Page 1

December 2017

Magazine over Goes Winter | Goese wensen

Jaargang 48 | Nummer 4 | www.goes.nl


2

Samenspel

Inhoud Artikelen

7 Afvalvrij leven, kan dat? 8 Goese gedachten 15 Katern over themajaar Goes-Azië 24 Fijne feestdagen voor iedereen 26 Rondetafelgesprek fractievoorzitters 30 Digisteun Rubrieken

4, 13, 23 Goese wensen 14 Exposities Stadskantoor 22 De week van….. Wethouder André van der Reest 35 Evenementen in Goes

En verder

Begroting / Toegankelijkheid Stadskantoor / Minima-magazine voor kids / Zorgverzekering / De Poel II / Goes beter bereikbaar / En nog veel meer

100%

5

24

32


3

Om te beginnen

Colofon

Alweer de laatste uitgave van Samenspel in dit jaar. Tijd om samen terug en al een beetje vooruit te kijken. Wat deden, vinden en wensen onze wethouders, raadsleden en de inwoners van Goes zelf? U zult het al lezend allemaal aantreffen.

‘Samenspel’ is een uitgave van de gemeente Goes en wordt viermaal per jaar huis-aanhuis in de gemeente verspreid. ‘Samenspel’ biedt zo juist mogelijke informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overname van teksten en foto’s is alleen toegestaan na overleg met de eindredactie en met bronvermelding.

Ik heb slechts een paar maanden van het afgelopen jaar in Goes mogen meemaken, maar kan u verzekeren dat het wel een tijdsperiode was met een goud randje. Goes bruist van het leven, veel activiteiten en evenementen, wat te denken van bijvoorbeeld het succesvol Azië-jaar en er is veel tot stand gebracht. Ik noem alleen al de nieuwe aansluiting aan de A58.

Redactie Joke Boel, Janneke Donkers, Heidi de Jager, Guusta van Loo, Yolanda Pronk, Matthanja Schipper, Marjan van de Vreugde.

Nu gaan we ons opmaken voor het nieuwe jaar waar, Goes inmiddels kennend, ook weer het nodige staat te gebeuren. In ieder geval gaat u, naar ik hoop massaal naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen en geeft u daarmee mede richting aan het gemeentebestuur voor de komende vier jaar.

Contact redactie (0113) 249 616, samenspel@goes.nl Vormgeving Nilsson communicatiekunstenaars Fotografie Blackdesk Creative Marketing (9-12, 32-34), Carel Bruring (17), Hans Colijn (5, 13, 15, 16, 18), Marcelle Davidse (21, 23, 26-28, 30, 36), Jan Duivenvoorde (15), Johan van der Heijden (15, 16) Mechteld Jansen (3), Marieke Lodder (24), Kayleigh van der Maas (4, 13), Goes Marketing (35), Skypictures (31, 33), Corina Smit-Bijl (17), Eddy Westveer (16), Jurgen Wirtz (cover)

Maar eerst genieten van het samenzijn tijdens de feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar. Een jaar dat u, naar ik oprecht wens, bovenal veel geluk en gezondheid zal brengen. Als het kan, breng ik u graag persoonlijk deze wens over tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari aanstaande. U bent hier van harte welkom. Herman Klitsie

Oplage 18.000 ex.

WAARNEMEND BURGEMEESTER

Openingstijden afdeling Publiekszaken Maandag t/m donderdag: 09.00 - 17.00 uur Donderdagavond: 17.00 - 20.00 uur Vrijdag: 09.00 - 12.30 uur

Van de redactie

U kunt alleen op afspraak bij de afdeling Publiekszaken terecht. Maak uw afspraak via www.goes.nl of bel 14 0113.

We hebben er hard aan gewerkt om deze Samenspel nog voor de feestdagen bij u te bezorgen. Een feestelijk nummer. U ziet het al aan de sfeervolle foto op de voorkant van een Goese schone, gemaakt door Jurgen Wirtz met visagie van Desiree Bakker. Op de achterkant verwelkomen we het nieuwe jaar alvast met een mooi gedicht, dat de Goese dichter Guus Mulders voor u maakte.

Gemeenteraad De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en worden aangekondigd op de voorlichtingspagina in de ‘Bevelandse Bode’ en op www.goes.nl. Bij de receptie in het Stadskantoor zijn de vergaderstukken in te zien. De raadsvergaderingen zijn live te volgen via www.goes.raadsinformatie.nl.

klimaatneutraal natureOffice.com | NL-077-958317

gedrukt

Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes

Postadres Postbus 2118 4460 MC Goes

T 14 0113 (bij calamiteiten buiten kantooruren: 06-5329 8141)

E stadskantoor@goes.nl I www.goes.nl

Naast nuttig nieuws uit de gemeente in dit nummer ook veel ruimte voor wensen, gedachten en overpeinzingen. Van het college en de gemeenteraad, maar ook van inwoners van Goes. Dit past natuurlijk ook wel een beetje bij de decembermaand. De redactie wenst u hele fijne feestdagen en alvast een goed en gezond 2018!


4

Samenspel

Wij van Samenspel gingen naar buiten en vroegen voorbijgangers welke Goese wens voor het nieuwe jaar zij willen delen met de lezers van Samenspel. U leest ze verspreid door het hele magazine.

Mijn

Goese wens

Kaylee Wener (24) uit Goes Allereerst wens ik iedereen in Goes het beste voor het nieuwe jaar. Voor de stad zelf wens ik dat Goes in 2018 nog levendiger wordt. Ik woon hier al heel mijn leven. En ik vind dat Goes de laatste jaren al veel leuker is geworden, mede door alle evenementen die er worden georganiseerd. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe hippe horecazaken geopend waar ik graag kom. Wat ik wel mis in Goes zijn leuke, hippe kledingwinkels voor jongeren van mijn leeftijd. Dat zou Goes nog leuker maken.

Mijn

Stef Van Summeren, ook bekend als Stef Schoenen (53) uit Loon op Zand Graag zie ik dat het Transferium bij de Zeelandhallen nieuw leven wordt ingeblazen. Voor gasten van buitenaf kan dit een uitnodiging zijn om niet door te rijden naar Walcheren, maar om de binnenstad te bezoeken. Ik sta al meer dan dertig jaar met schoenen op de mooie markt in Goes. We mogen trots zijn, dat er ondanks jaren van economisch crisis iedere dinsdag een gevarieerde weekmarkt is met zowel food- als non food producten.

Goese wens


5

Jonge Goese helden Zie ze hier eens zitten! Deze jonge Goese helden ontvingen op 17 november de allereerste Jeugdlintjes van Goes en Zeeland. Allemaal hebben ze het afgelopen jaar iets goeds voor Goes gedaan: Damian Krier zette zich met hart & ziel in voor een voetbalkooi in de Goese Polder, Timo de Jong is een groots wielrenner die onder andere de Ronde van Vlaanderen voor junioren won, Justin Altena een actieve vrijwilliger voor het jeugdcentrum in de Goese Polder, Teun Lindenbergh (hier niet op de foto) en Shirley Jacobs organiseerden de Southpark-cup, een groot skate-evenement op de skatebaan in Goes-Zuid. Wat zijn we trots op jullie!

Op de hoogte blijven van het laatste sportnieuws, sportieve events en verhalen? facebook.com/goesbewegen

Op de hoogte blijven van het


6

Samenspel

Begroting 2018 gemeente Goes Begroting 2018 gemeente Goes Waar geeft de gemeente het geld aan uit?

RUIMTE E

u deu in Op dezeHiernaast pagina ziet vindt hoofdlijnen van de begroting hoofdlijnen de informatie voor 2018. Omdat beeld uit vaak de gemeentelijke meer zegt dan 1000 woorden, presenteren begroting voor 2018,we ‘m u dit jaar op een nieuwe die manier: op 9 november door alle informatie over het huishoudboekje de gemeenteraadvan is de gemeente op één pagina. vastgesteld. Hier ziet u De raad heeft deze begroting waar de gemeente het op donderdag 9 november vastgesteld. Hiermee komend jaar aan werkt.isDe duidelijk waar de gemeente complete begroting vindt het komend jaar verder aanu gaat werken. De complete op www.goes.nl/begroting.

N

begroting vindt u op: www.goes.nl/begroting.

30,5 mln

FINANC

EN

• • • • •

I

BESTUUR

20,9 mln

SP

ORT EN C

ERWIJS,

ND

12,1 mln O

SOCIAAL

DO

MEIN 50,2 mln

OZB: €306 Rioolheffing: €174

We versterken onze bereikbaarheid De binnenstad als magneet wordt verder uitgebouwd Wolphaartsdijk als ‘hotspot’ wordt doorontwikkeld Ons woningaanbod is kwalitatief goed Er komt meer ruimte voor fietsers

Goes wil een participerende overheid zijn. Samen werken we aan leefbaarheid en veiligheid. Enkele doelstellingen: • Onze dienstverlening is zo digitaal mogelijk • We zijn een financieel gezon de gemeente • Ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt

UUR

Hoeveel betaal ik in 2018 aan:

Goes wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor huidige en nieuwe inwoners, bedrijven en bezoekers. Enkele doelstellingen:

LT

Het Rijk € 72,7 miljoen Lokale heffingen en leges € 24,2 miljoen Andere inkomsten (o.a. verkoop van bouwgrond en verhuur van gebouwen) € 25,6 miljoen

IE

U

122,5 miljoen

NOM

ËN

Waar komt het geld vandaan?

