a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

n a a t o o Sch Winter 2010 E en achtknoop of Vlaamse steek is een knoop die aan het einde van een lijn gelegd wordt met als doel de doorsnede van de lijn tevergroten, om zo bijvoorbeeld te voorkomen dat de schoot op een zeilboot uit een blok of een leioog schiet.


In

deze schootaan

Van de voorzitter Ik heb er geen kracht meer voor! Blijft u even aan de lijn? Varen doe je samen Vaarregels Mijn eerste optreden Kombuis koken Mast plat Kids Pagina Colofon

1

2 4 6 8 9 10 12 13 14 15


V an

de voorzitter

• Er is een onderzoek gaande naar optimalisering van het elektriciteitsnetwerk, waarbij rekening gehouden zal worden met flexibiliteit, opdat op veranderende vraag ingespeeld kan worden en onderzocht zal worden of een hoger verbruik dan 4 ampère met gebruikmaking van het huidige netwerk, mogelijk is. • Vanwege een toenemend aantal storingen van de poort is het elektronisch systeem vernieuwd, waarbij tevens de toegang van het clubhuis voorzien is van elektronische (ont) sluiting. • Steiger B en C zullen worden verstevigd, ter vermindering van de “deining”. • Aanbrengen plafonds in de douches/WC’s

Het seizoen zit er al weer op en we gaan de winter in. De meeste boten staan weer op de kant. Je hebt dan altijd de neiging om even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Qua watersport zal het jaar 2010 geen positieve records breken. Het voorjaar was vooral koud. Als voorbeeld: “Wij lagen op 31 mei met onze boot in het Franse Verdun en hebben de hele dag de kachel aan gehad!”. We hebben overigens een hele mooie vakantie gehad op de Franse wateren, waar je naast de vele sluizen ontzettend kunt genieten van de natuur. Binnen het bestuur hebben tal van zaken de revue gepasseerd. Naast de reguliere bestuurszaken zijn er natuurlijk altijd wel wat bijzondere punten die extra aandacht behoeven, zoals:

Op en rond het haventerrein is er het afgelopen jaar het een en ander opgeknapt en ik wil graag iedereen bedanken die hier een steentje aan heeft bijgedragen. Ook wil ik de mensen die achter de schermen veel voor de vereniging doen, zoals de leden van de activiteitencommissie, die het telkens toch maar weer voor elkaar krijgen dat er jaarlijks verschillende activiteiten voor de leden worden georganiseerd en de (jeugd)zeilcommissie die naast het instrueren van onze jeugd ook de zeilende watersport levendig houdt, hartelijk danken.

• Herinrichting kantine. Eind 2009 begin 2010 is de kantine geheel opnieuw ingericht, met het aanbrengen van een houten vloer het geheel is opnieuw geschilderd waarmee de kantine ook duidelijk aan sfeer gewonnen heeft. • Dit jaar is er een vuilwaterinstallatie geplaatst, waarmee voldaan wordt aan de verplichting om een afzuiginstallatie te hebben voor het leegzuigen van vuilwatertanks in boten. • Aanmeermogelijkheden langs de vaste wal. De damwandconstructie wordt onvoldoende sterk geacht om de boten daaraan af te meren. Momenteel zijn we met het Recreatieschap in overleg om dit probleem op te lossen door aanmeermogelijkheden los van de damwand te creëren. Dit zal in de komende winterperiode worden gerealiseerd.

Ik wens u allen een heel fijn winterseizoen toe en kom eens een kopje koffie drinken in de kantine van onze haven op ‘n koffiezondag. Leo van Beuningen.

2


Ik heb er geen kracht meer voor Multi culti is leuk maar liever niet met accu’s. Dus concreet, liever geen gel accu naast een lood accu.

Hebt u dat nou ook dat je wat futloos bent? Het wil maar niet lukken en elke verbetering is net niet genoeg. En dan krijg je eindelijk voeding en dan is het een verkeerde soort ! Daar word je niet vrolijk van en je portemonnee al helemaal niet.

Beide vragen een heel andere laadcyclus van uw laad apparatuur. Het gevolg van niet even oude accu’s is dat de jongste telg de oudere gaat helpen, waardoor zijn levensduur sterk terug loopt.

Een accu voelt zich het beste als hij elke dag zijn portie arbeid krijgt. Wanneer er geen vraag is neemt de spanning in een gelode accu langzaam af. Dit geld ook voor een veel duurdere gel accu. Dus als goed beheerder van uw accu’s moet u zorgen voor een regelmatig verbruik van de aanwezige energie. Vul dit weer op de juiste manier aan en uw accu’s blijven in top conditie.

