High Life NL 12-11

Page 1

#11-2012 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers

Honky Love to smoke your weed

Ondergrens aantal coffeeshops is bereikt Mischu Laikah

Muziek, leven, liefde...


Skunk Kush® Ook beschikbaar als geheel vrouwelijke variëteit !

S

e

t

t

i

n

g

t

®

®

h

e

S

t

a

n

d

a

r

d

S

i

n

c

e

‘De Sensi Seed Bank is de meest uitgebreide cannabiszaadbank ter wereld en het is, vanuit medisch oogpunt gezien, essentieel dat zij blijft functioneren en behouden blijft. Het is zoals met het behoud van het regenwoud want we weten dat er potentiële geneesmiddelen zijn die niet vernietigd mogen worden.’

Dr. Lester Grinspoon (december 1996)

1

9

8

5

!


Hoe nu verder? Tot vlak voor dit nummer naar de drukker ging bleef het spannend wat de nieuwe regering over de wietpas ging besluiten. Hoewel bijna iedereen tegen de wietpas te hoop liep, bleef het VVD-duo Opstelten en Teeven onverkort vasthouden aan de wietpas. Zij hielden vol dat de wietpas een succes was, en dat invoering boven de rivieren per 1 januari 2013 gewoon door zou gaan.

Na het bekendmaken van het regeerakkoord is duidelijk geworden dat dit niet het geval zal zijn. De wietpas gaat niet door. Maar voor een groot deel eigenlijk ook weer wel, want de verplichting om een ID bewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister te tonen voor je toegang tot een coffeeshop krijgt blijft. Dit is dus een oplossing die geen oplossing is, maar meer een halfbakken voortzetting van een onzinnige beslissing waar niemand echt op zit te wachten. Pessimisten zien het daarom donker in voor de coffeeshops en het Nederlandse softdrugsbeleid. Optimisten daarentegen zien lichtpuntjes in de toevoeging in de tekst van het regeerakkoord over een grotere inbreng van de gemeente inzake de handhaving. En dat er wellicht te praten is over een fasering. Meer hierover elders in dit blad. Naast de voortdurende horrorsoap rond de wietpas vertellen we je ook waarom er steeds minder coffeeshops in Nederland zijn. Ooit konden we bij 1500 coffeeshops terecht, in 2011 waren er nog maar 651 over. Die daling heeft vooral te maken met steeds meer strenge en soms bizarre regels van de overheid. Volgens onderzoekster Nicole Maalsté is inmiddels wel een ondergrens aan het aantal coffeeshops bereikt.

Gelukkig zijn er veel mensen die zich inzetten voor juist meer coffeeshops. Daaronder kun je de cannabisconsumentenorganisatie We Smoke scharen. Zij hebben in de korte tijd van hun bestaan al veel van zich laten horen. En dat doen ze soms op subtiele wijze. Dat is een bewuste keuze. Dimitri Breeuwer: “In Nederland vechten tegenstanders en voorstanders van een open cannabisbeleid al decennia lang een loopgravenstrijd uit. Dat heeft ons in dertig jaar geen stapje dichterbij een acceptabele oplossing gebracht. Wij kiezen daarom voor een neutrale positie. We opperen liever een idee dan dat we openlijk actie voeren. Misschien kun je ons wel lobbyisten noemen. Dat klinkt misschien wel gek, maar we lobbyen tenslotte voor de belangen van cannabisminnend Nederland.” Verder vragen we jullie aandacht voor het interview van Arjan van Sorge met de Texas-rockers van Honky. De mannen, die heel erg op ZZ Top lijken, weten niet alleen alles over blowen, ze hebben zelf ook de nodige ervaring met het kweken van wiet. Jeff: “Ik heb het zo’n drie jaar gedaan, met White Widow. Dat is echt een werkpaard, het is niet kapot te krijgen en heeft een korte groeiperiode. Klaar na 56 dagen, en het is een beresterke plant!” Een heel ander onderwerp komt aan bod in het gesprek met mijn voorganger en Soft Secrets-hoofdredacteur Cliff Cremer. Deze maand verschijnt zijn boek Kill Zone, waarin Cliff de belevenissen van een Nederlandse Private Security Contractor in het Irak-conflict beschrijft. Cliff is erg tevreden over het eindresultaat: “Dit boek is niet alleen boeiend om te lezen, maar heeft ook journalistieke en zelfs historische waarde. Nooit eerder kwam een Nederlandse security contractor naar buiten met zijn verhaal. Ik hoop dan ook dat het boek over 100 jaar nog in de bibliotheek ligt, en dat studenten geschiedenis het naslaan om een realistisch beeld te krijgen van het werk van security contractors in Irak en Afghanistan tijdens de War on Terror.” We wensen jullie veel leesplezier. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

3


higher yields are possible.

pass it on!

Tips & trics vind je op onze splinternieuwe website www.plagron.com


INDEX

11 12

FEATURES: SP: Agenten tegen wietpas Wietpas: vraagtekens blijven Mischu Laikah Ondergrens coffeeshops is bereikt Honky: Love to smoke you weed Veel ophef rond The Paperboy We Smoke: voor en door blowers Wonderlijke kringloopkunst VOC logboek Cliff Cremer: Kill Zone Pop Art in Nijmegen McMaffia: Misdaad zonder grenzen Afscheid van je huisdier

18 19 20 26 30 36 38 42 48 54 58 68 78

18

20

KWEEK: Product Flash Review Gout

11 75

30

RUBRIEKEN: Nicole Maalsté Flash André Beckers C-Man High Weirdness Suicide Girl Muziek terwijl u blowt High Gadgets Spannende boeken Games Grabbelton

36

54

72

6 7 10 16 17 40 50 52 66 76 80

EN VERDER: Stelling: Ruilhandel? Medicinale cannabiskauwgom Cool shoppen België maakt ruk naar rechts UK-commissie wil legalisatie Gezonder blowen? Liam Neeson: Taken 2 De Eerste Keer Soup

24 34 46 62 63 65 72 74 81

En nog veel meer...

5


Column

Nicole Maalsté

Reizen door het brein De documentaire ‘Music and the Psychedelic Mind’ gaat over de relatie tussen muziek en geestverruimende middelen. Airick Woodhead (project Doldrums) zegt daar bijvoorbeeld dat hij muziek pas echt heeft leren waarderen nadat hij zijn eerste jointje had gerookt. En Tim Presley (White Fence) denkt dat de komst van een nieuwe drug op de markt altijd gepaard gaat met een nieuwe muziekstroming of ander type geluid.

Volgens dj Daedelus gaat het nog verder. Er ontstaat niet alleen een nieuwe muziekstroming, maar een hele nieuwe cultuur. Hij vergelijkt het met skateboarden.

ik van ultralopers ken. Je weet wel, mensen die 100 kilometer of meer hardlopen. Die slaan tijdens wedstrijden vaak nachten over en komen dan ook in een

dit niet altijd zo is. Volgens verschillende mensen in de documentaire lijkt het iets te maken te hebben met het ego. Tijdens de ervaringen die ze beschrijven valt het ego helemaal weg. Dat zou betekenen dat je het ego kunt uitschakelen met het roken van een jointje of lang lopen. Interessante gedachte…

Zin of zinloosheid

Dat associeer je ook met zaken die veel dieper gaan. Een nieuwe drug is in zijn ogen ook altijd het begin van een nieuwe subcultuur. De documentaire laat een aantal voorbeelden horen van muziek

soort roes terecht. De verhalen die je daarover leest gaan over een soort reis in jezelf, compleet met hallucinaties en deja-vu’s. In die zin komt het aardig overeen met de ervaringen die je met som-

Om de boel nog verder te compliceren haal ik er nog even een uitspraak bij van David Blakie die de ultraloperij in Canada op de kaart zette: “It makes no sense in a world of space ships and supercomputers to run vast distances on foot. There is no money in it and no fame, frequently not even the approval of peers. But as poets, apostles and philosophers have insisted from the dawn of time, there is more to life than logic and common sense. The ultra runners know this instinctively. And they know something else that is lost on the sedentary. They understand, perhaps better than anyone, that the doors to the spirit will swing open with physical effort. In running such long and taxing distances they answer a call

In feite komt het er op neer dat niet alles in het leven logisch of algemeen aanvaard is. die onder invloed van drugs is gemaakt. Of muziek die zo is gecomponeerd dat de beleving van een bepaalde drug nog beter tot zijn recht komt. Het effect is dat je een soort van één wordt met de muziek en alles om je heen. Dj Daedelus meent dat je zo’n zelfde ‘staat van zijn’ ook kunt bereiken met meditatie of bij bepaalde fysieke inspanning.

Roes Dat doet me denken aan de verhalen die

6

mige drugs kunt hebben. Zo vertelt een ultraloper: ‘Lang lopen lijkt een sleutel naar iets wezenlijks […] Vroeger gebruikte ik wel eens paddenstoeltjes om poortjes naar boeiende delen van mijn bewustzijn te openen. The doors of perception. Extreem hardlopen doet iets vergelijkbaars met me.” Muziek, drugs of ultralopen kunnen je waarneming zodanig beïnvloeden dat je het gevoel hebt dat alles op zijn plek valt. De vraag is dan natuurlijk waarom

from the deepest realms of their being -- a call that asks who they are." In feite komt het er op neer dat niet alles in het leven logisch of algemeen aanvaard is. Misschien is dat wel het probleem met het ego. Dat het probeert om altijd en overal zin aan te geven. Zeker als je bedenkt dat juist de zinloosheid van iets ervoor zorgt dat je het als zinnig ervaart. Leg dat maar eens uit aan iemand die nooit blowt of op een andere manier zijn waarneming beïnvloedt…


Hoorn wil staatswiet Door de discussies rond de wietpas zijn de laatste tijd allerlei voorstellen rond het coffeeshopbeleid naar buiten gekomen. Zo kwam de burgemeester van Hoorn, Onno van Veldhuizen, met het voorstel om wiet alleen nog via staatswinkels te verkopen. Ook de wietteelt zou in handen van de overheid moeten komen. Van Veldhuizen (D66) vindt dat de politie nu te veel tijd kwijt is aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van drugsgerelateerde vergrijpen: "Als ik zie wat er aan recherchecapaciteit opgaat aan softdrugs en illegaal energieverbruik, dan kweken wij een beetje onze eigen criminaliteit." Hoorn heeft overigens sinds 1 oktober geen coffeeshop. De burgemeester liet de laatste coffeeshop sluiten omdat de eigenaar onderwerp is van een onderzoek door het landelijke bureau BIBOB.

FLASH Lonely Planet roemt Amsterdam Na San Fransisco is Amsterdam in 2013 de beste stad ter wereld om te bezoeken. Dat is tenminste de mening van de befaamde reisgids Lonely Planet. De hoofdstad dankt deze hoge positie aan onder andere de heropening van het Stedelijk Museum en de komende festiviteiten rond het 400-jarig bestaan van de Grachtengordel. De reisgids maakt zich overigens wel zorgen over de problemen rond de wietpas. Maar nu burgemeester Van der Laan heeft gemeld dat toeristen welkom blijven in de coffeeshops, is dat probleem ook weer opgelost.

BNN kweekt wiet Eind oktober ontstond enige commotie toen bekend werd gemaakt dat BNN-presentator Tim Hofman, bekend van het tvprogramma Spuiten en Slikken, gearresteerd zou zijn vanwege het kweken van wiet. Gelukkig was dat niet het geval. Maar hoe lang Tim met zijn thuiskweek door kan gaan blijft de vraag. Minister Opstelten kondigde al meteen aan dat de kweek van Tim’s wietplanten strafbaar was, en dat hij de presentator desnoods zou laten arresteren. Met de kweek van 5 planten wil BNN aantonen hoe krom het Nederlandse beleid is. Advocaat Gerard Spong heeft al aangeboden Tim eventueel bij te willen staan bij een mogelijke strafprocedure. De groei van Tim zijn planten is elke week op zondagavond vanaf tien uur bij BNN te bekijken.

Honky in hashmuseum Heel bekend zijn ze nog niet in Nederland. Maar andersom weet de band Honky uit Texas wel heel veel van Nederland. Want nadat we ze benaderden voor een interview stelden ze meteen voor om dat in het Hash, Marihuana & Hemp Museum op de Amsterdamse Wallen te doen. Daar merkten we dat ze niet alleen heel goed konden blowen, maar ook alles over kweken wisten. Lees alles over Honky vanaf pagina 30.

7


Franse satire Naast lekkere wijn, goede kaas en een fijn klimaat heeft Frankrijk nog iets waar we jaloers op kunnen zijn; ze hebben namelijk een bloeiend satirisch tijdschrift genaamd Charlie Hebdo. In dit tijdschrift wordt met alles en iedereen de spot gedreven. Dat levert ze veel vijanden op. Maar de makers van Charlie Hebdo trekken zich daar weinig van aan. Een bewonderenswaardige houding. In een van de meest recente edities lieten ze via deze cover even zien hoe ze over de legalisering van cannabis denken. Bij toutatis!

FLASH The Glasspack: Ultieme Stonerrock We hadden er nog nooit van gehoord, maar wat is dit lekkere Stonerrock. The Glasspack maakte met Jim Bean and Good Green zomaar vanuit het niets een nummer dat met stip in onze Stoner Rock Top 10 binnenkomt. Het Amerikaanse trio komt uit Louisville, Kentucky. Ze hebben inmiddels drie albums op hun naam staan. Het nummer Jim Bean and Good Green vind je op hun album Powder Keg. In een van de komende nummers meer over The Glasspack.

Prins van Sealand overleden Vorig jaar lazen jullie in Highlife een tweedelige reportage over Sealand, een zelfbenoemde ministaat voor de Britse kust. Onze medewerker Mike de Leede sprak voor die reportage uitgebreid met de zogenaamde Prins van Sealand, Roy Bates. Onlangs overleed deze kleurrijke figuur op 91-jarige leeftijd. Bates, een voormalig Brits legerofficier, bezette in 1966 een voormalig platform dat hij de Principality of Sealand noemde. Bates gaf eigen paspoorten en postzegels uit. Ook had zijn land een eigen munt, een eigen vlag en een eigen Latijns motto, E Mare Libertas (Vanuit de zee vrijheid).

8

Branson pleit opnieuw voor legalisering cannabis Begin oktober was Sir Richard Branson, de oprichter van Virgin en voorvechter voor legalisering van cannabis, voor een dag hoofdredacteur van de gratis krant Metro. Hij pleitte opnieuw voor die volledige legalisatie. Branson: “We moeten drugs niet langer als een crimineel probleem benaderen. Dat vinden alle onderzoekers en commissies. De oorlog tegen drugs heeft duidelijk gefaald. In de landen waar ze drugs benaderen als een gezondheidsprobleem, is de problematiek aanzienlijk verminderd. Ik denk dat de mening over het legaliseren van drugs aan het veranderen is. Legalisering van cannabis is een eerste stap. Dat is echt de beste oplossing.” We hopen dat Branson gelijk krijgt.


The best quality seeds you can get

@ info@keraseeds.com

T +31 (0)13 879 5007

A Postbus 1130 5004 BC Tilburg

www.keraseeds.com


Column

André Beckers

De rechter bepaalt wat beroepsmatige hennepteelt is Voor de mate van strafbaarheid bij het telen van hennep is van belang of er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Op beroepsmatige teelt staat maximaal 6 jaar gevangenisstraf, terwijl op niet beroepsmatige teelt maximaal 2 jaar staat. Dat is een enorm verschil. Onlangs ging de rechtbank te Arnhem op zoek naar het antwoord op de vraag wanneer nu precies sprake is van beroeps- dan wel bedrijfsmatige hennepteelt. De rechtbank overwoog:

De parlementaire geschiedenis van artikel 11 lid 3 Opiumwet, voor zover betreffende het bestanddeel "handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf", bevat niet of nauwelijks aanknopingspunten voor de invulling van dit begrip. Dit heeft de wetgever aan de strafrechter overgelaten. Deze invulling moet mede worden bezien tegen de achtergrond van de door de wetgever gemaakte keuze dat bewezenverklaring van dit onder-

- er is sprake van een aanzienlijke periode van kweken; - er zijn meerdere locaties waarin hennepplanten worden gekweekt; - er zijn meerdere mensen betrokken bij de kweek, al dan niet met een specifieke functie binnen het geheel; - er zijn gestructureerde en vaste afzetkanalen die worden gebruikt bij de verkoop van de hennepplanten;

veel strengere maatstaf. Als je uitsluitend ten behoeve van je eigen gebruik niet meer dan 5 hennepplanten binnen teelt, heb je daar apparatuur voor nodig. In de ogen van justitie ben je dan professioneel bezig. In mijn ogen een onzinnige benadering, die absoluut geen recht doet aan de feiten. Als je als hobbyist wilt duiken, heb je dezelfde uitrusting nodig als de beroepsduiker van de brandweer. Niet de uitrusting, maar de wijze en het doel van gebruik bepaalt of je beroeps- of bedrijfsmatig bezig bent. De redenering van het Openbaar Ministerie leidt ertoe dat je wel 5 planten opzichtig in je tuin of op het balkon in de zon mag zetten,

De redenering van het Openbaar Ministerie leidt ertoe dat je wel 5 planten opzichtig in je tuin of op het balkon in de zon mag zetten, maar niet heel onopvallend in een hoekje van je kamer onder een assimilatielamp. deel en kwalificatie conform deze bepaling leidt tot verhoging van het strafmaximum van twee naar zes jaren gevangenisstraf. Om van beroeps- dan wel bedrijfsmatig kweken te kunnen spreken zijn de volgende gezichtspunten van belang (vgl. Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2012, LJN BX4741): - het gaat om een grote hoeveelheid planten, waarbij het op artikel 11 lid 5 Opiumwet gebaseerde AMvB richtinggevend kan zijn; - de inrichting waarin de hennep wordt gekweekt is geschikt (gemaakt) voor het kweken op grote schaal. Indicatie hiervoor is dat bij de bouw of inrichting van de ruimte van de hennepkwekerij rekening is gehouden met de bestemming als hennepkwekerij dan wel een bestaande ruimte is verbouwd met dit doel;

10

- de kweekinstallatie wordt optimaal gebruikt zodat deze niet onnodig lang buiten bedrijf is; - de kweekinstallatie is professioneel en eventueel geautomatiseerd opgezet; - de (toegang tot de) locatie is verborgen voor de buitenwereld en/of beveiligd om ongenode gasten (desnoods met geweld) te weren. Deze opsomming van de gezichtspunten is niet limitatief, maar ook niet dwingend. Indien aan meerdere van deze gezichtspunten is voldaan, kan daaruit volgen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen, alles afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.

Onzinige benadering Het Openbaar Ministerie hanteert een

maar niet heel onopvallend in een hoekje van je kamer onder een assimilatielamp. Gelukkig is het niet justitie, maar de rechter die bepaalt wanneer sprake is van beroepsof bedrijfsmatige teelt. De uitspraak van de rechtbank te Arnhem spoort de ontmantelde kleinschalige kweker aan verweer te voeren tegen vervolging. Welke lezer teelde niet meer dan 5 hennepplanten onder assimilatielampen en werd na ontmanteling gedagvaard of kreeg een transactievoorstel toegestuurd? Tegen wie loopt een dergelijke procedure nog? Ik sta graag de meerderjarige teler bij, die niet meer dan 5 planten binnen teelde en desondanks is gedagvaard. Meld je!

Mr Drs. André Beckers advocaat www.beckersbergmans.nl


PRODUCTEN Batmix x van Pllagron n Kwe eken n voo or de beste geur en smaak Plagro Plagr g n heef heeftt een e uitgeb ebr reid aanbod substraten. n Elk E substraat is uniek in n zijn soortt en heeft een heel aantal kenmerken die je alleen van Plagron kwalit kwa liteit ite saarde kunt ver erwac er w hten. Eén wa E van deze unie iek e e substraten t is Batmi tm x. Battmix is s samenges gestel teld d uit uit d de e all allerb erbes erb este est e en uiters rst zo rs zorgvuldig geselec cteerde veen ensoo soorten. Doo or toevoeging van verschillende vezeltypen en perliet wordt een grote gro t mat ate van luc uch htighe gh id d en ee een e ho hoog g zuu zu rstof ofn nive veau e bereikt. De riijkelijk jk aa aanw wezig zi e Plagron P worme rmenhumus garandeert een hoogstaand biologisch leven en een ee n no n g verd v dere verb ve betering g va van n de waterca aterc pac acite teit. it. De belangrijkste te vo oedingss gsstof di d e aan Batmix is toegevoegd is vleermuizenmest (Bat Guano). Vleermuizen nmest zorg rgt voorr ee een eind dpro productt met een st sterk erke geur eur en s smaak. Kies s voor or Bat Batmix mix als je een kwalit litatief hoogwaardig eindproduct het belangrijkste vindt. Ze es weken vo voorbeme emest st Ba Batmix bevat vat e extra tra fosfor en kali alililium um doo d r toegevoeg egde vlee ermuizenme mest. Dit substraat is smaak- en ge eurversterkend, stimuleerrt de bloei oei en verhoo ogtt de weerrstand van de plant. Batmix is vo oor ongeveer zes weken voorbemes est. t Wanneer je e moet be eginn nen mett voe eding gev eve ve en hang angt af van de ont ontwik w keling va van n de pla ant. Zodra de bladeren geler worden n (na ongeveer zes we ze wekken), kun ku je begin innen mett voed oeding ing ge g ven n. Ook voo or jon jonge ge pla planten Batmixx iis maximaal al be bem mest. Jonge pla plante en, n die nog niet gewe en zijijn aa end an hoge h EC-waardes, kunnen het moeilijkk hebben als a ze plotselin ing g in veel rijke kere re aarde de wo orden ge eplant. t. Spoel het sub bstraat doo doorr met één liter water per liter Batm mix, voordat je hem in Batm mix zet. Hie erdoor spoel je e de direct d opne pneemb embare e me meststof offen fen eruit, waardoor de jonge plant niet meteen de d rijijijkke be emesting em g van Batm tmixx erv erva aart. Hierna zal de e EC-waa aarde e in n Batmix weerr opl o open. De plant kan dus geleidelijkk wennen. Pa ass it on! Kijk voor meer in nformattie e op p de website te va van Plag la ron,, www.p www lagron.co om. De site is een interactief platform; kweke ers kunnen hier err in co con o tact kom men met an nder ere kw kweke ekkers, h hun men ening gevven overr Plagron P producten en kennis delen en met andere kw kwekers. Pr P eci ecies es zo zoals de slo zoa oga gan ‘pass ‘p it on’ bedo doeld e is s! Hou de website in de gaten voor het laatste nieuws s en de d la tste nieu laa ie wtjjes ove verr Plagron, haar h r pr produ ducte cten n en en kwe eken in n hett algemeen. l En verg er eet ook de Plagron Facebook pagin na nie et voorr extra ti tips en tr triics c (faceboo oo ok.c com/plagron). Natuurrlilijijk kun je ook kan cont ntact opnemen met de servicedes sk via serv ser viced ede desk@ sk@ @plagro ron.com m.

