Page 1

RAZE 1769 (1757-1776) RAZE Folio 1769 1

Datum 28-2-1757

Verkoper Bernard Rimmers oudweesheer

Koper Pieter de Jongh

1769

1v

28-2-1757

Marinus Visser

1769

1v

28-2-1757

1769

1v

28-2-1757

1769

2

28-2-1757

erfgenamen Thomas Briels den ouden Willem thomassen Heyblom Cornelis Wellou

Johannes Pietersen van Cuilenburg Jan Coutsijn

1769

2

28-2-1757

Jan Vervoort

1769

2

28-2-1757

Jan Vervoort

1769

2v

28-2-1757

1769

2v, 3

7-3-1757

1769

3

1769 1769

Eigendom huis en brouwerij "de Gans", een speelhof achter de brouwerij en een pakhuis tegenover huis

Straatnaam Wijngaardstraat

Belending oost straat

Belending zuid Cornelis Metsers

Belending west schutterij de Edele Coloveniers

Cornelis van Strien

huis

's-Heer Hendrikskinderenstraat Ganzepoortstraat

straat

Cornelis van straat Strien Adriaan Zoetewey stadswal

Christiaan Pover

huis

Voorstad

straat

Pieternella Scheepers weduwe Jacobus Louwaard den ouden Pieter Jansen van de Visse Jan Schuilink

huis genaamd "het Borderhuisje"

straat

huis

aan de dijk buiten de 'sHeer Hendrikskinderenpoort Molendijk

huis

Vlasmarkt

Pieter Jansen van de Visse erfgenamen Michiel Verlorekost

Andries Adriaansen

huis

Molendijk

Huybrecht de Mol

7-3-1757

erfgenamen Michiel Verlorekost

3v 3v

7-3-1757 21-3-1757

1769

3v

21-3-1757

Maarten Anthonissen

1769

4

21-3-1757

Adriaan Kopmels boedelhouders Jan B. Stekening boedelhouders Johannes Levendale boedelhouders Johannes Levendale

Tannetje Hoogkamer weduwe Cornelis Welle Adriaan van Loo Mathijs Ratel

hofstede met huis en 2 schuren en grond in de Goese Polder helft in het huis gemeen met de koper huis huis

1769

4, 4v

28-3-1757

1769

4v

28-3-1757

1769

4v

28-3-1757

1769

5

28-3-1757

1769

5

28-3-1757

Belending noord schutterij de Edele Coloveniers

David de Klerk weduwe Arnoldus Verkat Adriaan Vermaas

Cornelis Mijnheere straat

Cornelis Mijnheere David Vervenne

Pieter Bosdijk

straat

Pieter Wagenaar

Abraham Lambregtsen straat

Harman Wagenaar predikant Aegidius Stokman Hermanus Eyx

Wijngaardstraat

Vlasmarkt

's-Heer Hendrikskinderenstraat

stadswal

Adriaan Tavenier

Adriaan Timmerman straat

weduwe Abraham Potter het Gansenest

's-Heer Hendrikskinderenstraat

Adriaan Timmerman

Gommert Clap

straat

Janna van de Steene

Wijngaardstraat Lange Kerkstraat

straat straat

Pieter Ossewaarde Adolf Zommerzee

Pieter Ossewaarde Anthony Jason

huis

oostzijde Grote Markt

Oude Vismarkt

Grote Markt

doctor Cornelis Lopse

Cornelis Steenaart

huis, schuur en zomerhuis

-

-

-

Elisabeth van der Male

procureur Frederik Roetering

huis

op het stadsravelijn achter brouwerij de Claver oostzijde Grote Markt

Jan Blom Rijk van Woudenburg erfgenamen Cornelis de Jager -

Grote Markt

Catharina Lafort

Jan, Petrus, Susanna en Pieternella Haverhoek Catharina Lafort weduwe Jan van Halle erfgenamen Adolf Soetebier Huybrecht Schuyte

Catharina Lafort weduwe Jan van Halle procureur Frederik Roetering Anthony van Schakerloo Anthony de Koster

huis en achterhuis in de Korte Vorst achterhuis

oostzijde Grote Markt

achterhuis

Grote Markt

Korte Vorststraat

Korte Vorststraat

tussen de 2 waterpoorten Nieuwstraat

kade

weduwe burgemeester Adriaan Isebree procureur Frederik Roetering Marcus Boddingius Francois de Keyser Enog Trimpe

Susanna van de Lande Susanna van de Lande Jacobus van Ossane

pakhuis huis

achterhaven

Marcus Boddingius

Pieter van Sassegem

verkoper Francois de Keyser straat

Huibrecht Bus


1769

5

25-4-1757

diaonie en armbestuur

Maarten Anthonissen

huis

Rijsselstraat

Christoffel de Jongh Boudewijn Couwen

straat

Cornelis de Wolf

Cornelis de Wolf

1769

5v

2-5-1757

erfgenamen Cornelis Welle

helftscheiding huis

St. Adriaanstraat

1769

5v, 6

2-5-1757

Anna Soeteling

huis

1769

6

2-5-1757

1769

6

2-5-1757

Pieter de Vroe gehuwd met de weduwe van Cornelis Westveer Jan Jacob Seybel

Tannetje Hoogkamer weduwe Cornelis Welle Martha Soute met doorlevering aan Jan de Coning Philip Kempe

Cornelis Steenaart

weduwe Thomas Briels

straat

Oprel Grote Markt

straat

erfgenamen Abraham Abrahamsen

Dina Boms

weduwe Pieter Verheule

huis

Langevorststraat

stadswal

Barbera Munters

straat

procureur Samuel Aarnoutsen

Mathijs van Cromvliet

huis

Lange Kerkstraat

straat

David van der Meerse

weduwe Theodorus Wilhelmus de Bie

Jan de Visser

Willem vertregt

huis en bakkerij

St. Jacobstraat

9-5-1757

Louis Meerman weduwnaar Catharina Snoep

Pieter Beydhals en Catharina Snoep

op het einde van de Voorstad

Cornelis Hollestelle erfgenamen J. van d'Alewich

6v, 7

16-5-1757

diaconie Middelburg en erfgenamen Pieter Crabbe

Marinus Pijke

helft in de boerenwoning, schuur en verdere opstallen hoefje

Cornelis Hollestelle straat

weduwe Theodorus Wilhelmus de Bie straat

1769

6

9-5-1757

1769

6v

1769

1769

7

16-5-1757

Cornelia van Cogelenberg

huis

Rozemarijnstraat

1769

7

16-5-1757

Samuel Vertregt

huis

Molendijk

1769

7v

23-5-1757

diaconie Middelburg en erfgenamen Pieter Crabbe diaconie Middelburg en erfgenamen Pieter Crabbe Cornelis Ymansen

oud-burgemeester Pieter Coomans heer van Wemeldinge achterhaven

Jan Creutz

huis en bakkerij

1769

8

..-6-1757

Jan de Coning

huis

1769 1769 1769 1769

8 8 8v 8v

..-6-1757 ..-6-1757 ..-6-1757 11-7-1757

1769

8v, 9

18-7-1757

1769

9, 9v

31-101757

1769

9v

31-101757

1769

9v, 10

7-11-1757

Joos Marinussen Velius Apollonia de Keyser Maarten Anthonissen Elisabeth Crop weduwe dhr. Landschot Johan Baptist van Cantfoort te Antwerpen boedelhouders Pieternella Jans weduwe Dirk van Remstee Apollonia Boomans weduwe Henricus van Aart diaconie en armbestuur

dr. Hendrikus Hallewaard Johannes Haak Carolus Zandijk Jan de Coning Yman Boutens

huis huis huis huis en 2 schuren

weeshuis

erfgenamen Adriana Sandee Pieter Ossewaarde

oud-burgemeester Pieter Coomans heer van Wemeldinge Pieter de Munnink

stadssingel

Pieter van der Helk

straat

Jan Visser

straat

Ambrosius Steyn

Adriaan Timmerman

Pieter van de Visse

's-Heer Hendrikskinderenstraat Langevorststraat

Adriaan Timmerman straat

Jan Jacobsen de Fouw koper

straat koper

weduwe Pieter van Balen Cornelis van Leeuwen

achterhaven Johannes Haak straatje Huybregt Bus

Cryna Weye Ossenhoofdstraat Jacobus Dijkwel Pieter van Sassegem Jacobus Absalomsen

Molendijk Mathijs Murre straat stadswal

Gillis de Boot kade Henricus van Aart Korte Stoofstraat

Grote Markt

Willem Claassen

100 gemeten Kloetinge

Johan Jacobsen Oostdijk

huis

oostzijde Molendijk zuidzijde kade Oprel Grote Markt Stoofstraat bij de Seven Koten oostzijde Grote Markt

Hendrik Wieling

huis

Langevorststraat

straat

Dingeman van Steenhoven

stadswal

Cornelis vabn de Woestijne

Lauris de Winter

huis

noordzijde Oprel Grote Markt

Jan de Coning

Oprel

Isak Bronkhorst

het straatje

Maarten Anthonissen

huis

oostzijde Molendijk

achterhaven

Pieter van de Vis-

straat

-

Korte Vorststraat


1769

10

7-11-1757

diaconie en armbestuur Maarten Anthonissen

huis

1769

10

Jan Campus

Mathijs van Ooy

1769

10v

Jan Baden

10v, 11

Jan Bolsen

stal of pakhuis

1769

11

Maria reyndertsen

huis

1769

11

Marinus Pleune

huis

1769

11v, 12

predikant Aegidius Stokman Catharina Smits weduwe Paulus Kribbe weduwe Adriaan Sonius boedelhouders Jacob Soetebier erfgenamen Johanna van Cantfort

zoutkeet met panne huis

1769

14-111757 28-111757 28-111757 28-111757 19-121757 20-2-1758

Pieter de Korne

1769

12, 12v

20-2-1758

1769

12v

20-2-1758

1769

14

6-3-1758

erfgenamen Cornelis Welle erfgenamen Cornelis Welle Gerard Willemsen

1769

14

6-3-1758

Cornelis Wagenaar

1769

14v

6-3-1758

Cornelis Wagenaar

Pieternella van Winkel weduwe predikant Johannes Miseras

1769

14v

13-3-1758

Catharina de Vlieger

1769

15

13-3-1758

1769

15

13-3-1758

Cryna van den Berge weduwe Jan Anthonissen de Jonge Mathijs Ratel

Adriaan Does krankbesoeker Jan Lecointre

1769

15, 15v

3-4-1758

1769

15v, 16

3-4-1758

1769

16

3-4-1758

1769

16

3-4-1758

erfgenamen Pieter Coomans heer van Wemeldinge erfgenamen Pieter Coomans heer van Wemeldinge Martina Sinoutskerke

erfgenamen schout G. de Leeuw

se Pieter Bos

tussen de 2 waterpoorten oostzijde haven

kade

Zoute Veste

Jan Duynkerke

westzijde Langevorststraat Ossenhoofdstraat

straat straat

Cornelis wagenaar weduwe Jan Hendriksen Witte koper

haven

dijk

Boudewijn Cramer Benjamin den Boer Korte Vorststraat

Francois Breekpot

westzijde Langevorststraat hoek Beestenmarkt

straat

Jacobus Zandijk

Jan Verstraate

straat

Jacomina Baroen

Beestenmarkt

-

Jan Jacobsen de Fouw -

Hubelamshoek

Leendert van Leeuwen

hofstede met huis, schuur, bakkeet en zaailanden huis

-

-

Wijngaardstraat

Cornelis Steenaard

Andries Bolsen

straat

Gang van het slot

Gerard de Leeuw

huis

westzijde kade

kade

achterhaven

Jan Bliek

huis

Klokstraat

aandeel in meestoof de Liefde en stamphuis aandeel in de zoutkeet met 2 pannen met de koper gemeen huis

-

Cornelis van de Woestijn havendijk

Catharina de Keyser plein

Jacobus Lodewijk Geleeds Cornelis Boutens

bij de oude haven

weg

Sander Visser

Anthony van den Putte

Willem de Jonge

Klokstraat

Hermanus Klene

straat

Thomas Briel

Enog de Rapper

huis

Wijngaardstraat

weduwe Willem Vogel

verkoper

straat

Anthony Crombou

Cryna van den Berge weduwe Jan Anthonissen de Jonge Jacob Coomans heer van Wemeldinge oudschepen en raad Janis Mispelblomme

huis

Lange Kerkstraat

straat

Rijkes van Woudenberg

Adolf Zomerzee

erfgenamen Anthony Jason

buitenplaats met boerenhuizen en hoefjes hof met schuurtje en vijver

aan de singel tussen de Heernisseweg en Paapsland 100 gemeten Kloetinge

verkopers

Cornelis Arendsen

verkopers

verkoper

weg

Cornelis Keetlaer en predikant Aegidius Stokman singel

weduwe Pieter Lucassen

huis

Korte Kerkstraat

straat

Pieter Zegersen

Laurus Creuyl

huis

oostzijde kade

St. Jacobstraat

Maarten Anthonissen

dijk

stadsgrond

weduwe dhr. Hobius

Mathijs van Crom- straat vliet stadsgrond stadsgrond

achterstraat van de St. Adriaanstraat naar het kerkhof kade

weduwe Cornelis van Loenhout Laurens Grimbergen

Francois de Keyser


1769 1769

16v 16v

..-4-1758 ..-4-1758

1769

16v, 17

..-4-1758

1769

17

17-4-1758

1769

17v

17-4-1758

1769

17v, 18

17-4-1758

1769

18

17-4-1758

1769

18, 18v

24-4-1758

1769

18v

24-4-1758

1769

18v

24-4-1758

1769

19

24-4-1758

1769

19

24-4-1758

1769

19, 19v

24-4-1758

1769

19v

24-4-1758

1769

19v

1-5-1758

Enog de Rapper Jacoba Huysheere weduwe Jacob van Stee Maarten Anthonissen boedelhouders Jan Frederik Vola boedelhouders Jan Frederik Vola boedelhouders Jan Frederik Vola

Jan Noordhoeve Everwijn Anthonissen Jacoba Huysheere weduwe Jacob van Stee Jacomyntje op ’t Hof weduwe Jan Braad Cornelis van Damme

huis huis en broodbakkerij huis

Lange Kerkstraat Vlasmarkt

Jacobus Blok Vlasmarkt

straat Jan Cadeuy

koper

Thomas Briel her van Ellewoutsdijk weduwe Adriaan de Beste Pieter van der helk Gillis Oosthoek

Lange Kerkstraat

Cornelis Briels weduwe Paulus Kribbe Anthony van Schakerloo Johan van der Weel

westzijde kade

kade

huis

Lange Kerkstraat

Korte Vorststraat

schuur

Levinus Jason

het plein

Allardus Buiker

Allardus Buiker

David Blaubeen

straat

koper

straat

straat

Samuel Vertregt

Allardus Buiker

Jan de Fouw

straat

dhr. Flodorp

achterhaven

Marinus Rijkaart

huis en schuur

boedelhouders Jan Frederik Vola

Marinus Rijkaart

schuur en stalling

boedelhouders Marinus Kest, zoon van Dina Boms laatst weduwe Matheus Adriaansen boedelhouders Marinus Kest, zoon van Dina Boms laatst weduwe Matheus Adriaansen boedelhouders Marinus Kest, zoon van Dina Boms laatst weduwe Matheus Adriaansen boedelhouders Marinus Kest, zoon van Dina Boms laatst weduwe Matheus Adriaansen boedelhouders Marinus Kest, zoon van Dina Boms laatst weduwe Matheus Adriaansen Jan Jacobsen de Fouw

Anthony Maas

huis en schuur

op het plein buiten de Gansepoort straat van de Nieuwstraat naar de ’sHeer Hendrikskinderenstraat straat van de Nieuwstraat naar de ’sHeer Hendrikskinderenstraat Nieuwstraat

Lucas van Nakke en Maria Duyveland

huis

Magdalenastraat

straat

boedel Dina Boms

boedel Dina Boms

het straatje

Jan Baptist van den Berge

huis

Voorstad

straat

Jan Voorhans

Jacobus Engelsen

Jacobus Engelsen

Jan Jacobsen de Fouw

speelhof met zomerhuis

Bakkershoek

singel

weduwe Muller

W.C. Ockerse

Jacobus van Durmen

Jan Jacobsen de Fouw

huis

onder aan de stadswal bij de kleine kerk

boedel Dina Boms

straat

Marinus Vleugel

Gasthuis

Janis Jacobsen

huis

boedel Dina Boms

straat

Marinus Vleugel

Gasthuis

Catharina Smits weduwe Paulus cribbe

Marinus Rammon

huis

straat

Everwijn Anthonissen

Everwijn Anthonissen

Jan Jacobsen de Fouw

Abraham Lambrechtsen en de weduwe van Stoffel France

Cornelis Vermeule

huis

onder aan de stadswal bij de kleine kerk straat tussen de Beestenmarkt en de Vlasmarkt Langevorststraat

verkopers

dhr. Aarnoutsen

straat

verkopers


1769

20

1-5-1758

Jan Doense

huis

Oprel Grote Markt

straat

erfgenamen Dina Boms

Johan Flodorp

Jan de Koning

1-5-1758

Abraham Lambrechtsen en de weduwe van Stoffel France Jan Jacobsen de Fouw

1769

20

Mahieu Rijkaard

koper

Mathijs Kakebeke

Sander Visser

-

weg

Jacobus van Ossanen Catharina de Rijke

Francois Wittiers

29-5-1758

buiten de Bleekveldse Poort aan de oude haven

stadswal

20

1769

20v

5-6-1758

Cornelis van der Mark

Adriaan den Boer

speelhof met zomerhuis aandeel in de zoutkeet met 2 pannen huis

1769

Korte Nieuwstraat

Sander Visser

Sander Visser

Cornelis Boutens

1769

20v

5-6-1758

Adriaan den Boer

huis

Vlasmarkt

Jan Wawelaar

Vlasmarkt

weduwe Stoffel Fransen

1769

20v, 21

3-7-1758

huis

Lange Kerkstraat

Langevorststraat

Frederik Kest

Kerkstraat

weduwe J. Keetlaer

1769

21

3-7-1758

Jan de Coning

huis

Langevorststraat

Langevorststraat

Adriaan Dooman

21, 21v

3-7-1758

Mahieu Rijkaard

aandeel in meestoof de Liefde

westzijde haven

havendijk

-

Cornelis van Leeuwen -

Cornelis van Leeuwen

1769

1769

21v, 22

17-7-1758

Pieter van der Hagen

huis en apothekerswinkel

op de kade

kade

weduwe jan Haak

Ossenhoofdstraat

weduwe burgemeester Canisius

1769

22

17-7-1758

Huybregt de Vos

huis

kade

St. Jacobstraat

Iman Boutens

kade

weduwe Frans Wagenaar

1769

22

24-7-1758

boedelhouders doctor Henricus Hallewaard boedelhouders doctor Henricus Hallewaard Pieter Pietersen Coomans en Dingeman van Steenhoven Jacobus Keetlaer oudburgemeester en raad en nu secretaris Cornelia Driewegen weduwe predikant Lambertus te Wynkel Jan Cornelissen Doen

Cornelis van der Mark met doorlevering aan Johan hendrik Fitsener Adriaan Dooman

Johan Flodorp

huis

Oprel Grote Markt

straat

koper

Jan de Coning

1769

22, 22v

25-9-1758

Joos Willaart

huis

oostzijde Grote Markt

Grote Markt

1769

23

2-10-1758

huis

Molendijk

Molendijk

Susanna van de Lande Gillis de Boot

1769

23

oostzijde Oprel kade

23, 23v

Marinus van Leeuwen

huis en werkhuis

1769

23v

Ary Krekelenberg weesheer erfgenamen Jan van der Weyde Willebord Marinussen

huis

1769

1769

23v, 24

Maarten Anthonissen

Anna Dynewet weduwe Jan de Vlieger Samuel de Loos

1769

24

Elisabeth Aarnouts

1769

24, 24v

16-101758 16-101758 30-101758 30-101758 30-101758 20-111758

Anthonia Pieters de Keyser weduwe Pieter Beunaard Gerbrand Zandijk

procureur Frederik Roetering achterhaven

erfgenamen Dina Boms procureur Frederik Roetering Cryna Weye

1769

24v

1769

24v

20-111758 4-12-1758

Catharina Lafort weduwe Jan van Halle Maria van Kogelenberg weduwe Johan Haak

weduwe Miseras erfgenamen Jacobus de Faak Jan Wawelaar

stadsgrond

Adriaan Koutsijn

straat

Voorstad

Claas Joossen Vervenne Dignus Schuiling

straat

weduwe Elias Joel

huis

Korte Vorststraat

Korte Vorststraat

juffrouw Lamotte

juffrouw Lamotte

Willem Beyaard den ouden predikant Aegidius Stokman weduwe Verhage

huis

westzijde Kreukelmarkt Kreukelmarkt

koper

de Lombaard

Lieven de Beste

Jacobus de Vos

huis

Magdalenastraat

Jacobus Louwaard

Jacobus Louwaard

Oprel Vlasmarkt

straat

Cornelis van der Heyde

Joos de Lasable

Beestenmarkt

Beestenmarkt

stadsgang

stadswal

weduwe de heer de Meyer

Job Jobsen

Jacobus Louwaard

huis en brouwerij genaamd “het Witte Claverblad� met wagenhuis huis

Molendijk

Molendijk

koper

Logier Sterkenrooy

Jacob du Croix

hendrik Flenterus

huis

westzijde Langevorst-

straat

Jacobus van Flie-

Adriaan Timmerman Lieven de Beste

Pieter Maas


1769

25

1769

25

1769

25, 25v

1769

25v

18-121758 18-121758 18-121758 22-1-1759

1769 1769

26, 26v 26v

22-1-1759 5-2-1759

1769

27

5-2-1759

1769

27

5-2-1759

1769

27v

26-2-1759

1769

27v

1769

Cornelis Steenaart

stalling of pakhuis

straat einde ’s-Heer Hendrikskinderenstraat oostzijde Wijngaardstraat oostzijde Wijngaardstraat Stoofstraat

weduwe Cornelis Dekker predikant Aegidius Stokmans weduwe Willem Vogel Jan van Thiel

huis huis

Wijngaardstraat Kreukelmarkt

straat Kreukelmarkt

Cornelis van der Heyde Thomas Briel

huis

Kreukelmarkt

Kreukelmarkt

huis

Kreukelmarkt

Kreukelmarkt

Samuel Vertregt

huis

renburg Gidion Vervenne

-

straat

Jean Lecointre

straat

Maarten Anthonissen Jan Pietersen van Kuylenburg stadsgang erfgenamen Thomas Mispelblom

straat

predikant Aegidius Stokmans Jean Lecointre

hendrik Herpe

straat

Pieter de Jongh weeshuis

Pieter de Jongh stadsgang

schutterij de Edele Voetboge weeshuis

Thomas Briel

straat

Thomas Lafort

dhr. Stokmans

Willem Claassen

weduwe Catharina Zegers Grote Markt

diaconie en armbestuur Adriaan Koutsijn

huis

Crina van den Berge weduwe Jan de jonge Adriana du Four weduwe Hoogenhoed Cornelis Metser Maria van Kerkhoven weduwe Jan van Meerbergen erfgenamen koster Thomas Mispelblom erfgenamen koster Thomas Mispelblom luitenant-kolonel Adolph Zommerzee

Pieter J. de Goffouw en Maria de Soet Maria Parasis weduwe Pieter Couweliere Willem de Jongh boedel Thomas Mispelblom

huis

Gerrit Barentsen

huis

Korte Kerkstraat

26-2-1759

Maarten Anthonissen

Pieter Bosman

huis

Voorstad

28

5-3-1759

Jan Zeevaard

28, 28v

12-3-1759

Oude Vismarkt

Gasthuis

Oude Vismarkt

Hendrik Fitsner

1769 1769

28v 28v

12-3-1759 12-3-1759

Anna Elisabeth Mertens weduwe Cornelis van Loenhout Cornelis van der Markt Hendrik Fitsner

huis genaamd "het Roiale Coffyhuys" 2 huizen

oostzijde Grote Markt

1769

Wilhelmus Hoogenhoed Cornelis van der Mark

erfgenamen weduwe Jan Anthonissen weduwe Gerrit NN Korte Vorststraat

Hendrik Fitsner Cornelia Soetebier

huis huis

Oude Vismarkt Vlasmarkt

verkoper Jan Wawelaar

straat Vlasmarkt

Gasthuis Jan Wawelaar

1769

29

23-4-1759

Jan Cornelissen Doen

huis

Korte Kerkstraat

1769

29

23-4-1759

Johanna Hendrina Deits Hendrik Flenterus

huis

Pieter Maas

29

23-4-1759

Jan de Voet

huis

westzijde Langevorststraat noordzijde Lombaardstraat

Lieven de Beste

1769

Johanna Hendrina Deits Willem Dekker

Francois Oversluys Thomas Lafort den ouden straat Jacobus van Flierenburg Cornelis Hollestel- Lombaardstraat le

Marinus de Smit weduwe Christoffel France straat

1769

29v

23-4-1759

Everwijn Mispelblom

huis

bij de Oprel van de Beestenmarkt

Jan Wawelaar

Marinus Arendsen

erfgenamen generaalmajoor Johan Canisius Magdalenastraat

1769

29v

23-4-1759

Jeras Jerassen

huis

St. Jacobstraat

erfgenamen Dignus Boutens

straat

straat

Willem Lagaay

1769

29v, 30

30-4-1759

Geertruid Poortvliet weduwe Pieter de Klerk Adriana Bartels weduwe Cornelis Ribbe Boudewijn Couwens

erfgenamen generaal-majoor Johan Canisius Maghiel Onverveerd

Carel Goeree

Oude Goese Ambacht

stadsplein

Jacob Almekinderen

Abraham Lambregtsen

stadssingel

1769

30, 30v

30-4-1759

Adriaan Koppenjan

Pieter Temperman

speelhof met zomerhuis houten huis en schuurtje huis genaamd "de Baarlandse Herberge"

aan de Gansepoort

Pieter de Keyser

Gansepoort

-

straat

schutterij de Edele Voetboge erfgenamen Thomas Mispelblom Anthony Broekert

straat

stadsgang

erfgenamen weduwe Cornelis de Jager Gasthuis

stadsgang


1769

30v

14-5-1759

erfgenamen Clasina Carstanje boedelhouders Dina Boms weduwe Matheus Adriaansen boedelhouders Dina Boms weduwe Matheus Adriaansen boedelhouders Cornelia van Cogelenberg

Jan Thienpond

huis

Lange Kerkstraat

Langevorststraat

1769

31

18-6-1759

1769

31

18-6-1759

1769

31v

2-7-1759

1769

31v

2-7-1759

1769

32

23-7-1759

1769

32, 32v

10-9-1759

1769

32v

1769

Matheus van Houttum

Vlasmarkt

Jan Zeevaard

huis genaamd "het Gesaagde Wagenschot" huis

Bernardus Creuyts

huis

Petrus del Haaye

huis genaamd "den Wenteltrap"

Emma Adries Francois Wittiers

1-10-1759

Maria Verbaanje weduwe Anthony de Faacq Daniel danielsen en Maria de Hond boedelhouders Jacobus Huysinga Elisabeth Ouwendijk

