SavoGrow vuosikatsaus 2016

Page 1


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ALUEEN YRITYKSET MENESTYVÄT Pienen

notkahduksen jälkeen SavoGrown alueella toimivat yritykset kasvoivat reippaasti. Liikevaihdon kasvu oli

3,7 prosenttia, joka on selvästi parempi kuin koko maassa (2,1 %) Pohjois-Savossa (3,3 %). Kasvun vetureina olivat puutuote- ja elintarviketeollisuus. Luottamusta tulevaisuuteen osoittaa myös korkealla tasolla olleet investoinnit. Alueen yritykset saivat kehittämistoimiinsa julkisista tukea noin 9 M€. Tuen osuuden ollessa keskimäärin noin kolmannes, voidaan arvioida kokonaisinvestointien olleen yli 20 M€.

SAVOGROWN TOIMINTA VAKIINTUI Vuosi 2016 oli SavoGrown toinen toimintavuosi. Yhtiön toiminta vakiintui ja sai vuoden mittaan runsaasti positiivista julkisuutta. SavoGrow on saavuttanut aseman haluttuna yhteistyökumppanina erilaisissa kehittämishankkeissa. Uskon näiden uusien kumppanuuksien tuovan alueellemme entistä enemmän kehittämisresursseja ja elintärkeitä verkostoja myös yritysten hyödynnettäväksi. Yhtiön painopistealueilla kehittämistyö on hyvässä vauhdissa, kun myös matkailustrategian pohjalta luotavat suunnitelmat matkailun kehittämisessä ovat etenemässä. Taloudellisesti SavoGrown toinen toimintavuosi oli hyvä. Liikevaihto kasvoi tavoitteiden mukaisesti, eikä tullut mitään yllättäviä menoja. Yhtiön tulos olikin voitollinen ja edellisen vuoden tappio saatiin katettua.

Olli Tiainen toimitusjohtaja

2


SAVOGROW LUKUINA

6

OMISTAJAKUNTAA

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on 2015 alussa aloittanut yhtiö, jonka omistavat Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kunnat.

21 402

Asukkaita Kesäasuntoja

6 576

Yrityksiä

1 600

>> Perustettuja

73

Työpaikkoja

6 900

Työttömyys

11,82%

2010=100

LIIKEVAIHDON KEHITYS 130 120 110 100 90 80

2006

2007

SavoGrow

2008

2009

Pohjois-Savon maakunta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Koko maa

3


YRITYSPALVELUT SavoGrow

tarjoaa yrityspalveluja kaikissa jäsen-

kunnissaan. Jokaisella kunnalla on oma nimetty elinkeinoasiamiehensä. Elinkeinoasiamiehet tarjoavat toimialavapaata neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja

ASIAKKAAT 2016 552

Asiakkaat

2 528

aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittä-

>> Asiakastapaamiset

ville yrityksille. Palveluihimme kuuluu myös mm. TE-toi-

Perustamisneuvonnat

79

>> Asiakastapaamiset

313

mistojen starttilausuntojen kirjoittamiset aloittaville yrityksille.

Vuoden 2016 aikana SavoGrown palveluja käytti 552 eri asiakasta, joiden kanssa oli asiakastapahtumia 2528. Perustamisneuvonnassa kävi 79 asiakasta ja näiden kanssa oli 313 asiakastapahtumaa. Sekä asiakkaiden että asiakastapahtumien määrässä tapahtui hienoista kasvua. Perustamisneuvonnassa kävijöiden määrä laski hieman. Asiakastapaamisten määrä kasvoi kuitenkin edellisestä vuodesta. SavoGrown palvelut tunnetaan ja niitä osataan jo hyödyntää melko tehokkaasti. SavoGrow tarjoaa lähipalveluja jokaisessa jäsenkunnassaan. Tämä madaltaa kynnystä käyttää palvelujamme. Kaikkiaan alueemme yrityskanta on reilut 1600 yri-

ALUEELLE KANAVOITUNUT RAHOITUS Ylä-Savon Veturi ry

Hanketuet

41 025 €

2

Yritystuet

63 135 €

5

Hanketuet

750 630 €

8

Yritystuet

126 140 €

10

410 435 €

5

Hanketuet

2 036 430 €

6

Yritystuet (EAKR)

5 527 960 €

16

Tekes (yritystuet)

160 080 €

4

PSL:n hanketuet

212 349 €

5

9 328 184 €

61

Mansikka ry

tystä. ELY-keskus

Yritystukien osalta

vuosi 2016 oli poikkeuksel-

lisen hyvä SavoGrown alueella. Kaikkiaan julkisen tuen määrä alueemme yrityksille oli reilu 9 miljoonaa euroa. Kun tähän lisää yritysten oman rahoituksen, niin alueellemme investoitiin kaikkiaan arvioilta noin 20 M€ arvosta vuonna 2016. Määrä oli noin 1/3 Pohjois-Savon investointimäärästä, vaikka alueellamme on noin 10% maakunnan yrityksistä ja väestöstä.

