Page 1

\

Het Participatiepaspoort

Werkmap

Naam deelnemer:

Trainer:

Telefoonnummer:

-1-


Inhoudsopgave van dit Participatiepaspoort

Dit paspoort bevat persoonlijke informatie en bewijsstukken van vaardigheden en kwaliteiten met betrekking tot de volgende onderwerpen: 1.

Persoonlijk

Kopie identiteitsbewijs

Burgerservicenummer

Intakeformulier

2.

Contactpersonen en belangrijke adressen

Visitekaartjes

Bewijs van inschrijving welzijnsinstellingen

3.

Werkboek participatiepaspoort

4.

Opleiding bewijsstukken

Bewijs van deelname cursussen

Certificaten

Diploma’s

Getuigschriften

5.

Werk bewijsstukken

C.V.

Contracten

Getuigschriften

Referentieverklaringen

6.

Vaardigheden en kwaliteiten

Bewijsstukken van vaardigheden en kwaliteiten

7.

Overige bewijzen

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-2-


Dit Participatiepaspoort is van:

Naam: ………..………………………………………………………………………………………… Man/vrouw: …………………………………………………………………………………………………… Adres: …………………………………………………………………………………………………… Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………… Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………… Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………… Geboorteplaats: …………………………………………………………………………………………………… Land van geboorte: …………………………………………………………………………………………………… Nationaliteit: …………………………………………………………………………………………………… Moedertaal: …………………………………………………………………………………………………… Burgerservicenummer: …………………………………………………………………………………………………… Kopie paspoort: ……………………………………………………………………………………………………

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-3-


Intake & Interview

Participatiepaspoort

Datum

:

Afgenomen door

:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-4-


Persoonlijke gegevens

Achternaam

:

Meisjesnaam

:

Voornaam

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

Man/vrouw

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Land van herkomst

:

Nationaliteit

:

Sofinummer

:

Burgerlijke staat

:

Aantal kinderen

:

In Nederland sinds

:

Werk/ uitkering?

:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-5-


Opleiding en werk

Opleiding in land van herkomst Opleiding en niveau

Periode

Diploma/ Certificaat (ja/nee)

1 2 3

Arbeidsverleden in land van herkomst (ook vrijwilligerswerk) Functie

Werkgever(s)

Periode

betaald/vrijwillig

1 2 3

Opleiding in Nederland Opleiding en niveau

Periode

Diploma/ Certificaat (ja/nee)

1 2 3

Arbeidsverleden in Nederland (ook vrijwilligerswerk) Functie

Werkgever(s)

Periode

1 2 3

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-6-

betaald/vrijwillig


Wensen ten aanzien van opleiding en werk

Welke wensen heeft de deelnemer wat betreft werk? -

Welke wensen heeft de deelnemer wat betreft opleiding? -

-

Taalbeheersing Welke talen leest en schrijft de deelnemer? Luistervaardigheid

spreekvaardigheid

leesvaardigheid

schrijfvaardigheid

Nederlands Moedertaal Overige talen U = uitstekend; G = goed; M = matig; S = slecht

Opleiding in de Nederlandse taal Opleidingsinstituut

Periode

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

Niveau

Diploma (ja/nee)

-7-

Opmerkingen


Welke wensen heeft de deelnemer ten aanzien van de Nederlandse taal? Door Nederlands te leren, wil de deelnemer de volgende doelen bereiken: -

Wil de deelnemer extra lessen van een vrijwilliger? Wil de deelnemer deelnemen aan conversatiegroepen?

Opmerking:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-8-


Praktische kennis van zaken

Wil de deelnemer meer weten over:

Ja/nee

Opmerking

openbare voorzieningen gezondheidszorg (plaatselijke) zorgvoorzieningen zuigelingen- en peuterzorg jeugdzorg

Sociale netwerk Hoe vaak ziet de deelnemer:

Bijna nooit

1 keer per week of minder

Familie buiten het gezin Buren (Medische) hulpverleners Moeders van andere kinderen Vrouwen uit de buurt Andere mensen via een vereniging of buurthuis Collega’s van (vrijwilligers)werk

Samenvatting en afspraken Afspraken over inhoud en begin van het Portfolio:

Volgende afspraak: Datum: Schriftelijke informatie meegegeven aan deelnemer te weten:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-9-

Tenminste 1 keer per week

Bijna dagelijks


Voor de intaker

Indeling op de participatieladder: Algemene vragen Datum meting: Ingevuld door: Naam deelneemster: De vragen om de deelnemers in te delen op de participatieladder kunnen worden beantwoord op basis van de antwoorden in het intakegesprek. Houdt er bij afname van de intake rekening mee dat je voldoende doorvraagt.

Vraag 1: Heeft de deelnemer een arbeidscontract of is de deelnemer een zzp’er? Nee vraag 3 Ja vraag 2

Vraag 2: Krijgt de deelnemer ondersteuning in de vorm van participatie-instrument, uitkering, WSW of reguliere opleiding? Nee trede 6 van de P-budget ladder. Komt niet voor op de participatieladder. Ja trede 10

Vraag 3: Is er sprake van behoefte aan betaald werk en is de bereidheid aanwezig om een (opleidings)traject in te gaan wat uitzicht biedt op betaald werk? Let op: doorslaggevend is of dit ook haalbaar en realistisch is. Nee vraag 4 Ja Trede 9

Vraag 4: Is er behoefte aan/ bereidheid tot het volgen van een opleiding die uitzicht biedt op betaald werk? Let op: doorslaggevend is of dit ook haalbaar en realistisch is. Nee vraag 5 Ja Trede 8 Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-10-


Vraag 5: Is er behoefte aan/ bereidheid tot het doen van onbetaalde werkzaamheden met een contract (vrijwilligerswerk bij een organisatie)? Let op: doorslaggevend is of dit ook haalbaar en realistisch is. Nee vraag 6 Ja Trede 7