CANNA A RHIZ ZOTON NIC CAMPA AGN NE met Kras en Win actie! De wor w tels zijn een zeerr b belangri grijk j elemen nt voor een goede groei en bloei van een pla ant. Zij zo orgen n imm immers, on nde er andere, vo oor het trans sport va an de voed oeding in . Hiervoor heeft CANN NA specia iaa al een mo mooie oie Campagne onttwikkeld! De eze RHIZOTONI NIC cam ampagne staat dan oo ok volled edig in het he teken en va van de ontwikke eling ng en verzo zorging van de wor wortel tels van de plant. Kra as en Win ac actie Een n gezon ond d wor wortelstelsel sel heb je gegarandeerd als je RHIZOTONIC gebruiikt, kt hier makken al vele vel e kwek kwekers, sinds vele ja jare , gebruik van en dat zie jaren iet CANNA graag!. Daaro ar m nu ook ok een e geweld dige ig actie bij aank nkoop nk p van va an een een RHI R ZOTONIC C prod product duc , je maak aa t nu kans an op spectacu culaire prijze zen!! Je spe speelt elt alti altij tijd d mee! e CANNA RHIZOT CANNA ZOTO ONI NIC C zorgtt voo v or: – Ver Verbet beterd de en sne ellere wort ortelo elontw elo ntwikk ntw k eliling ng bij ee e n stek stekje j je – Voorkomt mt stress situaties bij bijvoorbeeld transporrt en het oppot otten n van de p plant – Stimuleerrt de wort ortelo elontwikk ikkeling bij de plant tijdens s de de gro roei ei – Verhoogt de we weerstand nd van n de de plan pl t en vooral wo wortelzie ekten krijgen ge minder de kans zich h te ontwikkkel k en – Kwaliteit eitsve verbe rbeter ering i van n een en on ongez ez nde plant ezo nt en een plant met et stress

RHIZO R O Inf In ogu uide Wil jijijj graa W ag meer ee weten overr de wortels van een plant en kun n je wel wat extra tips & adviezen gebruiken? Downlo D load dan de d CA CANNA NA RH RHIZ ZO Infoguide of haal 'm op bij één van an de vertrouwde CANNA Authorized/Preferrre ed Dea alers. Deze exc clusieve uitg tgave staat vol nuttige informatie ove ver de wortel die helpt bij het kweken van een stterkere s e, be eter tere en n vittale plant! nt! Voor me V eer in eer info fo ma for atie ga snel naarr www.canna.nl

11


Draaien over wiet Voor een recent interview in de Denver Post werd Mitt Romney gevraagd naar zijn standpunt over medische marihuana. De Republikeinse voorman wist kennelijk dat medische marihuana is toegestaan in de staat Colorado, waar het interview plaatsvond. Hij antwoordde namelijk dat hij tegen het recreatief gebruik van marihuana is en vindt dat de federale wetgeving dat zou moeten verbieden. Kennelijk past Romney zijn antwoorden aan bij de staat waar de vraag wordt gesteld, want in de Washington Post liet hij kort daarna weten dat het allang bekend is dat hij tegen elke vorm van marihuanagebruik is. Overigens is Barack Obama geen haar beter als het om zowel medische als recreatieve cannabis gaat.

FLASH Hond eet spacecake In de VS heeft de grotere beschikbaarheid van medische marihuana geleid tot meer honden met een THC-vergiftiging. Dat stellen dierenartsen in de staat Colorado in een waarschuwing voor hondenbezitters die medische marihuana gebruiken. Dierenarts Debbie Van Pelt: “Voordat mediwiet hier legaal werd kwam er bijna geen hond op het spreekuur met een wietvergiftiging, maar de aantallen zijn nu verviervoudigd. Mensen moeten beseffen dat cannabis voor honden potentieel giftig en mogelijk zelfs dodelijk is.” Volgens de dierenartsen zijn het vooral spacecakes en wietbonbons waar honden het op voorzien hebben. Ook katten zouden gevoelig zijn marihuanavergiftiging, vooral door passief meeroken. Wat volgens deskundigen niet helpt, is dat veel kattenliefhebbers ten onrechte denken dat marihuana hetzelfde effect heeft op katten als kattenkruid.

CBD remt uitzaaiing kanker Eind september maakte een team onderzoekers van het Pacific Medical Center Research Institute in San Francisco bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat CBD (de cannabinoïde cannabidiol) uitzaaiing van kanker afremt. Voor hun onderzoek werd de proteïne ID-1, die een belangrijke rol speelt in het uitzaaien van tumoren, blootgesteld aan CBD. De CBD bleek het hyperactieve gedrag van de proteïne uit te schakelen, waardoor het zich niet meer naar gezond weefsel kan verplaatsen. Daardoor wordt het uitzaaien van kankercellen geblokkeerd. Hoewel de onderzoekers de resultaten schokkend noemen, is er nog veel aanvullend onderzoek nodig omdat de proef zich in een petrischaaltje afspeelde waarin alleen de proteïne en de CBD zaten. Of CBD zijn werk ook doet in een levend organisme en hoe die dan moet worden toegediend zijn de vragen waarop toekomstig onderzoek een antwoord moet geven.

12

Multiple Britain Multiple sclerose patiënt Clark French is een van de duizenden patiënten in Groot-Brittannië die cannabis gebruiken om hun ziekteverschijnselen te verlichten. Op 25 september verscheen de medeoprichter van NORML UK in het tv-programma 4Thought om over zijn ervaringen met mediwiet te praten. Het televisieoptreden wordt beschouwd als een belangrijke doorbraak in het debat over medicinaal cannabisgebruik. In het land lijden meer dan 100.000 mensen aan multiple sclerose, en steeds meer daarvan ontdekken dat ze baat hebben bij marihuana. Terwijl 45 procent van de Britten voor legalisering is, is het volgens een NORML woordvoerster 'een schandaal dat hardwerkende jongeren als Clark tot misdadigers worden bestempeld omdat ze het medicijn gebruiken dat ze nodig hebben om een actief leven te kunnen leiden'.

Column

C-man

Het hoogste lied Tijdens mijn eerst trip naar Zweden viel ik van de ene verrassing in de andere. Småland, waar mijn zus sinds drie jaar een vakantiehuis bezit, is een van de dunst bevolkte streken van het land. Geen wonder, de middelen van bestaan zijn er beperkt, en dat geldt vooral voor de landbouw. De grond is schraal, en er liggen zoveel meren dat Friesland ermee vergeleken wel een woestijn lijkt.

Hoewel het heuvelachtige terrein vergelijkbaar is met Zuid-Limburg, bestaat het vooral uit moerassige bossen waar het wemelt van de elanden. Als de grond wel droog is, ligt die bezaaid met stenen, variërend van kiezels tot keien zo groot als een auto. Om toch nog gebruik te kunnen

groeien. Afgezien van de winters wijkt het klimaat van Zuid-Zweden tenslotte nauwelijks af van het Nederlandse, de zomers zijn er zelfs warmer. Mijn vermoeden lijkt te worden bevestigd als ik in een van de megastores in de regiohoofdstad Växjö bij de afdeling vogelhuisjes kilozakken Hamp-

een van de schaaltjes stort. Als ik na een tijdje kijk of het voederbakje moet worden bijgevuld, valt me op dat alle hennepzaden zijn verdwenen, terwijl het lijnzaad en allerlei graankorrels nog in ruime mate aanwezig zijn. Van een vogelkweker had ik al eens gehoord dat hennepzaad favoriet is bij veel vogels. Zangvogels zouden zelfs hun lust tot kwinkeleren verliezen als ze niet regelmatig hennepzaad krijgen voorgeschoteld. Ik besluit een proef te nemen. Met een maatlepel waarmee

Zangvogels zouden zelfs hun lust tot kwinkeleren verliezen als ze niet regelmatig hennepzaad krijgen voorgeschoteld. maken van het land zijn die keien opgestapeld tot metersbrede muren die dienen als begrenzing van terreinen. Veeteelt komt er nauwelijks voor. Soms zie je een

veldje waarop wat schapen rondscharrelen. Nog minder vaak is er een weiland met ruige paardjes of koeien van het ras dat in een Amsterdams cruisegebied als homoverschrikker wordt ingezet. De akkerbouw blijft beperkt tot grasland, dat wordt gebruikt om hooi te oogsten. Zelfs het weinig eisende maïs wordt hier nauwelijks verbouwd.

Hampfrö Ik bedenk dat hennep onder dit soort ongunstige omstandigheden goed zou

16

frö zie liggen. Al ken ik buiten Abba en knäckebröd geen woord Zweeds, om de inhoud van de zak te herkennen hoef je de taal niet machtig te zijn. De dikke bolletjes zijn duidelijk forser dan de zaden die bij ons per tien stuks worden verkocht, maar de vorm, kleur en tekening laten geen ruimte voor misverstanden. Hamp, dat is natuurlijk hennep, en frö moet dan wel Zweeds zijn voor zaad. Natuurlijk gaat de zak mee in de door mijn koopzieke zus volgestouwde boodschappenkar. Eerlijk gezegd verbaast de vondst me, want ik had niet verwacht dat in Zweden, dat immers bekend staat om z'n fobie voor alles wat met roes te maken heeft, hennepzaad zou zijn toegestaan.

20 gram suiker kan worden afgemeten, prepareer ik drie schoteltjes met gelijke volumes gebroken lijnzaad, gemengd vogelvoer, en hennepzaad. Een uurtje later

Favoriet Na ons bezoek aan de megamarkt mix ik de hennepzaden met gemengd vogelvoer in een bakje en zet dat op het terras. Al snel vliegen de koolmezen, glanskoppen en boomklevers af en aan. De boomklevers ontpoppen zich tot de bully's van het gezelschap. Hoewel ze numeriek in de meerderheid zijn, maken de mezen dat ze wegkomen als een boomklever zich op

zie ik – niet helemaal tot mijn verrassing – dat het schaaltje met hennepzaad schoon op is. Deze onafhankelijke smaaktest bewijst het: ook Zweedse vogels kiezen unaniem voor hampfrö!


HIGH WEIRDNESS

Bier met ballen

Lusteloos genot

In een filmpje dat de Amerikaanse Wynkoop Brouwerij dit jaar als 1 aprilgrap maakte, presenteerde het bedrijf uit Denver zogenaamd een nieuw bier op basis van stierenkloten, door lokale fijnproevers ook wel Rocky Mountain Oesters genoemd. Honderden kijkers namen de video serieus en informeerden wanneer het bier te koop zou zijn. Wynkoop besefte vloeibaar goud in handen te hebben. Tijdens een lokaal bierfestival in oktober werd het eerste vaatje Rocky Mountain Oyster Stout op de tap aangesloten. Per acht vaten bier (936 liter) is ruim elf kilo stierenkloten verwerkt, wat neerkomt op drie kloten per vat. De edele stierendelen worden eerst in plakjes gesneden en geroosterd voor ze aan de andere smaakmakers worden toegevoegd. Volgens kenners is het bier een 'assertief, wat stroperig stout met een diepe bruine kleur en gelijke smaakcomponenten chocoladesiroop, Kahlua en espresso'. Cheers!

De seksuele dienstverlening in Japan maakt op westerlingen vaak een lichtelijk bizarre indruk. Dat gaat ook op voor de service die wordt geboden in het Tokyose café Soineya. De zaak speelt in op de gedachte dat zelfs aseksuele of impotente mannen lichamelijke behoeftes hebben. Dan kan je denken aan onschuldige intimiteiten als tegen elkaar aanliggen of met je hoofd bij een meisje op schoot in slaap vallen. Als de kleren maar aan blijven. Voor een half uurtje in de lepeltje-lepeltje positie wegdromen met een aantrekkelijke maar geklede juffrouw wordt 60 euro in rekening gebracht. Als je niet genoeg hebt aan zo'n sessie, kun je voor een tientje drie minuten lang met je hoofd op een meisjesschoot een tukkie doen. Softcore voor uitgebluste softies...

Hond lijdt gezichtsverlies

Knutselkreeft De wereldwijd bedreven culicultus heeft niet alleen de meest idiote gerechten en bereidingstechnieken opgeleverd, maar ook voor verrassende creatieve impulsen gezorgd. In Taiwan kwam de artistiekeling Huang Mingbo op het briljante idee de stoffelijke resten van een exclusief maaltje kreeft te gebruiken voor het assembleren van een heel aardig gelijkende motorfiets. Leuk voor het souvenirwinkeltje van het restaurant.

Een van de meest ontroerende voorbeelden van de vriendschap tussen hond en mens is het verhaal van de Filipijnse vuilnisbakkenhond Kabang. Toen twee kinderen uit het gezin waarin Kabang opgroeide zomaar een drukke verkeersweg oprenden, leek een botsing met een motorfiets onvermijdelijk. Uit het niets verscheen superheld Kabang en duwde de kids voor de motor weg. Zelf kwam hij daarbij met zijn snuit tussen de draaiende wielen terecht. Nadat ooggetuigen Kabang uit zijn dramatische positie hadden bevrijd maakt het ernstig verminkte dier zich rap uit de voeten en verdween twee weken. Toen ze eindelijk weer terugkeerde bij de familie, zag Kabang er uit als een creatuur uit een horrorfilm. Dat speelt voor haar menselijke familie gelukkig geen enkele rol. “Het maakt ons niets uit dat ze nu lelijk is. Wat voor ons telt is dat ze onze kinderen heeft gered, en daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn,” aldus de ontroerde moeder van het gezin.

17


SP onderzoek

Grote meerderheid politie tegen wietpas tekst: Rob Tuinstra // foto: Bas Stoffelsen/SP

De SP, een fervent tegenstander van de wietpas, heeft in oktober onderzocht hoe agenten die dagelijks op straat werken zelf over de wietpas denken. SP-Kamerlid Nine Kooiman: “Bijna 90 procent van de door ons ondervraagde agenten is tegen de wietpas. Dit is een noodkreet van de mensen die dagelijks zien welke ellende dit oplevert. We moeten zo snel mogelijk de enige juiste beslissing nemen; de wietpas afschaffen.”

“Wat een onzin” De meningen van de agenten logen er niet om. Zo meldde een van hen: “Het buitenland zal wel problemen maken... So what. Wij hebben ook dagelijks te maken met illegale vuurwapens, die in België en Duitsland vrij te koop zijn en gebruikt worden bij overvallen en andere misdrijven. Daar maken onze buurlanden zich ook niet druk om.” Een andere agent: “Volgens mij kan de wietpas zeer zeker worden afgeschaft. Het was weer zo’n onzinnig besluit van mensen die niet in de praktijk zitten. Mensen willen toch op de een of andere manier aan geld komen. Inbraken, het overvallenpercentage gaat weer stijgen. Bij de coffeeshop heb je wel alles onder controle zodat je geen overlast hebt in de woonwijk.” Een agent uit het zuiden: “Dag in dag uit zijn er collega’s (aangewezen voor een termijn van 3 maanden of een half jaar) op pad om de overlast te bestrijden. Overlast die er nooit was! Om drugstoeristen te weren? Wat een onzin. Dit is nu juist waarom ik het liefst de politie de rug toe zou willen keren. De politie is een speeltje van

18

de politiek geworden. Dat merk ik, als diender, maar de burger ook en dat is slecht voor ons imago, heel slecht zelfs.’

Poppenkast Er is ook de nodige kritiek op minister Opstelten, de bedenker van de wietpas. Een van de ondervraagden over de VVDbeleidsman: “Ik maak mij ernstig zorgen over al het gewauwel en de spierballentaal van onze minister. Als hij al zijn plannen wil uitvoeren mag hij de recherchecapaciteit en het blauw op straat wel verdubbelen.” Meerdere agenten zijn het daarmee eens. Zo laat een andere politiefunctionaris weten: “Afschaffen die wietpas! Met alle respect, maar het lijkt af en toe of de minister

een plaat voor zijn kop heeft, door steeds weer te roepen dat de wietpas zo’n succes is. Een grote fout is het, die zo snel mogelijk moet worden rechtgezet. Het blijkt overal dat de wietpas geen succes is, dat er overal meer straatdealers zijn gekomen – vaak ook erg jonge mensen – en toch blijft de minister roepen dat het een succes is? Ik snap er niks van en kijk steeds weer met verbazing naar die poppenkast.” Het rapport ‘Agenten over de wietpas’ kun je via de site van de SP downloaden: www.sp.nl

AGENTEN OVER DE WIETPAS

Elmer van der Marel / HH

In totaal hebben 174 politiemensen hun mening gegeven. Zij zijn werkzaam in zowel het zuiden, waar de wietpas al was ingevoerd, als in het noorden, waar de wietpas nog niet was ingevoerd. De resultaten sterken Kooiman in haar opvatting dat het invoeren van de wietpas onverstandig is. Kooiman: “De agenten die positief zijn over de wietpas zijn een kleine minderheid, slechts 17 procent is voorstander van de wietpas. De overgrote meerderheid van de agenten, 77 procent, ziet de illegale straathandel toenemen, waardoor de overlast op straat ook toeneemt. Straatdealers verkopen ook harddrugs en verkopen ook net zo makkelijk aan jongeren.”


Uiteenlopende reacties op summiere tekst regeerakkoord over wietpas

Lokaal maatwerk? Door: Rob Tuinstra

Cannabisminnend Nederland hield op maandag 29 oktober de adem in. Op die dag werd het regeerakkoord tussen de VVD (pro-wietpas) en PvdA (anti-wietpas) gepresenteerd. Wie zou er aan het langste eind trekken? Helaas bleek de compromistekst tussen beide partijen niet uit te blinken in duidelijkheid. Vanuit cannabisland werd dan ook verschillend gereageerd.

Laten we eerst maar eens de korte paragraaf over de wietpas hier volledig plaatsen: ‘De wietpas vervalt, maar de toegang tot coffeeshops blijft voorbehouden aan ingezetenen die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen. De handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.’

Niet een echte oplossing De summiere tekst biedt verschillende

mogelijkheden tot interpretatie. Zo werd vanuit het zuiden uit bijvoorbeeld Den Bosch en Maastricht meteen vooral negatief gereageerd. Coffeeshophouders in de zo zwaar getroffen drie zuidelijke provincies zien in deze tekst terecht geen oplossing voor de wanhopige positie waarin zij verkeren. Nu een groot deel van de clientèle hun heil op straat zoekt omdat zij zich niet wilden laten registreren, staat het voortbestaan van veel zuidelijke coffeeshops op het spel. En de minimale versoepeling die dit compromis biedt, geen registratie maar wel het bij je hebben van een ID bewijs plus een uitreksel uit een bevolkingsregister (!), is niet echt de oplossing waar men in het zuiden op had gehoopt. Bovendien blijven mensen uit de buurlanden niet welkom.

Hoopvollere geluiden In het ‘vrije’ noorden klonken iets hoopvollere geluiden. Zij zien in de toevoeging dat er een mogelijkheid is voor lokaal maatwerk ruimte voor een iets optimistischere kijk. Veel van de ruim 200 coffeeshops in Amsterdam geloven ook nog steeds niet dat per 1 januari 2013 buitenlandse toeristen niet meer in hun zaak zullen mogen komen. Burgemeester Van der Laan van de hoofdstad leek die gedachte te ondersteunen. Op 30 oktober zei hij op de lokale zender AT5 over de wietpas: “Het allerbelangrijkste is dat er lokaal maatwerk kan zijn. Dit geeft ons alle ruimte om met de regering in overleg te gaan. De situatie hier is ook totaal anders dan in Maastricht, dus ik denk

niet dat wij hier veel mensen ongelukkig gaan maken.” Of de aanwezigheid van voormalig PvdA-wethouder Lodewijk Asscher uit Amsterdam in dat nieuwe kabinet gunstig kan uitpakken voor de hoofdstad is nog even de vraag. Asscher was immers ook de man die de Wallen wilde schoonvegen van teveel prostitutie en coffeeshops…

Rechtszaken Ondertussen zal ook de rechterlijke macht zich de komende weken uit gaan spreken over de wietpas en het verbod om buitenlanders in een coffeeshop toe te laten. Op 23 november gebeurt dat bij de rechtbank in Breda namens coffeeshop Toermalijn in Den Bosch. En op 4 december is het de beurt aan de VOCM (Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht) voor de rechtbank in Maastricht. Maar voor het zover is, zal het nieuwe kabinet wellicht al met een nadere invulling komen. Een ding is zeker; voorlopig blijven we nog even doormodderen met dit meest onzinnige politieke gedrocht van de laatste 10 jaar…

Van der Laan: “Toerist welkom” Op donderdag 1 november maakte burgemeester Eberhard van der Laan bekend dat buitenlandse toeristen ook na 1 januari welkom blijven in de Amsterdamse coffeeshops. Hij grijpt hiermee de ruimte aan die het nieuwe kabinet biedt. Het valt te verwachten dat meerdere burgemeesters zijn voorbeeld zullen volgen. Het zou straks dus zomaar kunnen, dat buitenlandse toeristen in de ene gemeente wel en in de andere gemeente niet in een coffeeshop welkom zijn. Maar is dat geen discriminatie of rechtsongelijkheid? Kortom, het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

19


Tekst: Coverfoto: MUA: Styling:

20

Arjan van Sorge Vayo'lette Laguerre Iesha Harrigan Heidi Sintnicolaas (Flowers & Pearls) en Mischulaikah Richardson


Mischu Laikah

Muziek, leven, liefde... Het is echt iets als Mischulaikah Richardson binnenkomt: grote bos afro, torenhoge hakken en een kaarsrechte, ranke gestalte. Iemand die weet wat ze wil en op haar doel afgaat – precies.

De 28-jarige zangeres uit Rotterdam heeft net haar debuutalbum Life, Music, Love uitgebracht, en de titel daarvan dekt inderdaad de lading. Mischu is superenthousiast, want het resultaat is er! Haar plaat was tot op het laatste moment een hectisch en zwaar project, en dat is nu voorbij. Ze heeft ook haar baan bij de Mediamarkt opgegeven om zich helemaal op haar zangcarrière te richten, en ziet wel hoe het gaat lopen met de huur en dat soort zaken. Gewoon, ervoor gaan!

Mooie naam Haar naam Mischulaikah heeft op zich geen betekenis. “Mijn moeder heeft het echt gemaakt, in mekaar gegooid zeg maar.” Lachend: “Ze had negen maanden de tijd!” Tijd die ze waarschijnlijk ook op andere momenten goed heeft gebruikt voor de namen van haar zussen Roxxiomarah en Tsjaichmaidah... Haar moeder komt van Sint Maarten en haar vader uit Suriname, en de twee ontmoetten elkaar in Nederland. Mischu groeide op in Rot-

teloos op over. “Op Sint Maarten zijn de Amerikaanse invloeden heel sterk, we hebben daar bijvoorbeeld alleen maar Amerikaanse tv. Mijn moeder en de familie daar spreken allemaal Engels. Ik moest voor de Havo gelijk de switch van Nederlands naar Engels maken, maar geen probleem, ik was altijd al wel een studiebol. Maar zingen is mijn passie, ik word er ingetrokken, mijn hoofd wil niks anders. Ik heb van alles geprobeerd maar niks boeit mij genoeg, of het moet met mensen entertainen te maken hebben, of dans, of iets op het podium. En als ik iets moois kan weggeven is het nog beter. Geen wonder dus dat ik sinds ik drie was op ballet heb gezeten, en de muziekschool.”

Onder de kont schoppen Haar album is een dubbelalbum, want ze houdt van een live sound, een band om haar heen, maar ook van straight out of the computer geproduceerde r&b. “Ik kon die twee niet combineren op een plaat,

bezig met muziek, en dan zou ik al die tijd en moeite weggooien omdat ik een hele lage periode meemaak? Ik heb mezelf onder de kont geschopt en binnen een jaar was de plaat af, alles uit, klaar.”

Muziek dromen Mischu en haar zussen schreven alle nummers, twee Rotterdamse producers een haar band maakten de muziek. Had ze niet alle touwtjes zelf in handen willen hebben? “Zo muzikaal ben ik niet. Ik heb wel een idee, ik weet wat ik wil, maar ik kan het niet vertalen. Ik kan wel alles uitleggen hoe ik het wil. Ik kan muziek dromen, en soms heb je dat echt nodig, vooral in een repetitieruimte, als je met nieuwe muzikanten speelt die jouw muziek niet kennen. Je moet ze kunnen sturen, en dat kan ik gelukkig.”

Weten wat je wil “Ik ben geen dictator maar ik kan wel echt streng zijn. Als het moet dan moet het. Ik ben kapot aan het investeren in mijn product, ik heb een visie en wil dat het op een

* ŵ C C B terdam, woonde van haar 12e tot haar 19e op Sint Maarten, verhuisde eventjes naar Curaçao en keerde na twee jaar weer terug naar Nederland. Ze is blij dat ze het mooie van daar en hier kan combineren.

Entertainen Mischu doorspekt haar zangerige Nederlands met Engels, of schakelt daar moei-

dus zodoende.” Alles zit er in, tot tranen aan toe: “Echt heftig. Ik ben niet het type zangeres dat overal met iedereen gaat jammen, ik heb mezelf altijd op een laag pitje gehouden. Mensen kennen mij niet. Ik luister, geniet, observeer, en dan ga ik mijn eigen wereldje in en schrijven. In 2010 heb ik wel veel opgetreden met eigen band, maar daarna werd ik ziek. Out - voor een jaar. Ik heb toen bijna besloten om te stoppen. Maar sinds 2006 ben ik

bepaalde manier klinkt. Niemand doet iets gratis, we zijn hier niet voor de fun. Ja het is voor de fun, maar at the same time you do get paid. Het is mijn naam als het slecht klinkt, of als ik het verneuk op het podium. Streng voor mijn team, maar ook streng voor mezelf. Keuzes maken is heftig, eng en moeilijk, maar is uiteindelijk one of the most rewarding things in the world. Ik moest dit voor elkaar krijgen, hoe dan ook, en ik heb een album!”