Maaseudun yritystuet

Rahoitus yhteensä

4


SavoGrown alueen kunnissa investoitiin vuonna 2016 hyvin. Kuvassa Toripihan pakastamon laajennus Vesannolla.

Suonenjoen Yrittäjät ry

valittiin vuoden par-

haaksi paikallisyhdistykseksi omassa sarjassaan. Lisäksi Savon Yrittäjät palkitsi Suonenjoen yrittäjät yhdessä Iisalmen ja Pielaveden yrittäjien kanssa myös Vuoden paikallisyhdistys -tunnustuksella. Suonenjoen kaupunki valittiin Pohjois-Savon yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi perusteluna mm. toimiva yhteystyö kaupungin, yrittäjien ja SavoGrown välillä.

5


Kalatalous nostettiin entistä selkeämmin kehitettäväksi toimialaksi.

ELINKEINOASIAMIEHET SavoGrown alueen elinkeinoasiamiehillä on oman perustyönsä ohella myös omat vastuualueensa, joiden toiminnasta he vastaavat koko alueella.

Tapani Laitinen Keitele Rahoitusasiantuntija sekä Yritys-Suomi -palvelu

Aarno Niskanen Pielavesi Puutuoteteollisuus

Iiro Lyytinen Rautalampi Matkailun kehittäminen

Olli Kokander Suonenjoki Aloittavien yritysten neuvonta (Uusyrityskeskus-malli)

Sari Tulila Tervo ja Vesanto Kuntayhteistyö Nilakan kuntien (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto) alueella

6


MARJAOSAAMISKESKUS Pohjois-Savo

on vahvaa marjanviljelyaluetta ja

SavoGrow:n alueen kunnissa se näkyy erityisenä marjakeskittymänä. Vuonna 2016 Pohjois-Savossa tuotettiin 27 % koko Suomen marjasadosta. SavoGrow:n kunnissa tuotettiin 18 % koko Suomen mansikkasadosta. Marjanviljelyn koetilalla toteutettiin vuoden 2016 kasvukaudella kokeita uusista mansikkalajikkeista, härmän torjunnasta tunneliviljelyssä, kasvualustoista sekä mansikan säilyvyydestä. Yhteistyö koetoiminnassa Itä-Suomen yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa jatkui BerryGrow -hankkeessa, jossa pureuduttiin mansikan juuristotautiongelmiin ja torjunta-aineille vastustuskykyisten tuholaisten ja kasvitautien esiintymiseen tiloilla.

Marjaosaamiskeskus

järjesti vuonna 2016 vii-

dettä kertaa Marjatilayrittäjä -koulutuksen yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Vuoden mittais-

MARJATILOJEN LUKUMÄÄRÄ JA VILJELYALA

esta monimuotokoulutuksesta valmistui 12 opiskelijaa joulukuussa 2016. Marjatilayrittäjän koulutus on puutarhatalouden perustutkinnon osa ja se antaa viimeisim-

2012

2013

2014

2015

2016

män marja-alan tiedon lisäksi sukupolvenvaihdoskelpoi-

Tilat (kpl)

144

132

124

111

106

suuden. Vuonna 2016 Marjaosaamiskeskuksella aloitet-

Ala (ha)

693

683

653

645

675

den 2018 loppuun. Koulutusten tavoitteena on paran-

tiin myös EduBerry -koulutushanke, jota jatketaan vuotaa marjanviljelijöiden ammatillista osaamista ja näin kohentaa viljelyn kannattavuutta.

