Page 1

Sl aapcentr um SEIN Zwol l e

Info

Slaapcentrum Groningen


SLAAPPCENTRUM

1. Slaapcentrum SEIN

2

Bij het Slaapcentrum van SEIN kunnen mensen terecht voor diagnose en behandeling van stoornissen in het slapen en waken. Het Slaapcentrum heeft een vestiging in Zwolle en een vestiging in Groningen. Zwolle is de hoofdlocatie.

Slaapcentrum Groningen Het Slaapcentrum Groningen is eind 2009 geopend en zet zich in voor een optimale diagnose en behandeling van alle slaap- en waakstoornissen. Patiënten uit deze regio hoeven nu niet meer naar Zwolle voor onderzoek en behandeling. In het Slaapcentrum Groningen zijn geen opnames mogelijk. Indien een patiënt moet worden opgenomen, zal dit in Zwolle plaatsvinden.

Slaap- en waakstoornissen Iedereen met slaap- en waakstoornissen kan, na verwijzing, terecht bij het Slaapcentrum. Dat kunnen allerlei verschillende problemen zijn, waaronder: slapeloosheid, rusteloze benen syndroom (RLS), narcolepsie, slaap apneu, slaapwandelen en andere vervelende gebeurtenissen in de nacht, stoornissen van de biologische klok, gevolgen van het werken in ploegendiensten voor slapen en waken, slaapstoornissen bij vrouwen in de overgang en slaapstoornissen bij ouderen. Sinds begin 2010 is er ook een speciale afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking en slaapstoornissen Er is ook speciale expertise op het gebied van slaapstoornissen bij patiënten met epilepsie, RLS en slaapstoornissen bij kinderen.


2. Werkwijze WERKWIJZE

Het goed luisteren naar de patiënt vormt de basis van een goede behandeling. De informatie van de patiënt is zeer belangrijk om te komen tot een juiste diagnose en behandeling van de problemen.

Verwijzing U kunt alleen terecht bij het Slaapcentrum als u hiervoor een verwijzing hebt van een huisarts, psycholoog, pedagoog of medisch specialist. Na verwijzing kunt u zich aanmelden bij het Slaapcentrum. Er wordt dan een afspraak gepland voor een intakegesprek en u krijgt informatie toegestuurd.

Dag- & nachtboekje Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u enkele vragenlijsten en een dag- & nachtboekje. U wordt verzocht de vragenlijsten in te vullen en het dag- & nachtboekje bij te houden. Deze gegevens dient u voor het intake­ gesprek terug te sturen naar het Slaapcentrum.

Intakegesprek De ingevulde vragenlijsten en het dag& nachtboekje worden gebruikt ter voorbereiding van het intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt uitvoerig ingegaan op het verhaal van de patiënt en zijn directe omgeving. Deze informatie vormt de basis voor het verdere onderzoek en het stellen van de diagnose. Wanneer de diagnose gesteld is, kan tot behandeling worden overgegaan. Alle onderzoeks- en behandelingstrajecten worden individueel vormgegeven en aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt.

Het Slaapcentrum werkt op consultatieve basis. Dat wil zeggen dat de medewerkers het probleem van de patiënt binnen enige weken analyseren en dan de therapie gaan instellen. Wanneer een stabiele en bevredigende situatie is bereikt, wordt de patiënt terugverwezen naar de oorspronkelijke verwijzer. 3


onderzoek

3. Onderzoek en diagnose Na de intake volgt er aanvullend onderzoek.

Slaapproblemen in kaart Bij het aanvullende onderzoek worden de slaapproblemen in kaart gebracht. Dat gebeurt meestal door middel van een polysomnografie (PSG). Dit is een onderzoek dat de slaap en waak gedurende enkele etmalen registreert. De meeste PSG’s kunnen bij de patiënt thuis plaatsvinden, maar in sommige gevallen is het beter dit in de kliniek te doen.

Het onderzoek Bij het onderzoek krijgt de patiënt elektroden opgeplakt. Dat ziet er allemaal indrukwekkend uit, maar het is pijnloos en de patiënt kan zich gewoon bewegen. De elektroden zijn verbonden met een kastje dat aan een band om de buik zit. De elektroden geven de signalen door aan het kastje waar alle informatie wordt opgeslagen. Dit onderzoek is niet of nauwelijks storend in de dagelijkse activiteiten of slaap.

Uitslag Welke vorm van aanvullend onderzoek ook wordt gekozen, de beoor­ deling van de onderzoeken is in alle gevallen tijdrovend werk. Het kan daardoor even duren voordat de uitslag bekend is. De bevindingen uit het intake­gesprek en het aanvullend onderzoek worden door een arts met u besproken in een vervolggesprek. Hierbij komen ook eventuele behandelmogelijkheden ter sprake.

