Page 1


บรรยากาศยามเย็นของอาคารบ้านเรือนริมคลองใน Amsterdam


สีสันทิวลิปภายใน สวนดอกไม้ Keukenhof

ภาพพอร์เทรตของแวนโกะ ในพิพิธภัณฑ์ Van Gogh Museum


อีกหนึ่งมุมมอง ในเมืองกังหันลม Zaanse Schans นักท่องเที่ยวนิยมปั่นจักรยานชมบรรยากาศในเมือง Volendam


ร้านค้าในอาคาร Market Hall เมือง Rotterdam


ความโอ่โถง งดงาม ของสถานีรถไฟ เมือง Antwerp

งานศิลปะที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Rubenshuis เมือง Antwerp


ทิวทัศน์ศาลาว่าการเมืองยามค�่ำจากหอคอย Belfort เมือง Ghent


วาฟเฟิลและช็อกโกแลต เบลเยียม

ร้านท�ำรองเท้าไม้ ในเมืองกังหันลม Zaanse Schans ร้านขายเครื่องกระเบื้องในเมือง Delft


"นายรอบรู้"  บอกกล่าว “ใครๆ ก็อยากไปเนเธอร์แลนด์”  ค�ำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเลย เพราะเนเธอร์แลนด์กลายเป็นหมุดหมาย  อันดับต้นๆ ที่คนอยากมาเยือน  ดินแดนแห่งกังหันลมนี้มีหลายสิ่งเป็น  เอกลักษณ์ไม่เหมือนประเทศใดในโลก อย่างอัมสเตอร์ดัมเมืองที่บรรยากาศ  โรแมนติกด้วยคูคลอง เปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งจักรยาน นอกจากนี้  เนเธอร์แลนด์ยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมาย  ทั้งศิลปิน  ชื่อดังอย่างเรมบรันดท์,  แวนโกะ  และเด็กสาวชาวยิว  แอนน์  แฟรงก์  ซึ่งบ้านที่เธอใช้ซ่อนตัวจากพวกนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 กลายเป็น  พิพิธภัณฑ์ที่มีคนเข้าแถวรอชมยาวเหยียด  นี่ยังไม่รวมสถานที่ยอดนิยม  อย่างสวนดอกไม้  Keukenhof ที่ใครๆ ก็มักมาเที่ยวช่วงทิวลิปบาน ส่วนเบลเยียมที่อยู่ติดกัน  นอกจากโดดเด่นด้วยจัตุรัส  Grande  Place  หนึ่งในจัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป  ยังเป็นบ้านเกิด  ของศิลปินชื่อดังอย่างรือเบินส์, เรอเน มากริต รวมถึงผลงานการ์ตูนที่  คนทั่วโลกรู้จักอย่าง  The  Adventures  of  Tintin  และ  The  Smurfs ก็ถือก�ำเนิดจากประเทศนี้  นี่เป็นแค่บางส่วนที่น่าสนใจของสองประเทศนี้เท่านั้น อยากรู้ว่าสอง  ประเทศนี้มีดีอะไรอีก ตามมาอ่าน เที่ยวสนุก...เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม ได้เลย  ผลงานเล่มใหม่ของ “เรือใบสีฟ้า” หนึ่งในสองสาวนักเดินทาง  ที่เคยมีผลงานคู่มือท่องเที่ยวในชุด “นายรอบรู้” เที่ยวต่างแดนมาแล้ว  หลายเล่มในนาม “เรือใบสองสี” คู่มือท่องเที่ยวทุกเล่มของเธอได้รับการยืนยันจากผู้น�ำไปใช้ว่าดีจริงๆ  ด้วยทุกประเทศเธอตระเวนเที่ยวอย่างทะลุปรุโปร่งหลายครั้งหลายหน  ผ่านการวางแผนอย่างจริงจัง  เพื่อเก็บข้อมูลมาน�ำเสนออย่างรอบด้าน  จนเป็นคู่มือที่สามารถน�ำไปใช้งานได้จริง ถ้าคุณชอบศิลปะ  รักบรรยากาศบ้านเรือนริมน�้ำ...เก็บกระเป๋าไป  เที่ยวสนุกในเนเธอร์แลนด์-เบลเยียมกันเถอะ “นายรอบรู้” หมายเหตุ  การถอดเสียงชื่อคนและสถานที่ในหนังสือเล่มนี้  มีทั้งภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และดัตช์ ซึ่งการถอดเสียงจะยึดตามการออกเสียงของเจ้าของภาษา


ISBN  978-616-7767-90-1 หนังสือ  เที่ยวสนุก...เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม ผู้เขียนและถ่ายภาพ  “เรือใบสีฟ้า”

© สงวนลิขสิทธิ์โดยส�ำนักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือ นอกจากจะได้รับอนุญาต

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2560  จ�ำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม ราคา 340 บาท คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการเล่ม : นฤมล สุวรรณอ่อน ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม : ชาญศักดิ์ สุขประชา พิสูจน์อักษร : สินี ศิริศักดิ์ ควบคุมการผลิต : ธนา วาสิกศิริ จัดพิมพ์  บริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด (ส�ำนักพิมพ์สารคดี) จัดจ�ำหน่าย  บริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด 3 ซอยนนทบุรี 22 ถนนนนทบุรี (สนามบินน�้ำ) ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 0-2547-2700 โทรสาร 0-2547-2721 แยกสี/เพลต  เอ็น.อาร์.ฟิล์ม  โทร. 0-2215-7559 พิมพ์  โรงพิมพ์กรุงเทพ  โทร. 0-2642-7272

ส�ำนักพิมพ์สารคดี ผู้อ�ำนวยการ : สุวพร ทองธิว  ผู้จัดการทั่วไป : จ�ำนงค์ ศรีนวล ที่ปรึกษากฎหมาย : สมพจน์ เจียมพานทอง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายศิลป์/ฝ่ายผลิต : จ�ำนงค์ ศรีนวล ผู้จัดการฝ่ายตลาด/โฆษณา : กฤตนัดตา หนูไชยะ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ หนังสือเล่มนี้ใช้หมึกพิมพ์ซึ่งมีส่วนผสมของน�้ำมันถั่วเหลือง ช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากน�้ำมันปิโตรเลียม ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