ECO

We stimuleren Goesenaren om hun talenten op het gebied van onderwijs, sport en cultuur te ontdekken. Enkele doelstellingen: • Passend onderwijs en jeugdhulp sluiten op elkaar aan • Onderwijsachterstanden worden voorkomen • De diversiteit en kwaliteit van het cultuuraanbod in Goes wordt versterkt • Onze jonge én oude inwoners maken gebruik van het diverse sport- en beweegaanbod

Goes wil dat inwoners zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Enkele doelstellingen: • We ondersteunen de veerkracht en weerbaarheid van onze inwoners • Onze inwoners kunnen zich financieel redden • De Goese samenleving draait op sociale netwerken, waar nodig helpen we deze te creëren • Onze inwoners participeren naar vermogen • Goes heeft ‘grip op het Sociaal Domein’

MI

Afvalstoffenheffing: €240

Gemiddelde berekening op basis van de huidige uitgangspunten, de definitieve vaststelling van de tarieven vindt plaats in december 2017

LI

EU

8,3 mln

Goes maakt zich sterk voor een woonomgeving die prettig is voor inwoners. Enkele doelstellingen: • De hoeveelheid restafval per inwoner vermindert naar maximaal 100 kilo • Ons rioolsysteem is robuust en zorgt voor goede opvang en verwerking van het afval-, hemel- en grondwater • We gaan voor een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie • De CO2-uitstoot binnen onze gemeentegrenzen neemt steeds verder af


7

Afvalvrij leven, kan dat? Ga de uitdaging aan! Goes daagt 100 huishoudens uit om 100 dagen restafvalvrij te leven. Meer dan 100 gemeenten gingen Goes al voor. Dit liet overtuigend zien dat het écht minder kan.

Want het moet ook minder. Restafval moet beperkt blijven tot maximaal 100 kilo per persoon per jaar. Een flinke uitdaging, want de gemiddelde inwoner van Goes gooit op dit moment maar liefst 250 kilo restafval per jaar weg.

houden. Dat doen ze door afval goed te scheiden en na te denken over de aankoop van producten. De 100 deelnemers vormen met elkaar een online gemeenschap en wisselen ervaringen en tips uit.

100 dagen restafvalvrij 100 dagen lang, maken 100 huishoudens er een sport van om zo weinig mogelijk restafval over te

Nieuw afvalbeleid Wist u dat 92% van het afval in uw grijze container daar eigenlijk niet thuis hoort? Plastic, papier, glas, groente-, fruit- en tuinafval, drankenkartons, textiel; u kunt het allemaal apart van het restafval houden. U houdt dan een kleine hoeveelheid over. Vanaf 1 juli 2018 gaat Goes dan ook serieus werk maken van het scheiden van afval. U kunt een grote groene bak

Doet u ook mee? Aanmelden kan heel eenvoudig via www.goes.nl/afval

krijgen en er komen in de hele gemeente 20 extra voorzieningen voor kunststof en drankenkartons. De overige voorzieningen gaan we vaker legen. Per 1 juli gaan we ook ‘proefdraaien’ met het Diftar-systeem. U krijgt dan een nieuwe grijze rolcontainer met een chip die het aantal legingen registreert. Vanaf 1 januari 2019 wordt het betalingssysteem definitief ingevoerd. U betaalt dan een basistarief dat lager is dan de huidige afvalstoffenheffing. Daarnaast kost de grijze afvalbak legen 4 euro per keer. Vanaf die datum geldt: hoe minder restafval, hoe voordeliger het voor u is!

Waar komen de extra inzamelpunten? Dat weten we nog niet. Begin 2018 organiseren we bijeenkomsten waarin we samen met u bekijken wat de beste locaties voor deze voorzieningen zijn. Kijk op de website wanneer uw wijk aan de beurt is en praat mee! Ook kunt u hier meer informatie vinden over de nut en noodzaak van (kunststof)afval scheiden. www.goes.nl/afval


8

Samenspel

Goese gedachten Begin volgend jaar mag u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezing. Daarmee komt de collegeperiode ten einde. Er is in vier jaar veel gebeurd, gezegd en geschreven. Over het sociaal domein, het Omnium, sportpark, de nieuwe aansluiting, bezuinigingen, participatie, veiligheid. Wat is er allemaal bereikt? De burgemeester en wethouders vertellen op de komende pagina’s over de projecten en thema’s die hÊn bezighielden.


9

Wethouder Derk Alssema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting, Economische Zaken, Binnenstad, Jeugd & Onderwijs, Sport, Cultureel Erfgoed en Archief, Energie- en Klimaatbeleid en Landschap en natuur

‘Wat me het meeste bezighield? Dan denk ik meteen aan het verwarmingssysteem in de wijk Ouverture en de maatregelen die we hebben genomen om het tekort op de jeugdzorg aan te pakken. Allebei onderwerpen waarbij het belang van onze inwoners voorop staat en waar ik me dan ook heel erg sterk voor wil maken. Maar ook de doorontwikkeling van woonwijken Goese Diep en Mannee en het levendig houden van onze binnenstad. Want hoe blijven we hét winkelhart van Zeeland en wat kunnen we doen om deze positie nog verder uit te bouwen? Ik ben blij met de doorstart van het Goese Diep. Na lange tijd wordt daar weer gebouwd en ook in de vrije kavels die nu in de verkoop zijn, is veel interesse. Het is er ook Goes wonen, zo aan het water! Ook heb ik veel nieuwe ondernemers mogen verwelkomen, zowel in ons centrum als op de bedrijventerreinen. Er is weinig leegstand, daar doen we samen met de huidige ondernemers en bijvoorbeeld makelaars ook erg ons best voor. En, ik zie jong en oud aan het sporten en bewegen op alle mooie sportparken in onze gemeente. Ook dat doet me goed, want bewegen is belangrijk én gewoon heel leuk. Achteraf gezien had ik anders om willen gaan met het tekort op jeugdzorg. Het Rijk heeft ons op deze budgetten fors gekort, terwijl we meer moesten gaan doen. Het zit in onze aard om te roeien met de riemen die we hebben, maar eigenlijk klopt dit niet natuurlijk. Daar hadden we - met alle gemeenten samen, want velen staan hierop in de min - actie op moeten ondernemen. Desondanks lukt het ons gelukkig de jeugd de zorg te bieden die nodig is. Van jongeren die uitblinken tot jongeren die even niet mee komen of in een ongezonde of onveilige situatie verkeren. Iedereen hier in Goes verdient een gelijke kans om zijn of haar dromen en eigen mogelijkheden te realiseren.’

Mijn

Goese wens

‘Ik wens jong en oud een Goese en Gezonde toekomst. En dat Goes een gemeente mag blijven waar jong en oud met veel plezier woont, werkt, leert en recreëert.’


10

Samenspel

Wethouder Loes Meeuwisse Financiën, Verkeer en Vervoer, Openbare werken, Recreatie en Toerisme, Cultuur, Communicatie en citymarketing

‘Goes heeft een bescheiden omvang, maar werkt wel aan hele grote projecten. We realiseerden pasgeleden de nieuwe aansluiting op de A58. Op tijd en binnen budget. Daar ben ik heel trots op. Het kostte jaren aan voorbereiding en lobby bij het rijk. Doel was om een einde maken aan de files. Nu dit is gelukt, ontstaan er nieuwe vestigingskansen voor bedrijven. Dit betekent meer kansen voor mensen in Goes om een baan te vinden. Ook stak ik veel energie in het Spoorproject. Dit gaat om de aanleg van een onderdoorgang bij de Van Hertumweg en aanpassing van de (spoor)kruising bij de Buys Ballotstraat. En dan cultuur; na jaren van plannen maken is het Cultuurhuis en ’t Beest verbouwd. ’t Beest is weer helemaal up to date. Het was een puzzel om voor alle gebruikers een goede ruimte te vinden en de verbouwing op tijd uit te voeren. Het is gelukt en bezoekers kunnen genieten van een prima poppodium en filmzaal. Verder stond deze periode in het teken van dreigend tekort op de begroting. We kregen nieuwe taken rondom de WMO en jeugdzorg, maar daarbij werd door het Rijk gesneden in het budget. Ook waren we gewend om dividend te krijgen van energiebedrijf Delta. Dat bedrag viel weg. We moesten voor de begroting van 2017 meer dan € 4 miljoen per jaar bezuinigen. Er was veel te doen over de enquête waarin we inwoners vroegen naar hun mening over de bezuinigingen. Wij vonden dat als college belangrijk, omdat we ingrijpende keuzes moesten maken. Het is goed gelukt om de inwoners hierbij te betrekken, want veel mensen hebben de enquête ingevuld. Hoewel duidelijk was aangegeven, dat de gemeenteraad uiteindelijk beslist, waren veel mensen toch teleurgesteld dat niet alle ideeën werden overgenomen. Het blijft belangrijk om inwoners bij de politiek te betrekken, maar een enquête zou ik in deze vorm niet snel meer houden.’

Mijn

Goese wens

‘We hebben grootse voorzieningen zoals een mooie binnenstad en een ziekenhuis. Dat is iets om trots op te zijn en te behouden. Dat gaat niet vanzelf. Het is goed dat de stad nieuwe inwoners en bedrijven krijgt en dat er veel activiteiten worden georganiseerd. Dat maakt Goesisgoes.’


