Page 1


MoirĂŠ,

Sarah Dullens


Sarah Dullens Masterproef 2011-2012 onderzoek: http://sarahdullens.wordpress.com films: http://vimeo.com/channels/moire


Inhoud Inleiding Rasters MoirĂŠ

Textiel 1 Nodebox Transparanten 1 Textiel 2 Print op textiel Manipulatie 1 Schaduw 1 Schaduw 2 Manipulatie 2 Schaduw 3 Schaduw 4 CMYK 1 Transparanten 2 Transparanten 3 CMYK 2

9 13 23 27 33 37 45 51 61 67 73 79 83 91 101 109 125 133

Transparanten 4 Transparanten 5 Jurk 1 Bos Jurk 2 Textiel 3 Omgeving Scherm 1 Scherm 2 Jurk 3 Jurk 4 Textiel 4 Scherm 4 Scherm 5

Bronnen

Inspiratie Informatie

145 157 161 167 173 179 185 189 193 205 211 215 227 241

247 247 248


Inleiding Deze publicatie geeft een chronologisch overzicht van de experimenten die ik deed rond het moiré effect. Tijdens mijn masteropleiding bij Sint Lucas Antwerpen heb me hier 7 maanden lang in verdiept en zelfs langer. In mijn derde bachelor had ik namelijk reeds de basis gelegd. Het moiré effect is iets waar iedereen nu en dan mee wordt geconfronteerd. Ikzelf kwam tijdens mijn derde bachelor erg vaak in aanraking met dit fenomeen. Tijdens dat academiejaar deed ik een onderzoek naar rasters en hun effect op gerasterde afbeeldingen. Het was aanvankelijk niet mijn bedoeling om moiré effecten te creëren, maar ik kon er niet omheen. Toch ben ik toen mijn focus op de rasters zelf blijven leggen. Mijn master was de ideale gelegenheid om dit moiré effect toch nog verder te bestuderen. Moiré is een fout. Dat is waar ik vanuit ben gegaan. Het moet zoveel mogelijk vermeden worden en wanneer het er is moet het verdwijnen. Zo niet is het drukwerk, de foto of de film van slechte kwaliteit. Wanneer er 2 verschillende raster over elkaar liggen, krijgen we moiré. Deze rasters kunnen allerlei dingen zijn. Het is bekend dat men niet met een gestreept hemd op televisie kan verschijnen. Een van de rasters bestaat uit de strepen op het hemd. Het tweede raster is het beeldscherm waarop het

gefilmde beeld verschijnt. Wanneer deze persoon in beeld komt zien we in plaats van de strepen, allerlei golvende patronen over zijn hemd dansen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en de meeste mensen vinden het vreselijk irritant. En precies daarom wil ik proberen mijn beelden zoveel mogelijk te vullen met moiré. Misschien om aan te toen dat moiré zo slecht nog niet is? Of om de geheimen van moiré te doorgronden? Gewoon omdat ik het fascinerend vind. Het is moeilijk om er een specifieke reden voor te geven. Moiré lijkt boven ons verstand te gaan, iets bovennatuurlijk en ongrijpbaar te zijn. Maar eigenlijk zijn er gewoon wiskundige en wetenschappelijke verklaringen voor. Wiskundigen geven verklaringen voor de verschillende patronen door middel van x-as en y-as en de snijpunten van 2 grafieken. De nieuwe curve die we zien is samengesteld uit al deze snijpunten. Wetenschappers verklaren het effect door het te koppelen aan de manier waarop onze hersenen onze waarnemingen van de ogen vertalen. Onze hersenen vereenvoudigen namelijk patronen die te complex zijn. Een beeld vol moiré is psychedelisch, je mag er niet te lang naar kijken of het staat op je netvlies gebrand. Ik heb er nu zo lang rond gewerkt en nog steeds wordt ik misselijk en krijg ik hoofdpijn bij een overdosis.