Vraag 6: Is de deelnemer actief door bijvoorbeeld mee te helpen bij de organisatie van feesten in de wijk of op school? Nee vraag 7 Ja Trede 6

Vraag 7: Heeft de deelnemer aangegeven bereid te zijn tot basale scholing, bijvoorbeeld: Nederlands leren of het volgen van cursussen op het gebied van opvoedingsondersteuning (oriĂŤntatie op de samenleving)? Nee vraag 8 Ja Trede 5 Vraag 8: Is de deelneemster wel eens aanwezig bij activiteiten dicht bij huis, zoals de moederochtenden op school of de bijeenkomsten op het consultatiebureau? Nee vraag 9 Ja Trede 4

Vraag 9: Komt de deelneemster wel eens zelfstandig op straat, bijvoorbeeld om de kinderen naar school te brengen, een oogje in het zeil te houden als de kinderen buiten spelen of om alleen boodschappen te doen? Nee vraag 10 Ja Trede 3

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-11-


Vraag 10: Komt de deelneemster alleen op straat in het bijzijn van haar man, mannelijke familieleden of kinderen? Nee vraag 11 Ja Trede 2

Vraag 11: Komt de deelneemster wel eens buiten, bijvoorbeeld onder begeleiding van haar echtgenoot, familieleden of haar kinderen? Nee trede 1

In welk(e) stadium/ stadia van de participatielader bevindt de deelnemer zich? Stadium

:

Toelichting

:

Overige opmerkingen:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-12-


Introductie en handleiding voor de deelnemer

Wat is een participatiepaspoort? Een participatiepaspoort is een overzicht van alles wat je al kunt en waar je goed in bent. Er staat in wat je al hebt geleerd op een cursus, op het werk of thuis, in Nederland of in een ander land. Leren doe je niet alleen op school! Een participatiepaspoort maak je zelf, met ondersteuning van een begeleider. In dit paspoort worden vooral vaardigheden opgenomen die van belang zijn voor je werk, stage of om verder te leren. Voorbeelden zijn: samenwerken, omgaan met problemen, plannen en organiseren. In dit paspoort kun je opschrijven: 1. 2. 3. 4.

Wie je bent Wat je kunt Wat je weet Wat je nog wilt leren

Het paspoort maakt duidelijk welke doelen je wilt bereiken en hoe je deze wilt bereiken. Wat moet je allemaal leren en ontwikkelen om een baan te krijgen? Met behulp van het paspoort kun je anderen laten zien wat je allemaal kunt. De verschillende onderdelen van dit paspoort kun je gebruiken om een plan voor de verbetering van je vaardigheden op te stellen: een overzicht van de activiteiten die nodig zijn om je doelen te bereiken. Er worden tijdens het traject afspraken gemaakt over wat goed is en waar nog extra aandacht aan moet worden besteed. Dit paspoort kun je ook na jouw traject gebruiken. Als je nieuwe dingen die je leert, steeds opschrijft, kun je anderen laten zien wat je kunt. Daarom is het verstandig om ook na het traject je paspoort bij te houden! Voorbeelden van bewijzen voor in je participatiepaspoort: • • • • • • • • • • • • • •

Diploma’s/ certificaten Getuigschriften Verklaring dyslexie Rapportage beroepskeuzeonderzoek Folders over opleidingen Stagebeoordelingen Wat je gezien en gedaan hebt tijdens een meeloopdag/week Een werkgeversverklaring over hoe je werkt Een persoonlijke opmerking van iemand uit je netwerk Foto’s Beoordelingen door klasgenoten en docenten C.V. Resultaten van presentaties Brieven

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-13-


Plaats hier een foto van het Moodboard wat je hebt gemaakt in de eerste lessen.

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-14-


DOELEN STELLEN

MIJN HOOFDDOELEN OPLEIDING ZIJN Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-15-


MIJN HOOFDDOELEN WERK ZIJN Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-16-


MIJN HOOFDDOELEN FINANCIEN ZIJN Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-17-


MIJN HOOFDDOELEN SOCIALE CONTACTEN ZIJN Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-18-


MIJN HOOFDDOELEN HUISVESTING ZIJN Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-19-


MIJN HOOFDDOELEN GEZONDHEID ZIJN Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-20-


MIJN HOOFDDOELEN OMGAAN MET INSTANTIES ZIJN Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-21-


MIJN HOOFDDOELEN HOBBY’S EN VRIJE TIJD ZIJN Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-22-


MIJN ANDERE DOELEN ZIJN Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-23-


Sociale netwerkcirkel Datum: .../.../ ... Naam: ........................................................................................................................

Vrienden en kennissen

Familieleden

Directe buren en buurtgenoten Gezinsleden

Personen van cursus, werk of vrijwilligerswerk

Hulpverleners

Opmerkingen:................................................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-24-


Opdracht:

Kwaliteiten, vaardigheden en kennis

Hieronder staat een overzicht van kwaliteiten, vaardigheden en kennis. Geef aan in hoeverre jij deze eigenschappen en kwaliteiten hebt. Zet een cirkel om het juiste nummer.

1. 2. 3. 4. 5.

