Page 1

Schoolsupport ontwikkelt deskundigheden

Hoe overleeft u uw zorgleerling? Survivalreeks & Lach en Leer Informatief Praktisch Voor professional, ouder én oudere leerling

Ga voor meer informatie én nieuw te verschijnen titels naar www.schoolsupport.nl/survivalreeks > www.schoolsupport.nl/lachenleer >

LACH EN LEER

vaak eer je heel Maar wann je in de wanneer eens boos. slecht blijft... of wordt wel lang boos zijn... of je voelt je Iedereen t... of heel te agressief gedraagt... boos word raakt door je agressief problemen at je boos bent of doord

Grrrr halen.

ie uit agress

n nten jes, bonden mome plaaggeeste meer dan kunnen maat nen en zussen zijn je broers of zussen uwensperso jezelf. en dellen, vertro aal bij alleen. Jij helpers, rolmo zijn. Het begint allem genoten, voor het leven vrienden

zus Broer en

Voor

kinderen

eens

en

altijd ?!

zus Broer en

en altijd?! Voor eens

over: te komen te weten om alles (hint: veel!) Lees dit boek voor zijn zussen goed vingstips broers en en overle • Waar ge situaties 10 van neteli schap te sluiten • De top hechte vriend d op je heeft ren om een bent invloe • 5 manie je geboren r – een vriend de waarin elkaa volgor de met • Hoe sterkere band voor een • Veel tips aar en welisw , s, problemen schapsband n. delen – ouder daarbij helpe moeten veel je kan zussen Broers en Dit boek delen gezin werkt. e ruimte. n en hun persoonlijk meedie met kindere en tieners psycholoog

Verdick

ck Crist & Verdi

uwen aan het schree en dalen je zus je z’n pieken s en gek? Kan broer je atie heeft broer Maakt je - en zusrel H! Maar Elke broer denkt AAAA spullen – vernietigers brengen? waarop je en

.

Abimo Uitgever

een (en wel meteen) boeken voor J. Crist is aan vele tegen uitstel! Dr. James Verdick heeft aan Zeg vaarwel Elizabeth onder andere geschreven,

erij Abimo Uitgev

ij

ij Abimo Uitgever9 Zuid Europark laas 9100 Sint-Nik info@abimo.net www.abimo.net

Espeland

Manieren!)

verschi

over: te komen te weten en om alles uitstellen n dingen Lees dit boek m mense kunnen helpen en waaro je (Maak • 12 reden embestrijders die te kussen te leren) g vaarwel 12 proble uitstelgedraallemaal in één keer ren om je ct te ze niet • 20 manie domino-effe , je hoeft gevreesde je geen zorgen zoals het ikken valstr het om je op • Tips om beloningen ontlopen atie en leuke motiv -coole ook • Mega te houden wordt er je je goede pad gezeurd en om nooit ideeën in boek wordt in dit en. Er staan wel veel om je meer het Bovendien en gevoel gegev dat uitstelgedrag geen slecht met le hebt. ophouden onder contro voor te helpen geschreven dat je alles boeken en). geven te eens manier gevoel hebben veel d Pamela Espelan

kinderen

th Verdick

is niet gepast! en Elizabe Gast, dat , waaronder

en tieners

ij Abimo Uitgever9 Zuid Europark laas 9100 Sint-Nik info@abimo.net www.abimo.net

erij Abimo Uitgev

(Leer

(En we

ij

ij

ij Abimo Uitgever9 Zuid Europark laas 9100 Sint-Nik info@abimo.net www.abimo.net

vaarwel

tstel! tegen lui meteen)

Abimo Uitgever

kennen het

(En wel

Abimo Uitgever

en th Verdick manieren, d en Elizabe en slechte Pamela Espelan l tussen goede

!) l! renste nieuit Maen watl teg er rwe (Le vaa Zeg meteen)

el! tegen uitst

over: te komen te weten en om alles Lelijke woord Lees dit boek woorden • e moet laten een boertj de krachtige • Hoe je • Beleef en ezoek moet geeuw um • Het toiletb • Hoe je winkelcentr msgedrag ren in het • Manie • Lichaa l anieren ren op schoo • Tafelm • Manie n ngt telefoo gasten ontva ren aan de • Hoe je • Manie nt tte verdie etique e manieren • Onlin e je beste n om je famili en. Ze kunne ighed • Waar leuke e vaard grijke social en je kunt ze op een zijn belan dit boek Manieren komen. Lees ze echt van pas litie. Maar n. beleefdheidspo n ook. manier krijge zijn niet de hun kindere

Gepast!

el Zeg vaarw

(Leer wat

Gepast!

& Verdick

Zeg

& Verdick

t Dat is nie

Dat is

st! is niet gepa Gast, dat

Gast,

Espeland

niet

te n gedaan aan om dingeje bijna geen achter je gevoel dat en altijd r gezegd dat gekke Zit iedere een leraa Heb je vaak ooit wel eens tegen l je niet krijgen? je d heeft’, terwij hebt? Heb opgegeten leren om gemotiveer tijd meer je huiswerk kunt door dat ‘je hond hebt? Kop op. Je n en om hond af te krijge eens een n op tijd worden. om dinge te n te raken, gelate met rust iedereen

& Verdick

r voor snobs het leven zuur te die vinge je niet alleen alsjeblieft vonden om Haal dus niet uitge wets of stom. niet ouder uit je neus.

& Verdick

Gast,

Espeland

zijn

Espeland

jij. Manieren

? Wel, werden ook die nou nodig zijn likkers. Ze Wie heeft of hielen maken. Ze Manieren.

erij Abimo Uitgev

r Grrrss ie

uit agre

upport rij | Schools Abimo Uitgeve

kracht om Je hebt de Kijk snel oofd te zijn. dat kan. een heeth leert je hoe cool om . Dit boek Het is niet te overwinnen en • zes je woede k: ing te temm verband en ontde binnenin slechte stemm • tips in en om je te lossen schuwingslemen op ewaar • vijf stapp eprob 'woed je woed en de • tips om stappen om sknoppen' kalmeren eer 'kwaadheid • alles over je kan doen wann m met jouw lichaa n die van je signalen' iken • dinge meer nog veel r' te gebru je woede 'woederada kwaad worden • en Leer hoe n gebruik het! volwassene niet! Maar je grrrroots! n. s je hoofd voel achte verlie en en leerkr Dus ouders en ole kan houd leerkracht chap voor onder contr ouder, als een boods . jongere, als brengt ook kind, als beter – samen Het boek of – nog van op als het alleen Steek er wat erlener. Lees of als zorgv

Haal de

agressie. rrrr uit Haal de G

je de dan kan

Elizabeth J. Crist & Dr. James

56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 56

Lisovskis Verdick &

leef langer!

Verdick Elizabeth Lisovskis & Marjorie

everij Abimo Uitg

Survivalreeks LEL01 De AD(H)D Survivalgids € 12,50 LEL05 De Dyslexie Survivalgids € 12,50 LEL06 De Hoogbegaafdheids Survivalgids € 12,50 LEL07 De Hoogsensitiviteits Survivalgids € 12,50 LEL08 De DCD Survivalgids € 12,50 LEL09 De Gehoorstoornis Survivalgids € 12,50 Verwacht: De overgewicht Survivalgids; Autisme survivalgids; Stress/faalangst survivalgids

pport

| Schoolsu

Lach en Leer LEL02 Organiseer jezelf LEL03 Haal de Grrr uit agressie LEL04 Huiswerk maken zonder ziek worden LEL10 GAST, da’s niet gepast! LEL11 Broer en Zus (eens en voor altijd) LEL12 Zeg vaarwel tegen Uitstel Verwacht: Hadden Dino’s ook stress?

€ 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00

���p�! 10/01/11 13:52


Z O RGVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID voor directeuren én coördinatoren

Voorbeeldbeleid, bekwaamheidsdossier, competentiescan én taakbeleid

dossier), maar ook nieuw Voorbeeldbeleid, zoals bijvoorbeleid kant-en-klaar Beleid Uitvoering Functiemix, Veiligheidsplan en Bekwaamheden leraar LB. Komt er weer een nieuwe CAO PO, dan zijn we er als de kippen bij om voor onze klanten weer nieuw voorbeeldbeleid ter beschikking te stellen.

Code PRF02

Henk Slagter

Personeelsbeleid, goed voor elkaar voorbeeldbeleid eigen beleid en implementatie

| ABIMO UITGEVERIJ

PRF01 personeelsbeleid.indd 1

08-01-2009 12:48:06

Inmiddels werken bijna 35 bovenschoolse organisaties, inclusief ook een aantal zgn. ‘één- en tweepitters’ met deze oplossing. Sommige gebruiken alleen de bovenschoolse software voor het beschikbare complete en actuele voorbeeldbeleid, andere organisaties gebruiken ook de locatiesoftware met zijn modulemogelijkheden. Een aantal keren per jaar werden online upgrades klaargezet. Uitbreiding van functionaliteiten van de software (zoals het toegevoegde Bekwaamheids-

Hoe staat het personeelsbeleid in uw organisatie er voor? Een legitieme en actuele vraag. Is er een visie op ‘goed personeelsbeleid’? Is het personeelsbeleid ‘integraal’ aanwezig of missen er nog wat onderdelen? Sluit het personeelsbeleid aan bij recente en vorige CAO ontwikkelingen? Is er voldoende deskundigheid in de organisatie aanwezig voor de ontwikkeling van een personeelsbeleid dat echt werkt? Welke handige (tijdbesparende) hulpmiddelen zijn aanwezig bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Is er wel voldoende tijd voor? Wanneer u van plan bent binnenkort te fuseren of u heeft nog maar heel weinig op papier, dan adviseren wij u: start met ons voorbeeldbeleid en maak dat gedurende een aantal jaren definitief en geïmplementeerd. Dat scheelt u heel veel tijd, zorgen en geld en u krijgt er een compleet en actueel personeelsbeleid voor in de plaats!

.

©

Sc

ho

ol

su

pp

ort

– www.schoolsupp

ort

.n

l

or

be

ho

ud

en

Met Personeelsbeleid, goed voor elkaar heeft uw school en bovenschoolse organisatie een totaaloplossing voor haar personeelsbeleid: compleet, actueel voorbeeldbeleid. Kostenbesparend en bovendien voorzien van handige extra modules voor de schoollocatie: bekwaamheidsdossier, competenties en een compleet taakbeleid! U schrijft toch niet uw eigen personeelsbeleid?

vo

Personeelsbeleid,

Alle rec h

ten

goed voor elkaar

Code: PRF102

Deze software hoort bij de praktijkmap met dezelfde naam. De software is een bovenschoolse licentie voor één bovenschoolse (bestuurlijke) organisatie. Bij installatie is een wachtwoord vereist om de software te activeren op de naam van de bovenschoolse organisatie. Lees de licentievoorwaarden voor installatie. Voor vragen over installaties en updates mailt u naar service@schoolsupport.nl.

cd-rom bij personeelsbeleid 2 versies.indd 1

12/05/09 10:19

Wat is uw investering en wat bespaart u? U investeert in de aanschaf van compleet Voorbeeldbeleid. Daarmee spaart u tijd uit voor het implementeren van goed personeelsbeleid in uw organisatie. U wekt vertrouwen bij uw GMR of MR. U schept ook – op voor de organisatie actuele terreinen van personeelsbeleid - duidelijkheid naar uw personeel. In het prijsoverzicht hieronder staan de kosten. Besturen met één of twee scholen krijgen een korting. Veel meer informatie is te vinden op www.schoolsupport.nl/personeelsbeleid. U kunt ook om een presentatie vragen voor uw bovenschoolse organisatie. Personeelsbeleid, goed voor elkaar PRF10 PRF1011 PRF11 PRF12 PRF1511 PRF09 PRF20

Personeelsbeleid basislicentie P-beleid, licentie 2011 upgrade Korting basislicentie 2011 (1 school) Korting basislicentie 2011 (2 scholen) Relatie mh pers, licentie 2011 upgrade P-beleid gebruikerstraining (dag) Uitvoering Functiemix

2045,00 550,00 -795,00 -395,00 15,00 650,00 59,00

100% Personeelsbeleid PO online

Z OR GV ER B RED ING EN KW A LI T EIT IN B EL EI D

Hoeveel wilt u besparen op uw personeelsbeleid?

100-den doc’s personeelsbeleid als voorbeeldbeleid. Online toegang, offline gebruiken. 100% CAO PO actueel, 100% compleet. CAO - PO Profiteer en bespaar!

Actueel!

www.schoolsupport.nl/pbonline >

Zorg voor een stabiele basis in uw school met aandacht voor zorg en professionaliteit!

Alles-in-één voor uw personeelsbeleid?

���p�! 57

56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 57

10/01/11 13:52


Z OR GV ER B R ED IN G E N K W ALI TE IT IN BEL EI D

58

voor directeuren én coördinatoren

De relatie met de ouders is méér dan het houden van een ouderenquete! Vijf aandachtsgebieden en stappenplan

o

rt

w

ww

.sc

hoo

lsupport.nl

Sc

ho

ol

su

p

p

©

Relatie

ISBN 9789

08664054

met de

goed vooouders, r elkaar

6

Deze cd-ro m hoor is een locat t bij ielicentie de praktijkmap woord met deze voor één nodig om lfde naam scho . De cd-ro scholen de cd-rom te activol. Bij installatie van deze m lfde licen eren. Gebruik is een wachtdoor tie is niet toegestaanmeerdere . | ABIMO

cd-rom

bij goed

voor elkaar

.indd

UITGEVERIJ

1

08-01-2009

11:55:20

Het praktijkprogramma Relatie met de ouders, goed voor elkaar helpt basisscholen om op een zeer professionele, tijdbesparende en kwaliteitsbewuste manier het contact met ouders vorm en inhoud te geven en de inspectie van het onderwijs te laten zien hoe u ‘zich op de hoogte stelt van de verwachtingen, ideeën van ouders’. De auteurs en schooladviseurs Duco Creemers en Thijs Radersma, ook bekend van de uitgaven Zorgverbreding, Goed voor Elkaar en Handreiking Relatie met de ouders, goed voor elkaar schoolplan 2007-2010, helpen scholen met een uitgebreide handleiding, een handig stappenplan om de relatie met ouders te ontwikkelen en verbeteren. Bovendien uitgebreide digitale mogelijkheden om ouderenquêtes op te stellen, (digitaal) af te nemen en de resultaten ervan in beeld te brengen. Daarmee spaart de school hoge kosten voor enquêteverwerking uit! U krijgt een flexibel softwareprogramma in handen voor ouderenquêtes, dat u simpel aanpast aan uw wensen, digitaal of op papier kunt inzetten, digitaal kunt verwerken en waarmee u de resultaten van de enquête zélf met staaf- en taartdiagrammen in beeld kunt brengen. Ook de verwerking van de gegevens, de analyses en rapportages worden door de handige software gegenereerd. U heeft dus een ouderenquête beschikbaar die snel en zonder hulp van derden uitgevoerd kan worden. Bestelcode PRF01

Duco Creemers Thijs Radersma

© Brebca - Fotolia.com

Zorg voor een stabiele basis in uw school met aandacht voor zorg en professional i t e i t !

Z O R GVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID

programma om de kwaliteit van de relatie met de ouders ‘goed voor elkaar’ te krijgen en te houden

| ABIMO UITGEVERIJ

PRF01 relatie met de ouders.indd1 1

28-11-2007 11:11:46

De aanleiding voor deze uitgave Voor het realiseren van goed onderwijs is een goede relatie met de ouders/verzorgers van wezenlijk belang. Vandaar: - dat voor de meeste scholen deze relatie een belangrijk onderwerp is bij de zorg voor kwaliteit; - dat bij het beoordelen van de school door de Inspectie van het Onderwijs de mening van de ouders een belangrijke rol speelt; - dat in het (nieuwe) beleid van het ministerie (denk aan de herijking van de zorg) de mening en de rol van de ouders steeds nadrukkelijker naar voren komt. Het gebruik van de software In het digitale programma is aangegeven wat voor alle scholen van toepassing is. Daarnaast kunt u schoolspecifieke zaken aanvinken en zonodig ook nog zelf items toevoegen. Het programma is dus bruikbaar voor álle scholen. Omdat in het kader van kwaliteitszorg en de inspectiebezoeken de taak ‘zich op de hoogte stellen van de verwachtingen, ideeën van ouders’ heel belangrijk is, is deze taak in het programma zeer gedetailleerd en goed uitgewerkt (rubriek 5).

