Page 1

Index op de transporten van huizen, boerderijen en bijzondere gebouwen in Goes, RAZE 1842 en 1843 (1808-1811) Nr. 1

Datum 10-7-1808

Verkoper Hendrikus de Maan wonende in de Voorstad Neeltje Trimpe weduwe Janus Kopmels Neeltje Trimpe weduwe Janus Kopmels

2

18-7-1808

5

18-7-1808

6

Joost Weststrate

18-7-1808

Willem de Wolf

Baas Frans Boltersdorf

7 8

18-7-1808 18-7-1808

Adriaan van de Kreeke erfgenamen Jakob de Boodt

Jan Slabbekoorn Huibrecht Vroonland en Sara Haak

huis huis

9

14-11-1808

Johannes verwest

Adriaan Verwest zijn zoon

huis

14

19-12-1808

Adriaan Benjaminse Jzn.

huis

15

19-12-1808

Jacobus de Broekert

16

19-12-1808

Theodorus Cornelissen Hubregtse Kornelis Mispelblom tlv Jakob Aaltjes Weeldinga Hubrecht Schoonderwalt

19

30-1-1809

20

13-2-1809

21 22

13-2-1809 13-2-1809

23 24

20-2-1809 20-2-1809

25

6-3-1809

26

13-3-1809

27

13-3-1809

29

20-3-1809

Anna van 't Hof weduwe Pieter Zitetrs t.l.v. Adriaan van der Maas en Selina van de Vrie Aaltje Sanderse weduwe Adriaan Tavenier wonende in de Voorstad Hendrik de Weerd Hendrik de Weerd

Josephus Pinar houders gerepudieerde boedel Leendert Verduin en zijn huisvrouw J.C. Pover Pieter Pzn. van Waarden Jakob van Koeveringe te Biezelinge procureur J. Soetebier erfgenamen weduwe Danker van 't Westende

Koper Anthony Burger

Straatnaam oostzijde Voorstad

Belending oost -

Belending zuid Adriaan Vaes

Belending west straat

Bakkershoek, 's-Heer Hendrikskinderendijk in de Goesse Polder even buiten de 's-Heer hendrikskinderenpoort zuidzijde Magdalenastraat westzijde Molendijk noordzijde Oude Beestenmarkt of Vlasmarkt zuidzijde Ganzepoortstraat

Adriaan de Dreu

Willem Vertregt

Willem Vertregt

Belending noord Johannes de Keyzer dijk

stadssingel

Jacob Almekinders den ouden

B. v.d. Bilt

B. v.d. Bilt

A. de la Croix

C. Mispelblom

A. Ross

straat

straat straat

A. Kauweliere straat

A. Kauweliere J. Vaes

Frans Goossen J. Vaes

plein schutterij de Edele Handboog P. Verbeek

P. Hieftje en Johannes Harinck Hzn. straat

-

oostzijde St. Jacobstraat

erfgenamen Adriaan Groenendijk J. Eykemeet

J. Eykemeet

huis in publieke verkoping huis

westzijde Oostpoort

poort

straat

stadsgrond

stadsgrond

noordzijde Klokstraat

straat

Thomas Briels

C. Colmschate

Johannes walraven

huis zijnde een kroeg genaamd "het Huis Goeree"

oostzijde kade

Jacobus de Broekert J. Kocken

N. Vervenne Pzn.

kade

J. Kocken

Cornelis Tavenier

huis

westzijde Voorstad

straat

weduwe M. Halewijn

J. de Wolf

weduwe J. Noorthoeve

Jacobus de Broekert erfgenamen Catharina Berrel, overleden huisvrouw Servaas van Gemert Maria Limbertus Theodorus Cornelissen Hubregtse

huis huis

westzijde Molendijk westzijde Molendijk

straat straat

verkoper straat

J.F. Metzger J.F. Metzger

J.F. Metzger verkoper

huis huis zijnde een herberg genaamd "het Buitenvermaak" huis en schuur

noordzijde Klokstraat J. de Broekert 's-Heer stadsgrond Hendrikskinderenstraat

straat stadsgrond

T. Briels stadsgrond

C. Colmschate stadsgrond

westzijde haven of Kleine Kade oostzijde Lange Kerkstraat westzijde Korte Vorststraat westzijde Voorstad

kade

weduwe G. Lem

achterhaven

-

J. Soetebier

A. van den Thoorn

straat

J. Boddingius

kopers

M. Potvliet

J. van Koeveringe

J. van Koeveringe

straat

Frans van de Velde

Jan van Winteroy

Jan van Winteroy

Laurus Traas

Josephus Pinar

Jacobus Lotens erfgenamen Krina Sonius kinderen Lena de Bruin erfgenamen Krina Sonius kinderen Lena de Bruin Kornelis van de Velde

