattare och testande lärare går i dialog och ger konkreta tips! Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan. Med Tora Smeds och Siv Hartikainen Arrangör: S&S

13.00-13.30 Dreams - en meningsfull framtid Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams Hur kan vi förstärka ungdomens tro på sin framtid i en värld stadd i förändring? Genom skolbesök till grundläggande utbildningen och andra stadiet inspirerar Dreams unga till en positiv livsåskådning och uppmuntrar dem att hitta sina styrkor. Kom och träffa dreamster Robson Lindberg och ta del av hans upplevelser från möten med ungdomar under skolbesöken! Robson Lindberg, dreamster och Oskar Sandqvist, sakkunnig, Barn- och ungdomsstiftelsen Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr


Workshoppar i Hörnan 13.00-13.30 Spelkunskap - spelfostran i ett nötskal Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams Sociala medier och digitalt spelande har fått en betydande roll i barns och ungas liv. Spelfostran blir allt viktigare både hemma och i skolan. Vi erbjuder lektioner, föräldrakvällar och fortbildningar inom temat. Tillsammans kan vi stödja unga till en balanserad vardag. Annukka Såltin, utbildningsplanerare, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf. Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

14.00 English 3 and up! Plats: Rum 306 Engelska från åk 3 och/eller 4? Yes, thank you! På workshopen presenteras nya läromedel i engelska riktade till åk 3 och åk 4–6. Workshopen tar upp hur läromedlen kan kombineras till en lärstig och hur de kan användas separat. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan.

Sandra Bjon, Katarina Wahlstedt, Christa Långström, Lisette Hildén, Sonja Posa Arrangör: S&S

14.00-14.30 Krisjourens skolarbete Plats: Montern för Spelkunskap, Krisjouren, Livslust, Dreams Vi vill tillsammans med skolorna ge ungdomar kunskap och metoder för hur de kan stärka sitt psykosociala välmående, och sänka tröskeln för dem att be om professionellt samtalsstöd. Vi erbjuder workshops och morgonsamlingar för den grundläggande utbildningen, andra stadiet och högskolor. Under 2020 samarbetar vi med teatergrupp som på ett säkert och kreativt sätt lyfter upp aktuella teman, till exempel prestationsångest till diskussion. Sophie Holm, teamansvarig, HelsingforsMission Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr


Utställare i Hörnan Workshoppar i Hörnan 14.00 #modersmål #kulochnyttigtjavisst modersmål för åk 7-9

15.00 Jobba med TING! Plats: Rum 306

Plats: Rum 307 Video, ljud, skrivkompetens, läskompetens, ordkunskap, litteraturhistoria och engagerande texter att jobba med. Allt detta och mer ingår i vår nya läromedelsserie i modersmål och litteratur för åk 7–9. Läromedlet är ett samarbete mellan finlandssvenska författare och pedagoger – för dagens behov med ett vettigt grepp och med glimten i ögat. Alfred Backa och Crista Åberg talar om video, texter och hur de kan användas i undervisningen. Alla deltagare får läromedel i gåva. Förhandsanmälan Alfred Backa och Crista Åberg Arrangör: S&S

TING i klass, i grupp och enskilt! Det digitala läromedlet TING för åk 1–6 ger stora möjligheter till differentiering och ämnesintegrering. I den här workshoppen får du konkreta tips om hur du kan använda TING på ett mångsidigt sätt för att stöda undervisning och inlärning. Förhandsanmälan. Mats Omars leder workshoppen. Arrangör: S&S 15.00

Källkritik, en kritisk färdighet Plats: Rum 307 En diskussion mellan Johanna Bonäs (lärare i samhällslära) och Alfred Backa (författare och komiker) kring hur falska nyheter och lögner används i politiken, och hur du som lärare kan tackla desinformationen i klassrummet. Förhandsanmälan. Arrangör: S&S


Seminarium i Hörnan

Lördag

seminarium 10.30-13.00 Seminarium för personal inom småbarnspedagogik: Omsorg, lärande och undervisning Plats: Rum 207 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr arrangerar i anslutning till EDUCA 2020 ett seminarium för personal inom småbarnspedagogik och förskola. Inbjudna föreläsare är Bim Riddersporre FD psykologi, leg. logoped och leg. psykolog samt Charlotta Rehn, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen. Bim är verksam som universitetslektor vid Malmö universitet och forskar bland annat om omsorg, digitalisering och ledarskap i förskolan. Charlotta ansvarar för koordineringen av småbarnspedagogiken på svenska vid Utbildningsstyrelsen. Hon kommer att informera om vad som är aktuellt på nationell nivå samt kommande planer. Seminariet är avgiftsfritt. Anmälan senast 10.1.2020 via http://survey.abo.fi/lomakkeet/11986/ lomake.html

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola Arrangör: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr


Utställare i Hörnan

Axxell Utbildning Ab Axxell erbjuder mångsidig yrkesutbildning för såväl unga som vuxna. Vi ordnar både långa och korta utbildningar på olika orter i södra Finland. Bekanta dig med våra utbildningar på www.axxell.fi!