11


Het moiré effect is genoemd naar de gelijknamige textiel soort. Door de manier waarop deze is geweven zien we er golvende patronen in. Moiré textiel was erg populair in de middeleeuwen omwille van de zijdeachtige glans. Ook nu nog wordt het gebruikt in kledij. Daarnaast zijn er velen beeldende kunstenaars die het effect gebruiken als uitgangspunt in hun werk. Wie interesse heeft, kan de werken die voor mij als inspiratie dienden, achteraan in deze publicatie terugvinden, onder de titel ‘bronnen/inspiratie’.

Sarah Dullens, juni 2012

12


Rasters In 2011 tijdens mijn derde bachelor ben ik begonnen aan een onderzoek naar rasters. Het project was gebaseerd op een systeem om afbeeldingen op print te doen bewegen door er een raster overheen te schuiven. Om een voorbeeld te geven: een korte sequentie van 4 tekeningen worden elk uitgesneden in een rasterpatroon en daarna over elkaar gezet. Het ratser bedekt telkens 3 van de 4 afbeeldingen. Door deze te verschuiven zien we telkens een andere afbeelding. De volgende pagina’s geven een idee. Wanneer het raster niet overeenkomt met de afbeelding erachter, werkt het systeem niet maar zien we wel een moiré patroon. Dit kan doordat het raster in een bepaalde hoek ligt of wanneer er een verkeerd raster wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, het bolletjes raster ligt op het driehoekjes raster. In dit project bleef ik mij focussen op de rasters zelf en niet op het moiré effect dat er bij te pas kwam.

15


Dit is het driehoekraster met bijbehorende letter. De afbeelding recht toont de eerste pagina van het boek ‘Utopia’ door T. More in dit lettertype. Door het raster te gebruiken, wordt het mogelijk de tekst te lezen . Het is helaas zeer moeilijk om het raster in de juiste hoek te houden. Bij het kleinste foutje wordt de tekst terug onleesbaar.

16


Dit beeld toont de letters U-T-O-P-I-A.

18


Deze afbeelding bevat alle 26 letters van het alfabet.

19


Deze afbeelding is de vuurbal. Het is een cirkel die bij het bewegen van het raster verandert van kleur. Van rood naar geel in 5 stap-

20

pen. Het speciale aan deze is dat wanneer het raster enkele graden wordt gekanteld de kleuren beginnen te ‘vlammen’. Het beeld verandert in een vuurzee.


21


Hier wordt er geen gebruik gemaakt van een transparant om over de afbeelding heen te bewegen. Hier is het beeld dat men ziet

22

afhankelijk van het standpunt van het publiek. Het raster is op een bepaalde afstand van het beeld geplaatst zodat het langswandelen hetzelfde effect heeft als het bewegen van het transparant in het eerder voorbeeld.


Moiré Het moiré project houdt een reeks experimenten in. De ene met een beter resultaat dan de andere maar ik heb ervoor gekozen ze allemaal te tonen. Op deze manier is de evolutie doorheen het proces het beste te zien en is er weinig bijkomende commentaar nodig. Het doel was om verschillende manieren te vinden om moiré te creëren. En tegelijk de beste manieren zoeken om deze moiré vast te leggen en weer te geven. Film is de beste methode gebleken om moiré te tonen. Bij moiré is de beweging van het materiaal erg belangrijk. Moiré is allesbehalve statisch en de essentie kan het beste getoond worden in bewegend beeld. Toch heb ik het niet kunnen laten om ook foto’s te nemen en filmstills te gebruiken. In deze publicatie geef ik een overzicht van de foto’s die ik heb genomen, achter elk deel staat een verwijzing naar de filmpjes die zijn verzameld op het vimeo kanaal: http://vimeo.com/channels/moire

25


26


10-12-2011

Textiel 1

Moiré_001

Moiré_005

Moiré_009

Moiré_002

Moiré_006

Moiré_010

Moiré_003

Moiré_007

Moiré_004

Moiré_008

29


In de stoffenverkoop vond ik een aantal stoffen waarin moirĂŠ te zien was wanneer het stuk textiel beweegt. Ik besloot dit te fotograferen en te filmen. Het resultaat was niet wat ik ervan verwacht had. De stoffen waren wit waardoor het moirĂŠ effect erg moeilijk te onderscheiden was. Met het blote oog was het geen probleem, maar op foto is er weinig of niets van te zien.

