High Life NL 20-05

Page 1

HighLife #1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

ROOTS RISING

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 29 #5 Oktober / November 2020

GRATIS

Cannabis verrijkt je geest

CANNABIS

6-delige documentaireserie op tv

5

# COFFEESHOPMONITOR Geen noemenswaardige overlastCANNABIS OP TV Eind september begint een bijzondere documentaire-serie op de Nederlandse TV. In zes delen wordt in de serie met de titel Cannabis het Nederlandse gedoogbeleid belicht. Rode draad is het verhaal rond Johan van Laarhoven, de Brabantse coffeeshopondernemer die tot een celstraf van 103 jaar in Thailand werd veroordeeld. De serie zal uitgebreid ingaan op de discutabele rol van het Brabantse OM (Openbaar Ministerie) in deze zaak. Kijken dus.

V

erder aandacht voor een andere

venstad. Haar vader was een oude hippie.

documentaire getiteld ‘Schedule 1:

Om aan zijn geld te komen besloot hij hasj

Unlocking the anti-tumor proper-

en wiet te gaan dealen vanuit huis. ‘Het

ties of cannabis’. De docu volgt de Cali-

mooie van ons verhaal is dat ik 25 jaar later

fornische Michelle Kendall. Zij was 43 jaar

besloot om de coffeeshop over te nemen.

toen ze de diagnose terminale eierstok

Hoe mooi is het om iets voort te kunnen

kanker kreeg. Ze is er van overtuigd dat

zetten wat mijn vader is begonnen om mij

cannabis haar in leven houdt en daarom

te kunnen opvoeden en onderhouden.

maakte ze deze indrukwekkende korte

Dan is wat mij betreft de cirkel rond.’

documentaire over cannabis en kanker: ‘Mijn regering zegt dat de wetenschap die

Verder veel andere artikelen waarin zoals

ik nodig heb om te blijven leven “illegaal”

jullie gewend zijn cannabis het hoofdon-

is.’ De documentaire is op YouTube zien.

derwerp is. Muziek van Roots Rising en White Dog, street art van Marshal Arts en

De laatste monitor over het coffeeshop-

nog veel meer. Heel veel leesplezier. En,

beleid van Breuer & Intraval komt ook aan

blijf gezond!

bod. Opnieuw bleek dat coffeeshops geen noemenswaardige overlast veroorzaken. Wél zijn er zorgen over de illegale markt die volgens politiefunctionarissen steeds onzichtbaarder wordt en zich buiten het zicht van coffeeshops afspeelt. Je zou zeggen; zorg er dan voor dat er meer coffeeshops komen, maar helaas werkt het niet zo in Nederland. Het wietexperiment is een vaste gast in elk nummer de laatste tijd. Aspirant kwekers hebben 149 aanvragen ingediend voor het telen van cannabis voor coffeeshops in de tien gemeenten die deelnemen aan de proef. De komende periode worden alle aanvragen getoetst op volledigheid en inhoudelijk beoordeeld.. Gelet op het aantal ingediende aanvragen is het streven de maximaal tien gelukkigen begin 2021 aan te wijzen. We blijven dit natuurlijk volgen. In het zevende artikel in onze serie over tweede generatie eigenaars van coffee-

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

shops zijn we nu aanbeland in Gorinchem. Ardjuna is eigenaar van Koffiesjop De Bo-

Highlife 3


16

INHOUD

24 OKTOBER / NOVEMBER 2020

FEATURES 16

CANNABIS

6-delige documentaireserie over gedoogbeleid in Nederland

24 GOED NIEUWS OVER COFFEESHOPS

Overlast coffeeshops beheersbaar

26

ROOTS RISING

38

TWEEDE GENERATIE ONDERNEMERS

46

HOVERCRASH

52

SCHEDULE 1

Cannabis verrijkt de geest Ardjuna, Koffiesjop De Bovenstad, Gorinchem: “De cirkel is rond” De coolste stash van de wereld Persoonlijke documentaire over mediwiet

4 Highlife


64

52 GROENE ZAKEN 14

DINAFEM SEEDS

Quick Dinamed CBD

15

TGC TRADING WORDT DUTCH LEAF

Meer kwaliteit en focus in het Brabantse “Smokin’ Goods Warehouse”

20 MASCOTTE

Dé expert in King Size

22

32

HAKUNA MATATA

De grootste coffeeshop van het Noorden

3 x SUBSTRATEN

Aarde, kokos, steenwol

55 SWEET SEEDS

Green Poison F1 Fast Version

EN VERDER 35

64

70

WIETEXPERIMENT

149 aanmeldingen van kwekers

MARSHAL ARTS

Vreemde straatfiguren!

WHITE DOG

We gaan zeker naar coffeeshops in Nederland

Vaste

RUBRIEKEN 3 VOORWOORD 6 FLASH 8 NICOLE MAALSTÉ 13 High Weirdness 36 André Beckers 40 PGMCG nieuws 44 HIGH, HEMP & CURE 48 Wil & Ruud Oomen 50 High Gadgets 62 VOC Logboek 68 Games 76 Treasures 80 cannawijzer

EN NOG VEEL MEER... Highlife 5


lash ChristenUnie wil duurzame wietzakjes Opmerkelijk nieuws uit Arnhem. De lokale fractie van de ChristenUnie pleitte begin september in de gemeenteraad voor het gebruik van milieuvriendelijke wietzakjes. Na hun oproep beloofde burgemeester Ahmed Marcouch dat hij hun idee gaat meenemen in zijn gesprekken met coffeeshops, justitie en veiligheid. De oproep van de ChristenUnie zorgde her en der voor gefronste wenkbrauwen. De partij is immers een fervent tegenstander van het gebruik van wiet en wil cannabis verbieden en alle coffeeshops sluiten. Maar ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede redeneerde dat de gemeente Arnhem de wietverkoop al faciliteert door deel te nemen aan de wietproef, en dan kan het beter op een “duurzame manier”.

Drone strooit met zakjes wiet

Vlaamse gemeente komt met eigen hennepproef: tegen overlast muggen

Knettergek worden ze er van. Miljoenen knijten, of knutten (of knozels, of mietsen), zoals deze kleine zandvliegjes ook wel genoemd worden, plagen de inwoners van de Vlaamse gemeente Wichelen. Maar ze hebben er iets op gevonden, want de gemeente verspreidt nu eigengekweekte hennepplanten. Want, aldus burgemeester Kenneth Taylor in de media: “Wie zo’n plant in zijn buurt heeft, wordt minder gestoken door de kleine mugjes.” Naar eigen zeggen kreeg hij het idee van een inwoner uit Wichelen. Die vertelde de burgemeester van de afschrikwekkende potentie van de hennepplant tegen de verfoeilijke mugjes. Al drie jaar is een werkgroep actief om de invasie van de knijten stop te zetten. Die komen af op het slib van de Schelde. Wetenschappers en natuurclubs volgen de hennepproef op de voet. Als manna uit de hemel strooide begin september een drone in Tel Aviv met zakjes wiet. Activisten van Green Time wilden daarmee hun roep om legalisering van cannabis in Israël kracht bij zetten. In een verklaring schreven zij: ‘Het is zover. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is de Green Drone die je gratis cannabis bezorgt vanuit de lucht.” Tientallen voetgangers raapten de zakjes wiet op. De politie was echter ook aanwezig en deed er alles aan om de gelukkig graaiende burgers voor te zijn. Twee activisten die de drone zouden hebben bestuurd werden opgepakt. Cannabis voor recreatieve doeleinden is verboden in het land. De regering zet wel volop in op de productie van mediwiet, waarmee ze veel geld wil verdienen.

6 Highlife


news Johan van Laarhoven uit de cel Eindelijk was het zover. Eind augustus mocht Johan van Laarhoven de gevangenis verlaten. De rest van zijn straf moet hij voorlopig met een enkelband uitzitten. Vlak voor zijn vrijlating was er nog een laatste pesterij van het Openbaar Ministerie, want Van Laarhoven werd onderworpen aan een aantal lange verhoren. Eind september komt een zes-delige serie over cannabis op de Nederlandse televisie. Hierin speelt de zaak Van Laarhoven een centrale rol. Meer hierover elders in dit nummer.

Gemengde berichten uit Tilburg Er komen gemengde berichten uit Tilburg. Natuurlijk is het wél de gemeente die vier jaar geleden toestond dat het PGMCG mediwiet voor eigen gebruik mag kweken. Daarmee zijn ze uniek. Maar het is ook de gemeente die lokale vestigingen van The Grass Company wil sluiten. Buitenlandse bezoekers mogen dan weer wél de coffeeshops in de stad bezoeken, iets dat helaas niet geldt voor alle Brabantse steden. Eind deze zomer kwam nog een ‘goed nieuws’ bericht uit Tilburg. Burgemeester Theo Weterings (VVD) meldde dat de gemeente de komst van twee extra coffeeshops toestaat. Daarmee moet het aantal van 11 naar 13 coffeeshops groeien.

Zwitsers wietexperiment alleen voor ‘ervaren’ blowers In Zwitserland komt een wietexperiment, maar alleen ‘ervaren cannabisgebruikers’ mogen zich aanmelden. De studie moet aantonen wat de effecten van legale cannabis in Zwitserland zijn. De experimenten komen in de grotere steden: Bazel, Bern, Biel, Genève en Zürich hebben zich allemaal aangemeld. Alleen mensen die momenteel cannabis gebruiken en dat kunnen bewijzen mogen meedoen. Het bewijs wordt bepaald aan de hand van een haarmonster. Er is nog wel een knelpunt. Een aantal politici wil dat alleen in Zwitserland gekweekte, biologische cannabis wordt gebruikt. Daar is nog onenigheid over. Volgens schattingen zijn er 200.000 blowers in het land. Hoeveel daarvan bereid zijn om mee te doen aan de proef is nog even afwachten.

Highlife 7


Column Nicole Maalsté

Laagwaardige toeristen In Amsterdam gaan stemmen op om maatregelen te nemen die de komst van hoogwaardige bezoekers stimuleren en de toestroom van laagwaardige toeristen tegengaan. De gedachte is dat hoogwaardige bezoekers meer geld uitgeven en dat ook nog eens doen op plaatsen met culturele waarde, zoals musea of het concertgebouw. Laagwaardige toeristen zouden daarentegen economisch minder interessant zijn en bovendien overlast veroorzaken. Coffeeshops worden gezien als laagwaardige horeca en (buitenlandse) bezoekers van coffeeshops vallen daardoor onder de noemer laagwaardige toeristen. Het is geen nieuwe gedachte. In een

misschien logisch, en niemand stelt kritische

de ramen, en vooral de wiet,” zegt VVD’er

strategienota van de gemeente Amsterdam

vragen. Maar wacht eens even: Waarom is een

Daan Wijnants in Het Parool. Horecaonder-

van november 2008 kom ik de term

museum per definitie een hoogwaardige

nemer Robbert Overmee startte een petitie

laagwaardige branches tegen. Behalve

attractie en een coffeeshop een laagwaardige

waarin hij oproept tot een coffeeshopverbod

coffeeshops, vallen daar ook raambordelen,

attractie? Wie bepaalt dat? Ook is de indeling

voor buitenlanders. Dat zou in potentie 4

sekswinkels, geldkantoortjes, minisuper-

van toeristen in hoogwaardig en laagwaardig

miljoen toeristen minder per jaar opleveren.

markten, smartshops, headshops, belwinkels,

iets te simpel. Er zijn aardig wat toeristen die na

Een schijnoplossing, die de aandacht afleidt

gokautomatenhallen, fastfoodtenten en

een bezoek aan het Rijksmuseum naar een

van de werkelijke problematiek. Coffeeshop-

massagesalons onder. De strategie, die later

coffeeshop gaan om te relaxen. Zijn die

bezoekers veroorzaken over het algemeen

bekend wordt onder de noemer Project 2012,

hoogwaardig of laagwaardig? Of misschien

geen overlast. Recent onderzoek van Breuer

heeft als doel om in het Wallengebied de

wel tussenwaardig?

& Intraval (zie verderop in dit nummer) wees onlangs opnieuw uit dat de overlast rondom

balans te herstellen tussen hoogwaardige en laagwaardige branches.

Schijnoplossing

coffeeshops goed beheersbaar is.

Daarmee wil ik de overlast in Amsterdam niet

Suggestie

bagatelliseren. Ik kan me voorstellen dat de

Smartphonerevolutie

In de jaren die volgen verschijnen in Het Parool

(binnenstad)bewoners de groeiende

Oorzaken van de toeristengroei en overlast

verschillende artikelen over project 2012,

toeristenstroom meer dan zat zijn. Het is een

zijn universeel, lees ik in een twistgesprek-

waarbij een link

artikel tussen planoloog Zef Hemel en

wordt gelegd

toerismecriticus Stephen Hodes in de NRC (13

naar witwassen

februari 2020). Hodes wijst op de wereldwijde

en de suggestie

groei van de middenklasse, die wil reizen voor

wordt gewekt

status, daarbij geholpen door de goedkope

dat er veel

vluchten en de digitalisering. Hemel noemt de

‘duister geld’

smartphonerevolutie: Airbnb, bookingsites en

omgaat in

selfie-hotspots als een belangrijke oorzaak.

laagwaardige

Het toerisme in Amsterdam groeit met of

branches. Deze

zonder coffeeshops. Dat levert geld op maar

branches

ook overlast. Het is te makkelijk om naar de

zouden de

coffeeshops te verwijzen als oorzaak voor die

financiële

overlast. Een coffeeshopverbod voor

slagkracht van

buitenlanders verandert weinig aan de

de onderwereld bestendigen,

Amsterdam was verlaten tijdens de corona-lockdown

het straatbeeld

aanzwellende stroom toeristen. Het verandert hooguit de aard van de overlast. De cannabis vindt immers zijn weg wel naar

verloederen en een laagwaardig toeris-

serieus probleem dat om een constructieve

de toerist, daar is geen coffeeshop voor

me genereren. Harde feiten over de relatie

oplossing vraagt. “Je moet de redenen

nodig. Het is daarom aannemelijk dat de

tussen de genoemde branches en de ferme

weghalen waarom zulke grote groepen naar

overlast groeit als buitenlanders niet in

insinuaties ontbreken. Het klinkt ergens

Amsterdam komen. Dat zijn de dames achter

coffeeshops terecht kunnen.

8 Highlife


Service

www.dutchleaf.com

Innovatie


lash Green Pee: plassen in hennep wc’s In Amsterdam kunnen feestvierders nu in 12 Green Pee’s plassen, als de nood te hoog is. Het is een mix van een plantenbak en een urinoir waarin 300 liter urine kan worden opgevangen. Geur-absorberende hennepvezel zorgt er voor dat je plasje na compostering in een fosfaatvrije biologische meststof verandert. De Green Pee is ontwikkeld door Richard de Vries uit Vlaardingen: “Alles is zoveel mogelijk klimaatvriendelijk gemaakt.” Zelfs aan het onderhoud van de planten is gedacht. De Green Pee heeft een reservoir waarin regenwater wordt opgevangen. En dat regenwater wordt gebruikt om de planten vochtig te houden. www.greenpee.nl

2019 was een stormachtig cannabis jaar Onze redactie ontving onlangs het PCN Sociaal Jaarverslag 2019. Zoals gebruikelijk heeft het Platform Cannabisondernemingen Nederland kosten noch moeite gespaard om er weer een sprankelende en goed leesbare uitgave van te maken. PCN-voorzitter Hein Schafrat meldt in zijn voorwoord dat 2019 als ‘stormachtig’ kan worden getypeerd. Terecht, een aantal belangrijke ontwikkelingen komt elders in het jaarverslag aan bod. Zoals: de eerste stappen naar de wietproef werden gezet, Nol van Schaik overleed in Spanje, Justitieminister Grapperhaus vloog naar Bangkok voor overleg over de zaak Johan van Laarhoven en de Hoge Raad oordeelde dat rookruimtes volledig moesten worden verboden. Verder is er aandacht voor het 25-jarig bestaan van de BCD, het 10-jarig jubileum van het VOC en de samenwerking van PCN en BCD in Platform Cannabis. Meer info: www.platformcannabis.nl

Olifant in Poolse zoo krijgt CBD Fredzia, een jonge olifant in de dierentuin van Warschau, wordt behandeld met CBD om haar uit een diepe depressie te halen nadat Erna, de leidster van de olifanten, stierf. Dr Agnieszka Czujkowska: “Fredzia was niet alleen verdrietig, maar het tastte haar gezondheid aan door stress.” Olifanten vertonen dit gedrag vaker wanneer er een sterfgeval is. De Poolse dierentuin heeft actie ondernomen en geeft Fredzia CBD-olie. Het is de eerste keer dat een olifant dit toegediend krijgt. De eerste voorbereidingen zijn gestart; via onderzoek van uitwerpselen, bloed en speeksel is het cortisol-peil van Fredzia getest. De volgende stap is het toedienen van de CBD-olie. Daarna zal gecheckt worden of dat het cortisol-peil beïnvloed. Cortisol is een stresshormoon. We duimen voor Fredzia en hopen dat de CBD haar zal helpen.

10 Highlife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Highlife Cup ceremonie online Door corona was er dit jaar geen evenement rond de uitreiking van

Leve The Wailers

de Highlife Cup, maar werd het live op internet uitgezonden. Wat

Ik ben al heel lang fan van The Wailers dus was blij en trots dat

mij betreft is dat een vooruitgang, vooral omdat gewone blowers

Highlife aandacht schonk aan een nieuwe single van een van

normaal gesproken toch al geen toegang hebben tot deze besloten

de beste reggaebands aller tijden. Meer dan ooit hebben we

uitreiking. Dus wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar.

eenheid, liefde en samenhang voorbij cultuur geschillen nodig.

Tom

Jay

Het is ons ook

Nog meer goed nieuws. Want inmiddels is ook een album

goed bevallen,

uitgekomen: One World. Het eerste nieuwe studio-album in 25 jaar.

die live uitreiking. En we gaan zeker goed nadenken om er opnieuw een digitaal live gebeuren van te maken.

Pure pesterij?

weer krant of op internet de berichten in de ik m ko r me zo e uit Elk nd cannabisplanten r en der in Nederla he die litie po De . t. De terug lt en in beslag neem n of balkons weghaa ik niet verschillende tuine f loo ge de buren, daar ast is gemeld door , er smoes dat er overl rlijk tuu niets minder. Na pesterij, niets meer, re pu is t He in. te er tan me arschijnlijke en irri t maar het is onwa klik ge s ed ste g no wordt n niet erkomen, laat je da treft. Mocht het je ov pesterij, wat mij be niet mee! de politie en werk overdonderen door Joke een In dit nummer lees je n hte artikel over je rec de wanneer de politie aan deur klopt.

Haze of Kush Ik vraag me soms af, welke wietsoorten zijn eigenlijk het meest populair? Op de menu’s in de shops zie je heel vaak Haze en Kush soorten, samen met oude bekenden als White Widow, AK 47 en zo. Is daar ooit onderzoek naar gedaan? Ik ben zelf helemaal van de Amnesia. Maar sommige van die nieuwe Amerikaanse strains mogen er ook zijn! Toby Op pagina 80 en 81 lees je over de poll die stichting CannaWijzer heeft uitgevoerd naar de populairste soorten in Nederland. Erg interessant om je daar in te verdiepen. www.cannawijzer.nl

Highlife 11


lash Hennepvlees komt er aan Een bedrijf uit Nieuw-Zeeland is volop bezig om in 2021 hennepvlees op de markt te lanceren. Sustainable Foods is naar eigen zeggen al ver met de ontwikkeling. Het bedrijf maakt nu al tal van producten als vega-burgers op basis van soja en dergelijke. Veel van die producten hebben al hennep als ingrediënt, maar het is de bedoeling dat volgend jaar een nieuwe lijn wordt uitgezet waarbij hennep het voornaamste bestanddeel is. Een woordvoerder meldt dat het hennepvlees waarschijnlijk meer proteïnen zal bevatten dan echt vlees. “Er is zoveel mogelijk met hennep. We zijn nu bezig om te testen welke smaak het beste overeen komt met echt vlees,” aldus Kyran Rei, een van de oprichters van het bedrijf. Hennepburgers, aangevuld met zeewier, zijn hier al her en der verkrijgbaar.

Singapore: 27 jaar cel voor 2 kilo wiet

Amerikaanse marine in verwarring over CBD

Een 22-jarige inwoner van Singapore is tot 27 jaar gevangenisstraf en 24 stokslagen veroordeeld wegens de handel in cannabis. De man werd vorig jaar met 2.3 kilo gram cannabis opgepakt door leden van het Central Narcotics Bureau (CNB). Op bezit van meer dan 500 gram cannabis staat in de Aziatische stadsstaat normaliter 30 jaar cel of de doodstraf. Shahrukh kwam net uit een rehabilitatie programma, aldus de rechters. Het bezit van cannabis wordt in Singapore zwaar bestraft. Eerder dit jaar kreeg een 45-jarige man vier jaar cel voor de binnenkweek van slechts twee wietplanten! Op de foto zie je dat de planten nog niet eens volgroeid waren.

De Amerikaanse marine is in verlegenheid gebracht door een abrupt verbod op het gebruik van CBD-producten als shampoo in te voeren. Ook andere producten als zeep, lotions en lipbalsem waar CBD in zat werden op een zwarte lijst gezet. Angst voor mogelijke THC-resten in deze cosmeticaproducten was de voornaamste reden voor de plotselinge ban. Een paar dagen later moest de US marine echter bakzeil halen, want genoemde producten zijn volkomen legaal in het land. Het verbod is inmiddels deels ingetrokken. CBD-olie is nog steeds niet toegestaan, maar onder de douche staan met hennep-shampoo, mits er geen THC aanwezig is, mag nu wel.

12 Highlife


HIGH weirdness Antieke vampierkiller set gaat weg voor 3000 euro Voor mensen die bang zijn voor vampieren,

Tattoo op een geheim plekje

had een Brits veilinghuis in Derbyshire

De Belgische tattoo-artiest Indy Voet is

onlangs een opmerkelijke vampierkiller set te

lastig te maken. Er was een bijbel uit 1842, een

Kleurrijke kapsels

aantal crucifixen en een heus antiek pistool.

Als je in de spiegel kijkt en denkt, het wordt

De kist was ingelegd met zijde en een

tijd om weer eens naar de kapper te gaan,

inmiddels wereldwijd bekend vanwege zijn

afbeelding van de wederopstanding van

dan raden we je een bezoek aan Snezhana

tattoo’s op opvallende plekken Een daarvan

Christus. Daarnaast was een beeltenis van

Vinnichenko aan. Want zij maakt korte

is in het gehemelte van je mond. Voet

een weerwolf, suggererend dat een aanval

metten met saaie kapsels. Kleurrijk is een

gebruikt voor deze mini-kunstwerkjes geen

van een weerwolf ook weerstaan zou kunnen

understatement voor wat deze

normaal tattoo-apparaat. Daar is immers

worden. Een mes van zilver dat ook in de kist

haartovenares uit Sint Petersburg doet. Ze is

bijna geen ruimte voor. Het gaat op de

zit zou daar natuurlijk zeker bij helpen. Voor

gefascineerd door regenbogen en dat komt

ouderwetse manier met een naald en een

alle zekerheid bevond zich verder nog een

wonderlijk mooi tot uiting in haar prachtige

beetje inkt. Of het extra pijn doet? Volgens

capsule met haaientanden in deze merk-

creaties. Wil jij het middelpunt op een feestje

Voet niet. In een interview met een tattoo-

waardige verzameling. De vampier killer kist

zijn? Dan is een afspraak bij dit Russische

blad zegt hij dat 90% van zijn klanten meldt

werd uiteindelijk verkocht voor 3000 euro.

fenomeen van harte aan te raden.

koop. In een prachtige antieke houten kist zaten alle wapens om een vampier het leven

dat het geen tot vrij weinig pijn doet. Dat is ook een andere reden om niet met een gebruikelijk tattoo-apparaat op deze bijzondere plek te werken. Wil je je tandarts bij een komend bezoek verrassen? Dan is dit natuurlijk een prima manier.

Highlife 13


Quick Din a me D cBD Dinafem Seeds www.dinafem.org


Meer kwaliteit en focus in het Brabantse ‘Smokin’ Goods Warehouse’

TGC Trading wordt Dutch Leaf In het Tilburgse bedrijfspand zijn dagelijks tientallen medewerkers in de weer om producten te versturen naar klanten en coffeeshops. Als jij ergens in een shop een pak vloeitjes of tipjes koopt, dan is de kans groot dat deze van het voormalige TGC Trading komen. Maar er gaan dingen veranderen. Een nieuwe naam maakt deel uit van dat proces.

