SavoGrown vuosikatsaus 2020

Page 1

Työtä yritysten ja alueen parhaaksi

VUOSIKATSAUS 2020


VUOSIKATSAUS 2020

Kehitysyhtiö SavoGrow on Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen omistama elinvoimayhtiö. SavoGrow tarjoaa toimialueensa yrityksiä, kuntia, asukkaita ja muita yhteisöjä hyödyttäviä yrityskehitys- ja aluekehityspalveluita. – SavoGrown strategia –


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

ERIKOINEN VUOSI SavoGrown alueen yritykset ovat selvinneet koronavuodesta kohtuullisesti. Alueen keskeisillä teollisilla toimialoilla liikevaihdon kehitys oli positiivinen tai lähellä nollaa. Koronapandemian kurittaman matkailusektorin liikevaihto putosi odotetun jyrkästi, vaikka kesä toikin uusia kotimaanmatkailijoita alueelle. Koronatukia alueen yrityksille myönnettiin viime vuonna lähes 3.3 milj. euroa, ja yhdessä yritys- ja hanketukien kanssa alueelle kanavoitui lähes 7.9 milj. euron rahoituspotti. Koronavuosi on vaikuttanut monin eri tavoin SavoGrown toimintaan. Etätyö on meillä ollut arkipäivää ennenkin, mutta nyt myös asiakkaat siirtyivät Teams-yhteyden päähän eikä live-tilaisuuksia juurikaan järjestetty. Tämä on hankaloittanut monen kehittämishankkeen toteuttamista, mutta myös järkevöittänyt kokouskäytäntöjä ja tuonut uusia näkökulmia monipaikkaisuuteen –

Alueelle kanavoitunut rahoitus yht. 2020:

7 897 094 €

EU-ohjelmakausi alkaa olla lopuillaan. SavoGrow on ollut aktiivisesti mukana uuden ohjelmakauden valmistelussa nostaen esille kehittämistarpeita yritysten näkökulmasta sekä näkemyksiä toimivista tukimuodoista, samalla sanoittaen maaseutualueiden erityishaasteita elinkeino- ja elinvoimatyössä. Tuleva ohjelmakausi painottaa älyratkaisuja, vähähiilisyyttä ja toimivia verkostoja (tietoliikenne, energia, liikenne). Näistä teemoista löytyy luontevaa tarttumapintaa myös SavoGrown alueen arkeen. OLLI TIAINEN Toimitusjohtaja

Alueelle kanavoitunut rahoitus 2020

YRITYS- JA HANKETUET Rahoittaja Leader Hanketuet Yritystuet ELY + Business Finland ELY:n yritystuet + Business Finland ELY:n hanketuet P-Savon liiton hanketuet

Yhteensä

työtä voi tuloksellisesti tehdä muuallakin kuin työpaikalla. Hyödynnämme valtakunnallista etätyötrendiä Savon Villin Lännen -aluemarkkinoinnissamme.

KORONATUET Kpl

777 574 186 144

10

2 926 738

45

226 668 482 069 4 599 193

1

17

5

78

Rahoittaja Business Finland ELY Yksinyrittäjätuki MMM Kustannustuki Kustannustuki II Yhteensä

€ 1 223 749 1 216 520 380 000 334 130 127 065 16 437 3 297 901

Kpl 31 102

190 19 4 3 349


VUOSIKATSAUS 2020

ALUEEN VUOSI LUKUINA – koronasta selvitty kohtuullisesti Asukkaita

20 312 Yrityksiä

1700

Työpaikkoja

6 647

2015 = 100

Liikevaihdon kehitys (kaikki toimialat) SavoGrown alueen kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 1.0 mrd. euroa. Koronasta huolimatta liikevaihdon kehitys alueella oli loivassa kasvussa (+1.7%), toisin kuin valtakunnan (-4.3%) tai maakunnan tason kehitys (-0.4%). Syytä alueen vakaaseen kehitykseen voidaan etsiä sen elinkeinoelämän rakenteesta – matkailua lukuun ottamatta kaikilla alueelle keskeisillä teollisilla toimialoilla liikevaihdon kehitys oli positiivinen tai lähellä nollaa. Viennin kehityskin oli viime vuonna lievässä 1.16 prosentin kasvussa, kun koko maassa vienti putosi 7.64 prosenttia.


ALUEEN VUOSI LUKUINA

Puutuoteteollisuus

2015 = 100

2015 = 100

Elintarviketeollisuus

Teknologiateollisuus

Matkailu

Alueen teknologiateollisuuden edellisvuoden vahva kasvu taittui koronapandemian myötä vuonna 2020 hienoiseen laskuun (-1.2 %). SavoGrown alueella toimialaan lasketaan kuuluvan n. 40 yritystä. Alan liikevaihto oli n. 40 miljoonaa euroa.

2015 = 100

Puutuoteteollisuus jatkoi edelleen vahvaa kasvuaan vuonna 2020. Toimialan kokonaisliikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 458 milj. euroa ja vuosimuutos +2.2 % (koko maassa -3.4 %). Verrattuna koko maan kehitykseen SavoGrown alueen puutuoteteollisuus on pärjännyt jo useita vuosia erinomaisesti. Alueemme puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 5.65 % koko alan valtakunnallisesta liikevaihdosta.

