SavoGrown vuosikatsaus 2021

Page 1

VIRKEÄN ALUEEN VETURI

2021


VUOSIKATSAUS 2021

Kehitysyhtiö SavoGrow on Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Pielaveden ja Keiteleen omistama elinvoimayhtiö. SavoGrow tarjoaa toimialueensa yrityksiä, kuntia, asukkaita ja muita yhteisöjä hyödyttäviä yrityskehitys- ja aluekehityspalveluita. – SavoGrown strategia –


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Alueelle kanavoitunut yritys- ja hankerahoitus 2021:

USKOA TULEVAAN SavoGrown alue pärjää maailman myllerryksestä huolimatta. Viime vuoden tilastojen mukaan alueemme suoriutui erinomaisesti sekä valtakunnan- että maakuntatason vertailussa. Alueen veturina toimi vahva tukijalkamme, puutuoteteollisuus, joka teki aivan poikkeuksellisen hyvää tulosta. Myös koronapandemian kurittama matkailusektori toipui edellisen vuoden pudotuksesta, ja alan kehitysnäkymät tulevaisuuteen ovat hyvät. SavoGrown alueen yritykset katsovat tulevaisuuteen positiivisin mielin. Kartoitimme alueemme yritysten tarpeita, suunnitelmia ja kehittämisen esteitä vuosille 2022–2025, ja yli puolella vastanneista oli investointisuunnitelmia tai tarvetta hakea rahoitusta kehitys- tai investointihankkeelle. Selkeänä haasteena yrittäjät näkivät työvoiman saatavuuden. Ongelmaan on SavoGrowlla tartuttu mm. edistämällä ammattikoulutusta alueella, veto- ja pitovoiman parantamiseen tähtäävillä markkinointitoimilla sekä maakunnallisella yhteistyöllä. EU:n uusi rahoituskausi vuosille 2021–2027 on käynnistynyt. Hankerahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja innovaatioita sekä edistetään kiertotaloutta ja ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Myös liikenteeseen sekä työllisyyden ja osaamisen kehittämiseen panostetaan. SavoGrow on aktiivinen toimija kehittämisrahan saamisessa alueelle.

OLLI TIAINEN Toimitusjohtaja

3.9 milj. €

Alueelle kanavoitunut rahoitus YRITYS- JA HANKETUET 2021 Rahoittaja Leader Hanketuet Yritystuet ELY + Business Finland ELY:n yritystuet + Business Finland ELY:n hanketuet

Kpl

390 879 117 563

4

2 060 378

43

276 316

1

Yritystuet (EAKR, EMKR) 330 570

2

P-Savon liiton hanketuet

Yhteensä

753 888 3 929 594

4

6

60

KORONATUET 2020-2021 Rahoittaja Business Finland ELY Yksinyrittäjätuki MMM Kustannustuki Kustannustuki II Kustannustuki III Kustannustuki IV Kustannustuki V Sulkemiskorvaus Yhteensä

€ 1 432 849 1 216 520 380 000 855 588 127 065 209 398 593 329 134 737 7 812 85 367 5 042 665

Kpl 31 102

190 32 5 15 26 13 3 18 435


VUOSIKATSAUS 2021

ALUEEN VUOSI LUKUINA – korona kiritti alueelle muuttoa

Vieremä +0.37% Sonkajärvi -0,48%

Kiuruvesi -0.55%

Rautavaara -0.86%

Iisalmi - 0.08%

”Hei Rakas! Muutetaanko Savoon?” kysyy SavoGrown pystyttämä mainoslakana 9-tien varressa. Vuonna 2021 ilahduttavan moni vastasi tähän kysymykseen myöntävästi. Pohjois-Savo rikkoi muuttoennätyksensä ja myös ”Savon Villi Länsi” sai muuttovoittoa 32 henkilön verran. Väestön ikärakenteen takia seudun väkiluku kuitenkin pieneni 220 henkilöllä, mutta muutos on selkeästi edellisvuotta pienempi (-377).

Keitele -1.48 %

Pielavesi +0.23 %

Lapinlahti - 0,38%

Siilinjärvi + 0.15%

Tervo +0.0% Vesanto +0.46 %

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan yli 700 000 suomalaista – erityisesti pääkaupunkiseudulla – suunnittelee muuttoa toiselle paikkakunnalle parin kolmen vuoden sisällä. Tähän trendiin pyrimme SavoGrowlla vastaaman aluemarkkinoinnin keinoin.

Rautalampi

+0.66 %

Kaavi +0.18%

Kuopio + 1.21% Tuusniemi +0.54%

Suonenjoki

+0.35 %

Leppävirta -0.38% Varkaus -0.35% Joroinen -0.61%

Alueen elinkeinoelämän päätoimialoille vuosi 2021 oli hyvä. SavoGrown alueen kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 1.28 mrd. euroa. Liikevaihto kasvoi puutuoteteollisuuden huippuvuoden ansiosta huimat 25.3 % (koko Suomessa 10.6 % ja PohjoisSavossa 8.4 %). Alueelta vietiin tuotteita ja palveluita yhteensä 367 milj. euron arvosta.