Want TGC Trading gaat voortaan verder als

Met FUCI e-liquids bedient Dutch Leaf

het verleden deden wij daar een beetje

Dutch Leaf. Met deze nieuwe naam slaat

ook de markt van e-rokers.

mysterieus over en nu erkennen wij dat dit onderdeel van ons DNA is.’

het “Smokin’ Goods Warehouse” uit Brabant een nieuwe weg in. Want het is niet alleen de naam die veranderd.

Automatisering

General Manager Kars van Laarhoven: ‘We

In de remake naar Dutch Leaf en de nieuwe

slaan een andere weg in. Daar zijn wij

bedrijfsvisie zijn de afgelopen maanden al

eigenlijk al een tijd geleden mee begon-

belangrijke stappen gezet. Het immense

nen. Het oude TGC Trading paste eigenlijk

magazijn is in de laatste fase van automa-

niet meer bij onze nieuwe formule. We

tiseren, waardoor het proces tussen het

gaan ons meer focussen op kwaliteit dan

moment van bestelling en aflevering nog

op kwantiteit. Ons magazijn is in de laatste fase van automatisering en wij stellen

Verschillende custom producten die je kunt bestellen bij Dutch Leaf.

snelheid en betrouwbaarheid een kenmerk van het bedrijf. Kars van Laarho-

hogere eisen aan onze leveranciers.

ven: “Het is een organische overgang van

Bovendien stimuleren we onze werknemers om beter en slimmer te werken.’

efficiënter verloopt. Hierdoor blijven

In de nabije toekomst wil Dutch Leaf nog

TGC Trading naar Dutch Leaf. Een en ander

meer eigen merken en producten op de

wordt op een procesmatige manier

Eigen merken de toekomst

markt zetten. Wat voor soort producten

gestroomlijnd. Onze visie is veranderd,

Dutch Leaf zal zich verder inzetten voor

wilt Kars van Laarhoven het liefst op de

maar onze service blijft hetzelfde.”

hun eigen merken. Denk daarbij aan

markt brengen? ‘Het liefst bedenken en

bijvoorbeeld Greengo en Flamez.

ontwikkelen we zelf nieuwe producten samen met onze partners. Of dat nu een bong, nieuwe cones, of een ander product wat geschikt is voor retailers in de rokersbranche, dat maakt ons niet uit. Als het maar uniek is en een goede kwaliteit en een goede prijs heef. Recent hebben we nog onze eigen Fleva Flavour Cards op de markt gebracht. Daarnaast kijken we ook naar meer milieuvriendelijke oplossingen

De nieuwe cones van Greengo.

binnen ons assortiment.’

Onze collega Marloes die in de front office werkt. Marloes is één van de ‘stemmen’ van Dutch Leaf. Zij is de eerste die je spreekt als je Dutch Leaf belt.

Authentiek en uniek coffeeshopbranche en daar zijn we trots

Dutch Leaf (Voorheen TGC Trading)

op. Daar hebben we met onze nieuwe naam

Valkenjachtstraat 17-19

Greengo kwam op de markt als een

ook een knipoog aan gegeven. Ons bedrijf

5042 WH Tilburg

tabaksvervanger voor coffeeshops, maar

is een afspiegeling van de maatschappij

T: 013 – 57 22 959

is inmiddels uitgegroeid tot een internati-

met zeven nationaliteiten en verschillende

onale speler op de markt van rookacces-

subculturen. Waar wij trots op zijn is dat

www.dutchleaf.com

soires. Flamez kennen we ook van de

iedereen in een hecht team samenwerkt en

www.tgctrading.com

vloeitjes, tipjes en cones die in vele

zo boven zichzelf uitstijgt. Wij omarmen nu

headshops of coffeeshops te vinden zijn.

wie wij zijn en waar wij vandaan komen. In

‘Onze roots liggen in de Nederlandse

Highlife 15


Van Laarhoven wordt bij de Thai afgeschilderd als de Pablo Escobar van de Lage Landen

KRO-NCRV zendt zesdelige documentaire Cannabis uit Vanaf woensdag 30 september zendt KRO-NCRV de zesdelige documentaireserie Cannabis uit. In 2014 wordt de Nederlandse coffeeshopondernemer Johan van Laarhoven in Thailand tot 103 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor witwassen van drugsgeld. De Nederlandse overheid doet het af als een Thaise zaak en weigert hulp. Familie, vrienden en advocaten beginnen een wanhopig gevecht om Johan en zijn vrouw uit de ‘hel van Bangkok’ te halen.

16 Highlife


Highlife 17


De documentaireserie legt op meesle-

als een Thaise zaak en weigert hulp. De

Thai uitgelegd. Hoe heeft het zover kun-

pende wijze bloot hoezeer het lot van

omstandigheden in de Thaise cel zijn

nen komen dat het eens zo progressieve

Johan van Laarhoven is vervlochten met

barbaars. Familie en vrienden zetten alles

Nederland zo’n verbe-

bijna vijftig jaar Nederlands gedoogbe-

op alles om van Laarhoven en zijn Thaise

ten strijd rond een coffeeshoponderne-

leid. Op basis van vele uren archiefmateri-

vrouw vrij te krijgen. Hun strijd opent

mer is gaan voeren?

aal en interviews met hoofdrolspelers van

een onvoorstelbare beerput.

Eigen koers

weleer reconstrueert Cannabis de ge-

Binnen het Nederlandse Openbaar

Regisseur Arjen Sinninghe Damsté laat

schiedenis van het Nederlandse soft-

Ministerie heerst al jaren frustratie en

zien hoe president Nixon in 1972 de ‘War

drugsbeleid en ontmaskert het minuti-

woede over stukgelopen zaken tegen

on Drugs’ introduceert. De harde Ameri-

eus de mythe van Nederland

coffeeshopmiljonairs. Hoe ver het OM wil

kaanse aanpak krijgt overal ter wereld

als voorbeeldige rechtstaat.

gaan, wordt duidelijk in de zaak Van

navolging, behalve in Nederland. Daar

Advocaten Gerard Spong en Sidney Smeets

vaart men een eigen koers en wordt cannabis dankzij het gedoogbeleid net zo’n exportproduct als Heineken, Goudse kaas en Johan Cruyff. De tolerante houding van Nederland met zijn coffeeshops is een doorn in het oog van het repressieve buitenland en de kritiek krijgt sluipenderwijs invloed op het Nederlandse drugsbeleid. Na dertig jaar ‘War on Drugs’ komt het buitenland, met Amerika voorop, tot inkeer en worden voorzichtig stappen naar legalisering van cannabis gezet. Maar in Nederland ontbreekt de politieke moed. Uiteindelijk verliest Nederland de voortrekkersrol en worden succesvol-

Dries van Agt

le cannabispioniers gedwongen het land te verlaten.

Beerput

Laarhoven. Van Laarhoven wordt bij de

Als Johan van Laarhoven in 2014 in Thailand

Thai afgeschilderd als de Pablo Esco-

Reconstructie

tot 103 jaar gevangenisstraf wordt

bar van de Lage Landen. Dat er in Neder-

Cannabis is dé geschiedenis van het Ne-

veroordeeld voor witwassen van drugs-

land zoiets bestaat als een gedoogbeleid

derlands softdrugsbeleid vanaf de

geld doet de Nederlandse overheid het af

is door justitie gemakshalve niet aan de

jaren zeventig van de vorige

18 Highlife


Frans van Laarhoven

De tolerante houding van Nederland met zijn coffeeshops is een doorn in het oog van het repressieve buitenland en de kritiek krijgt sluipenderwijs invloed op het Nederlandse drugsbeleid. eeuw. Een nauwkeurige reconstructie van

sie blootlegt is hoezeer het lot van Johan van Laarhoven is vervlochten met bijna vijftig jaar Nederlands gedoogbeleid, maar ook hoe Nederlanders tegen beter weten in zijn gaan geloven in de hardnekkige mythe van Nederland als voorbeeldige rechtstaat. Cannabis is geproduceerd door Topkapi Nonfiction in co-productie met KRO-

ding, de IRT-affaire, de reorganisatie van

NCRV, in samenwerking met het Neder-

de totstandkoming en de verwor-

het OM en de opkomst van rechts popu-

lands Instituut voor Beeld en Geluid en

ding van het gedoogbeleid; een systeem

lisme allemaal op hun eigen manier hun

met een bijdrage van het Netherlands Film

dat aan (bijna) niemand is uit te leg-

stempel hebben gedrukt op het even

Production Incentive.

gen. Een visueel meeslepende en diepgravende beantwoording van vragen als: houdt de overheid met het gedoogbeleid zelf een systeem van witwassen in stand? Hoe kun je coffeeshophouders vervolgen als de wetgever zelf half werk levert? En wie is écht verantwoordelijk voor de situatie waarin Van Laarhoven en zijn vrouw zijn beland?

Mythe Cannabis put uit vele uren archiefmateriaal die in het collectieve geheugen staan gegrift en smeedt die aan elkaar tot een meeslepend epos. Onthullende interviews en smakelijke anekdotes leggen

Bangkok

bloot hoe hippies in Kralingen, de Amerikaanse ‘War on Drugs’, de aanpas-

beroemde als beruchte gedoogbeleid.

Cannabis, vanaf woensdag

sing van de Opiumwet, pionierende

Wat Cannabis uiteindelijk in ruim drie-

30 september 20.25 uur op NPO 2

ondernemers, de Europese eenwor-

honderd minuten opwindende televi-

Highlife 19


20 Highlife


ALLEEN DE BESTE SMART & HEADSHOP PRODUCTEN DrSmartshop.com

DrugsInc.eu Cannabis Legalisatie, Aandelen & Nieuws


Van 42 naar 350 meter: de Grootste Coffeeshop van het Noorden

Hakuna Matata in Drachten is verhuisd naar een geweldige locatie Wat een geweldige en immense zaak is coffeeshop Hakuna Matata in Drachten geworden. Na 32 jaar in hun oude vertrouwde stekje, dat wel heel klein behuisd was, zitten ze nu in een prachtig pand aan de Noordkade 74. Met hun verhuizing naar de ruimte van de voormalige Aldi supermarkt zijn ze nu De Grootste Coffeeshop van het Noorden. 22 Highlife


zijn in de provincie dan in de Randstad. Dat zie je hier terug. Mensen hebben niet heel veel geld in deze regio, dus houden we de prijzen laag, aldus Hakuna Matata. Ondanks die lage prijzen is de kwaliteit van de wiet en hasj dik in orde. ‘Ik heb het idee dat hier liefde in de wiet wordt gestoken’ zegt een klant op Internet: ‘De Juicy Fruit is een geweldig fruitig wietje.’

Vriendelijk personeel De complimenten voor de service van het personeel liegen er ook niet om op de sociale media. Op een enkele mopperaar na is iedereen dik te spreken over de service bij In 1998 maakte Hakuna Matata de stap naar

regionale betekenis voor de verkoop van

Hakuna Matata. Daar wordt ook speciaal op

een coffeeshop. Ze waren al tien jaar een

cannabis. De omliggende gemeenten

gelet, aldus de shop. ‘Uiteraard hebben wij

platenzaak, maar vanaf toen kregen ze een

voeren een nulbeleid qua coffeeshops, dus

huisregels, maar klantvriendelijkheid staat

gedoogvergunning. Sindsdien zaten ze al

klanten komen van heinde en verre om hun

hoog in ons vaandel. De klant is “koning”.’

die tijd in een kleine ruimte aan de Tine

groene rookwaren te halen. Op de oude

Talmanstraat. Maar ze groeiden uit hun jasje

locatie zorgde dat wel eens voor parkeer-

Toekomst

want de klandizie werd groter en groter. Er

problemen. Dat is nu verleden tijd, want

Met deze geweldige locatie heeft Hakuna

volgde een lange zoektocht naar geschikte

Hakuna Matata beschikt over een parkeer-

Matata een uitmuntende basis gelegd voor

panden, maar nadat de lokale Aldi super-

terrein waar maar liefst 52 parkeerplaatsen

de toekomst. Er is een binnentuin en er zijn

markt werd gesloten kwam er een droomlo-

zijn. Parkeren is geen probleem meer.

plannen voor een nog bredere service, met

catie beschikbaar.

Kortom: een perfecte oplossing die

de verkoop van broodjes en dergelijke. Als

iedereen blij maakt. Het parkeerterrein is ge-

eerst die vervelende corona maar weg is.

Wat een ruimte en luxe!

legen aan de achterzijde (“Easyparking

Hoe dan ook, de hele regio rond Drachten

De shop ging in overleg met de gemeente

Dr88” aan de Eibertsbek), aan die kant is óók

mag blij zijn met deze prachtige nieuwe

of het haalbaar was. Nadat er groen licht

de ingang van de shop.

versie van Hakuna Matata. Want zo relaxed

kwam werd actie ondernomen. Ze zijn er

en luxe blowen in je coffeeshop om de

lange tijd mee bezig geweest maar al die

Goedkope prijzen

hoek? Dat is voor weinigen weggelegd. Dus

inzet werd beloond. Met de opening van de

Je ziet vaak dat de prijzen van de wiet en hasj

geniet er van, daar in het noorden.

nieuwe zaak aan de Noordkade heeft

(en koffie en thee, etcetera) een stuk lager

Hakuna Matata een gigantische stap vooruit naar de toekomst gezet. Want wat een geweldige ruimte hebben ze nu. Ze zijn van 42 naar 350 vierkante meter gegaan. Wat een ruimte! Hiermee zijn ze de Grootste Coffeeshop van het Noorden geworden. En niets is te dol. Loungebanken, biljarttafels, alles gloednieuw. Wat een luxe! En niet te vergeten een super ventilatiesysteem wat in deze tijd wel heel erg goed uitkomt.

Duurzaamheid Maar er is meer. Het team achter Hakuna Matata heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Vandaar dat er hoog is ingezet op dat aspect bij de verbouwing van de supermarkt. Zonnepanelen, een warmtepomp, van het gas af; Hakuna Matata is up to date qua klimaatbeheersing voor de

Hakuna Matata

Open

volgende decennia.

Noordkade 74

Zondag tot donderdag : 10.00 tot 22.00

9203 CG Drachten

Vrijdag en zaterdag: 10.00 tot 23.00

Ruime parkeergelegenheid Hakuna Matata heeft als een van de twee

www.hakuna-matata.nl

coffeeshops in Drachten een grote

Highlife 23


Door: Nicole Maalsté

Goed nieuws over coffeeshops Overlast coffeeshops beheersbaar

Onlangs kwamen de resultaten naar buiten van de Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid. Opnieuw bleek dat coffeeshops geen noemenswaardige overlast veroorzaken. Wél zijn er zorgen over de illegale markt die volgens politiefunctionarissen steeds onzichtbaarder wordt en zich buiten het zicht van coffeeshops afspeelt.

Er zijn sterke signalen dat drugs via sociale media als WhatsApp, Instagram en Telegram worden verhandeld.

coffeeshopeigenaren zicht op illegale

Intraval deze monitor uitvoerden. Ze keken

Illegale drugshandel minder zichtbaar

naar de illegale verkoop van softdrugs buiten

Politiefunctionarissen menen dat er

klanten te krijgen. De antwoorden van

de coffeeshop, de situatie rondom

veranderingen zijn in de wijze waarop de

gemeenteambtenaren en politie-

coffeeshops en het coffeeshop- en

illegale verkoop plaatsvindt. Illegale

functionarissen zijn volgens de onderzoekers

softdrugstoerisme. Deze meting vond in 2018

verkopers zouden inventiever zijn. Zij maken

vaak ‘indicatief’: “Zij lijken op gevoelsbasis te

plaats. De onderzoekers analyseerden cijfers

gebruik van nieuwe technologie om hun

antwoorden bij gebrek aan volledig zicht op

van de politie en het Openbaar Ministerie en

spullen aan de man te brengen. Concreet

de situatie en de aard van de illegale

legden vragen voor aan gemeente-

betekent dit dat illegale handelaren steeds

verkoop”. Coffeeshopeigenaren en

ambtenaren, politiefunctionarissen en

vaker met bestellingen op internet werken

-medewerkers hebben hier naar eigen

coffeeshopeigenaren. Dat laatste bleek niet

die per post bij de klant worden afgeleverd.

zeggen geen informatie over. Zij houden zich

eenvoudig. De bereidheid tot medewerking

Ook zouden er sterke signalen zijn dat drugs

afzijdig van de illegale markt en geven aan

was laag. Om toch aan de vereiste 75

via sociale media als WhatsApp, Instagram en

alleen te kunnen spreken over de (zeer)

coffeeshopeigenaren te komen, hebben de

Telegram worden verhandeld. Dit wijst op

directe omgeving van hun shop. Daar komt

onderzoekers allerlei toeren moeten uithalen

een overgang naar minder zichtbare vormen

de illegale verkoop van drugs volgens hen

(die ze overigens keurig beschrijven). De

van drugshandel.

weinig voor. Het feit dat politie-

Het was inmiddels de vijfde keer dat Breuer &

onderzoekers sluiten niet uit dat daardoor

verkoop van softdrugs, de kopers en hun

functionarissen wel bepaalde veranderingen

een vertekend beeld is ontstaan

Lastig

op de illegale markt menen te zien en

(‘selectiebias’). Wat overigens ook voor de

Het blijkt lastig om via gemeente-

coffeeshopeigenaren niet, wijst er volgens de

vorige metingen geldt.

ambtenaren, politiefunctionarissen en

onderzoekers op dat de illegale activiteiten

24 Highlife


zich steeds verder buiten het zicht van de

worden toegekend. Het gaat bijna altijd om

maken. Het hangt af van de omvang van de

coffeeshops afspelen.

een combinatie van factoren. De onder-

gemeente, de geografische ligging en de

zoekers schrijven dat coffeeshopeigenaren

algehele aantrekkingskracht van een

Zorgelijk

en -medewerkers geen baat zeggen te

gemeente op buitenlandse toeristen. We

Breuer & Intraval noemen de overgang naar

hebben bij verkeersoverlast en andere

zien het bijvoorbeeld in enkele

minder zichtbare vormen van illegale

potentieel overlast gevende voorvallen in de

grensgemeenten (waar buitenlanders nog

drugshandel zorgelijk. Zij wijzen erop dat de

omgeving van hun shop.

welkom zijn in coffeeshops). De coffeeshop is

verkoop van cannabis op de illegale markt

in deze gemeenten vaak de hoofdreden voor

makkelijker wordt gecombineerd met de

Portiers

hun bezoek. In de periode 2014-2018 is het

verkoop van harddrugs. Verdiepend

Maar op de meest voor de hand liggende

bezoek van softdrugstoeristen in

onderzoek zou aantonen dat “dealers zich

oplossing – het opnieuw inrichten van de

grensgemeenten gedaald. Bij toeristische

primair op de verkoop van soft- of harddrugs

fysieke openbare ruimte – hebben

trekpleisters (zoals Amsterdam) is de

richten, maar dat zij hun klanten desgewenst

coffeeshops zelf maar in zeer beperkte mate

coffeeshop meestal niet de hoofdreden voor

ook van de andere soorten drugs kunnen

invloed. Door het takenpakket van portiers uit

hun bezoek. “Zij [lees: toeristen] komen vooral

voorzien”. Dat ondermijnt de belangrijkste

te breiden proberen zij de hinder die aan hun

voor bezienswaardigheden naar die

doelstelling van het Nederlandse

shop kan worden gerelateerd te beheersen of

gemeenten en maken daarbij in meer of

drugsbeleid: de scheiding van de markt van

verminderen. “Naast het deurbeleid houden

mindere mate ook gebruik van de

softdrugs (hasj en wiet) van die van harddrugs

[portiers] ook steeds meer toezicht op het

coffeeshops”, schrijven de onderzoekers.

(heroïne, cocaïne, et cetera).

(verkeers)gedrag van de klanten in de directe

Positief beeld Al met al kan de conclusie worden getrokken dat de overlast en hinder van coffeeshops beheersbaar is. Dat is een positieve opsteker voor veel coffeeshopeigenaren die al jaren hun best doen om de (mogelijke) overlast rondom hun zaak zo goed als mogelijk in te dammen. De andere conclusie is dat het zicht op ontwikkelingen op de illegale markt beperkt is. Althans, de wijze waarop Breuer & Intraval inzicht proberen te krijgen in die markt blijkt onvoldoende op te leveren. Het is niet uitgesloten dat dit met andere methoden en via andere informatiebronnen wel lukt. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus schrijft op 13 mei 2020 aan de Tweede Kamer dat hij deze monitor niet meer laat uitvoeren. Hij verwacht dat het onderzoek dat verricht zal worden in het kader van het wietexperiment voldoende inzicht geeft in illegale handel, softdrugoverlast en toerisme. “Ik vind het daarom niet opportuun om naast de

Coffeeshoptoerisme is een lokaal fenomeen.

monitoring van het experiment een separate monitor uit te voeren”, aldus Grapperhaus.

Overlast is beheersbaar

omgeving van de shop. Ook zijn er

Overlast van coffeeshops kan hinderlijk zijn,

coffeeshops die aan foutparkeerders geen

Het zal mij benieuwen of er tijdens het

maar is meestal niet ernstig. Volgens cijfers

toegang verlenen en aan hen geen softdrugs

wietexperiment inderdaad goed onderzoek

van de politie is het aantal

verkopen. Daarnaast is er sprake van het

wordt gedaan naar ontwikkelingen op de

softdrugsincidenten in de periode 2014-2018

verbeteren van de communicatie met

illegale markt. Dat is in mijn ogen cruciaal.

gedaald en lijkt dat nu te stabiel te zijn. Bij

omwonenden en handhavingsinstanties

Het probleem is dat dit type onderzoek niet

eventuele problemen in de directe

(politie en stadstoezicht), met als gezamenlijke

eenvoudig is. Gesprekken met

omgeving van coffeeshops gaat het vooral

doel het voorkomen van overlast”.

gemeenteambtenaren, politie-

om verkeers- en parkeerproblemen en in

functionarissen en coffeeshopeigenaren

minder mate om vervuiling en rondhangen.

Coffeeshoptoerisme gedaald

kunnen onderdeel zijn van zo’n onderzoek,

Coffeeshops en gemeente werken samen

Breuer & Intraval geven aan dat

maar daarnaast zal er geïnvesteerd moeten

om de overlast te verminderen.

coffeeshoptoerisme een lokaal fenomeen is.

worden in diepgaand onderzoek. Dat kost

Verkeersproblemen kunnen niet uitsluitend

Ongeveer een derde van de gemeenten waar

tijd en geld.

aan de aanwezigheid van coffeeshops

coffeeshops zijn gevestigd, heeft ermee te

Highlife 25


ROOTS RISING Cannabis verrijkt je geest

Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Yan Kei Lo

Roots Rising is een elfkoppige hiphop/reggae band uit Zwolle, met optredens op festivals als Boomtown (UK), Zwarte Cross en Oerol. Highlife spreekt met MC Fabian Schrijver over de aankomende plaat, een bijzondere samenwerking met een Zuid-Afrikaanse rymkletser, de lockdown en natuurlijk wiet.

Nadat zanger Bob Joosen en de MC elkaar

wereldse kruiden on top. De muziek is een

te worden. Het is niet alleen corona, maar het

hadden leren kennen, ging het snel. In de

mix van Bob Marley, The Roots en Manu Chao,

lijkt soms alsof heel 2020 een wake up call is

eerste maand kwam er een band en niet lang

absolute inspiratiebronnen voor ons. Niet

op allerlei vlakken. Van bosbranden, extreme

daarna stonden de eerste optredens. Met

alleen qua muziek, maar vooral als je luistert

droogtes, olielekkages, sprinkhanenplagen,

muzikanten uit alle muzikale windrichtingen

naar hun teksten, hun verhaal en wat ze willen

racisme en ga zo maar door. We geloven dat

speelt Roots Rising al vijf jaar vele festivals

bereiken. Er is zoveel gaande in deze tijd, veel

NU echt het moment is om onze koers als

plat. Hun muziek gaat over positiviteit,

onrecht, corporate greed en manipulatie, en

mensheid te veranderen. Gelukkig zien we

bewustwording en happiness. Dingen die we

we maken de wereld flink kapot met zijn allen.

dat steeds meer mensen deze boodschap

op dit moment keihard nodig hebben in de

Dit terwijl we het allemaal anders willen, maar

van verandering aanhangen, dat geeft ons

wereld, vinden ze bij Roots Rising.

wat doe je in je eentje? Daarom maken wij

hoop. Wij willen met onze muziek op onze

positieve protest songs.”

beurt andere mensen ook hoop geven,

Protest

uitdragen dat ze er niet alleen voor staan.”