2015 = 100

Elintarviketeollisuudessa toimii alueella noin 30 yritystä. Lisäksi elintarvikkeita tuotetaan maataloustuotannon jatkojalostuksena sekä tukkukaupan toimialaluokituksen sisällä. Elintarviketeollisuuden näkymät jatkuivat vuonna 2020 positiivisina. Alan kokonaisliikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 122 milj. euroa, mutta osa liikevaihdosta kirjautuu tukkukauppaan (osa Pakkasmarjan liikevaihdosta ja Toripihan liikevaihto kokonaan) ja Valio-konserni ei julkaise yksikkökohtaisia liikevaihtoja. Liikevaihdon kehitys koko Suomen elintarviketeollisuuteen verrattuna on SavoGrown alueella ollut viime vuosina keskimääräistä parempaa. Viime vuoden kasvu oli alueellamme 4.2 %, kun koko maassa liikevaihto laski -1.1 %.

Matkailun liikevaihdon kehitys vuonna 2020 oli odotetun lohduton. Koronapandemian kurittaman matkailusektorin liikevaihto putosi SavoGrown alueella -21.5 % ja valtakunnan tasolla pudotus oli vielä dramaattisempi (-32.7 %). Alan kokonaisliikevaihto Tilastokeskuksen mukaan oli 8.5 milj. euroa.


VUOSIKATSAUS 2020

SAVOGROWN VUOSI

ASIAKKAITA

1430

Keitele 135 Pielavesi 175 Rautalampi 219 Suonenjoki 506 Tervo 100 Vesanto 144 Muut kunnat 151

+ UUSIA

LAKKAUTETUT

YRITYKSIÄ

YRITYKSET

Keitele 9 Pielavesi 18 Rautalampi 14 Suonenjoki 30 Tervo 9 Vesanto 8 Yhteensä 88

Keitele 6 Pielavesi 18 Rautalampi 12 Suonenjoki 24 Tervo 6 Vesanto 8 Yhteensä 74

ASIAKAS-

TAPAHTUMAT

3615

-

Keitele 411 Pielavesi 487 Rautalampi 621 Suonenjoki 1115 Tervo 379 Vesanto 385 Muut kunnat 217

1377

Korona-apu Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto Muut kunnat

112 172 277 555 95 130 36

20

Starttiraha + 17 jatkostartit

PERUSTAMISNEUVONTA

Asiakkaita Keitele 7 Pielavesi 10 Rautalampi 10 Suonenjoki 16 Tervo 4 Vesanto 6 Muut kunnat 6 Yhteensä 59

Tapahtumia 13 17 17 24 11 16 8 106

sis.


SAVOGROWN TOIMIALAT – YRITYSPALVELUT

KORONAVUOSI LAITTOI YRITYSNEUVONNAN TESTIIN Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 vahvasti SavoGrown yritysneuvojien työhön. Pandemian alettua maaliskuussa otimme tavoitteeksi olla yhteydessä mahdollisimman moneen alueemme yritykseen. Tätä kartoitus- ja neuvontatyötä tekemään koottiin elinkeinoasiamiesten avuksi tiimi SavoGrown hanketyöntekijöistä ja yritysten kontaktointia jatkettiin koko kevään ajan. Kaikkiaan vuoden aikana yritysneuvojilla oli 1377 yhteydenottoa korona-asioissa 937 eri asiakkaan kanssa. Erityinen vuosi näkyy myös SavoGrown toimintatilastoissa. Vuoden 2020 aikana SavoGrown asiakasmäärä yli tuplaantui 1430 asiakkaaseen ja heidän kanssaan oli asiakastapahtumia 3615. Koronavuosi laski sekä perustettujen että lakkautettujen yritysten lukumäärää selvästi edellisvuodesta. Perustamisneuvonnassa kävi 59 asiakasta ja näiden kanssa oli 106 asiakastapahtumaa. Starttirahaa myönnettiin 20 yritykselle.

Vuoden lopulla testasimme robottipuheluja yrittäjien tavoittamiseen. Puhelu soitettiin kaikille SavoGrown alueen yrittäjille, joiden numerotiedot olivat saatavilla. Kunnan elinkeinoasiamiehen äänellä puhunut robotti kysyi muutaman kysymyksen, joilla selvitettiin SavoGrown palveluiden tunnettuutta. Lisäksi esitettiin toive yhteystietojen päivittämiseen sekä mahdollinen yhteydenottopyyntö. Robotti soitti noin 1400 numeroon ja puheluun vastasi noin 61 % yrittäjistä. Yhteydenottopyynnön jätti noin 80 yritystä. Tällä keinoin saimme kontaktin myös niihin yrityksiin, joihin emme ehtineet olla yhteydessä muutoin vuoden aikana. SavoGrown palvelut tunnetaan ja niitä osataan jo hyödyntää melko tehokkaasti. SavoGrow tarjoaa lähipalveluja jokaisessa jäsenkunnassaan, mikä omalta osaltaan madaltaa kynnystä käyttää palvelujamme. Kaikkiaan alueemme yrityskanta on reilut 1600 yritystä.

Yrittäjä, olemme täällä sinua varten. SavoGrow tarjoaa yrityspalveluja kaikissa jäsenkunnissaan. Jokaisella kunnalla on oma nimetty elinkeinoasiamiehensä, joka tarjoaa toimialavapaata neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville yrityksille. Kirjoitamme myös TE-toimistojen starttilausuntoja aloittaville yrityksille.

