SavoGrown vuosikatsaus 2018

Page 1

gem Savon yrittäjien

Vuoden YRITTÄJÄTEKO 2018 -palkinto SavoGrowlle

VUOSIKATSAUS

2018


KATSE ALUEEN VETOVOIMAAN SAVOGROW LUKUINA Pohjois-Savon murheena on ollut aleneva syntyvyys ja sen myötä heikko asukasluvun kehitys. Monet ennusteet näyttävät synkkiä lukuja myös tulevaisuudessa. SavoGrown alue on pärjännyt kohtuullisesti muuttoliikkeessä, mutta luonnollinen väestön väheneminen (syntyneet-kuolleet) on ollut niin suuri, että 2010-luvulla meiltä on hävinnyt keskimäärin noin 260 asukasta vuodessa. Negatiivinen väestökehitys on suuri uhka myös elinkeinoelämälle. Luonnollisesti se vähentää markkinoita vähittäiskaupan- ja palvelualan yrityksiltä, mutta tuo myös haasteita osaavan työvoiman saatavuudelle. Maakunnan teollisuudessa on jo ollut nähtävissä aika ajoin merkittäviä ongelmia työvoiman rekrytoinnissa. Yhteinen huoli on otettu maakunnassa vakavasti. Elinkeinojen kehittäjät ovat tiivistäneet yhteistyötään, josta näkyvimpänä merkkinä on maakunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän Future Savo -kehittämishankkeen käynnistäminen. Hankkeen toteuttajina ovat Iisalmen kaupunki, Kuopion kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja SavoGrow. Omalla alueella käynnistettiin lisäksi uraa uurtava Kuntakehityshanke, jonka avulla

etsitään uusia tapoja tiivistää alueen kuntien ja SavoGrown yhteistyötä. Mielenkiintoisena avauksena ideoimme Savon Villi Länsi -aluebrändin, jota esittelimme ensimmäistä kertaa Kotimaan Matkailumessuilla. Yritysten investoinnit jatkuivat. SavoGrown alueen liikevaihdon kasvu tasaantui vahvojen nousuvuosien jälkeen. Vielä alkuvuodesta kasvu jatkui voimakkaana, mutta vuoden loppua kohti mentäessä kasvu hiipui. Kehitys näkyi alueen molemmilla veturitoimialoilla elintarvike- ja puutuoteteollisuudessa. Notkahdus jäänee lyhytaikaiseksi, sillä viime vuosien – ja edelleen jatkuvat – investoinnit yrityksissä alkanevat tuottaa tulosta jo kuluvana vuonna. SavoGrow on haluttu kumppani. SavoGrow on tänä päivänä tunnettu elinkeinoelämän kehittäjä myös maakunnan ulkopuolella. Tunnettuus helpottaa verkostojen ylläpitoa ja uusien kumppaneiden löytämistä sekä parantaa edellytyksiä ylimaakunnallisiin kehittämishankkeisiin osallistumiselle. Yhtiön taloudellinen asema on vahva ja mahdollistaa aktiivisen kehittämistyön myös tulevina vuosina.

LIIKEVAIHDON KEHITYS 120

2015 = 100

115 110 105 vt4

100 95 90 85

Oulu

80 75 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SavoGrown alue

Koko maa

vt5

Kokkola

Pohjois-Savo Kuopio Jyväskylä Tampere

Helsinki

OLLI TIAINEN Toimitusjohtaja

Kehitysyhtiö SavoGrow toimii Pohjois-Savon "villissä lännessä" Kuopion länsipuolella. Yhtiön omistavat Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto.


SAVOGROWN VUOSI 2018 ASIAKAS-

TAPAHTUMAT

 645 ASIAKKAITA

2509

Keitele 60 Pielavesi 106 Rautalampi 148 Suonenjoki 140 Tervo 36 Vesanto 58 Muut kunnat 97

Keitele 228 Pielavesi 289 Rautalampi 471 Suonenjoki 566 Tervo 164 Vesanto 140 Muut kunnat 306

Asukkaita Kesäasuntoja

20 708 (v. 2018) 6 586 (v. 2016)

Yrityksiä » Perustettuja

1 600 95 (v. 2018)

Työpaikkoja Työttömyys

6 692 (v. 2016) 10.2 % (v. 2018)

Sidosryhmäyhteistyö

345

sis.

112

KONSULTOINTI SG kunnat 6 Muut 106

STARTTIRAHA

+ JATKOSTARTIT

35

Keitele 4 Pielavesi 7 Rautalampi 8 Suonenjoki 14 Tervo 2

PERUSTAMISNEUVONTA

+–

UUSIA

YRITYKSIÄ

95 Handshake LAKANNEET

YRITYKSET

104

Keitele Pielavesi Rautalampi Suonenjoki Tervo Vesanto

15 7 21 14 13 27 24 38 14 7 8 11

Asiakkaita Tapahtumia Keitele 4 4 Pielavesi 11 19 Rautalampi 25 52 Suonenjoki 19 42 Tervo 6 9 Vesanto 10 15 Muut 6 7 148 YHTEENSÄ 81


YRITYSPALVELUT Tukena yrittäjyyden kaikissa vaiheissa SavoGrow tarjoaa yrityspalveluja kaikissa jäsenkunnissaan. Jokaisella kunnalla on oma nimetty elinkeinoasiamiehensä, joka tarjoaa toimialavapaata neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville yrityksille. Palveluihimme kuuluvat myös mm. TE-toimistojen starttilausuntojen kirjoittamiset aloittaville yrityksille.

