Phillip Faber HVIS NU LYSET (SSAAA)

Page 1

HVIS NU LYSET

for lige stemmer (SSAAA) (2022)

Chorus score

EDITION WILHELM HANSEN WH33610

Phillip Faber

HVIS NU LYSET

for lige stemmer (SSAAA)

eller 5 solostemmer (2022)

Varighed: c. 5 min.

CHORUS SCORE

Copyright © 2022 Edition Wilhelm Hansen A/S, Copenhagen

Music engraving in Sibelius

Publisher´s editor Katrine Gregersen Dal

Edition Wilhelm Hansen, A/S Bornholmsgade 1A 1266 København K Denmark

www.wisemusicclassical.com

NOTE

Værketskalsyngesmedkropsligstaminaogvedvarende

jenhossopran2ogalt3ogstorsamtidighedidetreste rendelag.

TekstenstammerfraHeleneJohanneChristensenssmuk kedigtsamlingSAMMENFALDfra2021.Denvægtløse toneiteksteneringentilfældighed.DigteteretspejlafMat

Hvisnulysetidigermørke–hvilketmørke!

DenkommentarladerHeleneJohanneChristensenikke ståuimodsagt.Hunløfterdenudaffortidenogindisiteget sprog.Huninsistererpåatkiggemørketiøjneneogskriver

Hvisnulysetimig ermørke viljeglæreatelskedétmørke somomdetvarlys

VærketerskrevettilDRPigekorettiluropførelsei2023.

Hvisnulyset

PhillipFaber,2022

Tekst:HeleneJohanneChristensen

° ¢ ° ¢ ©Copyright2023EditionWilhelmHansenA/SCopenhagen Tekstbenyttetmedtilladelsefraforfatteren
Sopran2 Alt1 Alt2 Alt3 Hvis p~mp hvisnu hvisly set - hvisnu
Sopran1
Hvis p~mp nu hvis nu Hvis pmp hvisnu hvisly set - hvisnu Hvis p~mp hvisnu hvisly set - hvisnu Hvis pmp nu hvis nu S1 S2 A1 A2 A3 hvisnuly set- hvis ly set- ly6 ly set- hvis nu ly set- i hvisnuly set- hvis ly set- lyhvisnuly set- hvis ly set- lyly set- hvis nu ly set- i C C C C C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C &####
Medinderligintensiteth=66
forligestemmer &#### &#### &#### &#### &#### ∑ &#### &#### ∑ &#### ∑ &#### Ó œ Œ Ó œ œ Ó œ œ œ œ Ó Ó œ œ w w ˙ Ó w w Ó œ Œ Ó œ œ Ó œ œ œ œ Ó Ó œ œ Ó œ Œ Ó œ œ Ó œ œ œ œ Ó Ó œ œ w w ˙ Ó w w œ œ ˙ ˙ Ó Ó ˙ ˙ ˙ Ó Œ œ ˙ ˙ ˙ Ó w w Ó ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ Ó Ó ˙ ˙ ˙ Ó Œ œ œ œ˙ ˙ Ó Ó ˙ ˙ ˙ Ó Œ œ ˙ ˙ ˙ Ó w w Ó ˙ ˙ ˙
° ¢ ° ¢ S1 S2 A1 A2 A3
det vil
119 el ske
det
ke- som om det som om det vil
re
som om det vil jeg
reel ske- dét mør ke- som om det
som om
jeg læ re
-
mør
jeg læ
-
S1
A3 som om det var lys lys 124 var lys lys som om det var lys lys som om det var lys lys var lys lys C C C C C &#### &#### &#### &#### &#### &#### &#### &#### &#### &#### Ó Œ ˙ œ œ ˙™ Ó œ™ œ j œœ ˙ ˙ œŒ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ w Ó ˙ w ˙ ˙ Ó Œ ˙ œ œ ˙™ Ó œ™ œ j œœ ˙ ˙ œ Œ Ó Ó Œ ˙ œ œ˙ Ó œ œ j œœ ˙ ˙ œ Œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ w Ó ˙ w ˙ ˙ ˙™ œ œ ˙™ Œ ˙ œ w Ó ˙ w ˙ ˙ w w ˙ Ó w ˙ Ó ˙ œ œ ˙ Œ ˙ œ w Ó ˙ w ˙™ œ œ ˙™ Œ ˙ œ w Ó ˙ w ˙ ˙ w w ˙ Ó w ˙ Ó 15
S2 A1 A2
° ¢ ° ¢ S1 S2 A1 A2 A3 lys hvis hvisnu 130 lys hvis nu lys hvis hvisnu lys hvis hvisnu lys hvis nu
S1 S2
A3 hvisly set - hvisnu ly set- imig 135 hvis nu ly sethvisly set - hvisnu ly set- imig hvisly set - hvisnu ly set- imig hvis nu ly set&#### &#### &#### &#### &#### &#### &#### &#### &#### &#### Ó ˙ w œ Œ Ó Ó œ Œ Ó œ œ Œ ˙™ w œ Œ Ó w w Ó ˙ w œ Œ Ó Ó œ Œ Ó œ œ Ó ˙ w œ Œ Ó Ó œ Œ Ó œ œ Œ ˙™ w œ Œ Ó w w Ó œ œ œ œ Ó Ó œ œ Œ ˙ œ œ œ Ó ˙ Ó w w ˙ ˙ ˙ Ó Ó œ œ œ œ Ó Ó œ œ Œ ˙ œ œ œ Ó Ó œ œ œ œ Ó Ó œ œ Œ ˙ œ œ œ Ó ˙ Ó w w ˙ ˙ ˙ Ó 16
A1 A2

www.wisemusicclassical.com

WH33610

ISBN 9788759820254

ISMN 9790661400424

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.