Eigendom huis nr. A 222 en 223 huis hofstede met huis, schuur en bakkeet huis

huis C nr. 16 stal C 61 huis


32 33

17-4-1809 8-5-1809

Adriaan Hieftje J.H. van den Eeckhout

Johannes Harinck Hzn. Jan Ross

huis huis

34

8-5-1809

Francois de Keyzer

Jan Soetebier

35

19-6-1809

Baas Isaac Houtop

Jan Dalebout

36

26-6-1809

Matje Nagelkerke

Kornelis van de Velde

zomerhuis met moestuin en boomgaard huis zijnde een kroeg speelhof met getimmerte

37 38

26-6-1809 26-6-1809

Johannes verwest Jzn. Kornelis van de Velde

huis en stalling huis en schuur

39

26-6-1809

Hermanus de Bruin erfgenamen Adriaan Groenendijk Dingeman Leys

Benjamin den Boer Wzn.

huis

40

26-6-1809

Bartolomeus Knieriem

huis

43

3-7-1809

Leendert Nagelkerke

huis

44

10-7-1809

Anna van 't Hof weduwe Pieter Zitters erfgenamen Geerard Nagelkerke Jan Kuiper

Adriaan pals

huis

45

10-7-1809

Jacques Senoteau

Gideon Klap

46

10-7-1809

Jacobus Sanders

Abraham Rijkaart

aandeel in meestoof de Liefde huis

47

17-7-1809

Lieven van Loo

Arnoldus Ross

huis

48

17-7-1809

Pierre Riacq

huis

49 50 51

17-7-1809 17-7-1809 17-7-1809

Benjamin den Boer Wzn. Leonardus Lankhorst J.J. Sabel

52

24-7-1809

Jacob Goud en Jan Haverhoek Jacobus de Broekert Jacobus de Broekert houders gerepudieerde boedel Bartholomeus Sechoni David Koning

Servaas Jan den Boer

53

24-7-1809

56

18-9-1809

57

25-9-1809

houders gerepudieerde boedel Joseph Guilje en zijn huisvrouw Anna van Houten Adriana Vervenne weduwe Jan Aegidius Stokmans Leonardus Lankhorst

61 62

30-10-1809 30-10-1809

Cornelis L. Verduyn boedelhouders Pieternella

Ganzepoortstraat westzijde Lange Nieuwstraat oostzijde stadssingel in de 100 gemeten van Kloetinge oostzijde 's-Heer Hendrikskinderenstraat aan de stadssingel in de 100 gemeten van Kloetinge noordzijde Stoofstraat zuidzijde Ganzepoortstraat westzijde 's-Heer Hendrikskinderenstraat zuidzijde St. Adriaanstraat hoek St. Jacobstraat en Oostpoort noordzijde Voorstad

straat straat

A. Verwest F. Maurissonneaux

koper P. Fabree

-

-

-

koper weduwe M. Hogerwerve -

verkoper

straat

verkoper

stadswal

C. Beyaard

D. Karol

singel

weg

Hermanus Staal L. Breeker

straat straat

Zoutenstuin Adriaan verwest

straat

Frans Krombouw

-

Zoutenstuin plein schutterij de Handboog E. Vertregt

A. Welle

slot Oostende

J. Vadde

straat

straat

J. Soutendam sr.

M. Corbeel

straat

weduwe M. van de straat Vrede stadsgrond stadsgrond

J. van de Velde

G. Bakker

stadsgrond

stadsgrond

westzijde 's-Heer hendrikskinderenstraat aan de westzijde tussen de 2 waterpoorten zuidzijde Voorstad