PEKKA HORTTANAINEN Elinkeinoasiamies, Keitele Erityisosaamisena tuotekehitys ja sen rahoitus

AARNO NISKANEN Elinkeinoasiamies, Pielavesi Puutuoteteollisuus

IIRO LYYTINEN OLLI KOKANDER Elinkeinoasiamies, Rautalampi Elinkeinoasiamies, Suonenjoki Matkailun kehittäminen Aloittavien yritysten neuvonta

SARI TULILA Elinkeinoasiamies, Tervo ja Vesanto Kuntayhteistyö Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon alueella


VUOSIKATSAUS 2020

YRITYSKEHITYKSEN VUOSI AIKAJANALLA

2020 Teknologia-ilta Suonenjoen ja Rautalammin 8- ja 9- luokkalaisille. SavoGrow on ollut aktiivisesti mukana kertomassa teknologiateollisuuden tarjoamista työja uramahdollisuuksia paikallisissa yrityksissä sekä edistämässä metallialan koulutuksen saamista takaisin alueelle.

Koronapandemia sulki Suomen keväällä 2020 useaksi viikoksi aiheuttaen taloudellisen äkkipysähdyksen merkittävälle määrälle yrityksiä.

SavoGrow aloitti yritysten kontaktoinnin koronan vuoksi SavoGrown hankehenkilöstö kouluttautui pikavauhtia elinkeinoasiamiesten avuksi neuvomaan yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Vuoden aikana alueen yrityksistä kontaktoitiin noin 60 %.

Yksinyrittäjän tuen haku SavoGrown kunnissa avautuu Tukea myönnettiin yksinyrittäjille koronaviruksen heikentämään taloustilanteeseen.

SavoGrown biotalousohjelma julki Ohjelman tavoitteena on edistää biotalouden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä. Liikennebiokaasu-selvitys käyntiin SavoGrow ryhtyi selvittämään kaasuautojen käyttöön liittyviä pullonkauloja omalla toimintaalueellaan, Ylä-Savossa ja Leppävirralla Biokaasulla liikkeelle -hankkeessa.

Alinhankinta.info -palvelu SavoGrown alueen metalli-, elektroniikka- ja muovialan yrityksille maksutta vuoden 2022 loppuun. Palvelua alueella on aktivoinut NewTech-hanke.

Ammattikoulutus käyntiin SavoGrown alueella Puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden, ravintola- ja catering-alan, kone- ja tuotantotekniikan sekä lähihoitajien koulutus käynnistyi SavoGrown alueella. Koulutusten saaminen takaisin alueelle on monen organisaation yhteistyön tulos - työssä on ollut aktiivisesti mukana myös SavoGrow.

Ratkaisu on puussa -hanke käyntiin Hankkeessa edistetään puurakentamista PohjoisSavossa ja herättellään puun käytön lisäämiseen maakunnan rakennushankkeissa.

Koronatukia 3.3 milj. euroa Vuoden 2020 loppuun mennessä alueen yrityksille oli myönnetty koronatukia kaikkiaan lähes 3.3 miljoonaa euroa. Tukea saaneita yrityksiä oli 349.

2021

Tuottava mökki -hanke sai rahoituksen. Hanke kartoittaa alueen vajaakäytöllä olevia kesäasuntoja, joissa on potentiaalia vuokraukseen. Tavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen vapaa-ajanmatkailun ympärille.


OTA HYÖTY IRTI HANKKEISTAMME!

SAVOGROWN TOIMIALAT – YRITYSPALVELUT www.savogrow.fi/hankkeet

KOULUTTAUTUJALLE

VERKOSTOITUJALLE

• YOM-koulutuspalvelut • Gastro Business – elintarvikeyritysten vastuullisuuskoulutukset • KOPSA – marjatilayrittäjien koulutukset • Pohjois-Savon Lakeland 2 – koulutusta matkailuyrityksille • Ruokalaakso – webinaarivartteja elintarvikealan toimijoille • Sopien 2.0 – sote-alan koulutuksia mm. digitalisaation hyödyntämiseen, Kantavalmiuksien rakentamiseen ja laatutyöhön

• Sopien 2.0 – sote-alan yritysten verkosto • Ihan diginä – digiosaamista mikroyrityksille • KOPSA – marjatilallisten verkosto • YOM-koulutuspalvelut • Pohjois-Savon Lakeland 2 – sähköistä liiketoimintaa matkailualalle • New Tech – digiä kone-, energia- ja terveysteknologiaalan yrityksille • Sopien 2.0 – digitalisaation KASVUHAKUISELLE mahdollisuudet käyttöön • KOPSA – tehoa myyntiin ja sote-alalla markkinointiin marjatiloilla • Kohti eKuntaa – kuntien • Pohjois-Savon Lakeland 2 – digiloikkaajille matkailuun volyymia maailmalta • New Tech – kasvun eväitä kone-, energia- ja terveysteknologia-alan KUNNILLE yrityksille • Sopien 2.0 – tietoa, tukea ja työkaluja • Kohti eKuntaa – kuntiin soteyritysten hallittuun kasvuun digiosaamista • Tie menestykseen – heikossa tilantees• Mukana – kuntalaisten sa olevien yritysten kannattavuuden osallisuutta oman kunnan parantaminen ja kasvupotentiaalia kehittämiseen omaavien yritysten tunnistaminen ja • Asunto-osuuskunnalla kasvupolulle ohjaaminen vetovoimaa – • Tuottava mökki – oman kesäasunnon selvitys osuuskunta-asumivuokraustoimintaa harkitsevalle sesta SavoGrown kunnissa