Zo heb je al makkelijk wat punten bij elkaar waar een gemiddelde watersporter iets mee kan.

Multi culti is leuk maar liever niet met accu’s.

Het is ook geen overbodige luxe af en toe de laad inrichting te controleren op zijn werking. Wellicht is hij aan pensioen toe of is reeds gegaan. De gevolgen laden zich weer raden. Kortom, de accu is op de huidige boten onmisbaar, maar zijn een kwetsbare categorie. Zijn daar medicijnen voor ? Geen tabletjes, dat moge duidelijk zijn, maar de techniek heeft niet stil gezeten. Onder invloed van het steeds duurder en schaarser worden van lood, een belangrijke grondstof voor accu’s, is er iets nieuws. Eerlijk is eerlijk, niet helemaal nieuw, maar nu wel betaalbaar.

Natuurlijk is dit een ideaal beeld. Bijna niemand kan hier met zijn boot aan voldoen. Accu’s kunnen wel een stootje hebben maar de gemiddelde leeftijd hangt toch rond 5 levensjaren. Daar kunnen we natuurlijk wel verbetering in aanbrengen en de levensduur verlengen naar soms wel het dubbele. Regelmatig laden kan hier voor de oplossing zijn. Wanneer de laadapparatuur maar een bepaalde tijd van de dag levert, je kunt gewoon een tijdschakelaar aanbrengen, heeft de accu het heel erg naar zijn zin. Heeft een accu een broertje of zusje, of zelfs meerdere naast zich staan, laat deze dan van dezelfde capaciteit en hoedanigheid zijn.

Het gaat hierbij om de zg AGM techniek, waarbij het lood is vervangen door koolstofvezel cellen. Dit bied enkele voordelen. De accu wordt iets compacter en heeft geen vloeistof meer in zich. Er is dus geen risico meer van schade door een lekkende accu.

4


Omdat deze koolstof vezelplaten geen onderlinge weerstand hebben is de leegloop van een niet gebruikte accu nagenoeg nul. Wordt deze accu geladen weggezet, kan zonder externe afname de accu de stroom een jaar zonder bijlading vast houden. Dat is nog eens ideaal ! Geen zorgen voor bevriezing of ontlading in de winterperiode, en geen afname van de capaciteit van de accu. U kunt deze accu bewonderen bij een van uw mede havisten, en wel in Beneden Leeuwen. Tevens hebben wij goede en hele goede laders,omvormers en inverters op voorraad. Het benodigde advies is gratis, maar dat wist u allen al. Heeft u nog vragen ? Als ik er de kracht voor heb ga ik dat aan u geven. Met een vriendelijk zeilgroet Ps; ik hoop dat dit het ongeveer is. Moet het wat anders zijn dan hoor ik het wel.

Henk van der Heide

5


B lijft

u even aan de lijn ?

Maak van uw tijdverdrijf gerust uw sport, schuw de risico’s niet maar breng ze in kaart en ga er slim mee om. Weinig is zo geschikt om te onthaasten en even bij te komen van de dagelijkse besognes als lekker het water op gaan. Als het dan toch misgaat, is er bijna altijd tijdige hulp. Uw verenigingsgenoten tijdens een wedstrijdje, medesportvissers of -surfers kunnen u te hulp schieten. Handig om in ieder geval bij elkaar in de buurt te blijven.

zijn. De zeilmaker maakt ze met plezier voor u op maat. Geven ze ongeveer een metertje mee, dan breekt u niets, mocht u toch nog overboord slaan. Toch overboord? Het schip waar u afgevallen bent, moet in uw buurt blijven tot er hulp komt. Niet gaan varen met u als sleep, dat kost mensenlevens. En… overboord vallen lijkt niet zo erg, totdat je er achter komt dat je iemand niet meer aan boord kunt krijgen. Neem het dus liever maar meteen serieus, alarmeer zo spoedig mogelijk en stel het slachtoffer gerust, na hem (meestal hem) drijvende zaken te hebben toegeworpen om op te gaan liggen in het water.