21


Met wiet opgegroeid Blowen heeft ze wel geprobeerd, maar... “Als mijn moeder dit leest dan gaat ze

zelf niet. Het is zo open hier in Nederland - de toeristen die hier naar toe komen gaan helemaal los omdat het niet illegaal is - maar voor ons is het gewoon je doet

zo boos, want een vriend van mij had bijna de helft opgegeten, en ik had daar net zo’n trek in want het was zo lekker. Maar dat was het, dat was mijn enige

C B heel boos worden, maar hee, ik ben 28 en ik doe het niet, dus...! Maar sinds ik klein was was het heel normaal in huis, vanwege mijn stiefvader. Het was altijd om me heen. En vrienden op Sint Maarten blowen – het is normaal. Ik heb er niks tegen en vind het aangenamer ruiken dan sigaretten. Heerlijk, fresh, ik houd van die geur van wiet omdat ik er mee ben opgegroeid, maar ik doe het

22

het of je doet het niet. No biggie. Het is niet zo van oh jij rookt, oh wat erg – helemaal niet.”

Vreetkick “Ik heb het dus geprobeerd, met vrienden, maar bleh... Ik werd heel misselijk, ik had veel honger, eten! IJswafels, heel veel ijs - lekker, geweldig! Maar ik werd

ervaring. Niet blowen is ook een stukje bewustheid, over mijn zang, mijn stem. Roken is sowieso niet goed voor je stem. Ik heb er geen behoefte aan, ik denk er helemaal niet over. Op Sint Maarten is smoken heel normaal, ook al is het niet legaal daar. Volgens mij blowen ze daar meer dan dat ze sigaretten roken. Het is eilandleven, Caribisch – je kan er niet om heen.”


0 ,

C

B 3

Ŵ B ' C "

BF

23


Ruilhandel? Door: Arnold Jorissen

Wat er ook met de wietpas gebeurt, het zal altijd een compromis tussen de voorstanders (VVD) en de tegenstanders (PvdA) moeten zijn. En hoe hard gaat de nieuwe regering inzetten op handhaving van het afstandscriterium van 350 meter en de THC-norm van 15% voor cannabisproducten?

Tijd voor de stelling:

Coffeeshopbeleid Paars III wordt business as usual Peter Lunk, CoffeeShopNieuws.nl Het wordt nooit meer business as usual. Daar is de aangerichte schade reeds te groot voor dankzij Opstelten, die met zijn wietpas alle binnen- en buitenlandse coffeeshopbezoekers naar de straat- en huisdealers jaagt. Dertig jaar gedoogbeleid is in enkele maanden naar god geholpen. Bedankt, Ivo! Hans van Duijn, voormalig politieambtenaar (www.lesscrime.nl) Als je de stelling zou bevestigen zeg je eigenlijk dat vrijwel geen inspanning politici tot andere gedachten kan brengen. Defaitisme van het ergste soort. Werp dat ver van je! Blijf geloven dat ook politici meer intelligentie bezitten dan een pinda. Dat ook daar de overtuiging een keer moet doorbreken dat doorgaan op de huidige weg van verbod en handhaving volkomen zinloos is en alleen maar nadelen kent. Zelfs bij Rutte, Opstelten en Teeven is zoiets mogelijk. Niemand wil toch beweren dat die lieden dom zijn. Of wel soms? Nee, dit gaat echt goed komen. Niet in één keer en niet met hoge snelheid, maar de verandering zal worden ingezet. Nog wat nachtjes slapen... Mira de Vries, activiste Zou ons wietbeleid echt in Den Haag gemaakt worden, of in Brussel en Washington DC?

24

Derrick Bergman, VOC (www.voc-nederland.nl) Die kans is zeker niet denkbeeldig. Wat dat betreft zijn de benoemingen op het ministerie van justitie cruciaal. Als Opstelten en Teeven blijven zitten, dan ziet het er zeer slecht uit voor de coffeeshops. Het VOC lobbyt in Den Haag om zowel PvdA als VVD duidelijk te maken hoe dom de maatregelen van het vorige kabinet zijn en welke schade zij aan zullen richten onder het motto: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. August de Loor, directeur Adviesburo Drugs De politieke uitruil tussen de VVD en de PvdA zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een wietpas met ruimte voor de lokale overheid om die wel of niet in te voeren. Dit ogenschijnlijk positieve resultaat zal leiden tot een nieuwe contradictie in het coffeeshopbeleid naast de achterdeur, met nog meer kans dat uiteindelijk het coffeeshopbeleid om zeep gehol-pen wordt. Peter Cohen, orakel De PvdA is een partij van n bestuurders, sterk in hett baas-in-eigen-baanprinci-pe. Partijtop en Kamerfrac-tie weten dat ze over een n tijdje ergens commissaris off burgemeester zijn als ze zich h correct gedragen. Daarvoorr ga je in die partij. De PvdA zall zich dus gedragen als een groep p bestuurders die overwegen dat ze e met alle politieke rivalen door een n deur moeten kunnen om het uitzichtt op het banenparadijs niet te verlie-zen. Dit soort opportuniteit heeft weinig te maken met principes en idealen.

Het is een koehandel op korte en middellangetermijn. Daarin speelt de kwaliteit van het cannabisbeleid op zijn best een kleine rol. Is er in de koehandel van de PvdA ooit een dealtje geweest dat goed was voor een goed cannabisbeleid? Wat hebben de PvdAbozo's voor ons bereikt in de afgelopen tien jaar? Hebben ze de verloedering van het drugbeleid (en het gesprek erover) in de weg gestaan? Freek Polak, psychiator Nine Kooyman (SP) heeft gelijk: de VVD houdt vast aan de wietpas om het in de coalitieonderhandelingen te kunnen gebruiken, om het te kunnen ruilen met een ander onderwerp dat de PvdA belangrijker vindt. Het is schandalig dat ze er nog mee willen doorgaan tot die evaluatie. Het is inmiddels overduidelijk dat dit beleid mislukt is en schadelijk.


OH

O

N H

groeistimulator

AUXINE verbetert de prestatie van productie gewassen, zowel voor landbouw, tuinbouw en sierteelt. AUXINE versterkt de groei van planten op wortel-, vegetatief- en generatief niveau. AUXINE wordt gemaakt van plantaardig materiaal en is niet belastend voor gezondheid of milieu. AUXINE verbetert resistentie tegen stress en vergroot de oogst (> 20%) Gebruik AUXINE naast het normale bemestingsprogramma. AUXINE wordt als bladbemesting toegepast en kan worden gemengd met bestrijdingsmiddelen. U vindt AUXINE in het winkeldisplay! Distributeurs gezocht Verkrijgbaar bij de Growshops Stuur ons een mail voor een gratis promo-flacon

info@auxine.eu | Postbus 177 | 1270 AD | Huizen Tel/Fax 035-5234354 | www.auxine.eu


Evenwicht tussen illegale en gedoogde markt verstoord

Ondergrens aantal coffeeshops is bereikt Door: Nicole Maalsté

De daling van het aantal coffeeshops zet zich voort, concludeert onderzoeksbureau Intraval bij de laatste meting. Twintig jaar geleden telde Nederland naar schatting 1500 coffeeshops. In 2011 zijn er daar nog 651 van overgebleven. En dat aantal zal binnenkort in rap tempo afnemen als de nieuwe maatregelen voor coffeeshops van kracht worden. Dat roept de vraag op of we inmiddels niet de ondergrens hebben bereikt. Hoe ver kan het aantal coffeeshops nog dalen voordat er sprake is van een tekort? En wat zijn de gevolgen van zo’n coffeeshoptekort?

Figuur 1 Bron: Intraval, 2012. In 2011 zijn er in Nederland 104 gemeenten met coffeeshops. Dat is een kwart van alle gemeenten in Nederland. Op de kaart is te zien dat de meeste coffeeshops in de randstad of in middelgrote steden in de provincies gevestigd zijn. Meer dan de helft van de Nederlandse coffeeshops (53%) bevindt zich in de zes grootste gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Tilburg. Alle gemeenten met tenminste 100.000 inwoners hebben minimaal één coffeeshop. Alleen in de gemeente Westland (99.776 inwoners) moeten blowers het nog zonder coffeeshop stellen.

Angst voor coffeeshops Alhoewel er in driekwart van de Nederlandse gemeenten geen coffeeshops zijn,

26

hebben alle 418 gemeenten aan het onderzoek meegewerkt. Het was alweer de tiende keer dat Intraval dit onderzoek deed. Sinds 1999 enquêteren onderzoekers van dit Groningse onderzoeksbureau ambtenaren van Nederlandse gemeenten over het coffeeshopbeleid in hun gemeente. Minder dan een tiende van de gemeenten heeft geen formeel coffeeshopbeleid. Alle andere gemeenten dus wel, ook al hebben veel van die gemeenten geen coffeeshop. Dat is opmerkelijk. Tweederde van de Nederlandse gemeenten voert in 2011 een zogenaamd nulbeleid. In die gemeenten zijn coffeeshops niet toegestaan. Kennelijk is de angst voor coffeeshops daar zo groot, dat dit formeel moet worden vastgelegd. De gemeenten die wel coffeeshops toestaan hebben meestal een maximumbeleid. Dat betekent dat er een maximum is vastgesteld voor het aantal coffeeshops dat zich in die gemeenten mag vestigen. Net als bij de vorige meting in 2007 zijn de ervaringen van ambtenaren met coffeeshops overwegend positief. In tweederde van de gemeenten met coffeeshops zijn er geen knelpunten bij het (handhaven van het) gemeentelijk coffeeshopbeleid. Figuur 2 Bron: Intraval, 2012

BIBOB zorgt voor coffeeshopdaling Sinds de eerste meting van Intraval is het aantal coffeeshops geleidelijk afgenomen (zie figuur 2). De laatste jaren gaat de daling iets minder hard, maar toch zijn er sinds 1999 bijna 200 coffeeshops gesloten. Een zogenaamd negatief BIBOB advies is volgens de onderzoekers de belangrijkste reden voor sluiting. Met de Wet BIBOB kunnen gemeenten (een verlenging van) een vergunning of subsidie weigeren, wanneer vaststaat dat de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd of wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat deze zullen worden gepleegd. Andere oorzaken voor (een tijdelijke) sluiting zijn de geconstateerde aanwezigheid van minderjarigen of een te grote handelsvoorraad (meer dan halve kilo).

Klein lichtpuntje Ondanks de daling van het aantal coffeeshops zijn er steeds minder gemeenten zonder coffeeshops. Dat komt omdat er ook steeds minder gemeenten zijn. Door gemeentelijke herindelingen verdwijnen kleine gemeenten - en dat waren overwegend coffeeshoploze gemeenten. Ook komt er een enkele keer nog wel eens een coffeeshop bij. In 2011 waren er drie gemeenten waarbij het aantal coffeeshops is toegenomen van nul naar één coffeeshop. In één gemeente is enkele jaren geleden een maximumbeleid ingevoerd, zodat het mogelijk werd een coffeeshop te openen. (Dat moet coffeeshop Koffie en Dromen in Lelystad zijn.) In de tweede gemeente was de enige coffeeshop ten tijde van de vorige meting gesloten, terwijl deze inmiddels weer open is. (Het lijkt erop dat dit over Leerdam gaat. De Leerdamse coffeeshop Cats werd in 2009 gesloten. Een niet-commercieel verkooppunt, coffee-


shop Notos, dat geëxploiteerd wordt door stichting Darius, is daarvoor in de plaats gekomen.) En bij de derde gemeente is het illegale verkooppunt dat al jaren was

dat zijn, wordt niet vermeld. Het gaat om acht gemeenten waar ook coffeeshops zijn gevestigd en twee gemeenten zonder coffeeshops. Het rapport bevat een aantal

riersdiensten) of straatdealers. Vooral 06-dealers en thuisdealers springen volgens de onderzoekers in op 'geografisch gaten' in de cannabismarkt. Daarbij moet

Tweederde van de Nederlandse gemeenten voert in 2011 een zogenaamd nulbeleid. In die gemeenten zijn coffeeshops niet toegestaan. gevestigd binnen de gemeentegrenzen in 2011 officieel gedoogd, omdat er onlangs een maximumbeleid is ingevoerd. (Insiders weten dat het hier over coffeeshop ’t Keldertje in Kampen gaat.) Een klein lichtpuntje, maar dit betekent helaas niet dat de spreiding van coffeeshops beter is dan voorheen. Er zijn nog steeds regio’s waar blowers maar mondjesmaat terecht kunnen bij een coffeeshop. En de bestaande coffeeshops krijgen het steeds drukker, waardoor het risico op het veroorzaken van overlast groter wordt.

Gaten in de cannabismarkt Het Amsterdamse Bonger-instituut bracht in 2005 het rapport ‘Cannabis zonder coffeeshop’ uit. Hierin wordt de illegale cannabismarkt van tien Nederlandse gemeenten beschreven. Welke gemeenten

boeiende observaties die in deze tijd de moeite van het herlezen waard zijn. Een belangrijke conclusie is dat de aanwezigheid van coffeeshops invloed heeft op het aantal en type illegale cannabisaanbieders. Minder coffeeshops betekent simpelweg meer illegale handel. Logisch, denk je dan misschien. Maar het rapport laat zien dat er toch wel grote verschillen zijn tussen gemeenten. De illegale handel ziet er namelijk niet overal hetzelfde uit. In het ene dorp bestaat deze vooral uit thuisadressen en in het andere dorp zijn er meer koeriersdiensten, de zogenoemde wietscooters of wiettaxi’s. De Amsterdamse onderzoekers maken in hun rapport onderscheid tussen vaste en mobiele handelaren. Met vaste handelaren bedoelen zij thuisdealers of ‘onder de toonbank’ dealers. Voorbeelden van mobiele handelaren zijn 06-dealers (koe-

je denken aan wijken of gemeenten zonder coffeeshops. Wietscooters zijn vooral actief in coffeeshopluwe (buiten)wijken; wiettaxi’s bezorgen ook buiten de stadsgrenzen in omringende gemeenten waar geen coffeeshops zijn.

Aantrekkelijk alternatief? Om misverstanden te voorkomen: illegale cannabishandel komt ook voor in gemeenten met coffeeshops. Dat komt volgens de onderzoekers omdat coffeeshops niet 24 uur per dag open zijn. Door ook buiten de openingstijden van coffeeshops bereikbaar te zijn, spelen illegale handelaren in op de gemakzucht van de consument. Daarnaast kan de illegale markt een aantrekkelijk alternatief voor coffeeshops zijn, omdat blowers er grotere hoeveelheden kunnen kopen en omdat de cannabis er

27


goedkoper is. En voor minderjarigen is de leeftijdsgrens van coffeeshops ook een

laren zijn. Omgerekend zou dit betekenen dat er in de 104 coffeeshopgemeenten

lokale verkoop voor hun rekening nemen. Het aandeel van illegale handelaren wordt

De illegale handel ziet er niet overal hetzelfde uit. In het ene dorp bestaat deze vooral uit thuisadressen. In het andere dorp zijn er meer wietscooters of wiettaxi’s. belangrijke reden om hasj of wiet te laten bezorgen, op straat te kopen of bij een thuisdealer aan te schaffen. De Amsterdamse onderzoekers schatten dat er per coffeeshop tien illegale hande-

zo’n 6510 illegale handelaren zijn. En dan hebben we het dus uitsluitend over de illegale handel in gemeenten met coffeeshops. Het gaat daarbij vooral om (zeer) kleinschalige handel. Zij nemen in coffeeshopgemeenten ongeveer 30% van de

kleiner, naarmate er meer coffeeshops zijn. In gemeenten zonder coffeeshops bestaat het lokale aanbod voor 100% uit illegale handelaren. Een deel van die blowers gaat uiteraard naar coffeeshops in andere gemeenten. Het grote verschil met de coffeeshop is dat illegale handelaren vaak ook andere drugs aanbieden. Bij thuisdealers is dat trouwens meestal niet het geval. Dat komt vooral voor bij straatdealers.

Precaire balans Uit dit nog steeds actuele rapport over de illegale markt kun je afleiden dat een verdere afname van het aantal coffeeshops altijd een toename van illegale handel tot gevolg heeft. In 2005 was de overheid zich hier ook zeer van bewust. Dat is terug te zien in de zogenoemde ‘Cannabisbrief’. Dat is een brief die de toenmalige minister van Volksgezondheid, minister van Justitie en minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer schreven. In die brief spreken de drie de wens uit om het aantal coffeeshops verder terug te brengen. Maar, met die terugdringing mag de ‘precaire balans’ niet doorslaan naar de illegale cannabisverkoop, stellen zij. Het is te hopen dat het nieuwe kabinet zich dit ook realiseert. De effecten van de nieuwe maatregelen die nu al voor een deel in het zuiden van het land zijn ingevoerd zijn nog niet geheel duidelijk. Maar zoals het er nu naar uit ziet, heeft de invoering van de wietpas de balans tussen het gedoogde en illegale aanbod in de zuidelijke gemeenten ernstig uit evenwicht gebracht.

Afstandcriterium Die balans zal nog meer doorslaan naar de illegale handel, als op 1 januari 2014 het afstandscriterium van kracht wordt. Alle coffeeshops moeten dan tenminste 350 meter van een school verwijderd zijn. Volgens onderzoeksbureau Intraval betekent dit dat er tenminste 164 coffeeshops verplaatst of gesloten moeten worden. Maar volgens een inventarisatie van het NRC-Handelsblad gaat het om veel meer coffeeshops. Zij stellen dat zes op de tien coffeeshops in Nederland de deuren moeten sluiten als het

28


kabinet inderdaad zijn plan uitvoert om coffeeshops binnen een straal van 350 meter in de buurt van een school te verbieden. Zo zal het aantal coffeeshops in Den Haag afnemen van 38 naar 20. In Eindhoven moeten

Het is nog onduidelijk hoe het afstandscriterium in 2014 precies ingevuld gaat worden. De gemeenten zijn uitgegaan van een loopafstand van 350 meter tot middelbare scholen. Sommige gemeenten telden ook basis-

dige problemen te voorkomen zit er voor creatieve burgemeesters in dat geval weinig anders op dan er ex-ante criteria van te maken. Dus, alleen geldig voor nieuw te openen coffeeshops. Zo kan de minister zijn gezicht

Net als bij de vorige meting in 2007 zijn de ervaringen van ambtenaren met coffeeshops overwegend positief. er 7 van de 15 dicht. In Amsterdam heeft dit gevolgen voor 187 van de 223 shops. In Leiden is dit het einde voor 9 van de 12 shops en in Leeuwarden zullen er zelfs 11 van de 13 coffeeshops sluiten.

Ex-ante criterium De meeste gemeenten hebben op dit moment formeel op schrift staan dat coffeeshops op 250 meter van een school moeten liggen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat die regel alleen voor nieuw te openen coffeeshops geldt. In ambtelijke taal heet dat een ex-ante criterium. Dat wil zeggen dat er geen handhaving plaatsvindt op die maatregel. Voor bestaande coffeeshops, die er vaak al langer dan de school gevestigd zijn, geldt het afstandscriterium dan niet. Figuur 3 Bron: Intraval, 2012

scholen mee. Als de afstand door het kabinet hemelsbreed wordt opgevat, kan het aantal te sluiten coffeeshops hoger liggen. Ook varieert het aantal wanneer er meer typen scholen meegerekend worden. Verschillende gemeenten hebben al aan gegeven dat zij bang zijn voor illegale handel als zij deze maatregel moeten invoeren en er te weinig coffeeshops zullen zijn om aan de vraag te voldoen.

redden en kunnen gemeenten zonder represailles van de overheid over gaan tot de orde van de dag. Lang leve de bureaucratie!

Coffeeshoptekort De ervaringen in de zuidelijke provincies met de wietpas laten zien dat de ondergrens bereikt is. Bij een verdere afname van het aantal coffeeshops zakken we door die ondergrens heen en zal er sprake zijn van een coffeeshop-tekort. Het is zelfs hard te maken dat er op veel plaatsen nu al te weinig coffeeshops zijn. De Amsterdamse onderzoekers hebben met hun rapport laten zien dat er een precair evenwicht is tussen het gedoogde en illegale cannabisaanbod. Maar als de overheid wetenschappelijke onderzoeken en de signalen van burgemeesters blijft negeren, en gemeenten blijft verplichten om de nieuwe maatregelen in te voeren, dan zal dat evenwicht onverhoopt in het voordeel van de illegale markt doorslaan. Om onno-

Het rapport Coffeeshops in Nederland 2011 is te bestellen bij onderzoeksbureau Intraval via hun website: www.intraval.nl. Vanaf die site kun je het hele rapport ook gratis als PDF downloaden.

29


Honky

Ruim voor de komst van Honky naar Nederland werd al alarm geslagen: ‘Deze week verdrievoudiging omzet Nederlandse coffeeshops verwacht’. Geen loze praat dit keer, de hillbillies uit Austin, Texas zijn echte kenners, liefhebbers en grootverbruikers.

Met hun lange baarden en cowboyhoeden zien de mannen van Honky eruit als de jongere, ruige broertjes van ZZ Top. De band werd in 1996 opgericht door JD Pinkus, die eerder bas speelde bij de legendarische weirdorockers van Butthole Surfers. Honky speelt keiharde trashrock met invloeden uit blues, country en stoner, en verkeert ook graag onder invloed, zo valt af te leiden uit titels als Love To Smoke Your Weed.

Zin Bierblikjes rollen uit het busje als Honky stilhoudt voor de Sensi Seeds shop in het centrum van Amsterdam. Daar rollen ook JD - Jeff – Pinkus (45) en gitarist Bobby

Ed Landgraf (47) uit, met vette caps, een stevige dranklucht en goede zin. Ze hebben nogal wat vrienden bij Sensi Seeds en het Hash, Marijuana & Hemp Museum en zijn blij die weer tegen te komen. Onder het genot van een Duvel en een waterpijp vertelt Jeff: “De mensen van Sensi Seeds en het museum zijn altijd heel tof. En we zijn nu lekker the cheese aan het roken. Yeah! Dit hier is onze favoriet. De eerste keer dat we dit probeerden was met Joseph van het Hashmuseum, waarmee we eerder wat tijd doorbrachten in de vaporizerroom. Maar die is nu verdwenen, nadat het museum voor anderhalf jaar was gesloten. Gelukkig is het nu weer open en kan iedereen er weer wat opsteken!

30

De kweekruimte is wat kleiner geworden, maar ik neem aan dat de universiteit een grotere heeft. Geweldig toch!”

Werkpaard “Een tijdje heb ik zelf wiet gekweekt, dat was geweldig. Al die processen waar je samen doorheen gaat! De baby’s groeien op, je praat en speelt ermee – het is alleen wat linker om het in de States te doen dan hier. Maar het is het zeker waard, dat je zoiets ziet groeien, tot leven ziet komen en dat er dan zoiets moois van komt.” Bob: “Het is wel moeilijk, aangezien we soms op toer gaan, en dan moet er voor gezorgd worden voordat het fout gaat.” Jeff: “Ik kon er

dus niet mee verdergaan. Er was iemand die alles in de gaten hield, maar dat ging niet echt. Twee oogsten waren mislukt, ik kon niet iemand anders hebben om dat te doen. Niemand zorgt zo goed voor je plantjes als jezelf! Ik heb het zo’n drie jaar gedaan, met White Widow. Dat is echt een werkpaard, het is niet kapot te krijgen en heeft een korte groeiperiode. Klaar na 56 dagen, en het is een beresterke plant.”

