SavoGrow vuosikatsaus 2015

Page 1

VUOSIKATSAUS

2015


SAVOGROW KÄYNNISTYI

Olli Tiainen toimitusjohtaja

Uuden kehitysyhtiön

suunnittelu alkoi keväällä

2014. Yhteinen tahtotila syntyi nopeasti ja yhtiön perustamiseen liittyvä suunnittelutyö ja neuvottelut käytiin syksyllä. Kehitysyhtiö SavoGrow Oy perustettiin vuoden lopulla

ja kehittämishankkeiden odotettua hitaamman käynnistymisen vuoksi yhtiön tulos oli tappiollinen. Myönteisenä voidaan huomioida ennakoitua suurempi asiantuntijapalvelujen myynti.

Pohjois-Savon liiton Maakuntasalissa. Perustamiskirjan allekirjoittajina olivat Hanna Helaste Keiteleen kunnasta, Mika Sivula Pielaveden kunnasta, Risto Niemelä Rautalammin kunnasta, Juha Piiroinen Suonenjoen kaupungista, Petteri Ristikangas Tervon kunnasta ja Pasi Lievonen Vesannon kunnasta.

Yhtiön toiminta

pääsi sujuvasti alkuun Sisä-Savon

seutuyhtymältä ostetun liiketoimintakaupan avulla. Kaupassa SavoGrowlle siirtyi Seutuyhtymän keskeneräinen han-

Omistajakuntien määrätietoinen työ,

kekanta ja henkilöstöä. Ensimmäisen toimintavuoden tär-

myös SavoGrown perustaminen oli, sai erinomaisen arvi-

keimpinä tehtävinä olivat henkilöstön rekrytointi, erityisesti

oinnin Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittinen mittaristo –ky-

omistajakuntiin sijoitettavien elinkeinoasiamiesten haku se-

selyssä. Kaikkien kuntien sarjassa voittajana oli jo toisen

kä liiketoimintasuunnitelmassa määriteltyjen uusien kehit-

kerran peräkkäin Keitele, myös Pielavesi sijoittui 10 par-

tämishankkeiden suunnittelu ja rahoituksen haku. Henkilö-

haan joukkoon. Alle 10.000 asukkaan kuntien kärkijoukos-

rekrytoinnissa onnistuttiin hyvin ja kesään mennessä viiden

sa oli edellisten lisäksi vielä Rautalampi. Nämä asiakas-

elinkeinoasiamiehen tiimi oli valmis. Yhtiön painopistealu-

kunnan arviot antavat yhtiölle erinomaiset lähtökohdat

eille rakennettiin yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämis-

tehdä menestyksekästä työtä myös tulevaisuudessa.

hankkeita, näistä valtaosa sai rahoituspäätökset ja käynnistyivät loppuvuodesta. Taloudellisesti SavoGrown ensimmäinen toimintavuosi oli välttävä. Perustamisvaiheen kertaluonteisten kustannusten 2

ELINKEINOASIAT OMISTAJAKUNTIEN KESKIÖSSÄ jota


SAVOGROWN ALUEEN TUNNUSLUVUT

ASUKKAITA

21 611 YRITYKSIÄ

6 500

,

PERUSTETTUJA

1 600

KESÄASUNNOT

86

TYÖPAIKKOJA

7 059

OMISTAJAKUNTIA

6

LIIKEVAIHDON KASVU

3,8%

TYÖTTÖMYYS

12,79%

SAVOGROWN ALUE MENESTYY Tilastokeskuksen

tilastot

osoittavat

Pohjois-Savon

LIIKEVAIHDON KEHITYS

maakunnan pärjänneen kohtuullisen hyvin 2000-luvulla. SavoGrown toiminta-alueella kehitys on ollut vielä maakuntaakin

nopeampaa,

kuten

oheisesta

trendisarjasta

2010=100

2005–2015 nähdään.