2016 TIEDOT MARJALAJEITTAIN Mansikka Vadelma

Tilat (kpl) Ala (ha) Satotaso (kg/ha)

Herukat

Muut

90

50

27

16

475

57

130

13

4 625

4 284

975

Kehitysyhtiö SavoGrown alueella. Lähde: Luonnonvarakeskus/tietopalvelut

<< Raija Kumpula Projektipäällikkö < Leena Koponen Kehittämispäällikkö

7


ELINTARVIKETEOLLISUUS

VIISI SUURINTA ELINTARVIKEALAN TOIMIJAA Osuuskunta Maitomaa Valion Hillotehdas Pakkasmarja Oy Keski Company Oy Toripiha Oy

Palveluja tuotetaan Hyvinvointia elintarvikkeista –hankkeen, Järvikalahankkeen ja elintarvikekehityksen asiantuntijapalvelujen kautta. Palvelut painottuivat kalaketjun kehittämiseen, tuotekehitykseen, elintarviketurvallisuuteen, laatuun ja lainsäädäntöön. Asiakkaina ovat olleet paitsi yritykset, myös oppilaitokset ja hanketoimijat. Tuotekehityksen tuloksena on syntynyt noin 25 uutta tuotetta ja lisäksi tuotehuoltoa on tehty lukuisille vanhoille

2010=100

tuotteille. Elintarviketilojen suunnittelua, samoin kuin laatujärjestelmiä, on tehty 6 yritykselle.

Osuuskunta Maitomaa on jalostanut maitoa yli 100 vuotta, toimitusjohtaja Mikko Sairanen.

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Elintarviketeollisuudessa

140

taloustuotannon jatkojalostuksena sekä tukkukaupan

130

toimialaluokituksen sisällä. Elintarviketeollisuuden koko-

120

dosta kirjautuu tukkukauppaan (osa Pakkasmarjan liike-

naisliikevaihto yltää reiluun 100 M€, mutta osa liikevaihvaihdosta ja Toripihan liikevaihto kokonaan) ja Valio-

110

konserni ei julkaise yksikkökohtaisia liikevaihtoja. Elin-

100

tarvikeyritysten liikevaihto on kääntynyt nousuun v. 2015 pienestä notkahduksesta. Yrityksissä on investoitu tiloi-

90 80

hin ja myös tuotekehitykseen on panostettu vähintään 2006

2008

SavoGrow

8

toimii alueellamme

noin 30 yritystä. Lisäksi elintarvikkeita tuotetaan maa-

2010

2012

2014

2016

aikaisempien vuosien tavoin.

Koko maa

<< Vuokko Niemitalo Toimialapäällikkö

<< Henri Huttunen Elintarvikekehittäjä

< Urpo Hirvonen Tuotekehittäjä

< Otto Mykkänen Tutkimusosaaja


VIISI SUURINTA TEKNOLOGIA-ALAN TOIMIJAA

TEKNOLOGIATEOLLISUUS

Arctic Machine Oy Stainless Team Finland Oy Morehouse Oy PCM Technology Oy Ecomet Oy

SavoGrown alueella toimii n. 40 teknologiateollisuuden toimialakseen ilmoittanutta yritystä. Lisäksi teknologiatoimialan toimintaa on myös rakentamisen toimialaluokituksen sisällä mm. Morehouse Oy. Nämä huomioiden teknologiatoimialan todellinen vuosiliikevaihto alueella on vajaa 40 milj. €. Teknologiayritysten liikevaihto on kasvanut alueella maltillisesti vuoden 2009 notkahduksen jälkeen, mutta selkeästi paremmin kuin toimialalla koko maassa vastaavana aikana. Yritysten kehittämiseen käyttämät panostukset ovat lisääntyneet viime vuosina.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Teknologiateollisuuden

Ecomet Oy: Marko Komulainen (vas.), Sari Hukka ja Esko Hukka

kartoittamiset ja analysoinnit sekä esille tulleiden kehittämishankkeiden aktivoinnit että kehittämisohjelmien generoinnit. SavoGrown alueelta hanke julkaisi kotisivuil-

palvelut alueelle tar-

laan ja yrityskatalogissaan toimialan yritysten yhteistie-

josi TechnoGrowth-hanke, jonka keskeisimpinä toimen-

toja yrityskuvauksineen. Hanke järjesti toimialan yrityk-

piteinä oli kenttätyönä tehtävät yritysten kyvykkyyksien

sille mahdollisuuden osallistua Tampereen alihankintamessujen yhteisosastolle ja kontaktimatkoille alan tapahtumiin ulkomailla.