11

Wethouder André van der Reest Sociale Zaken, WMO, Participatiewet, Welzijn, P&O en Gezondheidszorg

‘Bij mijn start als wethouder viel ik met mijn neus in de boter. We hadden nog maar krap een jaar om de gemeente verder voor te bereiden op d veranderingen op het gebied van werk, inkomen en zorg. We wilden op een andere manier gaan werken. Enerzijds vanwege bezuinigingen vanuit het Rijk en anderzijds omdat de samenleving daarom vraagt. Niet meer alles centraal vanuit de overheid regelen, maar mensen zelf laten bijdragen aan de oplossing. En dat samen met zorgaanbieders, vrijwilligers en verenigingen Dit was een spannende opgave. Mooi om te zien dat we goed op weg zijn, al zijn we er nog niet. Ook op het gebied van re-integratie is er veel veranderd. Onze opdracht is om mensen weer mee te laten doen. Niet apart op een sociale werkplaats, maar middenin de werkende samenleving. Om dit mogelijk te kunnen maken, waren we als gemeente initiatiefnemer om het wijkbedrijf GoesZuid op te richten. Hier krijgen mensen met een gemeentelijke uitkering, die moeite hebben met het zelfstandig vinden van een baan, persoonlijke begeleiding. Zij leren belangrijke werknemersvaardigheden en doen arbeidsritme op. Het doel is uitstromen naar de arbeidsmarkt. Echt trots voelde ik me toen een van de deelnemers, die jarenlang in de bijstand heeft gezeten en meer dan 500 sollicitatiebrieven verstuurde, mij vertelde dat het Wijkbedrijf haar naar een baan had weten te bemiddelen. En dan alle andere zaken waar ik me mee bezig mocht houden: Welzijn op Recept, Arbeidsmarktregio Zeeland, de Betho, de wijkcirkel, de vitale revolutie, mantelzorg, armoedebeleidsplan, het zorgpact, het techniekpact, openen van het taalhuis, toegankelijkheid van het Stadskantoor enzovoort. Er gebeurt ontzettend veel in Goes, wat Goes tot een sociale gemeente maakt. Er zijn zoveel mensen, vrijwilligers en professionals actief voor onze Goese samenleving. Achteraf gezien had ik nog eerder in beeld willen hebben wie wat doet, zodat we nóg sneller gebruik hadden kunnen maken van al die kennis en ervaring die Goes rijk is.’

Mijn

Goese wens

‘Ik wens dat ook in de toekomst iedereen mee kan doen in onze Goese samenleving. Dat er niemand tussen wal en het schip valt en dat Goes dezelfde sociale gemeente blijft die het nu is. Goes voor Elkaar.’


12

Samenspel

Herman Klitsie, burgemeester Openbare orde en veiligheid, Vergunning en Handhaving, Milieu, Samenwerken op de Bevelanden, Bestuur, Informatievoorziening en automatisering, Dienstverlening en Publiekszaken

‘Ik kende Goes al een beetje van de tijd dat ik burgemeester was in Woensdrecht. Privé ging ik graag met mijn gezin naar de Goese binnenstad. En mijn dochters die toen de puberleeftijd hadden, gingen er uit. Ik ging ze regelmatig ’s nachts ophalen. Nu zie ik Goes van een andere kant en die is zeker zo mooi. Ik vind Goes tot nu toe in één woord geweldig. De stad en dorpen bruisen. Er gebeurt veel en er is een enorme gemeenschapszin. Mensen kennen elkaar, zoeken elkaar op. Als er iets moet gebeuren, gaan ze gewoon aan de slag. Het bestuur, college en raad, zijn heel professioneel en staan dichtbij de inwoners. Het voorzieningenniveau in Goes is buitengewoon hoog. Echt een centrumgemeente, een parel voor Zeeland. Inwoners en ondernemers die ik gesproken heb, zijn ook alom positief over Goes als woon- en vestigingsgemeente. Ik heb nog geen wanklank gehoord. En wat ik zo mooi vind, waar het niet is, wordt het opgepakt. In de dorpen die ik bezocht tijdens mijn kennismaking, maar ook in de wijken, zijn er allerlei verenigingen en initiatieven om elkaar te helpen en te verbinden. Koffie-ochtenden voor eenzame ouderen, het opknappen van een pleintje. Daar hoeven we als gemeente niets aan te doen. De Goesenaren zijn heel bescheiden. Die trots mag er wel wat meer zijn en uitgedragen worden. Zo krijgen we Goes nog beter op de Zeeuwse kaart. Ik ben er maar voor even en mijn taak is Goes ‘op koers’ te houden totdat er hier volgend jaar weer een vaste burgemeester komt. Maar inwoners mogen zeker een beroep op me doen. Ik kan net zo veel en ook net zo veel weer niet als iemand die voor langere tijd burgemeester is.’

Mijn

Goese wens

‘Ik hoop dat Goes de functie en de positie die ze inneemt in Zeeland verder uitbouwt. Zodat er nog veel meer mooie dingen kunnen gebeuren waar de inwoners en ondernemers profijt van hebben.‘


13

Mijn

Goese wens Roelien Wagter uit Goes Ik wens iedereen een zorgzaam en gezond 2018. In 1971 verhuisde ik van Drachten naar Goes. Inmiddels ben ik vergroeid met de stad. Goes heeft voor mij ‘alles in huis’. Leuke restaurants, gezellige terrassen, goede evenementen en vele culturele activiteiten. Ook voor kinderen wordt er veel georganiseerd. Waar ik me wel zorgen over maak, zijn de ouderen die alleen in hun huisje wonen. Zij voelen zich vaker eenzaam. Daar zou nog meer aan gedacht en voor georganiseerd kunnen worden.

Rafaël van’t Kruys (26) uit Goes Ik wens alle mensen in Goes veel geluk en het allerbeste voor het nieuwe jaar. Met name alle nieuwe en bestaande ondernemers. Ik zie Goes als een stad die veel kansen biedt. Zelf heb ik deze kans dit jaar met beide handen aangepakt en heb ik met de opening van mijn eigen club mijn droom nagejaagd. Dus mijn boodschap aan iedereen met plannen om iets te ondernemen in Goes wil ik zeggen: gewoon doen! Samen kunnen we Goes nog meer op de kaart zetten.

Mijn

Goese wens


14

Samenspel

Kort nieuws Exposities Stadskantoor Fiets kwijt? Weesfietsen, achtergelaten fietswrakken, verkeerd gestalde fietsen of gevonden fietsen worden verzameld in de Algemene Fiets Afhandel Centrale AFAC. De AFAC vindt u aan de Columbusweg 10 in Goes en wordt gerund door het Wijkbedrijf Goes-Zuid. Hier worden alle fietsen op één centrale plek verzameld zodat u uw fiets snel weer terugvindt. Meer weten? www.goes.nl/afac

1

Gezamenlijke opleiding zorgmedewerkers ADRZ en Emergis starten begin 2018 een ‘skillslab’. Medewerkers krijgen gezamenlijke opleidingen en cursussen om de zorg voor Zeeuwse patiënten verder te vernieuwen. Bijvoorbeeld vaardigheidstrainingen voor medische handelingen, toetsen voor specialistisch verpleegkundigen, maar ook cursussen hoe om te gaan met agressie. De instellingen gaan hierbij samenwerken met Scalda, Hogeschool Zeeland en andere opleidingsinstituten. Zo zullen deze opleidingen in de toekomst ook nog beter aansluiten op de gevraagde zorg. Gemeente Goes faciliteert de betrokken partijen in het kader van Health Campus Zeeland. We startten dit initiatief twee jaar geleden om samenwerking en vernieuwing binnen de zorg te stimuleren en verder te verbeteren. Het skillslab start op de locatie van Emergis.

Het kan weer glad worden! Met de winter voor de deur kan het glad worden op straat. Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig over straat kan, ook wanneer het gesneeuwd of gevroren heeft. Onze medewerkers staan daarom weer klaar om bij (opkomende) gladheid te strooien op wegen en fietspaden. Kijk voor alle strooiroutes op www.goes.nl/strooiroutes

2 Januari Gerhard de Witte [1] De schilderijen van Gerhard de Witte zijn over het algemeen realistisch en omvatten vaak herkenbare stadsgezichten, landschappen en zeegezichten uit Goes en omgeving. Ook bloemen en vogels kiest hij wel als zijn onderwerp. Februari Willem Ploum [2] Het schilderwerk van Willem Ploum ontstaat impulsief en groeit tot wat hij graag wil zien, kleuren en vormen waar in elke kwaststreek de volgende al besloten ligt, om zo in verf zijn ‘innerlijke’ landschap te ontdekken.

3 Maart Schilderclub Folklore [3] Schilderclub Folkleure komt elke week een middag samen in de Pit in Goes-Zuid, waarbij ieder met zijn eigen werk bezig is. De deelnemers zijn: Peggy Fredriksz, Corrie van Liere, Corrie Moerdijk, Sjaak van de Sande, Kristien van Sloten, Joke Struys, Annie Thieleman en Willy Weijers.

www.gemeentearchiefgoes.nl

Vuurwerkvrije zones Op en bij verschillende plaatsen in de gemeente Goes mag er (ook) op 31 december geen vuurwerk worden afgestoken, namelijk: • Winkelcentra de Bussel en de Spinne • Hospice Het Clarahofje • Zorgcentrum Rehoboth • Zorgcentrum Gasthuis • Zorgcentrum Randhof

• Zorgcentrum Ter Weel • Zorgcentrum Ter Valcke • Zorgcentrum Poelwijck • Woonzorgcomplex Meuleweie • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis • Dierenasiel De Bevelanden Op andere plekken mag er die dag alleen tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken.