Niet overboord! Bent u alleen met de elementen en is het donker, slecht weer en zijn de golven hoog? Dan is er altijd de KNRM om u bij te staan. Maar u moet ons een ding beloven: houd contact met uw vaartuig en blijf even aan de lijn. Zet uzelf vast met een deugdelijke korte lijflijn zodat u niet overboord kunt vallen. Gaat u even naar binnen, maak uzelf dan los en laat de lijflijn vastzitten, dan bent u direct weer aangelijnd als u weer de kuip in stapt. Moet u aan dek zijn (ook als het maar heel even is!), zorg dan dat u uw bewegingsvrijheid niet verliest, maar maak uzelf vast aan platte banden die over dek (of onder de giek) gespannen

R e d d e r s kiezen zelf De redders hebben een lijflijn die ze kunnen vasthaken aan een karretje dat over een rail langs het stuurhuis van de reddingboot meerijdt. Het remt af als er plotseling aan het karretje getrokken wordt. Het mes dat ze bij zich hebben kan zijn nut bewijzen als ze knel komen te zitten onder de boot. Dat levert meteen de verklaring voor het feit dat de schipper beslist of onze redders verplicht zijn om zich aan te lijnen. Maar die zijn nooit alleen en ze dragen altijd hun overlevingspak met reddingvest….

Tekst: Michelle Blaauw - KNRM

6


V aren

doe je samen

Beste mensen, Zoals u waarschijnlijk weet staat - na wat opstartproblemen - de Varen doe je samen! enquête van 2010 op www.varendoejesamen.nl. Met de resultaten kunnen wij het project maar vooral de Knooppuntenboekjes verbeteren voor het volgende watersportseizoen. Als u de vragen nog niet hebt ingevuld stellen we het zeer op prijs als u dat voor ons zou willen doen. Het invullen zal ongeveer vijf minuten van uw tijd in beslag nemen. De vragen blijven tot eind november 2010 online. Alvast bedankt! Tussenstand
In korte tijd hebben al ruim 300 watersporters de enquête ingevuld, waarvoor onze grote dank. Van deze deelnemers is 88,8% recreatieschipper en 11,2% beroepsschipper. 45,6% beoordeelt Varen doe je samen! als goed, 17,2% zelfs uitstekend. 74,9% ervaart

de aangeboden informatie als zinvol en 76,5% vindt de Knooppuntenboekjes duidelijk. Bijna 36% gebruikt een hard copy Knooppuntenboekje aan boord. Dat is natuurlijk schitterend, maar 27,6% geeft aan de informatie helemaal niet te gebruiken, daar moeten we dus iets mee doen. Gemiddeld geven alle deelnemers (recreatie + beroeps) het project Varen doe je samen! op dit moment een 6,5 als rapportcijfer. Vorig jaar gaven de recreatieschippers het project een 7,7 en beroepsschippers een 6,2, maar die cijfers kan ik voor 2010 nog niet berekenen. Als u opmerkingen of suggesties heeft over het project, de distributie van het materiaal of de boekjes kunt u die via dit e-mailadres of via info@ varendoejesamen.nl aan ons doorgeven. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Hylke Steensma Projectleider Varen doe je samen! Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) Bezoekadres: Hoofdstraat 82, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg Postadres: Postbus 102, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg T. + 31 (0)343 52 47 49 F. + 31 (0)343 52 47 58 M. +31 (0)6 26 25 48 99 E. h.steensma@srn.nl W. www.varendoejesamen.nl www.srn.nl

8


V aarregels MAASBOMMEL - In De Gouden Ham bij Maasbommel mag binnenkort niet harder worden gevaren dan 9 kilometer per uur. Ook mag je er niet waterskiën en varen met een waterscooter. Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal hebben daartoe besloten na een verzoek hiertoe van recreatiemaatschappij Uiterwaarde. Die is grondeigenaar van het gebied. In De Gouden Ham wordt veel gezwommen en dan is het gevaarlijk als er ook hard gevaren wordt, en is waterskiën ook gevaarlijk voor de zwemmers. In 2005 werden er nabij camping het Groene Eiland twee zusjes overvaren door speedboot, waardoor uiteindelijk een 13-jarig meisje verdronk. Overigens geldt dat op de Maas zelf tussen de pont van Ooijen en die van Maasbommel wel harder gevaren mag worden dan 9 kilometer per uur. Ook mogen daar waterskiërs en waterscooters komen.