30


http://vimeo.com/34460408

32


22-12-2011

Moiré_011

Moiré_015

Moiré_012

Moiré_016

Nodebox

Moiré_013

Moiré_014

35


Nodebox is een goed hulpmiddel om deze verschillende rasters te tekenen. Ik maakte steeds een schema van een basisraster, kopieerde dit schema en gaf vervolgens enkele nieuwe parameters in. Het tweede raster heeft zo telkens bijvoorbeeld een andere kromming of schaal.

36


28-12-2011

Transparanten 1

Moiré_017

Moiré_021

Moiré_025

Moiré_018

Moiré_022

Moiré_026

Moiré_019

Moiré_023

Moiré_027

Moiré_020

Moiré_024

Moiré_028

39


Moiré_029

Moiré_030

Moiré_031

40


Ditmaal printte ik een grid van zwarte lijnen op een transparant. Wanneer het materiaal word geplooid verschijnt er moirĂŠ. Een andere manier is doormiddel van de schaduw van het transparant. De schaduw vormt het tweede grid waarmee moirĂŠ gemaakt kan worden.

41


42


43


http://vimeo.com/34458987

44


06-01-2012

Textiel 2

Moiré_032

Moiré_033

47


http://vimeo.com/34705127 Een tweede poging om het moirĂŠ effect in mijn stukjes textiel vast te leggen op foto. Deze keer gebruik ik een fototoestel met minder pixels, nu is het moirĂŠ veel beter zichtbaar.

50


08-01-2012

Print op textiel

Moiré_034

Moiré_038

Moiré_042

Moiré_035

Moiré_039

Moiré_043

Moiré_036

Moiré_040

Moiré_044

Moiré_037

Moiré_041

Moiré_045

53


54

Moiré_046

Moiré_050

Moiré_054

Moiré_047

Moiré_051

Moiré_055

Moiré_048

Moiré_052

Moiré_056

Moiré_049

Moiré_053

Moiré_057


Moiré_058

Moiré_062

Moiré_059

Moiré_063

Moiré_060

Moiré_064

Moiré_061

Moiré_065

Moiré_066

55


56


57


De rasters die ik op papier of op transparanten print zijn steeds erg strak. De lijnen zijn steeds perfect recht of volgens een vaste kromming. Hierdoor is er weinig variatie in de moirĂŠ patronen die ik zo kan creĂŤren. Dit is in tegenstelling tot de effecten die in het textiel zitten. Om eenzelfde effect te benaderen met mijn zelf getekende rasters, besloot ik ze over te brengen op textiel. Hierdoor zijn de lijnen minder statisch. De lijnen volgen de soepele krommingen en vouwen van het textiel. Als tweede raster gebruik ik alsnog de rasters die op transparanten werden geprint.

60


11-01-2012

Manipulatie 1

Moiré_067

Moiré_068

Moiré_069

63


64


65


http://vimeo.com/34910870

66


15-01-2012

Schaduw 1

Moiré_070

Moiré_074

Moiré_078

Moiré_071

Moiré_075

Moiré_079

Moiré_072

Moiré_076

Moiré_073

Moiré_077

69


http://vimeo.com/35148372 In deze reeks gebruikte ik weer de rasters op transparanten. Door te schaduwen ervan te gebruiken, wordt het beeld zachter en lijkt het moirĂŠ nog ongrijpbaarder. Het is helemaal niet tastbaar meer.

72


16-01-2012

Schaduw 2

Moiré_080

Moiré_081

Moiré_082

Moiré_083

75


Dit experiment is vergelijkbaar met het vorige schaduwexperiment. Het enig verschil is dat ik deze keer achter elk van de 2 transparanten een licht bron heb geplaatst in plaats van slechts 1 centrale lichtbron. Het resultaat is minder goed dan gehoopt.