straat

Cornelis Visser

A. Tak

straat

straat

A. Olieslager

C. reinhout

Cornelis Tavenier

ravelijn weduwe M. Harinck P. Ponse

Tilburg, Slabber en compagnie straat

huis helft in het huis huis

aan de Oostpoort westzijde Molendijk westzijde Oprel Grote Markt

stad straat straat

straat H. de Weerd J. Magielse

stad J.F. Metzger M. Goeree

stad J.F. Metzger J. van Blitterswijk

Grote Kade

kade

A. Peypers

achterstraatje

Cornelis Knoet

huis zijnde een boekdrukbinderij huis

westzijde Lange Kerkstraat

straat

weduwe Adriaan Does

weduwe Adriaan Does

B. Wzn. den Boer en compagnie Kattestraatje

Johannis Pilaar

helft in het huis

noordzijde Vlasmarkt

M. Slabber

straat

A. Sampon

M. Slabber

Jacobus de Broekert

helft in 2 huisjes

koper

straat

koper

weduwe L. Krekelenberg

Willem den Boer Pieter den Boer Bzn.

huis D 105 huis C 144

Stoofstraat of zogenaamde Zevenkooten westzijde Kade oostzijde

kade stadswal

C. van Eykeren stadsgang

achterhaven straat

C.H. Hubregtse Cornelis

westzijde haven


Vervoort erfgenamen Karel Verplakke erfgenamen Krijn den Herder Catharina Wagenaar weduwe Bart Keulenaar crediteuren Marinus Zeegers erfgenamen Pieternella Vervoort Gerrit Reynders

63

30-10-1809

Izaak de Broekert

huis D 161

64

6-11-1809

Jan Vermeulen

huis D 73

65

6-11-1809

Theunis Wagenaar

huis D 166

66

13-11-1809

Janus Maat

huis en schuren A 265 huis D 95

67

13-11-1809

68

13-11-1809

69

13-11-1809

70

13-11-1809

76 77

27-11-1809 27-11-1809

78

27-11-1809

86

12-3-1810

87

12-3-1810

J.J. den Boer

88

19-3-1810

89 90

19-3-1810 26-3-1810

91

26-3-1810

92

9-4-1810

94

30-4-1810

95

30-4-1810

erfgenamen Dreuke (?) Jacobus Mannaard Persant weduwe Adriaan de Beste den ouden Antonella Messer weduwe Jan Jansen van Noortwijk Mathijs Schuiling Jacobus Jacobuszoon Proos Willem Dekker

96

30-4-1810

Pieter Krabbe

Jacob Heus

huis D 124

98

7-5-1810

Janis Maat

2 schuren A 265

100

7-5-1810

Josias Risseeuw

Jacob Jacobuszoon Almekinders Jan Temperman

Adriaan Loentje

oostzijde Bogt van Guinee buiten de Ganzepoort oostzijde Molendijk

Maria de Munck

straat

Pieter verhoef

Cornelisse Azn. Johannes Walrave

achterhaven

Jacobus Benjaminse straat

straat

stadswal

straat

Jan Vervoort

Jacobus Almekinders stads weeghuis

het plein

Frans de Mey

straat

-

weduwe Pieter paulus Vassaart Jacobus Almekinders achterhaven

huis, schuur en stalling A 66 huis, schuur en stalling A 66

oostzijde Wijngaardstraat oostzijde Wijngaardstraat

Oude Manhuis

Jacobus Laurusse

straat

J.H. op den Kamp

Oude Manhuis

Jacobus Laurusse

straat

J.H. op den Kamp

Francois Morissonnaud

huis A 159

straat

J. Cohen

weduwe C. Fitzner

Pieter van Iersel Jan de Jonge Mzn.

