Phillip Faber HVIS NU LYSET (SATTB)

Page 1

EDITION WILHELM HANSEN WH33716

Phillip Faber

HVIS NU LYSET

(SATTB)

(2022)

Score

Phillip Faber HVIS NU LYSET

for blandet kor (SATTB)

eller 5 stemmer (2022)

Duration: c. 5 min.

Tekst af Helene Johanne Christiensen

Score

Copyright © 2023 Edition Wilhelm Hansen A/S, Copenhagen

Music engraving in Sibelius

Publisher´s editor Katrine Gregersen Dal

Edition Wilhelm Hansen, A/S Bornholmsgade 1A 1266 København K Denmark

www.wisemusicclassical.com

Værketskalsyngesmedkropsligstaminaogvedvarende intensitetmedfokuspådethorisontaleicantusfirmus-linjen hossopranog2tenorogstorsamtidighedidetresterende lag

TekstenstammerfraHeleneJohanneChristensenssmukke digtsamlingSAMMENFALDfra2021

DenvægtløsetoneiteksteneringentilfældighedDigteter etspejlafMatthæusevangelietkapitel6,vers23,hvorder står:

'Hvisnulysetidigermørke–hvilketmørke!' Matkap6,v23

DenkommentarladerHeleneJohanneChristensenikkestå uimodsagt.Hunløfterdenudaffortidenogindisiteget sprogHuninsistererpåatkiggemørketiøjneneogskriver etsteddissefirelinjer,somogsåerdetteværkstekst:

Hvisnulysetimig

ermørke

viljeglæreatelskedétmørke somomdetvarlys

HeleneJohanneChristensen

PhillipFaber

Hvisnulyset

° ¢ ° ¢ Copyright©2023EditionWilhelmHansenA/SCopenhagen Tekstbenyttetmedtilladelsefraforfatteren
Hvis pmp nu hvis nu ly set-
Hvis p~mp hvisnu hvisly set- hvisnu hvisnulyHvis p~mp hvisnu hvisly set- hvisnu hvisnulyHvis p~mp nu hvis nu ly setHvis p~mp hvisnu hvisly set- hvisnu hvisnulyS A T B hvis nu ly set- i mig hvis nu 8 set hvisly set- ly set - i mig hvis hvisnu set hvisly set- ly set - i mig hvis hvisnu hvis nu ly set- i mig hvis nu set hvisly set- ly set - i mig hvis hvisnu C C C C C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C &bbb
TekstHeleneJohanneChristensen,2021
Sopran Alt Tenor Bas
Medinderligintensiteth=66
PhillipFaber,2022
forblandetkor &bbb ∑ & ‹ bbb ∑ & ‹ bbb ?bbb ∑ &bbb ∑ &bbb & ‹ bbb & ‹ bbb ∑ ?bbb w w ˙ Ó w w ˙ ˙ ˙ Ó Ó œŒ Ó œ œ Ó œ œ œœÓ Ó œœ œ œ ˙ Ó œŒ Ó œ œ Ó œ œ œœ Ó Ó œœ œ œ˙ w w ˙ Ó w w ˙ ˙ ˙ Ó Ó œŒ Ó œ œ Ó œ œ œœ Ó Ó œœ œ œ ˙ w w Ó ˙ ˙ ˙ w w w ˙ Ó Ó ˙ ˙ ˙ Ó Œ œ œ ˙ œ œ˙™ Ó œ Œ Ó œœ ˙ Ó Ó ˙ ˙ ˙ Ó Œœ œ ˙ œ œ˙™ Ó œŒ Ó œœ w w Ó ˙ ˙ ˙ w w w ˙ Ó Ó ˙ ˙ ˙ Ó Œœ œ ˙ œ œ˙ Ó œŒ Ó œœ

ermørke - lyset - ermørke - viljeglære - lære - at ermørke - lyset - ermørke - viljeglære - lære - at