9


M ijn

eerste optreden

Tijdens het havenweekend kwam er een man naar mij toe. Die vertelde mij dat hij al 2 jaar op mij zat te wachten ! Nou heb ik wel wat meegemaakt in mijn leven maar dat een man 2 jaar op mij wacht ? Nee, dat nog nooit. Ik was even zeer vereerd. Maar realiseerde me gelijk dat ik dan toch niet goed opgelet had. Die man was trouwens Ben van Wamel. Toch niet de eerste de beste! En wat wilde hij van mij?? Mijn ja- woord‌ tegen het lidmaatschap van het Havenkoor. Ik was overdonderd , heb er nog even over nagedacht maar voordat de avond voorbij was waren Ben en ik lid van het havenkoor. Twee weken later was het zover; de eerste repetitie. Na een zeer hartelijk welkom begon mijn zangcarrière bij het havenkoor in Maasbommel. En dat repeteren was niet voor niks . De volgende dag hebben we deelgenomen aan een Chantykoren festival bij watersportvereniging Neptunus , Den Bosch! Een groot aantal leden vertrok de volgende ochtend al bijtijds per boot. In de middag arriveerden Wim en ik ook op het feestterrein. En een feest was het al snel. Maar de omgeving was er dan ook naar: een aantal mooie partytenten, een palingroker, hamburgertent en een bar, heel veel zangers (en dus gezellige mensen) een jury en een heleboel zon!

Het kon niet meer stuk. Onze Adri had het die middag wel moeilijk met een aantal viswijven die hem eerst wat onvriendelijk benaderde. Maar al snel werd hij door hen geknuffeld en toegelachen! En was hij de held van de middag omdat hij zich goed staande heeft gehouden. Ik heb die middag genoten van een groot aantal, zeer verschillende koren maar ook van ons eigen optreden. We waren echt goed ! Maar hebben net niet gewonnen. Dat lag uiteraard aan

de jury. Nee, serieus ; de koren waren zeer verschillend in hun verschijning en uitvoering. Het repertoire was bij vrijwel iedereen bekend en werd dan ook luidkeels meegezongen. Toen de zon verdween aan het einde van een heerlijke middag zijn wij vertrokken. Maar de leden die met hun boot waren gekomen hebben een heerlijke nacht gehad en zijn de volgende morgen, gratis en voor niks,voorzien van een heerlijk ontbijt.

10


Nou, als ieder optreden van het havenkoor op deze manier kan gaan dan heb ik spijt als haren op mijn hoofd dat ik niet eerder ben gekomen! En ik word op mijn wenken bediend want in het weekend van 20 en 21 november hebben we maar liefst twee optredens !! Een in Winssen en een in Macharen!

Ik voorzie een heerlijke tijd bij ons havenkoor; wereldberoemd in midden Nederland! een trotse nieuweling


K ombuis

koken

Zalmforel onder een deken van zeezout Ingrediënten: voor 4 personen ) 1 flinke zalmforel ( 1000-1500 gram • oratie ) 2 citroenen ( 1 voor het sap en 1 voor dec • k en citroensap 3 eetlepels olijfolie met geperste knofloo • 1 bosje fijngesneden dille • witte gedeelte ) 1 bosje fijngesneden lente ui (alleen het • den ) 2 teentjes knoflook ( dunne plakjes snij • 2 1/2 kg grof zeezout • 2 eiwitten • 2 theelepels roze peperkorrels • 3 laurierblaadjes • 4 kruidnagels • 1 kg aardappelen purTomaat / aardappelpuree met bieslook : tomatenpuree mengen. eren, met een scheut room en een blikje voegen. Op smaak brengen Hier wat fijn gesneden bieslook aan toe met peper en zout. Bereiding: k de binnen- en Verwarm de oven voor op 200 ºC. Bestrij epte forellen met de buitenkant van de gewassen en droog ged e ui knoflookschijfjes knoflook/citroenolie, doe de dille de lent holte en bestrooi pepers laurierblad en kruidnagels in de buik zeezout goed met het met vers gemalen zwarte peper. Meng het l met aluminium folie en eiwit. Bedek de bodem van een ovenschaa hoek naar hoek. Leg dan met een deel van het zoutmengsel van deze met de rest van het de zalmforel met de buik er op en bedek bedekt is. Bak de zalzoutmengsel, zorg ervoor dat de hele vis n gaar. Haal de zalmforel mforel in ongeveer 45 minuten in de ove de zoutkorst en verwijder uit de oven, haal hem nu voorzichtig uit citroen. Serveer met het vel en de graat, garneren met plakjes frisse gemengde salade bieslook tomaat/aardappelpuree en een ( maken naar eigen idee ).