KANSAINVÄLISTYJÄLLE • Pohjois-Savon Lakeland 2 – matkailuyrityksen tuotteet kuntoon kansainvälisille markkinoille • New Tech – kansainvälistymispalveluita kone-, energia- ja terveysteknologia-alan yrityksille

MARJANVILJELIJÄLLE • KOPSA – kehitä yritystäsi, paranna johtamistaitojasi, jaksa työssä paremmin

DIGILOIKKAAJALLE

Yrityshankkeidemme yhteyshenkilöt:

MARTTI KETTUNEN Projektipäällikkö Teknologiateollisuus

HEIKKI KOKKONEN Projektivastaava Puurakentaminen

MATTI YLÖNEN Yrityskehittäjä Sote

PETRI HANHINEVA Elintarvikeasiantuntija Elintarvikeala

SARI HYTTINEN Projektipäällikkö Matkailu

HEIKKI SKYTTÄ Projektipäällikkö Mikroyritysten digiasiat


VUOSIKATSAUS 2020

ALUEKEHITYKSEN VUOSI AIKAJANALLA

2020 Ihan hyvä lapsuus -kampanja kannusti keväällä perheitä yhteiseen tekemiseen. Kampanjaan osallistui lähes 300 perhettä SavoGrown kunnista.

www.flickr.com/photos/northernsavo www.flickr.com/photos/savogrow Valokuvia markkinointiin SavoGrown alueelle ja Pohjois-Savon matkailumarkkinointiin on perustettu kuvapankit kaikkien vapaaseen käyttöön. Hyvätasoisia kuvia pankeista löytyy tällä hetkellä yhteensä yli 550.

Teem akuu kaus

Väritä ruutu

Vinkkejä: @ihanhyvalapsu us

Opas Pohjois-Savon matkailutuotteista ilmestyi Lakeland-hankkeen työnä on kasattu julkaisu ”Northern Savo Lakeland Product Manual”, joka kokoaa yhteen 42 matkailutuotetta ja 30 majoituskohdetta.

Kuntayhteistyön tiivistäminen tiimeissä alkoi Aluemarkkinointitiimi, Hallintojohtajien ja Teknisen toimen tiimit kehittävät alueen kuntien yhteistyötä.

Pohjois-Savoa markkinoitiin useilla kampanjoilla Future Savo -hankkeessa koko Pohjois-Savoa markkinoitiin mm. valtakunnallisella radiomainoskampanjalla.

Kohti eKuntaa -pilotit Kehitteillä mm. virtuaalihoivan kehittäminen ja POSOTE etäjohtamisen pilotointi.

Seudullinen reitistöyhteistyö käyntiin Yhteistyötä retkeilyreitistöjen markkinoinnissa tehdään yhteistyössä Pieksämäen, Hankasalmen ja Konneveden kanssa.

SavoGrown Elinvoimalive Aluekehitystiimin Facebook live-lähetykset kertovat työstä alueemme elinvoiman hyväksi.

SavoGrown alueen tulevaisuusfoorumi Maaseudun elinvoiman kehittäjien ja SavoGrown alueen kuntapäättäjien kohtaamispaikka kokosi yhteen yli 70 asiasta kiinnostunutta.

Savolaiset selitysvideot Future Savo -hankkeen videoiden avulla kerrotaan Savon Villin Lännen vahvuuksista.

2021

Robottipuhelukokeilu Kokeilun ensimmäisellä kierroksella 2300 alueen asukasta kertoi robotti-kunnanjohtajalle mielipiteensä kotikunnastaan.

i:

Iloi yht taan p eise e stä rheen ajas ta!

Puhelinnum ero:

HU PI EN HE LM IK UU

jokaisena kuuk

1

Avoimet työpaikat Savon Villi Länsi -Facebook-ryhmä perustettiin SavoGrown perustama ryhmä on koonnut vuodessa jäsenekseen noin 1000 työnhakijaa ja työnantajaa

Elinvoimapäällikkö taloon Sanna Kauvosaari aloitti työt SavoGrowlla ja yhtiön uuden strategian mukainen elinvoimatyö virallisesti alkoi.

Asunto-osuuskunta-selvitys käyntiin ARA:n rahoittamassa hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia muodostaa asunto-osuuskunta, jonka omistaisivat kunnat yhdessä.

PE R HE EN IHAN HYVÄ LAPSUUS TO IM IN TA KO R TT I

Perheen jäsen et:

auden päivänä,

2

11

3

12

4

13

5

22

14

6

21

23

15

24

16

25

26

kun perhe on

7

8

17

18

huvitellut yhde

ssä.

9

10

19

20

27 28 29 Mitä on lapse n mielestä haus kaa tehdä yhde Kirjoita ylös ja värittäkää ssä tähti, kun olette perheen kanssa? tehneet sen!