Verwacht:

PLUSONDERWIJS PO Online

Schoolsupport werkt aan de uitgave Plusonderwijs PO Online. Een uitgave i.s.m. met Inge Slaats van Kikidio Veldhoven. Haar enorme ervaring met hoogbegaafde leerlingen en leermiddelen voor deze kinderen is voor Schoolsupport een belangrijke bron van kennis en inspiratie. Zij kiest voor verrijken, verdiepen én verbreden. De afgelopen jaren heeft ze 100-den leermiddelen van een beoordeling voorzien en hoofdstukken vol geschreven over het werken met (hoog) begaafde leerlingen. Schoolsupport brengt Plusonderwijs PO Online uit als een online databank met een overzichtelijke structuur, zoekfuncties en de mogelijkheid om (delen van de inhoud) te downloaden voor eigen gebruik. Die is nooit af en altijd wordt er weer informatie aan toegevoegd. Binnenkort is de volledige inhoudsopgave beschikbaar, wordt de databank gevuld en kunt u een licentie aanschaffen! Verwachte verschijning: april 2011.

Het programma heeft vijf rubrieken om de relatie met ouders inhoud te geven: 1 ouders informeren over de school 2 ouders informeren over hun kind(eren) 3 ouders betrekken bij de school 4 formele contacten tussen ouders en school 5 zich op de hoogte stellen van de verwachtingen, ideeën en meningen van ouders (het enquêteren onder ouders) Het programma bevat een stappenplan om heel gemakkelijk en vlot de bestaande relatie van de school met de ouders/verzorgers: - in beeld te brengen, - zo nodig te verbeteren en - waar hij goed is, goed te houden. In de map staan suggesties en tips (met voorbeelden!) bij het stappenplan.

Voor bovenschoolse organisaties en samenwerkingsverbanden is er een kortingsregeling: vanaf 3 scholen 5% vanaf 5 scholen 7% vanaf 10 scholen 10% vanaf 25 scholen 15% Elke school ontvangt een eigen praktijkmap, met software (inclusief – na registratie – online software updates gedurende het eerste jaar) voor de eigen brinlocatie.

Op www.schoolsupport.nl/relatiemetouders vind je...

Relatie met de ouders, goed voor elkaar PRF01

Map Relatie met de ouders, incl. netwerksoftware

89,50

OP DE HOOGTE BLIJVEN? De leermiddelenontwikkeling staat nooit stil. Een catalogus als deze is morgen alweer verouderd. Schoolsupport brengt met regelmaat de Schoolsuppoost uit, haar digitale nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven, ga dan naar www.schoolsupport.nl/nieuwsbrief. Laat uw mailadres achter en neem direct een kijkje in het nieuwsbrief-archief. Jaarlijks verschijnen er ook enkele papieren edities van de Schoolsuppoost.

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 58

10/01/11 13:52


Z O RGVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID voor groep 4–7 en speciaal onderwijs

Boffin Boy boeit, motiveert en stimuleert!

AK

K E L IJ K L E Z

R OTSMANNEN

Zullen Boffin Boy en Chika omkomen van de honger? En opgegeten worden door larven? Of kunnen ze de aarde redden?

Auteur: David Orme Illustrator: Peter Richardson

EN

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slaapproblemen.

26/11/10 14:51

AK

K E L IJ K L E Z

8 O FF i N 8 O Y EN DE

Illustrator: Peter Richardson

David Orme heeft zoveel boeken geschreven dat je ze nauwelijks nog kunt tellen. Hij schrijft gedichten, verhalen en non-fictie. Als hij niet schrijft, reist hij door Engeland. David treedt veel op en geeft schrijfworkshops.

EN

K E L IJ K L E Z

EN HET

WOUD VAN DE NINJA

EN

Avontuur www.stichtingmakkelijklezen.nl

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slaapproblemen.

Covers nl.indd 12-13

AK

8 O FF i N 8 O Y Auteur: David Orme Illustrator: Peter Richardson

David Orme heeft zoveel boeken geschreven dat je ze nauwelijks nog kunt tellen. Hij schrijft gedichten, verhalen en non-fictie. Als hij niet schrijft, reist hij door Engeland. David treedt veel op en geeft schrijfworkshops.

www.stichtingmakkelijklezen.nl

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slaapproblemen.

26/11/10 14:51

“Door de humor en de vele mooie tekeningen is Boffin Boy erg geschikt voor kinderen die graag beeldverhalen lezen. En voor iedereen die niet zo graag of goed leest!”

Avontuur

Covers nl.indd 10-11

DENINJA ENDE

Wu Pee heeft zich aangesloten bij de bende van de Ninja. Politiechef Hangboe, heeft hem betrapt met een CCTV-camera. Op de foto zie je dat de schurken een vrachtwagen vol goudstaven beroven. Klopt dit wel? Heeft Wu Pee zich echt aangesloten bij een bende? Boffin Boy ontdekt dat Rode Wolf ook bij de bende hoort. Hij vreest dat het probleem Auteur: David Orme niet simpel is. Kan Boffin Boy ervoor zorgen dat Illustrator: Peter Richardson het gemene plan van Rode Wolf mislukt?

“Door de humor en de vele mooie tekeningen is Boffin Boy erg geschikt voor kinderen die graag beeldverhalen Auteur: David Orme lezen. En voor iedereen die niet zo graag of goed leest!”

K E L IJ K L E Z

EN HET

T EMPELS VA N M AR S

SPEURTOCHT NA AR WIJSHEID

AK

De slimme jongen Rick dertien. Hij Shaw is leest veel over natu en techniek ur . En redden. Als hij wil de wereld Boffin Bo y!

8 O FFWi NOUD8VANO Y

Kunnen de vreemde mannen met hun fantastische ruimteschip onze helden helpen? Of zal de Aarde vernietigd worden?

www.stichtingmakkelijklezen.nl

26/11/10 14:51

8 O FF i N 8 O Y

9 789086 642601

9 789086 642595

Boffin Boy en Wu Pee vinden op de planeet Mars een heel oud gebouw. Met daarin overleden Marsbewoners, denken ze. Maar het zijn géén Marsbewoners. En ze zijn ook niet dood...

EN

Avontuur

De slimme jongen Rick dertien. Hij Shaw is leest veel over natu en techniek ur . En redden. Als hij wil de wereld Boffin Bo y!

EN DE

T EMPELS VAN M ARS

M

M

David Orme heeft zoveel boeken geschreven dat je ze nauwelijks nog kunt tellen. Hij schrijft gedichten, verhalen en non-fictie. Als hij niet schrijft, reist hij door Engeland. David treedt veel op en geeft schrijfworkshops.

8 O FF i N 8 O Y

Covers nl.indd 9

M

“Door de humor en de vele mooie tekeningen is Boffin Boy erg geschikt voor kinderen die graag beeldverhalen lezen. En voor iedereen die niet zo graag of goed leest!”

EN

8OFFIN 8OY EN HET WOUD VAN DE NINJA

Kan Boffin Boy Wu Pee bevrijden voordat hij zich dood verveelt? Is er iemand die de geheime code uit het verleden kan kraken?

K E L IJ K L E Z

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slaapproblemen.

8OFFIN 8OY EN DE TEMPELS VAN MARS

Wu Pee is altijd op zoek naar wijsheden uit het verleden. Ook al moet hij die stelen uit de geheime bieb. Maar de beroemde Drie Meiden willen die wijsheid ook. Zij houden Wu Pee gevangen.

8OFFIN 8OY EN DE SPEURTOCHT NAAR WIJSHEID

De slimme jongen Rick dertien. Hij Shaw is leest veel over natu en techniek ur . En redden. Als hij wil de wereld Boffin Bo y!

EN DE

AK

www.stichtingmakkelijklezen.nl

Covers nl.indd 6-7

SPEURTOCHT NAA R WIJSHEID

Auteur: David Orme Illustrator: Peter Richardson

David Orme heeft zoveel boeken geschreven dat je ze nauwelijks nog kunt tellen. Hij schrijft gedichten, verhalen en non-fictie. Als hij niet schrijft, reist hij door Engeland. David treedt veel op en geeft schrijfworkshops.

www.stichtingmakkelijklezen.nl

Covers nl.indd 5

EN DE

DODELIJKE ZWERM

Avontuur

www.stichtingmakkelijklezen.nl

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slaapproblemen.

De wereld lijkt 180 graden gedraaid te zijn binnen de opinie tegenover strips. De functies die strips tegenwoordig vervullen zou de pedagogen uit de jaren 50 doen gruwen. Zelfs literaire werken zijn niet meer heilig voor het medium dat zo toegankelijk is voor alle lezers. Wereldschokkende gebeurtenissen zijn niet veilig voor de potloden van de stripauteurs. Toch valt er enige twijfel te bespeuren. Er klinkt nog steeds kritiek, zei het veel minder, uit de hoek van de tegenpartij.

8 O FF i N 8 O Y

“Door de humor en de vele mooie tekeningen is Boffin Boy erg geschikt voor kinderen die graag beeldverhalen lezen. En voor iedereen die niet zo graag of goed leest!”

Avontuur

8 O FF i N 8 O Y

8

De slimme jongen Rick dertien. Hij Shaw is leest veel over natu en techniek ur . En redden. Als hij wil de wereld Boffin Bo y!

Mevrouw Wiggins EN DEis aangevallen door grote moordinsecten. Alleen Chika is dapper genoeg om, samen met Boffin Boy, uit te zoeken wat er aan de hand is. Ze komen in een heel gevaarlijke vulkaan terecht.

M

EN M

M

8

David Orme heeft zoveel boeken geschreven dat je ze nauwelijks nog kunt tellen. Hij schrijft gedichten, verhalen en non-fictie. Als hij niet schrijft, reist hij door Engeland. David treedt veel op en geeft schrijfworkshops.

Avontuur

9 789086 642618

EN DE

IJKE DODEL RO E i N MCK OMY O FFZWER 9 789086 642625

9 789086 642632

9 789086 642588

De Rotsmannen zijn een nieuwe rage. Elk kind wil er een hebben. Als je een Rotsman beu bent, sluit je hem aan op je computer. Dan verandert hij in een andere Rotsman. Maar Rode Wolf, een vijand van Boffin Boy, heeft een heel ander plan. Auteur: David Orme Zal hetIllustrator: Boffin Boy Peter lukkenRichardson om het plan van Rode Wolf te laten mislukken? Kan hij de kinderen redden?

8 O FF i N 8 O Y

“Door de humor en de vele mooie tekeningen is Boffin Boy erg geschikt voor kinderen die graag beeldverhalen lezen. En voor iedereen die niet zo graag of goed leest!”

David Orme heeft zoveel boeken geschreven dat je ze nauwelijks nog kunt tellen. Hij schrijft gedichten, verhalen en non-fictie. Als hij niet schrijft, reist hij door Engeland. David treedt veel op en geeft schrijfworkshops.

K E L IJ K L E Z

EN DE

IJsgro tten VA N P LU TO

“Door de humor en de vele mooie tekeningen is Boffin Boy erg geschikt voor kinderen die graag beeldverhalen lezen. En voor iedereen die niet zo graag of goed leest!”

AK

De slimme jongen Rick dertien. Hij Shaw is leest veel over natu en techniek ur . En redden. Als hij wil de wereld Boffin Bo y!

EN DE

8OFFIN 8OY EN DE DODELIJKE ZWERM

Boffin Boy test zijn nieuwe ruimteschip. Wu Pee reist mee. Op Pluto vinden zij een vreemd ruimteschip. Dat zit muurvast in de ijsgrotten. En er zijn vreemde wezens in het schip. Boffin Boy is verrast: hij kent deze mannen. Kan Boffin Boy iedereen veilig naar buiten leiden voordat ze doodvriezen in de ijsgrotten? Of is hij deze keer niet slim genoeg?

8 O FF i N 8 O Y O Y iN 8 O FF 8ROTS MANNEN

8OFFIN 8OY EN DE ROTSMANNEN

De slimme jongen Rick dertien. Hij Shaw is leest veel over natu en techniek ur . En redden. Als hij wil de wereld Boffin Bo y!

EN DE

IJsgro tten VAN P LUTO

8OFFIN 8OY EN DE IJSGROTTEN VAN PLUTO

8 O FF i N 8 O Y

26/11/10 14:52

Makkelijk lezen met de stripheld Boffin Boy. Het valt niet altijd mee om zwakke of onwillige lezers aan het lezen te krijgen. Boffin Boy lukt dat vaak wel. De strakke beeldverhalen op avi M4, E4 tm E5 zitten vol maffe karakters en fantasierijke plots die de jonge lezers blijven boeien tot het eind. Rick Shaw speelt de hoofdrol in de verhalen van Boffin Boy. Hij is een 14-jarige whizzkid die alles weet over computers en wetenschap. Zijn vaardigheden gebruikt hij om het kwaad te bestrijden. In tegenstelling tot normale strips is er rekening gehouden met de woordkeuze en woordenschat. De verhaallijn zit logisch en helder in elkaar. Een overzichtelijke lay-out is het halve werk De boeken zijn in een handig formaat opgemaakt. In de lay-out is rekening gehouden met lettertype en -grootte. De verhouding tussen tekst en beeld is zeer overzichtelijk. De gele achtergrond van de tekstballonnen en bijschriften helpt dyslectische kinderen met

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slaapproblemen.

Covers nl.indd 14-15

26/11/10 14:52

26/11/10 14:52

het beter lezen en begrijpen van de tekst. De illustraties zijn levendig en kleurrijk. De manga tekenstijl is bij veel kinderen populair en kennen ze van tv (o.a. Pokémon, Totally Spies, Dragon ball Z). Geschikt voor kinderen vanaf groep 4/5 en voor leeszwakke leerlingen in groep 6/7. Uitgevoerd in boekformaat en aantrekkelijk opgemaakt. Alle leesboeken Boffin Boy zijn voorzien van het Keurmerk Makkelijk Lezen! Op www.schoolsupport.nl/boffinboy vind je...

Boffin Boy

Makkelijk lezen serie * 16 x 21 cm * geheel in kleur * 36 blz BOF11 BOF12 BOF13 BOF14 BOF15 BOF16 BOF01

Boffin Boy en de ijsgrotten van Pluto, 5st. Boffin Boy en de tempels van Mars, 5st. BB en het woud van de Ninja, 5st. Boffin Boy en de speurtocht naar wijsheid, 5st. Boffin Boy en de dodelijke zwerm, 5st. Boffin Boy en de rotsmannen, 5st. Boffin Boy redt! Serie 1 6-dl

Stripcultuur: hoe er tegenwoordig over strips gedacht wordt

34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 49,50

De horizon verbreden: oude en nieuwe mogelijkheden en toepassingen Inmiddels is er van de twijfelende houding tegenover strips op basisscholen, in 1949 opgeroepen door minister Rutten, niets meer te bekennen. In 2005 gebeurde het omgekeerde toen de regering besloot dat er 200.000 exemplaren van een educatieve strip verspreid moesten worden. Terwijl er vroeger met afschuw werd gekeken naar de slechte invloeden van strips op het taalgebruik en de woordenschat van jongeren, worden strips tegenwoordig veelvuldig gebruikt in het taalonderwijs. Strips laten jongeren bijvoorbeeld eenvoudig kennismaken met vreemde talen. Leerlingen kunnen de woorden eenvoudig in een context plaatsen door de aanwijzingen in de beelden. Dit is vooral een voordeel wanneer de leerling al bekend is met de stripserie in zijn eigen taal. Voor eventuele rampzalige gevolgen op taalkundig gebied hoeven pedagogen niet meer te vrezen. In 1993 is er uit een onderzoek van de Journal of Child Language gebleken dat een kind in een stripboek maar liefst twee keer zoveel nieuwe woorden leest als in het gemiddelde kinderboek. Het stripboek lijkt zelfs de educatieve waarde van een gemiddelde conversatie met een volwassene voorbij te streven, want een kind leert in een stripboek maar liefst vijf keer zo veel nieuwe woorden. Het is dan ook niet verrassend dat uit onderzoek gebleken is dat striplezers bij de betere studenten behoren. Daarnaast kan volgens de Finse website World Comics vrijwel ieder onderwerp, idee of feit in een strip worden uitgelegd. Zij noemen de ‘acht sterktes van strips’. Daar staan ook de vier functies die strips kunnen hebben in de klas toegelicht: toegankelijk maken van onderwerpen, motiveren, serieuze thema’s openen en het zogeheten ‘remedial teaching’. Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl

Zorg voor een stabiele basis in uw school met aandacht voor zorg en professionaliteit!