SavoGrown palvelut tunnetaan ja niitä osataan jo hyödyntää melko tehokkaasti. Tunnustusta yritysneuvontamme sai Pohjois-Savon yrittäjien Vuoden yrittäjäteko 2018 -palkinnon muodossa, jonka yhtenä myöntämisperusteena oli menestyminen Suomen yrittäjien ELPO-kyselyssä, jolla kartoitetaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä ja elinkeinopolitiikan tilaa.

Vuoden 2018 aikana SavoGrown palveluja käytti 645 eri asiakasta, joiden kanssa oli asiakastapahtumia 2  509. Perustamisneuvonnassa kävi 81 asiakasta ja näiden kanssa oli 148 asiakastapahtumaa. Perustamisneuvonnan asiakasmäärä laski edellisvuoden tasosta, perustettujen yritysten määrä puolestaan on noussut jonkin verran verrattuna edelliseen vuoteen. SavoGrow tarjoaa lähipalveluja jokaisessa jäsenkunnassaan, mikä omalta osaltaan madaltaa kynnystä käyttää palvelujamme. Kaikkiaan alueemme yrityskanta on reilut 1600 yritystä.

Alueelle kanavoituneen rahoituksen osalta vuosi 2018 oli hyvää keskitasoa. Alueemme yritykset ovat investoineet aktiivisesti, mikä näkyy Pohjois-Savon ELY:n myöntämissä maaseudun yritystuissa: 53 % koko PohjoisSavoon myönnetyistä maaseudun yritystuista kanavoitui SavoGrown toiminta-alueelle. Kaikkiaan julkisen tuen määrä alueemme yrityksille oli 5.9 miljoonaa euroa.

Angle-double-left

Savon yrittäjien myöntämä Vuoden yrittäjäteko 2018 -palkinto kruunasi kehitysyhtiön loppuvuoden.

Elinkeinoasiamiehet SavoGrown alueen yrityspalveluista vastaa elin- SavoGrown alueen elinkeinoasiamiehillä on oman keinoasiamiestiimi. Jokaisella elinkeinoasiamiehellä perustyönsä ohella myös omat vastuualueensa, on nimetty vastuualueensa, mutta kuntarajoista riip- joiden toiminnasta he vastaavat koko alueella. pumatta yrittäjä voi ottaa yhteyttä keneen tahansa.

TAPANI LAITINEN* Keitele Rahoitusasiantuntija *eam v. 2018, siirtynyt Witas Oy:n tj:n tehtäviin

AARNO NISKANEN Pielavesi Puutuoteteollisuus

IIRO LYYTINEN Rautalampi Matkailun kehittäminen

OLLI KOKANDER Suonenjoki Aloittavien yritysten neuvonta

SARI TULILA Tervo ja Vesanto Kuntayhteistyö Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon alueella


SavoGrow pärjäsi ELPO 2018 -kyselyssä Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyllä Suomen yrittäjät kartoittavat joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Valtakunnallisessa vertailussa Pohjois-Savo sijoittui mainiosti viidenneksi. Maakunnan sisäisessä vertailussa kaikki SavoGrown kunnat sijoittuivat yhdeksän parhaan joukkoon kaikkiaan 17 kunnan vertailussa. Hyvä tulos poiki SavoGrowlle Pohjois-Savon yrittäjien Vuoden Yrittäjäteko 2018 -palkinnon.

Alueelle kanavoitunut rahoitus 2018 Rahoittaja

Kpl

7 093

1

Hanketuet

286 729

2

Yritystuet

77 831

7

ELY:n yritystuet + Business Finland

3 944 000

11*

ELY:n Maaseudun hanketuet

533 457

5

P-Savon liiton hanketuet

1 052 056

9

Rahoitus yhteensä

5 901 165

Ylä-Savon Veturi ry Yritystuet Mansikka ry

ELY-keskus

* Luku sisältää ELY-keskuksen tuet, ei Business Finlandia

53% Pohjois-Savon ELY:n viime vuoden maaseudun yritystuista 53 % myönnettiin SavoGrown alueen yrityksille. Suurimmat tuensaajat olivat Osuuskunta Maitomaa ja Pakkasmarja Oy.


MARJAOSAAMISKESKUS SavoGrown alue – Suomen marjavakka Toiminta-alueemme on Suomen vahvinta marjanviljely- pureuduttiin mansikan juuristotautiongelmiin ja torjunaluetta. Suomessa 2018 viljellyistä marjoista SavoGrown ta-aineille vastustuskykyisten tuholaisten ja kasvitautien alueella tuotettiin 15 % eli yhteensä 2,7 milj. kg. Pohjois- esiintymiseen tiloilla. Savon mansikasta SavoGrown alue tuottaa huimat 55 %. Marja-ala kehittyy kovaa vauhtia ja aktiivisesti toimintaanRaportit koetoiminnasta ja hankkeista: sa kehittävät tilat pystyvät hyödyntämään tehokkaasti mm. www.savogrow.fi/marjaosaamiskeskus uuden teknologian tuomat edut. Marja-alan rakennemuutos mukailee muun maatalouden muutosta – tilojen lukumäärä vähenee ja pinta-alat kasvavat. SavoGrown alaisuudessa toimivan Marjaosaamiskeskuksen koetilalla kasvukaudella 2018 testattiin uusia härmäntorjunta-aineita mansikan tunneliviljelyssä. Uutena tunnelilajikkeena viljeltiin Magnum-mansikkaa. Avomaalla jatkettiin aikaisemmin aloitettuja lajikekokeita eri marjoilla. Uusista marjalajikkeista arvioitiin niiden makua, kauppakestävyyttä, satoisuutta sekä muita viljelyominaisuuksia. Perinteisten viljelylajikkeiden rinnalle pyritään löytämään uusia, ominaisuuksiltaan parempia lajikkeita.

