Gudmundsen-Holmgreen SOL GÅR OP, SOL GÅR NED

Page 1

EDITION WILHELM HANSEN WH31028

Pelle Gudmundsen-Holmgreen

SOL GÅR OP SOL GÅR NED Musik og Skue Spil

Score3HOOH *XGPXQGVHQ +ROPJUHHQ

62/ *c5 23 62/ *c5 1(' 0XVLN RJ 6NXH 6SLO 6XQJHW WHNVW 3U GLNHUHQV %RJ RJ +¡MVDQJHQ 7DOW WHNVW 8UVXOD $QGNM U 2OVHQ

)8// 6&25(


II

080611

1/2

SOL GÅR OP SOL GÅR NED En scenisk symfoni (antifoni) for sangere, musikere,skuespillere og dansere Musik: Pelle Gudmundsen-Holmgreen Talt tekst: Ursula Andkjær Olsen Sunget tekst: Prædikerens Bog / Højsangen Medvirkende: PERSONER: Sulamith, sopran Unge Salomo (Salomo Young), bas baryton Gamle Salomo (Salomo Old), basso profondo 12-stemmigt kor (Ars Nova) 4 skuespillere som scenearbejdere: 1. naiv, autoritetstro 2. kryptisk, taler i remser/gåder, taler som regel til sig selv 3. filosofisk, patetisk 4. kværulantisk, kynisk, sarkastisk 2 dansere 1. Chefens Højre Hånd, både langsom og hurtig, slesk og voldelig 2. Ballerina / hyrdedreng INSTRUMENTALISTER: Strygetrio (violin, bratsch, cello): til Højsangen (Sulamith og Unge Salomo) 3 basuner: til Prædikerens Bog (Gamle Salomo) Klarinet: Elektrisk guitar: Elektrisk basguitar: Slagtøj:

.

til de fire skuespillere og de to dansere


III

(080611)

2/2

I løbet af de to akter tømmer scenefolkene scenen for ALT undtagen de medvirkende. Scenen er ellers fyldt godt op fra start med lokalkolorit, inventar, rekvisitter fra alle tider, fra det gamle Palæstina/Persien til vore dage: palmer, kaktus, cedertræ (som byggemateriale til Templet!), granatæbletræer, geder(?), motorcykel, el-cykel, alm. cykel, løbehjul (alle de fire sidstnævnte til at bruge), støvsuger, køleskab, støjende elektronisk køkkengrej, tv, en orientalsk gammeldags sofa til Gamle Salomo, en kommode, et bornholmerur, en vugge, en gyngestol, en rollator, et par krykker, et par rulleskøjter, skateboard, brød, frugter, vin, belysning fx en standerlampe – osv. osv. Sangere og musikere befinder sig på samme sted fra først til sidst. Sangernes bevægelser er minimale. De fire skuespillere (iklædt scenearbejdstøj) bevæger sig overalt. De bærer ting ud, de bærer ting ind, mest ud forstås – og diskuterer imens. Ved 1. akts slutning er scenen blevet halvtom. Efter pausen er den fyldt op igen. Til sidst er intet tilbage. Man har oven i købet prøvet at rive skægget af Gamle Salomo! Bevægelserne er stærkt stiliserede, koreograferede, fra frosset stilstand til helt korte, jævnt korte, halvlange, lange, meget lange, perioder med bevægelse. Musikken er deres livgiver, starter dem og standser dem. Når de står stille står de stille; når de taler sammen er deres bevægelsesstil helt dagligdags og afslappet. På venstre side af scenen ligger Gamle Salomo på sin sofa/divan. Han rejser sig gradvist op, først i 2. akt helt til stående stilling (under sit raserianfald). Gamle Salomo må være en særdeles dyb bas og have naturlig autoritet, og fylde godt på scenen så at sige. På højre side af scenen står Sulamith og Unge Salomo, i begyndelsen lidt fra hinanden og med ryggen til hinanden. De vender sig gradvist OG LANGSOMT mod hinanden. Yderst sjældent rører de ved hinanden, selvom de er tæt på! Der er en konstant erotisk spænding mellem dem. Det er nødvendigt at disse to sangere har en medfødt sensuel udstråling. Koret er anbragt i baggrunden af scenen, en del hævet over gulvet. Bag dem en langsomt drejende stjernehimmel. I øvrigt total statuarisk adfærd fra deres side. Lyset på scenen øges og mindskes konstant forestillingen igennem. I 1. akt med et kvarters cyklus, således at det tager 7½ minut for lyset at stige og 7½ minut for lyset at sænke sig igen. Denne cyklus skal være helt uafhængig af forestillingens forløb i øvrigt. I 2. akt varer en cyklus 12 (6+6) minutter. Et enormt ur hænger ned fra loftet. Det er inddelt i 24 ens afstande og har tre visere: en lang tynd, en mellem og en lille tyk. Uret drejer sin teatertid, som er baseret på q=75. Samlet effektiv spilletid ca. 85 minutter (1. akt: 37 min. / 2. akt: 48 min.). Mellem de to akter en pause på ca. 20 minutter. Pelle Gudmundsen-HolmgreenSOL GÅR OP SOL GÅR NED Musik og Skue Spil for sopran, bas-baryton, dyb bas, 12-stemmigt kor, 10 instrumenter, 4 skuespillere og 2 dansere

1. Akt

A

Mørke. Lys gradvist op på 3 basuner. Alt på scenen fastfrosset. 1) Et scenelys går langsomt op og ned forestillingen igennem, 1 akt i en cyklus på et kvarter: 7' 30'' op - 7' 30'' ned.

musik: Pelle Gudmundsen-Holmgreen sunget tekst: Prædikerens Bog og Højsangen talt tekst: Ursula Andkjær Olsen

= 75 1

Tenor trombone gliss.

2

Bass trombone gliss.

Electric guitar 8

Electric bass

8

1) Tamt.

Cymb.

Percussion

Gr. cassa

7 1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 48''

1) Når stortrommen høres er det signal til bevægelse af en art blandt skuespillerne (der bærer ting ud - og af og til ind).


2

13 1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 1' 12''

19

gl

1

gliss.

iss

.

gliss.

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 1' 36''

25

Lys gradvist op p책 KOR (og p책 meget langsomt roterende stjernehimmel)

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b. gliss.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 2'


3

31 1

gliss.

gliss.

Trbn. t. glis 2

gliss.

Trbn. b.

s.

gliss.

SCENEFOLK Sc.

2: De vil snart implodere på nattehimlen. Kom og se dem!

1: Hvem vil implodere? 4: Det her er ikke himlen.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 2' 24''

37 1

gliss.

Trbn. t. gliss.

2

Trbn. b.

Sc.

3: Kald det bare en cirkelbevægelse. Kald det et spejls fordoblinger.

4: Det bliver en fest!

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 2' 48''

43 1

gliss.

gliss.

Trbn. t.

glis

2

s.

gliss. gliss.

Trbn. b.

Sc.

3: Under alle omstændigheder. Jeg ville invitere selv min værste fjende.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

2: ...et spejl. At leve i.... Mm.


4

B 49

= 50

1 2

S.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der

him len

har

sin

tid.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der

him len

har

sin

tid.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der

him len

har

sin

tid.

3

1

A. 2

Al

ting

har

sin

stund

og

hver en

ting

hver en

ting

3

Al

ting

1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der

him len

har

sin

tid.

3 8

Al

ting

har

sin

stund

og

1

Al

B.

ting

2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der

him len

har

sin

tid.

3

1

Trbn. t. 3

2

3

3

Trbn. b. gliss.

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

Perc. 3

3

3


5

54 1 2

S.

Tid

til at fø

des,

tid

til at dø,

tid

til at plan

te,

tid

til at

op ryk ke detplan te de.

Tid

til at fø

des,

tid

til at dø,

tid

til at plan

te,

tid

til at

op ryk ke detplan te de.

Tid

til at fø

des,

tid

til at dø,

tid

til at plan

te,

tid

til at

op ryk ke detplan te de.

te,

tid

til at

op ryk ke detplan te de.

te,

tid

til at

op ryk ke detplan te de.

3

1

A. 2

un der

him len

har

sin

tid.

3

har

sin

tid

1 2 8

T.

Tid

til at fø

des,

tid

til at dø,

tid

til at plan

3 8

un der

him len

har

sin

tid.

1

har

B.

sin

tid

2 3

Tid

til at fø

des,

tid

til at dø,

tid

til at plan

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 4'


6

59 1 2

S.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

3

1

A. 2

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en ting

3

Al

ting

1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

3 8

Al

ting

har

sin

stund,

og

1

Al

B.

ting

2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

3

1

Trbn. t. 3

2

3

Trbn. b.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

hver en ting


7

64 1 2

S.

Tid

til at dræ

be,

tid

til at læ

ge,

tid

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

Tid

til at dræ

be,

tid

til at læ

ge,

tid

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

Tid

til at dræ

be,

tid

til at læ

ge,

tid

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

3

1

A. 2

un der

him len

har

sin

tid,

har

sin

tid.

3

har

sin

tid,

sin

tid.

1 2 8

T.

Tid

til at dræ

be,

tid

til at læ

ge,

tid

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

3 8

un der

him len

har

sin

tid,

har

sin

tid.

1

har

B.

sin

tid,

sin

tid.

2 3

Tid

til at dræ

be,

tid

til at læ

ge,

tid

3

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

3

3

1

gliss.

gliss.

Trbn. t. 3

2

3

Trbn. b.

3

3

gliss.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 4' 48''


8

69 1

S. 2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

1

A. 2

Al

ting

har

sin

stund,

og

3

Al

ting

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

hver en

ting


9

9

74 1

S. 2 3

Tid

til at græ

de,

tid

til at

le,

tid

til at

sør

ge

tid

til at dan

se.

1

A. 2

un der

him len

har

sin

tid.

3

har

sin

tid,

sin

tid.

1 2 8

Tid

til at græ

de,

tid

til at

le,

tid

til at

sør

ge

tid

til at dan

se.

T. 3 8

1

B. 2 3

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 5' 36''


10

79 1

S. 2 3

1

A. 2

3

1 2 8

Tid

T.

til at ka ste sten,

tid

til at san ke sten,

tid

til at

fav

ne,

tid til at und

la

de at fav

og

hver en ting

la

de at fav

ne,

3 8

Al

ting

har

sin

stund

1

Al

B.

ting

2 3

Tid

til at ka ste sten,

tid

til at san ke sten,

tid

til at

fav

ne,

tid til at und

ne,

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

(begynder at gå ind på scenen og bærer ting ud)

(3 går også i gang med at rykke rundt på tingene og bære ud.)

Sc.

2: Et spejl. At leve i - og dø i.

4: At råbe pik og skride i.

1: Går I?

El. guit. 8

El. bass

8

3

3

3

3

3

Perc. 6'


11

84 1

S. 2 3

1

A. 2

3

1 2 8

T.

tid

til at sø

ge,

tid

til at mi

ste

tid til at for

va

re,

tid til

at bort ka

ste.

3 8

un der

him len

har

sin

tid,

har

sin

tid.

1

har

B.

sin

tid,

sin

tid.

2 3

tid

til at sø

ge,

tid

til at mi

ste,

tid til at for

va

re,

tid til

at bort ka

ste.

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

(uudgrundeligt)

Sc.

4: Jeg anerkender bare ikke disse tings affektionsværdi.

Hvis livet er en cirkelbevægelse, hvorfor så gøre sig anstrengelsen.

Tamt.

Cymb.

2: Mnja...

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 6' 24'' 3

Gr. cassa

3


12

C 89

= 75

1

har

S.

sin

tid

2 3

Al

ting

har

sin

tid.

1

har

sin

tid

A. 2

Al

ting

Al

ting

3

1 2 8

Al

8

Al

ting

Al

ting

T.

ting

har

sin

tid.

3

1

B. 2 3

Al

ting

har

sin

tid.

SALOMO (the old)

3

gliss.

gliss. g liss.

Bah!

Tom

hed,

en de løs

1

Trbn. t. gliss.

2

Trbn. b. gliss.

Alle stiller sig og betragter Salomo O, da han begynder at synge

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

Cymb.

Perc. 6' 48'' Gr. cassa


13

95

3

3

SALOMO O

gli

tom

hed,

alt

er

tom

ss.

hed

en de løs

tom

hed.

Jeg

al le

1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

Sc. holder gradvist op med at betragte Salomo O først 1, så 4, så 2,

Sc.

Perc. 7' 12''

lyset oppe på max. 101

3

3

3

3

SALOMO O

ger nin ger

un

der

so

len

og

see

det var alt sam men

for fæn ge lig hed,

for gæn ge lig hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

3 bliver stæende, efterligner til sidst Salomo O’s bevægelser

Sc.

Perc. 7' 36''

107 glis

SALOMO O

Alt

er

tom

hed

tom

s.

hed gli

1

gliss.

ss.

gliss.

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

Sc.

Perc. 8'


14

113

3

3

SALOMO O

Og jeg gav

mit

hjer

te

til

at for stå vis

dom

og gal skab

og

dår skab

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b. gliss.

Sc.

Perc. 8' 24''

119

3

gliss.

SALOMO O

Og jeg for stod

at

og så

det

var for fæn ge lighed

1

gliss.

gliss.

Trbn. t. glis 2

gliss.

Trbn. b.

s.

gliss.

Sc.

Perc. 8' 48''

125

3

3

3

3

3

SALOMO O

Thi hvor

me gen vis dom er,

1

der er

me gen græm mel

se

og den

som for øg er kund ska ber

for øg er

smer

gliss.

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

Sc.

Perc. 9' 12''


15

131 SALOMO O

te. 1

gliss.

gliss.

Trbn. t. glis 2

s.

gliss.

gliss.

Trbn. b.

Sc.

3: (om Salomo O):Hans træghed er langt værre end slet og ret fjendskab ville have været. Perc. 9' 36''

137 SALOMO O

Og

jo

fle

re ord

der

bru

ges,

des

stør re

bli’r

tom

1

Trbn. t. gliss.

2

gliss.

Trbn. b.

begynder at bære ud sammeln med de andre

Sc.

3: Det er det, jeg så godt kan lide ved ham. Cymb.

Perc. 10'

143

3

3

SALOMO O

he

den

og hvad gav ner det

gliss.

1

gli gliss.

Trbn. b.

gliss

sket?

Og

me re tom hed

gliss.

Trbn. t. 2

men

gliss.

ss. gliss.

.

Sc.

Perc. 10' 24''


16

148 3

SALOMO O

s책

jeg

un der

sol

en. glis

1

s.

gliss.

gliss.

Trbn. t. gliss.

2

gliss.

Trbn. b.

Sc.

Perc. 10' 48''

153

3

3

SALOMO O

Thi

en hver ting

har

sin

tid

og

sin

dom.

Men

det

er

et tyng en

de

1

Trbn. t. 2

gliss.

gliss.

gliss.

Trbn. b.

Sc.

Perc. 11' 12''

Gr. cassa

157

3

3

SALOMO O

on

de

for men

sket

at han ik ke ved

hvad der vil ske. gliss.

1

gliss.

gliss. gliss.

gliss.

Trbn. t.

glis

s.

gliss.

2

gliss.

gliss.

Trbn. b.

Sc. Cymb.

Perc. cresc.

11' 36''


17

D = 50 161

sempre

1 2

Al

S.

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der

him len har

sin

tid.

him len har

sin

tid.

him len har

sin

tid.

sempre 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der sempre

1

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der

sempre

A. 2

Al

ting

har

sin

stund

og

hver en ting

sempre 3

Al

ting sempre

1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der

him len har

sin

tid.

sempre 3 8

Al

ting

har

sin

stund

og

hver en ting

sempre 1

Al

B.

ting sempre

2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

un

der

him len har

3

sin

3

tid.

3

SALOMO O

Det er et tyn

gen de

on de 3

1

Trbn. t.

3

2

3

3

3

Trbn. b.

Chefens Højre Hand kigger ind, ser sig om.

Sc. glis

s. 3

Cl. 3 3

3

3

3

El. guit.

3

s.

3

3

8

3

El. bass

glis

3

glis

s.

3

3

3

3

8

3

Perc. 12' 3

3


18

166 1 2

S.

Tid

til

at fø

des,

tid

til at dø,

tid

til at plan te,

tid

til at

op

ryk ke det plan te de.

Tid

til

at fø

des,

tid

til at dø,

tid

til at plan te,

tid

til at

op

ryk ke det plan te de.

Tid

til

at fø

des,

tid

til at dø,

tid

til at plan te,

tid

til at

op

ryk ke det plan te de.

tid

til at

op

ryk ke det plan te de.

tid

til at

op

ryk ke det plan te de.

3

1

A. 2

un der

him len

har

sin

tid.

3

har

sin

tid

1 2 8

T.

Tid

til

at fø

des,

tid

til at dø,

tid

til at plan te,

3 8

un der

him len

har

sin

tid.

1

har

B.

sin

tid

2 3

Tid

til

3

at fø

des,

tid

til at dø,

tid

3

til at plan te,

3

SALOMO O

for men sket

at

han ik

ke ved

hvad der vil

ske.

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

Chefens Højre Hand lister ud igen -

Sc.

3

3

Cl. 3

3

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

3

Perc.


19

171 1 2

S.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

3

1

A. 2

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en ting

3

Al

ting

1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

3 8

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en ting

1

Al

B.

ting

2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

frem ti den bli

ver?

tid.

3 3

3

3

SALOMO O

Thi hvo

kan

si

ge ham

hvor dan

gliss. 1

gliss. 3

3

3

Trbn. t. 2

gliss.

gliss.

3

3

3

3

Trbn. b.

Sc.

3: Ingen kender fremtiden...

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

Perc. 12' 48''


20

176 1 2

S.

Tid

til at dræ

be,

tid

til at

ge,

tid

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

Tid

til at dræ

be,

tid

til at

ge,

tid

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

Tid

til at dræ

be,

tid

til at

ge,

tid

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

3

1

A. 2

un der

himlen

har

sin

tid,

har

sin

tid.

3

har

sin

tid,

sin

tid.

1 2 8

T.

Tid

til at dræ

be,

tid

til at

ge,

tid

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

3 8

un der

himlen

har

sin

tid,

har

sin

tid.

1

har

B.

sin

tid,

sin

tid.

2 3

Tid

til at dræ

be,

tid

til at

ge,

tid

Salomo lægger sig til rette på sin sofa

gliss

SALOMO O

Bah!

Tom

til at

ned ri ve

tid

til at op byg ge.

.

hed! gliss.

1

gliss.

gliss.

gliss. 3

3

3

3

Trbn. t. 3

3

3

3

2

Trbn. b.

Sc.

3: ... og alligevel... er alt det samme.

2: Sol går op og sol går ned... Mnja... glis

s.

Cl. 3

El. guit. 8

3

El. bass

3

3

3

take plectrum

8

3

3

3

Perc. 13' 12''


21

E = 75 181 1

S.

Al

ting

Al

ting

Al

ting

har

sin

tid.

2 3

har

sin

tid.

1

har

sin

tid.

A. 2

Al

ting

Al

ting

3

1 2 8

Al

8

Al

ting

Al

ting

T.

ting

har

sin

tid.

3

1

B. 2 3

Al

ting

har

sin

tid. 3

SALOMO

gliss.

Bah!

Alt

er

tom hed

1

Trbn. t. gliss.

2

Trbn. b.

(sarkastisk)

Sc.

4: Og alligevel er alt det tomhed. gliss.

Cl. 3

3 4

2

1

3

El. guit. 8

with plectrum

El. bass

3

with fingers

8

Perc. 13' 24''


22

rit.

186 1

S. 2 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

SALOMO O

rit. 1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

Sc.

4: Det er sguda for ''dybt''

Cl.

3

glis

s.

El. guit. 8

with plectrum 3

3

El. bass

3

8

Tamt.. Log dr.

Cymb.

Perc. 13' 36'' Gr. c.


23

F 191 a tempo (

= 75)

Chefens Højre Hånd sniger sig ind, lister rundt I (noterer), pludselige brutale udfald / overfald

Sc. Cl. 4

3 2

1

3

El. guit. 8

plectrum sempre

El. bass

3

3

3

8

Tamt.

Vibr. slap

Cymb.

Perc.

195 Sc. 3

gliss.

Cl.

glis

s.

3

El. guit. 8

3

3

El. bass

3

8

Perc. Cymb. Tamt.

199 Sc.

gliss.

5

Cl. 3 3

3

3 3

El. guit. 8

3

3

3

3

3 3

El. bass

3

3

3

3

8

3

Perc. Cymb. Tamt.

203 Chefens Højre Hand langsomt ud

(kigger forskræmt efter Chefens Højre Hånd)

Sc.

1: Chefen synes nok ikke, vi passer vores arbejde. Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

dim. Vibr. slap Guiro

Guiro

Perc. dim.


24

207 Sc.

1: Han ser ikke glad ud. Chefens Højre Hånd

4. Chefen spiller bold med os! Du nærer en blind tiltro til samhørigheden mellem arbejdsmarkedets parter.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

3

8

3

Guiro

3

Perc. 14' 24''

211 1: (begynder at bære ting ud) Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

8

3

3

4:3

Vibr. sl.

Gui.

Cymb.

Perc. 14' 36''

216 Sc.

1: Jeg tror, at han er træt af det her show.

4: Jeg er tilbøjelig til at give ham ret.

1: Jeg tror, han synes, vi skal pakke det ned.

4: Det er jo også det, vi gør.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

Gui.

Gui.

Perc. 14' 48''

221 (kigger ud i kulissen)

Sc.

2: Først den ene vej og så den anden vej..

3: Det er et mærkeligt syn, vi har på succes.

2: Hen til kommoden 1: Tror I han vil slå os? og tilbaws igen.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

8

3

3

Gui.

Vibr. sl.

3

3

Perc. 15'


25 Lyset på minimum 226 Sc.

2: Det kommer og går, jeg ville ikke lægge for meget i det.

1: Hvad er det, der kommer og går...?

4: Denne evindelige blanding af show og skalkeskujl, hvori vi udfolder vores intetsigende praksis.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

8

3

Perc.

232 Sc.

2: Vores alt- og intetsigende praksis for at være præcis.

1: Vi må hellere se at komme i gang.

3: Det kunne du lide.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc.

238 Sc.

1: Vi må hellere se at komme igang.

2: Er det her en skumring?

eller en dæmring?

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Tamt.

Guiro

Cymb.

Perc.

244 (med en armbevægelse)

Sc.

4: Det her er bare en afglans. Jeg er træt af at være suflør i det her show!

3: Jeg er træt af at ordne kulisse til det her show!

1: Nu, nu, nu. Nu skal vi pakke det sammen.

3: Sødt show....

4: Surt show....

Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

8

3

Perc. 16'


26

251

sempre

1 2

Al

S.

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting.

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting.

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting.

sempre 3

Al sempre 1

Al sempre

A. 2

Al

ting

har

sin

sempre 3

Al sempre 1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting.

sempre 3 8

Al

ting

har

sempre 1

Al

B.

sempre 2 3

Al

ting

har

sin

(gør armbevægelser)

stund,

og

(skubber til en lampe, som vakler)

Sc. 2: Månesygt, rosenrødt... ... vakkelvorent show. Mnja...

gliss.

Cl.

3

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

gliss.

hver

en

ting.

sin


27

256 1 2

S.

un

der

him

len

har

sin

tid.

un

der

him

len

har

sin

tid.

un

der

him

len

har

sin

tid.

3

1

A. 2

stund

og

hver

en

ting.

hver

en

ting.

3

ting. 1 2 8

T.

un

der

him

len

har

sin

tid.

3 8

stund

og

1

ting.

B. 2 3

un

der

him

len

har

sin

tid.

(med en rekvisit, for sig selv) Sc.

1: Det er ved at vĂŚre sent. Og alligevel er vi stadig ude.

2: Er det sent? Er det tidligt? Jeg tror det er tidligt, det føles bare som sent.

4. Jeg vil hjem.

3

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 16' 24''


28

261 1 2

Tid

til

at

des,

tid

til

at

dø.