15

Goes-Azië: terugkijkend op een boordevol themajaar Het Aziëjaar ligt bijna achter ons. We kijken terug op een jaar vol evenementen, mogelijk gemaakt dankzij Goese partners, initiatiefnemers, vrijwilligers en organisaties. Bestaande evenementen, zoals vriendinnendagen en CuliFair, kregen een Aziatisch thema. Maar er waren ook nieuwe initiatieven en activiteiten. Bij elkaar zijn er meer dan 60 evenementen geweest! Het thema Azië bood aanknopingspunten om voor verschillende leeftijdsgroepen iets te organiseren op zowel historisch als op cultureel vlak. Kerken, buurthuizen, wijkgebouwen, zorggroepen en scholen openden hun deuren voor Goes-Azië activiteiten. Daarnaast hebben veel Goese partijen samengewerkt. Dit was een belangrijk doel van het themajaar: het verbinden van organisaties, mensen in beweging brengen en een ander werelddeel dichtbij halen. Goes-Azië is door en voor Goesenaren. Niet te missen Het themajaar was bijna niet te missen. Er was een speciale website en een maandelijkse nieuwsbrief. Verder kwamen alle activiteiten voorbij op Facebook, Twitter en werden er foto’s geplaatst op Instagram. Via de actie Goes-Azië live groet konden Goesenaren of mensen met een band met Goes laten zien waar in Azië ze zijn of zijn geweest. Ook de in pers was veel aandacht voor het themajaar. De PZC, de Bevelandse Bode en Omroep Zeeland schreven verschillende keren over Goes-Azië. De Volkskrant en de Telegraaf besteedden beide een artikel aan de expositie over Noord-Koreaanse schilderijen. Voor alle grote evenementen zijn posters en flyers verspreid.


16

Samenspel

De Goes-Azië evenementen

2017 Januari

genoot je met je vriendinnen van een hippe

Juni

De start van het Aziëjaar op zaterdag 28 januari

bazaar met invloeden uit het Indiase Goa of het

Van 16 tot en met 18 juni was er een echte Pasar

- Chinees nieuwjaar - trok in de Mythe zoveel

Balinese Canggu.

Malam, Asian Streetfood court en lezingen over

bezoekers, dat er niet genoeg plaats was voor

Nederlands Indië in en rondom de Grote Kerk,

iedereen. Iedereen kon eerst buiten genieten van

April

met optredens van Tante Lien en the Voice of

een Chinese vuurwerkshow, waarna de mensen

De voorstelling de Qing Dynastie van Ballet

Holland deelnemer Danjil.

binnen een voorproefje kregen van wat het Azië-

studio Free was vier keer uitverkocht. Tijdens de

jaar in petto had.

eerste editie van Veste Verlicht van 20 tot en

Juli

met 23 april was de Oostvest een prachtig

Culifair en CuliAsia, met een hoop Aziatische

plaatje, met iedere dag een ander thema.

lekkernijen.

kindertheater cursus. In totaal waren er tot en

Mei

Augustus

met de zomer vier cursussen in ’t Westlicht.

De Yamato Drummers zorgden op 11 mei voor een

Het openluchtspektakel E-Njen was met negen

Februari Kindertheater Bezigebijtjes startte met de eerste

hoop kabaal en spektakel in de Mythe en op 18

voorstellingen bijna compleet uitverkocht. De

Maart

mei kon je kijken naar de documentaire Goes

200 spelers, 6.000 bezoekers en 100 vrijwilligers

Tijdens de Vriendinnendagen op 25 en 26 maart

goes Asia in Podium ’t Beest.

zorgden samen voor veel mooie plaatjes.


17

September De expositie Gelukkig in Noord-Korea: de utopie verbeeld kreeg landelijke aandacht. Zo stonden er

2018

artikelen in de Volkskrant en de Telegraaf en werd er een item aan gewijd op de Duitse televisiezender ZDF.

Pieter Fleury ingaan op de totstandkoming van zijn documentaire. Achteraf is er ruimte voor discussie.

28 december 2017 t/m 18 januari Bibliotheek Goes

Maandag 15 en woensdag 17 januari,

Oktober - November

Expositie Artist in the World van

20.00 uur - Podium ’t Beest

Het scholenproject is het resultaat van een

André Smits

Film: the Net

samenwerking tussen centrum KCE Oosterschelde

Gratis toegang

Kaarten: € 8,50

Dinsdag 16 januari, 20.00 uur

Zaterdag 4 februari

Podium ’t Beest

Theater de Mythe

December

Film: Noord-Korea: een dag uit het leven

Chinees nationaal circus

Dit jaar was er tijdens de kerstmarkt een extra editie

Kaarten: € 5,00

Kaarten: € 19,50 voor volwassenen,

van Markt van Hoop met Aziatische goede doelen in

Voorafgaand aan de film zal regisseur

€ 12,50 t/m 12 jaar.

en gemeente Goes. In totaal deden er acht scholen en ruim 1.500 leerlingen mee.

de Grote Kerk.


Scholenproject Vliegen door het landschap, dansen en olifanten beschilderen 1.500 leerlingen maken kennis met veelzijdig Azië tijdens het scholenproject De voorbereidingen voor het scholenproject

Tussen 3 oktober en 24 november werden acht

Naast alle versieringen, kwamen de leerlingen

begonnen al in oktober 2016. Toen ging gemeente

basisscholen bezocht. In totaal kregen 1.500

een witte kartonnen olifant tegen die ze zelf

Goes voor het eerst rond de tafel zitten met centrum

leerlingen het Goes-Azië lespakket aangeboden.

mochten beschilderen. Ze haalden daarbij

KCE Oosterschelde. Vrij snel daarna is het plan om

De scholen stonden voor een heus green screen,

inspiratie uit één land, zoals Iran, India of China.

een ‘take-over’ te organiseren geboren. Het idee

waarmee ze door het Aziatische landschap

Het resultaat is twintig vrolijke kartonnen olifanten.

was simpel: we komen met een vrachtwagen vol

vlogen. De Aziatische trommels klonken door de

Ze zijn te bewonderen in het tropisch bos van het

versieringen aan en geven de school een

school. Oplettende kinderen herkenden er de

Omnium van 12 tot en met 17 december.

Aziatische make-over, zodat de leerlingen voor één

deuntjes van E-Njen in. De leerlingen dansten,

De leerlingen mogen met hun familie een kijkje

dag een op een compleet andere school zitten.

maakten ninja-kicks en vouwden de handen

nemen, maar ook voor het publiek is het tropisch

En tijdens die take-over krijgen ze workshops in

samen. Namaste!

bos geopend.

dans, muziek, media en schilderen.


Oude relaties met Azië In het themajaar heeft het Gemeentearchief oproepen geplaatst en relaties van drie bekende oud-Goesenaren met Azië onderzocht.

Nederlands-Indië

Later bezocht Multatuli Goes diverse keren

Johannis viel op met zijn goede verstand.

Op onze oproepen ontvingen wij foto’s van

om spreekbeurten te houden. Als hij toen een

Ingenieur Jacobus Lebret, eerst wonend in

Goesenaren in Nederlands-Indië.

ritje over de Postweg van Kapelle naar

Middelburg en in 1859 aan de Voorstad in

Een impressie is te vinden op

Yerseke heeft gemaakt, kan een

Goes, nam de veelbelovende knaap onder zijn

www.gemeentearchiefgoes.nl.

boerderijnaam hem hebben verrast: de

hoede. Na het boerderij-avontuur woonde het

boerderij Soekowono van Fransen van de

gezin De Rijke korte tijd in Goes, van maart tot

Putte.

juli 1863, in het pandje Papegaaistraat 2.