จากผู้เขียน การเลือกเดินทางไปเนเธอร์แลนด์-เบลเยียมเป็นเรื่องถูกต้องอย่างยิ่ง  เพราะทั้งสองประเทศนี้มีเอกลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือน  ประเทศอื่นๆ ในยุโรป  เนเธอร์แลนด์เต็มไปด้วยกลิ่นอายเสรีภาพ ประเทศ  ที่โสเภณี  ซ่องและกัญชาเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แต่บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน  มีล�ำคลองสวยงาม  ผู้คนส่วนใหญ่ใช้จักรยานและรถรางเดินทาง  ไม่ว่าที่ใด  ที่เราไปจะมีที่จอดจักรยานขนาดใหญ่รองรับเสมอ ท�ำให้ถนนหนทางของเขา  ไม่ได้แออัดด้วยรถรา  แม้อัมสเตอร์ดัมจะมีผู้อยู่อาศัยเป็นล้านคน สิ่ง  เหลือเชื่อที่สุดคือพวกเขาพร้อมจะหยุดบอกทางหรือตอบค�ำถามเมื่อเราถาม  หรือท�ำท่าสงสัยบางอย่าง  ส่วนบรัสเซลส์นั้นถือเป็นเมืองที่ตั้งของสหภาพ-  ยุโรป แม้จะเป็นเมืองใหญ่แต่สถานที่ท่องเที่ยวกระจุกอยู่บริเวณส่วนเมืองต�่ำ  และส่วนเมืองสูงที่เดินถึงกันได้  จึงเที่ยวง่าย ส่วนเมืองอื่นๆ ของทั้งสองประเทศนี้ก็เป็นที่ใฝ่ผันอยากไปเยือน  เนเธอร์แลนด์ต้องไปชมกังหันลมที่เมือง  Zaanse  Schans  ซึ่งอยู่ห่าง  จากอัมสเตอร์ดัมเพียง 20 นาที  ที่นั่นมีทั้งช็อกโกแลตและชีสให้ชิม  ถ้า  อยากรู้เรื่องกังหันลมมากขึ้นจะไปที่ทุ่งกังหันลมมรดกโลก  Kinderdijk  อีกก็ได้  จะเห็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนที่ใช้กังหันลมเป็นที่พักอาศัย  แต่  หากจะชมทิวลิปต้องไปช่วงเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคมที่ทิวลิป  จะบานเต็มสวน Keukenhof  หรืออยากเห็นเมืองชายทะเลของเนเธอร์แลนด์  ก็แวะไปเมือง Volendam, Edam, Marken หรือ Enkhuizen ได้ ส่วนเมือง Bruges ของเบลเยียมก็สวยงามมาก ด้วยไม่ได้รบั ผลกระทบ  จากสงครามโลกครัง้ ที่  2 เมืองนีจ้ งึ ยังคงเหมือนเมืองในยุคกลางจริงๆ มีคนู ำ�้   ล้อมรอบเมือง หอคอยโบราณ รวมถึงมีพระธาตุซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญ  อีกเมืองที่ไม่น้อยหน้ากันก็คือเมือง Ghent มองไปทางไหนก็เห็นสะพาน  ปราสาทโบราณ  โบสถ์และมหาวิหารใหญ่โต รวมถึงอาคารเก่าแก่ทั้งหลาย หลังจากท�ำทริปส�ำรวจกลับมาก็ได้ชื่อหนังสือทันทีคือ  เที่ยวสนุก... เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม เพราะเรารู้สึกสนุกในการเที่ยวจริงๆ ด้วยทั้ง  เนเธอร์แลนด์-เบลเยียมเป็นประเทศเล็กๆ ท�ำให้เที่ยวได้ง่าย เรียนรู้ระบบ  ขนส่งมวลขนของเขาสักนิด ก็สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก พร้อมจะ  เดินทางกันหรือยัง…ถ้าพร้อมก็อ่านหนังสือเล่มนี้ให้สนุกนะคะ


สารบัญ เรื่องสนุกๆ ในเนเธอร์แลนด์-เบลเยียม  20 ก่อนจะเที่ยวสนุก 26 The Netherlands

Amsterdam  61

ที่เที่ยวในฝั่งใหม่  (Nieuwe Zijde)  69 ที่เที่ยวในฝั่งเก่า (Oude Zijde)  102 ที่เที่ยวฝั่งตะวันตก (Western Canal  Ring)  120 ที่เที่ยวบริเวณ Plantage  131 เที่ยวเมืองกังหันลมใกล้อัมสเตอร์ดัม  135

เมืองและสวนสวย ทางด้านตะวันตก  139

เมือง Haarlem  141 เมือง Lisse - สวนดอกไม้  Keukenhof  156

เมืองชายทะเลทางเหนือ  159

เมือง Volendam และ Marken  161 เมือง Enkhuizen  170


เมืองที่อยู่ตอนกลาง และไกลออกไป  175

เมือง Utrecht และทุ่งกังหันลม Kinderdijk 177 เมือง Delft  190 เมือง Rotterdam  200 เมือง Maastricht  210 Belgium

Brussels  217

ที่เที่ยวในส่วนเมืองต�่ำ (Lower Town)  231 ที่เที่ยวในส่วนเมืองสูง (Upper Town)  250 ที่เที่ยวในเขต EU และชานเมือง  259

เมืองสวยอื่นๆ  265

เมือง Bruges  267 เมือง Ghent  283 เมือง Antwerp  297 เมือง Louvain-la-Neuve  303 อ�ำลาเนเธอร์แลนด์-เบลเยียม  305 ค้นหาที่เที่ยว  309


Ameland d  s  n    a    l  s    I  Terschelling       n  a  i   e Vlieland

W  e   s

 t       F

 r   i   s  

แผนที่เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม

Texel

W

 

a

d

 

d

e  

 

z

e

Leeuwarden

Heerenveen

Den Helder Ijsselmeer Enkhuizen

Alkmaar

Hoorn Markermeer

Lelystad Purmerend Edam Velsen Zaanse Volendam

AMSTERDAM

Haarlem

NORTH

Leiden

Vlaardingen

SEA

Alphen Zoetermeer Gouda Capelle

Delft

Rotterdam

Almere

Amstelveen Hilversum

Lisse

´s-Gravenhage (The Hague)

