Page 40

козметика

СЛЪНЦЕЗАЩИТАТА НА GUINOT Слънцезащитните продукти на GUINOT осигуряват не само оптимална защита от ултравиолетовите лъчи, но и предпазват клетъчната ДНК от увреждане. UV лъчите ЗДРАВЕ ОТ СЛЪНЦЕТО Слънчевите лъчи стимулират синтеза

на витамин

D,

който пови -

шава абсорбцията на калций и спомага за подсилване на костната система . Слънцето влияе положително върху настроението ни и подобря ва усещането за добро физическо здраве .

КРАСОТА ОТ СЛЪНЦЕТО В идимият ефект от излагането на слънце се изразява в образува нето на тен – синоним на красотата . РИСКОВЕ ПРИ ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ UVA лъчите UVA лъчите са с по - голяма дъл жина на вълната и проникват до ниво дерма . Те са отговорни за преждевременното стареене на кожата и появата на бръчки . UVB лъчите UVB лъчите проникват до ниво епидермис и стимулират пигмен тацията и образуването на тен . Те също така причиняват слънче ви изгаряния и раздразнения .

Обозначението за SPF показва степента на защита от UVB лъчите. И нфрачервени лъчи – IR И нфрачервените лъчи проникват през всички три слоя на кожата . Те ни дават чувството за топлина при излагане на слънце , но те са и опасни за здравето. П атентованият комплекс на GUINOT NUCLEIC DEFENSE®

осигу -

рява значително предимство пред всички останали слънцезащитни продукти , защото има двойно действие :

1. Защита със СЛЪНЧЕВИ ФИЛТРИ Тези филтри предпазват кожата от слънчевите лъчи чрез абсорбира не на UVA и UVB лъчите и намаляване на вредните им ефекти . 2. Защита на клетъчното ДНК с N ucleic D efense Кожата се състои от живи к летки , които се обновяват на всеки че тири седмици в базалния слой . В сяка жива к летка съдържа ДНК, основен градивен елемент на живота . ДНК носи генетична инфор мация , необходима за правилното функциониране на к летката . П ри излагане на слънце UVA и UVB лъчите се абсорбират от кожата и увреждат к летките . З атова е жизненонеобходимо да предпазим к летъчното ядро, за да поддържаме по - дълго красива и гладка кожа , без пигментации и без бръчки .

С Nucleic Defense®

Д война защита от слънце Л абораториите на GUINOT създадоха

екск лу -

зивна серия патентовани слънцезащитни про дукти с ДНК - NUCLEIC DEFENSE SYSTEM ® С истема за защита на клетъчното ядро.

Б ез N ucleic D efense®

КЛЕТКИТЕ СА ЗАЩИТЕНИ Слънцезащитните продукти на GUINOT НЕ СЪДЪРЖАТ ПАРАБЕНИ П арабените , приложени върху загрята и зачервена от слънце то кожа , крият риск от проникване в нея . ПОДСИЛЕНА UVA ЗАЩИТА За да повиши безопасността и защитата на кожата по време на излагане на слънце , GUINOT са подсилила абсорбцията на UVA лъчите с филтри с доказана ефикасност. АРОМАТ НА ВАНИЛИЯ, СЪВМЕСТИМ С ИЗЛАГАНЕТО НА СЛЪНЦЕ В сички слънцезащитни продукти имат ванилов аромат, кой то напомня за слънцето и ваканцията .

С N ucleic D efense® ПРОДУКТИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА Слънцезащитните про дукти

ДНК на живата клетка се променя

ДНК на живата клетка е защитена

в

са

разработени

лабораториите

GUINOT високите

на

съгласно най медицински

и фармацевтични стан дарти за производство.

40

Beauty woman 39  
Beauty woman 39  
Advertisement