Nieuwsgierig “Ik gebruikte voorgemixte FoxFarm grond - nu gebruikt iedereen kokos - en experimenteerde wat met andere aarde. Maar het is wat dat betreft ook weer een ge-

Tekst: Arjan van Sorge // Foto’s: Arjan van Sorge, Joni Spoon

voelig plantje, het lijkt erop dat hoe simpeler je het houd, hoe beter het wordt.” Joseph: “Licht, water en liefde.” Jeff: “Het bronwater dat we gebruikten bevatte veel kalk, en in het begin ging dat goed, maar hoe meer de bron opdroogde, hoe slechter het werd. We probeerden het nog wel te filteren. Maar uiteindelijk was de put leeg, en die plek werd verkocht. Ik had daar drie jaar gezeten, op 10 hectare, in the middle of nowhere. De enige persoon die iets wist wist was een nieuwsgierige buurman. Ik kwam er later achter dat toen ik weg was, hij mijn schuurtje was binnengegaan om te checken. Hij vertelde weer aan een andere buurman die wiet verbouwde, dat hij wist dat ik aan het kweken was. Een keertje kwam hij naar me toe en zei: het maakt me niet uit wat mensen aan het doen zijn, ook al maken ze speed, zo lang het maar goede lui zijn.

Misschien was maar met wiet schien vond hij woon een toffe

hij allang blij dat ik alleen bezig was!” Joseph: “Mishet niet erg, omdat je gegast bent!”

Stonede hond Zet Jeff, Bob en Joseph bij elkaar en het ene sterke verhaal volgt na het andere, over nog even snel alle (supersterke!) wiet oproken vlak voor de grensovergang, een zombiepretpark in Detroit, en een laagje coca cola over een plak hasj smeren voor de vochtigheid, maar ook wat er gebeurde toen Jeff bubble hasj had gemaakt. “Ik had wat van het water over en goot dat over de planten, ik wou gewoon zien wat er zou


31


gebeuren. Ik deed plastic over de top, het was Texas in de zomer dus het begon wat te fermenteren. Een vriend van ons had z’n hond meegenomen en ze haalden het plastic eraf. Die hond en die van mij dronken van die verrotte wiet en het eindigde ermee dat we onze honden naar de dierenarts moesten meenemen. Ze vertelden ons dat er iemand in onze omgeving moest

beurt hier allemaal? Mijn hond is nu dus een stoner!”

zijn die wiet aan het verbouwen was, en dat onze hond in dat tuintje terecht gekomen moest zijn, haha. Het kwam er dus op neer dat ik 240 dollar had uitgegeven om mijn hond stoned te krijgen! Hij stond daar zo te wiebelen en te kijken, wat ge-

mensen hier doen dat niet, misschien omdat het legaal is? Misschien is alle plezier er zo af? Heel vaak zeggen mensen nee dank je, ik hoef niet, het is OK zo. Misschien is het de maatschappij hier, en heeft niemand het nodig om te relaxen.

Pas op: high! “Waarom rookt niemand hier wiet?” vraagt Jeff. “Als wij naar Nederland komen doen we graag wat Amerikanen doen die naar Nederland komen: wiet roken! Maar de

Misschien is iedereen hier al relaxed? En wij roken het puur, we mengen het niet met tabak, alleen hasj. Ik weet nog dat we een keer wiet hadden gekocht in een coffeeshop in Eindhoven. We rolden een joint en toen kwam iemand naar ons toe om te waarschuwen dat je daar erg high van werd. Ja, daar doen we het voor! Maar hij dacht dat we het beter met tabak zouden

kunnen mengen. Maar daar hou ik niet van, dat is echt slecht spul.”

Vaporizer “Als je op tour bent is het soms makkelijker om er wel van te roken, als iedereen dat doet. Maar het ruikt niet lekker, je kleren gaan stinken en je moet ervan hoesten. Ik MOET het in dit verband dan ook even hebben over de Silver Surfer Vaporizers, die ons opgestuurd zijn. Met regelbare warmte! Willie Nelson heeft er ook een, daar waren we aan het opnemen toen er wat van die van mij afbrak, en toen kregen we die van hem. Zoiets kan niet slecht zijn...! De eerste keer dat we er gebruik van maakten werden mijn vriendin en ik zo high! Als ik niet zelf de wiet erin gedaan had, zou ik denken dat iemand er mee geknoeid had. Het was zo’n andere, intensieve high... Geweldig.”

Trotse kwekers Zowel Jeff als Bob blowen sinds hun veertiende. Jeff: “Als kind was ik wedstrijdzwemmer, en ik wou niets te maken hebben met blowen. Op m’n veertiende begon ik er mee, maar dat was shit. Ik kwam bij de Butthole Surfers, die waren 10 jaar ouder dan ik, en die vroegen me of ik wel eens goede wiet had gerookt. Jazeker! Nou jij weet echt niet wat goede wiet is. En inderdaad, ik voelde me echt een idioot. Maar ja, eerst rookte ik ook maar wat ik tegenkwam...” Eigen spul heeft dan de voorkeur: “Als mensen zelf kweken zijn ze trots op het resultaat, het gaat om de kwaliteit en niet de hoeveelheid. Bij het Mexicaanse spul dat over de grens komt maakt het niet uit of er bladeren of hondenhaar tussenzit, en er is veel misdaad mee verweven...”

Meer wiet Het is geen probleem om wiet te krijgen in Austin: “Het was eventjes wat moeilijker te vinden, maar er zijn nu zo’n hoop mensen bezig met kweken... En het is min of meer

32


legaal om mediwiet te verbouwen in Colorado, Californië, Montana en Detroit.” Bob:

meer over te maken.” Gelukkig maar, want de mannen van Honky blowen de hele dag

zorgen. Als ik niet stoned zou zijn zou ik meer nadenken, bijvoorbeeld over het feit

“Het is niet langer belangrijk om veel wiet met je op toer mee te nemen. Er is meer wiet in de clubs, en je komt altijd wel mensen tegen die wat aanbieden. Het is veel beter zo, want je hoeft je er niet zo’n zorgen

door. Jeff: “Het is in de muziekbusiness veel haasten en wachten, en een blowtje houdt ons op dezelfde snelheid en relaxed. Ik kan me dan ook goed concentreren op wat we aan het doen zijn, en ik maak me niet zoveel

dat ik nog maar 1 schone onderbroek heb voor twee weken. Daar denk je niet over als je nice & high bent.” www.honky.net

33


Medicinale cannabiskauwgom Door: redactie Highlife

Half september presenteerde Medical Marijuana Inc in San Diego 's werelds eerste op cannabis gebaseerde kauwgombal. Hoewel je met CanChew serieuze ballonnen kunt blazen, heeft de gum wel degelijk medicinale kwaliteiten omdat er THC in is verwerkt.

De kauwgombal is dan ook geen fun-item zoals de cannabislollie, maar een serieus medicament dat door de makers een revolutie in de pijnbestrijding wordt genoemd. Tegelijk is de kauwgom ook effectief bij Alzheimer, misselijkheid en gebrek aan eetlust bij chemotherapie, en multiple sclerose. Pikant genoeg is CanChew een Nederlands bedrijf dat vanuit IJsselstein opereert, maar is het product bij ons niet verkrijgbaar. Grote man achter CanChew is de in Yerseke geboren Philip van Damme, een KNO chirurg.

Dr. George Anastassov, directeur van de Amerikaanse tak van het bedrijf, verklaart: “Door de hennepextracten via het mondslijmvlies toe te dienen is er een vrijwel complete en snelle absorptie door het lichaam. Ook worden de cannabinoïden in CanChew al tijdens het kauwen door het speeksel opgenomen. De cannabinoïden worden bovendien via het spijsverteringssysteem op een langzamere, minder aggresieve manier opgenomen, waardoor een time-release effect optreedt met als voordeel dat de gebruiker meerdere uren kan profiteren van het effect van CannaChew.”

Revolutie in Smokenhagen Al heeft Kopenhagen de naam dat er op cannabisgebied alles kan, in de praktijk blijft de vrijheid beperkt tot wat folkloristisch dealertje spelen in één straatje in Christiania. Toen begin oktober de eerste echte coffeeshop buiten de hippieenclave door de politie werd gesloten, was dat dan ook groot nieuws in Denemarken.

34

In Smokenhagen, zoals de zaak heet(te), kon je met kassabon een zakje hasj of wiet kopen en ter plekke oproken. Eigenlijk naar Nederlands model, volgens de Deense pers. Niet bepaald volgens Nederlands model was dat de verkochte wiet in de kelder van Smokenhagen werd gekweekt. Volgens uitbater Khodr 'Cutter' Mehri, die in een populair Deens actualiteitenprogramma verscheen, was de shop bedoeld als een bijdrage aan het legaliseringsdebat. Eerder had de Kopenhaagse burgemeester Frank Jensen al gezegd dat hij openstond voor legalisering. Binnenkort wordt door de rood-groene politieke partij Endhedslisten een conferentie over het onderwerp georganiseerd.Veel ophef rond The Paperboy Plasscène Nicole Kidman slecht ontvangen in de VS Door: Rob Tuinstra

De broeierige thriller The Paperboy zorgde eerder dit jaar voor nogal wat ophef tijdens het filmfestival in Cannes. Een plasscène van de beroemde actrice Nicole Kidman schoot veel bezoekers in het verkeerde keelgat. Ook al omdat ze in de film in het gezicht van acteur Zac Efron urineert.

In de film van regisseur Lee Daniels probeert de journalist Ward Jansen (Matthew McConaughey de onschuld van de

ieve broertje Jack (Zac Efron) en Charlotte Bless (Nicole Kidman). Kidman is een op seks beluste vrouw met een vreemde

ze haar handen ook niet afhouden van het lekkere lijf van de jonge Jack, die zwaar onder de indruk is van de femme fatale. Wat volgt is een bizarre zoektocht naar de keiharde waarheid, vol met heftige emoties en pikante scènes. In de Verenigde Staten is fel gereageerd op de plasactie van Kidman. Maar ook een andere scène, een anale verkrachting bij een van de andere hoofdrolspelers, wekte beroering.

Charlotte (Nicole Kidman) is een op seks beluste vrouw met een vreemde interesse in ter dood Doodsbang veroordeelde criminelen. Zack Efron meldde in interviews ter dood veroordeelde gevangene Hillary van Wetter (John Cusack) te bewijzen. Daarbij wordt hij geholpen door zijn na-

36

interesse in ter dood veroordeelde criminelen. Zo is ze verloofd met Van Wetter, de man die op Death Row zit, maar kan

dat hij doodsbang was voor de seksscènes die hij met zijn tegenspeelster Nicole Kidman moest spelen. Efron: "Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn leven. Al aan het


begin van de filmopnames ging het los. Nicole ging er helemaal voor. Ze vertelde aan iedereen dat ze heel erg haar best deed.” Nicole Kidman zelf deed beduidend minder theatraal over de zo befaamde seksscènes. Wel ontstond enig gedoe op de filmset toen ze weigerde om de in de VS omstreden term ‘negro’ te gebruiken. Regisseur Daniels, zelf een zwarte Amerikaan, nam daar genoegen mee: “Tsja, ze kreeg al zoveel te verduren met al die seksscènes… Ik heb er nog wel met de producer over gesproken, maar die had er geen probleem mee. Toen vond ik het ook wel prima.” The Paperboy, gebaseerd op een boek van de Amerikaanse schrijver Pete Dexter, draait nu in de Nederlandse bioscopen.

37


We Smoke

Maatschappij moet blower accepteren Door: Michiel Panhuysen

De organisatie voor cannabisconsumentenbelangen We Smoke heeft in de korte tijd van zijn bestaan stevig aan de weg getimmerd. Het laatste wapenfeit dat ze mochten optekenen was de betrokkenheid bij de invoering van een keurmerk voor coffeeshops in Haarlem. Petje af voor We Smoke, maar waar zijn die lui eigenlijk mee bezig?

THC, de koepel van Haarlemse coffeeshops, vroeg We Smoke enkele maanden geleden om input te leveren aan het coffeeshop keurmerk in Haarlem, dat per 1 januari 2013 zal worden ingevoerd. Er was in Haarlem een uitgesproken behoefte aan de stem van de blowers bij de invoering van het keurmerk. Na het doorstaan van de Bibobcheck zal een commissie, bestaande uit afgevaardigden van de gemeente, de GGD,

coffeeshop’ verdient. Dimitri Breeuwer, één van de initiatiefnemers van We Smoke, legt uit dat het idee van een keurmerk voor coffeeshops al een jaar of twee rondzingt in Haarlem. “Onze eigen ideeën sloten op belangrijke onderdelen goed aan op het Haarlemse initiatief voor een keurmerk. Voor We Smoke is het belangrijk om de consument een soort waarborg te kunnen bieden van veiligheid, kwaliteit en voorlichting op de

deze stapavonden informatie. Naast het verhaal over wat er in een coffeeshop gebeurt, zijn de avonden een poging om vooroordelen van ouders over cannabis weg te nemen en

Een onderdeel van het Haarlemse keurmerk is het initiatief om op de wietzakjes in de coffeeshop via kleurcodes te gaan vermelden hoe sterk de wiet is. We Smoke, Stichting Drugsbeleid en ter zake deskundige Wernard Bruining bepalen welke coffeeshops voldoen aan de criteria van het keurmerk.

Veiligheid en kwaliteit De medewerking aan een keurmerk kwam niet uit de lucht gevallen. We Smoke had zelf begin dit jaar nog een proefballonnetje opgelaten bij zijn eigen achterban van blowers over een soort certificering van coffeeshops. Het idee daarbij was dat coffeeshopbezoekers een shop konden nomineren voor een certificaat, als die in hun ogen voldoende rekening hield met consumentenbelangen. Zo zouden consumenten zelf kunnen bepalen welke shop het predikaat ‘goede

38

lange termijn.”

het verhaal van de scheiding van de drugsmarkten markten te verduidelijken.

‘Coffeeshopstapavonden’

Kleurcodes

Door de samenwerking in Haarlem wist We Smoke een aantal eigen ideeën aan het Haarlemse keurmerk toe te voegen. De We Smokers opperden onder meer het idee om ‘coffeeshop-stapavonden’ te organiseren. Dat is een initiatief dat in de gemeente Goes al enige tijd bestaat en waaraan We Smoke deelneemt als deskundige. Tijdens de ‘stapavonden’ gaan ouders met hun kinderen van veertien tot achttien jaar samen naar de coffeeshop, waarbij zij dan eens een kijkje kunnen nemen in de wereld van de coffeeshops. Een deskundigenpanel van gemeente, politie, coffeeshop, hulpverlening en We Smoke geeft op

Een ander onderdeel van het Haarlemse keurmerk is het initiatief om op de wietzakjes in de coffeeshop via kleurcodes te gaan vermelden hoe sterk de wiet is. Een consument die zich prettig voelt bij het roken van bijvoorbeeld blauw gecodeerde wiet, weet dan dat hij in alle Haarlemse coffeeshops het best kan vragen naar een wietje, dat ook die blauwe code draagt. Dat is wel zo makkelijk als je eens wat anders of ergens anders wil blowen. Om voor het Haarlemse keurmerk in aanmerking te komen is het verder nodig om in de coffeeshop bij de voordeur een sluis te creëren, waarin bezoekers zich moeten identificeren. In die sluis worden mogelijk aanwezige minderjarigen er dan uitgefilterd. Het is voor het straatbeeld rustiger als dat controleren in die sluis binnen in het coffeeshoppand plaatsvindt. En als het regent is het prettiger om binnen je identiteitsbewijs te laten zien, dan buiten op straat. Uitein-


delijk zou het keurmerk ook de achterdeur van de coffeeshop moeten gaan waarbor-

niet aan ons om activistische standpunten in te nemen. We zijn dan ook geen

oplossing gebracht. Wij kiezen daarom voor een neutrale positie. We opperen liever een

De afgelopen maanden wist We Smoke meer dan 40.000 handtekeningen op te halen voor een burgerinitiatief in de Tweede Kamer. gen. “Maar dat is verre toekomstmuziek”, lacht Breeuwer. “Een achterdeurkeurmerk impliceert de regulering of legalisering van de achterdeur. En dat is echt nog wel een paar stappen verder.”

Transparant beeld Een bijzondere toevoeging aan het keurmerk van We Smoke is het vermelden van het e-mailadres van een cannabisconsumentenservice op de wietzakjes. Consumenten en geïnteresseerden met vragen over coffeeshops, cannabis of het keurmerk kunnen die consumentenservice benaderen. Ze krijgen dan antwoord van een We Smoke medewerker. “Je kunt het zien als een soort Postbus 51 actie voor cannabis”, aldus Breeuwer. “Het is een belangrijke stap naar totale acceptatie.” Een team van deskundigen zal We Smoke hierbij ondersteunen. “Het doel van deze service is het scheppen van een transparant beeld in en om de coffeeshops.” Het keurmerk wordt niet verplicht in Haarlem. Maar zonder keurmerk valt de coffeeshop onder een veel stringenter handhavingsbeleid van de gemeente. Het zal er de shops daarom veel aan gelegen zijn, om voor het keurmerk in aanmerking te komen.

Aan tafel ‘Haarlem’ kunnen Breeuwer en de zijnen in ieder geval op hun palmares laten bijschrijven. Maar de jonge consumentenclub heeft meer op zijn naam staan: een wietsymposium in samenwerking met de PvdA Venlo en een voorstel samen met de GroenLinks afdeling Den Haag om de Nederlandse cannabiscultuur op de Werelderfgoedlijst te krijgen, tonen aan dat politici niet bang zijn om zich achter de naam We Smoke te scharen. Breeuwer: ‘We worden redelijk breed binnen allerlei overleglagen als een serieuze gesprekspartner gezien. Ik denk dat dat komt omdat we ons vrij neutraal opstellen. We zijn er natuurlijk voor alle consumenten, zowel coffeeshopbezoekers, medicinale gebruikers en blowers die liefst hun eigen wiet roken. We vertegenwoordigen uiteenlopende belangen en daarom is het

activisten, maar een belangenorganisatie voor blowers.” Steeds meer lokale politici nodigen We Smoke inmiddels ook uit voor informatieve gesprekken op ‘grass root level’. Dat leidt niet meteen tot indrukwekkende resultaten, maar het zorgt wel stapje voor stapje voor meer erkenning van de blower en zijn behoeften.

Burgerinitiatief Daarbij is er nog een vermeldenswaardig initiatief van We Smoke. De afgelopen maanden wist de club meer dan 40.000 handtekeningen op te halen voor een burgerinitiatief in de Tweede Kamer. De handtekeningen komen nog steeds binnen. Alle ondertekenaars roepen de Tweede Kamerleden op om de Nederlandse cannabiscultuur te behoeden voor de ondergang. We Smoke broedt op een goed moment om met de handtekeningen het recht op te eisen om de actuele serieuze bedreiging van die vrije cannabiscultuur op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. “De se situatie op unieke Nederlandse annabisgebruik het gebied van cannabisgebruik ligt zwaar onder vuur door de feeshops, het aanpak van de coffeeshops, opjagen van kleine kwekers en

idee dan dat we openlijk actie voeren. Ik ben ervan overtuigd dat je op dit vlak meer hebt aan lange termijn denken. Misschien kun je ons wel lobbyisten noemen. Dat klinkt misschien wel gek, maar we lobbyen tenslotte voor de belangen van cannabisminnend Nederland.”

Eerste stap We Smoke heeft een vliegende start gehad. Door de roerige omstandigheden voor blowers en coffeeshops in 2012 kwam het initiatief van We Smoke gelijk in een stroomversnelling terecht. “We hebben ons vrij snel op een positieve manier op de kaart weten te zetten.” Maar dat is natuurlijk maar een eerste stap. Breeuwer hoopt dat We Smoke zal uitgroeien tot de belangrijkste schakel tussen blowers, de overheid, de coffeeshops en andere partijen, waar de consument van afhankelijk is. “Brede maatschappelijke acceptatie van de blower, dat is één van onze speerpunten.”

het maximaliseren van het THC gehalte”, verduidelijkt lijkt Breeuwer nog maar eens s ten overvloede. “En het is natuurlijk vanzelfsprekend dat at wij ons daar als consumentenbewentenbeweging grote zorgen om maken en politici oproepen epen om die desastreuze ontwikkentwikkeling te stoppen.” Wel hoeden de We Smokers zich voor een te exx treem geluid. “Dat helpt niet. In Nederland vechechten tegenstanders en voorstanders van een open cannabisbeleid eid al decennia lang een en loopgravenstrijd uit. t. Dat heeft ons in n dertig jaar geen stapje dichterbij een acceptabele

39


8QLGD 4042


Alex Rietveld

Wonderlijke kringloopkunst Door: Peter van Sparrentak

Illustrator Bosch laat Daarnaast afgedankte

en grafisch vormgever Alex Rietveld uit Den zich inspireren door tattoos en religieuze iconen. maakt hij uitbundige creaties van speelgoed en materialen.

Een studie technische bedrijfskunde bleek na enkele jaren toch niet zijn ‘ding’. Dus schoolde hij zich in dtp en grafisch ontwerpen. Het maken van sculpturen van allerhande materiaal dateert van een jaar of zes terug. “Het is eigenlijk mijn hobby,” vertelt hij. “Ik heb een tijd lang alleen maar dingen gemaakt. Nu ben ik iets meer bezig om het aan de man te brengen. Ik sta op kunstmarkten en heb een paar kleine exposities gehad.”

ken bij nadere bestudering toch venijnige elementen te hebben, zoals doodshoofden en vaak opduikende wapens. In zijn werkkamer staat een ladekast met daarin verzamelde spullen om de objecten mee te maken. Ze zijn gerangschikt naar soort.

Er zijn laden met dierfiguren, soldaatjes, geweertjes en veren, die hij bij het vissen heeft meegenomen.

Babypoppen De werktafel ligt vol met materiaal en gereedschap. In het midden ligt het werktuig die hij het meest gebruikt: de dremel.

Een van de creaties uit de begintijd heeft als titel Steampunk Baby. Het object heeft een babyhoofdje, een romp met een walviskop en staat op drie wieltjes. Hier en daar heeft hij er kleine metalen onderdelen aan vastgezet. Het is een bonte mengeling van voorwerpen. Alex: “Ik ga voor mijn materiaal kringloopwinkels en rommelmarkten af. En soms koop ik dingen op Marktplaats, zoals laatst een hele doos speelgoedsoldaatjes en -tanks. Verder krijg ik spullen van vrienden en bekenden. En als ik op straat een bouwcontainer zie, kijk ik even of er iets tussen zit.”

Schetsen Als hij aan een object begint, is nog niet duidelijk wat het gaat worden. “Ik heb zelden een idee van tevoren. Ik heb verschillende objecten liggen en dan ga ik kijken: dit past misschien daar bij. Tijdens het maken verandert het nog een stuk of tien keer. Dus het gaat puur uit het hoofd, ik schets nooit. Op school maakte ik altijd mijn schetsen achteraf.” De sculpturen zien er soms humoristisch uit, maar hij maakt ook macabere objecten. Zoals babyhoofdjes met bloed of een bebloed schilderij met echte messen erin. “Aan wat ik maak, zie je altijd wel mijn stemmingen.” vertelt hij. “Sommige heb ik gemaakt in wat donkere periodes. Het is voor mij een uitlaatklep.” En er valt nog iets op. Ogenschijnlijk vrolijk ogende beelden blij-

43


met metalen slangen, die van de tepels naar het hoofd lopen. In de buik, de baarmoeder, zit een beeldje van Ganesh: de hindoeïstische god met olifantenhoofd. In de kamer zijn verder een zelfgemaakte hanglamp en een staande lamp te zien. Alex: “Ik wilde een keer toegepaste kunst maken. Ik heb al eens een 3D-schilderij gemaakt, met daarop allerlei speelgoed en andere objecten geplakt. Zo kwam ik op het idee om op die manier een lamp te maken.” Op de kap van de staan-

lijk tafereel. In de bonte chaos prijken een vissenkop en een Thunderbirds-vliegschip. De lamp heeft hij Not Made In China genoemd. “Omdat ik deze zelf heb gemaakt en de meeste onderdelen die ik gebruik uit China komen.”

