Page 1

Ledelsen rekrutterer SBIO rekruttering

1


INNHOLD

“KICKSTARTING YOUR CAREER!”

2

SBIO rekruttering


INNHOLD

Innhold 4 REKTOR 5 KPMG 6-7 OM LEDELSEN 8-16 STILLINGER 17 SBIO ORGANISERING 18 REKRUTTERINGSKVELD PÅ SHNAS 19 REKRUTTERINGSPROSESSEN

SBIO rekruttering

3


REKTOR

Rektor For at BI skal bli en ledende europeisk handelshøyskole er vi avhengig av et produktivt samarbeid med Studentforeningen. Både for det faglige og det sosiale miljøet er engasjement fra dere studenter helt avgjørende, BIs ledelse setter stor pris på det gode samarbeidet vi har utviklet og formalisert gjennom flere år. Studentene på BI får en utdanning basert på næringslivets behov, innholdet i studiene har høy relevans. Studentforeningen fungerer her som et viktig bindeledd mellom studentene og næringslivet. Ved å delta aktivt i SBIO øker mulighetene for å skaffe kontakter og bygge relasjoner for videre karriere. Ved å bidra i disse aktivitetene får dere brukt fag i praksis, dette gir en flying start på karrierensom arbeidsgivere vet å verdsette. CVen styrkes betraktelig med en beskrevet kompetanse opparbeidet gjennom engasjement i studentaktiviteter. Og ikke minst, det bringer med seg mange sosiale og personlige gleder og bekjentskaper, og bygger vennskap som for mange varer livet ut. Det stunder igjen mot valg til viktige tillitsverv i SBIO. Dermed åpner det seg nye muligheter for de som allerede nå ønsker å skaffe seg nyttig erfaring og spennende nettverk. Studentforeningen gjør en formidabel innsats for læringsmiljøet - jeg takker for innsatsen, ønsker dere lykke til i arbeidet og gleder meg til videre samarbeid i årene som kommer. Med vennlig hilsen REKTOR VED HANDELSHØYSKOLEN BI

4

SBIO rekruttering


KPMG

KPMG KPMG er et ledende globalt kompetansenettverk. KPMG leverer tjenester innen tre hovedområder; revisjon, rådgivning, samt skatt og avgift. Vi har 140 000 medarbeidere i 146 land over hele verden. I Norge er vi 900 medarbeidere på 25 kontorer. KPMG har siden 2009 vært hovedsamarbeidspartneren til SBIO. KPMG er svært opptatt av kompetanseutvikling, både på skolene og hos våre medarbeidere. Selskapets visjon er å skape verdi av kunnskap for våre kunder, våre ansatte og kapitalmarkedet, dette gjelder også for våre samarbeidspartnere ved høyskolene og universitetene i Norge. KPMG ansetter hvert år flere titalls nyutdannende fra høyskoler og universiteter. Når vi vurderer en kandidat er vi i tillegg til faglige resultater, relevant arbeidserfaring og motivasjon opptatt av hvorvidt en kandidat har engasjert seg gjennom studietiden eller ikke. Det å ta på seg verv viser at man er engasjert og liker utfordringer. Det kan også vise oss at en kandidat håndterer å ha flere baller i luften samtidig. Videre danner man seg et nettverk på skolen og gjerne også ut mot næringslivet og gjennom dette utvikles sosiale ferdigheter som man kan dra nytte av inn i arbeidslivet. I en ansettelsessituasjon hvor to sterke kandidater stiller likt, vil det telle svært positivt dersom den ene av dem har engasjert seg i frivillig verv. Lykke til med valget! Med vennlig hilsen REKRUTTERINGSTEAMET