33

1-10-1759

Marcus Boddingius

1769

33

8-10-1759

1769

33

1769

33v

15-101759 5-11-1759

Cornelis de Bood gerechtsbode kinderen Anthony Jason Jan Jacobsen de Fouw

1769

33v, 34

3-12-1759

1769

34

3-12-1759

1769

34, 34v

3-12-1759

1769

34v

3-12-1759

Erfgenamen Crina van den Berge weduwe Jan Anthonissen de Jonge

1769

34v, 35

3-12-1759

1769

35

3-12-1759

1769

35

18-2-1760

Jan Marinussen Vervoort roomse armen namens kinderen van Jacob Noorthoek David Patijn

erfgenamen Pieter Parker burgemeester en raad erfgenamen Pieter Parker burgemeester en raad Jan Franke

straat

Dirk van Steken

straat

Huybregt Clugting Vlasmarkt

Johan van Thiel

Johan van Thiel

hoek van de Magdalenastraat

straat

straat

Cornelis Bakkers

Lucas van Nakke

Oprel 's-Heer Hendrikskinderenstraat bij de kade Voorstad

straat

weduwe burgemeester Canisius

Ossenhoofdstraat

N. van der Haage

koper

koper

stadsplein

straat

huis

Langevorststraat

Cornelis Sinoutskerke

hoek Oprel Beestenmarkt Lombaardstraat

weduwe jeras France Oprel

straat

husi en broodbakkerij huis

weduwe jeras France straat

Quirijn Bliek

Jan Amijs

straat

straat

verkoper

Cornelis Hollestelle

predikant Reinardus Camphuys Huybertus van der Weyde Mathijs Kribbe

huis

Papegaaistraat

Nicolaas Vermaas

Martina Huyge

Papegaaistraat

Marcus Boddingius

huis

Wijngaardstraat

-

straat

Maarten Anthonissen

Anthony Molok

huis

Lange Kerkstraat

Abraham van der Moere straat

Thomas Lafort

Adam van Rijk

Bakkershoek

singel

weduwe Jan van Klugten Jacobus van Durmen

Jacobus van Eps

speelhof met zomerhuis huis

weduwe Jan Anthonissen koper

's-Heer Hendrikskinderenstraat

weduwe Kotvis

-

Jacobus van Eps

huis

's-Heer Hendrikskinderenstraat

koper

koper

weduwe burgemeester Canisius

straat

Abraham Verschaar

huis

Nieuwstraat

Jan Maartensen

2/3e deel in het huis

Lange Kerkstraat

Straat

Pieter van Sassegem Gerrit Barentsen

straat

Jan Polderman en Johanna Jans de Jonge met doorlevering aan Jan Marinussen Vervoort Adriaan Gandolf

erfgenamen Cornelia Driewegen Rykus van Woudenberg

Anthony Molhoek

Huis

Molendijk

Achterhaven

Verkoper

Straat

Marinus Slootmaker

Christoffel Annart

huis

hoek Kreukelmarkt

straat

Jasperina van der Kloot

stad Goes

straat

Adriaan Murre

huis

tussen de 2 waterpoorten

straat

weduwe Arnoldus Bloemming

achterhaven

Francois de Keyser

heer van 'sGravenpolder koper

straat


1769

35, 35v

18-2-1760

Cornelis Steenaard

Jacobus Hagen

pakhuis

Korte Vorststraat

1769

35v

18-2-1760

Cornelis van Zanden

huis zijnde hoedenmakerij

Klokstraat

1769

35v

18-2-1760

Jan Jansen van Cogelenberg

huis

St. Jacobstraat

1769

36

18-2-1760

Samuel Vertregt

koemelkersplaatsje

1769

36

25-2-1760

Johan Pieter Dassevael

1769

36, 36v

25-2-1760

1769

36v

25-2-1760

1769

36v

25-2-1760

1769

36v, 37

25-2-1760

boedelhouders Cornelis Abrahamsen van de Woestijne erfgenamen overleden huisvrouw Cornelis Peman en Cornelis Boutens erfgenamen overleden huisvrouw Cornelis Peman Jacobus Dominicus schepen en raad Francois de Keyser schepen en raad erfgenamen Cornelia Driewegen weduwe predikant Lambertus te Wynkel erfgenamen Cornelia Driewegen weduwe predikant Lambertus te Wynkel stadsdirecteuren

Daniel Jansen

Nicolaas Vermaas

Nicolaas Vermaas

stadsplein

Jacobus Galieds

straat

straat

Thomas Haay

straat

Thomas Swart

Bakkershoek

stadssingel

Jan Jacobsen de Fouw

dijk

Adriaan Timmerman

huis met stalling en pakhuis aandeel in meestoof de Liefde huis

hoek van de Kreukelmarkt westzijde haven

koper

Kreukelmarkt

straat

havendijk

weduwe Jacob Anthonissen stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Langevorststraat

straat

jan wensel

Jacobus Hagen

Jan Cornelissen Metser

Marinus de Meyer

2/3e deel in de schuur

aan de Koepoort

Pieter Pietersen

stadswal

Wijngaardstraat

Pieter Pietersen

Jacobus Bosdijk

2 huizen

Molendijk

Molendijk

straat

Jan Marinussen Vervoort Marinus Rijkaard

huis

Molendijk

Molendijk

Pieter de Zager de jonge Ambrosius Stein

huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

Maarten van der Elsken Jan Jansen de Fouw

Pieter de Zager de jonge Adriaan Timmerman Allardus Buiker

1769

37

25-2-1760

stadsdirecteuren

1769

37

25-2-1760

1769

37, 37v

25-2-1760

1769

37v

10-3-1760

erfgenamen Jannetje Jans, weduwe Anthony Jazon erfgenamen Jannetje Jans, weduwe Anthony Jazon Johan Pieter Dassevael

Jan de Puyt

hoefje of koemelkersplaats

singel

Pieter Bosdijk

Gideon Vervenne

erfgenamen Jacob Ovaer

Jan Thienpond

stalling

buiten de ’s-Heer Hendrikskinderenpoort in de Oostervolger Kreukelmarkt

verkoper

Kreukelmarkt

verkoper

Frans Zandijk

stalling

straat

weduwe Theodorus Wilhelmus de Bie stadswal

1769

37v, 38

10-3-1760

1769 1769

38 38, 38v

24-3-1760 14-4-1760

1769

38v

14-4-1760

1769

38v, 39

21-4-1760

Josina van Amers weduwe Jan Lurkus Cornelis Steenaard erfgenamen weduwe burgemeester Marinus Canisius Willem Willemsen Beyaard Simon van Steeland

Quirijn de Lasable

Quirijn de Lasable

Huybrecht de Vos Samuel Vertregt

schuur en mestput pakhuis

verkoper dhr. Van Eps

verkoper dhr. Van Eps

Sander Visser Arnoldus Buiker

straat straat

Albertus Haak

2 huizen

Langevorststraat

stadswal

straat

koper

Cornelis Boutens

helft in de zoutkeet en 2 pannen met de koper gemeen zoutkeet met 2

aan de haven

de schanse

weduwe Joos Toch dhr. Steenhove

stadshaven

stadsgrond

1769

39

21-4-1760

Simon van Steeland en

oude haven

Francois de Keyser

oliemolen

dhr. Couwens

Johan Pieter Dasseva-

Johan Pieter Dassevael Cornelis van Dijke

Cornelis Boutens

Groene Weidje bij de Gansepoort Korte Nieuwstraat ’s-Heer Hendrikskinderenstraat

erfgenamen weduwe burgemeester Canisius erfgenamen Cornelis Westhoek

David Blaauwbeen


1769

39, 39v

21-4-1760

1769

39v

28-4-1760

1769

40

5-5-1760

1769

40

1769

Sander Visser Tannetje Hoogkamer weduwe Cornelis Welle Cornelis Hollestelle

Pieternella Geense weduwe Janis Staal Willem Vertregt

pannen huis

el c.s. Janna van de Steene

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

Gommert Klap

Gommert Klap

straat

achterkeuken aan verkopers’ huis genaamd “het Hof van Zeeland” pakhuis

St. Jacobstraat

Cornelis Steenaard

verkoper

Janna Zandee

bij de wal aan de Oprel van de kleine kerk

stadswal

Oprel

kopers huis en bakkerij genaamd “het Wittebroodskind” Janis Jacobsen

tussen de 2 waterpoorten Nieuwstraat

straat

weduwe Hendrik van Groeneveld Adolph Hageman

weduwe Christiaan Roepels Pieter Coppenjan

Jacobus Louwaard

5-5-1760

boedelhouders Dina Boms weduwe Matheus Adriaansen Jan Jacobsen de Fouw

40

5-5-1760

Abraham Murre

Jan Jacobsen de Fouw

huis genaamd “de Koning William” huis

1769

40, 40v

5-5-1760

Jan Sonius

huis

westzijde Langevorststraat

straat

Hendrik Nieuwburg

Balten Hollestelle

1769

40v

5-5-1760

Pieternella Scheepens weduwe Jacobus Louwaard jan Kuyper

weduwe Reinier Crabbe Logier Logiersen Steenbakker Jan Duynkerke

Aarnout Blommé

huis

hoek van de Voorstad

stadssingel

40v 40v, 41

5-5-1760 12-5-1760

Anthony Maas erfgenamen Elisabeth van der Male

Frans van Sassegem Gerard Gerardsen de Leeuw

huis hoefje

Pieter Coppenjan singel

Jan Jansen de Fouw Francois de Keyser

1769

41

12-5-1760

Pieter Ossewaarde

huis

Korte Vorststraat

Adolph Schoon

Kerkstraat

1769

41, 41v

12-5-1760

Pieter Ossewaarde

stalling

Korte Vorststraat

Korte Vorststraat

41v

12-5-1760

Leendert Mus

huis

Wijngaardstraat

weduwe Jacobus Louwaard straat

Jan Verstraate

1769

41v

12-5-1760

Isaac Bronckhorst

huis

Wijngaardstraat

Cornelis Steenaard

burgemeester Pieter Ossewaarde Cornelis Steenaard

heer van Ellewoutsdijk straat

erfgenamen David Vervenne weduwe Jacobus Louwaard Maarten van Ottegem

1769

1769

42

19-5-1760

boedelhouders Pieter Gunters en vrouw boedelhouders Pieter Gunters en vrouw boedelhouders Pieter Gunters en vrouw houders gerepudieerde boedel Philip Claassen Vervenne boedelhouders Pieter Gunters en vrouw

westzijde Nieuwstraat 100 gemeten Kloetinge daar Claas Jacobsens huis placht te staan Lange Kerkstraat

Dignus van den Oever Pieter Tavenier wegeling

straat

1769 1769

Dignus van den Oever straat Frederik Hooglander

Pieter de Keyser

westzijde haven

havendijk

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

1769

42

19-5-1760

boedelhouders Pieter Gunters en vrouw

Johan Pieter Dassevael

westzije haven

havendijk

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

1769

42, 42v

19-5-1760

Adriaan Coutsyn

Oprel kade

straat

Thomas Snoep

Pieter de Keyser

Pieter de Keyser

1769

42v

19-5-1760

Gerard Gerardsen de Leeuw

speelhof met zomerhuis

Schipperswegeling

Schipperswegeling

Frederik Hooglander

koper

weduwe Quirijn Mus

1769

43

19-5-1760

Elisabeth Bus weduwe Mathijs Beenhouwer

Jan Scharlaken

Anthoni Koster

Nieuwstraat

Stoofstraat

43, 43v

9-6-1760

huis genaamd “de Vier Heemskinderen” huis

hoek Nieuwstraat en Stoofstraat

1769

erfgenamen Cornelia Vermeulen weduwe Cornelis Zwaan erfgenamen Cornelia Vermeulen weduwe Cornelis Zwaan erfgenamen Laurentia van Dierendonck weduwe Huybrecht Bus houders gerepudieerde

aandeel in meestoof de Liefde met stamphuis aandeel in meestoof de Liefde met stamphuis huis

hoek van de Oprel aan

erfegnamen Jacob

Markt

Oprel

stadsgang

Abraham Murre

Adriana Wagenaar

straat

Pieter Temperman

Willem de Jonge


1769

43v

9-6-1760

1769

44

9-6-1760

1769

44

16-6-1760

1769

44, 44v

16-6-1760

1769

44v

1769

boedel Catharina Burik weduwe Joos van der Hagen houders gerepudieerde boedel Catharina Burik weduwe Joos van der Hagen houders gerepudieerde boedel Catharina Burik weduwe Joos van der Hagen Isaak Bronkhorst

de Grote Markt

van Rosendaal

Arnoldus Wiggers

huis

Korte Vorststraat

Korte Vorststraat

weduwe de Vlieger

Bernardus Creuits

mr. Daniel Canisius

Jacobus Paldink

speelhof met zomerhuis

even buiten de Oostpoort in de 100 gemeten van Kloetinge

Cornelis Steenaard

Cornelis Steenaard

stadssingel

stadssingel

Maghiel Heinen

huis

Wijngaardstraat

Cornelis Steenaard

straat

Willem de Jongh

Janis van de Steene

huis

Langevorststraat

straat

Korte Vorststraat

weduwe Snoep

23-6-1760

houders gerepudieerde boedel Jacobus van Flierenburg Cornelis Steenaard

Cornelis Steenaard Martina Sinoutskerke

Gerard Gerardsen de Leeuw

koemelkersplaats

gerard de Leeuw

armen Kloetinge

singel

Frederik Hooglander

44v, 45

23-6-1760

jasper Adriaansen

Samuel Vertregt

Adolph Hageman

stadssingel

1769

45

23-6-1760

Jan Jacobsen de Fouw

Samuel Vertregt

Bakkershoek

koper

de hoveniering

Adriaan Timmerman wegeling

Marinus Leeuwenburg dijk

1769

45

23-6-1760

Maarten Anthonissen

Anthony Snoep

speelhof met zomerhuis weel of visserij met zomerhuis huis

aan de stadssingel in de 100 gemeten van Kloetinge Bakkershoek

Papegaaistraat

Joos Vervenne

45, 45v

30-6-1760

Marinus de Meyer schepen en raad

Samuel Stokmans

weduwe Pieter Coomans procureur Leonard de Fouw

straat

1769

Christiaan van der Linde stadswal

1769

45v, 46

30-6-1760

Christiaan Pover

Adriaan Vermaas

straat

1769

46

7-7-1760

straat

Johan van den Berge

1769

46, 46v

1769

Wijngaardstraat bij de Koepoort

straat

Pieter van der Donk

huis en brouwerij genaamd "de Weereld", de brouwput achter de Roomse kerk, het huis en 2 pakhuizen bij de brouwerij huis

Abraham van Citters

Voorstad

Cornelis Menheere

Jan de Seyne de jonge

huis

Lange Kerkstraat

Lieven van Loo

14-7-1760

Maria van Uyen weduwe Dirk van Steeken Gosuinus Zaaymans

Cornelis Menheere Jan Thienpond

schipper Jan de Voet

pakhuis

Korte Nieuwstraat

weduwe Joos Toch

straat

Adriaan den Boer

46v

21-7-1760

Mathijs Ratel

Jan Zeevaard

westzijde Wijngaardstraat

straat

L. de Fouw

L. de Fouw

1769

46v, 47

21-7-1760

Carolus Zandijk

Zevenkoten

Adriaan Timmerman

straat

stadswal

Pieter Coppenjan

1769

47

21-7-1760

Adriana de Fouw weduwe Willem Hoogenhoed Jan Cadeuy

huis (+speelhof met zomerhuis in Bakkershoek) speelhof met zomerhuis

Jan van Cogelenberg de jonge Mathijs van Ooy

Jannetje van Rosendaal

huis

straat

Cornelis van Dijke

47, 47v

21-7-1760

David van der Meerse

Willem Gorsse

huis en broodbakkerij (+schuur aan het plein bij schutterij de Edele

straat

Jan Rapholm

weduwe Adriaan van Strien kerkhof

Hendrik Nieuwburg

1769

westzijde Langevorststraat Lange Kerkstraat

Mathijs van Cromvlied


1769 1769

47v 47v, 48

6-10-1760 20-101760 20-101760 20-101760

Jacobus Proost curator over Petrus Blondeel Crina Cornelisse weduwe Gerard Jazon Allardus Buiker

Elisabeth Westdorp Jacob Heemskerk

1769

48

1769

48, 48v

1769

48v

3-11-1760

Dankert de Jager

Johan Pieter Leeuwer

1769

48v, 49

10-111760

Pieter Bookelaar

1769

49, 49v

1-12-1760

1769

49v, 50

1-12-1760

1769

50

1-12-1760

Pieternella Oostdijk weduwe Theodorus Wilhelmus de Bye Pieternella Oostdijk weduwe Theodorus Wilhelmus de Bye Dankert de Jager

1769

50, 50v

1-12-1760

Adriaan Timmerman

Bernardus Rimmers met doorlevering aan Dingeman Bienon Jan Willem Boddaert schepen, raad en secretaris Dignus Cornelissen Keetlaer oud-schepen en raad Adolph Westerwijk schepen en raad Jacob Tavenier

1769

50v

1-12-1760

Adriaan Timmerman

Adriaan Jaspersen

1769

50v, 51

1-12-1760

Adriaan Timmerman

1769

51

19-1-1761

1769

51v

19-1-1761

erfgenamen Clara van der Stelle Catharina Pieroom

Albertus van Winterooy Jan Vervoord

1769

51v, 52

26-1-1761

1769

52

26-1-1761

1769

52

26-1-1761

1769

52v

2-2-1761

erfgenamen mevrouw Lasable weduwe Arnoldus Verkat buitenregenten gecombineerd arm- en weeshuis, boedelhouders Jacob Jansen Visser Tannetje Hoogkamer weduwe Cornelis Welle den ouden boedelhouders Elisa-

Cornelis Ymansen Boutens Francois Hageman

Willem Willemsen Beyaard

Handboge) huis huis

St. Jacobstraat St. Jacobstraat

Jacobus Faak straat

straat Pieter de Keyser

straat Jacobus Drabbe

Cornelis Imansen Cornelis Steenaard

huis

Voorstad

Jacobus Joel

straat

Jacobus Jaspersen

Jacobus Jaspersen

huis en brouwerij genaamd "de Fortuine" (+brouwersput aan de overzijde van de straat ten zuiden van de windkorenmolen) huis en broodbakkerij genaamd "de Hoop" huis en schuur

's-Heer hendrikskinderenstraat

straat

Samuel Vertregt

Jan Flodorp

Jan de Fouw

Oprel naar de 's-Heer Molendijk Hendrikskinderenstraat

weduwe Pieter de Wind

straat

Gillis de Bood

's-Heer Hendrikskinderendijk

Catharina de Keyser

den Bern

Catharina de Keyser

Catharina de Keyser

Lange Kerkstraat (+stalling op de Kreukelmarkt) oostzijde Grote Markt

straat

Mathijs van Cromvlied

straat

weduwe Pieter Hobius

Korte Vorststraat

Jacobus Absalomsen

Grote Markt

Willem Claassen

gang

Adolph Hageman

Adolph Hageman

dijk koper

Adriaan Timmerman straat

weduwe J. van Thiel Adolph Hageman Carolus Zandijk

Pieter Koppenjan

huis

huis en stalling

stalling en helft in de welput huis schuur en speelhof daarachter huis huis en broodbakkerij huis

gang naar de Stoofstraat onder de dijk bij de windkorenmolen Stoofstraat

dijk

onder de dijk bij de windkorenmolen lange Kerkstraat

dijk

Pieter de Zager

Mathijs Sandersen

stadswindkorenmolen

straat

stadsgang

kerkhof

Michiel Heynen

kade

Jacobus Kodde

achterstraatje

kade

Pieter de Keyser

Anthony Snoep

huis

Ganzepoortstraat

straat

Jan Coutsijn

Jacob Coomans heer van Wemeldinge stadswal

Cornelis Boutens

huis

westzijde kade

kade

Jan Couwens

achterhaven

koper

Jan Welle

huis

St. adriaanstraat

Boudewijn Couwen

Cornelis Steenaard

weduwe Thomas Briels

straat

Jan Kuyper

huis

Lange Kerkstraat

straat

weduwe Jan van

Jan Doen

Frans Oversluys den


1769

52v

2-2-1761

1769

53

23-2-1761

1769

53

1769

beth van Damme stadsrentmeester

Hendrik van Strien

huis ten name van Hendrik Kommertsen huis

hoek Wijngaardstraat en St. Adriaanstraat

Frans Wittiers

Klugten weduwe Jacobus Paret

Wijngaardstraat

ouden St. Adriaanstraat

Langevorststraat

Albertus Haak

Theunis van Uyen

straat

Albertus Haak

Pieter Mathijssen

Jan Steyn

straat

Jacobus Reinhout

Cornelis Boutens

Cornelis van Ottegem weg

weduwe Josias van Pappelen koper

Adriaan Ribbe Jan de Korne

Maria Rink

Korte Vorststraat

Marinus Goeree

Maarten Anthonissen Adolph Ekkaard straat

Cornelis Abelsen stadswal stad Goes

Maria van Uyen weduwe Dirk van Steken

23-2-1761

erfgenamen Neelken Sanders weduwe Joos Toch Cornelis Cornelissen

Dirk van de Visse

huis

53, 53v

23-2-1761

Cornelis Cornelissen

Cornelis Marinussen

huis

's-Heer Hendrikskinderenstraat St. Jacobstraat

1769

53v

23-2-1761

Hubelamshoek

53v, 54

23-2-1761

huis en stalling

Langevorststraat

Jacob Almekinderen straat

1769

54

23-2-1761

huis

St. jacobstraat

Isaak Bronkhorst

Thomas Swart

1769 1769

54, 54v 54v, 55

2-3-1761 30-3-1761

huis huis

Ganzepoortstraat hoek van de wal bij de Donkere Poort

Adriaan Step stadspoort

straat straat

1769 1769

55, 55v 55v

30-3-1761 30-3-1761

Jan de Beste Abraham van Klink

huis huis

Wijngaardstraat Langevorststraat

straat straat

Mathijs van Ooy erfgenamen juffrouw de Swarte

Jan Zeevaard Frederik Kets

Cornelis Briels Jan de Klerk

1769

56

30-3-1761

Anthony de Ridder

huis

noordzijde Grote Markt

13-4-1761

Maria Step weduwe predikant Matheus de Crane

huis (+stalling in de Korte Vorststraat)

oostzijde Grote Markt

1769

57

20-4-1761

Adriaan den Boer

Jan de Coning

huis

Blaauwe Steen

straat

erfgenamen weduwe burgemeester Adriaan Isebree straat

Adriana Wagenaar Grote Markt

Jan van 't Hof

56-57

weduwe Cornelis Haring Marcus Boddingius

Grote Markt

1769

Marinus van Balen boedelhouders maria van der Baan weduwe Pieter proost Paulus Baas Allegonde Willems weduwe Johannes van Uyen Jannetje, Adriana en Pieter van Rosendaal Frederik Roeteringh

echtgenote Joos de Lasable Niclaes Cornelissen Vervenne Jacobmina de Mol weduwe Jan Verstraaten Jan Claassen Hoondert Gijsbrecht Proost

hoefje

1769

Cornelia Pieroom weduwe Frans Wagenaar Jacobmina de Mol weduwe Jan Verstraaten Cornelis Cornelissen

1769

57, 57v

20-4-1761

Johanna Schaelje

huis

Korte Vorststraat

straat

juffrouw Lamotte

1769

57v

20-4-1761

Pieter de Wind

huis

tussen de 2 waterpoorten

kade

1769

58

27-4-1761

Isaac Bronkhorst

huis

Langevorststraat

1769

58

27-4-1761

Anna Deinewet weduwe Jan de Vlieger Wentel van Schakerloo weduwe Christiaan Roepel houders gerepudieerde boedel Jacobus van Flierenburg Pieter Mathijssen

Hendrik Nieuwburg

huis

1769

58v

27-4-1761

Isaac Bronkhorst

1769

58v

4-5-1761

Gosuinus Zaaymans

1769

59

4-5-1761

Pieter Temperman

Wilhelmina Witkers weduwe Johannes Bouwman Johan Christiaan Blomberg Abraham van de Vol-

Joos Willaard

Maarten Anthonissen juffrouw Lamotte

Maarten Anthonissen Arnoldus Wiggers

Jan Jacobsen de Fouw

achterhaven

Elisabeth Bouwens

straat

Janis van de Steene

straat

juffrouw Deyts

oostzijde Molendijk

Molendijk

straat

Jan Vervoort

huis

westzijde Langevorststraat

straat

Adriaan Cornelissen Janis van de Steene

Korte Vorststraat

juffrouw Deytz

huis

Langevorststraat

stadswal

straat

stadsgang

huis

Ganzepoortstraat bij de

Pieter de Keyser

Pieter Zwartenbroek Gansepoort

straat

straat


erfgenamen Johan van D'Alwich en Johanna van Canfort Francois Wittiers

keren Jacob Almekinderen

1769

59, 59v

25-5-1761

1769

59v, 60

2-6-1761

1769

60

2-6-1761

Quirijn de Lasabel schepen

Martinus van den Elsken

1769

60, 60v

8-6-1761

Adriana Lafort

1769

61

..-6-1761

1769

61, 61v

..6-1761

1769

61v, 62

..-6-1761

1769

62

..-6-1761

1769 1769

62, 62v 62v

..-6-1761 13-7-1761

1769

62v, 63

13-7-1761

1769

63, 63v

20-7-1761

1769

63v, 64

7-9-1761

1769

64

7-9-1761

1769

64-65

7-9-1761

1769

65

14-9-1761

erfgenamen Johanna de Winter weduwe Thomas Lafort boedelhouders Catharina Ursula Sautijn weduwe burgemeester Adriaan Isebree boedelhouders Catharina Ursula Sautijn weduwe burgemeester Adriaan Isebree boedelhouders Catharina Ursula Sautijn weduwe burgemeester Adriaan Isebree boedelhouders Catharina Ursula Sautijn weduwe burgemeester Adriaan Isebree Adriaan Vermaas Martinus van der Heide Johan Pieter Dassevael en Johan Engelbertus Cantzlaar Abraham van Citters en Maria Johanna Verschuyl erfgenamen Janna van den Berge overleden huisvrouw Benjamin Adriaansen den Boer erfgenamen Janna van den Berge overleden huisvrouw Benjamin Adriaansen den Boer Johanna Schermer weduwe dijkgraaf Jacobus Keetlaer Leendert Mus

Pieter de Keyser oudschepen en raad

hoveniering met huis, schuur en bakkeet huis en schuur genaamd "den Struykelblok" schuurtje geweest zijnde een stamphuis helft in het huis

poort Terwelhoek

straat

weg

Adriaan Zaayerd

koper

even buiten de Koepoort aan de stadssingel even buiten de Hoofdpoort aan de haven

weg

weg

Cornelis van Damme

Dingeman van Steenhoven

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Korte Kerkstraat

weduwe Jan van Klugten

bode Gerrit Baarens

straat

Jan Doense

Johan Ysebree schepen en raad

huis

westzijde kade tegenover het visperk

haven

straat

mr. Adolf Westerwijk

stad Goes

Maarten Anthonissen

huis

oostzijde Grote Markt

Marcus Boddingius

Thomas Baakens

Grote Markt

weduwe dhr. de Crane

Jan Seybel

huis genaamd "de Bonte Mantel"

oostzijde Langevorststraat

stadswal

stadsgang

straat

Jan van de Velde

Jacques Anthonie Bourdon

speelhof met zomerhuis

100 gemeten Kloetinge tussen de Heernisseweg en Paapsland

Pieter de Keyser

Willem van der Bilt

weduwe Johan van Thiel

weg

Cornelis Steenaart Huibregt Snoep

huis helft in de bakkerij

straat straat

Pieter Verdonk Francois Zandijk

Jan van Halle plein

Jan van Halle Hendrikus Buiker

Gerardus Johannes Boon schepen

zoutkeet met 2 pannen

Voorstad westzijde Ganzepoortstraat aan de haven

weg

Sander Visser

Anthonie van de Putte

Willem de Jonge

mr. Laurens Pieter van de Spiegel schepen, raad en secretaris Job Jobsen

huis

Wijngaardstraat

straat

Samuel Stokmans

Samuel Stokmans

procureur Leonard de Fouw

huis

noordzijde kade

Adriaan Coutsyn

kade

watermolen

achterhaven

Benjamin Adriaansen den Boer

helftscheiding in het huis

oostzijde St. Jacobstraat

Samuel Crombout

Leendert Hartogh

straat

straat

Maarten Anthonissen

hofstede

westzijde Nieuwstraat

straat

Korte Stoofstraat

Iman Boutens

Korte Stoofstraat

Cornelis Janissen Ver-

huis

Wijngaardstraat

straat

burgemeester Pie-

heer van Elle-

Marinus Vleugel


plakke Paulina Beukeling weduwe Hendrik van Oostenrijk Jan Willem Boddaert raad en secretaris Pieter Sloover

huis

's-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

ter Ossewaarde weduwe Willem Hoogenhoed

huis en bakkerij

Lange Kerkstraat

verkoper

Jan Rapholm

straat

koper

huis

zuidzijde Stoofstraat

Johan van Thiel

huis

oostzijde kade

erfgenamen Johan Canisius

Marinus van Groeneweege kade

straat

Adam van Rijk

Pieter van Sassegem Willem beyaard

Jan Starrenbergh

huis

Lange Kerkstraat

Lange Vorststraat

Hendrik Hallewaard

Lange Kerkstraat

Gerard Willemsen

Petrus del Haye

huis

noordzijde Voorstad

Jacobus Jaspersen

straat

Pieter Bosman

Pieter Bosman

Anna Dunewet weduwe Jan de Vlieger Dignus van den Oever

huis

Korte Vorststraat

straat

juffrouw Lamotte

juffrouw Lamotte

Arnoldus Wiggers

schuurtje

einde van de Voorstad

grote boomgaard

huis

Voorstad

straat

Alexander Begh

huis

St. Adriaanstraat

A.F. Groneman

huis

Wijngaardstraat

weduwe burgemeester Cornelis Ossewaarde roomse kerk

Willem van den Berge Jannetje Veltenboer Johanna Veryser weduwe Jan Soetebier straat

straat

Adriaan Soetebier

Willem van den Berge Jannetje Veltenboer weduwe burgemeester Cornelis Ossewaarde Cornelis Briel