EduBerry -koulutushankkeessa järjestettiin vuonna 2018 viisi marjantuotantoon liittyvää koulutusta. Tammikuussa järjestettiin opintomatka Hollantiin. Matkan pääkohteena oli ISFC -kansainväliseen marjakonferenssiin osallistuminen. Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan suuntautuneella opintomatkalla tutustuttiin marjojen suoramyyntiin, tuotteistamiseen sekä tunneliviljelyyn. Yhteensä koulutuspäiviä oli 19 kpl ja niihin osallistui 130 henkilöä. Yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa järjestettiin seitsemäs Marjatilayrittäjä -koulutus. Vuoden mittaisesta monimuotoYhteistyö Itä-Suomen yliopiston sekä Luonnonvara- koulutuksesta valmistui 18 opiskelijaa. keskuksen kanssa jatkui BerryGrow -hankkeessa, jossa VILJELYPINTA-ALOJEN JA MARJATILOJEN MÄÄRÄN KEHITYS SAVOGROWN ALUEELLA 2014–2018

ha

kpl

600

140 120 100 80 60 40 20 0

500 400 300 200 100 0

2014

2015

mansikka (ha)

Angle-double-left

2016 herukka

2017 vadelma

SavoGrown marjanviljelyn koetilalla Suonenjoella testattiin mm. uusia härmäntorjunta-aineita mansikan tunneliviljelyssä kesällä 2018.

2018

RAIJA KUMPULA Projektipäällikkö

tilat (kpl)

LEENA KOPONEN Kehittämispäällikkö


TOP5

ELINTARVIKETEOLLISUUS Usko tulevaan on vahva Elintarviketeollisuudessa vuosi 2018 oli merkittävien investointien ja toiminnan kehittämisen vuosi. Syksyllä otettiin käyttöön Pohjoismaiden suurin ja Suomen ainoa teollisen mittakaavan HPP-tuotantolaitos (High Pressure Processing). Vesantolaisen Toripiha Oy:n miljoonasatsaus toi elintarviketeollisuudelle aivan uuden, tuotteiden säilyvyyttä parantavan menetelmän pastöroinnin, pakastuksen ja lisäaineiden korvaajaksi. Suomen kolmanneksi suurin meijeri – Osuuskunta Maitomaa – toi viime vuonna alueellemme eniten yritystukirahaa, kun ELY-keskus myönsi Euroopan maaseuturahaston varoista – harvinaisen suuren – 2,5 miljoonan euron investointituen kymmenen miljoonan euron tuotantotilainvestoinnille. Kolmas merkittävä investoija elintarvikepuolella oli Pakkasmarja Oy, joka panostaa tuotantotilojensa kehittämiseen. Liikevaihdon suhteen vuosi 2018 oli edellisen vuoden tasolla. Elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto ylsi Tilastokeskuksen mukaan vajaaseen 114 milj. euroon, mutta osa liikevaihdosta kirjautuu tukkukauppaan (osa Pakkas-

Osuuskunta Maitomaa Valion hillotehdas Pakkasmarja Oy Keski Company Oy Toripiha Oy

marjan liikevaihdosta ja Toripihan liikevaihto kokonaan) ja Valio-konserni ei julkaise yksikkökohtaisia liikevaihtoja. Liikevaihdon kehitys koko Suomen elintarviketeollisuuteen verrattuna on SavoGrown alueella ollut viime vuosina keskimääräistä parempaa.

”Merkittävien investointien ja kehittämisen vuosi” Alueellamme toimii kaikkiaan noin 30 elintarvikealan yritystä. Lisäksi elintarvikkeita tuotetaan maataloustuotannon jatkojalostuksena sekä tukkukaupan toimialaluokituksen sisällä. Elintarvikealan perinteisten toimijoiden lisäksi alueelle on tullut viime vuonna myös mielenkiintoisia uusia yrittäjiä. Yksi näistä on kotisirkoista tuotteita valmistava Savonia Grasshopper Oy. Tervossa toimiva sirkkakasvattamo on nopeasti kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista.

LIIKEVAIHDON KEHITYS

? . . . ä tt e ö k t Tiesi

120 115

2015 = 100

110 105 100

SavoGrown alueella toimii...