Muuttajat kunnittain (%) suhteessa asukaslukuun Tilastokeskuksen ennakkotieto 2021

LIIKEVAIHDON KEHITYS (kaikki toimialat) 160

Asukkaita Yrityksiä

1579 Työpaikkoja

6 354

Kesämökkejä

6 089

140

2015 = 100

19 708

150 130 120 110 100 90 80 70 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SavoGrown alue

Koko maa

Pohjois-Savon maakunta


ALUEEN VUOSI LUKUINA Elintarvike

Elintarviketeollisuus

Puutuoteteollisuus 210

115

190 170

105 100

2015 = 100

2015 = 100

110

95 90 85

150 130 110 90

80

70

75

50

70 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SavoGrown alue

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SavoGrown alue

Koko maa

Koko maa

Elintarviketeollisuudessa toimii alueella noin 30 yritystä. Lisäksi elintarvikkeita tuotetaan maataloustuotannon jatkojalostuksena sekä tukkukaupan toimialaluokituksen sisällä. Elintarviketeollisuuden näkymät jatkuivat vakaina vuonna 2021. Alan kokonaisliikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 120 milj. euroa, mutta osa liikevaihdosta kirjautuu tukkukauppaan (osa Pakkasmarjan liikevaihdosta ja Toripihan liikevaihto kokonaan) ja Valio-konserni ei julkaise yksikkökohtaisia liikevaihtoja. Alan liikevaihdon kehitys on SavoGrown alueella ylittänyt viime vuosina koko Suomen elintarviketeollisuuden kehitystrendin.

SavoGrown alueen puutuoteteollisuuden liikevaihdon kehityksen kuvaaja jyrkkeni lähes eksponentiaaliseen nousuun vuonna 2021. Jo ennestään hyvin kehittyneen toimialan kokonaisliikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 700 milj. euroa, ja vuosimuutos oli hämmentävän kova +53 % (koko maassa +29 %). Verrattuna koko maan kehitykseen SavoGrown alueen puutuoteteollisuus on pärjännyt jo useita vuosia erinomaisesti. Alueemme osuus puutuoteteollisuuden valtakunnallisesta kokonaisliikevaihdosta nousi 6.67 prosenttiin vuonna 2021.

Teknologiateollisuus

Matkailu 120

140 130

110

2015 = 100

2015 = 100

120 110 100 90

100 90 80

80 70 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SavoGrown alue

Koko maa

SavoGrown alueella teknologiateollisuuden toimialaan lasketaan kuuluvan n. 40 yritystä. Alan viime vuosien kehitys on ollut melko tasaista, mutta olemme jääneet jonkin verran valtakunnallisesta liikevaihdon kasvutrendistä. Vuoden 2021 liikevaihto oli arviolta 40 miljoonaa euroa (-2.9 %).

Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu, 2015 = 100

70 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SavoGrown alue

Koko maa

Koronan aiheuttaman romahduksen jälkeen matkailun liikevaihdon kehitys palasi vuonna 2021 lähelle pidemmän ajan keskiarvoa. Vilkas kotimaan matkailukesä siivitti alueen kohtuulliseen tulokseen verrattuna koko Suomen matkailun liikevaihdon kehitykseen. Matkailusektorin liikevaihto SavoGrown alueella oli Tilastokeskuksen mukaan 10 milj. euroa. Nousua edelliseen vuoteen oli 18.3 % ja valtakunnan tasolla 12.0 %.


VUOSIKATSAUS 2021

SAVOGROWN VUOSI

ASIAKKAITA

568

+ UUSIA

Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto Muut kunnat

70 61 91 163 47 55 81

-

YRITYKSIÄ

YRITYKSET

Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto Yhteensä

Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto Yhteensä

PEKKA HORTTANAINEN Elinkeinoasiamies, Keitele Erityisosaamisena tuotekehitys ja sen rahoitus

AARNO NISKANEN Elinkeinoasiamies, Pielavesi Puutuoteteollisuus

TAPAHTUMAT

3597

(*kunnat ja rahoittajat)

LAKKAUTETUT

6 22 17 33 9 9 96

ASIAKAS-

Keitele 282 Pielavesi 335 Rautalampi 421 Suonenjoki 773 Tervo 277 Vesanto 314 Muut kunnat 369 + Sidosryhmäyhteistyö* 826

10 14 10 13 1 3 51

Asiakastapahtumat tarkemmin: PERUSTAMISNEUVONTA Asiakkaita Keitele 14 Pielavesi 28 Rautalampi 11 Suonenjoki 46 Tervo 15 Vesanto 21 Muut kunnat 13 Yhteensä 148