Devente Apeldoorn Amersfoort

Utrecht

Zeist Nieuwegein R ijn

Ede Veenendaal

Arnhem

Wa a l

Kinderdijk

Nijmegen

Dordrecht

Spijkenisse

Zwolle

Marken

Schans

R h in

e

Ma

as

NETHERLANDS

Oss

Middelburg Wa

Oos tende

ste

rsc

hel

Helmond

Bergen op Zoom

Eindhoven

de

Bruges Eeklo

Oostkamp

´s-Hertogenbosch

Oosterhout Breda Tilburg Roosendaal

Venlo

Mö gla

Antwerp

St-Niklaas

Bree

Ghent

GERM

Mechelen

Roseselare Le

ie

Aalst

Kortrijk

Sc

he

ld

e

Hasselt Heysel

Anderlecht

BRUSSELS

Mouscron

Leuven Schaerbeek

Waterloo

Lille Tournai

BELGIUM

Louvainla-Neuve

Genk

Kerkrad

Aach Liѐge Seraing

La Louviere Charleroi Mons

Heerien

Maastricht

Me

use

Verviers

Namur St-Vith

Beauraing

FRANCE 0

13

26

39 km

Couvin Bastogne

Neufchâteau

LUX EMBOU


land

Emden

แผนที่

GERMANY

Groningen

rden

Assen

erenveen

Ameland

Terschelling

แผนที่แบบแบ่งเขต

Emmen

Groningen

Leeuwarden

Vlieland

GRONINGEN

FRISLAND

Texel

Assen

Heerenveen

DRENTHE

Zwolle Ve ch te

Emmen

Almelo Deventer

peldoorn

NOORDHOLLAND

NORTH SEA

Hengelo Enschede

the Hague

Hengelo

Amersfoort

Utrecht

Zeist ZUIDHOLLAND UTRECHT Rotterdam

Apeldoorn

GELDERLAND Arnhem

Spijkenisse Dordrecht

l

Oosterhout

Arnhem

megen

Roosendaal

Middelburg

R h in

e

WESTVLAANDEREN

sch

NOORD-BRABANT

ZEELAND Bruges

Roeselare

Kortrijk

nd

Ghent

St-Niklaas

Maastricht

Liѐge

FRANCE

Verviers

Seraing

Namur

Charleroi

GERMANY

Hasselt

BRABANT WALLON

Mons

Mönchen gladbach

LIMBURG

Mechelen

La Louvière

Venlo

LIMBURG

OOST- Aalst VLAAN VLAAMS BRABANT DEREN Leuven BRUSSELS HAINAUT

Venlo

Eindhoven

ANTWERP Antwerp

Tournai

en

OVERIJSSEL

Almere

AMSTERDAM Leiden

Zwolle

REVOLAND

Haarlem

LIЀGE

NAMUR

St-Vith

Couvin

Bastogne

LUXEMBOURG

GERMANY Heerien

Neufchâteau

LUXEMBOURG

Kerkrade

Aachen

นอรเวย

สว�เดน

เดนมารก

Verviers

ไอรแลนด สหราช-

อาณาจักร เนเธอรแลนด เบลเยียม เยอรมนี

รัสเซีย โปแลนด

สาธารณรัฐเช็ก สโลว�เนีย ฝรั่งเศส สว�ตเซอร- ออสเตร�ย ฮังการ�

St-Vith

แลนด

อิตาลี

เบลารุส ยูเครน โรมาเนีย

e

โปรตุเกส LUX EMBOURG

สเปน

แผนที่ทวีปยุโรป


ล่องเรือตามล�ำคลองสะท้อนเงาภาพบ้านเรือนโบราณ เดินผ่านทุ่งกังหันและดอกไม้สีสวยของเมืองต่างๆ ชมบ้านและสัมผัสชีวิตจริงของศิลปินชื่อดัง ชิมช็อกโกแลตและวาฟเฟิลพร้อมของอร่อยประจ�ำถิ่น ...นี่แหละสีสันความสนุกในเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม

เรื่องสนุก ๆ ใน

เนเธอร์แลนด์เบลเยียม

20  เที่ยวสนุก...เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม


ใครๆ  นิยมมาเที่ยวสองประเทศนี้เพราะบรรยากาศเมือง  เต็ ม ไปด้ ว ยล�ำ คลอง  มี บ ริ ก ารล่ อ งเรื อ ชมเมื อ งได้ ต ลอด  ยิ่ ง หน้ า ทิ ว ลิ ป ปลายเดื อ นมี น าคมถึ ง ต้ น เดื อ นพฤษภาคม  เมืองทางด้านตะวันตกของเนเธอร์แลนด์นั้นดอกทิวลิปจะ  เบ่งบานเต็มท้องทุ่ง  นอกจากนี้ประเทศทั้งสองยังมีศิลปิน  ชื่อดัง เนเธอร์แลนด์มี  เรมบรันดท์  (Rembrandt), ฟรันส์  ฮัลส์  (Frans Hals), แฟร์เมียร์  (Vermeer) และ ฟาน ก็อก  หรือ  แวนโกะ  (Van  Gogh)  ส่วนเบลเยียมมีรือเบินส์  (Rubens) ผู้วาดเรื่องราวของคริสต์ศาสนาอันงดงาม เรอเน  มากริต (René  Magritte) ผู้ผลิตศิลปะสมัยใหม่แนวเหนือ  จริง (Surrealism) รวมถึงผลงานการ์ตูนที่คนทั่วโลกรู้จักอย่าง  The Adventures of Tintin ซึง่ ผูว้ าดคือ “แอร์เฌ” (“Herge”́ )  ส่วน The Smurfs วาดโดย “เปโย” (“Peyo”)  ถ้าคุณชอบ  ศิลปะจะต้องตกหลุมรักสองประเทศนี้แน่ๆ

เรื่องสนุก ๆ ในเนเธอร์แลนด์-เบลเยียม  21 


ก่อนจะเที่ยวสนุก การเตรียมตัวไปเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมนั้นไม่ยากนัก  เพราะสองประเทศนี้ไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่โต  หากอยากเที่ยวสนุก  ในเนเธอร์แลนด์ก็สามารถใช้อัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางได้  ส่วนเบลเยียมก็ใช้บรัสเซลส์เป็นศูนย์กลาง  หมายความว่า  เราจองโรงแรมที่อัมสเตอร์ดัมสัก  4-5  คืน  ถ้ามีเมืองไหน  น่าสนใจก็เที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ  เพราะเมืองส่วนใหญ่  เดินทางด้วยรถไฟได้  มีเพียงเมืองชาวประมงริมทะเลทาง  เหนืออย่าง Volendam (โฟเลนดัม), Marken (มาร์เคิน)  และ Edam (อีดัม) ที่จะต้องนั่งรถประจ�ำทาง  แต่ถึงอย่าง  นั้นสถานีรถประจ�ำทางของอัมสเตอร์ดัมก็อยู่บริเวณชั้น  2  ของสถานีรถไฟ  Amsterdam  Central  หรือ  Centraal  Station  ด้านที่ติดท่าเรือ ซึ่งท่าเรือด้านหลังสถานีรถไฟนี้  สามารถนั่งข้ามไปทางชานเมืองอัมสเตอร์ดัมอีกฝั่ง  ส่วน  รถเมล์และรถรางก็จอดด้านหน้าสถานีรถไฟ  ดังนั้นการ  ท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์จึงสะดวกมาก


แล้วถ้าหากเกิดหลงในอัมสเตอร์ดัมก็ให้นั่งรถเมล์หรือ  รถรางที่วิ่งมายังสถานีรถไฟ Centraal Station ซึ่งมีหลาย  สาย จากนั้นค่อยหารถรางหรือรถเมล์ไปยังปลายทางที่เรา  ต้องการ ส่วนเบลเยียมก็เช่นเดียวกัน เมืองสวยอย่าง Bruges  (บรูช), Ghent (เกนต์), และ Antwerp (แอนต์เวิรป์ ) สามารถ  เดินทางไปเช้า-เย็นกลับจากบรัสเซลส์ได้โดยใช้รถไฟ  และ  ถ้าไม่อยากเสียค่าเดินทางแพงในเบลเยียมให้เน้นเดินทาง  ช่วงคืนวันศุกร์และเสาร์-อาทิตย์  เพราะค่าโดยสารรถไฟจะ  ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ดังนั้นไม่จ�ำเป็นต้องซื้อตั๋วรถไฟล่วงหน้าจากเมืองไทย  ทั้งยูเรล (Eurail) หรือเบเนลักซ์พาส (Benelux Pass) เพราะ  ค่าตั๋วรถไฟของเบเนลักซ์พาสเฉลี่ยวันละไม่ต�่ำกว่า 40 ยูโร  แต่ค่าตั๋วรถไฟไป-กลับจากเมืองต่างๆ ราคาประมาณ 15-25  ยูโร  นอกจากตั๋วรถไฟระหว่างอัมสเตอร์ดัมและบรัสเซลส์  เที่ยวเดียวที่แพงหน่อย  30-45  ยูโร  (ซึ่งสามารถจองจาก  อินเทอร์เน็ตได้ก่อนที่  www.ns.nl)

วีซ่า การเดินทางเข้า-ออกสองประเทศนี้สามารถใช้เชงเก้น  วีซ่าได้  ส่วนจะขอจากประเทศใดขึ้นอยู่ว่าเราจะพักที่ไหน  นานกว่ากันระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือเบลเยียม หากพักเท่า  กันจะต้องขอประเทศที่เครื่องบินที่เราโดยสารลงประเทศไหน  ก่อนจะเที่ยวสนุก  27 