Jan Poortvliet

Johan de Jongh

speelhof met zomerhuis huis

Schipperswegeling

Schipperswegeling

Gerard de Leeuw

weduwe Quirijn Mus

Ganzepoortstraat

Pieter de Keyser

Frederik Hooglander Jan Cats

Jan Cats

straat

huis

oostzijde Langevorststraat

stadswal

Philip Kempe

straat

Cornelis van Leeuwen

1/4e deel in het huis aandeel in de zoutkeet met 2 pannen 3/4e deel in de stal

Magdalenastraat

straat of Oprel G.J. Boon

weduwe Wawelaar haven

straat

oostzijde haven

matheus van Houten Johannes Couwens

Stoofstraat

Pieter Sloover

straat

huis

westzijde Langevorststraat oostzijde haven

Pieter van Sassegem straat

juffrouw Deytz

oude haven

gank

Janus Mispelbloms pakhuis nieuwe haven

Jacob van den

Cornelis Steenaart

Francois Wittiers

1769

65v

14-9-1761

Maria Jacoba en Isabella Clasina de Zwarte

1769

65v, 66

5-10-1761

Willem Gorsse

1769

66, 66v

Jan Scharlaken

1769

66v, 67

16-111761 ..-11-1761

1769

67v, 68

19-1-1762

1769

68

19-1-1762

1769

68v

19-1-1762

1769

68v

19-1-1762

1769

68v, 69

19-1-1762

1769

69

19-1-1762

1769

69, 69v

19-1-1762

1769

70

1-2-1762

1769

70

8-2-1762

1769

70v

8-3-1762

1769

70v, 71

8-3-1762

Josina Hamersveld weduwe Lurkus Levintie Immers weduwe procureur Samuel Aarnouts mr. Johan van Thiel

1769

71

8-3-1762

mr. Johan van Thiel

1769

71, 71v

8-3-1762

1769

71v, 72

22-3-1762

Geertruida de Vroe weduwe Jan van Thiel Pieter Maas

1769

72, 72v

19-4-1762

diverse portionarissen

Cornelis van Oudenhooven diverse portionarissen

1769

72v, 73

24-5-1762

houders gerepudieerde

armen van Sinoutsker-

Elisabeth Tekelenburg weduwe Jacobus Drabbe boedelhouders Johanna Schermer weduwe J. Keetlaer Maria Johanna NN weduwe Gerbrand Jansen Kodde Adriaan Soetebier en Janna Schaelie Adriaan Soetebier en Janna Schaelie Catharina Haasdonk weduwe Zeeger Coren Guilliaam van Wijtvlied erfgenamen Matia Jobina Verselewel weduwe Maximiliaan de Bourghelle Gerard de Leeuw

Lodewijk van de Casteele mr. Johan van Thiel

Geertruida de Vroe weduwe Jan van Thiel Geertruida de Vroe weduwe Jan van Thiel mr. Johan van Thiel

zoutkeet met 2 pannen huis

St. Adriaanstraat

woutsdijk Cornelis Meerman

plein

erfgenamen Jacobus Coomans

Jannetje Veltenboer straat

gang

Gijsbrecht van den Ende Hubregt Smallegange erfgenamen mevrouw Bourghelle straat


1769

73, 73v

24-5-1762

boedel jacobus Hoogenhoed en Johanna van Cuilenburgh Cornelis van de Weele

1769

73v

24-5-1762

Maarten Anthonissen

1769

73v, 74

28-6-1762

1769

74

28-6-1762

1769

74v

28-6-1762

1769

74v, 75

5-7-1762

1769

75

5-7-1762

1769

75

5-7-1762

1769

75v

5-7-1762

1769

75v

5-7-1762

1769

76

6-9-1762

Marinus en jacobus Brandt en Aarnout Westveer boedelhouders Anthoni Coene gehuwd met de weduwe van Dyngeman Bienon erfgenamen Jacoba Huysheere weduwe van Jacob van Stee erfgenamen Geertruida de Leeuw overleden husivrouw Adolph Hageman erfgenamen Geertruida de Leeuw overleden husivrouw Adolph Hageman erfgenamen Geertruida de Leeuw overleden husivrouw Adolph Hageman erfgenamen Geertruida de Leeuw overleden husivrouw Adolph Hageman erfgenamen Geertruida de Leeuw overleden husivrouw Adolph Hageman Johanna Lopse

1769

76, 76v

20-9-1762

1769

76v

20-9-1762

1769

76v, 77

20-9-1762

1769

77

27-9-1762

Hubertus van der Weyde Adam van Rijk erfgenamen Catharina Haasdonk weduwe Zeger Coorns boedelhouders secretaris Adriaan van Oostee en diens vrouw

ke met doorlevering aan Dirk Weyerman

secretaris Adriaan op 't Hof Apollonia Sinoutskerke

Zeger lemmens

Broeke

speelhof met zomerhuis huis

Terwelhoek

-

-

-

-

oostzijde Grote Markt

Oude Vismarkt

Grote Markt

huis

Lange Kerkstraat

straat

erfgenamen Cornelis de Jager weduwe Jan van den Berge

weduwe Jan van den Berge

burgemeester Cornelis Lopse weduwe Jan van Rosendaal

Jan Voorhans

huis genaamd "het Moolentje"

aan de dijk buiten de 'sHeer hendrikskinderenpoort

Jan Kouwens

berm van de dijk

Jan Kouwens

Jan Kouwens

Adriana Ossewaarde

husi

westzijde kade

haven

Anthoni van Schakerloo

Adriaan de Beste

achterhaven

Adolph Hageman

speelhof met zomerhuis

aan de stadssingel in het Oude Goese Ambacht

Jan Zeevaart

singel

Samuel Vertregt

erfgenamen Pieter Logiersen

Francois Hageman

husi

's-Heer Hendrikskinderenstraat

verkopers

Jelier Steenbakker

straat

verkopers

Gerard de Jonge

huis

's-Heer hendrikskinderenstraat

Catharina van Strien

Catharina van Strien

straat

David de Klerk

Cornelis Leynsen Dijkwel

stal

Nieuwstraat

koper

Marinus Zuidijk

straat

koper

Theodorus Cornelis Huibregtsen

kroeg genaamd "het Wapen van Amsterdam"

's-Heer Hendrikskinderenstraat

Marinus Rijkaard

Francois Hageman

straat

dijk

burgemeester Cornelis Lopse

aandeel in de zoutkeet met 2 pannen huis

oostzijde haven

Geerardus Johannes Boon

Johannis Couwens nieuwe haven

gank

Papegaaistraat

Nicolaas Vermaas

Martina Huige

straat

Marcus Boddingius

predikant Cornelis Zoutmaat Thomas Heiblom

huis

Beestenmarkt

weduwe Hobius

Beestenmarkt

weduwe Hobius

huis

Voorstad

A. Stokmans

Jacobus Bosmans

Jacobus van de Velde straat

Adriaan den Boer

huis

Grote Markt

erfgenamen generaal Johan Canisius

Grote Markt

Petrus del Haye

weduwe van Loenhout

weduwe Elias Joel

achterstraatje


1769

77, 77v

4-10-1762

Jacob Heemskerke

1769

77v, 78

Pieter van der Hagen

1769

78

1769

78

25-101762 25-101762 8-11-1762

1769

78v

6-12-1762

1769

79

6-12-1762

1769

79

6-12-1762

1769

79, 79v

1769

79v

1769

79v, 80

1769

80, 80v

1769

80v

1769

80v

1769

81

1769

81

1769

81

1769

81v

20-121762 20-121762 20-121762 20-121762 20-121762 20-121762 20-121762 20-121762 20-121762 28-2-1763

1769

81v, 82

28-2-1763

1769

82, 82v

28-2-1763

1769

82v, 83

28-2-1763

Marinus Groenewegen

1769 1769

83 83

28-2-1763 28-2-1763

Dignus van den Oever Jan de Voet

Aegidius Petreus Neeltje Crabbe weduwe Cornelis Claassen Kievit boedelhouders secretaris Adriaan van Oostee en Cornelia Wils boedelhouders secretaris Adriaan van Oostee en Cornelia Wils boedelhouders secretaris Adriaan van Oostee en Cornelia Wils schipper Steven van de Werke schipper Steven van de Werke Quirijn de Lasabel en jan van Wyngen Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw erfgenamen Jacoba Huysheere weduwe Jacob van Stee Gideon Davidsen Vervenne erfgenamen Joos Hooglander

Cornelis Mispelblomme Johan Engelbertus Cantzelaar Jan den Koning

huis

St. Jacobstraat

straat

Pieter de Keyser

Adam van Rijk

Cornelis Steenaart

huis en apotheek

westzijde kade

kade

weduwe jan Haak

Ossenhoofdstraat

oliemolen en huis en pakhuis huis

op en bij de Kattenbergh tussen de 2 waterpoorten

bleek

stadswal

stadswal

erfgenamen burgemeester Canisius stadswal

kade

verkoper

achterhaven

Cornelis Oversluis

A. Krekelenbergh

huis

bij de St. Jacobstraat in de Bocht van Genee

-

-

straatje

Jan Bolsen

A. Krekelenbergh

huis en stalling

stadswal

Adriaan Blommert

straat

Quirijn de Lasabel

Marinus van Balen

huis

op het plein bij de bleek van Quirijn de Lasabel aan de Gansepoort St. Adriaanstraat

Jacobmina de Wijs

straat

Gerard Jorissen

mr. Cornelis Keetlaer

schipper Jan de Voet

hovenieringe met huis en schuur hoveniering met huis en schuur huis

Hubelamshoek

Philip Kempe

wegeling

straat

straat

tegenover de grote boomgaard Grote Markt

Guilliaam Joel

Sander Visser

straat

Guilliaam Joel

Korte Vorststraat

Grote Markt

juffrouw Lamotte

stadsgrond

stadsgrond

Job Jobsen van der Maas

Janis van de Steene mr. jan van Thiel

stadsgrond

stal en wagenhuis

even buiten de Bleekveldse Poort -

weduwe Joos Willaard stadsgrond

Frans Hageman

dhr. van Eps

straat

Johan Flodorp

Willem Bonte

huis

Nieuwstraat

straat

Marinus Wisse

de bleek

Pieter Tavenier

Jan Cadui

2 huisjes

Nieuwstraat

straat

Jacob Oosthakker

verkoper

Jan Cadui

huis

straat

Frans Hageman

Johan Flodorp

weduwe Jan Marinussen Vervoord Cornelis Boutens

huis genaamd "sLands Welvaren" hoefje of koemelkersplaats

's-Heer hendrikskinderenstraat tussen de 2 waterpoorten 100 gemeten van Kloetinge

erfgenamen jan de Seine Marinus Rijkaard

kade

stadsgrond

Pieter de Windt

Pieter de Windt

Geerard de Leeuw

Jacobus Louwaard

singel

Jacobus Bosgans

Robertus van Nol

huis

Frederik Hooglander met doorlevering aan Samuel Crombout Jannetje Jacobs weduwe Maarten Callemijn

huis

Jan Zeevaard en Jacobus Kodde Adolph Hageman

houtschuur

Jacob Ronner Andries van der Mast

huis genaamd "de Vier Heemskinderen" huis huis

oostzijde Lange Kerkstraat St. Jacobstraat

Francois de Bast

Zacharias Coenraads weduwe Josias van straat Pappelen

straat

Francois de Bast

Steven van de Werke

Willem Lagaay

-

-

straat

straat

Jan Scharlaken

Korte Vorststraat Papegaaistraat

Jan van Huise Boudewijn Kramer

Balten Hollestelle Sacharias Coen-

straat weduwe Jan van

Mennonietenkerk straat


1769

83, 83v

7-3-1763

erfgenamen Adriana de Rijke en Pieter Gijs erfgenamen Adriana de Rijke en Pieter Gijs erfgenamen Adriana de Rijke en Pieter Gijs

1769

83v

7-3-1763

1769

83v, 84

7-3-1763

1769 1769

84 84, 84v

7-3-1763 7-3-1763

Izak Pik Jan Thienpond

1769

84v

7-3-1763

1769 1769

84v, 85 85

7-3-1763 14-3-1763

erfgenamen Jacobmina Schelstrate weduwe Cornelis Snoep mr. Jan van Thiel Jan Landman

1769 1769

85, 85v 85v

14-3-1763 21-3-1763

1769

85v, 86

11-4-1763

1769

86

1769

Jan Morgen

huis

Korte Vorststraat

straat

raads Jacobus Hagen

Petrus del Haye

huis

Nieuwstraat

-

M. de Meyer

straat

Jan Rapholm met doorlevering aan Jan Thienpond Jan Aalbregtsen Jan Willem Boddaert raad en secretaris Philip de Bruine

huis

Wittepaardstraat

Cornelis Briels

koper

weduwe Lieven van Loo

huis stal

Wijngaardstraat Kreukelmarkt

Agnespad koper

Agnespad Kreukelmarkt

huis

Langevorststraat

straat Johan Pieter Dassevael straat

Janis van de Steene

Alardus Buiker

Jan van Es Johan Pieter Dassevael Wilhelmina Witkens

huis huis en pakhuis genaamd "den Roeton" huis huis

Langevorststraat -

stadswal Mathijs Krekendamme

Philip Kempe straat

straat Willem Dekker

Cornelis van Leeuwen Willem Dekker

Lange Kerkstrata westzijde kade

Jan Sterrenbergh kade

Jan Sterrenbergh Adolph Hageman

straat Ossenhoofdstraat

Cornelis Verplakke Willem Ribbe

Cornelis van Leeuwen Frederik Roeteringh

de Voorde Levien Jason

Machiel Poortvliet erfgenamen Isabella Eversdijk straat

Marinus de Meyer schepen en raad

huis

noordwesthoek Beestenmarkt

erfgenamen Jan van den Huisse

Beestenmarkt

straat

Hubregt van Klugten weduwe Theunis den Boer Petrus del Haye

11-4-1763

Gerard Willemsen erfgenamen predikant Johan Andriessen predikant Marcus Jacobus Braeu te Nijmegen Everwijn Anthonissen

Jan Jansen

Vlasmarkt

Vlasmarkt

Marinus Ramond

25-4-1763

Pieter de Jongh

Willem de Jongh

Wijngaardstraat

straat

heer van Ellewoutsdijk koper

Jan Cadui

86v

schutterij de Edele Colevenieringe

schutterij de Edele Colevenieringe

1769 1769

86v, 87 87

25-4-1763 2-5-1763

Willem de Jongh Marinus Pleune

Pieter de Jongh Johan Hendrik Fitsner

Oprel Grote Markt Nieuwstraat

Oprel straat

87, 87v 87v

2-5-1763 9-5-1763

Marinus Pleune erfgenamen Dignus Boutens

Willem de Kok Adriaan Jaspersen

Wijngaardstraat oostzijde Kade

straat koper

Stoffel de Jongh Pieter van Sassegem Marinus Visser Francois de Keyser

Sander Visser Pieter van Sassegem Marinus Visser kade

Hendrik Mispelblom Dina Eeuwouts

1769 1769

1769

87v, 88

9-5-1763

Aarnout Jaspersen

Leendert Reinhout

huis en broodbakkerij huis en brouwerij genaamd "de Gans" huis pakhusi en loderij met schuurtje huis huis (+huis daarachter in de Armenhoek) huis en schuur

Nieuwstraat

straat

Korte Stoofstraat

1769

88

9-5-1763

Pieternella Gommerts Klap

huis

's-Heer Hendrikskinderenstraat

weduwe Hendrik van Oostenrijk

Gommert Klap

weduwe Marinus France Johanna van de Steene

1769 1769

88 88, 88v

9-5-1763 9-5-1763

Evert van Nakke Gijsbrecht Proost

huis huis

noordzijde kade Korte Nieuwstraat

Adriaan Coutsyn Christiaan van der Linde

kade straat

watermolen Jan de Voet

achterhaven Thomas Swart

1769

88v

16-5-1763

erfgenamen Pieternella Dignusse Geense weduwe Johannis Staal Job van der Maas erfgenamen Neeltie Sanders, weduwe Joos Toch boedelhouders Willem Bonte en zijn huisvrouw Jacobmina Bokstal

weduwe Marinus France straat

Janna Mathijsse Wondervens weduwe Jan Vervoort

huis

oostzijde Ganzepoortstraat

Adriaan Step

Frans Carol

straat

Adriaan Step

het straatje weduwe Benjamin den Boer


1769

88v, 89

16-5-1763

1769

89

16-5-1763

1769

89

6-6-1763

boedelhouders Willem Bonte en zijn huisvrouw Jacobmina Bokstal Janna Mathijsse Wondervens weduwe Jan Vervoort Cornelis landschot

Adriaan jaspersen

huis

westzijde Nieuwstraat

straat

Marinus Visser

de bleek

erfgenamen Logier Steenbakker

Mathijs Bondoy

huis

oostzijde Ganzepoortstraat

Adriaan Step

Frans Carol

straat

Adriaan Step

Marinus Ramon

huis

Wijngaardstraat

straat

Marinus Vleugel

Marinus Ramon

Cornelis van Kogelenbergh

huis

straat

Jan Jansen

heer van Ellewoutsdijk Jan de Fouw

Abraham Verschaare

huis

Adriaan Facryt

straat

roomse kerk

roomse kerk

11-7-1763

gecombineerd arm- en weeshuis erfgenamen Dina Bom

straat tussen de Vlasmarkt en de Beestenmarkt Manhuisstraat

heer van Ellewoutsdijk Jan Jansen

1769

89, 89v

6-6-1763

1769

89v

6-6-1763

1769

89v, 90

Oprel

Johannes Flodorp

Jacobus tavenier

Albertus Winterooy

Adolph Hageman

dijk

1769

90, 90v

11-7-1763

Johan de Koning

huis

weduwe Cornelis Loenhout

Grote Markt

weduwe Cornelis Harink

het Sevenhoekstraatje

1769

90v

18-7-1763

Magdalena Jacoba Craan weduwe J. Schelkes J.A. Bourdon

onder aan het Bolwerk van de windkorenmolen noordzijde Grote Markt

Hendrik Mispelblom Marinus Rijkaard

Oprel Vlasmarkt

11-7-1763

2/3e deel in het huis huis

Oprel Grote Markt

90

Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw Tobias de Jonge

1769

Christoffel de Jongh

18-7-1763

Machiel Heyne

weduwe Jan van Thiel straat

1769 1769

91, 91v 91v

12-9-1763 12-9-1763

diaconie namens Adolph Schoon Jan Claassen Hoondert Hendrik Nieuwburg

Marinus van Leeuwen Engel Buiker

huis huis

1769

92

12-9-1763

Jan Caduy

Jan de Koning

2 huizen

zuidzijde Voorstad westzijde Langevorststraat Nieuwstraat

straat

mr. Willem van der Bilt Johannes Mispelblom Christiaan Pover Jannetje van Rosendaal Jacob Oosthakker

weg

90v, 91

tussen de Heernisseweg en Paapsland Lange Kerkstraat

Pieter de Keyser

1769

speelhof met zomerhuis huis

1769

92

Jan van Halle

Christiaan Kesselaar

huis

Voorstad

Thomas Heiblom

straat

1769

92, 92v

10-101763 10-101763

Adolf Frederik Groneman

Boudewijn Kouwen

Terwelhoek

straat

het dreefje

1769

92v

Jacobus Louwaard

Pieter Mathijssen

Molendijk

verkoper

Bart Winterooy

1769

92v, 93

Pieter Mathijssen

Jacobus Louwaard

huis

Molendijk

Jacobus Reinhout

Dirk van de Visse

1769

93, 93v

17-101763 17-101763 14-111763

hoveniering met huis, schuur en keet huis

David Patijn

huis en schuur

in de Westerschanse aan het eind van de havendijk

-

-

1769

93v

Willem van den Berge

huis en schuurtje

Voorstad

straat

wegeling

1769

93v, 94

14-111763 21-111763

Cornelis van der Heide (doorlevering aan Machiel Hoevens) en Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw Johannes Raas Harman D. van Veen

huis genaamd "sLands Welvaren"

tussen de 2 waterpoorten

kade

stad

Janna Mathijsse Wondervens weduwe Jan

Korte Vorststraat Christiaan Pover straat

Cornelis Visser Jan Sonius weduwe Jan de Fouw Dignus van den Oever Sander Visser

Logier Sterkenrooy Bartolomeus Wybo -

Boudewijn Kramer Pieter de Windt

G.J. Boon straat weduwe Adriaan van Strien erfgenamen Jan de Saine Guilliaam Joel Jan Emaire

straat straat -

Pieter de Windt


Marinussen Vervoord Bartholomeus Wybo

Dirk van den Visse

huis

westzijde Molendijk

koper

Cornelis Steenaart

Jan Kogelenbergh

huis

Korte Nieuwstraat

Cornelis Steenaart

Jan Zuidweg

St. Jacobstraat

Margaretha Vrysers weduwe Jan van den Berge Margaretha Vrysers weduwe Jan van den Berge Francois Wittiers

Abraham Verschaare

huis genaamd "de Smakke" huis

mr. Willem van der Bilt straat

Johannes Cambue

huis

Pieter Welle

huis en bakkerij

Antje Verzee weduwe Jan Dirksen van Zwol Antoni Snoep

Hendrika de Pree weduwe Adriaan Ribbe Jacob de Croo

huis huis

Adriaan Cornelissen van der Plas Quirijn Bliek

Gerard van den Elden

huis

Susanna Metser

huis

Stevelina Daniels de Jonge weduwe Jan Bliek Boudewijn Kramer

Dignus catsman

huis

Marinus Gorssen

Jan Welle de jonge

Jan Blom

1769

94

5-12-1763

1769

95v, 96

1769

96

1769

96, 96v

19-121763 19-121763 16-1-1764

1769

96v

16-1-1764

1769

96v, 97

30-1-1764

1769

97, 97v

20-2-1764

1769

97v

20-2-1764

1769

97v, 98

20-2-1764

1769

98

27-2-1764

1769

98v

27-2-1764

1769

98v, 99

27-2-1764

1769

99, 99v

5-3-1764

1769

99v

5-3-1764

erfgenamen Elisabeth Leenderts weduwe Hendrik van de Groeneveld diaconie

1769

99v, 100 100

5-3-1764

Antoni Snoep

12-3-1764

1769 1769 1769 1769

1769

100, 100v 101 101102

102

Jan Stein

Pieter Mathijssen

Huibregt de Vos

straat

Hendrik Mispelblom weduwe H. Buis

Adam van Rijk

gang van het Schippershuis Kattestraatje

Lange Kerkstraat op de hoek van het Kattestraatje St. Adriaanstraat

straat

weduwe jan Soetebier

het slot

Boudewijn Kouwen

straat

hoek van de afrijd naar de Beestenmarkt noordzijde Papegaaistraat zuidzijde Papegaaistraat Nieuwstraat

straat

straat

Quirijn Bliek

Jan Amijs

weduwe Pieter Coomans Joos vervenne

straat

Daniel Jansen

Daniel Jansen

Christiaan van de Linde Hendrik Fitsner

weduwe Pieter Coomans Maarten Anthonissen Ossenhoofdstraat

straat

straat

hoek van de Oprel naar de Beestenmarkt westzijde kade

Pieter Welle

huis en timmermanswinkel (Korte Vorststraat) huis

Papegaaistraat

Korte Vorststraat

tussen de 2 waterpoorten

Jan Arnold Sluik

huis genaamd "de Groene Jager" huis

hoek van de Beestenmarkt Ganzepoortstraat

Johannis de Koning

Johannis Polderman

huis

12-3-1764

Johannis de Koning

Willem van Gogh

19-3-1764 26-3-1764

Cornelis Steenaart Adriana Roepel weduwe Bernardus Creuits en voogden Johanna Creuits Adriana Roepel weduwe Bernardus Creuits en voogden Johan-

Willem Hein Mathijs van Ooy

huis genaamd "de Blaauwe Steen" huis huis genaamd "het Huys van Nassouwe"

noordzijde Oprel Grote Markt aan de Blaauwe Steen

Everwijn Anthonissen

huis

26-3-1764

Pieter van der helk Jan de Puit

kade

Oprel Beestenmarkt Gerard de Leeuw

weduwe H. Buis

Maarten Anthonissen Jan Amijs

achterhaven

weduwe Jan Vervoord

weduwe Jan Braad

Andries van der Mast

straat

haven

Pieter de Windt

achterhaven

Abraham Murre

Jan van 't Hof

vrouw Aegidius Stokmans stadswal

Beestenmarkt

Oprel

Pieter de Keyser

straat

Oprel

Laurens de Winter

Oprel

St. Jacobstraat

straat

Maarten Anthonissen

Voorstad aan de Blaauwe Steen

straat straat

Pieter Verdonk Blaauwe Steen

Maarten Anthonissen Jan van Halle Cornelis Peman

bij de kade aan de Oprel van de 's-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

erfgenamen burgemeester Canisius

weduwe Jan Coutsyn Jacobus Dijkwel

Ossenhoofdstraat

Jan van Halle Jan Zuidweg

Nicolaas van der Hagen


1769

102, 102v

26-3-1764

1769

102v

26-3-1764

1769

102v, 103 103

2-4-1764

1769

2-4-1764

na Creuits Adriana Roepel weduwe Bernardus Creuits en voogden Johanna Creuits Adriana Roepel weduwe Bernardus Creuits en voogden Johanna Creuits Jan Welle den ouden

A.A. Loo

huis

Grote Markt

Arnoldus Wiggers

Johanna dela Motte

Grote Markt

mr. Daniel Canisius

Adriana Roepel weduwe Bernardus Creuits

helft van het huis en bakkerij

Wijngaardstraat

straat

het schuttershof de Edele Busse

Cornelis Wagenaar

Quirijn de Lasabel

Andries Welle

huis

St. Adriaanstrata

Cornelis Steenaart

Pieter Goffau en Helena Carstanje Johan de Jongh

1/3e deel in het huis huis en pakhuis

Wijngaardstraat

weduwe Jan de Zwarte straat

straat

Willem Klaassen en huisvrouw Antoni van Schakerloo

Jan le Cointre

Beestenmarkt

Boudewijn Kouwen weduwe Willem Vogel Jan Caduy

Maurits Hybe

Beestenmarkt

Geertruid van Baaren weduwe Jacobus Absalomsen Mathijs van Cromvlied

Mathijs van Cromvlied

huis

oostzijde Grote Markt

Korte Vorststraat

Grote Markt

mr. Dignus Cornelissen Keetlaer

Geertruid van Baaren weduwe Jacobus Absalomsen Pieter metser en Johanna Vereyke Cornelis Welle

huis

westzijde Korte Kerkstraat

straat

Susanna Ossewaarde

achterstraatje

Pieter Zegersen

huis

Langevorststraat

strata

Adriaan Dooman

Adriaan Dooman

huis genaamd "de Vier Heemskinderen" huis huis en achterkeuken

Nieuwstraat

Pieter Slover

Abraham van Klink Anthoni Claassen

straat

Stoofstraat

Stoofstraat hoek van de Lombaardstraat en de St. Jacobstraat westzijde kade

Anthoni de Bruine St. Jacobstraat

straat Lombaardstraat

Jan Mus Mathijs Krikkendamme

Marinus Zuidijk Willem Ribbe

kade

Adolph Hageman

Ossenhoofdstraat

Samuel Vertregt

Samuel Vertregt

achterhaven

Maarten Anthonissen

Johannes Kouwens straat

weduwe Theunis den Boer Johannes Kouwens

Maarten Anthonissen mr. J.A. de Perponcher Sedlnitzky mr. Daniel Canisius

1769

103, 103v

9-4-1764

1769

103v

9-4-1764

1769

103v, 104

9-4-1764

1769

104

9-4-1764

1769

104, 104v

30-4-1764

1769 1769

104v 104v, 105

30-4-1764 7-5-1764

Cornelis Welle predikant Reinardus Camphuis

Jan de Zwarte Jan Schakerloo

1769

105, 105v 105v, 106 106, 106v

21-5-1764

Frederik Roeteringh

Gillis Clement Keetlaer

huis

21-5-1764

Pieter Bokelaar

huis en schuur

28-5-1764

erfgenamen Marinus Hoekman Pieter van de Visse

huis

1769

106v

28-5-1764

Hendrik Visser

huis

Bocht van Genee

stadswal

straat

Samuel Vertregt

Steven van de Werke

1769

106v, 107

28-5-1764

Maria Noorthoeve

Tannetie van den Plasse, weduwe Jan van Bregt Pieter Anthonissen de Munninck Jan van de Visse

