Gourmet nr. 1 2018

Page 1

NR. 1 / 2018 ÅRGANG 14 – om mat og drikke Servicegrossistenes magasin Mesterkokk Geir Skeie FISK TIL FOLKET Ny serveringskjede PINK FISH BLI KJENT MED PRIMA JÆREN Tema: Kjøttfritt VEGETARISKE VIBBER UTELIVSEKSPERTENE I SOLERA

Her er Servicegrossistene:

Personlig service

Fleksible leveranser

Lokalt

Kundefokusert

Nord-Norge: ServiceNord Engros AS 77 00 22 40 / firmapost@servicenord.no

Selboe & Aasebø AS 77 84 04 22 / firmapost@aasebo.no

Paul Nygaard AS 75 11 14 30 / firmapost@p-nygaard.no

Arne Sjule AS 75 19 88 88 / firmapost@sjule.no

Midt-Norge: Nær Engros AS 74 22 61 00 / namsos@narengros.no

Nær Engros Levanger AS 74 08 55 60 / levanger@narengros.no

Nær Engros Trondheim AS 73 95 73 00 / trondheim@narengros.no

SG Møre avd. Sunnmøre Engros AS 81 53 00 38 / firmapost-se@sgmore.no

SG Møre avd. TP Engros AS 81 53 00 38 / firmapost-tp@sgmore.no

Vestlandet: Safari Engros AS 57 75 77 50 / firmapost@safariengros.no

D. Danielsen AS 51 64 88 00 / firmapost@d-danielsen.no

Encon AS 56 52 09 20 / postmaster@encon.no

Euro Supply Bergen AS 55 39 46 60 / post@eurosupply.no

Haugaland Storhusholdning AS 52 73 64 66 / firmapost@hshh.no

Sør- og Østlandet: Måkestad Engros AS 55 14 10 30 / firmapost@makestad.no

Måkestad Engros Øst AS 63 82 21 21 / ostlandet@makestad.no

Gourmet rett i postkassen!

Nå får de fleste av våre lesere Gourmet levert rett i postkassen. Vi håper med dette at enda flere kunder får glede av magasinet vårt med mattips, nyheter og inspirasjonssaker!

Om du ikke får magasinet, men ønsker å motta det, ta kontakt med marked@sg.no. Ønsker du ikke å motta magasinet, skriv til marked@sg.no, så fjerner vi deg fra distribusjonslisten.

GOURMET

Servicegrossistenes magasin om matglede, inspirasjon, bransjenytt og mattrender. Gourmet utkommer 6 ganger p.a og distribueres til Servicegrossistenes kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

UTGIVER Servicegrossistene AS, Postboks 504, 1327 Lysaker Redaktør: Merete Raabe Frantsen, merete@sg.no

DESIGN OG PRODUKSJON Winkel AS, www.winkel.no Redaksjonen: Helene Ask Hunskaar, Petter Utne Børrehaug

Art Director: Helene Ask Hunskaar Forsidefoto: Christian Albriktsen

Måkestad Engros Larvik AS 33 14 00 40 / larvik@makestad.no

Cater Drammen AS 32 23 12 00 / post.drammen@cater.no

Cater Kongsvinger AS 62 88 84 30 / post.kongsvinger@cater.no

Cater Mysen AS 69 89 88 99 / firmapost.mysen@cater.no

Agder Grossisten AS 37 09 79 90 / firmapost@agdergro.no

GROSSISTER
www.sg.no
s. 28-37 MATTEMA: Kjøttfritt på menyen s. 24-26 SOLERA Eksperter på uteliv s. 10-13 PINK FISH Fisk til folket s. 14- 16 ORKLA FOODS NORGE Bra mat for barn s. 6 - 9 CATER DRAMMEN Tre Servicegrossister i nytt bygg s. 18-21 PRIMA JÆREN Glade vestlandsgriser INNHOLD januar/februar s. 6-9 s. 10-13 s. 18-21 s. 24-25 s. 14-16 s. 28-37 Foto: Prima Jæren Foto: Solera
Produkt Vekt Epdnr Varenr Kylling Currysalat 3kg 4917787 2520 Rekesalat 15% 4 x 900gr 873075 7000 Rekesalat 15% 3 kg 163618 0224 Chilikreps i Aioli 4 x 900gr 1703404 7914 Chilikreps i Aioli 3 kg 1665041 7915 Italiensk salat 4 x 900gr 873257 7003 uten kjøtt Italiensk salat 3 kg 163220 0284 uten kjøtt SalatMestern AS – Pancoveien 16 – 1624 Gressvik. Tlf: 69 36 10 30 – E-post: ordre@salatmestern.no SALATMESTERNS PÅLEGGSSALATER Noe for smak!enhver Andre produkter: Rekesalat Kyllingcurry salat Chilikreps i Aioli Italiensk salat Tilbehørssalater Majoneser Dressinger Pizza/ kebab Tilbehørs- og middagssauser Ketchup & sennep Woksauser Sildeprodukter Sjømat Råvarene er alt!

Dette skjer i

JANUAR/FEBRUAR

08. januar Nord i sør 2018 Oslo, Norge www.reiselivinord.no

08.-11. januar Horecava 2018 Amsterdam, Nederland www.horecava.nl

12. januar Den norske måltid 2018 Stavanger, Norge www.detnorskemaltid.no

18. januar

Gress 2018 Lillestrøm, Norge www.gress.no

31.-02. januar - februar Storkjøkkenforum Sandefjord, Norge

08. februar Cater Storhusholdningsmesse Liertoppen, Norge www.cater.no

22. februar

Hall Toll-messen Stavanger, Norge www.hall-toll.no

M ERKEDAGER

for matfolk:

6. febr. Samefolkets dag 12. febr. Morsdagen

14. febr. Valentinsdagen 26. febr. Fastelavn

Samefolkets dag

I januar åpner vi for bruk av ny nettbutikk!

Ta kontakt med din grossist for å få tilgang. Den gamle nettbutikken er åpen så lenge det er behov.

Vi har gjort det enklere for deg å søke opp produkter slik at det alltid skal være enkelt å finne det du er ute etter. Samtidig kan det bli enklere å oppdage andre, spennende råvarer.

Dersom du kun ønsker enkelte enheter istedet for hele esker, har vi forenklet håndteringen av anbrekk slik at du skal være sikker på at du får akkurat det antall du trenger.

STØRRE OG BEDRE

PRODUKTBILDER

Har du allerede opprettet favorittlister med produkter du bestiller oftere enn andre, har vi lagt til muligheten for å importere disse i den nye nettbutikken. På den måten kommer du raskere i gang. 6. februar

sg.no

TYDELIGERE HÅNDTERING AV ANBREKK

Med større og bedre bilder av produktene vil handlerunden bli mye hyggeligere enn tidligere, og du kan være sikker på at produktet du kjøper faktisk ser likt ut når du mottar leveringen.

IMPORT/ EKSPORT AV FAVORITT-

ENKLERE
LISTER

CATER DRAMMEN AS

NØKKELPERSONER

Ansvarlig transport: Espen Borge

Ansvarlig hovedlager: Øyvind Bøgle

Ansvarlig frys: Tore Nordskag

Ansvarlig salg: Tore Särelind

Daglig leder: Bjørn Garder

SPESIALOMRÅDER GEOGRAFISKE YTTERPUNKTER

Leverer fra Geilo i vest til Halden i øst, og fra Tynset i nord til Holmestrand i sør. Kjører i store deler av Osloområdet, i et av de mest kundetette områdene i Norge.

Med splitter nytt anlegg Har Cater Drammen et spesielt sterkt miljøfokus: All varmen som fryse- og kjøleanleggene produserer, gjenvinnes og brukes til oppvarming av bygget. Cater har også som første aktør innen storhusholdning, anskaffet en elektrisk drevet lastebil. De har også to biogass-lastebilder i bilparken

KAPASITET

Totalt: En kapasitet på 11 000 paller

Tørrlager: 3650 paller

Kjølelager: 3610 paller

Fryselager: 3740 paller

Bilpark: 26 lastebiler i daglig distribusjon

LOGISTIKK

Er en del av Cater AS, sammen med Cater Kongsvinger AS og Cater Mysen AS. Har et nytt hypermoderne, fremtidsrettet sentrallager.

Kontakt

Besøksadresse:

Drammensveien 185 3420 Lierskogen

Tlf: 32 23 12 00

Epost: post.drammen@cater.no

www.sg.no/cater

Cater Drammens motto: Liertoppen

CATER DRAMMEN – EN FULLSORTIMENTSGROSSIST

6
« Det er i orden!»
Grossistportrett

CATER STORKJØKKEN

- TRE SERVICEGROSSISTER FORENT I NYTT BYGG

Cater er resultatet av tre Servicegrossister som gjennom tett samarbeid forsyner østlandsområdet med mat fra Norges største og mest moderne spesialanlegg for storhusholdning. Gourmet har besøkt Caters nye bygg på Liertoppen.

Cater - tre Servicegrossister på lag Cater har røtter tilbake til 1954, og Cater Kongsvinger var faktisk med å etablere Servicegrossistene i sin tid. Mange kunder har hatt et langt og tett samarbeid med grossistene Bjørnulfs Engros, Bjørn Kristiansen og Østfoldfrukt Mysen. Det er disse grossistene som fra 2014 står

sammen om storhusholdningssatsningen Cater, og som høsten 2017 åpnet sitt nye sentrallager på Liertoppen. Lokallagrene på Kongsvinger og Slitu ved Mysen er fortsatt viktige ledd i Caters distribusjon, men det nye anlegget vil være selve hjertet i logistikkapparatet. Cater vil nå kunne lagerføre et mye større sortiment og være enda mer leveringsdyktig og fleksibel for kundene. Anlegget på Liertoppen huser også administrasjon og salgsapparatet til Cater Drammen AS. Her møter vil daglig leder Bjørn Garder og leder av salg og marked, Tore Särelind, som stolte viser oss det nye praktbygget.

