Schooldomein 5 - mei 2020

Page 22

Anders werken aan Duurzaamheid voor Morgen is het thema van deze Schooldomein. In de rubriek Architectuur en verbeelding geven architecten, ontwerpers en inrichters mooie voorbeelden daarvan.

GORTEMAKER ALGRA FEENSTRA ARCHITECTS De Goudse Waarden “De baksteen schaarste, waarvan eind jaren ‘50 moest worden gesproken, heeft mij genoodzaakt de gevels hoofdzakelijk samen te stellen uit een geheel zichtbaar gewapend-betonskelet.” - architect Corns Elffers over het schoolgebouw De Goudse Waarden in het Bouwkundig Vakblad uit 1963. Nu 55 jaar later staat het architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra voor hetzelfde probleem. Niet het materiaal, maar de metselaars zijn schaars en dus moeten er andere technieken en materialen worden bedacht en toegepast om gebouwen betaal­ baar te maken. Met dit in het achterhoofd is er een ontwerp gemaakt, waarbij hergebruik van het bestaande skelet de basis vormt. Dit was niet de meest voor de hand liggende optie, maar een raadslid vatte het mooi samen: “Het is een aanpak waarbij er gekozen wordt voor hergebruik en tegelijkertijd een volledig duurzame aanpak.”

leerlingen. Daarnaast wordt de wateropvang zichtbaar gefiltreerd, in samenwerking met het Waterschap, hierdoor zien de leerlingen de voordelen en wordt er bewustwording gecreëerd. Naast duur­ zaamheid is er binnen het ontwerp ook focus op de gezondheid van de leerlingen. Naast dat de kantine een gezond aanbod van eten aanbiedt, is er ook gedacht aan het stimuleren van de beweging van de leerlingen. De inrichting van het plein en de route om de school heen nodigt uit tot bewegen. Zodat er niet alleen bij sport wordt bewogen, maar ook in de pauzes en vrije tijd in en rondom school. Door deze aspecten toe te voegen wordt de school echt van de leerlingen. Hun plek voor ontmoeten, veiligheid en leren.

22

SCHOOLDOMEIN

mei 2020

visualisaties: Gortemaker Algra Feenstra architects

Binnen het ontwerp is er ruimte gecreëerd voor sociale duurzaamheid. De regie over afvalscheiding ligt, door deze optie overal aan te bieden, bij de


Articles from Schooldomein 5 - mei 2020