2010=100

LIIKEVAIHDON KEHITYS 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80

Martti Kettunen Projektipäällikkö

2006

2008

SavoGrow

2010

2012

2014

2016

Koko maa

9


MATKAILU SavoGrow-alueen

matkailustrategiatyö saatiin

päätökseen vuoden 2016 aikana. Strategian mukaisesti matkailun keihäänkärkiä ovat tapahtumat, luonnossa tekeminen ja vapaa-ajan asukkaiden palvelut. Kehittämistoimina alueen jo olemassa olevia tapahtumia vahvistetaan ja luodaan pohja uusille tapahtumille. Luonnossa tekemisen osalta matkailutulon kasvattaminen edellyttää tuotteistamista. Vapaa-ajan asukkaiden palveluita kehittämällä voidaan pidentää vapaa-ajan asukkaiden viipymää ja lisätä ostovoimaa.

Alueen kunnista

Rautalampi ja Tervo panostavat

matkailuun voimakkaasti. Etelä-Konneveden kansallispuiston ympärillä matkailun saralla on käynnissä kaksi merkittävää kehittämishanketta ja loppuvuonna käynnistyi myös ruokamatkailun kehittämiseen keskittynyt yritysryhmähanke sekä Konnekosken kanavan suunnitteluhanke. Tervon kunta toteutti vuonna 2016 Yritysmatkailuhankkeen, jonka painopisteenä olivat maastoajo-,

Yksi matkailun keihäänkärjistä alueella on tapahtumat. Rautalammilla järjestetty alamäkiluistelun MM-osakilpailu keräsi Rämäkälle arviolta yli parituhatpäisen yleisön.

kalastus- ja metsästysohjelmapalveluiden edelleen tuotteistaminen, vahvistaminen sekä yritysasiakaskontaktien ja verkostojen luominen.

SavoGrow

on valmistellut yhdessä maakunnan

muiden toimijoiden kanssa matkailun kehittämishanketta, jonka taustaksi on mm. pidetty yhteistyöneuvotteluja ja kysytty matkailuyrittäjien näkemyksiä.

Lohimaassa avattiin huoneistohoitelli Taimenvirta. Yrittäjä Aki Sirén ja ravintolapäällikkö Timo Perälä kervoivat kuulumisia avajaistilaisuudessa.

10


VIISI SUURINTA PUUALAN TOIMIJAA

PUUTUOTE

Keitele Forest konserni Iisveden Metsä Oy Oy Finland Laminated Timber Oy Ltd Sepa Oy Sepon Kaluste Oy

Sahatavaran,

puutuotteiden ja huonekalujen val-

mistus SavoGrown toiminta-alueen teollisuudesta merkittävän osan muodostaa sahatavaran ja rakentamisessa käytettävien puutuotteiden sekä rakennusosien valmistus. Rakentamisen suhdanteen odotettua jyrkempi kasvu sekä Aasian sahatavaramarkkinoiden positiivinen kehitys ovat edelleen ruokkineet alueen yritysten liikevaihdon kasvua. Vuoden 2016 aikana kehitys on ollut positiivista erityisesti jalostetuissa insinööripuutuotteissa.

Alueen yritykset

ovat tehneet kilpailukykyä pa-

rantavia investointeja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, toimintojen edelleen tehostamiseen sekä sivutuotteiden hyötykäyttöön. SavoGrown alueella oli vuoden 2016 lopussa noin 30 puutuoteteollisuuden toimialan yritystä joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli lähes 290M€. Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on osatoteuttajana mukana puunjalostusteollisuuden yritysten kehittämiseen tähtäävässä Wood Innovation Network – hankkeessa. 2010=100

LIIKEVAIHDON KEHITYS 140 130 120 110 100 90 Arto Yletyinen Kenttäpäällikkö

80 70

2006

2008

SavoGrow

2010

2012

2014

2016

Koko maa

11


YRITYS OPPII JA MENESTYY Digitalisaation merkityksen kasvaminen yrityksen liiketoiminnassa on innostanut koulutuksiin. Yrittäjät ja työntekijät ovat osallistuneet YOM-palvelumme lyhytkestoisiin valmennuksiin, joissa jokaisella kurssilla huomioidaan sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet. Lyhytkestoisia ESR-tuettuja koulutuksia toteutui joko eri paikkakunnilla tai verkossa. Kursseille osallistui alueeltamme 67 henkilöä yhteensä 13 eri yrityksestä.

Yritys oppii ja menestyy (YOM) palvelu tarjoaa maksuttomia osaamiskartoituksia, joiden avulla

Alueen yrittäjät Toimitusjohtaja-kurssilla Lohimaassa.

löydetään yrityskohtaiset todelliset koulutustarpeet ja niihin räätälöidään sopivat koulutukset. Palveluun kuuluu tiedonvälitys mm. vapaista työ- ja työharjoittelupaikoista. Osaamiskartoituksia tehtiin eri toimialojen yrityksiimme yhteensä 27.

