Magazyn SEMESTR: Lato — Przewodnik

Page 5

Lato w zdrowej i pięknej Białowieży

Hotel Białowieski l ul. Stoczek 218 B, 17-230 Białowieża l tel. 85 681 20 22 l www.hotel.bialowieza.pl l www.fb.com/hotel.bialowieski