IIRO LYYTINEN Elinkeinoasiamies, Rautalampi Matkailun kehittäminen

OLLI KOKANDER Elinkeinoasiamies, Suonenjoki Aloittavien yritysten neuvonta

17

Starttiraha + 14 jatkostartit

49

Korona-apu

SARI TULILA Elinkeinoasiamies, Tervo ja Vesanto Biotalous


SAVOGROWN TOIMIALAT – YRITYSPALVELUT

Yritysneuvonnassa paluu arkeen SavoGrow tarjoaa matalan kynnyksen maksutonta yritysneuvontaa jokaisessa alueen kunnassa – Keiteleellä, Pielavedellä, Rautalammilla, Suonenjoella, Tervossa ja Vesannolla. Meiltä saat apua yrityksen perustamiseen, rahoitus- ja investointisuunnitelmiin, omistajanvaihdoksiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Elinkeinoasiamiehemme auttavat mielellään alueelle sijoittumisessa ja uusien toimitilojen löytämisessä. SavoGrown yritysneuvonnalle vuosi 2021 oli akuutin koronakriisin jälkeen paluuta takaisin arkeen. Yksittäisten asiakkaiden määrä laski edellisen vuoden huippuluvuista takaisin normaalille tasolle: palvelujamme käytti 568 eri asiakasta, joista perustamisneuvonnassa kävi 148. Vilkas sidosryhmäyhteistyö piti asiakastapahtumien, eli yksittäisten asiakkaiden kanssa tehtyjen toimenpiteiden määrän edellisen vuoden melko korkealla tasolla: tapahtumia oli kaikkiaan 3 597. Korona notkautti vain hieman SavoGrown alueen uusien yritysten perustamismääriä vuonna 2020, ja viime vuonna palattiin jälleen entiselle uralle: perustettuja yrityksiä oli yhteensä 96. Lakanneiden yritysten määrä taas on laskenut selvästi verrattuna aiempiin vuosiin. Vuonna 2019 lakanneita yrityksiä oli 103, viime vuonna vain 51.

Vuoden 2021 aikana SavoGrow oli mukana usean yrityksen omistajanvaihdosprosessissa. Iisveden Rantapaviljonki oli yksi niistä.

VARAA AIKA

yritysneuvontaan! SavoGrow tarjoaa maksutonta neuvontaa kaikille yritystoimintaa suunnitteleville sekä yritystoimintaa kehittäville yrityksille. Nyt voit varata ajan oman kuntasi elinkeinoasiamiehelle myös sähköisen ajanvarauksen kautta. Sähköistä ajanvarausta voi käyttää, olipa kyse sitten uuden yrityksen perustamisesta tai toimivan yrityksen kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta. Tutustu palveluihimme: www.savogrow.fi/yritykset

Maaseudun Myytinmurtajat -videosarjassa esiteltiin maaseudun asumis- ja työmahdollisuuksia. Toisessa videossa tutustuimme PCM Technology Oy:llä työskentelevän koneinsinöörin arkeen. Katso video: www.savonvillilansi.fi/tarinat


OTA HYÖTY IRTI HANKKEISTAMME!

VUOSIKATSAUS 2021

www.savogrow.fi/hankkeet

KOULUTTAUTUJALLE

VERKOSTOITUJALLE

• Pohjois-Savon Lakeland 2 – koulutusta matkailuyrityksille • Sopien 2.0 – sote-alan koulutuksia mm. digitalisaation hyödyntämiseen, Kantavalmiuksien rakentamiseen ja laatutyöhön • Tuottava mökki – koulutusta mökin vuokraajille

• Sopien 2.0 – sote-alan yritykset • • NewTech – teknologia- ja energia-alan pk-yritykset • Pohjois-Savon Lakeland 2 – kansainvälis- • tyvät matkailuyritykset

KANSAINVÄLISTYJÄLLE • Pohjois-Savon Lakeland 2 – matkailuyrityksen tuotteet kuntoon kansainvälisille markkinoille • New Tech – kansainvälistymispalveluita kone-, energia- ja terveysteknologia-alan yrityksille

DIGILOIKKAAJALLE Pohjois-Savon Lakeland 2 – sähköistä liiketoimintaa matkailualalle New Tech – digiä kone-, energia- ja terveysteknologiaalan yrityksille • Sopien 2.0 – digitalisaation mahdollisuudet käyttöön sote-alalla

KASVUHAKUISELLE • Pohjois-Savon Lakeland 2 – matkailuun volyymia maailmalta • New Tech – kasvun eväitä kone-, energia- ja terveysteknologia-alan yrityksille • Sopien 2.0 – tietoa, tukea ja työkaluja soteyritysten hallittuun kasvuun • Tuottava mökki – oman kesäasunnon vuokraustoimintaa harkitsevalle

KUNNILLE • Ikääntyneiden asumisen Master Plan – suunnitelma senioriasumisen alueellisista ratkaisuista • Sopien 2.0 – sote-koulutuksia • Mukana – kuntalaisten osallisuutta oman kunnan kehittämiseen • Monipaikkaisuus – tukea monipaikkaisuutta koskevaan päätöksentekoon ja tiedolla johtamiseen

Toimialojen yhteyshenkilöt:

MARTTI KETTUNEN Projektipäällikkö Teknologiateollisuus

MATTI YLÖNEN Yrityskehittäjä Sote

JAANA KAPUSTAMÄKI Tuotekehittäjä Elintarvikeala

SARI HYTTINEN Projektipäällikkö Matkailu

RAIJA KUMPULA Projektipäällikkö Marja-ala

SANNA KAUVOSAARI Elinvoimapäällikkö Kunta-hankkeet


SAVOGROWN TOIMIALAT – YRITYSPALVELUT

YRITYSKEHITYKSEN VUOSI AIKAJANALLA

Kelan Kanta-järjestelmään Kahdeksan yritystä aloitti valmentautumisen Kelan Kanta-järjestelmään liittymiseen vuoden 2022 aikana Sopien 2 -hankkeemme tuella. TAMMI