1. Tore Särelind og Bjørn Garder viste Gourmet rundt i de nye lokalene.

2. Cater Drammens nye lokaler på Liertoppen – i vintersol.

Mattema Xx 7
Grossistportrett
2 1 ≥

Salgsvekst krever mer kapasitet

Bjørn forteller at Cater samlet har opplevd en nesten tredobling i omsetningen de siste ti årene, og for å sikre videre vekst, var det ingen vei utenom et nytt bygg. Norges mest moderne og effektive rendyrkete bygg for storhusholdning, stod ferdig høsten 2017, og 16. oktober var første driftsdag. Med 11 000 palleplasser, ulike fryse- og kjølesoner og romslig administrasjonsfløy fordelt på 17 000 kvadratmeter, er bygget godt rustet for fortsatt vekst.

Fremtidsrettet og bærekraftig

Det nye bygget er også en ledestjerne når det kommer til klima- og miljøhensyn. Det er ikke til å komme utenom at det kreves mye energi å drifte fryse- og kjølelagre, men med effektive og moderne teknologi basert på miljøvennlig CO², blir energitapet holdt på et minimum. All varmen som fryse- og kjøleanleggene produserer, gjenvinnes og brukes til oppvarming av bygget. I tillegg er det gjennomgående kun benyttet LED som lyskilder. Bjørn kan fortelle at Caters nye bygg innehar beste energimerking. Videre kan Tore fortelle at Cater også har en betydelig satsning på miljøvennlig distribusjon. «Cater har som første aktør innen storhusholdning, anskaffet en elektrisk drevet lastebil. Vår nye plassering på Lierskogen medfører at det er relativt flatt og kort avstand for distribusjon i Asker, Bærum og Oslo. Er det noen som skal kunne

distribuere med elektriske biler i dette området, må det være oss!» I tillegg til el-lastebilen har Cater også to biogasslastebiler i bilparken. «Vi ønsker å være i forkant når det kommer til miljø og bærekraft, og vi vil strebe etter å alltid være en av de beste i klassen», uttaler Bjørn.

Cater – et komplett konsept Med det nye bygget som kronen på verket, fremstår Cater i dag som en 100% komplett storhusholdningsleverandør. Med spisskompetanse på alle varegrupper, egen bilpark og eget sentrallager, vil kundene oppleve en leverandør helt uten begrensninger. Et komplett sortiment kombinert med Servicegrossistenes unike fleksibilitet, er hva kundene kan vente seg av Cater, og kundene vil også nyte godt av enda høyere og jevnere tilgjengelighet og varekvalitet takket være optimale lagrings- og distribusjonsforhold. I tillegg til engroslageret, vil Cater også tilby et eget lagerutsalg. Her vil kunder som trenger varer i ekspressfart, eller kunder som ikke ønsker varene tilkjørt, enkelt handle det de trenger.

Mennesker i fokus

«Vi har troen på mennesket», sier Bjørn, og forteller at Cater ikke har til hensikt å helautomatisere driften. «Her på huset er vi 40 ansatte, og hver eneste utfører en unik og viktig jobb.

8 Grossistportrett
«
Vi har troen på mennesket. Her på huset er vi 40 ansatte, og hver eneste utfører en unik og viktig jobb.»
Bjørn Garder, Daglig leder for Cater Drammen

Fleksibilitet er viktig for våre kunder. Ønsker en kunde 7 tuber majones og ikke en hel eske, skal han selvfølgelig få det! – Og siden roboter ikke er spesielt glade i å åpne kartonger, trenger vi levende mennesker for å kunne yte den servicen som vi hos Cater ønsker å tilby.» Hos Cater står også et inkluderende arbeidsliv høyt på agendaen. Mennesker med spesielle utfordringer, som rus, alkohol eller ADHD, har er velkomne i bedriften. Bjørn forteller at som en følge av å ansette disse menneskene, har hele bedriften blitt mer åpen og raus. «Ikke minst har det vært enormt gledelig å se hvordan et menneske kan vokse fra ingenting til en stolt og verdig mann eller kvinne. Det er ikke til å legge skjul på at noen av våre aller beste folk finnes blant disse!», sier Bjørn stolt. «Vi tar også inn lærlinger i transportfaget og utdanner dyktige og pliktoppfyllende sjåfører.»

Klare for fremtiden

Etter et interessant besøk og en grundig omvisning hos Cater er det helt tydelig at dette er en bedrift som vil noe, og som virkelig satser. Hos Cater finner du en fremtidsrettet grossist både når det kommer til vareutvalg, kundeservice og det viktige miljøaspektet. Gourmet gleder seg til å følge med videre, og kan anbefale alle å ha øynene opp for denne spennende storhusholdningsgrossisten.

SG

LØNNSOMT MEDLEMSKAP

ET
Bli en del av storhusholdningsbransjens beste innkjøpssamarbeid! Gratis medlemskap gir deg: √ En enklere hverdag √ De beste leverandøravtalene til meget gode betingelser √ Personlig service og lokal forankring For nærmere informasjon og innmelding: Tlf. 24 12 67 00 firmapost@systemkjop.no systemkjop.no
Grossistportrett

Geir Skeie:

Vinner av europeiske Bocuse d’or 2008, og Bocuse d’or for verden i 2009. Driver restaurantene Brygga 11, Geir Skeie i Sandefjord, på Stord og i Hemesedal,og har i en årrekke jobbbet i topprestauranter i Sør-Norge. I januar 2017 startet han Salmon Company, og skal nå sammen med Umoe Restaurants-direktør Ronny Gjøse og skipsdesigner Svein Sandvik starte verdens første fast casual sjømatkonsept, Pink Fish.

10

En ny, verdensomspennende fast casual-kjede ser dagens lys. Dette er bare starten på en storsatsing som skal bre seg over hele Norge – og videre ut i verden, – skal vi tro en av våre store stjernekokker, Geir Skeie.

PINK FISH

FISK TIL FOLKET

Fast casual på norsk Verdens aller første Pink Fish-restarant åpnet i Food Courten på Steen & Strøm 1. november i fjor. Orange og friskt interiør, lyse trespiler og gråtoner, og lyden av bølgeskvulp og måkeskrik i ulike områder i restauranten. Rent, åpent og stilig. Ved disken ligger et utvalg av spennende og litt ukjent snacks, og søte fristelser ligger bak glass. Her møter vi kokk Geir Skeie. Geir, som har en lang merittliste innen kokkekunst, som tidligere gullvinner av Boucouse D’or, og med årelang erfaring fra noen av landets aller beste restauranter. «Fine Dining er spennende og utfordrende,» sier han, «men jeg ønsker først og fremst å lage mat for folk flest!»

Geir forteller at dette for øvrig ikke er et helt tilfeldig sted for åpning av en ny restaurantkjede. Steen & Strøm er et av de få, større spiseområder midt i Oslo, og blir stadig mer populær. Faktisk så mange som 60% av alle menneskene som kommer innom dørene på kjøpesenteret, setter kursen mot matavdelingen i underetasjen. Spesielt er stedet blitt et yndet mål rundt lunsjtid, og Pink Fish er et sunt og spennende tilskudd, både for faste lunsjspisere og tilreisende. For Geir er dette stedet bare begynnelsen.

Ingen hemmeligheter

Bak en glassvegg bak salgsdisken står store trekasser, fulle av frukt og grønnsaker. «Alt du ser av frukt og grønt her, blir brukt i rettene til gjestene.

‘Fast casual’-konseptet:

Et konsept som kombinerer fast-food med såkalt casual (uformell) servering. Konseptene dukket opp i det små i USA på 90-tallet, men har fra 2010 stadig økt i popularitet. Ingrediensene blir ansett som sunnere og menyene mer varierte enn slik vi kjenner fast food.

Fast casual tilbyr det lettvinte og tilgjengelige ved fast-food-servering, men med litt mer oppskalerte ingredienser, og med en hyggelig restaurant-atmosfære, for dem som vil sitte ned.

Det vanligste er at fast casualrestaurater ikke har servering ved bordet. Ofte foretar man bestillingen ved en disk eller via en app, og henter maten selv ved kasseområdet.

Det er ikke uvanlig at personer med høyere gastronomisk erfaring står bak restaurantene. Man kan holde en høy matkvalitet, og samtidig holde kosntadene nede. Konseptet krever mindre plass lavere husleie, de trenger ikke like mange erfarne hender, og har ikke behov for like store menyendringer hver sesong, som i finere restauranter.

Konseptet fast casual er ikke et fiksert konsept. Det er i stadig utvikling og tilpasser seg publikum.

Kilder: upserve.com, thebalance.com, the washingston post.

Mattema 11 Kundeportrett

Dette er ikke utstillingsobjekter, men råvarer i faktisk bruk, og glasshyllene her vil til enhver tid bære preg av dette. Vi ønsker å ha en åpen kjøkkenløsning, slik at gjestene selv kan se at maten blir plukket ut fra grønnsakskassene og faktisk blir tilberedt foran kunden på kjøkkenet umiddelbart. Hver gang vi får inn en bestilling, blir den aktuelle retten laget helt fra bunnen av», sier Geir med et smil, « – selvfølgelig!»

Ungt konsept

Det er ingen tvil om at Pink Fish ønsker å nå ut til en yngre kundegruppe. Rettene som serveres er spennende, men enkle retter og smaker, til rimelige priser. «Mange forbinder laks med den kokte varianten som serveres med agurksalat, eller med laks i sushi. Vårt konsept går ut på å servere smaker fra hele verden, med laksen som hovedingrediens», sier Geir. Tilberedningen går raskt, og du henter

maten din selv ved disken. Restauranten på Steen & Strøm har et såkalt fast casual-konsept. Kunden bestiller maten i kassen, og navnet til kunden kommer opp på en skjerm når maten er i ferd med å tilberedes. Når maten er ferdig, går kundes selv og henter måltidet sitt ved kjøkkenet. Ærlig og enkelt. Geir forteller at de også har et sterkt miljøfokus her. «Laksen i seg selv er jo en av våre aller mest bærekraftige råvarer. Vi har også sørget for at alt av emballasje er laget av nedbrytbare materialer, og på kjøkkenet har vi et sterkt fokus på matsvinn og energibesparelse.»

