Schooldomein 6 - juli 2017

Page 9

Tekst Sibo Arbeek

ONTWERP EN INRICHTING

LIJNEN NAAR VOREN

Kansen voor gepersonaliseerd leren Jan Koster en Merel de Boer zijn beiden vanuit hun vakgebied betrokken bij vormen van gepersonaliseerd leren. Jan Koster als adviseur van AMN, Merel de Boer vanuit ICSadviseurs als begeleider van scholen in de visie- en programma van eisen fase. Gepersonaliseerd leren dringt in alle facetten van het leerdomein door. Zijn er grote lijnen te ontdekken?

J

an Koster trapt af: “De essentie van gepersonaliseerd leren is dat de leerling aan zet is en eigenaar van het eigen leerproces is. Daarom is het zo belangrijk dat de op de basisschool geconstateerde talenten verder ontwikkeld worden in het vervolgonderwijs in het tempo en op het niveau dat bij je past. De ontwikkeling die onder meer door Kunskapsskolan is ingezet is daarom niet meer te stuiten. Ik ben betrokken bij het Bonnefantencollege in Maastricht waar we de bovenbouw in het basisonderwijs al betrekken bij de doorgaande ontwikkeling. Het is toch gek dat die lijn bij het voortgezet onderwijs stopt.” Merel de Boer van ICSadviseurs knikt: “Die ontwikkeling zie je ook bij het programma voor scholen van 0-18 jaar waar we zowel in Utrecht als in Amsterdam bij betrokken zijn.” ONTDEKKINGSTOCHT Jan verder: “Het Bonnefanten College in Maastricht heeft een eigen model ontwikkeld. Niet een kanten-klaar model, zoals Kunskapsskolan biedt, maar een eigen ontdekkingstocht, waarbij de leerling gaandeweg leert en ervaart wat bij hem/haar past.

Jan Koster en Merel de Boer

SCHOOLDOMEIN

juli 2017

9