76


http://vimeo.com/35148799

78


18-01-2012

Manipulatie 2

Moiré_084

Moiré_085

Moiré_086

Moiré_087

81


http://vimeo.com/35309092

82


23-01-2012

Schaduw 3

Moiré_088

Moiré_092

Moiré_096

Moiré_089

Moiré_093

Moiré_097

Moiré_090

Moiré_094

Moiré_098

Moiré_091

Moiré_095

Moiré_099

85


Moiré_100

Moiré_101

Moiré_102

Moiré_103

86


De schaduwen van de rasters zijn een interessant gegeven. Ik heb alleen nog een goede lichtbron nodig. Voor de belichting van de eerste foto’s van deze reeks gebruikte ik een zaklamp. Door de zaklamp te bewegen, veranderen de schaduwen van vorm.

87


Maar wanneer ik dit experiment met 2 rasters en 2 zaklampen doe gaat het effect verloren. Beide lichtbronnen zijn te sterk en doen de schaduw van de andere verdwijnen. Daarom zijn de theelichtjes ge誰ntroduceerd. Het licht is minder fel en de kleuren zijn warmer. Nog een voordeel is dat door de beweging van de vlammen, ook de schaduwen bewegen.

88


http://vimeo.com/35506290

89


http://vimeo.com/35506157

90


25-01-2012

Schaduw 4

Moiré_104

Moiré_108

Moiré_112

Moiré_105

Moiré_109

Moiré_113

Moiré_106

Moiré_110

Moiré_114

Moiré_107

Moiré_111

Moiré_115

93


94

Moiré_116

Moiré_120

Moiré_117

Moiré_121

Moiré_118

Moiré_122

Moiré_119

Moiré_123


Om het volgende experiment uit te voeren, gebruikte ik mijn ministudio, 2 cilinders met streepjesepatroon en theelichtjes.

95


98


99


http://vimeo.com/35637233

100


30-01-2012

CMYK 1

Moiré_124

Moiré_125

Moiré_126

103


104


Tot hiertoe heb ik steeds met uitsluitend zwarte rasters gewerkt. Maar wat is het effect van kleur? Om dit te testen, printte ik rasters in cyaan, magenta, geel en zwart op de transparanten.

105


http://vimeo.com/ 35890824w

108


26-01-2012

Transparanten 2

Moiré_127

Moiré_131

Moiré_135

Moiré_128

Moiré_132

Moiré_136

Moiré_129

Moiré_133

Moiré_137

Moiré_130

Moiré_134

Moiré_138

111


112

Moiré_139

Moiré_143

Moiré_147

Moiré_140

Moiré_144

Moiré_148

Moiré_141

Moiré_145

Moiré_149

Moiré_142

Moiré_146

Moiré_150


Transparanten met verschillende rasters. Het is eenvoudig om te doen en de resultaten zijn verrassend.

124


29-01-2012

Transparanten 3

Moiré_151

Moiré_155

Moiré_159

Moiré_152

Moiré_156

Moiré_160

Moiré_153

Moiré_157

Moiré_161

Moiré_154

Moiré_158

Moiré_162

127


128

Moiré_163

Moiré_167

Moiré_171

Moiré_164

Moiré_168

Moiré_172

Moiré_165

Moiré_169

Moiré_173

Moiré_166

Moiré_170

Moiré_174


Moiré_175

Moiré_176

Moiré_177

129


De transparanten worden bevestigd in de daarvoor gemaakte houders. De opzet is om zo diepte te creĂŤren en niet meer vast te zitten aan de platte vlakken. Op deze manier kan ik de transparenten lichtjes buigen waardoor hun effect op elkaar waar net wat anders is dan wanneer ze gewoon plat op elkaar gelegd zijn.


In klein formaat op een beeldscherm zien de foto’s er anders uit dan op print. Dit zijn enkele screenshots.