YLEISIMMÄT KOULUTUSTARPEET Somen hyödyntäminen Digitaalinen markkinointi Talousosaaminen Verkostojen rakentaminen

SUOSITUIMMAT KOULUTUKSET Matti Ylönen Yritysyhteyshenkilö

Somen hyödyntäminen myyntityössä Facebook Business Manager Talousluvut haltuun Toimitusjohtaja-kurssi Taitava Esimies

12


PALVELU TULEVAISUUTEEN: eMAASEUTU ”Hankkeella on merkittävä vaikutus maakuntauudistuksen jälkeisen ajan sähköisiin palveluihin.” Näin eMaaseutu -hanketta arvioitiin Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeessä. Hanke on rakentanut sähköisten palvelujen kehitykseen vaikuttavuutta mahdollistamalla pohjoissavolaisissa kunnissa digikokeiluja: Nilakan kunnissa aloitettiin 2016 virtuaaliasioinnin pilotti, omaishoitajille tarjottiin videovälitteistä valmennusta koteihin, palvelukeskuksiin etämusiikkituokioita ja kylille virtuaalisia harrastuksia.

eMaaseutu -hankkeen

tavoitteena on antaa

nopeilla kokeiluilla toimijoille tietoa uusien digityökalujen soveltuvuudesta omaan arkeen sekä sellaisia omakohtaisia kokemuksia, jotka hälventävät ennakkoluuloja ja antavat tukea muutosjohdolle siirtyessämme kohti digitaalisempia toimintatapoja. Lisäksi hanke järjesti noin 100 neuvontatapahtumaa Pohjois-Savossa; yleisimmin pyydettiin apua älylaitteiden ja pilvityökalujen haltuunottoon. Hanke käynnisti myös kyläverkkohankkeiden

eMaaseutu -hanke järjesti tutustumismatkan Tanskaan, jossa sähköiseen asiointiin on satsattu Suomea enemmän.

suunnittelun kuntien kanssa.

<< Minna Jaakkola Viestintäpäällikkö < Petri Markkanen Tekninen tuottaja

13


TALOUS JA TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA JA TASE Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN 1 448 347 € 2 819 € 123 097 €

11 725 € 255 752 €

Liikevoitto

58 898 €

Rahoitustuotot ja -kulut

255 752 €

Voitto ennen tp-siirtoja ja veroja

4 100 €

Tuloverot

4 100 €

Tase

54 750 € 928 064 €

<< Pauliina Kovanen Taloussihteeri < Terttu Nuutinen Markkinointiassistentti

14

6%

1 001 693 €

Liiketoiminnan muut kulut

Tilikauden voitto

6%

47% 41%

Omistajakuntien palvelusopimukset Hankerahoitus Muu myynti Asiantuntijapalvelut


SAVOGROW MUKANA SEURAAVISSA HANKKEISSA SavoGrown kuntarahapäätös € (koko hankeaika)

Hankkeen kokonaisbudjetti

Toteutusaika

0€

125 100 €

2015–2016

15 975 €

1 046 559 €

2015–2017

eMaaseutu*)

1 000 €

519 599 €

2016–2018

BerryGrow *)

56 133 €

866 777 €

2015–2018

0€

266 931 €

2016–2018

TechnoGrowth 2020

28 236 €

1 262 715 €

2016–2017

Wood Innovation Network

24 875 €

1 642 301 €

2015–2017

Yritys oppii ja menestyy

20 875 €

1 333 643 €

2015–2017

7 480 €

997 373 €

2015–2019

24 000 €

507 538 €

2015–2017

8 711 €

86 546 €

2016

187 285 €

8 655 082 €

Kaista Savoon 2 *) Hyvinvointia elintarvikkeista *)

EduBerry - marja-alan koulutushanke *)

Lantalogistiikan kehittäminen karjatiloilla Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savo Tehokkuutta rakennusalan verkostoista

Yhteensä

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on vastannut *) -merkittyjen hankkeiden hallinnoinnista. Muissa hankkeissa olemme toimineet osatoteuttajina tai muilla tavoin yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Navitas Kehitys Oy, Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Savon Yrittäjät ry, Itä--Suomen yliopisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

15


Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki Vaihde 0207 464 600

WWW.SAVOGROW.FI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.