130 120 110 100 90 80 2005 SavoGrow

2006

2007

Pohjois-Savon maakunta

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Koko maa

3


YRITYSNEUVONTA SavoGrow tarjoaa

yrityspalveluja kaikissa jäsen-

kunnissaan. Jokaisella kunnalla on oma nimetty elinkeinoasiamiehensä, joka tarjoaa toimialavapaata neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville yrityksille. Palveluihimme kuuluu myös TE-toimistojen starttilausuntojen kirjoittaminen aloittaville yrityksille.

Vuoden 2015 aikana SavoGrown palveluja käytti

ASIAKKAITA

ASIAKASTAPAAMISIA

447

2 345

PERUSTAMISNEUVONNAT

ASIAKASTAPAHTUMIA

447 eri asiakasta, joiden kanssa oli asiakastapahtumia 2345. Perustamisneuvonnassa kävi 99 asiakasta ja näiden kanssa oli 230 asiakastapahtumaa. Asiakkaiden määrässä tapahtui hienoista kasvua, josta voimme päätellä, että SavoGrown palvelut tunnetaan paremmin ja niitä osataan hyödyntää tehokkaammin. SavoGrow tarjoaa lähipalveluja jokaisessa jäsenkunnassaan, mikä omalta osaltaan vaikuttaa asiakasmäärän kasvuun. Kaikkiaan alueemme yrityskanta on noin 1600 yritystä.

99

230

Lähipalvelua parhaimmillaan. Rinkelin matka rinkelitehtaalta kaupan hyllylle on lyhimmillään muutama minuutti. Kuva: Iiro Lyytinen

4


Kuva: Iiro Lyytinen

5


SAVOGROW PÄRJÄSI LOISTAVASTI Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittinen mittaristo –kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopoliittista tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Yrittäjät valitsivat Suomen parhaaksi kunnaksi Keiteleen ja kokonaisarvosanalla mitaten kymmenen parhaan joukkoon mahtui myös Pielavesi.

Seudullisten kehittämisyhtiöpalveluiden vertailussa alueemme kuntia oli 8 parhaan joukossa neljä (alle 10 000 asukkaan kunnat). Niiden kuntien tuloksia ei julkistettu, joista tuli alle 10 vastausta. Vesanto ja Tervo olivat

TOP 8 KUNNAT (koko maan arvosana 6,6)

1. Ilomantsi 2. Karstula 3. KEITELE 4. PIELAVESI 5. SUONENJOKI 6. Ruokolahti 7. Viitasaari 8. RAUTALAMPI

8,5 8,2 8,2 8,2 8,0 7,6 7,6 7,5

keskiarvoiltaan samoissa lukemissa kuin muutkin alueemme kunnat eli SavoGrown kunnat olivat kirkkaasti koko maan ja maakunnan keskiarvojen yläpuolella!

Alueelle kanavoitunut rahoitus

Keiteleen voittajajoukkue palkitsemisen jälkeen, kun kunta valittiin toisen kerran peräkkäin Suomen yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi.

6

Arttelin naiset pohtimassa koulutustarpeita Yritys oppii ja menestyy -hankkeen Matin kanssa. Kuva: Iiro Lyytinen


Hasse Wallèn rakentaa tervolaista unelmaansa.

Alueellamme tehtiin onnistuneita omistajanvaihdoksia, kuten Rautalammin Autoapu Oy:ssä. Kuvat: Iiro Lyytinen

ELINKEINOASIAMIEHET SavoGrown alueen elinkeinoasiamiehillä on oman perustyönsä ohella myös omat vastuualueensa, joiden toiminnasta he vastaavat koko alueella.

