Page 1

SP SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY Vědecká společnost asociovaná k Radě vědeckých společností ČR sdvt.cz

POZVÁNKA Vážené kolegyně, vážení kolegové, zvu Vás srdečně jménem Společnosti pro dějiny věd a techniky na slavnostní veřejné zasedání spojené s předáním Ceny Zdeňka Horského za vynikající kvalifikační práci, které se bude konat

v úterý 3. prosince 2013 ve 14.00 hodin, v Malé aule Karolina. Program: -

Slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Horského a předání ocenění PhDr. Michaele Havelkové, Ph.D.

-

Přednáška PhDr. Michaely Havelkové, Ph.D. na téma Ženy v české vědě za druhé světové války.

Těšíme se na Vaši účast. doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D., předseda SDVT

Adresa : Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 Tel: 224491468, e-mail: milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz

Czh2013 pozv  

http://sdvt.cz/akce/czh2013-pozv.pdf

Czh2013 pozv  

http://sdvt.cz/akce/czh2013-pozv.pdf

Advertisement