Art nouveau Een ander pronkstuk is een soort koekoeksklok, opgepimpt met een hertenkop, vogel-

De sculpturen zien er soms humoristisch uit, maar hij maakt ook macabere objecten. de lamp, getiteld Lamp Of War, is het een drukte van belang met speelgoedsoldaatjes, ruimtevaarders, plastic dieren, schelpen en voertuigen. De hanglamp, gemaakt van een oude metalen prullenbak, biedt een soortge-

Met deze minitool kan hij slijpen, schuren, snijden en boren. Alex: “Ik heb hier bijvoorbeeld een beeldje van een kip. Daar heb ik het bovenstuk van afgeslepen en het onderlichaam van een baby op gezet, vastgeplakt met montagekit. Meestal ligt het hier op tafel vol, omdat ik van sommige dingen nog niet weet hoe ik verder ga.” Als hij alle onderdelen aan elkaar heeft gezet, giet hij er polyesterhars over heen. Dat houdt alles bij elkaar en werkt oneffenheden weg. Dan schildert hij de sculptuur meestal zilverkleurig met de spuitbus. “Ik heb bepaalde periodes. Ik heb een tijdje babypoppen gebruikt. Dan ben ik het zat en ga ik iets anders doen. En soms is het gewoon wat ik toevallig heb liggen. En wat de kringloopwinkels verschaffen. Ik ben nu weer met een paspop bezig. Bij deze heb ik er uiteindelijk toch de benen van af gezaagd. Het bovenstuk staat nu op een pilaar. Het wordt een soort cyborg. Ik heb er metalen delen op gezet van een kandelaar en van een oud stofzuigertje.”

Cyborgs In de woonkamer staan nog een paar van die cyborgs. Zoals een paspop zonder armen,

44

tjes, bladeren en dennenappels. “Ik wilde altijd al zo’n klok,” vertelt hij. “Maar ik kon in de winkel nooit een klok vinden die ik mooi vond. Dus heb ik er zelf maar één gemaakt. Alleen het uurwerk moet ik nog nakijken.” Met zijn kringloopobjecten wil hij laten zien, dat afval eigenlijk niet bestaat en dat van alles kunst gemaakt kan worden. Naast sculpturen maakt hij vrij grafisch werk in de vorm van illustraties en tekeningen. Deze ontwerpt hij met de computer om ze daarna op verschillende wijze uit te printen. Zo is hij samen met een vriend bezig om van zijn illustraties T-shirts te laten drukken. Van enkele andere heeft hij prints in fotolijstjes gezet. Zijn vrije werk promoot hij onder de naam Jeugd-


een icoon meegenomen, met een madonna en bladgoud. Ik was gefascineerd door dat overdadige.” Zelf heeft hij een van zijn madonnatekeningen uitgevoerd als een schilderij met aluminium platen en led-lichtjes. Tattoos zijn een andere inspiratiebron. Alex: “Ik heb zelf tatoeëerapparatuur gehad en een tattoo op mijn arm gemaakt. Het was niet iets voor mij. Ik kwam er snel achter dat ik dit beter kon overlaten aan een professional. Ik heb de tattoos op mijn armen wel zelf ontworpen.” Hoewel hij geen morele boodschap meegeeft, deelt hij soms wel plaagstootjes uit. Naar de kerk bijvoorbeeld. Of naar oorlogvoerders. Als parodie op de propaganda van het communisme maakte hij posters met Mao Tse-Tung van China en Kim Jong-Il van Noord-Korea. Beiden met clownsneus en gekleed in een Amerikaans gevangenispak. www.jeugdstijl.eu

stijl: een letterlijke vertaling van jugendstil. Deze kunststroming, ook wel art nouveau genoemd, stond bekend om een weelderige

protestants opgevoed, net als mijn moeder. Dat geloof is vrij sober. Mijn vader is van oorsprong katholiek. Toen ik twaalf was, had hij

Met zijn kringloopobjecten wil hij laten zien, dat afval eigenlijk niet bestaat en dat van alles kunst gemaakt kan worden. schilderstijl met vaak elementen van planten, bloemen en vogels. Alex: “Jugendstil is altijd mijn favoriete kunststroming geweest. Ik ben fan van Alfons Mucha. Een Tsjech, die vooral bekend is door zijn affiches, vaak met vrouwen erop. Femme fatales, die ook voorkomen in mijn werk.”

Madonna’s Een terugkerend element zijn religieuze iconen, zoals madonna’s. “Ik geloof zelf niet. Het is een beetje mijn afkeer van religie, maar tegelijkertijd de fascinatie ervan. Ik ben

45


Cool shoppen op ‘t Web Door: Marian Henderson

We kopen met zijn allen steeds meer spullen op internet. Het is prettig om geheel op je eigen moment vanaf je hoogst eigen computer te kunnen winkelen, zonder het ongemak van willekeurige sluitingstijden en hijgende medekopers in je nek.

Sommige sites spelen daar goed op in. Op www.etsy.com vind je veel handgemaakte en vintage artikelen voor een bijzonder schappelijke prijs. De site is in het Nederlands, al komen de producten uit de hele wereld. Je vindt er spullen voor mannen, vrouwen en kinderen. Vrijwel alles is handgemaakt, maar het is beslist geen fröbelwerk. Het zijn uitstekend afgewerkte unieke exemplaren, die eerder aan design doen denken dan aan huisvlijt. Een voorbeeld. We gaan naar de mutsen voor mannen. Hier vind je geweldige gebreide en gehaakte mutsen die je bij je gang naar de coffeeshop zeker niet voor schut laten staan. Een enorm aanbod, dus alle kans om een exemplaar te kiezen dat exact

46

bij je past. Gekke mutsjes ook, bijvoorbeeld met een gebreide snor en baard eraan. Of een bizarre hoed die is gedecoreerd met sleutels en sleutelgaten.

Dope T-shirts Dan zappen we even naar de tshirts. Elke print die je maar wilt. Bijvoorbeeld een zwarte, die bedrukt is met grote grijze legostenen. Een olifant op een fiets. Een skelet op een fiets. De afbeeldingen van Einstein en Dali. Dope T-shirts. Heb je liever een octopus? Of de tekst: “Keep calm, don't chicken out”. Misschien wil je liever een kingsize krokodil. Ach, ga gewoon zelf maar kijken.

Voor de vrouwen zijn er onder andere gigantisch veel sieraden, schoenen en vintagejurkjes. Tussen de 35 en 60 euro heb je al de meest waanzinnige cocktailjurken. Dan kun je nog kiezen voor spullen voor je huis, zoals kunst, meubels en beelden. En dan heb je niet alleen van die oersentimentele camp hertjes, maar ook bijvoorbeeld een helemaal niet onaardige madonna met kind. Je maakt een account aan en komt zo in contact met de aanbieder van je keuze. De site is heel toegankelijk en geeft duidelijke foto's en prijzen. Gewoon rondsnuffelen, zelfs als je niks koopt is het leuk. Al word je er wel hebberig van. www.etsy.comLogboek VOC

Erop en erover Foto’s: Gonzo Media, Jolien Holthuis

Het is nagelbijten voor het VOC en hopen op een goede afloop van de kabinetsformatie. Niet alleen de wietpas moet van tafel, ook de andere onzinnige maatregelen van het vorige kabinet: het 15% thc maximum en het afstandscriterium. De nieuwe regering moet zich gaan richten op de echte oplossing: regulering van de teelt. 'Erop en erover' noemen we dat bij het VOC.

Het bidbook dat het VOC voor de kabinetsformatie heeft samengesteld is inmiddels aan zijn derde druk toe. Er zijn nu ruim duizend exemplaren verspreid, niet alleen naar landelijke politici, maar ook naar burgemeesters, wethouders en raadsleden van coffeeshopgemeenten en aan de invloedrijkste media van Nederland. Het bidbook bevat de belangrijkste argumenten tegen de repressieve maatregelen van het vorige kabinet en vóór regulering van de teelt voor persoonlijk gebruik en aanlevering van coffeeshops. Op de VOC-website is het bidbook in pdf beschikbaar. Op het omslag staat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, een uitgesproken tegenstander van de wietpas.

de coffeeshops. En diegenen die voor de coffeeshops komen, doen óók de musea en ook dit en ook dat.” Van der Laan noemde de wietpas 'een reëel probleem dat op ons af komt'. “Wij weten dat van de zes à zeven miljoen toeristen die hier komen per jaar anderhalf miljoen ook naar de coffeeshop gaat. Als die daar niet meer mogen kopen, zullen ze cannabis op straat gaan kopen. En dan heb je een paar grote nadelen: je krijgt

Agenda 18-22 november 25th annual High Times Cannabis Cup, Amsterdam 23 november Rechtszaak coffeeshop Toermalijn, Tilburg tegen de wietpas. Rechtbank Breda. 4 december Rechtszaak Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht tegen de wietpas. Rechtbank Maastricht.

Lonely Planet Op 22 oktober was Van der Laan te gast bij Pauw & Witteman. Aanleiding was de uitverkiezing van Amsterdam als op één na beste stad ter wereld door reisgids Lonely Planet. Het gesprek kwam al gauw op de wietpas. Van der Laan deed een aantal belangrijke uitspraken. Zo ontzenuwde hij de mythe dat toeristen die coffeeshops bezoeken alleen daarvoor naar veel meer overlast, je krijgt meer criminaliteit, en ook straatroof zal toenemen. Maar ook: ons coffeeshopstelsel - wat echt een paar nadelen heeft waar ik graag ook met u over praat - heeft een paar grote voordelen: er wordt niet verkocht aan minder-

Amsterdam komen: “Er zijn heel veel toeristen die ook voor de coffeeshop komen, want er komen namelijk gigantisch veel toeristen naar Amsterdam elk jaar. Maar er komen er ook een heleboel niet voor

48

jarigen, en men kijkt naar de kwaliteit en de samenstelling van de wiet. Dat raakt door de wietpas allemaal verloren. En ik weet niet of u zich herinnert, de Zeedijk in de jaren tachtig, dat was echt een getto in Nederland. Als je dat terug krijgt, dan gaan wij de volgende keer geen tweede worden in de Lonely Planet.”

Eisen teruggeschroefd Het Algemeen Dagblad meldde een paar dagen eerder, op 18 oktober, dat de eisen voor de wietpas drastisch terug geschroefd


zullen worden. “De kans is klein dat de wietpas per 1 januari landelijk wordt ingevoerd. Er is een compromis in de maak waarbij klanten van coffeeshops zich niet meer verplicht hoeven registreren, melden Haagse bronnen. Coffeeshops zijn dan geen besloten clubs meer. Ook kunnen klanten weer

naliseren en ondergronds duwen van cannabis en cannabisconsumenten of eindelijk kiezen voor regulering van de hele keten. Internationaal komt de focus van het cannabisbeleid steeds meer te liggen op harm reduction en decriminalisering (zie hoofdstuk 8: Internationaal). Dat biedt een unieke kans

bisbeleid innerlijk tegenstrijdig en contraproductief is. Deze maand beginnen de voorbereidingen voor het jaarlijkse gratis publieksfestival van het VOC: Cannabis Bevrijdingsdag. Op zondag 16 of zondag 23 juni 2013 vieren we

Deelnemers aan het Beleg van Woudrichem dat het VOC deze zomer in samenwerking met Canna organiseerde.

in het hele land softdrugs kopen. Buitenlanders zouden nog wel uit de coffeeshops geweerd moeten worden.” Het mag duidelijk zijn dat het VOC blijft inzetten op het volledig schrappen van de wietpas. Hetzelfde geldt voor de 15% thc grens en het afstandscriterium voor coffeeshops nabij scholen. We zullen niet nalaten de PvdA aan te spreken op hun verkiezingsprogramma en de uitspraken van Diederik Samsom vòòr de verkiezingen. Kort samengevat: coffeeshops moeten normale winkels worden en de wietpas moet zo snel mogelijk van tafel. Normale winkels worden op een normale manier bevoorraad; dat betekent dus regulering van de cannabisteelt. In hoofdstuk zes van het VOC bidbook staan de voordelen van regulering op een rij:

Een veiliger en gezonder Nederland Regering en parlement staan voor een fundamentele keuze: doorgaan met het crimi-

om Nederland veiliger en gezonder te maken door volledige transparante regulering van cannabis. UÊÊ iÀi}Õ iiÀ`iÊÌii ÌÊ ÃÊ} i`ÊÛ ÀÊ`iÊÛ Ãgezondheid: controle op productieomstandigheden, pesticidengebruik etc. en deugdelijke samenstellingsinformatie over de verschillende werkzame stoffen. Niet slechts thc, maar bijvoorbeeld ook cbd (cannabidiol). UÊÊ iÀi}Õ iiÀ`iÊÌii ÌÊ ÃÊ} i`ÊÛ ÀÊ`iÊÛi }heid: criminelen worden buitenspel gezet bij de aanlevering van coffeeshops, die volledig transparant kunnen gaan werken. UÊÊ iÀi}Õ iiÀ`iÊÌii ÌÊ ÃÊ} i`ÊÛ ÀÊ`iÊÃV >Ìkist, vanwege inkomsten uit accijns en belasting, en besparing op de kosten voor bestrijding van de hennepteelt. UÊÊ iÀi}Õ iiÀ`iÊÌii ÌÊ ÃÊ} i`ÊÛ ÀÊ`iÊÜiÀ gelegenheid: duizenden bestaande banen blijven behouden, duizenden zwarte banen worden wit. UÊÊ iÀi}Õ iiÀ`iÊ Ìii ÌÊ ÃÊ } i`Ê Û ÀÊ `iÊ }iloofwaardigheid van de overheid: zelfs een leek kan zien dat het huidige canna-

in het Westerpark in Amsterdam ons eerste lustrum: de vijfde editie. Heb je zin om als vrijwilliger mee te helpen, stuur dan een mailtje naar info@voc-nederland.org. Nog een belangrijke dienstmededeling: het VOC heeft sinds kort een eigen bankrekening. Donaties zijn voortaan welkom op: ABN/AMRO 429817126 Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod o.v.v. 'donatie'

Wat is het VOC? Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, nietcommerciële koepelorganisatie van alle individuen en organisaties in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Sinds 2008 strijden we voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org twitter.com/#!/vocnederland

49


MUZIEK Door: Arjan van Sorge

wie: BUKKY LEO & BLACK EGYPT wat: Anarchy waar: (Agogo Records)

Bukky Leo is een saxofonist/zanger uit Nigeria, die uiteraard nog met de grootmeesters van de afrobeat Fela Kuti en Tony Allen gespeeld heeft. In Engeland behoorde hij al snel tot de lievelingen in het acidjazz genre, en tot de vernieuwers van jazz in het algemeen – met verrassende samenwerkingsverbanden en muzikale invloeden wereldwijd. De muziek op Anarchy is wat rommelig, maar daar lijdt de flink jazzy afrofunk verder niet echt onder. Dat het allemaal wat losjes klinkt, geeft juist weer wat meer ruimte voor de spirituele en space elementen. Twee zwoele mixen van Radio 1 DJ Gilles Peterson sluiten af.

wie: KANDY KOLORED TANGERINE wat: Skygaze waar: (Unity Sound)

Alleen de bandnaam is al genoeg om in deze recensierubriek te verschijnen, en de muziek van het Deense kwartet is dat des te meer. De gitaarpop/rock met invloeden uit dance is hemels van aard, dromerig als hel en heeft de mystiek hoog in het vaandel, maar is daarnaast gewoon erg prettig, perfect van opbouw en zwaar pakkend. Met groot gemak bouwt de groep een simpel themaatje uit tot een grootse structuur, met spannende ontwikkelingen en diepte en schoonheid in het kwadraat. De zweverige titels liegen er ook niet om: bovenaards, buitenaards en verheerlijking van natuur en liefde gaan hier hand in hand.

50

wie: [DUNKELBUNT] wat: Morgenlandfahrt waar: (Poets Club Records)

Of het nou hiphop, swing, dub, reggae, triphop, jazz en breakbeats met Balkaninvloeden is of dat het balkanbeats met invloeden uit hiphop, swing, dub, reggae, triphop, jazz en breakbeats zijn, dat maakt niet zoveel uit. Het balkangevoel piept toch overal boven de muziek uit, maar is niet zo rechtlijnig aanwezig als bij de meeste collega’s. Dat maakt het wel wat leuker binnen een genre dat al flink uitgemolken is... [dunkelbunt] is het werk van Ulf Lindemann, een Hamburgse pianist/producer/DJ die nu vanuit Wenen actief is. Hij speelt hier samen met o.a. Fanfare Ciocarlia, rappers als Killo Killo, en hee onze eigen feestvierders van de Amsterdam Klezmer Band.

wie: OSDORP POSSE wat: Top 100 waar: (Cloud 9 Music)

De eerste Nederlandstalige hiphopcrew bestaat al niet meer sinds 2009, maar laat nog met regelmaat van zich horen. Na het overzicht op het dubbelalbum ‘2 Decennia’ van datzelfde jaar, verschijnt nu een nog completer overzicht. De fans mochten aangeven welke tracks uit het twintigjarige bestaan daarvoor gebruikt mochten worden. De Top 100 van de Amsterdammers bestaat zeker niet uit allemaal hits, maar het is toch wel fascinerend om te horen wat er door de jaren heen zoal veranderde. Want OP heeft nooit op het makkelijkste paard gewed, maar is consequent vernieuwend bezig geweest, en daar zijn deze vijf cd’s een mooi verslag van.

wie: JUNKIE XL wat: Synthesized waar: (JXL Recordings)

Tom Holkenborg aka Junkie XL had (en heeft) het druk genoeg met alle megaproducties waar hij muziek voor maakt (Inception, Madagascar3, The Dark Knight Rises) maar bleef (en blijft) daarnaast ook gewoon zijn eigen muziek maken. De in Los Angeles wonende producer brengt daarom ook om de zoveel tijd een album uit, en Synthesized is daarbij de zesde op rij. Een plaat die vooral draait om disco (jawel), electro, house en trance, en een hoog futuristisch gehalte heeft. Zelfs wat invloeden uit wereldmuziek ontbreken niet. Het energiepeil ligt wat lager dan gewend bij Junkie XL, maar de muziek is zeer smakelijk, tjokvol subtiele dingetjes, en lekker dansbaar.

wie: STUMBLEINE wat: Spiderwebbed waar: (Monotreme)

De zuigkracht van de loungy dubstep van producer Stumbleine uit Bristol is groot. Niet te ontkomen is het de diepte ingaan, langzaam zwevend, op logge beats die verlucht worden met tinkelende percussie. Ondertussen wordt er een volledige massage verzorgd door breed uitgemeten en van veel galm voorziene gitaar-, zang- en pianopartijen. Het hier en daar opduikende schrille lachgasstemmetje is soms wat irritant, maar op andere momenten en met een stevige dot echo is het nog wel te doen. Allerlei trucs uit de dance worden op Spiderwebbed gebruikt om het langzame, warm gloeiende geluid van Stumbleine richting te geven, en dat lukt hier prima.GADGETS Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

OPKLAPBAAR GELUIDSMONSTER Er was reeds de nodige opwinding rondom de lancering van de nieuwste smartphone van het Finse Nokia, de Lumia920. Die is er nu ook rond de opvouwbare Purity Pro HD headphone, die er voor dit mobieltje zit aan te komen: een bluetooth on-ear koptelefoon met retestrak design. In exact dezelfde trendy kleuren als het toestel. Hij schakelt automatisch aan als je hem openvouwt. Door de interne techniek van medenaamdrager Monster zit het met de sound wel snor. Prima mobiele prestaties dus, mede door een optimale ruis- en omgevingsgeluiden onderdrukking. Prijs: rond € 300. www.mobielbereikbaar.nl

GERECYCLEDE MARLEY T House of Marley is toegewijd aan het leveren van topkwaliteit en milieuvriendelijke producten The die Bob Marley's visie belichamen. Het brengt louter producten uit gerecycled materiaal op de markt in de geest van de muzikale profeet. De man wiens woorden alle generaties en rassen raakte, ontroerde en inspireerde. Die muziek gebruikte om zijn visie op gelijkheid, eenheid, authenticiteit, liefde en duurzaamheid te verspreiden. Neem nu: Marley’s nieuwste iDock, Get Up Stand Up genaamd. Volledig opgebouwd uit milieuvriendelijke materialen. Het geluid is inderdaad van superieure kwaliteit. Maar van de harde commerciële prijs draait Marley zich waarschijnlijk om in zijn graf: € 349. www.thehouseofmarley.be www.th

SPORTIEVE BOSE Bose introduceert zijn allereerste hoofdtelefoons voor sporters, die zweetbestendig en stevig zijn. De modellen worden geleverd inclusief Reebok fitnessarmband waarin je veilig je smartphone of MP3-speler kwijt kunt. De groene Bose SIE2 sporthoofdtelefoon (van € 120) past op de meeste spelers en telefoons, terwijl de in groen of oranje verkrijgbare SIE2i speciaal is ontworpen voor Apple-apparaten. Er zit een afstandsbediening en een microfoon in het snoer. Prijs: € 150. www.bose.nl

52


VERLICHTE CADDY SOFA SOF Met deze gloednieuwe Australische retrobank heb je een eyecatcher van form formaat te pakken voor in huis, kantoor of koffieshop. Een echte interieuraa aanwinst. De Caddy Sofa nodigt iedereen uit om even te komen zitten. De ach achterkant bestaat uit een klassieke Cadillac uit 1959. Inclusief grill en transp transparante oranje verlichting. Daarin is een heerlijke zitting geplaats van vin vinyl. Om de bank bij je binnen te krijgen moet je rekening houden met een m minimale deurbreedte van 93 centimeter. De bank is verkrijgbaar in vers schillende uitvoeringen en designs. Kijk voor alle mogelijkheden op: www. bi birdcagesaustralia.info. Ze hebben daar ook een bank met de achterkant van ee een Kever. Prijs € 2.500. www.megagadgets.nl

TABLET MET TOETSEN

De Transform Transformer tablets van Asus worden vooral geprez geprezen voor het uiterst handige, optionele to toetsenbordje. En dat krijgt inmiddels dus d navolging bij de concurrentie: van Archos bijvoorbeeld. Dat noemt zijn qwertykeyboard ‘Coverboard’. Dit mag-netisch m vast te klikken noviteit doet dienst als toetsenbord én beschermkap. Dit extraatje kost overigens geen euro extra. Het zit standaard bij de Gen 10 XS, een opvallend dun tablet (7,8 millimeter) met 10 inch touchscreen. Dit witte gadget draait op Android 4.1 Jelly Bean en is voorzien van WiFi, bluetooth 4.0, mini-hdmi en 16 GB opslag (via microSD uit te breiden met 64 GB geheugen). Prijs: € 379. www.archos.com

IPAD ROBOT: TWEEDE JIJ Altijd al een betaalbare robot willen hebben. stand bestuurOf eigenlijk: een mobiele, op afstand bare plaatsvervanger; een soort ‘tweede jij’, die bijvoorbeeld op kantoorr de vuile klusn aanwezig is, jes opknapt. Bij vergaderingen slecht weer gesprekken houdt. Nog heel even geduld en hij is te koop. Naast dit gadget heb je wel een tweede iPad nodig, die op het apparaat moet worden geplaatst. Via een videoverbinding d erop en kun je tot 8 ziet men jouw pratende hoofd en voeren of bestanden uur lang op afstand gesprekken uitwisselen. Of de iPad-robot met jouw tronie van A naar B verplaatsen. Dat gaat heel precies via een gyroscoop en accelerometer. Je e tweede ik heeft zelfs een rem en een slaapstand. Kostprijs: ostprijs: zo’n € 2.000. www.doublerobotics.com ww.doublerobotics.com

53


Cliff Cremer schreef een boek over een Private Security Contractor

Door: Feije Wieringa

Al snel na de inval in Irak in 2003 bleek het Amerikaanse leger niet te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar beveiligingstaken. Particuliere beveiligingsbedrijven als Blackwater USA doken onmiddellijk in dit gat en creëerden zo een soort schaduwleger van bewapende burgers die overal in Irak beveiligingstaken uitvoerden. De particuliere beveiligers stonden bekend als Private Security Contractors en stonden letterlijk boven de wet. Door gewelddadige schietincidenten werden ze al vrij snel berucht. Naar schatting kwamen in Irak zo’n 600 contractors om het leven.