Tapani Laitinen Keitele Rahoitusasiantuntija sekä Yritys-Suomi -palvelu

Olli Kokander Suonenjoki Aloittavien yritysten neuvonta (Uusyrityskeskus-malli)

Sari Tulila Tervo ja Vesanto Kuntayhteistyö Nilakan kuntien (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto) alueella

Pekka Kilpimaa Rautalampi Matkailun kehittäminen

Aarno Niskanen Pielavesi Puutuoteteollisuus

7


MARJAOSAAMISKESKUS Pohjois-Savossa

on vahvaa tuotantoa marjojen sekä

Marjatilayrittäjä -koulutus

yhteistyössä Sakkyn kanssa. Tämä oli neljäs kurssi peräk-

lyssä. Vaikka marjatilojen määrä ja viljelyala ovat viime

käin ja siitä valmistui 11 opiskelijaa. Koulutus toteutettiin

vuosina vähentyneet, on tuotannon kokonaismäärä pysytel-

monimuotokoulutuksena; se on valtakunnallinen ja antaa

lyt Kehitysyhtiö SavoGrown alueella edellisvuosien tasolla

sukupolvenvaihdoskelpoisuuden.

(esim. mansikka v. 2014 2,5 milj. kg, v. 2015 2,8 milj. kg). Tuotannon tehostamiseen on panostettu, mikä näkyy keskimääräistä korkeampina satotasoina. Mansikan satotaso oli v. 2015 25 % korkeampi kuin maassa keskimäärin.

Viljelyn kehittämiseen

tähtäävää marjakasvien

koetilatoimintaa jatkettiin kasvukaudella 2015. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettiin mm. kasvualusta-, lajike- ja torjunta-ainekokeita. Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö keskittyy mansikan juuristotautiongelmiin ja Luonnonvarakeskuksen taimien mukana kulkeutuviin kasvintuhoojiin sekä resistenssin esiintymiseen tiloilla.

Marjatilojen lukumäärä ja viljelyala 2011

2012

2013

2014 2015

Tilat (kpl)

160

144

132

124

111

Ala (ha)

700

693

683

653

645

2015 tiedot marjalajeittain herukka vadelma mansikka

muut

Tilat (kpl)

29

50

93

17

Ala (ha)

125

57

462

1

Satotaso (kg/ha)

759

3 261

6 119

Kehitysyhtiö SavoGrown alueella. Lähde: Luke/tietopalvelu

8

järjestettiin v. 2015

muiden erikoismaatalouden piiriin kuuluvien kasvien vilje-

Raija Kumpula Johtaja


ELINTARVIKE Elintarviketeollisuudessa

toimii alueellamme noin

30 yritystä. Lisäksi elintarvikkeita tuotetaan maataloustuotannon jatkojalostuksena sekä tukkukaupan toimialaluokitukKuva: Toripiha Oy

sen sisällä. Elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto yltää noin 100 M euroon, mutta osa liikevaihdosta kirjautuu tukkukauppaan (osa Pakkasmarjan liikevaihdosta ja Toripihan liikevaihto kokonaan) ja Valio-konserni ei julkaise yksikkökohtaisia liikevaihtoja. Elintarvikeyritysten lukumäärä on hieman pienentynyt lähivuosina, mutta liikevaihto on kasvanut vuoden 2011 notkahduksen jälkeen. Samaan aikaan viennin kehitys on ollut positiivista. Yritysten kehittämiseen käyttämät panostukset ovat lisääntyneet viime vuosina.

VIISI SUURINTA ELINTARVIKEALAN TOIMIJAA:

2010=100

Liikevaihdon kehitys 140 140 135

130 130 125

120 120 115

110 110

Palveluja tuotetaan

100 100

tuvat tuotekehitykseen, elintarviketurvallisuuteen ja laatuun.

–hankkeen ja asiantuntijapalvelujen kautta. Palvelut painot-

105

95 90 90 85 80 80 75

Hyvinvointia elintarvikkeista

Vuonna 2015 tuotekehitystä tehtiin 10 yritykselle (yhteensä noin 30 tuotetta) ja laatu- ja elintarviketurvallisuusjärjestelmiä rakennettiin ja ylläpidettiin viidessä yrityksessä. Lisäksi 2005

SavoGrow

2007

2009

Koko maa

2011

2013

2015

on tehty elintarviketilojen suunnittelua, tuotannon optimointia, hygieniakoulutuksia ja testauksia sekä tuotetietopalveluja.