Makkelijk lezen met lage AVI

groep 5-8 en speciaal onderwijs

Spannend en makkelijk: de Kokkelreeks Johan Struik

Slotgeheim Met tekeningen van Marijke Munnik

Met tekeningen van Irene Goede

Kokkelreeks

De boekjes uit de Kokkel-reeks slepen je mee in een spannend avontuur! De boeken (die zich kenmerken door lage avi) zijn zeer geschikt voor dyslectische kinderen en oudere leerlingen met een leesachterstand. De Kokkel-reeks is pas uitgebreid met twee nieuwe titels (verdeeld over verschillende AVI-niveaus)! Kijk voor korte flapteksten van de nieuwe titels (en alle vorige) op www.schoolsupport.nl. De Kokkelreeks is te bestellen als gehele serie , maar ook alleen de laatste drie (nieuwe) delen zijn te bestellen. Boeken in de Kokkel-reeks zijn in het kort: stoer en spannend, leuk om te zien, niet kinderachtig, makkelijk om te lezen.

Op www.schoolsupport.nl/kokkels vind je...

Kinderboekenweek TIP! Speciaal voor leeszwakke leerlingen in de Kinderboekenweek was Kijk naar jezelf geschreven. Deze boektitel werd bovendien geselecteerd als kernboek door de CPNB!

KOK01 KOK02 KOK03 KOK04 KOK05 KOK06 KOK07 KOK08 KOK09 KOK10 KOK11 KOK12 KOK13 KOK14 KOK15 KOK16 KOK17 KOK18 KOK19 KOK52 KOK55 KOK58 KOK60 KOK61 KOK63 KOK90

Kokkel1-Schat in de Biesbosch Kokkel2-Storm in het bos Kokkel3-Eiland in zicht Kokkel4-Dure rommel Kokkel5 - Stoere Koos Kokkel6 - Juf vermist Kokkel7 - Ren, Vos! Ren! Kokkel8 - Waar is Sjakie? Kokkel9 - Stiekem op stap Kokkel - Dekke danst Kokkel - Verstopt! Kokkel - Slotgeheim Kokkel - Bats boem baf! Kokkel - Wat praat je? Kokkel - Een vlieg op je vork Kokkel - Pasta met slagroom Help! De meester is een vreet Help! Ze jatten de dikke dame Kokkel - Kijk naar jezelf Kokkel-delen 7/8/9, serie 3ex. Kokkel-delen 10/11/12, serie Kokkels, deel 13 en 14 Kokkel-reeks, deel 15 t/m 17 Kokkel-reeks, 15 uit 17 delen Kokkel-reeks, 17 uit 19 delen DVD Dekke danst

12,95 12,95 12,95 2,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 35,00 35,00 24,50 35,50 175,00 199,00 12,50

Z OR GV ER B RED ING EN KW A LI T EI T IN B EL EI D

Lizzy van Pelt

Ren, Vos! Ren!

BEZOEK ONS INFORMATIECENTRUM Schoolsupport beschikt over een eigen informatiecentrum in Noordhorn (Groningen). Hier liggen meer dan 700 leermiddelen van Schoolsupport, Abimo en Schubi ter inzage. Deze ‘showroom’ staat schoolteams, rt-ers, ab-ers, directeuren en ib-ers vijf dagen per week ter beschikking. Bezoek graag na afspraak. Mail naar info@schoolsupport.nl of bel 0594 500145.

*kijk voor een overzicht van álle 14 boektitels op www.schoolsupport.nl

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 59

59 10/01/11 13:53


Z O R GVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID

3 7 10

3

tot 10 -3 kenen

20 4 1

12

20

16

20

8

20

13

20

7

20

13

20

12

20 20

Hoofdrekenen tot 20 - 4

www.schoolsupport.nl

20 1

5

20

3

20

02A

1 0

7

18A

7 1 5

3

9

5 2

3 2

7

1

10 en reken

9 1

Hoofd

5

3

4

0

7 1 tot 10

7

6

9

9

01A

7 2

6 1

8

4 1

4 5

7 2 64 12 7

9 6 1

8 0

2 2

1

17A

0 5

2

1

1

4

10 en tot reken

2 2

Hoofd

6 7 1

7 2

Hoofdrekenen tot 10 - 1

2 0 4 21 5 7 8 4 2 8 7 1 5 6 1 7 0 2 3 1 1 1 9 10 5 1 10 8 1 99 5 2 3 4 1 6 7 3 1 6 8 2 1 1 7 2 9 7 18 1 0 1 4 10 9 6 2 8 1 1 0 7 6 3

1

8 1 3

2 1 9 1 10

5 1

0, 1 of 2 erbij en eraf (antwoorden)

Reken uit, vul in, teken een kring om

Groep

6

Groe

n

en) twoordkleur in! ij (an en 1 erb uit, vul in

Reke Naam

Naam

0 1

Klas

1

9

3

8

het goede antwoord en kleur in!

2

10

6

Score

5

7

4

4

9

6

2

5

3

10

8 10 2

4 3

8

5 1

6

3 1

10 0

4 12 4

6

6 85 15 1

1

0, 1 of 2 erbij en eraf (antwoorden)

0 0 41 2

kleur in!

10 9 1

3 1 Reken uit, vul 2 in, teken een kring om het goede antwoord en

10

9 4 2

8 1

Klas

3 1

Groep

1 1

6 8

5 1

7 1

n

Reke

Naam

Hoofdrekenen tot 10 - 1

6

10 4 0

5

0

4

2

0 1 5

9 6

8

7

3

Score

e Scor Klas

p Groe

en) twoordkleur in! ij (an en 1 erb uit, vul in

Naam

e Scor Klas

15

6

11

8

12

14

4

9

13

Op www.schoolsupport.nl/raakhoofdrekenen vind je...

18

20

14

11

20 14

4

19

20

9

20 20

8

7

13

6

17

4

11

16

9 5

Hoofdrekenen tot 20 - 4

20

5

visuel in houd

01 02 1 erbij 03 04 1 eraf 05 06 1 erbij en eraf 07 08 2 erbij 09 10 2 eraf 11 12 2 erbij en eraf 13 14 0, 1 of 2 erbij 15 16 0, 1 of 2 eraf 17 18 0, 1 of 2 erbij en eraf 19 20 makk elijke kettin gopgaven 21 22 makk : 0, 1 en 2 elijke kettin erbij gopgaven 23 24 makk : 0, 1 en 2 elijke kettin eraf gopgaven 25 twee : erbij en tal kaart: eraf 0, 1 en 2 26 twee erbij en eraf tal kaart: 0, 1 en 2 27 twee erbij en eraf tal kaart makkelijke 28 twee kettingopg tal kaart aven: erbij makkelijke en eraf kettingopg aven erbij en eraf Overzicht beschikbar e titels Hoof #1 erbij drekenen en eraf 0, tot 10 1, 2 #2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij #3 erbij en eraf tot en eraf 3, 10, aanvu 4, 5, aanvu llen tot 10 llen tot 10, gemengde opgaven tot 10

EXT RA OEF EN EN

RA

N

visue

AK !

le wa arn

eming

#3

m

l

n

h

e

t

o

u

f

b

d

r

s

f

b

m

e g

i

e

d

t

Zie je hier één, twee of drie dezelfde plaatjes?

Zoekplaatjes

Antwoorden

titel RAAK! Reken en concept Michael Junga tot 10 #1 redactie Mieke van den Heuve omslag l [Bureau HW] Marino Pollet [Schoolsuppo uitgever Schoolsuppo rt] rt, www.schools distributie België: Abimo upport.nl Uitgeverij, www.abimo.n et © Schoolsuppo rt – Alle rechte die beschi n voorbehoude kt over een n, m.u.v. kopieerlicenti e voor de instelli de rechthebbende gebruiker ng.

Zie ik

Groep

dubb

Stre ep Teke de figur n deze en figur waar je en in er de vakjsteeds twee es. van

el? 3

Klas Score ziet

door . Je

houd

t vijf

figur

en over .

n m r r

o

u

t

u

k

o

r

m s

Raak Rekenen

De letters van de juiste antwoorden vormen samen een woord:

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

h b

ARTIKELCODE TKR02

tot 10 Hoofdrekenen kbare titels Overzicht beschi len tot 10 eraf 0, 1, 2 tot 10, aanvul #1 erbij en erbij en eraf n tot 10 gde opgave eraf 0, 1, 2, 3, #2 erbij en len tot 10, gemen eraf 3, 4, 5, aanvul #3 erbij en

Score

Naa

Plaatjesraadsel 1 drie

07 08 2 erbij 09 10 2 eraf en eraf 11 12 2 erbij of 2 erbij 13 14 0, 1 of 2 eraf 15 16 0, 1 eraf of 2 erbij en 1 en 2 erbij 17 18 0, 1 opgaven: 0, lijke ketting 1 en 2 eraf 19 20 makke opgaven: 0, lijke ketting en eraf 21 22 makke opgaven: erbij lijke ketting 23 24 makke 2 erbij en eraf l kaart: 0, 1 en 25 tweeta 2 erbij en eraf en eraf l kaart: 0, 1 en opgaven: erbij 26 tweeta lijke ketting makke en eraf l kaart opgaven erbij 27 tweeta lijke ketting l kaart makke 28 tweeta

Klas

Groep

Naam

twee

01 02 1 erbij 03 04 1 eraf en eraf 05 06 1 erbij

RAR01 RAR02 RAR03 RAR04 RAR11 RAR12 RAR13 RAR14 RAR15 RAR16

uppo

rt.nl

384 sommen per kopieerblok * A4 * 32 p. * incl. antwoorden * incl. kopieerlicentie * extra: ook als printboek online 09

ools

Visuele Waarneming - 3 Visu

t - www .sch

ele Waa

rnem

3

olsu

ppor

ing -

3/08/10

Scho

en tot 10 #1 RAAK! Reken titel Michael Junga l [Bureau HW] concept den Heuve rt] Mieke van redactie [Schoolsuppo t.nl Marino Pollet www.schoolsuppor omslag et rt, www.abimo.n Schoolsuppo uitgever Uitgeverij, de gebruiker België: Abimo rechthebben 2 distributie n, m.u.v. de ODE TKR0 voorbehoude ARTI KELC instelling. rt – Alle rechten e voor de lsuppo © Schoo kopieerlicenti kt over een die beschi

d 11

ing # ENE 1 EXT RA OEF

www.schools upport.nl

OOG-HAND COÖRDINATIE #1

raak covers.ind

e waa rnem

OOG-HAND coördinatie #2

inhoud

De RAAK! serie in overzicht De RAAK! serie is volop in ontwikkeling. Er verschijnen de volgende series: - RAAK! Rekenen: 8 delen verschenen, 16-20 delen in voorbereiding (tot 100, tafels, delen e.d.) - RAAK! Visuele Waarneming: 4 delen gereed, - RAAK! Oog-Hand coördinatie: 4 delen gereed, - RAAK! Taal: in voorbereiding

EXT RA OEF EN EN

AK !

RAAK!

N

upport.nl

2

10 -

en tot

reken

Hoofd

U kunt de werkbladen en tweetal kaarten inzetten op de volgende manieren: - als oefenmateriaal voor de hele groep - als extra oefenmateriaal voor individuele kinderen (meer van hetzelfde, meer van een andere aanpak) - bij de RT - voor thuiswerk

ENE EXT RA OEF

RA

www.schools

In elk kopieerblok van RAAK! Rekenen zit bovendien altijd een serie tweetalkaarten: voor speelse oefeningen met ‘tweetal hoofdrekenen’.

Veel oefening voor weinig in één kopieerblok Elke kopieerblok RAAK! Rekenen bevat 288 oefensommen, exclusief de tweetal sommen. Neem bijvoorbeeld de inhoud van RAAK! Rekenen tot 10-3. Het rekenthema is: erbij en eraf 0, 1 of 2. De inhoud omvat: - 12 werkbladen (met 24 oefenkaarten op A5), 24 RAAK! sommen per werkblad - 12 nakijkbladen (met 24 nakijkkaarten op A5) En extra: 4 tweetalkaarten, 24 sommen per kaart. RAAK! series worden aangeboden als betaalbare kopieerbloks. U stelt zo uw eigen oefenboeken voor de leerlingen die dit nodig hebben samen. De nakijkbladen kunt u desgewenst lamineren.

een

0 2 3

p

5 7

9

20 2

04

12/05/10 13:47

Hoofdre

0

3 1 5

Hoofdrekenen tot 10 - 2

10 4 1 5 1

3 1 2

7 3 2 2 4

Overzichtelijke inhoud en speciale tweetalkaarten

Score

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

5

3 7

tot 10 -3

2

6 9

kenen Hoofdre

6

10

15A

210 - 3 enen tot Hoofdrek

5 4

1 6 2

5

Schoolsupport -

5 2 7 8

9 3

16A

3

2 7

2 5

9

8 17A

5 3 8 4 3 1 9

5 9 3 64 7 3 4 4 8

8

13:46

raak covers.ind

Klas

12

6

12/05/10

d 1

Groep

5

3

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

7

6 2

7

www.schoolsupport.nl

18A

10 10 - 3

4 3

enen tot Hoofdrek

6

11 7

4 1

7 2

3 5 3 5 4

6 8

2

19

3

Schoolsupport -

3

1 6

9

8 5 6 9 43 9 4 0 10

3

8

10

5 10 7 8

10 8

1 9 10 2

4 7

1 8

3

5

2

8

9

4 8

3

4 69

10 7 3 5 4

2

89

2

)

7 1 8

7

8 9

1

4

8

2

9 7

8 3

6

15 0 14 0 0 5

10

6 5 5

2

5

0 2

6 4 5

0

) (antwo9 orden

6 5 5 5

3

tot 10

10 7 !

2

10 7

in en verbind

2

9

6 8

6

57

Klas Groep

4 5 9

Geme ngde opga Reken ven eraf uit, vul

6 0

4

7

2 10

5 1

8

Score

3

9

3 (antwo 6 orden

9 4Groep 5Klas

9

tot 10 !

een

2

in, teken uit, vul Reken Naam

Geme

in en verbind

Klas Groep

Naam

7 Geme 5ngde opgaven uit, vul eraf

10

9

4 6

3

2 0 3 10 -

2

4 1 2

en tot reken Hoofd

Reken

Score

7 2

1

5

3

101 21

3 1 6

1 3 5

Hoofdrekenen tot 10 - 2

1

3 1 4 09

1 4 1

3 6 8

10

9 7 1

1 2 4

3

4

10 7

8

5

9

6

6 4 4

7

3

4 10

1

Score

0

9

8

2

2

3 4 7

1 9

5

5 3

2 Naam

7

uit,

8

10 9 6

8

4

7

5

61 6

3

10 7 6

5

7

2

4 2

9 2 1 4 38 6

0 4

0 6 16 0

2

20 Hoofdreken 15en tot 10 - 1

1 ODE RAR0

642267 9 789086

12/05/10 13:46

1 2 1

5

2

Reken

Naam

2

j

in!

17A

8 41 2 5 2 2 2 4

0

8 7

en kleur

10n: erbi 3

1

vul in

opgave

n uit,

Ketting

1

Reke

4 Naam

10 -

4

2

8

0

3

7 1

7 7

6 4

n tot rekene

Scor

2 2e

Hoofd

6 1 2Hoofdrekenen tot 10 - 1 3

in!