132


CMYK 2

29-01-2012

Moiré_178

Moiré_182

Moiré_186

Moiré_179

Moiré_183

Moiré_187

Moiré_180

Moiré_184

Moiré_188

Moiré_181

Moiré_185

Moiré_189

135


Moiré_190

Moiré_191

Moiré_192

Moiré_193

136

Moiré_194


Hetzelfde experiment opnieuw. Deze keer met de CMYK transparanten.

137


142


http://vimeo.com/35891782

143


http://vimeo.com/35891782

144


31-01-2012

Transparanten 4

Moiré_195

Moiré_199

Moiré_203

Moiré_196

Moiré_200

Moiré_204

Moiré_197

Moiré_201

Moiré_205

Moiré_198

Moiré_202

Moiré_206

147


148

Moiré_207

Moiré_211

Moiré_215

Moiré_208

Moiré_212

Moiré_216

Moiré_209

Moiré_213

Moiré_217

Moiré_210

Moiré_214

Moiré_218


Moiré_219

Moiré_220

149


Door 2 verschillende kleuren te gebruiken, blijven de 2 rasters afzonderlijk te onderscheiden. De sfeer is totaal anders dan de experimenten met enkel zwarte rasters.

156


03-02-2012

Transparanten 5

Moiré_221

Moiré_222

Moiré_223

Moiré_224

159


De lijnen van de rasters zijn deze keer veel fijner. Het effect is nu vooral interessant op een beeldscherm. Om het beeld op pagina 186 te bekomen, heb ik een screenshot genomen van een erg kleine versie van de foto. Deze screenshot weer sterk uitvergroot en de pixels vervaagd.

160


04-02-2012

Jurk 1

Moiré_225

Moiré_226

Moiré_227

Moiré_228

163


Het stukje bedrukte textiel was net groot genoeg voor een poppenkleedje. Nu het experiment blijkt te lukken, moet ik maar eens op zoek gaan naar een exemplaar voor mezelf.


http://vimeo.com/36200277

166


09-02-2012

Moiré_229

Moiré_233

Moiré_230

Moiré_234

Moiré_231

Moiré_235

Bos

Moiré_232

169


Wat als de lijnen in het raster eigenlijk delen zijn van een verknipte foto? Ik testte of de foto terug herkenbaar wordt als de twee

170

rasters samenvallen. Dit was inderdaad het geval, maar het interessantste gedeelte is wanneer de foto niet te herkennen valt. Dan is het bos op de foto veel abstracter maar nog steeds vrij herkenbaar als bos.


171


http://vimeo.com/36420098

172


Jurk 2

10-03-2012

Moiré_236

Moiré_240

Moiré_244

Moiré_237

Moiré_241

Moiré_245

Moiré_238

Moiré_242

Moiré_246

Moiré_239

Moiré_243

Moiré_247

175


176

Moiré_248

Moiré_252

Moiré_249

Moiré_253

Moiré_250

Moiré_254

Moiré_251

Moiré_255


Mijn moirĂŠ jurkjes. Ik heb een stuk gestreepte tricot stof gevonden en heb er mijn eigen exemplaar uit gemaakt. Jammer dat de het contrast niet groot genoeg is voor het ultieme effect. Het is namelijk bruin en beige gestreept. Het effect op beeldscherm alleen is niet optimaal, wanneer er een extra streepjesraster voor wordt geplaatst krijgen we wel moirĂŠ.

177


http://vimeo.com/38729649

178


16-03-2012

Textiel 3

Moiré_256

Moiré_260

Moiré_264

Moiré_257

Moiré_261

Moiré_265

Moiré_258

Moiré_262

Moiré_259

Moiré_263

181


De eerdere experimenten met de witte stoffen waren niet optimaal. Nu heb ik de experimenten herhaald met een uit rode en groene draden geweven textielsoort. Het felle daglicht heeft de kleuren van de opnames be誰nvloed.

182


183


184


19-03-2012

Moiré_266

Moiré_270

Moiré_267

Moiré_271

Moiré_268

Moiré_272

Moiré_269

Moiré_273

Omgeving

187


http://vimeo.com/39529527 Moiré kom je overal tegen maar je staat er niet altijd bij stil. Dit zijn enkel foto’s van banale voorwerpen waar moiré in voorkomt.