HR-/kompetanseavdelingen i KPMG

SBIO rekruttering

5


LEDELSEN

Om ledelsen

6

SBIO rekruttering


LEDELSEN

Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo består av ca. 6000 medlemmer, over 50 ulike organisasjoner og ca. 1400 aktive. Totalt omsetter SBIO for omkring 10 millioner i året, noe som gjør at du får mye ansvar raskt hvis du blir tatt opp i SBIOledelsen. Dette er selvfølgelig noe som blir lagt merke til på Cven av potensielle arbeidsgivere i fremtiden. Ledelsens arbeid består av å sikre at Studentforeningen fremmer BI-studentenes interesser av faglig, sosial og velferdmessig art gjennom aktivt lederskap. Dette gjør alle vervene på hver sin måte gjennom sine ansvarsområder, men ledelsen er også avhengig av å arbeide bra sammen. For å sikre at studentlivet på BI går sin vante gang og ikke minst at man er på frontlinjen når det kommer til driften og utviklingen av studentforeningen. Etter et år i ledelsen vil du har erfaring med både det å lede og å motivere andre, samtidig som du vil ha opplevd så å si alle utfordringer knyttet til det å jobbe i en gruppe som finnes. Begge deler er utrolig viktig å ha erfaring fra den dagen du sitter i et jobbintervju og får praktiske caser som vanskelig kan besvares på noen annen måte enn gjennom egen erfaring. Kjære potensielle søker, en ting er sikkert: Uavhengig av hvilket verv man velger seg vil man få oppleve helt fantastiske ting som man ellers ville gått glipp

av hvis man ikke hadde blitt med i SBIO-ledelsen. Her er en nedkortet liste over hva ledelsen 2010 har opplevd til og med August 2010: Blitt innstilt av valgkomiten, holdt appeller og blitt valgt inn av generalforsamling, blitt introdusert for Studentforeningen på SBIO-ballet, dratt på fantastisk overlappingtur fra Oslo til Hemsedal og Bergen, sosialisering og samarbeid med BIS, DNS og andre studentforeninger, deltagelse i Økonomiske vinterleker, tett og lærerikt samarbeid med KPMG, kurs hos KPMG, helgetur med prosjektstyrene 2010, representasjonsturer til høyskoler og universiteter fra Sørlandet til Bodø, jevnlig kontakt med ulike aktører i næringslivet, intern kick-offs, etterfester og middager for de største arrangementene, muligheten til å se SBIOs fantastiske prosjekter fra innsiden, rekruttere til diverse stillinger i SBIO, lede egne staber, team eller medarbeidere, jobbe tett med så å si alle BI’s avdelinger, revet en vegg (fått dobbelt så stort kontor!), holdt presentasjoner for alle nye studenter, deltatt i BergeNsBaneløpet, gjennomført rekrutteringsdager, linjedag, åpen dag og andre mindre prosjekter, vært med på hytteturer og middager for å koble av og nå jobber vi med å rekruttere deg! Samtidig har vi fortsatt mye tid igjen og kommer garantert til å få enda flere fantastiske minner fra tiden i SBIO! Vi unner deg det samme!

SBIO rekruttering

7


STILLINGER

Leder

I løpet av året som har gått har jeg opplevd og erfart mye. Jeg har hatt ansvar for å bistå og lede åtte mennesker gjennom ulike utfordringer i tillegg til mine egne. Jeg har gjennomgått forberedelser til ulike møter med personer i ledelsen, og jeg har hatt samtaler med de ulike når det har vært mye å gjøre. Selv har jeg hatt det overordnede ansvaret for strategiarbeidet til ledelsen. Arbeidet har i stor grad gått ut på å samle de riktige personene, sette mål, begynne dialog og startet forbedringspotensialer. Som leder har du mulighet til å påvirke arbeid som gjøres i forhold til de tre strategiske arbeidsområdene til SBIO. Internasjonalisering, Næringsliv, og Studentaktiviteter. I tillegg til arbeid med strategien har leder hovedansvaret for å se på strukturen og organiseringen av studentforeningen. Så til dere som vurderer å søke leder sett av tid, engasjement og husk at en del av det å være leder er også å kunne stille opp for andre. Med vennlig hilsen LEDER 2010

Sine Astad

8

SBIO rekruttering


STILLINGER

Politikk- og samarbeidsansvarlig Som politikk- og samarbeidsansvarlig sitter man med hovedansvaret for det studentpolitiske og de eksterne utvalgene. I studentpolitisk utvalg sitter man med ansvar for å fronte studentenes sak, både opp mot ledelsen på BI og mot de ulike politiske organer man er representert i. Det største av dem er Velferdstinget, der man sitter med studentrepresentanter fra de ni læresteder som er knyttet til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Her har man mulighet til å kjempe for en bedre student hverdag, f.eks 10 måneders studiestøtte. Videre har man også ansvar for samarbeidet med hovedsamarbeidspartneren til studentforeningen, KPMG. Dette innebærer å opprettholde en god kontakt og informasjonsflyt mellom SBIO og KPMG, men også sørge for at markedsplanen blir fulgt. Gjennom dette samarbeidet, og kontakt med andre bedrifter, får man et verdifullt nettverk som er viktig for fremtidig karriere. Gjennom et verv i ledelsen får man muligheten til å lære utrolig mye om hvordan det er å drifte en stor organisasjon. Det du lærer på skolebenken blir satt i praksis og man får en ny forståelse av hva det faglige innebærer. Med vennlig hilsen POLITIKK- OG SAMARBEIDSANSVARLIG 2010

