Page 1

INFO

Tarieven & vergoeding van onderzoek en behandeling bij SEIN


kosten

1.

Kosten Als u wordt behandeld bij SEIN, worden er kosten in rekening gebracht voor medische zorg en behandeling. In deze folder kunt u lezen hoe de tarieven voor uw behandeling worden berekend en hoe u weet of uw behandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. De kosten van onderzoek en behandeling worden berekend via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC bestaat uit alle activiteiten die een medisch specialist en het ziekenhuis hebben uitgevoerd naar aanleiding van uw vraag. De diagnose en behandeling leiden samen tot een prijs die SEIN in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code (DBC prestatiecode). Bij elke DBC hoort een tarief dat bestaat uit het honorarium van de medisch specialist en de kosten van het ziekenhuis. Wat een DBC voor u persoonlijk kost hangt af van uw zorgverzekeraar en of u eventueel aanvullend verzekerd bent. Per DBC stuurt SEIN een rekening naar uw zorgverzekeraar of – als u niet verzekerd bent – naar uzelf. Daarom is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat wij de juiste verzekeringsgegevens van u hebben.

2


Bij het berekenen van de kosten van een DBC komen nog enkele zaken kijken: Vanaf 2013 mogen zorgverzekeraars zelf beslissen bij welke ziekenhuizen zij zorg inkopen. Vanaf 2013 kunnen ziekenhuizen onderling verschillen in prijzen van dezelfde DBC’s. Dit heeft te maken met het feit dat vanaf 2013 de DBC’s van zowel epilepsie als slaap-waak in het zogeheten B-segment vallen. Hier gelden vrije prijzen voor DBC’s. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars onderhandelen met elkaar over de prijs van een DBC. Zorgverzekeraars kopen op basis van die onderhandeling DBC’s in bij ziekenhuizen en leggen dit vast in contracten met de ziekenhuizen. Bovendien hebben zorgverzekeraars voor de DBC’s geen contracteerplicht met ziekenhuizen. De genoemde prijzen zijn moeilijk vergelijkbaar met een algemeen ziekenhuis. Dit komt omdat SEIN een expertisecentrum is op het gebied van epilepsie en slaap-waak waar vooral patiënten komen met zeer complexe problematiek. Dit vraagt om extra, soms duurdere, activiteiten en inzet van meer verschillende professionals. De declaratie van de DBC vindt plaats na sluiting van de DBC. Dit kan variëren van 90 dagen tot maximaal 365 dagen. Zowel voor de registra3 tie van het openen als voor het sluiten van een DBC zijn wettelijke regels van toepassing. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.dbconderhoud.nl. U ontvangt uw rekening als de DBC is afgesloten. Als u verzekerd bent, wordt deze normaal gesproken binnen 6 maanden opgestuurd naar de zorgverzekeraar, maar het kan ook langer duren. Dit is dus mede afhankelijk van de tijdsduur van uw DBC.

3


vergoeding

2.

Verzekeringen en vergoeding Basisverzekering De basisverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt en moet afgesloten worden bij een zorgverzekeraar in Nederland. Het basispakket zorgverzekeringen vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. U bent via uw zorgverzekering dus meestal verzekerd voor de zorg die u in het ziekenhuis krijgt. Dit betekent dat de rekening voor geleverde zorg meestal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaat. U dient daarbij wel rekening te houden met het wettelijk eigen risico per kalenderjaar. De medisch specialistische zorg die SEIN biedt valt onder het eigen risico. Als u uw rekeningoverzicht van uw zorgverzekeraar ontvangt, zal deze aanspraak doen op uw eigen risico, indien deze nog openstaat. Afhankelijk van de voorwaarden van de zorgverzekeraar, kan het zijn dat u (een gedeelte) van de behandeling zelf moet betalen. Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar na te vragen in hoeverre een behandeling wordt vergoed voordat u met de behandeling start. Alle zorg bij SEIN valt onder de basisverzekering, mits u verzekerd bent. Dit geldt niet voor een Rijbewijskeuring (zie pagina 7 van deze folder).