1 2 2

erbij

en kleur

aven:

vul in

3 10 2 42 9 2 3 5 2 5

n uit,

2 5

Score

Klas Groep 10

0

8

2

6

4

3

3 Klas

7 5

10 5

4 1

Groe Hoofdrekenen tot 10 - 1 p

2 5 2 9 7 2 9 2 3 7 1 0 1 3

01A

7 2

5 10

orden) in! 10 (antwo eraf tot antwoord en kleur erbij en goede opgaven kring om het een Gemengde vul in, teken

18A

6

8 10 2

5

7

1

6

2

7

Scor

5 2

e

1

10 -

Hoofd

n tot rekene

10

9 en kleur in! het goede antwoord 8 1 1

3

2 1 9 1 10

orden) antwo20 tot 10 ( rd en kleur in! en eraf en erbij om het goede antwoo kring ngde opgav

02A

7

6

10

4

0

5

10

9 1

2 1

4

9

Naam

7

5

6

2

8

Score 3

1

Klas

5 1

6

0 1

Groep

6 2 0 4 21 5 7 8 0 85 15 1 4 1 5 8 1 4 2 8 7 1 10 1 4 2 6 8 5 6 1 7 4 0 2 3 1 2 2 0 0 41 2 6 3 10 0 3 4 1 1 6 1 9 10 5 1 10 7 7 35 4 9 8 1 99 5 2 3 1 4 9 5 6 1 7 64 12 2 1 6 Naam Groep Klas Score 7 8 Groep Klas Score 7 3 Naam 2 6 1 8 Tot 10 eraf T 2 1 1 7 2 9 7 Tot1810 eraf Reken uit, vul in en verbind! 1 5 9 1 10 Reken uit, vul in en verbind!6 Naam 1 4 0 1 4 10 9 3 0 9 6Groe 2 8 1 1 0 7 6 3 Ketting 7 2 9 3 2 1 9opg5 4 8 2p Klas 6 5 1 7 6 2 4 Reke 9 3 4

1

0

het goede antwoord en kleur in!

Reken uit, vul in, teken een kring om

5

9 6

8

7

3

Score

10

9 4 Klas

8 1

3 1

Groep

3 6 8

5 1

7 1

0, 1 of 2 erbij en eraf (antwoorden)

Score

2 Klas p

1 1

Groe

n Reke

n

0, 1 of 2 erbij en eraf (antwoorden)

.nl upport chools rt - www.s Schoo lsuppo

port.nl hoolsup - www.sc

Reken uit, vul in, teken een kring om

Schoolsupport - www www.schoolsupport.nl

upport

) rden in! (antwooen kleur 1 erbij uit, vul in

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

) rden in! (antwooen kleur 1 erbij uit, vul in

Schools

.nl chools upport

Naam

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

rt - www.s lsuppo Schoo

0

1

port.nl

Reke Naam

www.scho

hoolsup

Naam

nl olsupport. port Schoolsup

- www.sc

Score

lsupport.nl ort - www.schoo

upport

Klas

Schoolsupp

Schools

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

p

www.scho

Groe

Schoolsup port -

0

lsupport.nl

4

ort - www.schoo

2

Schoolsupp nl olsupport.

13 0

03

antwoorden achterkant

0 7

g

0 9

0 8

nl upport. chools t - www.s

17 0

Erbij en eraf met tientaloverschrijdin

10 - 1

Ik vraag. Weet jij het antwoord??

4

12 0 Hoofdrekenen tot

DBGM 202008008022.3 suppor

2

208 1

2 1

26

School

icentie Alle rechten over een kopieerl die beschikt

antwoorden achterkant

B2

3 1

15

14 9

g

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

3

20

nl

5

18 0

8 1

Werken met RAAK! als extra oefening Omdat de inhoud geleidelijk wordt opgebouwd in kleine stappen binnen één rekenthema (eerst sommen met ‘erbij’, dan met ‘eraf’, daarna gemengde opgaven en tot slot kettingopgaven) ontwikkelt het rekenen zich stap voor stap. U kunt bovendien zeer gericht volgen waar uw leerling(en) struikelen. Met de zelfcontrole worden kinderen bij de meeste werkbladen beloond: een werkelijk zeer motiverend onderdeel van deze aanpak: kleur je antwoord in en er ontstaat een mooi patroon.

raak covers.indd 2

8

upport.

9 789086 642274

13 0

chools

12/05/10

0 6

Erbij en eraf met tientaloverschrijdin

Ik vraag. Weet jij het antwoord?

Reken uit, vul in en kleur in!

203 1

10 1

t - www.s

RAR02

7

suppor

ARTIKELCO DE

16 0

20

5 8 16 13 4 9

School

rechthebbende gebruiker Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de voor de instelling. die beschikt over een kopieerlicentie

0 4

3

5

14 5

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

© Schoolsupport

13:46

0 5

5 7

1

15 0

8 6

12 6

Aanvullen tot 420

7

1 1

13 6

RAAK! Rekenen tot 10 #2 titel E RAR0 concept Michael Junga [Bureau HW] redactie Mieke van den Heuvel-Wink Marino Pollet [Schoolsupport] omslag 642267 9 789086 uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl www.abimo.net distributie België: Abimo Uitgeverij,

ARTIKELCODE RAR03

9 789086 642281

4 1

20

6

0 9 14 0

6 1

9

8 9

covers.indd 3

11

7 8

#3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10raak

9 1

7 1

17 0

11 8

9 8

Vouw het blad op de drie V stippellijnen en plaats het zo:

ARTI KELC

r rt bende gebruike © Schoolsuppo ouden, m.u.v. de rechtheb . voorbeh voor de instelling

1

Naam

5 1

7 1

0

0 3 11 0

9 5

Overzicht beschikbare titels en onderwrepen Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2 #2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf met 10, aanvullen tot 10

10 1

11 5

Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

3 1

6 9 2 en tot 1015#1 Hoofdreken 12

13 9

B1

en tot 10 #1 RAAK! Reken titel u HW] Michael Junga l-Wink [Burea concept den Heuve rt] Mieke van redactie [Schoolsuppo t.nl Marino Pollet www.schoolsuppor omslag et rt, www.abimo.n Schoolsuppo uitgever Uitgeverij, België: Abimo distributie

3

Aanvullen tot 20

14 17 7

14 7

REKENEN

8

1 9 Score

9

Reken uit, vul in en 2 kleur in!

8 7

6

6 1

Klas

13 16 7 5 15 11 4 3 14 17 6 9

tweetal kaart: erbij en eraf tot 10 tweetal kaart kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart kettingopgaven: erbij en eraf

2 1

8 8

28

Groep

8

15 6

27

1

Naam

1 1

11 3

26

titel RAAK! Rekenen tot 10 #3 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsuppo rt] uitgever Schoolsuppo rt, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net © Schoolsupport

4

2 1

8

5 1

11 6

Hoofdrekenen tot 20 - 3

n tot 10 Hoofdrekene en onderwrepen kbare titels Overzicht beschi len tot 10 eraf 0, 1, 2 met 10, aanvul #1 erbij en erbij en eraf n tot 10 eraf 0, 1, 2, 3, gde opgave #2 erbij en len tot 10, gemen eraf 3, 4, 5, aanvul #3 erbij en

en verbind!

3

12 8

25

kettingopgaven: eraf kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart: erbij en eraf tot 10

9 1

nen tot 10 #3

07 08 2 erbij 09 10 2 eraf en eraf 11 12 2 erbij of 2 erbij 13 14 0, 1 of 2 eraf 15 16 0, 1 eraf of 2 erbij en 1 en 2 erbij 17 18 0, 1 opgaven: 0, lijke ketting 1 en 2 eraf 19 20 makke opgaven: 0, lijke ketting en eraf 21 22 makke opgaven: erbij lijke ketting 23 24 makke 2 erbij en eraf l kaart: 0, 1 en 25 tweeta 2 erbij en eraf en eraf l kaart: 0, 1 en opgaven: erbij 26 tweeta ketting lijke en eraf l kaart makke opgaven: erbij 27 tweeta lijke ketting makke l kaart 28 tweeta

en verbind!

4 1

6 7

23 24

eraf met 10 aanvullen tot 10 en eraf met 10 kettingopgaven: erbij

Overzicht beschikb are titels en onderwre #1 erbij en eraf pen Hoofdrek enen tot 10 0, 1, 2 #2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf met 10, #3 erbij en eraf aanvullen tot 10 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengd e opgaven tot 10

!

7 9

n tot 10 #1

21 22

Hoofdrekenen tot 10 #2

Reken uit, vul in

Reken uit, vul in

01 02 1 erbij 03 04 1 eraf en eraf 05 06 1 erbij

Score

Klas

upport.nl

19 20

REKENEN

NEN

1 eraf

1 eraf

in houd

Hoofdrekene

17 18

Hoofdreke

Groep

Naam

Score

Klas

Groep

Naam

www.schools

tot 10 #1 Hoofdrekenen

ENING EXTRA OEF

RAAK!

5 8

rekenen

15 16

Hoofdrekenen tot 10 #3

13 14

www.schoolsupport.nl

11 12

Hoofdrekenen tot 10 #2

tot 10 eraf tot 10 erbij en eraf aanvullen tot 10

09 10

ARTIK ELCOD

ende gebruiker © m.u.v. de rechthebb voorbehouden, entie voor de instelling. Alle rechten over een kopieerlic die beschikt

Schoolsupport

www.schoolsupport.nl

07 08

rekenen

rekenen

tot 10 #1

0, 1, 2 of 3 erbij en eraf tot 10 erbij

05 06

tot 10 Hoofdrekenen onderwrepen bare titels en Overzicht beschik n tot 10 eraf 0, 1, 2 met 10, aanvulle #1 erbij en tot 10 erbij en eraf de opgaven eraf 0, 1, 2, 3, #2 erbij en n tot 10, gemeng eraf 3, 4, 5, aanvulle #3 erbij en

n tot 10 #1 RAAK! Rekene titel HW] Michael Junga Wink [Bureau concept den HeuvelMieke van redactie [Schoolsupport] Marino Pollet www.schoolsupport.nl omslag www.abimo.net Schoolsupport, uitgever Uitgeverij, België: Abimo distributie

0, 1, 2 of 3 erbij 0, 1, 2 of 3 eraf

03 04

REKE

EXTRA OEFENING

RAAK!

RAAK!

port.nl

REKENEN

RAAK

RAAK!

REKENEN

10 #1 Hoofdrekenen tot

Hoofdrekenen tot 10 #2

01 02

n tot 10 #3

01 02 3, 4 of 5 erbij 03 04 3, 4 of 5 eraf 05 06 3, 4 of 5 erbij en eraf 07 08 tot 10 erbij 09 10 eraf met 10 11 12 erbij en eraf met 10 13 14 gemengd e opgaven erbij tot 10 15 16 gemengd e opgaven eraf tot 10 17 18 gemengd e opgaven erbij en eraf tot 10 19 20 gemengd e kettingopgaven erbij 21 22 gemengd e kettingopgaven eraf 23 24 gemengd e kettingopgaven erbij en eraf 25 tweetal kaart gemengde opgaven: erbij en eraf tot 26 tweetal kaart 10 gemengde opgaven: erbij en eraf tot 27 tweetal kaart 10 gemengde kettingop gaven: erbij en 28 tweetal kaart eraf gemengde kettingop gaven: erbij en eraf

EXTRA OEFENING

in houd

07 08 2 erbij 09 10 2 eraf en eraf 11 12 2 erbij of 2 erbij 13 14 0, 1 of 2 eraf 15 16 0, 1 eraf of 2 erbij en en 2 erbij 17 18 0, 1 pgaven: 0, 1 jke kettingo en 2 eraf 19 20 makkeli pgaven: 0, 1 jke kettingo en eraf 21 22 makkeli pgaven: erbij jke kettingo 23 24 makkeli 2 erbij en eraf kaart: 0, 1 en 25 tweetal 2 erbij en eraf en eraf kaart: 0, 1 en pgaven: erbij 26 tweetal jke kettingo en eraf kaart makkeli pgaven: erbij 27 tweetal jke kettingo kaart makkeli 28 tweetal

1

inhoud

Hoofdrekenen

www.schoolsup

tot 10 #1

01 02 1 erbij 03 04 1 eraf en eraf 05 06 1 erbij

raak covers.indd

RAAK!

RAAK!

REKENEN

Hoofdrekenen

NEN

Hoofdrekene

rekenen

RAAK! inhoud

REKE

G

ENIN EXTRA OEF

EXTRA OEFENING

RAAK!

EXTRA OEFENING

G

RAAK! REKENEN

Het doel bij het (aanvankelijk) rekenen is dat kinderen op diverse manieren oefenen en sommen op eigen niveau maken. Met deze RAAK!-serie kopieerbloks vergroten kinderen het rekenkundig inzicht en trainen ze gemotiveerd de algemene hoofdrekenvaardigheden. Daarbij worden kinderen extra geprikkeld door met het uitgerekende antwoord altijd iets te doen (is ook de zelfcontrole!). Tenslotte wordt de stof weloverwogen in kleine stapjes aangeboden. Oordeel zelf dat RAAK! meer biedt dan vergelijkbare concepten als stenvert bloks en blokboeken! Bestel een serie met recht-van-retour! RAAK ! ENIN EXTRA OEF

ENING EXTRA OEF

13 8

RAAK! oefent, motiveert en beloont in kleine stapjes!

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

RAAK! Rekenen, uw keuze voor extra oefening?

RAAK!

Zorg voor een stabiele basis in uw school met aandacht voor zorg en professional i t e i t !

groep 2-4 en speciaal onderwijs

21:20

05

Raak Rekenen tot 10-1 Raak Rekenen tot 10-2 Raak Rekenen tot 10-3 Raak Rekenen serie 1-3 Raak Rekenen tot 20-1 Raak Rekenen tot 20-2 Raak Rekenen tot 20-3 Raak Rekenen tot 20-4 Raak Rekenen tot 20-5 Raak Rekenen serie 1-5

14,50 14,50 14,50 39,00 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 64,50

Met de RAAK series bieden we een stap-voor-stap concept met motiverend oefenmateriaal voor extra oefening en het ontwikkelen van goede basisvaardigheden bij jonge leerlingen. Daar horen ook de thema’s Visuele Waarneming en Oog-Hand coördinatie bij! De ontwikkeling van deze vaardigheden zijn van groot belang voor het leren lezen en rekenen. Naam

Opgaven

EXTRA OEFENEN

drie

twee

1

3

28

2

3

4

5

6

7

8

9

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

1

7 4 2 5

12

Visuele Waarneming - 3

9

05

1 6 8

2 eraf 2 erbij en eraf 0, 1 of 2 erbij 0, 1 of 2 eraf

Groep

A1

Score

Klas

Waar is mijn schaduw?

antwoorden achterkant

Zoek het cijfer bij de letter.

Visuele Waarneming - 1

0, 1 of 2 erbij en eraf makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 erbij

15

Naam

Vouw het blad op de drie stippellijnen en plaats het zo:

Naam

makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 eraf makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf

juiste Weet jij de 2 volgorde?

tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf

leis blokkenpa wordt het cijfers aan met volgorde in. In welke ? Geef het leis mooi getekend het blokkenpa en kleur

Groep Klas

Score

Uil

DBGM 202008008022.3

Teken de

1

tweetal kaart makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart makkelijke kettingopgaven erbij en eraf

uil na en

kleur hem

2

mooi in.

3

antwoorden achterkant

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2

i

e g

ARTIKELCODE TKR02

ing - 3

02

port - www.scho

Schoolsup

Waarnem

olsupport.n

olsupport.n port - www.scho

09

g-3

Visuele Waarnemin

Visuele

lsupport.nl

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

l

van de juiste De letters vormen antwoorden woord: samen een

ort - www.schoo Schoolsupp

o

r m s

l

t

u k

lsupport.nl

r

u

ort - www.schoo Schoolsupp

h b

ARTIKELCODE TKR02

6

titel RAAK! Rekenen tot 10 #1 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

n m r

o

5

3/08/10 21:20

d

e

t

4

#2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf tot 10, aanvullen tot 10 #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

b

m f

g-4

Visuele Waarnemin

Visuele

Schoolsup

een

4

8

Waar is mijn schaduw?