Tid

til

at

des,

tid

til

at

dø.

Tid

til

at

des,

tid

til

at

dø.

S. 3

1

A. 2

un der

him len

har

sin

har

sin

3

har

sin

1 2 8

T.

Tid

til

at

des,

tid

til

at

dø.

3 8

un der

him len

1

har

B.

sin

2 3

Tid

til

at

des,

tid

(står med rekvisit i hånden)

til

at

dø.

(samler en pind op)

Sc.

3: Charmen ved disse stakkels ting vil snart vœre glemt. 4: Men lugten vil blive hængende. De har gået i det her tøj...

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

2: ...de har siddet på denne... grønne... gren siden tidernes morgen.


29

266 1 2

S.

tid

til

at

plan

te

tid

til

at

op

ryk

ke

det

plan

te

de.

tid

til

at

plan

te

tid

til

at

op

ryk

ke

det

plan

te

de.

tid

til

at

plan

te

tid

til

at

op

ryk

ke

det

plan

te

de.

plan

te

tid

til

at

op

ryk

ke

det

plan

te

de.

plan

te

tid

til

at

op

ryk

ke

det

plan

te

de.

3

1

A. 2

tid. 3

tid. 1 2 8

tid

til

at

T. 3 8

tid.

1

tid.

B. 2 3

tid

til

at

(samler en paryk op med to fingere) (prøver at seud som om han forstür) Sc.

4: I forhold til de lande vi plejer at sammenligne os med...

1: mangler vi rengørinsmidler?

3: Jeg opfatter stadig mig selv som et 4: Til lykke med det! 3: Alle mine ord er spildte korrektiv til al den snak om shampoo. i den her forsamling!

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 16' 48''


30

271 1 2

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

S. 3

1

A. 2

Al

ting

har

sin

3

Al 1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

3 8

Al

ting

har

sin

1

Al

B. 2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

(Scenefolk fortsætter med at bære ud) Sc.

2: Det lykkes som regel af spilde netop det, som er værd at spilde. Mælk og sekunder.

4: Og pis og papir. 1: Jamen så sker der da lidt.

4: Hvad fanden mener han?

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 17'


31

276 1 2

un

der

him

len

har

sin

tid.

un

der

him

len

har

sin

tid.

un

der

him

len

har

sin

tid.

S. 3

1

A. 2

stund

og

hver

er

ting.

hver

er

ting.

3

ting.

1 2 8

un

der

him

len

har

sin

tid.

T. 3 8

stund

og

1

ting.

B. 2 3

un

der

him

len

har

sin

tid.

(ud i luften) Sc.

2: Det er så trist, det slogan ''Alt er tomhed''. Måske er det dét, chefen også føler, måske er det derfor vi skal pakke det ned.

3: Jamen. alt er tomhed, det er jo sandheden.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 17' 12''


32

281 1 2

Tid

til

at

dræ

be

tid

til

af

ge

Tid

til

at

dræ

be

tid

til

af

ge

Tid

til

at

dræ

be

tid

til

af

ge

S. 3

1

A. 2

un

der

him len

har

sin

3

har

sin

1 2 8

Tid

8

un

til

at

dræ

be

tid

til

af

ge

T. 3

der

him len

har

sin

1

har

B.

sin

2 3

Tid

til

at

dræ

be

tid

til

af

ge

Sc.

3: Skal vi måske ikke sige sandheden, hva?

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

4: Sandheden er, at Chefen ikke føler noget som helst.

1: Jeg kan nu godt lide, at der sker noget.


33

286 1 2

tid

til

at

ned

ri

ve,

tid

til

at

op

byg

ge

tid

til

at

ned

ri

ve,

tid

til

at

op

byg

ge

tid

til

at

ned

ri

ve,

tid

til

at

op

byg

ge

S. 3

1

A. 2

tid

har

tid

3

tid

sin

tid

1 2 8

tid

til

at

ned

ri

ve,

tid

til

at

op

byg

ge

T. 3 8

tid

har

tid

1

tid

B.

sin

tid

2 3

tid

til

at

ned

ri

ve,

tid

til

at

op

byg

ge

(effektivt)

Sc.

3: Tomhed eller fylde. Kan vi sige noget om, havd der er det mest sandsynlige scenarie?

1: Jamen her skal jo slet ikke vĂŚre noget scenarie, vi skal pakke det ned.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 17' 36''


34

291

G

1

har

S.

sin

tid.

2 3

Al

ting

Al

ting

har

sin

tid.

1

har

sin

tid.

A. 2

Al

ting

Al

ting

3

1 2 8

Al

8

Al

ting

Al

ting

T.

ting

har

sin

tid.

3

1

B. 2 3

Al

ting

har

sin

tid.

(til 4)

(4 trækker irriteret på skuldrene)

Sc.

4: Siger du!

gliss.

Cl.

3: Men han ser ikke ud som om han er glad for det, Chefens Højre Hånd, det må du indrømme. 3

3

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8


35

296 1

S. 2 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

(til den der star nærmest)

Sc.

1: Tror du Chefen bliver tilfreds til sidst?

4: Han tilgiver dig!

3: Nidkærhed er ellers hans område!

Cl.

3

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 18'


36

301 (2 og 4 stiller sig op

Sc.

2: Jeg ville ikke lægge for meget i det.

4: Chefen kører i ring.

gliss.

Cl.

3

3

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 18' 12''

306 bag Sulamith og Salomo Y og efterligner deres bevægelser).

Sc. 0

Vl. arco

pizz.

Va.

Vc.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 18' 24''

H 311

Sulamith og Salomo Y har stået med ryggen til hinanden fra begyndelsen. Sulamith vender sig efterhånden og gradvist om mod Salomo.

= 60

SULAMITH flautando, leggiero sempre 0

5

Min

5 0

0

4

0

0

0

0

0

0

hud 4

0

4

er 0

0

5

mørk 5

0

men

5

Vl. 5 5

flautando, leggiero sempre

ord.

ord. 0

5

Va.

5

5

flaut.

5

0

0

5 5 5

flautando, leggiero sempre 5 5

Vc. 5

5

5 5

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5 5

5

5


37

313

5

5

gliss.

SULA.

jeg

er

yn

dig.

ord. 5

flautando 5

5

5

Mørk

0

0

4

5

0

0

0

0

4

4

0

0

Vl. 5 5

flaut.

ord.

5

5

Va.

5

flaut.

5 5 5

5 5

5

Vc. 5

El. guit. 8

El. bass

8

5

5 5

Perc.

315

5

5

5

SULA. 5

5

og

skøn

0

som

5

Ke

5

dars

tel

te,

Sa

lo

5

5

mos tæp

per

ord.

pizz. 5

0

5

Vl. 5

ord.

flaut. 5

Va. 5

5

Vc. 5

5

5

5

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 18' 48''


38

317

5

gliss.

SULA.

Se arco flaut.

5

ke

5

5

5

5

ik

ned

5

mig

for di

5

5

5

5

Vl. 5

pizz.

Va. 5

5

5 5

5

5 5

5

pizz.

5

5

Vc.

5

5 5

5

El. guit. 8

El. bass

8

5 5

Perc.

5

319 5

5

SULA.

jeg

5

5

er

mørk

so flautando

len

har

5

gliss.

Vl. 5

5

5

5

5

5

flaut.

flautando 5

arco

5

pizz.

5

arco

5

Va. 5

ord. arco

gliss

flautando 5

.

pizz. 5

5

5

5

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5 5

Vc. 5

arco

5

pizz.


39

321

5

SULA.

brændt

mig

brun.

5

5

5

pizz.

5

Vl. 5

5 5

5

5

ord.

gliss.

5

gliss.

gliss.

Va. 5

5

5

ord. arco

5 5

(ord.) arco

pizz.

5

Vc. 5

5

5

5

5

5 5

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 19' 12''

323 5

gliss.

SULA.

Mi ord. glis s.

5

5

ne

brød

re

5

flaut.

5

ord. glis s

.

flaut.

var

al

tid

ord. 5

5

gli

ss. 5

Vl. 5

flautando arco

flautando 5

pizz.

5

5

5

ord.

5

Va. 5 5

flautando 5

pizz.

flaut. arco

5

5

ord.

5

Vc. 5

5

El. guit. 8

5

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5 5


40

325 5

5

gliss.

5

SULAMITH

h책r

de

i

mod

mig

jeg, ord. glis s.

flautando

5

5

den 5

flaut.

5

ord. glis s

.

Vl. 5

flautando 5

pizz.

5

5

Va. 5

flautando 5

pizz.

pizz.

5

5

Vc. 5

5 5

El. guit. 8

5

5

El. bass

5

5

8

5

Perc.

327

5

5

5

5

SULAMITH

mind

5

ste,

m책t

te

vog

te

der

es

vin

ord.

flaut. 5

5

glis

s. 5

glis

s. 5

flaut.

Vl. 5

flautando arco 5

5

(flaut.)

Va. 5

5

5

flaut. arco

5 5

ord. 0

flaut.

Vc. 5

5

5

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 19' 36''


41

329

5

5

5

SULAMITH

bjer

ge

men

mit

eg

et

flautando 5

5

5

5

5

Vl. 5

5 5

pizz.

5

5

5

flautando arco 5

pizz. 5

Va. 5

5

flautando arco

5

pizz.

Vc.

5 5

5

5

5

5

El. guit. 8

El. bass

8

5 5

Perc.

331

gliss.

5

5

SULAMITH

vin

5

bjerg

vog

ted

5

(flaut.)

5

ord. glis s.

flautando

5

Vl. 5

5

5

5

arco flaut.

Va. 5

5 5

5

arco flaut. 5

5

5 5

pizz.

pizz.

5

Vc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5


42

333

5

SULAMITH 5

5

jeg

ik

ke.

ord. 5

glis

glis

5

s.

5 5

s.

Vl. 5 5

arco

5

pizz.

5

Va. 5

5

arco flaut.

5

5

5

5 5

Vc. 5

El. guit. 8

5

El. bass

5

5

5

5

8

5

Perc.

20'

335

sempre

SULAMITH

Min

hud

er

5

mørk,

men

sempre

gliss.

5

har vendt sig mod Sulamith SALOMO Y

Se

min

flautando, leggiero sempre 0

5

0

0

4

0

Vl. 5

flautando, leggiero sempre

ord. 0

5

Va.

5

flaut.

5 5 5

flautando, leggiero sempre

5

5 5

Vc. 5

5

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5 5

5

5

ven


43

337

5

5

gliss.

SULAMITH

jeg

er

yn

dig.

Mørk 5

gliss.

SALOMO Y

5

in

de

Se! (flautando) 5

0

0

4

0

Vl. 5

(flautando)

ord.

5

5

Va.

5

5

5

5 5

5

Vc. 5

El. guit. 8

El. bass

8

5

5 5

Perc.

339

5

5

5

SULAMITH 5

5

og

skøn

som

Ked

5

dars

tel

te,

Sa

lo

mos tæp

per

gliss. gliss.

SALOMO Y

vin

5

tren

er

om

me

ord.

(flaut.)

5

5

pizz. 5

5

Vl.

(ord.)

flaut. 5

Va.

5

Vc. 5

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 20' 24''


44

341

5

gliss.

SULAMITH

Se

ik

5

ke

ned

5

mig

for di 5

SALOMO Y

5

Regn arco flaut.

den

for

svandt

5

5

5

ti

Vl. 5

Va. 5

5

5

5 5

5

Vc. 5

5

5

El. guit. 8

El. bass

8

5 5

Perc.

5

343 5

5

SULAMITH

jeg

5

SALOMO Y

5

er

mørk

so

len

5

o

ver

5

bjer ge

ne,

blom

ster

flautando 5

gliss.

Vl. 5

5

5

5 5

flautando 5

Va. 5

5

pizz.

arco ord.

flautando 5

gliss.

pizz. 5

Vc. 5

5

5

5

5

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

har

5


45

345

5

SULAMITH

brændt

mig

brun.

SALOMO Y

5 5

ne

står

og

ly

ser. 5

(flaut.)

pizz.

5

Vl.

ord.

5

5

5 5

gliss.

gliss. gliss.

Va. 5

5

5 5

ord. arco

Vc. 5

5

5

5 5

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 20' 48''

347

sempre gliss.

5

SULAMITH

Mi

5

ne

brød

re

var

al

tid

mar

ker,

sempre 5

5

SALOMO Y

5

5

ly

ser

ord. glis s. 5

Vl. 5

flautando 5 5

Va. 5

flautando 5

Vc. 5

El. guit. 8

5

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

vo

res


46

349 5

5

gliss.

5

SULAMITH

hår

de

i

mod

5

mig

jeg,

den

SALOMO Y

5

5

5

det

er

tid

til

at

5

be

skæ

re

træ

ord. glis s.

flautando

5

Vl. 5

flautando 5 5

Va. 5

flautando 5

Vc. 5

El. guit. 8

5

5

El. bass

5

5

8

5

Perc.

21'

351

5

5

5

5

SULAMITH

mind

5

ste,

måt

5

5

te

vog

te

der

es

vin 5

5

SALOMO Y

er

ne.

Hør!

Hør!

5

flaut.

Vl. 5

(flaut.)

Va. 5

5

(flaut.)

Vc. 5

5

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 21' 12''


47

353

5

5

5

SULAMITH

bjer

ge

men

mit

eg

et 5

SALOMO Y

Hør! flautando 5

5

5

5

5

Vl. 5

pizz.

5

5

5

Va. 5

5

pizz.

Vc.

5 5

5

5

5

El. guit. 8

El. bass

8

5 5

Perc.

355

gliss.

5

5

SULAMITH

vin

5

bjerg

vog

ted 5

5

SALOMO Y

tur

tel

du

ens

stem

me,

Fi 5

ord. glis s.

flautando

Vl. 5

5

arco

flaut.

Va. 5 5

flaut.

5

pizz.

5

arco

Vc. 5

El. guit. 8

El. bass

8

5 5

Perc.

21' 24''


48

357

5

5

SULAMITH 5

jeg

ik

ke. gliss.

gliss.

SALOMO Y

5

gen

trĂŚ

5

ets

5

frug

5

ter

svul

mer.

ord.

glis

5

s.

glis

5

s.

5

Vl. 5

5

pizz.

Va. 5

flaut. arco

5

5

5

Vc.

El. guit. 8

5

El. bass

5

5

5

5

8

5

Perc.

21' 36''


49

359

I 5

5

5

5

5

1 2

Al

S.

ting

har 5

sin

5

stund

og

hver

5

5

5

3

Al

ting

har 5

sin

5

stund

og

hver

5

5

5

1

Al

ting

har

sin

stund 5

5

og

hver

5

A. 23

Al

ting

3

Al 5

5

5

5

5

1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund 5

5

og

hver

5

3 8

Al

ting

1

Al

B.

5

5

5

5

5

2 3

Al

ting

har

sin

stund

og

hver

Først her er Sulamith og Salomo i nÌrkontakt SULAMITH

Drag

mig med,

Kom

min ven in

drag

SALOMO Y

de

kom,

ord.

gliss.

Vl. 3

ord. 3

3

3

3

Va.

ord.

3

3

3

3

3

3

3

Vc. 3 3

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5 5

5


50

361

5

5

1 2 5

en

ting

un

5

der

5

him

len

S. 5

5

5

5

5

3

en

ting

un

der

5

5

him

len

5

5

5

1

en

ting

un

5

5

der

him

len

5

5

A. 2

har

sin

stund.

3

ting 5

5

5

5

5

1 2 8

en

T.

ting

un

5

5

der

him

len

5

5

3 8

har

sin

stund.

1

ting

B. 5

5

5

5

5

2 3

en

ting

un

der

him

len

SULAMITH

mig

min

ven

kom

min

ven

kys

mig

SALOMO Y

kys

mig

gliss.

Vl. 3

3

3

3

Va.

3

3

3

3

3

Vc. 3

3

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

3


51

363

5 5

1 2

har

sin

tid.

S. 5

5

3

har

sin

tid. 5

5

1

har

sin

tid. 5

5

A. 2

Al

ting.

3

5

5

1 2 8

har

T.

sin

tid. 5

5

3 8

Al

ting.

1

B. 5

5

2 3

har

sin

tid.

gliss.

SULAMITH

med

din

mund,

din

mund

kys

SALOMO Y

med

kom,

kom,

3

Vl.

gliss. 3

3

3

3

3

3

Va.

3

3

3

3

3

3

Vc. 3

3

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 22'


52

365 SULAMITH

mig

med

din

munds

med

din

munds

gliss.

SALOMO Y

kys

mig 3

Vl.

3

3

3

3

3

Va.

3

3

3

3

Vc.

El. guit. 8

El. bass

8

5 5

Perc.

367 SULAMITH

kys,

kom,

kys,

kom,

3

SALOMO Y

0

3

0

gliss.

gliss.

Vl.

3

3

3

3

Va. pizz. 3

3

3

3

3

arco

Vc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

3

3


53

369 glis

SULAMITH

s.

glis

kom,

s.

kom,

gliss.

SALOMO Y

kom,

kom,

kom,

Vl. 6

gliss.

Va.

pizz. 3

Vc. 22' 24''

371 gliss.

SULAMITH

kys

mig

med

kys

mig

med

SALOMO Y

3

3

3

3

3

3

Vl. 3

gliss.

Va.

arco

pizz.

3

3

arco

pizz.

Vc.

Lys p책 maximum 373 SULAMITH

din

mund

kom

for du er dej gliss.

SALOMO Y

din

mund

kom,

du

er

Vl. 3

3

Va.

pizz.

Vc. 3

3

3

3

arco

dej

lig


54

375 gliss.

SULAMITH

lig,

du

er

dej

lig

SALOMO Y

Kom,

du

er

dej

lig

3

Vl. 3

Va.

3

3

3

Vc. 3

22' 48''

377

gliss.

gliss.

s. v. 3

SULAMITH

Dej

lig

er

du

s. v.

min

brud

mit

gom

gliss.

gliss.

3

SALOMO Y

Dej

lig

er

du

min

mit

brud

flautando sempre 1) 3

3

3

3

Vl.

3

3

gliss.

legato sempre s. v. ord.

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

Va. flautando sempre 1) 3

3

3

3

3

3

Vc. gliss.

legato sempre

gliss.

gliss.

23'

380

3

3

3

SULAMITH

gliss.

hjer

te

min

de brud gom,

min

3

de

brud

3

gom 3

gliss.

SALOMO Y

hjer 3

te

min

de brud 3

min

sø 3

de

brud 3

3

3

Vl. 3

gliss.

Va. 3 3

3 3

3

3

3

3

Vc.

1) extremely light strokes as long as possible

gliss.

23' 12''


55

383

L 5

5

5

5

5

5

1 2

Al

ting

har

sin

stund

og

en

hver

5

ting

S. 5

5

5

5

5

5

5

3

Al

ting 5

har 5

sin

stund

og

hver

5

5

5

en

ting 5

5

1

Al

ting

har

sin

stund 5

5

og

hver

en

ting

5

5

5

A. 23

Al

ting

har

sin

tid

3

Al 5

5

5

5

5

5

5

1 2 8

Al

ting

har

sin

stund

og

hver

en

ting

T. 5

5

5

5

5

3 8

Al

ting

har

sin

tid

1

Al B. 5

5

5

5

5

5

5

2 3

Al

ting

har

sin

stund

og

hver

en

ting

3

gliss.

SULAMITH

gliss. 5

du

mit

hjer te

du

er

dej

lig

3

SALOMO Y

gliss.

gliss. 5

du

mit

3

3

hjer te

du

er

3

dej

3

3

lig

3

5

3

5

3

Vl.

Va.

gliss.

gliss.

3

3

3

3

5

3

3

3

Vc. 23' 24''


56

molto rit.

386 1 2

S. 3

1

A. 2

3

ting 1 2 8

T. 3 8

1

ting B. 2 3

gliss.

gliss.

SULAMITH

Kom

du sø de

kys

mig

med

din munds

mig

med

din

3

gliss.

SALOMO Y

Kom

du sø de

kys

mund

molto rit. flaut. grad.

ord. 3

3

3

3

Vl.

gliss.

Va.

flaut. grad.

ord. 3

3

gliss.

Vc. 3

3

kys


57

389 a tempo SULAMITH

3

SALOMO Y 3

Di ne

kind

ben

er

yn

3

di ge

om

gi

vet af æ del ste

ne,

din

hals

af kæ

der

Vl.

pizz.

arco

arco

pizz.

Va.

pizz.

arco

pizz.

3

Vc.

23' 48''

392 SULAMITH

Din

kær

lig

hed

er

me

re

skøn

end

vin.

Di ne sal

ver

duf ter lif

ligt

SALOMO Y 3

om

gi

vet af æ del ste

ne

oh,

brud

Vl.

pizz.

Va.

Vc. 24'


58

395

5

5

5

5

1 2

Tid

S.

til

at 5

5

ste. 5

5

3

Tid

til

at 5

5

ste. 5

5

1

Tid

til

at

ste. 5

5

5

A. 23

Tid

til

3

Tid 5

5

5

5

1 2 8

T.

Tid

til

at

ste. 5

5

5

3 8

Tid

til

1

Tid

B.

5

5

5

5

2 3

Tid

til

at

ste.

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

du er dej

lig.

SALOMO Y

oh,

brud

du sø de

vi

vil gø re dig

spæn

der

af

guld

med stænk at sølv

Vl. arco

3

arco

pizz.

Va. 3

gliss.

arco

gliss.

pizz.

arco 3

3

Vc. 6 3

3

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5


59

398 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3

8

1

B. 2 3

SALOMO O

Bah! 1

Trbn. t. 5

2

5 5

Trbn. b. gliss.

SULAMITH

gliss.

Dragmig ef

ter

dig

vi vil lø

be

min kon

ge

SALOMO Y

min brud 3

3

3

3

3

3

Vl.

pizz.

arco

arco

pizz.

Va. 3

gliss.

glis

s.

3

Vc. 3

3

3

3

3

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5 5

5

24' 24''


60

401 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3

8

1

B. 2 3

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

gliss.

s. v. 3

SULAMITH

Dej

lig

er

du

s. v.

min

brud

mit

gom

gliss.

gliss.

3

SALOMO Y

Dej

lig

er

du

min

mit

brud

flautando 3

3

3

3

Vl.

3

gliss.

gliss.

legato s. v. ord.

3

gliss.

gliss.

gliss.

Va.

flautando 3

3

3

3

3

3

Vc. gliss.

legato

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

gliss.

gliss.


61 rit.

404 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3

8

1

B. 2 3

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

3

3

SULAMITH

gliss.

hjer

te

min

de brud gom,

min

3

de

brud

3

gom,

gliss.

SALOMO Y

hjer

te

min

de brud

min

3

3

3

de

brud 3

3

3

Vl. 3

gliss.

Va. 3

3

3

3

3

3

3

3

Vc. gliss.

El. guit. 8

El. bass

8

5

5

Perc. 24' 48''


62

M = 75, (

407

= 50) a tempo

sempre

1 2

Al

S.

ting

har

sin

stund,

og

ting

har

sin

stund,

og

ting

har

sin

stund,

og

sempre 3

Al sempre 1

Al sempre

A. 2

Al

ting sempre

3

Al sempre 1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

sempre 3 8

Al

ting sempre

1

Al

B.

sempre 2 3

Al

ting

har

SALOMO O

sin

stund,

og

gliss.

Tom

hed.

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

Drag

mig

ef

ter

SALOMO Y

Kom!

du

flautando, leggiero sempre 0

0

0

0

0

0 4

0

0 4

0

4

0

0

0

Vl.

flautando, leggiero sempre

ord.

ord.

0

flaut.

0

Va.

flautando, leggiero sempre

Vc.

gliss.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

Perc.

8

0


63

410 1 2

S.

hver

en

ting

un

der

hver

en

ting

un

der

hver

en

ting

un

der

3

1

A. 2

har

sin

stund

3

ting 1 2 8

T.

hver

en

ting

un

der

3 8

har

sin

stund

1

ting

B. 2 3

hver

en

ting

un

der gliss.

