Działy HR Branżowe - Przykłady - SEMESTR

Page 1

Interaktywny Przewodnik po działach HR – SEMESTR 22 128

Kariera w branży ICT

338

Inżynier się rozwija!

396, 448

Kariera jak w banku ...w FMCG, Handlu, Sprzedaży

272 BPO, SSC, ITO, R&D i...

520 Postaw na Konsulting!

2. PATRON WYDANIA 6. MECENAS WYDANIA 10. KARIERA w IT 120. KARIERA INŻYNIERA w tym: Więcej interaktywnych 174.-199., 622 Automotive, Aero/Avio, Przem. Obronny szczegółów: 123.-137., 152.-169. Elektronika, Elektryka, Automatyka, Energetyka http://issuu.com/ semestr/docs/ 138.-151. Chemia i Inżynieria Środowiska; Instalacje hr-index-inz?ff 200.-233. Budownictwo i Nieruchomości 237.-243. Telekomunikacja 254. KARIERA w BPO, SSC, ITO, R&D 292. KARIERA w Call Centers 310. KARIERA w UBEZPIECZENIACH 334. KARIERA w BANKOWOŚCI i FINANSACH 394. KARIERA w FMCG 442. KARIERA w HANDLU, SPRZEDAŻY, OBSŁUDZE, E-COMMERCE 518. KARIERA w DORADZTWIE, KONSULTINGU, KSIĘGOWOŚCI i AUDYCIE 528.–539. KARIERA PRAWNIKA 570. KARIERA w FARMACJI, BIOTECHNOLOGII i MEDYCYNIE 616. KARIERA w LOGISTYCE, TRANSPORCIE i SPEDYCJI 636. PRACA za GRANICĄ oraz PRACA W TURYSTYCE I SPORCIE (np.: 34 tu, 26 tu, 47 tu) Kliknij w interesujący KARIERA KOBIET, np.: 226, 108, 37, 114, 214, 96, 205, 31, 200, 522, 444, 84, 24 Cię dział


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.