“Vanaf het begin was het duidelijk dat reggae

Hoop

de basis zou zijn. Daar hebben we een flinke

“Begin oktober releasen we de single Wake

Rymkletsers

schep hiphop aan toegevoegd met wat

Up Now, een kreet naar iedereen om wakker

“Onze toetsenist Mathijs zat tijdens het begin

26 Highlife


van de lockdown vast in Zuid-Afrika. Hij

ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat er

om mijn drukke hoofd even tot rust te

werkte daar samen met zijn broer onder de

allemaal uit gaat zien!”

brengen; een andere keer, op een feestje, komen er natuurlijk meer joints voorbij. Onze

naam BrotherTill aan een audiovisueel project en liveshow. Het project is een

Coffeeshops

percussionist Pascal rookt alleen hasj omdat

samenwerking met een tiental Zuid-

Gevraagd naar het blowen binnen de band

hij een zwaar allergische reactie krijgt van

Afrikaanse rymkletsers (rappers) over hoe

moet Fabian even op drie handen tellen. “Ik

wiet in z’n keel. Ik trouwens ook, maar dan als

anders iemands perspectief is wanneer je

weet niet of ik die vraag voor allemaal kan

ik met mijn klauwen in m’n ogen ga wrijven als

een totaal andere afkomst hebt. Dat

beantwoorden, maar ik denk dat iedereen in

ik net een jointje heb gedraaid.”

gebeurde terwijl wij bezig waren met de

de band, behalve onze toetsenist Mathijs, wel

nieuwe plaat. We besloten als band op een

een blower is of geweest is. Vanaf wanneer ze

Buitenwietjes

andere manier te proberen om een nummer

blowen en hoeveel durf ik niet te zeggen. En

“Volgens mij rookt verder bijna iedereen in de

te maken, vooral online. Mathijs vroeg YOMA

band trouwens

om een verse te droppen, zij is echt een killer

wiet. Zanger en gitarist

van een female MC! Deze track, die geproduceerd is door BrotherTill, staat los van de plaat die volgend jaar gaat komen.”

Zwolle

Een aantal leden van Roots Rising heeft zelf in een coffeeshop gewerkt.

Maar goed, terug naar Zwolle. “Wat betreft

Bob is echt een liefhebber van buitenwietjes, het moet wat hem betreft in ieder geval biologisch zijn. En op

blowen zitten er een aantal goeie shops zoals

ik vraag me af of ze het zelf nog weten, haha!

de een of andere manier weet hij altijd via via

de New Balance en Het Binnenhof. Helaas is

Zangeres Miou, saxofonist Richard en ik

een of ander super lekker zacht buitenwietje te

de laatste onlangs gesloten, erg jammer,

hebben in een coffeeshop gewerkt, ik bij New

scoren. Een aantal bandleden zijn gestopt met

want dat was een van mijn favorieten. Er is wel

Balance, Miou bij Het Binnenhof en Richard

blowen, of doen het wat minder, of zonder

een nieuwe bijgekomen maar daar ben ik

bij De Kronkel in Nijmegen.”

tabak omdat ze zijn gestopt met roken.”

gehoord dat ze in Zwolle een experiment

Rust

Stoner

willen gaan doen met shops die alleen nog

“Ik merk wel dat de meesten het binnen de

“Hoewel wij ons onszelf niet zo zouden

maar van legale wiettelers zouden mogen

band gebruiken om te relaxen. Zelf rook ik

profileren, uiteindelijk zou je de band wel een

inkopen. Dat zou dan een soort tussenhalte

meestal 1 jointje op een avond, maar soms

stoner band kunnen noemen. Stoners, of

moeten zijn richting volledige legalisatie. Ik

ook helemaal niet. Voor mij werkt het goed

ex-stoners zijn toch vaak een bepaald soort

nog nooit geweest. Ik heb trouwens ook

Highlife 27


28 Highlife


fijne mensen, vaak wat creatiever, vaak wat

wat-ie doet, maar als er sloppy wordt

Festival

anders denkend dan de rest van de wereld. Ik

gespeeld zeggen we er wel wat van. We

“Een ander leuk dingetje is dat het Vrystaat

geloof absoluut dat cannabis je geest verrijkt

hadden tijdens de opnames laatst trouwens

Arts Festival in oktober online zal

en je een ander dan voorgekauwd

wel de regel dat we pas na de opnamen

plaatsvinden in Zuid-Afrika. Hier wordt

perspectief op de wereld biedt. Dus dat is

mochten drinken, maar dat is alcohol, dat is

waarschijnlijk een virtuele BrotherTill

zeker een verbindende factor geweest, van

weer wat anders. We zijn allemaal trouwens

omgeving gebouwd waarbij onze single

het ontstaan van de band tot onze teksten.”

wat ouder dan toen we net begonnen, dus ik

voorbij zal komen. Hoe weten we nog niet

denk dat ik veilig kan zeggen dat iedereen in

precies, maar speciaal wordt het wel. En

Geestverruimend

de band het wat stimulerende middelen

natuurlijk hopen we dat we volgend jaar weer

“Eerder werd er non-stop geblowd, niet perse

betreft net wat rustiger aan doet dan vroeger.

mogen spelen, want dat is toch wel onze kern.

door iedereen, maar wel door een aantal,

Genieten, maar met mate(n).”

Man, we missen spelen voor publiek zo

haha! Nu is dat minder, vooral tijdens

ontzettend!!!”

repetities en optredens houden we ons wat

Nieuws!

meer in. We merken dat we als groep de vibe

En dan! “Het grootste nieuwtje maken we via

Lifestyle

die we uitstralen belangrijk vinden en hoe

Highlife bekend. Zoals verteld releasen we

Fabian denkt dat niemand uit de band de

geestverruimend het ook kan werken, het kan

begin oktober de single ‘Wake Up Now’ met

Highlife ooit heeft gelezen zonder een jointje

ook zorgen dat je minder strak speelt of met

YOMA met een vette videoclip en komt er

in de hand te hebben. “Waar ik dan zelf aan

minder energie op het podium staat. Dat is

een mini-album aan dat we met meerdere

moet denken is dat we vroeger gewoon joints

dan ontzettend zonde, voor zowel het

singles gaan inluiden. Maar wat niemand nog

draaiden tijdens de show en op het podium

publiek als voor ons. Maar na een show wordt

weet is dat we als band dit jaar aangesloten

de high life leefden haha. High life is een

er uitgebreid genoten van heerlijke groene

zitten bij Hedon Productiehuis. Dit maakt dat

lifestyle right? Verder ben ik ontzettend blij

versnaperingen!”

we ondersteuning krijgen en we een jaar lang

dat Highlife bestaat, het is zo goed dat er een

plannen met hen smeden, gebruik kunnen

magazine is waar zoveel kennis in voorbij

Rustig aan

maken van oefenruimtes en dat er nog live

komt over cannabis, het groeien ervan en alle

“Het is trouwens niet zo dat we hier regels

sessies gepland zullen worden. Dit is voor ons

zaken eromheen.”

voor hebben, iedereen moet zelf weten

echt een enorme steun in de rug.”

www.rootsrising.nl

Highlife 29


Door: Redactie Highlife

Cannabis sommelier Arthur Heine (Sensunique) komt met Sensi Soda

Bruisend water met Blackberry Kush

“Sensi Soda is een puur Nederlands, fris bruisend water dat we geïnfuseerd hebben met Blackberry Kush terpenen. Het bevat natuurlijk gefilterd en gecarboniseerd Nederlands duinwater en puur uit planten verkregen terpenen. Volledig biologisch en veganistisch, geen suiker, geur-, kleur- en kunstmatige smaakstoffen; het perfecte alternatief als je geen zin hebt in alcohol.”

Arthur Heine, die eerder in Highlife stond met

druiven, maar in cannabis des te meer. Daarom is

zijn Sensunique wietbier, vervolgt: “Wij

wiet een geweldig ingrediënt in de keuken.

vroegen ons af wat je zou willen drinken als je

Fijn dat een kookprogramma als High Cuisine

geen alcohol wil. Vrijwel alle alternatieven zijn

aandacht heeft voor het smaakpalet van wiet. Bij

vlak, mierzoet en boordevol kunstmatige

hen gaat het echter wel meer over de effecten

toevoegingen. Dankzij snelle en vergaande

en de sterkte van wiet.”

ontwikkelingen in de cannabisindustrie, vooral in de VS, zien we dat terpenen een steeds

Kweekprogramma

grotere rol spelen in de voedingsmiddelenin-

Heine ziet Sensunique als een culinaire vorm

dustrie. Het volledige spectrum aan geuren,

van cannabisactivisme. Door cannabis correct

smaken en therapeutische eigenschappen

te combineren, leer je mensen anders naar dit

dat cannabis ons geeft kunnen wij nu letterlijk

product te kijken”, zegt Heine. Toen wijnjourna-

vangen in een glas!”

list Harold Hamersma hem belde voor een interview in 2018, wist Heine dat ie op de juiste

Inspiratie

weg zat. Een artikel over Sensunique verscheen

Sensunique werd in 2017 opgericht vanuit Heine

later in NRC Handelsblad; “Een wietje bij de wijn”.

& Essenius Wijnkoperij.

Geïnspireerd op de wiet, wijn en spijzen- proe-

Met het Sensunique concept haalt Arthur Heine

verijen die hij organiseerde, lanceerde hij begin

sindsdien het beste uit het lekkerste met

2019 Sensunique wietbier. Het blonde bier is

combinaties van bijzondere wijnen, spijzen en …

gebrouwen met biologische buitenwiet. Van

cannabis. Inspiratie deed hij op in Californië.

elk verkocht biertje gaat een euro naar

Heine: “Daar wordt al veel langer geëxperimen-

Sensulease, een kweekprogramma om

teerd. Cannabis en wijn groeien daar soms

cannabisolie te produceren voor hen die hier

letterlijk zij aan zij.“ Smaakprofielen tussen wijn-

baat bij hebben (zie www.sensulease.nl). Ook is

en cannabissoorten vertonen veel overeen-

er een Sensunique wijn in de planning, die naar

komsten. Heine: “Sommige combinaties zijn zo

verwachting in 2021 gelanceerd zal worden.

perfect, die wil je gewoon graag delen!”

Voor 2020 heeft Sensunique de focus gelegd op de productie van hun culinair inzetbare

Terpenen

frisdrank. De Sensi Soda - Blackberry Kush

Zo hadden ze bij Sensunique bijvoorbeeld

smaakt naar bramen en lavendel met een hint

zeeduivel gegaard in citroen en Silver Haze met

van gember en citroengras. Naast het feit dat

Riesling uit het Duitse wijngebied de Ahr. Het

dit drankje fris, zuiver en subtiel is, heeft het een

terpeen limoneen bleek hier de gemene deler.

aangename bite. Vraag je je dus af wat je zou

“Alles binnen het concept draait om terpenen,

willen drinken als je geen alcohol wilt consume-

dat zijn de organische bestanddelen in planten

ren? Probeer deze Sensi Soda eens.

die verantwoordelijk zijn voor hun geur, smaak en therapeutische eigenschappen. Deze vind je in

30 Highlife

www.sensunique.nl


REMO CHEMO

“DE FAVORIETE VARIËTEIT VAN URBAN REMO, NU BINNEN HET BEREIK VAN ALLEN”

www.dinafem.org


Door: Cesar, C-Result Holland

3 x SUBSTRATEN en één keer water zonder voeding. Laat bij voorkeur de dichte zakken aarde eens op de grond vallen, of woel er eens doorheen met je handen. Zo ontstaat een luchtiger substraat met minder brokken. Hoe luchtiger en fijner de structuur, hoe beter de aarde voor je wil werken. Het kweken op aarde biedt vele voordelen, maar kent ook enkele nadelen. Hieronder zetten we ze voor je op een rijtje. Voordelen • M et het kweken op aarde kan men zich meer kleine foutjes permitteren en

AARDE Een van de meest gebruikte substraten in de branche is aarde. Potgrond, light mix, full mix en grow mix vliegen je om de oren wanneer je inkopen gaat doen in je lokale shop. Maar wat zit hier nu precies in en hoe gebruik je deze zo optimaal mogelijk?

daarmee is het ideaal voor beginners • 1 00% organisch en natuurlijk (met uitzondering van toegevoegde voedingselementen op kunnen nemen. De PH moet dus omhoog! Tijdens het

• B etere smaak van het eindproduct

ontwikkelproces van de aardemixen wordt

• I n de beginfase hoeven er geen

dit gedaan door Calcium en een beetje

vloeibare meststoffen aan toege-

Magnesium aan het veen toe te voegen. Zo

voegd te worden

wordt de PH naar 6.0 tot 6.5 opgehoogd. Tot slot voegen de aardeproducenten

Nadelen

NPK-meststoffen toe, om de planten te

• Zware zakken sjouwen

voorzien in hun eerste basisbehoeften,

• S nellere ophoping van meststofzouten

wanneer ze voor het eerst geplant worden. Zo zit er in de aarde voldoende voeding

De meeste aardemixen zijn een cocktail

anorganische meststoffen)

voor de eerste 4 tot 6 weken.

van diverse veensoorten. Deze natte,

omdat aarde niet gespoeld kan worden vanwege de dichte structuur • Moeilijker te hergebruiken in verband met zoutophopingen

sponsachtige veensoorten zijn gevormd

Water geven

door afgestorven planten in moeras-

Gebruik je aarde (potgrond, light-/grow-/

In een luchtiger substraat kan een

sen en lang bewaard gebleven onder

fullmix) dan is het dus niet noodzakelijk om

plant makkelijker wortels vormen.

vochtige, zuurstofarme omstandigheden.

bij aanvang direct vloeibare meststoffen te

• M inder luchtig dan kokos en steenwol.

gaan gebruiken tijdens een watergeef-

ZEER DIKKE TIP! Zoals je net gelezen hebt

Vriesproces

beurt. De meeste potgronden en aarde-

zit in aarde voldoende Calcium en Magne-

Wanneer deze veensoorten uit de grond

mixen zijn afgesteld op een EC startwaarde

sium voor de eerste 4 tot 6 weken.

gewonnen worden, worden deze doorge-

van 1.4 à 1.5. Het is van belang dat aardesub-

Vanaf het moment dat de plant haar eerste

vroren, zodat ze later beter water op

straten niet te fanatiek bewaterd worden.

bloemen of vruchten gaat vormen verbruikt

kunnen nemen. Na dit vriesproces wordt

De structuur van aarde is te vast om

zij extra Calcium. Er ontstaat dan een piek

het veen gedroogd, gemalen en gezeefd.

overvloedig water aan te kunnen. Blijft de

die 3 weken duurt. En wat gebeurt er als er

Maar dan zijn we er nog niet; Veensoorten

aarde te nat, dan kunnen wortels stikken.

Calcium wordt onttrokken uit de aarde? Dan

hebben een lage PH-waarde die meestal

Het is goed om bij dit substraat eraan te

gaat de PH naar beneden! Omdat je dat niet

rond de 4.0 ligt. Dit is zo zuur dat de

denken om bij het geven van water,

wil zal de Calcium moeten aangevuld (denk

meeste planten in deze PH-waarde geen

beurtelings drie keer voeding mee te geven

aan Cal-Mag producten).

32 Highlife


A en B voeding Gebruik tijdens de kweek op kokos altijd een A en B voeding die is afgestemd op kokos. Deze voeding bevat immers altijd de ideale samenstelling van meststofelementen, aangepast op de plant en het kokossubstraat. Gedurende de kweek is het ook handig om een grondmeter te gebruiken zodat de PH-waarde en EC-waarde gemeten kan worden in het substraat. Gaat de PH naar beneden en begint deze te schommelen? Voeg dan extra Calcium/ Magnesium toe. Denk aan CalMag producten. In de laatste week van de cyclus is het belangrijk om het kokossubstraat te

KOKOS

spoelen. Gebruik dan alleen afgezuurd water in combinatie met enzymen. Hiermee wordt het zoutgehalte weer omlaag gebracht om vervolgens weer een nieuwe cyclus te

Kokossubstraat wordt meer en meer gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze hier helemaal wild van. De pallets zijn niet aan te slepen. Kokossubstraat behoort tot 1 van de effectiefste en voordeligste substraten ter wereld.

tussen de harde kern van de noot en de

kunnen starten met een laag zoutgehalte.

buitenste schil. In beginsel was deze vezel

Kokossubstraat kan wel 5 jaar gebruikt

een restproduct, die vandaag de dag is

worden, mits het goed gespoeld wordt en af

omgetoverd tot een topproduct voor de

en toe weer een beetje aangevuld wordt.

land- en tuinbouw. De tovenaar moet

Kokos behoudt zeer lange tijd zijn luchtig-

echter wel goed opletten en zijn koppie

heid en vochtvasthoudende capaciteiten.

erbij houden. De kokosvezel kan niet direct de zakken in. Eerst worden de vezels

TIP: Geef aan het begin van een cyclus in

gestoomd, om alle mogelijke ziektever-

de eerste 2 weken alleen A en B voeding

wekkers te elimineren.

in combinatie met wortelstimulator mee. Begin dan nog niet met de toevoe-

Dit heeft te maken met twee flinke voordelen: de luchtigheid en vochtopna-

Wassen of ‘bufferen’

ging van enzymen! Op dit moment is de

mecapaciteit. Kokossubstraat is zeer

Verder bevatten de kokosvezels van nature

plant bezig met het bouwen van wortels,

luchtig en kan langere tijd water vast

een te hoog gehalte aan zouten (o.a.

terwijl enzymen juist wortels afbreken en

houden. Wist je bijvoorbeeld dat kokos

Natrium, Kalium en Chloor), die er zoveel

deze weer omzetten in voedingsstoffen.

negen maal zijn eigen volume aan water

mogelijk uit verwijderd moeten worden.

Enzymen (afbrekend) en wortelstimulators

(en voedingsstoffen) kan absorberen zon-

Deze zouten kunnen namelijk leiden tot

(opbouwend) gaan dus niet goed samen.

der compleet doordrenkt te zijn? In

groeistagnatie, waarbij je ziet dat planten

Hierover zijn de meningen verdeeld, maar

tegenstelling tot bij aardesubstraat wordt

niet goed starten, geel tot lichtgroen

uit diverse onderzoeken blijkt dat met

het water direct geabsorbeerd wanneer

kleuren of dat wortels bruiner worden. Dit

bovenstaande methode men aanzienlijke

het droog staat. Bovendien verdeelt het

kan desastreus zijn voor de planten. Nu zijn

verbeteringen ziet. Aangezien kokosve-

vocht zich beter in de vezels en krimpt

er twee methoden waarmee de zouten

zel volledig organisch is, verhoogt

kokos niet bij uitdroging. Zelfs dan kan

kunnen worden verwijderd uit de kokosve-

kokosvezel ook het organisch gehalte van

kokos zijn vocht vasthouden en gelijkma-

zel. De eerste methode is door de vezels te

de bodem. Dit zorgt weer voor een hoge

tig verdelen onder het oppervlak. Planten

wassen. Op deze manier wordt het gehalte

kationenuitwisselingscapaciteit (CEC). Dit

drogen dus minder snel uit! Door zijn

aan zouten wel verminderd, maar nog niet

betekent dat ionen van de voeding goed

luchtigheid en grove structuur kunnen

zo ingrijpend als bij de andere methode.

worden gebonden en niet wegspoelen.

planten beter wortelen en ademen. En je

Deze aanpak wordt ‘bufferen’ genoemd.

Een kokosvezel is een lange holle cellulo-

weet: hoe groter het wortelstelsel, des te

Hierbij wordt de kokos gespoeld met

sevezel met veel lignine. Deze lignine zorgt

beter de plant groeit en bloeit.

kalksalpeter, waarbij het gehalte aan

ervoor dat kokos sterk is en blijft.

zouten drastisch wordt verlaagd tot bijna 0.

Vezels worden gestoomd

Voordelen

Kokossubstraat bestaat uit kokosvezel.

TIP: Koop dus altijd kokos die gebufferd

• Voorkomt de groei van algen doordat

Kokosvezel is een taaie en stugge vezel,

is. Meestal staat dit aangegeven op de zak,

de toplaag van het kokossubstraat

afkomstig van de bast van kokosnoten.

en als je helemaal zeker van je zaak wil zijn

Deze vezel bevindt zich in de pulplaag

koop dan kokos met een RHP keurmerk.

droger is • D e losse structuur stimuleert de

Highlife 33


samengevoegde draden worden vervol-

nooit lager is dan 5.0. Hierdoor raken de

• 1 00% organisch

wortelontwikkeling

gens met behulp van een bindmiddel in

steenwolvezels beschadigd.

• Kan voor lange tijd vaker worden

de verhardingsoven gevormd tot een mat.

hergebruikt

Deze matten kunnen worden gesneden en

TIP: Knijp regelmatig wat vloeistof uit een

op maat worden gemaakt in bijvoorbeeld:

stuk steenwolsubstraat en vang dit op in

vergroting van wortels ivm de luchtige

slabs, mapito, voorgroeiblokken, stekplug-

een bakje. Hang vervolgens de PH- en

structuur van het substraat.

gen etc. Door het gecontroleerde

EC-meter in het bakje en meet de waarden.

fabricageproces is dit groeimedium van

Zo wordt snel duidelijk of de PH- en

Nadelen

een constant hoge kwaliteit. De steriele

EC-waarden aangepast moeten worden.

• Behalve kokosblokken zijn de zakken

productie onder extreem hoge tempera-

• Bevordert een snelle groei door de

zwaar • Wanneer de kokos niet gebufferd is,

tuur maakt dat het gegarandeerd schoon

De standaard EC-waarde van steenwol is

is en geen verontreinigingen bevat.

nagenoeg 0. Er zal dus vanaf de start van

stagneert de groei en bloei • Iets meer schommeling in de PHwaarde • E ist meer kennis en ervaring van de kweker

de kweek begonnen moeten worden met

Ideaal, maar ervaring nodig

het meegeven van meststoffen. Het is dan

De structuur van steenwol is een ideaal

raadzaam om gedurende de gehele

medium voor planten om te kunnen

kweek een A en B voeding te gebruiken

wortelen. Het absorbeert immers makke-

zodat planten niets te kort zullen komen. Gebruik de eerste twee weken naast de A en B meststof, een wortelstimulator. Vanaf de derde week kan begonnen worden met enzymen. Deze zullen de oudere wortels afbreken en omzetten tot opneembare voeding. In de laatste week is het noodzakelijk om alleen afgezuurd water mee te geven met enzymen. Zo wordt het steenwolsubstraat schoongespoeld en kan deze weer opnieuw worden gebruikt voor een volgende cyclus. Tot slot hebben we hieronder ook voor het steenwolsubstraat enkele voor-en nadelen neergezet. Voordelen • Luchtige structuur dat wortelontwik-

STEENWOL Steenwol is het meest gebruikte substraat in de glastuinbouw. Maar wat is steenwol nu eigenlijk? Steenwol is een gesponnen materiaal uit gesteente. Dit gesteente is in de basis een natuurlijk product dat ontstaat bij vulkaanuitbarstingen. De naam van dit gesteente is basalt.

• G rotere opbrengsten • Herbruikbaar

lijk water en voedingsstoffen. Daarnaast is het ook makkelijk om overtollige voe-

Nadelen

dingsstoffen weg te laten spoelen. Een

• Steenwol droogt sneller uit dan aarde

kanttekening bij het kweken op steenwol is

en kokossubstraat

wel dat er ervaring vereist is bij de kweker.