Isaac Dignus Fransen van de Putte was lid van een ondernemende Goese familie. Hij

Enkele jaren later vertrok Johannis de Rijke

kocht ongetwijfeld meteen het boek Max

Japan

Havelaar toen dat in 1860 verscheen. Hij moet

Voor liefhebbers van waterstaatsgeschiedenis

naar Japan.

zich door dit boek van Multatuli over de

zou een mooie route op de Bevelanden zijn te

India

misstanden in Nederlands-Indië

maken over Johannis de Rijke. Deze

In Goes werd in 1919 de rooms-katholieke

aangesproken hebben gevoeld, want hij was

waterstaatsingenieur werd geboren in

middenstandsvereniging Caspar Berse

een van de vele Nederlanders die fortuin

Colijnsplaat in 1842 als zoon van een

opgericht. Jaren later stond er aan de

maakten met plantages en tegen wie het

aannemer van dijkwerken. Zijn standbeeld

Bergweg in Goes een rooms-katholieke lagere

boek is geschreven. De term ‘suikeroompje’ is

aan de haven is een kopie van een beeld dat

school met dezelfde naam. Caspar Berse

op hem terug te voeren. Hij keerde begin 1860

in Japan voor hem is opgericht. De Rijke

werd in 1515 geboren in Goes, vermoedelijk in

terug, werd lid van de Tweede Kamer, later

verbleef daar dertig jaar en kanaliseerde

het huis De Baerse, Grote Kade 44, genoemd

minister van Koloniën. Hij schafte de

rivieren en legde havens aan. Het Bevelands

naar een scheepstype. Na een studie in

gedwongen arbeid voor inlanders in de

spoor leidt naar Borssele. Hier heerste rond

Leuven meldde hij zich bij het leger van de

gouvernementsbossen af en lijfstraffen met

1845 de aardappelziekte. Een grote groep

Franse koning Frans I, waaruit hij in 1538

een rotan stok. Multatuli had het minder

orthodox-protestanten vertrok naar Amerika,

vertrok voor een kluizenaarsbestaan in

breed. Hij verkeerde in 1863 in geldnood en

waardoor werkgelegenheid ontstond. Zo

Catalonië. In 1546 ging hij bij de nieuwe

schreef een bedelbrief aan de Goese minister

kwam in 1847 Johannis de Rijke met zijn

Jezuïetenorde, waarna hij in 1548 naar Goa in

om subsidie; aan het verzoek voegde hij

familie in Borssele terecht. In 1852 verhuisde

India werd gezonden. Hier bouwde hij tot 1553

brieven van zijn vrouw Tine en hun kinderen

het gezin naar een boerderij in

het St. Pauls College van de Jezuïeten op. In

toe. Het is onbekend of dit is gehonoreerd.

Hoedekenskerke. Dat werd geen succes.

de tussentijd verbleef hij ook nog enige tijd op het eiland Hormoes in de Perzische Golf. Berse stond in 1553 klaar om vanuit Goa opnieuw te worden uitgezonden, nu naar Ethiopië, maar overleed. Uit het werk van Berse is het huidige Xavier Centre of Historical Research (XCHR) in Goa voortgekomen, genoemd naar de superieur van Caspar en stichter van de orde Franciscus Xavier. Het instituut doet onderzoek naar geschiedenis en cultureel erfgoed in India, met de nadruk op hedendaagse cultuur en sociale thema’s in Goa. www.gemeentearchiefgoes.nl

Fransen van de Putte

Johannis de Rijke

Caspar Berse


Bedankt partners en vrijwilligers! De voorgaande pagina’s geven een indruk van alle interessante activiteiten die tijdens het Aziëjaar zijn georganiseerd. Dit was alleen maar mogelijk doordat veel bedrijven bereid waren hun naam aan het themajaar te verbinden. Zij hebben, naast het startbedrag dat beschikbaar is gesteld door gemeente Goes, gezorgd dat verschillende activiteiten door konden gedaan. Soms door te ondersteunen met geld, soms door het beschikbaar stellen van materialen of andere diensten in natura. Om E-Njen mogelijk te maken kregen we ook een bijdrage in natura van: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., Aannemingsbedrijf Van Sabben B.V., Aannemingsbedrijf de Jonge Waterbouw, Goese Golf, Exploitatiebedrijf de Vlieger, Hoondert, Sfeeeer plantaardig Atelier, Sinkegroep Reimerswaal, Toko Ta, Vevon B.V., Vervaet-van Weele Landbouw – Tuin & Park Techniek. De stuurgroep Goes-Azie bedankt iedereen die geholpen heeft om het themajaar een succes te maken!

Partners Tramper Technology

Oosterschelde

wij gaan voor uw zaak

Vrijwilligers Hier horen natuurlijk ook de honderden vrijwilligers bij. Alle evenementen konden alleen maar tot stand komen door hun inzet. Zij organiseerden zelf activiteiten, bewaakten schilderijen en liepen met het publiek mee tijdens de voorstellingen van E-njen. Geweldig om te zien hoe jong en oud zich samen hebben inzet voor een goed verloop van activiteiten. Alle vrijwilligers: hartstikke bedankt.

Meer over het Aziëjaar

Actuele informatie over het themajaar vindt u op www.goes-azie.nl. Voor vragen neem contact op via 0113 - 249 864 of azie@goes.nl

/goesazie /goesazie /goesazie

WWW.GOES-AZIE.NL


21

‘Kijken hoe het is om binnen te komen’

In 2016 ondertekende de Nederlandse regering het ‘VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is nog niet overal goed geregeld. Er komt veel bij kijken. Wethouder André van der Reest: ’Het is belangrijk dat iedereen bij de gemeente Goes terecht kan. Om het goede voorbeeld te geven, zetten we als gemeente een aantal belangrijke eerste stappen in het Stadskantoor.’ Onderzoek door ervaringsdeskundigen Net als in de rest van Nederland wonen er in de gemeente Goes ook mensen die laaggeletterd zijn. Het gaat om zo’n 16% van onze inwoners. Daarom was er met ervaringsdeskundigen van LFB Goes eerder al onderzoek gedaan naar schriftelijke informatie en communicatie. LFB Goes is een belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij geven advies vanuit hun eigen ervaring. Naast een verstandelijke beperking hebben sommige

medewerkers ook een lichamelijke beperking. Ze kunnen dus uitgebreid adviseren. André van der Reest: ‘Die samenwerking verliep prima. En nu hadden we een goede reden om met hun hulp breder te kijken.’ Testen in de praktijk Samen met LFB bedachten we drie praktijktesten: - verlengen pas regiotaxi - verhuizing van Goes naar Rotterdam - aanvraag scootmobiel Onderzoek Mirjam Braspenning, medewerker bij het LFB, deed mee aan het onderzoek. Ze is enthousiast: ‘Ik vind het heel goed van de gemeente Goes. Ze vragen het tenminste aan de mensen zelf. Dat zouden meer gemeentes moeten doen. We weten zelf het beste wat we fijn vinden.’

Toegankelijkheid Ze zocht samen met een collega alles uit via internet. Een regiopas had ze toevallig net echt nodig dus dat kwam mooi uit. Het viel niet altijd mee. ‘Het was lastig om de goede pagina te vinden. Er zijn hartstikke veel pagina’s op de website van de gemeente.’ Ook onderzocht ze de toegankelijkheid van het Stadskantoor: ’We keken hoe het is om binnen te komen. Het is bijvoorbeeld erg rumoerig. Omdat ik ook autisme heb, maakte dat het heel moeilijk. Alles komt bij mij tegelijk binnen.’ Aan de slag De uitslagen van het onderzoek staan in een rapport. Het zijn niet alleen problemen. Als iets goed was, meldde LFB Goes het ook. Vooral het persoonlijke contact was goed. Nu gaat de gemeente aan de slag met de verbetering van de toegankelijkheid. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat u makkelijker kunt vinden waar u moet zijn in het stadskantoor.


22

Samenspel

Op deze pagina kijken we een week mee over de schouder van de burgemeester en wethouders van Goes. Waar houden zij zich mee bezig en wat gaat heb in het bijzonder aan het hart? Deze keer:

De week van… Wethouder André van der Reest

1

1

2

3

1. Uitdelen waterbidons voor het project Sam de Waterman op de Kohnstammschool | 2. Officiële opening spreekuur Welzijn op Recept in De Pijlers | 3. Overhanding sleutels zonnebloemauto Maandag ’s Ochtends deel ik bij de Kohnstammschool samen met Derk Alssema, collega wethouder, waterbidons uit voor het project Sam de Waterman. Een water-drink-project om kinderen zo vroeg mogelijk het belang van gezond drinken bij te brengen. Leuk om een serieus onderwerp op een speelse manier te brengen. ’s Middags mag ik samen met een huisarts uit gezondheidscentrum De Pijlers het spreekuur van Welzijn op Recept officieel openen. Dit is een initiatief van de gemeente Goes en SMWO. Het is een vernieuwend concept om te kijken of patiënten die bij de huisarts aankloppen voor hulp, doorverwezen kunnen worden naar een welzijnscoach in plaats van bijvoorbeeld medicijnen voor te schrijven. Dinsdag Samen met medewerkers spreken we over toekomstige vormgeving van algemeen maatschappelijk werk en welzijn. Een voor alle inwoners belangrijk onderwerp. Dan door naar perscentrum Nieuwspoort in Den Haag voor het Zeeuws diner samen met andere Zeeuwse bestuurders. Diverse Tweede Kamerleden gesproken en niet onbelangrijk: goed kunnen lobbyen voor Zeeland en Goes. Woensdag Vandaag is het boeiende en inspirerende Armoedecongres van Splinter in Vlissingen. Als wethouder en portefeuillehouder draag ik

een grote verantwoordelijkheid voor deze groep mensen. Ik laat me graag bijpraten zodat we ook in onze regio armoede zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Veel nuttige en soms ook indringende gesprekken gevoerd. ’s Avond heerlijke mossels gegeten in de Grote Kerk. Veel mensen gesproken en nuttige contacten gelegd. Ook was het een uitgelezen moment om onze waarnemend burgemeester in mijn netwerk voor te stellen. Donderdag Goesenaren die gebonden zijn aan een rolstoel kunnen sinds vandaag gebruik maken van de zonnebloemauto. Samen met de directeur van zorggroep Ter Weel reiken we symbolisch de sleutels uit. ’s Avonds raad en commissie waarin we stil staan bij de begroting 2018. Vrijdag Gesproken over de oprichting van een Diaconaal Platform Goes. Dit is een platform waarin verschillende Christelijke geloofsgemeenschappen samen hulp willen bieden aan mensen met een zorgvraag. Mooi om zoveel enthousiaste mensen te ontmoeten en ideeën te horen over hoe we elkaar kunnen helpen. Aan het einde van de middag sluit ik mijn werkweek af in Eindhoven, waar ik samen met andere bestuurders praat over uitdagingen die nog liggen te wachten.