In het onlangs verschenen boek Kill Zone van Cliff Cremer komt voor het eerst een Nederlandse Private Security Contractor

54

met zijn verhaal naar buiten. De man was actief in Irak in de jaren 2004 tot 2009 en maakte van dichtbij de gruwelen van de

War on Terror mee. Het boek opent met een plastische beschrijving van het exploderen van een bermbom, bij het begeleiden van een konvooi, waarbij de man op het nippertje de dans ontspringt. Er zullen nog veel van dit soort incidenten volgen. Contractors (particuliere beveiligers) zijn weliswaar geen militairen, maar ze lopen wel alle risico's waaraan frontsoldaten blootstaan. Vooral in Irak was het zwaar: vrijwel elk konvooi werd aangevallen. En niet alleen door de Irakezen, maar ook het


in Irak en Afghanistan actief was geweest en die mijn boek Bomberjack had gelezen. Hij vroeg me of ik zijn verhaal op papier

2003 naar toe als Nederlands marinier. In Irak kwam hij in aanraking met Private Security Contractors uit Nieuw-Zeeland. Dat

6 #, wilde zetten. Het kwam dus op mijn pad. Ik had het geluk dat de enige Nederlandse contractor die zijn verhaal kwijt wilde zich bij mij meldde. Er zijn er ook niet veel van; hooguit een handjevol Nederlandse contractors hebben actie meegemaakt in Irak. Het eerste wat bij het woord contractor bij mij opkwam was 'huurling', voor mij een beladen begrip. Wat houdt die term Private Security Contractor nu precies in? Private Security Contractors zijn niks anders dan bewapende particuliere beveiligers die werken voor particuliere beveiliginsgbedrijven. Die bieden hun diensten aan daar waar er vraag naar is, vooral in oorlogsgebieden. Security contractors zijn altijd defensief bezig en niet offensief. We hebben het in dit geval puur over beveiligers. Zoals je in Kill Zone hebt gelezen was de taakomschrijving in Irak vooral het beveiligen van konvooien en VIP’s. In een periode dat dagelijks tientallen mensen werden vermoord en er overal aanslagen waren, vooral op konvooien en westerlingen. Hoe belandde deze man in Irak en wat maakt hem voor jou interessant? Hij ging er vlak na de Amerikaanse inval in

bracht hem op het idee om zelf ook als contractor te gaan werken. Hij deed dat eerst tijdens een verlof bij de mariniers. Dat werd ontdekt en hij werd toen op staande voet ontslagen bij het Korps Mariniers. Daarna is hij zich helemaal gaan toeleggen op een carrière als security contractor. Hij heeft in Irak gewerkt van 2004 tot 2009, in de meest heftige periode met de meeste doden. Veel van zijn collega’s hebben het niet overleefd. Die reden op een bermbom of werden vermoord door opstandelingen. Hij heeft geluk gehad. Uit de heftige verhalen in je boek blijkt wel dat hij als burger voor hetere vuren heeft gestaan dan menig soldaat.... Ja, dat klopt. Als security contractor in Irak zag hij in in één week meer actie, dood en geweld dan in tien jaar bij de Nederlandse mariniers. Is het makkelijk om Private Security Contractor te worden? Nee helemaal niet. Het is zelfs bijna onmogelijk. En zeker als Nederlander. De meeste Private Security Companies zijn Brits of Amerikaans, en ze werken bijna uitsluitend met commando’s van de SAS, Green Berets, Delta Force en noem al

Rechts op de foto de hoofdpersoon uit Kill Zone, samen met Britse collega's onder het beroemdste monument van Bagdad, in januari 2007.

friendly fire van de Amerikaanse troepen dreigde voortdurend. Highlife interviewde Cliff, ex-hoofdredacteur van Highlife en huidige hoofdredacteur Soft Secrets, over dit opmerkelijke boek. Waarom dit boek over deze Private Security Contractor? Het grote publiek weet weinig over dit onderwerp en in de pers blijven deze mensen onderbelicht. Ik had er wel eens over nagedacht om een boek te schrijven over security contractors, maar had geen concrete plannen. Toen werd ik opeens benaderd door een Nederlandse contractor die

Een zelfgemaakte raketwerperinstallatie. Dit soort set-ups zaaiden dagelijks dood en verderf. De lancering gebeurt via een simpele kookwekker.

55


die elite-eenheden maar op. Daar komt in principe geen Nederlander tussen. Bij welke eenheid je ook gediend hebt, Nederlandse militairen hebben nou eenmaal geen oorlogservaring. Alleen vredeservaring, haha. En onderschat Srebenica niet. Dat onvoorstelbare drama heeft er voor gezorgd dat men in het buitenland denkt dat alle Nederlandse militairen zijn zoals die overste Karremans, die slapjanus die het commando had over de Nederlandse troepen die hebben staan toekijken hoe er duizenden mensen werden vermoord in Bosnië. En het imago van Nederlandse militairen was al niet bepaald krijgshaftig... Is het niet raar dat bewapende burgers opereren in oorlogsgebieden? Private Security Contractors hebben geen militaire taken. Ze voeren geen aanvallen uit en sporen ook geen terroristen op. Het enige wat ze doen is zorgen dat de vracht of de persoon veilig van A naar B wordt vervoerd. Als ze worden aangeval-

Deze Toyota Landcruiser reed op een IED. De Irakese chauffeur stierf ter plekke.

len schieten ze natuurlijk wel terug. Contractors van Blackwater stonden er om bekend dat ze veel te snel schoten bij

veronderstelde dreigingen. Zodoende zijn honderden onschuldige burgers omgekomen. Dat gaf alle security contractors een slechte naam. Je zou toch verwachten dat het Amerikaanse leger zelf beveiliging deed van konvooien? Die waren nog veel meer trigger-happy dan de contractors. In die jaren heeft het Amerikaanse leger 800 Irakezen doodgeschoten omdat ze dachten dat die een bedreiging vormden. Overigens zijn ook veel contractors per ongeluk doodgeschoten door het Amerikaanse leger. Na de inval in Irak in 2003 kwamen de Amerikanen er al snel achter dat ze niet genoeg manschappen hadden. En toen de opstand daar uit de hand begon te lopen, werd het helemaal nijpend. In dat gat sprongen de security companies. In je boek komt deze contractor nogal koel en emotieloos naar voren... Bijna een soort robot. Tsja, contractors zijn nou eenmaal geen filosofen of grote denkers. Dat heb ik ook over willen brengen in mijn boek. Je hebt een bepaalde instelling nodig om dit soort werk te kunnen doen. Niet teveel nadenken, gewoon doen. Het verhaal is in mijn boek belangrijker dan de hoofdpersoon. Het was ook niet mijn bedoeling om voor psycholoog te spelen. De lezer moet zelf maar oordelen wat hij van de hoofdpersoon vind. Maar een robot was hij zeker niet. De angst overheerste.

Cliff Cremer, hier met de hond (genaamd Monster) van de hoofdpersoon uit Kill Zone.

56

Wat doet hij tegenwoordig? Hij werkt nog steeds in de branche en als hij in Nederland is, verdient hij zijn geld


Tool kit van de hoofdpersoon uit Kill Zone.

als uitsmijter. Verder is hij actief in maritieme beveiliging. Rederijen doen steeds

beeld te vormen. Vaak gaf hij antwoord met ja of nee. Om gek van te worden.

2 6 2 vaker een beroep op dit soort bedrijven, om ze in te zetten tegen piraten. Want de Nederlandse politiek laat veel te weinig daadkracht zien bij het aanpakken van piraterij. Rederijen zitten met hun handen in het haar. Ze vlaggen hun schepen om naar landen waar ze toestaan dat er bewapende beveiligers aan boord zijn. Dat kost de Nederlandse economie veel geld trouwens. Maar echt kordaat optreden, door mariniers massaal Nederlandse vrachtschepen te laten beveiligen, dat gebeurt gewoon niet. Terwijl de mariniers daar ooit voor zijn opgericht nota bene! En dus springen ook daar nu particuliere beveiligingsbedrijven in het gat. Ben je tevreden met het boek? Ja, heel tevreden zelfs. Het is mijn boek, met zijn verhaal geworden. In het begin dacht ik, hij vertelt en ik noteer. Lekker makkelijk. Maar toen bleek al snel dat hij eigenlijk een stugge boer is. Ik heb duizenden vragen moeten stellen om me een

Maar ik hield vol, en na eindeloze interviews en Skype-sessies had ik eindelijk

het boek in mijn hoofd zitten. Dit boek is denk ik niet alleen boeiend om te lezen, maar heeft ook journalistieke en zelfs historische waarde. Nooit eerder kwam een Nederlandse security contractor naar buiten met zijn verhaal. Ik hoop dan ook dat het boek over 100 jaar nog in de bibliotheek ligt, en dat studenten geschiedenis het naslaan om een realistisch beeld te krijgen van het werk van security contractors in Irak en Afghanistan tijdens de War on Terror. Het is wel compleet wat anders dan je werk voor Highlife en Soft Secrets… Haha, dat kun je wel stellen. Ik ben gewoon een freelance journalist en schrijver, met een vrij breed interessegebied.

Quotes uit Killlzone Dan, het begin van een lichtflits. Een warme gloed. Het wordt zwart voor m’n ogen. We zijn over een IED gereden.

Kill Zone is verschenen bij Uitgeverij Aspekt.

Tot op de dag van vandaag baal ik ervan dat we die drie mannen bij de oever niet gewoon hebben volgepompt met lood. Toen het nog kon.

57


Pop Art in Europa Door: Redactie Highlife

Museum Het Valkhof heeft één van de grootste Nederlandse Pop Art collecties in ons land. In 2003 toonde het museum al eens een overzichtstentoonstelling, maar de collectie is de afgelopen jaren substantieel gegroeid met een meer internationale oriëntatie. Nu is het tijd om breder te kijken. Daarom presenteert het museum tot 6 januari de tentoonstelling Pop Art in Europa.

De expositie toont een ruime selectie van unieke kunstwerken uit onder meer GrootBrittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en België, waarvan sommige voor het eerst te zien zijn in Nederland. De Europese Pop Art stond tot voor kort vrijwel altijd in de schaduw van of naast de Amerikaanse Pop Art. Met de toenemende aan-

dacht voor Pop Art in de afgelopen jaren valt op dat het besef van het belang van de Europese Pop Art lijkt te groeien. De tentoonstelling Pop Art in Europa wordt ruimtelijk vormgegeven door Swip Stolk, ontwerper én ervaringsdeskundige op het gebied van Pop Art én de jaren zestig. Stolk

ontwerpt ook de tweetalige publicatie Pop Art in Europa, die in samenwerking met uitgeverij WBooks zal verschijnen. Bij de tentoonstelling kunnen bezoekers een audiotour volgen. Deze vertelt niet alleen wat je ziet, maar biedt ook achtergrondinformatie bij de historische achtergronden in de tentoonstelling en trekt lijnen naar het nu. Museum Het Valkhof Kelfkensbos 59 6511 TB Nijmegen www.museumhetvalkhof.nl

Woody van Amen Goldfinger, 1965 Museum Het Valkhof, Nijmegen

58


Mimmo Rotella Marilyn, 1962 Collectie Becht, Naarden

Martial Raysse Portrait de Mme Raysse, 1963 Collectie S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent

Gustave Asselbergs: Chinees avontuur, 1966 Museum Het Valkhof, Nijmegen

Mimmo Rotella Lava Bene, 1963 Museu Colecção Berardo

Peter Klasen Prise électrique EH-58 – multiple 14/25, 1971 Verzameling Plasticuarium, Brussel

59


Bio-G-Power Parallelweg 1 4209 AA Schelluinen www.bio-g-power.nl 3de prijs Haze Hydro: Amnesia Haze

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 1ste prijs Hydro: Cheese x Chocolope 1ste prijs Hasj: Critical Amber Ice 2de prijs Hasj: Skunkberry Gold 3de prijs Bio: Bubble Kush

Coffeeshop ‘t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 3de prijs Hydro: White Widow


Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1ste prijs Haze Hydro: Amnesia Haze

Amaranta Seeds www.amarantaseeds.nl 2de prijs Haze Hydro: Amnesia Haze

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam www.royalqueenseeds.com 3de prijs Autoflowering: Royal Haze Auto


Belgie maakt ruk naar rechts

N-VA wil War on Drugs verhevigen Door: Karel Michiels

Wordt Vlaanderen straks onafhankelijk? En zullen wij dan in een rechts land leven waar de War on Drugs nieuw leven wordt ingeblazen? Nu de NV-A (Nieuw Vlaamse Alliantie) definitief de grootste partij is, maken veel mensen zich zorgen.

14 oktober 2012 was een mooie dag voor de democratie in België. Het extreemrechtse Vlaams Belang (vroeger Blok) werd in de gemeenteraadsverkiezingen overal enthousiast weggestemd. Eindelijk zijn we van die smet verlost. Meer dan een kwart eeuw hebben we het racistische discours van Filip Dewinter en zijn aanhang moeten aanhoren, in 2006 dreigde de man zelfs burgemeester van Antwerpen te

inderdaad extreemrechts, om niet te zeggen een fascist.

Afkeer van drugs Wat de NV-A ook gemeen heeft met het Vlaams Belang (maar evengoed met de christendemocratische CD&V) is de virulente afkeer van drugs. Bart De Wever was tijdens de verkiezingscampagne de

‘Cumul’ noemen wij dat, en we hebben nooit anders gekend. Vandaar ook dat lokale verkiezingen bij ons altijd een nationale dimensie hebben, dit keer meer dan ooit omdat de NV-A voor de eerste keer opkwam in alle gemeenten en volgens de peilingen de grote winnaar zou worden.

Cynisch en arrogant Dat is misschien nog wat mij het meest ontgoochelt in Bart De Wever. Uitgesproken

Wat de NV-A gemeen heeft met het Vlaams Belang (maar evengoed met de christendemocratische CD&V) is de virulente afkeer van drugs. worden. Maar nu is zijn rijk uit. En dat hebben we te danken aan de NV-A.

Cordon sanitaire De NV-A van Bart De Wever is ideologisch even rechts als het Vlaams Belang. De partij vindt de vrije markt het toppunt van beschaving, pleit consequent voor meer blauw op straat èn een streng migratiebeleid. Maar ranzig racisme is De Wever vreemd, zo bezweert hij ons telkens weer met klem, en hij handhaaft ook het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang dat de andere partijen nu al zo lang in stand houden. De NV-A is complexloos rechts maar niet racistisch, tot het tegendeel bewezen wordt. Sommige mensen vinden dat de NV-A nu al besmet is, omdat het gros van de Vlaams Belang-stemmers gewoon is overgelopen. Maar dan kun je net zo goed stellen dat die overlopers tot inzicht zijn gekomen. Dat ze nu pas beseffen dat ze geen racist hoeven te zijn om rechts te denken, of dat de multiculturele samenleving echt wel een feit is. Wie nu nog streeft naar een blanke, ‘gezuiverde’ maatschappij is

62

enige politicus die het thema op de agenda zette, als voorzitter van zijn partij èn als kandidaat-burgemeester van Antwerpen. In 2014 wil hij ook nog minister-president

rechts, cynisch en arrogant: zijn stijl noch zijn overtuiging kunnen mij bekoren, maar dat is democratie. Het opstapelen van ambten is net antidemocratisch, en geheel in tegenspraak met de idealen van schone handen en verandering die de NV-A propageert. De Wever cumuleert even onbehouwen als de politici die hij zelf zo vaak vervloekt. Wellicht omdat hij binnen zijn partij de enige valabele kandidaat is voor al die banen, de enige mogelijke Grote Leider die door een kwart van de Vlamingen blindelings wordt gevolgd. De Rattenvanger van Antwerpen.

Meer repressie

Bart de Wever

van Vlaanderen worden. Ja, dat kun je in België allemaal met elkaar combineren.

Maar ik had het over de War on Drugs. Terwijl de rest van de wereld (buiten Ivo Opstelten) er intussen achter is dat die oorlog gefaald heeft, wil Bart De Wever hem in ‘zijn’ stad nieuw leven inblazen. Tien jaar na de introductie van het huidige gedoogbeleid (waarbij het gebruik van soft drugs voor de politie ‘de laagste prioriteit’ heeft) wil de NV-A opnieuw meer repressie. Die zal zich in de eerste plaats richten op de overlast die harddruggebruikers veroorzaken in sommige wijken


van de stad, maar ik vrees dat ook de tolerantie voor wiet zal afnemen. Zeker als je weet dat een groot deel van de Antwerpse agenten voor de NV-A gestemd hebben, zoals ze dat vroeger deden voor het Vlaams Belang (minstens 25%, als ze een doorsnede van de bevolking vertegenwoordigen.) Gebruik op straat of in een café zou voortaan wel eens strenger bestraft kunnen worden.

Buiten Antwerpen? En buiten Antwerpen? Ook in Turnhout

heeft de NV-A de verkiezingen gewonnen, en in Brasschaat, om maar twee plaatsen te noemen waar niet alleen veel Nederlanders komen maar ook veel blowers wonen. In Aalst levert (net als in Antwerpen) de NV-A de burgemeester, maar ik betwijfel of er Nederlanders zijn die daar voor hun plezier naartoe gaan. Ook Geel kleurt geel (de kleur van de NV-A) – hopelijk heeft dat geen gevolgen voor het reggaefestival aldaar. De coolste stad van Vlaanderen is sinds 14 oktober Gent. De socialistische burgemeester heeft er samen met Groen

een absolute meerderheid gehaald, en gaat opnieuw voluit (zes jaar lang) voor een groen, sociaal, kindvriendelijk en verkeersremmend beleid. Niet dat je daar nu openlijk zou kunnen blowen of zo, maar in Gent waait wel een frisse en verdraagzame wind, en heeft het Vlaams Belang nooit echt voet aan de grond gekregen. Ook de NV-A blijft er nu hangen op 15%, een stuk minder dan in de andere grote steden. Burgemeester Daniël Termont en zijn voorganger hebben bewezen dat je (extreem)rechts wel degelijk kunt afstoppen. En daar hebben ze geen War on Drugs voor nodig.

Brits onderzoek: Legaliseer drugs Door: Redactie Highlife

Ze hebben er zes jaar over gedaan, dus mag je verwachten dat er grondig onderzoek is verricht. En de conclusie mag er zijn. Het is tijd om drugs te legaliseren. Dat is tenminste de mening van vooraanstaande wetenschappers, politiemensen, academici en deskundigen in een lijvig rapport van de British Drug Policy Commission, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering.

Het rapport stelt vast dat het beter zou zijn om het bezit van kleine hoeveelheden drugs niet langer strafbaar te stellen. Men concludeert dat het decriminaliseren niet zal leiden tot een aanzienlijke toename van het gebruik. De onderzoekers hebben be-

conclusies van de onderzoekers. De Britse premier Cameron reageerde bijzonder bot op de uitkomsten van het rapport: "Wij zijn er niet van overtuigd dat een alternatieve aanpak in het Verenigd Koninkrijk een groter effect op het verminderen van het gebruik van drugs heeft. Er zijn tekenen dat onze aanpak een positief effect heeft op het drugsgebruik. Om die reden heeft de overheid geen plannen om het huidige beleid over cannabis te veranderen." De Britse regering houdt dus vast aan hun huidige

Het rapport stelt vast dat het beter zou zijn om het bezit van kleine hoeveelheden drugs niet langer strafbaar te stellen. rekend dat in Groot-Brittannië ieder jaar 42.000 mensen een strafrechtelijke sanctie krijgen opgelegd voor het bezit van alle drugs. Daarnaast krijgen 160.000 mensen een officiële waarschuwing voor het gebruik van cannabis. Allemaal niet nodig, aldus de deskundigen. Zo zouden er geen of kleine straffen moeten staan op de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik.

beleid, waarvan de onderzoekers juist hebben bewezen dat deze aanpak niet werkt. Moedige politici zijn helaas ook in GrootBrittannië moeilijk te vinden…

Botte reactie Helaas lijkt de Britse regering doof voor de

63


NLX DIAMOND

Foto: KERA Seeds

64


Gezonder blowen? Tekst: redactie Highlife

De redactie van Highlife ontving een uitgebreide brief van lezer Jelle. Hij is naar eigen zeggen al heel lang een stevige blower. Niet heel gezond, besefte Jelle, vooral ook door zijn tabaksgebruik. Maar nu heeft Jelle iets bedacht waardoor hij naar eigen zeggen veel gezonder is gaan blowen. Lees hieronder zijn verhaal.

Jelle: “Ik ben 40 jaar en blow ongeveer vanaf mijn twintigste. De laatste tien jaar ben ik een redelijk stevige blower. Vanaf het wakker worden tot aan het slapen gaan steek ik de hele dag door met enige regelmaat een joint op. Al een paar jaar geleden ben ik gestopt met het roken met

Elektronische sigaret Een paar maanden geleden kwam ik iemand tegen die een elektronische sigaret opstak in de kroeg. Geïnteresseerd in de werking van het ding raakten we aan de praat en na

de high had ik het idee nog niet direct afgeserveerd, ik moest alleen werken aan een sterkere oplossing. Uiteindelijk was het vrij simpel. Maak een wietolie volgens het standaardrecept van Wernard Bruining en meng deze vervolgens niet met olijfof hennepolie, maar met glycerine. Het mengsel kan vervolgens in de e-sigaret en binnen enkele hijsen is het gewenste effect bereikt. Het is nu nog een beetje spelen met de verhoudingen wietolie en glycerine. Dat zal voor iedereen anders zijn. Het voordeel ten opzichte van onder de tong druppelen is dat het effect binnen enkele seconden al wel merkbaar is. Een ander voordeel is dat je het overal zou kunnen gebruiken, want er komt geen geur vanaf. Volgens mij is dit een uitkomst voor iedereen die wil blijven 'roken', maar toch ook weer niet. Voor mij in ieder geval wel.” Jelle

‘Mooi idee’

tabak. Sindsdien gebruik ik een tabaksvervanger (Dutch Spirit of Greengo). Niet dat dit volgens mij veel gezonder is dan roken met tabak, maar het resultaat was wel dat ik nu niet meer rookte omdat mijn lichaam om nicotine vroeg, maar omdat ik zin had om stoned te worden. Aangezien de nicotinebehoefte sneller komt dan de THC-behoefte rookte ik dus minder. Ik kan iedereen die wil stoppen met roken de genoemde tabaksvervangers aanraden, al is het alleen maar om het gevoel voor roken nog een tijdje te behouden terwijl je lichaam rustig afkickt van de nicotinebehoefte. Ik rook in ieder geval een stuk minder dan dat ik voorheen met tabak deed.

wat onderzoek kwam ik er achter dat die dingen met een temperatuur van zo'n 300 graden een nicotine-oplossing in glycerine verdampen. Ik zag direct mogelijkheden en heb een e-sigaret en wat (food grade) glycerine besteld. Ik heb wiet in de glycerine gedaan en dat een paar uur op 80 graden verwarmd om de THC in de glycerine te krijgen. Op zich werkte dit experiment vrij goed, ware het niet dat ik er niet high dan wel stoned van werd, maar wellicht is het voor de medicinale gebruikers al voldoende.

Wietolie

Natuurlijk vroegen we Wernard Bruining om een reactie: “Tja, mooi idee om de wietolie in een elektronische sigaret te roken. Alles waarbij je tabak kunt uitsluiten is een goede zaak. Tabak hoort bij de negatieve wereld, Babylon, zouden de Rasta’s zeggen. Het is een drug die je geleidelijk de negatieve richting opstuurt, het went je aan het idee dat je dingen doet die slecht voor je zijn. Wiet roken doe je gewoon puur, zonder filter want het karton proef je als je zonder tabak rookt. Ik vind de e-sigaret een technisch mooi idee, maar blijf toch gewoon voorstander van een mooie pure wietjoint. Het beste is natuurlijk als het verbod wordt opgeheven, waardoor de wiet weer zo goedkoop wordt dat je het gewoon kan roken, zonder tabak bij te mengen omdat het zo duur is.”