ก่อน  คนส่วนมากมักอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นานกว่า เพราะใน  อัมสเตอร์ดมั มีหลายจุดให้เทีย่ วซึง่ ใช้เวลา 2-3 วัน  ส่วนเมือง  ต่างๆ นั้นอย่างน้อยก็ต้องแวะไปสวนดอกไม้  Keukenhof  ถ้าไปช่วงสวนนี้เปิด แล้วอยากเห็นกังหันด้วย ผู้คนชอบแวะ  ไปเมือง Zaanse Schans (ซานส์สคันส์) ใกล้ๆ อัมสเตอร์ดมั   รวมแล้วต้องมีเวลาเที่ยว 4-5 วัน ส่วนบรัสเซลส์จุดท่องเที่ยวกระจุกตัวใกล้บริเวณจัตุรัส  Grande  Place  ในส่วนของเมืองต�่ำ  ส่วนของเมืองสูงก็  เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆ และพระราชวังซึ่งใช้เวลาเที่ยว  ประมาณ  2  วัน   ส�ำหรับเมืองที่ไม่ควรพลาดก็คือเมือง  Bruges  และถ้าชอบใจอาจเลือกไปเมืองอื่นเพิ่มเติม  รวม  แล้วต้องมีเวลาเที่ยว 3-4 วัน  แต่จะเลือกอยู่เบลเยียมนาน  หน่อยก็ได้  (เพราะช่วงฤดูทิวลิปค่าที่พักในอัมสเตอร์ดัมอาจ  แพงกว่า)  แล้วใช้เป็นฐานในการเดินทางไปเที่ยวเมืองใน  เนเธอร์แลนด์ที่ใกล้เบลเยียม อย่างเมือง Rotterdam (รอต-  เทอร์ดาม)  อยู่ครึ่งทางระหว่างอัมสเตอร์ดัมและบรัสเซลส์  หรือเมือง Maastricht (มาสทริชท์) ที่อยู่ใกล้เมือง Liège  (ลีแอช) ของเบลเยียม การขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ทั้งสองประเทศนี้ต้องขอผ่านศูนย์รับค� ำร้องขอวีซ่า  VFS  Global  สถานที ่ : อาคารเดอะเทรนดี ้ (The Trendy)  ถนนสุขมุ วิท 13  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์  : ชั้น 29 ขอวีซ่าเบลเยียม : ชั้น 8

ขั้นตอนในการปฏิบัติ

1. นัดหมายผ่านศูนย์รับค�ำร้องขอวีซ่า (VFS Global) ของประเทศ  ที่เราต้องการไปขอวีซ่าก่อน โดยเข้าไปที่  www.vfsglobal.com/  netherlands/thailand  ส�ำหรับขอวีซ่าของเนเธอร์แลนด์  และ  www.vfsglobal.com/belgium/Thailand  จากนั้นให้ดาวน์-  28  เที่ยวสนุก...เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม


โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าและนัดหมายเพื่อท�ำการขอวีซ่า 2. เอกสารที่ต้องเตรียม •  หนังสือเดินทางตัวจริง (ต้องมีอายุอีกอย่างน้อย 3 เดือนนับ  จากวันเดินทาง) และส�ำเนาหนึ่งฉบับ •  แบบฟอร์มค�ำร้องขอวีซ่าเชงเก้นพร้อมลายเซ็น •  รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5x3 เซนติเมตร (2 นิ้ว) สองรูป โดย  พื้นหลังเป็นสีขาว •  โปรแกรมการเดินทางอย่างละเอียด •  หลักฐานการจองที่พักตลอดเวลาที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์  เบลเยียม  หรือประเทศอื่นๆ และส�ำเนาหนึ่งชุด •  หนังสือหรือจดหมายรับรองการท�ำงานหรือเอกสารอื่นๆ  ที่  ยืนยันการจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน  นักศึกษาซึ่งระบุค�ำอนุญาตให้เดินทางพร้อมช่วงเวลาที่จะเดินทาง  (เป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ) •  หลักฐานยืนยันสถานภาพทางการเงินหรือหลักทรัพย์ส่วน  บุคคล-สมุดบัญชีธนาคารพร้อมส� ำเนาหนึ่งฉบับหรือรายการ  บัญชีเงินฝากธนาคาร •  กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษา  พยาบาลอย่างน้อย 3 หมื่นยูโร และส�ำเนาหนึ่งชุด •  ส�ำเนาส�ำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน และส�ำเนาหนึ่งชุด •  ค่าธรรมเนียมการยื่นค�ำร้องขอวีซ่า 60 ยูโร (ต้องช�ำระเป็น  เงินบาทโดยคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนวันนั้น) หมายเหตุ  : เด็กและเยาวชนที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม คือสูติบัตรและทะเบียนบ้าน (ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแปลเองได้) บิดามารดาจะต้องเป็นคนเซ็นในแบบฟอร์มขอวีซา่ ของเด็กทัง้ สองคน หากไม่ได้ เดินทางพร้อมบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดาด้วย

3. ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาทีพร้อมเอกสาร  ครบถ้วน  ใครไปถึงก่อนพร้อมเอกสารครบถ้วนจะได้รับการ  สัมภาษณ์และพิมพ์ลายนิ้วมือก่อน 4.  ต้องแนบหนังสือเดินทางตัวจริงให้ทางสถานทูตเป็นเวลา  อย่างน้อย 7-15 วัน  ทางสถานทูตจะส่งกลับให้ทางไปรษณีย์

ก่อนจะเที่ยวสนุก  29 


บรรยากาศในเมือง Amsterdam


The Netherlands

Amster dam


The Netherlands

Amsterdam Amsterdam (อัมสเตอร์ดัม) เป็นเมืองที่มีเสน่ห์หลายแง่มุม  แต่สิ่งที่ท�ำให้เมืองได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกคือล�ำคลอง  ยาวที่ทอดขวางเมืองอันเกิดจากฝีมือมนุษย์  เดิมเมืองเป็น  พื้นที่ลุ่มติดแม่น�้ำ หลายบริเวณเป็นบึงตมไม่สามารถพัฒนา  เป็นที่อยู่อาศัยได้  และประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมบ่อยครั้ง  ดังนั้น  เพื่อพัฒนาที่ดิน  จึงมีการขุดคลองเพื่อน� ำดินไปถมส่วนที่  เป็นหนองบึงจนกลายเป็นเมืองสวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน  การล่องเรือชมเมืองเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม  ท่าเรือที่  จะลงล่องเรือนั้นมีให้เห็นแทบทุกหัวมุมถนน ตั้งแต่ด้านหน้า  สถานีรถไฟ  Centraal  Station  พอข้ามถนนมาจะเจอ  ส่วนที่ติดคลองซึ่งมีบริษัทเรือต่างๆ  ให้เลือก  หรือตาม  สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ที่ติดล�ำคลองก็มักจะมีบริษัทเรือ  และท่าเรือให้ลงเรือล่องชมเมือง  ราคาประมาณ  18  ยูโร  (แต่ตามที่พักมักมีคูปองส่วนลด  2  ยูโรตั้งอยู่  หรือถ้าซื้อ  บัตร I amsterdam City Card จะล่องเรือได้ฟรีในท่าเรือ  ที่ก�ำหนด)