SALOMO O

Alt

er

tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

gliss.

SULAMITH

dig,

min

brud

gom gliss.

SALOMO Y

sø

de

brud. ord.

Vl.

Va.

Vc. gliss.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 25'


64

413 1 2

S.

him

len

har

sin

tid.

him

len

har

sin

tid.

him

len

har

sin

tid.

3

1

A. 2

og

hver

en

hver

en

3

1 2 8

T.

him

len

har

sin

tid.

3 8

og

1

B. 2 3 him

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

Vl.

Va.

Vc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

len

har

sin

tid.


65

416 1 2

S.

Tid

til

at

græ

de,

Tid

til

at

græ

de,

Tid

til

at

græ

de,

til

at

græ

de,

til

at

græ

de,

3

1

A. 2

ting

un

der

3

har 1 2 8

T.

Tid

3 8

ting

un

der

1

B.

har 2 3

Tid SALOMO O

gliss.

Tom

hed

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

Kon

ge

SALOMO Y

Min Vl.

Va.

Vc. gliss.

Cl.

El. guit.

El. bass

Perc.

8

brud,


66

419 1 2

S.

tid

til

at

le.

tid

til

at

le.

tid

til

at

le.

3

1

A. 2

him

len

har

sin

har

sin

3

sin 1 2 8

tid

T.

til

at

le.

3 8

him

len

1

sin

B. 2 3

tid

til

at

le.

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

SULAMITH

før

mig

til

di

ne

øj

ne

kam

re

du

er

SALOMO Y

di

ne

er som

Vl.

gliss.

pizz.

arco

Va.

pizz.

arco

Vc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 25' 24''


67

422 1 2

S.

tid

til

at

sør

ge

tid

tid

til

at

sør

ge

tid

tid

til

at

sør

ge

tid

3

1

A. 2

tid 3

tid

sin

1 2 8

T.

tid

til

at

sør

ge

tid

3 8

tid

1

tid

B.

sin

2 3

tid

til

at

sør

ge

tid

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

du

er

i

mel

mig

en

myr

rha

SALOMO Y

lem

di

ne

(flaut.)

Vl.

pizz. flaut.

Va. flaut. arco

flaut.

pizz.

Vc.

Cl. 3

3

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

3

Perc.

lok

busk


68 poco rit.

425 1 2

S.

til

at

dan

se.

til

at

dan

se.

til

at

dan

se.

3

1

A. 2

3

tid 1 2 8

T.

til

at

dan

se.

3 8

1

tid

B. 2 3

til

at

dan

se.

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

SULAMITH

som

SALOMO Y

ker

Dit flaut. arco

ord. glis s

.

Vl.

flaut.

Va.

flaut.

Vc.

3

Cl. 3

El. guit. 8

El. bass

8

3

Perc.

3


69

428 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3

8

1

B. 2 3

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

mær

kes

mel

lem

mi

ge

de

ne

bry

ster,

SALOMO Y

hår

er

som

en

ord. glis s

flok,

.

Vl.

flaut.

ord.

Va. flaut.

ord.

Vc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

8

3

Perc.

3

pizz.


70

431 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3

8

1

B. 2 3

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

min

ven.

Du

er

mig

SALOMO Y

fra

di

ne

lĂŚ ord. glis s

flaut.

ber

fly

der

.

Vl. flaut.

Va. flaut.

Vc.

3

Cl. 3

3

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

Perc.

5

3


71

434 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3

8

1

B. 2 3

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

en

dru

e

kla

se,

dog,

din

kĂŚr

SALOMO Y

hon

ning, ord. glis s

flaut.

.

din stem glis

s.

me,

din ta

le

flaut.

Vl. arco flaut.

flaut.

Va. arco flaut.

lis ord. g

s. flaut.

Vc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 26'


72

437 1 2

S.

Tid

til

at

el

ske,

tid

Tid

til

at

el

ske,

tid

Tid

til

at

el

ske,

tid

3

1

A. 2

un

der

him

len

3

har

sin

1 2 8

T.

Tid

til

at

el

ske,

tid

3 8

un

der

him

len

1

har

B.

sin

2 3

Tid

til

at

el

ske,

tid

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

lig

hed

er

me

re

SALOMO Y

din flaut. sempre

Vl.

pizz. arco

flaut.

Va.

pizz. arco flaut.

Vc.

3

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

3


73

440 1 2

S.

til

at

ha

de,

tid

til

til

at

ha

de,

tid

til

til

at

ha

de,

tid

til

3

1

A. 2

har

sin

tid,

3

tid 1 2 8

T.

til

at

ha

de,

tid

til

3 8

har

sin

tid,

1

tid

B. 2 3

til

at

ha

de,

tid

til

SALOMO O

gliss.

Tom 1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

skøn

end

vin

er

lif

min

SALOMO Y

ta

le

lig.

Du

har ord. glis s

(flaut.)

Vl. pizz.

Va.

pizz.

Vc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

arco

pizz.

.

flaut.


74

443 1 2

S.

krig

tid

til

fred.

krig

tid

til

fred.

krig

tid

til

fred.

3

1

A. 2

har

sin

tid.

3

sin

tid.

1 2 8

T.

krig

tid

til

fred.

3 8

har

sin

tid.

1

B.

sin

tid.

2 3

krig

tid

til

fred.

SALOMO O

hed 1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

kon

ge

dragmig med,

kom! gliss.

gliss.

SALOMO Y

be

ta

get

mit

hjer

te,

ord.

glis

Vl.

s.

kom! glis

s.

pizz.

Va.

arco

Vc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Gr. cassa 26' 24''


75

447 1

S.

Al

ting

Al

ting

Al

ting

har

sin

tid.

2 3

har

sin

tid.

1

har

sin

tid.

A. 2

Al

ting

Al

ting

3

1 2 8

Al

8

Al

ting

Al

ting

T.

ting

har

sin

tid.

3

1

B. 2 3

Al

ting

har

sin

tid.

SALOMO O

gliss.

Bah!

Tom

hed.

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH 3

Kom

min ven,

Kom

min ven in

kom!

SALOMO Y 3

3

Cl.

de,

kom!

3

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 26' 36''


76

452

N

3

SALOMO O

Gal

skab

Arr! flz.

1

Trbn. t. flz. 2

gliss.

flz.

Trbn. b.

Chefens Højre Hånd sniger sig ind som førhen, koster rundt med scenefolkene.

Sc.

Cl. 3

El. guit. 8

plectrum sempre

El. bass

3

3

8

Tamt.

Vibr. slap

Cymb.

Perc.

456 SALOMO O flz.

flz.

flz.

flz.

flz.

flz.

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

Sc. 3

gliss.

Cl.

glis

s.

3

El. guit. 8

3

El. bass

3

3

8

Perc. Cymb.


77

460 SALOMO O gliss. flz. 1 6

Trbn. t.

gliss. gliss.

3

flz. gliss.

2 5 6

flz.

Trbn. b.

Sc. glis

5

s.

Cl. 3

3

3

3

3

3

3 3

3

8

3

3

3

3

3

El. bass

3

3

El. guit.

3

8

3

3

Perc. Cymb.

Cymb. Tamt.

27'

464 SALOMO O

D책r

skab 3

3

1 3

3

Trbn. t. 3

3

2 3

3

3

3

Trbn. b. 3

3

Sc. gliss.

gliss.

Cl. 3

gliss. gliss.

9

gliss.

3

El. guit. 8

3

El. bass

3

3

no plectrum

8

3

Vibr. slap

Perc. Cymb.

27' 12''


78

467 3

3

SALOMO O

Gal

skab

1

Trbn. t.

3

3

3

3

3

3

2

Trbn. b.

Sc. 5

3

5

5

5

5

5

5

Cl.

1)

3

2)

3

El. guit.

3

3

3

glis

3 3

3

3

3

3

3

s.

8

1)

3

3

3

El. bass

8

glis

s.

3

3

3

Perc.

470 SALOMO O

1

Trbn. t.

3

3

3

3

3

3

2

Trbn. b.

Sc. 5

5

5

5

Cl.

3

El. guit.

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

gliss. 8

3

3

3

3

3

gliss.

El. bass

8

3

3

3

3

3

3

Vibr. slap

Perc.

1)

= right hand thump attacks, directly onto the microphone. 2)

= right hand attacks on fingerboard, stopping the sound.


79

473

3

3

SALOMO O

D책r

skab! 3

1 3 3

3

Trbn. t.

3

2 3 3

3

3

Trbn. b. 3 3

3

Sc. 5

5

5

5

5

5

5

Cl.

3

3

3

3

L

L

L

L

L

L

L

L

3

El. guit. 8

3

El. bass

3

3

3 8

3

Vibr. slap

Perc.

476 SALOMO O

1

Trbn. t.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

Trbn. b.

Sc. gliss.

Cl. 3

1)

L

1) gliss.

gliss. (quarter)

3

3

El. guit.

3 8

3

L El. bass

3 3

3

3

8

3

Perc.

1) ''bend'' upwards by pulling the string sideways.

3

3


80

479 SALOMO O flz. 1

Trbn. t.

3

3

3

3

flz. 2

Trbn. b.

Sc. flz.

flz.

gliss.

Cl.

gliss.

gliss.

3

El. guit. 3 8

3

5

ord. 3

5

5

El. bass 3

Perc. 27' 48''

482 SALOMO O

Tom gliss

flz.

.

gliss.

1 3

Trbn. t.

hed

gliss.

3

flz.

gliss.

gliss.

2 3

3

3 3

3

flz. flz.

gliss.

Trbn. b.

Chefens Højre Hånd hurtigt ud

(til den der står nærmest)

Sc.

4: Nun aflægger den 1: Tror du Chefen bliver tilfreds?" undertrykker rapport til Chefen. 3

Cl.

El. guit. 3

8

El. bass

8

Flex.

Perc. 28'


81

487 (Alle bærer ting ud, stille og roligt)

Sc.

4: Chefen kører i ring.

3: Alle kører i ring.

2: Rundt og rundt.

Cl.

bend

bend

3

El. guit. 3

8

El. bass

8

Guir. Tamt.

Cymb.

Perc. 28' 12''

492 Sc.

3: Det fremskynder forvandlingen til voksen...

Cl.

bend

bend

3

3

El. guit.

3

3

8

El. bass

3

8

Guir. Cymb.

Perc. 28' 24''

497 (til sig selv)

(langsommere)

Sc.

3: Jeg kører i ring.

4: Hvor indlysende.

3: Men hvis det holder op?

4: Når det holder op.

3

Cl.

3

3 3

El. guit. 8

El. bass

8

Guir. Cymb.

Perc. 28' 36''


82

502 (til sig selv) Sc.

3: Jeg har identificeret mig så dybt med denne bevægelse,

at jeg frygter... at jeg vil forsvinde,

når den stopper.

3

Cl.

3 3

El. guit. 8

El. bass

3

3

3

3

8

Guir. Cymb.

Perc. 28' 48''

507 (hiver i en busk)

(står med tør gren)

3: Jeg kan ikke få busken løs.

4: Den her må kasseres. Den er helt tør.

Sc.

Cl.

bend

8

El. bass

3

3

El. guit.

3

8

Guir. Cymb.

Perc.

512 (står med en potteplante med for meget vand i skålen)

Ballerina ind på scenen...... hun nejer.

2: Helt utæt... fugtigt. Måske afskyeligt.

3: Det hele virker så skrøbeligt tæt på. 4: Hører hun også med? 2: Hører med og hører med...

Sc.

Cl.

bend 3

El. guit. 8

El. bass

3

8

Guir. Cymb.

Perc. 29' 12''


83

517 (til ballerinœn)

Ballerina nejer igen

(bærer en standerlampe hen mod ballerinæn)

Sc.

4: Er du inviteret?

1: Det er da ligemeget, om hun hører med, alt skal ud.

3: Hun har ikke lys på, skal jeg bringe lidt glans over hende?

Cl.

bend 3

El. guit. 8

El. bass

8

Guir. Cymb.

Perc.

522 (sarkastisk)

Sc.

1: Det var meningen vi skulle fjerne det, og nu bliver der bare mere.

Chefen vil tordne over os,

4: Ja, ja, stakkels Chef.

2: Tungt er det hovede som kronen bære.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Guir. Cymb.

Perc. 29' 36''

527 (til 3 og 4 om 2)

Ballerinæn smiler, og nejer og synger en syg skala

(tager fat i ballerinæn)

Sc.

1: Har han ondt i hovedet? (til sig selv) Er han ked af det?

3: Nå, hun kan også synge.

2: Synge og synge... 1: Vi skal have fjernet 4: Det ved du sguda ikke. hele den scene.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Guir. Cymb.

Perc. 29' 48''


84

532 (fører ballerinaen ud, mens hun smiler og nejer, som om hun modtager applaus)

(står stadig med sin gren)

Sc.

3: Chefen kalder det fejl. Og vi begår dem hele tiden.

Det er den slags grene, man gerne ville hænge på.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc.

537

Lys på minimum

Sc.

4: At hænge med udsigt.

1: Nu, nu, nu. Hvorfor er vi altid så sent ude?

2: Chefen vil lyne, Chefen vil tordne, det vil gøde jorden. Det er på høje tid.

Cl.

bend

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 30' 12''

542 Sc.

2: Hvor? Hvad? Kommer han? Kunne han finde på korporlig afstraffelse.

4: Det kunne du lide!

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 30' 24''


85

547 står med en rosenkvist

(med følende)

(stadig til 3)

3: Livet er en cirkelbevægelse, så hvorfor gøre sig anstrengelsen? Hvorfor skulle han gøre sig anstrengelsen?

1: Bliver du ked af det nu? 4: Hvad er det her for et selskab!

1: Han må gerner være ked af det her, det skal du bare vide.

Sc.

3: Hvad taler han om?

Cl.

3

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 30' 36''

552 (peger ud over scenen) Sc.

2: Det store kredsløb alt har brug for gødning.

4: Sikken stank her bliver.

2: Op af denne bunke vil noget stort vokse frem!

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

3

3

8

Perc. 30' 48''

557 (hånligt)

(til sig selv)

2: Men det bliver først i næste forestilling.

4: Op af denne bunke vil en lille blomst vokse frem. Langsomt, langsomt.

Sc.

3: Alting har sin tid.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

Perc. 31'


86

562 (rasende)

Sc.

1: Hvaffor en blomst?

2: En LILLE, HVID blomst.

3: Det store i det små..

3: Hvad er det her for et selskab!?

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

Perc. 31' 12''

567 (ser forstående ud)

Sc.

2: Jeg ville ikke lægge for meget i det... Det kommer og går...

1: Hvad kommer og går?

2: Jeg ville ikke lægge for meget i det.

1: Al den kommen og gåen.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

3

3

Perc. 31' 24''

572 (løfter foden og peger på sin fodsål)

(uudgrundeligt)

(tænksomt)

3: Der dannes en lille ekstra knogle til at bære belastingen. En lille ekstra klump brusk mere præcist, det har jeg læst.

2: Mnja...

1: Jeg læste også noget... det var en forårsdag...

Sc.

4: For længe, længe siden!

Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

8

3

3

4:3

Perc. 31' 36''


87

577 (citerer fra hukommelsen, friskt)

Sc.

3: Hvor længe har vi været her?

1: De kongelige tvillinger stortrives og mor og børn har det godt, og alt er som det skal være, samtidig er der ingen grund til at udsætte de nyfødte for smitterisiko, nu skal de bare vokse op...

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

3

Perc. 31' 48''

582 (langsommere)

(retter sig op og krummer sig derefter sammen)

Sc.

1: Hvis bare man giver dem lov.

3: Måske voksede vi op sammen?

4: Du ville i hvert fald have udgjort en smitterisiko.

2: Voksede op og... voksede op.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3 3

Perc. 32'

587 (indædt)

(forvirret)

(forsat armbevægelser)

4: Måske lå vi i den samme bug, det skulle ikke undre mig, måske forlod vi den sammen. Det ville forklare meget.

1: Forklare hvad?

2: ...vokse op... af bunken som små... hvide...

(opgivende)

Sc.

4: ...lus!

2: Mnja...

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

Perc. 32' 12''


88

592 (langsomt)

Sc.

2: Kom og se dem implodere pĂĽ nattehimlen, som jeg sagde.

For en halv time siden.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 32' 24''

597 (til sig selv)

(kigger hen imod Salomo O og Salomo Y og Sulamith)

1: Hvem taler han om?

Dem?

Sc.

Os?

Chefen?

Cl.

bend

bend

El. guit. 3

8

El. bass

8

Perc. 32' 36''

602 Sc.

3: Solopgangen, solnedgangen alt sammen bare glimrende undskyldninger for at vende blikket mod himlen. 3

Cl.

bend

3

3 3

El. guit.

3

8

El. bass

bend

3

8

Perc. 32' 488'

607 rit. (langsomt)

Alle betragter himlen / koret mens de ryger

Sc.

2: En glimrende, tindrende, rødmende undskyldning for at vende blikket mod himlen. Cl.

4 5

3

4

3 2

1

5

3

3 2

1

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 33'


89

O 612

= 55 glis

1 2

Sol

går

op,

sol

s.

går

ned,

op,

ned,

ned,

ned,

op,

ned,

ned,

S. glis

3

Sol 2 3

går

op,

sol

går

s.

1

Sol,

sol

går

ned,

Sol,

sol

går

ned,

A. 2 3

1 2 8

Sol

går

op,

ned,

8

Sol

går

op,

ned,

T. 3

1

B. 2 3

617 1 2

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

sted.

S. 3

1

A. 2 3

1 2 8

hi

8

hi

ger,

der

den

går

op

i

gen.

ger,

der

den

går

op

i

gen.

ger,

der

den

går

op

i

gen.

der

den

går

op

i

gen.

T. 3

1

hi B.

glis

s.

2 3

hi

ger

til

sin

sted,


90

622 1 2

S. 3

2 3

Sol

går

ned,

op,

Sol

går

ned,

op,

A. 2 3

1 2 8

Sol,

sol

går

op,

8

Sol,

sol

går

op,

T. 3

gliss. 1

Sol

går

ned,

sol

går

op,

ned,

op,

op,

op,

ned,

op,

op,

B. gliss.

2 3

Sol

går

ned,

sol

går

627 1 2

gliss

hi

ger

hi

.

til

sin

sted.

der

den

går

ned

i

gen.

ger,

der

den

går

ned

i

gen.

ger,

der

den

går

ned

i

gen.

der

den

går

ned

i

gen.

S. 3

1

hi

A. 2 3

hi

ger,

1 2 8

hi

ger

til

sin

sted.

8

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

T. 3

1

B. 2 3

sted.


91

632 1 2

glis

Vin

den

g책r

s.

mod

syd,

g책r

mod

nord,

syd,

g책r

mod

nord,

S. 3

glis

Vin

den

g책r

mod

s.

1

Vin

den

mod

syd,

nord,

Vin

den

mod

syd,

nord,

A. 2 3

1 2 8

Vin

den

mod

nord,

8

Vin

den

mod

nord,

T. 3

1

B. 2 3

637 1 2

dre

jer

om

og

om.

dre

jer

om

og

om.

dre

jer

om

og

om.

dre

jer

om

og

om.

S. 3

1

A. 2 3

1 2 8

dre

8

dre

jer,

ven

der

til

ba

ge.

jer,

ven

der

til

ba

ge.

jer,

ven

der

til

ba

ge.

ven

der

til

ba

ge.

T. 3

1

dre B.

glis

2 3

dre

jer

s.

om

og

om,


92 Lys på maximum 642 1 2

Al

le

bæk ke

be,

Bæk

ke

be,

Bæk

ke

be,

S. 3

1

A. 2 3

Bæk

ke

1 2 8

Bæk

ke

i

ha

vet,

T. 3 8

Bæk

ke

be

i

ha

vet,

Bæk

ke

be

i

ha

vet,

i

ha

vet,

1

B. gliss

2 3

Al

le

bæk ke

.

be

647 1 2

gliss

ger

.

til

ba

ge

for

at

ter

at

be.

ba

ge

for

at

ter

at

be.

S. gliss

3

.

ger

til

ge

for

at

ter

at

be.

ge

for

at

ter

at

be.

1

A. 2 3

1 2 8

ge,

be.

8

ge,

be.

T. 3

1

ger

til

ba

ge.

ger

til

ba

ge.

ger

til

ba

B. 2

3

ge.


93

652 1

glis

Slæg

ter

går,

slæg

Slæg

ter

går,

slæg

S. 2

glis

s.

ter

kom

mer,

går,

ter

kom

mer,

går,

s.

3

Slæg

ter,

slæg

ter

går,

Slæg

ter,

slæg

ter

går,

1

A. 2

Slæg

ter

kom

mer,

Slæg

ter

kom

mer,

3

1 8

Slæg

ter

8

Slæg

ter

T. 2

3 8

Slæg

ter,

slæg

ter

Slæg

ter,

slæg

ter

1

B. 2

glis

Slæg

ter

går,

slæg

3

glis

Slæg

ter

går,

s.

slæg

ter

kom

ter

kom

s.


94

657 1

men

jor

den

men

jor

den

men

jor

den

e

S. 2

3

gliss.

1

men

jor

den

men

jor

den

men

jor

e

vigt

A. 2

e

vigt

3

den

e

vigt

1 8

kom

mer,

men

jor

8

kom

mer,

men

jor

den

e

vigt

be

T. 2

den

e gli

3 8

g책r,

men

jor

den

e

vigt

be

ss.

vigt

be

1

g책r,

men

jor

den

mer,

g책r,

men

jor

den

mer,

g책r,

men

jor

den

B. 2

3

e

vigt


95

662 glis

gliss. 1

vigt

be

står,

jor

den. glis

S. 2

be

står,

den. gli

står,

ss.

den.

jor glis

1

be

står,

den. gli

står,

ss.

jor

gliss.

3

s.

jor

A. 2

be

s.

jor

3

be

s.

be

den.

gliss.

står,

jor

den. gliss.

gliss. 1 8

står,

jor

den.

glis

T. 2 8

står,

jor

den.

glis

3 8

s.

s.

jor

står,

den. glis

1

be

står,

jor

den. glis

B. 2

be

står, gliss.

den. glis

står,

s.

jor

3

be

s.

jor

s.

den. 37'


96

2. Akt A

Scenen er fyldt op igen. Lyset er maximalt, stiger og falder i en cyklus på 12 minutter gennem hele 2. akt.

= 55 glis

1 2

Sol

går

op,

sol

s.

går

ned,

op,

ned,

ned,

ned,

op,

ned,

ned,

Soprano glis

3

Sol

går

op,

sol

s.

går

2 1 3

Sol,

sol

går

ned,

Sol,

sol

går

ned,

Alto 2 3

1 2 8

Sol

går

op,

ned,

8

Sol

går

op,

ned,

Tenor 3

1

Bass 2 3

6 1 2

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

sted.

S. 3

1

A. 2 3

1 2 8

hi

8

hi

ger,

der

den

går

op

i

gen.

ger,

der

den

går

op

i

gen.

ger,

der

den

går

op

i

gen.

der

den

går

op

i

gen.

T. 3

1

hi B.

glis

s.

2 3

hi

ger

til

sin

sted,


97

11 1 2

S. 3

2 3

Sol

går

ned,

op,

Sol

går

ned,

op,

A. 2 3

1 2 8

Sol,

sol

går

op,

8

Sol,

sol

går

op,

T. 3

gliss. 1

Sol

går

ned,

sol

går

op,

ned,

op,

op,

op,

ned,

op,

op,

B. gliss.

2 3

Sol

går

ned,

sol

går

16 1 2

gliss

hi

ger

hi

.

til

sin

sted.

der

den

går

ned

i

gen.

ger,

der

den

går

ned

i

gen.

ger,

der

den

går

ned

i

gen.

der

den

går

ned

i

gen.

S. 3

1

hi

A. 2 3

hi

ger,

1 2 8

hi

ger

til

sin

sted.