Pink Fish blir big fish

«Restaurantkonseptet skal vokse og bli stort. Nå er vi 7 ansatte på hovedkontoret, og med én restaurant åpen, er det jo litt råflott,» sier Geir og smiler. «Målet vårt er at vi i løpet av 2018 skal åpne til sammen 8-10

nye restauranter i Norge, og etter dét, bærer det ut i resten av verden. – Vi ønsker nemlig å vise frem norsk laks for verden!», konstanterer han. «I første omgang ønsker vi å prøve oss i asiatiske land, der eksporten av norsk laks allerede er etablert. - Og menyer, retter og konsept skal gjennomføres på lik linje med det kundene våre får i Norge.»

Klar for oppskalering

Hele menyen står Geir for selv. I samarbeid med en produsent i Vestfold, har han også utviklet egne sauser, som produseres i stor skala, til bruk som basis i restauranten. Selve fisken blir også spesialbestilt direkte fra fiskemottaket. «Det er viktig for oss at filetene kommer i riktig tykkelse», påpeker han, «vi ønsker at rettene skal være så like og gjenkjennelige for kundene fra gang til gang som mulig, derfor er det viktig at varene er forutsigbare på størrelse og

12 Kundeportrett
« Vi driver ikke bare restaurant, vi ønsker også å spre matglede og inspirasjon for å få folk til å spise mer fisk!»
1
Geir Skeie, kokk og restaurantmedeier for Pink Fish,

kvalitet. Denne forutsigbarheten ønsker vi å gjennomføre gjennom hele kjeden, også etter hvert i restaurantene våre i utlandet. Jeg lager selv rettene og menyene, og du skal finne igjen det eksakt samme om du besøker den fremtidige restauranten vår i Singapore eller ved Karl Johan.»

Laks til folket

«– Visste du at oppskriftene på alle rettene våre ligger tilgjengelige på nett? – Og vi lover at de er 100% like de rettene vi lager i restauranten, vi jukser ikke!», sier Geir med et stort smil, «slik kan du lage nøyaktig favorittretten fra oss hjemme på ditt eget kjøkken. Vi ønsker nemlig først og fremst å lage mat for folk flest, og forhåpentligvis få flere til å åpne øynene for hvilke fantastiske variasjonsmuligheter laksen som råvare gir! Jeg pleier å si at du selv kan velge å kjøpe favorittkaffen din ferdig tilberedt på kafé, men du kan også trakte deg en kopp hjemme. Det samme ønsker jeg å tenke om maten jeg lager; Det skal være god og enkel mat som alle skal kunne forholde seg til. Vi driver ikke bare restaurant, men ønsker også å spre matglede og inspirasjon for å få folk til å spise mer fisk. Det er jo så mye spennende du kan variere med!»

Servicegrossisten Cater er med på laget som en av leverandørene til det nye restaurantkonseptet. «Vi jobber med Cater og Servicegrossistene for å få god service og tilpassningsdyktighet», sier Geir.

Kjente og kjære lyder siver ut i lokalene, friske lyder av sjø og kyst. - Vi kommer tilbake!

1. Den bugnende grønnsaksdisken bak kasseområdet, gir oss et lite innblikk i aktiviteten på kjøkkenet.

2. Velkomst med et hint om fisk og sjø.

3. På en skjerm ved disken, dukker navnet ditt opp, med opplysninger om hvor maten din er i prosessen.

4. Rene, moderne og trivelige lokaler. SG

Mattema 13 Kundeportrett
2 4 3

ORKLA FOODS NORGE FULLT FOKUS PÅ BARN OG MATGLEDE

Under konseptet 'Bare Bra Mat', skal Orkla Foods Norge skreddersy et sortiment for å sikre sunn, smakfull og variert mat til barnehagebarn over hele landet. Key Account Manager hos Orkla Foods, Andreas Molandsveen tror at dette er konsept som vil bli tatt godt imot. Gourmet har besøkt Orkla Foods Norge for å lære mer om 'Bare Bra Mat'.

Mestring og matglede

Bare Bra Mat-konseptet startet for omtrent ett år siden, og da rettet mot eldre mennesker på sykehus og sykehjem, der underernæring ofte sørger for forlenget rekonvalesenstid.

«Med velsmakende og innbydende, næringsberikete produkter, øker

matlysten hos pasientene, og de kommer seg helt enkelt raskere på beina igjen», forteller Andreas. I år skal Bare Bra Mat-konseptet rette seg inn mot barnehagesegmentet, og Orkla Foods har satt sammen et tverrfaglig team for å skreddersy et matkonsept for barnehagebarn som gjennom sunn, smakfull og variert mat skal bidra til mestring og matglede. I løpet av høsten 2017 har konseptet blitt rullet ut hos noen pilotbarnehager, og det er avholdt spennende workshops med deltakere fra produsenter, barnehager og relevante fagmiljøer. 2018 kommer til å bli et spennende år når konseptet lanseres nasjonalt. – Barnehagebarn i hele Norge har mye å glede seg til!

Spesialutviklet for barn

Gjennom Bare Bra Mat-konseptet, vil Orkla Foods treffe nye kundesegmenter de tidligere ikke har vært representert i, kan Andreas fortelle. «Vi har lansert noen helt unike produkter til denne satsningen, og vi har sammen med våre ernæringsfysiologer utviklet velsmakende og næringsrik mat med fokus på saltreduksjon, økt grønnsaksinnhold og riktig innhold av viktige stoffer, som for eksempel omega 3, vitamin D, kalsium og jern», sier han. «Produktene er også tilpasset den yngre gane, og er ofte litt mildere på smak.» I produktporteføljen til Bare Bra Mat vil vi blant annet finne kjente klassikere som Stabbur-Makrell og Stabburet leverpostei, en egen serie med supper for barn fra Toro, og en serie fersk

14 Leverandørportrett

To av dem som jobber med Bra Mat-konseptet: F.v.: Klinisk ernæringsfysiolog Runa Spilling og Key Account Manager i Orkla Foods, Andreas Molandsveen.

grønnsakspasta fra Toro. Emballasjen vil også være spesialtilpasset, og produktene kommer i størrelser tilpasset barnehagesegmentet. Det er også lagt stor vekt på effektiv emballasje som gir minst mulig avfall.

Et helhetlig konsept

Bare Bra Mat-konseptet er langt mer enn noen nye varelinjer i ordreboken. Konseptet vil også omfatte en oppskrifts- og informasjonsportal som de barnehageansatte vil kunne bruke for å for eksempel utarbeide ukesmenyer. Disse menyene vil også enkelt kunne konverteres til en bestilling hos den lokale Servicegrossist. Servicegrossistene vil bli en viktig partner for Orkla Foods Norge i Bare Bra Mat-satsningen, og vil kunne gjennom sitt landsdekkende

nettverk av 21 grossister, levere til alle landets barnehager. «Vi ser på samarbeidet med Servicegrossistene som en viktig del av hele Bare Bra Matkonseptet», sier Andreas. «Skal vi bli best på barnehager, må vi ha en grossist som er fleksibel, effektiv og lokal, og her passer Servicegrossistene helt perfekt!»

I tillegg til en meny og bestillingsportal, vil også konseptet omfatte aktiviteter og opplæring som involverer barna, og også opplæring tilpasset de barnehageansatte.

I tillegg til å sikre at barna spiser riktig og variert gjennom hele barnehageåret, vil konseptet sørge for at kostnadsbildet også kommer tydelig frem. «Jeg tror at Bare Bra Mat-konseptet ikke bare vil sikre barnehagene et riktig og balansert kostholds- og matprogram, i tillegg vil både barn og foreldre få mye

mer igjen for hver eneste mat-krone.»

Andreas kan også fortelle at av en typisk 'barnehage-handlekurv' vil Orkla Foods Norway tilby ca. 30% av innholdet. Bare Bra Mat-konseptet vil likevel omfatte 100% av handlekurven. Resterende varer leveres fra Servicegrossistenes øvrige sortiment, men vil likevel være en del av Bare Bra Mat-verktøykassen. «Dette prosjektet er vi lidenskapelig opptatt av, og om vi kanskje gjør en jobb også andre leverandører vil nyte godt av, ja så synes vi faktisk bare det er helt topp, så lenge det er til det beste for barnehagene og barna våre!», sier Andreas entusiastisk. Vi i Servicegrossistenes magasin Gourmet er overbevist om at dette blir et bra tiltak for landets barnehager, og takker Andreas for et hyggelig besøk, og gleder oss til å følge prosjektet videre. SG

15 Mattema Leverandørportrett
« Skal vi bli best på barnehager, må vi ha en grossist som er fleksibel, effektiv og lokal, og her passer Servicegrossistene helt perfekt!»
Andreazs Molandsveen, Key Account Manager, Orkla Foods Norge
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

HJEMMELAGET KJØTTFRI LASAGNE

Okla Foods Norge har gitt oss denne gode oppskriften på kjøttfri lasagne, og anbefaler oss virkelig å teste ut nyheten Anamma Vegofarse.

En klassisk rett med en ny vri.

$ 15 porsjoner Stekes i gryte og ovn ca. 40 minutter

Kostpris rimelig

Du trenger:

• 0,6 l TORO Lasagnesaus pulver

• 2 l melk

• 1,4 l vann

• 12 TORO Lasagneplater

• 1 kg Anamma Vegofarse

• 0,3 kg ost

Slik gjør du:

Varm vegofarsen og bland med lasagnesauspulver. Tilsett melk og vann og la alt koke i ca. 2 minutter. Legg saus og lasagneplater lagvis i 4 lag i en ildfast form. Begynn og avslutt med saus. Strø over revet ost og stek i ca. 25 minutter ved 170 ºC.

