Schooldomein 6 - juli 2017

Page 16

Uniek en onder­scheidend Hoe kun je de waarden ‘Uniek en onderscheidend’ vertalen naar het gebouw en de inrichting ervan? Twee architecten pakten de handschoen op. Tekst Jaap van Es en Winfried van Zeeland Foto’s René de wit

Maris College Kijkduin:

Een stoere school voor stoere leerlingen

VAN DEN BERG ARCHITECTEN

Zes gestapelde volumes vormen de basis voor het ontwerp van het Maris College in Kijkduin. Deze creëren een alzijdig gebouw op een scharnierpunt in de stedebouwkundige verkaveling. Door verschillende vides en daklichten ontstaat een ruimtelijk interieur. De VMBO/LWOO school biedt een combinatie van theorie- en praktijkonderwijs. “De theorie- en praktijklokalen zijn als de belangrijke bouwstenen van de school letterlijk op elkaar gelegd, zodat een Jenga-achtige structuur ontstaat die alle programmaonderdelen en alle ruimten met elkaar verbindt,” zo laten de architecten Jaap van Es en Winfried van Zeeland van den Berg Architecten weten. UITNODIGEND Doordat de school aan de noordzijde van de locatie is geplaatst, vangen het schoolplein en het sportveld grote delen van de dag zon. Vanaf dit plein leidt een grote tribunetrap naar de eerste verdieping. Hier ligt de entree die leidt naar het sociale hart van het gebouw. Alle gemeenschappelijke ruimten zijn hier gesitueerd. OPEN De samenhang die zo wordt bereikt, wordt versterkt door verschillende vides en transparantie rond de verbindingsruimten. Deze bieden overzicht en doorzichten. Opvallend in het interieur zijn drie pilaren met tegelwerk door M.C. Escher. Deze zijn uit de voormalige Johanna Westermanschool gehaald en hergebruikt. GOED BINNENKLIMAAT Het Maris College heeft een compacte opzet en robuuste materialisatie. Samen met de CO2 gestuurde balansventilatie met hoogrendement warmteterugwinning, de buitenzonwering en akoestische plafond-, wand- en vloerafwerking, draagt dit bij aan een prettig binnenklimaat en een gunstige exploitatie. De school voldoet zo ruim aan de eisen van ‘Frisse Scholen, klasse B.

16

SCHOOLDOMEIN

juli 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.