8

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

sted.

hi

ger

til

sin

T. 3

1

B. 2 3

sted.


98

21 1 2

glis

Vin

den

g책r

s.

mod

syd,

g책r

mod

nord,

syd,

g책r

mod

nord,

S. 3

glis

Vin

den

g책r

mod

s.

1

Vin

den

mod

syd,

nord,

Vin

den

mod

syd,

nord,

A. 2 3

1 2 8

Vin

den

mod

nord,

8

Vin

den

mod

nord,

T. 3

1

B. 2 3

26 1 2

dre

jer

om

og

om.

dre

jer

om

og

om.

dre

jer

om

og

om.

dre

jer

om

og

om.

S. 3

1

A. 2 3

1 2 8

dre

8

dre

jer,

ven

der

til

ba

ge.

jer,

ven

der

til

ba

ge.

jer,

ven

der

til

ba

ge.

ven

der

til

ba

ge.

T. 3

1

dre B.

glis

2 3

dre

jer

s.

om

og

om,


99

31 1 2

Al

le

bæk ke

be,

Bæk

ke

be,

Bæk

ke

be,

S. 3

1

A. 2 3

Bæk

ke

1 2 8

Bæk

ke

i

ha

vet,

T. 3 8

Bæk

ke

be

i

ha

vet,

Bæk

ke

be

i

ha

vet,

i

ha

vet,

1

B. gliss

2 3

Al

le

bæk ke

.

be

36 1 2

gliss

ger

.

til

ba

ge

for

at

ter

at

be.

ba

ge

for

at

ter

at

be.

S. gliss

3

.

ger

til

ge

for

at

ter

at

be.

ge

for

at

ter

at

be.

1

A. 2 3

1 2 8

ge,

be.

8

ge,

be.

T. 3

1

ger

til

ba

ge.

ger

til

ba

ge.

ger

til

ba

B. 2

3

ge.


100

41 1

glis

Slæg

ter

går,

slæg

Slæg

ter

går,

slæg

S. 2

glis

s.

ter

kom

mer,

går,

ter

kom

mer,

går,

s.

3

Slæg

ter,

slæg

ter

går,

Slæg

ter,

slæg

ter

går,

1

A. 2

Slæg

ter

kom

mer,

Slæg

ter

kom

mer,

3

1 8

Slæg

ter

8

Slæg

ter

T. 2

3 8

Slæg

ter,

slæg

ter

Slæg

ter,

slæg

ter

1

B. 2

glis

Slæg

ter

går,

slæg

3

glis

Slæg

ter

går,

s.

slæg

ter

kom

ter

kom

s.


101

46 1

men

jor

den

men

jor

den

men

jor

den

e

S. 2

3

gliss.

1

men

jor

den

men

jor

den

men

jor

e

vigt

A. 2

e

vigt

3

den

e

vigt

1 8

kom

mer,

men

jor

8

kom

mer,

men

jor

den

e

vigt

be

T. 2

den

e gli

3 8

g책r,

men

jor

den

e

vigt

be

ss.

vigt

be

1

g책r,

men

jor

den

mer,

g책r,

men

jor

den

mer,

g책r,

men

jor

den

B. 2

3

e

vigt


102

51 glis

gliss. 1

vigt

be

står,

jor

den. glis

S. 2

be

står,

den. gli

står,

ss.

den.

jor glis

1

be

står,

den. gli

står,

ss.

jor

gliss.

3

s.

jor

A. 2

be

s.

jor

3

be

s.

be

den.

gliss.

står,

jor

den. gliss.

gliss. 1 8

står,

jor

den.

glis

T. 2 8

står,

jor

den.

glis

3 8

s.

s.

jor

står,

den. glis

1

be

står,

jor

den. glis

B. 2

be

står, gliss.

den. glis

står,

s.

jor

3

be

s.

jor

s.

den.

4'


103

B 56

= 75 (Alle har i det foregående betragtet himlen / koret mens de røg)

Sc.

4: Alt er røg!

2: Sol går op og sol går ned.

4: Det her er sidste års pensum.

Cl.

3

3

El. guit. 3

8

El. bass

8

Guiro Cymb.

Perc. 4' 12''

61 (med en stor armbevægelse) Sc.

1: Vi skulle have stoppet tiden.

3: Det lykkes som regel at spilde den i stedet.

2: Mælk og sekunder.

3

Cl.

3

3 3

El. guit. 8

El. bass

8

Guir. Cymb.

Perc. 4' 24''

66 (hånligt) Sc.

4: Denne ulykkelige cirkelbevægelse!

3: Du kalder det en cirkel, er det på sin plads?

3: Cirklens løfte om perfektion taget i brtragtning.

3

Cl.

3 3

El. guit. 8

El. bass

3

3

3

3

8

Guir. Cymb.

Perc. 4' 36''


104

71 Sc.

4: Det var sguda dig der startede med den cirkel.

1: Chefen bliver ikke glad.

Cl.

bend

8

El. bass

3

3

El. guit.

3

8

Guir. Cymb.

Perc. 4' 48''

76 Sc.

1: Se, vi skulle have pakket det hele væk,

1: og nu er der ligeså meget som da vi startede.

Cl.

bend 3

El. guit. 8

El. bass

3

8

Guir. Cymb.

Perc. 5'

81 (til 3, vrængende)

(til sig selv)

4: Ja, hvorfor er du her?

1: Åhja. Der var ikke så meget plads derhjemme.

Sc.

3: Hvorfor er vi her egentlig?

Cl.

bend 3

El. guit. 8

El. bass

8

Guir. Cymb.

Perc. 5' 12''


105

86 Sc.

1: Der var jo kun de to værelser, jeg ville ikke fylde for meget...

4: Og så går du og fylder op her!?

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Guir. Cymb.

Perc. 5' 24''

91 Sc.

3: Nu skal jeg fortælle jer, hvad vi laver,

3: vi vader rundt ad Chefens uransagelige veje!

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Guir. Cymb.

Perc. 5' 36''

96 (fortsat mest til sig selv) Sc.

1: Ingen kender fremtiden

1: Far tog afsted med damperen,

1: Det føles som om Chefen tog mig under sine vinger...

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 5' 48''


106

101 Sc.

4: Har han nu også vinger!? Han har hånden oppe i vores røvhuller.

3: For at tage vores temperatur.

Cl.

bend

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 6'

Minimalt lys på scenen 106 (uanfægtet)

(om 1, demonstrerer)

1:... vi får da nogle store portioner her.

4: Han er ikke rigtig klog. Chefen har ikke alene hånden oppe i hans røv -

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 6' 12''

111 Sc.

4: han har også fingrene ude i hver en afkrog...

3: af hans legeme.

1: Lønnen er da meget god.

Cl.

3

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 6' 24''


107

116 gliss.

SALOMO O

Bah!

1

Trbn. t. gliss.

2

Trbn. b.

(om 1) Sc.

4: Der stikker noget under.

4: Han er østarbejder, han arbejder sgu uden overenskomst.

3: Måske virker han lidt anderledes, lidt fremmedartet.

Cl.

l.v.

El. guit. 8

El. bass

8

l.v.

Perc. 6' 36''

121 Sc.

2: Hen til kommoden.

3: Måske tænker han anderledes end vi?... Måske er vi alle fremmede.

2: Og tilbaws...

4: Årh, hold nu kæft!

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 6' 48''


108

126 SULAMITH

SALOMO Y

Vl.

Va.

Vc.

Sc.

1: Skulle vi ikke sortere tingene i tre bunker, dem der skal ud, og dem der kan bruges igen og dem vi kan sĂŚlge ved julebazaren?

Cl.

l.v.

El. guit. 8

El. bass

8

l.v.

Perc. 7'

131 (bliver lidt ivrig)

(mister interessen)

2: ... vil vokse...

2: mnja...

Sc.

3: Ih, hvor er det rigtigt, jeg sagde det jo fra starten, friske tanker udefra.

2: En bunke, to bunker, tre bunker, hvorfra noget...

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 7' 12''


109

136 gliss.

SALOMO O

Åh!

Bah!

1

gliss.

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

Drag

mig

ef

ter

dig

min gliss.

brud

gom

gliss.

SALOMO Y

Kom!

du flaut.

sø de

brud ord.

Vl. ord. flaut.

0 0

Va.

flaut.

Vc.

(alle bærer ting ud...)

Sc.

Cl.

l.v.

El. guit. 8

El. bass

8

l.v.

Perc. 7' 24''


110

141 (står bagved Salomo O og holder hans hovede oppe)

Sc.

4: Bah! Han har sguda noget modstandskraft, den gamle.

2: Tungt er det hovede, som kronen bære.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc.

147 (vigtigt)

(stille, forvirret)

3: Magtens martyrium er en gammel cliché.

1: Hvad er det med det hovede? Skal det også bæres ud?

Sc.

1: Nå ja, det skal det vel.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc.

153 (gå hen til Salomo O og tager fat i håns hår)

(til sig selv)

Sc.

1: Den her paryk virker ikke frisk.

2: Det der var adskilt i livet, vokser sammen i døden.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 8'

1: Vokser... op af denne bunke... hår...


111

159 (hæver og sænker Salomos hoved) Sc.

1: ...vokser en lille blomst.

4: Det gad jeg sgu godt se.

2: Det store kredsløb... sol går op, sol går ned...

henover himlens bue.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc.

165 (til 2)

(peger på Salomo O)

1: Henover himlens bue. Det lyder så smukt, alt hvad du siger.

1: Hov. Jeg synes han er lidt stille i det? Nu siger han pludselig ikke noget.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 8' 36''

171 Sc.

3: Det må være resultatet af en langsom men stadig slitage af hans stemmebånd.

2: Et forspil til hans tavshed.

1: Hold så op!

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 8' 48''


112

176 SALOMO O

Joh!

Joh!

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

du flautando, leggiero sempre 0

0

0

0

0

0 4

0

0 4

0

4

0

0

0

Vl.

flautando, leggiero sempre

ord.

ord.

0

flaut.

0

0

Va.

flautando, leggiero sempre

Vc.

Sc.

3: Hov, hov, helt stille er han nu ikke.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

2: Mnja...


113

179 SALOMO O

Joh!

1

gliss.

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

gliss.

de

brud

gom

gliss.

SALOMO Y

de

brud

ord.

Vl.

Va.

Vc.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Jo

8

Perc. 9'

fle

re

ord


114

182 Sc.

3: Nå, han var slet ikke færdig.

4: Man håbede lige!

3: Han holdt nok bare en pause.

2: Denne stadige slitage.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

Perc. 9' 12''

186 (bakser med at skubbe et køleskab)

Sc.

2: Til sidst er der kun en tynd piben tilbage...

2: Til sidst er der kun en tynd piben tilbage. Neder UNDER divanen.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

Perc. 9' 24''

191 Sc.

4: Nu du siger det, det der er ikke divan, det VAR en divan.

3: Den skal i bunken sammen med alt det andet. Vi må have den væk.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

3

3

Perc. 9' 36''


115

196 Sc.

1: Jeg synes nu vi skulle give det til Frelsens Hær. Der er mange ting her, der har et langt liv foran sig. Hvis bare vi giver dem lov.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

8

3

3

4:3

Perc. 9' 48''

201 (holder en vase op)

Sc.

1: Er denne her ikke god nok, måske?

2: Alt indgår i det store kredsløb.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

3

Perc. 10'

206 Sc.

2: Alt indgår i det store kredsløb, alt ender i den store bunke... møg ... hvorfra en lille, hvid blomst vokser frem...

2: som jeg sagde for en halv time siden.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3 3

Perc. 10' 12''


116

211 Sc.

2: Cirka!

3: Det er ikke dumt ar være lidt på forkant med de grønne strategier.

4: Jeg nægter at sortere i det her lort!

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

Perc. 10' 24''

216 Sc.

1: Jamen, vi kan tjene penge på det?

4: Småpenge!

3: Jeg troede du var utilfreds med overenskomsten!

1: Vi kunne få en øl?

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 10' 36''

221 (de bærer ting ud, 2. bakser stadig med sit køleskab.)

Sc.

1: Vi kunne tage en øl sammen. Cl.

bend (1/4)

bend (sim.)

El. guit. 3

8

El. bass

8

Guiro Cymb.

Perc. 10' 48''


117

226 (lidt flov)

Sc.

4: Jeg vil fandme ikke i byen med sådan en løntrykker.

3: Nu er du uretfærdig.

4: Vi skulle lave et stort bål her i midten og brænde det hele af.

3

Cl.

bend

3

3

bend

3

El. guit. 8

3

3

3

El. bass

8

Perc. 11'

231 (indæt)

(glad)

4: Og så kunne vi jo riste et par pølser!

1: Det er så vigtigt at udnytte forbrændingsenergien.

Sc.

4: Så ville vi også slippe for at slæbe mere på det.

2: Alt indgår i det store kredsløb. Mm...

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 11' 12''


118

C

= 60 - 63

236

5

5

SALOMO O

Jah

Jah

1

Trbn. t. 5

2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

Jeg

sov,

men

mit

hjer

te

ge

de

SALOMO Y 1) col legno batt., sul tasto

Vl. cresc. flaut. 5

5

flaut. 5

5

Va.

Vc.

Sc.

4: Var der nogen der sagde ''slitage''? Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

5

5

Gr. cassa

11' 24''

239

5

3

SULAMITH

Da

ban

ke de

min

ven

min

dør

og

sa’:

Vl. cresc. 5

5

5

5

Va.

Vc. 11' 36''

1) the bow hits the fingerboard rather close to the snail.


119

242 SULAMITH

Luk

op

for

mig

min

arco 3

ven

in

de,

min

du

e.

3

3

Vl.

pizz.

3

6

Va.

3

3

Vc. 11' 48'' 3

245

3

SULAMITH

min

fuld

kom

ne

thi

mit

ho ved

er

fuldt

dug

3

3

3

af

Vl.

arco

pizz.

3

6

Va.

3

3

Vc. 12' 3

Lys p책 maximum 248 3

3

gliss.

SULAMITH

mi ne lok

ker

af

nat tens

dr책

ber 3

3

3

Vl. 3

Va. 3 6

3

pizz.

3 6

6

pizz.

Vc.

12' 12''


120

251 3

3

3

SULAMITH

Jeg

har

ta

get

min

kjor

tel

af.

Skal

jeg

at

ter

ta

ge

din

på.

c.l.b. s.t.

Vl. cresc. 5

5

5

5

Va.

Vc. 12' 24''

254

3

3

SULAMITH 3

3

Jeg har tvæt tet

mi ne fød der

skal jeg til smud

se dem

i gen.

Min

ven

for søg te at kom me ind

Vl.

Va. 3

3

3

3

3

3

Vc. 12' 36''

257

3

SULAMITH 3

ved at

re hånd en i gen nem

3

lu

gen,

og mit in

dre

kom i

vold

somt

op

rør der ved 3 0

arco 0

0

0

Vl. cresc.

Va. 3 3

3 3

3 3

Vc. 12' 48''


121

= 60

260

5

SALOMO

Bah

Tomhed

5

1

Trbn. t. 5

5

gliss.

2

Trbn. b.

gliss.

3

SULAMITH

Da

flaut. 0

stod

jeg

5 5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

0

op

og

ne

de

for

min

ven

5

5

0

책b

Vl. 5 5

ord.

flaut. 5

Va.

5

0

5

ord. flaut.

5

0

0

5 5

flaut.

5

5 5

Vc. 5

5

5

5

5

El. guit. 8

5

El. bass

5

5

5

5

8

5

Perc.

5

13'


122

263 5

5

5

SALOMO

Alt

er

tom

hed.

1

Trbn. t. 5 5

2

5 5

Trbn. b. gliss.

3

SULAMITH 3

og

flaut. 0

mi

ne

5 5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

0

hĂŚn

der

de af Myr

rha

5

5

0

dryp pe

Vl. 5 5

ord.

flaut. 5

Va.

5

0

5

ord. flaut.

5

0

0

5 5

flaut.

5

5 5

Vc. 5

5

5

5

5

El. guit. 8

5

El. bass

5

Perc.

5

8

5

13' 12''


123

266 SALOMO

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

gliss. 5

og

5

5

5

mi

ne

5

fing

5

re

flød

med

Myr

rha

5

5

Vl. 5

5

Va.

5 5 5

5

3

pizz.

Vc.

5 3 5

13' 24''

269 SALOMO

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

5 5

5

SULA.

da flaut.

de

vil

le åb

ne

5

5

sen 5

5

5

pizz.

Vl. 5

5

5

flaut.

flaut. 5

5

pizz.

5

arco

5

5

5

5 5

5

ord.

5

gliss.

glis

s.

gliss.

Va. 5

arco flaut. 5

pizz. 5

ord. arco

arco 5 5

pizz.

5

5

5 5

(ord.) arco

pizz.

5

Vc. 5 5

5

5

5

5 5

13' 36''


124

272

5

5

5

5

5

men

for

5

5

SALOMO

Det

var

alt

sam

gæng e

li hed

5 5

1

Trbn. t. 2

5

Trbn. b.

gliss.

5

5

subito

5

SULAMITH

5

ord. glis s. 5 flaut.

flautando

luk

5

5

5

ke de

ord. glis flaut. s. 5

jeg

op

for min

ven

men

min

ord. 5

glis

s. 5

glis

s. 5

flaut.

Vl. 5

5

flautando arco

flautando 5

5

pizz. 5

5

5

(flaut.)

Va. 5

5

5 5

flautando 5

pizz. 5

flaut. arco

5

5 5

ord. 0

flaut.

Vc. 5

5

275

5

5

3

13' 48''

3

3

SULAMITH

ven

var

en

bort

en

for

bi.

Da

ud

gik

min

sjæl

c.l.b.

Vl.

Va.

Vc. 14'


125

278

3

3

SULAMITH

ved

det

han

hav de

ta

let,

jeg

led

te

ef

ter

ham,

men

fandt

ham

ik

ke

Vl.

0

Va. 3

Vc. 14' 12''

281 3

3

3

gli

SULAMITH

jeg kald

te

ad

ham,

men han sva

re

de

ik

ke.

ss.

Jeg

Vl.

Va.

Vc. 14' 24''

284 3

SULAMITH

tryg

ler

jer

Je

ru

sa

lems

døt

re,

om

arco

at

fin

de

c.l.b.

Vl.

gliss.

Va. 3

arco

pizz.

3

Vc.

286

3

SULAMITH

min

ven,

og

hvad

skal

I

for kyn

de

ham

at arco

Vl.

Va. 3

3

3

pizz.

Vc.


126

288 SULAMITH 3

jeg

er

syg

af

kær

li

hed. c.l.b.

Vl.

Va. 3

3

3

3

3

pizz.

Vc. 3

14' 48''

290

gliss.

5

SULAMITH

Hør!

Der

flaut. 5 0

0

er

min

0

5 0

0

0

4

0

0

0

ven,

0

0

0

4

4

0

0

0

0

4

5

0

0

0

ja,

se!

Der

0

kom mer han

5 0

4

0

4

4

0

0

0

0

4

0

0

0

i

5 0

0

0

Vl. 5

5

5

5

5 5

5

5

flaut. 5

Va.

5

5

flaut. arco 5

5

5

5

Vc.

El. guit. 8

El. bass

5

5

8

5

Perc.

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

15'


127

293

glis

3

s.

glis

3

s.

glis

3

s.

glis

s.

SULAMITH 3

løb

ov

bjer

ge

flaut. 5 0

0

ne

i

spring

0

0

4

0

0

0

ov 5

5 0

3

3

er

0

0

0

4

4

0

0

0

0

er høj

e

5 0

0

ne.

Min

ven

er

en ga zel

le

c.l.b.

0

Vl. 5 5 5

5

flaut. 5

Va.

5

5

flaut. arco 5

5

5

5

Vc.

El. guit. 8

3

5

5

El. bass

5

8

5

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

15' 12''

296

gliss.

SULAMITH

Se! arco

han

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

er

som den

5 0

0

un

ge

hjort,

nu

står han ved vor

c.l.b.

0

Vl. 5 5

flaut.

Va.

5

flaut. arco

5

5

5

5

5

5

5

Vc.

El. guit. 8

5

5

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

15' 24''


128

299 3

3

SULAMITH

gliss.

mur.

Han 5

arco

ser

gen nem vin

du

et,

gen nem

git

ret.

5

0

0

0

0

Vl. cresc. 5

flaut.

5

5

Va.

5

flaut. arco

5

5

5

5

5

Vc.

El. guit. 8

5 5

El. bass

8

5

5

Perc.

5

5

15' 36''

302

D

5

gliss.

SALOMO

Tom

hed

5

1

Trbn. t.

5

5

gliss.

2

Trbn. b.

5

3

3

gliss.

SULAMITH 3

Han

stem mer

i

og

si’r

stå

op

min

el

ske

gliss.

de. 3

SALOMO Y 0 0

0

5

0

0

0

4

0

4

0

Luk

3 4

0

3

3

4

0

op

3 0

4

min

el

ske

de

4

3 0

4

3

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

3

0

0

Vl. 3

3 0

5

0

0

3

3

3

5 0

3

0

3

3 0

0

Va. 3

3 5

5

5

Vc. 3

El. guit. 8

5

5

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

3 3

3

3


129

304

5

SALOMO O

Tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

du

fag

re

kom!

gliss.

SALOMO Y

du 3 0

0

fag

re

kom!

Vend

3 0

4

0

5

0

4 0

4

0

3

0

0

3

0

0

0

dig

om

0

4

3

0

oh

0

0

0

4

0

4

0

0

0

0

3

0

0

Vl. 3 3 0

3

3

3

3

3

0 0

0

0 0

0

pizz.

0

Va. 5

3

3

pizz.

3

gliss.

Vc. 3

(med en armbevĂŚgelse)

(til sig selv)

Sc.

3: Oh!

4: Føg, sikken hede!

1: Nogen steger hanekyllinger?

El. guit. 8

5

5

El. bass

8

5

Perc.

3

5

5

5

0


130

306

gliss.

SALOMO O

Alt

er

tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

gliss.

3

3

gliss.

SALOMO Y

3

Su

0

la

0

mith

vend

om

at

vi

se

dig.

0

0

3 4

0

4

0

4

0

3

0

3

0

3

3

0

3

0

Vl. 3

3

3

5

3

3

Va.

pizz. arco

gliss.

Vc.

Sc.

3: Oh! Mælk og sekunder. Blod... Duer og løver, liljer og honning.

El. guit. 8

5

El. bass

8

5

Perc.

5 5

5

16'


131

308

5

gliss.

SALOMO O

Tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

Min

du

e,

som

4

3

0

0

0

4

er

i

klip

pens

kløf

ter,

lad mig sku

e

0 0

0

0

0

3

0

0

0

3

3

0

Vl. 3

arco pizz.

0

Va. 3

3

3

pizz. gliss.

Vc.

pizz.

arco gliss.

(igen til sig selv)

(bukker)

1: Kyllinger?

4: Pik og patter.

Sc.

El. guit. 8

5

5

El. bass

5

5

8

5

Perc.

3

5

5

5

5

5

5

5


132

310 gliss.

SALOMO O

Tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

din

skik

kel

se,

og

lad mig

3 0

4

3

0

0

3

3

0

2

0

0

re

din

4

3

0

0

0

0

4

røst

0 0

0

3

0

0

0

0

Vl. 3

3

5

3

3

3

arco

0

pizz.

Va. 3

3

3

pizz. gliss.

Vc.

Sc.

El. guit. 8

3

El. bass

5

5

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0


133

312 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

3

SALOMO Y

3

thi

din

røst

er

sød,

og

3

din

skik kel

se

er

yn

3 0

4

3

0

dig

3

3

0

3

0

2

0

Vl. 3

3

5

3

3

Va.

pizz. arco gliss.

Vc.

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5

16' 24''


134

314 5

SALOMO O

gliss.

Tom

hed

5

1

Trbn. t. 5

2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

3

3

gliss.