12


M ast

plat

Beste watersporters, ik altijd even rond wat er zoal Als ik op de haven kom dan kijkmo worden. E en week voor veranderd is of er nog gedaant spet n van de boot halen om de hijsdagen kwam ik weer waiger Bulle lopend werd mijn aandacht thuis op te slaan. Langs steling in het licatie bordje bij de getrokken door een mededevan verbazpub ing wat ik hier aantrof. steiger.Mijn mond viel open dje. Wat hing er namelijk in het bor

van een Ik dacht och dat is een grapje iger op of ander en loop even de stehee plat om te kijken wie de mast al doenft.Ha gelegd en wie dit nog moet op een lf weg de steiger valt mijn oog een mast witte hardboard plank waar en als op ligt. Ik denk nog bij mijn eigrdt met dit hardboard plankje nat woniet lang de zware mast erop zal hetbeneden met alle gevolgen van dien. duren of de mast valt naar plank is geschreven,Wat stond er Dan zie ik dat er iets op de namelijk op . ………………………. …………………… ………………… …………….. s?Mijn inziens gaan we niet r Beste leden dit slaat toch alle de voorstellen dat er enige hinar met zo elkaar om . Ik kan me ove ena r de boot ligt. De eig ontstaat als een mast platveel mo ijk beperken. Maar moet deze overlast ook zo achtergel laten is geen optie. Als u dergelijke teksten anoniem betreffen de personen hier op een al iets dwars zit ,spreek de t mogelijk omdat je niet precies normale manier aan .Is dit nie onnummer hebt klop dan evenweet wie het is of geen telefo len naar een oplossing zoeken. tueel bij het bestuur aan .Wijnzul lossen we het op een goede r Moraal van het verhaal same korter ,natter en koude manier op ook al worden de dagen acher de wolken schijnt altijd de zon . Was getekend oie clubje Theo Roelofs de secretaris van “ons” mo

13


Kids a n i g Pa t?

da e j t wis

Het is onmogelijk om jezelf te kietelen. Zelfs als je heel gevoelig bent voor kietelen, kan je jezelf nog niet kietelen. Dit komt omdat de hersenen het gekietel kunnen voorspellen, bijvoorbeeld doordat je met je vingers naar de plek beweegt waar je wilt gaan kietelen. Omdat je hersenen van tevoren weten wat er gaat gebeuren en op welke plaats, zal je er nooit zo op reageren als wanneer iemand anders je zou kietelen.

A H A H A H

Juf: “Jantje, je moet je gezicht beter wassen. Ik kan zo zien wat je vanochtend gegeten hebt.” Jantje: “Wat dan, juf?” Juf: “Brood met chocoladepasta.” Jantje: “Nee hoor juf, dat was gisteren.”


C olofon WSV DE GOUDEN HAM Bestuur voorzitter: Leo van Beuningen, T 0487-522471 vice voorzitter: Jan-Willem van Zwam, T 0487-594462 secretariaat Theo Roelofs, T 0487-522950 Luit 15, 664DS Ewijk secretaris@wsvdegoudenham.nl penningmeester: Sjoerd Hooghof Havenommissie/ Beheer loods: Co Loeffen, T 06-16366917 havencommissaris@wsvdegoudenham.nl Bestuursleden: Hans Aarntzen, T 06 29514720 Henk van der Heide, T 0487-595959 Gerard van Elk

WSV De Gouden Ham & de redactie van de Schootaan wensen u

Havenmeester en beheer clubhuis: Fons van Raak, T 0487-562364 Activiteitencommissie: Chris Rengers Ans van Heese José Heimans Marjo van de Camp Joost van Heck Karel Terlinge AC@wsvdegoudenham.nl Zeilcommissie: Theo v Dinteren Erik vd Berg Roland Verploegen Jeugdzeilcommissie: Philippe van Hartingsveldt Theo van Dintheren André de Wijs Kristin Wiersma Tommie Meulemans

prettige feestdagen en veel vaarplezier in

2011

Redactie Illona van Gelder, penningmeester T 06 22230848 Diny v Rossum José Kooijmans Bregje Raap v Sleeuwen Boris Graafland Nieuwe Kopij vóór: schootaan@wsvdegoudenham.nl Website: webmaster@wsvdegoudenham.nl

15


Profile for schootaan goudenham

schootaan winter 2010  

schootaan winter 2010

schootaan winter 2010  

schootaan winter 2010

Profile for schootaan
Advertisement