ermørke - lyset - ermørke - viljeglære - lære - at

° ¢ ° ¢ S A T B mig er mør ke
vil jeg læ re
102
-
- vil jeg
mig er mør ke
vil jeg læ re
vil jeg
S A T B læ re- vil jeg læ re- at el ske- det mør ke108 vil jeglæ re- vil jeg lære - at læ re- det mør kevil jeglæ re- vil jeg lære - at læ re- det mør kelæ re- vil jeg læ re- at el ske- dét mør kevil jeglæ re- vil jeg lære - at læ re- det mør ke3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C C 3 2 C C 3 2 C C 3 2 C C 3 2 C C 3 2 C &bbb &bbb 3 & ‹ bbb 3 & ‹ bbb ?bbb 3 &bbb &bbb 3 & ‹ bbb 3 & ‹ bbb ?bbb 3 w ˙ w ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó w ˙ Œ˙ ˙ œ Ó ˙ œ Œ œ ˙ œÓ Œ˙ œ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ Œ˙ ˙ œ Ó ˙ œŒ œ ˙ œ Ó Œ˙ œ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ w ˙ w ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó w ˙ Œ˙ ˙ œ Ó ˙ œŒ œ ˙ œ Ó Œ˙ œ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w Œ˙ œ ˙ ˙ Œ˙ œ ˙ ˙˙Œœ œ œ˙ Œ œ œœ˙ ˙ Œ˙ œ ˙ ˙ Œ˙ œ ˙ ˙˙Œœ œ œ˙ Œœ œœ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w Œ˙ œ ˙ ˙ Œ˙ œ ˙ ˙˙Œœ œ œ˙ Œœ œœ˙ ˙ 9
-
-
° ¢ ° ¢ S A T B
mør
vil jeg læ re
ske
det 114
det
ke -
- at el
-
det mør
som om
ske
det mør
som
det mør ke - vil jeg læ re- at el ske- dét
at el ske- det mør ke- som om S A T B mørke - som om det var lys 120 det viljeg læ re - som om det varlys det viljeg læ re - som om det varlys mørke - som om det var lys det viljeg læ re - som om det varlys C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C 3 2 C C C C C &bbb &bbb 3 & ‹ bbb 3 & ‹ bbb ?bbb 3 &bbb &bbb & ‹ bbb & ‹ bbb ?bbb Œ˙ œ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó Œœ œ ˙ œ˙ Ó Œ˙ œ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó Œœ œ ˙ œ˙ Ó Œ˙ œ Œ˙ œ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó Œœ œ ˙ œ˙ Ó Œ˙ œ ˙ w Ó ˙ w ˙ ˙ ˙ ˙ w w ˙ Ó œ ˙™ Ó œ™œ j œœ ˙ ˙ œŒÓ ˙™ œ œ˙™ Œ˙ œ w œ˙™ Ó œ™œ j œœ ˙ ˙ œŒÓ ˙™ œ œ˙™ Œ˙ œ w ˙ w Ó ˙ w ˙ ˙ ˙ ˙ w w ˙ Ó œ ˙™ Ó œœ j œœ ˙ ˙ œŒÓ ˙ œ œ˙ Œ˙ œ w 10
lære - at el ske-
ke-
lære - at el
-
ke-
om
lære -
° ¢ ° ¢ S A T B lys lys hvis 128 lys lys hvis lys lys hvis lys lys hvis lys lys hvis S A T B nu hvis nu ly set134 hvisnu hvisly set - hvisnu ly set- imig hvisnu hvisly set - hvisnu ly set- imig nu hvis nu ly sethvisnu hvisly set - hvisnu ly set- imig &bbb &bbb & ‹ bbb & ‹ bbb ?bbb &bbb &bbb & ‹ bbb & ‹ bbb ?bbb w ˙ Ó Œ ˙™ w œ Œ Ó w Ó ˙ w Ó ˙ w œ Œ Ó Ó œ Œ Ó ˙ w Ó ˙ w œ Œ Ó Ó œ Œ w ˙ Ó Œ ˙™ w œ Œ Ó w Ó ˙ w Ó ˙ w œ Œ Ó Ó œ Œ w ˙ Ó w w ˙ ˙ ˙ Ó Ó œ œ Ó œ œ œœÓ Ó œ œ Œ ˙ œ œœ Ó Ó œ œ Ó œ œ œœ Ó Ó œ œ Œ ˙ œ œœ Ó w ˙ Ó w w ˙ ˙ ˙ Ó Ó œ œ Ó œ œ œœ Ó Ó œ œ Œ ˙ œ œœ Ó 11

www.wisemusicclassical.com

WH33716

ISBN 9788759831885

ISMN 9790661401483

9 788759 831885
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.