SALOMO Y

Di

0

3 4

3

3 4

0

0

ne

4

0

ber

er

3 0

0

0

0 0

0

0

0

pur

pur

3

de

3

4

0

yn

4 3

0

dig

3

3

3

Vl. 3

3

ord., arco 3

3

3

3

Va.

ord., arco 3

3

3

3

3

3

3

Vc. 3 3

(bukker igen)

Sc.

4: Og røv og nøgler.

2: Mnja...

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5


135

316

gliss.

SALOMO O

Alt

er

tom

hed

1

Trbn. t. 5

2

5

Trbn. b.

SULAMITH

3

gliss.

gliss.

SALOMO Y

er

din

mund

di

ne

kind

ben

er

som

gra

nat

0

3 0

0

3

3

3

3

0

0

4

3

3

Vl. 3

3

3

3

3

3

Va.

3

3

3

3

3

3

Vc. 3

3

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5


136

318 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

5

Trbn. b. gliss.

SULAMITH

gliss.

3

3

SALOMO Y

3

ĂŚb

le

mel

3

lem

di

ne

lok

ker

di

bry

ster

er

som

to

3

3

3

ne

3

3

3

3

3

3

Vl. 3

3

3

3

3

3

3

3

Va.

3

3

3

3

3

3

Vc. 3

3

(til Sulamith)

Sc.

2: Du er et rosenkrat, som altid kalder.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5

16' 48''


137

320 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

3

SULAMITH

Jeg

er

syg

af

syg

af

kær

lig

hed

lig

hed,

3

SALOMO Y 3

un

ge

ga

3

3

3

3

zel ler

jeg

er

kær

3

Vl.

3

3

3

3

Va.

3

3

3

3

Vc.

(til Salamo Y)

Sc. F.

2: Du er en svane, som aldrig brister ... Mm ...

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5


138

322 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

3

SULAMITH

til

min

SALOMO Y

ven

og

kon

ge

di

ne

øj

ne

kom

3

min

ven,

0

gør

3

0

gliss.

gliss.

Vl.

3

3

3

3

3

Va. pizz. 3

3

3

3

3

arco

Vc.

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5


139

324 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

glis

SULAMITH

s.

glis

kom

s.

kom

gliss.

SALOMO Y

mig

hef

tig

kom

Vl.

6

gliss.

Va.

pizz. 3

Vc.

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5


140

326 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss

SULAMITH

.

v책gn

op

vogn

op

nor

den vind

og

den vind

og

SALOMO Y

3

3

3

3

nor

3

3

Vl. 3

gliss.

Va.

arco

pizz.

3

3

pizz.

arco

Vc.

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5


141

328 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

søn

den

vind

vågn op

og blæs i

gen

gliss.

SALOMO Y

søn

den

vind

vågn op

og kom

og

blæs

Vl. 3

3

Va.

pizz.

arco

Vc. 3

3

3

3

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5


142

330 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

gliss.

nem

min

ha

ve

SALOMO Y

kom

og

blæs

3

Vl. 3

Va.

3

3

3

Vc. 3

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

dim.

17' 36''


143

332 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

3

SULAMITH

gliss.

Blæs

i

gen

nem

gliss.

min

ha

ve,

3

gliss.

SALOMO Y

gliss.

Blæs

flautando sempre

i

gen

nem

min

ha

ve,

1) 3

3

3

3

Vl.

3

gliss.

legato sempre s. v. ord.

3

gliss.

gliss.

gliss.

Va.

flautando sempre

gliss.

1) 3

3

3

3

3

3

Vc. legato sempre

gliss.

gliss.

gliss.

(begynder at skubbe køleskab / frysedisken hen imod parret)

(parodierer lystigt de elskendes sang)

4: Kan vi ikke sætte dem ind i hvert sit køleskab!

3: Blæs i min mave!

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc.

1) extremely light strokes as long as possible

17' 48''


144

335 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

3

3

3

SULAMITH

gliss.

dens vel

lugt,

dens sø

de duf te

kan

3

spre

des! 3

3

gliss.

SALOMO Y

dens vel

3

lugt,

dens sø

de duf te

3

kan

spre

3

des!

3

3

3

Vl.

3

gliss.

Va. 3

3

3

3

3

3

3

3

Vc. gliss.

(surt)

(betaget)

4: Et køleskab kunne begrænse de vellystige dunster.

1: Shh.

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 18'


145

Lys på minimum 338 SALOMO O

1 5

Trbn. t. 5

gliss.

2

5

Trbn. b.

gliss.

3

gliss.

SULAMITH 5

du

min

de

kom ind

i

min

ha

kom ind

i

min

ha

ve

3

SALOMO Y 5

du

min

3

de

3

3

3

3

ve

3

5

3

5

3

Vl.

Va.

gliss.

gliss.

3

3

3

5

3

3

3

3

Vc.

Sc.

1: Det her er bare sådan en dejlig scene - elskov, sang.

3: Glimmer og klingklang.

1: Jeg håber vi kan bruge den i et andet show.

1: Når det her nu ikke bliver til noget.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

18' 12''


146

341 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

gliss.

SULAMITH

nyd

de

lif

li

ge

frug

ter

og

ur

ter

nyd

de

lif

li

ge

frug

ter

og

ur

ter

SALOMO Y

flautando grad.

ord. 3

3

3

3

Vl.

gliss.

Va.

flautando grad.

ord. 3

3

gliss.

Vc. 3

3

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

5

5

18' 24''


147

344 5

SALOMO O

gliss.

Tom

hed

1 5

Trbn. t. 5

5

gliss.

2

Trbn. b.

SULAMITH

3

3

SALOMO Y 3

Di ne fød ders

trin

er

yn

3

di ge

di ne

hof

tersrunding er lokken de

din

nav

le

er

Vl.

pizz.

arco

pizz.

arco

Va.

pizz.

arco

pizz.

3

Vc.

(til Sulamith)

(til Salomo Y)

2: Du er rosenkrat,som altid kalder.

2: Du er en svane, der aldrig brister.

Sc.

2: Jeres sang høres rislende ned over nattehimlen.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

5

5

18' 36''


148

347 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

Min

kær

lig

hed

kom

ind

i

min

ha

ve

nyd dens kos

te

li ge frug

ter

SALOMO Y

som et bæg

er

som et bæg

er

der

al drig fat

tes

vin

oh,

brud

Vl.

pizz.

Va.

Vc.

(ud i luften)

(tørt)

(til Sulamith)

3: En sø af begær og gensidig respekt.

2: Du lyser! Ligesom de alt for gule blade i efteråret.

Sc.

2: Min elverhøj! Mit fængsel!

3: Min grædepil. Mit tudefjæs!

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

18' 48''


149

350 SALOMO O

1 5

Trbn. t. 2

gliss. 5

Trbn. b.

SULAMITH

nyddens ur

ter

SALOMO Y

oh,

brud

min du

e

din

ma

ve

er enhob

hve

de

omring et

af

lil

jer

Vl.

arco

3

arco

pizz.

Va. 3

gliss.

arco

pizz.

gliss.

arco 3

3

Vc. 6 3

3

(til 2)

Sc.

2: Lige før de falmer og falder af.

2: Det er så smukt, det du siger. Det er lige sådan, jeg føler det.

4: Ærg, jeg hader østarbejdere, der gribes af sentimentalitet.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

5

19'


150

353 SALOMO O

Alt

er

tom

hed

gliss. 1

5

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

gliss.

drikmin vin

og mælk

spis og drik

og berus

dig

SALOMO Y

min brud 3

3

3

3

3

3

Vl.

pizz.

arco

arco

pizz.

Va. 3

gliss.

glis

s.

3

Vc. 3

3

3

3

3

Sc.

1: Tror I, det er Chefen, der gør det med lyset?

2: Chef går op, Chef går ned.

1: Jeg mener, for seks minutter siden var det lyst, nu er det mørkt.

El. guit. 8

El. bass

8

5

Perc.

5

5

19' 12''


151

356 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

3

SULAMITH

gliss.

Blæs

i

gen

nem

gliss.

min

ha

ve,

3

gliss.

SALOMO Y

gliss.

Blæs

i

gen

nem

min

ha

ve,

flautando 3

3

3

3

Vl.

3

gliss.

legato sempre s. v. ord.

3

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

Va.

flautando 3

3

3

3

3

3

Vc. gliss.

legato sempre

gliss.

gliss.

(med en gysen)

Sc.

1: Mon ikke det bliver lyst igen? Og mørkt. Og lyst.

3: Indtil det en dag holder op... og...

2: ...de vil implodere på nattehimlen. Vi. Mnja...

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 19' 24''


152

359 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

3

3

3

SULAMITH

gliss.

dens vel

lugt,

dens sø

de duf te

kan

3

spre

des! 3

3

gliss.

SALOMO Y

dens vel

3

lugt,

dens sø

de duf te

3

kan

spre

3

des!

3

3

3

Vl.

3

gliss.

Va. 3

3

3

3

3

3

3

3

Vc. gliss.

Sc.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 19' 36''


153

362

E

= 75

SALOMO O

gliss.

Tom

hed.

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

Jeg

er

en

ro

3

SALOMO Y

oh, Su

la

mith

flautando, leggiero sempre 0

0

0

0

0

0 4

0

0 4

0

4

0

0

0

Vl.

flautando, leggiero sempre

ord.

ord.

0

flaut.

Va.

flautando, leggiero sempre

Vc.

Chefens Højre Hünd stikker hovedet ind.

Sc. gliss.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

0

0

lad


154

365 SALOMO O

Alt

er

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH se

fra

Sa

ron

gliss.

SALOMO Y

mig

se

dig flaut. ord.

0

0

0

0

Vl.

flaut.

Va.

flaut.

Vc.

Chefens Højre Hånd ud igen

(forskræmt).

Sc.

1: Hvorfor siger han ikke bare, hvad vi skal gøre?

3

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

1: Det ender med, at han slår os.

0 4

0


155

368 SALOMO O

gliss.

gliss.

tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

SULAMITH

Jeg

er

en

lil

je

fra

SALOMO Y

din 0

hals

er

0 4

0

4

0

0

et

el

fen

0

Vl.

ord.

0

ord. flaut.

0

0

Va.

Vc.

(r책ber).

Sc.

4: Det ender sguda ikke, det har det aldrig gjort.

3: Men han skal nok sl책 alligevel. 3

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

Perc.

8


156

371 3

gliss.

SALOMO O

en

de

løs

tom

hed

alt

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

da

len

Min

tårn

Di

gliss.

SALOMO Y

bens ord.

flaut. arco

pizz.

Vl.

Va.

Vc.

Sc.

Cl.

gliss.

El. guit.

El. bass

el

8

Perc. 20'

ne

øj


157

374 gliss.

SALOMO O

er

tom

hed

Jeg

al

le

1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

gliss.

SULAMITH

le ske

de

er

som

et

som

spring

æb

le

træ

bæk

ke.

SALOMO Y

ne

er

e

ne

Vl.

gliss.

pizz.

arco

Va.

pizz.

arco

Vc.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 20' 12''


158

377 gliss.

SALOMO O

ger

ning

er

un

der

sol

en

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

et

æb

Ja,

lad

le

træ

blandt sko

vens

SALOMO Y

mig

se

(flaut.)

Vl.

pizz.

flaut. arco

flaut.

pizz.

arco (ord.)

Va. flaut. arco

flaut.

pizz.

pizz.

arco (ord.)

Vc. gliss.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

Perc.

pizz.

træ’r


159

380 SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

og

SALOMO Y

dig

Dit ord.

pizz.

flaut. arco

ord. glis s

Vl.

flaut.

Va.

gliss.

arco (ord.) flaut.

Vc.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

3

Perc.

flaut.

.


160

383

3

3

gliss.

SALOMO O

al

le

ger

ning

er

sød

for

min

og

di

og

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

hans

frugt

er

SALOMO Y

ho

ved

knej ord. glis s

.

ser

ord. glis s

flaut.

ne

lok

ker

.

Vl.

flaut. arco

pizz.

ord.

Va.

pizz.

flaut. arco

ord.

Vc.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

3

pizz.


161

386 3

gliss.

3

SALOMO O

see

det

var

alt sam men

for

fæng e

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

ga

ne.

Han

SALOMO Y

er

som

pur

pur,

og

kon

gen

er

ord. glis s

flaut.

fan

gen ord. glis s

flaut.

.

der

.

flaut.

Vl.

pizz.

flaut.

Va. flaut.

pizz.

Vc.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

4:3

Perc.

3

lig


162

389 SALOMO O

hed

for

gæn

ge

lig

hed

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

rer

mig

til

vin

hu

set

og

hans

kær

lig

hed

SALOMO Y

i

Hvor dej ord. glis s

flaut.

.

glis

s.

lig,

hvor lif

lig

flaut.

Vl.

arco flaut.

flaut.

Va. arco flaut.

lis ord. g

s. flaut.

Vc.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 20' 48''


163

392

3

gliss.

SALOMO O

Alt

er

tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

er

o

ver

mig.

Hans

ven

stre

h책nd

skal

SALOMO Y

er

du

din

flaut. sempre

Vl.

pizz. arco

flaut.

Va.

pizz. arco

Vc.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

flaut.


164

395 SALOMO O

1

gliss.

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

re un

der

mit

ho

ved

skal

de

hans

SALOMO Y

ga

nes

vin

min

og

kom me ord. glis s

(flaut.)

Vl.

pizz.

Va.

pizz.

pizz.

arco

Vc.

Sc.

Cl.

gliss.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 21'

.

flaut.


165

398 SALOMO O

gliss.

1

gliss.

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

høj

re

hånd

vil

om

fav

ne

mig. gliss.

gliss.

SALOMO Y

de

so

ven

de

ber

til

ord.

glis

Vl.

s.

af glis

ta

le.

s.

pizz.

Va.

arco

Vc.

Sc.

Cl. 3

3

El. guit. 8

El. bass

3

8

Perc. 21' 12''


166

402

F

= 75 3

SALOMO O

Og jeg gav

mit

hjer

te

til

at

for

1

Trbn. t. gliss.

2

Trbn. b.

SULAMITH 3

Kom

min ven 3

SALOMO Y

3

Kom

min ven in

de

Chefens Højre Hånd kigger ind. Scenefolkene går i lag med Salomon-afdelingen.

Sc. gliss. 3

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

3

3

8

Perc. 21' 24''

405

3

SALOMO O

stå

vis

dom

og

gal

skab

og

dår

skab

1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

Sc.

4: Og jeg gav mit hjerte til at høre på det her pis! gliss.

Cl.

3

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 21' 36''


167

408 gliss.

SALOMO O

Og

jeg

for

stod

at

og

det

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

(efteraber)

Sc. F.

4: Og jeg forstod... Ikke en skid!

Cl.

3

El. bass

3

8

Perc. 21' 48''

411

3

SALOMO O

var

for

fæn

ge

lig hed

1

gliss.

gliss.

Trbn. t. glis 2

Trbn. b.

s.

gliss.

(bekymret-vigtig, står med sager fra Salomon-afdelingen i en kasse, flad krone, bukket scepter)

(forsøger at pakke Salomo O ned)

Sc.

2: Det her kan man kalde en kuffert af fornægtet samfundssind.

1: Jeg kan ikke få skægget af ham.

Cl.

3

El. bass

3

8

3

3

gliss.

Perc. 22'


168

414 3

3

hvor

me

3

3

SALOMO O

Thi

gen

vis dom

er,

der

er

me

gen

græm

mel

1

Trbn. t. gliss.

2

Trbn. b.

(slår ud med armene og vrænger)

Sc.

3: Hvad løn for sin flid har da den arbejder?

1: Hvad er det du antyder?

3

El. bass

3: Jeg antyder ikke, jeg citerer! 3

3

8

Perc. 22' 12''

417

3

3

SALOMO O

se

1

og den

som

for

øg

er kund

ska

ber

for

øg

er

smer

gliss.

Trbn. t. 2

Trbn. b.

Sc.

1: Vi får da løn... 3

El. bass

3

8

3

Perc. 22' 24''


169

420 SALOMO O

te.

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

(mere energisk)

Sc.

1: Vi får da løn hver måned.

4: BAH! 3

El. bass

8

3

Perc. 22' 36''

423 SALOMO O

1

gliss.

gliss.

Trbn. t. glis

s.

2

gliss.

Trbn. b.

Sc.

4: Du er nok ikke klar over, at overenskomsten er flere tusind år gammel!

2: Den der sår skal høste.

2: Mnja...

3

El. bass

8

Perc. 22' 48''


170

426 SALOMO O

Og

jo

fle

re

ord

1

Trbn. t. gliss.

2

gliss.

Trbn. b.

(surt)

(hånligt)

Sc.

4: Bare det var så simpelt.

1: Det er måske det der er det rigtige slogan: Den der sår skal høste?

4: Du kan jo spørge Chefens Højre Hånd!

3

El. bass

3

2: Højre... venstre

3

8

Perc. 23'

429 SALOMO O

der

bru

ges,

des

stør

re

bli’r

tom

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

(ufortrødent)

Sc.

1: Han ser ikkke glad ud. Måske slår han mig, hvis jeg spørger.

El. bass

2: Mm...

2: Højre... venstre.

8

Perc. 23' 12''


171

432

3

SALOMO O

he

den

og

hvad

gav

ner

det

gliss.

1

gli

Trbn. t. gliss.

gliss.

2

Trbn. b.

ss. gliss.

gliss.

(med pludselig hurtighed)

Sc.

NED!

4: Op...

El. bass

glis

3

3

4: Og tju og bang og skomagerdreng.

s.

3

8

Perc. 23' 24''

435

3

3

SALOMO O

men

sket?

Og

me

re

tom

hed

jeg

un

der

gliss.

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

(som om det var en stor nyhed at venstre er først)

(mister koncentrationen)

2: Og venstre...

Mm...

Sc.

højre...

3

El. bass

8

3

3

3

3

3

Perc. 23' 36''


172

438 SALOMO O

sol

en.

1

gliss.

Trbn. t. gliss.

2

gliss.

Trbn. b.

Sc.

1: Han ser ikke glad ud. Bare han ville sige, hvad det er han vil have, vi skal gøre.

4: Bare du ville holde kĂŚft.

3

El. bass

8

Perc. 23' 48''

441

3

SALOMO O

Thi glis 1

en hver ting

har

sin

tid

s.

gliss.

Trbn. t. 2

gliss. gliss.

Trbn. b.

(kommenterer trombonen)

Sc.

4: Ned...

OP! glis

s. 3

El. bass

8

3

Perc. 24'


173

Lys p책 maximum 444

3

SALOMO O

og

sin

dom.

Men

det

er

et tyng

en

de

on

de

for

gliss.

1

men

sket

gliss.

Trbn. t. gliss.

2

gliss.

Trbn. b.

Sc. glis

3

El. bass

s.

8

Perc. 24' 12''

447

3

3

SALOMO O

at

han

ik

ke ved

hvad

der

vil

ske. gliss.

gliss. gliss.

gliss.

1

Trbn. t.

glis

s.

gliss.

2

gliss.

Trbn. b.

Sc.

3

El. bass

3

3

3

3

8

Perc. 24' 24''


174

450

rejser sig halvt op

Salomo vender sig uroligt på sit leje

SALOMO O

Da

pri

ste jeg de dø de

1 3

gliss.

gliss.

3

Trbn. t. 2

3

3

3

3

3

3

3

3

gliss. 3

5

Trbn. b.

3

Chefens Højre Hånd kigger et øjeblik

Sc. gliss.

Cl. 3

El. guit. 8

3

El. bass

8

Tamt.

Cymb.

Gr. cassa 24' 36''

Gr. c.

453 SALOMO O 3

som

al le re de er dø de

1

gliss.

Trbn. t.

gliss.

2

3

3

3

5

Trbn. b.

3

Sc. gliss.

Cl. 3

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

Gr. cassa 24' 48''


175

456

3

3

SALOMO O

Som

er lyk ke

li ge re end de le ven de

3

1

5 3

Trbn. t. 2

gliss.

gliss.

5

gliss. 3

Trbn. b.

5

Sc. 3

Cl.

3

El. guit. 8

3

3

El. bass

8

Gr. cassa 25'

459

3

SALOMO O

Som

end nu

er

i

li

ve

gliss. 3

1

5 3

Trbn. t. 2

gliss.

5

3

Trbn. b.

5

Sc.

Cl.

3

El. guit. 8

3

El. bass

3

3

3

8

Gr. cassa 25' 12''


176

462

5

SALOMO O 3 5

Men

lyk ke li ge re

end dis se

er de som slet

ik

ke er født

3

1

5

Trbn. t. 3

2

gliss.

gliss.

5

gliss. 3

Trbn. b.

5

Sc.

3

Cl.

gliss.

El. guit. 8

3

3

El. bass

8

Gr. cassa 25' 24''

465

3

Salomo rejser sig helt op

SALOMO O

3 3

Som

gliss.

ik ke har set det

on de,

der sker un der so

len

3

1

5

Trbn. t. 3

2

gliss.

5

gliss. 3

Trbn. b.

5

Sc.

Cl.

gliss.

El. guit. 8

3

El. bass

8

Gr. cassa 25' 36''


177

468

Salomo g책r rundt og raser

SALOMO O gliss. 1

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

Trbn. t. 2 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

gliss.

Trbn. b.

5

3

3

3

gliss. 3

3

3

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Gr. cassa

470 SALOMO O gliss. 1 3

Trbn. t.

3

gliss.

gliss.

3 3

gliss.

gliss.

3

3

3

3

3

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

2 3

3 3

gliss.

Trbn. b.

3

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Gr. cassa

8

3

3

3

3

3

gliss. 3

3

3

3

3

gliss.

gliss. 3

3

3

3

3

3

3


178

472

Salomo lægger sig

SALOMO O gliss. 1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Trbn. t. 2

3

3

Trbn. b.

3

3

3 3

Sc.

gliss.

Cl.

3

El. guit. 8

El. bass

8

Gr. cassa 26'

474

G

3

SALOMO O

Gal

skab

Arr! flz.

1 3

Trbn. t.

3

flz. 2 3

3

flz.

Trbn. b. 3

3

Chefens Højre Hånd kommer denne gang stormende ind, - evt. kørende

Sc.

Cl.

3

El. guit. 8

plectrum sempre

El. bass

3

3

8

Tamt.

Cymb.

Vibr. slap

Perc. 26' 12''


179

478 SALOMO O flz.

flz.

flz.

flz.

flz.

flz.

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

Sc. 3

gliss.

Cl.

glis

s.

3

El. guit. 8

3

3

El. bass

3

8

Perc. Cymb.

482 SALOMO O gliss. flz. 1 6

Trbn. t.

gliss. gliss.

3

flz. gliss.

2 5 6

flz.

Trbn. b.

glis

5

s.

Cl. 3

3

3

3

3

Sc. 3

3 3

8

3

3

3

3

3

3

El. bass

3

3

El. guit.

3

8

3

Perc. Cymb.

Cymb. Tamt.

3


180

486 SALOMO O

D책r

skab 3

3

1 3

3

Trbn. t. 3

3

2 3

3

3

3

Trbn. b. 3

3

Sc. gliss.

gliss.

Cl. 3

gliss. gliss.

9

gliss.

3

El. guit. 8

3

El. bass

3

3

no plectrum

8

3

Vibr. slap

Perc. Cymb.

489 3

3

SALOMO O

Gal

skab

1

Trbn. t.

3

3

3

3

3

3

2

Trbn. b.

Sc.

5

3

5

5

5

5

5

5

Cl.

1) 3

2)

3

El. guit.

3

3

3

glis

3 3

3

3

3

3

3

s.

8

1)

3

3

3

El. bass

8

glis

s.

3

3

3

Perc.

1)

= right hand thump attacks, directly onto the microphone. 2)

= right hand attacks on fingerboard, stopping the sound.


181

492 SALOMO O

1

Trbn. t.

3

3

3

3

3

3

2

Trbn. b.

Sc. 5

5

5

5

Cl.

3

El. guit.

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

gliss. 8

3

3

3

3

3

gliss.

El. bass

8

3

3

3

3

3

3

Vibr. slap

Perc.