Anders Ellefsen

SBIO rekruttering

9


STILLINGER

Økonomiansvarlig Jeg mener at økonomistillingen i SBIO-ledelsen er det mest krevende vervet du som økonomistudent kan ta på deg. Her er du innom alle fagområder som du leser på under studietiden og du får brukt kunnskapen i praksis! Budsjettering, organisering av studentforeningens økonomi, samt ett tett samarbeid med revisor og regnskapsfører er en del av hverdagen til økonomiansvarlig i SBIO. Hvis du søker min stilling har du det overordnede økonomiske ansvaret for en organisasjon som omsetter for nærmere 14.000.000 kroner i året. Du velger deg selv en assisstent som kan hjelpe deg med daglige gjøremål og du har ansvaret for stabsfunksonen, økonomigruppen. Dette legges merke til hos fremtidige arbeidsgivere, og gjør at nettopp du skiller deg ut fra mengden av søkere. Vi søker deg som er ambisiøs, strukturert og som har det lille ekstra. Søk som økonomiansvarlig i SBIO -ledelsen 2011! Vi kan love deg et år du aldri kommer til å glemme, venner for livet og at du ved dette vervet skiller deg ut fra mengden. Med vennlig hilsen ØKONOMIANSVARLIG 2010

Oda Krogstad

10

SBIO rekruttering


STILLINGER

Fagansvarlig

Det er mange aktiviteter på BI, men fagene vil alltid være i fokus. Som fagansvarlig i ledelsen har du en gylden mulighet til å påvirke din egen og dine medstudenter sin studiehverdag. Du vil ha ansvaret for kvalitetssikring av det faglige tilbudet her på BI, men også for læringsmiljøet. Dette innebærer at vervet er svært variert og spennende da du får innblikk i flere områder. Som fagansvarlig er du altså studentrepresentant og vil utfordre BI administrasjonen på ulike områder, men også være et bindeledd mellom studenter, studentforeningen og BI. Som fagansvarlig har du muligheten til å få en fantastisk erfaring når det gjelder møtevirksomhet, organisering, nettverksbinding og du vil være med på å gjøre en forskjell. Det er mange aktiviteter på BI, men fagene vil alltid være i fokus. Dersom du ønsker å få mer innsikt i BI-systemet, jobbe for studenter og ha rektor på speed-dial, er fagansvarligvervet noe du burde søke. Med vennlig hilsen FAGANSVARLIG 2010

Mina Hajdarovic

SBIO rekruttering

11


STILLINGER

Informasjonsansvarlig Lyst til å lede den mest kreative, synlige og hurtigst skiftende delen av Studentforeningen? Som informasjonsansvarlig har du det overordnede ansvaret for at informasjonsflyt ut til studentene ved Handelshøyskolen BI Oslo. Du har ansvar for alt fra promotering av arrangementerog happenings, til hovedansvar for SBIO.no. Du har også ansvar for oppfølging og ledelse av stabsfunksjonene Informasjon og Multimediegruppen og Kommunikasjonsavdelingen. Grunnet tett samarbeid med stabsfunksjonene er det viktig at informasjonsansvarlig er en person som setter pris på å jobbe med andre mennesker og ikke er redd for å ta vanskelige valg. Som informasjonsansvarlig vil du få mye praksis innenfor personalledelse. SBIO har også rundt 50 informasjonsansvarlige i diverse utvalg, prosjekter, undergrupper og linjestyrer som trenger opplæring og oppfølging. Informasjonsansvarlig er også veldig aktiv i møte med næringslivet, i form av at samarbeidspartnerne våre skal profileres og at dette skal gjøres på en hensiktsmessig måte. Du vil også utvikle dine personlige egenskaper i å holde foredrag og presentasjoner og vil få innsikt i markedsføring og pr i praksis. Med vennlig hilsen INFORMASJONSANSVARLIG 2010