4


4. Behandeling BEHANDELING

Wanneer de diagnose gesteld is, volgt de behandeling

Behandelmogelijkheden Het Slaapcentrum heeft uitgebreide mogelijkheden voor de behandeling van slaap- en waakstoornissen. De ene patiënt kan behandeld worden met medicijnen, de ander kan psychologische hulp of ondersteuning van de ademhaling in de nacht nodig hebben. Weer een ander kan gebaat zijn bij een chirurgische behandeling. Ook pedagogische hulp en adviezen voor een andere levensstijl zijn mogelijke behandelmethoden.

Duur van de behandeling In het vervolggesprek, na het intakegesprek en aanvullend onderzoek, wordt gesproken over de behandelmogelijkheden. Indien mogelijk wordt dan al meteen met de therapie begonnen. Zodra een bevredigende en stabiele situatie is bereikt, wordt de patiënt terug verwezen naar de oorspronkelijke verwijzer. Hoe lang dat duurt, is voor iedere patiënt verschillend. Over het algemeen wordt dat moment binnen enkele maanden na het intakegesprek bereikt.

Kans op succes Bij het Slaapcentrum ronden 70% tot 80% van alle patiënten die zijn doorverwezen hun behandeling met succes af. Dit percentage heeft zich bewezen in zowel de locatie Zwolle als de locatie Groningen.

5


beperking

met een 5. Patiënten verstandelijke beperking Meer dan 50% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft een slaapprobleem. Sinds 1 januari 2010 is ook behandeling van patiënten uit deze doelgroep mogelijk. Deze behandeling vindt plaats in samenwerking met Talant, een organisatie in Friesland die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Een speciaal team verzorgt de aanpak van de slaap- en waakstoornissen bij deze bijzondere doelgroep. Dit team heeft veel ervaring met de behandeling van slaapproblemen binnen deze doelgroep en bestaat uit een arts verstandelijk gehandicapten (AVG), een gezondheidswetenschapper en een GZ-psycholoog. In nauwe samenwerking met de deskundigen van het Slaapcentrum worden de slaap- en waakproblemen onderzocht en behandeld. Niet alleen cliënten van SEIN of Talant kunnen terecht bij deze speciale polikliniek voor verstandelijk gehandicapten. Het zorgaanbod is beschikbaar voor iedereen met een verstandelijke beperking en slaap- en waakproblemen. Dat kunnen patiënten zijn die wonen in andere instellingen in het Noorden van Nederland, maar ook patiënten die zelfstandig wonen of kinderen die thuis wonen.

Over SEIN Het Slaapcentrum is een onderdeel van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapstoornissen. Daarnaast biedt SEIN woonverblijven aan voor mensen met complexe epilepsie en een lichamelijke of verstandelijke beperking. SEIN biedt tevens logeermogelijkheden en houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Doordat SEIN beschikt over een unieke combinatie van kennis, functies en mogelijkheden wordt disciplinaire zorg van kwalitatief hoog niveau geboden. 6


6. Informatie en adressen info & adressen

Het team In het Slaapcentrum werkt een staf bestaande uit (para)medici van verschillende disciplines, waaronder neurologen, psychologen, E-verpleegkundigen en slaaplaboranten. Er is ook de benodigde technische en secretariële ondersteuning. Dr. A.W. de Weerd is het medisch hoofd van het Slaapcentrum.

☎ ✉

Tarieven De tarieven van diagnose en behandeling bij het Slaapcentrum vindt u op onze website.

Adressen Slaapcentrum Groningen Slaapcentrum Zwolle Polikliniek Groningen Polikliniek Heemstaete Gorechtkade 8 Dr Denekampweg 20 9713 CA Groningen 8025 BV Zwolle Tel: 050-31 71 491 Tel: 038-845 71 85 www.slaapcentrumzwolle-groningen.nl / www.sein.nl

7

i


SEIN Telefoonnr : 023 – 558 8000 Fax : 023 – 558 8009

Vormgeving: Liscom, Tiel. Fotografie: archief afd. Communicatie. Drukwerk: Drukwerkdeal. Oplage: 1000. Tekst: SEIN afd. Communicatie

email : info@sein.nl internet : www.sein.nl

slaapcentrum groningen  

I n f o Slaapcentrum SEIN Zwolle Slaapcentrum Groningen Slaap- en waakstoornissen Bij het Slaapcentrum van SEIN kunnen mensen terecht voor d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you