HELMI

MAALIS

Alv 0 -palveluiden tuottajaksi? Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla sosiaalihuoltopalveluna arvonlisäverotonta. ALV0-palvelut kiinnostivat vuonna 2021. Sopien 2 -hankkeemme järjesti aiheesta mm. tupaillan Keiteleellä ja tarjosi sen lisäksi yrityskohtaista neuvontaa. Lue lisää: www.savogrow.fi/alv0 HUHTI

TOUKO

KESÄ

Alueen uudisrakennusten hiilijalanjäljet selville Puurakentamista edistävässä hankkeessamme selvitettiin Rautalammin lähipuusta rakennetun luontopäiväkodin sekä Vesannon hirsikoulun hiilijalanjäljet. Lue raportit: www.savogrow.fi/puurakentaminen

HEINÄ

ELO

SYYS

Teollisuusalueiden kehittämisen esiselvitykset Kehitysyhtiön omistajakuntien alueella aloitettiin selvitysten teko alueen logistiikasta ja olemassa olevista materiaalivirroista. Lue raportit: www.savogrow.fi/ teollisuusalueet

LOKA

MARRAS

JOULU

300

osallistujaa Sote-alan koulutuksiin osallistui 300 henkeä vuoden 2021 aikana. Etävalmennuksia kiiteltiin vaivattomiksi ja nauhoitteiden katsomista itselle sopivaan aikaan joustavaksi. Lisäksi hanke toteutti 50 yritysneuvontakäyntiä viime vuoden aikana. Yksityiset palveluntuottajamme osallistuvat laatuvalmennuksiin. Osalla tavoitteena sertifitoitu laadun tunnustus.

Matkailudatan keräys käyntiin Pohjois-Savossa aloitetaan koko maakunnan kattavan reaaliaikaisen tiedon kerääminen matkailusta, matkailijoiden tyytyväisyydestä ja rahankäytöstä Pohjois-Savon Lakeland -hankkeen tuella.

Pohjois-Savon matkailukohteiden virtuaaliesittelyt -videosarja Sähköisiä myyntitapahtumia varten ja Pohjois-Savon virtuaalista esittelyä avustamaan Pohjois-Savon Lakeland 2 -hanke on tuottanut videosarjan, jossa yrittäjät maakunnan keskeisistä matkailukohteista esittelevät, mitä kaikkea Pohjois-Savo tarjoaa. www.savogrow.fi/ virtuaalimatka

Biokaasuselvitys valmistui Kattava selvitys tarkastelee Pohjois-Savon biokaasupotentiaalia SavoGrown alueella, Leppävirralla, Iisalmessa, Lapinlahdella, Vieremällä, Sonkajärvellä ja Kiuruvedellä. Lue raportit: www.savogrow.fi/ biokaasuselvitys


VUOSIKATSAUS 2021

ALUEKEHITYKSEN VUOSI AIKAJANALLA Savon Villin Lännen Sanomat Alueen yhteinen kesälehti julkaistiin ensimmäistä kertaa. Lehti jaettiin SavoGrown alueen kuntien asukkaille ja mökkiläisille. Robottipuhelukokeilu Kunnanjohtajan äänellä soittava robotti kyseli kuntalaisten mielipiteitä ja ideoita oman kunnan kehittämisestä.

Keitele, Pielavesi, Rautala

mpi, Suonenjoki, Tervo,

Olet saapumassa Savon

Vesanto – kuntien yhteine n kesälehti

Villiin Länteen! Uskal latko kurkata sisään?

Raportti tuloksista: www.savogrow.fi/robotti

TAMMI

HELMI

Kirje kotikunnasta -kampanja Kirje entisestä kotikunnasta kolahti postilaatikkoon SavoGrown alueelta viimeisen kymmenen vuoden aikana poismuuttaneille 20–50vuotiaille.

MAALIS

HUHTI

TOUKO

KESÄ

Kuntalaisten vaikutuskanavat syyniin Kuinka aktiivisten kuntalaisten ideat saataisiin paremmin kuntapäättäjien ja kunnan työntekijöiden tietoisuuteen? Mukana-hankkeessa tähän on etsitty monipuolisesti vastauksia. www.savogrow.fi/ mukana

Ammattikoulutusta alueelle Lähihoitajien ja hoivaavustajien koulutus SavoGrown alueella varmistui. SavoGrow on edistänyt myös mm. metallialan koulutuksen saamista alueelle.

HEINÄ

ELO

SYYS

Savon Villin Lännen kesäkuponkikampanja Kampanjan tavoitteena oli tehdä tutuksi SavoGrown alueen palvelutarjontaa kesäasukkaille. Mukana oli noin 70 yritystä ja kuponkivihkoja jaettiin noin 4000 kotitalouteen.