Ondanks het niet tot nauwelijks merken van

65


door: Feije Wieringa

BOEKEN

De Bruiloften van Annika Kommer

De Kakkerlak

Peter de Zwaan

(Cargo)

Jo Nesbø

(Cargo)

Peter de Zwaan schrijft minstens een boek per jaar. Zelden zit daar iets tussen wat tegenvalt. De Zwaan werkt in zijn boeken vaak actuele thema's om tot vileine thrillers. In dit boek gaat het over een prestige-object, de natte droom voor projectontwikkelaars en oogjes toe knijpende ambtenaren: een nieuw te bouwen vliegveld in de buurt van het provinciale Enschede. Er komen geheime rapporten boven water waaruit blijkt dat de exploitatie onhaalbaar is. Iets wat de meeste inwoners al hadden vermoed. Een ambtelijke klokkenluider wordt dood in zijn woning gevonden en zo gaan de poppen aan het dansen. Annika Kommer, een dame die bijzondere bruiloften organiseert en daarnaast wat bijverdient met het opstrijken van verzekeringsgelden via in scène gezette auto-ongelukken, gaat op onderzoek uit. Daarbij krijgt ze hulp van een ex-vriendje, telg uit een louche familie. Het is typisch zo'n verzameling verknipte sjacheraars waar De Zwaan het patent op heeft en die hij geloofwaardig weet neer te zetten.

Vaderland Robert Harris (Cargo)

Dit boek werd bij de verschijning in 1992 meteen een klassieker. Een nadere introductie is nauwelijks nodig. Het thema: wat zou er gebeurd zijn als Hitler de oorlog had gewonnen? Een ‘what if’ verhaal dus, en laat dat nou precies het genre zijn waarin Harris excelleert. Een Duitse rechercheur wordt belast met het onderzoek naar een verdronken of vermoorde topnazi. Met Hitler en Goebbels aan de macht betekent dit dat hij verzeild raakt in een wespennest van samenzweringen en corruptie. Niemand vertrouwt iemand en in die beklemmende sfeer moet rechercheur Xavier March opereren. Niks is wat het lijkt in dit duistere boek, waarin de waarheid, net zoals in Orwell's 1984, elke dag wordt herschreven. Wat er tegen het einde aan het licht komt, kun je in elk geschiedenisboek lezen. Maar de manier waarop Harris het heeft genoteerd laat je wél op het puntje van je stoel belanden. Het is groots hoe hij van dit bizarre gegeven een onthullend boek heeft weten te maken. Deze herdruk ligt nu in de winkel voor maar 15 euro!

66

Jo Nesbø is een van de meest bekende Noorse thrillerschrijvers. Het boek begint veelbelovend. In een bordeel in Bangkok wordt het lijk gevonden van de Noorse ambassadeur ter plaatse. Politieman Harry Hole, met drankprobleem én verleden, wordt er naar toe gestuurd, later bijgestaan door de Amerikaans-Thaise rechercheur Liz Cromley. Hole vermoedt al snel dat niemand het achterste van zijn tong laat zien. Hij voelt zich eerder aangesteld om de zaak onder het tapijt te vegen, dan om helderheid te brengen. Nesbø geeft leuke inkijkjes in de Thais/Noorse expat-cultuur, maar gaandeweg verdwijnt de geloofwaardigheid. Hole's drankprobleem wordt er met de haren bijgesleept om enige diepte aan zijn persoon te geven. Tegen het einde worden steeds meer konijnen uit de hoge hoed getoverd en lijkt Nesbø de greep op zijn materiaal verloren. Misschien komt het omdat dit boek dateert uit 1998 en de schrijver het vak toen nog moest leren. Het is allemaal wel vlot, zelfs krachtig verteld, maar de plot is een ongeloofwaardige kluwen geworden en dat is zonde van het materiaal. Er had met minder wendingen méér in gezeten...

Wat zou er gebeurd zijn als Hitler de oorlog had gewonnen? Tandem Jacob Vis (Conserve)

Op de valreep nog een stukje historie. Jacob Vis schreef een beklemmend relaas over zijn voorouders in Indië die daar een tabaksplantage runden. Over de behandeling van koelies en hoe de broeierige sfeer tot een opstand leidde. Heel verhelderend omdat het thema tegenwoordig weer volop in de publiciteit staat.McMaffia

Misdaad zonder grenzen

Deel 1

Tekst: Mike de Leede, m.m.v. Feije Wieringa

Een illegale onderneming met een winst die hoger is dan die van de olie- en wapenindustrie? Een multinational met een jaarlijkse omzet van 320 miljard euro, net zoveel als het bruto jaarinkomen van China? Een misdaadkartel dat draait op bestsellers heroïne, cocaïne en marihuana enerzijds. En afpersing, oplichting, vervalsing, mensensmokkel en wapenhandel anderzijds? Zo’n bedrijf bestaat, aldus drie vermaarde onderzoeksjournalisten. En bloeit als nooit tevoren…

In Wenen, vlak bij de plek waar ooit het reuzenrad stond dat zo’n belangrijke rol speelde in Carol Reed’s Third Man, dé film over topcriminaliteit vlak na de oorlog, bevindt zich de City Club, een prestigieus hotel. Tijdens de paasdagen van 1990 vergaderen hier 20 mannen met uiteenlopende achtergronden, achter gesloten deuren. Ver weg van alle dagjesmensen en recreanten, die onwetend de stad bevolken. De mannen rond de tafel hebben één ding gemeen: het zijn allemaal kopstukken van grote criminele organisaties. Sicilianen, Colombianen, Chinezen, Amerikanen en Russen (onder wie enkele hoge politici) tasten dit paasweekend in het diepste geheim de mogelijkheden af om hun krachten te bundelen. Om zo de toch al bijzonder krachtige criminele allianties nog meer te verstevigen. Opgezet naar blauwdrukken die gemeengoed zijn bij het management van grote multinationals. In feite krijgt de wereld er dat weekend een multinational bij: eentje met vertakkingen in vrijwel alle landen. Een multinational die zich zal onttrekken aan elke controle…

Mondiale misdaad Volgens onderzoeksjournalisten en bestsellerauteurs David Yallop (Groot-Brittannië), Jeffrey Robinson (VS) en BBC-journalist Misha Glenny (schrijver van onder meer McMaffia) is er sinds bovengenoemde vergadering een mondiale onderneming ontstaan die over genoeg cash beschikt om de drie grootste beursgenoteerde bedrijven (Apple,

68

Shell en Wal-Mart) in één keer op te kopen. “En dan houdt het nog voldoende geld over om als toetje de gehele Coca Cola Company te verorberen.” Het is een multinational die elke tien dagen een omzet genereert die de balanswaarde van de 50 grootste wereldbanken overtreft. En dat voornamelijk met de bestsellers drugs (heroïne, cocaïne en marihuana) en wapens. En daarnaast een

invloed,” waarschuwt Yallop. “Neem Suriname. Dat geheel ontwricht raakt als er in Rotterdam 1.800 kilo cocaïne wordt onderschept. Kijk naar landen als Venezuela en Colombia, waar iedereen collectief verslaafd lijkt aan drugsgeld. Waar door drugskartels gesponsorde presidenten de dienst uitmaken. Op dit moment wordt een Derde Wereldoorlog uitgevochten. Tegen een vijand die dodelijker is dan welke grootmacht dan ook. Deze superonderneming heeft er belang bij dat het bestaande verbod op drugs wordt gehandhaafd. Dat houdt de prijzen hoog. De relatief kleine hoeveelheden drugs die in beslag worden genomen, wegen niet op tegen de enorme winsten. Het megakartel is de oorlog tegen drugs glansrijk aan het winnen.”

Colombiaans Amsterdam

aantal lucratieve joint ventures op het gebied van drugdistributie, witwassen, mensensmokkel, computerfraude en moord. Het bestaan van dit ‘kartel van kartels’, waar topmanagers en investeerders de dienst uitmaken, is voor hen na jaren research een onvoldongen feit. “En deze mondiale onderneming krijgt een steeds grotere politieke en economische

Drugsgeld komt steeds meer aan de macht, aldus Yallop: “Kijk naar een land als Colombia. Het schoolvoorbeeld van een narco-staat. Economie, politiek en samenleving zijn volledig geïmpregneerd door drugsgeld. Tegen alle politieke pressie van Amerika in, gaan er in Colombia steeds meer stemmen op om drugshandel te legaliseren. Als cocaïne, heroïne en marihuana legaal worden, kelderen de marktprijzen, dalen de winsten en daarmee de macht der kartels, redeneren lobbyisten van deze 'rationele oplossing'. Als er minder geld op het spel staat, zal ook het geweld op straat afnemen, dat dagelijks aan zo’n 115 Colombianen het leven kost. Vooruitlopend hierop, bepaalde het Hof voor Grondwetzaken dat het bezit van kleine hoeveelheden drugs voor eigen gebruik (20 gram cannabis of één gram cocaïne) niet meer strafbaar is. Waarmee Bogota het Amsterdam van Zuid-Amerika is geworden. Zij het met één groot verschil: hier maakt men geen onderscheid


tussen hard- en softdrugs. Mede door de machtige misdaadondernemingen.”

Digitale revolutie Er is inmiddels nog een factor die mondiale kartelvorming in de hand werkt: moderne

in Oost-Europa. Hoewel het superkartel is opgebouwd uit rivaliserende delen, bestaat er volgens de drie onderzoeksjournalisten een nauw samenwerkingsverband en tal van allianties tussen deze georganiseerde criminele groepen. “Dit uiterst dodelijk genootschap is rond Pasen 1990 in stilte

6.200 euro waard. Tegen de tijd dat het pakket de Israëlische veiligheidszone (ZuidLibanon) heeft bereikt, is de prijs vervijfvoudigd. Slaagt men erin om het de grens over te krijgen, dan levert deze heroïne 61.750 euro op. Wie vervolgens twee uur verder rijdt naar Tel Aviv, kan 108.000

Het is een multinational die elke tien dagen een omzet genereert die de balanswaarde van de 50 grootste wereldbanken overtreft. elektronische communicatie. “Ongeregistreerde gsm´s en de oneindige mogelijkheden van mobiel internet (bijvoorbeeld via niet te kraken encrypties en codeberichten in ogenschijnlijk onschuldige newsgroups) hebben er voor gezorgd dat syndicaten qua technologische kennis en organisatie mijlenver voorliggen op de misdaadbestrijders. Bovendien hebben politie en geheime diensten te maken met wetten die van land tot land verschillen. De digitale revolutie heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat een financictie nauwelijks ele transactie meer eren. Waar is te traceren. aar geld vroeger baar and van land d naar land owerd gevlooet gen, voldoet uisdruk nu één muisdruk van een milliseconde. De syndicaten lopen op dit gebied ver voorop. Ze beschikken over de beste expertise, omdat ze er het meeste voor betalen. Internet rnet heeft de grenzen weggevaagd, de (onder)wereld verkleint. verkleint Terwijl de bovenwereld nog altijd aan landsgrenzen is gebonden. Letterlijk en figuurlijk. “Om deze kartels het hoofd te bieden, zou er een mondiale politie- en justitiemacht moeten komen die ze met eigen wapens bestrijdt. Dat is onmogelijk. Daarvoor zou je een soort wereldregering moeten hebben. Het probleem zal in de nabije toekomst dus alleen maar groeien. Een verontrustend vooruitzicht.”

Dodelijk genootschap Gevraagd naar de bedrijfsopbouw van het overkoepelende kartel, noemen Glenny, Yallop en Robinson de drugkartels in Colombia, Venezuela, Peru en Mexico, de Triades in Hongkong en Taiwan, de Yakuza in Japan, de Casa Nostra op Sicilië en in New York, de Camorra in Napels en de Maffia

ontstaan en opgebouwd uit extreem rijke, machtige en destructieve groeperingen,” zegt Robinson. “Ze hebben veel opgestoken van de ‘reguliere’ multinationals wat betreft management, organisatie en joint ventures. Veel van deze topcriminelen zijn hoogontwikkeld, opereren uiterst functioneel en kennen geen scrupules. Ze vormen op dit moment de machtigste belangengroep op aarde. Misdaad kent door hen geen grenzen meer.”

Globalisering Ook voor Raymond Kendall, hoofd h Interpol Londen, die alledrie heren in hun boeken, documentaires en artikelen op opvoeren, is de globalisering van de drugscriminaliteit drug een feit. “Het is ee een goed georganiseerde, op wereldniveau uitgevoerde uitgevoer handel, die wordt gerrund als een professionele p multinational. m Ondersteund door Onde geld, mankracht, veel geld transportmiddelen, intransportm vloed, kennis en macht.” De hoeveelheden drugs waarom het draait, zijn zelfs voor Nederlanders (die wel iets gewend zijn op dit gebied) onvoorstelbaar. Yallop: “Als we alle cocaïne die jaarlijks de Verenigde Staten wordt binnen gesmokkeld in standaard meelzakken zouden verpakken en opstapelen, zou er een berg ontstaan die vier maal hoger is dan de Mount Everest. Veel? Als we de totale wereldconsumptie zouden opstapelen, dan krijg je een berg die dertien (!) keer hoger is. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, zijn nog groter.”

Het echt grote geld “Iedere mijl die een kilo vers geproduceerde drugs aflegt zorgt voor een fikse prijsstijging. Een kilo zuivere heroïne uit de Libanese Bekaa vallei is ter plekke

euro incasseren. De handelaren daar versnijden de kilo met druivensuiker, soda of andere middelen tot twee kilo. De versneden heroïne wordt vervolgens per gram te koop aangeboden op straat. Wat eens begon als een 6.200 euro kostende kilo, kan zo een half miljoen opbrengen. Tel uit je winst.” Op straatniveau zijn dealertjes bezig met de verkoop van drugs in de marge. Op hoger managementniveau (of nog hoger) gaat het om Het Echt Grote Geld. En hoe hoger in rangorde, des te gezichtslozer de criminelen worden, aldus de onderzoeksjournalisten. “De topmannen zijn zó anoniem dat zelfs de best geïnformeerde inlichtingendiensten hun ware gezicht niet kennen. Die komen meestal niet verder dan kartelbazen die het nieuws halen: de in 1993 gesneuvelde Pablo Escobar, de gevangen broers Gilberto en Miguel Rodriguez Orejuela (die vanuit hun cel vrolijk verder handelen) of het moordende, ongeleide projectiel Ivan Urdinola.”

Franchisebusiness Zo hebben crime-fighters Juan Carlos Ramirez Abadia, alias Chupeta, in eerste instantie totaal over het hoofd gezien. Deze industrieel ingenieur ziet halverwege de jaren tachtig reeds in dat de cocahandel vanuit Colombia niet meer kan worden opgebouwd als een olieconglomeraat, dat alles zelf in de hand houdt. Daarom gaat deze vooruitstrevende drugsbaron als eerste in de franchisebusiness, in navolging van het Amerikaanse McDonald concern. Binnen zeven jaar behoort hij tot de top 5 van machtigste drugsbaronnen ter wereld, met een minikartel met wel tweehonderd franchisenemers. De DEA berekent dat hij in die tijd minimaal 120 ton cocaïne door Mexico naar de VS heeft gesmokkeld. Eenmaal gepakt, blijft Chupeta via binnengesmokkelde mobiele telefoons zijn onderneming vanuit zijn cel besturen.

69


Criminele multinational “Kartelmanagers en leden van de Raad van Bestuur blijven volledig buiten schot,” aldus Yallop. “Als zij al bekend zijn bij een inlichtingendienst, dan is het als eerlijke,

tementencomplexen in Washington te financieren en 60 hectares land in New York te kopen. In Londen worden drugswinsten witgewassen via het aankopen van havenaandelen. Ook bezit het megakartel aandelen in de Kanaaltunnel en

coticaopbrengsten en witwaspraktijken. Cambodja, China, Hongkong, Vietnam en een groot deel van Zuid-Amerika profiteren zonder gêne mee van de drugshandel. Deze mondiale industrie, die als de meest succesvolle multinational te boek staat,

Deze superonderneming heeft er belang bij dat het bestaande verbod op drugs wordt gehandhaafd. Dat houdt de prijzen hoog. betrouwbare zakenmensen. Deze heren leven in een eigen universum waar vrijwel onbeperkt geld beschikbaar is voor de meest uiteenlopende zaken. Via stromannen kopen ze in Zuid-Amerika net zo eenvoudig presidenten om als (douane)ambtenaren en agenten van de DEA. Maar ze staan mijlenver af van de protserige drugsbaronnen. Een low profile-houding, een bescheiden levensstijl en keurige investeringen in de bovenwereld vormen het visitekaartje van deze superbonzen.” Uit Yallops onderzoek blijkt dat de heren aandelen bezitten in diverse grote hotelketens en belangrijke businesscentra in Italië, een groot kantorencomplex in Parijs, prestigieuze bouwkavels in Montreal en dat ze enorme stukken grond bezitten in alle landen van Zuid-Amerika. “In de VS zijn hun dollars gebruikt om vijf grote appar-

zijn ze mede-eigenaar van het Japanse spoornetwerk en het handelscentrum van Sidney. En daarmee noem ik slechts 20 procent van hun investeringen.” De infrastructuur van hun wereldomvattende nering begint zich inmiddels vrij duidelijk af te tekenen. Een geheim rapport dat Yallop via de Israëlische Mossad in handen krijgt, toont aan hoe de Syrische overheid, via hun gewapende strijdkrachten in Libanon, de productie van opium en marihua¬na en het transport van cocaïne vanuit Zuid-Amerika controleert. “In ruil daarvoor verschepen de Syriërs heroïne naar de Colombiaanse kartels.”

Witgewassen kartelgeld Een groot aantal landen blijkt weinig problemen te hebben met de drugshandel. Afghanistan, Pakistan en Iran (de zogenaamde ‘Gouden Sikk kel’) halen maar liefst 29 procent van hun inkomen uit heroïne. Birma, Thailand en Laos (‘De Gouden Driehoek’) ontvangen ieder 35 procent van hun inkomsten uit illegale nar-

breidt zich nog steeds als een olievlek uit. De illegale narcoticawinsten zijn volgens Glenny, Yallop en Robinson dichterbij dan de meeste mensen denken. “Velen eten in restaurants, werken in bedrijven of wonen in gebouwen, die zijn gefinancierd met kartelgeld. Grote delen van Europa worden beheerd of zijn eigendom van buitenlandse investeerders. Eén blik op de aandeelhouderslijst van de tweehonderd voldoende grootste Europese bedrijven is vold om te concluderen dat het redelijk simpel is om je ware identiteit als aandeel aandeelhouder te maskeren.” De vrijmaking van het international internationale betalingsverkeer en de ineenstorting van v het communistische stelsel zijn vooral debet aan de mondiale groei van de Grenzeloze Gre Misdaad, aldus Glenny. “Dit schiep talrijke nieuwe mogelijkheden voor het witw witwassen van crimineel verdiend geld. Via vas vastgoedtransacties die met contant geld b betaald worden. Minder bekend zijn de me mega witwasoperaties via Dubai en Israël. Mede doordat Israël na 1990 een miljoen miljo immigranten uit Rusland heeft opgen opgenomen. joDaaronder waren niet alleen gelovige gelov den, maar vooral prominenten uit de d kring rondom toenmalig Russisch president preside Jeltpaspoort buisin, voor wie een Israëlisch paspoo tengewoon praktisch was.”

Misdaad zonder grenzen Het eerste deel van Glenny’s G bestseller McMaffia is niet ni voor niets gewijd aan de val van v het communisme. In de eerste hoofdstukken gaat het vooral over de groei van de Balkan-misBalk daad door economische sancties en de aanwezigheid aanwezighe van beide op een vredesmacht, be gezag van de VN VeiligheidsVeili raad. Sinds die tijd zijn de republieken van vvoormalig Joegoslavië belangrijke bela in schakels in de handel han

70


wapens, verdovende middelen, sigaretten en vrouwen. In de volgende hoofdstukken staat de Russische maffia centraal. “Deze is de meest invloedrijke en de meest gewelddadige onder de international maffia’s. De Russische maffia en de Chinese maffia (die in het laatste hoofdstuk wordt behandeld) leren ons twee belangrijke lessen. Dat de overgang van partijbons naar crimineel heel gemakkelijk gaat. Zoals Vaclav Havel al veel eerder schreef: het communisme laat een moreel ontspoorde samenleving achter. Daarin gedijt roofkapitalisme goed.”

Corruptie “De tweede les is dat geen maffia kan bestaan en groeien zonder steun van ten minste één regering. Juist in Rusland en China, zoals ook in de andere voormalig communistische landen, is er sprake van Politiek Criminele Nexus (PCN) en ernstige corruptie. De criminele onderwereld profiteert duidelijk van de globalisering. Zij is economisch verantwoordelijk voor 20 procent van de wereldomzet en is wijd vertakt. Via de vroegere communistische landen naar Israël, India en Dubai. Nigeria staat aan de bron van winstgevende frauduleuze transacties. Zuid-Afrika is een be-

Misha Glenny Jarenlang duikt BBC-journalist, historicus en auteur Misha Glenny onder in de schimmige en in decadente luxe badende wereld van de georganiseerde misdaad. Zijn conclusie: de misdaadeconomie bloeit als nooit tevoren. Glenny trekt op met Colombiaanse drugsmokkelaars, spreekt met Russische maffiosi en volgt het spoor van niets ontziende vrouwenhandelaars. Hij maakt er talloze BBC-documentaires over. En bundelt zijn ervaringen in het boek McMaffia, Misdaad Zonder Grenzen, dat inmiddels in meer dan dertig talen verschenen is. “Als consumenten zijn wij allemaal (ongewild) betrokken bij de schimmige wereld van de grensoverschrijdende misdaad,” stelt Glenny. “Immers, tot voor kort waren de voedselprijzen in onze westerse landen relatief laag, dankzij goedkope arbeidskrachten. Hun (vaak illegale) aanwezigheid danken wij aan de georganiseerde internationale misdaad. Ondanks een wereldwijd verbod op harddrugs, groeit het gebruik van heroïne en cocaïne nog steeds in onze westerse wereld. Drugverslaving is niet alleen een aanslag op de gezondheid. Ze is ook verantwoordelijk voor enorme criminele winsten en een spoor van bloed langs de gehele weg van aanplanting tot consumptie.

Vrouwenhandel In gebieden als Kosovo of Bosnië, waar internationale of Europese troepenmachten op vredesmissie zijn, groeit de vraag naar prostituees. Daarin voorziet de internationaal georganiseerde handel in vrouwen en meisjes, een afschuwelijke, mensonterende en gewelddadige handel. “Bijzonder aantrekkelijk voor de internationaal georganiseerde misdaad is de smokkel in goederen waarop legaal hoge belasting of accijns wordt geheven. Zo dankt Montenegro zijn staatsinkomsten aan illegale doorvoer van sigaretten naar Italië – voor verkoop in de Europese Unie. Diefstal, vanouds een belangrijke bron van criminele inkomsten, heeft veel baat bij de globalisering. Denk maar aan de internationale handel in gestolen auto’s, het kraken van computergegevens of het stelen van patenten en het namaken van producten (een Chinese specialiteit). Het gaat in alle voorbeelden om het voldoen aan de vraag, die wordt gegenereerd in rijke westerse consumptiemaatschappijen. In zekere zin zijn wij dus medeplichtig aan de internationale misdaad groei. Als consument, maar ook als staatsburger. Internationaal georganiseerde misdaad kan immers niet zonder steun of gedogen van overheden. Ik spreekt van PCN, Politiek Criminele Nexus. Regeringen hebben collectief gefaald in de noodzakelijke regulering van de economische globalisering, met name in de financiële sector. Ik wijt dit falen aan de Amerikaanse afkeer van regulering, aan de incompetentie van de Europese Unie, aan het cynisme van Rusland, aan de onverschilligheid van Japan en aan de niet tegen te houden ambities van India en China. En zo is het nieuwe millennium het vruchtbaarste seizoen voor grensoverschrijdende georganiseerde misdaad geworden.”

langrijke schakel voor de handel in wapens en diamanten. In de Canadese provincie Brits-Columbia wordt de beste cannabis gekweekt en uitgevoerd. Colombia zit in de cocaïnehandel, Brazilië in de computermisdaad en Japan staat nog steeds bekend om zijn yakuzamaffia. In het laatste hoofdstuk van McMaffia, over de toekomst van de internationale misdaad, staat China

centraal. De liberalisering van de economie met handhaving van de eenpartijstaat blijkt de beste combinatie te zijn voor grote misdaadgroei. Waar de rechtsstaat niet bestaat, bloeit corruptie op en verdwijnt het onderscheid tussen legaal en crimineel ondernemen. China is op weg het grootste probleem te worden voor de bestrijding van de internationale misdaad.”