's-Heer hendrikskinderendijk Molendijk

huis

Molendijk

achterhaven

straat

Dirk van de Visse

1769 1769

107 107, 107v 108 108, 108v

28-5-1764 4-6-1764

Johannis Willemsen Elisabeth Steenbakker en Cornelia de Mol Jacoba van Liere Jacoba van Liere

Janus van Waarde Pieter Gommertsen Klap Jacobus Louwaard Johan Lodewijk Liewer

huis huis

Armenhoek 's-Heer Hendrikskinderenstraat aan de stadswal opgank bij de Gansepoort

Cornelis Boutens Cornelis Huibregtsen stadswal Gansepoort

erfgenamen Cornelia van Kogelenberg Sander Visser Willem van der Heide koper stadsgrond

straat straat

straat Cornelis Huibregtsen

Janus Jacobsen stadsgrond

Balten van Weele stadsgrond

1769 1769

1769 1769

2-7-1764 2-7-1764

Pieternella Boutens weduwe Jan de Klerk Jannetje Jacobs weduwe Maarten Callemijn

schuurtje pakhuis

Pieter Wagenaar


1769 1769

108v 108v

2-7-1764 2-7-1764

1769

109

16-7-1764

Gijsbregt Proost weduwe Hendrik van Oostenrijk Susanna Ossewaarde

huis speelhof

Adriaan Dooman

Jacobus Proost Theordor Cornelis Hubregtsen procureur Frederik Roeteringh Maarten Anthonissen

stadsgrond Albertus Winteroy

stadsgrond Pieter de Zager

stadsgrond Gommert Klap

Donkere Poort stadsgang

huis

naast de Donkere Poort ’s-Heer Hendrikskinderenstraat Korte Kerkstraat

straat

achterstraatje

weduwe Absalomsen

huis

Lange Kerkstraat

Langevorststraat

Abraham Verschare Frederik Kets

1769

23-7-1764

1769

109, 109v 109v

straat

Jan van Starrenbergh

23-7-1764

Maarten Anthonissen

Jan Duinkerke

huis

kade

Pieter Bos

Zoute Veste

Francois Duinkerke

Jacob Leys

Samuel Vertregt

stadsplein

koper

Marinus Goeree

singel

17-9-1764 24-9-1764

Pieter Huysman Jan Zeevaard

Rokus de Kok Jan de Koning

Marinus Pleune stadsgrond

Jan de Fouw stadsgrond

Francois Wittiers stadsgrond

Beestenmarkt stadsgrond

110v

8-10-1764

Catharina Doks

Jan Voorhans

Jacobus Engelsen

Jacobus Engelsen

straat

1769

111

8-10-1764

Stoffelina Leenderts Mus

huis

St. Adriaanstraat

Gerard Jorissen

straat

Abraham van de Moere

Maarten Anthonissen

1769

111

8-10-1764

houders gerepudieerde boedel weduwe Jan Baptiste van den Berge houders gerepudieerde boedel weduwe Jan Baptiste van den Berge Martyna Duinkerke

wagenmakerswinkel huis helft in de houtschuur huis

tussen de 2 waterpoorten even buiten de Gansepoort zuidzijde Beestenmarkt even buiten de Bleekveldse Poort Voorstad

1769

110

17-9-1764

1769 1769

110 110v

1769

Maria Duynkerke

huis

straat

Pieter Bos

111v

15-101764

Adolf Hageman

Jan Zeevaard

nieuwe haven

stadserve

1769

111v

Hendrik Nieuwburgh

Jan Oudelande

Molendijk

achterhaven

Adriaan Gandolf

112

Willem Gorsse

Gabriel d’Erto

huis

straat

J.W. Boddaart

Mathijs Cromvliet

1769

113

Simon Blom

huis

straat

weduwe Martinus Rogge

weduwe Pieter Coomans

Joos Vervenne

1769

113v

12-111764

Simon Blom

pakhuis

Korte Nieuwstraat

Izacq Bronkhorst

straat

Gijsbrecht Proost

-

1769

113v, 114

26-111764

houders gerepudieerde boedel Christiaan van de Linde houders gerepudieerde boedel Christiaan van de Linde Abraham van Citters

westzijde Lange Kerkstraat Langevorststraat

Adriaan Cornelissen Jan Rapholm

straat

1769

22-101764 29-101764 12-111764

aandeel in meestoof de Zon en stamphuis huis

Nicolaas van der Hagen stadserve

Zoute Veste

1769

tussen de 2 waterpoorten oostzijde haven

Maria Coomans

-

-

-

-

-

1769

114v

mevrouw J.H. Deitz

Jacob Horse Hendrik Dantzig

huis

-

Cornelis van Oudenhoven -

1769

114v

Hendrik Visser

huis

oostzijde Langevorststraat

stadswal

weduwe Izaacq Wale

straat

Willem de Wale

1769

114v

Martinus van den Elsken erfgenamen Anna Domburg weduwe Adriaan Visser Anthony de Bruine

Wilhelmina Witkens -

Lieven de Beste

114v

westzijde Langevorststraat Molendijk

straat

1769

10-121764 10-121764 10-121764

aandeel in het hoekerschip genaamd “Wemeldinge” huis

Philip Kempe

huis

noordzijde Stoofstraat

Cornelis Dijkwel

straat

Cornelis Welle

Cornelis Dijkwel

1769

114v

erfgenamen weduwe Benjamin den Boer

mr. Gillis Clement Keetlaer

pakhuis

Ossenhoofdstraat

straat

Jan Bolsen

weduwe Hobius

Adolph Hageman

10-121764 17-121764

oude haven

-


1769

1769

114v, 115 115

1769

115

17-121764 17-121764 17-121764 21-1-1765

1769

115v

21-1-1765

1769

116

27-1-1765

erfgenamen weduwe Benjamin den Boer

1769

115v

4-2-1765

Francois Hageman

1769

115v

4-2-1765

1769

116

4-2-1765

erfgenamen Pieternella Scheepens weduwe Jacobus Louwaard erfgenamen Pieternella Scheepens weduwe Jacobus Louwaard erfgenamen Pieternella Scheepens weduwe Jacobus Louwaard

1769

1769

11-2-1765

erfgenamen weduwe Benjamin den Boer Marinus de Smith

Adriaan Jaspersen

huis

oostzijde kade

-

-

-

-

Jan Visser

huis

Oude Vismarkt

Hendrik Fitsner

straat

Jan de Voet

Gasthuis

mevrouw J.H. Deitz

Jacob Hoese

huis

straat

Huybert Jan de Heere

huis

Grote Markt

Wilhelmina Witkens Ary Krekelenbergh

Lieven de Beste

Susanna van Buren weduwe Matheus Eversdijk Gerard de Leeuw

westzijde Langevorststraat westzijde Grote Markt

achterstraat

Cornelis van Oudenhooven weduwe Hendrik Staf

Johan de Jong

zomerhuis

-

koper

verkoper

Jan Mus

Adriaan Jaspersen met doorlevering aan Willem Springeling Andries Rijkaard

huis

westzijde kade

kade

Frederik Hooglander koper

kade

weduwe Carbeel

huis

straat

kaarsenmakerij

Theodorus Cornelis Huybregtse straat

Pieter Klap

Jacobus Louwaard de jonge

’s-Heer Hendrikskinderenstraat bij de kleine kerk in de Langevorststraat

weduwe Jan de Fouw

weduwe Jan de Fouw

Theodorus Cornelis Huybregtse Laurus de Hond

Adriaan Jaspersen

huis en schuur genaamd “het Bordelhuisje” huis

even buiten de ’s-Heer Hendrikskinderenpoort

straat

straat

straat

weduwe Jacobus Bosdijk

oostzijde kade

kade

koper

kade

weduwe Carbeel

huis

St. Adriaanstraat

Jan Kambre

dhr. Steenaart

dhr. Welle

straat

Cornelis Langemaire Kornelis Landschot

2 huisjes huis

Zusterstraat Nieuwstraat

Adriaan Facryt Simon Blom

pakhuis

Stoofstraat

straat Pieter van Sassegem Adolf Hageman

roomse kerk straat

Gerardus Johannes Boon

Jan Rapholm Pieter van Sassegem Dankert de Jager

weduwe Pieter Kouweliere

straat

Adolf Westerwijk oudschepen en raad schout Hendrik Witte

koetshuis en stalling huis

Stoofstraat

Pieter Sloover

Gijsbrecht Proost

straat

Langevorststraat

Pieter van Sassegem straat

erfgenamen Jacobus Louwaart

Jan Baden

Jan Baden

Gerardus Johannes Boon

pakhuis

Stoofstraat

Dankert de Jager

Adolf Hageman

weduwe Pieter Kouweliere

straat

Johannes Kouwens

huis

kade

Mahieu Rijkaard

achterhaven

Janna Rijkaard

stal

tussen de 2 waterpoorten Stoofstraat

Jan Mus

straat

Cornelis Meerman

Nicolaas van der Hagen Cornelis Meerman

Digna Jans

huis kaarsmakerij

weduwe Stoffel France straat

Cornelis Verplakke weduwe Jan de

straat

Gerard Verheule

oostzijde Langevorststraat Langevorststraat

1769

116v

11-2-1765

secretaris Boudewijn Kouwens Jacobus Verduin gecombineerd arm- en weeshuis Geertruida de Vroe weduwe Johan van Thiel Johan van Thiel oudschepen erfgenamen Martina Bos weduwe schout Jan Hendriksen Witte Geertruida de Vroe weduwe Johan van Thiel Pieter Jacobsen

1769 1769

116v 116v

18-2-1765 25-2-1765

1769

117

25-2-1765

1769

117

25-2-1765

1769

117

11-3-1765

1769

117

11-3-1765

1769

117v

25-3-1765

1769

21-4-1765

1769

117v, 118 118

21-4-1765

Adolf Westerwijk oudschepen en raad Cornelis Vermeule

1769

118

21-4-1765

Jacobus Louwaart

Adriaan Jaspersen met doorlevering aan Willem Springeling en Adriana Ribbe Hendrik Rooseniet

weduwe Jan de

weduwe Stoffel France Laurens de Hond


1769

118

21-4-1765

Mahieu Rijkaard

Adriaan Bos

1769

118, 118v 118v 118v

21-4-1765

F.C. Hubregtse

6-5-1765 13-5-1765

Adolf Westerwijk oudschepen en raad Janis Morgen Cornelia Baroen

20-5-1765

Neeltie Ribbe

Izaak Bronkhorst burgemeester Pieter Ossewaarde Cornelis van Heel

20-5-1765 20-5-1765

Pieter de Munnink Jan Blom

Cornelis de Munnink Abraham Meitak

20-5-1765

Janna Mathijsse Wondervens Klaas Zegersen

Gommert de Munnink

1769 1769 1769 1769 1769 1769

118v, 119 119 119

1769

119, 119v 119v

17-6-1765

1769

119v

17-6-1765

1769

119v, 120

1-7-1765

1769

120

1-7-1765

1769 1769

22-7-1765 9-9-1765

1769

120 120, 120v 120v 120v, 121 121

1769

121

30-9-1765

Jacomina op ’t Hof weduwe Jan Sward

1769

121v

7-10-1765

Johan Pieter Dassevael

1769

121v

14-101765

Apollonia Metser weduwe Pieter de Keiser

mr. Cornelis Weksteen

1769

121v

Jan Tienpond

Gerardus Magielsen

1769

122

14-101765 21-101765

Pieter Beydals te Middelburg

Jacob Almekinders

1769

122

11-11-

Cornelis Steenaart

Pieter Pietersen van

1769 1769

9-9-1765 9-9-1765 16-9-1765

erfgenamen Quirijn Jansen Geertruid Poortvliet weduwe Pieter de Klerk Janna Mathijsse Wondervens weduwe Jan Vervoord doctor Marinus Visser Abraham Verschaar Benjamin den Boer erfgenamen mr. Pieter van Landschot Maarten Anthonissen

Willem Beyaard Willem Beyaard

huis genaamd “de Morgensterre” stalletje

tussen de 2 waterpoorten Stoofstraat

stadsgang

Fouw Hendrik Nieuwburgh koper

huis speelhof met huisje

Korte Vorststraat Terwelhoek

straat koper

Jacobus Hage koper

huis

tussen de 2 waterpoorten Molendijk op de hoek van de Beestenmarkt tussen de 2 waterpoorten oostzijde haven

kade

kade

Jacobus van Oostzane Dirk van de Visse weduwe Aegidius Stokmans G. van der Velde

achterhaven

Langevorststraat

J. Almekinderen

huis huis genaamd “de Groene Jaeger” huis aandeel in meestoof de Zon huis

straat

achterhaven Jan van ’t Hof

Fouw achterhaven

A. Kouwens

Gerardus Johannes Boon Levin Jason koper

koper Machiel Poortvliet Quirijn de Lasable

achterhaven

G. van der Velde

straat Beestenmarkt

Jan Wagenaar Oprel

achterhaven

Adriaan Murre

Barend Luerman

stadsgrond

stadsgrond

Dominicus Castelein Francois Mathijssen

straat

J. Almekinderen

achterhaven

Cornelis Boutens

Janna Mathijsse Wondervens weduwe Jan Vervoord Marinus van de Visse

huis

westzijde kade

kade

huis

Molendijk

achterhaven

Jan van Oudelande

straat

Adriaan Gandolf

Pieter Pietersen Jan Locker

huis huis

straat straat

huis huis, schuur en hoveniering huis

J. van Leeuwen weduwe Pieter Hobius straat weg

achterstraat weduwe Pieter Hobius straat Jan de Voet

Jacobus Zandijk Kattestraatje

Adriaan Groenendijk Cornelis Briels

Korte Kerkstraat westzijde Lange Kerkstraat Bocht van Genee 100 gemeten van Kloetinge oostzijde Molendijk

straat

Adriaan Gandolf

huis

oostzijde Lange Kerkstraat

Korte Vorststraat

Pieter van de Visse dhr. van der Helk

straat

weduwe J. van de Weele

aandeel in meestoof de Liefde met stamphuis aandeel in meestoof de Liefde en staphuis huis

westzijde haven

havendijk

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

westzijde haven

havendijk

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Wittepaardstraat

Cornelis Briels

verkoper

straat

Oude Goese Ambacht

straat

-

weduwe Lieven van Loo -

-

even buiten de Oost-

weduwe Loenhout

Jacobus Paldink

stadssingel

baljuw mr. N. Evers-

Marinus Slootmaker Margaretha Maria van Melle weduwe predikant Abraham van Velsen Jan Zeevaard

hofstede met schuur, stalling en bakkeet koeiemelkersplaat-

A. Krekelenberg weg achterhaven

Leendert den Hertog koper


1765 1769

122v

1769

122v

1769

122v, 123

1769

123

1769

123

1769

11-111765 18-111765 25-111765

Waarde

se met hof en boomgaard huis

poort Zusterstraat

-

straat

-

huis ten name van Jan de Seine huis en brouwerij genaamd “de Fortuine” en waterput aan de overzijde van de straat stal en wagenhuis

-

straat

Jan de Koning

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

Samuel Vertregt

weduwe Jan de Fouw Jan Flodorp

Johan de Koning

Nieuwstraat

Carolus Zandijk

dhr. van Eps

straat

Johan Flodorp

huis

Wijngaardstraat

straat

koper

Willem de Kok

huis (+huisje, koetshuis en stalling in de Wijngaardstraat) 1/3e deel in het huis en Stal (St. Adriaanstraat) 1/3e deel in het koekhuis en graanverder zoutkeet met 2 pannen

Vlasmarkt

St. Adriaanstraat

weduwe Willem Vogel

Cornelis Wagenaar Abraham Lambregtsen

westzijde Grote Markt

Grote Markt

weduwe Willem Vogel

St. Adriaanstraat

Jan Oostdijk

bij de Beurs in de St. Adriaanstraat

Gillis Boogaard

straat

straat

weduwe Anthony Beyselaar

oostzijde haven

achterhaven

slop

haven

Pieter van der Helk

huis en timmermanswinkel

aan de Koepoort

Oude Manhuis

Samuel Stokmans

straat

weduwe Dirk Verschoor

huis

Lange Kerkstraat

straat

weduwe Pieter de Keiser

grote kerk

Gerard Verheule

Jacobus van Eps schepen

speelhof met speelhuis

Adriaan Jaspersen

Marinus Boutens

dijk

bleek

Bart Winteroy

Molendijk

Samuel Vertregt

W. de Jonge

Michiel Heine

Marinus van Leeuwen Iman Boutens

Jacobus Joel

Everwijn Anthonissen Hendrik Buiker

kade

Daniel Buys

Hendrik Rijkaard

magistraat Goes

Georgius Pulings

Francois Hageman

Carolus Zandijk

dijk

25-111765 2-12-1765

Adolf Hageman

Johannes de Koning

Marinus Visser

123, 123v

3-2-1766

familie Stokmans

Quirijn de Lasabel oud-schepen Bernardus Rimmers

1769

124

24-2-1766

Jacobus Coomans heer van Wemeldinge

1769

124

24-2-1766

Jacobus Coomans heer van Wemeldinge

1769

124, 124v

24-2-1766

Jacobus Coomans heer van Wemeldinge

1769

124v

24-2-1766

Johanna Versluys weduwe Pieter Pietersen

1769

125

24-2-1766

1769

125

24-2-1766

boedelhouders Elisabeth van den Berge weduwe Abraham Boogaard Carolus Zandijk

1769

125

24-2-1766

Ambrosius Stein

Leendert Tessens

huis

aan de stadswal bij de ’s-Heer Hendrikskinderenpoort Molendijk

1769

125v

24-2-1766

Gijsbrecht Proost

huis

Wijngaardstraat

straat

1769

125v

3-3-1766

Kryna Koorns weduwe Gerard Jason Paulus Schuilink

Cornelis Timmerman

huis

Voorstad

straat

weduwe Jan Vervoort Cornelis van Ottegem straat

1769

126

10-3-1766

Maarten Anthonissen

hofstede

westzijde Nieuwstraat

straat

Korte Stoofstraat

1769

126v

10-3-1766

mr. Jan Canisius c.s.

Gerard Gerardsen de Leeuw Cornelis Canisius

huis

westzijde kade

J.E. Cantzlaer

achterstraatje

1769

126v, 127

10-3-1766

Huibregt Snoep

Daniel van Sassegem

huis en broodbakkerij

Ganzepoortstraat

Francois Zandijk

plein

burgemeester Cornelis Lopse en Maria Coomans burgemeester Cornelis Lopse en Maria Coomans burgemeester Cornelis Lopse en Maria Coomans Jan Bolsen (met doorlevering aan Jacobus van Straten) Anthony Molhoek

erfgenamen Johan Oostdijk stadswal

Vlasmarkt

Korte Stoofstraat

straat


1769

127

17-3-1766

Jan Kuyper

Leendert Swartenbroek huis en schuur

Lange Kerkstraat

straat

Jan van Klugting

Jan Doen

1769

127, 127v

10-3-1766

Josias de Quant

Cornelis Steenaart

Zusterstraat

weeshuis

schuttershof de Edele Voetboge

-

1769

127v

10-3-1766

Francois van Balen

Marinus Pleune

10-3-1766

Jan van Bregt

Cornelis Kogelenberg achterhaven

Rokus de Kok

127v

tussen de Vlasmarkt en de Beestenmarkt Molendijk

straat

1769

-

straat

1769

128

10-3-1766

Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw diaconie en buitenregenten weeshuis Adriaan van Loon

1/4e deel in het gewezen Oude Manhuis huis (+pakhuis Vlasmarkt) huis

Francois Oversluis den ouden straat

huis

Wijngaardstraat

straat

Jan Franse

1769

128

10-3-1766

procureur Leonard de Fouw

aandeel in meestoof de Liefde

westzijde haven

haven

stadsgrond

burgemeester Pieter Ossewaarde stadsgrond

1769

128v

10-3-1766

huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

Jan de Koning

weduwe Vervenne

Samuel Vertregt

1769

128v, 129

10-3-1766

huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

weduwe Pieter Trimpe

Marinus Dekker

Marinus Dekker

1769

129

10-3-1766

Marinus, Maria, Martina, Pieternella, Willem en Gommert Dekker Marinus, Maria, Martina, Pieternella, Willem en Gommert Dekker Boudewijn Couwen

Jan de Fouw met doorlevering aan Johannes de Koning Marinus Dekker

burgemeester Pieter Ossewaarde stadsgrond

Terwelhoek

straat

het dreefje

Dignus van den Oever

Jan Emaire

1769 1769

129v 129v

7-4-1766 7-4-1766

Jan Polderman Zeger Lemmens

hoveniering met huis, schuur en keet schuur huis

bij de Bleekveldse Poort sLands schuur Langevorststraat straat

stadswal Jacobus Blok

stadswal Frederik Kest

Frans Wittiers Abraham van Klink

1769

15-4-1766

Robbertus Vermeer

huis

oostzijde kade

St. Jacobstraat

schippershuis

kade

1769 1769

130, 130v 130v 130v

15-4-1766 15-4-1766

huis huis

Pieter Liewer weg

Pieter Liewer dijk

130v

15-4-1766

Mathij Bondooy

straat

1769

131

15-4-1766

Johanna Stokmans weduwe Adriaan Step Cornelis Cornelissen

Molendijk ’s-Heer Hendrikskinderendijk Ganzepoortstraat

straat dijk

1769

Cent Frison Pieter Willemsen Toorenaar Jacobus van der Poele

huisvrouw Benjamin van der Maas Dirk van de Visse dijk

St. Jacobstraat

stadswal

1769 1769

15-4-1766 21-4-1766

1769

131 131, 131v 131v

weduwe Andries Pietersen de Munnink Frans de Munnink Jan Hendriksen Fitsner weg

Jan Claassen Hoonderd straat

1769 1769

David de Klerk erfgenamen Isabella Clasina de Swart te St. Niklaas Jan Arnoldus Slink en Josias de Quant Pieter van der Helk Jan Voorhans

Dignus Catsman en Thomas Swart Adriaan de Jonge

Willlem Dekker met doorlevering aan Johannes de Koning Quirijn de Lasabel

Jan Zoutendam

huis, schuur en apothekerswinkel huis

Jasper Adriaansen Gerrit van Helden

Huibregt de Vos Pieter Crabbe

huis huis

Nieuwstraat westzijde Nieuwstraat

Jacobus Breekpot straat

21-4-1766

Jan Voorhans

huis

28-4-1766 5-5-1766

Jan Landman

huis

1769

131v, 132 132

Neeltje Krabbe weduwe Cornelis Klaassen Frederik Kets

‘s-Heer Hendrikskinderendijk tussen de 2 waterpoorten Lange Kerkstraat

dijk

131v

Pieter Willemsen Toorenaar Frans Paulussen

5-5-1766

Willem Ribbe

Dignus Musse

huis

Lombaardstraat

1769

132

5-5-1766

Jan van Leeuwen

Marinus Kosten

huis

Langevorststraat

huis

straat Abraham van Klink Mathijs Krekendamme straat

stadswal weduwe Francois Wagenaar

straat Gerard de Leeuw

Adriaan Dox Gerard de Leeuw

dijk

dijk

Abraham Metser (?) Cornelis Briels

achterhaven straat

Job Jobsen van der Maas Maarten Anthonissen

straat

Willem Dekker

Willem Dekker

Gerard Huisheere

Carolus Zandijk

Augustijn Simonsen


1769 1769

132v 132v

5-5-1766 12-5-1766

Dirk Kuiper Maatje Soetewey weduwe Hendrik Staf mr. Willem van der Bilt, heer van Kloetinge en jhr. Johannes Balduinus Petraeus Maria Snaps weduwe Huibregt Murre Cornelia Pieroom weduwe Francois Wagenaar Apollonia Weksteen weduwe Pieter de Keiser Apollonia Weksteen weduwe Pieter de Keiser Pieter Leenman en Susanna de Rijke Jan Tienpond

Hendrik Metser Jan Pietersen Poelman

1769

132v, 133

12-5-1766

1769

133

12-5-1766

1769

133v, 134

2-6-1766

1769

134

2-6-1766

1769

134

2-6-1766

1769

134

2-6-1766

1769

134v

9-6-1766

1769

135

9-6-1766

1769 1769 1769

135 135, 135v 135v

1769

16-6-1766 16-6-1766

erfgenamen Jacoba Ruiter weduwe Adriaan van R... Cornelis Wagenaar Jan Zeevaard

16-6-1766

Jan Zeevaard

Jacobus Joel

135v

22-9-1766

moeder van Johan Georgius Bellersheim

1769

136

22-9-1766

gecombineerd arm- en weeshuis en Pieternella Bosdijk weduwe Cornelis Verplakke Hubregt de Vos

1769

136

6-10-1766

1769

136

6-10-1766

1769

136v

6-10-1766

1769

136v

6-10-1766

1769

136v, 137

27-101766

weeskamer namens Janna Trimpe verlaten huisvrouw Johannes van ‘t Hof Tobias en Janna de Jonge Jacobus, Pieter en Barbara Louwaard erfgenamen Canisius Lauryntje Paulusse Korte weduwe Hermanus Eyks

huis huis genaamd “de Groote Zoutkeete” aandeel in meestoof de Liefde

St. Jacobstraat westzijde Grote Markt

Jan de Puit Grote Markt

Jan de Puit H.J. de Heere

straat Sander Visser

Willem Vertregt Rijsselstraatje

westzijde haven

haven

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Adriaan Jaspersen

huis

westzijde kade

kade

Jacobus Breekpot

Ossenhoofdstraat

Carolus Zandijk

Willem Johannessen Kouwens

huis

oostzijde kade

St. Jacobstraat

Huibregt de Vos

kade

weduwe Jan van den Berge

Abraham van der Volkeren

huis

Lange Kerkstraat

straat

Cornelis Molhoek

grote kerk

weduwe Jan van Uye

Dignus Haring

stal

Korte Nieuwstraat

Sander Visser

Isaac Bronkhorst

Willem Vertregt

straat

Jan Noordhoeve

huis

hoek Kreukelmarkt

straat

Bank van Lening

straat

Hubertus Harinck

huis

Gerard Machielsen

straat

Jan de Seine

Abraham Hollestelle

huis

oostzijde Lange Kerkstraat Korte Vorststraat

Jasperina van der Kloot Hubregt Klugting

Jan Sonius

Claas Vermaas

straat

Balten Hollestelle

N. van der Hagen Johannes Kouwens

huis aandeel in meestoof de Liefde aandeel in meestoof de Zon huis

einde Lange Kerkstraat westzijde haven

Adriaan Blommert havendijk

plein stadsgrond

mr. N. Eversdijk stadsgrond

straat stadsgrond

oostzijde haven

stadsgrond

Barend Leuman

haven

stadsgrond

Langevorststraat

stadswal

Flip Kempe

straat

Dina Jans

huis

aan de kade

St. Jacobstraat

Iman Boutens

kade

Willem Kouwens

pakhuis

Oprel naar de Beestenmarkt

Cornelis Peman

koper

Abraham Meitack

Oprel

2/3e deel in de schuur huis

Stoofstraat

Jan Mus

straat

Cornelis Meerman

Cornelis Meerman

Langevorststraat

straat

Marinus Goeree

Korte Vorststraat

schout Hendrik Witte

huis

Papegaaistraat

Judith Bastert

straat

Gerretje Bleeke

huis

Korte Magdalenastraat

straat

Jan Amijs

weduwe Pieter Coomans Ossenhoofdstraat

Johan de Jongh

Johannes Reinhoud en Maria den Boer moeder Cornelis Hubregtsen Teerlingh

Gerard de Jonge Johanna Stokmans weduwe Adriaan Step Adriaan Vermaas J. Coomans heer van Wemeldinge oudschepen en raad