Ikäasumisen Master Plan -valmisteluun SavoGrown kunnat ryhtyvät yhteistyössä laatimaan ennakointi- ja varautumissuunnitelmaa ikääntyneiden asumiseen. www.savogrow.fi/ ikaAsumisenMasterplan

LOKA

MARRAS

JOULU

Tuottava mökki Mökkiloma Savossa -konseptin avulla SavoGrown alueen vajaakäytöllä olevia vapaa-ajan asuntoja pyritään saamaan vuokrauksen piiriin. www.savogrow.fi/ tuottavamokki

Asunto-osuuskuntaselvitys valmistui SavoGrown kuntien alueella toteutettu selvitys luo pohjaa konkreettisten kohteiden eteenpäinviemiseksi.

Monipaikkaisuuden selvitystyö käyntiin Tavoitteena on monipaikkaisuuden ja etätyön aluetaloudellisten vaikutusten määrittely sekä hiilijalanjäljen mittaaminen mm. teleoperaatoreiden liikkumisdataa hyödyntäen.

www.savogrow.fi/ asunto-osuuskuntaselvitys

www.savogrow.fi/ monipaikkaisuus


SAVOGROWN TOIMIALAT – ALUEKEHITYS

Yhteistyön rakentamista aluekehityksessä SavoGrown omistajakunnat ovat edelläkävijöitä kuntien välisen yhteistyön rakentamisessa. SavoGrow toimii alustana tälle yhteistyölle. Työtä tehdään kunnallisten palveluiden yhteiskehittämisessä, aluemarkkinoinnissa, edunvalvonnassa ja ennakointityössä. Voimat yhdistämällä pienten kuntien painoarvo kasvaa ja resursseja pystytään käyttämään järkevämmin.

jossa lähiopetuspäivät tapahtuvat Suonenjoella ja Pielavedellä. Onnistunut markkinointi, yhteistyö kuntien ja kuntien palveluohjaajien, TE-palveluiden, SAKKYn sekä alueen hoiva-alan yritysten kanssa kantoi hedelmää ja koulutuksessa aloitti lähes 30 opiskelijaa! Yhteistyötä alueellisissa koulutuksissa jatketaan seuraavaksi metalli-, sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnoissa.

Savon Villin Lännen markkinointia Aluemarkkinoinnissa kevään 2021 toimenpiteet kohdistettiin mahdollisiin paluumuuttajiin. Viimeisen 10 vuoden aikana alueelta poismuuttaneiden postiluukkuun kolahti kunnanjohtajan allekirjoittama kirje, jossa kerrottiin kuulumisia entisestä kotikunnasta ja annettiin ajankohtaista tietoa kunnasta ja alueen työmahdollisuuksista. Savon Villiä Lännen elämisen parhautta lukuisine luontokohteineen ja kesätapahtumineen tehtiin näkyväksi järjestyksessään ensimmäisessä Savon Villin Lännen kesälehdessä, joka jaettiin alueen kaikkiin kotitalouksiin ja mökkiläisille. Syksyllä pitovoimaa lisättiin nostamalla esille alueen loistavia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia. Kustannustehokkaasti yhdessä Alueen kuntien välistä yhteistyötä vahvistettiin kuntarajat ylittävissä kehittämistiimeissä, joissa tarkasteltiin mm. kuntapalveluiden järjestämistapoja. Kuntien uusille luottamushenkilöille järjestettiin luottamushenkilön tiedot ja taidot kuntoon -koulutussarja ja kuntien tarkastuslautakuntien toimintavalmiuksia vahvistettiin yhteiskoulutuksella. Kuntakehittämistyötä hallituksen ohella ohjaava neuvottelukunta käynnisteli myös työtään. Oppilaitosyhteistyöllä osaajia alueelle SavoGrow koordinoi yhteistyötä Savon ammattiopiston ja kuntien välillä lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutuksen käynnistämiseksi ns. alueellisena ryhmänä,

SANNA KAUVOSAARI Elinvoimapäällikkö

SAVON VILLI LÄNSI –

Miten erottautua massasta? SavoGrown aluetta markkinoidaan potentiaalisille muuttajille Savon Villi Länsi -teemalla. Villin Lännen meiningin tavoitteena on erottautua kuntamarkkinoinnin massasta ja tuoda esiin kunnillemme ominaista tilaa hengittää ja rentoa elämänasennetta hieman pilke silmäkulmassa. Muuttajasivustomme:

www.savonvillilansi.fi


VUOSIKATSAUS 2021

ELINTARVIKEALA Elintarviketeollisuus on alueellamme vahva toimiala. Ala uskoo tulevaan, mikä näkyy merkittävinä investointeina uuteen kapasiteettiin ja toiminnan kehittämiseen. Alueellamme toimii noin 30 elintarvikealan yritystä. Viisi suurinta toimijaa ovat: • Osuuskunta Maitomaa – Suomen 3. suurin meijeri • Valion Hillotehdas – Suomen suurin marjojen ostaja ja jalostaja • Pakkasmarja Oy – Suomen suurin marjojen pakastaja • Keski Company Oy – Suomen suurin rinkelitehdas • Toripiha Oy – suuri marjojen pakastaja ja teollisen mittakaavan HPP-laitos