95

»» Pohjoismaiden suurin HPP-laitos

90 85

»» Suomen suurin hillotehdas

80

»» Suomen suurin marjojen pakastaja

75 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SavoGrown alue

Koko maa

»» Suomen suurin rinkelitehdas »» Suomen 3. suurin meijeri


ELINTARVIKEKEHITYS SAVOGROWLLA Uusitut tuotekehitystilat kovassa käytössä

SavoGrown tuotekehitystilojen mittava remontti Yrityspuisto Futurialla valmistui keväällä 2018. Tiloihin saatiin virallinen laitoshyväksyntä, mikä mahdollistaa kaikkien tuoteryhmien (maito, liha, kala, marjat, kasvikset) jatkojalostamisen ja koe-erien tekemisen säädösten mukaisesti. Tiloja vuokrataan yrityksille lyhytaikaiseen käyttöön. Apuna ovat tarvittaessa myös SavoGrown elintarvikealan asiantuntijat. SavoGrown elintarvikekehitys palvelee elintarvikealan yrityksiä valtakunnallisesti maksullisena palvelutoimintana. Vuoden 2018 aikana SavoGrown elintarvikekehityspalvelun asiakkaina oli yli 30 eri yritystä ja organisaatiota. Vuoden aikana osallistuttiin mm. HPP-käsittelyyn sopivien tuotteiden tuotekehittelyyn osana Toripiha Oy:n kokonaisprojektia, kehitettiin marjajäätelöä Pakkasmarja Oy:lle ja konsultoitiin yrityksiä esim. laatusertifikaatteihin ja tuotannon suunnitteluun liittyen. Sisävesikaloista lahnan ja kuoreen tuotekehityksessä saavutettiin merkittäviä edistysas-

Angle-double-left

keleita ja loppuvuodesta keskityttiin Savonia Grasshopper Oy:n hyönteistuotteiden kehittämiseen, mikä onnistui yli odotusten. Savon silmut -hanke aloitti pienten elintarviketoimijoiden sparraajana huhtikuun alussa ja mukaan on lähtenyt reilu 20 mikroyrittäjää ja omien raaka-aineiden jatkojalostuksesta kiinnostunutta maatilaa ympäri maakuntaa. Vuoden aikana osallistujien kanssa on kehitelty yli 15 uutta tuotetta, joista valtakunnallista huomiota sai mediassa vegaaninen pehmytjäätelö. Lisäksi hankkeessa järjestettiin opintoretkiä, verkostoitumista tukevia teemallisia tupailtoja, pienryhmäopetusta ja erilaisia koemarkkinointitilaisuuksia. SavoGrow on mukana yhtenä osatoteuttajana Ruokalaakso-hankkeessa, jonka tavoitteena on koota maakunnan elintarvikealan palvelut selkeäksi kokonaisuudeksi ja auttaa etsimään asiantuntijoita ja palveluita monialaisesta verkostosta.

Lähituotteita ja käsityöläisten taidonnäytteitä oli joulun alla ostettavissa Savon silmujen PopUp-myymälässä Varkaudessa.

URPO HIRVONEN Tuotekehittäjä

SONJA MÄKKELI Projektipäällikkö Savon Silmut

PETRI HANHINEVA Elintarvikeasiantuntija Ruokalaakso


Angle-Double-Right Pohjoismaiden suurinta HPP-tuotantolaitosta esiteltiin keväällä Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliolle. Elintarvikkeiden myyntiaika moninkertaistuu, kun myyntipakkauksiinsa pakatut elintarvikkeet kulkevat korkeapainekäsittelyn läpi.

Angle-Double-Right Osuuskunta Maitomaa sai ELY-keskukselta merkittävän 2,5 miljoonan euron investointituen kymmenen miljoonan euron tuotantotilainvestoinnilleen.

Angle-double-left Yrityspuisto Futurian tuotekehitystilojen remontti monipuolisti tuotekehityksen raaka-ainevalikoimaa ja antoi mahdollisuuden niin marjojen, kasvisten, lihan, kalan kuin maidonkin jatkojalostukseen. Viime vuonna aloitettiin yhteistyö Savonia Grasshopper Oy:n kanssa ja raaka-ainevalikoima monipuolistui vielä yhdellä – kotisirkoilla.


TOP5 Keitele Forest -konserni Iisveden Metsä Oy Oy Finland Laminated Timber Ltd Sepa Oy Sepon Kaluste Oy

PUUTUOTETEOLLISUUS Panostuksia tulevaisuuteen

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Alueen yritykset ovat systemaattisesti parantaneet kilpailukykyään tuotantokapasiteettia kasvattavilla investoinneilla. Vuoden sisään mm. Iisveden Metsä Oy on investoinut 9 miljoonaa euroa mm. lämpölaitokseen ja tuorelajittelukeskukseen, ELY-keskus myönsi kattoristikkojen valmistaja Sepa Oy:lle lähes puolen miljoonan euron kehittämisavustuksen ja Keitele Forest jatkoi toimintansa kehittämistä investoinnein.

AARNO NISKANEN Elinkeinoasiamies

Angle-double-left

Puutuoteteollisuudelle vuosi 2018 oli voimakasta investointien aikaa. Kuvassa rakennetaan Iisveden Metsä Oy:n biolämpölaitosta, joka valmistui syksyllä.

140 130 120

2015 = 100

SavoGrown toiminta-alue seisoo edelleen tukevasti puujaloilla. Sahatavaran ja rakentamisessa käytettävien puutuotteiden, rakennusosien sekä huonekalujen valmistus on liikevaihdolla mitattuna SavoGrown toiminta-alueen merkittävin teollisuuden toimiala. Puutuoteteollisuuden toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 424 milj. €. Yleisen taloustilanteen positiivinen kehitys heijastui myös puutuoteteollisuuteen, ja alkuvuonna sahatavaran hintojen nousu siivitti yritykset hyviin tuloksiin. Loppuvuodesta vauhti kuitenkin hidastui. SavoGrown alueen yritykset ovat pärjänneet keskimääräistä paremmin, jos alan liikevaihdon kehitystä vertaa koko maan vastaavaan.