P

9


M

1

30

C C

29 28

M C

C

M

3 P

2 4

C

16

15

14

P

M

17

32 M

18

P

P P

M

M

5

M

P

6

C

M M

21

M M

20

M

7

C P

M

M

19 M

P

C

M

23 M

8

P

M M

31

P

P

P

34

24 25

22

M

M

P

33

P C

P

12

13

P

C

10

11

C

26 27

Amsterdam ที่เที่ยวในฝั่งใหม่

1. สถานีรถไฟ Centraal Station 2. พระราชวัง Koninklijk Paleis 3. โบสถ์ใหม่ Nieuwe Kerk 4. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussauds 5. พิพิธภัณฑ์ Amsterdam Museum 6. ที่พ�ำนักสตรีคริสเตียน Begijnhof 7. ตลาดดอกไม้ Bloemenmarkt 8. จัตุรัส Leidseplein 9. สวนสาธารณะ Vondelpark 10. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ Rijksmuseum 11. พิพิธภัณฑ์ Van Gogh Museum 12. พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ Stedelijk 13. พิพิธภัณฑ์เพชร Daimant Museum

ที่เที่ยวในฝั่งเก่า

14. โบสถ์ Sint-Nicolaaskerk 15. ป้อมก�ำแพงเมือง Schreierstoren 16. โบสถ์เก่า Oude Kerk 17. เขต Red Light District 18. ป้อมประตูเมืองโบราณ Waag 19. จัตุรัส Rembrandtplein 20. ตลาดที่จัตุรัส Waterlooplein 21. ถนน Rokin 22. พิพิธภัณฑ์ Van Loon 23. พิพิธภัณฑ์ Foam Fotografiemuseum 24. พิพิธภัณฑ์ Hermitage Amsterdam 25. สะพานข้ามแม่น�้ำ Magere Brug 26. โรงเบียร์ Heineken Experience 27. ตลาด Albert Cuypmarkt

ที่เที่ยวฝั่งตะวันตก

28. พิพิธภัณฑ์ Anne Frank Huis 29. พิพิธภัณฑ์ Amsterdam Tulip Museum 30. ตลาด Noodermarkt

ที่เที่ยวบริเวณ Plantage

31. พิพิธภัณฑ์การเดินเรือ Het Scheepvaartmuseum 32. พิพิธภัณฑ์ Nemo Science Center Amsterdam 33. พิพิธภัณฑ์เขตร้อน Tropenmuseum 34. สวนสัตว์ Artis Royal Zoo P Places of interest & attractions M Museums C Canal cruises & boat services


ภายในเรือที่ล่องชมคลองอัมสเตอร์ดัม


สถานีรถไฟ Centraal Station ของ Amsterdam รถดนตรีเร่บนถนน Kalverstraat


แปลงดอกไม้หลากสีสันในสวนดอกไม้ Keukenhof


The Netherlands

เมืองและ สวนสวยทาง ด้านตะวันตก


The Netherlands 

เมืองและสวนสวย ทางด้านตะวันตก เมืองทางด้านนี้อยู่ไม่ไกลจากอัมสเตอร์ดัมนัก  จากสนาม  บินมีรถประจ�ำทางสาย 300 วิ่งไปยังเมือง Haarlem  หาก  ไปเที่ยวสวน  Keukenhof  จากสนามบินก็มีรถประจ�ำทาง  สาย  858  รถออกที่ชั้นผู้โดยสารขาเข้าประตู  4  วิ่งตรงไป  ที่สวนเลย  หรือจะเริ่มที่เมือง Leiden ก็ได้  เพราะบริเวณ  สถานีรถไฟของเมืองมีรถประจ�ำทางวิ่งไปสวน Keukenhof  เหมือนกัน


อาคารศาลาว่าการเมืองบริเวณจัตุรัส Grote Markt

เมือง Haarlem (ฮาร์เลม) การเดินทาง  จากอัมสเตอร์ดัมนั่งรถไฟที่สถานี  Centraal  Station

ลงที่สถานีรถไฟเมือง Haarlem ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที  ค่าโดยสาร 5 ยูโร ออกจากสถานีรถไฟจะเห็นที่จอดรถประจ�ำทางอยู่ด้านหน้า ให้เดินตัดไปถนนทางขวามือ เลี้ยวซ้าย เดินตรงตามถนน Kruisweg (พอใกล้ตัวเมืองถนนจะเปลี่ยนเป็นชื่อ Barteljorisstraat) เข้าไปในส่วน ตัวเมืองเลย ประมาณ 500 เมตรจะถึงจัตุรัส Grote Markt

เมืองนี้อยู่ใกล้อัมสเตอร์ดัม แต่เป็นเมืองเล็กๆ  ที่  สงบเงียบ  บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นตึกเตี้ยที่มีหน้าจั่วสวยงาม  เรี ย งรายทั่ ว เมื อ ง  แม้ แ ต่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห รื อ ร้ า นค้ า ก็ อ ยู ่ ใ น  อาคารหน้าจั่วแบบโบราณ  รอบนอกจัตุรัส Grote Markt  อันกว้างใหญ่โตนั้นมีร้านค้าล้อมรอบและถนนชอปปิงให้เดิน ที่เที่ยวในเมือง

บริเวณจัตุรัส Grote Markt (โครเทอ มาร์คท)

• พิพิธภัณฑ์ศิลปะ De Hallen เปิดวันอังคาร-อาทิตย์  เวลา 11.0017.00 น. วันอาทิตย์เปิด 12.00-17.00 น. ปิดวัน 1 มกราคม และ 25 ธันวาคม ค่าเข้าชม 7.50 ยูโร ใช้บัตร Museumkaart ได้ เมืองและสวนสวยทางด้านตะวันตก  141 


บริเวณท่าเรือในเมือง Volendam


The Netherlands

เมืองชายทะเล ทางเหนือ


The Netherlands 

เมืองชายทะเล ทางเหนือ แม้ทะเลทางด้านนี้จะไม่มีสีสวยจัดจ้าน  แต่ผู้คนยังคงวิถี  ชีวิตเดิมๆ สามารถเห็นชาวบ้านใส่ชุดชาวประมงดั้งเดิมอยู่  บ้าง  อาจเพราะพื้นที่แถบนี้ต้องเผชิญน�้ำทะเลที่รุกล�้ำเข้ามา  ตลอด (เนื่องจากอยู่ต�่ำกว่าระดับทะเล)  อีกทั้งอย่างเมือง  Volendam  และ  Marken  นั้ น ไม่ มี ร ถไฟไปถึ ง   ท� ำ ให้  ไม่ได้พัฒนาเป็นเมืองมากนัก  บรรยากาศในการเดินเที่ยว  จึงแตกต่างจากเมืองอื่นๆ