Vasemmalta: Vuokko Niemelä Toimialapäällikkö Urpo Hirvonen Tuotekehittäjä Otto Mykkänen Tutkimusosaaja Henri Huttunen Elintarvikekehittäjä

9


TEKNOLOGIATEOLLISUUS SavoGrown alueella

toimii 39 teknologiateollisuu-

den toimialakseen ilmoittanutta yritystä. Lisäksi teknologiatoimialan toimintaa on myös rakentamisen toimialaluokituksen sisällä mm. Morehouse Oy. Nämä huomioiden teknologiatoimialan todellinen vuosiliikevaihto alueella on noin 38 milj. €. Teknologiayritysten liikevaihto on kasvanut alueella maltillisesti vuoden 2009 notkahduksen jälkeen, mutta selkeästi paremmin kuin toimialalla koko maassa vastaavana aikana. Yritysten kehittämiseen käyttämät panostukset ovat lisääntyneet viime vuosina.

VIISI SUURINTA TEKNOLOGIA-ALAN TOIMIJAA:

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Teknologiateollisuuden palvelut

alueelle tar-

josi TechnoGrowth 2020 –hanke, jonka keskeisimpinä toimenpiteinä oli kenttätyönä tehtävät yritysten kyvykkyyksien kartoittamiset ja analysoinnit sekä esille tulleiden kehittämishankkeiden aktivoinnit että kehittämisohjelmien generoinnit. Vuonna 2015 kehittämishankkeita aktivoitiin 7 kap-

2010=100

Liikevaihdon kehitys

yrityskatalogissaan 23 yrityksen yhteistiedot yrityskuvauksineen. Lisäksi hanke järjesti toimialan yrityksille mahdolli-

180

140 170 135 130 160 125 150 120 140 115 110 130 105 120 100 110 95 90 100 85 90 80 75

suuden osallistua Tampereen alihankintamessujen yhteisosastolle ja kontaktimatkoille alan tapahtumiin ulkomailla.

2005

SavoGrow

10

paletta. SavoGrown alueelta hanke julkaisi kotisivuillaan ja

2007

2009

Koko maa

2011

2013

2015

Martti Kettunen Projektipäällikkö


MATKAILUSTRATEGIA

SavoGrown väkeä ja yrittäjiä tutustumismatkalla Saimaan alueen matkailuyrityksiin keväällä jäiden lähdön aikaan. Samalla reissulla saatiin hyviä eväitä matkailustrategian työstämiseen.

SavoGrown alueelle aloitettiin vuonna 2015 laatia matkailustrategiaa. Strategia valmistuu keväällä 2016. Strategiatyön toteuttajaksi valittiin Momentti Oy. Strategiatyön aikana on järjestetty kolme työpajatapaamista, benchmarkkausmatka Saimaalle ja lisäksi SavoGrown hallitus ja neuvottelukunta ovat osallistuneet työhön. Matkailustrategian laadintaan on joka kunnasta osallistettu yrittäjiä eri tapaamisissa sekä sähköpostitse kyselyillä, joihin vastaamalla on prosessiin päässyt mukaan.

VisitSavo –sivustolta löytyy SavoGrown eli kuuden kun-

keen palveluja olisi helpompi tarjota myös muihin matkailu-

nan alueen matkailupalvelutarjontaa Kuopion länsipuolelta.

portaaleihin. VisitSavo –sivustoa kehitetään uuden matkai-

Sivusto luotiin Luontomatkailun elinvoimahankkeen aikaan

lustrategian linjausten mukaisesti.

vuonna 2015, koska nähtiin tarpeelliseksi, että alueen palvelut olisivat kootusti yhden sivun alla. Tämän koonnin jäl11


MUUT HANKKEET SAHATAVARAN, PUUTUOTTEIDEN JA HUONEKALUJEN VALMISTUS SavoGrown toiminta-alueen

teollisuudesta mer-

kittävän osan muodostaa sahatavaran ja rakentamisessa käytettävien puutuotteiden sekä rakennusosien valmistus.