Tips:

Kan lages glutenfri med TORO Lasagneplater glutenfri. Leverandørportrett 16
Foto: Orkla Foods Norge

FETTFRI PROTEIN 18 G

NYHET! Skyr® Proteindrikk

SKYR® PROTEINDRIKK –ET PERfEKT lITE målTID

 Proteinrik og mettende

 Fettfri

 Uten tilsatt sukker

 Etterspurt av forbruker

 Høy smaksscore hos målgruppen

Mattema Xx
SKYR® PROTEINDRIKK MANGO 300 G X 10 SKYR® PROTEINDRIKK BRINGEBÆR 300 G X 10

Smaken av Jæren – LOKALEKJØTTPRODUSENTER

SERVICEGROSSISTENE PRESENTERER:

Prima Jæren

Drift

Prima Jæren driver stort sett med slakt og nedskjæring av slakt, med fokus på premium råprodukter til industrimarkedet, og produserer lite bearbeidede produkter. Prima Jæren har et moderne anlegg som driver tradisjonell håndskjæring av kjøtt.

Produkter - typer kjøtt

Gris og storfe er Prima Jærens største produkter, med hovedvekt på gris: ’Jæren Smak-grisen’ er en gris med eget, spesialutviklet fôr. Produsentens målsetting er å være best på smak, levere produkter som er fornuftig emballert, og som holder en høy kvalitet.

Storfe: Store på utvelgelse og kvalitet. Prima Jæren belønner bonden for leveranser av godt kvalitetskjøtt og plukker ut det beste på dyret under oppskjæringen. Har nylig startet et prøveprosjekt med Angus, foreløpig kun leveranser til utvalgte kunder.

Som Vestlandsprodusent er sau og lam selvfølgelig viktige produkter. Til storhusholdning finnes pinnekjøtt/ råstoff og oppstykket kjøtt med fokus på kvalitet og smak.

Region:

Jæren som region er et kvalitetsmerke for matproduksjon i seg selv. Matjorden er god, og det flate og fruktbare landskapet egner seg godt til storproduksjon, både med jordbruk og dyrehold.

Nedslag

Leverer stort sett til industrimarkedet (80%). Prima Jæren har også nylig kommet inn på forbrukermarkedet gjennom Meny, hvor de leverer premium produkter. Samarbeider med restauranter og gourmetkokker.

DEL 1 A V 6

Egne merkevarer

Jæren Smak

Prima Jærens eget kvalitetsmerke som setter klare krav til hele verdikjeden fra produsent og til ferdig produkt. Man kan finne Jæren Smak i både dagligvare og proff-markedet.

Prima Jæren

Dagligvare-merkevare for kvalitetkjøtt fra dyktige produsenter på Jæren.

Premio

Kjøtt av storfe, lam eller svin – med masse smak. Kommunikasjonen rundt og på produktene er ærlig, enkel og lett forståelig. Fersk & fryst kjøtt, samt bearbeidet vare som bacon og pålegg.

Smaken av – Jæren –

Satser på smak

‘Jæren Smak’-gris har blitt fôret opp på et helt vegetabilsk spesialfôr. God dyrevelferd er et viktig for Prima Jæren. Kravene omfatter kompetanse hos produsent, god plass og miljø i bingen. Grisen som merkes med Jæren Smak har ikke vært behandlet med antibiotika, den får vokse lenger og slaktes når den er tyngre enn standard gris. Transporttid til slakting er maks 1 time. Høyere vekt gir marmorert, saftigere og mer smakfullt kjøtt.

O
1
LOK ALE KJØTTPRODUSENTER

Utmerkelser

Prima Jæren har fått flere bekreftelser på at de virkelig holder en høy kvalitet på produktene sine. Produsenten har deltatt tre ganger i Det Norske Måltid, som er et uoffisielt norgesmesterskap i lokalmat. Der har Prima Jæren fått prisen ‘Årets Kjøttprodukt’ to ganger med Jæren Smak Svinecarré og Jæren Smak Ribbe.

I tillegg har noen av produsentens samarbeidspartnere på bearbeiding av kjøtt fått flere priser, blant annet en norgesmestertittel i pinnekjøtt med Jæren Smak lam og 3 gullmedaljer i Svin Delikatessepålegg med Pragerskinke, Porchetta, og Provence Skinke.

Spesialiteter

’Jæren Smak’-grisen har et eget, spesialutviklet fôr, utviklet av Prima Jæren. Fettsyrer fjernes fra fôret, som ellers ville ført til en harsk smak i kjøttet ved lengre fryselagring. Jæren Smak-kjøttet holder dermed en bedre smak og høyere kvalitet lengre ved frysing.

Prima Jæren har også en egen merkeordning for premium kvalitet ovenfor produsentene som har navnet Jæren Smak. Det er en rekke selvpålagte krav som gir klare forskjeller for økt spisekvalitet.

5 griseprodukter fra Prima Jæren har fått Matmerks kvalitetsmerke Spesialitet:

• Gris Ytrefilet

• Indrefilet

• Carré-koteletter

• Nakkestykke Håndsurret

• Ribbe

Visste du at...
« Våre bønder blir belønnet med ekstra betaling per kilo for dyrene de leverer med kvalitet som er innenfor våre Jæren Smak Premium kvalitetsstandarder.»
Anders
Hellegaard, Marked og innovasjon, Prima Jæren
?
Prima Jærens lekre svinecarre som har vunnet prisen for årets kjøttprodukt i Det Norske måltid.
–LOK ALE
Smaken av – Jæren
KJØTTPRODUSENTER

HELSTEKT CULOTTE MED FENNIKEL, RISOTTO OG RØDVINSJY

En culotte skal ha litt tid i ovnen for å vise seg fra sin siste side.

5 porsjoner Stekes i panne og ovn ca. 2 timer Kostpris eksklusivt

Du trenger:

• 1 kg culotte

• Salt og nykvernet, sort pepper

• 1 ss smør

• 2 finkuttet sjalottløk

• 1 ts brunt sukker

• 1 ss balsamicoeddik

• 1 ss soyasaus

• 4 dl rødvin

• 6 dl oksekraft eller buljong

• Litt maizena til eventuell tykning

Risotto

• 250 g risottoris

• 200 g fenikkel

• 3 fedd hvitløk

• 7 dl oksekraft eller buljong

• 2,5 dl hvitvin

• 4 sjalottløk

• 4 ss revet parmesan

• 4 ss smør

Slik gjør du:

Brun kjøttet i stekepanne. Gni inn kjøttet med salt og nykvernet sort pepper. Stekes i ovn ved 120 grader i ca 1 t og 40 minutt, til en kjernetemperaturen på 56 – 58 °C. La hvile i aluminiumsfolie i 20 minutter før oppskjæring.

Fres risottoris, fennikel, sjalottløk og hvitløk blankt i olje. Tilsett hvitvin og kok den inn. Tilsett kraften litt etter litt og la småkoke i 15-20 minutter. Ta kjelen av varmen og tilsett smør og parmesan. Smak til med salt og pepper. Server straks og overdryss med dill fra fennikel og ekstra parmesan.

Fres sjalottløk i smør. Ha på brunt sukker, eddik, soyasaus, rødvin og kraft. Kok inn til halvparten. Sil og jevn sausen med maizena utrørt i kaldt vann. Smak til med salt og pepper.

Smaken av – Jæren –

$
LOK ALE
KJØTTPRODUSENTER

NYHEIT! 5 liter saft

Relansering av DEN ORIGINALE SAFTA

Lerum feirar jubileumsåret 2017 med å relansere alle originale saftprodukt med nye flasker og etikettar.

Lerum sin originale saft på 10 liter kanner vert no erstatta med 5 liter kanner. Praktisk og mykje lettare å handtere.

Produkt Str. Nytt EPD nr. Utgått EPD nr. Husholdningssaft 8x0,7 l fl 4842498 2692093 Blåbærsaft 8x0,7 l fl 4842480 1810803 Rips & Bringebærsaft 8x0,7 l fl 4842472 2608701 Sitron & Limesaft 8x0,7 l fl 4842464 1997766 Husholdningssaft 6x1,35 l fl 4843827 1543925 Appelsinsaft 6x1,35 l fl 4842720 1810852 Husholdningssaft Naturleg Lett 6x1,35 l fl 4842738 1159375 Husholdningssaft Naturleg Lett 6x1,75 l fl 4842845 Husholdningssaft med solbær 6x1,75 l fl 4842829 1072735
Produkt Str. Nytt EPD nr. Utgått EPD nr. 10 liter Husholdningssaft Lett 5 l 4839437 1159193 Solbærsirup 5 l 4840468 894469 Appelsinsaft 5 l 4839429 1204130

New

Original Fish’n Chips

Findus-fabrikken vår lager denne autentiske nyheten, som kombinerer den engelske følelsen med god norsk kvalitet. Produktet som består av MSC-godkjent fisk er innbakt i vår karakteristiske sprø og luftige panering – slik ekte fish’n chips skal være!

Du velger selv om du vil servere klassisk med genuint tilbehør, som ertestuing av Findus delikate erter, malteddik, rustikke poteter og tartarsaus. Eller i avispapir med pommes frites og vineddik. Oppgrader gjerne måltidet med din potetfavoritt fra vår Steakhouse Fries-serie. Nyheten Fish’n Chips Roll åpner for enda flere kreative anretninger og nye gode fiskehistorier! Uansett er det raskt og enkelt å lage, og kjempegodt å spise!

Se menyforslag og tips for tilberedning på www.findusfoodservice.no under Tett på kokken – eller ta kontakt med din lokale Findus-konsulent.

Scan og se alle våre spennende nyheter med tilhørende tips og oppskriftsforslag.

God fagkunnskap - Gode måltidsløsninger
FISH’N CHIPS ROLL, 60 G Nettovekt 7 kg (ca 116x60 kg) EPD 4855 458 FISH’N CHIPS GOURMETFILET, 167 G Nettovekt 4 kg (24x167g) EPD 2287 571 FISH’N CHIPS GOURMETFILET, 125 G Nettovekt 3 kg (24x125g) EPD 2253 268
Nye muligheter. Like enkelt. Like godt!