188


21-03-2012

Moiré_274

Moiré_278

Moiré_275

Moiré_279

Scherm 1

Moiré_276

Moiré_277

191


Tijdens het fotograferen van de moiré effecten kom ik vaak voor de teleurstelling dat het moiré zichtbaar is in het schermpje van

192

mijn fototoestel maar niet wanneer de foto genomen is. Daarom besloot ik om foto’s te nemen va nhet schermpje zelf.


22-03-2012

Scherm 2

Moiré_280

Moiré_284

Moiré_288

Moiré_281

Moiré_285

Moiré_289

Moiré_282

Moiré_286

Moiré_290

Moiré_283

Moiré_287

Moiré_291

195


196

Moiré_292

Moiré_296

Moiré_300

Moiré_293

Moiré_297

Moiré_301

Moiré_294

Moiré_298

Moiré_302

Moiré_295

Moiré_299

Moiré_303


Moiré_304

Moiré_308

Moiré_305

Moiré_309

Moiré_306

Moiré_310

Moiré_307

197


De mooiste moiré komenvaak voor op scherm. Om dat ik vastbesloten ben om moiré vast te leggen op foto en film, lijkt het me logisch dat ik deze versie ook fotografeer. De rasters stapelen zich zo op. Deze afbeeldingen zijn foto’s van foto’s van moiré getoond op beeldscherm.

198


199


202


Weeral lukt het me niet om de moirÊ vast te leggen zoals ik het eigenlijk zou willen. Maar de kleine versie van de foto’s op scherm zijn dan weer zeker de moeite waard om te tonen.

203


http://vimeo.com/39000720

204


25-03-2012

Moiré_364

Moiré_368

Moiré_365

Moiré_369

Moiré_366

Moiré_370

Jurk 3

Moiré_367

207


Deze stof die ooit door Banana Moon wordt gebruikt voor de bikinicollectie lijkt me ideaal om een moirĂŠ jurk uit te maken.

208


209


http://vimeo.com/40153005

210


Jurk 4

27-03-2012

Moiré_371

Moiré_375

Moiré_379

Moiré_372

Moiré_376

Moiré_380

Moiré_373

Moiré_377

Moiré_374

Moiré_378

213


http://vimeo.com/43305963

214


02-04-2012

Textiel 4

Moiré_321

Moiré_325

Moiré_329

Moiré_322

Moiré_326

Moiré_330

Moiré_323

Moiré_327

Moiré_331

Moiré_324

Moiré_328

Moiré_332

217


218

Moiré_333

Moiré_337

Moiré_341

Moiré_334

Moiré_338

Moiré_342

Moiré_335

Moiré_339

Moiré_343

Moiré_336

Moiré_340

Moiré_344


Moiré_345

219


Een nieuwe poging om het stukje textiel te fotograferen ditmaal met een subtielere belichting.

224


225


http://vimeo.com/39882058

226


06-04-2012

Scherm 4

Moiré_346

Moiré_350

Moiré_354

Moiré_347

Moiré_351

Moiré_355

Moiré_348

Moiré_352

Moiré_356

Moiré_349

Moiré_353

Moiré_357

229


Moiré_358

Moiré_362

Moiré_359

Moiré_363

Moiré_360

Moiré_361

230


Een beeldscherm bedekt met een stuk fijn geweven textiel zorgt voor verrassende resultaten.

231


LED beeldscherm

232


LCD beeldscherm

233


234


235


237


http://vimeo.com/39882347

240


02-05-2012

Moiré_381

Moiré_385

Moiré_382

Moiré_386

Moiré_383

Moiré_387

Scherm 5

Moiré_384

243


Een foto van het stuk gestreept textiel geeft verschillende moirĂŠ patronen op het scherm, naargelang de grootte van de foto en de rotatie.