VIISI SUURINTA PUUALAN TOIMIJAA:

Rakentamisen suhdanteisiin voimakkaasti sidoksissa olevien yritysten liikevaihto on kehittynyt pääosin positiivisesti vuodesta 2009 lähtien ollen viimeisten vuosien aikana selkeästi yli maan keskiarvoa kuvaavan indeksin. SavoGrown alueella oli vuoden 2015 lopussa 30 puutuoteteollisuuden toimialan yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 284 M€.

Tuotannon tehostamiseen,

sahatavaran jatkoja-

lostukseen sekä uusien tuotteiden kehitykseen on alueen yrityksissä tehty merkittäviä investointeja, joiden ansiosta

2010=100

Liikevaihdon kehitys

tavassa markkinatilanteessa. SavoGrow on osatoteuttajana mukana puunjalostusteollisuuden yritysten kehittämiseen

150 140 135 140 130 125 130 120 120 115 110 110 105 100 100 95 90 90 85 80 80 75

tähtäävässä Wood Innovation Network –hankkeessa.

2005

SavoGrow

12

positiivinen kehitys on ollut mahdollista myös muuten haas-

2007

2009

Koko maa

2011

2013

2015

Arto Yletyinen Kenttäpäällikkö


PALVELU TULEVAISUUTEEN: eMAASEUTU Digitalisaatio edellyttää

uusien työkalujen käyt-

töönottoa. Vuoden 2015 lopussa 1%:lla Pohjois-Savon yrityksistä oli käytössä digitaalinen asiakaspalvelu (chat / video), 8% verkkokauppa, 20% näkyi somessa ja 17,5% oli satsannut nettisivuihin, jotka ovat käytettävissä myös mobiililaitteella. Vuonna 2015 SavoGrowssa valmisteltiin Palvelu tulevai-

olla hankkeen motto, jonka tehtäviksi määriteltiin:

YRITYS OPPII JA MENESTYY

1.

Sähköisten palveluiden kehitys ja käyttöönotto.

(pilotointi ja nopeat toimintakokeilut)

YOM -hanke etsii ja ratkaisee yritysten todelliset kou-

2.

Sähköisten työkalujen ja palveluiden käyttöön-

ottoon liittyvä neuvonta.

3.

Laajakaistayhteyksien edistäminen.

suuteen: eMaaseutu –hanketta, joka edistäisi sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa Pohjois-Savossa. ”Toiminnan muutoksia teknologiaa hyödyntämällä”, voisi

lutustarpeet. Vuonna 2015 SavoGrow oli mukana valmistelemassa kaksivuotista, pääosin ESR:n rahoittamaa hanketta, joka tarjoaa yrityksille osaamiskartoituksen pohjalta edullisia tuettuja koulutuksia. Tärkeimmät tehtävät tulevat olemaan: 1.

Maksuton osaamisenkartoitus, jossa kartoitetaan

sekä yrittäjien että henkilöstön osaaminen ja joilla

löydetään yritysten todelliset koulutustarpeet.

2.

Koulutukset tulevat vastaamaan yritysten todellisia

tarpeita, ovat osallistavia ja niihin tullaan liittä-

mään digitalisoituminen.

3.

Tiedon välittäminen muille yhteistyötoimijoille.

Minna Jaakkola Viestintäpäällikkö

Petri Markkanen Tekninen tuottaja

Matti Ylönen Yritysyhteyshenkilö

13


TALOUS JA TUKIPALVELUT Tuloslaskelma ja tase

14% Muu myynti

8%

Asiantuntijapalvelut

28%

Hankerahoitus

Vasemmalta: Pauliina Kovanen Taloussihteeri Toni Harjunen It-tuki Terttu Nuutinen Markkinointiassistentti

14

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN


Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on vastannut *) -merkittyjen hankkeiden hallinnoinnista. Muissa hankkeissa olemme toimineet osatoteuttajina tai muilla tavoin yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa: Navitas Kehitys Oy, Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Savon Yrittäjät ry, Itä--Suomen yliopisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kuopion Kaupunki, Suomen Hevostietokeskus, Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén.

15


Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki Vaihde 0207 464 600

WWW.SAVOGROW.FI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.