Adolf hageman


1769

137

27-101766 10-111766 17-111766

Hendrik Roseniet

Marinus van Balen

huis

St. Adriaanstraat

Jan Kambre

Cornelis Steenaart

Andries Welle

straat

1769

137

Andries Adriaansen

Petrus Delhaye

huis

Molendijk

straat

Jacobus Louwaard

Samuel Vertregt

Stoffelintje Cornelisse weduwe Mahieu Rijkaard Marinus Mus

Bernardus Rimmers

aandeel in meestoof de Liefde

westzijde haven

havendijk

stadsgrond

Albertus Winterooy stadsgrond

1769

137v

1769

137v

Jan Tienpond

N. van der Hagen

straat

weduwe W. Musse

Jacob Barbier den jongen Gerard de Jonge

straat

L. Zegersen

Stoffel de Leeuw

(Gasthuis)straat

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

Stoofstraat

Jan Musch

weduwe Willem Hoogenhoed

Cornelis van Leeuwen

Martina Sloovers

huis

Oprel ’s-Heer Hendrikskinderenstraat hoek Langevorststraat bij de kleine kerk hoek Stoofstraat en ’sHeer Hendrikskinderenstraat Langevorststraat

Ossenhoofdstraat

Jacob Barbier den ouden Tobias en Janna de Jonge

huis (+stal in de Ossenhoofdstraat) huis

1769

138

1769

138

1769

138

straat

Jan de Koning

Jan Starrenberg

verkoper

1769

138

Jan de Zager

Cornelis van Leeuwen

huis

Lange Vorststraat

straat

Martina Sloovers

Huibregt Klugting

Gerard Huisheere

1769 1769

138, 138v 138v

Marinus Pleune

Hubert Jan de Heere

huis

hoek Beestenmarkt

straat

Frans van Balen

Rocus de Kok

Beestenmarkt

doctor Coenraad Coenraadsen oud-schepen Huibregt de Vos

Jacob Walraven

huis

Lange Kerkstraat

Korte Vorststraat

straat

Cornelis Steenaart

schuur en mestput

Korte Nieuwstraat

koper

weduwe Pieter van der Helk koper

Willem Vertregt

weduwe Johan van der Weel straat

1769

138v

1769

139

1769

139

15-121766 15-121766 16-2-1767

Cornelis Steenaart

Willem Vertregt

schuur

Korte Nieuwstraat

koper

koper

koper

uitgang van de straat

Jan Zegersen

huis en schuur

het Hondevelsstraatje

Cornelis Zandijk

Carolus Zandijk

straat

Leendert van de Visse

huis

Molendijk

achterhaven

Molendijk

Lambert d’Hubert

huis

Stoofstraat

Jan Stein

straat

16-2-1767

Willem de Wolf

Hendrik Harpe

huis

Langevorststraat

Anthoni Kouwelier stadswal

Martinus van den Elsken A. Hageman

Martinus van der Heide Jan Oudelande

16-2-1767

Sara Kary weduwe Marinus Rijkaard weduwe Adriaan Cornelissen Hendrik Harpe

1769

139

16-2-1767

1769 1769

139, 139v 139v

Hendrik Visser

straat

139v

16-2-1767

Gerbrand Zandijk

Willem de Wolf

huis

Oprel kade

Adriaan Coutsyn

straat

weduwe Jan Duinkerke Cornelis Beyaard

1769 1769

16-2-1767

Stoffelina Mus

Jan van Beisselaer

huis

St. Adriaanstraat

1769

139v, 140 140

23-2-1767

Jeras Jerassen

huis

St. Jacobstraat

weduwe Gerard Jorissen straat

1769

140

23-2-1767

Jan Beyt

huis

straat

straat

23-2-1767

Robertus van Nol

huis

Frans de Bast

23-2-1767

Pieter Delhaye

huis

Langevorststraat

Jacob Almekinderen

140v

23-2-1767

Johan Kouwens

stal

Korte Nieuwstraat

Jacob Almekinderen Adriaan Coutsyn

straat

1769

Isaac Bronkhorst

Jacobus Kodde

1769

140v

23-2-1767

Willem Willemsen Beyaard weduwe Pieter de Keyser weduwe Pieter de Key-

Sacharias Coenraadsen Dominicus Castelein straat

Grote Markt

1769

140, 140v 140v

’s-Heer Hendrikskinderenstraat Grote Markt

weduwe Willem Lagaay Adriaan Vermaas

1769

Pieter Jobsen van der Maas Claas Anthonissen Duvewaard Samuel Vertregt

Maarten Anthonissen straat

Abraham van de Vol-

huis

aan de Gansepoort

Quirijn de Lasabel

stadswal

straat

straat

17-111766 17-111766 24-111766 24-111766 24-111766 1-12-1766 8-12-1766

2/3e deel in het huis

Claas Joossen Vervenne Abraham van de Moere Steven van de Werke Benjamin van der Maas Frans de Bast

stadsgrond

straat


1769

141

23-2-1767

ser weduwe Pieter de Keyser

1769

23-2-1767

Adriaan Vermaas

Jacobus Bal

1769

141, 141v 141v

2-3-1767

1769

143v

2-3-1767

Johan Hendriksen Fitsner Luytje van Hamersvelt

1769

143v

9-3-1767

Gerard Gerardsen de Leeuw curator Levina Temperman huisvrouw Cornelis van Leeuwen Maria Reinders

1769

143v

9-3-1767

1769

144v

16-3-1767

1769

144v

16-3-1767

1769

145

23-3-1767

Marcellus Bisdom gehuwd met Maria Catharina Reinders weduwe Daniel Canisius oud-schepen en raad Arnold Slink

1769

145

27-4-1767

Samuel Stokmans

Willem de Jongh (zie resolutie 28-2-1767: koper moet brouwerij gaande houden of afbreken)

1769

145v

27-4-1767

Sent Frison

1769

145v, 146 146v

4-5-1767 18-5-1767

1769

keren Pieter Gouwe

hoefje

singel

Jacob Almekinderen

mr. Willem van der Bilt

mr. Willem van der Bilt

huis

buiten de ’s-Heer Hendrikskinderenpoort aan de stadssingel Papegaaistraat

Judith Bastert

straat

Gerretje Blieke

huis en schuur

Nieuwstraat

straat

Pieter Crabbe

weduwe Pieter Coomans Iman Boutens

huis

Lange Kerkstraat

Jan Starrenbergh

Jan Starrenbergh

straat

Huibregt van Klugten

Jan Reinhout en Maria den Boer Gerard de Leeuw

huis

Langevorststraat

straat

Allardus Buiker

Korte Vorststraat

Claas Vervenne

huis

kade

St. Jacobstraat

Yman Boutens

kade

Willem Kouwens

schipper Frederik van Nakke Jan Willem Boddaart oud-schepen en raad

huis

kade

Adriaan Jaspersen

Ossenhoofdstraat

weduwe Jan Haak

kade

huis en stalling

oostzijde Grote Markt

Korte Vorststraat

J. A. Loo

Grote Markt

Mathijs van Cromvlied

Cornelis Steenaart

Zusterstraat

weeshuis

schuttershof de Edele Voetboge

-

straat

Wijngaardstraat

straat

koper

stadswal

mr. L.P. van de Spiegel

Jan de With

1/4e deel in het gewezen Oude Manhuis huis genaamd “de Wereld” geweest zijnde een bierbrouwerij, met daarbij een klein huisje en 2 pakhuizen bij de Koepoort huis

Wijngaardstraat

Cornelis Steenaart

Willem de Jongh

straat

Jan Hendrik Fitsner

Frans van den Berge

huis

bij de Oude Vismarkt

Gasthuis

Gasthuis

straat

weduwe Jacobus Paret Jan Visser

Cornelis, Catharina en Maria de Jager Jan Willem Boddaart oud-schepen en raad

Johan de Koning

schuurtje

Adriaan Blommert

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Catharina Henrietta van Tilburg weduwe Loke Pieternella Anthonisse

huis

onder aan de wal bij de Gansepoort Lange Kerkstraat

straat

Mathijs van Cromvlied

kerkhof

weduwe Pieter Hobius

huis

Molendijk

Molendijk

Jan van Bregt

huis

Molendijk

Molendijk

Pieter de Zager de jonge Bart Winterooy

Martinus van der Elsken Leendert T....sens

Guiljaam Huystingh

huis

Nieuwstraat

dhr. de Meyer

Pieter de Zager de jonge Martinus van der Elsken Pieter Delhaye

straat

Francois de Munnink

Jan Reinhout en Maria den Boer Carolus Zandijk

1769

146v, 147

25-5-1767

1769

147

1-6-1767

Tannetie van de Visse

1769

147

1-6-1767

1769

147, 147v

1-6-1767

Janne Mathijsse Wondervens Tjaart van Berchuis heer van Zonnemaire en raadsheer Stad Groningen

Korte Stoofstraat


1769

147v

29-6-1767

1769

147v

29-6-1767

1769

148

20-7-1767

1769

148

14-9-1767

1769

148, 148v

14-9-1767

1769

148v

14-9-1767

1769

148v

14-9-1767

1769

149

12-101767

1769

149

1769

149

1769

149, 149v

12-101767 19-101767 26-101767

1769

149v

1769

149v

1769 1769

149v, 150 150

26-101767 26-101767 26-101767 2-11-1767

1769

150

9-11-1767

1769

150, 150v

16-111767

1769

150v

1769

150v

16-111767 16-111767

erfgenamen weduwe Cornelis Laroes Abraham van de Volkeren Maria Rola Geleedts weduwe Pieter van Neuringen Tjaart van Berchuis heer van Zonnemaire en raadsheer Stad Groningen houders gerepudieerde boedel Daniel van sassegem en Johanna Coomans houders gerepudieerde boedel Maria Versluis weduwe Michiel Does À. Groneman

Leendert de Mus

huis

Lange Kerkstraat

Pieter van de Visse

Jan de Wijs

straat

Pieter van Strien

Jacobus Moutan

huis

Lange Kerkstraat

straat

weduwe Jan Batty

grote kerk

Anthony Molhoek

Carel Mulder

huis

Langevorststraat

straat

Cornelis van den Oudenhoven

Korte Vorststraat

erfgenamen Catharina Buker

N. van der Hagen

hoefje

Bakkershoek

mr. Willem van der Bilt

mr. Willem van der Bilt

weduwe Cornelis Boutens

straat

Philippus Hartog

huis zijnde broodbakkerij

Ganzepoortstraat

straat

Frans Zandijk

stadsgrond

Henricus Buiker

Johan Petrus Woutersen

huis

Langevorststraat

stadswal

Laurens Boere

straat

Pieter Swarteleeuw

Jan Zeevaard

speelhuisje

Voorstad

straat

Quirijn Lasabel

Adriaan Zaayer

Willem de Jongh

mr. L.P. van de Spiegel raad en oud-schepen

bij de Koepoort in de Wijngaardstraat

straat

stadswal

koper

Willem de Jongh

Pieter Steutel

huis genaamd “de Weereld” geweest zijnde bierbrouwerij huis

weduwe Balten van der Voorde stadswal

bij de Koepoort

straat

stadswal

erfgenamen Marinus Bos houders gerepudieerde boedel Jacob du Croix en Leuntje Bosman roomse armen

Cornelis Bos en Pieter Biesheuvel Adriaan Vermaas

huis

Samuel Vertregt

straat

mr. L.P. van de Spiegel stadswal

huis

’s-Heer hendrikskinderenstraat Papegaaistraat

mr. L.P. van de Spiegel Adriaan Tavenier

Joost Vervenne

Simon Blom

weduwe Pieter Coomans

straat

Dignus Harink

huis

Wijngaardstraat

straat

Jan de Beste

Machiel Heine

Willem de Jongh

Jan de Koning

Maria Lamair weduwe Gideon Vervenne Jan Oudelande

huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat Stoofstraat

straat

Marinus Dekker

Marinus Dekker

Cornelis Meerman

weduwe Pieter Trimpe straat

Jan de Swarte

Marinus Zuidijk

Jacob Barbier

huis en timmermansweinkel

Langevorststraat

stadswal

Hendrik Weesling (?)

straat

Dignus Catsman

Willemina Musse weduwe Adriaan Smallegange Johannis Swartenbroek

huis

St. Adriaanstraat

Jan Cambie

Cornelis Steenaart

Andries Welle

straat

huis

hoek Lange Kerkstraat en Wittepaardstraat

Jan de Seine

Jan de Seine

Lange Kerkstraat

Wittepaardstraat

huis

tussen de 2 waterpoorten Papegaaistraat

straat

Jan Welle den ouden straat

achterstraat

Adriaan Bos

Marcus Boddingius

Marcus Boddingius

erfgenamen Philip Kempe Pieternella Vertrecht weduwe Cornelis van de Woestijne Marinus Pietersen van Balen Margaretha Vriser weduwe Jan van den Berge boedelhouders Hendrik Nieuwburg Jan van Ekere weduwnaar Pieternella Guil-

Adriana Ribbe weduwe Jan Duinkerke Hubertus van der Weyde

huis

huis

Jan Kuiper


1769

151

1769

151

1769

151

1769

151v

30-111767 22-2-1768

1769

151v

22-2-1768

1769 1769

152 152

7-3-1768 7-3-1768

1769

152

7-3-1768

1769

152

7-3-1768

Margaretha Veryser weduwe van den Berge Dirk van Steken Johanna Maria van Burik weduwe Zeger Lemmens Jacobus van Eps oudschepen Cornelis Visser

1769

152v

14-3-1768

1769

152v

14-3-1768

1769

14-3-1768

1769

152v, 153 153

1769 1769 1769

1769 1769

1769

Cornelis Snoep

huis

Grote Markt

Grote Markt

de Gouden Leeuw

achterstraatje

Jacobus Driessenaer

huis

Grote Markt

mr. D. Keetlaer

mr. D. Keetlaer

Grote Markt

burgemeester Fr. N. Keetlaer J. C. Loo

Willem Willemsen Beyaard Jacobus Voorloop

stal

Nieuwstraat

Jacobus van Eps

Jacobus van Eps

straat

Anthoni Maas

huis genaamd “de Gouden Leeuw”

hoek Grote Markt

Grote Markt

St. Adriaanstraat

Cornelis Snoep

Sent Frisson

huis

einde Lange Kerkstraat

straat

Klokstraat

burgemeester Lopse en Maria Coomans Jan van Rosendale

Samuel Faber Francois Mol

huis huis

Langevorststraat Langevorststraat

Albertus Haak straat

Theunis van Uye Jacobus Blok

straat Jan Briel

Apollonia Sinoutskerke Albertus Haak Abraham van Klink

Marinus Pleune

straat

stadswal

Pieter Koppenjan

huis

weduwe Jan de Klerk straat

stadssingel

Anna Constantia Paret

Marinus van Leeuwen weduwe Breekpot

Christiaan Pover

Nicolaas Paret

einde van de Stoofstraat even buiten de gansepoort Korte Vorststraat

Adriaan Jaspersen

Jacobus van de Velde

speelhof met zomerhuis huis

Willem Vertregt

huis

Langevorststraat

Laurens de Hond

Cornelis Crombout

huis

Langevorststraat

Laurens de Hond

14-3-1768

erfgenamen Jacobus Muis erfgenamen Jacobus Muis Claas Duvewaard

Johan Pieter Dassevael

huis

153

14-3-1768

Jan de Koning

153, 153v 153v

21-3-1768

aandeel in meestoof de Liefde huis

21-3-1768

Janis Jansen van Cloetinge Cornelis Briels

G.J. Boon oud-schepen en raad schipper Jan de Voet

’s-Heer Hendrikskinderenstraat westzijde havendijk

Gerbrand Sandijk

speelhof met zomerhuis

11-4-1768

Adriaan Jaspersen

Marinus Halewijn

11-4-1768

boedelhouders Pieternella Boutens weduwe Jan de Klerk mr. Jacques Benjamin Gouson Jan van Kogelenberg de jonge Jan Cadeui

153v, 154 154

23-111767 30-111767

jaams Coomans Jan van Beisselaar

1769

154, 154v 154v

18-4-1768 18-4-1768

1769

154v

18-4-1768

Marcellus Bisdom gehuwd met Maria Catharina Reinders weduwe Daniel Canisius oud-schepen en raad Johannes de Koning Janna de Bruin weduwe Gillis Boogerd

Marinus Gorsse

straat straat

Laurens de Hond

Molendijk

weduwe Hymers Andries (?) weduwe Hymers Andries (?) straat

weduwe Pieter Coomans Laurens de Hond

straat

Jacobus Vermaas

havendijk

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

100 gemeten Kloetinge

Joos de Lasabel

koper

straat

Sander Visser

stadswal

weg

Cornelis Steenaart

stadsveste

huis

einde van de Brouwersgang onder de stadswal Nieuwstraat

straat

Marinus Visser

Pieter Koppenjan

Pieter Heiblom

huis

buiten de Gansepoort

Jacobus van de Velde

Petrus Delhaye

Petrus Delhaye

erfgenamen Logier Steenbakker straat

Machelina Haak

huis

hoek Vlasmarkt

dhr. van Balen

Vlasmarkt

straat

Jan Catsman

Willem Willemsen Beyaard

stalling

Korte Nieuwstrat

Jan de Puit

Willem Vertrecht

straat

Hubrecht de Mol

huis

’s-Heer Hendrikskinde-

mr. Willem van der Bilt heer van Kloetinge straat

Carel Zandijk

Carel Zandijk

weduwe Marinus


renstraat aan de oude haven

oude haven

meestoof de Zon

nieuwe haven

Korte Kerkstraat

straat

Pieter Goffau

achterstraat

Oprel Grote Markt buiten de Bleekveldse Poort oostzijde Wijngaardstraat Grote Markt

Jacobus Dijkwel stadswal

Oprel Francois Wittiers

Laurens de Winter sLands schuur

Rijkaard mr. Willem van der Bilt weduwe Pieter Pietersen achterstraatje stadswal

erfgenamen Jan Oostdijk Marcus Boddingius

erfgenamen Lein van Varnewijk Thomas Bakers

straat

Jan Poortvliet

Grote Markt

weduwe de Crane

huis huis en broodbakkerij huis

kade Wijngaardstraat

kade straat straat

Ossenhoofdstraat Cornelis Wagenaar achterhaven

erfgenamen Canisius Quirijn de Lasabel

tussen de waterpoorten

weduwe Jan Haak schutterij de Edele Busse Pieter de Wind

huis

straat

Jan Duinkerke

achterhaven

Jacobus van Oostzane

straat

Jan Duinkerke

achterhaven

Jacobus van Oostzane

stadswal

hendrik Harpe

straat

Dingeman van Steenhoven straat

1769

154v

18-4-1768

Cornelis Boutens

Lodewijk Tak

1769

25-4-1768

Jan van Leeuwen

Johannis Verkuyl

1769 1769

154v, 155 155 155

2-5-1768 2-5-1768

Johannis Polderman Johannis Polderman

1769

155v

17-5-1768

1769

155v

17-5-1768

1769 1769

156 156

17-5-1768 17-5-1768

Cornelis Peman mr. Zacharias Maximiliaan Rimmers A. Groneman Cornelia Hoogenhoed weduwe T. Boogmaker Maarten Anthonissen Catharina van Groenenberg weduwe Jurriaan Jansen Zuidland Jan Engelbert Cantzlaer Marinus Kodde Willem Boutens Yman Boutens

1769

156v

13-6-1768

Jan Welle

1769

156v

13-6-1768

Francois Duinkerke

Elisabeth Snaks weduwe Adriaan Jansen Ekenbaas Maarten Anthonissen

1769

156v

13-6-1768

Maarten Anthonissen

Jan Geldhof

huis

1769

156v, 157 157

27-6-1768

Adriana Ribbe weduwe jan Duinkerke G.J. Boon oud-schepen en raad erfgenamen Crina en Dignus Boutens

Marinus Snoep

huis en pakhuis

tussen de 2 waterpoorten tussen de 2 waterpoorten Langevorststraat

Cornelis Leinsen Dijkwel Cornelis Boutens met doorlevering aan Ary van Someren Pieter van Eenennaam

pakhuis

Stoofstraat

Danker de Jager

A. Hageman

helft in het huis

bij de Oprel Beestenmarkt

Machiel Onverveerd

erfgenamen Marinus Arendsen

weduwe Pieter Kouweliere weduwe A. Stokmans

huis

straat

Jan Zegersen

schuur

weduwe Willem Hoogenhoed straat

herberg “Soutenthuyn” verkoper

Hubrecht Jacobsen Visser Willem Ribbe

huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat ’s-Heer Hendrikskinderenstraat westzijde kade

achterhaven

huis

St. Jacobstraat

Jan Zoutendam

weduwe Johannes Willeins Jan Zoutendam

Cornelis van Damme

stalling

koper

Christiaan Pover

huis

Joos Vervenne

Simon Blom

Adriaan Jaspersen

aandeel in meestoof de Liefde zoutkeet met 2 pannen huis

aan de havendijk

havendijk

stadsgrond

Jacob Alminkinderen weduwe Pieter Coomans stadsgrond

plein

Nicolaas Vermaas

aan hhet plein buiten de gansepoort Papegaaistraat

aan de oude haven

weg

koper

Willem de Jongh

Langevorststraat

straat

weduwe Stok-

doctor Cornelis Lopse c.s. koper

1769

27-6-1768

1769

157, 157v

18-7-1768

1769

157v

18-7-1768

weeskamer

1769

157v

18-7-1768

1769

158

18-7-1768

Sara Kary weduwe Marinus Rijkaard Francois Wittier

1769

158

12-9-1768

1769

12-9-1768

1769

158, 158v 158v

12-9-1768

1769

158v

26-9-1768

1769

159

26-9-1768

1769

159

26-9-1768

erfgenamen Johanna van Verre weduwe Andries Pietersen de Munck Jacoba Batty weduwe Levinus Jason Adriaan Vermaas Gerardus Johannes Boon Gerardus Johannes Boon schout Hendrik Witte

Cornelis Boutens Johan Baden

hoveniering met huis huis huis schuur huis huis

straat kade

erfgenamen Willem Lagaay

Abraham Murre

straat

plein van deselve weduwe Pieter Trimpe weduwe Jan Vervoord straat

straat stadsgrond

koper


1769

159

1769

159v

1769

159v

1769

159v

1769

160

24-101768

1769

160

7-11-1768

1769

160v

1769

160v, 161 161

21-111768 28-111768 28-111768

1769

10-101768 10-101768 10-101768 10-101768

op het plein even buiten de Gansepoort oostzijde stadshaven

stadsplein

huis genaamd “de Gouden Leeuw”

Jacob Coutsyn en Josina Johanna Westhoek Nicolaas vermaas

Jan Douglas

huis

Klokstraat

straat

verkoper

Cornelis van Zunder weduwe Pieter Coomans Marinus Goeree

Cornelis Landman

huis

Papegaaistraat

Samuel Vertregt

Marinus van Leeuwen

Jan van Wyngen en Dina Sadelaers laatst weduwe Johannes Mol Jacobus Voorloop en Sara Bonhomme

Cornelis Mol

huis en wagenmakerswinkel aandeel in meestoof de Zon

stadsgrond

Barend Leurman

stadsgrond

stadsgrond

Johannes de Zager

hoek Grote Markt

Grote Markt

St. Adriaanstraat

Cornelis Snoep

huis en schuur

Wijngaardstraat

straat

gang naar de bleek

oud-burgemeester doctor Cornelis Lopse en Maria Coomans Cornelis Wagenaar

Geertruid van der Sluis weduwe Dignus Marinussen van Cruiningen Pieter Zegersen

Willem Verhoeve en Cornelis Pietersen en Josina Traas Jacoba van Liere

huis

Korte Kerkstraat

straat

Pieter Goffou

Martinus Uiterschout

huis

straat

Jacob Almekinders

huis

tusssen de 2 waterpoorten Langevorststraat

stadswal

weduwe Jan Abachterstraat salomsen Elisabeth Snaks achterhaven weduwe Ekenbaas Dignus Catsman straat

Abraham Murre erfgenamen Elisabeth Hendriks weduwe Jeras Fransen erfgenamen Mathijs Krikkendamme en Elisabeth Ouwendijk Willem verhoeve, Cornelis Pietersen Traas en Janis Cornelissen Vermeule Cornelis Mol

Nicolaas Noordhoeve

huis

Lombardstraat

Jan Scharlaken

straat

Dignus Musse

Dignus Musse

Mathijs van Cromvlied

huis en schuur

Wijngaardstraat

straat

straatje of gang naar de bleek

Cornelis Wagenaar

Adriaan de Jonge

Jan Emaire en schout Adriaan Kakebeke Pieternella Vertrecht weduwe Cornelis van de Woestijne Jan Geense

aandeel in meestoof de Zon huis

-

stadsgrond

Barend Leurman

stadsgrond

stadsgrond

St. Jacobstraat

Dignus Harink

Adriaan Coutsyn

straat

Sander Visser

huis

Langevorststraat

straat

Simon Blom

Cornelis Landman

Papegaaistraat

Francois Verberkmoes

huis

Rozemarijnstraat

straat

Oprel

Pieter Lieber

Samuel Crombout

huis

Oprel ’s-Heer Hendrikskinderenstraat Korte Vorststraat

straat

Jacobus Hagen

Michiel Poortvlied

Carel Verplakke

huis

Bocht van Genee

Pieter de Munnink

straat

huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat bij de kleine kerk aan de oprel van de stadswal

Samuel Vertrecht

straat

Michiel van de Putte

-

weduwe Levinus Jason Steven van de Werke weduwe Adriaan Tavenier -

1769

161, 161v

5-12-1768

1769

161v

19-121768

1769

161v

1769

162

19-121768 19-121768

1769

162

1769

162v

1769

16-1-1769

1769

162v, 163 163

erfgenamen Joos Vervenne Tanneken Coomans weduwe NN de Windt Isaak Bronkhorst

16-1-1769

Samuel Crombout

1769

163

16-1-1769

1769

163

16-1-1769

Cornelis en Machalina Tobias de Jonge Bos Mathijs Machielsen van Cornelis Steenaart de Putte

19-121768 16-1-1769

Marinus Koppenjan Joos Vervenne

mans Marinus Koppenjan Simon Blom

erfgenamen Joos Vervenne

huis

straat stadssingel

Adriaan de Jonge

Francois Paulussen weduwe Hymert Andris

Willem Lagaay stadswal -


1769

163v

23-1-1769

1769

164

23-1-1769

1769

164

23-1-1769

1769

164v

23-1-1769

1769

164v, 165

23-1-1769

1769

165

23-1-1769

1769

165

23-1-1769

1769

165v

20-2-1769

Abraham Verschaar

1769

166

6-3-1769

1769

166v, 167

10-4-1769

1769

167

17-4-1769

houders gerepudieerde boedel Janna Verschuil weduwe Pieter Pietersen erfgenamen Jan de Klerk en Antonina Vervenne Willem de Jongh

1769

167

17-4-1769

Willem de Jongh

1769 1769

17-4-1769 24-4-1769

1769

167 167, 167v 167v

Michiel Heine Maria Colaris weduwe Marinus Kosten Leendert Reinhout

1769

167v

8-5-1769

1769

167v, 168

8-5-1769

8-5-1769

curator Johanna Kary weduwe Isaac van Dale kleindochter van de weduwe Elias Joel curator Johanna Kary weduwe Isaac van Dale kleindochter van de weduwe Elias Joel curator Johanna Kary weduwe Isaac van Dale kleindochter van de weduwe Elias Joel curator Johanna Kary weduwe Isaac van Dale kleindochter van de weduwe Elias Joel en Sara Kary weduwe Marinus Rijkaard Jacobus Coo gehuwd met Helena Kievit eerder weduwe Johan van Thiel Stoffelina Cornelisse weduwe Mahieu Rijkaard Everwijn Mispelblomme

weduwe Frans van den Berge Theodorus Cornelis Hubregtsen

Sara Kary weduwe Marinus Rijkaard

helft in het huis

Voorstad

Marinus van Leeuwen

straat

koper

weduwe A. Stokmans

Sara Kary weduwe Marinus Rijkaard

helft in het huis

Voorstad

koper

straat

Marinus Vleugel

weduwe A. Stokmans

Sara Kary weduwe Marinus Rijkaard

helft in het huis

Voorstad

Thomas Heiblom

straat

Jacobus Joel

weduwe A. Stokmans

Adriaan Dooman

huis

Voorstad

Jan Emaire

koper

koper

straat

Gerard Gerardsen de Leeuw

speelhof met zomerhuis

100 gemeten Kloetinge

weg

Jacobus Dijkwel

mr. Willem van der Bilt heer van Kloetinge

Christoffel de Jongh

Johanna Joel weduwe Johannes van den Thoorn Stoffelina Cornelisse weduwe Mahieu Rijkaard Christiaan Boogaert

huis

St. jacobstraat

stadswal

Frederik Hooglander

straat

Cornelis Weye

huis

Magdalenastraat

weduwe Jan Wawelaar

Jacobus de Jongh

Michiel Onvervaard

straat

huis

Nieuwstraat

Jan Maartensen

huis

Korte Kerkstraat

straat

Pieter van Sassegem achterstraat

straat

Barend Hendriksen Luurman

weduwe H. Eversdijk Janis Verkuyl

Jan Kuiper

huis

Lange Kerkstraat

boedel G.J. Boone

boedel G.J. Boone

straat

weduwe P. van der Helk

oud-burgemeester L.P. van de Spiegel weduwe Johannes Mispelblom Johannes Mol Frans Joseph Extel (?)