Aanvullende verzekering Als uw behandeling niet in het basispakket zorgverzekeringen valt, bestaat de mogelijkheid dat uw zorgverzekeraar het toch voor u vergoedt. Dit is dan afhankelijk van de eventuele aanvullende zorgpolis die u heeft afgesloten. Om vast te stellen of een bepaalde behandeling al dan niet vergoed wordt, kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als een (deel van een) bepaalde behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, komen deze kosten voor uw eigen rekening.

4


Verzekerd in het buitenland Als u verzekerd bent in het buitenland heeft u in sommige gevallen een machtiging nodig, het zogeheten E112 formulier. U kunt deze aanvragen en laten invullen door uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg In sommige gevallen komt uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking. In deze gevallen is er sprake van onverzekerde zorg en betaalt u de kosten zelf. Onverzekerde zorg geldt in de volgende situaties: De zorg valt buiten de basisverzekering en wordt volgens uw polisvoorwaarden ook niet vergoed uit een aanvullende zorgverzekering. U heeft geen aanvullende zorgverzekering. Als u niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar bent aangesloten. Als er geen overeenkomst is tussen uw zorgverzekeraar en SEIN. Op www.sein.nl vindt u het overzicht van de zorgverzekeraars waarmee SEIN prijsafspraken heeft gemaakt. Als u geen verwijsbrief heeft bij de start van uw behandeling (bijvoorbeeld van uw huisarts of een medisch specialist. U wilt een second-opinion maar u kunt hiervoor geen geldige verwijsbrief aanleveren. Uw zorg valt dan onder het passantentarief. Als u wel een verwijsbrief kunt aanleveren, wordt voor de second-opinion het tarief voor verzekerde zorg in rekening gebracht. Als u geen geldig legitimatiebewijs heeft zoals een paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning.

5


TARIEVEN

3.

6

Passantentarief en no-showtarief Passantentarief In geval van onverzekerde zorg wordt uw zorg niet vergoed vanuit uw verzekering. U betaalt dan het zogenaamde passantentarief. Dit tarief is de totaalprijs van de betreffende behandeling. Deze is opgebouwd uit alle ziekenhuiskosten en het honorarium van de medisch specialisten. De passantentarieven vindt u op www.sein.nl/betalingsvoorwaarden.

No-showtarief Als u een afspraak niet nakomt, maakt SEIN onnodig kosten en geldt het zogenaamde no-showtarief. Dit bedrag kan in rekening worden gebracht als u niet op een afspraak verschijnt en u zich niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) heeft afgemeld. Het maximumtarief is door de overheid vastgesteld. Het no-showtarief vindt u op www.sein.nl/betalingsvoorwaarden.


4.

Informatie en contact

info&CONTACT

Vragen over uw factuur Als u vragen heeft over de inhoud en hoogte van uw factuur, kunt u contact opnemen met de patiëntenadministratie, telefoon (023) 558 8435/8436).

Algemene Betalingsvoorwaarden Op alle diensten van SEIN zijn de Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing. Zie www.sein.nl/betalingsvoorwaarden

Rijbewijskeuringen Voor informatie over rijbewijskeuringen kunt u kijken op www.sein.nl/veelgestelde-vragen onder het kopje Vervoer.

7

i


Vormgeving: Liscom, Tiel. Tekst: SEIN. Bron: Tergooi Ziekenhuis. Oplage: 1000 Versie 1.

Tarieven en vergoeding van onderzoek en behandeling bij SEIN  

Als u wordt behandeld bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), worden er kosten in rekening gebracht voor medische zorg en beh...

Tarieven en vergoeding van onderzoek en behandeling bij SEIN  

Als u wordt behandeld bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), worden er kosten in rekening gebracht voor medische zorg en beh...

Advertisement