27

over.

9

ARTIKELCODE TKR02

s

r

d

7

3

ing #4

Visuele Waarneming - 4

Zoek het cijfer bij de letter.

vijf figuren

b

f

u

25

RAAK!

visuele wa arnem

A2

t

e

23 24 26

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt o over een kopieerlicentie voor de instelling.

raak covers.indd 11

6

4

bel? 3

10

7

h

n

l

Score

2

5

EXTRA OEFENEN

1

11 12 13 14 15 16

21 22 Groep

11

12

2

de

3

2 erbij

Op www.schoolsupport.nl/raakooghand vind je...

9

tweetal kaart makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart makkelijke kettingopgaven erbij en eraf

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

1 erbij en eraf

07 08

3

Streep

figuren uitgever Schoolsupport,Teken www.schoolsupport.nl deze figurenwaar je er steeds in de vakjes. twee van ziet door. distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net Je houdt

titel RAAK! Rekenen tot 10 #1 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

1 eraf

19 20

plaatjes?

Klas

g #1

2

of drie dezelfde

Zie ik dub Marino Pollet [Schoolsupport]

Op www.schoolsupport.nl/raakvisuelewaarneming vind je

Antwoorden

1

één, twee

RAAK! Rekenen tot 10 #1

den Antwoor omslag

#2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf tot 10, aanvullen tot 10 #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

1 erbij

03 04 05 06

17 18 Naam

Zie je hier

geel

5

#1 erbij en eraf 0, 1, 2

tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf

01 02

09 10

Naam

titel

blauw

6

tweetal kaart makkelijke kettingopgaven erbij en eraf

l 1 Junga adseMichael concept Zoekplaatjes Plaatjesra redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW]

Score

8

ing #3

#2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf tot 10, aanvullen Score tot 10 Klas Groep #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

0, 1 of 2 erbij en eraf makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 erbij

60

visuele waa rnemin inhoud

tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf

28

rood

6

27 28

26 27

geel

geel

ie #2

RAAK!

2 erbij en eraf 0, 1 of 2 erbij

0, 1 of 2 eraf 0, 1 of 2 erbij en eraf

visuele wa arnem

coördinat

EXTRA OEFENEN

makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 erbij makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 eraf makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf

25

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 10

makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 eraf makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf

RAAK!

OOG-HAND

RAAK!

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

blauw

9

25 26

2 eraf 2 erbij en eraf 0, 1 of 2 erbij 0, 1 of 2 eraf

EXTRA OEFENEN

1 erbij en eraf 2 erbij 2 eraf

blauw

rood

blauw

5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

g #1

1 erbij 1 eraf

05 06 07 08 09 10

rood

geel

rood

8

01 02 03 04

EXTRA OEFENEN

Klas

Streep de figuren waar je er steeds twee van ziet door. Je houdt vijf figuren over. Teken deze figuren in de vakjes.

4

2 erbij

#1

Groep

Zie ik dubbel? 3

7

1 erbij en eraf

07 08 09 10

Naam

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

1 eraf

COÖRDINATIE

www.schoolsupport.nl

1 erbij

03 04 05 06

Score

EXTRA OEFENEN

RAAK!

OOG-HAND inhoud

www.schoolsupport.nl

01 02

Klas

Zoek het cijfer bij de letter. Kleur de randen van de antwoorden met de juiste kleuren in.

RAAK!

visuele waa rnemin inhoud

Groep

Labyrinten

www.schoolsupport.nl

ZO R G V ER B R E DI N G E N K WAL ITE IT IN B EL EID

Visuele waarneming en oog-hand coordinatie in kleine stappen: dat is de kracht van RAAK VW en OH!

Waarnem

ing - 4

Raak Visuele Waarneming Visuele discriminatie is het vermogen om onderscheid te kunnen maken bij visueel aangeboden informatie. Kinderen leren al spelenderwijs nauwkeurig kijken, vergelijken en figuren ordenen. Visuele Waarneming omvat een uitgebreide serie kopieerbladen die gedifferentieerd en met kleine stapjes de prestaties in de visuele waarneming verbeteren. Kinderen worden uitgedaagd om steeds moeilijker opgaven te maken. De werkbladen zijn zowel klassikaal als individueel te gebruiken. 05

06

Oog-Hand coördinatie Het ontwikkelen van de oog-hand coördinatie is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van de fijne motoriek. Gerichte en permanente oefening in groep 1-4 of gerichte extra oefening is mogelijk. Het zoeken van een pad, natekenen, vloeiende bewegingen maken, patronen tekenen, sporen volgen en verschillen zoeken afmaken: allemaal middelen om gericht en systematisch te werken aan de oog-hand coördinatie. Naast vanzelfsprekend het speels oefenen met allerlei kleinmaterialen. Een schot in de roos!

Raak VW en Oog-Hand

14-28 oefenbladen per boek * incl. tweetalkaarten * A4 * incl. antwoorden * incl. kopieerlicentie * exta: ook als printboek online RAV01 RAV02 RAV03 RAV04 RAV09 RAH01 RAH02 RAH03 RAH04 RAH05

Raak Visuele Waarneming-1 Raak Visuele Waarneming-2 Raak Visuele Waarneming-3 Raak Visuele Waarneming-4 Raak Visuele Waarneming serie 1-4 Raak Oog Hand-1 Raak Oog Hand-2 Raak Oog Hand-3 Raak Oog Hand-4 Raak Oog Hand serie 1-4

14,50 14,50 14,50 14,50 51,50 14,50 14,50 14,50 14,50 51,50

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 60

10/01/11 13:54


voor groep 4-6 en rt

Wanneer automatiseren van basisvaardigheden tot 100 echt een probleem is? splitse

rden

1

print

Rekens

Rekensprint

al tot

20,

spro

voor rekenen tot 100

2

0

14

16

al tot

20,

erbij

=

t.nl

Oefenoverzicht

uppor chools

2 t/m 10

1

splitsen

16

8

3

support.nl

voor rekenen tot 100

Oefenoverzicht

0

3

Naam leerling: _____________________________________________________________________ Geboortedatum: ________________________________ Didactische leeftijd (DL): ____________ Groepsverloop: ____________________________________________________________________

9 14

5

School: ___________________________________________________________________________ Leerkracht: _______________________________________________________________________ Datum start oefenprogramma Rekensprint: ____________________________________________

Scores toetsen: •‰ CITO rekenen: data, toetsscores, vaardigheidsscores en niveau van de laatste 2 toetsen: Welke CITO

Datum

Toetsscore

Vaard.score

Niveau

1e

1

16

15

7

Downloadbaar in kleur en zw/w op schoolsupport.nl onder Service of via mijn.schoolsupport.nl

rint

Rekensp Reken

ort – www.school

14

en

lsuppo

1x2=

© Schoolsupp

25

. antwoord

1

rt –

www.s

Tafels van

4

12

tient

Rekensprint

4

9

over

8 7+ © Schoo

nl

10 – 9 =

0

8

1 2 27

n Rekensprint worden gebruikt? emediërend materiaal voor individuele leerlingen of kleine groepjes. remedial teacher, leerkracht, hulpouders, stagiaires, klassenassistenten, oudere ngen of door een combinatie van trainers. s, waarbij ouders met hun kinderen oefenen. st elke rekenmethode.

akke automatisering van het rekenen tot 100 is een van de belangrijkste oorzaken enproblemen en van uitval op de toetsen. sprint maakt het u gemakkelijk door alle noodzakelijke oefeningen kant-en-klaar bieden in korte en effectieve oefenmomenten. Ga zitten en start!

1

14

9

it bestaat de Rekensprint aanpak? ebreide handleiding, met ook: Diagnostische rekentoets in de handleiding. Instapschema. Toetsoverzicht, registratieformulier en ‘aftekenschema’. eekkaarten met telkens 4 oefenmomenten met exact beschreven automatiserings– ningen: tellen, getallen, sommen. oosjes met sprintkaartjes met daarop een som en op de achterkant de uitkomst én ewenste uitkomst in deelstappen.

100 z.o.

Rekensprint

– www.schoolsupport.nl

sommen tot

33 + 5 =

ng

int

Reke

automatiseren van basisvaardigheden

sprint is een 1 op 1 programma voor het automatiseren van basisvaardigheden kenen tot 100. Het is speciaal ontwikkeld voor alle leerlingen die automatiseringsmen hebben en daar met reguliere middelen niet vanaf komen. sprint oefent kort maar krachtig en leidt tot het automatiseren van de bewerkingen n, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 100 volgens één strategie. Daarnaast Rekensprint tellen en getalbegrip tot 100 en tot 1000. ogramma omvat 40 weekkaarten met elk 4 oefenmomenten van maximaal 15 n. De sprintkaartjes met daarop de sommen en op de achterkant de uitkomst (ook stappen) bieden veel mogelijkheden voor herhalen, verkorten en versnellen.

ie is Rekensprint geschikt? eren vanaf medio groep 4 met automatiseringsproblemen. eren met specifieke rekenstoornissen. eren met leerproblemen. bovenbouwleerlingen met zware automatiseringsproblemen.

nspr

1

2

2

8

2e

27

Toets CITO na volgen Rekensprint

•‰ Tempo Test Rekenen (TTR) van Teije de Vos (1 minuut per kolom), Pearson 1992:

9

Datum en DL

Score + en DLE

Score – en DLE

Score x en DLE

Score : en DLE

Score mix en DLE

Score totaal en DLE

1e voor aanvang programma 2e na 8 weken trainen

olsupport.nl

1

sprong over tiental

tot 20, erbij . antwoo

7 + 3 + 5 = 15

rden

tijd

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

2 min

Getallen tot 100: 86 = 80 en 6 45 = 40 en .. 32 = 28 = 69 = 21 = 56 = 98 = 79 = 25 =

Getallen tot 100: 75 = 70 en 5 31 = 30 en .. 53 = 27 = 68 = 24 = 59 = 96 = 73 = 24 =

Getallen tot 100: 83 = 80 en 3 41 = 40 en .. 33 = 29 = 67 = 23 = 58 = 95 = 74 = 27 =

Getallen tot 100: 25 = 20 en 5 43 = 40 en .. 38 = 83 = 65 = 56 = 98 = 89 = 76 = 67 =

Tel verder: 68, 69..... 75 79, 80..... 84 45, 46......53 67, 68......78 85, 86..... 94 58, 59......67

Tel verder: 35, 36.....46 28, 29.....35 19, 20.....27 48, 49.... 54 66, 67.... 72 87, 88.... 95

Tel terug: 44, 43.... 38 93, 92.....86 85, 84.....78 76, 75.....68 64, 63.....57 56, 55.....47

Tel terug: 49, 48....40 43, 42....37 32, 31....25 21, 20....15 16, 15....7 89, 88....80

Splitskaartjes van 3, 4

Splitskaartjes van 4, 5

Splitskaartjes van 3, 4, 5

Splitskaartjes van 5, 6

 Grijze kaartjes

 Grijze kaartjes

 Grijze kaartjes

 Grijze kaartjes

Erbijsommen tot 10. Noem de uitkomst.

Erbijsommen tot 10. Noem de uitkomst.

Erafsommen tot 10, alleen kaartjes met: -1, -2, -3

Erafsommen tot 10, alleen kaartjes met: -1, -2, -3, -4

 Blauwe kaartjes

 Blauwe kaartjes

 Gele kaartjes

 Gele kaartjes

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

2 min

Tel verder met sprongen van 5: 5-10-15...........50 Tel verder met sprongen van 3: 3-6-9...............30

Tel terug van: 64 tot 58 83 tot 76 55 tot 48 76 tot 68 94 tot 87 26 tot 17

Tel verder met sprongen van 5: 5-10-15...........50 Tel verder met sprongen van 3: 3-6-9...............30

Tel verder met sprongen van 2: 2-4-6...............20 Terug: 20-18-16..........2 Tel verder met sprongen van 3: 3-6-9...............30

2 min

Noem de splitsingen uit je hoofd van: 6,7,8,9,10 Hoog tempo!

Noem de splitsingen uit je hoofd van: 6,7,8,9,10 Hoog tempo!

Noem de splitsingen uit je hoofd van: 6,7,8,9,10 Hoog tempo!

Noem de splitsingen uit je hoofd van: 6,7,8,9,10 Hoog tempo!

2 min

Geef snel antwoord: 10-8; 10-5; 10-3; 6-4; 8-2; 9-4; 9-6; 8-6; 9-7; 6-6; 8-3; 7-4; 7-3; 10-9; 5-4

Selectie van 20 sommen tot 10. Flits de kaartjes!

Geef snel antwoord: 8+2; 6+3; 9-5; 2+8; 3+6; 7+2; 10-4; 9-6; 9-4; 6-5; 2+7; 1+8; 7-4; 3+4; 4+3

Geef snel antwoord: 1+9; 5+4; 10-1; 8-6; 3+6; 3+4; 9-6; 1+8; 7-5; 10-7; 2+7; 9-7; 8-5; 7-4; 2+8

6 min

Sprong over tiental tot 20, erafsommen: Antwoord op de volgende manier: 12-7=12-2-5=5 13-6=13-3-3=7

Sprong over tiental tot 20, erafsommen: Antwoord op de volgende manier: 12-7=12-2-5=5 13-6=13-3-3=7

Sprong over tiental tot 20 erbijsommen 6+8, 7+9 etc. Antwoord op de volgende manier: 6+4+4=14 7+3+6=16

Sprong over tiental tot 20, erafsommen: Antwoord op de volgende manier: 12-7=12-2-5=5 13-6=13-3-3=7

Selectie van 10 Oranje kaartjes

Selectie van 10 Oranje kaartjes

Selectie van 10 Rode kaartjes

Selectie van 10 Oranje kaartjes

Familiesommen tot 20: antwoord in één keer!

Familiesommen tot 20: antwoord in één keer!

Familiesommen tot 20: antwoord in één keer!

Familiesommen tot 20: antwoord in één keer!

Selectie van 10 Paarse kaartjes.

Selectie van 10 Paarse kaartjes.

Selectie van 10 Paarse kaartjes.

Selectie van 10 Paarse kaartjes.

www.s t– suppor

Voorwoord

6 Soort programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Doel programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Doelgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Wie kan met Rekensprint starten? Wie kan de kinderen trainen?. . . . Individueel of in groepjes? . . . . . Duur van het programma . . . . . . .

Tafelsommen van 2. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes van tafel van 2.

Tafelsommen van 5. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes van tafel van 5.

Tafelsommen van 10. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes van tafel van 10: Groene kaartjes

 Groene kaartjes

Moeilijkere sommen tot 100: Kijk even en antwoord dan in één keer.

Alle familiesommen tot 20 en 100 door elkaar. Flits de kaartjes! Tempo!