stal

Wijngaardstraat

J. van Malen

J. van Malen

straat

J. van Malen

stal

Wijngaardstraat

J. van Malen

stad

straat

J. van Malen

huis huis

Wijngaardstraat Langevorststraat

Cornelis Steenaart straat

Cornelis Steenaart Gerard Minsheere

straat Carolus Zandijk

Willem de Jongh Augustijn Simonsen

Dignus Adriaansen Rhijn Leendert Reinhout

huis en stalling

Nieuwstraat

straat

Stoofstraat

huis

bij de Oude Vismarkt

Gasthuis

weduwe Marinus France Jan Visser

huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

weduwe Marinus Rijkaard

Cornelis van der Mark Andries Rijkaard

weduwe Marinus France straat straat

stadswal

Adriaan Jansen de Jonge

Adriaan Zandijk


1769

168

8-5-1769

Jan Oudelande

Leendert Geense

huis

Molendijk

1769

168

29-5-1769

mr. J.A. van Dorth

huis

1769

168

29-5-1769

Guiljaam Huystyn

1769

168v

29-5-1769

houders gerepudieerde boedel Albertus Haak houders gerepudieerde boedel Albertus Haak houders gerepudieerde boedel mr. G.J. Boon

1769

168v

29-5-1769

houders gerepudieerde boedel mr. G.J. Boon

1769

168v, 169

29-5-1769

1769

169

29-5-1769

1769

169

29-5-1769

1769

169, 169v

29-5-1769

1769

169v

29-5-1769

1769

169v

29-5-1769

1769

169v

29-5-1769

1769

169v

29-5-1769

1769

170

29-5-1769

houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning Jacobus Kodde

Catharina Pieroom weduwe Aegidius Stokmans Zacharias Coenraadsen fiscaal van het landrecht Cornelis Steenaart

1769

170

29-5-1769

1769

170v

29-5-1769

1769

170v

5-6-1769

1769

170v, 171

5-6-1769

Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning Adriana Dominicus weduwe Jacobus van Oostzanen Adriana Dominicus weduwe Jacobus van Oostzanen

Leendert van de Visse Samuel Faber

Molendijk

Marinus van de Visse

Langevorststraat

Marinus van de Visse stadswal

straat

verkoper

huis

Langevorststraat

mr. J.A. van Dorth

mr. J.A. van Dorth

straat

Pieter Louwaard

huis

Lange Kerkstraat

straat

Michiel Heine

Korte Vorststraat

-

koetshuis en stalling

Korte Vorststraat

-

Cornelis Vervenne

straat

weuwe Adriaan Step

oliemolen met huis en 2 pakhuizen

aan de stadswal

Pieter Koppenjan en J.H. Fitsner

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Cornelis Steenaart

huis

Langevorststraat

stadswal

weduwe Jan Baden

straat

Theunis van Uye

weduwe Jacobus van Oostzanen

huis

noordzijde Grote Markt

weduwe Cornelis Loenhout

Grote Markt

weduwe Stephanus Fiers

achterstraat

Jan Tienpond

huis

Langevorststraat

straat

Maarten Anthonissen

Maarten Anthonissen

Martina Sloovers

Pieter Jansen de Jonge

huis

Nieuwstraat

straat

koper

weduwe Jan de Fouw

Georgius Teulings

Pieter Jansen de Jonge

huis

Nieuwstraat

straat

weduwe J. Hoogesteger

weduwe J. de Fouw

koper

Willem Vertregt

huis

Korte Nieuwstraat

schipper Cornelis Oversluis

straat

Jan van Kogelenberg de jonge

Jan van Kogelenberg de jonge

Jan Kuiper

stalling

aan de stadswal bij de Gansepoort

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

houders gerepudieerde boedel Johannes de Koning Johan Hendrik Fitsner

helft in de houtschuur

buiten de Bleekveldse Poort

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

looierij

Nieuwstraat

straat

F. van Sassegem

stadgrond

verkoper

Cornelis Steenaart

houtschuur

buiten de Bleekveldse Poort

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Dignus en Marinus Harink

huis en logie

tussen de 2 waterpoorten

straat

Hendrik Makkay

achterhaven

Jan Welle

Dignus en Marinus Harink

zaagmolen met woning en paarden- en wagenstal-

op het ravelijn aan het Moolwater

-

-

-

-


1769

171

5-6-1769

1769

171

5-6-1769

1769

5-6-1769

1769

171, 171v 171v

12-6-1769

1769

171v

12-6-1769

1769

172

19-6-1769

1769

172

19-6-1769

1769

172, 172v

26-6-1769

1769

172v

26-6-1769

1769

172v

26-6-1769

1769

172v, 173

26-6-1769

1769

173

26-6-1769

1769

173

1769

Adriana Dominicus weduwe Jacobus van Oostzanen Adriana Dominicus weduwe Jacobus van Oostzanen erfgenamen Nicolaas vermaas Clara de Swaaf weduwe Jan Poortvliet Janna Mathijsse Wondervens weduwe Vervoord houders gerepudieerde boedel Johan Hendrik van Delst gecombineerd arm- en weeshuis voor Adriana Damman weduwe Michiel Potvlied Christiaan van den Berge

Dankert van der Kreke

lingen huis

Frans van Balen

tussen de 2 waterpoorten

straat

Jan Duinkerke

achterhaven

Cornelis van Heel

schuur

buiten de Bleekveldse Poort

Jan Visser

Jan Visser

straat

Francois Wittiers

Michiel Heine

huis

Korte Vorststraat

Jacobus Hagen

Daniel Jansen

straat

Albregt Hollestelle

Ambrosius Stein

huis

Wijngaardstraat

Cornelis Steenaart

straat

Jan Bolsen

Cornelis Benjaminsen

huis

westzijde kade

kade

Cornelia Hoogenhoed weduwe dhr. Boogmaker Hubrecht Visser

achterhaven

Cornelis Boutens

Pieter Zwarteleeuw

huis

Ganzepoortstraat

Simon Blom

Simon Blom

straat

Simon Blom

Adriaan Potvlied

huis

Korte Vorststraat

straat

Samuel Crombout

Jan de Wijs

Pieter Jansen van de Visse

Marinus Leendertsen Kramer

huis, schuur en wagenhuis

erfgenamen Dignus Boutens

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Gerard Bakker

huis

buiten de Bleekveldse Poort tegenover de dubbele oliemolen Voorstad

weduwe Marinus Vleugel

straat

Adriaan Soetebier

Jacobus Joel

Johan de Jongh

westzijde havendijk

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Johan Hendrik Fitzner

aandeel in meestoof de Liefde huis en schuur

bij de bleek aan de Gansepoort

bleek

Paulus Baas

plein ofte straat

plein ofte straat

Jan Crombout

huis

bij de kleine kerk

Janis Jacobsen

straat

Anthony Vis

Gasthuis

24-7-1769

Magdalena Hollebeek weduwe Adriaan Sweep Anthony van Schakerloo curator Jacobmina Timmerman huisvrouw Jacobus Burger Jacoba Schrevel weduwe Marinus Vleugel Cornelis Steenaart

Pieter Crombout

huis

Lein van de Poele

Jacob Almekinders

Jan van de Linde

Oprel

173

24-7-1769

Lein van de Poele

Michiel van de Putte

huis

Marinus Gorse

Jacob Almekinders

Pieter Crombout

Oprel

1769 1769

173v 173v, 174

11-9-1769 11-9-1769

Jacobus Jaspersen Hubertus Harink

huis huis en schuur

Frans Wittiers baljuw mr. Nicolaas Eversdijk

Cornelis Steenaart Pieter Zegersen

Frans Wittiers straat

straat Jan Willem Boddaart

1769

174

11-9-1769

Jan Visser

pakhuis of houtschuur

buiten de Bleekveldse Poort

stadswal

Cornelis Oversluis

zandkade

Frans van Balen

1769

174

11-9-1769

Dirk Weyerman Pieter Verdonk gehuwd met de weduwe Jacob Anthonissen Stoffelina Cornelisse weduwe Mahieu Rijkaard Marinus de Smit gehuwd met Cornelia

aan de oprel van de stadswal bij de kleine kerk aan de oprel van de stadswal bij de kleine kerk St. Adriaanstraat Kreukelmarkt

Jan Welle de oude

huis

St. Jacobstraat

Jan Kogelenberg de jonge

Maarten Anthonissen

straat

Jan Kogelenberg de jonge


1769

174, 174v

25-9-1769

1769

174v

25-9-1769

den Boer weduwe Jan Marinussen Visser Elisabeth Snaks weduwe Adriaan Jansen Ekenbaas Cornelis Steenaart

1769

174v

9-10-1769

roomse armen

1769

175

9-10-1769

1769

175

23-101769

1769

175, 175v 175v, 176

23-101769 23-101769

1769

176

23-101769

1769

176

1769

176v

1769 1769

176v, 177 177

23-101769 23-101769 4-12-1769

1769

177

4-12-1769

diaconie en buitenregenten

1769 1769

177v 177v

1769

178, 178v 178v

4-12-1769 11-121769 5-2-1770

1769

1769

4-12-1769

5-2-1770

1769

178v, 179

5-2-1770

1769

179

5-2-1770

1769

179v,

12-2-1770

Willemina Buys

huis

tussen de 2 waterpoorten

straat

Pieter de Windt

achterhaven

Martinus Uiterschout

Jan Verheule

huis

Langevorststraat

stadswal

straat

Theunis van Uye

huis

Molendijk

Molendijk

Hubrecht Winteroy

weduwe Jan Vervoord

diaconie en gecombineerd arm- en weeshuis namens Judith Bastert Cornelis Steenaart

Arnoldus van Put en Isabella van Steenwinkel Jacoba van der Weele

weduwe Jan Baden Logier Logiersen Sterkenroy

huis

hoek Papegaaistraat

Langevorststraat

Papegaaistraat

Jacobus Bal

Gerard van Beerendonk

Jacob Tavenier

oliemolen met huis en 2 pakhuizen

Pieter Koppenjan en J.H. Fitzner

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Johannes de Konink

Cornelis Steenaart

straat

Johan Flodorp

Johan Flodorp

Johan Flodorp

erfgenamen Maria Snaps weduwe Hubregt Murre erfgenamen Maria Snaps weduwe Hubregt Murre Jacobus Jaspersen

Adolf Hageman

huis genaamd “den Asschebak” pakhuis

aan de stadswal ten zuiden van de ’s-Heer Hendrikskinderenpoort Oprel Grote Markt Ossenhoofdstraat

straat

Margaretha van der Lucht

Jacobus Breekpot

weduwe Jan Haak

Adriana Ribbe weduwe Jan Duinkerke Johanna Veryser weduwe Jan Soetebier Johan de Jongh

Marinus Haring

Adriaan Murre

2/3e deel in het huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

Cornelis Hubrechtsen

Pieter de Zager

straat

Gommert Klap

Pieter van Hessel

huis en broodbakkerij huis

Voorstad

weduwe Cornelis Ymandsen straat

straat

P. Delhaye

Pieter Bosman

achterhaven

Adriaan Bos

Jacobus Louwaard

straat

Johan Flodorp

Jan Welle den ouden Johan Flodorp

westzijde haven

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

aan de opgang van de stadswal bij de kleine kerk Lange Kerkstraat Langevorststraat

Jacobus Louwaard

straat

Jan Crombout

Gasthuis

straat straat

Jacobus Mouthaan Carel Mulder

Gerard Verheule Alexander Lytbein

Anthony van Schakerloo Janis Kouwenhoven

huis zijnde broodbakkerij aandeel in meestoof de Liefde huis

Anthony Molhoek Adriaan Zandijk

Adriana Verstrate Allardus Buker

huis helft in het huis

Jacobus van Eps

Jacoba Hartog weduwe huis Dammis Duindam Tobias de Jonge stal

’s-Heer Hendrikskinderenstraat Nieuwstraat

shr. van Eps

shr. van Eps

grote kerk weduwe Janis Mispelblom Samuel Vertregt

dhr. van Eps

dhr. van Eps

straat

Anthony Mus

Johan Hendrik Fitzner met doorlevering aan Johannes Koppens Jan Snoep

huis

Voorstad

Flip du Moulin

Thomas Heiblom

Thomas Heiblom

straat

huis

straat

stadswal

Michiel Heinen

huis

Ganzepoortstraat bij de Poort St. Adriaanstraat

Andries Welle

Cornelis Steenaart

erfgenamen van Zunder koper

erfgenamen van Zunder straat

Willem Willemsen Beyaard Jacobus Burger

Abraham van de Volkeren Francois de Bast

Cornelis Soetebier

tussen de 2 waterpoorten Oprel Grote Markt

straat


1769

180 180

12-2-1770

Michiel Heinen

Johannes Pierens

pakhuis

St. Adriaanstraat

verkoper

Cornelis Steenaart

1769

180v

12-2-1770

Oprel Grote Markt

Oprel

weduwe Hendrik Mispelblom

180v

12-2-1770

Gerritje Wiggers weduwe Cornelis Beyaard Theodorus Cornelis Hubrechtsen

huis

1769

huis

´s/Heer Hendrikskinderenstraat

Albertus Winteroy

1769

181

Abraham Abrahamsen

181, 181v

1769

181v

12-3-1770

huis genaamd “de Meerminne” huis zijnde broodbakkerij met houtschuur huis

oostzijde kade

1769

26-021770 12-3-1770

erfgenamen Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw erfgenamen Cornelia Duiveland weduwe Jan de Fouw erfgenamen Bartholomeus Wybo David de Klerk

1769

181v

12-3-1770

1769

182

26-3-1770

1769

182

26-3-1770

1769

182, 182v

2-4-1770

1769

182v

2-4-1770

Abraham Verschaar

1769

182v, 183

23-4-1770

J.W. Boddaart raad en oud-schepen

1769

183, 183v

23-4-1770

1769

183v

23-4-1770

1769

183v

23-4-1770

1769

184

23-4-1770

boedelhouders Margaretha van der Lucht eerder weduwe Hobius en curatoren Johan Pieter Hobius boedelhouders Margaretha van der Lucht eerder weduwe Hobius en curatoren Johan Pieter Hobius boedelhouders Margaretha van der Lucht eerder weduwe Hobius en curatoren Johan Pieter Hobius Adam van Rijk

Alexander Lubin gehuwd met Maria den Boer eerder weduwe Johannes Reinhout Gerritje Wiggers weduwe Cornelis Beyaard mr Zacharias Maximiliaan Rimmers Isabella Volkaert weduwe Nicolaas Vermaas stadsbode Mathijs van Ooy

Alexander Lubin

David de Klerk

Jan Siereveld

Jacob van den Broeke Jan Flodorp

straat Jan Flodorp

koper

straat

weduwe Jan Creuytz

straat

straat

straat

Jan van Schakerloo

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

verkoper

Gerard de Jonge

straat

straat

Langevorststraat

straat

Allardus Buker

Korte Vorststraat

Nicolaas Vervenne

bij de kade

Adam van Rijk

Willem de Wolf

straat

Adam van Rijk

buiten de Bleekveldse Poort hoek Papegaaistrat en Korte Vorststraat

stadswal

Frans Wittiers

sLands schure

stadswal

Korte Vorststraat

Papegaaistraat

Pieter Delhaye

weduwe Jan Oudelande

Albrecht Hollestelle

huis en broodbakkerij schuur

Hendrik Vierlink

huis

Willem Willemsen Beyaard met doorlevering aan Adriaan Jaspersen Cornelis Cornelissen Briels doctor Cornelis Lopse

helft in de zoutkeet met panne

oostzijde haven

stadsgrond

Cornelis Wagenaer c.s.

haven

stadsgrond

huis

hoek Korte Kerkstraat

straat

straat

dhr. Roetering

dhr. Roetering

oostzijde stadshaven

oude haven

gang

nieuwe haven

Bernardus Rimmers

predikant Nicolaas Pronk

aandeel in de zoutkeet met 2 pannen huis (+stalling Ossenhoofdstraat)

Beestenmarkt

Abraham Pater

Beestenmarkt

predikant Cornelis Jacobus Breekpot Zoutmaat

Adolf Hageman

stalling

Ossenhoofdstraat

straat

J. Breekpot

J. Breekpot

koper

A. Does

huis

Lange Kerkstraat

straat

weduwe Loke

weduwe Loke

Kattestraatje

Jan Amijs

speelhof met zo-

aan de stadssingel Bak-

singel

procureur D. van

Cornelis van

Frans de Bast


1769

184

23-4-1770

Maria Bouwman

Zeger de Hond

1769

184, 184v

7-5-1770

Johannes de Koning

1769

184v

7-5-1770

Cornelia Berdenis weduwe Daniel van Berlekom Cornelis Steenaart

merhuis huis (+achterhuis Korte Vorststraat) huis

Johannes Couwens

houtschuur

1769

7-5-1770

Michiel Heinen

Jan Musse

huis

1769

184v, 185 185

buiten de Bleekveldse Poort Wijngaardstraat

7-5-1770

Michiel Heinen

huis

Lange Kerkstraat

1769

185

7-5-1770

huis

Papegaaistraat

Andries van der Mast

dhr. Z. Coenraads

Frans de Bast

straat

1769

185v

7-5-1770

Pieter Bokelaar

huis

plein

14-5-1770 14-5-1770

Marinus Crombout Maarten Anthonissen

huis huis

straat straat

weduwe Willem Hoogenhoed Gerard Verheule Frans Paulussen

Cornelis Meerman Cornelis Peman achterhaven

Jacob Barbier Cornelis Oversluis

1769

185v 185v, 186 186

14-5-1770

Cornelis de Beste

huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat Langevorststraat tussen de 2 waterpoorten Armenhoek

straat

1769 1769

straat

Willem Dekker

doctor Coenraads

1769

186

28-5-1770

Cornelis Henricus Engelen

huis

hoek Gansepoortstsraat

straat

straat

weduwe Francois Walraven

weduwe C. Ymandsen weduwe Francois Walraven

1769

186v

28-5-1770

Thomas van Eykeren gehuwd met Margaretha Bunnings weduwe Johannes van de Voorde Pieter Salomonsen van Eenennaam Laurens de Hond Job Jobsen van der Maas stadsbode Mathijs van Ooy Maria Vertregt weduwe Abraham van der Heyden Magdalena Vervenne

Hans Jacob Kindhausen Levina Temperman gesepareerde huisvrouw Cornelis van Leeuwen

Maria Visser

huis

St. Jacobstraat

straat

186v

18-6-1770

westzijde kade

kade

187

18-6-1770

Anna Elisabeth van Tilburg Jan van Leeuwen

huis

1769

schipper Anthony van Schakerloo Gillis de Boodt

erfgenamen J. Canisius achterhaven

straat

1769

weduwe Cornelis Ymandsen weduwe Dijkwel

huis

Zusterstraat

Adriaan Facryt

Jacobus ...schout

straat

1769

187

18-6-1770

Philip Pruys

huis

Zusterstraat

Hendrik Rijkaard

verkoper

1769 1769

187 187v

25-6-1770 16-7-1770

Catharina Pieters weduwe Rapholm Guiljaam Hustijn Laurus Creuyl

Jacobus van Malen straat

Frans Joseph Hestel (?) Willem den Boer

huis huis

Nieuwstraat oostzijde kade

dhr. de Meyer St. Jacobstraat

1769

188

23-7-1770

boedelhouders Marinus Pleune

speelhof met zomerhuis

188

23-7-1770

1769

188, 188v 188v

23-7-1770

Johan de Jongh

pakhuis

10-9-1770

boedelhouders Marinus Pleune schipper Anthony van Schakerloo Gommert Spruit

Michiel Heinen

2 huizen

bij de stadswal aan het einde van de Stoofstraat hoek Nieuwstraat en Stoofstraat tussen de 2 waterpoorten Molendijk

Adriaan Jaspersen

1769

Hubert Jan de Heere schepen en pensionaris honorair Jan de Hooge

188v, 189

15-101770

Abraham van de Volkeren

speelhof met zomerhuis

1769 1769

Josias de Quandt

huis

kershoek Langevorststraat

straat

Steenhoven Philip de Bruine

Damme koper

hoek Oprel Beestenmarkt

straat

Oprel

Susanna Metser

weduwe Jacob Hoeson Jan Amijs

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

burgemeester L.P. van de Spiegel straat

burgemeester L.P. van de Spiegel Willem Gorsse

straat Gerrit Barendsen

Jacobus van Antwerpen David Berthout

Terwelhoek

weduwe Quirijn Musch straat stadswal oud-burgemeester Pieter Ossewaarde

Adriana Ossewaarde

Pieter Delhaye Maarten Anthonissen Arnoldus Slagmuller

straat kade

erfgenamen Johan Oostdijk Frans de Munnink Frans de Keyser

stadswal

Pieter Koppenjan

Stoofstraat

Nieuwstraat

Marinus Zuidijk

weduwe Pieter de Keyser achterhaven

weduwe Pieter de Keyser weduwe Janis Plakke wegeling

stadsgrond

wegeling

Molendijk oud-burgemeester Pieter Ossewaarde


1769

189

22-101770

Adriaan Murre

Hubertus Harink

1769

189, 189v

22-101770

J. van Eps

1769

189v

Johan Arnoldus Slink

1769

Johan Arnoldus Slink

Pieter van den Berge

1769

189v, 190 190

22-101770 22-101770 29-101770

mr. Arnoldus Adrianus van Test pensionaris honorair Maarten Anthonissen

huis genaamd “de Maagd van Mechelen” huis (+koetshuis en stalling Nieuwstraat) huis

Mathijs Bondooi

1769

190

5-11-1770

Jan Noordhoeve

Maria Vertregt weduwe Abraham van der Heyden Jan Wellens

1769

190v

12-111770

Cornelis Steenaart

1769 1769

190v, 191 191

1769

191

1769

191v

26-111770 17-121770 17-121770 4-3-1771

1769

191v, 192 192

18-3-1771

boedelhouders Jacobus de Coo schipper Steven van de Werke Petrus Damianus Delhaye

1769

18-3-1771

tussen de 2 waterpoorten

straat

Gommert de Munnink

Dignus en Marinus Harink

weduwe Pieter de Keyser

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

Cornelis Kotvis

koper

Jacoba Hartog

Ganzepoortstraat

-

-

-

-

huis

Langevorststraat

stadswal

Jan van de Velde

straat

huis

Ganzepoortstraat

Frans Carol

straat

Jacobus van der Poel

Johannes van de Steene Jacobus van der Poel

huis (gesepareerd van het pakhuis)

hoek Kreukelmarkt

Kreukelmarkt

verkoper

straat

Anthony van Clodewijk

slot van Oostende

achter de grote kerk

stadsschool en weduwe burgemeester C. Ossewaarde

Jasperina Lodewijks van der Kloot straat en erfgenamen J. Oostdijk

weduwe Adriaan Smallegang en verdere gebouwen in de St. Adriaanstraat

Jan Zuidweg

Theunis Groenewegh

huis

St. Jacobstraat

straat

weduwe dhr. Boogmakers en verdere gebouwen in de Wijngaardstraat schippershuis

Sent Frisson

Frans Joseph Ertel (?)

huis

einde Lange Kerkstraat

straat

Gillis de Boodt

Mathijs Lemmens

huis

Zusterstraat

Frans Joseph Hertel

Catharina van Pappelen Jan de Coo

huis

Langevorststraat

erfgenamen Johan Oostdijk straat

Apollonia Sinoutskerke erfgenamen Johan Oostdijk Augustijn Simonsen

huis en pakhuis

oostzijde Grote Markt

Korte Vorststraat

erfgenamen Gerard Huisheere Sebastiaan Haak

weduwe Jan Rosendaal erfgenamen Johan Oostdijk Carolus Zandijk Grote Markt

mevrouw B.J. Lamotte

Jacob Jacobsen Visser

huis

Bocht van Genee

Carol Verplakke

straatje

Jacob van Liere

Voorstad

verkoper

verkoper

Pieter Jobsen van der Maas plein

erfgenamen Willem Lagaay straat

oostzijde kade Lange Kerkstraat

St. Jacobstraat Gerard Huisheere

kade straat

Gerard de Leeuw Jan de Seine

straat tussen de Vlasmarkt en de Beestenmarkt op het einde van de Klokstraat

Jacobus de Jonge

Josias de Quand weduwe Hubrecht Klugting Machelina Haak

straat

Pieter Blondeel

Ganzepoortstraat

Klokstraat

Hermanus K...ens

Jacobus Blok

oostzijde haven

stadsgrond

stadsgrond

nieuwe haven

mr. Willem van der Bilt heer van Kloetinge

1769

192193

8-4-1771

1769 1769

193 193, 193v 193v, 194

8-4-1771 8-4-1771

Yman Boutens Hubertus Harink

Jan Hendriksen Visser Nicolaas Pauwelyn

huis genaamd “de Wenteltrap” uitgezonderd de leerkamer huis huis

22-4-1771

Jan Catsman

Jacobus Oostveen

huis

1769

194

6-5-1771

Jean Alexander Larue

huis genaamd “de Klokke”

1769

194, 194v

6-5-1771

houders gerepudieerde boedel Anna Schelstrate weduwe Andries Hector Adam van Rijk

Hubert Jan de Heere schepen en pensionaris honorair

zoutkeet met panne

1769

Cornelis Mispelblom Korte Klokstraat straat

schippershuis


1769

194v

6-5-1771

Iman Boutens

Francois van Strien

1769

194v, 195 195

13-5-1771

Maarten Anthonissen

13-5-1771

1769 1769 1769 1769

195, 195v 195v 195v, 196

17-6-1771 17-6-1771 8-7-1771

westzijde Wijngaardstraat Ganzepoortstraat

straat

Jan Vervoord

huis en broodbakkerij huis

schutterij de Edele Busse Johan Arnold Slink Adriaan Gandolf

Cornelis Wagenaar stadswal Molendijk

weduwe Quirijn de Lasabel weduwe Pieter de Keyser koper

schipper Dignus Catsman Nicolaas van Ontenisse

Jan van Bregt

huis

Molendijk

koper

Gerardus Machielsen

huis

Lange Kerkstraat

straat

kerkhof

weduwe Jan Rapholm

Lauris de Winter straat

Apollonia Sinoutskerke verkoper Jan Meertensen

Bastiaan Flierenburg Maria Jans weduwe Willem Toorenaar

huis huis

Oprel kade Nieuwstraat

Vuilstraatje Pieter van Sassegem

Oprel Pieter van Sassegem

F. de Keyser junior

westzijde stadshaven

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Wijngaardstraat Nieuwstraat

straat straat

Dignus Harink koper

Willem de Jongh Johan Hendrik Fitzner Jan de Seine

Gijsbrecht Proost stadswal

straat

1769

196

8-7-1771

Cornelis Steenaart houders gerepudieerde boedel Isabella Willems Toorenaar verlaten huisvrouw Christiaan Boogerd Johan Pieter Dassevael