SOLERA

- NORGES FREMSTE EKSPERTER PÅ UTELIV

Solera Beverage Group er et av de største drikkevareselskapene i Norden, og de jobber bredt. Med hovedkontor i Norge, og en fot i Sverige og en i Finland, leverer de alle kategorier av drikkevarer; både vin, øl, brennevin og mineralvann. San Pellegrino, Peroni Nastro Azzuro, Pilsner Urquell, Bouchard Pére et fils, Borgogno, Hardy’s, Allegrini, Lanson, Alexandre Bonnet, Jose Cuervo, Bushmills og Stolichnaya er bare noen av merkevarene Solera sørger for at når ut til norske matbord og serveringssteder.

Går bredt ut for kunden

I foajéen hos Solera er det full aktivitet; en stor pall med drikkevarer skal pakkes ut og stables bort. I all ståheien får vi vennlige smil, og hjelpsomme mennesker viser oss vei videre inn i lokalene. Vi møter Stein-Erik Treverket, salgsdirektør og daglig leder for Solera Uteliv, sammen med Kristian Esko Haraldsen, salgssjef for Bar- & Nattklubbs-teamet, og Ole Steinsholt, salgssjef for Hotell- & Restaurant. «Vi er en bred leverandør; vi har alt fra den rimelige husvinen som sikrer varekosten til kunden, til de store, dyre vinene som kan dekke et helt vinkart med flere hundre nyanser», konstanterer Stein-Erik, «– Vi har alt fra Champagne til Cava og Prosecco!»

Eksperter på uteliv

Solera Uteliv er salgsavdelingen i Solera Beverage Group, og er et eget AS. Dette er den største salgsorganisasjonen i Norge som retter seg mot uteliv, og som har en portefølje som dekker både øl, vin og brennevin, med en markedsandel på vin innen uteliv, på 23%. Solera har også dedikerte Horeca-eksperter i avdelingene sine i Sverige og Finland. «Avtalene er litt annerledes i utlandet, men det gir oss et solid erfaringsgrunnlag i den nordiske

bransjen», sier Stein-Erik. «For mange vinselskaper er Horeca-rettet virksomhet et ’nødvendig onde’, men vi har virkelig valgt å satse på Horeca og uteliv som en viktig del av businessen vår!», sier han, «– Dette er vi veldig stolte av, og det gir resultater. I 2016 bikket vi 2 millioner liter vin bare til uteliv.»

Unikt teamwork

For å gjøre tilgjengeligheten og informasjonsflyten maksimal overfor kundene, gjorde Solera Uteliv noen gode grep i 2016. En rekke dyktige og engasjerte mennesker ble ansatt, og det ble dannet to ekspertiseteam; ét som retter seg mot bar og nattklubb, med hovedvekt på øl og brennevin, og ét team som retter seg mot hotell og restaurant, med spesiell ekspertise på vin. «Vi har fokus på markedet og er ute i felten, der verdiskapningen faktisk skjer», forteller Ole, «det å være aktive mot kundene, er også en fin måte å gjøre seg synlige i markedet på. Vi er team som gjør aktiveringer hos kunder og samarbeidspartnere, – og dette er også veldig positivt for oss! Vi tilbyr smaking, opplæring og rådgivning av kundene våre. Alle på vinteamet vårt er dessuten vinkelnere, – det er nesten

en forutsetning for å jobbe i teamet vårt. Vi har også en god synergi og kommunikasjon mellom ekspertisene vi har her hos Solera», mener han. «– Og vi er ikke dem som sitter og gjemmer oss på et kontor!», skyter Stein Erik inn.

Tendenser i tiden

«Vi kjenner jo utelivsbransjen veldig godt! Skal vi påpeke noen tendenser her, er det et par områder som utmerker seg», sier Kristian og forklarer: «Innen ølsegmentet er jo en kjentsak at mikrobryggeriene tar stadig større plass i markedet. Vi ser da at mindre puber som tidligere tilbød store ølsortimenter nå kutter ned på utvalget, og heller tilbyr et mindre antall i utvalget, og fokuserer på andre kvaliteter. Når det gjelder gin, har det også skjedd mye de siste par årene. Det vanskelig å si om vi snart ser toppen, men det er ingen tvil om at dette fortsatt er en superstor trend. Vi har sett at selv mindre serveringssteder kan nå overraske gjestene med 10 forskjellige ginvarianter i hyllene.»

«Vinsegmentet holder seg noe mer stabilt trendmessig», sier Ole, «de gamle vindistrinkene holder fortsatt stand, men vi ser en liten økning i økologisk vin og

24 Drikkeleverandør
1
Tekst: Helene Ask Hunskaar Foto: Solera Norge AS

vin fra ’den nye verden’.» «Vintrendene på Horeca og Vinmonopolet er for øvrig ganske ulike», sier Stein-Erik. «Det er store forskjeller på hva som egner seg i solveggen på hytta, og hva som passer til en god middag på et bedre serveringssted. – Det er her Solera Uteliv kan hjelpe til med å finne de rette valgene for hver enkelt Horeca-kunde.»

VERDENSMESTER I BRENNEVIN

Morten Ramm nådde helt til topps med sin kremlikør ‘DRAMM’, under International Wine and Spirits Competition i London i november i fjor. ‘DRAMM Licorice Cream’ fikk utmerkelsen ‘Gold outstanding’, som er den høyeste rangeringen man kan oppnå. Likøren er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Morten Ramm og Engelstad Spirits.

Morten Ramm og Engelstad Spirits, et av Soleras vinselskap, har tidligere laget varianten ‘DRAMM Lakris og Chili’, som mange har førsøkt å kopiere, men uten å lykkes.

Solera sørger for at mange av verdens ledende merkevarer blir tilgjengelige i Norden.

2 Ledertrioen i Solera Uteliv: f.v: Ole Steinsholt, salgssjef for Hotell- & Restaurant, Stein-Erik Treverket, salgsdirektør og daglig leder for Solera Uteliv, og Kristian Esko Haraldsen, salgssjef for Bar& Nattklubbs- teamet.

25 Drikkeleverandør
1.
2

Drikkeleverandør

Alt under et tak

Hovedselskapet Solera Beverage Group er et selskap som sørger for å samle det beste og det meste innenfor sine fire vegger. Alt fra import og produksjon, til distribusjon, salg og økonomi. Solera eier sine egne installasjoner for tapping, som står plassert ute hos kunden. Disse blir renset og vedlikeholdt av Soleras egne teknikere. Solera har en stor kundebase med store og små kunder fordelt over hele landet, og det er derfor nødvendig med kontaktpersoner med ansvar for hver sin region i Norge. «Når vi besøker en kunde et sted, besøker vi ofte også i flere av våre andre kunder vi har i samme område, for

å se om alt står bra til», sier Stein-Erik. «Vi er tilgjengelige over hele landet, og vi har kompetansen som trengs!»

Trendsetteren Solera

Solera har en høy målsetting om å være først ute med å skape den nye drikkevaretrendene, - men hvordan skaper man egentlig en trend? Kristian svarer: «Først og fremst er det viktig at vi som jobber her er engasjerte og interesserte i det vi driver med. Vi må hele tiden følge med på kundene innen Horeca og oppdatere oss. Sverige, med urbane Stockholm, er nok den største trendsetteren i Norden, så her er det

store fordeler å ha en fot innenfor, og få med oss det som skjer. Ellers følger vi med i de større byene, og da spesielt New York, London og Singapore, som er de store forbildene og trendsetterne innen drikkevarer på verdensbasis», mener han. «I tillegg utvikler vi i Solera også våre egne Own Brands. Da jobber vi mot en eller flere produsenter som allerede produserer for Solera i Norge eller utlandet. Vi utvikler oss også innen importmarkedet. De ulike importselskapene våre står jo for dette, men her er det også viktig med en konstant og god kommunikasjon, og det er vi gode på!», avslutter Kristian. SG

Oppskrift:

STOLI SALTED CARAMEL HOT CHOCOLATE

Visste du at: Solera har ikke bare fokus på alkohol, men jobber også med non-alcoholics, som mineralvann, enerigidrikker, vann og mixers. Nylig gjorde de seg bemerket innen helseproduker, da Nije Propud proteinpudding vant DLF’s innovasjonspris.

SOLERA BEVERAGE GROUP

Omsetning 2016:1,65 milliarder euro 2016: 21 millioner liter vin solgt i Norge

Engelstad ble stiftet i 1924, og er fortsatt det største vinselskapet i gruppen. Solera i Norge: Stiftet i 2002

Selskapene som utgjør

Bruk 4 cl Stoli Salted Karamel (EPD: 4641015) som base, fyll deretter opp med kakao og topp det hele med krem.

Bruk gjerne en kanelstang som garnityr, hvis man har det tilgjengelig.

Solera Beverage Group: Best Cellars, Bottleneck, Cuveco, Engelstad, Engelstad Spirits, Eurowine, Multibev, Stenberg&Blom, Winehouse, Urban Beverages og Solera Uteliv.

Les mer på: solerauteliv.no

26

VARME DRINKER FOR KALDE DAGER

Da et fly måtte snu på grunn av dårlig vær på en flyplass i Irland i 1943, serverte Joe Sheridan tidenes første Irish Coffee til gjestene, i følge legenden om denne verdenskjente drinken. I 1952 ble drinken servert for første gang i USA av en mann som het Jack Koeppler på The Buena Vista Bar i San Fransisco, etter at Jack hadde flydd over til Irland og fått drinken servert av Joe Sheridan.

Den legendariske oppskriften på Irish Coffee får du her:

Prøv også noen av mine varme favoritter uten kaffe, men med varm sjokolade og te:

Servicegrossistenes kategorisjef for alkoholholdige drikker, Martin Hallberg, gir deg tips om hva du bør ha i glasset denne sesongen.