110 100 90 80 70 60 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SavoGrown alue

...? ä tt e ö k t i s Tie

Koko maa

SavoGrown alueella toimii Suomen 2. suurin yksityinen saha


TOP5

TEKNOLOGIATEOLLISUUS Vakaata kehitystä

Teknologiateollisuuden palveluja alueelle tarjosi viime vuonna TechnoGrowth 2.0 -hanke (TG2). Hankkeen keskeisimpinä toimenpiteinä olivat kenttätyönä tehtävät yritysten kyvykkyyksien kartoittamiset, analysoinnit, esille tulleiden kehittämishankkeiden aktivoinnit ja kehittämisohjelmien generoinnit sekä yritysten digikypsyystestaukset ja kansainvälistymisen edistäminen. Savogrown alueelta hanke julkaisi kotisivuillaan ja yrityskatalogissaan toimialan yritysten yhteistietoja yrityskuvauksineen. Hanke järjesti toimialan yrityksille mahdollisuuden olla esillä messujen yhteisosastolla Tampereella alihankinta- ja ener-

MARTTI KETTUNEN Projektipäällikkö

Angle-double-left

Prosessiputkistojen ja painelaitteiden valmistaja Metalpa Oy on yksi TechnoGrowth-hankkeen yrityksistä. Kuva Alihankinta 2018 -messuilta.

giamessuilla sekä Ruotsissa ELMIA-messuilla. Hankkeen toimesta tarjottiin myös mahdollisuutta osallistua kontaktimatkoille alan tapahtumiin ulkomailla. Yritysten vertaisoppimisen foorumitilaisuuksia järjestettiin kaksi kansainväistymiseen ja kaksi hankintatoimen kehittämiseen liittyen.

LIIKEVAIHDON KEHITYS 150 140

2015 = 100

Savogrown alueella toimii n. 40 teknologiateollisuuden toimialakseen ilmoittanutta yritystä. Lisäksi teknologiatoimialan toimintaa on myös rakentamisen toimialaluokituksen sisällä mm. Morehouse Oy. Nämä huomioiden teknologiatoimialan todellinen vuosiliikevaihto alueella on vajaa 40 milj. €. Teknologiayritysten liikevaihdon kehitys on pysynyt melko vakaana, mutta on ollut kuitenkin keskimäärin maltillisesti kasvavaa. Yritysten kehittämiseen käyttämät panostukset ovat lisääntyneet viime vuosina.

Arctic Machine Oy Morehouse Oy Ecomet Oy PCM Technology Oy Stainless Team Finland Oy

130 120 110 100 90 80 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SavoGrown alue

Koko maa


MATKAILU Rajat ylittävää yhteistyötä

Vuonna 2018 keskityttiin kehittämään toimijoiden osaamista ja tätä kautta lisäämään matkailutuotteiden tarjontaa ja laatua. Kansainvälisille matkanjärjestäjille ja mediaväelle esiteltiin maakunnan matkailukohteita ja -yrityksiä alueelle suuntautuneilla Fam Tripeillä. Aluetta markkinointiin Visit Finlandin koordinoimissa sähköisen median kampanjoissa, markkinointi- ja myyntitapahtumissa sekä messuilla Aasiassa ja Euroopassa. Yhteistyössä Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n kanssa tuotettiin ja hankittiin markkinointimateriaalia. Toiminnan avainsana oli yhteistyö eri tasoilla ja tavoilla. Yritysten välisellä yhteistyöllä luotiin tuotepaketteja ja matkaohjelmia. Maakuntien ja Visit Finlandin välisellä yhteistyöllä nostettiin Lakeland-alue esille kansainvälisillä matkailumarkkinoilla.

SARI HYTTINEN Projektipäällikkö

Angle-double-left

Pohjois-Savon Lakeland -hankkeessa on kuvattu valokuva- ja videomateriaalia Lakeland-alueen markkinointiin.

Pohjois-Savon liiton rahoittama Pohjois-Savon Lakeland -hanke sai jatkoa keväällä 2019. Maakunnalliset toimijat ja matkailusektorin yritykset ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, joka jatkuu Pohjois-Savon Lakeland 2 -hankkeessa.

MATKAILUKLUSTERIN LIIKEVAIHDON KEHITYS 115 110 105

2015 = 100

Matkailussa painopiste oli vuonna 2018 kansainvälisen matkailun kehittämistoiminnassa. Sitä toteutettiin käytännössä SavoGrown luotsaaman Pohjois-Savon Lakeland -hankkeen kautta, joka otti vetovastuun PohjoisSavon maakunnan kansainvälisen matkailun kehittämisestä. Hankkeen tavoitteena on kehittää neljän maakunnan – Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan – kattavan Lakeland-alueen houkuttelevuutta kansainvälisen matkailun kohdealueena.