Täyttäkää myös

lomake netiss

ä ja osallistutte

www .sav ogro

kuntien välise en kilpailuun:

w.fi/ ihan hyva

laps uus


SAVOGROWN TOIMIALAT – ALUEKEHITYS

ALUEKEHITYS ”Savon Villi Länsi on rajamaata, jossa elämisen vapaus ja olemisen mutkattomuus yhdistyvät kesyttömään mielenlaatuun. Meillä ei turhaan vouhoteta.” Keväällä 2020 SavoGrown aluekehittämistyö sai uutta suuntaa elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaaren aloitettua työt. Yhtiön hallitus priorisoi vuoden keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi alueen kuntien yhteistyön tiivistämisen, kustannustehokkuuden edistämisen kokeilukulttuurin kautta sekä uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saamisen ja sitouttamisen alueelle. Näillä toimilla turvaamme hyvät Savon Villin Lännen palvelut kuntalaisille jatkossakin. Yhteistyön tiivistämiseksi olemme käynnistäneet kuntarajat ylittävän tiimityöskentelyn akuuttien asioiden ratkaisemiseksi. Tiimit voivat syntyä tietyn teeman ympärille, ne muuttavat muotoaan ja niiden elinkaari on hyvin vaihteleva. Uusina tiimeinä ovat aloittaneet mm. aluemarkkinointitiimi, Savon Villin Lännen tekniset johtajat ja hallintojohtajat -tiimit ja osallisuustyötiimi. Korona-aika on hieman hidastanut tiimiytymistä, kun kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset eivät ole olleet mahdollisia, mutta melko nopeasti on kuitenkin päästy ”tutuiksi” ja edetty yhteistyön syventämiseen. On tärkeää huomioida, että yhteistyön syventäminen vaatii kuitenkin aikaa molemminpuolisen luottamuksen syntymiseksi. SavoGrown rooli tiimeissä on toiminnan koordinointi ja käynnistäminen. Koordinointiroolimme on näkynyt

myönteisesti vuoden 2020 erilaisissa kansallisissa rahoitushauissa, jossa vahva hankeosaamisemme yhdistettynä kuntien henkilöstön substanssiosaamiseen on näkynyt myönteisinä rahoituspäätöksinä mm. Digikannustin- ja nuorisotyön kehittämishankeisiin. Kuntien yhteistyötä työntekijöiden osaamisresurssien yhteiskäytöllä on käynnistelty mm. muodostamalla tilannekuvaa kuntien teknisten palveluiden tehtäväkentästä ja resurssoinnista. Tunnistettuja yhteistyön paikkoja löytyy mm. hankinta- ja kilpailutusasioissa sekä varautumisessa. Yhteistyötä syvennetään myös yhteisten esimies- ja luottamushenkilökoulutusten myötä. Aluemarkkinoinnissa käynnistettiin Savon Villi Länsi -muuttajasivuston kehittäminen, rakennettiin uuden asukkaan vastaanottamisen toimintaprosessia kuntiin, parannettiin kuntien tonttitarjonnan löydettävyyttä sekä suunniteltiin alueelta poismuuttaneille suunnattua Kirje kotikunnasta -kampanjaa. Savon Villin Lännen brändi on löytämässä muotonsa ja sisältönsä, ja tästä jatketaan vielä suuremmilla kierroksilla vuoteen 2021.

Kuntalainen, elinvoimatyötä tehdään yhdessä. Ota rohkeasti yhteyttä ja jaa kuningasajatuksesi loistavan alueemme vetovoiman lisäämiseksi!

SANNA KAUVOSAARI Elinvoimapäällikkö

VILLE KERÄNEN Projektipäällikkö Future Savo/Mukana

PETRI KEJONEN Projektipäällikkö Kohti eKuntaa

HANNA CEDERBERG AR-suunnittelija Kohti eKuntaa

HANNU KUMPULAINEN Projektipäällikkö Tuottava mökki

HEIKKI SKYTTÄ Projektipäällikkö Mukana-hanke


VUOSIKATSAUS 2020

Suonenjoen Yrityspuisto Futurian nykyaikaiset tuotekehitystilat mahdollistavat elintarviketuotteiden jatkojalostamisen ja koevalmistamisen.

Käy lukemassa artikkeli tuotekehityspilotistamme: https://tinyurl.com/kalalappi


SAVOGROWN TOIMIALAT – ELINTARVIKEKEHITYS

ELINTARVIKEKEHITYS SavoGrown elintarvikekehitys palvelee elintarvikealan yrityksiä valtakunnallisena maksullisena palvelutoimintana. Suonenjoen Yrityspuisto Futurian nykyaikaiset tuotekehitystilat mahdollistavat elintarviketuotteiden jatkojalostamisen ja koevalmistamisen. Tiloja vuokrataan yrityksille lyhytaikaiseen käyttöön. SavoGrown elintarvikekehityspalvelun asiakkaina vuoden 2020 aikana on ollut yli 20 eri yritystä ja organisaatiota. Perinteisten marja- ja hedelmäjalosteiden lisäksi elintarviketiimi on osallistunut mm. valmisruokien ja kauratuotteiden kehittämiseen. Hankkeissa on vuoden 2020 aikana kehitetty mm. kalapohjaisia valmisruokia, gluteenitonta ja hapatettua kvinoaleipää, säilykkeitä ja marmeladeja. Monet yritykset ovat lisäksi hyödyntäneet elintarviketiimin muita palveluja, kuten ravintosisältöjen laskentaa, myyntipäällysmerkintöjen laadintaa, mikrobiologisia säilyvyystestauksia sekä hygieniapassikoulutuksia ja -testejä. Olemme olleet mukana Pohjois-Savon laajuisessa elintarvikealan toimijoiden Ruokalaakso-hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut koota maakunnan elintarvikealan palvelut selkeäksi kokonaisuudeksi, ja auttaa etsimään asiantuntijoita ja palveluja monialaisesta verkostosta. Vuonna 2020 toteutettiin SavoGrown ja Savonia AMK:n yhteistyönä yhdessä kahden yrityksen kanssa kuluttajalähtöisen tuotekehityspalvelun pilotoin-