23

De talrijke lichtjes die de stad en de winkeletalages versieren, een warme choco bij een van de vele horecagelegenheden, een extra koopzondag op 17 december om uw laatste kerstcadeaus te shoppen, samen proosten op het nieuwe jaar‌ Wat is onze binnenstad sfeervol deze periode!

Mijn

Goese wens Els Robbeson (50) uit Kloetinge Vanuit de prachtige oude Geerteskerk is mijn Goese wens; kijk eens om je heen! Gebruik je talent en denk in oplossingen. Stel je hart open voor wie het nodig heeft en probeer eens een keer uit je comfort zone te stappen en ontdek wat jij je eigen dorp of stad te bieden hebt. Wie weet wat 2018 dan allemaal in petto heeft voor jou en ons prachtige dorp Kloetinge.


24

Samenspel

Fijne feestdagen voor iedereen

Het is weer december! Een tijd van samenzijn. Voor iedereen. We kijken uit naar de gezellige wintermaanden. Voor sommige mensen kan deze periode eenzaam voelen en weer anderen zien op tegen de kosten. Wist u dat er rond de kerst ook (bijna) gratis activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud? Ook in de wijken en dorpen. Gewoon voor de gezelligheid, maar ook speciaal voor mensen die het juist in deze periode bijvoorbeeld fijn vinden om samen te eten. U bent van harte welkom! Maandag 18 december Kerstmuziek Wilhelminadorp en Goese Meer Verdeeld in groepjes spelen de muzikanten van de muziekvereniging kerstmuziek op diverse plaatsen in het dorp en het Goese Meer. Tijd: vanaf 19.00 uur Waar: op verschillende plaatsen op straat in het dorp en Goese Meer.

Dinsdag 19 december Kerstmaaltijd voor Ouderen in Wilhelminadorp Een heerlijke kerstmaaltijd voor ouderen wordt georganiseerd in de kerk van Wilhelminadorp. Deelname is gratis. Tijd: Aanvang 17.30 uur Waar: Kerk Wilhelminadorp Woensdag 20 december Samenkomst bij de muziektent in Kattendijke Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke organiseert een gezellige samenkomst onder het genot van een lekker glaasje glühwein, chocolademelk of limonade. Muziekvereniging O&U / Echo is er ook bij. De drankjes zijn gratis. Tijd: 19.00 uur Waar: Muziektent in Kattendijke en bij slecht weer in t’t Katshuis.

Zaterdag 23 december Lichtjestoer Goes-Oost Onlosmakelijk verbonden met de kersttijd in Goes-Oost is de lichtjestoer van een aantal protestantse kerken. Ieder die wil, mag meelopen. Spectaculair is de aankleding van het parcours; zo’n 2.200 lampjes flankeren de 2,2 kilometer lange route! Onderweg is van alles te doen in het teken van Kerstmis. Op deze rustpunten worden fragmenten getoond, gespeeld of verteld. Wie wil kan ook genieten van warme chocolademelk, erwtensoep of passende hapjes. Tijd: tussen 18.00 en 20.00 uur (deelnemers vertrekken in groepjes) Waar: start vanaf Oostwal Bij slecht weer gaat de lichtjestoer niet door. Houd informatie hierover in de gaten via www.oosterlicht-goes.nl


25

Samen naar 2018

Zondag 24 december: Gezamenlijke kerstviering ’s-Heer Arendskerke Op zondag 24 december organiseren de protestantse kerk en de katholieke kerk in ’s-Heer Arendskerke een gezamenlijke kerstviering. Na de kerstviering is er kopje koffie met iets lekkers. De toegang is gratis en aanmelden kan via Ilse Prevoo, i.prevoo@svrz.nl Tijd: 14.30 – 15.30 uur Waar: Woonzorgcentrum Poelwijck, Boogstraat 48 in ’s-Heer Arendskerke Zondag 24 december Er was eens... een kerstverhaal! Wat is er nu gezelliger om op de dag van kerstavond met de kleintjes te genieten van een kerstverhaal? Theater de Mythe & Katoen zorgen ook dit jaar weer samen voor

een sfeervol moment met een prachtig kerstverhaal! Komen luisteren is gratis als je je aanmeldt per e-mail vanaf 1 december via info@katoengoes.nl. Zo ben je zeker van een mooi plaatsje! Tijd: 15.00 uur Waar: Bleekveld Maandag 25 december, Eerste kerstdag Viergangendiner in RK-kerk Goes Op eerste kerstdag, maandag 25 december, wordt er sfeervol gedineerd in de Magdalenazaal van de RK-kerk in Goes. Het viergangendiner wordt grotendeels verzorgd door hobbykoks en is gratis. Iedereen is van harte welkom, wel graag even aanmelden door te bellen naar Ellen Kramer via 06 - 52 107 171 (na 18.00 uur). Er zijn 50 plaatsen beschikbaar. Tijd: van 16.00 – 19.30 uur Waar: RK-kerk, Singelstraat Goes

Op dinsdag 2 januari aanstaande proosten wij graag samen met inwoners en vertegenwoordigers van Goese instellingen en bedrijven op het nieuwe jaar. U bent hiervoor vanaf 16.30 uur van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis aan de Grote Markt in Goes. Burgemeester Herman Klitsie houdt een nieuwjaarspeech tijdens deze bijeenkomst die tot circa 19.00 uur duurt. Het gemeentebestuur wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018. Graag tot ziens in het Stadhuis van Goes.

Kijk voor meer activiteiten bij u in de buurt op goesweb.nl of goesisgoes.nl


26

Goes heeft alles Er zit één geboren en getogen Goesenaar aan tafel: Johnny Lukasse. Dick de Korte (geboren Heinkenszand) verhuisde in zijn derde levensjaar naar Goes. Pieter Romijn (Sliedrecht) en Carel Bruring (Haarlem) hebben respectievelijk dertig en zestien jaar in Goes op de teller staan. Feit is, dat je alleen enthousiast fractievoorzitter kunt zijn als je enthousiast over je gemeente bent. Wat Goes tot Goes maakt? Als Pieter Romijn de Grote Kerk, Watertoren of Televisietoren in de verte ziet, komt hij thuis. ‘Ik woon hier en ik ben trots op Goes.’ Voor Johnny Lukasse is die vraag bijna persoonlijk: ‘Goes is een deel van mezelf, ik voel me aangesproken als mensen er iets over zeggen. Of dat nu positief of negatief is. En ja, als ik eenmaal voorbij Bergen op Zoom ben, dan voel ik me weer Zeeuw in Zeeland en daarna thuis als Goesenaar. Goes is net een groot dorp, je kent elkaar.’ ‘Goes is krachtig en zelfstandig, de inwoners zijn vrij informeel, makkelijk in de omgang en nuchter’, meent Dick de Korte. Carel Bruring vindt het prettig om in een stad met een lange historie te wonen. ‘Die van Goes gaat ver terug en is nog steeds zichtbaar in de binnenstad en de dorpen. Oud-Sabbinge staat al op heel oude kaarten.’ Goed wonen ‘Goes kan zich goed aanpassen’, vervolgt Bruring. ‘Dat was vroeger al zo, maar nu nog steeds. De Goesenaren streven naar samenwerking en willen gezamenlijk optrekken, ze zijn actief, open en ondernemend. Dat geldt ook voor het gemeentebestuur.’ Lukasse is blij met de binnenstad, die alles biedt wat je nodig

Samenspel


27

Samenspel organiseert elk half jaar een rondetafelgesprek Vier fractievoorzitters buigen zich regelmatig in een rondetafelgesprek over een actueel thema. Net als bij de vorige editie staat ook voor deze vier fractievoorzitters Goes centraal: wat maakt Goes tot Goes? De deelnemers zijn: Carel Bruring (GroenLinks), Dick de Korte (VVD), Johnny Lukasse (SGP/CU) en Pieter Romijn (D66).