100 95 90 85 80 75 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SavoGrown alue

Koko maa


ALUEKEHITTÄMINEN Vetovoimaa ja elinvoimaa

Future Savo -hankkeen tavoitteena on tehdä Savosta halutuin elämisen ympäristö ja varmistaa osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Hankkeessa pyritään myös sitouttamaan alueen asukkaita paremmin alueeseen. SavoGrown erityisenä tehtävänä hankkeessa on selvittää kausityövoiman saatavuutta. Ensimmäisenä toimintavuonna kartoitettiin kyselyin ja haastatteluin kausityövoiman halukkuutta ympärivuotiseen työntekoon Savossa sekä tehtiin maakunnallisia toimia alueen markkinoimiseksi. Vuoden 2018 lopussa vietiin päätökseen kuntien ja yritysten sähköisten palvelujen käyttöönottoa edistänyt eMaaseutu-hanke. eMaaseutu toteutti kaikkiaan 15 digikokeilua ja 220 ilmaista neuvontatapahtumaa ympäri Pohjois-Savoa. Useista kokeiluista jäi kuntiin vakinaisia

toimintamalleja: virtuaalikirjasto, digikahviloilta, eRaatikysely- ja keskustelutyökalu, digitaaliset luonto-oppaat kolmeen kuntaan sekä erilaisia videovälitteisiä sisällöntuotantoja mm. kansalaisopistoille ja palvelukeskuksille. Hankkeessa tuotettiin Valtiovarainministeriön tuella Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon ja pilotoitu Nilakan virtuaalikirjasto palkittiin Atean Vuoden digitaalisin teko 2018 -kilpailun kunniamaininnalla. Kuntien sähköisten palveluiden käyttöönoton edistäminen tulee jatkumaan Kohti eKuntaa -hankkeessa, joka käynnistyi alkuvuodesta 2019. Vuoden 2018 aikana SavoGrown hallituksessa käytiin keskustelua alueen kuntien yhteistyön tiivistämisestä ja SavoGrown roolista tässä yhteistyössä. Yhteistyön tiivistämistä selvitetään Kuntakehityshankkeessa, joka käynnistyi alkuvuodesta 2019. Yksi osa yhteistyötä on alueen yhteisen brändin rakentaminen. Tähän käyttöön Pohjois-Savon läntisimmät kunnat ideoivat ”Savon Villi Länsi”-aluebrändin, jota kokeiltiin hyvällä menestyksellä Kotimaan matkailumessuilla Tampereella keväällä 2019.

SavoGrown alueen kunnat kokeilevat ”Savon Villi Länsi” -aluebrändiä yhteismarkkinoinnissa. Brändistä saatiin ensimakua kotimaan matkailumessuilla Tampereella keväällä 2019.

VILLE KERÄNEN Projektipäällikkö Future Savo

PETRI KEJONEN Projektipäällikkö Kohti eKuntaa

SAARA HANHELA Kuntakehittäjä Kuntakehityshanke

PETRI MARKKANEN Tekninen tuottaja Kohti eKuntaa

Angle-double-left

Aluekehittämisestä on tullut viime vuosina osa SavoGrown hanketoimintaa. Vuonna 2018 saatiin rahoitus peräti kolmelle uudelle aluekehityshankkeelle (Future Savo, Kohti eKuntaa, SavoGrown kuntakehityshanke). Näistä suurin, maakunnan vetovoimaan keskittyvä Future Savo, käynnistyi kesällä 2018, muut vuoden 2019 alussa.


SAMPO Tuottavuutta ja työhyvinvointia

Keväällä 2018 alueellamme starttasi Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen (Keuke) vetämä, yritysten tuottavuuteen ja henkilöstön työhyvinvointiin keskittyvä kehittämishanke Sampo. SavoGrow on Työtehoseuran kanssa hankkeen osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia mukaan valittavissa pohjoissavolaisissa pienteollisuusyrityksissä (esim. metalli, elintarvike ja puutuoteteollisuus). Toisena tavoitteena on pilotoida erilaisia aihioita kasvupalveluiksi yritysten käyttöön. Hankkeen päämääränä on saada yritykset kiinnostumaan tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja ottamaan käyttöön uusia menetelmiä ja käytäntöjä sujuvoittamaan työntekoa, muuttamaan työilmapiiriä avoimempaan suuntaan sekä nopeuttamaan ongelmanratkaisua.

Angle-double-left

PEKKA HORTTANAINEN Projektipäällikkö

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana hanke kokosi potentiaalisten yritysten verkostoa sekä järjesti Kick off -tilaisuuden ja kolme TehoStartti-koulutusta sekä kaksi Tuottavuusklinikkaa. Lisäksi tehtiin yritysvierailuja esim. Valtralle. Hankkeen toimenpiteisiin osallistui 36 henkilöä yhteensä kuudesta eri yrityksestä. Hanketta esiteltiin yritystapaamisissa ja kehitysyhtiön tilaisuuksissa sekä kontaktoimalla yrityksiä suoraan. Hanke on ollut esillä lehdissä sekä sosiaalisessa mediassa, jossa sillä on omat sivut. Hankkeen aihealueesta on tehty koulutusvideoita YouTubeen.

Sampolaisia tuottavuusteemaisella yritysvierailulla Valtran traktoritehtaalla Suolahdessa. Uusia vinkkejä ja tuulia tuottavuuden kehittämiseen oli hakemassa muun muassa PCM Technology Oy, Tehokoneistus Oy, AL-Metal Oy ja Osuuskunta Maitomaa.