SAYLOR JERRY CHOCOLATE IRISH COFFEE

4 cl Tullamore Dew (EPD: 1192921)

8 cl varm kaffe

Ca 3 cl vispet krem

1 ts brunt sukker

Bland først kaffe og sukker og rør om til sukkeret har løst seg opp. Hell over Irsk whiskey og legg vispet krem som et lokk på toppen.

Samme oppskrift kan varieres til flere ulike gode og varme drinker som har blitt til opp gjennom årene. Bytt rett og slett ut den irske whiskeyen i oppskriften over, og prøv deg på en av disse variantene:

Coffee Dom

6 cl D.O.M Benedictine (EPD: 170977)

Leonard Sachs

3 cl Kahlua (EPD: 344788)

3 cl Grand Marnier (EPD: 442061)

Cuban Coffee

4 cl Bacardi 8 Anos (EPD: 171033)

1,5 cl Monin Butterschotch (EPD: 1301803)

10 cl varm kakao

Et par dråper Orange Bitters (EPD: 2997351)

Topp drinken med vispet krem og et dryss sjokolade. Bruk også gjerne en kanelstang som garnityr.

HONEY LEMON

3 cl honning

10 cl varmt vann

5 sitronskiver

En liten bit ingefær

La sitronskivene ligge i det varme vannet en liten stund før drinken serveres.

Mattema Xx 27
4 cl Sailor Jerry Spiced Rum (EPD: 2398980) 4 cl Belvedere Vodka (EPD: 1454297)
Drikketips
28 Mattema

VEGETARISKE VIBBER

Det er ikke lenger sett på som noe veldig sært og rart å prøve seg litt som vegetarianer. Stadig flere ønsker å kutte ned på kjøtt, av hensyn til miljø og egen helse. Begrepet ‘fleksitarianer’ har også blitt en populær in-tittel å smykke seg med for den vanlige mannen i gata.

- Men hva bør vi ta hensyn til når vi bytter ut kjøttet med grønt? Vi har tatt en prat med Opplysningskontoret for frukt og grønt, for å lytte til deres tips og anbefalinger.

29

KJØTTFRITT PÅ MENYEN

Vi har hørt det før; vi spiser for mye kjøtt. I den årlige rapporten, ‘Utviklingen i norsk kosthold’, som ble offentliggjort i desember i fjor, viste at kjøttforbruket vårt, skuffende nok, har gått opp bare det siste året. Vi har riktignok blitt flinkere til å spise frukt og grønt, men å kutte ned på kjøttet, ser ut til å sitte lenger inne for mange. I senere tid har det også dukket opp et helt nytt vareutvalg med såkalt kjøttfrie produkter, både i privatmarkedet og innen Horeca. ’Kjøttfri mandag’ er også et begrep som begynner å bre om seg i hjem og i kantiner rundt omkring i landet. Noen der ute vil virkelig at vi skal prøve, - og at vi skal få det til!

Noen fokuserer på dyrevelferd, andre er mer opptatte av egen samvittighet og miljø. Faktum er at kjøttprodukter er en av hovedkildene til mettet fett og salt i kostholdet vårt, og et høyt inntak av dette utgjør faktisk en helserisiko. Myndighetenes klare anbefalinger er at vi er nødt til trappe ned, - men hvor skal vi begynne? Vi tok en prat med ernæringsfaglig rådgiver Cathrine Øverås Frisvold i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Å erstatte det næringsrike kjøttet Hvor kan det være lurt å begynne hvis vi skal kutte ned kjøttforbruket på menyen? - Finnes det noe vi kan erstatte kjøttet med?

– En god start er å erstatte kjøttet med grønnsaker. Skal man velge matvarer som erstatter næringen som kjøttet har, er det først og fremst belgvekster man bør servere; kikerter, bønner og linser. Belgvekster gir fin tyggemotstand, og bidrar samtidig med protein som gir metthet, og de etterlikner kjøttets egenskaper i et måltid. Foruten konsistens og protein er belgvekster i tillegg rike på fiber, vitaminer og mineraler, samt bærekraftige og viktige for både kropp og klode. Belgvekster er dessuten milde og gode på smak, og kan varieres i det uendelige. Norske helsemyndigheter anbefaler oss å spise mer belgvekster.

Kjøttfritt ‘kjøtt’

- Det finnes også stadig flere varianter basert på soya og andre vegetariske produkter, både i pølser, burgere og andre farseprodukter, til både forbruker og storhusholdning. Flere av disse smaker godt og har en konsistens som etterlikner kjøtt. Disse er derfor fine alternativer, kanskje spesielt til de som i utgangspunktet ikke er overbegeistret for vegetarmat. Noen mener likevel at man ikke skal ‘maskere’ vegetar som pølser og burger, og at grønnsaker bør fremstå ekte og ærlige, - som de er. Likevel kan kjøtterstatningsprodukter være fine å bruke når man skal ha nå ut til gjester som er vant til kjøtt.

Lunsjbuffetens tale

– Dette med å innføre en kjøttfri dag er noe mange kantiner og arbeidsplasser har tatt til seg. Nå jobbes det mye med hvordan vi kan drive ‘nudging’, hvordan vi kan ‘dytte’ forbrukere til å gjøre sunnere valg, uten at de nødvendigvis er bevisste på det selv. En nyere undersøkelse viser at når dagens lunsj, som var lasagne, ble merket med ‘vegetarlasagne’, ble det spist langt mindre, enn da de kun kalte den ‘lasagne’. De som er veldig bevisste på kosthold og helse, spiser gjerne vegetarmat, men for å tekke mellomsjiktet og dem som bevisst unngår det, kan vi trolig øke inntaket ved å ikke legge for mye fokus på at noe er vegetar. Dette skal selvsagt markeres på allergenlister eller i menyer, slik at det er trygt for dem som har tatt et bevisst valg, men jeg tror at overdrevent vegetarfokus kan skape negative forventninger hos forbrukere som ikke har tatt et valg om å spise mindre kjøtt eller er opptatte av helse og kosthold generelt.

30 Mattema
Cathrine Øverås Frisvold, ernæringsfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt. Foto: frukt.no

Bilder: Uvante smaker og nye konsisteners er krever tilvenning, og nysgjerrigheten må vekkes

31 Mattema
« Belgvekster er milde og gode på smak, og kan varieres i det uendelige!»
Cathrine
Øverås Frisvold, ernæringsfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt

NÅR KJØTTET BLIR HELT BORTE

- DEN VEGETARIANSKE GJESTEN

De fleste forbrukere har bare godt av å innføre en helt kjøttfri dag innimellom, men noen av oss tar den enda litt lenger. En stadig økende andel av befolkningen vår, velger av ulike grunner å kutte ut kjøtt helt. Dette er en diettgruppe det kan være lurt å være oppmerksomme på; dette kan bli din neste stamgjest! - Hvordan legge best mulig til rette for et fullverdig kosthold for alle?

Helt uten kjøtt

Hva slags forhåndsregler bør en ta for gjester eller brukere som er vegetarianere eller veganere?

– Når man velger bort kun rødt kjøtt er det viktigste å få i seg nok jern. Uten kjøtt vil kilder til jern primært være grove kornprodukter, belgfrukter, nøtter og mørk grønne bladgrønnsaker. I tillegg vil frukt og grønnsaker rike på C-vitaminer være med å hjelpe kroppen til å ta opp mer jern fra maten. Frukt eller et glass appelsinjuice til måltidet vil altså være gunstig. Veganere spiser ingenting fra dyreriket, heller ikke melk eller egg. Disse bør ta tilskudd av B12, et vitamin som kun finnes i animalske matvarer. Vegetarianere kan få i seg B12 via melk eller egg, men det gjør ikke veganere. Serverer du mye til disse kundegruppene, kan det være lurt å sette seg enda litt mer inn i hva slags råvarer som være lure å bruke for at gjesten din skal få et mest mulig næringsrikt måltid.

Rått eller kokt?

En snakkis de siste årene, er også den mer ekstreme raw food-trenden, som favoriserer frukt og grønt som ikke er varmebehandlet. Hva tenker dere på Opplysningskontoret for frukt og grønt om dette? – Kostrådene fra myndighetene favoriserer verken rå eller varmebehandlede grønnsaker. Rådet er ‘spis mer grønt’ på generell basis. Det er riktig at innholdet av vannløselige vitaminer har tendens til å synke når man varmebehandler grønnsaker, spesielt ved koking. For å minske vitamintapet anbefaler vi å dampe eller woke grønnsakene. Fellesnevneren er at jo mindre vann, jo mindre varme og jo raskere behandling – desto mindre vitamintap. Samtidig vil enkelte næringsstoffer faktisk ha godt av varmebehandling, ved at de blir mer tilgjengelig for opptak i kroppen. Dette gjelder for eksempel for lykopen, en antioksidant i tomater som også gir tomater rødfargen sin. Lykopen er langt mer tilgjengelig for opptak i kroppen gjennom en varm tomatsuppe enn rå tomater. Det er altså ingen absolutt fasit her. Som regel spiser vi mer grønnsaker når de er varmebehandlet, dette gjelder spesielt for løk, men det avhenger av smak og preferanser.

Serveringstips

«Ønsker man å nå spesielt inn til en erfaren vegetarianer, kan det være lurt å fokusere på kryddere og smaker, tenke på et rikt næringsinnhold og presentere maten på en spennende måte. Denne kundegruppen er ofte nysgjerrig på å spise vegetarisk mat på nye steder, for å få inspirasjon og nye matopplevelser. – Streb etter å gjøre vegetarmaten ekstra spennende, og prøv å overraske!»

Josefine Andrén i Funky Fresh Foods i Oslo (Sak i tidligere utgave av (SG)Gourmet)

32 Mattema

De vanligste, vegetariske livsstilbegrepene vi bruker i Norge:

Fleksitarianer: Velger kjøttfritt av og til

Lakto-ovo-vegetarianer: Spiser vegetabilske matvarer, men bruker både egg, melk og meieriprodukter. Spiser ikke kjøtt, fugl eller fisk.

