Page 1

Asztalosipari szakszótár A régi magyar szakmai kifejezések feledésbe merültek, értelmüket azóta elfelejtettük. Kiszorította őket a német szaknyelv, mivel fejlettebb szaktudást képviselt.

Régi szakszavaink, és ma már szintén régi, de idegen (zömében többé-kevésbé eltorzított) német eredetű kifejezések, és a mai magyar nyelv közötti eligazodást szeretnénk segíteni.

Asztalosipari szakszótár 1941 A ábsacc-fűrész ----- nyakalófűrész ábfall ----- hulladék ábrihter ----- egyengetőgyalu ábrihtol ----- egyenget ábsnitt ----- hulladék ábvégléc ----- szintezőléc ábzecc ----- lapolás ábfázen ----- leszélezés ábcihen ----- leszínel ábstoszen ----- lecsisszant áderung ----- eresség ájnhengen ----- beakasztás ájnlág, ajnzacc ----- betét akkordmunka ----- darabmunka ákkurátus ----- pontos, rendes álkohol ----- szesz ánslágen ----- felszögezni ánslágfalc ----- űtközöalj ánfásszléc ----- fejelőléc ánslágstükk. ----- középsőkeretfa ánslágholkel ----- sarokpárkány áppárát ----- készülék ausheng-fűrész ----- kiakasztófűrész áufrecht ----- fennálló áufsatcbánd ----- levésőpánt ausrejber ----- sü1lyesztőfúró

1. oldal


B bandzége ----- szalagfűrész báleisen ----- rézsútvésö bandzégefeile ----- szalagfürész reszelő bájlag ----- alátét bándmász ----- szalagmérő bánke:izen ----- padvas btínkkneht ----- padszolga báutisleraj ----- épületasztalosság bettbeslág ----- ágyvasalás beíce ----- avatószer bíldhauereizen ----- szobrászvéső bínzsteín ----- habkő blatt ----- lap blindfurnir ----- vakfurnér blindboden ----- vakpadló blindholc ----- vakfa blindramen ----- vakkeret blattbankgyalú ----- sikpadgyalu bódní ----- fenék bógnízás ----- hajlítás, ívelés bretli, brett ----- deszka brusztungszgezímsz ----- könyöklőpárkány

C cájg ----- szerszám cánbrett ----- szorítófa cángli ----- fogó cárg ----- káva cápfenbórer ----- csapfúró cángyalú ----- fogasgyalu cápfen ----- csap centiméter ----- mérőszalag centrumfúró ----- központfúró cinkel ----- fogaz cinkelés ----- fogazás cinkvésö ----- fogazóvésö cirkli ----- körző citling ----- színlőpenge- símító-penge cinkfűrész ----- sarokvágófűrész ckklinggyalú ----- tisztítógyalu coll ----- hüvelyk collstokk ----- mérővessző, csuklóméter culág ----- alátét cúrihtol ----- egyenget culage ----- tobzás cunge ----- nyelv cuzammenfügen ----- összeeresztés 2. oldal


cusnájden ----- leszabni cvikli ----- ereszték, betoldás cvisni ----- közbenső cvikkcange ----- csípőfogó

D dekkfárbos ----- fedőfestékes deldájsztni ----- fedléc dekli ----- fedőlemez dekopirfürész ----- másolófűrész dekorál ----- díszít dratcange ----- sodronyfogó drétis ----- forditóasztal durhslág ----- lyukverő dukkozás ----- fúvófestés dupla ----- kétszeres duplung ----- vastagítás- tobzás

E ejzenkeil ----- vasék ejnstemmejzen ----- bevésőzár- véső ejnstemm-slossz ----- bevésőzár ejnfahgekrüpt ----- egyszerhajlított ejngelégtearbeit ----- berakott munka ejngitten ----- betapaszt ejnsubleisztein ----- közeresz ejnzetcen ----- illeszt ejnspannen ----- befog extraktum ----- kivonat

F fabrikál ----- készít fah, fakk ----- polc fakkgyalú ----- aljgyalú fakkléc ----- tartóléc falcol ----- hornyol falcolás ----- árkolás fals ----- hamis, ál falskanti ----- hamisél fándli ----- serpenyő, kanál falcgyalú ----- aljgyalu, fáncgyalu fazongyalú ----- idomgyalu, alakgyalu falc ----- sánc, rovaték, aj falckötés ----- ajkötés fazon ----- lllinta fausztfűrész ----- darabolófűrész fausztolás ----- fejtés, bőröklözés, darabolás 3. oldal


fájnzége ----- összevágófűrész ferstellbár ----- állítható fercirung ----- dísz ferplattung ----- rálapolás ferklájdung ----- bontás, héjalás fersalen ----- bélelni féder ----- eresz, eresztvény feilkloben ----- fűrészlapbefogó fercapfen ----- csapozni fercinkung ----- logazás fédergyalú ----- eresztvénygyalu fensztertrieb ----- ablakrúdzár fenszterlligli ----- ablakszárny fenszterstok ----- ablaktok fejlád ----- padvályú ferbindung ----- összeköttetés ferslóg ----- láda fersterkol ----- erősít filc ----- nemez floder ----- erezés flahreszelő ----- laposreszelő forfusz ----- lábfej forrichtung ----- előigazítás foszni ----- palló fotel, fotőly ----- támlásszék, karosszék fodercange ----- előcsavar lúg ----- faél, ereszték fúgléc ----- vezetőléc fúgolás ----- faélillesztés furnér, ----- borítólemez, falemez fuser ----futter ----- bélés füllung ----- töltelék, tábla, betét, mező fügebok ----- eresztőbak fuchszsváncfürész ----- rókafarkfűrész frisz ----- szekélykeret frészmasine ----- marógép