ร้านอาหารริมชายฝั่งทะเลเมือง Volendam

เมือง Volendam (โฟเลนดัม) และ Marken (มาร์เคิน) • พิพิธภัณฑ์  Volendams Museum เปิดทุกวันช่วงเดือนมีนาคมตุลาคม เวลา 10.00-17.00 น.  ค่าเข้าชม 3 ยูโร ใช้บัตร Museumkaart ได้ • โบสถ์  Grote Kerk และพิพิธภัณฑ์  Marken Museum เปิดทุกวัน เฉพาะเดือนเมษายน-ตุลาคม เวลา 10.00-17.00 น. วันอาทิตย์เปิด 12.00-16.00 น.  เดือนตุลาคมเปิดเวลา 11.00-16.00 น.  ค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์  3 ยูโร ใช้บัตร Museumkaart ได้ การเดินทาง  จากอัมสเตอร์ดัมนั่งรถประจ�ำทางสาย 312 หรือ 316 จากชั้น 2 ของสถานีรถไฟ Centraal  Station (เดินจนสุดสถานีจะมี บันไดขึ้นไปด้านบน ซื้อตั๋วได้ที่ส�ำนักงานขายตั๋วของ GVB ใกล้บันได ทางขึ้นหรือกดจากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติได้) ลงที่เมือง Volendam ใช้เวลา 35 นาที  ค่าโดยสาร 5 ยูโร  กลางเดือนมีนาคม-ตุลาคมจาก Volendam ทีท่ า่  Havendijkje มีเรือ Marken Express นัง่ ต่อไปยังเมือง Marken ได้  ใช้เวลา 30 นาที ค่าโดยสารไป-กลับ 10 ยูโร หรือจะตรงไปเมือง Marken จากอัมสเตอร์ดัมนั่งรถประจ�ำทาง สาย 311 ที่สถานีรถไฟ Centraal  Station ใช้เวลา 45 นาที ค่าโดยสาร 8 ยูโร เมืองชายทะเลทางเหนือ  161 


Belgium

Brussels ความสนุกสนานและสวยงามของ  Brussels  (บรัสเซลส์)  อยู่ที่บริเวณจัตุรัสใหญ่  Grande  Place  (Grote  Markt)  ซึง่ เป็นทีจ่ ดั งานพรมดอกไม้  Tapis de Fleurs ช่วงกลางเดือน  สิงหาคมโดยจัดปีเว้นปี  (จัดเฉพาะ ค.ศ. ทีเ่ ป็นเลขคู)่   บริเวณนี้  รายล้อมด้วยอาคารสวยงามอย่างศาลาว่าการเมือง (Hôtel  de Ville) ตึก Maison du Roi ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์  เมือง และตึกที่ตกแต่งด้วยสีทองทั้งหลายซึ่งมีร้านค้าอยู่ด้าน  ล่าง  ส่วนรูปปั้น Manneken  Pis  ก็อยู่ไม่ไกล  ถ้าอยาก  ชอปปิ ง ของหรู จ ะแวะห้ า งเก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโลก  Galeries  Royales Saint-Hubert ก็อยู่เกือบติดจัตุรัสเลย  บริเวณนี้  ของเมืองเรียกว่าส่วนเมืองต�่ำ  (Lower  Town)  ถือเป็น  ศูนย์กลางของเมือง


แท่นสักการะนักบุญมิเชลในมหาวิหาร Saints Michel et Gudule


ตลาดต้นไม้ในจัตุรัส Grande Place


11

12

14 1

2

4

10

9

3

7

13

8

23 19

5 6

16

20

15 18

17

22

24

21 26

Brussels ที่เที่ยวในส่วนเมืองต�่ำ

13. พิพิธภัณฑ์การ์ตูนช่อง Centre Belge de la Bande Dessinée 1. จัตุรัส Grande Place 14. ย่านตึกตลาดหุ้น Bourse 2. ศาลาว่าการเมือง 3. Brussels City Museum ที่เที่ยวในส่วนเมืองสูง 4. Belgian Brewers Museum 15. พิพิธภัณฑ์ Musée des 5. รูปปั้น Manneken Pis Instruments de Musique (MIM) 6. Musée de la Garde-Robe 16. สวน Mont des Arts du Manneken Pis 7. พิพิธภัณฑ์ Musée du Chocolat 17. พระราชวัง Palais Royal 18. พิพิธภัณฑ์ Musée BELvue 8. ห้าง Galeries Royales Saint19. สวน Parc de Bruxelles Hubert 20. พิพิธภัณฑ์ศิลปะราชส�ำนัก 9. ถนน Rue des Bouchers Musées royaux des Beaux-Arts 10. มหาวิหาร Saints Michel 21. ตึก Palais de Justice et Gudule 22. โบสถ์ Notre-Dame du Sablon 11. ถนนชอปปิง Rue Neuve 12. จัตุรัส230  Placeเทีdes Martyrs ่ยวสนุ ก...เนเธอร์แลนด์23. โบสถ์ -เบลเยียMadel ม eine

ที่เที่ยวในเขต EU

24. ส�ำนักงานของอียู European Union 25. พิพิธภัณฑ์ Museé du Cinquantenaire 26. พิพิธภัณฑ์ Royal Belgian Institute of Natural Sciences


เมือง Brussels ที่เที่ยวในส่วนเมืองต�่ำ  (Lower  Town)

นอกจากบริเวณจัตรุ สั  Grande Place แล้ว ยังมีทนี่ า่   ชมอีกหลายแห่ง เช่น มหาวิหาร Saints Michel  et Gudule,  ถนนชอปปิ ง   Rue  Neuve  และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก าร์ ตู น ช่ อ ง  Centre Belge de la Bande Dessinée  หรือไกลออกไป  หน่อยก็มีโบสถ์  Église Sainte-Catherine ซึ่งแวนโกะเคย  มาเป็นสาธุคุณอยู่  จึงถือได้ว่าส่วนเมืองต�่ำเป็นศูนย์กลาง  ของบรัสเซลส์เลยทีเดียว

25

จัตุรัส Grande Place (กรอง ปลาซ) หรือ  Grote Markt (โกรเทอ มาร์คท)

• ชมศาลาว่าการเมืองพร้อมไกด์ทัวร์  รอบภาษาอังกฤษมีเฉพาะ วันพุธเวลา 15.00 น. และวันอาทิตย์  11.00 น., 15.00 น. และ 16.00 น.  ค่าเข้าชม 5 ยูโร • ตลาดนัดต้นไม้-ดอกไม้  เปิดเช้าวันจันทร์  พุธ และศุกร์  เวลา 10.00-15.00 น.  ตลาดคริสต์มาสเปิดทุกวันตั้งแต่ปลายเดือน พฤศจิกายน-ปลายเดือนธันวาคม เวลา 12.00-22.00 น. • พิพิธภัณฑ์เมือง Brussels City Museum วันอังคาร-อาทิตย์ เปิดเวลา 10.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่างๆ  ค่าเข้าชม 8 ยูโร (ใช้ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกาย  Garderobe Mannekenpis ได้ด้วย) • พิพิธภัณฑ์เบียร์  Belgian Brewers Museum เปิดทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น.  ค่าเข้าชม 6 ยูโร ใช้บัตร Brussels Card ได้ การเดินทาง  นั่งรถไฟหรือรถไฟใต้ดินลงที่สถานี  Bruxelles-Central ออกจากสถานีทาง Chapelle de la Madeleine แล้วเดินตรงมา ทางโบสถ์  Madeleine  เดินตรงผ่านทางเข้าห้าง Galeries Royales Saint-Hubert มา มองทางซ้ายมือจะเห็นตรอกเล็กๆ เลี้ยวซ้ายเดินตรง เข้าไปจะเจอจัตุรัส Brussels  231 