• N iet organisch substraat

Er dient vaker op zowel de PH als de EC

• Vereist kennis en vaardigheid

gemeten te worden. De PH-waarde loopt namelijk vaker en sneller op dan bij aarde- of kokossubstraten. De standaard PH-waarde van steenwol is 7.0. De ideale PH waarde voor je planten in het substraat is 6.0. Om deze waarde te behalen zal de PH moeten worden verlaagd. Het is

Door het basalt te smelten bij 1400 graden

daarom raadzaam om voeding toe te

ontstaat er een unieke vezelstructuur, die

voegen met een PH-waarde van 5.2 tot

in een bepaalde richting wordt geslingerd.

max 5.4, zodat je de waarde in het

Zo ontstaan er draden steenwol, die

substraat uiteindelijk uitkomt op 6.0. Zorg

vervolgens worden samengevoegd. De

ervoor dat de PH-waarde van de voeding

34 Highlife

keling stimuleert • Steriel en hygiënisch


Tekst: Redactie Highlife

149 aanmeldingen voor wietexperiment

Aspirant telers hebben 149 aanvragen ingediend voor het telen van cannabis voor coffeeshops in de tien gemeenten die deelnemen aan het wietexperiment. De komende periode worden alle aanvragen getoetst op volledigheid en inhoudelijk beoordeeld. Van 1 juli tot en met 28 juli 2020 konden

stukken. Voldoen deze aan alle criteria zoals

aspirant telers hun aanvraag indienen bij de

omschreven in de wet- en regelgeving?

Minister voor Medische Zorg en Sport en de

• Een advies vanuit burgermeesters van de

Met welk plantmateriaal kan de hennepteelt starten? Een aangewezen teler kan hennepzaden

Minister van Justitie en Veiligheid. Hiervoor

gemeenten waar aanvragers hun

kopen bij een legale zaadverkoper en

hebben de telers diverse documenten

teeltlocatie willen vestigen.

gebruiken als uitgangsmateriaal voor zijn

moeten invullen, waaronder plannen waarin ze uitleggen hoe ze willen gaan telen, waar en onder welke veiligheidsmaatregelen. Naast de

• Een loting; als er meer dan 10 goedgekeurde aanvragen zijn. • Een Bibob-onderzoek.

toetsing op volledigheid en inhoudelijke

hennepteelt. Ook wordt het voor een aangewezen teler mogelijk om onder strenge voorwaarden stekjes te kopen om als uitgangsmateriaal te dienen. Hierbij wordt gedacht aan een beperkt aantal

(toets op grond van Wet bevordering

Door wie wordt de aanvraag beoordeeld?

integriteitsbeoordelingen door het openbaar

Een ambtelijke werkgroep zal de betrokken

tijdslot gekocht kan worden door

bestuur) plaats naar de aangemelde telers.

ministers adviseren over de vraag in hoeverre

aangewezen telers in de voorbereidingsfase.

Ook worden de burgemeesters in de

de ingediende aanvragen voldoen aan de

Deze beperkende voorwaarden worden als

gemeenten waar de aspirant telers zich willen

gestelde eisen. De personen in deze werkgroep

vergunningvoorschrift bij de aanwijzing van

vestigen, gevraagd te adviseren over

zijn geselecteerd op basis van hun kennis en

de telers vastgesteld. De inkoop van stekjes

mogelijke effecten op de openbare orde en

ervaring op diverse gebieden (zoals teelt,

door een aangewezen teler onder de

veiligheid. Gelet op het aantal ingediende

financiën, beveiliging, etc.). Daarnaast brengt

beperkende voorwaarden is niet strafbaar,

aanvragen is het streven de maximaal tien

de burgemeester van de gemeente waar een

mits dit ten behoeve van het opstarten van

telers begin 2021 aan te wijzen.

beoogde teeltlocatie is gelegen advies uit op

de hennepproductie in het experiment is.

het punt van veiligheid en openbare orde.

Illegale henneptelers, waaronder

beoordeling vindt er een Bibob-onderzoek

Hoe worden de telers geselecteerd?

hennepstekjes dat binnen een bepaald

producenten van stekjes, blijven strafbaar.

volgende stappen

Hoe wordt de ervaring met professioneel telen beoordeeld?

• Een formele toets: de ministeries

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt

Is het mogelijk om hennep te telen in de buitenlucht/volle zon?

controleren of alle aanvragen compleet zijn

gekeken of de aanvrager of een (toekomstige)

Ja, het is aan de teler om te besluiten waar de

en op de juiste manier zijn ingediend.

werknemer kennis heeft over en ervaring

hennep geteeld wordt.

heeft met het professioneel telen van planten.

Buitenteelt is toegestaan, mits aan alle eisen

Dit hoeven geen hennepplanten te zijn.

voldaan kan worden.

De selectieprocedure bestaat uit de

• Een materiele toets: de ministeries controleren de inhoud van alle ingediende

Highlife 35


Column André Beckers

Buitenwiet kweken goed voor de geest of absoluut niet normaal? De in 2015 overleden Britse hoogleraar neurologie Oliver Sacks werd bekend door zijn vele boeken waarin hij in begrijpelijke taal vertelt over neurologische afwijkingen. Hij was als schrijver in staat ook voor niet artsen haarfijn uit te leggen dat ons brein een enorme invloed op ons leven heeft.

eigenwaarde toenemen.

Als mijn hernia opspeelt, werkt cannabis als beste pijnstiller tegen zenuwpijnen.

Sacks is niet de enige arts die aan tuinieren

Medicinale telers

bijvoorbeeld verslaving, depressie, eenzaam-

een helende werking toedicht. In het boek

Ik las dat Britse artsen hun patiënten tuinieren

heid of PTSS te behandelen. In gedachten

‘Tuinieren voor de geest’ legt de Britse

mogen voorschrijven om uiteenlopende

dwaalde ik af naar al die kleine thuiskwekers die

psychiater Sue Stuart-Smith haarfijn uit hoe

psychische problemen aan te pakken. Dit om

een paar hennepplanten in hun tuin telen voor

Als liefhebber van de boeken van Sacks las ik

tuinieren onze innerlijke wereld beïnvloedt.

zijn autobiografie. In veertig jaar medische

Tuinieren is meer dan het verzorgen van

praktijk was hij slechts twee soorten ‘niet-

bloemen en planten. Het kan helend werken.

farmaceutische therapieën’ tegengekomen,

Je kunt er inspiratie en creativiteit van krijgen.

die van vitaal belang zijn voor patiënten met

Je vermogen tot zelfreflectie kan verbeteren.

een chronische neurologische aandoening.

Als je ziet dat je in staat bent van een zaadje

Muziek maken en tuinieren.

een prachtige plant te maken, kan daardoor je

‘Tuinieren voor de geest’

36 Highlife


eigen gebruik. Een deel daarvan gebruikt de

van de kwaliteit niet gehaast te werk gaan.

gedoogde (internet)dealer of thuisbezorger.

opbrengst voor medicinale redenen. Ik herken

Soms is de natuur onverbiddelijk. Dan mislukt

Wie profiteert van al deze aankopen? Juist, de

dat. Als mijn hernia opspeelt, werkt cannabis als

(een deel van) je oogst. Daar kun je boos of

grootschalige en professionele wietkweker

beste pijnstiller tegen zenuwpijnen.

gefrustreerd door raken, maar daarmee

die de overheid zegt te willen uitroeien. Als dat

verander je de zaken niet. Je zult moeten

werkelijk zo is, waarom regelt diezelfde

Tijd en aandacht

berusten. Telen vergt zo beschouwd eigen-

overheid dan niet per direct dat iedere

Sommige medicinale telers gaan volledig op

schappen die we in ons dagelijks leven goed

volwassen burger het recht krijgt om niet

in hun teeltbezigheden. Waarom zweren deze

kunnen gebruiken.

alleen ongestraft, maar vooral ook ongehin-

telers bij hun eigen teeltproduct? Ik vermoed

derd maximaal 5 hennepplanten voor

dat de artsen die ik hiervoor aanhaalde gelijk

Roerdalen

uitsluitend eigen gebruik te telen? Dan

hebben. Het hele teeltproces heeft een

Gelukkig ‘mogen’ wij in ons liberale Nederland

hoeven al die mensen met een paar wiet-

helende werking op lichaam en geest. Ik

een paar hennepplantjes in onze tuinen

plantjes in hun tuin niet te vrezen dat hun

geniet er ieder jaar weer van dat ik in staat ben

kweken. Toch? Nou neen. De wet verbiedt deze teelt. Ja, dat kan formeel wel zo zijn, maar de overheid gaat toch zeker niet actief op zoek naar een paar plantjes in je tuin? Toch wel. De burgemeester van Roerdalen haalde de Telegraaf van 9 juli 2020 met ‘spectaculair

Van tuinieren krijg je inspiratie en creativiteit. Je vermogen tot zelfreflectie verbetert en je eigenwaarde neemt toe. een zaadje te laten ontkiemen en dat ik

nieuws’. Burgemeester Monique de Boer-

daaruit een prachtige hennepplant kan laten

Beerta (VVD) heeft politie en buitengewoon

groeien en bloeien. Dit proces kost tijd en

opsporingsambtenaren (boa’s) opdracht

vergt aandacht. In het begin moet je een mini

gegeven handhavend op te treden bij het

plantje beschermen tegen slakken, schade-

vinden van wietplanten in tuinen, liet ze weten.

lijke insecten en stortbuien. Daarna moet je

Wie zelfs maar één hennepplant in de tuin

ervoor zorgen dat de plant voldoende zon,

heeft staan, is al in overtreding, zei een

water en voeding krijgt om te groeien.

woordvoerster van de gemeente. De plant zal

Voortdurend moet je alert blijven op

dan worden vernietigd. De burgemeester

plantenziekten.

maakte haar drijfveer duidelijk. „Het kweken

mooie plant in een container verdwijnt. Iedere

van hennep lijkt vandaag de dag normaal te

gram die thuistelers in hun eigen tuintje

Zorg en geduld

zijn. Dit is absoluut niet normaal. Het is

kweken zorgt bovendien voor een dunnere

Tijdens het teeltproces leer je dat terugsnoei-

strafbaar”, aldus De Boer-Beerta.

portemonnee van illegale telers. Door

en en onkruid verwijderen een vorm van zorg

thuisteelt te reguleren snijdt het mes aan twee

is waarbij je iets opzettelijk kapot maakt om

Recht op thuisteelt

kanten. Laten we snel erkennen dat ook de

groei te bevorderen. Soms moet je iets

Ik kon mijn ogen bij het lezen van deze

teelt van een paar hennepplanten goed kan

opofferen om vooruit te komen. Als de plant

woorden niet geloven. In Roerdalen is geen

zijn voor de geest en bovendien wel degelijk

volop in bloei staat moet je wachten op het

coffeeshop gevestigd. Cannabisconsumen-

vandaag de dag doodnormaal is.

juiste oogstmoment. Een oefening in geduld.

ten die hun blowtje eerlijk willen kopen zullen

Na het knippen van de bloemtoppen volgt

een coffeeshop in een andere gemeente

André Beckers

een droogproces. Ook dan moet je omwille

moeten bezoeken. Een alternatief is een niet

www.wolf.partners

Highlife 37


Tweede generatie ondernemers Ardjuna, Koffiesjop De Bovenstad, Gorinchem “De cirkel is rond” Dit is het zevende artikel in een serie over tweede generatie eigenaars van coffeeshops. Zonen en dochters, erfgenamen en anderen die op een speciale manier waren verbonden aan de eerste eigenaar van de coffeeshop. Hoe pakken zij het levenswerk van hun voorganger op? Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen

Zo komt het interieur er uit te zien na de verbouwing

Ardjuna van der Weg (42) is eigenaar van

geen recht had op een uitkering. Om aan zijn

Overnemen coffeeshop

Koffiesjop De Bovenstad in Gorinchem. Haar

geld te komen besloot hij hasj en wiet te gaan

Het overnemen van de coffeeshop was het

vader was een oude hippie met een baan als

dealen vanuit huis. “Het mooie van ons

resultaat van een ontwikkelingsproces. In 1996

schilder bij de gemeente. Ardjuna en haar

verhaal is dat ik 25 jaar later besloot om de

opende pa Jaap met twee compagnons de

broer waren nog heel jong toen hun ouders

coffeeshop over te nemen. Hoe mooi is het

coffeeshop in de Bovenstad, het centrum van

op vriendschappelijke manier uit elkaar

om iets voort te kunnen zetten wat mijn vader

Gorinchem, nadat ze een van de vergunningen

gingen. Haar moeder zou de kinderen in huis

is begonnen om mij te kunnen opvoeden en

hadden bemachtigd waarvoor de gemeente

nemen en haar vader zou voor het geld

onderhouden. Dan is wat mij betreft de cirkel

een openbare aanbesteding had uitgeschre-

blijven zorgen. Maar al snel werd duidelijk dat

rond.” Deze cirkel komt tot uiting in het logo

ven. “Ik ben eigenlijk altijd opgegroeid met

Ardjuna niet zonder haar vader kon. Vrijwel

van Koffiesjop De Bovenstad bestaande uit

dealen vanuit ons huis en de coffeeshop. Het

meteen na de scheiding ging ze bij haar

een molen, een rijtjeshuis en een boom. “Dat

waren wel eens woelige tijden, maar voor mij

vader wonen. Omdat hij voor zijn dochter

rijtjeshuis, dat was ons huis, daar ben ik

waren de verkoop en het gebruik van cannabis

wilde zorgen nam pa ontslag waardoor hij

geboren. Dit logo bevat al mijn roots.”

iets normaals. Het hoorde er gewoon bij.” Zelf

38 Highlife


kwam er wat geld en groeide De Bovenstad uit tot een mooie zaak, waarin een gevarieerde klantenkring zijn huiskamer vond. “Er is altijd een groot ‘samengevoel’ geweest tussen het personeel en de klanten.” En momenteel wordt de coffeeshop dus helemaal verbouwd. “We krijgen een hele mooie zaak met een strakke en toch erg gezellige uitstraling. Ik kan niet wachten tot het klaar is.” Tijdens de verbouwing is er alleen loketverkoop, vanaf november opent de vernieuwde zaak zijn deuren. De klantvriendelijkheid en het huiskamergevoel zijn altijd belangrijk geweest voor Ardjuna en haar vader. “Ook na de verbouwing gaan we hiermee door. We willen absoluut geen afhaalloket worden.”

Ardjuna en het team

Communicatie en samenwerken blowt Ardjuna niet: “Ik vind cannabis heel

gezellig. We hebben een fantastisch team van

Ardjuna besteedt daarnaast veel aandacht aan

normaal, maar ik heb altijd een kritische

medewerkers, die er al langere tijd werken. Eén

het contact met de gemeente en politie. “Dat

houding gehad ten opzichte van blowen. Op

persoon werkt al bijna 25 jaar bij ons. Er is een

gebeurt volgens mij overal in Nederland de

sommige momenten blow je gewoon niet.

supersfeer van samenwerken, iedereen voelt

laatste jaren. Ik zie dat lokale plannenmakers,

Maar daar was mijn vader het niet mee eens. Die

zich verbonden met de zaak en draagt zijn

uitvoerders en bestuurders meer oog hebben

trok zich nergens iets van aan. Dat veroorzaakte

verantwoordelijkheid. We betrekken momen-

voor het werk dat coffeeshops verrichten en

wel eens wrevel. Pas later toen ik ouder was ben

teel alle medewerkers nauw bij de verbouwing

hun taak binnen de samenleving. Er is nu meer

ik cannabis beter gaan begrijpen.”

van de zaak, het is echt onze verbouwing.” De

en beter overleg. Een goede communicatie

Gorkumse is een teambuilder en weet haar

met de gemeente is van zeer groot belang voor

Oude hippie

team goed te managen. Zo doet iedereen met

onze branche.” Ook kan de huidige coffee-

“Mijn vader was dus écht een oude hippie. Hij

plezier zijn werk en is de uitstraling naar binnen

shopbranche volgens Ardjuna alleen overleven

had goede ideeën maar was minder goed in

en ook naar buiten toe goed. Ook automati-

als de coffeeshops samenwerken. Ze was

de uitvoering.” Op een dag vroeg ‘Lange Jaap’

seert Ardjuna een aantal bedrijfsprocessen. “Ik

daarom erg gelukkig toen een kleinschalige

(de bijnaam van haar vader) Ardjuna om eens

heb het voorraadbeheer laten automatiseren

coffeeshopondernemer uit Utrecht aan het

naar de boekhouding van de zaak te kijken. “Ik

en ook de administratie. Dat is de enige manier

roer kwam te staan van één van de coffeeshop-

schrok me dood, het was een zooitje.”

om transparant te kunnen zijn, maar het is ook

bonden. “Ik was zelf geen lid van deze bond

Dochterlief hielp om de bedrijfsvoering en

noodzakelijk voor een solide gecontroleerde

maar wilde nu wel lid worden, juist omdat hij

boekhouding op orde te krijgen. In 2013

bedrijfsvoering.”

voorzitter was. Ik zie mij graag vertegenwoor-

overleed één van de compagnons en besloot

digd door een bestuursvoorzitter met

Ardjuna om zijn plek over te nemen. Ze had

daadkracht, visie en een uitstraling die het

vanaf haar vijftiende gedurende een jaar of

vertrouwen kan winnen van alle ondernemers.

tien in de horeca gewerkt en daarna vijf jaar bij

Ook die van kleine ondernemers zoals ik, die

een notaris, een bank en een uitzendbureau.

gewoon uit liefde en passie voor het vak op een

Verder was ze er al jaren van overtuigd dat de

professionele manier een coffeeshop willen

coffeeshop een fantastische plek was om een

runnen. Hij wilde onze branche professionalise-

mooi cannabisproduct op een veilige en

ren en op een zakelijke en zuivere manier over

relaxte manier te kunnen verkopen aan

coffeeshops communiceren van ‘binnenuit’:

cannabisliefhebbers. Ze heeft nooit begrepen

Voor mij was zijn aanpak de juiste om cannabis

waarom bestuurders en politici zo spastisch

te normaliseren. Maar na een paar maanden

over coffeeshops doen. Vijf jaar geleden ging

kreeg ik via via te horen dat hij het veld had

Lange Jaap met pensioen. Vanaf 1 januari 2020

moeten ruimen. De bonden hebben nooit

is de laatst overgebleven compagnon gestopt en runt Ardjuna de Bovenstad alleen.

Lange Jaap

laten weten wat er achter de schermen is gebeurd. Een gemiste kans!”

Verbouwing Automatiseren

Een tweede grote verandering is (natuurlijk) het

Ardjuna ging rond haar dertigste in de

interieur van de coffeeshop. “Toen mijn vader in

coffeeshop van haar vader werken en pakte de

1996 begon was er niet veel geld. De start was

Koffiesjop De Bovenstad

dingen heel anders aan. “Op zich hebben mijn

minimalistisch met een bar die bestond uit een

Burgstraat 47

vader en ik dezelfde visie: Houd het kleinscha-

paar oude planken op schragen en de klanten

4201 AB Gorinchem

lig, houd het overzichtelijk en houd het leuk en

die op oude tuinstoelen zaten. Langzaam

Highlife 39


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Wat te doen als de politie langskomt? Je bent als patiënt thuis aan het kweken, binnen of buiten, en dan ineens staat er politie voor de deur met de vraag of je cannabisplanten in je bezit hebt. Wat moet je dan doen als patiënt? Allereerst zorg je dat je een door BIG-geregistreerd zorgverlener ondertekende PGMCGverklaring in huis hebt. Bij binnenkweek zorg je dat je apparatuur en elektriciteit NEN-gekeurd zijn. Goedgekeurd brandblusmateriaal en rookmelders horen ook in huis aanwezig te zijn. Onttrek niet te veel woonruimte aan de kweek. Twee vierkante meter oppervlakte, maximaal 800 watt aan lampen en 5 planten voor de kweek. Hou een handgeschreven kweeklog bij met opbrengst van de kweek (en hou deze bij je voorraad gedroogde cannabis).

Dit stappenplan kun je hanteren als de politie voor de deur staat 1. Wie bent u? Legitimatie bekijken. 2. Wat is het doel van uw komst? 3. Geef geen vrijwillige toestemming voor het betreden. Heeft de politieambtenaar geen machtiging tot binnentreden? Dan niet binnenlaten. Wordt een machtiging getoond? Zeg dan dat je niet vrijwillig meewerkt, maar dat je vanwege de machtiging de politie binnenlaat. 4. Eenmaal binnen mag de politie alle deuren en bijvoorbeeld luiken openen, maar geen laden en kasten. Geef geen toestemming voor een doorzoeking.

ACDC

5. Praat niet met de politie. Verklaar pas nadat je een advocaat hebt gesproken.

Moet je de politie toestemming geven om je woning te betreden?

40 Highlife

Het antwoord op deze vraag is “nee”! Als je de

strafrechter er dan in de regel van uitgaan

politie vrijwillig toestemming geeft je woning

dat je woning rechtmatig door de politie is

te betreden doe je afstand van je recht op

betreden. De inbeslagneming van je hennep-

privacy. In een eventuele strafzaak zal de

planten is daarmee in de regel rechtmatig. Als


je de politie niet vrijwillig toestem-

zodanige overtreding wordt gepleegd. Als de

maar dat je geen toestemming geeft. Dat doe

ming geeft je woning te betreden, zal de

politie zich tegen de wil van de bewoner de

je door bijvoorbeeld te zeggen: “ik heb gezien

rechter moeten onderzoeken of er ten tijde

toegang tot de woning verschaft is het

dat u bevoegd bent, maar u betreedt mijn

van het binnentreden bij de politie voldoende

binnentreden niet beperkt tot de voordeur. De

woning tegen mijn wil”.

verdenking was om tegen jouw wil je woning

politie mag zich ook doorgang en toegang

te betreden. Soms wordt de verdenking ter

verschaffen tot die ruimten in het pand, waar

zake van hennepteelt door de politie

de overtreding van de Opiumwet wordt

Mag de politie je woning zonder toestemming van een rechter doorzoeken bij een vermoedelijke Opiumwetovertreding? Artikel 9 van de Opiumwet geeft geen bevoegdheid tot het doorzoeken van een woning. Doorzoeking is meer dan “zoekend rondkijken”. Denk hierbij aan het openen van kasten en lades. Soms overhandigt de politie je een formulier waarin je door ondertekening daarvan schriftelijk toestemming verleent tot het verrichten van een doorzoeking in je woning. Bedenk je dat de politie dan rechtmatig je hele woning volledig op de kop mag zetten en overal in mag rondsnuffelen. De Hoge Raad heeft op 25 mei 20041 uitgelegd wat niet onder doorzoeking wordt verstaan. Citaat: “Zoekend rondkijken en inbeslagneming in woning. Het door forceren van een ruit aan de achterzijde van de woning en meerdere deuren in de woning de toegang tot dat pand en tot de daarin aanwezige ruimten verkrijgen, en daar vervolgens hennepplanten in beslag nemen die daar zijn aangetroffen door zoekend rondkijken, is geen doorzoeking. De duur van het verblijf in de woning (4 uren) vindt zijn verklaring in de inbeslagneming van het aanzienlijke aantal aangetroffen hennepplanten en van apparatuur”.

Geen aanhouding, maar wel een verhoor Soms besluit de politie na ontdekking van een hennepkwekerij in een woning niet tot aanhouding van de bewoner(s) over te gaan, maar deze in de woning te verhoren. De politie informeert iedere verdachte voorafgaand aan het verhoor over het zwijgrecht. Als je verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit

Muntthee met zelfgebakken wietcake

hoef je geen enkele vraag die de politie je stelt te beantwoorden. Je hebt het recht om alleen

onvoldoende “opgeplust”. Dat kan ertoe

gepleegd of ten aanzien waarvan het

je personalia en je adres te vertellen en er voor

leiden dat er sprake is van een vormverzuim,

vermoeden bestaat dat deze daar wordt

het overige volledig het zwijgen toe te doen.

dat gevolgen kan hebben voor de afloop van

gepleegd. Een hulpofficier van justitie kan aan

de strafzaak tegen je.

een politieambtenaar een schriftelijke

Mocht het in het slechtste geval toch tot een

machtiging tot binnentreden afgeven. De

aanhouding komen, blijf zwijgen en vraag

Mag de politie je woning tegen je wil betreden?

ambtenaar moet de bewoner deze machti-

terstond om een advocaat. Want ook als

ging tonen. Ook moet hij zich legitimeren en

arrestant heb je rechten. Gelukkig komt het in

Artikel 9 van de Opiumwet geeft de politie de

het doel van zijn binnentreden duidelijk

de meeste gevallen niet tot arrestatie, maar

mogelijkheid een woning tegen de wil van de

kenbaar maken aan de bewoner. Na het zien

blijf op je rechten hameren en werk niet

bewoner te betreden als daarin een overtre-

van de schriftelijke machtiging moet je

vrijwillig mee.

ding van de Opiumwet wordt gepleegd

meewerken. Maak in dat geval steeds duidelijk

of redelijkerwijze wordt vermoed dat

dat de woning dat je weliswaar meewerkt,

www.pgmcg.nl

Highlife 41


Amnesia SS outdoor 2020

Ik bescherm je wel

Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown. Haze

42 Highlife


Door: Redactie Highlife

Zeven USA staten stemmen over cannabis Tijdens de komende verkiezingen in de Verenigde Staten gaat het niet alleen om de vraag of Donald Trump herkozen wordt. Ook beide parlementen, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, krijgen een nieuwe samenstelling. En in zeven staten staan referenda over cannabis op het stembiljet. In Arizona, Montana, New Jersey en South Dakota mogen kiezers

leidde uiteindelijk tot 130.000 handtekeningen, ruim voldoende om

beslissen of cannabis voor recreatief gebruik voor inwoners ouder dan

het komende referendum op het kiesbiljet te plaatsen.