495 3

3

SALOMO O

D책r

skab 3

1 3

Trbn. t.

3

3

3

2 3 3

3

3

Trbn. b. 3 3

3

Sc. 5

5

5

5

5

5

5

Cl.

3

3

3

3

L

L

L

L

L

L

L

L

3

El. guit. 8

3 3

El. bass

3

3

8

3

Vibr. slap

Perc. 27'


182

498 SALOMO O

1

Trbn. t.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

Trbn. b.

Sc. gliss.

Cl. 3

1)

L

1) gliss.

gliss. (quarter)

3

3

El. guit.

3 8

3 3

L El. bass

3

3

3

8

3

3

3

Perc.

501 SALOMO O flz. 1

Trbn. t.

3

3

3

3

flz. 2

Trbn. b.

Sc.

flz.

flz.

gliss.

Cl.

gliss.

gliss.

3

El. guit. 3 8

3

5

ord. 3

5

5

El. bass 3

Perc.

1) ''bend'' upwards by pulling the string sideways.


183

504 SALOMO O

Tom flz.

gliss

.

gliss.

1 3

hed

gliss.

3

Trbn. t. gliss.

flz.

gliss.

2 3

3

3

3

3

flz. flz.

gliss.

Trbn. b.

Chefens Højre Hånd kører ud igen.

Sc.

3

Cl.

El. guit. 3

8

El. bass

8

Flex.

Perc. 27' 24''


184

H 509 1 2

S.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

har

sin

tid

ting

sin

tid

har

sin

tid

ting

sin

tid

de

mig

3

1

A. 2

Al

ting

3

Al 1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

3 8

Al

ting

1

Al

B. 2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

Salomo ligger p책 divanen

SALOMO O

Sto

re

var

mi

3

ne ger nin ger.

Jeg

byg

ge

gliss. gliss.

1 3

Trbn. t. 2 3

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 27' 36''


185

512 1 2

tid.

S. 3

tid. 1

tid. A. 2

3

ting. 1 2 8

T. 3 8

1

ting.

B. 2 3

3

SALOMO O

hu

se,

jeg

plan

te

de

mig

vin

g책r

de.

gliss.

1

Trbn. t. gliss.

2

gliss. 3

gliss.

Trbn. b.

(forarget)

Sc.

4: Ving책rde!... Egen slotsaftapning!

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 27' 48''


186

515 SALOMO O

Jeg gjor

de mig ur

te

ha

3

ver

og lyst ha ver,

jeg

plan

te

de

mig

gliss. gliss.

1 3

Trbn. t. 2 3

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 28'

518

3

3

3

SALOMO O

al

le

slags

frugt

ba

re

trĂŚ

er

i

dem.

gliss.

1

Trbn. t. gliss.

2

gliss. 3

gliss.

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 28' 12''


187

521

Salomo rejser sig halvt op

SALOMO O

Jeg gjor

de mig fis ke dam

me

at

3

an ven de

og

sĂĽ

til

at

van

de

den

gliss. gliss.

1 3

Trbn. t. 2 3

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 28' 24''

524

3

3

SALOMO O

skov

som

al

le

trĂŚ

er

op

rin

de

u

di

gliss.

1

Trbn. t. gliss.

2

gliss. 3

gliss.

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 28' 36''


188

527 1 2

S.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

har

sin

tid

ting

sin

tid

har

sin

tid

ting

sin

tid

3

1

A. 2

Al

ting

3

Al 1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

3 8

Al

ting

1

Al

B. 2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

Salomo sætter sig op

SALOMO O

Jeg

ej

e

de

tje ne

re

3

og tjen ste pi’r

Jeg

hav

de og

me

gen

gliss. gliss.

1 3

Trbn. t. 2 3

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 28' 48''


189

530 1 2

tid.

S. 3

tid. 1

tid. A. 2

3

ting 1 2 8

T. 3 8

1

ting

B. 2 3

SALOMO O

ej

en

dom

af

stort

kvæg

og

småt

kvæg.

gliss.

1

Trbn. t.

gliss.

2

gliss. 3

gliss.

Trbn. b.

(hånligt)

Sc.

4: Kvæg!

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 29'


190

533 SALOMO O

me

re end al

le

de som

var

3

før end mig.

Jeg

sam

le

de

mig

gliss. gliss.

1 3

Trbn. t. 2 3

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Gr. cassa 29' 12''

536

3

3

SALOMO O 3

sølv og guld

og

ej

e

de

man ge

un der såt ter og land

ska

ber

gliss.

1

Trbn. t.

gliss.

2

gliss. 3

gliss.

Trbn. b.

(tænksomt)

Sc.

4: Landskaber?! Selvfølgelig.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 29' 24''


191

539 SALOMO O 3

Og

jeg

an sat te sang e

re

3

og sang er ind er

og

3

sørg e de for samstem

men

de

mu

gliss. gliss.

1 3

Trbn. t. 2 3

Trbn. b.

Sc.

4: Sangere og sangerinder! Det skulle du nok have holdt dig fra! Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Gr. cassa 29' 36''

542

3

SALOMO O

sik

og men

nes

kers

glĂŚ der

og

lys

ter

gliss.

1

Trbn. t. gliss.

2

gliss. 3

gliss.

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 29' 48''


192

545 1 2

S.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

har

sin

tid

ting

sin

tid

har

sin

tid

ting

sin

tid

de

o

3

1

A. 2

Al

ting

3

Al 1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

3 8

Al

ting

1

Al

B. 2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

Rejser sig op

SALOMO O

Og

jeg

blev stor

og

3

mĂŚ

tig

og

her

ske

ver

gliss. gliss.

1 3

Trbn. t. 2 3

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 30'


193 Lys p책 minimum 548 1 2

tid.

S. 3

tid. 1

tid. A. 2

3

ting 1 2 8

T. 3 8

1

ting

B. 2 3

SALOMO O

alt,

og

vis

dom

men var

med

mig.

gliss.

1

Trbn. t.

gliss.

2

gliss. 3

gliss.

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 30' 12''


194

551 1 2

S.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

sin

har

sin

tid

ting

sin

tid

har

sin

tid

ting

sin

tid

ke

fra

3

1

A. 2

Al

ting

3

Al 1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

3 8

Al

ting

1

Al

B. 2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

SALOMO O

Alt

hvad mi ne

øj

ne

3

be gĂŚ re de

tog

jeg

ik

gliss. gliss.

1 3

Trbn. t. 2 3

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 30' 24''


195

554 1 2

tid.

S. 3

tid. 1

tid. A. 2

3

ting. 1 2 8

T. 3 8

1

ting.

B. 2 3

SALOMO O 3

dem

in

gen glĂŚd e

nĂŚg te de jeg mit hjert e

gliss.

1

Trbn. t.

gliss.

2

gliss. 3

gliss.

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 30' 36''


196

557

Salomo står op

SALOMO O

3

Da

3

3

så jeg mig om til alt hvad jeg hav

de gjort

og see:

wawa mute

Alt mit ar bej de, al le mi ne

gliss.

1

Trbn. t. wawa mute 2

wawa mute

Trbn. b.

Scenefolkene farer forskrækket rundt.

Sc.

Cl.

3

El. guit. 8

3

El. bass

8

Perc. 30' 48'' sub.

560 SALOMO O 3

3

3

ger ning er,

alt

jeg hav de slidt med,

ALT

3

(t) var lut ter for fæn ge lig hed.

gliss. gliss.

flz.

gliss.

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Trbn. t.

flz.

2

3 3

3

3

3 3

3

gliss.

3

Trbn. b.

3

gliss.

gliss.

3 3

3

3

flz. 3

3 3

3

Scenefolkene farer forskrækket rundt.

Sc.

Cl.

3

El. guit. 8

L El. bass

gliss.

gliss.

8

Perc. 31'


197

563 SALOMO O

3 3

For gĂŚn ge lig hed.

Og

jeg

3

3

3

ha de de alt mit ar bej de, som jeg hav de ar bej det med un der so len

at

gliss.

1

3 3

Trbn. t.

3

3

3

2

gliss. 3

3

Trbn. b.

gliss. 3

Sc.

Cl.

El. guit. 8

3 3

El. bass

8

Perc. 31' 12''

566 SALOMO O

3

Jeg

skul le

o

ver la

de det til et men’ ske,

som skul le kom me

ef

ter

mig.

Thi

hvem ved

om han skal

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 31' 24''


198 (raser)

569

3

SALOMO O 3

bli

ve

vis

el

ler

en

då re?

3

Og dog skal han her ske

i kraft af

alt mit ar bej de,

ov

er

ta

ge

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 31' 36''

(synker sammen) 3

572

3

SALOMO O

al

1

min magt.

For fæn ge lig hed

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

og

så det te er

for fæn ge lig hed

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

Sc.

Cl.

3

El. guit. 8

El. bass

3

8

Perc. 31' 48''


199

I = 75, (

575

= 50) a tempo

sempre

1 2

Al

S.

ting

har

sin

stund,

og

ting

har

sin

stund,

og

ting

har

sin

stund,

og

sempre 3

Al sempre 1

Al sempre

A. 2

Al

ting sempre

3

Al sempre 1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

sempre 3 8

Al

ting sempre

1

Al

B.

sempre 2 3

Al

ting

har

SALOMO O

sin

stund,

og

gliss.

Tom

hed.

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

Drag

mig

ef

ter

SALOMO Y

Kom!

du

flautando, leggiero sempre 0

0

0

0

0

0 4

0

0 4

0

4

0

0

0

Vl. flautando, leggiero sempre

ord.

ord.

0

flaut.

0

0

Va.

flautando, leggiero sempre

Vc.

(med henvisning til Salomo O)

(vrænger)

Sc.

1: Vi kan virkelig ikke blive ved med at belønne dem, der råber højest på et usagligt grundlag.

4: Det er ikke etisk forsvarlight.

gliss.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

Perc.

8


200

578 1 2

S.

hver

en

ting

un

der

hver

en

ting

un

der

hver

en

ting

un

der

3

1

A. 2

har

sin

stund

3

ting 1 2 8

T.

hver

en

ting

un

der

3 8

har

sin

stund

1

ting

B. 2 3

hver

en

ting

un

der

SALOMO O

Alt

er

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

dig,

vi

vil

be.

gliss.

SALOMO Y

de

brud. flaut. ord.

0

0

Vl.

flaut.

Va.

flaut.

Vc.

(sarkastistk)

Sc.

3: Og dog! Hvad skal man mene om flid.

4: Hvad skal man mene om lønnen!

2: Mnja... gliss.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

Perc. 32'

0

0

0 4

0


201

581 1 2

S.

him

len

har

sin

tid.

him

len

har

sin

tid.

him

len

har

sin

tid.

3

1

A. 2

og

hver

en

hver

en

3

1 2 8

T.

him

len

har

sin

tid.

3 8

og

1

B. 2 3 him

SALOMO O

len

gliss.

har

sin

tid.

gliss.

tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

SULAMITH

Drag

mig

ef

ter

dig,

kom

SALOMO Y

Kom 0

du

0 4

0

4

0

0

sø

de

0

Vl.

ord.

0

ord. flaut.

0

0

Va.

Vc.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

Perc.

8

3

lad


202

584 1 2

S.

Tid

til

at

græ

de,

Tid

til

at

græ

de,

Tid

til

at

græ

de,

til

at

græ

de,

til

at

græ

de,

3

1

A. 2

ting

un

der

3

har 1 2 8

Tid

T. 3 8

ting

un

der

1

har

B. 2 3

Tid 3

gliss.

SALOMO O

en

de

løs

tom

hed

alt

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

os

be

Kon

ge

Min

brud,

gliss.

SALOMO Y

brud. ord.

pizz.

flaut.

Vl.

Va.

Vc.

Sc.

1: Jeg tror det hele skyldes det dårlige slogan: Alt er tomhed. gliss.

Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

Perc.

8


203

587 1 2

S.

tid

til

at

le.

tid

til

at

le.

tid

til

at

le.

3

1

A. 2

him

len

har

sin

har

sin

3

sin 1 2 8

tid

T.

til

at

le.

3 8

him

len

1

sin

B. 2 3

tid

til

at

le.

gliss.

SALOMO O

er

tom

hed

Jeg

al

le

1

Trbn. t. 2

Trbn. b. gliss.

gliss.

SULAMITH

før

mig

til

di

ne

øj

ne

kam

re

du

ers

SALOMO Y

di

ne

er som

Vl.

gliss.

pizz.

arco

Va.

arco

pizz.

Vc.

Sc.

1: Det er ikke godt for moralen.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

3

Perc. 32' 24''


204

590 1 2

S.

tid

til

at

sør

ge

tid

tid

til

at

sør

ge

tid

tid

til

at

sør

ge

tid

3

1

A. 2

tid 3

tid

sin

1 2 8

T.

tid

til

at

sør

ge

tid

3 8

tid

1

tid

B.

sin

2 3

tid

til

at

sør

ge

tid gliss.

SALOMO O

ger

ning

er

un

der

sol

en

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

du

er

i

mel

mig

en

myr

rha

SALOMO Y

lem

di

ne

lok

(flaut.)

Vl.

pizz.

flaut.

arco (ord.)

pizz.

arco

flaut.

Va. flaut.

arco

flaut.

pizz.

arco (ord.)

pizz.

Vc. gliss. (surt)

Sc.

4: Så finder vi bare på et nyt. Hvad med: Her kan alt ske?

2: Mnja...

2: Mnja...

Cl. 3

3

El. guit. 8

3

El. bass

3

8

3

Perc.

pizz.

busk


205

poco rit.

593 1 2

S.

til

at

dan

se.

Al

ting

til

at

dan

se.

Al

ting

til

at

dan

se.

Al

ting

3

1

A. 2

Al 3

tid

Al

1 2 8

T.

til

at

dan

se.

Al

ting

3 8

Al

1

tid

B.

Al

2 3

til

at

dan

se.

Al

ting

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

som

SALOMO Y

ker

Dit ord.

flaut.

pizz.

ord.

arco

glis

flaut.

s.

Vl.

flaut.

Va.

gliss.

arco (ord.) flaut.

Vc.

(h책nligt)

Sc.

4: Hvad med: En tid til at danse! 3

Cl. 3

El. guit. 8

El. bass

8

3

Perc.

3


206

596 1 2

S.

har

sin

stund,

og

hver

en

har

sin

stund,

og

hver

en

har

sin

stund,

og

hver

en

og

hver

en

og

hver

en

3

1

A. 2

ting 3

1 2 8

T.

har

sin

stund,

3 8

ting

1

B. 2 3

har

sin

stund,

3

3

gliss.

SALOMO O

al

le

ger

ning

er

og

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

mĂŚr

kes

mel

lem

mi

ge

de

ne

bry

ster,

SALOMO Y

hĂĽr

er

som ord.

glis

s.

en

flok,

helt

ord.

flaut.

glis

s.

Vl.

flaut.

arco

pizz.

ord.

Va. flaut.

arco

pizz.

ord.

Vc.

Sc.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

8

3

Perc.

3

pizz.


207

599 1 2

S.

ting

un

der

him

len

ting

un

der

him

len

ting

un

der

him

len

him

len

him

len

3

1

A. 2

har

sin

stund

3

ting 1 2 8

T.

ting

un

der

3 8

har

sin

stund

1

ting

B. 2 3

ting

un

der 3

gliss.

3

SALOMO O

see

det

var

alt

sam

men

for

fæng

e

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

min

ven.

Du

er

mig

SALOMO Y

fint

trim

met,

fra

di

ne

ord.

flaut.

glis

ber

fly

der

ord.

flaut.

glis

s.

s.

flaut.

Vl.

pizz.

flaut.

Va. flaut.

pizz.

Vc.

(prøvende)

(til sig selv)

1: En tid til at danse.

2: Først den ene vej...

Sc.

3

Cl. 3

3

El. guit. 8

3

El. bass

8

4:3

Perc.

3

lig


208

602 1 2

S.

har

sin

tid.

har

sin

tid.

har

sin

tid.

3

1

A. 2

og

hver

en

ting.

hver

en

ting.

3

1 2 8

T.

har

sin

tid.

3 8

og

1

B. 2 3

har

sin

tid.

SALOMO O

hed

for

gæn

ge

lig

hed

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

en

dru

e

kla

se,

stem

me,

dog,

din

kær

SALOMO Y

hon

ning,

din

ord.

flaut.

glis

glis

s.

s.

din

ta

le

flaut.

Vl. arco flaut.

flaut.

Va. arco flaut.

ord.

glis

s. flaut.

Vc.

(prøvende)

Sc.

2: ... og så den anden vej.

2: Det giver flest mulige veje.

Cl.

El. guit. 8

El. bass

8

3

Perc. 33'


209

605 1 2

S.

Tid

til

at

el

ske,

tid

Tid

til

at

el

ske,

tid

Tid

til

at

el

ske,

tid

3

1

A. 2

un

der

him

len

3

har

sin

1 2 8

T.

Tid

til

at

el

ske,

tid

3 8

un

der

him

len

1

har

B.

sin

2 3

Tid

til

at

el

ske,

tid 3

gliss.

SALOMO O

Alt

er

tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

lig

hed

er

me

re

SALOMO Y

din flaut. sempre

Vl.

pizz. arco

flaut.

Va.

pizz. arco

Vc.

Sc. F.

3: Som jeg sagde, der dannes en ekstra knogle til at bĂŚre belastningen. 3

Cl.

3

El. guit. 8

El. bass

8

3

Perc.

flaut.


210

608 1 2

S.

til

at

ha

de,

tid

til

til

at

ha

de,

tid

til

til

at

ha

de,

tid

til

3

1

A. 2

har

sin

tid,

3

tid 1 2 8

T.

til

at

ha

de,

tid

til

3 8

har

sin

tid,

1

tid

B. 2 3

til

at

ha

de,

tid

til

SALOMO O

1

gliss.

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

skøn

end

vin

er

lif

min

SALOMO Y

ta

le

lig.

Du

har ord.

(flaut.)

glis

Vl. pizz.

Va.

pizz.

arco

Vc.

Sc.

1: Jeg har ikke forstĂĽet det med den belastning... Cl.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

Perc.

pizz.

s.

flaut.


211

611 1 2

S.

krig

tid

til

fred.

krig

tid

til

fred.

krig

tid

til

fred.

3

1

A. 2

har

sin

tid.

3

sin

tid.

1 2 8

T.

krig

tid

til

fred.

3 8

har

sin

tid.

1

sin

B.

tid.

2 3

krig

tid

til

fred.

SALOMO O

gliss.

1

gliss.

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

kon

ge

dragmig med,

kom!

gliss.

gliss.

SALOMO Y

be

ta

get

mit

hjer

te,

ord.

glis

Vl.

s.

kom!

glis

s.

pizz.

Va.

arco

Vc.

Sc.

3: En lille ekstra klump brusk i første omgang. Cl.

El. guit. 8

El. bass

3

8

Gr. cassa 33' 24''


212

J = 75, (

615

= 50) a tempo

1

S.

Al

ting

Al

ting

Al

ting

har

sin

tid.

2 3

har

sin

tid.

1

har

sin

tid.

A. 2

Al

ting

Al

ting

3

1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

tid.

3 8

Al

ting

Al

ting

1

B. 2 3

Al

ting

har

sin

tid.

SALOMO O

Og 1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH 3

Kom

min

Kom

min

ven,

kom!

SALOMO Y 3

flautando, leggiero sempre 0

0

0

0

0

0 4

0

4

Vl. flautando, leggiero sempre

ord.

Va.

flautando, leggiero sempre

Vc.

Sc.

3

Cl.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

3

0

0

0

4

0

ven

in

de,


213

618 1

S. 2 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

SALOMO O

Jo

fle

re

ord

der

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

kom 0

0

0 0

0

4

0

Vl.

Va.

Vc.

(til sig selv)

Sc.

1: Jeg har heller ikke forst책et det mod det tunge hoved...

El. guit. 8

3

El. bass

Perc.

8

3


214

621 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

SALOMO O

bru

ges

des

stø

re

tom

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

Vl.

Va.

Vc.

Sc.

1: ... måske hænger de to ting sammen?

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

1: Er det kede af det?

1: ... Jeg må prøve at forklare dem, at det er i orden at være ked af det her... vi har plads til alle følelser.

hed


215

624 1 2

S.

Tid

til

at

græ

de,

Tid

til

at

græ

de,

Tid

til

at

græ

de,

til

at

græ

de,

til

at

græ

de,

3

1

A. 2

un

der

3

har 1 2 8

Tid

T. 3 8

un

der

1

har

B. 2 3

Tid

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

gliss.

Stå

op

min gliss.

SALOMO Y

Stå

op

0

3

0 0

Vl.

Va.

Vc.

(efterabar Salomo O)

Sc.

4: Har du måske overvejet at lukke røven?!

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

0

0

4

0

4

0

3

0

4

min

0

4

0

3

0


216

627 1 2

S.

tid

til

at

le.

tid

til

at

le.

tid

til

at

le.

3

1

A. 2

him

len

har

sin

har

sin

3

sin 1 2 8

T.

tid

til

at

le.

3 8

him

len

1

sin

B. 2 3

tid

til

at

le.

SALOMO O

Alt

er

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

el

sker

de

el

sker

de

SALOMO Y

3

0

0 4

0

4

0

4

0

4

0

Vl.

Va.

Vc.

Sc.

1: St책 op... ja!

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 34'


217

630 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

SALOMO O

tom

hed

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

gliss.

Du

fag

re

kom

gliss.

SALOMO Y

Du

fag

re

0

kom

0 0

Vl.

arco

pizz.

Va.

arco

pizz.

Vc.

(til Sulamith)

(til Salomo Y)

2: Du er et rosenkrat, som altid kalder.

2: Du er en svane, som aldrig brister.

Sc.

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

3

0

3

0

3

0

2

0

2


218

poco rit.

633 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

SALOMO O

Tom

hed

Alt

gliss.

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

kom

SALOMO Y

kom

Vl.

pizz.

Va. pizz.

Vc.

(til begge)

Sc.

2: Jeres sang høres rislende ned over nattehimlen, morgenhimlen, jeg ved snart ikke. Mm...

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

(1 kommer ind fra kulissen med en flot hjelm pĂĽ.


219

636 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

gliss.

SALOMO O

er

tom

hed

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

Vl. arco

Va.

arco

pizz.

Vc.

(til 1, anklagende)

1)

Sc.

3: Hvor længe har du egentlig været her?

1: Lang tid.

4: Ikke så længe som os.

El. guit. 8

El. bass

3

8

3

Perc.

1) dage siden premieren!

3

1: Jeg kom for *** dage siden. Kan det passe?


220

639 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

gliss.

SALOMO O

Tom

hed

gliss.

1

Trbn. t. 2

gliss.

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

Vl.

Va.

Vc.

1)

Sc.

4: Nej.

1: Det var?

3: Og vi har vĂŚret her...

2: ... altid!...

El. guit. 8

3

El. bass

8

4:3

Perc.

1) premiere dato.

3


221

642 1 2

S. 3

1

A. 2

3

1 2 8

T. 3 8

1

B. 2 3

SALOMO O

Tom

hed gliss.

1

gliss.

gliss.

Trbn. t. 2

Trbn. b.

gliss.

SULAMITH

SALOMO Y

Vl.

Va.

Vc.

Sc.

3: Hvorfor han han f책et en hjelm?

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 34' 36''


222

645 1 2

S.

Tid

til

at

el

ske,

tid

Tid

til

at

el

ske,

tid

Tid

til

at

el

ske,

tid

3

1

A. 2

un

der

him

len

3

har

sin

1 2 8

T.

Tid

til

at

el

ske,

tid

3 8

un

der

him

len

1

har

B.

sin

2 3

Tid

til

at

el

ske,

tid

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

Vl.

Va.

Vc.

Sc.

1: Hvem skal komme efter os?

El. guit. 8

El. bass

Perc.

8

4: Det er da let: Endnu flere løntrykkere som dig.

2: Ingen kender fremtiden... Mm...