28

hebt. ‘In Goes is het goed wonen. Alle soorten zorg zijn aanwezig voor wie dat nodig heeft en je hebt er diverse vormen van onderwijs, van basisschool tot en met mbo. Ik ben een watersporter en het is fijn dat de Oosterschelde en het Veerse Meer zo dichtbij zijn.’ Landelijke omgeving De centrale ligging is voor alle fractievoorzitters een sterk punt van Goes. De Korte: ‘De kracht en zelfstandigheid van Goes zie je onder meer terug in de bedrijvigheid. Ondernemers kiezen voor Goes vanwege de centrale ligging en het hoge voorzieningenniveau in een landelijke omgeving. Die combinatie maakt Goes aantrekkelijk als vestigingsplaats.’ Volgens de lokale VVD-voorman kiezen ondernemers ook voor Goes vanwege de dienstbaarheid en klantvriendelijke instelling van de inwoners. Dat vindt Romijn een brug te ver: ‘Een ondernemer maakt zijn eigen keuze, ik weet niet of dat nu een kwaliteit van Goes is.’ Verbinding Lukasse haakt op de centrale ligging in. ‘Ik moet voor mijn werk regelmatig op verschillende plaatsen in Nederland zijn en heb een prima verbinding. Terwijl ik dus wel rustig en landelijk woon.’ Die goede verbindingen zijn ook voor De Korte belangrijk. Hij werkt geregeld in Amsterdam en de treinverbinding is voor hem een prettige “snelweg”. ‘Volgens mij zijn er nogal wat Goese bedrijven en dienstverleners waarvan de werknemers buiten de gemeentegrenzen wonen. Die zijn ook gebaat bij goede verbindingen.’ Een hbo? Op de vraag wat Goes mist, wordt het stil aan tafel. ‘Meer wens dan gemis, maar een hbo zou niet misstaan in Goes’, zegt Lukasse uiteindelijk. ‘Maar ja, het hbo zit in Vlissingen.’ Dat vindt Romijn wel een punt. ‘Het voorstel voor een Goese Health Campus blijft maar liggen, daar hoor je weinig over.’ Volgens Lukasse is er

Samenspel

wel een klankbordgroep met diverse partijen, maar mag het proces inderdaad wel versnellen. De Korte kan niet echt op een gemis komen, de binnenstad heeft volgens hem zoveel te bieden dat zij ook mensen van buiten trekt. Water Goes Modestad, je moet het maar verzinnen. Maar ’t gebeurt wel en trekt inwoners, bezoekers met de bijbehorende media-aandacht. ‘Kortom, er wordt over Goes gesproken’, aldus De Korte. Ook Kinderstad is een zeer geslaagd evenement van Goes Marketing, dat moet zeker zo blijven. Maar watersporter Lukasse zou meer watersport gerelateerde promotie willen. Hij vindt het een gemiste kans dat het water onderbelicht blijft. ‘Nu richt de promotie zich vooral op de binnenstad.’ Ook Romijn stelt dat er wel veel aandacht naar de stad Goes gaat en weinig naar de dorpen en omgeving. Niet te bescheiden Als het gaat om kansen, vindt Bruring dat Goes vooral niet te bescheiden moet zijn. ‘Daar is geen reden toe, Goes is een belangrijk regionaal centrum dat ook centraal ligt, zowel op de Bevelanden als in heel Zeeland. Die regionale

functie voor handel, transport, toerisme en zorg kan Goes versterken, mits je ook aan de inwoners denkt.’ Het is onduidelijk wat nieuwe bedrijven aan werkgelegenheid opleveren. Romijn: ‘Hoe kun je het effect van de promotie voor wonen en werken uitdrukken? Als raadslid zou ik dat wel willen weten. En als je Goes echt als Zeeuwse centrumgemeente ziet, dat zouden we ook echt veel meer moeten samenwerken; op alle vlakken de boer op gaan en overal lijntjes leggen.’ De Korte wil weten wat hij bedoelt en Romijn noemt het voorbeeld dat lang niet iedereen in de Bevelanden met het openbaar vervoer het station van Goes kan bereiken. Dat zou anders moeten. Lukasse haakt erop in. ‘Bij elke nieuwe ontwikkeling moet je ook nadenken over de bereikbaarheid.’ Wonen en werken Een van die ontwikkelingen is de huizenbouw, Goes heeft hier nog wel een achterstand weg te werken. Bij een groei-ambitie hoort voldoende aanbod aan woningen en aan bedrijven die voor werk zorgen. Echter, de grootste file staat op de A58 bij de Poel door de toestroom van forenzen. Die mensen wonen dus niet in Goes. ‘Dan weet je ook niet voor wie je de huizen bouwt’, concludeert Romijn. Meer productiebedrijven zouden een oplossing kunnen zijn. Volgens Romijn liggen er kansen bij bedrijven in de domotica en ICT. In die richting zou je moeten werven. Dat is volgens De Korte meer een taak voor Impuls Zeeland dan voor Goes Marketing. Bruring besluit: ‘Goes moet zich de komende jaren vooral blijven richten op die centrumfunctie en het behouden en aantrekken van de bijbehorende voorzieningen en kansen voor de inwoners, nadrukkelijk ook de jongeren. En wat mij betreft mag Goes de ambitie hebben om uiteindelijk de titel “duurzaamste gemeente van Nederland” te behalen.’


29

Minima-magazine voor ouders en kids Hebt u het magazine voor minima ‘Dina Schrijft’ al eens gelezen? Hoofdredacteur, Dineke Bart zat zelf een aantal jaar in een bijstandssituatie en vertelt: ‘Begin 2012 kwam ik er alleen voor te staan met mijn drie jonge kinderen. In eerste instantie had ik een inkomen ver onder bijstandsniveau. Het was overleven. Augustus 2012 heb ik noodgedwongen bijstand aangevraagd.’ Ik had werkelijk geen idee ‘Ik had geen idee in welke wereld ik was beland en zag door de bomen het bos niet meer. Je wilt zo graag vooruit, maar dat is ontzettend moeilijk als je moet overleven. Ik besloot daar iets mee te doen. Het heeft jaren gekost om tot een goed idee te komen en het uit te voeren. Inmiddels ontwerp ik dit magazine alweer ruim twee jaar met veel plezier. Nog steeds kom ik hulpbronnen tegen waar ik niet eerder van op de hoogte was! Met dit magazine wil ik de verbinding maken tussen hulpverleners en hulpvragers. Zodat we de overlevingsperiode kunnen verkorten en iedereen de kans krijgt om gelijkwaardig mee te doen in deze maatschappij.‘ Magazine voor kids Onlangs is er een special van het magazine uitgekomen gericht op ouders en kinderen. In dit nummer kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn als een gezin weinig geld te besteden heeft. Ook leest u over allerlei leuke, gratis activiteiten in de wintermaanden.

Ideeën, vragen of suggesties? Mail Dineke op: dinaschrijft@gmail.com Hebt u interesse in de special voor ouders en kinderen? Stuur een mailtje met uw adresgegevens naar: samenspel@goes.nl en wij sturen het naar u toe.

Voordelige zorgverzekering voor lage inkomens Hebt u een laag inkomen en een laag vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor financiële ondersteuning van de gemeente. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden, verzorgt minimaregelingen voor de vijf

Bevelandse gemeenten. Eén van deze regelingen is de collectieve zorgverzekering. Hiermee kunnen mensen die weinig te besteden hebben een voordelige zorgverzekering afsluiten. GR de Bevelanden biedt een basisverzekering mét uitgebreide aanvullende- en tandartsverzekering.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze collectieve zorgverzekering? Kijk dan op:

www.grdebevelanden.nl/zorgverzekering


30

Samenspel

‘Klik-klik-klik en het is gedaan’

www.digisteun.nl www.bibliotheekoosterschelde.nl

Een paspoort aanvragen, bankzaken regelen of een verzekering afsluiten: het kan tegenwoordig steeds vaker alleen nog online. Freek Soeters (77 jaar) is een van die mensen die een Ipad heeft gekocht, maar het toch best moeilijk vindt om er ‘iets’ uit te krijgen. Daarom heeft hij zich vorig jaar aangemeld voor de Ipad beginnerscursus. Ik ben niet de enige die moeite heeft met digitaal Freek drukte ons als eerste op het hart dat we als gemeente vooral door moeten blijven gaan met het helpen van de mensen die de weg op de digitale snelweg nog niet zo goed kunnen vinden. ‘Want inmiddels weet ik dat ik echt niet de enige ben die moeite heeft met digitaal dingen opzoeken en aanvragen. En dan maakt leeftijd geen verschil: jong of oud, je ziet allerlei mensen met een hulpvraag.’ Ook na drie keer dezelfde vraag, krijg ik nog gewoon antwoord ‘Waar ik zelf vooral erg blij mee ben, is dat ik ergens terecht kan met mijn vragen. Natuurlijk kan ik ook bij mijn kinderen terecht. Die helpen me ook echt wel verder, maar zij doen dit zo snel. Klik-klik-klik en

het is gedaan en daarna heb ik geen flauw idee wat ze dan precies gedaan hebben. In de cursus of bij het digitaal café nemen ze je stap voor stap mee. En soms vraag ik wel drie keer hetzelfde. Dat is allemaal geen probleem. Heel vriendelijk en rustig blijven ze het aan me uitleggen.’

Wilt u zelf digitaal vaardig worden? Natuurlijk kunt u gebruik maken van het cursusaanbod van Stichting Digisteun. Maar ook de bibliotheek biedt cursussen. Verder zijn er in dorpen en wijken digitale talenten (jong en oud) die iets voor hun medebewoners willen betekenen.


31

De Poel II bijna uitverkocht

Er is veel bouwactiviteit op bedrijventerrein De Poel! Aan de Hudsonweg vindt u de nieuwe gebouwen van Allro-plast Carrosserieën, Wendel de Joode Autotechniek, Industrieservice Mol, De Koster Transport, Sako Cars en het nieuwe Agrisneltank-station. In de richting van het PostNL-pand, ziet u onder andere Reusbouw. Louis Boon Trucks & Trailers en Meeuwsen starten in 2018 met nieuwbouw. Vlakbij de nieuwe aansluiting is het crematorium van Dela in aanbouw. Begin volgend jaar start de nieuwbouw van het logistiek centrum en hoofdkantoor van Roompot Vakanties. Toplocatie Zoveel belangstelling, daar zijn we natuurlijk trots op. ‘En ik snap het ook wel’, vertelt wethouder Derk Alssema van Economische Zaken: ‘Onze centrale ligging maakt dat bedrijven hier een groot afzetgebied hebben en - zeker met de nieuwe aansluiting - ook nog heel goed bereikbaar zijn. Ondernemers die starten, uitbreiden of verhuizen vestigen zich graag in Goes. We scoorden niet voor niets de 14e plaats in Elseviers Nederlandse Top 50 van economische toplocaties.’