1769 1769

196 196v

8-7-1771 22-7-1771

Michiel Heyne Leendert van Leeuwen

Martinus Person Pieter Jansen de Jonge

aandeel in meestoof de Liefde huis huis

1769

196v

6-10-1771

Jan Noordhoeve

huis

Wittepaardstraat

Gerard Michielsen

Nicolaas Pauwelyn

1769

197

Philip Pruys

huis

einde Zusterstraat

Jan van Leeuwen

Zusterstraat

197

Jan Zegersen

huis

’s-Heer Hendrikskinderenstraat

Theodorus Cornelis Hubregtsen

Jacobus van Malen Adriaan Murre

Wijngaardstraat

1769

11-101771 11-101771

straat

Pieternella Klap

1769

197, 197v

11-101771

erfgenamen Neeltje van der Maas weduwe Lieven van Loo houders gerepudieerde boedel Jacobus Schout houders gerepudieerde boedel Gommert Klap en zijn weduwe Adriana Jans Weststrate Willem Willemsen Beyaard

aandeel in meestoof de Zon

oostzijde haven

stadsgrond

Barend Luurman

stadsgrond

stadsgrond

1769

11-101771 4-11-1771

aandeel in meestoof de Liefde huis

westzijde stadshaven

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

1769

197v, 198 198

erfgenamen Leendert Blankert met doorlevering aan burgemeester L.P. van de Spiegel Jan de Fouw

Langevorststraat

straat

Korte Vorststraat

Alardus Buiker

1769

198

huis en bakkerij

westzijde Vlasmarkt

Vlasmarkt

Jan Cadeui

1769

198v

huis

Theodorus Cornelis Hubregtsen straat

straat

198v

’s-Heer Hendrikskinderenstraat westzijde Langevorststraat

Cornelis van Kogelenberg Jan Zegersen

1769

11-111771 11-111771 2-12-1771

weduwe Cornelis van Oudenhoven heer van Ellewoutsdijk Pieter de Zager Jacoba van Weele

Cornelis van Dijke

Cornelis van Dijke

1769

198v, 199

16-121771

Nieuwstraat

straat

Maria Jans

stadswal

weduwe Janis de Winter

Anthony van Schakerloo houders gerepudieerde boedel Carel Mulder Jan Jansen Adriaan Murre Bartel Meyer gehuwd met Anna Catharina Weydt eerder weduwe Gerard van Beerendonk Pieter van Sassegem

Hendrik Bernardus van Diest Hubrecht Harink c.s. Janis Jansen van Cloetinge Robbertus van Nol

Anthoni Molhoek

huis

huis genaamd “de Prince” en schuur en stalling daartegenover

straat


1769

199, 199v

17-2-1772

boedelhouders Magdalena Maygem

Mathijs van Ooy

1769

199v

17-2-1772

Cornelis Peman

1769

199v

17-2-1772

Adriana Timmers weduwe Willem Johannessen Kouwens te Papendrecht Adriaan Groenendijk

1769

200

17-2-1772

1769

200

17-2-1772

1769

200, 200v 200v

1769

helft in het huis genaamd “het Huis van Nassau” huis

bij de Blauwe Steen

St. Jacobstraat

Robbert Vermeer

erfgenamen Dignus Boutens

straat

oostzijde kade

St. Jacobstraat

Gerard de Leeuw

kade

weduwe Jan van den Berge

huis

westzijde kade

kade

Steven van de Werke

huis

St. Jacobstraat

straat

weduwe Jan Vervoord Adriaan Jaspersen

achterhaven koper

Josias de Kwant

huis

Lange Kerkstraat

huis

Langevorststraat

Luitje van Hamersveld Dignus Catsman

Nicolaas Pauwelyn

Jan Janssen

Cornelis van Leeuwen stadswal

straat

24-2-1772

schipper Jacobus Kodde Cornelia Bolders weduwe Hubregt Klugten Jacob Almekinderen

Pieter Theunissen den Boer schipper Marinus van Balen Bartel Lemmens

straat

24-2-1772

Janis Verkuyl

Janis Berger

huis

Korte Kerkstraat

straat

Pieter Goffou

achterstraat

Janis Verkuyl

huis (+ pakhuis aan de Vlasmarkt)

Oprel Grote Markt

Oprel

Pieter de Jongh

gang

weduwe Eymert Andris boedel Barend Luurman Andries Trist

Pieter van Schoten en Johanna Kouweliere

helft in het huis (+ helft in het pakhuis aan de Stoofstraat) huis genaamd “de Trouwe” huis

aan het Breedje bij de ’s-Heer Hendrikskinderenstraat Oude Vismarkt

straat

Cornelis Marinussen Dijkwel

gang

Jan Mus

Leendert reinhout

straat

Jan de Voet

Gasthuis

hoek Langevorststraat en Papegaaistraat Voorstad

Langevorststraat

Simon Blom

Cornelis Landman

Papegaaistraat

straat

Gijsbrecht Proost

Philip du Moulin

’s-Heer Hendrikskinderenstraat ’s-Heer Hendrikskinderenstraat

Gerard Verburg c.s. Albertus Winterooy

Gerard Verburg c.s. Jan van Balen

oud-burgemeester Pieter Ossewaarde straat

bleek

1769

200v, 201

24-2-1772

1769

201

2-3-1772

boedelhouders Jacobmina Duinkerke weduwe Hendrik Mispelblom Antoni Kouweliere

1769

201, 201v 201v

2-3-1772

Jan Adriaansen Visser

Helena Casrtanje

9-3-1772

Hendrik Bernardus van Diest boedelhouders Johannes Voorhans Hendrik Reinhout

Hendrik van Sprang

1769 1769 1769

201v, 202 202

30-3-1772 30-3-1772

1769

202

6-4-1772

1769

202v

4-5-1772

1769

202v

11-5-1772

1769 1769

202v, 203 203

1769 1769

gecombineerd arm- en weeshuis en diaconie namens erfgenamen Johanna Hertog weduwe Jan Creuits Johan Hendrik Fitzner

Job Marinussen Timmerman Bastiaan de Munnink

huis en pakhuis huis

predikant Cornelis Zoutmaat

huis

Cornelis Blommaart

huis

Abraham Weye beurtschipper op Vlissingen

pakhuis

11-5-1772

Dankert de Jager schoolmeester te Oosterland in Duiveland Simon Blom

bij de bleek aan de Gansepoort Stoofstraat

Boudewijn Couwen

huis

11-5-1772

Jacob van Liere

Pieter Dzn. Delhaye

203

11-5-1772

203

11-5-1772

schipper Steven van de Werke schipper Steven van de

Jan de Waard

straat

Theodorus Cornelis Hubregtsen

plein of straat

plein of straat

Paulus Pzn. Baas

Theodorus Cornelis Huibregtsen

Jan Mus

Leyn Dijkwel

Theodorus Cornelis Huibregtsen

Langevorststraat

straat

weduwe Coomans

weduwe Jan Geense

Voorstad

koper

plein

straat

Cornelis Peman

huis genaamd “de Wenteltrap” huis

erfgenamen Martinus Rogge koper

hoek St. Jacobstraat

straat

verkoper

plein

Jan Jansen Visser

huis

oostzijde kade

St. Jacobstraat

kade

Mathijs Corbeel

weduwe J. van den Berge weduwe Jan van


1769

203v

11-5-1772

Werke Sander Visser

1769

203v

18-5-1772

Maarten van Ottegem

1769

204

18-5-1772

1769

204, 204v

25-5-1772

1769

204v, 205

25-5-1772

1769

205

25-5-1772

gecombineerd arm- en weeshuis en diaconie namens erfgenamen Cornelis Krijger boedelhouders Johanna Nolet weduwe schipper Anthony den Boer boedelhouders Johanna Nolet weduwe schipper Anthony den Boer Martinus Uyterschout

1769

205, 205v

25-5-1772

Joost de Lasabel

Cornelis Dignuszoon Boutens

1769

205v

1-6-1772

1769

22-6-1772

1769 1769

205v, 206 206v 207

29-6-1772 7-9-1772

1769

207v

5-10-1772

1769

207v, 208

12-101772

Susanna Sonkel weduwe Jacob Hoesen notaris en procureur Frederik Roeteringh Mathijs van Ooy houders gerepudieerde boedel schipper Steven van de Werke erfgenamen Samuel de Loos Boudewijn Kouwens

1769

208

2-11-1772

1769

208, 208v 208v

2-11-1772

boedelhouders Magdalena Maaygem Frans Wittiers

14-121772

1769

1769 1769

208v, 209 209v

den Berge haven

J. Kouwens

koper

Cornelis Dignussen Boutens Jan Jansen Harinck met doorlevering aan Janna Calferus Anna de Zutter

helft in de zoutkeet en 2 pannen huis

stadshaven

haven

Wijngaardstraat

straat

burgemeester Pieter Ossewaarde

burgemeester Pieter Ossewaarde

weduwe Cornelis Verplakke

huis

Langevorststraat

straat

weduwe Frans Breekpot

Anna Constantia Paret

weduwe Martinus Rogge

jvr. Maria Coomans vrouwe van Wemeldinge Cornelis Cornelissen

aandeel in de zoutkeet met 2 pannen huis

oostzijde stadshaven

Cornelis Dignussen Boutens

J. Kouwens

haven

Jan Zeevaard

westzijde kade

kade

mr. Gillis Clement Keetlaer

Ossenhoofdstraat

Jacobus Huisman

Sander Visser

tussen de 2 waterpoorten op het einde van de Beestenmarkt

straat

Wilhelmina Buis

achterhaven

Frans Paulussen

Beestenmarkt

erfgenamen Jacobus Arnoldus de Perponcher Sedlnitzky

stadswal

weduwe baljuw Hubertus Eversdijk

Jan van de Linde

huis genaamd “Koning William” huis en brouwerij genaamd “het Witte Klaverblad” met stallingen, pakhuizen en mouterij huis

Langevorststraat

straat

Zeger de Hond

Cornelis Langemaire

huis en stal

Korte Kerkstraat

straat

weduwe Cornelis Oudenhove Cornelis Briels

Hubregt Snoep Jan Landman

huis huis

Wijngaardstraat westzijde kade

straat kade

weduwe Jacobus Absalomsen Jan Zeevaard Pieter Anthonissen den Boer

erfgenamen Lieven de Beste achterstraat Jan Zeevaard achterhaven

Jan de Beste stadswal

luitenant-kolonel Adolf Zommerzee Susanna Sonke weduwe J. Hoezen

huis en pakhuis

Kreukelmarkt

Kreukelmarkt

stadsgang

Bank van Leening

Jacobus Grashof

huis

westzijde Langevorststraat

straat

Cornelis Landman

Hendrik van Sprang

Marinus Goeree

huis

stadswal

straat

Hendrik Visser

Anthony Benjaminsen

huis

oostzijde Langevorststraat St. Adriaanstraat

erfgenamen weduwe Martinus Rogge koper

Jan Pieren

Jacob Jaspersen

straat

houders gerepudieerde boedel Jan de Zager

gemeenen boedel Adolf Hageman en Clasina Adriaanse

huis genaamd “de Gouden Leeuw”

hoek Grote Markt

Grote Markt

Anthony van Clodewijk St. Adriaanstraat

Cornelis Snoep

18-1-1773

Jan Siereveld

Willem Vertregt

huis en bakkerij

aan de kade

Adam van Rijk

Willem de Wolf

burgemeester doctor Cornelis Lopse en Maria Coomans vrouwe van Wemeldinge straat

25-1-1773

Stoffelina Cornelisse weduwe Mahieu Rijkaard

Joost van St. Annaland

huis

magdalenastraat

weduwe Jan Wawelaar

Jacobus de Jongh

Machiel Onvervaard

straat

Adam van Rijk


1769 1769

209v, 210 210

1-3-1773 1-3-1773

1769

210, 210v

1-3-1773

1769

210v

1-3-1773

1769 1769

210v 211

1-3-1773 1-3-1773

1769

211, 211v 211v

1-3-1773

1769

8-3-1773

1769

211v, 212

8-3-1773

1769

212

8-3-1773

1769

212, 212v

15-3-1773

1769

212v, 213

15-3-1773

1769

213

15-3-1773

1769

22-3-1773

1769

213, 213v 213v

22-3-1773

1769

214

29-3-1773

1769

214, 214v

19-4-1773

1769

214v

1769

214v, 215 215

1769 1769

215, 215v

erfgenamen Ary Kreke- Quirijn de Roo lenberg erfgenamen Ary Kreke- Pieter Augustijnsen lenberg erfgenamen Willemina Adriaan Bosdijk de Graaf

erfgenamen Willemina de Graaf Huibregt de Vos Jan Zegersen doctor Coenraet Coenraetsen Laura Swartenburgh en Emerentia Lamotte Anna Elisabeth Meertens weduwe C. Loenhout Pieter Willemsen Toorenaar boedelhouders Adolf Hageman en Clasina Adriaans boedelhouders Adolf Hageman en Clasina Adriaans boedelhouders Adolf Hageman en Clasina Adriaans Geertruid de Winter

Martinus van den Elsken Christiaan Sernelissen Adriaan Marinussen de Witte mr. Aarnout Willem van Citters Pieter Zegersen

huisje en stal huis huis genaamd “de Zalm” met waterput in de St. Jacobstraat gemeen met Thomas Swart huis huis en schuur huis huis huis

Klein Weitje bij de Gansepoort Armenhoek in de Bocht van Guinee kade

stadswal

plein

bleek

Cornelis van Ottegem Robbert Voormar

straat

Cornelis Peman

Adriaan Blommert Adriaan Groenendijk Robbert Voormar

Jan Bolsen

straat

hoek Molendijk

straat

straat

Pieter de Zager

koper

Nieuwstraat ’s-Heer hendrikskinderenstraat Lombardstraat

Jacobus Breekpot Cornelis Hubregtsen Willem Dekker

Frans de Munck Janis Jansen van Cloetinge straat

straat straat

Govert Klemkerke Cornelis Cornelissen straat

westzijde Korte Kerkstraat aan de stadssingel

straat

Janis Berger

weduwe Adriaan den Boer achterstraat

Maria Coomans van Wemeldinge

weduwe janis Mispelblom

stadssingel

Cornelis Bakker en Pieter van Waarde

Samuel Vertregt

’s-Heer Hendrijkskinderendijk Cornelis Snoep

Jan Zeevaard

Jacobus Zandijk

Jan Zoutendam

speelhof c.a.

Cornelis Abrahamsen de Jonge Nicolaas Bosdijk

huis genaamd “het Molentje” huis en herberg genaamd “de Gouden Leeuw” speelhof met zomerhuis

buiten de ’s-Heer Hendrikskinderenpoort Grote Markt

’s-Heer Hendrijkskinderendijk Grote Markt

St. Adriaanstraat

Bakkershoek

stadssingel

Samuel Vertregt

’s-Heer Hendrijkskinderendijk Cornelis Lopsen en Maria Coomans Adolf Westerwijk

Jan de Seine

aandeel in meestoof de Liefde

westzijde haven

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Abraham Meytak

huis

Nieuwstraat

straat

Anthony Molhoek

Anthony Molhoek

Johan Hendrik Fitsner

Maria Jans Catsman

huis

westzijde Nieuwstraat

straat

Janis Meertensen

Anthony Molhoek

Anthony Molhoek

Antonia van de Velde

huis

oostzijde St. Jacobstraat

Sander Visser

Adriaan de Witte

speelhofje c.a.

Hubertus Winterooy

stadsgang

19-4-1773

Huibert Jan de Heere

Korte Vorststraat

Arnoldus Slagmuller Jan de Coo

Pieter Koppenjan

boedelhouders mevrouw B.J. Lamotte Adriaan Blommaert

speelhof met zomerhuis huis

stadswal

26-4-1773

Clasina Adriaans weduwe Hageman Everwijn Mispelblom

achter kopers huis in de ’s-Heer Hendrikskinderenstraat einde van de Stoofstraat oostzijde Grote Markt

Cornelis van der Maat koper

straat

Theodorus Cornelis Hubregtsen

weduwe Jan Verstraten Pieter de Zager

Grote Markt

Jan Loo

Jan Stokmans

schuurtje

stadswal

stadswal

plein

Quirijn de Roo

Johannes van Huyssen

2/3e deel in het huis

Kleyn Weytje bij de Gansepoort westzijde Langevorststraat

straat

koper

Korte Vorststraat

Gerard Verheule

26-4-1773 10-5-1773

Maria Jans Paardekooper Engel Pietersen

Dina en Johanna de Fouw

Pieter de Jonge

Adriaan Jaspersen


1769

215v

10-5-1773

1769

24-5-1773

1769

215v, 216 216

24-5-1773

1769

216v

12-7-1773

Maria Lambrechtsen weduwe Christoffel Fransen boedelhouders Adolf Hageman boedelhouders Adolf Hageman Johannes van de Steene

1769

217

6-9-1773

Joost van St. Annaland

1769

217v

6-9-1773

1769

217v, 218

13-9-1773

1769

218

13-9-1773

1769

218v

13-9-1773

Caatje Haak weduwe Jan Wawelaar erfgenamen Geertruid van Baeren weduwe Jacobus Absalomsen erfgenamen Jacomyntje Codde weduwe Marinus Mus Boudewijn Couwen

1769

218v, 219

20-9-1773

1769

219

20-9-1773

1769

219, 219v

4-10-1773

1769

219v

1769

220

11-101773 18-101773

1769

220, 220v 221

1769 1769

221, 221v

25-101773 22-111773 13-121773

houders gerepudieerde boedel Janna Zoetebier weduwe Adriaan Snoep Jan van Huyssen en Jacomina de Fouw

Nicolaas Wylandt

huis

Vlasmarkt

Cornelia Soetebier

Vlasmarkt

weduwe Wawelaar

Jacobus de Jongh

Clasina Adriaans weduwe Hageman Clasina Adriaans weduwe Hageman Johannes Charton

helftscheiding in het pakhuis helftscheiding in het pakhuis huis

Ossenhoofdstraat

straat

Nicolaas Pronk

Nicolaas Pronk

Laurens de Winter

Ossenhoofdstraat

straat

Jacobus Breekpot

weduwe Jan Haak

weduwe Jan Haak

Gerrit Barendsen

grote kerk

straat

Anthoni de Broeker

Caatje Haak weduwe Jan Wawelaar Jan Barbier

huis

oostzijde Korte Kerkstraat Magdalenastraat

koper

Jacobus de Jongh

straat

huis

Magdalenastraat

Nicolaas Wyland

Leendert Azn. Paardekooper

huis

Korte Kerkstraat

weduwe Jan van Thiel straat

Machiel Onvervaard verkoper

Cornelis Langemaire

achterstraat

Jacoba van Liere

Dignus van den Berge

huis

’s-Heer hendrikskinderenstraat

straat

Lein Sandersen

dhr. A.A. van Test

Cornelis Kotvis

Johannes de Keyzer

huis en schuur

Jacobus Joel

weg

Jacobus Joel

Gerard Rapholm

huis

even buiten de Voorstad Klokstraat

Leendert Mus

erfgenamen Marinus Koppenjan

erfgenamen Marinus Koppenjan

erfgenamen Petrus van der Helk straat

Johan Hendrik Fitsner

Nieuwstraat

straat

koper

koper

Jacob Oosthakker

Grote Markt

straat

-

-

Johan Flodorp

straat

erfgenamen Carithas van Flierenburgh weduwe Cornelis Steenaart, als voogd over de wezen van Izak Bronkhorst en Lydia de Koning Cornelis Ossewaarde

Joost van St. Annaland

1/4e deel in het huis gemeen met de anderen erfgenamen van Jan Jacobsen de Fouw huis

Benjamin Hoogelande

huis

westzijde kade

kade

Jacobus Huisman

Ossenhoofdstraat

Jacobus Breekpot

houders gerepudieerde boedel Adriaan Snoep, Marinus en Anthony Snoep en Willem van de Kerkhove boedelhouders Leuntje van Rosendaal Johan Hendrik Fitsner

Jacobus Blok

huis

Oprel Gansepoort

straat

Oprel

erfgenamen .. Adriaan van Zunder

erfgenamen .. Adriaan van Zunder

Machiel Gouwenaar

huis

straat

Cornelis van Dijke

Bartel Hollestelle

Engel Buiker

Dina de Fouw

straat

verkoper

verkoper

Jacobus Oosthakker

Marinus Snoep

Pieter van Klink

1/4e deel in het huis huis

westzijde Langevorststraat Nieuwstraat

straat

weduwe Jan Sonius

Mennonietenkerk

Robert Vermeer

westzijde Langevorststraat


1769

221v, 222

31-1-1774

1769

222

31-1-1774

1769

223, 223v

28-2-1774

1769

223v

28-2-1774

1769

2223v, 224 224, 224v

Gerard Steyns

2 huizen, schuur en smidswinkel

Francois Kosten

huis

gecombineerd arm- en weeshuis en diaconie

Gillis van de Velde

Dina Maria Courix

28-2-1774

crediteuren wijlen Maria Courix Hendricus Buiker

huis en schuur van wijlen Adriaan Zoetebier huis

Cornelis van Uye

28-2-1774

Maurits Eyben

1769

224v

28-2-1774

1769

224v

1769

224v, 225 225v

1769

1769

Maria de la Maar weduwe smid Gideon Dzn. Vervenne Jan Vervoord

stadswal

weduwe Pieter de Keyser weduwe A. Slinck

huis en schuur

weduwe Christoffel France Philip Hartog

Jacob Poelman

huis

Beestenmarkt

Jacob Huige

Pieter Crombouw

Willem Gorsse

huis

Michiel van de Putte

28-2-1774

Gillis van de Velde

huis

straat

7-3-1774

Adriaan Does

Dignus en Marinus Harinck Thomas Briels

aan de oprel naar de stadswal bij de kleine kerk tussen de 2 waterpoorten Klokstraat

erfgenamen J.A. de Perponcher Sedlnitzky Marinus Gorsse

7-3-1774

Pieter Joachim de Zager

Hubregtje Pieters de Vlieger weduwe Cornelis van Loenhout Janna Mathijsse Wondervens weduwe Jan Vervoord Jacobus de Ryder

huis

Theunis van Uye

1769

226

7-3-1774

1769

226, 226v 226v, 227 227, 227v

7-3-1774

1769

227v

14-3-1774

erfgenamen Christiaan Sernelissen Abraham van de Volkeren Maria Kempe weduwe Marinus van de Visse Maria de la Maar weduwe Gideon Vervenne Jan Lecointre

1769

227v

14-3-1774

1769

227v, 228 228

14-3-1774

228, 228v

weduwe J.A. Slinck erfgenamen Adriaan van Zunder

weduwe Francois Breekpot straat

Anna Dinnewet weduwe Jan de Vlieger

1769

de wacht bij de poort

oostzijde Langevorststraat Ganzepoortstraat

7-3-1774

1769

stadswal

straat

225v, 226

1769

stadswal

Ganzepoortstraat

1769

1769

tegen de stadswal bij de straat ’s-Heer Hendrikskinderenpoort Ganzepoortstraat straat

7-3-1774 14-3-1774

21-3-1774 21-3-1774

stadswal

stadsgrond

weduwe Francois Breekpot Leendert Mus

Franse School

Beestenmarkt

Jan van de Linde

straat

Cornelis van Heel

achterhaven

Gommert de Munck

Hermanus Kenens

straat

koper

Jan Noordhoeve

’s-Heer hendrikskinderenstraat

Molendijk

M. van der Elsken

straat

weduwe Cornelis Oudenijk

huis

Korte Vorststraat

Everwijn Mispelblom

Everwijn Mispelblom

straat

weduwe Arnoldus Wiggers

huis en schuur

Nieuwstraat

Jacobus Breekpot

Frans de Munnink

straat

Govert Klemkerke

speelhof met zomerhuis huis

Terwelhoek

wegeling

wegeling

Leendert NN

Molendijk

oud-burgemeester Pieter Ossewaarde Adriaan Gandolf

Anthony Brouwer

speelhof met zomerhuis

Ooster- en Westervolgerhoek

oud-burgemeester Pieter Ossewaarde Leendert van de Visse weduwe Jan de Puit

dijk

weduwe Jan de Puit

Jacob Almekinders

Jacobus de Hond

huis en schuur

oostzijde Wijngaardstraat

Pieter Goffau c.s.

straat

Adriaan Coudsyn

weduwe Zeger Lemmens

Philip Hartog

Philip Hartog

Adriaan Zaayer straat Jan Bolsen

Willem Gorsse

huis

Molendijk

straat

boedelhouders Johanna Marinus van de Steene Barbera Roomans weduwe Francois Zandijk Jan Zeevaard Johannes de Keyser

huis en koekbakkerij

Ganzepoortstraat

weduwe Willem Vogel en Bernardus Rimmers straat

huis

Voorstad

straat

Cornelia de Vos

erfgenamen Adolf Westerwijk erfgenamen Adolf Westerwijk

koetshuis en stalling speelhof en zomerhuis

Stoofstraat

Cornelis Welle

Anthony Molhoek

weduwe Ary Krekelenberg Pieter Slover

aan de stadssingel

singel

Jan Zeevaard

C. Oversluys

Cornelis van Citters van Bruelis Marinus Pietersen van Balen


1769 1769

229, 229v 229v

21-3-1774

1769

230

2-5-1774

1769

230, 230v

2-5-1774

1769

230v, 231

2-5-1774

1769 1769

231 231, 231v 231v

18-4-1774 18-4-1774 18-4-1774

boedelhouders weduwe francois van Sassegem

231v, 232 232, 232v

18-4-1774

Maarten Anthonissen

9-5-1774

1769

232v, 233

9-5-1774

1769

233

9-5-1774

1769

233

9-5-1774

boedelhouders Caritas van Flierenburg weduwe Cornelis Steenaart erfgenamen J.J. Blom weduwe Francois Breekpot Judith van Wyngen weduwe Ary Krekelenbergh Willem Willemsen Beyaard

1769

233v

16-5-1774

1769

233v, 234 234

1769

1769 1769

21-3-1774

Tannetje Knuyt weduwe Ieman Boutens Tannetje Knuyt weduwe Ieman Boutens boedelhouders van de weduwe van dhr. van Oostzanen boedelhouders van de weduwe van dhr. van Oostzanen boedelhouders van de weduwe van dhr. van Oostzanen Jan Landman Adriaan Blommaart

Willem Beyaard

schuur

Stoofstraat

Cornelis Welle

Anthony Molhoek

Cornelis Copmels

straat

Cornelis Copmels

huis en schuur

Stoofstraat

Willem Beyaard

Anthony Molhoek

stadsgrond

straat

Clasina Adriana Canisius weduwe doctor Coenraet Coenraetsen Dignus en Marinus Harinck

huis

noordzijde Grote Markt

weduwe van Loenhout

Markt

weduwe J.P. Drinkveld

achterstraatje

een coepel zomerhuis en speelhof

op het Bolwerk buiten de Noordpoort

straat

koper

koper

het Schuitvlot

Hubertus Harinck

aandeel in meestoof de Liefde

westzijde haven

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

J.G. Bellersheim Adriaan Verschoor

huis huis

Lange Kerkstraat Klokstraat

huis

westzijde Nieuwstraat

straat Mathijs van Cromvliet Elisabeth Steenbakker

Johan Briels Nicolaas van der hagen Pieter Coppejan

Adriaan Dooman straat

Maria Coomans van Wemeldinge met doorlevering aan Pieter Tavenier Izaak de Broekert