Deze eigenschap/kwaliteit heb ik helemaal niet Deze eigenschap/kwaliteit heb ik een klein beetje Deze eigenschap/kwaliteit heb ik gemiddeld Deze eigenschap/kwaliteit heb ik wel Deze eigenschap/kwaliteit heb ik sterk He-

lemaal

Sterk niet

ik ben geduldig

1

2

3

4

5

ik ben handig

1

2

3

4

5

ik ben creatief

1

2

3

4

5

ik kan goed luisteren

1

2

3

4

5

ik kan makkelijk praten

1

2

3

4

5

ik kan iets goed uitleggen

1

2

3

4

5

ik kan nauwkeurig werken

1

2

3

4

5

ik ben vriendelijk

1

2

3

4

5

ik kan mij goed concentreren

1

2

3

4

5

ik heb inlevingsvermogen

1

2

3

4

5

ik kan goed organiseren en plannen

1

2

3

4

5

ik kan verantwoordelijkheid nemen

1

2

3

4

5

ik kan een verslag maken

1

2

3

4

5

ik kan met een computer omgaan

1

2

3

4

5

ik kan delegeren (werk overdragen aan

1

2

3

4

5

anderen) Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-25-


ik ben graag met denkwerk bezig

1

2

3

4

5

ik kan opdrachten aanvaarden

1

2

3

4

5

ik kan in een lawaaierige ruimte werken

1

2

3

4

5

ik kan artikelen of andere teksten schrijven

1

2

3

4

5

ik kan een vergadering leiden

1

2

3

4

5

ik kan samenwerken

1

2

3

4

5

ik ben behulpzaam

1

2

3

4

5

ik kan mijn eigen werk indelen

1

2

3

4

5

ik kan leiding geven

1

2

3

4

5

ik kan een product verkopen

1

2

3

4

5

ik kan goed rekenen

1

2

3

4

5

ik ben enthousiast

1

2

3

4

5

ik kan beslissingen nemen

1

2

3

4

5

ik kan met geld omgaan

1

2

3

4

5

ik kan flexibel omgaan met onverwachte

1

2

3

4

5

ik weet hoe ik informatie moet verzamelen

1

2

3

4

5

ik kan om hulp vragen als dit nodig is

1

2

3

4

5

ik kan volgens voorschriften werken

1

2

3

4

5

ik leg makkelijk contact met anderen

1

2

3

4

5

ik durf risico’s te nemen

1

2

3

4

5

ik kan prioriteiten stellen

1

2

3

4

5

ik ben kunstzinnig/artistiek

1

2

3

4

5

ik val graag op

1

2

3

4

5

ik kan mensen accepteren zoals ze zijn

1

2

3

4

5

ik kan mensen adviseren

1

2

3

4

5

ik kan mij aanpassen aan anderen

1

2

3

4

5

situaties

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-26-


ik kan mijn tijd goed indelen

1

2

3

4

5

ik heb doorzettingsvermogen

1

2

3

4

5

ik kan andere mensen stimuleren

1

2

3

4

5

ik ben opgewekt

1

2

3

4

5

ik kan met mensen van verschillende

1

2

3

4

5

ik kan mensen overtuigen

1

2

3

4

5

ik kan tegen kritiek

1

2

3

4

5

ik zie er verzorgd uit

1

2

3

4

5

ik kan met conflicten omgaan

1

2

3

4

5

ik kan mezelf gemakkelijk iets nieuws leren

1

2

3

4

5

ik heb gevoel voor humor

1

2

3

4

5

ik kan lang achter elkaar stil zitten

1

2

3

4

5

ik kan tegen een onregelmatig leven

1

2

3

4

5

ik heb veel energie

1

2

3

4

5

ik kan ertegen om onder druk te staan

1

2

3

4

5

ik kan goed proeven en ruiken

1

2

3

4

5

ik heb een goed geheugen

1

2

3

4

5

ik kan langdurig alleen werken

1

2

3

4

5

ik kan initiatief nemen

1

2

3

4

5

ik ben zorgvuldig

1

2

3

4

5

ik ben ambitieus

1

2

3

4

5

ik ben avontuurlijk

1

2

3

4

5

ik heb belangstelling voor anderen

1

2

3

4

5

ik ben betrouwbaar/eerlijk

1

2

3

4

5

ik ben ijverig

1

2

3

4

5

ik ben rustig

1

2

3

4

5

leeftijd omgaan

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-27-


ik ben toegewijd/loyaal

1

2

3

4

Helemaal

5

Sterk

niet

ik ben respectvol naar anderen

1

2

3

4

5

ik ben zorgzaam

1

2

3

4

5

ik ben gevoelig

1

2

3

4

5

ik ben optimistisch

1

2

3

4

5

ik ben serieus

1

2

3

4

5

ik ben openhartig

1

2

3

4

5

ik ben bescheiden

1

2

3

4

5

ik kan voor mijzelf opkomen

1

2

3

4

5

ik ben zelfverzekerd

1

2

3

4

5

ik ben direct

1

2

3

4

5

ik ben nieuwsgierig

1

2

3

4

5

ik ben spontaan

1

2

3

4

5

ik ben oplettend

1

2

3

4

5

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-28-


Hulplijst kwaliteiten aanmoedigen accuraat actiegericht adviseren ambitieus analyseren archieven ordenen avontuurlijk bedenken begeleiden behulpzaam belangstellend beleid uitvoeren beleid opzetten bemiddelaar berekeningen maken bescheiden besluitvaardig bestanden bijhouden betrouwbaar bewaken bouwen coรถrdineren collegiaal commercieel computervaardigheid controleren Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-29-


consequent creĂŤren creatief cijfers verzamelen documenteren doortastend delegeren doelgericht doorzettingsvermogen duidelijk eenvoudig eerlijk enthousiast evenwichtig financiĂŤn beheren fotograferen flexibel gegevens vastleggen geld inzamelen gesprekken voeren grafieken maken goed luisteren geduldig gedisciplineerd gemoedelijk handig humoristisch idealistisch inspirerend initiatiefrijk Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-30-


informatie verstrekken informatie verzamelen inlevend inspecteren instructie geven interviewen initiatief nemen improviseren intelligent ijverig kennis van......... klachten behandelen klantgericht denken/handelen klussen koken kritisch levendig lief leiding geven lesgeven leren machines bedienen makkelijke prater moedig organiseren nauwkeurig werken onderzoeken overleg voeren ontwikkelen ontwerpen Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-31-


overtuigen plannen praktisch producten verkopen programmeren projectmatig werken publiceren rapporteren recensies schrijven redigeren regelen rustig relativeringsvermogen slagvaardig spreken voor groepen standvastig stimuleren samenwerken talen spreken/schrijven taxeren tactvol toezicht houden tekenen teksten schrijven telefonisch verkopen telefooncentrale bedienen telefax bedienen typen vergadering leiden Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-32-


verantwoordelijkheid dragen vriendelijk veelzijdig verdraagzaam verven verplegen verzamelen werken onder druk werven zelfstandig werken zingen zorgvuldig zelfverzekerd administratie bijhouden corresponderen met klanten demonstreren van producten elektrische apparaten repareren evenementen organiseren gebouwen construeren gegevens interpreteren