Lakto-vegetarianer: Spiser vegetabilske matvarer og bruker melk og meieriprodukter.Spiser ikke kjøtt, fugl, fisk eller egg.

Peschetarianer: Spiser vegetarisk og ikke-animalsk mat, men spiser også fisk.

Vegetarianer: Person som helt eller hovedsaklig lever av matvarer fra planteriket, dvs. kornprodukter, grønnsaker, bønner, frukt, bær, poteter, nøtter og frø. Mange velger et vegetarisk kosthold av religiøse, filosofiske, etiske, moralske, økonomiske/ ressursmessige eller helsemessige grunner.

Veganer: Har et kosthold som ikke inneholder noen matvarer av animalsk opprinnelse - inkludert meieriprodukter, egg og honning. Spiser kun plantekost. I tillegg brukes typisk ikke skinn, pels og andre produkter laget med ingredienser fra dyrekropper.

Rawfood-/råkost-veganer: Spiser kun vegetariske produkter som i minst mulig grad er varmebehandlet/ forbehandlet.

Fruktarianer: Den meste ekstreme formen for vegetarianisme. Spiser kun frukt, frø, bær og nøtter som ikke ødelegger eller skader planten det vokser på. Spiser ikke bladgrønnsaker, rotgrønnsaker eller animalske produkter.

Mattema
33
Kilder: Store medisinske leksikon, frukt.no

KJØTTFRITT OG VELSMAKENDE

Vi som driver kjøkken i stor skala, har litt andre hensyn å ta enn en vanlig hjemmekokk. Hvordan lage kjøttfri mat som blir suksess for gjestene? Vi har spurt kokk og matfaglig ekspert Toril Gulbrandsen om gode tips og enkle grep til gode, kjøttfrie retter.

Velkjente klassikere

Nordmenn elsker spaghetti! Hvorfor ikke lage en spaghettirett med en deilig saus av bønner og grønnsaker?

Taco er også en matrett som er enkel å lage kjøttfri. Bytt ut kjøttet med bønner eller soyabaserte, kjøttliknende produkter, og ikke nøl med å tilsette spennende smaker! Ellers er supper og gryter retter som er enkle å lage kjøttfrie. Supper kan gjerne krydres litt spicy, så varmer de også ekstra godt på denne kalde tiden på året. En enkel og god rett som er snill med bunnlinja, er jo den klassiske løksuppa. Lag en fransk vri, smakstilsatt med sennep og laurbær og gratinér den med et ostesmørbrød. - Kjempegodt!

En verden av smaker

Når du lager kjøttfrie retter, blir det ekstra spennende hvis du legger vekt på smaken. Krydre med gode urter som gir mye smak til retten. La deg gjerne inspirere av eksotiske kokekunster. Krydderkombinasjoner fra Middelhavslandene og fra Asia er populære i Norge. Mange glemmer kanskje at rettene vi allerede er vant til, både fra inn-og utland, opprinnelig stammer fra et bondekosthold med langt lavere kjøttforbruk enn det vi har vent oss til i dag. Grønnsakene i seg selv setter smak og farge til alle måltider og er sånn sett helt i særklasse. «Ikke vær redd for å smake til underveis!», sier Toril, som selv har en forkjærlighet for løk og selleri, sitron og laurbærblad. «Det skal ikke så mye til å få mer grønnsaker på tallerkenen. Og da er vi på og vei mot bærekraftsmålene om å spise mer plantekost. Her spiller ernæring og økonomi på lag!»

Pizza er en rett som kan gjøres smakfull og god, også uten kjøtt

34 Mattema
« Ikke vær redd for å smake til underveis!»
Toril Gulbrandsen, Opplysningskontoret for frukt og grønt
Foto: frukt.no

Kilder: Store Norske Leksikon, Dagbladet mat.no, frukt.no

DE UNIKE BELGFRUKTENE

Tekst og illustrasjoner: Helene Ask Hunskaar

Erter, bønner og linser er frø fra erteblomstfamilien. Det enkleste er å kjøpe dem ferdig kokt og hermetisert, gjerne i ulike sauser og laker. Du kan også få linser og bønner i tørket tilstand, noe som kan være smart økonomisk. Enkelte tørkede bønner og erter bør legges i bløt noen timer før bruk, gjerne over natten, mens tørkede linser ofte kan kokes, direkte i retten. Vær oppmerksom på at de fleste bønner og linser dobles i volum når de bløtlegges. Populær å mose til deig og forme til burgere.

LINSER, BØNNER OG KIKERTER

- EN LITEN GUIDE:

Linser:

Røde linser: Spesielt gode å bruke som tykning til sauser og supper, da de løser seg fort opp i kokevannet.

Grønne linser: Nøtteaktig smak. Har faktisk vært kjent helt fra steinalderen. Noe fastere i konsistens enn røde linser.

Bønner:

Kidneybønner, røde bønner eller salatbønner: Har fått navnet etter formen den har. Den røde typen er den som er mest brukt. Brukes mye i det mesksikanske kjøkkenet. Kan ikke spises rå, selges derfor oftest hermetisert.

‘Sort øye’-bønner: Lyse bønner med en særegen, sort prikk. Myke og milde. Svært næringsrike, og skal være mer skånsomme mot magen enn andre typer bønner.

Hvite bønner: Her finnes mange sorter. Mest kjent i Europa er den Italienske Cannelini-bønnen. Bønnene har en mild, svakt nøtteaktig smak.

Sorte bønner: Populær belgfruktvariant som er mye brukt i det asiatiske, det kreolske og det sør-amerikanske kjøkkenet. Fin til bønnestuing eller sammen med ris.

Kikerter:

Kikerter eller bukkert: Stammer opprinnelig fra middelhavslandene, og har vært i bruk fra oldtiden. Brukes særlig i indisk mat, gjerne bløtlagt, kokt eller syltet. Males også til mel.

Hestebønner eller bondebønner: Tilhører ikke egentilg erteblomst-familien. Stammer fra Sør-Europa og Egypt. Ble tidligere brukt i grøt og brød. Krever lang koketid.

ALLSIDIG SOYA

Soyabønnen tilhører egentlig en annen planteslekt enn det vi normalt kaller belgfrukter. En svært næringsrik plante, som i stort omfang dyrkes for oljen sin. Skal du bruke kjøtterstatningsprodukter, kommer du nesten ikke unna denne næringsrike belgfrrukten som ingrediens på en eller annen måte.

INNBLIKK I VEGGIS-VERDENEN:

Vi har kanskje hørt noen av navnene før, men hva er egentlig hva? Her er et knippe populære vegetar-matvarer:

Hveteprotein eller seitan: Glutenbaserte produkter.

Soyaprotein: ´ Soyaprotein som ‘brettes og strekkes’ kan minne om kyllingkjøtt i konistens og utseende. Mange kjøtterstatningsprodukter består ev dette.

Tofu: Et soyabasert, osteliknende, proteinrikt produkt. Kan kjøpes i flere varianter. Tilberedningstips: Kjøp fast type tofu, la den ligge i press i 10 minutter, før den marineres eller tilberedes. Nøytral smak, kan smakstilsettes og brukes i mange ulike retter.

Tempeh: Fermenterte, sammenpressede soyabønner. Opprinnelse fra Indonesia og Japan. Mer smaksrik enn tofu.

Taro: Tropisk urt fra Sørøst-Asia. Den stivelsesrike, knollformede roten kokes og kan brukes i en rekke ulike retter.

Jackfruit: Kan tilberedes på ulike måter. Kan stekes som chips, eller kokes. Når den stekes, for eksempel i langpanne, kan den minne om pulled pork i konsistensen.

Falafel: Boller av kikerter, løk og hvetemel.

Mattema
35
36 Mattema 2 1 Foto og oppskrifter: frukt.no

1 2

CHILI SIN CARNE ASIATISK GRØNNSAKSUPPE

En herlig variant av gryteretten chili con carne - men uten kjøtt. En rett som passer fint til en kjøttfri mandag eller som et kjøttfritt alternativ på menyen. Bønner og grønnsaker som gulrøtter, tomater, paprika og søtpotet spiller hovedrollen.

Du trenger:

• 4 stk. løk

• 2 stk. finhakket rød chili

• 10 båter hvitløk

• 6 ss soyaolje til stekning

• 6 stk. gulrot i terninger

• 4 stk. rød paprika

• 2 stk. søtpotet i terninger

• 2 ts malt spisskummen

• 2 ts malt koriander

• 2 ts chilipulver

• ½ ts malt kanel

• 2 ss tomatpuré

• 6 stk. soltørkede tomater i strimler

• 2 dl vann

• 8 stk. tomat i terninger

• 4 bokser hermetiske brune bønner

• hakket, frisk koriander

Slik gjør du:

Stek løk, hvitløk og chili blankt i en stor gryte. Ha i grønnsakene og krydder og fres videre et par minutter. Tilsett vann, tomater, tomatpuré og soltørkede tomater skåret i strimler. La alt koke på middels varme i 25-30 minutter. Smak til. Skyll bønnene godt og ha dem i gryta de siste kokeminuttene. Bruker du tørkede brune bønner må de først legges i vann natten over og kokes i ca. 30-40 minutter til de er møre. Serveres med et dryss av hakket koriander og gjerne tortillachips og guacamole.

RAMEN

Ramen er en japansk, tradisjonell nudelsuppe. Det finnes mange varianter, men grønnsaker, nudler og egg er gjerne alltid med. Bruk dine favorittgrønnsaker, og gjerne bønnespirer.

