Schooldomein 6 - juli 2017

Page 57

ONTWERP EN INRICHTING

Tekst Sibo Arbeek Beelden TenW architecten

ONDERWIJSVISIE DRAAGT BMV HOENSBROEK-ZUID

Transparant gebouw voor stilte en gedoe De BMV Hoensbroek-Zuid is het verhaal van een directeur en zijn schoolteam, die een dubbele fusie in een lastige regio aangrijpt om fundamenteel na te denken over de kernwaarden binnen het onderwijs. Die ambitie sluit aan bij de visie van IBA Parkstad, die op vernieuwende wijze met partners werkt aan het vitaliseren van de regio Parkstad. Daar zijn behalve ambitie en economische bedrijvigheid ook goede scholen voor nodig.

W

outer Wetzelaer is directeur van de basisscholen Hoensbroek-Zuid en de VoeĂŤgelsjtang, die samen opgaan in de nieuwe brede school Wonderwijs voor ongeveer 400 leerlingen als onderdeel van de te ontwikkelen BMV Hoensbroek-Zuid. Samen met zijn schoolteams, architect Kees Willems van TenW architecten en Jules Beckers van IBA-Parkstad ontwikkelt hij het concept voor de nieuwbouw: “Voordat we met concrete plannen bezig waren dachten we al na over onze visie op het onderwijs. De hele regio

is vooral naar binnen gericht; er is sprake van ontevredenheid en een gebrek aan trotse gevoelens. Het lijkt wel of mensen niet verder durven te kijken. Dat gaat ten koste van de talentontwikkeling van onze kinderen. Door een dubbele fusie van voormalige concurrenten in een nieuwe school kregen we de mogelijkheid om alles opnieuw te bekijken. We hebben verschillende typen scholen bezocht, zoals Steve Jobsscholen, de Werkplaats en ook traditionele scholen. We hebben een aantal richtinggevende uitspraken gedaan, waaronder dat

SCHOOLDOMEIN

juli 2017

57


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.