G gámitúra ----- készlet, felszerelés gátter ----- keretfűrész gázfusz ----- kecskeláb gér ----- 45-fokos szög, sarokillesztés gerippt ----- bordás gérostosz ----- sarokillesztő gezimsz ----- párkány geung ----- sarkalat géren ----- sarkalás gestellsrauben ----- állványcsavar 4. oldal


germasz ----- sarkaló gerungsz-stoszlade ----- rézselő-gyaluláda gerungsz-sneidlade ----- rézseló-fűrészláda gelajmte-fúge ----- enyvezett ereszték gezimsz ----- párkány gliderung ----- tagozás glanc ----- fény glatt ----- sima gittfalcgyalú ----- tapaszaljgyalú gitt ----- ragacs grátfűrész ----- hevederfűrész, gerincfűrész grátgyalú ----- hevedergyalu grátléc ----- hevederléc grád ----- egyenes granc ----- perem, koszorú grundgyalú ----- alap-fenékgyalu grundiroz ----- alapoz griff ----- fogantyú greffléc ----- beszorítóléc grájfkörző ----- marokkörző gurtni ----- heveder

H hakni ----- kampó, horog hall ----- előtér, előcsarnok háupt ----- szekrényoldal handcirkli ----- kézikörző herrihtól ----- igazít, előkészít handbórer ----- kézifúró handbóráppárát (borvinde) ----- kézifurdancs hénkplátni ----- függőlap, hintercange ----- hátsócsavar hirnleiszte ----- szegőléc hirni ----- végfa- bütüfa hóbli ----- gyalu hokedli ----- zsámolyszék holckájl ----- faék holkel ----- völgyelet, vájolat holkelgyalú ----- völgyelőgyalu hólos ----- homorú holeisen ----- félgömbvéső holcraspel ----- faráspoly hóbelbank ----- gyalupad hóbelbankslüsszel ----- gyalupadkulcs holcsrauben ----- facsavar holczokkel ----- lábazat holcferband ----- fakötés hülzni ----- tok- hüvely

5. oldal


I imitál ----- utánoz intarzia ----- faberakás

K kájl ----- ék kalkuláció ----- árvetés- kőltségvetés kanapé ----- pamlag kant -kantni ----- szél- szegély kantvas ----- sarokélvas$ karnis ----- függönytartó kartácsszeg ----- kisszeg, kárpitosszeg kaszni, kasztni ----- szekrény kazein ----- túróenyv kazetta ----- doboz karnisgyalú ----- rovaték, kajácsgyalú kástenrigli ----- szekrénytolózár kempferholc ----- vállazó kern ----- kérges klinge ----- penge kisztni ----- láda klappe ----- ellenvas klobzége ----- fumérvágófűrész klajderstokk ----- ruhafogas knébel ----- szorítófa knippel ----- bunkó kofferslosz ----- ládazár komód ----- fiókosszekrény komplet ----- teljes, hiánytalan konkurál ----- versenyez konzoltükör ----- tükrösasztal kopiroz ----- másol kranc ----- koszorú krájctür ----- keresztajtó kuncsaft ----- rendelő, vevő kvadrát ----- négyzet, négyzetméter kvalitás ----- minőség

L lájsztni ----- léc lakk ----- fénymáz lambri, lambéria ----- falburkolat ládelslosz ----- fiókzár ládelciher ----- fiókhúzó laubzége ----- lombfűrész lénia ----- vonalzó leimkoher ----- enyvfőző 6. oldal


leimkohofen ----- enyvföző-kályha liferál ----- szállít lohbejtl ----- lyukvéső lohcange ----- lyukasztófogó luxus ----- fényűzés

M matrác ----- ágybetét matt ----- fénytelen, homályos masinbórer ----- gépfúró maszstébe ----- mérővessző máttiren ----- viaszol, viaszolás mázerung ----- habosság messzerfeile ----- késélű-resze1ő motívum ----- diszítőelem mőbeltisler ----- bútorasztalos möbelfüsze ----- bútorláb mőbelfeder ----- bútorrugó

N náze ----- szarv núsz ----- dió nút ----- horony, árok, árok, völgyelés nútgyalú ----- horonygyalú, árkológyalu