223

648 1 2

S.

til

at

ha

de,

tid

til

til

at

ha

de,

tid

til

til

at

ha

de,

tid

til

3

1

A. 2

har

sin

tid,

3

tid

1 2 8

T.

til

at

ha

de,

tid

til

3 8

har

sin

tid,

1

tid

B. 2 3

til

at

ha

de,

tid

til

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

Vl.

Va.

Vc.

Sc.

3: Bortset fra Chefen.

1: Kender han fremtiden?

4: Det vil jeg fandme h책be.

El. guit. 8

3

El. bass

8

3

Perc.

3: Det er en del af jobbeskrivelsen.


224

651 1 2

S.

krig

tid

til

fred.

krig

tid

til

fred.

krig

tid

til

fred.

3

1

A. 2

har

sin

tid.

3

sin

tid.

1 2 8

T.

krig

tid

til

fred.

3 8

har

sin

tid.

1

sin

B.

tid.

2 3

krig

tid

til

fred.

SALOMO O

1

Trbn. t. 2

Trbn. b.

SULAMITH

SALOMO Y

Vl.

Va.

Vc.

(forstår ikke)

Hyrdedrengen ind på scenen med en Irmapose og en madpakke. Alt går meget hurtigt.

Sc.

1: Nå men jeg håber, at han er tilfreds med kantinen.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 35'


225

K 655 (ironisk - henført)

(til hyrdedrengen)

Sc.

4: Hvad er nu det?

2: Hun drikker sin vin og spiser sin madpakke.

1: Nej. Hun spiser min madpakke!

1: Kom med min madpakke! Du er ikke engang inviteret.

3: Hun køber ind i Irma.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 35' 12''

660 (til 3 om 1)

Sc.

4: Nej, han køber ind i Irma.

3: Det er den kreative klasse.

4: Gu’ er han da ej, han er en ussel løntrykker.

2: Hvem?

1: Tyveknægt, det er min madpakkke.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 35' 24''

665 Sc.

4: Jeg troede ellers du synes, at portionerne var store nok her. 1: Jamen. Jeg er meget tilfreds med kantinen, men jeg...

3: Du har et højt stofskifte.

1: Jeg... 2: Du vil snart implodere...

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 35' 36''

670 (hurtigere end sædvanligt)

(til 1)

Sc.

1: Det er min mor, der har smurt den.

2: Mor, far, sol, tæppe op og tæppe ned!

4: Ad! Den har været med posten helt fra Polen! Ad!

3: Så, så, jeg skal nok redde din madpakke. Og selvfølgelig skal han hun ud. Ligesom alt det andet.

El. guit. 8

El. bass

8

Perc. 35' 48''


226 Lys på maximum

L 675

= 50

1

S.

Al

sempre

ting

har

sin

2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

1

Al

sempre

ting

har

sin

A. 2

Al

ting

sempre

har

sin

stund,

og

hver en

ting

hver en

ting

3

Al

ting

sempre

1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

sempre 3 8

Al

ting

har

sin

stund,

og

sempre 1

Al

B.

ting

sempre

2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

3 samler madpakken sammen og putter den i posen og følger hyrdedrengen ud i kulissen.

El. guit. 8

El. bass

8

3

3

3

3

Perc. 36' 12''

680 1

tid.

S. 2 3

Tid

til at flæn

ge,

tid

til at sy,

tid

til

at

ti

e,

tid

til

at ta

le.

1

tid. A. 2

un der

himlen

har

sin

tid.

3

har

sin

tid,

sin

tid.

1 2 8

T.

Tid

til at flæn

ge,

tid

til at sy,

tid

til

at

ti

e,

tid

til

at ta

le.

3 8

un der

himlen

har

sin

tid.

1

B.

har

sin

tid,

sin

tid.

2 3

Tid

til at flæn 3

ge, 3

tid

til at sy,

tid

til

at

ti

e,

tid

til

at ta

le.

3

Perc. 36' 36''


227

685 1

Al

S.

ting

har

2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

1

Al

ting

har

A. 2

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en ting

3

Al

ting

1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

3 8

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en ting

1

Al

B.

ting

2 3

Al

ting

har

3

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

3

Perc. 37'

690 1

sin

S.

tid

2 3

Tid

til at el

ske,

tid

til at ha

de,

tid

til

krig,

tid

til

fred.

1

sin

tid

A. 2

un der

him len

har

sin

tid,

har

sin

tid.

3

har

sin

tid,

sin

tid.

1 2 8

T.

Tid

til at el

ske,

tid

til at ha

de,

tid

til

krig,

tid

til

fred.

3 8

un der

him len

har

sin

tid,

har

sin

tid.

1

har

B.

sin

tid,

sin

tid.

2 3

Tid

til at el

ske,

tid

til at ha

de,

tid

til

krig,

tid

til

fred.

Perc. 37' 24''


228

695 1

Al

S.

ting

har

2 3

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

1

Al

ting

har

A. 2

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver en

ting

hver en

ting

3

Al

ting

1 2 8

T.

Al

ting

har

sin

stund,

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

3 8

Al

ting

har

sin

stund,

og

1

Al

B.

ting

2 3

Al

ting

har

sin

stund

og

hver

en

ting

un

der

him

len

har

sin

tid.

3

Perc. 37' 48''

700 1

sin

S.

tid.

2 3

Tid

til at fø

des,

tid

til at dø.

Al

ting

har

sin

stund.

har

sin

stund.

har

sin

stund.

1

sin

tid.

A. 2

un der

him len

har

sin

tid.

3

har

sin

tid.

1 2 8

T.

Tid

til at fø

des,

tid

til at dø.

Al

ting

3 8

un der

him len

har

sin

tid.

1

har

B.

sin

tid.

2 3

Tid

til at fø

des,

tid

til at dø.

Al

ting

Perc. 38' 12''


229

M = 50 - 54

706 1

gliss.

S. 2

Sol

går

op,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

Sol

går

op,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

3

gliss. 1

A.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

Sol

går

op,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

ned,

hi

ger

til

ned,

hi

ger

til

ned,

hi

ger

til

ned,

hi

ger

til

2 3

1 8

gliss.

T. 2 8

Sol

går

op,

sol

går

sin

gliss. 3 8

Sol

går

op,

sol

går

sin

gliss. 1

Sol

går

op,

sol

går

sin

B. gliss. 2 3

Sol

går

op,

sol

går

sin 38' 36''

711 1

S. 2 3

sted,

der

den

går

op

i

gen.

sted,

der

den

går

op

i

gen.

Sol

går

op,

Sol

går

op,

Sol

går

op,

1

A.

gliss. 2 3

sted,

der

den

går

op

i

gen.

der

den

går

op

i

gen.

der

den

går

op

i

gen.

der

den

går

op

i

gen.

1 8

T. 2

gliss. 8

sted,

3

gliss. 8

sted,

1

sted, B.

glis

s.

2 3

sted,

der

den

går

op

i

gen.

39'


230

716 1

S. 2

gliss.

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

sted,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

sted,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

sted,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

sted,

3

1

gliss.

A. 2 3

1 8

T. 2 3

8

1

B. 2 3

39' 24''

721 1

S. 2 3

der

den

går

op

i

gen.

der

den

går

op

i

gen.

1

A. gliss. 2 3

der

den

går

op

i

gen.

1 8

T. 2 3

gliss. 8

Sol

går

op,

sol

går

ned,

gliss.

1

Sol

går

op,

sol

går

ned,

B. 2 3

gliss.

Sol

går

op,

sol

går

ned, 39' 48''


231

726 1

S. 2 3

1

A. 2 3

1 8

T. 2

gliss. 8

hi

ger

til

sin

sted,

der

den

går

op

der

den

går

op

sted,

der

den

går

op

sted,

der

den

går

op

3

gliss. 8

hi

ger

til

sin

sted,

1

hi

ger

til

hi

ger

til

sin

B. 2 3

sin

40' 12''

cresc. al

731 1

gliss.

Sol

S.

går

op

og

ned.

Sol

2 3

gliss. 1

Sol

går

op,

sol

går

ned,

hi

går

op,

sol

går

ned,

hi

A. 2 3

Sol cresc. al

gliss.

1 8

T.

Sol

går

ned,

2 3 8

i

gen. gliss.

1

i

gen.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

hi

ned,

hi

B. gliss.

gliss.

2 3

i

gen.

Sol

går

op,

sol

går

40' 36''


232 (cresc.)

735

gliss.

1

går

S.

op

i

gen,

i

gen.

2 3

1

ger

A.

til

sin

sted,

der

den

gær

op

i

gen. gliss.

2 3

ger

til

sin

sted,

der

den

gær

op

i

gen.

(cresc.)

gliss.

1

T.

8

op

og

gliss.

ned

i

gen,

i

gen.

2 3 8

1

B.

ger

til

sin

sted,

der

den

gær

op

i

gen.

ger

til

sin

sted,

der

den

gær

op

i

gen.

gliss.

2 3

41'

741 1

gliss.

S. 2

Vin

den går

søn

den om,

vin

den går

nor den

om,

fa

rer

frem,

om

og

Vin

den går

søn

den om,

vin

den går

nor den

om,

fa

rer

frem,

om

og

3

gliss. 1

Vin

den går

søn

den om,

vin

den går

nor den

om,

fa

rer

frem,

om

og

går

søn

den om,

vin

den går

nor den

om,

fa

rer

frem,

om

og

A. 2 3

Vin den cresc. al

gliss. 1 8

Sol

går

op

og

ned,

sol

går

op

gliss.

T. 2 8

Vin

den går

søn

den om,

vin

den går

nor den

om,

fa

rer

frem,

om

nor den

om,

fa

rer

frem,

om

nor den

om,

fa

rer

frem,

om

nor den

om,

fa

rer

frem,

om

og

gliss. 3 8

Vin

den går

søn

den om,

vin

den går

og

gliss. 1

Vin

den går

søn

den om,

vin

den går

og

B. gliss. 2 3

Vin

den går

søn

den om,

vin

den går

og 41' 24''


233

746

cresc.

al

1

Sol

S.

går

op,

2 3

om

i

gen,

går

om

i

gen.

om

i

gen,

går

om

i

gen.

Sol

går

op,

Sol

går

op,

går

op,

1

A.

gliss. 2 3

om

i

gen,

går

om

i

gen.

Sol cresc.

al

gliss.

1 8

i

T. 2

gen,

i

gen.

Sol

går

gliss. 8

om

3

i

gen,

går

om

i

gen.

i

gen,

går

om

i

gen.

i

gen,

går

om

i

gen.

gliss. 8

om

1

om

B.

glis

s.

2 3

om

i

gen,

går

om

i

gen.

41' 48''

Lys på minimum 751

(cresc.)

1

gliss.

gliss.

og

ned,

sol

går

op

i

gen,

gliss.

S. 2

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

sted,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

sted,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

sted,

sol

går

ned,

hi

ger

til

sin

sted,

3

1

gliss.

A. 2 3 (cresc.)

gliss.

1

T.

8

ned,

gliss.

op

og

gliss.

ned

i

2 3 8

1

B. 2 3

42' 12''


234

cresc. al

756

gliss.

1

i

gen.

Sol

går

ned,

S. 2

gliss.

der

den

går

op

i

gen.

Bæk

ke

lø be

i

ha

vet,

dog

ha vet fyl

des

der

den

går

op

i

gen.

Bæk

ke

lø be

i

ha

vet,

dog

ha vet fyl

des

3

1

gliss.

der

A.

den

går

op

i

gen.

Bæk

ke

lø be

i

ha

vet,

dog

ha vet fyl

lø be

i

ha

vet,

dog

ha vet fyl

des

gliss. 2 3

der

den

går

op

i

gen.

Bæk ke

des

cresc. al 1

gliss. 8

T.

gen,

i

gen.

Sol

går

op

og

2 3

ned,

gliss. 8

Bæk

ke

lø be

i

ha

vet,

dog

ha vet fyl

des

gliss.

1

Bæk

B.

ke

lø be

i

ha

vet

dog

ha vet fyl

2 3

des

gliss.

Bæk

761

(cresc.) gliss.

ke

lø be

i

ha

vet

gliss.

dog

ha vet fyl

des 42' 36''

gliss.

1

op

S.

og

ned

i

gen,

i

2 3

ej

til

det

sted,

hvor fra

flo

der

be,

der

hen

går

de

ej

til

det

sted,

hvor fra

flo

der

be,

der

hen

går

de

ej

til

det

sted,

hvor fra

flo

der

be,

der

hen

går

de

1

A. 2 3

(cresc.)

gliss. 1 8

sol

går

op

i

gen,

i

gliss.

T. 2 8

ej

til

det

sted,

hvor fra

flo

der

be,

der

hen

går

de

der

hen

går

de

gliss. 3 8

ej

til

ej

ej

det

sted,

hvor fra

til det

sted,

hvor fra

til det

sted,

hvor fra

flo

der

be,

1

flo

der

be,

der

hen

går

de

der

be,

der

hen

går

de

B. 2 3

flo

43'


235

766 1

gen.

S. 2 3

i

gen. gliss.

1

i

gen.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

hi

går

op,

sol

går

ned,

hi

A. gliss. 2 3

i

gen.

Sol cresc.

al

gliss.

1 8

gen.

Sol

går

ned,

T. gliss.

2 3 8

i

gen.

i

gen.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

hi

1

B.

gliss. 2 3

i

gen.

43' 24''

771 1

S. 2 3

1

ger

A.

til

sin

sted,

der

den

går

op

i

gen. gliss.

2 3

ger

til

sin

(cresc.)

sted, gliss

der

den

går

op

i

gen.

.

1

gliss. 8

op

og

T. 2

ned

i

gen,

i

gen.

gliss. 8

ger

til

sin

sted,

3

der

den

går

op

i

gen.

der

den

går

op

i

gen.

gliss. 8

ger

til

sin

sted,

1

B. 2 3

43' 48''


236

776

cresc.

al

1

gliss.

Sol

går

op

og

ned,

S. 2

sol

gliss.

Slæg

ter

går,

slæg

ter

kom

mer,

kom

mer,

går,

Slæg

ter

går,

slæg

ter

kom

mer,

kom

mer,

går,

3

1

gliss.

Slæg

A.

ter

går,

slæg

ter

kom

mer,

kom

mer,

går,

ter

går,

slæg

ter

kom

mer,

kom

mer,

går,

2 3

Slæg cresc.

al

1

gliss. 8

Sol

T.

går

op

og

ned,

2 3

sol

gliss. 8

Slæg

ter

går,

slæg

ter

kom

mer,

kom

mer,

går,

kom

mer,

kom

mer,

går,

kom

mer,

kom

mer,

går,

gliss.

1

Slæg

B.

ter

går,

slæg

ter

2 3

gliss.

Slæg

ter

går,

slæg

ter

44' 12''

780

(cresc.)

gliss.

1

går

S.

op

i

gen,

i

gen.

2 3

men

jor

den

e

vin

de

lig

be

står.

men

jor

den

e

vin

de

lig

be

står.

men

jor

den

e

vin

de

lig

be

står.

1

A. 2 3 (cresc.)

gliss.

1 8

går

op

i

T. 2

gen,

i

gen.

gliss. 8

men

8

men

jor

den

e

vin

de

lig

be

står.

e

vin

de

lig

be

står.

den

e

vin

de

lig

be

står.

den

e

vin

de

lig

be

står.

3

gliss.

jor

den

1

men

B.

jor

2 3

men

jor


237 cresc. al

784

gliss.

1

Sol

går

ned,

op

S. 2

gliss.

Al

le

ting

går

i

ring,

øj

ne

ser,

Al

le

ting

går

i

ring,

øj

ne

ser,

3

1

gliss.

Al

A.

le

ting

går

i

ring,

øj

ne

ser,

le

ting

går

i

ring,

øj

ne

ser,

gliss. 2 3

Al cresc. al

gliss.

1 8

Sol

T.

går

ned,

op

2 3

gliss. 8

Al

le

ting

går

i

ring,

øj

ne

ser,

ring,

øj

ne

ser,

ring,

øj

ne

ser,

gliss.

1

Al

B.

le

ting

går

i

gliss.

gliss.

2 3

Al

le

ting

går

i

44' 36''

789

(cresc.)

gliss.

gliss.

1

og

S.

ned

i

gen,

i

gen.

2 3

ø

rer

rer,

dog

de

mæt

tes

al

drig. gliss.

1

ø

A.

rer

rer,

dog

de

mæt

tes

al

drig. gliss.

2 3

ø

rer

rer,

dog

de

mæt

tes

al

drig.

(cresc.)

gliss.

gliss.

1 8

og

ned

i

gen,

i

gen.

gliss.

T. 2 8

ø

rer

rer

dog

de

mæt

tes

al

drig.

rer,

dog

de

mæt

tes

al

drig.

rer,

dog

de

mæt

tes

al

drig.

gliss. 3 8

ø

rer

1

ø

rer

gliss.

B. 2 3

ø

rer

rer,

dog 45'

de

mæt

tes

al

drig.


238

cresc. al

793 1

gliss.

Sol

går

op

og

ned,

S. 2

gliss.

Det

som

var

skal

bli

ve,

det

der

Det

som

var

skal

bli

ve,

det

der

3

1

gliss.

Det

A.

som

var

skal

bli

ve,

det

der

som

var

skal

bli

ve,

det

der

ve,

det

der

ve,

det

der

ve,

det

der

2 3

Det som, cresc. al 1

gliss. 8

Sol

T.

går

op

og

ned, gliss.

2 3 8

Det

som

var

skal

bli

gliss.

1

Det

B.

som

var

skal

bli

2 3

gliss.

Det

797

som

var

skal

bli

(cresc.)

gliss.

1

sol

går

op

i

gen.

S.

3

2 3

sker

er

det

der

ske

te,

er

der

slet

in

tet

3

1

sker

er

det

der

ske

te,

er

der

slet

in

tet

3

A. 2

sker

er

det

der

ske

te,

er

der

slet

in

tet

sker

er

det

der

ske

te,

er

der

slet

er

der

slet

er

der

slet

3

(cresc.)

gliss.

1 8

sol

går

op

i

T. 2

gen.

gliss. 8

sker

er

det

8

sker

er

det

sker

er

det

sker

er

det

der

ske

te,

3

gliss.

der

ske

te,

1

B.

der

ske

te,

er

der

slet

ske

te,

er

der

slet

2 3

der


239

801 1

Sol

går

op,

sol

går

ned,

og

S. 2 3

nyt

un

der

so

len.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

og

nyt

un

der

so

len.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

og

1 2

A. 3

3

3

in

tet

nyt

un

der

so

len.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

1 8

T.

Sol 3

går

op,

sol

går

ned,

og

3

2 3 8

in

tet

nyt

un

der

3

so

len.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

so

len.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

so

len.

Sol

går

op,

sol

går

ned,

3

1

in

tet

nyt

un

der

B. 3

3

2 3

in

tet

nyt

un

der

46' 12''

805 1

hi

ger

til

sin

sted,

der

den

går

op

i

gen.

hi

ger

til

sin

sted,

der

den

går

op

i

gen.

hi

ger

til

sin

sted,

der

den

går

op

i

gen.

går

op

i

gen.

går

op

i

gen.

S. 2 3

1

A.

3

2 3

og

hi

ger

til

sin

sted,

der

den

1 8

T.

hi

ger

til

sin

sted,

der

den

3

2 3 8

og

hi

ger

til

sin

sted,

der

den

går

op

i

gen.

sin

sted,

der

den

går

op

i

gen.

sin

sted,

der

den

går

op

i

gen.

3

1

og

B.

hi

ger

til 3

2 3

og

hi

ger

til

46' 36''


240

Scenen er tømt, kun de medvirkende er tilbage. Scene arbejderne sidder ned, spiser deres madpakker.

N 810

= 75 (ser på uret)

Sc. F.

2: Der er gået lang tid. De er ikke imploderet endnu. På himlen.

4: Det er et mærkeligt syn du har på virkeligheden: Det her er ikke himlen.

1: Hvem?

3: En tid til klarsyn.

Perc. 46' 48''

815 Sc. F.

2: En tid til at mødes og kysse.

1: Det er nu en rigtig dejlig salat, de har i kantinen.

4: En tid til at beskue sit makværk.

1: En lille en at gå hjem på.

Perc. 47'

820 Sc. F.

3: En krone til at købe piratos for.

3: En krone til at le for.

4: En krone til at græde for.

3: En krone til at trampe på

Perc. 47' 12''

825 Sc. F.

4: En krone til at dø for.

1: En lille en at gå hjem på?

3: Snart, snart.

Perc. 47' 24''


241

830 Sc. F.

2: Intet nyt under solen. Det er et frygtindgydende langsomt favntag. Unskyld. Intet nyt. Men solen kysser tingene hver dag.

Perc. 47' 36''

835 Sc. F.

1: Jeg vil hjem.

2: Solen kysser tingene.

4: Hvilke ting!?

3: Man danner en lille ekstra knogle til at bære belastningen.

Perc. 47' 48''

840 (endelig går det op for ham)

Sc. F.

1: Belastningen af hvad?

2: Solen... kysset.

3: Ja, man danner en lille ekstra knogle til at bære belastningen af fodsålerne.

1: Nååja, fordi vi bærer rundt på så meget...

Perc. 48'

Lys på maximum

Tænd hårdt arbejds lys

845 (meget langsomt)

(sukker)

2: Alligevel kysser solen...

1: ... så meget...

Sc. F.

2: ... hver dag.

Perc. 48' 12''


242

(version 080611) SOL GÅR OP, SOL GÅR NED Scenearbejdere: 1. naiv, autoritetstro 2. kryptisk, taler i remser/gåder, taler som regel til sig selv. 3. filosofisk, patetisk 4. kværulantisk, kynisk, sarkastisk. Ballerina/hyrdedreng Chefens Højre Hånd Salomo Old Salomo Young Sulamith I 4 Scenearbejdere står i udkanten og betragter spillet. 2 længst fremme. p3 2: De vil snart implodere på nattehimlen. Kom og se dem! 1: Hvem vil implodere? 4: Det her er ikke himlen. 3: Kald det bare en cirkelbevægelse. Kald det et spejls fordoblinger. 4: Det bliver en fest! 3: Under alle omstændigheder … 2: … et spejl. At leve i… Mm. * p10 2: Et spejl. At leve i – og dø i. 4 (begynder at gå ind på scenen og bære ting ud): At råbe pik og skride i. 3 går også i gang med at rykke rundt på tingene og bære ud. 1: Går I?


243

p11 3: Jeg anerkender bare ikke disse tings affektionsværdi. Hvis livet er en cirkelbevægelse, hvorfor så gøre sig anstrengelsen? 2 (uudgrundeligt): Mnja … Alle stiller sig og betragter Salomo O da han begynder at synge. Falder fra en efter en, først 1, så 4, så 2, mens 3 bliver stående og lytter interesseret. Efterligner Salomons (mund)bevægelser. 1,2 og 4 går ud og ind og begynder at ordne. * p15 3 (om Salomon): Hans træghed er langt værre end slet og ret fjendskab ville have været. Det er det, jeg så godt kan lide ved ham. (går i gang med arbejdet) * p17 Chefens Højre Hånd kommer ind og ser sig omkring p18 og lister ud igen. * p19 3: Ingen kender fremtiden … p20 3: … og alligevel … er alt det samme. 2: Sol går op og sol går ned … Mnja … p21 4 (sarkastisk): Og alligevel er alt tomhed.


244

p22 4: Det er sguda dybt. p23 Chefens Højre Hånd sniger sig ind og gør hurtige udfald mod scenefolkene, forsvinder langsomt ud. 1(kigger forskræmt efter chefens højre hånden): Chefen synes nok ikke, at den her scene fungerer. p24 1: Han ser ikke glad ud, Chefens Højre Hånd. 4: Chefen spiller bold med os! Du nærer en blind tiltro til samhørigheden mellem arbejdsmarkedets parter. 1: Jeg tror, at han er træt af det her show. 3: Jeg er tilbøjelig til at give ham ret. 1: Jeg tror, han synes, vi skal pakke det ned. 4: Det er jo også det, vi gør. 2: Først den ene vej og så den anden vej. 3: Det er et mærkeligt syn vi har på succes. 2: Hen til kommoden og tilbaws igen. 1 (kigger ud i kulissen, om HH): Tror I han vil slå os? p25 2: Det kommer og går, jeg ville ikke lægge for meget i det. 1: Hvad er det, der kommer og går…? 4: Denne evindelige blanding af show og skalkeskjul, hvori vi udfolder vores intetsigende praksis. 3: Vores alt- og intetsigende praksis for at være helt præcis.