PETRI HANHINEVA Elintarvikeasiantuntija Ruokalaakso, Gastro Business

JAANA KAPUSTAMÄKI Tuotekehittäjä Gastro Business

JOHANNA KEKÄLÄINEN Tuotekehittäjä Ruokalaakso


SAVOGROWN TOIMIALAT – ELINTARVIKEKEHITYS

ELINTARVIKEALAN NOSTOT 2021 Proteiinikeksejä Suonenjoelta Simon ja Henrin Planet Amino oli yksi niistä yrityksistä, jotka hyödynsivät Suonenjoen Yrityspuisto Futurian tuotekehitystiloja viime vuoden aikana. Kasvipohjaisten proteiinikeksien reseptiikkaa kehitettiin ensin SavoGrown asiantuntijoiden avustuksella, ja myöhemmin yrittäjät käyttivät uusittuja tiloja tuotantoerien valmistukseen. Tiloja vuokrataan yrityksille lyhytaikaiseen käyttöön omatoimisiin tuotekehityskokeiluihin ja pienten tuotantoerien valmistukseen. ”Monipuoliset tilat mahdollistavat elintarviketuotteiden jatkojalostamisen ja koevalmistamisen liha- ja kalatuotteista kasviksiin ja maitoon. Ja asiantuntija-apu on aina lähellä”, kertoo SavoGrown tuotekehittäjä Jaana Kapustamäki.

25

yritystä kehitti tuotteitaan yhdessä kanssamme Tilat tutuiksi! Tuotekehitystilamme ovat uniikit koko Suomessa – tiesitkös sen? No, ei tiennyt kovin moni muukaan, mutta tätä asiantilaa yritetään kovasti korjata!

Uusi palvelu!

Elintarvikkeiden SÄILYVYYSTUTKIMUKSET SavoGrown elintarvikealan tuotekehityksen uutena asiantuntijapalveluna aloitettiin vuonna 2021 elintarvikkeiden säilyvyystutkimukset tuotekehityksen yhteydessä pienten tuotantoerien valmistukseen. Tutustu palveluihimme: www.savogrow.fi/elintarvikkeet

Asiantuntijoidemme avustuksella 25 elintarvikealan yritystä kehitti uuden tuotteen, paranteli olemassa olevaa reseptiä tai sai muuta sparrausta tuotekehitykseen vuoden 2021 aikana. Laadimme tuoteselosteen noin 30 tuotteelle.

Yli 200 henkilöä on tutustunut SavoGrown palveluihin ja tuotekehitystiloihin vuoden 2021 aikana. Lisäksi tuotekehitystiloja ja omia reseptejä on voinut testata yhdessä ProAgrian kanssa järjestetyillä tuotekehityspäivillä. Tutustu tuotekehitystiloihin: www.savogrow.fi/tuotekehitystilat

Elintarvikealan KOULUTUSTA Vuonna 2021 järjestimme noin 10 elintarvikealan koulutusta tuotekehityksestä, elintarvikeprosesseista, raaka-aineista, omavalvonnasta ja pakkausmerkinnöistä.


VUOSIKATSAUS 2021

MARJA-ALA Toiminta-alueemme on Suomen vahvinta marjanviljelyaluetta. SavoGrown alueella tuotetaan noin 14 % koko maan marjantuotannosta. Alan kehitys alueellamme kulkee samaan suuntaan kuin valtakunnallisesti: viljelypinta-alat ja tuotantomäärät nousevat ja tilojen lukumäärä laskee.

RAIJA KUMPULA Projektipäällikkö Marja-ala


SAVOGROWN TOIMIALAT – MARJAOSAAMISKESKUS

Marja-alan yhteistyö tiivistyy

Marja-alan kehittämiseksi tarvitaan uutta ja tehokkaampaa alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön tiivistämiseksi on perustettu Marjatieto-ydinryhmä, joka on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen. ”Tarvitsemme marja- ja markkinatutkimusta, koetoimintaa, koulutusta, neuvontaa, markkinointia sekä edunvalvontaa” kertoo SavoGrown alaisuudessa toimivan Marjaosaamiskeskuksen projektipäällikkö Raija Kumpula. Yhteistyötä vetää SavoGrow VIN-hankkeen kautta ja mukana ovat iso liuta marja-alan keskeisiä toimijoita. Yhteisenä alustana tiedonvälitykselle toimii verkkosivusto www.marjatieto.fi.

SavoGrown alue on

SUOMEN MARJAVAKKA Alueella yhteensä 99 marjatilaa, joista • 78 viljelee mansikkaa • 42 vadelmaa • 47 herukkaa • 20 muita marjoja Vuonna 2021 • Alue tuotti 14 % koko Suomen marjoista • Viljeli 21 % koko Suomen marjanviljelyalasta

va Ku

: S.