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-33-


Plan ontwikkeling vaardigheden

Welke (onderdelen van) vaardigheden zijn belangrijk om aandacht aan te besteden? (Bepaal dit in overleg met je trajectbegeleider).

...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... In welke specifieke situaties?

...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Suggesties om aan deze vaardigheden te werken zijn:

...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Welke ondersteuning wil je daarbij? Door wie?

...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Afspraken voor vervolg:

...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-34-


Opdracht:

Top 5 Kwaliteiten

Kijk nogmaals naar de lijst met kwaliteiten. Welke kwaliteiten zijn voor jou de belangrijkste? Dit zijn dan jouw kernkwaliteiten. Schrijf hieronder de belangrijkste 5 van deze kwaliteiten en de situaties waar deze kwaliteiten uit blijken. Je hebt dan jouw persoonlijke top-5. Kwaliteit 1: _________________________________________________ Deze kwaliteit blijkt uit: __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Kwaliteit 2: ____________________________________________________ Deze kwaliteit blijkt uit: __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Kwaliteit 3: _____________________________________________________ Deze kwaliteit blijkt uit: __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Kwaliteit 4: _____________________________________________________ Deze kwaliteit blijkt uit: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Kwaliteit 5: _____________________________________________________ Deze kwaliteit blijkt uit: __________________________________________________________________________

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-35-


Deze lijst is geen compleet overzicht van alle vaardigheden die iedereen in huis moet hebben. Het is een overzicht van vaardigheden die belangrijk zijn als het gaat om betaald werken.

Herkennen van vaardigheden

Sociale vaardigheden Beginsituatie

Tussentijds

Komt op tijd

niet

0 0 0 0 wel

niet

0000

wel

niet

0 0 0 0 wel

Belt op tijd af bij afwezigheid

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Komt afspraken na

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Voor zichzelf opkomen

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0000

Luistervaardigheid

niet

0000

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Kan omgaan met kritiek

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

wel

-36-

Eindsituatie

wel


Tactisch

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Omgaan met leiding

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Omgang met privĂŠproblemen op de werkplek

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Samenwerken

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-37-


Functionele vaardigheden Beginsituatie

Tussentijds

Eindsituatie

Neemt initiatieven

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Verantwoordelijkheidsgevoel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Zelfstandigheid

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Doorzettingsvermogen

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Omgang met regels

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Onder druk kunnen werken

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

niet

0 0 0 0 wel

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-38-


Zelfvertrouwen

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

Concentratievermogen

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 00 wel

niet 0 0 0 0 wel

Inzet

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

Leervermogen

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 00 wel

niet 0 0 00 wel

Betrokkenheid

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0wel

niet 0 0 0 0 wel

Presentatie

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0wel

niet 0 0 0 0 wel

Ziekteverzuim

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

Organiseren / plannen

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

Flexibel

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

niet 0 0 0 0 wel

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-39-


Werkblad Vaardighedenanalyse Gebaseerd op het EVC portfolio In dit werkblad wordt een overzicht gemaakt van de vaardigheden die je hebt. Een vaardigheid is iets wat je kunt. Het is het vermogen op een bepaalde wijze te handelen, iets te doen of bepaald gedrag te tonen. Bij een vaardigheid gaat het dus altijd om het doen. Iedereen doet wel iets wat een bepaalde kennis of vaardigheid of kennis vereist. Niet iedereen kan die kennis of vaardigheden opnoemen. Ze zitten als het ware verstopt in het dagelijks leven. Samen met de trainer ga je nu een analyse maken van de vaardigheden die je hebt op basis van de dingen die je doet in het dagelijks leven. In dit werkblad worden een aantal vaardigheden genoemd, maar als jij en de trainer besluiten dat jouw vaardigheid er niet bij staat (maar wel belangrijk is) dan voeg je die toe aan de lijst. In de eerste tabel wordt een overzicht gegeven van de vaardigheden die van belang zijn en die je misschien hebt. Op de volgende bladzijden kan je, eventueel met hulp van de begeleider een analyse doen om te onderzoeken of jij deze vaardigheden op dit moment hebt. Als dat zo is dan is het belangrijk dat je een bewijsstuk van deze vaardigheid toevoegt. Als je dat niet hebt, kan je het alsnog proberen te krijgen. Vanaf nu is het belangrijk dat je elke keer als je wat gedaan hebt waarvoor je een vaardigheid nodig hebt, je hiervan een bewijsstuk in je participatiepaspoort doet.