O ovális ----- tojás alakú offenefúge ----- vigyor

P paczer ----- kontár pakol ----- csomagol pángli ----- műhelypad pámlácsni ----- függő szárítóállvány pászit ----- illeszt pászol ----- illik, simul pátentzár ----- nyomózár pauszpapír ----- másolópapír párálel ----- egyenközű párkettpadló ----- kockáspadló pinzel, ----- pemzli, ecset placc ----- munkahely plafon ----- menyezet plajbász ----- ceruza, iron plattbankgyalú ----- sikpadgyalu pfoszni ----- palló 7. oldal


políroz ----- fényesít, csiszál politúr ----- fényező, csiszolószer politúroz ----- fényez porus ----- likacs pönálé ----- bírság prima ----- elsőrendű pucol ----- tisztít puccgyalú ----- tisztítógyalu puff ----- ülőke pult ----- kiszolgálóasztal, árúasztal

R ráma ----- keret rámol ----- takarít ráspoly ----- reszelő rehterVinkli ----- derékszög rekámie ----- kerevet reiber ----- fordító renovál ----- kijavít, helyreállít rundefeile ----- gömbölyű, reszelő rundstaubgyalu ----- gömbölyítőgyalu rukvand ----- hátfal rukvandgyalú ----- hátfalgyalu, borítékgyalu rissz ----- hasadás rihtol ----- igazít ringli ----- karika rizikó ----- kockázat rihtsájd ----- vonalzó ropánt, rauban ----- ersztőgyalu roló ----- redőny

S sábgyalú ----- tisztítógyalu sáblon ----- minta, idom sátt1li ----- zsámoly sárnir ----- csuklópánt sezlon ----- pamlag siffgyalú ----- hajógyal silder ----- kulcscím sif ----- ferde sifonér ----- szekrény skatulya ----- doboz skicc ----- vázlat slágléc ----- ütközőléc slájfol ----- csiszol slicc ----- hasíték, rés, sliccel ----- résel, csapol slicczége, sliccfűrész ----- csapolófűrész 8. oldal


sliccprédli ----- hulladék anyag slihtel ----- rakásol slihtgyalú ----- simítógyalu seilstájn ----- köszörűkő smirgli ----- üvegpapír smirol ----- ken, zsíroz snapper ----- csappantyú sniccer, snitzer ----- vágókés, faragókés spáltfűrész ----- hasítófűrész spirálfúró ----- csigafúró spitzcirkli ----- hegyeskörző spitzbánkhákni ----- hegyespadvas spáhtli ----- spatulya, simító spán, spándli ----- szilánk sprosszni ----- '.>orda spaléta ----- ablaktábla spált ----- hasíték spindli ----- csavarorsó spirál ----- csigavonal spiritusz ----- szesz sraubenstokk ----- satucsavar sraubstucc ----- csavarszorító sraubkneht ----- csavarszolga sraubenbokk ----- enyvezőbak sraubecvinge ----- szorító sroppgyalú ----- nagyológyalu srágli ----- bak srég ----- rézsutos srégmosz ----- sáskaláb, szögletmérő srof ----- csavar stáfli ----- zárléc staflitok ----- gerébtok stemmeizen ----- laposvéső stemmeizenheft ----- vésőnyél stoszfeile ----- taszítóreszelő stangen, círklí ----- rúdkörző streihmássze ----- jelzőmérték, vonalzómérték stellmász ----- beállító steg ----- középfa stáb ----- pálca stelázsi ----- állvány, polc sticní ----- támasz süfnÍ ----- aprószeg stokkerli ----- ülőke stószláda ----- gyaluláda stószpáng ----- taszítógyalu stráfos ----- csíkos, sávos strájmodlí ----- párvonalzó, párhuzamjelző stükk ----- darab sublád, sublod ----- fiókosszekrény

9. oldal


sufni ----- fáskamra sukk ----- láb svartni ----- falemez svájfcog ----- kanyarítófűrész svung ----- lendület

SZ szalon ----- fogadóterem széria ----- sorozat zesszelleisztni ----- lábléc szimpla ----- egysoros, egyszerű szimsz ----- párkány szófa ----- pamlag szokli ----- lábazat szekatív ----- szárító szekreter ----- írószekrény

T táfel ----- tábla tánnin ----- csersav tapaciroz ----- kárpitoz technológia ----- ipartudomány terminus ----- határidő tisband ----- asztalpánt tiscarg ----- asztalkáva tipli ----- köldökcsap tónus ----- színárnyalat tréger ----- tartó tringeld ----- borravaló tríbzár ----- szekrényrúdzár truhenband ----- ládapánt trokknen ----- szárad, száradás

V veccstájn ----- fenőkő verkfürer ----- munkavezető vikszel ----- fényesit vincsef ----- kajsza, vetemedett vindfáng ----- szélfogó vinkli ----- derékszög, 90- fok vitrin ----- üvegesszekrény vetersenkl ----- vízvető

Z zeccelöszeg ----- bognárszeg zége ----- fűrész 10. oldal


zégefeile ----- fűrészreszelő zégrász ----- tengerifű zenkol ----- süllyeszt zenkoló ----- Süllyesztő zsanír ----- csuklóspánt Forrás: Kóbor János, Asztalos A. B. C. Tankönyv 1941.

11. oldal

Asztalosipari szakszótár  

A régi szakmai kifejezések, melyeket csak a régi mesterektől tanult szakemberek használják.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you