21 jaar legaal wordt. Idaho, Mississippi, Nebraska en (opnieuw) South Dakota beslissen over medicinale cannabis. Voor corona toesloeg was het aantal initiatieven voor referenda nog veel groter, maar de pandemie gooide roet in het eten op veel plekken.

150.000 pennen Het is zelfs nog steeds niet zeker of in alle bovengenoemde staten over cannabis gestemd kan worden, want er lopen nog verschillende procedures. Zo hebben pro-cannabis activisten in Idaho op dit moment van schrijven 45.000 handtekeningen, terwijl ze er 55.057 nodig hebben. Het virus had een grote impact op verschillende campagnes. In Montana werden 150.000 pennen uitgedeeld zodat handtekeningen volledig corona veilig konden worden gezet. Dat


Netflix wil film Undercover maken

H

De Belgisch-Nederlandse serie Undercover is internationaal een hit geworden. Een tweede seizoen (inclusief Rico Verhoeven) is nu op Netflix te zien. Maar er komt meer aan voor de vele fans van Ferry Bouman (Frank Lammers) en de rest van de cast. Netflix heeft namelijk vergaande plannen om een film te maken. Het zou gaan om een zogenaamde prequil, waarin we zien hoe een jonge Ferry in het criminele milieu beland, nadat hij klusjes gaat doen voor de Amsterdamse hasjbaron Ralph Brink. Als de zoon van Brink zwaar gewond raakt, krijgt Ferry de taak om de daders op te sporen. Dat brengt hem terug naar de plek die hij juist probeerde te ontvluchten: zijn geboortestreek in Brabant.

HIGH HEMP &

CURE

Growing Belushi op Discovery Channel H

Derrick Bergman sprak eerder voor Highlife met Jim Belushi over zijn cannabis farm. Uit dat interview bleek dat de Amerikaanse acteur een goede kijk op cannabis had en prima wist waar hij mee bezig was. Nu kunnen we zijn avonturen verder volgen via Discovery Channel. Want het tv-kanaal is een real life serie begonnen onder de titel Growing Belushi. De serie volgt Belushi, zijn familie en de kwekers op zijn wietboerderij in Oregon. Volgens Discovery is de show grappig en leerzaam om naar te kijken. Jim Belushi zelf: “Wiet kweken is veel meer dan gewoon een boerderij of een bedrijf runnen voor mij. Ik heb de positieve invloed van wiet op heel veel mensen vaak genoeg gezien. Cannabis is here to stay!”

Madonna viert verjaardag met Jamaica buds Madonna vierde onlangs haar verjaardag met primo kwaliteit Jamaicaanse wiet. De ‘Queen of Pop’ geniet inmiddels seniorenkorting, want ze tikte 62 jaar aan. Voor we iedereen over ons heen krijgen, in de VS krijg je vanaf 60+ al heel veel kortingen. Dus we doen echt niet aan pesten hier. En laat het verder maar aan Madonna over om er een feestje van te maken. Ze liet op haar social media zien dat leeftijd er niet toe doet om te genieten. Gelijk heeft ze. Ze showde een paar fijne Jamaicaanse buds en liet zich haar de jointjes goed smaken. Wie zou nou niet zo’n oma als Madonna willen hebben! Wij zeggen: irie!

44 Highlife

H


H

Uncle Bud’s Hemp & CBD krijgt steun van Jane Fonda De Amerikaanse filmster Jane Fonda is het nieuwe gezicht van de Uncle Bud’s Hemp & CBD producten. Het assortiment omvat een face mask, body lotions en verschillende gels. Vanwege de coronacrisis verkoopt vooral de Hemp Hand Sanitizer erg goed. Jane Fonda: “De Hemp Roll-On Pain Relief is mijn go-to voor pijntjes en kwalen. Rol het gewoon door en ga. Geen rommel, geen stijfheid, geen bullshit”. Uncle Bud’s Hemp & CBD heeft inmiddels 72 verschillende hennep- en CBD-producten op de markt. Het assortiment omvat producten voor huidverzorging, persoonlijke verzorging en zelfs dierenverzorging.

Maroon 5: Stop the War on Marijuana

H

Cannabisfans reageerden verheugd toen ze de nieuwe Maroon 5 video zagen met zanger Adam Levine, die rolde en rookte wat een eersteklas joint was. Levine, op blote voeten, zong onder een citroenboom over de liefde die hem “als een drug” raakt, terwijl hij een joint rolde en rookte. Een deel van zijn tekst: ‘Hit me like a drug and I can’t stop it/ Fit me like a glove and I can’t knock it/ I ain’t even lying.” . Bovendien staat er aan het eind van de video een bericht van de ACLU, de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, waarin wordt aangedrongen op een einde aan de “War on Marijuana”.

H

Rick Ross gaat met Cookies samenwerken

Cookies, het cannabismerk dat werd gelanceerd door rapartiest Berner, heeft samen met muzieklegende Rick Ross de nieuwe soort Collins Ave. geïntroduceerd. Er zijn drie nieuwe soorten: Collins Ave (Indica), Pink Rozay (Hybride) en Lemon Pepper (Sativa). Ze zijn legaal te koop in verschillende steden in Californië. Ook in Oregon, Illinois, Michigan en Washington is Cookies nu te koop. Het merk wil verder uitbreiden. “Als het gaat om branding en het bouwen van iets op de lange termijn, snapt Ross het”, zegt rap-artiest Berner, de oprichter van Cookies. Berner prees Ross zijn werkethiek en noemde hoe ze “allebei onze vleugels hebben uitgespreid buiten de muziekbusiness.” Hij onthulde verder dat beiden ver teruggaan, eraan toevoegend dat “alles precies op zijn plaats viel en we allebei op zoek zijn om het te maken.” Rick Ross: “Ik ga een product van superieure kwaliteit naar de massa brengen.”

Highlife 45


Tekst: Derrick Bergman / G0NZ0 Media, fotografie: Derrick Bergman, HoverStash

Het ongelofelijke verhaal van de HoverStash Dit is de coolste stash ter wereld

Wie van cannabis houdt, bewaart die doorgaans in een glazen pot, een blik of misschien een C-Vault. Maar wat zou je zeggen van een zwevende stash-box, die je wiet met vier leds verlicht en voorzien is van drie vergrotende lenzen? Derrick Bergman testte, als een van de eersten in Europa, de HoverStash en vertelt het inspirerende en dramatische verhaal achter de coolste stash ter wereld.

Ruim drie jaar geleden, in juni 2017, kreeg ik

product: een superdeluxe, zwevende

Toen het eenmaal zover was, moest ik onze

een mailtje van Anne Kimmel uit Asheville,

stash-box om je cannabis te bewaren en

geplande dinerafspraak helaas afzeggen,

North Carolina. Ze zou de maand daarop

– vooral – te presenteren.

maar we bleven contact houden. Zo zag

een paar dagen naar Amsterdam komen

het er lang naar uit dat de HoverStash haar

om te praten over het product dat ze met

Zweven

Europese première zou beleven op

haar zoon David aan het ontwikkelen was.

De HoverStash dus; ‘hovering’ betekent

Cannabis Bevrijdingsdag 2018.

Ze had begrepen dat ik veel contacten had

zweven. We hadden een paar leuke

in de cannabiswereld en vroeg of ik

gesprekken via Skype en telefoon, waarin

Noodlot

misschien wat tips wilde geven. Aan de

ik haar zoveel mogelijk tips en contacten

Het proces van prototype naar verkoop-

telefoon vertelde ze meer over dat

gaf voor haar bezoek aan Amsterdam.

baar product bleek echter meer tijd te

46 Highlife


kosten dan voorzien. In zekere zin waren

werkelijkheid te maken’, mailde Anne me

moet je het ding er precies recht boven

Anne en haar zoon David amateurs, maar

eind februari dit jaar, vlak voor het

houden. Gelukkig krijg je er een handig

met het enthousiasme en de toewijding

uitbreken van de corona crisis. ‘De

papiertje bij dat je op de basis-unit kunt

zat het wel goed. De HoverStash zou pas

HoverStash is op dit moment in productie

leggen om de magneet op de juiste

op de markt komen als alles vlekkeloos en

en we leggen de laatste hand aan onze

manier te plaatsen. Als de magneet

stoner proof werkte. Dat lukte niet in 2018.

website. Als we de eerste zending

eenmaal zweeft is het appeltje-eitje: je

En in het voorjaar van 2019 sloeg het

ontvangen, wil ik je er graag eentje sturen.’

kunt de kubus met cannabis er makkelijk

Toen het daarna

op leggen. En je hoeft maar een klein tikje

maandenlang stil

tegen de kubus te geven om het ding te

bleef, begin ik me

laten draaien. Met de vier led-lampjes aan,

voor het eerst af

is het resultaat verbluffend. Anne had me

te vragen of de

al veel eerder verteld dat letterlijk

HoverStash toch

iedereen die een werkend prototype had

een pipe dream

gezien ‘wow!’ had uitgeroepen.

zou worden, een geweldig idee dat

Wow-factor

nooit realiteit

De HoverStash is natuurlijk een gimmick:

wordt. Zeker in de

het is niet iets wat je nodig hebt. Als je je

cannabiswereld

cannabis vooral goed, licht- en luchtdicht

zou dat niet voor

wilt bewaren, dan kun je beter iets anders

het eerst zijn.

gebruiken. Maar daar gaat het niet om. Het

Maar mijn

gaat om de wow-factor. Niet om conser-

aarzelingen

veren, maar om presenteren. De twee

bleken onterecht. Half augustus mailde Anne: ‘Zoals je weet, kost alles langer dan verwacht! We sturen je deze week een HoverStash.’ Een

We knokken door om David’s droom werkelijkheid te maken.

paar dagen later overhandigde de

Anne en David

man van DHL mij

slogans van HoverStash sluiten daarop

een vierkanten

aan: Highlight your Highlife en vooral: ‘If

doos uit Asheville,

it’s legal, why hide it?’ De HoverStash is een

voorzien van een

viering van de legalisering, waardoor je je

rode ‘Security

wiet niet meer angstvallig hoeft te

Checked’ sticker.

verstoppen, maar er de show mee kunt

noodlot genadeloos toe.

Handenwrijvend opende ik de doos,

stelen.

Op 2 maart 2019 werd David Hynes, Anne’s

denkend aan de ruim drie jaar sinds mijn

De prijs is niet mals, $174,99 (€147) voor de

zoon, zakenpartner en bedenker van de

eerste contact met Anne Kimmel en aan

Amerikaanse markt. Maar de HoverStash is

HoverStash, dood gereden door een

het droeve lot van haar zoon.

dan ook bedoeld voor mensen die veel

dronken automobilist in New Orleans, waar

geld besteden aan goede cannabis of

hij de bruiloft van een vriend bijwoonde.

Verbluffend

bijvoorbeeld een eersteklas draagbare

David fietste met een groepje vrienden

Meteen al een paar sterke punten: een

vaporizer. En nu ik de HoverStash een paar

door de stad na een Mardi Gras parade,

korte, maar duidelijke gebruiksaanwijzing,

dagen in gebruik heb, luidt mijn conclusie:

toen de auto het fietspad op reed. Er

met plaatjes. Het laten zweven van je

nog nooit zo’n coole stash gezien. David

vielen twee doden en zeven zwaargewon-

cannabis vereist namelijk enige handig-

zou trots zijn geweest op zijn moeder.

den. Letterlijk een paar dagen later

heid. De HoverStash bestaat uit een

hadden Anne en David een afspraak staan

vierkant basis-unit die je op het stroomnet

Website: https://hoverstash.com/

bij een producent in New York, die de

aansluit, een sterke magneet met daaraan

Meer informatie:

HoverStash in productie wilde nemen.

vastgemaakt een plexiglas basis en twee

support@hoverstash.com of

plexiglas kubussen met vergrotende

support@master-minded.com

Droom

lenzen, waar je de cannabis in doet. Om de

‘We knokken door om David’s droom

magneet boven de basis te laten zweven,

Highlife 47


Column Wil Oomen

“Fiscale emigratie? So what!” Kan emigratie leiden tot problemen met de belastingdienst? Het antwoord is zonder meer, JA! Vorige week had ik nog een zitting bij de rechtbank naar aanleiding van een onderzoek/inval van het openbaar ministerie en de belastingdienst op een woonwagencentrum. Er werd vermoed dat er veel strafbare feiten gepleegd zouden worden, maar die hoop bleek ijdel.

erop dat de belastingdienst vooral heeft geprobeerd een aanslag te innen. Dit omdat anders een opgezet strafrechtelijk onderzoek op niets zou zijn uitgelopen en dit zou gezichtsverlies betekenen, omdat het onderhavige strafrechtelijk onderzoek met veel machtsvertoon, geweld, intimidatie en vernedering van de zijde van de politie en de belastingdienst heeft plaatsgevonden.

Hoe hiermee om te gaan? Vervolgens probeerde justitie en de belas-

belanghebbende, en dat was geen probleem

Indien een ondernemer gaat emigreren is

tingdienst hun gezicht te redden door wat

voor de belastingdienst. In het geval van zijn

het niet alleen belangrijk een goed advies te

fiscale geschilpunten naar voren te brengen

vader was de woonplaats niet Nederland,

vragen van een specialist, maar dit ook uit te

en te onderzoeken. Een van die geschilpunten

aldus de belastingdienst. Een van de

voeren. Dat betekent in het buitenland

was de fiscale woonplaats van mijn cliënt,

problemen was dat de belanghebbende

verblijven en bewijs verzamelen van alles wat

omdat die was geëmigreerd en zijn bedrijf ook

weinig bewijs had van zijn privéuitgaven in het

in het buitenland wordt gedaan, zoals bewijs

in het buitenland uitoefende. Een gevolg van

buitenland. De belastingdienst had ook weinig

van uitgaven zoals het tanken van de auto,

de woonplaats was dat er mogelijk BPM (wet

bewijs van verblijf in Nederland, maar zoals zo

het bezoeken van horeca en verder alle

op de belasting van personenauto’s) geheven

vaak wordt een standpunt van een medewer-

andere kosten die mogelijk geen zakelijke

had moeten worden. Zoals jullie waarschijnlijk

ker van de belastingdienst geloofwaardiger

kosten zijn, maar wel een indicatie geven

weten zit er op iedere nieuwe personenauto

geacht dan dat van een belastingplichtige,

waar iemand heeft gewoond.

een groot bedrag BPM, naast de BTW. Die BPM

zeker indien die belastingplichtige uit een

loopt tot in de vele tienduizenden euro’s. Zoals

minderheidsgroepering komt die niet door

Weten is één, bewijzen is twee. Een

ook in deze casus. De belastingdienst had een

iedereen wordt toegejuicht.

belastingdienstinspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen,

forse aanslag BPM met dito boete opgelegd omdat de belanghebbende in Nederland zou

Gezichtsverlies

maar het is het waard om een procedure te

wonen. Althans, volgens de belastingdienst.

De belastingdienst vond het een feit dat

starten in dit soort situaties omdat een

iemand in het land woont waar zijn kind

belastingplichtige nu eenmaal fiscale

Casus

verblijft, en hij ook de verantwoordelijkheid

verplichtingen heeft, in Nederland of

De belanghebbende heeft in het verre

heeft met dit kind en zijn moeder samen te

ergens anders.

verleden in Nederland gewoond. Zijn ouders

wonen, en dat was in deze casus in Neder-

en enkele andere familieleden wonen nog

land. De belanghebbende stelde dat hij geen

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

steeds in Nederland. Daarnaast heeft hij een

woongelegenheid in Nederland had en

Mr. Wil Oomen

kind van een Nederlandse vrouw, met wie hij

heeft, en de belastingdienst stelde dat hij in

Oomen Administratiekantoor

nooit samen heeft gewoond. Zijn vader, die

de woning van de moeder van zijn kind

Ing. Ruud Oomen LLB

een vergelijkbare situatie had, woonde ook in

woonde. De wens was de vader van de

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

het buitenland, sinds lange tijd samen met de

gedachte, althans daar lijkt het op. Het lijkt

www.oomenadministratiekantoor.nl

48 Highlife


info@profs.works

www.profs.works

Traditional Dutch Recipe

FOLLOW THE BIGGEST LEADER

WWW.SOFTSECRETS.COM @ SOFTSECRETS

@ SOFTSECRETSNEDERLAND

@ SOFTSECRETS_NL

Highlife 49


Tekst: Mike de Leede

Zeescooter met Go Pro

1

Ben jij een echte avonturier en wil je jouw zwemervaring naar een hoger niveau tillen? Of je nou wilt vertoeven op de bodem van het zwembad of koraalriffen wilt ontdekken in tropische landen? Deze betaalbare onderwaterscooter is licht gewicht en mag ook nog eens mee het vliegtuig in. De laadtijd bedraagt 3 uur, de gebruikstijd is 35 minuten. Hij werkt in zowel zoet- als zoutwater. Door de dubbele schroef behaalt de zeescooter snelheden tot 5,5 kilometer per uur! Geniet je liever van een rustig ritje, dan kan dat ook. De scooter heeft namelijk drie verschillende snelheidstanden. Je kunt er mee duiken tot een diepte van 30 meter! Wees niet bang dat je ergens strand. Op het dashboard zitten namelijk 4 LED-lampjes die aangeven hoe vol je batterij is. Laat je hem los, dan stopt het apparaat en drijft naar boven. De Onderwater Duikscooter heeft op de voorzijde een houder voor een Go Pro actiecamera. Inclusief draagtas en veiligheidskoord. Prijs: € 450. www.hop.nl/outdoor/duiken/underwater-scooter

Grootse Pocketprojector met Dito Geluid Samen lekker overal films genieten of series bingen. In bed, in je tuin, op camping, parkeerplaats of strand. Overal waar je beeld kan projecteren. En wifi hebt. Met deze Nebula Capsule II pocketprojector. De beamer bezit het formaat van een halfliterblik bier, heeft een sterke, ingebouwde accu, vele aansluitmogelijkheden en een hele goede speaker. Je neem hem gemakkelijk mee naar elke gewenste plek. Via het Android besturingssysteem krijg je eenvoudig toegang tot handy apps als YouTube of Netflix. Je hoeft dus geen afspeelbron meer aan te sluiten. Met hetzelfde gemak stream je beelden van je smartphone of tablet naar de beamer. Luister je liever naar muziek? Gebruik dan alleen de bluetooth speaker. Zet hem op kruk of stoel en kijkt zo’n 2,5 uur lang naar metersgroot beeld met zeer acceptabel geluid. De projectielamp levert slechts 200 ANSI Lumen. Dus is alleen ’s avonds of in een verduisterde ruimte een succes. Het autofocus HD-beeld heeft maximaal 1280 bij 720 pixels. Prijs: € 589. www.coolblue.nl/ product/835714/nebula-capsule-ii.html

Zesduizend Boeken in je Pocket Een papieren boek of bibliotheek is zo 1580! Via een e-reader kun je anno 2020 kiezen uit miljoenen titels. Dit gadget is steeds handzamer doorontwikkeld, blijft goed leesbaar in direct zonlicht, vermoeit de ogen steeds minder. En doet echt weken met een accu (waarom doen die vervloekte mobieltjes dat eigenlijk niet?). Het Canadese Kobo introduceerde onlangs een nieuw instapmodel: de superlichte Nia. Hij past met zijn 6 inch en 172 gram zo in je achterzak. En heeft een betere resolutie dan het Amazon instapmodel. Je kunt er maar liefst zesduizend boeken op kwijt. Een ding heeft ie echter gemeen met het aloude boek: hij is niet waterbestendig! Prijs € 100. https://gl.kobobooks.com/ products/kobo-nia

50 Highlife


5 Gadgets Elektrisch eFoil

Surfboard

Op de Noordzee kun je perfect surfen en kitesurfen. Op groter

Vette Sonos

4

binnenwater wordt en masse gewakeboard en gejetskied. Tot verdriet van zeilers, vissers en andere pleziervaart. Het

Soundbar

elektrische surfboard van het Chinese techbedrijf Waydoo

Ultraplatte televisies blinken uit in veel, behalve in een

snel, geluidloos en onweerstaanbaar elegant. Je vlieg als

kamerbreed klanktapijt. Wie echt een film of serie

het ware over het water op zo’n eFoil. Een simpele plank.

ingezogen wil worden, moet op zoek in een waar woud

Met een elektrisch aangedreven schroef en een horizontale

van soundbars. Waar doorgaans geldt: hoe duurder, des

draagvleugel onder de waterlijn. Die wekt zoveel opwaartse

te beter. De gloednieuwe Sonos Arc biedt wat dat betreft

kracht op, dat-ie bij zo’n 25 kilometer per uur langzaam uit het

waar voor zijn geld: strak vormgegeven, mooi breed en diep

water rijst, als een ware zeegod. Als je je gewicht verschuift,

geluid, met vette indrukwekkend bassen. Voeg wel twee

snijdt je van links naar rechts over meren en plassen. Tot

Sonos satelliet boxjes toe voor extra surround effect. Arc

maximaal 42 kilometer per uur. 85 minuten achtereen op een

ondersteunt uiteraard Dolby Atmos, de geluidstechnologie

in 2 uur opgeladen accu. Met de joystick in je hand reguleer

die tegenwoordig ook door streamingdiensten als

je de snelheid. Twee Nederlandse surfdudes verwierven de

Netflix wordt aangeboden. Waarmee Sonos eindelijk de

Europese verkooprechten. Zij geven ook les in eFoilen, op het

concurrentie aankan met LG en Samsung. Aansluiten is

Amsterdamse Nieuwe Meer.

kinderspel. Letterlijk plug and play! Ook het toevoegen

Prijs: € 5.500. https://flyingfishfoils.eu/

lijkt daarom wel voor Nederland te zijn uitgevonden. Het is

van de soundbar aan je bestaande Sonos-systeem blijkt een fluitje van een cent. Niet alleen kijken naar series en films wordt zo een waar feest, ook Spotify klinkt ineens als de spreekwoordelijke klok. De app blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid, maar biedt de liefhebber verder

Underwood USB

Typemachine

weinig instelmogelijkheden. In zwart of wit verkrijgbaar.

