Společnost pro DVT

Praha, Czech Republic

https://sdvt.cz

Časopis Dějiny věd a techniky:

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný od roku 1968, navazující na ročenku Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky (1954–1967). Zaměřen především na původní články z dějin přírodních a exaktních věd, z techniky a z dějin věd příbuzných, ale nevyhýbá se ani dějinám společenských věd a filosofii vědy. Vychází čtvrtletně jako členský časopis Společnosti pro dějiny věd a techniky, založené v roce 1965. Je vydáván s podporou Rady vědeckých společností ČR.

----------

History of Sciences and Technology:

Scientific peer-reviewed journal whose aim is to present original articles on topics from history of natural and exact sciences, technology, and related sciences. It also welcomes contributions on various applications of these sciences (history of architecture, medicine and arts, relations between science and society, science policy, and the like), their interface with social sciences and humanities...

Publications