PETRI HANHINEVA Elintarvikeasiantuntija Ruokalaakso, Gastro Business

JAANA KAPUSTAMÄKI Tuotekehittäjä Gastro Business

ti. Pilotin avulla luotiin SavoGrown tuotekehityksen ja Savonian kuluttajatutkimuksen välille koordinoitu yhteistyömalli. Kala-Lappi Oy:n kalapohjaisen valmisruuan kehitysprosessista julkaistiin marraskuussa artikkeli Kehittyvä elintarvike -verkkolehdessä. Kuopion seutu ja Pohjois-Savon maakunta saivat vuonna 2017 arvostetun European Region of Gastronomy -tunnustuksen, jonka puitteissa maakunta juhlii vuosina 2020–2021. SavoGrow on mukana Gastro Business -hankkeessa, jossa kehitetään maakunnan elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja luovien alojen yritysten vastuullisen ruokamatkailun osaamista. Vuonna 2020 SavoGrown elintarviketiimi jatkoi yritysten vastuullisuustilanteen kartoittamista ja organisoi aiheeseen liittyviä koulutuksia. Elintarviketiimi oli myös mukana järjestämässä Local Food Gift Challenge -työpajoja, joiden tavoitteena oli valmentaa yrityksiä työstämään ruoka- tai keittiötavaralahjoja omista raaka-aineistaan tai tuotteistaan. Aluekilpailuun osallistui 29 tuotetta, joista 7 oli SavoGrown vetämän pienten elintarviketoimijoiden sparraushankkeen Savon Silmujen yrityksiltä. Kehitysprosessi huipentui syyskuussa järjestettyyn kansainväliseen loppukilpailuun, johon selviytyi kahdeksan suomalaisen tuotteen joukossa myös Silmu-yrittäjän kaksi tuotetta.

JOHANNA KEKÄLÄINEN Tuotekehittäjä Ruokalaakso, Savon Silmut

SONJA MÄKKELI Projektipäällikkö Savon Silmut


VUOSIKATSAUS 2020

Tutustu uuteen verkkosivustoon:

WWW.MARJATIETO.FI

Graafi 1. Marjanviljely SavoGrown alueella (ha) marjalajeittain sekä tilojen lukumäärä.

ha

kpl

600

140 120 100 80 60 40 20 0

500 400 300 200 100 0

2014

2015 mansikka (ha)

2016

2017 herukka

2018 vadelma

2019

2020 tilat (kpl)


SAVOGROW TOIMIALAT – MARJAOSAAMISKESKUS

MONIVIVAHTEINEN MARJAVUOSI Marjanviljely sai osakseen paljon julkisuutta vuonna 2020. Nyt viimeistään selvisi, että koko ala on hyvin pitkälle riippuvainen ulkomaisesta kausityövoimasta ja sen saatavuus on elinehto tiloille. Vaikka mediassa nostettiin esiin monia epäkohtia esim. kausityövoiman kohtelusta, yleinen myötätunto lienee ollut yrittäjien ja kotimaisten marjojen arvostuksen puolella.

keessa, missä koottiin marja-alan kymmenestä toimijatahosta marja-alan ydinryhmä. Yhteisenä tuotoksena valmisteltiin Marjatieto.fi -nettisivustoa, johon kootaan uusin tieto hyödyttämään alan kehitystä. Korona-pandemia haittasi eniten Kohti oppivia marjatilaverkostoja -hankkeen toteuttamista. Suunniteltuja tapahtumia, opintomatkoja ja koulutuksia jouduttiin perumaan tai siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Marjantuotannon vuosi oli eri tunnusluvuilla mitattuna keskimääräinen. SavoGrown alueella kehitys myötäilee valtakunnallista trendiä eli viljelypinta-alat nousevat ja tilojen lukumäärässä on laskua (graafi 1). Valtakunnalliseen kehitykseen verrattuna SavoGrown alueen tuotantoluvuissa oli havaittavissa pientä laskua viime vuonna (graafi 2).

Marja-alan toimijoiden tiiviimpi verkostoituminen käynnistettiin Verkoistoitumalla marjasektori nousuun -hank-

Graafi 2. Marjojen tuotanto (milj.kg) Suomessa, Pohjois-Savossa ja SavoGrown aluella 2015-2020. (Lähde: LUKE puutarhatilastot). 25 20 Milj. kg

Marjaosaamiskeskus jatkoi yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa Satotaimet Savosta -hanketta, jossa LED-valon avulla pyritään jatkamaan satotaimien tuotantokautta ja lyhytpäivätekniikan avulla lisäämään kukka-aiheiden muodostumista. Vuonna 2019 tuotetut taimierät jatkokasvatettiin kesällä 2020 Marjanviljelyn koetilalla.

Yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa järjestettiin yhdeksäs Marjatilayrittäjä -koulutus. Vuoden mittaisesta monimuotokoulutuksesta valmistui määräaikaan mennessä 12 opiskelijaa.

15 10 5 0 2015

2016 koko maa

RAIJA KUMPULA Projektipäällikkö

LEENA KOPONEN Kehittämispäällikkö

2017

2018

Pohjois-Savo

2019

SavoGrown alue

2020


VUODEN NOSTOT MATKAILUSSA:

Korona-aikana on panostettu entistä voimakkaammin sisällöntuotantoon. Pohjois-Savon matkailumarkkinoinnin videosarjaa on kuvattu eri vuodenaikoina eri puolilla maakuntaa, yrityksille on järjestetty koulutuksia ja tuotteistamistyöpajoja, maakunnan matkailulle on perustettu avoin kuvapankki ja Lakeland-yritysverkoston kanssa maakunnan matkailutuotteita on koottu yksiin kansiin.

www.savogrow.fi/matkailu Kansainväliset markkinointi- ja myyntitapahtumat siirtyivät pääosin verkkoon: Pohjois-Savoa esiteltiin noin 200 matkanjärjestäjälle noin 10 tapahtumassa. Kansainvälisten matkanjärjestäjien tutustumisvierailuja Pohjois-Savoon ei pystytty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisessa laajuudessa, mutta joitain Suomessa toimivien kv-matkanjärjestäjien ryhmiä kävi vierailulla maakunnassa.


SAVOGROWN TOIMIALAT – MATKAILU

MATKAILU VALMISTAUTUU UUTEEN NOUSUUN Pohjois-Savon maakunnassa matkailun kehittämisen käytännön työrukkasena toimii SavoGrown hallinnoima Pohjois-Savon Lakeland 2 -hanke, jonka tavoitteena on nostaa Pohjois-Savon profiilia kansainvälisesti tunnettuna matkailualueena. Konkreettisena tavoitteena on kasvattaa alueen matkailutuotetarjoomaa, edistää matkailun ympärivuotisuutta sekä kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden osuutta nykyisestä n. 10 prosentista merkittävästi. Jotta tavoitteet saavutetaan, tehdään konkreettista osaamiseen, tuotteistamiseen, yhteistyöhön, saavutettavuuteen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyvää kehittämistyötä yhdessä alueen pk-yritysten ja muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian vaikutukset matkailun edistämiseen ovat olleet merkittäviä. Kansainväliset markkinointi- ja myyntitapahtumat ovat siirtyneet online-tapaamisiksi verkkoon ja matkanjärjestäjävierailut alueelle ovat tyrehtyneet. Pandemia vaikuttaa edelleen vahvasti matkailuelinkeinoon ja tätä kautta myös Lakeland-hankkeeseen. Vuonna 2020 matkailunedistämistoimet ovat keskittyneet pitkälti sisällöntuottamiseen eli markkinointi- ja viestintämateriaaleihin. Keväällä aloitettiin Pohjois-Savon matkailumarkkinointivideosarjan tuotanto yhteistyössä Koju Film Companyn kanssa. Videosarjan teemat – Ilo, Löytö, Taika ja Rauha – esittelevät Pohjois-Savon matkailutarjontaa roadtrip -tyylisessä videosarjassa. Videoita käytetään laajasti alueen matkailumarkkinoinnissa

SARI HYTTINEN Projektipäällikkö

TEIJA NEUVONEN Matkailun asiantuntija

mm. somessa, Visit Finlandin kautta, matkanjärjestäjäja mediatapaamisissa sekä messuilla ja markkinointitilaisuuksissa. Videosarja valmistuu keväällä 2021. Lakeland-hankkeen yritysverkostoon kuuluu lähes 40 matkailualan yritystä eri puolilta maakuntaa. Yhteistyössä näiden yritysten kanssa on koottu yksiin kansiin 42 pohjoissavolaista matkailutuotetta ja 30 majoituskohdetta englanninkieliseksi tuotemanuaaliksi. Manuaali on suunnattu pääasiassa ulkomaalaisille matkanjärjestäjille ja sitä hyödynnetään hankkeen ajan kansainvälisissä matkanjärjestäjätapaamisissa. Tuotemanuaalin kiehtovista, tarinan täyteisistä tuotteista löytyy matkailuvinkkejä myös yksittäisille matkailijoille, jotka kaipaavat inspiraatiota matkansa suunnitteluun. Maakunnan matkailumarkkinointiin, kaikkien vapaaseen käyttöön on perustettu Flickr-kuvapankin. Kuvia saa käyttää esimerkiksi nettisivuilla, esitteissä ja sosiaalisessa mediassa. Kuvapankki täydentyy koko ajan, kun hankkeen kilpailuttamat valokuvaajat ottavat matkailullisesti houkuttelevia valokuvia. Matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia selvittävän matkailutulotutkimuksen tekeminen on aloitettu, tutkimus valmistuu alkuvuonna 2021. Tutkimuksen rinnalla on toteutettu matkailun strategiatyöpajat, joiden tavoitteena on tuottaa aineistoa jota voidaan hyödyntää mm. maakunnallisessa matkailustrategian päivittämisessä. Lisäksi hankkeessa luotavan Pohjois-Savon matkailun johtamisjärjestelmän rakennetta kirkastettiin ja selkeytettiin ohjausryhmän visualisointityöpajojen avulla.