McE

vey, Australian Mu

s eu m

Kärpästen herraksi

Täplämahlakärpänen Drosophila suzukii on tuontimarjojen ja hedelmien mukana nopeasti leviävä hedelmien ja marjojen tuholainen. SavoGrown koetilalla kehitettiin yhdessä LUKEn kanssa integroitua torjuntaa siten, että keinovalikoimaan saataisiin lisättyä ansojen tai syöttien rinnalle houkutuskasveja (houkuttelevampi marjalaji) ja uusia karkotusaineita. Lue lisää: www.savogrow.fi/taplamahlakarpanen

Laadukkaampi marjasato UVC-säteilyn avulla SavoGrown koetilalla kokeiltiin kesällä 2021 UVC-säteilyä härmän torjuntaan. Kasvukauden mittainen UVC-käsittely pienensi härmäisten ja huonolaatuisten mansikoiden osuutta sadosta. Alustavien tulosten mukaan UVC-käsiteltyjen mansikoiden jääkaappisäilyvyys oli käsittelemättömiä mansikoita parempi. Marjojen kemiallinen laatu tutkittiin Itä-Suomen yliopistolla. Työ jatkuu vuonna 2022 uudessa UVC-Tek-hankkeessa, jossa on tavoitteena kehittää automaattisesti tunneliolosuhteissa toimivan UVC-säteilyyn perustuvan laitteen prototyyppi yhdessä led-valaisimia suunnittelevan yrityksen kanssa. Prototyyppiä tullaan testaamaan ensin SavoGrown koetilalla ja seuraavana kesänä suonenjokelaisella mansikkatilalla. Lue lisää: www.savogrow.fi/uvc


VUOSIKATSAUS 2021

MATKAILU SavoGrow kehittää aktiivisesti oman alueen ja koko maakunnan matkailua. Matkailusta pyritään luomaan alueen elinkeinoelämälle uusi tukijalka, joka tuo alueelle elinvoimaa, investointeja ja uusia yrityksiä. Tällä hetkellä kehitysyhtiö koordinoi Pohjois-Savon Lakeland 2 -hanketta, joka toimii kansainvälisen matkailun kehittämisen käytännön työkaluna PohjoisSavon maakunnassa. Viime vuonna SavoGrown alueella edistettiin mökkivuokraustoimintaa Tuottava mökki -hankkeessa. Tavoitteena on vajaakäytöllä olevien mökkien käyttöasteen kasvattaminen ja uuden liiketoiminnan luominen vapaa-ajan matkailun ympärille. Olimme vahvasti mukana myös viiden kunnan reitistöyhteistyön vahvistamisessa Suonenjoen, Rautalammin, Pieksämäen, Konneveden ja Hankasalmen kanssa.

SARI HYTTINEN Projektipäällikkö

TEIJA NEUVONEN Matkailun asiantuntija

SOFIA TENHUNEN Matkailun sisällöntuottaja


SAVOGROWN TOIMIALAT – MATKAILU

MATKAILUN NOSTOT 2021 Pohjois-Savon matkailu organisoituu SavoGrown koordinoiman Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen johdolla maakunnan matkailutoimijat ovat tehneet viimeisen puolentoista vuoden ajan tiivistä yhteistyötä matkailun maakunnallisen yhteistyömallin kehittämiseksi. Tavoitteena on konkreettinen yhteistyösopimus, jossa kunnat, yritykset ja muut toimijat sopivat mallin viemisestä eteenpäin ja sitoutuvat siihen myös rahallisesti. www.savogrow.fi/matkailuorganisaatio

321

kansainvälistä matkanjärjestäjää

Mobiilikierroksista uutta matkailusisältöä SavoGrown hankkeissa alueelle tuotettiin kesällä 2021 useita mobiilikierroksia, jotka soveltuvat hyvin lomalaisten omatoimiseen kesäretkeilyyn. Yksi kierroksista on Lepikon torpalta Pielavedeltä löytyvä Urho Kekkosen kierros. Lue lisää: www.savogrow.fi/ar

Koronasta huolimatta Pohjois-Savoa esiteltiin vuonna 2021 kansainvälisille matkanjärjestäjille viidellä tutustumismatkalla sekä 12 live- ja online-workshopissa. ”Pohjois-Savoa tuotiin esiin ympärivuotisena matkakohteena. Luontoon liittyvät aktiviteetit kiinnostavat kansainvälisiä vieraita kaikkein eniten”, kertoo matkailun asiantuntijamme Teija Neuvonen. Sähköisissä myyntitapahtumissa Lakeland-hankkeessa tuotetut Virtual Fam Trip -videot auttavat hienosti havainnollistamaan, mitä Pohjois-Savo tarjoaa matkailijoille. Tutustu videosarjaan osoitteessa: www.savogrow.fi/virtuaalimatka

400

ammattilaisen ottamaa valokuvaa

Pohjois-Savo mukaan

KIERTOMATKATUOTTEISIIN

Yhteistyössä neljän muun itäisen Järvi-Suomen maakunnan kanssa työstimme vuonna 2021 kolme kiertomatkatuotetta, joita kansainväliset matkanjärjestäjät hyödyntävät tuotannossaan.

Pohjois-Savon Lakeland -hankkeen kuvapankissa on jo yli 700 valokuvaa kaikkien vapaassa käytössä. Niistä 400 on ammattikuvaajien ottamia. www.flickr.com/photos/northernsavo

Viiden kunnan

REITISTÖYHTEISTYÖTÄ

Suonenjoki ja Rautalampi ovat mukana reitistöyhteistyössä Pieksämäen, Konneveden ja Hankasalmen kanssa.