huis B 26 huis C 148

westzijde Langevorststraat noordzijde Vlasmarkt oostzijde Langevorststraat

Martinus Slabber stadswal

straat Paulus verbeek

Adriaan Sampon straat

weduwe A. Meerhout Martinus Slabber Cornelia en Johanna Tienpond

Francois Morissonnaud

huis D 175

Bogt van Guinee

Sander Visser

Sander Visser

straat

Laurus den Herder

Bakkershoek

-

-

Jan Cornelis Cruque

hoveniering met huis, keet, schuur en wagenhuis huis

Pieter den Boer Azn -

oostzijde Grote Markt

Korte Vorststraat

Grote Markt

L. Batty

Pieter Jasperse

Geerard Reinders

huis

J. Steyns

A. de Keyzer

straat

Willem den Boer houders gerepudieerde boedel Willem van Weele en Francina Verburg Maria Zeegers

Jan de Poorter Cornelis Theodorus Hubregtse

huis huis en stalling

zuidzijde Ganzepoortstraat Kleine Kade westzijde Lange Nieuwstraat

gebroeders van 't Westende A. de Keyzer

kade straat

C. van Eykeren straat

achterhaven Jacobus de Broekert

C.F. Hubregtse Neeltje Zuidijk

Leendert Jeremias Dorst

huis A 134

noordzijde Ganzepoortstraat Kleine Kade

Johannes Dekker

straat

Frans van Hall

achterstraat

kade

J. Visser

achterhaven

J. Bosman

oostzijde Langevorststraat oostzijde Wijngaardstraat tussen de 2 waterpoorten aan het plein even buiten de Ganzepoort westzijde St.

-

-

-

-

gebroeders van 't Westende -

straat

straat

L. den Hooid (?)

-

-

-

-

-

-

-

straat

J. de Leeuw

J. de Leeuw

Willem de Wolf

erfgenamen Anna Zeegers weduwe Klaas van de Visse erfgenamen Pieter Wagenaar Johannes Pilaar erfgenamen Catharina Berrel overleden huisvrouw Servaas van gemert erfgenamen Balten Hollestelle erfgenamen Francina Joel weduwe Cornelis Snoep

Aarnout Carstanje

Langevorststraat noordzijde Bogt van Guinee oostzijde Molendijk

Gerrit Reynders

huis wijk D

huis A 156 huis

huis

-


Servaas van Gemert en Simon van Zoom

huis A 4

Jacobstraat westzijde Korte Kerkstraat

Servaas van Gemert

huis C 68

Wittepaardstraat

-

-

-

-

Pieternella Pieters Burger

huis C 134

-

-

-

-

Jacobus de Wijs

Engel Slover

pakhuis C 72

-

-

-

-

7-5-1810

Pieter van Kleinputte

Pieter Remijn

-

-

-

-

106

7-5-1810

Pieter den Boer Bzn.

Pieter Steutel

pel- en chocolademolden genaamd "de Grenadier" met chocoladefabriek, huizen en pakhuizen A 62 huis A 30

oostzijde Langevorststraat oostzijde Korte Vorststraat op het ravelein aan de stadswal bij de Koepoort

-

-

-

-

107

14-5-1810

Jan van Winteroy

Joos Filius

-

-

-

-

108

14-5-1810

Marinus van Zweden

Maria van Zweden weduwe Krijn Servaas

Voorstad

-

-

-

-

109

21-5-1810

Jacobus Czn. Reinhout

Cornelis Harinck Jzn.

huis en stallingen A 258 kroeg genaamd "de Meyboom" A 197 huis A 195

oostzijde Wijngaardstraat Voorstad

-

-

-

-

110

21-5-1810

Mels Vos

huis D 117

-

-

-

-

111

21-5-1810

Leendert Olivierse

huis C 160

-

-

-

21-5-1810

Cornelis Kramer

huis B 229

-

-

-

-

113 116

21-5-1810 16-7-1810

regenten weeshuis Jan Soutendam

Johannes Stokmans Pieter de Munck

huis D 232 huis D 136

-

-

-

-

118

17-9-1810

Hendrik Mackay

stal D 198

-

-

-

-

119

24-9-1810

Lyman Levi Menser

-

-

-

-

8-10-1810

schuur en getimmerte C 164 huis A 29

oostzijde stadswal

120

-

-

-

8-10-1810

-

-

-

-

122

8-10-1810

Leendert Olivierse

-

-

-

-

124

8-10-1810

Jacobus van den Hoven

oostzijde Wijngaardstraat oostzijde Langevorststraat aan de oostsingel in de 100 gemeten van Kloetinge Ganzepoortstraat