#MIKROGROW Mikroyritysten oma verkosto

Mikroyritysten kasvu- ja vertaistukiverkosto MikroGrow alle 10 työntekijän tai alle 2 miljoonan liikevaihdon yrityksille on vakiinnuttanut toimintansa vuoden 2018 aikana Pohjois-Savoon. Verkosto jatkaa EAKR-hankerahalla vuoden 2019 loppuun ja sen jälkeen osana hankepartnereiden normaalia yritysneuvontaan liittyvää työtä. Vuoden 2018 aikana MikroGrowssa järjestettiin verkostoon kuuluvissa yrityksissä verkostoiltoja kaikkiaan 42 ja osallistujia illoissa oli 430. Jokaisessa Pohjois-Savon alueellisessa verkostossa (SavoGrown alue, Kuopio, Varkaus, Ylä-Savo) on järjestetty 10 iltaa vuoden 2018 aikana. Yrityksiä on jatkuvasti mukana keskimäärin 100. Verkoston toiminnassa mukana olevat yritykset löytyvät SavoGrown sivuilta: www.savogrow.fi/mikrogrow.

syntyi useampikin yritysryhmähanke Ylä-Savon alueelle, erottautumiskoulutusta Kuopion verkoston yrittäjille, popup kauppakokeiluja SavoGrown ja Varkauden alueen yrityksille, sekä lisäksi moninaista yritysten välistä yhteistyötä kaikissa verkostoissa. Hankehenkilöstön tarjoamaa sparrausapua kasvussa ja kehittämisessä on myös hyödynnetty yrityksissä jatkuvasti. Kasvun nykytilakartoitusta tehtiin 13 yritykselle Oulun yliopiston ja SavoGrown toimesta. Kasvupolun kartoitus oli vapaaehtoinen lisäosa, jota tarjottiin kaikille Pohjois-Savon MikroGrow-verkostoille.

Viime syksynä toiminnan keskiössä oli marraskuisen valtakunnallisen mikroyrittäjien tapahtuman järjestäminen Kuopioon. Tapahtumaan osallistui lähes 90 osallistujaa Iltojen jatkokehittämistavoitteena ovat kasvun, kansain- ympäri Suomen. Tapahtuma synnytti toivottua liikehdintää välistymisen ja digitaalisten ideoiden kaupallistamisen ja verkostoitumista myös Pohjois-Savon sisällä mikroyrittänopeat kokeilut. Vuoden 2018 verkostoiltojen seurauksena jien kesken.

Yrittäjien antamaa palautetta hankkeesta ja MikroMatcheiltä videoiden muodossa.

Angle-double-left

Angle-double-left

LAURA VÄNSKÄ Projektipäällikkö

ELINA VÄLKKY Projektisihteeri

Yritystreffit käynnissä Mikroyrittäjien valtakunnallisessa verkostoitumistapahtumassa MikroMatcheillä Kuopiossa marraskuussa 2018. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 90 henkeä ympäri Suomen.


YRITYS OPPII JA MENESTYY Koulutusta yrittäjille Maakunnallisen, Savon Yrittäjien hallinnoiman, Yritys oppii ja menestyy (YOM) -koulutushankkeen viimeisenä toimintavuonna SavoGrown alueella järjestettiin 12 koulutusta, joihin osallistui 111 yrittäjää ja yritysten työntekijää. Koulutuksista eniten kiinnostivat digimarkkinointi ja uusi tietosuoja-asetus. Mikroyritykset kohensivat valmiuksiaan mm. Google-markkinoinnissa. Kursseilla rakennettiin Facebook-kotisivuja ja perehdyttiin kriisiviestintään somessa. Hoiva-alan yrityksille järjestettiin kohdennetusti tietosuojavastaavakoulutusta. Tämän lisäksi järjestettiin maksuttomia digi-infoja.

hyödyntäminen sekä verkostoituminen. Työntekijäyrityksille tehtiin myös Sosiaali- ja terveysministeriön Työelämä 2020-hankkeen Kehittämispolku-testejä. YOM-palvelun vuoden huipensi UEF:n kanssa yhteistyössä toteutettu, lähes sata henkilöä tavoittanut Toimistossa käryää DIGI! -seminaari Kuopiossa. YOM-palvelun koulutukset ja yrityksille maksuttomat osaamiskartoitukset jatkuvat vuoden 2020 loppuun asti. Tietoa tarjolla olevista koulutuksista löydät: www.yrittajat.fi/yom/koulutukset.

Monipuoliset koulutukset suunniteltiin osaamiskartoitusten Osaamiskartoituksen voit tilata yrityksellesi osoitteesta tulosten pohjalta vastaamaan yrittäjien todellisiin osaamis- www.yrittajat.fi/yom/osaamiskartoitus. ja koulutustarpeisiin. Toimialavapaassa hankkeessa tehtiin vuoden aikana osaamiskartoituksia Savogrown alueella yhteensä 24, joissa yrittäjät ja heidän työntekijänsä arvioivat varsinkin digitalisaation näkökulmasta liiketoimintaosaamistaan. Eniten kehittämistoiveita saivat asiakaspalvelujen kehittäminen, tehokas ja turvallinen digitalisaation

JAANA KAPUSTAMÄKI Yritysyhteyshenkilö

Angle-double-left

YOM-palvelu tarjoaa koulutuksia ja osaamiskartoituksia yrittäjille vuoden 2020 loppuun asti. Kuvassa osaamiskartoituksen läpikäynyt Maiju Okkonen/Iloluontonen T:mi, joka tuottaa luontoon, luonnontuotteisiin ja hevosiin pohjautuvia elämys- ja hyvinvointipalveluja sekä neuvontaa Pielavedellä.