Du trenger:

• 4 båter finhakket hvitløk

• 2 ss revet frisk ingefær

• 4 ss rapsolje

• 1 stk. rødløk i tynne ringer

• 400 g brokkoli i små buketter

• 2 bunter vårløk i strimler

• 1 stk. rød paprika i strimler

• 1 stk. mango i strimler

• 2 l grønnsaksbuljong (utblandet)

• 8 ts søt soyasaus (kecap manis)

• 160 g bønnespirer

• 20 blader frisk spinat

• 4 egg kokt i 6 minutter

• 400 g nudler

Slik gjør du:

Kok opp buljongen. Kok nudlene i egen kjele etter anvisning på pakken. Varm oljen i en wokpanne eller tykkbunnet kjele, og fres rødløk, hvitløk og ingefær blankt. Tilsett brokkoli og paprika og wok et par minutter. Hell over buljong og soyasaus og kok opp. Tilsett spinat og spirer, Skrell og del eggene i to. Fordel kokte nudler, buljong og grønnsaker i åtte suppeboller. Ha et halvt egg i hver bolle, og server suppen umiddelbart.

Server gjerne suppen med et dryss finhakket koriander eller ristet sesamfrø.

37 Mattema $ $
8 porsjoner Stekes i gryte over 60 min Kostpris rimelig 8 porsjoner Stekes i wok og gryte ca. 20-40 min Kostpris rimelig

VEGANBOLLER MED MYE SMAK

HOFF ”Liv Laga Veganboller” er smakfulle, saftige boller med sprø overflate. Smaken kan beskrives som ‘lett indisk’ og passer perfekt i salater, wraps, baguetter eller på lørdagspizzaen.

100% veganske.

I kartonger med 6 poser à 1kg.

Hver Veganbolle veier ca. 16 gr.

PRODUKTNYTT FRA VITAL ERNÆRING

Protein Plus

Et proteinpulver av myseprotein som kan brukes til proteinberiking av mat og drikke. Pulveret er smaksnøytralt og inneholder alle essensielle aminosyrer (fullverdig). Det tåler en temperatur opp til 70 grader.

Spann: 1,2 kg

EPD: 4960530

ØKOLOGISK TE I STORKJØKKENFORPAKNINGER

De tre bestselgerne i storkjøkken; Earl Grey, Grønn te med Sitron og English Breakfast er nå også tilgjengelig som økologisk te, i praktiske storkjøkkenforpakninger.

Forpakning: 4 x 100 stk.

Twinings Earl Grey

Økologisk 100 bg, EPD: 4848750

Twinings Grønn te med sitron Økologisk 100 bg.

EPD: 4848602

Twinings English Breakfast

Økologisk 100 bg,

EPD: 4848743

DESIGNPRISER TIL FLOTT PRODUKTSERIE

Den nye produktserien fra Balholm vant gull i paknigsdesign under Visuelt-prisutdelingen i sommer. I høst fikk også fruktdrikkene DOGA-merket for god design i fagdisiplinen visuell kommunikasjon, emballasjedesign. Serien har også fått gode skussmål på smak, og enkelte produkter har i perioder vært utsolgt på Vinmonopolet.

Om ideen bak serien: ‘Opp gjennom historia har det ofte vore kvinnene som har stått for å lage noko godt av frukt og bær i bygdene våre og fått frukta til å vare gjennom vinteren. Dette var inspirasjonen då Balholm skulle utvikle nye drikker av frukt og bær. Vi har funne fram til tre historiske kvinner som har sett spor etter seg i Balestrand og Sogn.’

Margaret - alkoholfri fruktmost av eple og rabarbra

Emma – Fruktvin av eple og stikkelsbær

Ingeborg – Fruktvin av eple og plomme

Gelea Cold

Fortykningsmiddel til purèkost som skal fryses. Det er ikke nødvendig å varme opp puréen under produksjon. Regenerering på 100 grader og 50 % steam fra fryst tilstand i ca. 20 minutter.

Spann: 1,5 kg og 10 kg

EPD: 4960555

Småsulten er Norges mest populære, små nøtteposer. Nå kommer Småsulten med maisnøtter, som har 50% mindre kalorier en andre nøtteposer.

Maiskjernene er knasende sprø og har masse smak. Posen er 35 gram, perfekt når man har lyst på litt sunnere energipåfyll på farten.

Småsulten Maisnøtter

EPD: 4939278

NYHETER
2018
SMÅSULTEN KOMMER NÅ MED MAISNØTTER

ENDA MER FISK OG GRØNT FRA FINDUS

Veggie-boller

Ny grønnsaksburger laget med blant annet potet, blomkål, broccoli, gulrot, mais og løk. Et godt, grønnsaksbasert alternativ til burgermenyen. 16 g.

6 kg: 1 x 6 kg

EPD: 4855 110

Quorn™ burger

Denne nyheten gir deg et godt, kjøttfritt alternativ til burgermenyen i størrelse ‘quarter pounder’. Quorn™ er en unik råvare med høyt proteininnhold, rik på fiber og med lavt fettinnhold. 115 g.

4,086 kg: 2 x 2,043 kg

EPD: 4821435

Fish´n chips-roll

En ny original i Fish’n Chips-familien. Med denne varianten kan du servere fisk på nye måter,for eksempel i tortilla eller i pølsebrød. 60 g.

7 kg: 1 x 7 kg

EPD: 4855458

Fast Fries, rettkutt m/skall Fries med et grovt kutt av ‘high class’ – i amerikansk stil. Ferdig stekt, og trenger kun en rask oppvarming i ovn før servering. 2 kg.

8 kg: 4 x 2 kg

EPD: 4857108

Små fiskekaker

De små fiskekakene tåler det meste av garnityr, fra tradisjonelle grønnsaksblandinger, til moderne og smaksrike kombinasjoner. 20 g.

6 kg: 4 x 1,5 kg

EPD: 4758694

SVANEMERKET ENGANGSBEGER

Huhtamaki nå også utvidet serien med svanemerkede engangsbegere med både double wall og den mer tradisjonelle pappbeger med hank. Svanemerket gjør det lettere å ta et miljøriktig valg.

SUNNE RÅVARER

tilenhvermeny

DIN LEVERANDØR AV FRYSTE GRØNNSAKER, BÆR, FRUKT OG

POTETPRODUKTER

SIDEN 1978!

Våre produkter gir deg

• Smakfulle råvarer av topp kvalitet!

• Null svinn

• Høyt næringsinnhold

• Tilgjengelighet hele året

• Enkel tilberedning

• God økonomi

Norrek Dypfrys AS Helgeroveien 892, Eidsten, 3267 Larvik T: 33 16 54 00 |
salg@norrek.no

EPD-nr.: 4708699

Liv Laga Vegetarburgere - mexi

- med ost og soltørket tomat

EPD-nr.: 4708681

Liv Laga Veganboller

EPD-nr.: 4865499

Veganburger

EPD-nr.: 4707774

Fersk Hummus i 3 smaker; Original

Hot’n Spicy Paprikarøre.

EPD-nr.: 4786679

EPD-nr.: 4786737

EPD-nr.: 4786653

EPD nr. 4854832

Kaffebeger 35cl double wall

Slåtto Marketing AS P. B. 161 Leirdal, 1009 OSLO Tlf. 23 28 84 00 Faks 23 28 24 01 HOFF SA Bryggeveien 3-5 Tlf. 61 13 11 00 E-post: post@hoff.no
om
mat!
Spennende vegetarmeny fra Norsk Storhusholdning Ta kontakt med våre salgsrepresentanter for en god prat
god
Et valg for fremtiden
Svanemerkede engangsbeger
Huhtamaki Foodservice Nordic Oy, Norway Branch - 32 11 40 00 - salg@huhtamaki.com

Fra 1/1/2018 overtar Ringnes en av verdens mest populære og eldste miksere

Schweppes produserte verdens første kullsyredrikk i 1783, og siden den gang har merkevaren vært kjent for sin høye standard

STANDARDPORTEFØLJEN

Standardporteføljen består av bestselgerne som alle har forfriskende smaker og intense bobler.

Schweppes Soda Water 0,5L

EAN: 7044610873954

Vare nr: 18421

Pris: 19,34

Lanseringsdato: 1/1/18

Schweppes Bitter Lemon 0,5L

EAN: 7044610873923

Vare nr: 18423

Pris: 19,34

Lanseringsdato: 1/1/18

Schweppes Russchian 0,5L

EAN: 7044610873947

Vare nr: 18422

Pris: 19,34

Lanseringsdato: 1/1/18

18424

Pris: 19,34

Lanseringsdato: 1/1/18

Schweppes tonic BiB 10L

EAN: TBD

Vare nr: TBD

Pris: 1726,19

Lanseringsdato: TBD

PREMIUMPORTEFØLJEN

Schweppes Premium-flaskene er kjent for sitt unike design. Formen på flaskene gjør at kullsyren varer ekstra lenge, som igjen gir en større smaksintensitet. Premiumporteføljen består av perfekte miksere for gin, vodka, rom og whisky.

Vil du gi gjestene dine den beste smaksopplevelsen? Server Schweppes som en «Perfect Serve»:

Schweppes Premium Mixer, Tonic and a touch of lime 0,2L EAN: 8414100362043 Vare nr: 18708 Pris: 19,04 Lanseringsdato: 1/1/18 Schweppes Premium Mixer, Tonic & Pink Pepper 0,2L EAN: 8414100361848 Vare nr: 18707 Pris: 19,04 Lanseringsdato: 1/1/18 Schweppes Premium Mixer, Ginger Beer & Chili 0,2L EAN: TBD Vare nr: TBD Pris: 19,04 Lanseringsdato: TBD
1.
Kjøl glasset
2.
Fjern overflødig vann
3. Doser sprit 4. Skjenk
i Schweppes Premium Mixer
5. Gni glasset med lime/sitron
6. Tilsett garnityr
Schweppes
0,5L EAN: 7044610873961 Vare nr: 18416 Pris: 19,34 Lanseringsdato: 1/1/18 Schweppes Tonic Zero 0,5L EAN: 7044610873978 Vare nr: 18419 Pris: 19,34 Lanseringsdato: 1/1/18 Schweppes Ginger Ale 0,5L EAN: 7044610873930 Vare nr:
7. Server drinken sammen med Schweppes Premium Mixer-flasken
Indian Tonic
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.