Selectie van 15 Donkergele kaartjes

Selectie van 20 Paarse en Lichtgroene en Lichtgele kaartjes

Selectie van 15 Donkergele kaartjes

Selectie van 20 Paarse en Lichtgroene en Lichtgele kaartjes

Sprong over tiental tot 100, erbijsommen en erafsommen. Antwoord op de volgende manier: 68+5=68+2+3=73 53-7=53-3-4=46

Sprong over tiental tot 20, erbijsommen 6+8=6+4+4=14 en erafsommen 12-8=12-2-6=4

Sprong over tiental Sprong over tiental tot 100, erbijsomtot 100 dubbel, erbijmen en erafsommen. sommen: Antwoord op de vol- Pak een kladblaadje gende manier: Weekkaart en schrijf op de vol68+5=68+2+3=73 gende manier op: 53-7=53-3-4=46 24+39=24+30+9= 54+9=54+6+3=63

Selectie van 15 Blauwe kaartjes

Selectie van 15 Rode kaartjes en Oranje kaartjes

Selectie van 15 Blauwe kaartjes

Sprong over 100-tal: Geef antwoord op de volgende manier: 80+40=80 +20+20=120 130-70=130 -3040=60

Selectie van 20 Paarse en Lichtgroene en Lichtgele en Donkergele kaartjes

Selectie van 15 Roze kaartjes

Selectie van 15 Rode kaartjes en Oranje kaartjes en Blauwe kaartjes

Selectie van 15 Roze kaartjes

Sprong over tiental tot 100 dubbel, Erbij én eraf. Zonder kladblaadje, antwoord op de volgende manier: 24+39= 54+9= 54+6+3=63 75-28=55-8= 55-5-3=47

Sprong over tiental tot 100 dubbel, Erbij én eraf. Zonder kladblaadje, antwoord op de volgende manier: 24+39= 54+9= 54+6+3=63 75-28=55-8= 55-5-3=47

Sprong over tiental tot 100 dubbel, Erbij én eraf. Zonder kladblaadje, antwoord op de volgende manier: 24+39= 54+9= 54+6+3=63 75-28=55-8= 55-5-3=47

Sprong over tiental tot 100 dubbel, Erbij én eraf. Zonder kladblaadje, antwoord op de volgende manier: 24+39= 54+9= 54+6+3=63 75-28=55-8= 55-5-3=47

Selectie van 10 Paarse kaartjes + en - sommen

Selectie van 10 Paarse kaartjes + en - sommen

Selectie van 10 Paarse kaartjes + en - sommen

Selectie van 10 Paarse kaartjes + en - sommen

Redactiesom: zie handleiding

Redactiesom: zie handleiding

Redactiesom: zie handleiding

Redactiesom: zie handleiding

 Groene kaartjes

 Groene kaartjes

Noem de uitkomst (mag in stappen) : 340+560= 450+450= 530+320= 810+190= 540+350= 720+180= 370+620= 160+540= 270+320= 450+230=

Sprong over tiental tot 100 dubbel, Erbij én eraf. Zonder kladblaadje, antwoord op de volgende manier: 24+39= 54+9= 54+6+3=63

3 redactiesommen (zie handleiding)

Delen: delingen met 8. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes met delen door 8.

Delen: delingen met 8. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes met delen door 8.

Delen: delingen met 9. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes met delen door 9.

Delen: delingen met 9. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes met delen door 9.

 Lichtblauwe kaartjes

 Lichtblauwe kaartjes

 Lichtblauwe kaartjes

 Lichtblauwe kaartjes

 Groene kaartjes

5 min

paars

donkergeel

lichtgeel

oranje

 Groene kaartjes

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

lichtblauw

lichtgroen

oranje

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.6 .6 .7 .7

Frequentie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Opbouw Inhoud van de oefenstof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeling van de weekkaarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Werkwijze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Het werken met de sprintkaartjes . . . . . . . . . . . . . . . . . Moet de leerling altijd bij week 1 starten? . . . . . . . . . . Hoe flexibel mag ik met de methode omgaan? . . . . . . . Redactiesommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registratieblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beloningsblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

8 .9 .9 10 11 11 11 12 12 12

15

Diagnostisch rekenonderzoek

16 Doel diagnostisch rekenonderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Werkblad leerling diagnostisch rekenonderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Conclusies diagnostisch rekenonderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Oefenoverzicht

21

Registratieblad

22

Beloningsblad

28

3

Rekensprint handleiding.indd 3

16/12/10 09:18

Noem de uitkomst 21/12/10 (mag in stappen) : 100-27= 100-48= 100-75= 200-24= 200-85= 200-38= 200-73= 300-39= 300-78= 400-61=

13:24

75-28=55-8= 55-5-3=47

Rekensprint

Selectie van 10 Paarse kaartjes + en - sommen

Rekensprint

blauw

lichtgeel

lichtblauw

lichtgroen

oranje

rood

paars

geel

blauw

grijs

donkergeel

▼ ▼

weekkaarten.indd 40

handleiding, weekkaarten en 15 sprintkaartensets * rt-pakket voor 40 weken * incl. diagnostische rekentest en diverse volgformulieren

21/12/10 13:24

RST20 RST21

Rekensprint IB/RT-set Rekensprint Schoolset

97,50 265,00

lichtblauw

roze

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 61

. . . .

21/12/10 13:24

groen

blauw

lichtgeel

lichtblauw

lichtgroen

oranje

rood

paars

geel

blauw

grijs

. . . .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

paars

▼ ▼ ▼ ▼

weekkaarten.indd 30

donkergeel

Rekensprint

rood

Mix van 20 tafelsommen, alles door elkaar. Bij moeilijke sommen mag herhaald optellen een hulpmiddel zijn.

lichtblauw

 Groene kaartjes

Sprong over tiental tot 20 en tot 100. Blijf antwoorden op de volgende manier: Benoem de stappen in je hoofd en zeg alleen de uitkomst hardop!

paars

Mix van 20 tafelsommen, alles door elkaar. Bij moeilijke sommen mag herhaald optellen een hulpmiddel zijn.

roze

 Groene kaartjes

Sprong over 100-tal: Geef antwoord op de volgende manier: 80+40=80 +20+20=120 130-70=130 -3040=60

geel

Tel terug met 50: 1500-1450....900

Mix van 20 tafelsommen, alles door elkaar. Bij moeilijke sommen mag herhaald optellen een hulpmiddel zijn.

groen

 Groene kaartjes

Alle sommen tot 20 en 100 door elkaar. Flits de kaartjes! Tempo!

blauw

Dag 4

Tel verder met 50: 850-900.......1200

Mix van 20 tafelsommen, alles door elkaar. Bij moeilijke sommen mag herhaald optellen een hulpmiddel zijn.

3 min

 Groene kaartjes

grijs

Dag 3

Tel terug met 100: 2000-1900.....800

5 min

paars

▼ ▼ ▼ ▼

Tafelsommen van 2,3,4,5,6. Noem de uitkomst. Selectie van 20 kaartjes van tafel van 2,3,4,5,6:

. . . .

Op www.schoolsupport.nl/rekensprint vind je...

Dag 2

Tel verder met100: 800-900....1500

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

Tafelsommen van 7. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes van de tafel van 7.

rood

Tafelsommen van 2,3,4,5,6. Noem de uitkomst. Selectie van 20 kaartjes van tafel van 2,3,4,5,6:

Selectie van 10 Paarse kaartjes + sommen Dag 1

Dag 4

Tellen met sprongen Tel verder met 10: Rekensprint van 7: 372-382........452 7-14-21..........70 Tel terug met 10: 726-706.........686

paars

Tafelsommen van 7. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes van de tafel van 7.

Dag 3

weekkaarten.indd 20

geel

Tel terug met 100: 839-739..........139 Tel verder met 100: 122-222..........922

blauw

Dag 2

Tellen met sprongen van 7: 7-14-21..........70

grijs

Dag 1

2 min

. . . .

21/12/10 13:24

2 min

lichtblauw

lichtblauw

roze

groen

paars

Week 30 tijd

. . . .

Week 40

tijd

blauw

Weekkaart

. . . .

Rekensprint

Tafelsommen van 2. Noem de uitkomst. Sprintkaartjes van tafel van 2.

roze

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

8 min

 Groene kaartjes

. . . .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tel terug met 1: 603602….598

Alle familiesommen tot 20 en 100 door elkaar. Flits de kaartjes! Tempo!

21/12/10 13:23

Moeilijkere sommen tot 100: Kijk even en antwoord dan in één keer.

donkergeel

blauw

lichtgeel

lichtblauw

lichtgroen

oranje

rood

paars

geel

blauw

grijs

3 min

10

groen

▼ ▼ ▼

. . . .

Toetsoverzicht

lichtblauw

Wat is deweekkaarten.indd helft van 10-20-6-8-4-40?

4

Handleiding

Waar start deze leerling? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Beeld van rekenproblemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

roze

Tel verder met 10: Tel verder met 2: 10-20-..............100 2-4-6...............20 Tel verder met 3: Rekensprint Tel verder met 4: 3-6-9..............30 4-8-12..............40

Wat is het dubbele van: 3-5-4-6-8-10?

groen

Tel verder met 5: 5-10...............50 Tel verder met 4: 4-8-12..............40

Tel verder met 1: 295-296…. 302

paars

Tel verder met 2: 2-4-6...............20 Tel verder met 6: 6-12-18............60

donkergeel

2 min

 Groene kaartjes

2 min

=

Inhoudsopgave

Dag 4

blauw

Dag 3

lichtgeel

Dag 2

lichtblauw

Dag 1

lichtgroen

tijd

2 min

5 min

al

Inhoudsopgave

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

3 min

Week 20

3 min

rdt

Kortom: De zwakke automatisering van het rekenen tot 100 is een van de belangrijkste oorzaken van rekenproblemen en van uitval op de toetsen. Rekensprint maakt het u gemakkelijk door alle noodzakelijke oefeningen kant en klaar aan te bieden in korte en effectieve oefenmomenten. Ga zitten en start!

 Blauwe kaartjes en Gele kaartjes

Weekkaart

3 min

de

Z OR GV ER B RED ING EN KW A LI T EIT IN B EL EI D

tijd

Week 1

weekkaarten.indd 1

Hoe kunt u Rekensprint gebruiken? Het programma omvat 40 weekkaarten met elk 4 oefenmomenten van maximaal 15 minuten. De sprintkaartjes met daarop de sommen en op de achterkant de uitkomst (ook in deelstappen) bieden veel mogelijkheden voor herhalen, verkorten en versnellen. U zet Rekensprint in als remediërend materiaal voor individuele leerlingen of in kleine groepjes. De begeleiding kan worden gedaan door afwisselend de rt-er, leerkracht, hulpouders, stagiaire, klassenassistent en zelfs een oudere leerling. Het programma is ook thuis goed uitvoerbaar door ouders. Het is bovendien te gebruiken naast iedere rekenmethode.

on

Resultaten tot nu toe: Na 6 weken trainen zien we bij leerlingen op de tempotoets een vooruitgang tussen 3 en 10 DLE’s en na 3 maanden trainen zien we zelfs vooruitgangen tussen 6 en 18 DLE’s. Op de citotoetsen zien we een opmerkelijke vooruitgang in de vaardigheidsscore en vaak ook een vooruitgang van 1 of meer niveaus.

Week 10 Weekkaart

Rekensprint

th

0

1

n.

o

15

Weekkaart

7 min

upport chools

.nl

1

16/12/10 09:18

4 min

he

0 +8

60

15

2 min

© School

olsupport.nl

18

23/12/10 17:40

Waaruit bestaat het Rekensprint pakket? - Uitgebreide handleiding, met ook een: • diagnostische rekentoets; • instapschema; • toetsoverzicht, registratieformulier en ‘aftekenschema’. - 40 weekkaarten voor telkens 4 oefenmomenten met exact beschreven automatiseringsoefeningen: tellen, getallen, sommen. - 13 doosjes met sets sprintkaartjes met daarop een som en op de achterkant de uitkomst én de gewenste uitkomst in deelstappen.

int spr

ken

Re

3e na 16 weken trainen

Rekensprint Rekensprint handleiding.indd 15

8

Hoe werkt u er mee? Neem een rekentoets af als beginsituatie: de tempotoets, de CITO-toets of om een duidelijk beeld te krijgen het diagnostisch rekenonderzoek uit Rekensprint. Bepaal aan de hand van het instapschema het startniveau en het weekkaartnummer. Leg voor de individuele leerling of voor het groepje 4 wekelijkse oefenmomenten vast van maximaal 15 minuten per keer. Voorbereiding en extra materialen zijn niet nodig. Op de weekkaarten staan alle oefeningen uitgewerkt en exact beschreven: - de teloefeningen - de getaloefeningen - de sommen, waarbij verwezen wordt naar de sprintkaartjes. De sprintkaartjes dienen ter visuele ondersteuning en bevatten telkens een som. De trainer ziet op de achterkant de uitkomst. De uitkomst in deelstappen staat kleiner afgedrukt op de achterkant. De kinderen moeten de antwoorden steeds in deze deelstappen geven. De manieren van verkorten en versnellen staan duidelijk op de weekkaarten vermeld. Per oefening kort registreren en aftekenen geeft een helder overzicht en vraagt weinig administratie.

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

matiseren van basisvaardigheden

tot 10

© Schoolsupport

– www.schoolsupport.nl

Rekensprint

erafsommen

1

– www.schoolsupport.

© Schoolsupport

lsuppo © Schoo

– www.schoolsupport.nl © Schoolsupport

support.nl

ort – www.school © Schoolsupp

3

18

0

2+2=

2

en

– www.schoolsupport.nl

. antwoord

3

tot 10

Rekensprint

© Schoolsupport

splitsen

rint

Rekensp Reken

1

© Schoolsupport

1

– www.schoolsupport.nl

2 t/m 10

rt –

www.s

Tafels van

1x2=

1

erbijsommen 20 z.o. . antwoorden

© Schoolsupport

sommen tot

t.nl uppor chools

Rekensprint

Rekensprint

Rekensprint

3+5=8

en

76

1

erbij

=

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

tient

12

over

8 7+

0

ng

int

Reke

tiental . antwoord

olsupport.nl

34

, vanaf

© Schoolsupport – www.scho

olsupport.nl

© School

t– suppor

26 + 4 + 4 = 34

© Schoolsupport – www.scho

1

en tot 100

6

Rekensprint

ron

er

lle

cho

rden

erafsomm

10 – 4 =

6

Sp

v go

nta

©S

(enkel) tot 100 . antwoo

int

© Schoolsupport – www.scho

83

.nl upport chools

sprong over het tiental

Rekenspr

Voor wie is Rekensprint zeer geschikt? - leerlingen vanaf midden groep 4 met automatiseringsproblemen. - leerlingen met specifieke rekenstoornissen. - bovenbouwleerlingen met zware automatiseringsproblemen.

1

spro

nspr

1

3+5=

0 = 80

1

Re

11 – 1 – 4 = 6

Rekensprint oefent elke dag kort maar krachtig en leidt tot het automatiseren van de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 100 volgens één strategie. Een strategie die bovendien door de kinderen verwoord moet worden. Daarnaast oefent Rekensprint tellen en getalbegrip tot 100 en tot 1000. Een aanpak uit de praktijk van een AB-dienst en een aanpak die werkt!

10

sprong

Rekensprint

en

tie

l rt.n po up ols cho w.s

en

. antwoord

t me

ww

. antwoord

Som

t 20 men to

3

rt –

tiental

2+2=

o pp lsu

nnen

www.s

www.sch oolsupp

100, bi

1

30 + 5

87

upport –

en tot

.nl

print

somm

Rekens

Rekensprint

© Schools

woorden

upport chools

r tiental . ant

www.s

ong ove

t– suppor

zonder spr

3

1

int kenspr

1

. antwoorden over tiental tot 20, eraf

erbijsommen tot 10

© School

n tot 100

+ 4 = 87

ort.nl

33 + 50

re somme

www.sch oolsupport.n l

Moeilijke

upport –

int

1

© Schools

Rekenspr

© Schoolsupport – www.scho

Wat doet uw school met leerlingen in groep 4 en 5 waarbij het automatiseren van basisvaardigheden voor rekenen tot 100 een ernstig probleem is en u daar met reguliere middelen niet vanaf komt? Wat dan nog te doen met deze leerlingen als ze al in groep 6 en hoger zitten? Tijd voor een strak oefenprogramma met aantoonbaar resultaat? Op zoek naar een aanpak die werkt?