245

1: Vi må hellere se at komme i gang. 3: Det kunne du lide! 1: Vi må hellere se at komme i gang. 2: Er det her en skumring eller en dæmring? 4: Det er bare en afglans. Jeg er træt af at være suflør i det her show! 3: Jeg er træt af at ordne kulisser til det her show! 1: Nu, nu, nu. Nu skal vi pakke det sammen. 4: Surt show! (gør en armbevægelse) Sødt show! p26 2: (til sig selv): Månesygt, rosenrødt … (skubber til en lampe som vakler) vakkelvorent show. Mnja… p27 1 (har taget en rekvisit, taler med sig selv): Det er ved at være sent. Og alligevel er vi stadig ude. 2: Er det sent? Er det tidligt? Jeg tror det er tidligt, det føles bare som sent. 4: Jeg vil hjem. p28 3 (står med noget udstyr i hånden): Charmen ved disse stakkels ting vil snart være glemt. 4: Men lugten vil blive hængende. De har gået i det her tøj… 2 (samler en pind op): …de har siddet på denne … grønne …. gren siden tidernes morgen. p29 4 (finder en paryk, samler den op i to fingre): I forhold til de lande vi plejer at sammenligne os med …


246

1 (prøver at se ud som om han forstår): … mangler vi rengøringsmidler? 3: Jeg opfatter stadig mig selv som et korrektiv til al den snak om shampo. 4: Til lykke med det! 3: Alle mine ord er spildte i den her forsamling! p30 4: Det lykkes som regel at spilde netop det, som er værd at spilde. 2: Mælk og sekunder. 4 (hurtigt): Og pis og papir. 1: Jamen så sker der da lidt. 4: Hvad fanden mener han? p31 1 (ud i luften): Det er så trist, det slogan: Alt er tomhed. Måske er det dét, Chefen også føler, måske er det derfor vi skal pakke det ned. 3: Jamen, alt ER tomhed, det er jo sandheden. p32 3: Skal vi måske ikke sige det, som det er? 4: Sandheden er, at Chefen ikke føler noget som helst. 1: Jeg kan nu godt lide, at der sker noget. p33 3 (effektivt): Tomhed eller fylde. Kan vi sige noget om, hvad der er det mest sandsynlige scenarie? 1: Jamen her skal jo slet ikke være noget scenarie, vi skal pakke det ned. p34 4: Siger du!


247

3 (til 4): Men han ser ikke ud som om han er glad for det, Chefens Højre Hånd, det må du indrømme. 4 trækker irriteret på skuldrene. p35 1 (til den der står nærmest): Tror du Chefen bliver tilfreds til sidst? 4: Han tilgiver dig! 3: Nidkærhed er ellers hans område! p36 2: Jeg ville ikke lægge for meget i det. 4: Chefen kører i ring. Undervejs når scenefolkenes musik spiller og 1 og 3 bærer ting ud, vil 2 og 4 stille sig op bag hver sin elskende og imiterer deres bevægelser. * p76 Chefens Højre Hånd kommer ind og herser med scenefolkene. * p80 Chefens Højre Hånd ud. 4: Nu aflægger den undertrykker rapport til chefen. 1 (til den der står nærmest): Tror du chefen bliver tilfreds? p81 4: Chefen kører i ring. 3: Alle kører i ring. 2. Rundt og rundt.


248

3: Det fremskynder forvandlingen til voksen … (langsommmere) Jeg kører i ring. 4: Hvor indlysende. 3 (til sig selv): Men hvis det holder op? 4: Når det holder op. 3: (til sig selv): Jeg har identificeret mig så dybt med denne bevæglse, at jeg frygter … at jeg vil forsvinde, når den stopper. p82 1: Jeg kan ikke få busken løs. 4 (Står med tør gren): Den her må kasseres. Den er helt tør. 2 (står med en potteplante med for meget vand i skålen): Helt utæt. Fugtig. Måske afskyelig. 3: Det hele virker så skrøbeligt tæt på. Ballerinaen ind på scenen. Hun nejer. 4: Hører hun også med? 2: Hører med og hører med … p83 4 (til ballerinaen): Er du inviteret? Ballerinaen nejer igen. 1: Det er da ligemeget, om hun hører med, alt skal ud. 3 (bærer en standerlampe hen mod ballerinaen): Hun har ikke lys på, skal jeg bringe lidt glans over hende? 1: Det var meningen vi skulle fjerne det, og nu bliver der bare mere. Chefen vil tordne over os. 4 (sarkastisk): Ja, ja, stakkels chef. 2: Tungt er det hovede som kronen bære.


249

1 (til 3 og 4 om 2): Har han ondt i hovedet? … (til sig selv) Er han ked af det? Ballerinaen smiler og nejer og synger en syg skala. 3: Nå, hun kan også synge. 2: Synge og synge … 1 (tager fat i ballerinaen): Vi skal have fjernet hele den scene. 4: Det ved du sguda ikke. p84 1 fører ballerinaen ud mens hun smiler og nejer og gør armbevægelser som om hun modtager applaus. 3 (smøret): Chefen kalder det fejl. Og vi begår dem hele tiden. 4 (Står stadig med sin gren): Det er den slags grene man gerne ville hænge på. At hænge med udsigt. 1: Nu, nu, nu. Hvorfor er vi altid så sent ude? 2: Chefen vil lyne, chefen vil tordne, det vil gøde jorden. Det er på høje tid. 1: Hvor? Hvad? Kommer han? Tror du, han vil slå os nu? 4: Det kunne du lide! p85 3 (Står med en rosenkvist): Livet er en cirkelbevægelse, så hvorfor gøre sig anstrengelsen? Hvorfor skulle han gøre sig anstrengelsen? 1 (medfølende): Bliver du ked af det nu? 4: Hvad er det her for et selskab! 1 (stadig til 3): Man må gerne være ked af det her, det skal du bare vide. 3: Hvad taler han om? 2: Det store kredsløb – alt har brug for gødning.


250

4: Sikken stank her bliver. 2 (for en gangs skyld udadvendt, peger ud over scenen): Op af denne bunke vil noget stort vokse frem! 4: Men det bliver først i næste forestilling. 2 (til sig selv): Op af denne bunke vil en lille blomst vokse frem. Langsomt, langsomt. 3: Alting har sin tid. p86 1: Hvaffor en blomst? 2: En LILLE, HVID blomst. 3: Det store i det små. 4 (rasende): Hvad er det her for et selskab!? 2: Jeg ville ikke lægge for meget i det. … Det kommer og går. 1: Hvad kommer og går? 2: Jeg ville ikke lægge for meget i det. 1 (ser forstående ud): Al den kommen og gåen. 3 (løfter foden og peger på sin fodsål): Der dannes en lille ekstra knogle til at bære belastningen. En lille ekstra klump brusk mere præcist, det har jeg læst. 2 (uudgrundeligt): Mnja… 1 (tænksomt): Jeg læste også noget … det var en forårsdag ... 4: For længe, længe siden! p87 3: Hvor længe har vi været her? 1(citerer fra hukommelsen, friskt): De kongelige tvillinger stortrives og mor og børn har det godt, og alt er som det skal være, samtidig er der ingen grund til at udsætte de nyfødte for smitterisiko, nu skal de bare vokse op …


251

(langsommere) Hvis bare man giver dem lov. 3: Måske voksede vi op sammen? 4: Du ville i hvert fald have udgjort en smitterisiko. 2 (retter sig op og krummer sig derefter sammen): Voksede op og … voksede op. 4 (indædt): Måske lå vi sammen i den samme bug, det skulle ikke undre mig, måske forlod vi den sammen. Det ville forklare meget. 1 (forvirret): Forklare hvad? 2 (fortsat armbevægelser): … voksede op … af bunken som små … hvide … 4: … lus! 2 (opgivende): Mnja … * p88 2 (langsomt): Kom og se dem implodere på nattehimlen, som jeg sagde. For en halv time siden. 1 (til sig selv): Hvem taler han om? (kigger hen imod Salomo O og Salomo Y og Sulamith) Dem? Os? Chefen? 3: Solopgangen, solnedgangen, alt sammen bare glimrende undskyldninger for at vende blikket mod himlen. 2 (langsomt): En glimrende, tindrende, rødmende undskyldninger for at vende blikket mod himlen.

//////////////////////////////////////////////////////////////////// (slut på 1. Akt)


252

II Alle betragter spillet/himlen/koret mens de ryger.

Side 103 4: Alt er røg. 2: Sol går op og sol går ned. 4: Det her er sidste års pensum. 1: Vi skulle have stoppet tiden. 3 (med en stor armbevægelse): Det lykkes som regel at spilde den i stedet. 2: Mælk og sekunder. 4 (hånligt): Denne ulykkelige cirkelbevægelse! 3: Du kalder det en cirkel, er det på sin plads? Cirklens løfte om perfektion taget i betragtning. p104 4: Det var sguda dig der startede med den cirkel. 1: Chefen bliver ikke glad. Se, vi skulle have pakket det hele væk, og nu er der ligeså meget som da vi startede. 3: Hvorfor er vi her egentlig? 4 (til 3, vrægende): Ja, hvorfor er du her? 1 (til sig selv): Åhja. Der var ikke så meget plads derhjemme. p105 1: Der var jo kun de to værelser, jeg ville ikke fylde for meget … 4: Og så går du og fylder op her!? 3: Nu skal jeg fortælle jer, hvad vi laver, vi vader rundt ad chefens uransagelige veje!


253

1 (fortsat mest til sig selv): Ingen kender fremtiden. Far tog afsted med damperen, det føles som om chefen tog mig under sine vinger … p106 4: Har han nu også vinger!? Han har hånden oppe i vores røvhuller. 3: For at tage vores temperatur. 1 (uanfægtet): … vi får da nogle store portioner her. 4 (om 1, demonstrerer): Han er ikke rigtig klog. Chefen har ikke alene hånden oppe i hans røv – han har også fingrene ude i hver en afkrog … 3: … af hans legeme. 1: Lønnen er da meget god. p107 4: Der stikker noget under. (om 1): Han er østarbejder, han arbejder sgu uden overenskomst. 3: Måske virker han lidt anderledes, lidt fremmedartet. 2: Hen til kommoden. 3: Måske tænker han anderledes end vi? … Måske er vi alle fremmede. 2: Og tilbaws … 4: Årh, hold nu kæft! p108 1: Skulle vi ikke sortere tingene i tre bunker, dem der skal ud, og dem der kan bruges igen og dem vi kan sælge ved julebazaren? 3: Ih, hvor er det rigtigt, jeg sagde det jo fra starten, friske tanker udefra. 2: En bunke, to bunker, tre bunker, hvorfra noget … (bliver lidt ivrig) vil vokse … (mister interessen for det har var ved at sige) mnja … Alle bærer ting ud.


254

* p110 4: Bah! Han har sguda noget modstandskraft, den gamle. 2 (Står bagved Salomo O og holder hans hovede oppe): Tungt er det hovede, som kronen bære. 3 (vigtigt): Magtens martyrium er en gammel cliché. 1 (stille, forvirret): Hvad er det med det hovede? Skal det også bæres ud? Det skal det vel … 1(går hen til Salomo O og tager fat i hans hår): Den her paryk virker ikke frisk. 2: Det der var adskilt i livet, vokser sammen i døden. 1 (til sig selv): Vokser … Op af denne bunke … hår … p111 1: … vokser en lille blomst. 4: Det gad jeg sgu godt se. 2 (hæver og sænker salomons hoved): Det store kredsløb … Sol går op, sol går ned … Henover himlens bue. 1 (til 2): Henover himlens bue. Det lyder så smukt, alt hvad du siger. 1 (peger på Salomon): Hov. Jeg synes han er lidt stille i det? Nu siger han pludselig ikke noget. 3: Det må være resultatet af en langsom men stadig slitage af hans stemmebånd. 2: Et forspil til hans tavshed. 1: Hold så op! p112 3: Hov, hov, helt stille er han nu ikke. 2: Mnja …


255

p114 3: Nå, han var slet ikke færdig. 4: Man håbede lige! 3: Han holdt nok bare en pause. 2: Denne stadige slitage. Til sidst er der kun en tynd piben tilbage … (bakser med at skubbe et køleskab): Til sidst er der kun en tynd piben tilbage. Nede UNDER divanen. 4: Nu du siger det, det der er ikke en divan, det VAR en divan. 3: Den skal i bunken sammen med alt det andet. Vi må have den væk. p115 1: Jeg synes nu vi skulle give det til Frelsens Hær. Der er mange ting her, der har et langt liv foran sig. Hvis bare vi giver dem lov. 2: Alt indgår i det store kredsløb. 1 (holder en vase op): Er denne her ikke god nok, måske? 2: Alt indgår i det store kredsløb, alt ender i den store bunke … møg … hvorfra en lille, hvid blomst vokser frem … som jeg sagde for en halv siden. p116 2: Hvornår var det? Circa? 3: Det er ikke dumt at være lidt på forkant med de grønne strategier. 4: Jeg nægter at sortere i det her lort! 1: Jamen, vi kan tjene penge på det? 4: Småpenge! 3: Jeg troede du var utilfreds med overenskomsten! 1: Vi kunne få en øl? De bærer ting ud, 2. bakser stadig med sit køleskab.


256

1: Vi kunne tage en øl sammen? p117 4: Jeg vil fandme ikke i byen med sådan en løntrykker. 3: Nu er du uretfærdig. 4 (lidt flov): Vi skulle lave et stort bål her i midten og brænde det hele af. Så ville vi også slippe for at slæbe mere på det. (indædt): Og så kunne vi jo riste et par pølser. 1 (glad): Det er så vigtigt at udnytte forbrændingsenergien. 2: Alt indgår i det store kredsløb. Mm … p118 2: Denne stadige slitage … * p129 3 (med en armbevægelse): Oh! 4: Føj, sikken hede! 1 (til sig selv): Nogen steger hanekyllinger? p130 2: Mælk og sekunder. Blod … Duer og løver, liljer og honning. p131 1 (igen til sig selv): Kyllinger? 4 (bukker): Pik og patter. p134 4 (bukker igen): Og røv og nøgler. 2: Mnja …


257

p136 2 (til Sulamith): Du er et rosenkrat, som altid kalder. p137 2 (til Salomo Y): Du er en svane, som aldrig brister … Mm … p143 4 (begynder at skubbe køleskabet/frysedisken hen imod parret): Kan vi ikke sætte dem ind i hvert sit køleskab! 3 (parodierer lystigt de elskendes sang): Blæs i min mave! p144 4 (surt): Et køleskab kunne begrænse de vellystige dunster. p145 1 (Betaget): Shh. Det her er bare sådan en dejlig scene – elskov, sang. 3: Glimmer og klingklang. 1: Jeg håber vi kan bruge den i et andet show. Når det her nu ikke bliver til noget. p147 2 (til Sulamith): Du er et rosenkrat, som altid kalder. (til Salomo Y) Du er en svane, der aldrig brister. (om begge) Jeres sang høres rislende ned over nattehimlen. p148 2 (ud i luften): Min elverhøj! Mit fængsel! 4: Min grædepil. Mit tudefjæs! 3 (tørt, om de elskende): En sø af begær og gensidig respekt. 2 (til Sulamith): Du lyser! Ligesom de alt for gule blade i efteråret. p149


258

2: Lige før de falmer og falder af. 1 (til 2): Det er så smukt, det du siger. Det er lige sådan, jeg føler det. 4: Ærg, jeg hader østarbejdere, der gribes af sentimentalitet. p150 1: Tror I, det er chefen, der gør det med lyset? 2: Chef går op, chef går ned. 1: Jeg mener, for seks minutter siden var det lyst, nu er det mørkt. p151 1: Mon ikke det bliver lyst igen? Og mørkt. Og lyst. 3 (med en gysen): Indtil det en dag holder op … og … 2: … de vil implodere på nattehimlen. Vi. Mnja … p153 Chefens Højre Hånd stikker hovedet ind. p154 Chefens Højre Hånd ud igen. 1 (forskræmt): Hvorfor siger han ikke bare, hvad vi skal gøre? Det ender med, at han slår os. p155 4: Det ender sguda ikke, det har det aldrig gjort. 3 (råber): Men han skal nok slå alligevel. * side 166 Chefens Højre Hånd kigger ind. Scenefolkene går i lag med Salomon-afdelingen. 4: Og jeg gav mit hjerte til at høre på det her pis!


259

p167 4 (efteraber): Og jeg forstod … Ikke en skid! 3 (bekymret-vigtig, står med sager fra Salomon-afdelingen i en kasse, flad krone, bukket scepter): Det her kan man kalde en kuffert af fornægtet samfundssind. 1 (forsøger at pakke Salomo O ned): Jeg kan ikke få skægget af ham. p168 3 (Slår ud med armene og vrænger): Hvad løn for sin flid har da den der arbejder? 1: Hvad er det du antyder? 3: Jeg antyder ikke, jeg citerer! 1: Vi får da løn … p169 1 (mere energisk): Vi får da løn hver måned. 4 (efteraber): BAH! Du er nok ikke klar over, at overenskomsten er flere tusind år gammel! 2: Den der sår skal høste. 2: Mnja … p170 4 (surt): Bare det var så simpelt. 1: Det er måske det rigtige slogan: Den der sår skal høste? 4 (hånligt): Du kan jo spørge chefens højre hånd! 2: Højre …. venstre. 1: Han ser ikke glad ud. Måske slår han mig, hvis jeg spørger. 2: Mm .... 2 (ufortrødent): Højre … venstre.


260

p171 4: Op … NED!. 2 (med pludselig hurtighed): Og tju og bang og skomagerdreng. (som om det var en stor nyhed (at venstre er først)): Og venstre … højre … (mister koncentrationen) Mm … p172 1: Han ser ikke glad ud. Bare han ville sige, hvad det er han vil have, vi skal gøre. 4: Bare du ville holde kæft. (kommenterer trombonen) Ned … OP! * p174 Chefens Højre Hånd kigger hurtigt ind. * p178 Chefens Højre Hånd kommer ind. p183 Chefens Højre Hånd kører ud igen. * p185 4 (forarget): Vingårde! p189 4 (hånligt): Kvæg! p190 4 (tænksomt): Landskaber? Selvfølgelig.


261

p191 4: Sangere og sangerinder! Det skulle du nok have holdt dig fra! p196 Scenefolkene farer forskrækket rundt. p199 1 (med henvisning til Salomo O): Vi kan virkelig ikke blive ved med at belønne dem, der råber højest på et usagligt grundlag. 4 (vrænger): Det er ikke etisk forsvarligt. p200 3: (sarkastistk): Og dog! Hvad skal man mene om flid. 4: Hvad skal man mene om lønnen! 2: Mnja … p202 1: Jeg tror det hele skyldes det dårlige slogan: Alt er tomhed. p203 1: Det er ikke godt for moralen. p204 4 (surt): Så finder vi bare på et nyt. Hvad med: Her kan alt ske? 2: Mnja … p205 4 (hånligt): Hvad med: En tid til at danse! p207 1 (prøvende): En tid til at danse. 2 (til sig selv): Først den ene vej …


262

p208 2: … og så den anden vej. Det giver flest mulige veje. p209 3: Som jeg sagde, der dannes en ekstra knogle til at bære belastningen. p210 1: Jeg har ikke forstået det med den belastning … p211 3: En lille ekstra klump brusk i første omgang. p213 1 (til sig selv): Jeg har heller ikke forstået det med det tunge hoved … p214 1: … måske hænger de to ting sammen? Er de kede af det? 1: Jeg må prøve at forklare dem, at det er i orden at være ked af det her … vi har plads til alle følelser. 4 giver sig til at efterabe Salomo O. p215 4 (til Salomo O): Har du måske overvejet at lukke røven?! p216 1: Stå op … ja! p217 2 (til Sulamith): Du er et rosenkrat, som altid kalder. 2 (til Salomo Y): Du er en svane, som aldrig brister. p218


263

2 (til begge): Jeres sang høres rislende ned over nattehimlen, morgenhimlen, jeg ved snart ikke. Mm … 1 kommer ind fra kulissen med en flot hjelm på. p219 3 (til 1, anklagende): Hvor længe har du egentlig været her? 1: Lang tid. 4: Ikke så længe som os. 1: Jeg kom for 539 (regn ud for hver forestilling, evt) dage siden. Kan det passe? p220 4: Nej. 3: Og vi har været her … 2: … altid … p221 3: Hvorfor han han fået en hjelm? p222 1: Hvem skal komme efter os? 4: Det er da let: Endnu flere løntrykkere som dig. 2: Ingen kender fremtiden … Mm ... p223 3: Bortset fra Chefen. 1: Kender han fremtiden? 4: Det vil jeg fandme håbe. 3: Det er en del af jobbeskrivelsen. p224


264

1 (forstår ikke): Nå men jeg håber, at han er tilfreds med kantinen. Hyrdedrengen ind på scenen med en Irmapose og en madpakke. Alt går meget hurtigt. p225 4: Hvad er nu det? 2: Hun drikker sin vin og spiser sin madpakke. 1: Nej. Hun spiser min madpakke! (til fremmedlegemet): Kom med min madpakke! Du er ikke engang inviteret. 3: Hun køber ind i Irma. 4 (til 3 om 1): Nej, han køber ind i Irma. 3: Det er den kreative klasse. 4: Gu’ er han da ej, han er en ussel løntrykker. 2 (pludselig nærværende): Hvem? 1: Tyveknægt, det er min madpakke. 4: Jeg troede ellers du synes, at portionerne var store nok her. 1: Jamen. Jeg er meget tilfreds med kantinen, men jeg … 3: Du har et højt stofskifte. 1. Jeg … 2: Du vil snart implodere … 1: Det er min mor, der har smurt den. 2 (hurtigere end sædvanligt): Mor, far, sol, tæppe op og tæppe ned! 4: Ad, den har været med posten helt fra Polen! Ad! 3 (til 1): Så, så, jeg skal nok redde din madpakke. Og selvfølgelig skal hun ud. Ligesom alt det andet.


265

3 samler madpakken sammen og putter den i posen og følger hyrdedrengen ud i kulissen. * p240 Alle sidder ned og spiser deres madpakker. 2 (ser på uret): Der er gået lang tid. De er ikke imploderet endnu. På himlen. 4: Det er et mærkeligt syn du har på virkeligheden: Det her er ikke himlen. 1: Hvem? 3: En tid til klarsyn. 2: En tid til at mødes og kysse. 1: Det er nu en rigtig dejlig salat, de har i kantinen. 4: En tid til at beskue sit makværk. 1: En lille en at gå hjem på? 3: En krone til at købe piratos for. 3: En krone til at le for. 4: En krone til at græde for. 3: En krone til at trampe på. 4: En krone til at dø for. 1: En lille en at gå hjem på? 3: Snart, snart. p241 2: Intet nyt under solen. Det er et frygtindgydende langsomt favntag. Undskyld. Intet nyt. Men solen kysser tingene hver dag. 1: Jeg vil hjem.


266

2: Solen kysser tingene. 4: Hvilke ting!? 3: Man danner en lille ekstra knogle til at bære belastningen. 1: Belastningen af hvad? 2: Solen … kysser. 3: Ja, man danner en lille ekstra knogle til at bære belastningen af fodsålerne. 1 (endelig går det op for ham): Nååja, fordi vi bærer rundt på så meget … 2 (meget langsomt): Alligevel kysser solen … 1 (sukker): … så meget… 2: … hver dag.WH31028 ISBN 978-87-598-1883-1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.