SOFIA TENHUNEN Matkailun sisällöntuottaja


HANKETOIMINTA

SavoGrown kehittämistoiminta on usein hankevetoista. Hanketoimintaamme rahoittavat pääasiassa Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon liitto Euroopan Unionin rahastoista.

Hanke

SavoGrown SavoGrown Hankkeen kuntarahapäätös budjetti kokonaisbudjetti

Toteutusaika

KOPSA - Kohti oppivia marjatilaverkostoja *

10 000

319 065

319 065

2019–2021

Satotaimet Savosta *

12 122

121 222

444 814

2019–2021

Verkostoitumalla marjasektori nousuun (VIN) *

15 090

150 902

227 261

2020–2021

DS Hallintakeinot *

0

16 619

283 000

2021–2024

Vihreä siirtymä kasvintuotannossa (VISIO) *

9 596

16 619

276 316

2021–2023

Biokaasulla liikkeelle *

0

133 180

133 180

2019–2021

Säätötroolin kehityshanke *

5 130

25 650

25 650

2019–2021

Gastro Business

47 502

190 008

590 192

2019–2021

Ruokalaakso

18 934

95 280

1 632 909

2018–2020

Savon silmut *

37 800

235 100

418 236

2018-2020

Sampo

47 500

193 800

614 020

2018–2020

NewTech

58 467

250 815

2 016 813

2020–2022

Ihan diginä *

0

74 309

74 309

2021–2022

Ratkaisu on puussa

16 936

169 360

571 360

2020–2022

MikroGrow – P-Savon mikroyritykset kasvuun* 15 579

314 620

651 200

2017–2020

Tapahtumatuotannon kehittäminen Keiteleellä* 0

40 400

40 400

2020–2021

Sopien 2.0

37 637

214 825

1 457 705

2018–2021

Tie menestykseen

5 337

44 250

755 450

2019–2021

Tuottava mökki *

26 027

166 632

166 632

2020–2022

Asunto-osuuskunnalla vetovoimaa *

19 250

38 500

38 500

2020–2021

Yritys oppii ja menestyy 2

11 495

143 725

1 516 675

2019–2021

Future Savo

103 216

381 617

2 089 103

2018–2021

Kohti eKuntaa *

3 878

438 443

438 443

2018–2021

Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa *

5 000

100 000

100 000

2019–2022

Pohjois-Savon Lakeland 2 *

51 000

1 517 093

1 739 743

2019–2021

SavoGrown kuntakehittämishanke*

27 265

136 326

136 326

2019–2020

149 972 5 757 670

149 972 16 907 274

2021–2022

Mukana -tulevaisuuden osallisuusmallit 2025* 0 584 761

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on vastannut tähdellä (*) -merkittyjen hankkeiden hallinnoinnista. Muissa hankkeissa olemme toimineet osatoteuttajina tai muilla tavoin yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Navitas Kehitys Oy, Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Savon Yrittäjät ry, Metsäkeskus Pohjois-Savo, Itä-Suomen yliopisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, MTK Pohjois-Savo, Iisalmen kaupunki.


SAVOGROWN TOIMINTA – TALOUS

SAVOGROW TUO ALUEELLE EU-RAHAA SavoGrown tulos vuonna 2020 jatkoi vakaata linjaa. Tilikauden tulos oli noin 106 000 euroa plussalla ja tase noin 1.1 milj. euroa. Aktiivisena hanketoimijana SavoGrow tuo alueelle EU-rahaa: tällä hetkellä SavoGrow pyörittää noin 5.8 milj. euron EU-hankekokonaisuutta. EU-rahan osuus on koko ajan kasvanut yhtiön rahoituslähteenä ja oli viime vuonna 57 % yhtiön liikevaihdosta.

Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto/tappio ennen tp-siirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto Tase

TANJA LINNOAHO Talousasiantuntija

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN 65 000 €

63 000 €

2 208 829 € 0€ 396 182 € 1 511 019 € 5 640 € 189 713 € 106 274 € 213 €

1 255 000 €

106 061 € 0€ 106 061 € 1 168 456 €

Omistajakuntien palvelusopimukset Hankerahoitus Asiantuntijapalvelut Muu myynti

TERTTU NUUTINEN Markkinointiassistentti

826 000 €

ELINA VÄLKKY Projektisihteeri


Pielavesi Keitele

Vesanto

Tervo Kuopio

Rautalampi

Suonenjoki

KEHITYSYHTIÖ

Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon alueilla toimiva kehitysyhtiö, joka toteuttaa omistajakuntiensa yhteistä elinkeinostrategiaa. Yhtiö on alueen elinkeinopoliittinen edunvalvoja, joka edistää alueen pysymistä asuttuna ja elinvoimaisena.

WWW.SAVOGROW.FI Jalkalantie 6, Suonenjoki | vaihde 0207 464 600


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.