Alexander Asbøll

12

SBIO rekruttering


STILLINGER

Markedsansvarlig Er du en person som ønsker å jobbe tett inn mot store bedrifter som KPMG og Sparebank1? Møte studenter fra andre studentforeninger, bedrifter og andre organisasjoner? Knytte kontakter i næringslivet som er uvurderlige når du skal ut i arbeidslivet? Hvis du er utadvendt, engasjert, ambisiøs, hardtarbeidende og interessert, da bør du søker som markedsansvarlig i SBIO-ledelsen 2011! Som markedsansvarlig i SBIO-ledelsen har man det overordnede ansvaret for all markeds- og næringslivskontakt som foregår i studentforeningen. Man hjelper, støtter og legger tilrette for markedsansvarlige i utvalg- , prosjektog linjestyrer, og sammen knytter man studentforeningen til næringslivet. Gjennom dette arbeidet møter man og blir kjent med andre BI-studenter, samt som man knytter et sosialt og profesjonelt nettverk. Du har også ansvaret for egen stabsfunksjon Markedsavdelingen. Det er gjennom å være aktiv i studentforeningen man knytter bånd til andre mennesker raskt, og disse menneskene kan kanskje være de som har deg inne til jobbintervju senere i livet! Ikke nøl, søk til verv i SBIO-ledelsen 2011 idag! Med vennlig hilsen MARKEDSANSVARLIG 2010

Alexander Kolbu

SBIO rekruttering

13


STILLINGER

Linjeansvarlig

Som linjeansvarlig vil du etter året sitte igjen med en unik ledererfaring, venner for livet og et kontaktnettverk som andre bare kan drømme om å få! Kjære nye linjeansvarlig. Hva sier du til å få mulighet til forme din og andre studenters studiehverdag? Eller å få være med å gjøre BI til Europas beste høyskole? Som linjeansvarlig er en av de viktigste oppgavene å sørge for at skolen og studentene fungerer sammen både faglig og sosialt, og at studentene får en studietid de sent vil glemme. Du vil ha 18 linjeforeninger som medspillere, og ditt største ansvar er å motivere disse og sørge for at de fungerer optimalt. Jeg vil tørre å påstå at dette vervet er et av de mest sosiale vervene i ledelsen, og jeg kan love deg et år med mange utfordringer hvor du får muligheten til å sette teori i praksis. Du vil etter året sitte igjen med en unik ledererfaring, venner for livet og et kontaktnettverk som andre bare kan drømme om å få! Med vennlig hilsen LINJEANSVARLIG 2010

Kasper Hansen

14

SBIO rekruttering


STILLINGER

Prosjektasvarlig

Som prosjektansvarlig har du det overordnede ansvaret for BIs største studentarrangementer. Næringslivsdagene, BI-revyen, studentaksjonen, fadderullan og bergensbaneløpet for å nevne noen. Du er ansvarlig for rekruttering, ansettelse, rådgivning samt gjennomføring, og har en enorm mulighet til å skape prosjekter som studentene ved BI virkelig får noe igjen for. En hverdag i prosjektansvarligs liv er aldri lik. Du møter nye utfordringer og muligheter hver eneste dag og hvert prosjekt gir deg erfaring innenfor ulike sjangre. Med et høyt tempo, engasjerte mennesker og lærerike arbeidsoppgaver sitter du med en enorm mulighet til å utvikle deg selv, dine erfaringer og din kunnskap. Alt kan betegnes som et prosjekt og som prosjektansvarlig får du muligheten til å lære deg hvordan du kan takle alt! Med vennlig hilsen PROSJEKTANSVARLIG 2010

Kaja C. Arneberg

SBIO rekruttering

15


STILLINGER

Utvalgsansvarlig

Hvorfor sier alle at studietiden er den beste epoken i livet? Å kunne forbinde studietiden med noe mer enn forelesere og skolebøker er noe som gjør studietiden til et minne for livet. Involverer du deg i studie hverdagen din får du en unik sjanse til å teste ut det du lærer her på BI i praksis, få et nettverk du vil ha god nytte av senere i karrierelivet ditt og delta på utallige sosiale og faglige arrangementer! På BI har vi over 20 forskjellige utvalg som alle jobber for å bevare studenters fritidsinteresser. Som utvalgsansvarlig jobber du for å utvikle favorittaktivitetene til dine medstudenter og for å skape et sosialt mangfold på en skole med over 8000 mennesker. Vennskap skapes gjennom interesser. Interesser dyrkes i SBIO! Med vennlig hilsen UTVALGSANSVARLIG 2010