Rekensprint

!

oo n . antw

Zorg voor een stabiele basis in uw school met aandacht voor zorg en professionaliteit!

ommen tot

Z O RGVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID

61 10/01/11 13:54


Z O R GVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID

Zorg voor een stabiele basis in uw school met aandacht voor zorg en professional i t e i t !

voor groep 3–5 én speciaal onderwijs

De geheimtip van de ambulant begeleider? Hoe leer je levendige en drukke kinderen toch de nodige aandacht en discipline op te brengen? Immers, leren vraagt concentratie, inspanning en energie. Een veelgehoorde klacht van leerkrachten is, dat kinderen steeds meer moeite hebben zich goed te concentreren. Kinderen worden niet geboren om als voorbeeldige engeltjes in de klas te zitten. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar om te kunnen leren is het van belang dat het kind zich (goed) kan concentreren, de aandacht kan richten en een goede werkhouding heeft. Systematisch trainen van een goede werken leerhouding, ook in groep 3/4 Door Stippestappen breng je meer rust, houvast en structuur in de eigen lespraktijk en in de werkhouding van de leerlingen: individueel tot en met kinderen uit groep 5/6, maar ook indien nodig klassikaal in groep 3 of 4. Om het denkproces bewust te kunnen sturen worden de vier fasen van Mei-

chenbaum aangeleerd, vertolkt in het figuurtje Stippe. Het figuurtje wijst de weg naar een goede werk- en leerhouding: stilzitten, stil zijn, concentratie, ontspanning, vinger opsteken, starten en stoppen. De vier stappen zijn: Wat moet ik doen?, Hoe ga ik dat doen?, Ik doe het! en Ik kijk na. De losbladige map met kopieerbladen bevat een schat aan multifunctioneel materiaal. Observatielijsten, schoolwerkplan, klassikale instructietekeningen en -pictogrammen, versjes en liedjes, werkinstrumenten als de ‘babbelkous’ en de ‘babbelmeter’, medailles, mandala ’s, ganzenspel,

puzzels, kijk- en werkblaadjes, teken-, kleur-, knutsel- en leeropdrachten, toegepaste lessen… en een handleiding, het zit allemaal in de map. In korte tijd succes Stippestappen geeft elke leerling en elke leerkracht meer kans op succes en dit geeft een beter leereffect. Stippestappen kun je aanleren in enkele lessen, direct toepassen en integreren in alle lessen en activiteiten. De uitgave is zowel geschikt voor klassikaal als individueel gebruik, of voor het gebruik in kleinere groepjes. Alle info op www.schoolsupport.nl/stippestappen

Stippestappen

Praktijkmap, ca. 140 pag. * incl. handleiding en multifunctioneel oefenmateriaal * met kopieerlicentie schoollocatie * incl. antwoordbladen * méér informatie op schoolsupport.nl STS01

Stippestappen, kopieermap

54,50

4-8 én voor groep 1–8 én speciaal speciaal onderwijs onderwijs

Voornaamwoorden oefenen met Woorden Spreken, een effectief trainingsprogramma! Wanneer kinderen moeite hebben met het juiste gebruik van voornaamwoorden, heeft u met de methodische aanpak Woorden spreken van ervaringsdeskundige Trudy van Schaik - ‘t Hart (logopediste) een origineel en effectief middel in handen waarmee u bovendien op een aansprekende manier kinderen met dit taalonderdeel kunt laten oefenen. Het helpt met zowel de morfologie als de syntaxis van de volgende voornaamwoorden: persoonlijk, wederkerend, wederkerig, bezittelijk en aanwijzend. De aansprekende illustraties, de doorzichtige sheets, de online oefenmogelijkheden en de verschillende spelmogelijkheden maken het geheel tot een praktische, nuttige en vernieuwende uitgave, eenvoudig in te zetten door RT-ers, leerkrachten en natuurlijk logopedisten in basis- en speciaal onderwijs. Het materiaal bestaat uit oefenbladen in kleur op A4-formaat met elk 16

illustraties. Onder de illustraties kunnen met de bijbehorende doorzichtige sheets de juiste (invul)zinnen geplaatst worden. Met de complete oefenbladen (zinnen en illustraties) kunnen spellen als Lotto en Memory gespeeld worden, ook in groepsverband. Voor wie is Woorden Spreken bedoeld? - voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, - voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een meertalige opvoeding, - voor kinderen in de basisschoolleeftijd, voor het effectief en creatief aanleren van voornaamwoorden. Onderdelen van het Woorden Spreken pakket: - 19 (geplastificeerde) A4 kaarten in kleur, met per kaart 16 oefeningen en illustraties - 19 A4 kaarten met de volledige zinnen en illustraties voor gebruik als spel

- 19 transparante sheets (ook voor digitaal schoolbord gebruik) - 5 toetskaarten A4 in kleur - Handleiding van 4 pagina’s - Inmiddels is er online oefenmateriaal bij deze uitgave beschikbaar: luisteroefeningen, combineeroefeningen en spellen als Memory. Voor computer en digitaal schoolbord. Gebruik via mijn.schoolsupport.nl. Op www.schoolsupport.nl/woordenspreken vind je

Woorden Spreken

praktijkmap * in kleur * incl. handleiding * incl. transparanten * 88-delig * incl. kopieerlicentie voor klasgebruik * Trudy van Schaik Hart * incl. online extra oefening WSP01

Woorden Spreken pakket, voornaamwoorden

79,50

Rekencoördinatoren, RT-ers en IB-ers in het basis- en speciaal onderwijs opgelet! Met de uitgave Tellend Bankieren heeft u een uniek middel in handen om oudere leerlingen (9-13 jaar) met basale rekenproblemen te begeleiden en weer aan het rekenen te krijgen! Geld gebruikt u daarbij als leer- en smeermiddel en de software als test- en oefenprogramma, speciaal voor tafelproblemen. TELLEND BANK BAN K IEREN ik tel weer mee met rekenen! – remediëren aan de basis –

© Scho

Softwa

ols

re bij Tellend

up

po

rt

Al

le

TA FE L RE ME DIE DIG ITA AL

ho

ude

n.

r.

re

be

TELLEND

BANKIER TBN16 EN map incl. TBN19 cd-rom

.

cd-rom

or

W

in

do

ws

20

00

oge en h

ren

or

netwerk]

vo

e en/of

Bankie

n

Deze software is alleen bedoeld om onder directe de begeleidi de leerkrach ng van t teacher of remedial te gebruiken De licentie . één instelling is voor slocatie [standalon

te

| ABIMO

sc

hi

kt

vo

cd-rom

Ge

62

Rekenvoorwaarden trainen: het kan! Tellend Bankieren vergroot deskundigheid en helpt! ch

ZO R G V ER B R E DI N G E N K WAL ITE IT IN B EL EID

voor RT én speciaal onderwijs

UITGEVER bestelcode: TBN15 IJ isbn: 978-90-8664-043-0

| Abimo Uitgeverij

bij tellend

bankieren.in

d1 1

9 789086 640430

17-04-2007

16:15:36

Bij veel leerlingen met grote rekenproblemen zijn de voorwaarden voor het formele rekenen onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. Hoewel ze er nog niet aan toe zijn, worden ze toch met het formele rekenen geconfronteerd. Daarnaast kunnen deze leerlingen vaak niet goed met geld omgaan. Het resultaat is voorspelbaar: frustratie. Met het totaalpakket Tellend Bankieren werkt u op een aantrekkelijke en (bewezen) effectieve manier aan basale rekenproblemen. Als u onderzoek gaat doen onder leerlingen met rekenproblemen, biedt Tellend Bankieren u de mogelijkheid om rekenvoorwaarden bij oudere leerlingen in beeld te brengen. Daarnaast is een test opgenomen om de relatie tussen rekenen en de rol van het geheu-

gen daarbij te observeren. Dat een procesanalyse bij het opsporen van problemen bij contextopgaven meer is dan ‘hoe rekent deze leerling de opgave uit’ is vanzelfsprekend ook een onderdeel bij het praktijkonderzoek in Tellend Bankieren. De kracht van dit pakket ligt bij het verhogen van uw deskundigheid en daarna bij de kwaliteit van uw instructie. De leermiddelen (in de map en op de cd-rom) zijn ondersteunend. Uniek bij Tellend Bankieren is, dat het rekenen werkelijk aansluit bij het dagelijkse leven. Geld blijkt een prima middel om leerlingen te motiveren bij het (opnieuw) leren rekenen. De lessen in de basisleerstof zijn sterk praktijkgericht en voorzien van uitgebreide achtergrondinformatie. Tellend Bankieren is geen methode, maar een praktijkgerichte en op veel ervaring gebaseerde gedachtegang over hoe met de basis van het rekenen omgegaan moet worden als de methodische fase in de klas niet blijkt te werken.

weer leuk voor die leerlingen die al drie keer zijn afgehaakt. De map is met en zonder software te bestellen. De software maakt het de begeleider en leerlingen mogelijk om de kennis van tafels en deeltafels te testen en begeleid te laten oefenen. De software is voor 1 op 1 begeleiding ontwikkeld en effectief gebleken. Het in de praktijk zeer effectief gebleken softwareprogramma laat de leerlingen oefenen vanuit een nieuwe, wetenschappelijke invalshoek. Het geeft zelfs resultaten bij leerlingen, bij wie automatisering van tafels eerder niet of nauwelijks wilde lukken. Auteur Clemens Klinkum was actief als nascholer bij opleidingen tot RT’er.

Op www.schoolsupport.nl/tellendbankieren vind je

Tellend bankieren

De toegevoegde waarde van de software Remedial teaching beoogt anders, aantrekkelijk en uitdagend te zijn. Daarbij behoort RT in te spelen op de sterke en zwakke kanten van de leerling. Met Tellend Bankieren maakt u dit waar. Rekenen wordt

praktijkmap * ca. 200 pag. * software met locatielicentie * trainingen en workshops met de auteur mogelijk TBN15 Tellend Bankieren, praktijkmap 69,50 TBN16 Tellend Bankieren, map + CD 119,00 TBN16A Tellend Bank. map + 1.22 vista 119,00 TBN19 Tellend bankieren, versie 1.2 7,50 TBN19A Tellend Bankieren Vista 1.22 7,50

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 62

10/01/11 13:54


Z O RGVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID voor groep 2–8 én speciaal onderwijs

Concentratieproblemen bij veel kinderen zijn de oorzaak van allerlei leerproblemen. Om dit soort leerproblemen bij de basis aan te kunnen pakken is veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het concentreren te oefenen. Uta Stücke is in Duitsland erkend deskundige op dit terrein. Haar visie vertaalt zich in een zestal stappen waar door leerkrachten of remedial teachers met kinderen gericht aan te werken is. Zij adviseert leerkrachten en begeleiders dagelijks 10 minuten tijd te besteden aan concentratie- en denkontwikkeling en behaalt daarmee verbluffende resultaten.

Concentreer en leer 1 concentratie- en denkontwikkeling voor groep 2*, 3 en 4 Ook bij jonge kinderen kan men het concentratievermogen verbeteren en de denkontwikkeling stimuleren. Door de speelse oefeningen in dit boek te maken, ziet u snel

resultaat. De opgaven zijn afwisselend, speels en bevatten onderwerpen uit alle schoolvakken. *) voor gebruik vanaf eind groep 2

Concentreer en leer 2 De opgaven zijn afwisselend, speels en bevatten onderwerpen uit alle schoolvakken. Concentreer en leer 3 concentratie- en denkontwikkeling voor groep 6, 7 en 8 Waarom kunnen leerlingen zich beter 100 verschillende namen van Pokémon figuren herinneren, dan een paar hoofdsteden van Europa? Er is een aantal factoren waardoor je je makkelijker gegevens herinnert. De leertechnieken in dit boek zijn gebaseerd op deze zogenaamde ‘herinnerfactoren’. De leerlingen leren complexe lesstof systematisch aan te pakken en te onthouden. Vooral zwakkere leerlingen kunnen deze technieken gebruiken om de aangeboden lesstof beter te bevatten.

Deze serie is nu ook leverbaar als printboek online! Dat betekent printen ipv kopieren en toegang via mijn. schoolsupport.nl.

Op www.schoolsupport.nl/concentreerenleer vind je...

Cocentreer en leer

124 blz * zw/w - A4 boekformaat * Incl. kopieerlicentie schoollocatie * ook als printboek online bestelbaar! CL01 CL02 CL03

Concentreer en leer 1 (6-9 jr) Concentreer en leer 2(9-11 jr Concentreer en leer 3(>10 jr)

32,50 32,50 32,50

voor het schoolteam en IB/RT

Praktische, inspirerende boeken zorg voor rust! De zesdelige serie Zorg voor Rust bestaat uit een aantal prachtige boeken die zeker niet misstaan op de leesplank in de personeelskamer, maar vooral zeer de moeite waard zijn om te lezen! Twee maten rust, Leer meer in sfeer, Het grote snoezelboek, SOS Conflict en de twee nieuwe uitgaven Powerverhalen voor kids en De magische kracht van poppen bieden stuk voor stuk een praktisch kader waarin de sfeer op school, in de breedste zin van het woord, écht aandacht krijgt!

De magische kracht van poppen Als de pop in de les te voorschijn komt, zijn kinderen erdoor gegrepen. De pop neemt ze mee door zijn spel, verhaal, liedje, missie of grappen. In De magische kracht van poppen staan ontzettend veel praktijkvoorbeelden, lesideeën, geschiedenis, weetjes en heel veel tips om poppen op een succesvolle manier in te zetten.

Powerverhalen voor kids Een powerverhaal is een verhaal waarin een of meerdere problemen centraal staan. In het verhaal wordt een oplossing gegeven voor het probleem. Het powerverhaal maakt kinderen bewust hoe om te gaan met doelen, belemmerende factoren, en op welke manier je je eigen kwaliteiten in kunt zetten. Kinderen krijgen weer vertrouwen in hun eigen mogelijkheden.

Het Grote Snoezelboek Snoezelen vindt steeds meer een plek in het onderwijs. Snoezelen bevordert het welbevinden van het kind, heeft een meditatieve werking en zorgt voor een positieve ingesteldheid met als resultaat een betere inzet en concentratie. Met zeer veel praktijkvoorbeelden en tips om direct zelf aan de slag te gaan. Twee maten rust (met cd!) In Twee maten rust worden zeer concrete oefeningen en werkvormen aangeboden om kinderen die het moeilijk hebben een positieve input te bieden. Bedoeld voor professionals in de begeleiding van kinderen. In 164 prettig leesbare bladzijden.

Op www.schoolsupport.nl/zorgvoorrust vind je...

Zorg voor rust

23 x 27 cm * gebonden boeken * ca. 164 pag. * veel foto’s * geheel in kleur TMR01 LMS01 LMS02 LMS03 MKP01 PVK01

Twee maten rust, incl. cd Leer meer in sfeer Het grote Snoezelboek SOS Conflict De magische kracht van poppen Powerverhalen voor kids

29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95

Hoe ziet een goed drink-en plasbeleid eruit? Het project Wild van water wil basisscholen helpen om een drink-en-plasbeleid binnen een gezondheidsbeleid in te voeren. Goede drinkgewoonten zijn essentieel voor een goede gezondheid. Ook de mentale prestatie heeft baat bij een evenwichtige vochtbalans. Maar wie voldoende drinkt, moet ook… geregeld plassen. Goede drink- en plasgewoonten vormen daarom een belangrijk onderdeel van een goed gezondheidsbeleid op school. Beschikbare materialen? Diverse materialen voor kleuter- en onderbouw zijn beschikbaar, maar ook een map voor de hogere groepen. Kijk op www.schoolsupport.nl/wildvanwater of op www.wildvanwater.be voor meer informatie.

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 63

Z OR GV ER B RED ING EN KW A LI T EIT IN B EL EI D

Leer meer in sfeer Leest als een woontijdschrift, maar is volledig toegespitst op de onderwijssituatie: hoe zorg je ervoor dat de ruimte binnen de school zo is ingedeeld en ingericht dat er én geleerd kan worden én dat het sfeervol is?

SOS Conflict! (met cd-rom!) Met SOS Conflict! kunt u, vanaf groep 6, op een praktische manier met geweldloze communicatie aan de slag. Naast theoretische informatie over geweld en geweldloosheid, biedt dit boek een uitgebreid praktijkgedeelte, met vele rollenspellen en opdrachten voor zelfreflectie. Het uitspreken van gevoelens en het luisteren naar anderen komen o.a. aan bod. Inclusief cd-rom vol met concrete activiteitsopdrachten.

Zorg voor een stabiele basis in uw school met aandacht voor zorg en professionaliteit!

Concentreren, kun je dat ook leren?