Vierailitko seudulla? Matkailijadataa REAALIAJASSA Pohjois-Savo siirtyi 2021 matkailun tiedolla johtamisen kärkimaakunnaksi, kun maakunta aloitti tiedonkeruun matkailusta hyödyntäen reaaliaikaista operaattoridataa. ”Yksikään toinen maakunta Suomessa ei tee reaaliaikaista tiedonkeruuta maakuntatasolla”, kertoo tiedonkeruuta koordinoivan Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeen projektipäällikkö Sari Hyttinen.


HANKETOIMINTA SavoGrown kehittämistoiminta on usein hankevetoista. Hanketoimintaamme rahoittavat pääasiassa Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon liitto Euroopan Unionin rahastoista.

Hanke

SavoGrown SavoGrown kuntarahapäätös budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti

Toteutusaika

ALKUTUOTANTO D. suzukiin hallintakeinot marjantuotannossa* KOPSA - Kohti oppivia marjatilaverkostoja* Satotaimet Savosta* Verkostoitumalla marjasektori nousuun (VIN)* Vihreä siirtymä kasvintuotannossa (VISIO)*

0 10 000 12 122 15 090 9 596

16 619 319 065 121 222 150 902 16 619

283 000 319 065 444 814 227 261 276 316

2021–2024 2019–2021 2019–2022 2020–2022 2021–2023

TEOLLISUUS Biokaasulla liikkeelle * Gastro Business NewTech – Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Ruokalaakso SG-alueen teollisuusalueiden kehittämisen esiselvitys* Ratkaisu on puussa Säätötroolin kehityshanke*

0 47 502 58 467 18 934 14 114

133 180 190 008 250 815 95 280 70 571

133 180 590 192 2 016 813 1 632 909 70 571

2019–2021 2019–2021 2020–2023 2018–2021 2021-2022

16 936 5 130

169 360 25 650

571 360 25 650

2020–2022 2019–2021

PALVELUT Ihan diginä * Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa* Pohjois-Savon Lakeland 2* Sopien 2.0 Tie menestykseen Tuottava mökki* Yritys oppii ja menestyy 2

0 5 000 51 000 37 637 5 337 26 027 11 495

74 309 100 000 1 517 093 214 825 44 250 166 632 143 725

74 309 100 000 1 739 743 1 457 705 755 450 166 632 1 516 675

2021–2022 2019–2022 2019–2023 2018–2022 2019–2022 2020–2022 2019–2022

19 250 103 216 27 120 3 878 0 0 497 851

38 500 381 617 67 800 438 443 149 972 40 400 4 936 857

38 500 2 089 103 67 800 438 443 149 972 40 400 15 225 863

2020–2021 2018–2021 2021–2022 2018–2021 2021–2022 2020–2021

KUNTA- JA ALUEKEHITYS Asunto-osuuskunnalla vetovoimaa* Future Savo Ikääntyneiden asumisratkaisut Kohti eKuntaa* Mukana -tulevaisuuden osallisuusmallit 2025* Tapahtumatuotannon kehittäminen Keiteleellä*

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on vastannut tähdellä (*) -merkittyjen hankkeiden hallinnoinnista. Muissa hankkeissa olemme toimineet osatoteuttajina tai muilla tavoin yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Navitas Kehitys Oy, Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Savon Yrittäjät ry, Metsäkeskus Pohjois-Savo, Itä-Suomen yliopisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, MTK Pohjois-Savo, Iisalmen kaupunki.


SAVOGROWN TOIMINTA – TALOUS

SAVOGROW TUO ALUEELLE EU-RAHAA SavoGrown tulos vuonna 2021 oli lievästi plusmerkkinen. Ostopalvelujen kasvu suurissa kehittämishankkeissa laski tulosta edellisestä vuodesta. Tilikauden tulos oli noin 12 600 euroa ja tase noin 1.2 milj. euroa. SavoGrow pyörittää tällä hetkellä noin 4.9 milj. euron EU-hankekokonaisuutta. EU-rahan osuus on koko ajan kasvanut yhtiön rahoituslähteenä ja oli viime vuonna jo 60 % yhtiön liikevaihdosta.

Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto/tappio ennen tp-siirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto Tase

TANJA LINNOAHO Talousasiantuntija

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN 40 000 € 2%

2 251 603 € 0€ 599 963 € 1 434 853 € 13 379 € 190 793 € 12 616 € 44,80 €

60 %

35 % 801 000 €

1 349 000 €

Omistajakuntien palvelusopimukset Hankerahoitus Asiantuntijapalvelut Muu myynti

12 571 € 0€ 12 571 € 1 162 413 €

TANJA STRANDMAN Toimistotyöntekijä

61 000 €

ELINA VÄLKKY Projektisihteeri


Pielavesi

Keitele Tervo

Vesanto

Rautalampi

Kuopio

Suonenjoki

KEHITYSYHTIÖ

Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon alueilla toimiva kehitysyhtiö, joka toteuttaa omistajakuntiensa yhteistä elinkeinostrategiaa. Yhtiö on alueen elinkeinopoliittinen edunvalvoja, joka edistää alueen pysymistä asuttuna ja elinvoimaisena.

WWW.SAVOGROW.FI Jalkalantie 6, Suonenjoki | vaihde 0207 464 600


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.