Deze originele, oldschool uitziende typemachine

Prijs: € 899. www.sonos.com/en/shop/arc.html

is van het beroemde merk Underwood. Hij oogt uit 1910. Maar is refurbished en helemaal 2020-proof. Je kunt hem namelijk via USB aansluiten op een van je computers. En hem gebruiken als alternatief toetsenbord. Of als printer. Waarbij je bijvoorbeeld

6

je tablet of iPhone gebruikt als scherm. Was jij ooit gehecht

aan een typemachine, maar moest je door de oprukkende moderne

tijd overstappen op een pc met toetsenbord? De USB typewriter is ideaal als je even geen zin hebt in je computer. Maar heb je geen zin in de typewriter dan haal je de USB eruit en plug je je toetsenbord weer in. Haal dat ouderwetse Klikklakgeluid weer naar boven. Prijs: € 899. www.megagadgets.nl/ usb-typewriter.html

Highlife 51


Michelle bij de bioscoop waar haar documentaire voor het eerst werd vertoond Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Schedule 1: Unlocking the antitumor properties of cannabis Een persoonlijke documentaire over cannabis tegen kanker De Californische Michelle Kendall was 43 toen ze de diagnose terminale eierstok kanker kreeg. Ze is er van overtuigd dat cannabis haar in leven houdt en maakte een indrukwekkende korte documentaire over cannabis en kanker, ‘Schedule 1: Unlocking the anti-tumor properties of cannabis’. ‘Mijn regering zegt dat de wetenschap die ik nodig heb om te blijven leven “illegaal” is.’ De documentaire kun je op YouTube zien. De documentaire begint met een citaat van

het pas kort geleden is ontdekt, houdt het al

delen. ‘Als ik het niet zelf had beleefd, zou ik het

astroloog en cannabisconsument Carl

duizenden jaren lichamen in evenwicht. Ik

waarschijnlijk niet geloven. Maar ik beloof je

Sagan: ‘Somewhere, something incredible is

geloof dat als ik de juiste combinatie kan

dat het allemaal waar is. Ik heb een ongenees-

waiting to be known.’ Dan volgt een eerste

vinden, dit mijn leven zou kunnen redden.’

lijke kanker en ik behandel mezelf met een stof

uitleg over het endocannabinoïdensysteem:

die al tachtig jaar over de hele wereld

‘In ieder van ons huist een onontgonnen

​Een gek verhaal

verboden is. Misschien heb je het al geraden:

systeem dat het vermogen van ons lichaam

We maken kennis met Michelle Kendall, die

ik behandel mijn kanker met cannabis. En dit is

ontketent om zichzelf te genezen. Hoewel

vertelt dat ze een gek verhaal heeft om te

mijn verhaal.’ Dat Michelle Kendall cannabis als

52 Highlife


medicijn ontdekte, was te danken aan puur

noemen. Maar waarom is deze unieke plant

thuiskomst bleek cannabisolie met veel CBD

toeval. Ze vertelt dat ze haar middelbare

zo effectief bij de behandeling van zoveel

en weinig THC de stijging af te remmen, maar

school én universiteitsjaren door is gekomen

aandoeningen? De wetenschap wijst op het

de marker bleef stijgen. ‘Toen begon ik met

zonder ook maar één keer bewust cannabis te

endocannabinoïdesysteem of ECS. Het ECS,

een hoge THC-formule en werkte langzaam

hebben gezien. Na haar diagnose was het haar

dat pas in 1988 is ontdekt, is een cel-signale-

naar 60 milligram per dag. Mijn marker daalde

ringssysteem dat bestaat uit receptoren die

in drie weken met veertig procent, wat echt

verspreid zijn door het hele lichaam. Het ECS

opmerkelijk is.’

handhaaft de homeostase (het proces chemische en fysische processen in

Westerse geneeskunde geen goede optie

evenwicht houden, red.). Het doet dat door

Zonder enige andere behandeling daalde de

cannabinoïden te maken, zoals anandamide,

marker uiteindelijk met vijftig procent. Voor

essentiële stoffen die vrijwel alle lichaams-

Michelle is overduidelijk: dit moet ik uitzoe-

functies reguleren. Als het lichaam zelf niet

ken. ‘Ik moet erachter komen hoe ik mijn

genoeg cannabinoïden produceert, kunnen

marker stabiel kan houden, omdat de

stoffen in de cannabisplant, fytocannabinoï-

westerse geneeskunde geen goede optie

den genoemd, het ECS aanvullen en de

voor mij heeft.’ Ze stort zich op wetenschap-

balans herstellen. Er zijn ruim 500 stoffen

pelijke publicaties en leest alles wat ze kan

geïdentificeerd in cannabis en elke cannabi-

vinden over onderzoek naar cannabis en

noïde heeft zijn eigen effect op het lichaam.

kanker. ‘Ik zal gewoon mijn eigen wetenschap

Van THC is bijvoorbeeld in preklinische

moeten doen’, zegt ze in de documentaire,

onderzoeken aangetoond dat het diverse

‘want ik denk dat ik geen tijd heb om op echte

soorten kankercellen doodt.’

clinical trials te wachten.’ Na maanden van

waarbij organismen het interne milieu van

research bezoekt Kendall de CannMed in Los

Michelle en Bruce

Tumor marker

Angeles, ’s werelds grootste medicinale

Kendall vertelt hoe de toestand van tumoren

cannabis conferentie. Ze schudt de hand van

bij kanker wordt gemeten, door middel van

Raphael Mechoulam, de grootvader van het

een marker in het bloed, in haar geval CA-125.

moderne cannabisonderzoek en ontmoet

‘Als mijn tumor marker stijgt, dan groeit mijn

Dr. David Meiri, die in Israël baanbrekend werk

tumor. Door de CA-125 bloedtesten die ik elke

doet op het gebied van kanker en cannabis.

buurman Bill Black die voorstelde om eens

drie weken had tijdens de remissie van mijn

cannabis te proberen. Black is huisarts in ruste

kanker, kon ik mijn dosering van cannabis

en legt zich sinds zijn pensionering toe op

aanpassen en goed zien hoe mijn tumor

Verband tussen type cannabis en soort kanker

medicinale cannabis. Hij kweekt zelf planten,

reageerde op de verschillende behandelin-

‘Bij het kankeronderzoek zien we vanaf het

maakt daar olie van en tovert die met

gen met cannabinoïden.’ Al snel werd een

begin dat een duidelijk verband tussen het

Belgische chocolade en vanille om tot exact

patroon zichtbaar. ‘Terwijl ik een lage

type extract en de soort cannabis die we

gedoseerde chocolaatjes.

THC-dosis nam die de buren voor mij hadden

kiezen en het vermogen om kankercellen te

gemaakt, ging mijn marker nauwelijks

doden’, legt Meiri uit in de documentaire. ‘We

Verandering in tumorgroei Kendall: ‘Als Bill niet had voorgesteld dat ik het zou proberen, eerst alleen om te slapen en om wat ik ziektevrees noem te verlichten, was ik waarschijnlijk nooit begonnen. En als ik niet de lagere doses had genomen en kleine veranderingen in mijn tumorgroei had gezien, had ik nooit het hoge doseringsschema geprobeerd en mijn tumor zien krimpen.’ De documentaire is meer dan alleen een persoonlijke getuigenis van een

ontdekten dat

Ik zal gewoon mijn eigen wetenschap moeten doen, want ik denk dat ik geen tijd heb om op echte clinical trials te wachten.

patiënt. De film bevat diverse interviews met

soort nummer één darmkanker aanvalt, maar niets doet aan prostaatof leverkanker. Soort, of extract, nummer twee doodt alleen de prostaatkanker, maar doet niets aan darm- of

in cannabis gespecialiseerde medici en

omhoog, hooguit één of twee punten per

borstkanker. Dus nu screenen we heel veel

wetenschappers. De werking van het

drie weken. Vrij consistent.’ Toen Michelle en

soorten cannabis en proberen we specifieke

endocannabinoïdensysteem wordt kort en

haar man Bruce drie weken vakantie vierden

soorten te vinden die alleen bepaalde cellen

helder uitgelegd: ‘Cannabis kan nuttig zijn bij

op de Galapagos eilanden, kon ze die hele

met bepaalde mutaties doden.’ De vele

de behandeling van een breed scala aan

periode geen cannabisolie nemen. Het is

onderzoeken naar medicinale cannabis die

aandoeningen, waaronder epilepsie,

immers verboden om er mee te reizen. Haar

wereldwijd plaatsvinden geven Michelle

multiple sclerose en pijn, om er een paar te

marker schoot acht punten omhoog. Bij

Kendall hoop dat ze haar kanker kan

Highlife 53


overleven. ‘Als je mij had gevraagd voordat ik

rond 1900 het derde meest voorkomende

met de tekst: ‘Cannabis is medicine, science

met cannabis begon, zou ik zeggen dat mijn

ingrediënt was in op recept en commercieel

can prove it, end prohibition’. Het liefst zou ze

prognose erg slecht is. Maar omdat het me

verkrijgbare medicijnen.’

de politici in Washington persoonlijk haar

lukte om mijn tumor met alleen maar

verhaal vertellen. ‘Ik zou willen dat ze me in de

cannabis te verkleinen en onder controle te

Ronduit crimineel

ogen kijken en me vertellen dat ze eraan gaan

houden, hoop ik dat ik een manier kan vinden

Over het cannabisverbod en de oorlog tegen

werken om dit op te lossen. Want het is

om deze ziekte te behandelen en als een oud

de plant zegt Bearman: ‘Het is ronduit

belachelijk dat we iets dat de ergste ziekten

omaatje te kunnen sterven, aan iets anders.’

crimineel. We hebben meer dan een biljoen

kan genezen tachtig jaar lang hebben

We hebben meer dan een biljoen dollar uitgegeven om mensen op te sluiten wegens het gebruik van cannabis, in plaats van een flink deel van dat geld uit te steken in kankeronderzoek.

dollar uitgegeven

opgesloten en belasterd. We hebben al die

om mensen op te

tijd verloren en we moeten dat zo snel

sluiten wegens het

mogelijk veranderen.’

gebruik van cannabis, in plaats

Kwelling

van een flink deel

In haar meest recente Blog, van eind juli,

van dat geld uit te

schrijft Kendall: ‘Mijn regering zegt dat de

steken in kanker-

wetenschap die ik nodig heb om in leven te

onderzoek.’ Het is

blijven “illegaal” is. Dit voelt zo veel slechter

een frustratie die

dan simpelweg een terminale diagnose

Michelle Kendall

hebben. Weten dat het potentieel om mijn

deelt. Tijdens de

ziekte te behandelen is opgesloten maakt

MedCann

deze hele situatie een nog grotere kwelling.’

conferentie deelt

www.schedule1movie.com

ze honderden

Blog Michelle Kendall:

bumperstickers uit

https://www.schedule1movie.com/blog

Apothekerszoon Een van de eerste cannabisexperts bij wie Kendall haar licht opsteekt in de documentaire is Dr. David Bearman. Deze apothekerszoon studeerde medicijnen aan de universiteit van Washington. Door zijn achtergrond was hij zich er altijd van bewust dat plantaardige medicijnen de basis vormen van alle geneeskunde. Om zelf cannabis medicijnen te maken, greep hij terug op het oude apothekersboek van zijn vader uit 1927, Remington’s Pharmaceutical Sciences (zie het recept voor cannabis tinctuur onderaan dit artikel). Bearman benadrukt dat medicinale cannabis niets nieuws is. ‘Ik heb het over een middel dat in de 26e eeuw voor Christus door de Chinezen werd gebruikt, in de Ayurvedische geneeskunde, dat van 1854 tot 1972 in de Amerikaanse farmacopee stond en

Michelle

Recept voor cannabistinctuur (Remington’s Pharmaceutical Sciences, 1927) Tinctura Cannabis Indicae / Tinctuur van Indiase cannabis Indiase cannabis, in poeder nr. 40, honderd gram Alcohol, voldoende hoeveelheid. Om duizend kubieke centimeter te maken: 1000 cc. Bevochtig de Indiase cannabis met vijftig kubieke centimeter alcohol, doe dit in een percolator en laat dit, zonder op het poeder te drukken, zes uur goed afgedekt staan; pak het dan stevig in en giet er voldoende alcohol op om het poeder te verzadigen en een laagje erboven uit te laten steken. Als de vloeistof uit de percolator begint te druppelen, sluit u de onderste opening en macereert u, nadat u de percolator hebt bedekt, vierentwintig uur. Laat vervolgens de percolatie langzaam verlopen en giet er voldoende alcohol op om duizend kubieke centimeter tinctuur te verkrijgen.

54 Highlife


Gre e n Poison F 1 FasT V e rsion ® Sweet Seeds www.sweetseeds.com


Door: Karel Michiels

Cannabisconsumptie in België tijdens corona aanzienlijk gestegen Betrouwbaar onderzoek leert ons dat de cannabisconsumptie in België tijdens de eerste maanden van corona aanzienlijk gestegen is, in tegenstelling tot (voorspelbaar) het verbruik van partydrugs. De wiet bleef al die tijd ook gewoon beschikbaar, hoewel er behoorlijk wat kwekers en verdelers werden opgepakt.

Sciensano is sinds dit jaar een begrip in

was de enige illegale drug die aanzienlijk

verlichting hebben gevonden in hun eigen

België. Het is de naam van een wetenschap-

meer geconsumeerd werd dan voordien.

homegrown plantjes.

pelijk onderzoeksinstituut dat werkt in

Hoe al die kleine dealers dat klaarspeelden, is

opdracht van de overheid, en door Covid-19

nog maar de vraag, met al die strenge

Bart de Wever

ongewild in de openbaarheid trad. Als

uitgangsmaatregelen, maar er was ook een

De cannabiswereld blijkt voorlopig ook het

Sciensano spreekt, luistert de natie. Dus ook

lichte stijging in de online aankoop van wiet,

enige slachtoffer van de war on drugs die Bart

toen het over drugs in de lockdown ging.

vooral bij Nederlandse verdelers. En

De Wever nu al acht jaar geleden heeft

onderschat ook niet de vele thuiskwekers. De

uitgeroepen, als burgemeester van Antwer-

Begrip tonen Een kleine 6000 Belgen deden mee aan de enquête, gemiddeld 26,6 jaar oud, met toch ook een uitschieter naar 77. Ze werden bevraagd over de consumptie van tien verschillende drugs: alcohol, cannabis, cocaïne, amfetamine, methamfetamine, ecstasy/MDMA, ketamine, LSD, GHB en heroïne. In de marge van het onderzoek komen we te weten dat 63% van de wietgebruikers geen andere drugs tot zich neemt, en dat 70,4% dagelijks of bijna dagelijks de vlam in de pijp steekt. Meer dan 40% van alle respondenten volgt de opgelegde COVID-19 maatregelen naar eigen zeggen niet strikt op, maar dat is weer een andere discussie. Hoewel het best grappig is om te zien dat veel mensen zich nu in hun vrijheid beperkt voelen. Weten ze ook eens is hoe dat is, denkt het duiveltje in mij dan. Hopelijk tonen ze volgende keer wat meer begrip als wij, blowers, daarover klagen.

Ceci n’est pas une pipe, René Magritte, 1929

Homegrown plantjes Dat er tijdens de lockdown minder party-

willekeurige ontmanteling van kleine en

pen en autoritaire leider van de grootste

drugs gebruikt werden, spreekt voor zich. Er

grotere plantages is de voorbije maanden

Vlaamse partij. Terwijl de politie, de drugsbri-

waren geen party’s. Cocaïne, xtc, mdma,

gewoon doorgegaan, en we weten dat die

gade en het gerecht zich onledig houden

amfetamines: het aanbod was er nog maar

meestal toevallig ontdekt worden, door een

met de jacht op wietkwekers, wiethandelaars

de vraag stortte in. Ook de handel in cannabis

klacht van de buren of een technisch defect.

en wietconsumenten, ontploffen in de stad

viel niet stil, en dat was maar goed ook. Het

Ik vermoed dat nogal wat mensen troost en

van De Wever bommen en granaten. De

56 Highlife


drugskartels zouden een oorlogje uitvechten in de straten van Antwerpen-Noord, een buurt waar de burgemeester zelden of nooit zijn gezicht laat zien, zelfs niet toen daar in augustus dagen na elkaar explosies waren. Misschien omdat een groot deel van de bevolking buitenlandse roots heeft en toch niet voor hem zou (kunnen) stemmen.

Lange vloeitjes Bart De Wever heeft in elk geval nog altijd de media mee. De berichtgeving over cannabis blijft nog vaak ongenuanceerd, slecht geïnformeerd en volledig kritiekloos ten

Ceci n’est pas un papier ordinaire.

opzichte van het beleid. Dat uit zich zelfs in kleine berichten in de lokale krant of op een regionale tv-zender. ‘Twee nachtwinkels in

drugs te gebruiken.’ En daarvoor kregen de

toon, de weigering om ook maar de kleinste

Ekeren betrapt op verkoop verdovende

winkels ook een proces-verbaal, blijkbaar niet

bedenking te maken bij dit soort praktijken,

middelen onder de toog’ titelde het

voor die joints. Misschien waren het gewoon

geen oog voor het inconsequente beleid dat

Antwerpse ATV op de website. ‘Onder de

cones om joints in te steken, ik weet het niet.

verschilt van dorp tot dorp… Als de burge-

toog’ is een Vlaamse uitdrukking voor

De redacteur van ATV moest ook maar afgaan

meester een wiethater is, kun je er geen lange

onderhands, stiekem. Wat bleek? In die

op het persbericht van de politie.

vloeitjes kopen, anders wel. België op zijn

winkels verkochten ze lange vloeitjes

best. Ceci n’est pas un papier ordinaire.

(‘zogenaamde lange blaadjes’ schrijft de

Onwetendheid

redacteur), crushers en voorgerolde joints. De

Het zijn misschien banale berichten maar ze

(Ceci n’est pas une pipe is het bekendste

ironie wil dat de politie niet eens op zoek was

getuigen wel van de onwetendheid en het

schilderij van de beroemde surrealistische

naar joints en cannabis. ‘Het wijkteam van

gebrek aan respect die het thema cannabis

schilder Magritte, een Belg. Als wij in een

Ekeren wilde nagaan of de winkels attributen

nog altijd te beurt vallen in de Vlaamse

mindfuck zitten, kunnen we gelukkig nog

verkopen die gebruikt kunnen worden om

media. Die neerbuigende, gezagsgetrouwe

altijd terugvallen op onze kunstenaars).

Door: Redactie Highlife

Legale wietmarkt Canada haalt zwarte markt in Het is twee jaar geleden dat Canada het eerste G20-land werd dat cannabis voor recreatieve doeleinden legaliseerde. Eind 2018 nam de legale bedrijfstak 21% van de totale cannabisconsumptie in Canada voor haar rekening, aldus Statistics Canada. Nu is dat aandeel tot net iets boven de helft (50.5%) gegroeid. Daarmee wordt voor het eerst meer legale dan illegale cannabis verkocht. Er zijn verschillende oorzaken voor de

er nog steeds weinig legale verkooppunten.

gelegaliseerd, maar worden steeds populair-

opmars van legale cannabis. Zo hebben de

Ironisch genoeg is juist Alberta de provincie

der. Frisdrank met THC doet het op dit

Canadese cannabisproducenten hun prijzen

waar al de meeste verkooppunten zijn. Met

moment erg goed. Lekkernijen als chocola

drastisch verlaagd. En dat helpt natuurlijk. Tot

ruim 500 dispensaries neemt Alberta bijna de

met cannabis verkopen ook prima.

enige maanden geleden was wiet op de

helft van het totale aantal legale wietwinkels

zwarte markt een stuk goedkoper, maar met

in het land voor haar rekening. In totaal zijn er

fikse kortingen hebben de legale producen-

nu 1097 verkooppunten. Ontario, de meest

ten een flink marktaandeel gewonnen.

bevolkte provincie, heeft er nu 128. Dat is één winkel per 92.000 inwoners. Ter vergelijking;

Meer wietwinkels

met hun 509 winkels is dat cijfer in Alberta

Een andere reden is dat er meer verkooppun-

8500. Quebec, de Franstalige en wat meer

ten zijn gekomen. Zo opende cannabisgigant

conservatieve provincie, doet het slecht met

Canopy Growth Company onlangs tien

maar één winkel per 180.000 inwoners.

nieuwe wietwinkels in de provincie Alberta. Tot op heden had het bedrijf nog geen

Een laatste reden waarom het aandeel van de

enkele vestiging hier. Door stroperige

legale producenten steeds groter wordt is de

bureaucratie bij verschillende provincies zijn

opmars van hun edibles. Die zijn pas in 2019

Highlife 57


Door: Rob Tuinstra

Reizen tijdens corona biedt naast risico’s ook kansen Santorini is in de herfst op zijn best Reizen tijdens corona. De meningen zijn verdeeld. Waar de een meent dat het belachelijk is om risico’s te nemen, ziet een ander dat optimistischer in. De reisadviezen van de overheid zorgen daarbij vaker voor meer verwarring dan dat er duidelijkheid wordt geschept.

Oia Neem nu de Griekse eilanden. Begin

er veel kritiek is op die plots veranderende

stoeltjes. Ondanks het verplichte mondkapje.

september kregen die plotseling een ‘code

reisadviezen van de overheid.

Vaak zijn vluchten echter maar mondjesmaat

oranje’, oftewel alleen noodzakelijke reizen.

bezet. Ik sprak iemand die halverwege

Het Griekse vasteland daarentegen bleef op

Minder druk

september vanaf Rotterdam naar Valencia

geel (let op, veiligheidsrisico’s) staan.

Reizen tijdens corona is daardoor risicovol,

vloog. In het hele toestel zaten acht passa-

Toeristen die al op de eilanden waren

niet alleen vanwege je gezondheid, maar het

giers. Na hem vertrokken nog twee vluchten

reageerden verontwaardigd. Het risico op

biedt ook kansen. Toeristische hotspots zijn

van Rotterdam. Totaal aantal wachtenden

corona was volgens hen veel kleiner dan in

veel minder druk, hetzelfde geldt voor

voor beide vluchten: vier personen.

Nederland zelf. Kijken we naar de getallen,

accommodaties en vliegtuigen. Want

dan zien we dat Griekenland tot op heden

ondanks die zo geroemde HEPA-filters in een

220 bewoonde eilanden

met veel minder slachtoffers en patiënten te

vliegtuig zit je natuurlijk liever niet urenlang

De herfst is een perfecte tijd om naar de

maken heeft dan Nederland. Logisch dus dat

op elkaar gepropt in de krappe economie

Griekse eilanden te reizen. De (pre-corona)

58 Highlife


Langs de caldeira

Het strand en de kliffen in Vlyhada

Octopus vanavond?