Instructie bij de Zelfbeoordeling: • werk van boven naar beneden • kies één van de drie uitspraken in de bovenste rij • zet een kruis in het vak eronder • kruis in dezelfde kolom het soort bewijs aan dat u hebt • of kruis meer soorten bewijzen aan, als u die hebt

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-40-


Vaardigheid:

Dit houdt in:

Ik heb ervaring met .......................................... in:

VRIJWILLIGERSWERK Taak/activiteiten: Periode:

Taak/activiteiten: Periode:

Ik heb ook ervaring met .................................... in:

ZORGTAKEN

ja / nee

Omschrijving: Periode:

BETAALD WERK

ja / nee

Omschrijving: Periode:

CURSUS OF OPLEIDING

ja / nee

Omschrijving: Periode:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-41-


Zelfbeoordeling

Vaardigheid:

Dat kan ik goed

Dat kan ik enigszins

Bewijs soort:

Bewijs soort:

Een bewijs kan gelden voor verschillende verslag

verslag

e-mailbericht

e-mailbericht

brief

brief

memo

memo

foto

foto

voorwerp

voorwerp

rapport

rapport

referentie

referentie

verklaring

verklaring

STARverklaring

STARverklaring

anders:

anders:

vaardigheden. Voor dezelfde vaardigheid kunt u verschillende bewijzen hebben.

-42-

Dat wil ik leren


Vaardigheid:

Dit houdt in:

Ik heb ervaring met .......................................... in:

VRIJWILLIGERSWERK Taak/activiteiten: Periode:

Taak/activiteiten: Periode:

Ik heb ook ervaring met .................................... in:

ZORGTAKEN

ja / nee

Omschrijving: Periode:

BETAALD WERK

ja / nee

Omschrijving: Periode:

CURSUS OF OPLEIDING

ja / nee

Omschrijving: Periode:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-43-


Zelfbeoordeling

Vaardigheid:

Dat kan ik goed

Dat kan ik enigszins

Bewijs soort:

Bewijs soort:

Een bewijs kan gelden voor verschillende verslag

verslag

e-mailbericht

e-mailbericht

brief

brief

memo

memo

foto

foto

voorwerp

voorwerp

rapport

rapport

Referentie

Referentie

verklaring

verklaring

STARverklaring

STARverklaring

anders:

anders:

vaardigheden. Voor dezelfde vaardigheid kunt u verschillende bewijzen hebben.

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-44-

Dat wil ik leren


Vaardigheid:

Dit houdt in:

Ik heb ervaring met .......................................... in:

VRIJWILLIGERSWERK Taak/activiteiten: Periode:

Taak/activiteiten: Periode:

Ik heb ook ervaring met .................................... in:

ZORGTAKEN

ja / nee

Omschrijving: Periode:

BETAALD WERK

ja / nee

Omschrijving: Periode:

CURSUS OF OPLEIDING

ja / nee

Omschrijving: Periode:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-45-


Zelfbeoordeling

Vaardigheid:

Dat kan ik goed

Dat kan ik enigszins

Bewijs soort:

Bewijs soort:

Een bewijs kan gelden voor verschillende verslag

verslag

e-mailbericht

e-mailbericht

brief

brief

memo

memo

foto

foto

voorwerp

voorwerp

rapport

rapport

Referentie

Referentie

verklaring

verklaring

STARverklaring

STARverklaring

anders:

anders:

vaardigheden. Voor dezelfde vaardigheid kunt u verschillende bewijzen hebben.

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-46-

Dat wil ik leren


Bewijsstukken vaardigheden Gebaseerd op het EVC portfolio Zelfbeoordeling De deelneemster kiest in overleg met haar begeleider minimaal 3 vaardigheden die zij wil bewijzen. Deze vaardigheden kunnen bijvoorbeeld van belang zijn in een toekomstige werksituatie c.q functie. Een bewijsstuk kan gelden voor verschillende vaardigheden. Een bewijsstuk kan een schriftelijke verklaring van een werkbegeleider, trajectbegeleider, docent of van een voormalig werkgever. Als er geen schriftelijk bewijsstuk is dan kan eventueel een foto of een voorwerp dienen als bewijsstuk. Als het bewijsmateriaal ontbreekt of onduidelijk is, zijn er nog andere mogelijkheden (overgenomen uit de EVC procedure): Indien mogelijk wordt als bewijsstuk een STAR-interview aan het Participatiepaspoort toegevoegd. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. De STAR methode biedt structuur en ondersteuning bij het uitdiepen en concretiseren van ervaringen.

Als bewijsstuk wordt een referentieverklaring toegevoegd. Dit is een verklaring van een referent over het functioneren van de vrijwilliger. Mocht voornoemde STAR-interview niet haalbaar zijn, dan volstaat een referentieverklaring.

De getekende STAR- of Referentieverklaring geldt als bewijs voor de aanwezigheid van een bepaalde vaardigheid. Het Participatiepaspoort wint echter aan waarde als het gevuld is met zoveel mogelijk authentieke, actuele, relevante bewijzen.

Invullen van het schema: Vaardigheid

Dit zijn de vaardigheden die in de werkbladen zijn geanalyseerd.

Dit kan ik goed Als je de vaardigheid tenminste met twee van de drie gedragingen beheerst en als dat met tenminste 1 bewijs aangetoond kan worden. Dit kan ik enigszins Als je de vaardigheid met één van de drie gedragingen beheerst en als dat aangetoond kan worden met tenminste 1 bewijs. Dat wil ik leren

Als je de vaardigheid onvoldoende beheerst om te kunnen spreken van

‘goed’ of ‘enigszins’ (of als je er nog geen ervaring mee hebt) en wel de wens om je daarin te ontwikkelen.

Om aan te geven dat je een bepaalde vaardigheid goed of enigszins beheerst vul je achter die vaardigheid in de juiste kolom het nummer van het bewijsstuk in. Als je een bepaalde vaardigheid graag wil aanleren, zet je een kruisje in het hokje in de laatste kolom.

