Page 68

Tekst Sibo Arbeek Foto’s Sjaak Henselmans

BIJZONDERE CASUS BREDE SCHOOL IBISDREEF UTRECHT

De architect als bewaker van kwaliteit

De brede school aan de Ibisdreef maakt een fraai gebaar naar de omliggende straten en het park. Aan drie zijden rijzen hoge flats op en kijken bewoners van hun balkon op het speelplein. De brede school verbindt de culturele diversiteit van de wijk Overvecht. Het ontwerp kwam op een bijzondere manier tot stand.

M

arjon Mors van SVP architectuur en steden­bouw heeft gemeentelijk proces­ begeleider Gé van Dam uitgenodigd om op het resultaat en vooral ook op het proces te reflecteren. Gé: “Overvecht is een wijk uit de jaren 60/70; de bestaande schoolgebouwen waren verouderd en moesten worden vervangen. Binnen het Masterplan Onderwijs Utrecht hadden de schoolbesturen goede afspraken gemaakt over het gebundeld aanpakken van de opgaven. Er was een sterke behoefte om functies in de gebouwen te

68

SCHOOLDOMEIN

juli 2017

combineren voor een betere wijkvoorziening. Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook een Centrum voor Jeugd en Gezin in het kindercluster te plaatsen, maar dat paste uiteindelijk stedenbouwkundig niet op de plek. Omdat het programma breder is dan de openbare en de katholieke school, en de inpassing aandacht vroeg, heeft de gemeente het bouwheerschap overgedragen gekregen van de beide schoolbesturen. Het kindercluster herbergt veel nationaliteiten in een wijk die de nodige aandacht vraagt. Naast de beide scholen


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.