-

121

J.M. de Witt Hamer-van der Bilt erfgenamen Zywert Diederik van der Bilt van Kloetinge erfgenamen Marinus Gorsse diaconie-armen tnv Philip Pruis Pieter Pieterse Jzn.

oostzijde Langevorststraat zuidzijde St. Adriaanstraat Grote Kade tussen de 2 waterpoorten Korte Nieuwstraat

-

112

erfgenamen Dignus Katsman Janna de Hond weduwe Hendrik Dekker Andries Welle

oostzijde Korte kerkstraat Kleine Kade

-

-

-

-

101

7-5-1810

7-5-1810

erfgenamen Judrina van Leeuwen weduwe Janis Berger erfgenamen Catharina Berrel overleden huisvrouw Servaas van Gemert Laurus Warre

102

7-5-1810

103 104

7-5-1810

105

Cornelis Harinck en Jacobus den Boer Pzn. Geerard Jansen van Noordwijk Marinus Olivierse zijn broer Johannes Dekker

huis A 150 huis D 258

huis A 133

-

-

-

-


125

15-10-1810

houders gerepudieerde boedel Benjamin den Boer Wzn. Cornelis Allegoed te Nisse

126

15-10-1810

127

15-10-1810

128

15-10-1810

129

15-10-1810

130

15-10-1810

131

15-10-1810

133

22-10-1810

134

22-10-1810

135

22-10-1810

136

22-10-1810

137

22-10-1810

138

22-10-1810

139

29-10-1810

Hendrik de Kanter

Jan Hemeryk Tak

140

29-10-1810

Hendrik de Kanter

Anthony Lindeman

huis B 12

141

29-10-1810

Anthony Lindeman

huis B12

142

4-11-1810

Baas Elias Vertregt

Geertruy Bos weduwe Pieter paulus Vassart Jan Eliaszoon Vertregt

143

4-11-1810

Johannes Stokmans

Leonard de Fouw

144 145

4-11-1810 4-11-1810

Leonardus Lankhorst Jacobus Lodewijk Geleeds

Servaas van Gemert Geerard Minders

huis zijnde bakkerij B 91 en schuur B 90 huis en pakhuis (zuidzijde Klokstraat) huis D 60 huis

146

12-11-1810

erfgenamen Willem Dekker

Machiel Potvliet Mzn.

huis

houders gerepudieerde boedel Benjamin den Boer Wzn. weduwe marinus harinck den ouden Theodorus Cornelis Hubregtse Adriaan Klemkerke houders gerepudieerde boedel Benjamin den Boer Wzn. boedelhouders Willem Vertregt M.J. Harinck-Zwart curatrice Johannes Adrianus Harinck haar man boedelhouders Willem Vertregt boedelhouders Willem Vertregt Henricus Johannes van 't Hof boedelhouders Willem Vertregt

Pieter en Willem den Boer

huis B 88

westzijde 's-Heer Hendrikskinderenstraat

-

-

-

Willem Voorbeitel

aandeel in meestoof de Liefde huis D 151

westzijde haven

-

-

-

-

aan de Oostpoort

-

-

-

-

schuurtje C 93

oostzijde Korte Vorststraat Lange Nieuwstraat

-

-

-

-

-

-

-

-

westzijde Lange Nieuwstraat Beestenmarkt

-

-

-

-

-

-

-

-

oostzijde Langevorststraat zuidzijde Klokstraat

-

Jacobus de Wijs

-

Leendert Olivierse

verkoper

-

Johannes Stokmans

-

westzijde Langevorststraat noordzijde Korte Nieuwstraat grote Kade

-

-

-

-

?

-

-

straat

-

Anthonie Olieslager straat

-

aan de stadssingel in de Bakkershoek

-

-

-

-

zuidzijde Oude Beestenmarkt nu Vlasmarkt oostzijde Wijngaardstraat oostzijde Wijngaardstraat westzijde 's-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

-

Iman van St. Annaland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

westzijde Kreukelmarkt

Kreukelmarkt

-

-

-

westzijde Molendijk oostzijde Wijngaardstraat oostzijde Wijngaardstraat

-

Jacobus de Jongh

-

Frans Rauwls

gebroeders van 't Westende

straat

straat

L. de Hond

Nicolaas vervenne Pzn.