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-47-


Vaardigheid

Dat kan ik goed

Systematisch werken

Betrouwbaarheid tonen

Omgaan met tijd en tempo

Problemen oplossen

Veilig en gezond te werk gaan

Communiceren

Presentatie

Bijdragen aan goede werkrelaties

Samenwerken

Incasseren

Toepassen taal en rekenen

Al doende leren

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-48-

Dat kan ik enigszins

Dat wil ik leren


Overige vaardigheden

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-49-


Vul dit schema zo compleet mogelijk in! Vul het schema regelmatig aan in de toekomst! Kopieen van diploma’s, getuigschriften of andere bewijzen kunnen achteraan worden toegevoegd in het participatiepaspoort.

Naam school

Vakken

Hoeveel jaar/maanden Bewijs Wanneer

e

Onderwijs t/m je 12 jaar

e

Onderwijs t/m je 18 jaar

Onderwijs vanaf je e 18 jaar

Cursussen

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-50-


Vul dit schema zelf in en vul het schema regelmatig aan in de toekomst! Kopieën van werkgeversverklaringen, stages, getuigschriften of andere bewijzen kunnen achteraan worden toegevoegd in het participatiepaspoort.

Overzicht van ervaringen met werk: betaald, vrijwillig, hobby’s

Wat: omschrijving taken

Waar:

Wanneer:

naam organisatie

Jaar/maanden, aantal uren p/w

Betaald werk

Betaald werk

Vrijwilligerswerk

Hobby’s

Anders

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-51-

Ik deed dit werk goed, matig


Opdracht:

Pas op de plaats (stappenplan)

Beantwoord de vragen hieronder zodat je meer inzicht kunt krijgen in welke stappen je al gezet hebt richting werk, welke je nog moet zetten en waar jij nog eventueel knelpunten ziet. Lees eerst even alle vragen door voordat je met beantwoorden begint! Vul alleen die rubrieken in die voor jou van toepassing zijn. Keuze voor werk

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende beroepen:

1. 2. 3. Ik denk dat ik geschikt ben voor dit beroep/deze beroepen omdat ik de volgende kwaliteiten, ervaring en kennis heb:

Welke eisen stel je aan een baan? (werktijden, salaris, reisafstand e.d.?)

Moet je of wil je voordat je in dit beroep aan het werk kunt, eerst nog een opleiding volgen? Zo ja, welke opleiding denk jij aan?

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-52-


Als je het nog niet weet

Wanneer wil jij een keuze voor een beroep gemaakt hebben?

Hoe ga jij naar een keuze toewerken?

Wie of wat kan jou helpen een keuze te maken?

Welke informatie heb je nodig voordat je een keuze kunt maken?

Kinderopvang Heb je al kinderopvang geregeld? Zo ja, op welke manier? Zo nee, houdt iets je tegen? Hoe sta je gevoelsmatig tegenover kinderopvang? Heb je al met je kind(eren) gesproken over kinderopvang en/of het feit dat ze meer alleen zullen zijn? Hoe staat/staan je kind(eren) er tegenover? Hoe kun je er met je kinderen verder naartoe werken? Heb je al wat geregeld voor opvang gedurende schoolvakanties? Zo ja, wat? Heb je al wat geregeld voor het geval je kind(eren) ziek zijn?

Eventuele knelpunten Zijn er voor jou nog andere knelpunten om de stap naar werk te kunnen zetten? Zo ja,welke?(financiĂŤle problemen, problemen in het gezin/familie, gezondheid, thuissituatie, huisvesting e.d.)

Ik maak mij op dit moment het meeste zorgen om:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-53-


Stappen zetten Wat is de eerstvolgende stap die je gaat zetten en op welke termijn doe je dat? Heb je daarbij nog hulp nodig? Zo ja, van wie of wat? Tijdens deze training wil ik nog de volgende dingen kunnen leren:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-54-


Opdracht:

Knelpunten en belemmeringen

Schrijf hieronder wat jou op dit moment nog tegenhoudt om aan het werk te kunnen gaan. Beschrijf wat je knelpunten of belemmeringen zijn. Bedenk daar tevens mogelijke oplossingen bij.

KNELPUNTEN/BELEMMERINGEN

OPLOSSINGEN

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-55-


Opdracht:

Valkuilen

Je eigen weerstanden kunnen ertoe leiden dat je steeds in dezelfde valkuil stapt. Een valkuil die veel mensen zullen herkennen is waarbij iemand steeds anderen of de omgeving de schuld geeft van eigen falen of vastlopen. Terwijl weerstand heel goed de reden kan zijn van vastlopen of falen. Om te onderzoeken met welke weerstanden jouw valkuilen te maken hebben, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

• Hoe komt het dat ik niet doe wat ik wil? Ben ik te perfectionistisch? Ben ik bang om fouten te maken? Ben ik ‘lui’? Stel ik uit waar ik tegenop zie? Heb ik het gevoel dat ik mezelf moet bewijzen? Ben ik te streng voor mezelf? Stel ik te hoge eisen (aan mezelf of aan anderen)? Ben ik bang vrijheid/vrije tijd kwijt te raken? Ben ik bang dat ik het lichamelijk/emotioneel niet aankan? • Wat zou er moeten gebeuren om wel te doen wat ik wil? (wat heb ik nodig?) • Stel ik anderen verantwoordelijk voor het feit dat ik nog geen werk heb? • Heb ik het gevoel dat anderen me tegenwerken? • Wat zou ik kunnen doen om niet in mijn eigen valkuilen te stappen? Hier kun je opschrijven wat je over jouw weerstanden en valkuilen te weten bent gekomen:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-56-


Opdracht:

Uitzoeken van een beroep

Wil je een beroep goed uitzoeken dan moet je antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