SOPIEN Valmiuksia sote-murrokseen

Joulukuussa 2017 käynnistyi sosiaali- ja terveysalan pienten yritysten ja yhdistysten kehittymisen tukemiseen suunnattu Sopien-hanke. Hankkeen tarkoituksena on edistää hoivapalvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä ja palvelutarjonnan monipuolistumista sekä liiketoiminnan vahvistumista. Maakunnallinen hanke laajeni syksyllä osaan kuntia Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

SavoGrown alueella Sopien-projekti on käynnistynyt hyvin: jäseniä on 32. Hyvä aktiivisuus juontaa historiaan, jossa sote-alan yrityksiämme on EU-rahoitteisten hankkeiden kautta palveltu vuosikymmen. Sopien-verkoston tavoite on koko hankealueella 190 yritystä.

Angle-double-left

Sopien järjesti syyskaudella yhdessä kuntien kanssa useita tupailtoja SavoGrown alueen kunnissa ja hoivahankintatilaisuuden Rautalammilla. Eri tilaisuudet, koulutukset ja Hankkeessa toteutetaan yrityksille ja ammatinharjoitta- neuvontatyöt ovat tavoittaneet viime vuonna yhteensä n. jille erilaisia koulutuksia ja annetaan yrityskohtaista neu- 200 henkilöä. Hanke jatkuu tammikuuhun 2020. vontaa. Nämä räätälöidään alkukartoituksissa tehtyjen kehittämissuunnitelmien pohjalta. Suosittuja ovat olleet toimialan digitaaliseen murrokseen – Kanta-uudistukseen – valmistavat koulutukset. Muita aiheita ovat olleet mm. yrityksen strateginen johtaminen, omavalvontasuunnitelmat, hinnoittelu ja digimarkkinointi.

MATTI YLÖNEN Yrityskehittäjä

”Miten paikallisuutta edistetään hoivahankinnoissa” seminaarissa pidettiin Sote-uudistuksen pyörteissä paikallisia elinkelpoisia markkinoita tärkeinä. Rautalammin vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen painotti kunnan hoivayritysten merkitystä niin työllistäjinä kuin palvelutarjonnan turvaajina.


TALOUS JA TUKIPALVELUT Jälleen positiivinen tulos Liikevaihto

1 716 702 €

Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut

755 € 179 057 € 1 067 160 € 9 263 € 366 180 €

Liikevoitto

95 798 €

Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tp-siirtoja ja veroja Tuloverot

-149 € 95 650 € -19 129 €

Tilikauden voitto

76 520 €

Tase

PAULIINA KOVANEN Taloussihteeri

4%

40 %

49 %

1 134 322 €

TERTTU NUUTINEN Markkinointiassistentti

7%

Omistajakuntien palvelusopimukset Asiantuntijapalvelut Hankerahoitus Muu myynti

ELINA VÄLKKY Projektisihteeri


SAVOGROWN HANKETOIMINTA SavoGrown kehittämistoiminta on usein hankevetoista. Hanketoimintaamme rahoittavat pääasiassa PohjoisSavon Ely-keskus ja Pohjois-Savon liitto Euroopan Unionin rahastoista. Kysy millaista apua voimme sinulle ja yrityksellesi tarjota. Hanke

SavoGrown kuntarahapäätös

SavoGrown budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti

Toteutusaika

eMaaseutu *)

1 000

519 599

519 599

2016–2018

BerryGrow *)

56 133

484 777

866 777

2015–2018

EduBerry - marja-alan koulutushanke *)

0

266 931

266 931

2016–2018

MikroGrow *)

22 044

288 445

651 200

2017–2019

Pohjois-Savon Lakeland ETC *)

48 164

290 815

290 815

2017–2018

Savon silmut *)

45 000

230 100

407236

2018-2020

TechnoGrowth 2.0

62 633

223 321

1 799 297

2017–2019

Ruokalaakso

18934

95 280

1 632 908

2018–2020

Sampo

47 500

190 000

648 175

2018–2020

Sopien

28 640

114 560

799 272

2018–2020

Future Savo

101 871

381 617

2 089 103

2018–2020

Yritys oppii ja menestyy

20 875

143 579

1 333 643

2015–2018

Yritys oppii ja menestyy 2

12 980

143 725

1 333 674

2019–2020

SavoGrown kuntakehittämishanke

27 265

136 326

136 326

2019–2020

Lantalogistiikan kehittäminen karjatiloilla

7 480

0

997 373

2015–2019

Voimaa arkeen

5 632

0

203 040

2016–2018

Teolliset symbioosit

12 885

0

585 063

2017–2019

YHTEENSÄ

543 036 €

3 703 011 €

14 560 432 €

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on vastannut *) -merkittyjen hankkeiden hallinnoinnista. Muissa hankkeissa olemme toimineet osatoteuttajina tai muilla tavoin yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Navitas Kehitys Oy, Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Savon Yrittäjät ry, Itä-Suomen yliopisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, MTK Pohjois-Savo.


Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon alueilla toimiva kehitysyhtiö, joka toteuttaa omistajakuntiensa yhteistä elinkeinostrategiaa. Yhtiö on alueen elinkeinopoliittinen edunvalvoja, joka edistää alueen pysymistä asuttuna ja elinvoimaisena.

Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki Vaihde 0207 464 600

www.savogrow.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.