จั ตุ รั ส กว้ า งกว่ า กว้ า งล้ อ มรอบด้ ว ยอาคารโบราณ  สวยงามตระการตา  ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่ช่วง  ค.ศ.  1697-1705 เนื่องจาก ค.ศ. 1695 ฝ่ายฝรั่งเศสยิงปืนใหญ่  ถล่มบริเวณนี้อยู่  3  วัน  ท�ำให้อาคารเหล่านี้ได้รับความ  เสียหาย  ที่นี่เป็นจุดชุมนุมของเมือง  เพราะเป็นตลาดมา  ตั้งแต่ศตวรรษที่  11  จนในศตวรรษที่  15  ก็สร้างอาคาร  ศาลาว่าการเมือง (Hôtel de Ville) ขึ้น  ปัจจุบันด้านล่าง  อาคารเป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว (Visit Brussels)  สามารถ  ซื้อบัตรชมพิพิธภัณฑ์  Brussels  Card  ได้ที่นี่  เป็นอาคาร  เดียวในจัตุรัสนี้ที่รอดพ้นจากระเบิดใน  ค.ศ.  1695  (ทั้งที่  เป็นเป้าหมายส�ำคัญ)  ท�ำให้หอคอยสูง  96 เมตรของตึกนี้  ยังคงอยู่  อยากรู้เรื่องศาลาว่าการเมืองเพิ่มเข้าชมได้พร้อม  ไกด์ทัวร์  สอบถามที่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวในอาคาร ฝั ่ ง ตรงข้ า มศาลาว่ า การเมื อ งคื อ อาคาร  Maison  du  Roi  (แปลว่าที่ประทับของกษัตริย์)  ในศตวรรษที่  13  บริเวณอาคารนี้คือตลาดขายขนมปัง  ใน  ค.ศ.  1536  ได้  สร้างอาคาร  Maison  du  Roi  โดยชั้นล่างเป็นที่ประทับ  ของดุก๊ แห่งบราบันต์  (Duke of Brabant) ราชวงศ์เบอร์กนั ดี  (Burgundy) ผู้ปกครองเมือง จึงเป็นที่มาของชื่ออาคาร  ต่อ  มาทางเมืองบรัสเซลส์คิดจะสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองจึงปรับโฉม  อาคาร Maison du Roi ครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1873 ด้วยรูป  แบบสถาปัตยกรรมนีโอกอทิก  อาคารนี้นับเป็นอาคารใหม่  ที่สุดในจัตุรัสนี้  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เมือง  Brussels  City  Museum  ภายในจัดแสดงแผนที่เมืองโบราณ  แท่น  สักการะเก่าจากโบสถ์ตา่ งๆ งานศิลปกรรมและประติมากรรม  มากมาย  ชั้นบนสุดเป็นที่เก็บรูปปั้น Manneken Pis เด็ก  น้อยยืนฉี่ตัวดั้งเดิม สังเกตได้จากรอยแตกที่น่อง และทาง  เมืองได้ท�ำรูปปั้นจ�ำลองไปไว้ที่น�้ำพุ  Manneken Pis แทน จากนั้นเดินชมความงามอาคารรอบๆ  จัตุรัส  ลอง  สังเกตสัญลักษณ์ของบ้าน  (เพราะเมื่อก่อนไม่มีบ้านเลขที่)  แล้วจะรู้ว่าบ้านหลังนั้นชื่ออะไรหรือเป็นของใครมาก่อน  232  เที่ยวสนุก...เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม


รูปปั้นจ�ำลอง Manneken Pis บนน�้ำพุขนาดเล็ก

อย่างเช่น บ้านนกพิราบ (Le Pigeon), บ้านหงส์  (Le Cygne) ส่วนบ้านต้นไม้ทอง (L’Arbre d’Or) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  10  จะมีต้นฮอปสีทองประดับหน้าบ้าน  (อยู่ใกล้ตรอกทาง  เดินไปยังรูปปั้น Manneken Pis) นั่นคือส�ำนักงานใหญ่ของ  เบียร์เบลเยียม  ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เบียร์  Belgian  Brewers Museum ด้วย  สร้างขึ้นช่วง ค.ศ. 1695-1698  บอกเล่าเกี่ยวกับการท�ำเบียร์ของเบลเยียม รูปปั้น Manneken Pis และพิพิธภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย Musée de la GardeRobe du Manneken Pis (มูเซ เดอ ลา การ์เดอโรบ ดู แมนเนเกน พิส)

• พิพิธภัณฑ์เปิดวันอังคาร-อาทิตย์  เวลา 10.00-17.00 น.  ชมฟรี เมื่อมีบัตร Brussels Card การเดินทาง  จากจัตุรัส Grande Place หันหน้าไปทางอาคารศาลา ว่าการเมือง  ทางซ้ายมือของอาคารจะมีทางออกจัตุรัส (ใกล้กับอาคาร ของพิพธิ ภัณฑ์เบียร์ซงึ่ อยูเ่ ลขที ่ 10) ให้เดินไปทางนัน้  แล้วตรงมาเรือ่ ยๆ ผ่านร้านวาฟเฟิล Manneken ก็จะเจอรูปปั้น Manneken Pis ทางซ้ายมือ  ถ้าจะไปดูเครื่องแต่งกายของเจ้าหนูก็เลี้ยวซ้ายไปทางน�้ำพุ Brussels  233 


วันที่  5 : เดินทางไป เบลเยียม ชมเมือง บรัสเซลส์

• เช้าออกเดินทางไปเบลเยียม และเช็กอินที่โรงแรมใน บรัสเซลส์ • บ่ายแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นเด็กผู้ชายยืนฉี่  Manneken Pis ชิมวาฟเฟิลร้านข้างๆ และเดินเข้าไปในจัตรุ สั   Grande Place (จะซือ้  Brussels Card ที ่ Hot̂ el  de Ville ก็ได้) • เดินออกจากจัตรุ สั  Grande Place ด้านข้างอาคารทีม่ ี ร้านช็อกโกแลต Godiva อยู่ข้างล่าง  ออกจากตรอกมา เลี้ยวขวา เดินมาเพียงนิดเดียวจะเจอห้างเก่าแก่ Galeries Royales Saint-Hubert เดินตรงเข้าไปในนั้นจน สุดทางอีกด้านของห้าง เลี้ยวขวาตรงออกไปจะเจอถนน ใหญ่  มีมหาวิหาร Saints Michel  et Gudule อยู่ซ้ายมือ • เย็นเดินกลับมาที่  Galeries Royales Saint-Hubert ที่ช่วงต่อระหว่างโถงของห้างมีตรอกอาหาร Rue des Bouchers เลือกร้านอาหารตามชอบ  อย่าลืมแวะถ่ายรูป กับรูปปั้นเด็กผู้หญิงนั่งฉี่  Jeanneke Pis • ต้องไม่พลาดถ่ายภาพยามค�่ำของจัตุรัส Grande Place 

วันที่  6 : เที่ยวเมือง Bruges ถ้ามีเวลาพอ อาจเพิ่มเมือง Ghent เที่ยวนอกเมือง หรือ Antwerp ก็ได้ วันที่  7 : บรัสเซลส์หรือ เตรียมตัวกลับ - อาจต้อง เดินทางกลับ ไปสนามบิน อัมสเตอร์ดัม เพื่อขึ้นเครื่อง

หลายคนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน แต่จะท�ำรายการเต็มวันให้ ก่อน เลือกว่าจะไปที่ไหนได้บ้าง • เช้าเดินไปฝั่งเมืองสูงของบรัสเซลส์  ผู้มีบัตร Brussels Card อาจเลือกเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะราชส�ำนักบริเวณนี้ แต่พิพิธภัณฑ์ที่ไม่ควรพลาดคือพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี Musée des Instruments de Musique  หากชอบศิลปะ สมัยใหม่แนวเหนือจริงต้องเข้าชมพิพิธภัณฑ์  Museé Magritte • เดินลงมาเข้าพิพิธภัณฑ์เมืองที่อาคาร Maison du Roi บนจัตุรัส Grande Place ถ้ามีเวลาจะเข้า พิพิธภัณฑ์อื่นๆ บริเวณจัตุรัสด้วยก็ได้  สุดท้ายอย่า พลาดพิพิธภัณฑ์การ์ตูนช่อง Centre Belge de la Bande Dessineé • เย็นเดินเล่นบนถนนชอปปิง Rue Neuve 

308  เที่ยวสนุก...เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม


ค้นหาที่เที่ยว

เขต Red Light District   105 บริเวณ Graslei   285 เขตพิพิธภัณฑ์  Museum Quarter   90 บริเวณ Heysel   261 บริเวณ Patershol   286 จัตุรัส Burg   270 บริเวณ Zuidplein   209 จัตุรัส Dam Square   79 จัตุรัส Grande Place  โบสถ์  Heilig Bloedbasiliek   271 (หรือ Grote Markt)   231 โบสถ์  Onze-Lieve-Vrouwekerk   272 จัตุรัส Grote Markt   141, 190, 300 โบสถ์  Sainte Catherine   249 จัตุรัส Korenmarkt   284 โบสถ์  Sint-Janskerk   212 จัตุรัส Leidseplein   88 โบสถ์  Sint-Nicolaaskerk   102 จัตุรัส Markt   214, 269 โบสถ์  Sint-Niklaaskerk   293 จัตุรัส Onze Lieve Vrouweplein 213 โบสถ์  Sint-Servassbasiliek   213 จัตุรัส Place des Martyrs   239 โบสถ์  Westerkerk  121 จัตุรัส Rembrandtplein   113 โบสถ์เก่า Oude Kerk   103, 197 จัตุรัส Vrijthof   211 โบสถ์ใหม่  Nieuwe Kerk   80, 191 ตลาด Albert Cuypmarkt   ตลาด Dappermarkt   ตลาด Noodermarkt   ตลาด Vrijdagmarkt   ตลาดดอกไม้  Bloemenmarkt   ตลาดที่จัตุรัส Waterlooplein   ตลาดปลา Vismarkt  

118 134 122 293 86 109 272

ปราสาท Gravensteen 286 ป้อมก�ำแพงเมือง Schreierstoren   102 ป้อมประตูเมืองโบราณ Waag  108 พระราชวัง Koninklijk Paleis   71 พระราชวัง Palais Royal   254

พิพิธภัณฑ์  aan het Vrijthof   212 256 พิพิธภัณฑ์  Amsterdam Museum 83 พิพิธภัณฑ์  Amsterdam Tulip  ถนน Rokin   111 Museum 122 ถนน Rue des Bouchers   236 พิพิธภัณฑ์  Anne Frank Huis   120 ถนน Steenstraat   269 พิพิธภัณฑ์  Arentshuis   279 ถนนคนเดิน Zeedijk   105 พิพิธภัณฑ์  Boijmans Van  ถนนชอปปิง Meir   297 Beuningen   208 ถนนชอปปิง Rue Neuve   239 พิพิธภัณฑ์  Corrie ten Boom  House   154 ที่พ�ำนักสตรีคริสเตียน  พิพิธภัณฑ์  De Hallen   143 Begijnhof 85, 281 พิพิธภัณฑ์  Design Museum   294 พิพิธภัณฑ์  Foam  ทุ่งกังหันลม Kinderdijk   177 Fotografiemuseum   114 ตึก Palais de Justice  

อ�ำลาเนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม  309 


“เรือใบสีฟ้า” - ศิริพร เท้น ไม่รู้ว่าการชอบการเดินทางของตัวเองเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร  เคยคิด  ทบทวนเรื่องนี้หลายครั้ง จนวันหนึ่งได้ไปน�้ำตกที่ดอยอินทนนท์  ซึ่ง  แม้จะมีรถตู้พาไปแต่การเดินทางก็ไม่ใช่ง่ายๆ  พอถึงพี่สาวคนหนึ่งก็  ตะโกนว่าเคยมาที่นี่แล้ว  เธอคิดทบทวนชั่วครู่จึงจ�ำได้ว่าเคยมาครั้ง  เป็นเด็กกับปะป๊าและอาเน้น (เป็นค�ำที่เราเรียกพ่อแม่) เมื่อสัก 40-50  ปีที่แล้ว (พวกท่านเสียชีวิตไปนานหลายปีแล้ว)  ฉันคิดว่าเป็นไปได้  อย่างไร  ปะป๊ากับอาเน้นมีลูกถึงเก้าคน (ฉันเป็นคนสุดท้อง) จะเอา  เวลาที่ไหนพาลูกๆ มาไกลถึงขนาดนี้  แล้วพี่สาวที่มาด้วยจึงเล่าเรื่อง  พ่อแม่ที่ฉันไม่มีโอกาสรู้ว่า แม้พวกท่านจะมีลูกเยอะ แต่สมัยพี่ๆ รุ่น  โตยังเล็ก ท่านจะพาลูกครั้งละสองสามคนไปยังที่ต่างๆ ท�ำให้พี่สาว  ฉันมีโอกาสมาน�้ำตกที่ไกลขนาดนี้  โดยอาเน้นจะพกไข่ต้มเป็นอาหาร  ให้ลูกๆ  ฉันรู้สึกทันทีเลยว่าการชอบเดินทางของฉันต้องเป็นเรื่องของ  จิตวิญญาณที่มีอยู่ในสายเลือดนี่เอง ไม่ว่ายุคสมัยใด ฉันมักมองนักเดินทางอย่างชื่นชมเสมอ  พวก  เขาออกเดินทางโดยไม่รู้สึกว่าสถานะการเงินของตัวเองเป็นอุปสรรค  จัดการกับภาระหน้าที่ที่มีอยู่เพื่อการเดินทาง  แน่นอนว่าพวกเขาจะ  ต้องออกจากสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นชินเพื่อไปบ้านเมืองที่ไม่รู้จัก เจอ  ภาษาที่ไม่เข้าใจ อยู่กับผู้คนแปลกหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการความ  กล้า ความอดทน ความไว้วางใจ และความพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  แต่อย่างไรก็ดีใจเสมอที่ชีวิตตัวเองมีโอกาสเดินทางตลอด  ต้องขอขอบคุณปะป๊าอาเน้นที่ปลูกจิตวิญญาณของนักเดินทางให้  พี่  สาวทุกคนที่ให้การสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกา  หัวหน้างานทั้งหลายที่มอบความไว้วางใจให้ไปท�ำงานทั้งในประเทศ  พม่าและเวียดนาม  รวมถึงคุณสันติชัย เอื้องจงประสิทธิ์  ผู้อ�ำนวย  การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย-ลอสแอนเจลีส สมัยฉันไปฝึกงาน  ที่นั่นให้โอกาสฉันไปร่วมออกบูทที่รีโอเดจาเนโร  ประเทศบราซิล  สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือส�ำนักพิมพ์สารคดีที่ตีพิมพ์ผลงานท่องเที่ยว  ของฉันอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณส�ำหรับทุกความกรุณาของทุกคนตลอดเวลาที่ผ่านมา


Profile for SARAKADEE-MUANG BORAN

Netherland  

Netherland  

Advertisement