De oude haven van Fira

zomerdrukte en extreme hitte is voorbij,

een Caribische cruise heeft gedaan, want

Griekenland zijn er tal van archeologische

terwijl de temperaturen nog steeds erg

veel van die eilanden bieden hetzelfde qua

ruïnes te bewonderen. De kerkjes met die

aangenaam zijn. Het is daarom goed toeven

shopping.

prachtige ronde koepels bekijken? Er zijn

op de stranden en het water in de Middel-

meer dan 250. Wandelen kan ook prima en

landse Zee is nog warm genoeg om in te

Droomvilla

verkijk je daar niet op, want sommige van die

zwemmen. Wist je dat er in totaal 220

Maar niets van dat alles nu. Door corona

paden kunnen heel steil en uitdagend zijn. Na

bewoonde Griekse eilanden zijn? Daar moet

liggen bijna alle cruiseschepen voor anker en

zo’n wandeling is het dan natuurlijk heerlijk

vast wel eentje tussen zitten die aan al je eisen

waar normaal gesproken het internationale

en verwachtingen kan voldoen.

vliegveld vele duizenden passagiers per dag verwelkomt, is dat nu gedaald tot hooguit

Cruiseschepen

een paar honderd. Kortom, corona biedt

Een van de Griekse parels is Santorini. Het is

risico’s maar dus ook kansen. Hotels of villa’s

een van de Cycladen en door de adembene-

die ooit onbetaalbaar voor jou waren, blijken

mende caldeira met pittoreske dorpjes is het

nu wel mogelijk omdat de tarieven soms met

een van de meest populaire bestemmingen

meer dan de helft gedaald zijn. Die droom-

in de Middellandse Zee. Sterker nog, het

villa met je eigen privé zwembad? Die is nu

relatief kleine eiland (Texel is groter) lijdt

misschien binnen handbereik.

normaal gesproken aan over-toerisme. Niet

De nacht is gevallen

alleen Grieken en Europeanen bezoeken

Ruïnes en wandelen

Santorini graag, het is een haven waar vele

Oia en Fira liggen beiden aan de caldeira, dat

cruiseschepen op bepaalde dagen met

is meteen de meest toeristische kant van het

relaxen op een terras met lekker Grieks eten

letterlijk tienduizenden passagiers, waaron-

eiland. Maar het vulkaaneiland Santorini heeft

en een drankje. Kortom, op Santorini hoef je

der vele Amerikanen, aanmeren. Dat zie je

veel meer te bieden. Aan de oostkant vind je

je niet te vervelen. Bovendien zijn andere

meteen terug wanneer je in de twee meest

heerlijke stranden in dorpjes als Perissa en

Griekse eilanden met de vele veerboten

fotogenieke plaatsen, Oia en Fira, door het

Kamari. Hotels, pensions en restaurants zijn

makkelijk te bereiken, dus eiland hoppen is

centrum loopt. Daar zijn veel juweliers en

hier veel goedkoper. Wil je meer dan alleen

ook een mogelijk.

dure modezaken, herkenbaar voor wie ooit

maar aan het strand hangen? Zoals overal in

Highlife 59


HighLife Cup powered by

2020

Coffeeshop The Corner Spaarndammerdijk 9 1013 ZM Amsterdam 2e prijs Sativa Jack Herer

Coffeeshop Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

3e prijs Autoflowers Trainwreck Auto

1e prijs Haze Hydro White Amnesia 1e prijs Autoflowers OG Spaceghost 2e prijs Haze Bio Black Amnesia 2e prijs Indica Brazilian Amazonia 3e prijs Hybriden Bio Cookie Cees Highlife Cup Winnaar 2020 Haze Hydro White Amnesia

Coffeeshop Mississippi Maasboulevard 11 6211 HS Maastricht 2e prijs Kush soorten Mimosa

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 1e prijs Skunk soorten Snowball 1e prijs Outdoor soorten Outdoor Kush 3e prijs Nederhasj Critical

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 3e prijs Sativa Santa Maria 3e prijs Outdoor soorten Purple 3e prijs Haze Hydro Sour Amnesia

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag Den Haag 1e prijs Hybriden Hydro AK-47 Power Plant 1e prijs Hybriden Bio Tangie Biscotti 1e prijs Kush soorten Gelatti OG

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hasj import Pineapple 2e prijs Outdoor soorten Purple Haze

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Skunk soorten Legendary OG Punch


Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs CBD soorten CBD Orange Punch

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag 1e prijs Indica God’s Gift 2e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Hybriden Hydro God’s Gift 2e prijs Skunk soorten Mimosa

Growers Choice www.growerschoice.nl

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 2e prijs Hasj import Choco 2e prijs Nederhasj Jelly 2e prijs Extracties Moon Rocks 3e prijs Hybriden Hydro AK-47

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn

1e prijs Amerikaanse soorten Bruce Banner 2e prijs Autoflowers Real Amnesia Auto 2e prijs CBD soorten Charlotte’s Dream

1e prijs Sativa Jack Herer 1e prijs Nederhasj Cream Kush 3e prijs Hasj import Hia 3e prijs Extracties Moon Rocks Coffeeshop Cool Running Brusselsestraat 35 6211 PB Maastricht 3e prijs Amerikaanse soorten Marula

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Indica Somari Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31-1 6221 CN Maastricht 3e prijs Haze Bio AMG Skunk Zwartbroekstraat 29 6041 JL Roermond 2e prijs Amerikaanse soorten Captain’s Cake

1e prijs Extracties Relax Balls 1e prijs Haze Bio Bio Haze 2e prijs Haze Hydro Zilver Haze 3e prijs Kush soorten Amazon Kush 3e prijs CBD soorten King Relax CBD Highlife Hasj Cup Winnaar 2020 Extracties Relax Balls


Logboek VOC

Gelijk hebben en gelijk krijgen Voor het VOC duurde de corona lockdown relatief kort: in juli hadden we alweer onze eerste vergadering in real life, in de tuin van onze vergadervoorzitter Doede de Jong in Friesland. Het VOC netwerk blijft groeien; hoogleraar psychologie Han van der Maas schreef een discussiestuk voor het VOC over de vraag waarom voorstanders van legalisering gelijk hebben, maar dat niet krijgen. En wat we daaraan kunnen doen.

Vanaf de oprichting heeft het Verbond voor

hóe willen we legaliseren? ‘Willen we

Opheffing van het Cannabisverbod een open

decriminaliseren of echt legaliseren? Geven

en flexibele structuur. Iedereen is welkom op

we de handel in drugs helemaal vrij of komt

de maandelijkse vergadering, die we in

de handel in handen van de staat? Gaan we

verschillende steden organiseren. Het aantal

alle drugs legaliseren of alleen softdrugs?

deelnemers varieert, net als de deelnemers

Kan Nederland dit alleen of wachten we op

zelf. De vaste kern is er altijd: voorzitter

Europese consensus?’

Derrick Bergman, secretaris Mauro Picavet en vergadervoorzitter Doede de Jong, tevens

Wie zijn de opponenten?

mascotte en geweten van het VOC. Die harde

Van der Maas benadrukt het belang van

kern wordt aangevuld door activisten,

kennis over onze tegenstanders: ‘Wie zijn nu

thuistelers, patiënten, bezorgde burgers,

precies de opponenten van de legalisering?

coffeeshopondernemers, CBD-onderne-

Waarom zijn zij ongevoelig voor het causale

mers, studenten en af en toe een journalist.

verband tussen het verbod op drugs en de onbeheersbare georganiseerde misdaad?

Verstand van zaken

Waarom bijvoorbeeld zijn VVD’ers voor

Het idee achter de openbare vergadering is

zelfbeschikking als het gaat om de zware en

vanaf de eerste bijeenkomst in 2009

dodelijke drugs tabak en alcohol, maar

hetzelfde: mensen met verstand van zaken

schieten ze in de ‘law and order’ reflex als het

uit alle geledingen van de cannabiswereld

gaat om softdrugs als cannabis en xtc?

samen brengen om kennis te delen en waar

het VOC, onder de titel ‘Gelijk krijgen’.

Waarom omarmt de ChristenUnie de War on

mogelijk samen te werken. Die formule werkt

‘Voorstanders van de legalisering van drugs

Drugs, tegen alle wetenschappelijke

nog steeds prima, ook omdat we de notulen

hebben het grootste gelijk van de wereld

evidentie in?’

verspreiden via de VOC mailinglist, zodat de

maar krijgen dat niet’ schrijft hij. ‘De consen-

belangrijkste informatie een veel ruimere

sus onder experts over de mislukking van de

Vijf typen tegenstanders

kring betrokkenen bereikt. Via de mailinglist

War on Drugs overstijgt die van de consensus

De hoogleraar stelt niet alleen vragen, hij

versturen we ook oproepen en kan iedereen

onder experts over de klimaatverandering.

geeft ook antwoorden en concrete adviezen.

reageren op actuele ontwikkelingen en

Vrijwel alle literatuur roept op tot legalisering

Hij onderscheidt vijf typen tegenstanders van

plannen.

of in ieder geval decriminalisering en

legalisering. ‘Ik noem ze de law and order

regulering. Een belangrijke vraag is waarom

conservatief, de religieus, de zero-risk

Prikkelend discussiestuk

al deze experts al zolang genegeerd worden.’

medicus, de bezorgde ouder en de drugs-

Han van der Maas, hoogleraar psychologie

In zijn analyse betoogt Van der Maas dat

baas zelf.’ Hij analyseert elk type en hun

aan de Universiteit van Amsterdam, mailde

voorstanders van legalisering het eens

‘argumenten’ en concludeert dat ‘goede

onlangs een prikkelend discussiestuk naar

moeten worden over een helder alternatief:

informatie het enige antidotum’ (tegengif) is:

62 Highlife


‘Uiteindelijk heeft criminaliteit ten gevolge van de War on Drugs veel meer negatieve gevolgen voor de gemiddelde Nederlander dan drugsgebruik en -handel zelf. Aan cannabis gaat niemand dood, wel aan vergismoorden. Nederland steekt tevergeefs meer dan de helft van haar politionele capaciteit in de bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit, die ze ook zou kunnen besteden aan geweld- en verkrachtingszaken, inbraak en oplichting, zaken waar de burger eigenlijk veel meer last van heeft.’

Alternatieve troonrede De volledige versie van het discussiestuk staat op de VOC website: van harte aanbevolen (https://voc-nederland.org/ blog/2020/08/21/discussie-stuk-han-vander-maas-zo-krijgen-we-legalisering-hoger-op-de-politieke-agenda/). We nemen de adviezen mee in drie projecten waar we het komende half jaar aan werken. Ten eerste een alternatieve troonrede, uitgesproken door Doede de Jong. Als je dit leest en alles is gelukt, staat de video inmiddels online; alvast

Doede de Jong

bedankt voor het kijken en delen.

Nationale Cannabis Debat

Steun de strijd voor legalisering: wordt Patreon!

Het tweede project is Het Nationale Cannabis

Je kunt het VOC sinds kort op maandelijkse basis steunen via onze Patreon pagina, voor 5,

Debat, dat we drie à vier weken voor de

10 of 50 euro per maand (ex. btw). Je wordt dan een Zaadje, een Zaailing of een

Tweede Kamerverkiezingen willen organise-

Moederplant. Wij geven je er verschillende goodies voor terug, afhankelijk van hoe lang en

ren in Nieuwspoort, Den Haag. Het derde

met welk bedrag je het VOC steunt. Zie: https://www.patreon.com/vocnederland

project is een nieuwe publicatie, in de traditie van de bidbooks van het VOC, maar in een andere vorm. Deze publicatie zal verschijnen in de aanloop naar Het Nationale Cannabis Debat. De werkgroepen die deze projecten ontwikkelen en uitvoeren kunnen versterking gebruiken, net als de nieuwe werkgroep Cannabis en Verkeer. In toenemende mate

AGENDA

Maandelijkse openbare VOC vergadering

Zie www.voc-nederland.org/agenda

krijgen we mails en telefoontjes van mensen die in grote problemen zijn geraakt na een positieve speekseltest. Zoals bekend is THC in speeksel en zeker in bloed veel langer te detecteren dan de tijd dat je onder invloed bent van cannabis. Wil je een steentje bijdragen aan de campagnes, projecten en evenementen van het VOC? Mail ons dan of kom naar een VOC vergadering. Heb je geen tijd, maar wil je de strijd voor legalisering en bevrijding van cannabis wel steunen? Dan kun je Patreon worden van het

17 oktober

Referendum in Nieuw Zeeland over legalisering cannabis.

3 november

Presidentsverkiezingen in de VS; tegelijk wordt in een aantal staten gestemd over legalisering van cannabis (o.a. New Jersey, Arizona, Montana en South Dakota).

OVER HET

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, die zich sinds 2009 inzet voor fatsoenlijk cannabisbeleid, inclusief het recht op thuisteelt.

MEER INFORMATIE www.voc-nederland.org Twitter: @vocnederland

2-4 december

MJBizCon, Las Vegas, een van de grootste cannabisbeurzen ter wereld.

VOC: zie het kader op deze pagina.

Highlife 63


64 Highlife


Door: Peter van Sparrentak

Vreemde straatfiguren De Hamburgse kunstenaar Marshal Arts kleurt de straten met zijn hilarische muurposters van stadsbewoners met maskers, dierenkoppen of robothoofden. Om iets leuks op de muren achter te laten en soms om een statement te maken. Hoe kwam je op het idee om iets met maskers te gaan doen?

rustige tijden uit. In Hamburg, de wijken

lange tijd als trainer in een martial arts-studio

Sternschanze en St. Pauli zijn uitgaanswijken.

gewerkt. Dat doe ik allebei niet meer. Ik raakte

Ik begon met posters van superhelden en

Dan ga ik zondagmorgen, als veel mensen

geblesseerd aan mijn knieën, dus ik kan niet

kinderen in een urban stijl. Maar ik zag meer

nog hun roes uitslapen.

meer aan kampioenschappen meedoen of

straatkunstenaars dat soort dingen maken. Dus

als coach werken.

iets met maskers gehad, zoals de superhelden.

Heb je problemen gehad met winkeliers of mensen die langslopen?

In de stad verschuilen mensen zich achter een

Soms krijg ik eerst een vreemde reactie, maar

Heb je een artistieke opleiding gedaan?

masker, om niet hun echte zelf te laten zien. Het

als ze zien wat ik doe vinden de meesten het

Nee, ik ben autodidact. Toen ik veertien was

slaat ook op mezelf. Ik ben nogal verlegen en wil

prima. Het is anders dan bij graffiti, omdat je

deed ik graffiti, samen met mijn vrienden. Ik was

niet persoonlijk herkend worden.

posters er weer af kunt halen.

niet zo goed in freehand letters spuiten. Dus

Hoe maak je de posters? Ik gebruik foto’s van internet en foto’s die ik zelf

Hoe ben je op de kunstnaam Marshal Arts gekomen?

maak, bijvoorbeeld van onze kinderen.

Ik heb aan karate gedaan en heb in het Duits

Je posters zijn heel gedetailleerd, bijna fotografisch.

Sommige dingen teken ik zelf, zoals maskers.

nationaal karateteam gespeeld. En ik heb

Ik maak wel zeven stencillagen per afbeel-

ik wilde iets herkenbaars gaan doen. Ik heb altijd

ben ik met stencils en karakters begonnen.

Met die elementen maak ik een collage met de computer en pas ik de kleuren aan. Dan print ik het uit in verschillende lagen sjablonen en die snij ik uit. Met de sjablonen spuit ik met spuitbussen de afbeelding op papier. Als het beeld klaar is, snijd ik de poster uit.

Heb je je greatest hits, karakters die telkens terugkomen? Ja. De posters zijn soms snel verdwenen. Als ik in de stemming ben, zoek ik naar een goede plek om een poster opnieuw op te plakken.

Hoe neem je je spullen mee, als je gaat plakken? Mijn posters gaan in een rugzak, en ik neem een fles plaksel mee en een kwast om de lijm op de muur aan te brengen.

Plak je de posters overdag of ’s nachts? Ik doe het nu vooral overdag, ook omdat ik denk dat ik niets illegaals doe. Ik kies soms

Highlife 65


ding. Ik spuit dan per laag verschillende

geïnspireerd door films als Ghost in the Shell

mensen iets moois laten zien of laten

kleuren tegelijk.

en de Japanse animefilm Akira.

nadenken over een boodschap.

Je besteedt veel aandacht aan de kleding, vaak is die street wear. Waarom?

Wat vind je zo leuk aan het maken van kunst op straat?

Plak je ze ook over reclameaffiches heen?

Veel mensen gaan niet zo snel naar een

Ik heb wel adbusting gedaan, over billboards

Ik hou van street wear. Toen ik als tiener

museum of galerie. Als je kunst op straat

geplakt. Maar ik plak ze meestal op lege

hiphop en rap hoorde, was kleding belangrijk.

maakt, kan iedereen het zien. Op straat zie je

plekken, waar mensen ze niet verwachten.

Het was een volledig nieuwe stijl. Nu draagt

overal commerciële boodschappen.

iedereen de hiphopkleding, dus zoek ik naar

Iedereen accepteert dat. Ik kan ook mijn

street wear die tegen de gevestigde norm

dingen op de straat plakken als tegenhanger

Wat is je belangrijkste motivatie om street art te maken?

ingaat. Ik hou bijvoorbeeld van tech wear,

voor de mainstream. Misschien kan ik

Ik had het gevoel van een grote betonnen

66 Highlife


Die T-shirts zijn tegenwoordig gewoon bij

Je hebt Chileens roots.

winkels als H&M te koop. Dat zou hij zelf zeker

Ja, ik ben in Chili geboren, mijn zus, ouders en

niet leuk vinden. Ze worden gekocht door

oma wonen daar ook. Toen ik vier jaar oud

jongeren die de band soms niet eens kennen.

was, zijn we naar Duitsland vertrokken. Ik hou

Als je goed kijkt, zie je dat ook niet Nirvana op de

van Chili, de muziek, het weer, de natuur en

foto staat, maar de tienerband Hanson…

het eten. Maar ik hou ook van het eten in Duitsland. En van de Japanse en Aziatische

Een van je bekende posters is Trump met een bol in zijn hand.

cultuur. Ik voel me een wereldburger en hou van vele landen en culturen.

Het is een variant op een scène uit de film The poster heeft Trump de Death Star van Star

Je plakt de posters vooral in Hamburg. Ook nog in andere Duitse steden?

Wars op zijn vinger. Ik heb die geplakt tijdens

Berlijn, Keulen, Leipzig, Düsseldorf, Bonn.

Great Dictator van Charlie Chaplin. In mijn

de G20 in Hamburg, in een straat waar de auto’s van de gasten waaronder ook Trump

En het buitenland?

doorheen zouden rijden. Het leek me

Als ik samen met mijn vrouw ga reizen, neem

grappig als hij een poster van zichzelf zou

ik posters mee. En soms wordt ik uitgenodigd

zien. De straat was afgezet, maar ik heb hem

voor een festival of street art-project. Zo heb

de nacht van tevoren al geplakt.

ik posters geplakt in Amsterdam, New York, Barcelona, Athene, Tel Aviv en Praag.

Hoe betaal je de huur? Van welke inkomsten? Ik heb nog een parttime baan.

Als de coronacrisis over is, naar welk land zou je dan graag willen reizen? Japan. Maar het is misschien lastig om er street art te doen, omdat in een stad als Tokio er overal mensen op straat lopen. Maar het lijkt me een mooi land, met een mooie stad, waarin niemand elkaar kent. Ik wilde een

cultuur en aardige mensen.

voetafdruk van mezelf achterlaten en vertellen wat ik van bepaalde onderwerpen

https://www.marshal-arts-streetart.de/

vind. Wat ik maak, is elke keer anders. Het

https://www.instagram.com/marshal.

hangt af van de dingen die ik zie, waar ik aan

arts_streetart/

denk, en wat ik lees of op televisie zie.

Je wilt soms een boodschap brengen? Ja. Ik heb bijvoorbeeld na het lezen van het boek 1984 van George Orwell een aantal posters gemaakt. Op één poster zie je een jongetje dat een MacBook vasthoudt alsof hij een boek leest. Op een andere zie je twee mensen met camerahoofden. Ik denk over hoe ons leven verandert door sociale media. Er is altijd iemand jou aan het filmen. Of jij kijkt naar mensen door een camera of naar een video op internet. Dat is door corona nog sterker geworden door bijvoorbeeld videochat. Misschien kan ik mensen laten inzien, dat dit niet de goede richting is. Dat we beter wat minder virtueel en meer persoonlijk kunnen leven.

Op een andere poster staat Kurt Cobain met een Nirvana T-shirt. Hij draagt een T-shirt met zijn eigen bandnaam.

Highlife 67


GAMES

GHOST OF TISHUMA Samoerai versus Mongoolse rijk

Aan het einde van de 13e eeuw heeft het Mongoolse rijk hele naties verwoest tijdens hun campagne om het Oosten te veroveren. Tsushima Island is het enige dat tussen het vasteland van Japan en een enorme Mongoolse invasievloot staat onder leiding van de meedogenloze en sluwe generaal Khotun Khan. Door: Redactie Highlife Terwijl het eiland in brand staat na de eerste

Tsushima te beschermen. Daag tegenstanders

landschap en een organische benadering van

Mongoolse aanval, is samoeraikrijgerJin Sakai

van dichtbij uit met je katana voor een unieke

gevechten maken Tsushima de perfecte

een van de laatst overgebleven leden van zijn

meeslepende samurai-gevechtservaring.

speeltuin voor het combineren en matchen van

clan. Hij is vastbesloten om zijn volk te bescher-

Beheers de boog om verre bedreigingen met

vaardigheden, wapens en tactieken om de

men. Daarvoor moet hij de tradities die hem als

dodelijke precisie te elimineren. Ontwikkel

perfecte gevechtsmix voor je speelstijl te vinden.

krijger hebben gevormd opzij zetten om een

stealth- en misleidingstactieken om vijanden te

Terwijl Jin’s verhaal zich ontvouwt, worden

nieuw pad te vinden, het pad van de Geest, om

desoriënteren en in een hinderlaag te lokken

veelzijdigheid en creativiteit je grootste wapens.

een onconventionele oorlog te voeren voor de

met verrassingsaanvallen. Een adaptief

vrijheid van Tsushima.

Oorlogsvoering Jin is opgevoed en getraind in de manieren van de samoerai. In zijn zoektocht om de oorlog te winnen, moet Jin begeleiding en steun zoeken bij oude vrienden en nieuwe onwaarschijnlijke bondgenoten. Hij moet breken met tradities en een nieuw soort krijger worden. Want de Mongoolse vijand is onvoorspelbaar en formidabel in oorlogvoering en bewapening. Krijg de overhand doorJin’s vaardigheden aan te passen en nieuwe tactieken te leren om het eiland te verdedigen en de mensen van

68 HighlifeDoor: Arjan van Sorge

WHITE DOG We gaan zeker naar coffeeshops als we in Nederland zijn

White Dog is een vijfkoppige band uit Austin, Texas die een mix speelt van zonnige hardrock en psychedelische prog rock. Dat was vanaf de jaren zestig al eerder gedaan, maar deze jonge honden geven weer een extra slinger aan een niet kapot te krijgen genre.

Een genre dat trouwens goed past in de

Verbindende factor

Hoofdzaak

Highlife kolommen. Maar we slaan natuurlijk

De vijf kennen elkaar sinds 2015 van San

De band bestaat uit de gitaristen Carl Amoss

ook aan op het ronkende persbericht dat bol

Marcos, een klein stadje aan een rivier, en van

en Clemente De Hoyos, drummer John

staat van pakkende frases als ‘dagelijks bong

de Texas State University waar ze bijna

Amoss, bassist Rex Pape, en zanger Joe

smoken’, ‘wiet roken, vintage auto’s, blinken-

allemaal muziek studeerden. Al snel was er een

Sterling. Voor dit artikel mailden we met

de gitaren, dronken worden en meiden

klik omdat iedereen met dezelfde dingen

drummer John, die op het zojuist uitgeko-

versieren’, ‘een paar hijsen van de bong, een

bezig was, waaronder veel wiet roken. Maar de

men debuutalbum White Dog rake en vaak

krat bier en jammen maar’. Onweerstaanbaar

meest verbindende factor was natuurlijk de

verrassende klappen uitdeelt. Zoals alle

voor de altijd naar kicks zoekende pennenlik-

muziek, zoals goeie ouwe rock ’n roll, southern

bandleden speelde hij eerder in andere

kers van Highlife…

rock en heftige progressieve rock.

bands en is White Dog tegenwoordig de

70 Highlife


zeventig. Een hele hoop underground stuff en een paar van de grotere bands hebben zeker hun stempel gedrukt op ons en onze muzikale uitlatingen.”

Bong, bier, jammen En net zoals in die goeie ouwe tijd gingen de bandleden bij elkaar wonen, niet allemaal op een hoop maar in twee huizen die tegenover elkaar lagen. Een van de woonkamers werd gebruikt als werkplek, om te kunnen repeteren en op te nemen. Een paar hijsen van een bong, een kratje bier en dan uren achter elkaar jammen, om elkaar uit te proberen. Zo leer je elkaar wel kennen en raak je goed op elkaar ingespeeld.

Terug naar roots Ook op andere gebieden gaat White Dog terug naar de roots. Ze waren al liefhebbers van spelen op oude spullen, maar besloten daarbovenop de opnamen met een taperecorder te maken. En ze namen de tijd, om het op hun manier te doen, op de juiste plekken en met de juiste mensen. Voor hen dus geen overgeproduceerd of glad geluid, of iets van digitale invloeden. Zo kwamen ze uit bij Gian Ortiz van de band Amplified Heat, en namen ze in zijn analoge Lunatic Studios op. Alle nummers op een dag, behalve het laatste nummer van de plaat, Verus Cultus.

Vintage geluid In de studio was het net als met kleine kinderen in een snoepwinkel. Fender Stratocasters en een Les Paul gitaar, Ludwig drums, Gretsch bas en vintage versterkers alles waar jonge muzikanten vaak alleen maar van kunnen dromen. En ze hebben er goed gebruik van gemaakt! De liefhebber van oud, warm en natuurlijk geluid, knap uitgebouwde hoofdzaak. Een van de gitaristen is daarnaast

The Allman Brothers Band, Thin Lizzy, Judas

songs, inventief spel en een zonnige,

nog wel actief in Peach Almanac.

Priest en Iron Maiden. Beide gitaristen vinden

zuidelijke touch komen bij White Dog

het leuk om te doen, de luisteraars gaan er te

volledig aan hun trekken. Het plezier dat de

Dubbele solo’s

gek op, en het past natuurlijk in de traditie van

muzikanten hebben gehad bij het hele

De gitaristen, dat is wel een dingetje, want

de southern rock waar Texas een aardig

plaatproces is duidelijk door het hele album

vaak spelen die twee dezelfde solo (twin

steentje aan heeft bijgedragen. Als ze bij

heen voelbaar.

In Texas krijgen we top kwaliteit wiet uit Californië en Colorado.