63 10/01/11 13:55


Z O R GVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID

ZO R G V ER B R E DI N G E N K WAL ITE IT IN B EL EID

Zorg voor een stabiele basis in uw school met aandacht voor zorg en professional i t e i t !

voor rt en logopedie

64

Oefeningen voor de mondmotoriek + Oefeningen voor luistervaardigheid Zoekt u eenvoudige, direct uit te voeren oefeningen om de mondmotoriek bij kinderen te stimuleren? Met Articula kan dit! Open het boek, klap de spiegel eruit en je ziet 18 verschillende oefeningen voor de mondmotoriek, zowel voor de lippen, de wangen, als de tong. Klaar om na te doen! Met de spiegel kan het kind de stand van zijn mond vergelijken met die van de jongen of het meisje op de afbeelding. Elke opdrachtkaart kan apart worden gebruikt om mee te oefenen. De voorbeelden zijn realistisch en neutraal gemaakt en daarom geschikt voor alle leeftijden! Alle info op www.schoolsupport.nl/articula

Nog zo’n uitstekend product voor kinderen met articulatieproblemen: Het spel voor de mondmotoriek. Vrolijke voorbeelden moedigen kinderen met articulatieproblemen aan om de belangrijke spieren te oefenen die nodig zijn voor de klankvorming. De leerlingen beleven veel plezier aan de oefeningen. Het kaartspel (ontwikkeld door een logopediste) is in de praktijk vaak uitgetest. Het spel kan door een leerling met een logopediste gespeeld worden, of met een groep. Alle info op www.schoolsupport.nl/mondmotoriek

voor groep 1-4

Geluidenlotto is weer zo’n fijn product om 1-op-1 of in kleine groepjes mee te oefenen. Jonge kinderen oefenen hun luistervaardigheid met de cd’s Geluidenlotto 1 en 2. Op de eerste cd staan 36 verschillende geluiden uit de leefwereld van kinderen, vier keer in verschillende volgorde. Op de lottokaarten zijn de overeenkomstige geluiden in kleur weergegeven. Jonge kinderen herkennen vertrouwde geluiden. Op de tweede cd staan geluiden die op de themakaarten zijn afgebeeld (zoals de tuin, keuken, straat etc.). Als het kind het geluid herkent, legt het een fiche op de overeenkomstige plaats op de themakaart. Kort en goed: geluiden met verschillende volgorde en snelheid, kaartjes in kleur, inclusief handleiding. Nog meer handige hulpmiddelen? Kent u de akoestische kubussen en Klanklotto? Ga naar www.schoolsupport.nl/schubi Alle info op www.schoolsupport.nl/geluidenlotto Articula | Mondmotoriek | Geluidenlotto

Schubi uitgaven * kijk op schoolsupport.nl voor meer informatie SCH13009 SCH13012 SCH71733 SCH71765 SCH71767

Spel voor de mondmotoriek Articula Geluidenlotto 2 Klanklotto De akoestische kubussen

28,95 48,50 46,50 52,50 99,95

voor groep 5-8

Zeno helpt... kinderen met kleine problemen!

Dyslexie, autisme, bedplassen of ADHD... het overkomt minstens één op de 20 kinderen. Als leerkracht heb je dus een reële kans om een leerling met één van deze problemen in je klas te hebben! Hoe praat je erover met met een leerling of je klas?? Deze prentenboeken met kleurrijke tekeningen en luchtige verhalen kunnen een eerste stap zijn. Alle boeken in deze reeks kwamen tot stand met de hulp van specialisten. Zeno biept Gaat over bedplassen, kinderen die bedplassen kunnen er steun in vinden, andere kinderen zullen meer begrip opbrengen. Een zoen voor Zeno ‘Je bent zeker niet dom als je dyslexie hebt’, is een centrale boodschap in dit verhaal. Acceptatie begint met begrip. Zeno zweeft Zeno let niet goed op in de klas. Juf Roos denkt dat Zeno ADHD heeft. Zeno alleen? Zeno is een bijzondere jongen. Hij houdt ervan dat altijd alles hetzelfde is. Zeno is autistisch.

Goed voor de leerlingen: motiveren met stickers Gebruikt u ook stickers in uw klassepraktijk? Het sparen, verzamelen en ruilen van stickers is een zeer goed educatief beloningssysteem: kinderen leren bijvoorbeeld in Goed zo! te combineren (vlaggen, landen, spreekwoorden, verkeersborden, enz.). Kinderen kunnen door goed gedrag of werk een sticker verdienen. Wanneer kinderen een sticker krijgen die al in hun album zit, mogen ze ruilen met andere kinderen. Zo ontstaat er een levendige ruilhandel waarbij ieder kind maar één doel voor ogen heeft: zo snel mogelijk het album vol plakken. Over motiveren gesproken! Goed zo! gaat dus verder dan individueel belonen: door het spaar-en ruilelement wordt het een groepsactiviteit. In plaats van de nadruk op negatief gedrag zorgt u voor een positieve stimulans! Kort en goed: geschikt voor (beginnende) leerkrachten en (lio)stagiairs die de nadruk leggen op positief gedrag; te gebruiken om ‘gewoon’ te werken aan een goede (werk)sfeer in de groep; extra: groepsspaarkaarten (10 x A3), waarop de groep als geheel kan sparen. Op www.schoolsupport.nl/goedzo vind je...

Alle info op www.schoolsupport.nl /zeno Goed zo! Zeno helpt... ZEN01 ZEN02 ZEN03 ZEN04

Zoen voor Zeno Zeno biept Zeno zweeft Zeno Alleen?

12,95 12,95 12,95 12,95

een betekenisvol, educatief en uitdagend stickerbeloningssysteem voor het basisonderwijs. STM351 STM352 STM354 STM355

Goed zo! Stickeralbum bovenbouw Goed zo! Stickeralbum middenbouw Goed zo! groepspaarkrt. bov.bouw Goed zo! groepspaarkrt. mid.bouw

23,50 23,50 27,50 27,50

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 64

10/01/11 13:55


Z O RGVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID voor groep 4-8 en rt

Nieuwe serie software voor retentietraining in bao en speciaal onderwijs

o

ls

u

pp

or

v t b

p / Jo

Soft – alle re c

hte

n

vo

or

b

e

h

c S

te

n

v

eXtra voor RT

o

u

rt

bv

o / J

pS

alle recht en oft –

vo

or

be

ho

X-STIvoPor RT

ls

o

o

n

voor RT

p

ho

LS

p

u

d

e

n

eXtra

Sc

eXtra

o

©

X-TAFE

ch

©

re

en

v / JopSoft – a rt b lle

d

o

po

u

ch

up

o

©

S

s ol

h

Op www.schoolsupport.nl/xsoftware vind je...

de

X-SPELLING Met deze software oefenen leerlingen die extra oefening nodig hebben op eigen tempo met spelling. Het is een open programma dat op allerlei manieren is aan te passen (via de Instellingen) en dat naast elke bestaande taalmethode kan worden gebruikt en zelfs met vreemde talen. Je gebruikt de woordpakketten en dictees die het programma biedt of leest zelf de woordpakketten in van jouw school of groep. Deze kun je ook opnemen en door het programma laten uitspreken! Na het oefenen kan de leerkracht van elke leerling afzonderlijk de resultaten zien. Ook is het programma uitstekend te gebruiken voor dictees die worden klaargezet en leerlingen individueel doen als ze er aan toe zijn.

ou

X-STIP X-Stip is een RT programma voor het automatiseren van tafels. De leerling hoort de som, ziet de som en moet dan het antwoord invullen. Het gaat verder dan het inoefenen van tafels. De leerling laat na enig oefenen zien dat hij het principe van keersommen De leerling laat na enig oefenen zien goed beheerst. Er zijn meerdere oefenvormen die aansluiten bij het nivo van de leerling. Na het oefenen kan de leerkracht van elke leerling de resultaten zien.

eh

Een korte beschrijving van de mogelijkheden van de verschillende programma’s:

Updates: de softwareontwikkeling gaat permanent door. Gebruikers op een brinlocatie krijgen daarom de rechten om – totdat er een grote upgrade verschijnt – via een functie in de software gratis nieuwe updates te downloaden vanaf de schoolsupportserver en te installeren met méér functionaliteiten en/of méér inhoud. Technische specificaties: de programma’s worden geleverd met licentieblad, op cd-rom en met een licentie voor de hele schoollocatie. De software is een zelfinstallerend exe-bestand inclusief registratie per leerling, handige logfiles per leerling, een UnInstall en een zeer uitgebreide Help. Deze programma’s werken uitstekend in een netwerk (LAN), ook via uw IT-leverancier. TIP: zet de leerlingenlijsten op de server en de resultaten komen daar ook automatisch te staan.

rb

X-TAFELS X-Tafels is een effectief programma voor het inoefenen van tafels. De leerling kan hier zelfstandig of onder begeleiding van leerkracht of RT er mee aan de slag. Het programma is zo vormgegeven dat de leerling zich volledig kan concentreren op de oefenstof. Het geeft de RT er of leerkracht een goed beeld van de resultaten van de leerling. Het programma is op een eenvoudige manier in te stellen op het nivo van de leerling.

o

Schoolsupport en Jopsoft brengen gezamenlijk een nieuwe serie, betaalbare, software uit die extra oefening biedt aan leerlingen binnen een rt-setting of voor gerichte extra oefening in de klas. Het gaat om extra oefening op verschillende gebieden: tafels, automatiseren, stipsommen, werkwoordspelling, woordenspelling. Vrijwel alle programma’s bieden mogelijkheden om zelf sommen of woorden toe te voegen. Dat maakt deze serie ook zo geschikt voor retentietraining, bijvoorbeeld binnen de rt.

ARTIKELCODE: SWX03 ARTIKELC

ODE: SWX

01

: SWX02 De cd-rom is een brin-licentie voor één school. Bij installatie is een gebruikersnaam KELCuODE ARTIkunt en wachtwoord nodig om de cd-rom te activeren. In de software softwareupdates en -upgrades online ophalen via Instellingen/Info/ De cd-ro am m is uikersna u Check updates. Voor vragen verwijzen we u naar de uitgebreide Help. en wach een brin-licen een gebr tie voor twoo llatie is Voor overige vragen kunt u terecht op service@schoolsupport.nl. are kunt één scho softwareu rd nodig ol. Bij insta In de softw en/Info/ om de ol. Bij insta pdates lling één scho activeren. cd-rom Check llatie is tie voor via Inste te activ m te e Help. updates. en -upgrade een gebr brin-licen om de cd-ro eren ophalen de uitgebreid s Voor uikersna onlin . In de Voor over m is een g online t.nl. | ABIMO UITGEVERIJ am softw ige vrag vragen verwijzene ophalen De cd-ro twoord nodi -upgrades we u naar olsuppor via Inste are kunt u en kunt we u en wach pdates en vragen verwijzenop service@scho u terec ht op serv naar de uitge llingen/Info/ Voor terecht softwareu breide ice@scho updates. vragen kunt u Check olsuppor Help. ige over t.nl. Voor

X-software

Later het schooljaar verschijnen nog: X-AUTO, X-SOM en X-WERKWOORD.

licentiekosten éénmalig * automatisch updates en upgrades * helpdesk.

Alle software is uitgebreid getest op scholen voor basisonderwijs. Lieve Coppens schreef een positieve recensie over (een eerdere versie van) X-Spelling: Een programma dat elke eurocent meer dan waard is! was zijn eindconclusie!

SWX01 SWX02 SWX03 SWX11 SWX12 SWX13 SWX50 SWX51

| ABIMO

x-tafels.indd

| ABIMO

UITGEVERIJ

UITGEVERIJ

31/08/10 20:22

x-spelling.indd 1

31/08/10

1

X-Tafels, brinlicentie X-Stip, brinlicentie X-Spelling, brinlicentie X-Tafels, RT lic standalone X-Stip, RT lic standalone X-Spelling, RT lic standalone X-tafels -stip -spelling brin 3-in-1 X-tafels -stip -spell. Standal 3-in-1 31/08/10

20:39

x-stip.indd

20:38

79,00 79,00 99,00 49,00 49,00 59,00 255,00 155,00

1

voor groep 1–8 én speciaal onderwijs

Motoriekcircuit als doorlopende leerlijn of voor RT: praktisch en effectief!

Motoriekcircuit bevat voor elke groep aantrekkelijke kaarten in kleur, met opdrachten ter bevordering van de motorische ontwikkeling. Elke week kunnen uw leerlingen aan het werk met de opdrachtkaarten. De zeer gevarieerde opdrachten laten de kinderen op diverse manieren bezig zijn met motorische oefeningen. Veel technieken die de kinderen in de onderbouw al geleerd hebben komen in het circuit terug. Immers, het oefenen van de motoriek, ook in de midden- en bovenbouw, is voor alle kinderen een waardevolle aanvulling bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld het eigen handschrift.

Doorlopende leerlijn Het Motoriekcircuit heeft een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. In de laagste groep, bij kleuters, ontwikkelt zich de symmetrie. Beide lichaamshelften bewegen spiegelbeeldig van elkaar. Bij kinderen met symmetrieresten zie je vaak dat zij in de ene hand een potlood vast hebben, terwijl van de andere hand een vuist is gemaakt. Dit hoort bij de motorische ontwikkeling van kleuters. Echter, als de leerling in groep 3 zit wordt dat lastig, bijvoorbeeld bij het schrijven en het tegelijkertijd opschuiven van het schrift of bij het tegelijkertijd schrijven en aanwijzen. Daarom dient een kind een voorkeurshand te ontwikkelen (lateraliseren). Bij iemand die gelateraliseerd is, is de voorkeurkant motorisch beter ontwikkeld dan de andere kant. Rond het zevende jaar is de lateralisatie afgerond; dit kan een jaar eerder, maar ook één of twee jaar later zijn. Hierna komt de dominantiefase: de voor-

keurshand kan zelfstandig, zonder dat de andere hand meebeweegt, zijn taak verrichten. De verschillende fases lopen door elkaar; de ene fase is nog niet afgerond als een kind al aan de volgende fase begint. Het wegwerken van resten van een vorige fase is mogelijk, door het kind veel de gelegenheid te geven tot bewegen of door de gewenste beweging speciaal te oefenen. Dit kan worden begeleid door het mondeling benoemen van wat het kind doet, door een ander of door het kind zelf. Ook kinderen in hogere groepen, ook in groep 8, dienen de gelegenheid tot bewegen te krijgen, waardoor ze hun bewegingen steeds verder perfectioneren. Dit gebeurt al op het schoolplein en in de gymzaal, en door middel van het Motoriekcircuit kan het ook tijdens andere schooltijden! Het meeste verbruiksmateriaal zal op school aanwezig zijn. De handleiding bevat een lijst van alle materialen per groep, met daarachter het nummer van de bijbehorende opdrachtkaart. Ook zijn er notatielijsten in de handleiding opgenomen, zodat het werk van de leerlingen op handige wijze geregistreerd kan worden. Op www.schoolsupport.nl/xsoftware vind je...

Motoriekcircuit 520.0459 MOT01 520.2499 KIS01B

Motoriekcircuit, schoolpakket Motoriekcircuit, schoolpakket Opbergkist, hout A5+ Opbergkist, hout A5+

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 56-65_11-zorgverbreding en remediering.indd 65

Z OR GV ER B RED ING EN KW A LI T EIT IN B EL EI D

Inhoud van de kaartenset Motoriekcircuit: • handleiding (zw/w) • 108 opdrachtkaarten A5 in kleur - 12 kaarten voor groep 1/2 - 18 kaarten voor groep 3 - 18 kaarten voor groep 4 - 18 kaarten voor groep 5 - 18 kaarten voor groep 6 - 12 kaarten voor groep 7 - 12 kaarten voor groep 8

Zorg voor een stabiele basis in uw school met aandacht voor zorg en professionaliteit!

X-software helpt extra bij de (i)RT!

€ 89,50 89,50 € 12,95 12,95

65 10/01/11 13:55

CROP-56-65  
CROP-56-65  

Voor eenseenseenseens r uit agressie. vrienden voor het leven zijn. Het begint allemaal bij jezelf. (Leer wat Manieren!) Maakt je broer je g...