◊ wat is de inhoud van het beroep? Wat zijn de belangrijkste taken die verricht moeten worden? ◊ welke eisen stelt dit beroep aan mij? Wat moet ik allemaal kunnen? ◊ wat zijn de arbeidsomstandigheden? (buiten/binnen, zitten/staan/lopen, werken met bepaalde stoffen etc.) ◊ kan ik het beroep lichamelijk aan? ◊ welke opleiding wordt vereist? ◊ welke opleidingsmogelijkheden bestaan er? ◊ worden eisen gesteld ten aanzien van ervaring? ◊ hoe is het met de werkgelegenheid gesteld? ◊ hoeveel vacatures staan er in de krant of bij het arbeidsbureau? ◊ past dit beroep bij mijn persoonsprofiel? ◊ wat zijn mijn sterke kanten voor dit beroep? ◊ wat zijn mijn zwakke kanten voor dit beroep? ◊ waar moet ik nog aan voldoen om dit beroep te kunnen uitoefenen? Voor de antwoorden op deze vragen moet je zoeken in of bij: ◊ beroepengidsen ◊ studiegidsen ◊ videomateriaal ◊ diverse computerprogramma’s, met uw consulent van het arbeidsbureau kunt u zoeken in “brains” ◊ internet ◊ bibliotheek ◊ CWI ◊ uitzendbureau ◊ kranten ◊ foldermateriaal van bedrijven of scholen ◊ interview bij een bedrijf of school ◊ interview met een beroepsbeoefenaar ◊ meelopen en kijken in de praktijk bij een bedrijf of een opleiding

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-57-


Opdracht:

Interview

Om een goed beeld te krijgen van het beroep waar je in ge誰nteresseerd bent, ga je iemand interviewen die dat beroep uitoefent. Zo kun je onderzoeken of je dat beroep zelf ook zou willen uitoefenen. Je kunt iemand interviewen die je kent. Ook kunt je een bedrijf opbellen en via personeelszaken een afspraak proberen te maken. Hieronder staan een aantal vragen die je kunt stellen. Uiteraard kun je de lijst zelf aanvullen. 

Wat houdt het beroep in? Wat zijn uw hoofdtaken?Waarom heeft u voor dit beroep gekozen?Wat vindt u leuk/minder leuk aan dit beroep?Welke opleiding heeft u gevolgd? Welke opleiding is volgens u de beste voorbereiding op dit beroep? Is een opleiding noodzakelijk?Over welke kwaliteiten moet je beschikken om dit beroep uit te kunnen oefenen?Hoe bent u op deze plek terecht gekomen?Hoe schat u de kans op werk in voor nieuwkomers in dit beroep?Hoe zijn de werkomstandigheden? (werkplek, gevaarlijk, vuil, lichamelijk/geestelijk zwaar?)Hoe is de sfeer op het werk?Hoe hoog is het aanvangssalaris bij een volledige werkweek?Hoe hoog is het salaris ongeveer na vijf jaar?Wat zijn de doorstroommogelijkheden vanuit of binnen dit beroep?Is parttime werken mogelijk?Betaalt het bedrijf mee aan de kinderopvang?

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-58-


Referentieverklaring

Naam:

Bovengenoemde heeft deze referentieverklaring verkregen als bewijsstuk voor zijn/ haar participatiepaspoort. De verklaring betreft de volgende vaardigheid:

Referent:

Verklaring:

Plaats en datum:

Handtekening referent:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-59-


Referentieverklaring

Naam:

Bovengenoemde heeft deze referentieverklaring verkregen als bewijsstuk voor zijn/ haar participatiepaspoort. De verklaring betreft de volgende vaardigheid:

Referent:

Verklaring:

Plaats en datum:

Handtekening referent:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-60-


Referentieverklaring

Naam:

Bovengenoemde heeft deze referentieverklaring verkregen als bewijsstuk voor zijn/ haar participatiepaspoort. De verklaring betreft de volgende vaardigheid:

Referent:

Verklaring:

Plaats en datum:

Handtekening referent:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-61-


STAR-verklaring

Naam: Bovengenoemde heeft een STAR-interview gevolgd als bewijsstuk voor zijn/ haar participatiepaspoort. Dit verslag betreft de volgende vaardigheid:

Situatie (Vrijwilligerswerk, zorgtaken, betaald werk, cursus of opleiding)

Taak

Omschrijving

Resultaat

Plaats en datum STAR-toetsing: Organisatie: Handtekening begeleider:

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-62-


Opdracht:

Beroepenhand

Op de volgende pagina staat een hand afgebeeld. Schrijf in iedere vinger van de hand een eigenschap die je graag zou gebruiken in een beroep. Bijvoorbeeld: één van uw sterke eigenschappen is dat je goed kunt praten en je zou daar in je werk graag gebruik van maken. In de eerste vinger schrijft je dan ’praten’. Als je de vijf vingers hebt gevuld met in het totaal vijf eigenschappen, geef je jouw hand door aan degene die naast je zit. Die bedenkt bij deze eigenschappen een beroep en schrijft dat op. Iedere hand gaat de hele groep door. Zo krijgt je jouw hand terug met een heleboel suggesties voor beroepen.

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-63-


Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-64-


Opdracht:

•

Voor- en nadelen van betaald werk

Voordelen

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

•

Nadelen

-65-


Hulplijst voor- en nadelen betaald werk

• minder tijd voor huishouden • minder tijd voor familie, vrienden, etc. • minder vrijheid • verantwoordelijk voor eigen inkomen • regelen/organiseren kinderopvang • kinderen worden onafhankelijker • ouderrol wordt zwaarder • minder/geen tijd voor vrijwilligerswerk • minder/geen tijd voor hobby’s • verplichting naar werk te gaan • salaris en eigen inkomen • pensioenopbouw • carrière maken • gevoel van eigenwaarde vergroten • zelfontwikkeling (ontplooiing) • contact met collega’s • uit de sleur van alledag • je wordt efficiënter met je tijd • nieuw doel in je leven • je gebruikt je opleiding • bijdrage leveren in de maatschappij • onafhankelijk zijn • erbij horen, meedraaien in maatschappij • status, aanzien • nieuwe sociale contacten, grotere wereld • gestimuleerd, geprikkeld worden • onder een baas werken • een reden om uit bed te komen • meer structuur in je dag • niets meer te maken met uitkerende instanties • mogelijk meer stress

Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-66-


Opdracht:

Werkblad Werkervaring

Naam organisatie: _______________________________________________ Functie/soort werk:_______________________ Gewerkt van:___________tot___________ Dit waren mijn taken/dit moest ik doen __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit waren mijn kwaliteiten __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit waren mijn beperkingen/zwakke kanten __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit heb ik ervan geleerd __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit vond ik leuk/prettig, omdat __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit vond ik niet leuk/onprettig, omdat __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Deze periode begon, doordat......en eindigde, doordat _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-67-


Opdracht: Werkblad Opleiding / Cursussen Opleiding/cursus:_______________________________________________________ Gevolgd van_________________________________tot______________________________ Dit heb ik tijdens mijn opleiding gedaan (hoofdvakken, scripties, overige activiteiten) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit waren mijn kwaliteiten __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit waren mijn beperkingen/zwakke kanten __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit heb ik ervan geleerd __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit vond ik leuk/prettig, omdat __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Dit vond ik niet leuk/onprettig, omdat __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Deze periode begon, doordat......en eindigde, doordat

-68-


Opstellen Curriculum Vitae (CV) Bron: ID-Plein Een CV stuur je mee met een sollicitatiebrief, zodat je je in de sollicitatiebrief vooral kunt richten op de motivatie voor de betreffende functie. Daarnaast is het handig om een CV achter te laten bij uitzendbureaus, werving & selectiebureaus en bij je persoonlijke netwerk. Je hoeft dan niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen en omdat je vooraf het CV zorgvuldig hebt opgesteld, weet je zeker niets te hebben vergeten. Zorg wel dat een CV up-to-date blijft: heb je bijvoorbeeld een opleiding gevolgd of een ander telefoonnummer gekregen, verander dit dan in het CV. Als een CV is gemaakt, hoef je er meestal weinig aan te veranderen. In een aantal gevallen is het raadzaam om je CV nog wel even aan te passen aan wat er in een vacature gevraagd wordt. Vermeld bijvoorbeeld werkzaamheden die in de functieomschrijving worden vereist. Als je naar verschillende functies solliciteert, is het handig om per functie een aparte CV te maken. In elke CV beschrijf je uitgebreid de voor die functie relevante werkervaring, de andere banen vat je kort samen. Je kunt natuurlijk ook een uitgebreid CV maken, waarin je per sollicitatie schrapt wat voor die functie niet relevant is. Chronologisch of a-chronologisch... Vroeger werden CV’s standaard in chronologische volgorde opgesteld. Dat wil zeggen in oplopende tijd, beginnend bij de eerste opleiding en werkervaring, tot aan het heden. Tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen voor een a-chronologische volgorde, beginnend bij de laatste opleiding en werkervaring en vervolgens teruglopend in tijd de overige informatie. Een werkgever onthoudt vaak het best wat hij het eerst ziet. Als je kiest voor een a-chronologisch CV, dan leg je de nadruk op je laatste opleiding of werkervaring. Als je net een belangrijke opleiding hebt voltooid of je laatste baan was tevens de belangrijkste, dan is dit een logische volgorde. Bij een chronologisch CV is het juist andersom. Heb je in eigen land een hoge opleiding gevolgd en belangrijke werkervaring opgedaan, terwijl je in Nederland alleen nog maar het inburgeringprogramma en taalles hebt gevolgd en een paar dagen stage hebt gelopen, noem dan je opleiding en werkervaring in eigen land eerst. Het functioneel CV Bij een functioneel CV wordt de werkervaring niet per tijdsperiode beschreven, maar naar taken of verantwoordelijkheden. Als je bijvoorbeeld in een baan meerdere functies naast elkaar hebt vervuld, of als je naast je standaardbaan diverse klussen hebt verricht, kan het overzichtelijker zijn om te kiezen voor een functioneel CV. Door te kiezen voor een functioneel CV vestig je de aandacht op wat je kan en niet op de dienstverbanden die je hebt gehad. Eventueel kan je ervoor kiezen om bij het functionele CV een kort chronologisch CV toe te voegen. Door in de CV per functie aan te geven hoeveel jaar ervaring daarin is opgedaan, krijgt de werkgever een duidelijk beeld van wat deze persoon kan. Profielschets In een CV kan ook een profielschets worden opgenomen. Hierin beschrijf je jouw specifieke kwaliteiten en wensen. Dit is makkelijk als je veel open sollicitaties verricht, je hebt dan standaard in je CV vermeld staan naar welke richtingen jouw voorkeur uitgaat. Dit kan heel algemeen zijn: “ik wil mensen begeleiden”, of heel gericht: “ik wil allochtonen bemiddelen naar werk”. Ook is het handig om een profielschets in je CV op te nemen als je ook ervaringen hebt in richtingen waarin je niet meer wilt werken. Bijvoorbeeld als je in ziekenhuizen solliciteert naar een administratieve functie, omdat je na 10 jaar ervaring in de verpleging niet meer kan of wilt werken in de zorg.

-69-


Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Burgerlijke straat Nationaliteit Opleiding jaartal- jaartal Werkervaring jaartal- jaartal naam bedrijf Functie Naam functie Taken Werkzaamheden in werkwoorden Jaartal- jaartal Naam bedrijf Functie Naam functie Taken Werkzaamheden in werkwoorden Profiel Karaktereigenschappen en sterke punten Vaardigheden Kwaliteiten Hobby’s Het participatiepaspoort werkmap november 2010

-70-

ParticipatiePasPoort Scala 2011  

ParticipatiePasPoort Scala 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you