White Dog weer eens urenlang hadden gejamd en er werd nagepraat, bleken de

In de arm knijpen

guitarmonies goed te bevallen, dus dat is wel

Uiteindelijk wordt het geen Amerikaans maar

iets wat voorlopig blijft.

een Engels label dat de debuutplaat van White Dog uitbrengt. De bandleden zijn al

Zestig en zeventig

jaren fans van Rise Above Records, en weten

Behalve The Allman Brothers Band en Thin

dat hun muziek daar in goede handen is. De

Lizzy klinken er ook invloeden van Wishbone

baas van de platenmaatschappij was

Ash en Alice Cooper door de muziek van

aangenaam verrast over wat ze hadden

lead), wat voor een breed en bijzonder geluid

White Dog heen. John: “We zitten helemaal in

opgestuurd, dus er was al snel een deal. Nog

zorgt. Bekendste voorbeelden daarvan zijn

de muziek van de late jaren zestig en

steeds knijpen de witte honden zich in de

Highlife 71


72 Highlife


arm of het allemaal echt is wat hen is

Gelukkig met wiet

alleen op recept en met een mediwietpas, en het

overkomen.

“Blowen is een belangrijk onderdeel van mijn

is enkel beschikbaarvoor inwoners van Texas. Op

dagelijkse leven. Of het nou voor creatieve

diverse websites worden tips gegeven over hoe je

Geestverruimend

doeleinden is, of om te relaxen of om te

aan wiet kan komen als het via de medische (om)

Ze kregen er ook het gevoel bij dat geestver-

schakelen, wiet maakt me gewoon gelukkig.

weg niet lukt.Austin is een liberale stad in de

ruimende rock nog steeds een kracht van

Op dit moment rook ik Banana OG en White

conservatieve staat Texas, dus er zijn mogelijkhe-

betekenis is, en dat het nog steeds zin heeft

Fire.” Sinds een tijdje wonen de bandleden

den. Zo is er de trendy Red River wijk, met normaal

om daar mee bezig te zijn. Ook in deze op hol

niet meer in dezelfde straat, maar zijn ze

gesproken het hele jaar door bars, clubs,

geslagen wereld en maffe tijden, en zeker in

uitgezwermd naar de randen van groot-Aus-

restaurants, concerten en evenementen. Het

de Verenigde Staten. De plaat is uiteindelijk

tin, en hoe de situatie met de high life daar is,

wereldberoemde muziekfestival South By

tot een goed eind gekomen met alle hulp van

wordt niet helemaal duidelijk.

Southwest is wiet-vriendelijk, en dan zijn er nog

mensen die de band kennen en van ze

altijd de universiteitscampussen,vaak een

houden, dus het heeft hart en ziel, aldus de

Toch nog illegaal

band. De energie is behouden gebleven en

“Helaas zijn wiet en hasj nog steeds illegaal in

de muziek is niet al te netjes gemaakt; al met

Texas,” sipt John. “Maar de gemeente Austin

Coffeeshops

al is iedereen meer dan tevreden.

heeft het gebruik ervan gedecriminaliseerd

De White Dog bandleden zijn nog nooit in

en is het er over eens dat niemand voor

Nederland geweest, maar als ze er een keer

Bong, joints, sprietjes

minder dan 120 gram wiet tot een misdrijf

naar toe gaan staat een bezoek aan een of

Alle leden van de band blowen, zegt John. “In

veroordeeld kan worden. Austin is een heel

meerdere coffeeshops bovenaan de lijst. “Ik

Texas krijgen we top kwaliteit wiet uit

liberale stad en in principe kan je in bars en

hoorde dat Barney’s Farm daar een toffe plek

Californië en Colorado. Persoonlijk rook ik

zalen een joint opsteken, zolang je redelijk

heeft, en ik hou van hun medicijn, dus…”

elke dag zeker drie keer, het is het eerste wat

bent en je je in het openbaar niet als een

Welkom White Dog!

ik doe in de ochtend, en het laatste wat ik doe

klootzak gedraagt.”

trefpunt van liefhebbers.

White Dog - White Dog is uit

voor ik naar bed ga. Ik houd van mijn bong, maar joints voor onderweg en kleine sprietjes

Wiet-vriendelijk

op Rise Above Records

voor in de bioscoop gaan er ook goed in.”

Mediwiet is wel legaal verkrijgbaar in Austin, maar

whitedogusa.bandcamp.com

Highlife 73


Door: Redactie Highlife | Foto’s: Helmut Newton

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful Helmut Newton: The Bad and the Beautiful vertelt het bijzondere verhaal van één van de meest iconische fotografen van de 20e eeuw. Van zijn kinderjaren in Berlijn onder het nazibewind, tot zijn artistieke hoogtijdagen in Frankrijk.

Helmut Newton (1920 - 2008) wordt tot ’s

Controversieel en provocerend

met interviews met o.a. Grace Jones,

werelds beroemdste fotografen gerekend

Het onderzoeken van de vrouwelijke vormen

Charlotte Rampling, Isabella Rossellini en

dankzij zijn provocerende en onconventio-

werd zijn signatuur en maakte hem onsterfe-

weduwe June Newton. De documentaire is in

nele portretten van vrouwen. Newton nam

lijk, maar ook controversieel tot op de dag van

verschillende filmzalen in het land te

tijdens zijn leven geen blad voor de mond: “I

vandaag. Zijn unieke en provocerende

bekijken.

hate good taste. It’s the worst thing that can

portretten, waarin vrouwen altijd de

Check je

happen to a creative person.” In de anderhalf

drijvende kracht waren, werpen nog steeds

lokale

uur durende documentaire komen naast vele

vragen op. Zette hij hen neer als krachtige

filmladder.

openhartige interviews ook zijn werkwijze en

subjecten of waren zij vooral het geseksuali-

zijn invloed op internationale kunst en

seerde object van zijn mannelijke blik? Naast

modeadvertenties aan bod.

de prachtige foto’s wordt de film afgewisseld

74 Highlife


www.mariacavali.com | cavalimaria@gmail.com | www.instagram.com/mariacavali/


Movies

Books

DUIZEND DUIVELS

,

Frank Goldammer Cargo Het is inmiddels een genre op zichzelf geworden; detectiveromans die zich afspelen tijdens of vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog. De Duitse schrijver Frank Goldammer is met de serie over Max Heller een aanwinst. In Duizend Duivels volgen we zijn speurtocht naar de moordenaar van een Russische officier. Naast de dode Rus ligt een tas met het hoofd van een andere man. Heller is wel wat gewend, twee jaar eerder is Dresden in een vuurzee veranderd bij een geallieerd bombardement waarbij een slordige honderdduizend inwoners stierven. Hij wordt flink tegengewerkt wanneer hij er achter komt dat

CARI MORA

hij zijn daders in de hoogste kringen moet zoeken. Goldammer is nog geen nieuwe

Thomas Harris

Philip Kerr, die met zijn Bernie Gunther serie

Volt

de maat in het genre zette, maar zijn werk

Een villa in Florida die ooit eigendom was van Pablo Escobar, herbergt een verborgen schat; zo’n 25 miljoen dollar aan goudstaven. Geen wonder dat er verschillende kapers op de kust zijn. De voornaamste is Hans-Peter Schneider, een sadistische crimineel die in menselijke organen handelt en er een aantal andere weerzinwekkende bezigheden op na houdt. De knappe 25-jarige Cari Mora is de huishoudster van de villa en Schneider heeft snode plannen met haar. Cari is echter niet voor een kleintje vervaard. Ze is ooit door de Colombiaanse FARC gekidnapt en was kindsoldaat in de jungle. Gooi nog een concurrerend Mexicaans drugskartel in deze explosieve mix en dan kom je tot een hoge bodycount. Niet zo briljant als de Hannibalromans van Harris, maar je verveelt je geen seconde.

76 Highlife

smaakt naar mee.

ESCAPE FROM PRETORIA Francis Annan

Met: Daniel Radcliffe, Ian Hart en Daniel Webber Na een anti-apartheid actie worden Tim Jenkin en Stephen Lee veroordeeld tot 8 en 12 jaar gevangenisstraf. De twee blanke Zuid-Afrikanen komen in een beruchte en streng bewaakte gevangenis in Pretoria terecht. In hun nieuwe omgeving broeden ze al snel op een ontsnapping. Eenvoudig is dat natuurlijk niet, want sadistische blanke gevangenisbewaarders haten het tweetal. Maar het duo toont zich vindingrijk en met behulp van een andere activist wordt hun tocht naar de vrijheid maandenlang voorbereid. Vraag blijft, wie is betrouwbaar en wie niet? Een erg onderhoudende gevangenisfilm die tot aan het einde voor veel spanning zorgt.


Music

1917

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Sam Mendes Met: George MacKay, Dean-Charles Chapman Regisseur Sam Mendes hoorde veel verhalen van zijn grootvader over de Eerste Wereldoorlog. Dat resulteerde in

GHETTO KUMBE

een spannende film waarin twee soldaten worden gevolgd die dwars door vijandelijk

Ghetto Kumbe

gebied een belangrijke boodschap moeten

(ZZK Records)

overbrengen. Een van hen, Blake, heeft een

Het US-label ZZK Records zette eerder al

broer wiens leven op het spel staat. Want de

digitale cumbia op de kaart, en nu verbreden

Duitsers hebben een val opgezet en 1600

ze de horizon weer wat verder. Ghetto

levens staan op het spel. Dat lijkt op Saving

Kumbé uit Bogota, Colombia richt zich wat

Private Ryan, maar de kijker wordt meteen

minder op cumbia en meer op net wat

met fantastische shots in de loopgraven

andere (Afro-Cubaanse) latin, vermengd

van WWI ingetrokken. Mendes en zijn

met hypnotiserende house en hiphop, en

cameraman hebben er een indrukwekkend

vooral veel stevige Afrikaanse percussie. Het

spektakel van gemaakt. De diverse prijzen die werden opgehaald zijn verdiend.

MAGIC TOM EN YURI Death By Kaarttruc (in eigen beheer) De titel van het debuutalbum van Magic Tom en Yuri is al net zo hilarisch als de meeste van

debuutalbum is een zinderend feest – geen ontsnappen mogelijk. Afrofuturism of nieuwe Afrohouse, de djembe en andere trommels pompen het evengoed het derde oor binnen. Een magische, onweerstaanbare mix van het beste van beide werelden, in stevige tribal beats gezet en aangevuld met broeierige tonen van diverse fluiten. Topplaat!

de veertien tracks. Het duo was eerder onderdeel van lolpunkband Orgaanklap, waar ze toen ook al van gekte niet wisten wat te doen met al die creativiteit. Het tweetal leeft zich nu helemaal uit in superlullige, huisgemaakte gitaar/hiphop liedjes die meer dan eens onbeschrijfelijk melig en stompzinnig zijn, maar toch ook weer grappig, schattig en met een originele, absurdistische kijk op het leven. En, ook niet onbelangrijk, er wordt in het nummer Ik Blow Veel weer eens gezellig aandacht besteed aan een joint roken.

Highlife 77


FILMS / SERIES

Years and Years Fascinerend en verontrustend

Door: Rob Tuinstra

Gaat Donald Trump de komende verkiezingen winnen? Als het aan de makers van de fantastische serie Years and Years ligt wel. In dit epische familiedrama van Russell T. Davies volgen we de komende 15 jaar door de ogen van een hechte familie uit de Britse middenklasse. Het levert fascinerende en verontrustende tv op. Years and Years is een topper. In een absoluut knallende eerste aflevering

waardoor het drama zich ook veelvuldig

crisis beland. Ieders leven wordt op een of

zien we hoe de wereld de komende jaren

buiten de Britse grenzen afspeelt. Years

andere manier daardoor veranderd. En dat

drastisch verandert. De ambitieuze serie

and Years viert de veerkracht van de

loopt niet altijd goed af. De makers hebben

laat weinig hedendaagse vraagstukken

gewone mens, hoe we blijven doorvechten

inmiddels verteld dat er geen tweede

liggen. De strijd om de wereldmacht tussen

voor ons bestaan, ook al gaat het bergaf

seizoen zal komen. Dat is jammer maar

China en de VS, de discussie rond media en

met de wereld en het moderne leven. Een

goed tegelijk. Want dit 6 x 60 minuten

‘fake news’ en andere onderwerpen

onvoorziene actie aan het eind van de

tv-drama staat als een huis. Prachtige

worden niet uit de weg gegaan. Zo meldt

tweede regeringstermijn van Trump zorgt

BBC-kwaliteit.

Betheny, dochter van Stephen en Celeste,

er voor dat de hele wereld in een diepe

dat ze trans is. De ouders accepteren dat, totdat ze er achter komen dat ze niet transseksueel is, maar transhumaan. Ze vindt haar eigen lichaam een soort benauwende vleesklomp en wil zichzelf en vooral haar hersenen het liefst digitaal in de cloud laten opslaan. Het eeuwige leven in digitale vorm!

Samenzweringstheorie Ook de rol en rel rond fake nieuws komt aan bod. Ziektekiemen zijn slechts een verzinsel van Big Pharma, aldus Ralph. Zijn partner Daniel kan het niet geloven. Later begint hij een relatie met een vluchteling,

78 Highlife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234


Wat koopt en verkoopt Nederland? Cannabis consument vraagt om variatie

Door: Dimitri Breeuwer

Check ur fact!

Nederland staat al bijna een halve eeuw bekend om haar uitmuntende kweektechnieken en speciale soortjes wiet, binnen en buiten de coffeeshops. Vijfenveertig jaar gedoogbeleid heeft ons wat dat betreft veel moois gebracht. Met name in de jaren tachtig kon het niet op. Nederland was een walhalla wat betreft het kweken van je eigen cannabis. De kleine thuiskweker had niets te vrezen en kon nog met enig vertrouwen van de overheid gerust een plantje in de tuin zetten. We zijn toen ook flink aan het experimenteren geslagen met z’n allen. Waar we waren begonnen met buitenwiet en kaswiet deden al snel de zadenbanken en growshops hun intrede. Nu werd binnenshuis kweken ook mogelijk. Met kunstlicht en onder gecontroleerde omstandigheden afgemeten op elke specifieke cannabissoort. Sindsdien worden we als cannabisliefhebbers flink verwend met de meest bizarre cannabissoorten die je maar kunt bedenken. Ik ben in coffeeshops geweest waar bij sommigen wel vijftig tot zestig verschillende wietsoorten op de kaart stonden. Ook de lijsten met hasj groeien de laatste jaren steeds sneller. Dit komt mede door de toename van de zogenaamde blockhasj. In het buitenland geproduceerde hasj geteeld van Nederlands meest populaire wietsoorten. Vandaag de dag staan in alle Nederlandse coffeeshops tezamen, buitenom hasj en andere (eetbare) producten, ongeveer 1600 verschillende soorten wiet op de menukaarten. Zijn dit werkelijk zoveel of zijn het gewoon dezelfde soorten die overal andere namen hebben gekregen? We zijn blijkbaar een innovatief en creatief volkje als het gaat om het ontwikkelen

Cannabis-soorten zijn onderverdeeld in drie primaire soorten: sativa, indica en hybride. Elke soort heeft unieke effecten op zowel lichaam als geest. Sativa-soorten zijn bijvoorbeeld opbeurend en passen goed bij activiteiten zoals sociale bijeenkomsten en fysiek actief zijn. Aan de andere kant zijn indica-soorten ontspannend en kunnen ze helpen om een ​​diep niveau van fysieke ontspanning te bereiken. Indica kan bijvoorbeeld geweldig zijn voor de momenten waarop je makkelijker in slaap wilt vallen. Ten slotte zijn er hybride soorten die tussen indica’s en sativa’s in vallen. Hybride soorten bieden een combinatie van zowel stimulerende als ontspannende effecten. Hybride soorten zijn handig voor de momenten dat het te laat is voor een stimulerende sativa of te vroeg voor een kalmerende indica-soort. Hierbij is dosering wel een bepalende factor voor het juiste effect. Bron: Leafly

van ‘strains’ en benamingen van wiet. Waar vraag is, moet tenslotte aanbod blijven. En de vraag neemt nog steeds toe. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van cannabis, recreatief én medicinaal. Zo heeft elke soort cannabis haar specifieke smaak, geur en uitwerking.

Top 5 stabiel In het kader van het komende wietexperiment is stichting CannaWijzer bezig met het inventariseren van de cannabis die nu op de markt te koop is via coffeeshops. Dit doen we deels door de trends te volgen op social media en het internet en deels door eigen onderzoek en feedback vanuit allerlei coffeeshops in het land. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een besloten enquête bij coffeeshops van de tien deelnemende gemeenten. Uit eigen onderzoek van de afgelopen maanden blijkt dat er heel veel variatie is in het land en tegelijkertijd heeft bijna elk van de 570 coffeeshops de standaard soorten als Amnesia, Silver Haze en White Widow op de lijst staan. Deze soorten stonden dan ook telkens in de top drie. Verder stonden OG kush, Lemon Haze, Bubblegum en Cheese vaak in de top vijf van de lijst. Meerdere bekende namen staan stevig in de top tien zoals Gorilla Glue, AMG, Diesel, Skunk, Orange Bud en de oudere soorten zoals A5, AG13 en OSH. Opvallend waren de vele vergelijkbare soorten maar met zoveel verschillende benamingen. Vooral het ongekend aantal verschillende kush soorten en verschillende haze benamingen. Bij de kush-soorten komt er een hele fruitmarkt van ‘voornamen’ voorbij waarbij de haze-soorten mogelijk een stuk stoerder en fantasierijker klinken. Het is duidelijk dat de hybride cannabissoorten heden ten dage de boventoon voeren.

80 Highlife


Tussen al die verschillende soorten (Neder)wiet kom je ook steeds vaker de Amerikaanse ‘strains’ tegen. Sterk geurende en smakende cannabis die overigens tegen behoorlijk hoge prijzen over de toonbank gaan.

Marokkaanse Hasjiesj Wat betreft de hasjsoorten vormen de Marokkaanse hasjiesj nog steeds de basis van bijna alle menukaarten. Zoals gezegd zie je steeds meer moderne hasj in het assortiment van de coffeeshops verschijnen. Blockhasj gemaakt van Amnesia, Lemon Haze, Bubblegum en verschillende Kush soorten is een toenemende trend. Ook CBD-hasj wordt vanuit dit zelfde productie principe aangeboden. Isolator hasj lijkt een beetje op zijn retour. Zo nu en dan zie je dit nog wel op de kaart staan. Moonrock is steeds vaker onderdeel van de menukaart en komt op regelmatige basis voorbij op onze inventarisatielijst. Het is duidelijk dat er behoefte is aan nieuwe ontwikkelingen en trends binnen de cannabiscultuur. De cannabisplant biedt dan ook ongekend veel mogelijkheden om mooie producten te maken voor ons als consument. Edibles (eetwaren met werkzame stof) doen voorzichtig hun intrede in Nederland. De ouderwetse spacecake is ingehaald door

nieuwe assortiment. Een assortiment waarvan nog maar de vraag is of

chocola, bonbons, gebak en gummibeertjes. Een trend die alleen

deze vanaf het begin genoeg variatie bevat en tegemoet komt aan de

maar zal toenemen omdat mensen steeds vaker naar alternatieven

behoefte van de consument. Met hoeveel soorten wordt er

zoeken voor het roken van cannabis, met of zonder tabak. Een must als

bijvoorbeeld gestart? Het minimum van honderdvijftig of tweehonderd

het gaat om volksgezondheid.

soorten staat nogal in schril contrast met de hoeveelheid strains die nu in de shops te koop zijn. De teeltbedrijven moeten dus trachten om zoveel mogelijk de bestaande markt na te bootsten en samen met de verkooppunten te zorgen dat er geen waterbedeffect ontstaat. Er zijn tenslotte nog negentig andere gemeenten die ook nog gewoon coffeeshops hebben met een ouderwetse menukaart. Cannabisliefhebbers zullen het niet laten om via andere kanalen (illegale) inkopen te doen of naar een andere gemeente te reizen voor een bepaalde soort wiet of hasj. Er is daar tenslotte nog een gedoogd aanbod van minimaal duizend tot vijftienhonderd andere soortjes wiet volgens onze laatste tellingen... Ik juich dit wietexperiment met al haar gebreken niet direct toe, maar ik geloof wel dat dit een begin kan zijn van een succesvol nieuw beleid. Een beleid waarbij cannabisconsumenten op een veilige manier cannabis kunnen aanschaffen. Cannabis waarvan je weet wat er in zit en waar het vandaan komt. Net zoals ik dat vanuit stichting CannaWijzer altijd gedaan heb zal ik ook hier weer mijn uiterste best doen om een brug te blijven slaan tussen consumenten, coffeeshops en de overheid. Het is dus zaak om een goede inventarisatie te hebben van de behoeften van met name de lokale coffeeshopbezoeker en de verschillende trends die ook nog eens regionaal gebonden zijn. In het komende jaar blijven wij dat zoveel mogelijk in kaart brengen. Deze

Marktconform assortiment

informatie brengen we over naar de coffeeshops, de telers en naar

Voorlopig kunnen we in Nederland nog uitgebreid shoppen om te

iedereen die dat weten wil. Wellicht dat dat bijdraagt aan het wel of

zoeken naar dat favoriete Nederwietje, een verassende Amerikaanse

niet slagen van deze wietproef. Hier is zo veel mogelijk feedback voor

soort of een geraffineerd ‘Nederhasje’. Je zou bijna je zegeningen gaan

nodig vanuit de coffeeshops, de consumenten en de gehele

tellen dat je in Nederland woont. De toekomst is echter onzeker. De

community. Vraag en aanbod weet je nog?

komende Tweede Kamerverkiezingen en de corona crisis zorgen er voor dat niks meer vanzelfsprekend is. Het wietexperiment staat voor de deur

Als je straks ook feedback wilt geven op de wietproef of alvast

en zal in principe gewoon moeten doorgaan. In de tien deelnemende

onderdeel wilt zijn van ons consumentenpanel bezoek dan het

gemeenten zal uitsluitend nog cannabis in de coffeeshops te koop zijn

platform van CannaWijzer en CiT.

van de door de overheid aangewezen teeltbedrijven. De coffeeshops

CannabisinTown.nl

krijgen slechts zes weken de tijd om over te gaan van het oude naar het

CannaWijzer.nl

Highlife 81


Advertentie index A 69

ABC CBD

49 Apollyon

B 79

Bunkertje ‘t

60-61

Bunkertje ‘t

69

By Roots

C 84 Canna 60-61

Coffeeshop Cremers

1

Coffeeshop Magic

79

Coffeeshop Magic

60-61

Coffeeshop Magic

60-61

Coffeeshop Relax

60-61

Cool Running

60-61

Corner the

D 31

Dinafem Seeds

21

Dr. Smart

60-61 49

Dutch Passion Dutch Trimming Company

E 60-61

Easy Going

G 60-61

Gallery Colorado

60-61 Genesis 60-61

Green House Secret Farmers

60-61

Growers Choice

69 Grow-Pro

H Hakuna Matata

31

HeadSupplies

21

Hydroland

69

K Keldertje ‘t

69

Kera Seeds

69

M Mary Jane

60-61

Mascotte 2 Mississippi 60-61 Missouri 60-61

O Organic Earth

69

P Profs 49

R Royal Queen Seeds

60-61

S Secu-Batt 49 Skunk 60-61 Sweet Seeds

83

U Upstairs 79

Z Zero Zero

43

Zero Zero

60-61

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Postbus 362 5460 AJ Veghel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St. CannaWijzer, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 Highlife

Advertenties: Daisy


THE CANNABIS EXPERIENCE

NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW S

2nd

3rd

PRIZE PA

8

1 NNA IS 20 B

S

S

PA

CBD

CBD

1 NNA IS 20 B

8

PRIZE

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E

P

Chem Beyond Diesel®,C.B.D.

CBD-rich Chem Dawg genetic

SWS66

Honey Peach CBD®

CBD-rich autoflowering strain with fruity aromas

SWS64

TOP HO E

P

The sweetest version of Amnesia Haze

T

Sweet Amnesia Haze®

D PEN EN

DD RIO E

SWS72

Green Poison XL Auto® Now in tall-stemmed version at the usual price

THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS FROM SWEET SEEDS® ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. Sale forbidden to people under 18 years old. Seeds for collection purposes exclusively. It is illegal to make them germinate. They are not for agriculture purposes. Consult laws about cannabis applied in your place of residence. Sweet Seeds® will not be accountable for illegal use of these seeds done by third parties.

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · Spain · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 WHOLESALERS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · info@sweetseeds.es

SWS71

www.sweetseeds.com


Op zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.