Barnavårdsföreningen Barnavårdsföreningen (BF) är Finlands äldsta barnskyddsorganisation och vi jobbar förebyggande för en god barndom. Grunden för vårt arbete är stödjande av föräldraskapet så att barnen ska ha det bra i vardagen och i utmanande livssituationer. Vi har också verksamhet direkt riktad till barn och unga.

Barn- och ungdomsstiftelsen Barn- och ungdomsstiftelsens mål är att varje ungdom ska uppleva sitt liv som meningsfullt. I vårt arbete fokuserar vi på förstärkandet av ungdomars förmågor, känsla av samhörighet och framtidstro. Vi baserar vår verksamhet på mångvetenskaplig forskning och använder oss av kreativa och inspirerande metoder.

Bildningsalliansen Bildningsalliansen erbjuder,regionala, nationella och nordiska forum kring gemensamma frågor, fortbildning för lärare, rektorer och övrig personal samt tjänster som stöder och utvecklar våra medlemmars verksamhet.


Utställare UtställareiiHörnan Hörnan Centret för livslångt lärande, CLL Centret för livslångt lärande, CLL, har under många år arrangerat lärarfortbildning och fortbildning för personal verksam inom utbildningens stödtjänster och daghem. Vi kan lärarfortbildning och vi finns här för dig och din organisation! Kom och ta del av vårt aktuella fortbildningsutbud.

De Finlandssvenska Läsambassadörerna Läsambassadörerna arbetar med ett treårigt projekt finansierat av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Som arbetsgivare fungerar Sydkustens landskapsförbund som har sitt huvudkontor på Medelhavsgatan i Helsingfors.

Ekvalita Ekvalitas skolteam erbjuder workshops, föreläsningar och längre utbildningshelheter kring jämställdhet och likabehandling i undervisningsmiljöer. Teamet har en bred erfarenhet att arbeta med allt från elever, studerande, pedagoger, rektorer och professorer till skolhälsovården, vårdnadshavare, kommunens utbildningsansvariga, HR-chefer och fackombud.

Finlands svenska 4H I 4H-verksamheten aktiveras barn och ungdomar, stärks den sociala kompetensen och färdigheterna för arbetslivet, samt väcks intresse för landsbygden. I 4H lär vi genom att göra.


Utställare i Hörnan Finlands Svenska Lärarförbund I FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5000 medlemmar. Vår allra viktigaste uppgift är att bevaka våra medlemmars intressen i anställningsfrågor. På vår agenda finns – förutom löner och arbete – också utbildningspolitiska ärenden och frågor som rör den svenskspråkiga lärarutbildningen.

Finlands Svenska Marthaförbund rf Finlands Svenska Marthaförbund rf arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Verksamheten bygger på tre verksamhetsområden: hushåll, ekonomi och konsumtion samt ekologi och miljöhänsyn i vardagen.

Finlands Svenska Scouter Scouting är en fostrande verksamhet, vars målsättning är att stöda barn och unga i deras utveckling, genom att ta i beaktande deras individuella egenskaper. Som hjälp har vi många verktyg som också kan tillämpas inom annan verksamhet. Scoutingen samlar årligen 65 000 barn, unga och ledare.

Folkhälsan Folkhälsan jobbar med teman som trygga relationer, kost, fysisk aktivitet och återhämtning samt simundervisning. Med våra verksamheter vill vi inspirera dig att arbeta med hälsa och välmående under hela skolåret – både när det gäller personal och elever. Välkommen att bekanta dig med våra nätverk, kurser, material och annat aktuellt!


Utställare Utställare i Hörnan i Hörnan

Krisjouren för unga (HelsingforsMission) Krisjouren för unga erbjuder avgiftsfritt och konfidentiellt samtalsstöd för 12-29 åriga unga och unga vuxna samt deras familjer. Du kan komma hit ensam, tillsammans med din partner, familjemedlem eller en vän.