Lange Vorststraat Mathijs van Cromvliet straat

Johan Hendrik Fitzner

huis

tussen de 2 waterpoorten op het stadsravelijn achter brouwerij de Claver

straat

achterhaven

Cornelis Oversluis

-

Francois Paulussen -

-

-

Gerard Nagelkerke

huis, schuur en zomerhuis

Hendrik van Sprang

huis

westzijde Langevorststraat

straat

Johan Baden

Anna Constantia Paret

Anna de Zutter

Johannes Pieren

speelhofje met zomerhuis

Oude Goese Ambacht

wegeling

burgemeester Pieter Ossewaarde

Willem de Jonge

weg

Dignus Musse

stal

Korte Nieuwstraat

burgemeester Willem van der Bilt van Kloetinge Hendrik van Sprang

weduwe Jan de Puit

Willem Vertrecht

straat

weduwe Jacob Hoesen

weduwe Pieter Coomans

straat

stadswal

D. van Steenhoven Claas Cornelissen Vervenne Klokstraat

straat

Jacob Barbier

Korte Vorststraat

weduwe Adriaan Step

Hermanus Keenes

Jacobus Blok

Catharina van Weele

huis

zuidzijde Papegaaistraat

6-6-1774

Martina Vervoord weduwe Cornelis Landman Hendrik Wieling

Christina Scholten

huis

27-6-1774

Marinus Goeree

Pieter Rinkhout

huis

27-6-1774

Jean Alexander Larue

Willem Sluyter

huis

1769

234, 234v 234v

oostzijde Langevorststraat westzijde Langevorststraat hoek Klokstraat

11-7-1774

Francois de Bast

Marinus Visser

huis

Grote Markt

1769

234v

11-7-1774

Dankert van der Kreke

Jacob van der Does

huis

1769

234v,

11-7-1774

Paulus, Willem en he-

Dankert van der Kreke

huis

tussen de 2 waterpoorten tussen de 2 waterpoor-

1769 1769

straat Ganzepoortstraat Levina Temperman kade

Samuel Vertregt

Grote Markt

Papegaaistraat

Jan Duinkerke

achterhaven

Cornelis van Heel

kade

erfgenamen we-

achterhaven

Hendrik Mackay


1769

235 235

huis

ten St. Jacobstraat

11-7-1774

1769

235v

18-7-1774

huis

Grote Markt oostzijde Grote markt

Michiel Heine

huis genaamd "het Royaale Koffyhuys" huis

weduwe doctor Coenraets Korte Vorststraat

1769

236

12-9-1774

1769

12-9-1774

Martinus Person

1769

235v, 236 236v

Wijngaardstraat

straat

Dignus Haring

Willem de Jongh

Gijsbrecht Proost

19-9-1774

Jacobus Joel

Gerard Bakker

huis

Voorstad

Gerard Verburg

straat

Thomas Heiblom

17-101774 17-101774 24-101774 24-101774

houders gerepudieerde boedel Hendrik Metzer houders gerepudieerde boedel Hendrik Metzer Jan Zegersen

Jacobus Mouthan

St. jacobstraat

Willem Vertregt

Langevorststraat

straat

weduwe Jan de Puit Anna de Zutter

straat

Johan Hendrik Fitsner

huis genaamd "het Hof van Zeeland" huis

weduwe Aegidius Stokmans Willem Vertregt

1769

237

1769

237v

Catharina van Weele

Samuel Vertregt

schuurtje

straat

Korte Geerstraat

Josina van Strien

Marinus, Adriaan en Josina Cornelissen

huis

weduwe Adriaan Ribbe

Cornelis van Ottegem

straat

Pieter Augustijnsen

238

24-101774

huis

Korte Vorststraat

Everwijn Mispelblom

Everwijn Mispelblom

straat

weduwe Arnoldus Wiggers

1769

238

31-101774

Janna Mathijsse Wondervens weduwe Vervoord Jan van Bregt

Janna Mathijsse Wondervens weduwe Vervoord Marinus Fransen

's-Heer Hendrikskinderenstraat Bocht van Genee

Catharina van Weele Gerard Verburg

1769

237v

1769

238

1769

huis

Molendijk

achterhaven

Adriaan Gandolf

straat

Tannetje van de Visse

1769

238v, 239

31-101774

Pieternella van den Abeele weduwe Jacobus Paret Ary van den Hoven

huis

hoek Papegaaistraat

weduwe Adriaan Ribbe

straat

Korte Vorststraat

weduwe Vermaas

1769

239

Samuel Vertrecht

schuurtje

Korte Geerstraat

Gerard Verburg

Josina van Strien

239, 239v 239v

Catharina van Weele

huis

's-Heer hendrikskinderenstraat Langevorststraat

straat

1769

31-101774 31-101774 6-2-1775

straat

J.H. Fitsner

Hendrik van Sprang

Frederik Goossen

huis

's-Heer Hendrikskinderenstraat

straat

mr. van Test

weduwe Pieter Coomans mr. van Test

Willem Gorsse

huis en broodbakkerij

Lange Kerkstraat

straat

stadsgang

kerkhof

Hans Jacob Kindhauzen

Zacharias Coenraeds

huis

oostzijde Lange Kerkstraat

Korte Vorststraat

Michiel Heine

straat

H.J. de Heere

Dingeman Cats

huis

Oprel Grote Markt

koper

Oprel

Gerardus Peman

Martina Vervoord weduwe Cornelis Landman

huis

westzijde kade

het Zevenhoekstraatje kade

mr. G.C. Keetlaer

Ossenhoofdstraat

Jacob Huysman

1769

1769

239v, 240

20-2-1775

1769

240, 240v

27-2-1775

1769

240v

6-3-1775

1769

241

6-3-1775

lena Musse Boudewijn Kramer Jacobus Pieter Drinckveld Jacobus Christianus Loo

Jannetje Gillisse de Weert weduwe Daniel Jansen Jan Zegersen diaconie namens kerkenraad stad Brielle erfgenamen Jacoba Hartog weduwe Damis Duindam Janna Mathijsse Wondervens weduwe J. Vervoord boedelhouders Catharina Pieroom weduwe predikant Aegidius Stokmans boedelhouders Jacobus Dijkwel Cornelis Cornelissen

Marinus Pietersen van Balen Jan Harinck Johannes Luthout

Willem Vertrecht

duwe Jan Weye Willem Vertrecht Grote Markt Jacobus Driessenaar

St. Jacobstraat

Adriaan Coutsyn

Anthony de Ridder Grote Markt

het Sevenhoekstraatje erfgenamen Cornelis de Jager

Samuel Vertregt


1769 1769 1769 1769 1769 1769

1769 1769

1769

241, 241v 241v 241v, 242 242, 242v 242v 242v, 243

242v, 243 243

13-3-1775

3-4-1775

erfgenamen Ari Krekelenberg Marinus Leendertsen Kramer erfgenamen Cornelis Harpe Gerrit van der Poel

3-4-1775 24-4-1775

Mathijs van Cromvlied Dignus Harinck

Pieter van Hoevele Marinus Harinck zijn broer

24-4-1775

Dignus Harinck

1-5-1775

Willem Vertregt

Marinus Harinck zijn broer Bastiaan Vadden

1-5-1775

erfgenamen Cornelis Marinussen Susanna Anthonisse weduwe A. Slink Cornelis Dignussen Boutens Cornelis Dignussen Boutens Cornelis Dignussen Boutens Hendrik Wierling

13-3-1775 13-3-1775

1769

243, 243v 243v

1-5-1775

1769

243v

15-5-1775

1769

244

15-5-1775

1769

244

15-5-1775

1769

15-5-1775

1769

244, 244v 244v

19-6-1775

1769

245

17-7-1775

1769

245v

17-7-1775

1769

245v

11-9-1775

1769

245v, 246

11-9-1775

houders gerepudieerde boedel Christiaan van den Berge overleden onder Yerseke erfgenamen Jan de Seyne Magdalena van Hels weduwe Arnoldus Wiggers Maria Lambregts weduwe Christoffel Fransen erfgenamen Jacoba de Hoope weduwe Jan Weye

Pieter Wils Krekelenberg Marinus Brand

huis

westzijde Grote Markt

Grote Markt

weduwe Jan Oostdijk stadsgrond

achterstraat

H.J. de Heere

huis en schuur

Boudewijn van Sprang

huis

buiten de Bleekveldse Poort Langevorststraat

erfgenamen Dignus Boutens stadsgang

stadsgrond

stadsgrond

stadsgang

straat

Gerard van Uyen

Pieternella Vervoort

huis

Molendijk

achterhaven

weeghuis

straat

Pieter de Munninck

huis helft in de zaagmolen genaamd "de Eendragt" met houtlogie en paard- en wagenstalling en speelhof met zomerhuis helft in het huis

Lange Kerkstraat op stadsravelijn aan het Moolwater

straat -

Gabriel d'Erto -

-

mr. W.C. de Krane -

tussen de 2 waterpoorten St. Jacobstraat

straat

Cornelis van Heel

weduwe Jan de Puyt

weduwe Jan de Puyt

achterhaven of stads Zoute Veste straat

Gommert de Munninck Marinus Pietersen van Balen

westzijde kade

kade

weduwe G. Dijkwel Gillis van de Velde Sander Visser

achterhaven

weduwe Johannes Landschot F.I. Kosten

Engel Pietersen

huis en schuur zijnde broodbakkerij genaamd "het Wittebroodskind" huis

Jan van Hakkeren

huis

Ganzepoortstraat

straat

Cornelis de Munk

huis

St. Jacobstraat

Cornelis Jobsen de Jonge Adriaan Benjaminsen

huis

St. Jacobstraat

weduwe Jan Verstraten verkoper

huis

St. Jacobstraat

stadswal

Johannes Kouwens Adriaan Bosdijk

Jan van Hoek

huis

Korte Vorststraat

Papegaaistraat

Pieter Zegersen

huis genaamd "het Bekaf"

hoek Papegaaistraat en Korte Vorststraat buiten de Koepoort

stadsgrond

Johan de Jongh

aandeel in meestoof de Liefde huis

westzijde haven

Adriana van Flierenburg Adriana Potters weduwe Abraham Lambregtsen Dingeman van der Bal

stadswal weduwe Janis van Waarde Cornelis van Ottegem Cornelis Jobsen

straat straat straat Sander Visser

verkoper

erfgenamen Pieter Delhaye stadsgrond

haven

stadsgrond

stadsgrond

stadsgrond

Korte Vorststraat

straat

Marinus Fransen

J.A. Loo

J.W. Boddaart

huis

Langevorststraat

stadswal

Dina Jans

straat

Dina Kouwerix

huis en schuur

tussen de 2 waterpoorten

straat

Cornelis Oversluis

achterhaven

Dankert van de Kreeke

stadsgrond


1769

246

1769

246

1769

246v

1769

246v

1769

246v, 247 247

1769 1769 1769

1769

247, 247v 248v

16-101775 16-101775 16-101775 23-101775 30-101775 13-111775 20-111775 27-111775

1769

248v, 249 249

1769

249v

1769

249v

1769

249v, 250

19-2-1776

1769

250

19-2-1776

1769

250, 250v 250v, 251

19-2-1776

1769

251

11-3-1776

1769

251

11-3-1776

1769

251v

18-3-1776

1769

27-111775 18-121775 18-121775 19-2-1776

11-3-1776

Adriaan Coudsyn

Adriaan Vergouwe

huis

Jan Oudelande

Gerard Braams

huis

oostzijde Wijngaardstraat Stoofstraat

Jacobus de Hond

straat

Bernardus Rimmers

straat

Jan de Zwarte

Marinus Zuydijk

St. Adriaanstraat

Bernardus Rimmers weduwe Cornelis Meerman Cornelis Zoetebier

erfgenamen Jan Cambre en Hendrika Leysius Jacobus Hagen

Jacoba Sandijk weduwe Jan Cambre

huis

weduwe Antoni van Clodewijk

weduwe Adriaan Smallegange

straat

Ary van den Hoven

pakhuis

Korte Vorststraat

Cornelis van Dijke

koper

straat

Michiel Heine

Pieter Bokelaar

Jan Oudeland

huis

straat

Gerrit de Heere

huis

weduwe Willem Hoogenhoed straat

plein

Cornelis Bakker

's-Heer Hendrikskinderenstraat Magdalenastraat

Ari van Zomeren

Nicolaas van Steveninck Willem Willemsen Beyaard

huis

Oprel Beestenmarkt

straat

boekweit pel- en gortmolen met graanwasserij, herenhuis, stalling, wagenhuis en schuur schuur

ravelijn achter de stadswal bij de Koepoort (octrooi 20-121766)

boedelhouders Apollonia Weksteen weduwe Pieter de Keyzer

Michiel Onvervaard -

Jacob de Jongh

weduwe Cornelis Meerman procureur Jan de Windt koper

-

-

-

Stoofstraat

Cornelis Welle

Anthony Molhoek

Cornelis Kopmels

straat

Wijngaardstraat

straat

bleek

Adriaan de Jonge

St. Adriaanstraat

Izaac Adriaansen

straatje van de bleek straat

ravelijn achter de stadswal bij de Koepoort (octrooi 20-121766)

-

-

Marinus van Balen -

burgemeester F.N. Keetlaer -

Langevorststraat

stadswal

Dina Jansen

straat

Dina Kourix

Hubrecht van der Weyde straat

Marcus Boddingius Jan van de Velde

straat

Maarten Anthonissen

verkoper

achterstraatje

Willem Willemsen Beyaard Mathijs van Cromvlied

Adriaan de Witte

weeshuis en diaconie

Pieter faber

Willem Willemsen Beyaard

Jacobus van Kleinputte

Adriana Potters weduwe Abraham Lambregtsen erfgenamen Petrus Damianus Delhaye Crina Weye weduwe jan Seybel erfgenamen Geertruid Peman weduwe Cornelis Imansen Boutens erfgenamen Geertruid Peman weduwe Cornelis Imansen Boutens schipper Cornelis Cornelissen Imansen Boutens Cornelis Langemaire

NN

huis genaamd "den Roden Os" huis van Jacomina de Wijs boekweit pel- en gortmolen met graanwasserij, herenhuis, stalling, wagenhuis en schuur huis

Adriaan Boddingius

huis

Papegaaistraat

Jan van Hoek

straat

Anna Catharina Delhaye schipper Cornelis Cornelissen Imansen Boutens Anna Maria Dekkers

huis

Langevorststraat

Jan van de Velde

4/5e deel in het huis

-

-

Jan Christiaan Blomberg Theunis Groenewegen

huis

St. Jacobstraat

straat

Cornelis de Beste

mr. A.W. van Citters

Maria Visser

Johanna Eygelons

huis

St. Jacobstraat

straat

Cornelis de Beste

mr. A.W. van Citters

Maria Visser

Wensel Beekman

huis

Zusterstraat

weduwe Jan Rap-

straat

Cornelis van der

erfgenamen Jan Oost-

Jacobus Brox


1769

251v

18-3-1776

erfgenamen Apollonia Weksteen weduwe Pieter de Keyzer erfgenamen Apollonia Weksteen weduwe Pieter de Keyzer erfgenamen Apollonia Weksteen weduwe Pieter de Keyzer erfgenamen Apollonia Weksteen weduwe Pieter de Keyzer erfgenamen Apollonia Weksteen weduwe Pieter de Keyzer

1769

252

18-3-1776

1769

252

18-3-1776

1769

252

18-3-1776

1769

252, 252v

18-3-1776

1769

252v

18-3-1776

1769

253

25-3-1776

1769

253v

25-3-1776

1769

253v

25-3-1776

1769

253v

25-3-1776

1769

254

25-3-1776

1769

254, 254v

15-4-1776

1769

254v

22-4-1776

1769

255

22-4-1776

1769

255

22-4-1776

1769

255

22-4-1776

erfgenamen Petrus Delhaye erfgenamen Petrus Delhaye Jan Stokmans

1769

255v

6-5-1776

Jacobus van der Poel

erfgenamen Apollonia Weksteen weduwe Pieter de Keyzer houders gerepudieerde boedel Francina Onvervaard gesepareerde huisvrouw Hubregt Simonsen diaconie en gecombineerd arm- en weeshuis tbv weduwe Janis Landschot Pieter Heiblom Cornelis Abrahamsen de Jonge Adriaan Venne erfgenamen Johanna Doen weduwe Johannes de Winter en van hun zoon Cornelis de Winter erfgenamen Cornelis Wagenaar schepen

holm straat

Frans Kosten

Heide Frans Kosten

dijk weduwe Lodewijk van de Casteele

Govert Klemkerke

huis

westzijde Ganzepoortstraat

Jan Zoutendam

pakhuis

St. Jacobstraat

straat

Willem Zuidweg

Adam van Rijck

Cornelis Mispelblom

Bernardus Rimmers

aandeel in meestoof de Liefde

westzijde stadshaven

-

-

-

-

Johannes Kouwens

5/6e deel in het huis

zuidzijde kade

straat

Adriaan Koudsyn

Jacobus Codde

kade

Francois de Keyzer senior

5/6e deel in het pakhuis genaamd “de Drie Meebalen” huis genaamd “de Struikelblok”

tussen de 2 waterpoorten

straat

Hubertus Harinck

Marinus Harinck

Marinus Harinck

aan de stadssingel in de Bakkershoek

singel

weg

koper

Dingeman van Steenhoven

Jacobus Louwaard

huis

noordzijde Vlasmarkt

Oprel

Vlasmarkt

weduwe J. van Thiel

weduwe J. van Thiel

Maria van Laken weduwe Pieter Liewer

huis

westzijde kade

kade

Engel Pietersen

achterhaven

erfgenamen weduwe Cornelis Imansen Boutens

Willem Oosthoek

huis

Voorstad

straat

Jan van Goudzwaard

huis genaamd “het Molentje” huis

’s-Heer Hendrikskinderendijk buiten de Voorstad aan het Vogelgezang in de Goesen Polder in de Annamoershoek

dijk

Jacobus van de Velde dijk

Anna Cornelia Delhaye dijk

Anna Cornelia Delhaye dijk

weeshuis

weg

wegeling

weeshuis

-

-

-

-

Cornelis van Damme

Jacobus Joel Laurus de Winter

2/3e deel in de hofstede met huis en schuur

oud-burgemeester W. van der Bilt heer van Kloetinge Johannes Snelleman

huis en blekerij

Wijngaardstraat

straat

schutterij de Coluveniere

stadswal

erfgenamen heer van Ellewoutsdijk

huis en looierij

Voorstad

Willem Oosthoek

verkoper

stadssingel

Pieter de Kuyper

huis

Nieuwstraat

Marinus de Meyer

Cornelis van Damme Marinus de Meyer

straat

Frans Joseph Herstel

Laurus J. Kruyl

stal

stadswal

stadswal

-

Krijn de Roo

stadsbode Pieter

huis

plein bij het Klein Bleykje hoek Korte Vorst en

verkoper

weduwe Pieter

Korte Vorststraat

Papegaaistraat


1769

255v, 256

6-5-1776

Adriaan Coutsyn

1769

256

6-5-1776

1769 1769

256 256

6-5-1776 20-5-1776

1769

256v

20-5-1776

1769

256v

20-5-1776

Magdalena Douglis weduwe Lodewijk van de Casteele Maarten Anthonissen boedelhouders Wentelina van Schakerloo Maria van Laken weduwe Johan Pieter Liewer Adriaan de Jonge

1769

256v

20-5-1776

1769

257

20-5-1776

1769

257

20-5-1776

1769

257

20-5-1776

1769

257v

10-6-1776

1769 1769

257v 257v, 258 258

10-6-1776 10-6-1776

1769

24-6-1776

1769

258, 258v

24-6-1776

1769

258v

24-6-1776

1769

258v

24-6-1776

1769

258v, 259

8-7-1776

1769

259

8-7-1776

Paauwe Jacobus Lodewijk Geleeds

Papegaaistraat straat tussen de Magda- Willem de Wolf lenastraat en de kade

Coomans Claas Joossen Vervenne

straat

Willem de Wolf

Ganzepoortstraat

straat

Govert Klemkerke

Jan Cats

Jan Cats

Langevorststraat Abraham van de Moere Molendijk

J.G. Bellersheim St. Adriaanstraat

straat Wijngaardstraat

Jan Starrenberg Maarten Anthonissen

F. Verberkmoes

het Breedje

erfgenamen G. de Bood

weduwe Gerard Verburg straat

Andries Rijkaard

straat

Oprel

weduwe Marinus Fransen

Pieter Koppenjan

Pieter Koppenjan

Pieter Jaspersen

huis (+ pakhuis in de Vuilstraat, + pakhuis in de Korte Nieuwstraat) huis

Christiaan Eyen Adriana Roepels

huis huis

Jan Oversluis

huis en broodbakkerij

Jacob Engelsen Witte

huis

Neeltje Mathijsse Buekelaer weduwe Jan de Jonge Pieternella Rijk weduwe Pieter Bosdijk erfgenamen Gillis de Boodt

Adriaan de Jonge

huis en schuur

Lange Kerkstraat hoek Wijngaardstraat en St. Adriaanstraat op het Breedje bij de 'sHeer Hendrikskinderenstraat 's-Heer Hendrikskinderenstraat Nieuwstraat

Lourens Krul

huis

Ganzepoortstraat

verkoper

verkoper

straat

Frans Carol

Willem Goeree

huis

Jan Oversluys

Jan Oversluys

straat

Jan van Bregt

Jacoba Schrevel weduwe Marinus Vleugel boedelhouders mevrouw Peman, weduwe Cornelis Yemansen Boutens Hendrik Erp erfgenamen Foort de Wagenmaker Jan van Goudzwaard

Nicolaas Weyland

huis

op het Breedje bij de 'sHeer Hendrikskinderenstraat Wijngaardstraat

straat

Jasprina Lodewijks van der Klood

huis

noordzijde Voorstad

Jacobus Joel

weduwe Cornelis Verplakke Pieter van Hassel

heer van Ellewoutsdijk straat

weduwe Marinus Ramon Pieter van Hassel

Pieter Fabry Gerrit Jan Hageman

huis huis

Langevorststraat Lange Kerkstraat

stadswal Jacobus Hagen

Hendrik Visser Wittepaardstraat

straat straat

Cornelis Rouw Jan de Wijs

Matheus Jansen Loof

huis genaamd "het Molentje" 3/4e deel in het huis en koetshuis

's-Heer Hendrikskinderendijk St. Adriaanstraat

dijk

Samuel Vertregt

dijk

dijk

achterstraat bij de Beurs

stadsschool

Alexander Begg

straat

3/4e deel in het huis huis (+ koetshuis in de achterstraat) pakhuis en kaarsmakerij

aan de opgang van de Molendijk westzijde Grote Markt

achterhaven

straat of opgang

stadsweeghuis

Grote Markt

burgemeester I. Isebree Cornelis Snoep

achterstraat

westzijde Langevorststraat

straat

Jan van Huyssen

Jan van Huyssen

weduwe Pieter van der Helk Marinus Crombout

4/5e deel in het huis

westzijde Lange Kerkstraat

straat

Adriana Verstraate

grote kerk

Boudewijn Kramer

erfgenamen Maria Westerwijk weduwe burgemeester C. Ossewaarde boedelhouders Adolf Westerwijk raad F.N. Keetlaer oudburgemeester erfgenamen Maria Daniels weduwe Gerard Verhuele erfgenamen Maria Daniels weduwe Gerard Verhuele

mr. D.C. Keetlaer

burgemeester L.P. van de Spiegel mr. D.C. Keetlaer raad NN

Jan Verhuele met doorlevering aan Pieter Verhuele


1769

259, 259v

15-7-1776

erfgenamen Susanna Maria de Meyer weduwe baljuw Hub: Eversdijk erfgenamen mevrouw Maria Zommerzee weduwe Vogel

doctor Hendricus Josephus Thielen

huis, stalling, koetshuis en graanzolders

aan het eind van de Beestenmarkt

Beestenmarkt

Cornelis Cornelissen Dignussen Boutens

stadsgrond

Jan Meertensen

1769

259v, 260

22-7-1776

Cornelis van Citters van Bruelis schepen en raad

Grote Markt

Grote markt

weduwe Pieter van der Helk

achterstraat

Maria Coomans van Wemeldinge

22-7-1776

mr. D.C. Keetlaer raad

St. Adriaanstraat

achterstraat bij de Beurs

stadsschool

Alexander Begg

straat

260

22-7-1776

erfgenamen C. Peman

mr. Anthony Ossewaarde raad en secretaris Cornelis Benjaminsen

huis (+ koetshuis aan de westzijde van de achterstraat) huis en koetshuis

1769

260

1769

huis

straat

straat

260v

22-7-1776

Jacobus Joel

Joseph Baye

huis

weeshuis

weduwe Jan van den Berge weg

Mathijs Carbeel

1769

wegeling

weeshuis

1769 1769

260v 260v

22-7-1776 9-9-1776

Pieter van Eeghen Johannes Balduinus Petreus schepen en raad

huis huis (+koetshuis in de Nieuwstraat)

straat straat

Pieter Koppenjan Cornelis Kotvis

Pieter Koppenjan koper

Adriaan Jaspersen Frederik Goossen

1769

261

9-9-1776

Pieternella Vervoort

huis

westzijde kade

kade

Adriaan de Beste

achterhaven

1769

261

16-9-1776

Jan Herley

huis en schuur

Voorstad

Job Timmerman

Johannes Koppens

Johannes Koppens

Anna Elisabeth van Tilburg straat

1769

261, 261v

23-9-1776

oostzijde Grote Markt

Korte Vorststraat

Jacobus Driessenaar

Grote Markt

erfgenamen Cornelis de Jager

261v

23-9-1776

Pieter Faber

D.C. Keetlaer

14-101776 4-11-1776

noordzijde St. Adriaanstraat noordzijde Zusterstraat

straat

261v, 262 262, 262v

huis genaamd "het Vergulde Muyltje" huis

achterstraaat

1769

Maria Step weduwe predikant Matheus de Crane Jacomina van Schakerloo Jan Wensel Beekman

huis genaamd "het Royale Koffyhuys"

1769

Aagje Visser Arnoldus Adrianus van Test vrijheer Ouden Nieuw Gouderiaan en Langerak bezuiden de Lecq etc. erfgenamen Adriana Ossewaarde Philippus Joseph de Moulin en Catrina Doks boedelhouders Johannes Luthoud en Alida van Overbeek erfgenamen Izaac Westdorp Philip Pruys

op de hoek bij de Oostpoort buiten de Voorstad aan het Vogelgezang Nieuwstraat 's-Heer Hendrikskinderenstraat

Hendrik Rijkaard

straat

oostzijde haven

oude haven

burgemeester Willem van der Bilt

erfgenamen Jan Oostdijk Cornelis Dignussen Boutens

1769

262v

4-11-1776

helft in de zoutkeet met 2 pannen met de koper gemeen pakhuis

weduwe Jan Rapholm nieuwe haven

Papegaaistraat

Jacobus Bal

straat

Hendrika de Pree

Hendrika de Pree

1769

262v, 263

11-111776

huis

oostzijde Lange Kerkstraat

Langevorststraat

Jan Noordhoeve

straat

J.G. Bellersheim

1769

263

straat

Maarten Anthonissen

Samuel Vertregt

263v

2-12-1776

schuur en stal

J.B. Petreus

J.B. Petreus

weduwe Adriaan Tavenier straat

stadswal

1769

's-Heer hendrikskinderenstraat Nieuwstraat

Abraham van Klinken straat

J.G. Bellersheim

263v

huis genaamd "den Bonten Hond" huis

Langevorststraat

1769

11-111776 2-12-1776

Anthony Maas

1769

264

2-12-1776

huisje en schuurtje

aan de stadswal tussen

weduwe Albertus

weduwe gerard

Jacob de Witte

stadswal

1769

erfgenamen Maria Allewaart weduwe Coomans erfgenamen Maria Allewaart weduwe Coomans Cornelis Briels

huisvrouw Dingeman van Steenhoven Johan Baden

Adriaan Joossen

Jozina Romans weduwe Jan Briel met doorlevering aan Adriaan Joossen Melchior Lembert

notaris Marinus van Uye notaris Marinus van Uye notaris Marinus van

burgemeester en raad mr. Johan Isebree Willem Willemsen Beyaard Marinus Wagenaer


Uye

1769

264

2-12-1776

Cornelis Boutens

Jan Willemsen Vloed

1769

264

9-12-1776

Pieter Pietersen Ponse

1769

265

1769

265, 265v

16-121776 16-121776

Jannetje Veltenboer weduwe Paulus Heyn Jan Zoutendam

1769

265v

16-121776

Willem Willemsen Beyaard en erfgenamen Mathijs van Ooy Jean Alexander Larue

huis en schuurtje genaamd "de Karnemelk Vaart" huis

de 's-Heer hendrikskinderenstraat en de windkorenmolen aan de stadssingel

Winterooy

van den Burg

verkoper

verkoper

stadssingel

verkoper

zuidzijde Voorstad

Adriaan Soetebier

Adriaan Dooman

Gisbrecht Proos

straat

Maria Coomans van Wemeldinge mr. J.P. van den Brande

weduwe Janis Mispelblomme wegeling

singel wegeling

Cornelis Bakker en Pieter van Waarde Josias de Quand

Ganzepoortstraat

Klokstraat

Hermanus Keenes

Jacobus Blok

schout Stoffel en Jacob Gerardsen de Leeuw Jan Zoutendam

speelhofje met zomerhuis boomgaard met speelhuisje

aan de stadssingel

Willem Sluyter

huis

hoek van de Klokstraat

100 gemeten Kloetinge

raze_1769  

raze_1769_goes

raze_1769  

raze_1769_goes

Advertisement