Jacobus Wulfaart en Pieter beks Adriaan Klemkerke Laurus Warre

huis en stalling B 177 huis B 177

Willem den Boer

huis en pakhuis B 41

Johanna Welle

huis

Pieter Rentmeester

huis

Jan Vertregt

huis

Elias Vertregt

2 huizen

Cornelia Boddingius weduwe Adriaan Does Adriaan Verburg

huis D 231 speelhof met getimmerte wijk B huis en stalling B 15


147

12-11-1810

mr. Jan Geerard de Witt Hamer Abraham Hoelands

148

12-11-1810

149

19-11-1810

150a

10-12-1810

Cornelia Boddingius weduwe A. Does Arnoldus Ross

150b

10-12-1810

Jacobus de Broekert

151a

10-12-1810

Arnoldus Ross

153

24-12-1810

154

24-12-1810

houders gerepudieerde boedel Adriaan den Herder Anna Maria Glas weduwe Cornelis de Lange

mr. J.G. de Witt-Hamer namens Thomas Snoep Czn. Jan Soetebier

155

24-12-1810

Joseph Sabel

156

24-12-1810

Pieter Tris

huis D 257

157

24-12-1810

Cornelis van de Velde

158

24-12-1810

Simon van Zoom en Servaas van Gemert Tona van Zoom weduwe Joos van Eghem erfgenamen J. van de Velde Willem Canisius

aandeel in meestoof de Zon D 264 huis A 4

159

24-12-1810

boedelhouders Willem Vertregt

162

18-2-1811

Willem de Wolf

163

11-3-1811

Pieternella Hallewaard weduwe Jan Vervoort Anthony Burger

huis, schuur en stal B 178 en 75 koetshuis en stal B 62 speelhof met zomerhuis en visserij genaamd "de Weel" huis

164

11-3-1811

Jacob Welle

Jan van Winteroy

165

8-4-1811

166

8-4-1811

167

8-4-1811

168

25-3-1811

schipper Jacobus Benjaminse Jacobus de Broekert fiscaal van het landrecht Gillis de Smit molenaarsknecht Adriaan Pals kuiper

169

8-11-1811

Gillis de Smit molenaarsknecht Frans Zandijk schoenmakersknecht Jan van Winteroy raad municipaal Boudewijn Almekinders landbouwer te 's-Heer Abtskerke Geertrui Bos weduwe Pieter paulus Vassart

decreet ten laste van Geerhardus Codde in leven bierbrouwer in deze

Johan Christiaan Meyer

huis

Hendrik David van Ettinger Marcus Does haar zoon

huis

Benjamin Pieterszoon den Boer Hendrik Versters schoenmaker stadsbode Pieter den Boer Bzn.

Cornelis Langemaire en Wouter van Hertum Adriaan de Dreu

Caspar Lauer

huis pakhuis huis A 166 speelhof met getimmerte

huis A 50

westzijde Korte Kerkstraat oostzijde Langevorststraat westzijde Lange Kerkstraat zuidzijde Nieuwe Beestenmarkt westzijde Langevorststraat oostzijde singel in de 100 gemeten van Kloetinge in de hoek daar Claas Jacobses huis placht te staan westzijde Wijngaardstraat

straat

J. Temperman

straat

stadswal

Simon van Zoom

straat

S. van Gemert en S. van Zoom Casper Herman

straat

W.C. de Crane

W.C. de Crane

Kattestraatje

J. de Kok

J. de Kok

M. Potvliet

Beestenmarkt

-

-

-

-

-

-

-

-

straat

-

P. Proos Gzn.

-

oostzijde stadshaven

-

-

-

-

westzijde Korte Kerkstraat Oprel Grote Markt

-

-

-

-

J. Temperman

-

straat

-

west- en oostzijde Lange Nieuwstraat zuidzijde Stoofstraat

-

-

-

-

-

-

-

-

Bakkershoek

-

-

-

-

westzijde Wijngaardstraat zuidzijde Voorstad

straat

G. Blaubeen

G. Blaubeen

Jan de Keyzer

Adriaan Vaes

Adriaan Vaes

straatje naar de bleek straat

oostzijde 's-Heer A. van Citters Hendrikskinderenstraat oostzijde Molendijk achterhaven