Livslustprojektet (Ätstörningscentrum) Livslust-projektet är ett samarbete mellan Ätstörningscentrum och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne rf. Projektets syfte är att förebygga ätstörningar via verksamhet i skolor, samt bidra till tidigt ingripande i ätstörningsfall. Projektet erbjuder svenskspråkiga unga och unga vuxna en kostnadsfri kartläggning.

Luckan Kom och bekanta dig med Luckans verksamhet UngInfo. UngInfo erbjuder ungdomsinformation, vägledning och normmedvetna workshoppar, föreläsningar och fortbildningar på svenska.

Lärum-förlaget Lärum är en hjälpande hand i inlärningen! Lärum utvecklar och erbjuder verktyg för anpassade inlärningsmiljöer och handledning om dem.


Utställare i Hörnan Prakticum Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab är ett allmännyttigt aktiebolag som ägs av privata och kommunala aktörer. Bolagets uppgift är att upprätthålla Yrkesinstitutet Prakticum. Prakticum är det enda yrkesinstitutet i huvudstadsregionen som ordnar yrkesutbildning på svenska inom ett flertal branscher, både för unga och vuxna.

Spelkunskap-projektet (Ehyt rf) Vi på EHYT r.f. samarbetar med er lärare, ungdomsarbetare och aktörer inom elevvården och vill erbjuda verktyg för att förverkliga förebyggande rusmedelsarbete och spelfostran i skolan och i hemmen. Vi håller lektioner för elever och studerande, möten för föräldrar och skolpersonal.

Schildts & Söderström Vi ger ut läromedel på svenska, för förskola, grundskola och gymnasium. Du hittar S&S Läromedel i monter 6n38 där vi ställer ut våra nyaste läromedel. Dessutom har vi reserverat konferensutrymmen där vi erbjuder lärarna många intressanta workshoppar. En workshop tar 20–30 minuter och kräver förhandsanmälan.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr vill stödja barns och ungas välmående och lika möjligheter till en trygg uppväxt och ett gott liv. Till stiftelsens uppgifter hör att bevilja bidrag bl.a. till privat upprätthållen småbarnspedagogik, eftermiddagsverksamhet, sommarrekreation och till organisationer som på olika sätt arbetar för barn och unga.


Utställare i Hörnan Svenska folkskolans vänner Vi jobbar för att utbildningen fortsättningsvis ska hålla hög nivå och bidrar till att varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden. Kom och träffa oss och hör om våra stipendier och finansieringsmöjligheter för projekt!

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC är intresseorganisation för svenskspråkiga lantbruksproducenter i Finland. Vår uppgift som organisation är att bevaka och ta till vara medlemmarnas samt den svenska landsbygdens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen.

Svenska Kulturfonden Vi stöder utbildning och forskning, konst och kultur och medborgaraktiviteter. På svenska. I Finland. Vi delar varje år ut ungefär 40 miljoner euro i bidrag till privatpersoner och organisationer. Sammanlagt behandlar vi årligen ungefär 8 000 ansökningar

Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet rf (UF) - företagsamhet, ekonomikunskap och arbetslivsfärdigheter för hela skolstigen – att lära genom att göra. Genom våra läromedel och digitala verktyg får elever, i åldrarna 7-25 år, kunskap om företagsamhet, personlig ekonomi och arbetslivet.


Utställare i Hörnan Utställare i Hörnan Utbildningsstyrelsen Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt främjar internationalisering. Enheten för den svenskspråkiga utbildningen ansvarar för utvecklingen av den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken.

Yrkesakademin i Österbotten Yrkesakademin i Österbotten är en av Svenskfinlands största yrkesutbildare. Vi har enheter på fem olika adresser i Österbotten och över 4000 studerande. Vi har också en omfattande projektverksamhet med både nationella och internationella utvecklingsprojekt.

Valteri center för lärande och kompetens Det riksomfattande Valteri center för lärande och kompetens stöder närskoleprincipen. Valteri erbjuder mångsidiga tjänster för elever och professionella som arbetar med elever med behov av allmänt, intensifierat och särskilt stöd.


Anteckningar

Profile for Schildts & Söderströms

Educa 2020 Hörnan Programblad  

Svenska Hörnans programblad för Educa 2020: workshoppar, föreläsningar och seminarier.

Educa 2020 Hörnan Programblad  

Svenska Hörnans programblad för Educa 2020: workshoppar, föreläsningar och seminarier.