Poel V Bedrijfscontactfunctionaris Cock van den Wijngaard: ‘Het gaat dit jaar hard. Bijna alle nog beschikbare kavels met zicht op de A58 en nabij de Nansenbaan zijn gereserveerd. Voor nieuwe gegadigden is er een wachtlijst. De gemeenteraad heeft ons gevraagd haast te maken met de ontwikkeling van De Poel V, een nieuw bedrijventerrein aan de kant van hotel Goes, zodat we ondernemers ook in de toekomst ruimte kunnen bieden.’

Ook Roompot koos onder andere vanwege de gunstige ligging aan de A58 voor Goes. In 2019 verhuizen zij met zo’n 400 medewerkers naar hun nieuwe plek aan de Nansenbaan.

Hebt u belangstelling voor bouwgrond voor uw bedrijf of wilt u meer weten over het economisch beleid van de gemeente? Neem contact op met een bedrijfscontactfunctionaris. Telefonisch via 249 617 of 249 736. Mailen kan ook naar a.boonman@goes.nl.


32

Goes beter bereikbaar Het is zover! Sinds eind oktober is Goes nรณg beter bereikbaar. Voor Goes-Zuid neemt u nu vanaf de A58 de nieuwe aansluiting met het afslagnummer 35a.

Samenspel


33

Sinds het najaar van 2016 is er gebouwd aan de aansluiting. Dit was goed te zien op het bouwterrein aan de Nansenbaan. Wist u dat de eerste plannen om Goes beter bereikbaar te maken al meer dan tien jaar geleden werden gemaakt? We merkten toen dat het verkeer in de ochtend- en avondspits steeds lastiger doorstroomde. Een probleem dat alleen maar groter zou worden omdat er steeds meer bedrijven in Goes komen en omdat we nieuwe wijken zoals Aria en het Oostmolenpark

ontwikkelen. Bovendien weten steeds meer bezoekers Goes te vinden voor belangrijke regiovoorzieningen zoals het ziekenhuis. Goede bereikbaarheid en doorstroming zijn daarom heel belangrijk. Samenwerken De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur binnen de gemeente en ging aan de slag. We gingen in gesprek met financiers, bekeken de toekomstplannen

en verwachtingen, maakten de eerste begrotingen ĂŠn inventariseerden de werkzaamheden die nodig zijn om Goes beter bereikbaar te maken. We bundelden onze krachten met Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, gemeente Borsele en Stoomtrein Goes-Borsele. Ook zij keken mee, legden ideeĂŤn voor en beoordeelden kritisch de plannen. Samen maakten we de plannen definitief en konden we overgaan tot uitvoering.


34

Samenspel

Waarom is de aansluiting zo belangrijk? 1. De toegankelijkheid en doorstroming van verkeer in en rond Goes verbetert; 2. Het verhoogt de verkeersveiligheid op de A58 en omliggend wegenstelsel; 3. De bereikbaarheid van bedrijven verbetert en dit stimuleert economische groei; 4. Het verbetert het woon- en leefklimaat in de stad langs de doorgaande wegen door een betere doorstroming en spreiding van het verkeer; 5. De bereikbaarheid van het regionale winkelhart voor de bewoners van de omliggende gemeenten verbetert; 6. Belangrijke regiovoorzieningen waaronder het ziekenhuis en Emergis zijn beter bereikbaar (ongeveer 5-10 minuten tijdswinst).

Bedankt! Dat de nieuwe aansluiting er nu echt is, hebben we te danken aan goede samenwerking met heel veel partijen. Een hele belangrijke partij bent u, inwoner van Goes. We hebben veel gesprekken gevoerd, waardevolle input gekregen en veel begrip ontvangen voor de overlast. Reden genoeg voor een feestje. Daarom kwamen 250 Goese kinderen op 25 oktober bij ons langs om de machines die zijn gebruikt tijdens de werkzaamheden te bekijken, te knutselen en te spelen. Dat was heel gezellig!

De aansluiting A58 bestaat uit: Veiligheid, doorstromen en bereikbaarheid Bij het maken van de aansluiting hielden we rekening met drie belangrijke voorwaarden: veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid. Veiligheid voor alle weggebruikers staat altijd voorop. Doorstroming van het verkeer omdat het ĂŠĂŠn van de redenen is waarom dit hele programma is opgesteld. Belangrijke voorzieningen zoals het ziekenhuis, Emergis en het centrum moeten snel bereikbaar zijn. Geen plan, maar een programma De aansluiting op de A58 was een belangrijke voorwaarde om Goes beter bereikbaar te maken, maar dit is niet de enige oplossing die de bereikbaarheid verbetert. Meerdere projecten waren nodig om Goes daadwerkelijk beter bereikbaar te maken. Naast de aansluiting op de A58 gingen we aan de slag met het verbeteren van het Nansenplein en het verbeteren van de Anthony Fokkerstraat. De voorbereidende werkzaamheden voor de laatste twee onderdelen van het programma Goes beter bereikbaar starten volgend jaar: het verbeteren van rotonde Poelplein en het aanleggen van een rotonde op het kruispunt van de M.A. De Ruijterlaan/W. Barentzstraat.

1. Een toe- en afrit aan de zuidzijde van de A58 en een toe- en afrit aan de noordzijde van de A58; 2. De toe- en afritten van de A58 zijn met de nieuwe turbokluifrotonde op de Nansenbaan ten noorden van de A58 verbonden. Dit zijn eigenlijk twee dubbelbaans rotondes met een verbindingsweg er tussen. Zo kan de rotonde worden gekruist door de spoorlijn van de stoomtrein. De kluifrotonde is belangrijk voor de doorstroming; 3. Het spoorwegviaduct Ringspoorlijn is geschikt gemaakt voor autoverkeer. De zijkanten van het viaduct, die schuin afliepen, zijn nu rechter. Zodat er genoeg ruimte is om de weg onder het viaduct aan te leggen; 4. Er zijn onderhoudswerkzaamheden gedaan aan de A58 tussen knooppunt De Poel en knooppunt Vierwegen voor Rijkswaterstaat. De ondergrond van het viaduct De Groe is verlaagd. Daardoor is het viaduct nu ook geschikt voor hoge voertuigen.

Werkzaamheden Half februari starten de werkzaamheden om het kruispunt Buys Ballotstraat/Patijnweg te verbeteren. We maken het kruispunt

veiliger en verbeteren de doorstroming. U bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op woensdag 17

januari van 19.00 - 20.30 uur in Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 in Kloetinge. www.goes.nl/buysballot


35

Evenementen in Goes

Goes is goes presenteert iedere Samenspel een selectie van activiteiten in de gemeente. Ook in de komende maanden is er weer veel leuks te beleven voor jong en oud. Komt u ook gezellig? 17 december Koopzondag Van 13.00 tot 17.00 in de binnenstad met makersmarkt op het Bleekveld. Het Bavokoor treedt deze middag op verschillende plaatsen op met sfeervolle kerstliederen. 22 december - 7 januari Kerstcircus Barani Molenplein 24 december Er was eens‌ Een kerstverhaal 15.00 uur Bleekveld

4, 5 en 6 januari Restanten driedaagse Binnenstad 25 januari Winterkoopjesmarkt Grote kerk 24 en 25 februari Modelbouwshow Zeelandhallen 3 maart Ganzeregatta Kanaal Goes

Op www.goesisgoes.nl vindt u de meest complete kalender van Goes met nog veel meer activiteiten. Wist u dat u hier gratis ook uw eigen niet-commerciĂŤle activiteit of evenement mag plaatsen? Zo weten nog meer mensen u te vinden. Volg Goes is goes ook via: /goesisgoes /goesisgoes /goesisgoes


36

Samenspel

De stad is verwikkeld in zichzelf en in de dorpen rondom zomerse herinneringen liggen in de uitverkoop akkers tonen het seizoen onmiskenbaar en terecht want het jaar is maar beperkt houdbaar Wie is er niet gebeurd en heeft de tijd alleen voorbij zien gaan zonder om zich heen het veranderen van alledag een plaats te geven in de stad waar het nu winter is en het jaar maar beperkt houdbaar De dagen gaan voorbij in afgesproken uren en nachten blijken langer zelfs als de tijd met zorg is verpakt en voor de toekomst ingezaaid niettegenstaande dat is het jaar maar beperkt houdbaar Maar als kinderstemmen voor het eerste ochtendlicht even ongeduldig en even onweerstaanbaar staat er een wereld te beginnen en lijkt het nieuwe jaar nog onbeperkt houdbaar

Guus Mulders, 2017

Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes

Postadres Postbus 2118 4460 MC Goes

T 14 0113 E stadskantoor@goes.nl www.goes.nl

Samenspel december  

samenspel gemeente Goes

Samenspel december  

samenspel gemeente Goes

Advertisement