Marinus van de Visse -

straat

Gillis de Smit

straat

-

A.C. Pover

P. FabrĂŠe

straat

koper

koper

straat

huis A 199

oostzijde Lange Nieuwstraat oostzijde 's-Heer hendrikskinderenstraat noordzijde Voorstad

Josias van de Velde

straat

weduwe Marinus van de Vreede

Geertrui van den Bos Mathijs van der Heit weduwe Marinus van de Vreede

huizen D 167 en 168

noordzijde Bogt van Guinee

koper

-

Theunis Wagenaar

-

huis en schuur A 248 huis huis D 74 huis en schuur B 79 huis B 134


stad Adriaan de Beste de oude koopman

Adriaan de Beste de jonge schipper

170

12-4-1811

171

22-4-1811

Johannes Reynhout schipper

Hendrik Reynhout zijn zoon

172

6-5-1811

weeshuis alhier

173

6-5-1811

174

6-5-1811

175, 176

6-5-1811

177

6-5-1811

178

13-5-1811

179

13-5-1811

180

20-5-1811

181

20-5-1811

182

20-5-1811

183

20-5-1811

George Rozée schildersknecht Marinus Jobsen Timmerman winkelier Johannes Kloppenburg en Johannes Pols, kooplieden te Rotterdam, Jan Soutendam te Goes tlv Servaas Jan den Boer, boekverkoper alhier Willem de Wolf rentmeester kerkegoederen weeshuis alhier tlv Bastiaan van Flierenburg Jan Almekinders kleermakersbaas Pieter de Broekert timmerman te ’sGravenpolder houders gerepudieerde boedel Francois Benjaminse herbergier Jacobus de Broekert fiscaal van het landrecht tlv Joseph Cohen koopman Arnoldus Ross loodgieter tlv Francois Rooze dagloner

Anthony d'Olyslager winkelier Cornelia Helena van Clodewijk rentenierster Hendrik de Jonge bakker

sprietschip varend op Amsterdam genaamd "de Susanna Maria" poonschuit genaamd "de Maria Jacomina nr. 29" huis huis B 32 huis

Pieter den Boer Bzn. huis D 42 gerechtsbode met doorlevering aan Francois Kleeuwens boekdrukker te Goes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

westzijde Wijngaardstraat oostzijde Nieuwe Beestenmarkt oostzijde Lange Kerkstraat westzijde kade

straat

J. van Kleinputte

RK armen

stadsgang

Cornelis Mispelblom straat

weduwe Jacobus Oostveen Cornelis Langemaire A. Peypers

straat

Anna van 't Hof

straat achterstraat

Martina van de Water Jacobus de Broekert en Aalbregt Cornelissen Pover

sociëteit “Van Ongeneuchten Vrij” straat

sociëteit “Van Ongeneuchten Vrij” Josias Goossen

Leonard de Fouw

Pieter van Kleinputte Pieter Engelse

Geerard Verheule

kade

Geerard Breker negotiant

huis A 81

westzijde Kreukelmarkt

straat

Pieter Puto koetsier

huis D 22

Leendert Raaphorst winkelier Hendrik Lecointre apotheker

huis B 100

noordzijde Magdalenastraat westzijde ’s-Heer Hendrikskinderenstraat westzijde Langevorststraat

Anna Maria Walraven straat straat

Pieter van Kleinputte koper

Allegonda Batty

huis D 1

westzijde Grote Markt

straat

straat

straat

G.G. van de Ven

Pieter de Broekert timmerman te ’sGravenpolder

huis A 160

westzijde Langevorststraat

straat

Hendrik Lecointre

Pieter Engelse

Frans Maurissonneau

huis C 79

zuidzijde Papegaaistraat

weduwe Jacobus Verheule

weduwe Jacobus Verheule

Jan van der Does

straat

huis A 160

achterstraat

Frans Maurissonneau

raze_1842_en_1843  
raze_1842_en_1843  

raze_1842_en_1843

Advertisement