Karoline Ringstad

16

SBIO rekruttering


SBIO ORGANISERING

Organisasjonskart SBIO omsetter for ca 14 millioner kr. I ledelsen styrer du over dette konsernet

GENERALFORSAMLING

STYRET

VALG KOMITEEN

KONTROLL OG VEDTEKTSKOMMITEEN

LEDELSEN

STABSFUNKSJONER

(UNDERLAGT LEDELSEN)

• • • • • • • •

Translation group IMG Kommunikasjonsavd. Økonomigruppen SBIO-event Student pol. utvalg Markedsavdelingen Procurare

PROSJEKTER

INTERESSEUTVALG

(UNDERLAGT LEDELSEN)

• • • • • •

Studentaksjonen Fadderullan Revyen Næringslivsdagene Karrieredagene BergensBaneLøpet

• • • • • • • • • • • • •

BI Athletics Aquila Stauren Næringslivsutvalget Shipping BI Roklubb Eiendomsutvalget Start BI BUFF BULL International Stud. Ass. Studenter med barn Børsgruppen Aktie

LINJEFORENINGER

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Finans Øk. IT-ledelse Eiendomsmegling IM Journalistikk Forretningsjus Kultur & ledelse Økad Revisjon Siv. øk Reiseliv BBA Entreprenør Markedskommunikasjon Markedsføring PR Varehandel GSS

AKSJESELSKAPER

StudConsult AS SBIO = 34%

BI-Stud. Bemanningsbyrå AS SBIO = 100%

INSIDE AS SBIO = 100%

SBIO rekruttering

17


REKRUTTERING

Rekrutteringskveld på SHNAS PROGRAM FOR KVELDEN Torsdag 7. oktober Dørene åpner 17:30 SBIO ønsker velkommen ved Mina Hajdarovic. Leder Sine Astad snakker om erfaringen du opparbeider deg ved å sitte i Ledelsen. Remi Wulf og Ole Steinsholt snakker om deres tid i SBIO. KPMG ved Siv Laila Fristad snakker om samarbeidet med SBIO og hva du vil sitte igjen med etter å ha samarbeidet tett med et av verdens største kompetansehus i et år. Informasjonsansvarlig Alexander Asbøll tar dere med på en reise gjennom tid og på tvers av Norge, og oppsummerer Ledelsens virke fra dag 1 til i dag - gjennom bilder og historier. Ingen detaljer vil bli spart.

Stand up! Jonas Rønning og Cecilie Steinmann Neess underholder! Så bemanner Ledelsen sine stands og besvarer spørsmål.

Torsdagskro!

18

SBIO rekruttering


REKRUTTERING

Rekrutteringsprosessen NOEN VIKTIGE DATOER i rekrutteringsprosessen 7. Oktober 18:00 - Rekrutteringskveld på SHNAS hvor du får muligheten til å snakke med ledelsen 1on1, i tillegg til at representanter for nåværende og tidligere ledelse vil snakke om hva de sitter igjen med etter et år i SBIO.

13. Oktober - Søknadsfrist 21. Oktober - Generalforsamling i SBIO - Ny ledelse blir valgt Søknad sendes til vk@sbio.no innen 11. oktober, med fullstendig CV. Valgkomiteen i SBIO er uavhengig av ledelsen og velges av generalforsamling. Den består av tidligere studenter, tidligere aktive og eksterne fra næringslivet og alle søknader vil bli behandlet konfidensielt. Alle søknader blir behandlet rettferdig og nøytralt og vi ønsker å understreke at ingen erfaring er nødvendig, listen for å søke skal være lav og det som betyr noe er ditt engasjement og din motivasjon! Har du spørsmål relatert til noen av vervene? Ikke nøl med å ta kontakt! SBIO-ledelsen har kontor i U1 på BI og du finner epost og telefonummer til ledelsen på Sbio.no. Vi hjelper mer enn gjerne alle søkere.

SBIO rekruttering

19


LURTE DU PÅ NOE MER? Se www.sbio.no, vår side på facebook, eller send en epost til info@sbio.no

Lykke til! 20

SBIO rekruttering

Med vennlig hilsen Ledelsen 2010

Rekrutteringsblekke 2010  

Rekruttering av ledelsen i SBIO 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you