244


245


http://vimeo.com/41424345

246


Bronnen Inspiratie

»» Cube Bleu Intern, Jesús Rafael Soto, http://www.jr-soto.com »» Shirt video, Timur Si-Qin, http://www.youtube.com/watch?v=jXEgnRWRJfg »» The Striped T-shirt, , http://www.youtube.com/watch?v=F6Z1C_UgYlU »» Moiré Dress, Elizabeth Fuller, http://efuller.net »» Moiré Wallpaper, Jesper Carlsen, http://jesper-carlsen.com/2009/04/ moire-wallpaper-2009 »» Objects Are Larger Than They Appear, Michael Solomon, 29 September 2011, ELLE »» Gallery Taffy, Galloti & Radice, http://www.architonic.com/pmgal/ taffy-gallotti-radice/2051480 »» Moiré seconds, Kecskeméti B. Zoltán, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=AePUkYUgJ-w »» Star Place Facade, Kaohsiung, Taiwan, UNStudio, 2006-2008 http://www.unstudio.com/projects/ star-place-facade »» Untitled 2009, Leanne Eisen, http://leanneeisen.com »» Handmade Moiré, Evelin Kasikov, http://evelinkasikov.com

»» Interferenz, Kollektive Wahrnehmung, http://www.kollektivewahrnehmung.de »» Moiré interference Patterns http://vimeo.com/1481659 »» M3 Moiré Façade, City of Sound, Brisbane, http://www.cityofsound.com/blog/2008/09/m3moir-facade-m.html »» Animas, Seth Wulsin, http://sethwulsin.com »» Distortion, Sodeoka, http://www.sodeoka.com »» Topographic Projection, Jim Sanborn, http://jimsanborn.net »» Bill Hinz, http://www.billhinz.com »» Laboratory for Exporative Architecture & Design Ltd, Belgian Spirit, Antwerpen, http://www.belgianspirit.be »» in the year 2525, Nathan Gray, http://thebiclops.blogspot.com/2011/04/ in-year-2525 »» Sew your own clothes, Yuk Ting, http://yuk-ting.blogspot.com »» Chandelier 1960’s, Gaetano Sciolari, http://www.city-furniture.be/641/ Gaetano_Sciolari__chandelier__1960s

249


Informatie

»» Couleur Additive, Carlos Cruz-Diez, 1995, http://www.cruz-diez.com »» Baumschule, Gerco de Ruijter http://www.gercoderuijter.com »» #11, Marey <-> Moiré, Joost Rekveld, http://www.lumen.nu »» Plexus, Gabriel Dawe, http://www.gabrieldawe.com »» Moiré Index, Carsten Nicolai

250

»» Moiré, http://www.mathematik.com/Moire »» Moiré Pattern, http://encyclopedia2.thefreedictionary.com »» Invisible Celebrity Opticall Illusions, http://www.tricks-and-illusions.com/2007/10/ invisible-celebrity-opticall-illusions »» Tileable Organic Op Art Photoshop Patterns, http://webtreats.mysitemyway.com/ tileable-organic-op-art-photoshop-patterns »» Moiré and Shadow Art, http://moire-shadow.blogspot.com »» Moiré-effect, http://www.vego.nl »» Eliminating the Moiré effect, http://www..youtube.com/watch?v=uFmJjvWYQ7M »» Misa Moiré Plain, http://www.marvictextiles.co.uk/ misa-moire-plain-jungle »» Vreemde gestreepte patronen in kleding, http://www.fujifilm.nl/fujifilm_com/ca7ac8d0111d173414e71d15327cc626.php »» Moirés, Hans Giger, January-April 1986, Computers & Mathematics with applications


Moiré Copyright © Sarah Dullens onderzoek: http://sarahdullens.wordpress.com films: http://vimeo.com/channels/moire portfolio: http://sarahdullens.tumblr.com Masterproef 2011-2012 http://www.sintlucasantwerpen.be Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevens­ bestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Moiré  

Research on the moiré effect. Master 2011-2012, at Sint Lucas Antwerpen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you