71


Taken 2

Meer van hetzelfde Door: redactie Highlife

Vier jaar geleden werd het wraakdrama Taken door zowel critici als publiek met groot enthousiasme ontvangen. Liam Neeson schitterde als een voormalige CIA-agent die naar Europa reisde om zijn ontvoerde dochter te bevrijden. De film bracht minstens 225 miljoen dollar op. Dus is er nu Taken deel 2.

En opnieuw is er werk aan de winkel voor Neeson. Want familieleden van de Albanese criminelen die in deel 1 zijn dochter in handen hadden, hebben nog een appeltje met Neeson te schillen. De eer van de familie moet gered, nietwaar. Dus wanneer de Albanezen er achter komen dat Neeson met zijn dochter Kim (opnieuw gespeeld door Maggie Grace) en zijn ex-vrouw Leonore (Famke Jansen!) een vakantie in Istanboel doorbrengen, wordt al snel de jacht geopend.

Ware kaskraker Net als het eerste deel is ook Taken 2 in de Verenigde Staten uitgegroeid tot een ware kaskraker. Al na enkele weken draaien werd er bijna 300 miljoen dollar opgehaald, waardoor een derde deel van Taken eigenlijk nu al vaststaat. Te hopen valt dat een derde deel in deze serie beter uitpakt dan het ietwat tegenvallende tweede deel. Want hoewel er volop actie is, blijft de verrassing van het eerste deel toch een beetje weg. Immers, het gaat

weer om een ontvoering. En weer weet Neeson zich uit lastige situaties te redden. Maar goed, het gaat hier om een formulefilm, dus weet je van tevoren wel een beetje wat je kunt verwachten. In dit geval is dat heel veel actie, en ja, ook dat kan best spannend zijn. De film draait vanaf 22 november in de Nederlandse bioscopen.

Al na enkele weken draaien werd er bijna 300 miljoen dollar opgehaald, waardoor een derde deel van Taken eigenlijk nu al vaststaat.

72


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen

LET OP!

WIJ ZIJN VER H SWALM 5 IN UISD NAAR ROTTERDAM

SeiaPro SeiaPro

Swalm 5 3068 LH Rotterdam 010-4529224

Postbus 193 2900AD Capelle a/d IJssel

Complete own nutrition line (cocos, bio and hydro)

Voor meer info check: www.seiaseeds.nl/.com E-mail: seiapro@life.nl Open: Maandag tot Vrijdag 11:00 - 17:00 Zaterdag op afspraak

Nieuw! in Huissen (GLD) * * * *

De shop voor al uw indoor tuinbenodigdheden Discreet laden en lossen Alles leverbaar Laagste prijzen!

Openingstijden ma t/m vrij 9:00-18:00u. za 9:00-16:00u. Ook buiten deze tijden zijn wij bereikbaar op: 06-24247305 Veilingweg 9 A | 6851 EG Huissen | Tel. 026-3793844 | www.dekroongrow.nl

www.plagron.com pass it on!


“Ik zag alles gekleurd” Door: Arjan Jansen

Chiva (20) werkt als vrijwilliger achter de bar van een eigenzinnig muziekpodium in Amsterdam. Op haar twaalfde rookte ze haar eerste joints, zowel van hasj als van wiet.

“Ik woonde nog in Amsterdam-Noord, daar ben ik opgegroeid. Mijn vriendinnetje en ik mochten nooit uit Noord weg, niet de stad in. Tot ons twaalfde was dat. Wij wilden natuurlijk heel graag die stad bekijken, dat was spannend! We gingen dan stiekem met de pont, en dan chillen, een beetje rondlopen. We hadden oudere jongens ontmoet en gingen met hen blowen, op het Museumplein. Dat was echt leuk! Ik heb alleen maar gelachen. Maar dat was sowieso in de beginperiode van blowen, dat het lachen was. En

een hasjjointje! Ik zag alles gekleurd, maar ik vond het wel leuk. Maar zoveel – dat zou ik nu nooit meer doen. Zij werd best wel snel weer wakker, en we zijn teruggegaan. Toen zijn we maar weer naar huis gefietst.”

Vroeg “Maar als je twaalf bent ben je echt heel klein. Het was allemaal wel vroeg. Mijn broertje is nu veertien, en ik wil hem dat niet zien doen - liever niet eigenlijk. Hij kan

moment heb ik tegen mijn ouders gezegd dat ik was gestopt met blowen, omdat ik ervan overtuigd was dat ze wisten dat ik blowde. Omdat ik altijd rode ogen had en zo. Ze schrokken heel erg, want ze hadden nooit iets gemerkt. Ik zei nou ja, ik ben in ieder geval gestopt, dus dat is fijn!” “Ik blow helemaal geen wiet meer, daar word ik raar van in m’n hoofd, dus ben ik daar helemaal mee gestopt. Maar hasj rook ik nog steeds af en toe, daar krijg ik een heel andere stonedheid van, en die vind ik wel fijn. Maar niet al te vaak, drie keer per maand of zoiets. Ik doe het een beetje, want ik hou er niet van als ik wegval, als ik helemaal duf

Van hasj krijg ik een heel andere stonedheid. heel veel eten! Wat we rookten maakte me niet zoveel uit, ik heb geen idee. Er zijn om het plein heen allemaal advocatenkantoren, ik weet nog dat ik in een van die tuinen ging plassen, dat was echt grappig.”

Benieuwd “Daarna dacht ik: dat wil ik wel vaker doen, en toen ben ik veel gaan blowen. Op een gegeven moment merkte ik dat het lachen en het gezellig hebben veranderde in een soort van angst voor van alles. Paranoia ja. Als ik met goede vrienden was dan niet, maar zodra er dan mensen waren die ik minder goed kende dan ging ik denken ojee, hoe gedraag ik me? En als ik dan in m’n eentje naar huis ging, was ik bang dat ik werd achtervolgd. Dat was gewoon niet leuk - dus het was makkelijk om te stoppen.” “De eerste keer dat ik hasj rookte, wist ik niet hoeveel je in een jointje moest doen. Met datzelfde vriendinnetje gingen we een hasjjoint maken, en we deden er net zoveel in als met wiet. Terwijl hasj natuurlijk veel geconcentreerder is... maar wij hadden geen idee. We rookten die joint op de pont, en toen ging het helemaal mis. Die vriendin viel flauw, iedereen dacht dat we heel zware drugs ophadden, maar het was alleen maar

74

best wel wat langer wachten, aangezien het veel invloed heeft op je hersenen, juist als je zo jong bent. Maar ik heb er geen spijt van dat ik het zo heb gedaan. Op een gegeven

word. Dan kan ik niet normaal communiceren, niet zoals ik wil. Heel veel mensen hebben het juist andersom, die leven helemaal op; ik val er eerder door in slaap...”


Eerlijk duurt het langst

Gout is goed Door: Michiel Panhuysen

Bovenin Friesland, vlakbij de Zeedijk, worden de producten van Gout gemaakt. Gout heeft een eerlijke en brede voedingslijn voor de tuinbouw. Het Friese woord ‘gout’ betekent goed in het Nederlands. Bij Bart en Pieter, de mensen achter Gout, stroomt Fries bloed door de aderen: eerlijk, puur en recht door zee.

Gout begon vier jaar geleden als grap tijdens een verjaardagsborrel, maar groeide al snel uit tot een door veel kwekers gewaardeerd product. Die vliegende start komt onder meer omdat Bart de nieuwe voedingslijn goed kon promoten. Hij is namelijk bedrijfsleider van De Thuiskweker in Leeuwarden: al jarenlang een begrip in heel Noord-Nederland. De liefde voor de kweek kreeg Bart met de paplepel ingegoten. “Als zesjarig jochie had ik mijn eerste plant. Dat komt omdat ik ben opgevoed door een henneppionier. Die stond in 1984 al met de eerste kweeklampen op de voorpagina van de Leeuwarder Courant.” De samenwerking met een groot glastuinbouwbedrijf leverde later de gouden combinatie op van een brede lijn voedingssupplementen voor de kweek op aarde en hydro.

Gebruiksvriendelijk Gout staat garant voor professionele kwaliteit die is gestoeld op twee principes. Ten

eerste bevatten de producten de beste en zuiverste ingrediënten, die bovendien maximaal biologisch zijn. ‘Biologisch waar het kan, en mineraal waar het moet’, zo omschrijft de bijzonder informatieve website van het bedrijf de producten van Gout. En dat is wel zo duidelijk, want de meningen verschillen over wat ‘100 procent biologisch’ is. Bart: “Wij werken volgens de normen voor de biologische tuinbouw van de Europese Unie. Naar die standaard gemeten zijn bij Gout geheel biologisch: de wortelgroeistimulator Wg1, de bloeistimulator Bs2, de enzymen, en het bestrijdingsmiddel Bio Bug Kill.” De supplementen van Gout zijn bijzonder gebruiksvriendelijk. Alle producten hebben een simpele mengverhouding waar iedereen mee uit de voeten kan: 1 milliliter op 1 of 2 liter water. “Dankzij die mengverhoudingen zijn de producten heel geconcentreerd”, vertelt Bart. En dat is meteen het tweede basisprincipe van Gout: value for money. Of zoals Bart het zegt: “Wij verkopen geen water.”

Kwaliteit is een bedrijfsfilosofie Kwekers in Noord-Nederland zijn al jarenlang te spreken over Gout, waardoor de voedingslijn ook in de rest van Nederland begint door te dringen. Eerder al maakte Gout de stap naar Spanje. Ook daar is de voedingslijn langzaam maar zeker een begrip aan het worden. De rest van Europa staat nog op de agenda. De vraag naar Gout blijft stijgen en daarom voldeed de oude behuizing in Harlingen niet meer. Bart en Pieter verhuisden het bedrijf niet lang geleden naar een groter pand in Franeker. “Maar dat wordt stilaan ook al te klein”, zegt Bart met een lach. “Dat is niet zo gek. Voor Gout is kwaliteit geen nietszeggend woord maar een bedrijfsfilosofie. Veel kwekers weten dat inmiddels, en gaan voor Gout.” Tussen de ongeveer veertig voedingsmerken in Nederland valt Gout op als een sympathieke onderneming met een zuiver en eerlijk product. De website www.goutholland.com is een prima visitekaartje van het bedrijf, waarin zonder fratsen wordt uitgelegd waar het op staat. www.goutholland.com info@goutholland.nl

Hier gebeurt het: deze 'toverketels' zijn de basis van de Gout-lijn.

75


Resident Evil 6

Knetterhard Door: Redactie Highlife

Het is een van de meest succesvolle games aller tijden, dus is het logisch dat nu deel 6 op de markt is gezet. Resident Evil 6 speelt zich af in 2013, enkele jaren na de vorige delen. De game draait om drie hoofdpersonages en hun partners. Dat zijn Leon S. Kennedy en Helena Harper, Chris Redfield en Piers Nivans, en Jake Muller en Sherry Birkin.

Resident Evil 6 is opgedeeld in verschillende delen, zodat elk teamverhaal alle aandacht krijgt die het verdient. De delen zijn los van elkaar te spelen, maar op bepaalde punten in de game komen de teams elkaar wel tegen. Op die momenten kun je Resident Evil 6 met in totaal vier mensen spelen. De rest van de tijd beperkt zich dit tot twee spelers, zowel offline als online. Het schietsysteem in Resident Evil 6 is uitgebreid ten opzichte van voorgaande delen; je kunt nu schieten en lopen tegelijk, rollen over de grond, naar achteren duiken en vanuit een liggende positie schieten. Ook heb je meer mogelijkheden om vijanden neer te schoppen of te slaan. Maar de tegenstand is ook opgeknapt. Want je vijanden kunnen nu p g g ook rennen, springen en in sommige wapens gebruiken. gevallen En er is

76

een speciaal soort tegenstander, de J'avo, die muteert als je ze in een bepaald lichaamsdeel raakt.

Resident Evil 6 heeft naast de singleplayer ook een coöperatieve en competitieve multiplayer. De eerste, de Mercenaries-modus, draait om het zo snel mogelijk afmaken van zoveel mogelijk zombies. Je hebt daarbij een beperkte tijd en verdient meer punten door zombies snel achter elkaar te doden. Al met al zal deel 6 de doorgewinterde fan weer veel gameplezier leveren. Want het levert vele uren knetterhard zombiehouthakkerwerk op.


Soest

Den Haag Arnhem

Den Haag

Soest

Arnhem

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Hoe neem je afscheid van je huisdier? Door: Marian Henderson

Voor overleden mensen hebben we een uitgebreide uitvaartcultuur, maar wat doen we met onze dode poezen, konijnen of honden? Meer dan de helft van de Nederlanders (56%) heeft één of meer huisdieren. En als die doodgaan, staan ze voor de keus.... Gaan ze in de kliko of de vuilniszak, of krijgen ze een staatsbegrafenis? En wat zijn er verder nog voor mogelijkheden?

Heel lang was het vanzelfsprekend om Zwartje, Witje, Hector of Poekie te begraven in de tuin of in een belendend bosje.

Destructie Niet iedereen heeft zoveel sentimenten. Soms wordt het huisdier gewoon afge-

gebruikt als biobrandstof. Het levert een hoeveelheid groene energie op, die overeenkomt met de energiebehoefte van 40.000 huishoudens. De heer Berendonk van Rendac verzekerde mij dat er geen restanten van dode dieren in de kosmetische of andere industrie terecht komen. De reststoffen worden volledig gebruikt om groene energie op te wekken. Dat je

Soms zie je dat de grootste man, die heel stoer zei; ik doe het alleen voor mijn vrouw, jankend naar buiten komt. Veel meer smaken waren er niet. Tegenwoordig is er meer keus. Daarbij komen gevoel en rituelen kijken. Huisdieren vervullen steeds vaker vaak de rol van een gezinslid. Je hebt ze dagelijks om je heen en je ziet ze dikwijls vaker dan je familieleden. Je hebt een nauwe band met ze. Huisdieren bieden steun in moeilijke tijden, en voor velen nemen ze zelfs de plaats in van een kind. Op de site van Dierencrematorium Oost-Nederland vind je allerlei reacties van mensen die daar hun dier lieten cremeren. Afgezien van het feit dat de dood van een huisdier duidelijk aanzet tot het schrijven van verdrietige Sinterklaasgedichten, wordt wel duidelijk dat het ontslapen dier een geweldig gemis geeft: ‘Poezen laten pootafdrukken achter op je hart.’Of: ‘Ik draag Bora mijn meid elke dag in een hele mooie hanger op mijn borst, dicht bij mijn hart. Rust zacht mijn kind. Dat was jij, mijn kleine meid.’ Een mooi afscheid is belangrijk. Iemand schrijft: ‘Ik heb alle tijd gekregen om afscheid te nemen, te knuffelen, noem maar op. Koffie, zakdoekjes, en vooral veel begrip.’

78

voerd om te worden vermalen. Misschien wel uit onwetendheid of omdat het 't baasje koud laat. Want laat je je huisdier achter bij de dierenarts, dan gaat het mee met een kadaverauto van een destructiebedrijf. Je betaalt de vervoerskosten. De destructie vindt plaats bij Rendac in Son, het enige destructiebedrijf in Nederland. Hier worden dode huisdieren, samen met slachtafval, en dode landbouwhuisdieren verzameld. Ze gaan op een lopende band. Vervolgens worden ze machinaal verhakseld tot steeds kleinere deeltjes.

kan ik deze reseveren?

Daarna wordt het materiaal ingedampt, gedroogd, gepasteuriseerd en gesteriliseerd. Het wordt uiterst voorzichtig behandeld, omdat het allerlei ziektekiemen kan bevatten. Vroeger werd er veevoer van gemaakt, maar dat mag tegenwoordig niet meer. In 2009 verwerkte Rendac 400.000 ton dierlijk materiaal. Dit wordt

vet van dode dieren als lippenstift op je gezicht smeert, is dus een Broodje Aap.

Begraven Veel mensen willen hun huisdier in hun tuin begraven. Dat is toegestaan op eigen grond, mits je het lijkje niet in plastic wikkelt en het minstens 75 centimeter diep ligt. Als de tuin niet je eigendom is, moet je toestemming hebben van de eigenaar. Een nadeel van een thuisbegrafenis is dat je ooit misschien gaat verhuizen. Laat je de resten achter? Het is onprettig voor de nieuwe bewoner om met jouw privédierenkerkhofje te worden geconfronteerd. Voor sommige mensen is het heel vanzelfsprekend om voor begraven te kiezen. Latuhalat, bijvoorbeeld: ”Ik heb mijn hele leven dieren gehouden. Kippen, katten, konijnen en cavia's. Die doe je natuurlijk niet in de container als ze dood zijn. Ik heb mijn dieren altijd zelf begraven. In de tuin van mijn huidige woning heb ik bijvoorbeeld drie poezen liggen. Ik ben er fel tegen gekant dat de dieren machinaal worden verwerkt en ik ben ook tegen verbranden. Begraven geeft mij een goed gevoel. Het is respectvol. Ik heb ze in plastic gewikkeld en daarna in een doek van het Indonesische eiland waar ik vandaan kom.


Mocht ik ooit verhuizen, dan laat ik ze liggen.” Sedert 1980 is het in Nederland ook mogelijk om je dier naar een dierenbegraafplaats te brengen. Soms wordt het begraven in een grasveld, dat later opnieuw wordt ingezaaid. Vaak kun je ook gedurende een aantal jaren een grafje voor je dier te huren, dat je zelf kunt aankleden.

“Veel gevoelens” Hij vervolgt: “Mensen die dat willen, kunnen hun dier zelf in de oven leggen. 60% van de mensen kiest voor uitstrooien. 40% neemt de as mee in een urn. Er komen veel gevoelens los bij

Please, please, please... Een plekje in de tuin..

Crematie Bij crematie kun je kiezen uit een groepscrematie of een individuele crematie. In het eerste geval gaat het dier samen met andere dieren de oven in. De as wordt standaard verstrooid. Theo de Wijs van Huisdierencrematorium Den Haag vertelt: “Wij doen zo'n 1500 crematies per jaar. We zijn zeven dagen per week open, ook 's nachts. Het komt wel eens voor dat mensen het niet prettig vinden om een grote hond die overlijdt thuis te houden, die halen we dan 's nachts op. Voor ons is crematie geen massaproductie, wij nemen de tijd, zodat mensen hun gevoel erin kwijt kunnen. We baren de dieren bijvoorbeeld op met 25 kaarsjes erom heen, dat is net een sprookje.”

wel heel speciaal. Wij proberen altijd met de mensen mee te voelen.”

een crematie. Soms zie je dat de grootste man, die heel stoer zei, ik doe het alleen voor mijn vrouw, jankend naar buiten komt. Maar vergeet niet, onze band met huisdieren is heel groot. Je kijkt 's morgens het eerste wat je hond doet. Bij ons is crematie van allerlei huisdieren mogelijk, katten en honden, maar ook vogels, konijnen, cavia's. Laatst hadden we twee gerbils (woestijnratten, red.), of een kip. Eigenlijk alle kleine huisdieren. Alleen paarden doen we niet. Mensen kunnen wat as laten verwerken in een sieraad of een knuffelsteentje. Een mespuntje as, dat door de klei wordt gemengd. Ik kan me nog een heel speciale uitvaart herinneren, met Hindoestanen. Voor hen is het dode dier een voorouder. Er kwamen wel 40 mensen, zelfs met het vliegtuig uit Amerika. Daar zijn we uren mee bezig geweest. Dat was

Opzetten

Wie geen afstand kan doen van zijn dier en hem dagelijks wil bekijken, kan kiezen voor taxidermie. Opzetten, dus. Voor dit proces wordt zo'n 10% van het huisdier gebruikt. Het vachtje, de schedel en de beenderen. Het restant kan men begraven of cremeren. Het kost ongeveer 400 euro om een kat of hond te laten opzetten. Het valt niet mee voor de taxidermist om het dier zijn oorspronkelijke houding en uitstraling te geven. Geef zeker een foto mee. En reken er op dat veel bezoekers het een lugubere kwestie vinden en liever over Wodan héén kijken. Maar voor de liefhebber: een geschenk voor het leven.

Onderzoek Het is ook mogelijk om een overleden dier af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. De Universiteit van Utrecht is met een proef begonnen. Zij laten hun studenten niet meer oefenen op gedode proefdieren, maar op dieren die door hun eigenaar zijn afgestaan. Begin volgend jaar is deze proef afgelopen. Maar het ziet er naar uit dat meer universiteiten zullen inhaken en men dan regulier afstand kan doen. Men betaalt wel het vervoer naar de universiteit. Op dit moment zou het jaarlijks 300 dode proefdieren schelen, maar dit aantal zal verder stijgen.

79


FILMS door: Rob Tuinstra

The Cabin in the Woods

Headhunters

Regisseur: Drew Goddard Met: Kristen Connoly, Fran Kranz, Richard Jenkins

Regisseur: Morten Tyldum Met: Lars Gudmestad, Synnøve Macody Lund, Nikolaj Coster-Waldau

Het klinkt bekend; vijf studenten, waaronder twee knappe meiden, reizen voor een spannend weekend naar een afgelegen hut in de bossen. Onderweg naar hun bestemming horen ze van een hillbilly-pompbediende dat het niet echt pluis is rond die hut, maar dat lachen ze weg. Tsja, er zijn al minstend duizend van dat soort films geweest, zul je denken. Maar The Cabin in the Woods verrast in hoge mate. Er zijn de bekende horrorschrikmomenten, maar er zijn vooral ook veel onvoorziene plotwendingen, die deze film huizenhoog boven de gemiddelde horrorervaring optillen. Het scenario kent een aantal fantastische plotwendingen, en dat een van de helden een goedmoedige stoner is, is alleen maar meegenomen. Aanrader. Voor mensen die er tegen kunnen.

Scandinavische misdaadromans hebben de laatste jaren de wereld veroverd. Ook de Noor Jo Nesbø wordt steeds populairder met zijn serie rond Harry Hole, een aan drank verslaafde politieman. Martin Scorcese is bezig aan een eerste verfilming uit die reeks. Headhunters, Nesbø’s eerste boek dat niet over Harry Hole gaat, werd door de Noren zelf verfilmd, en dat is ze uitstekend gelukt. Hoofdrolspeler Roger Brown is een succesvolle headhunter (een bemiddelaar bij hoge baantjes) en gelukkig getrouwd met een bloedmooie vrouw. Maar hij is ook gefrustreerd omdat hij maar 1.68 meter is, en altijd bang dat zijn vrouw hem zal verlaten. Om aan extra geld te komen klust hij als kunstdief bij, maar dat gaat natuurlijk een keer fout. De film kent leuke plotwendingen en een heus Trainspotting-moment, waarmee het onze vierde ster verdiende. Een Amerikaanse re-make is uiteraard al geregeld.

The Divide

Prometheus

Regisseur: Xavier Gens Met: Lauren German, Michael Biehn, Roseanne Arquette

Regisseur: Ridley Scott Met: Noomi Rapace, Michael Fassbinder, Charlize Theron

Na een atoomaanval op New York vinden acht mensen een schuilplaats in een kelder, waar ze moeten zien te overleven op een karig rantsoen. Al snel lopen de spanningen op, vooral de zelfverkozen leider Mickey zorgt voor irraitaties. Dat de zaak uit de hand gaat lopen is eigenlijk onvermijdelijk. Regisseur Xavier Gens heeft een uitstekende, maar ook zeer heftige en naargeestige horrorthriller gemaakt. De ontreddering en ontmenselijking van de acht overlevenden in hun smoezelige kelder is treffend in beeld gebracht. Met name in het tweede deel van de film neemt de spanning snel toe. Niet alles wat we zien wordt uitgelegd, maar je moet je afvragen of dat ook wel nodig is. Want wat overblijft is een kaal en rauw beeld van hoever mensen gaan om te overleven. Een intense beleving.

80

Ridley Scott kreeg de status van superregisseur na films als Alien (1979) en Blade Runner (1982). Beide films staan sindsdien hoog in de top 10 aller tijden van sf-films. Niet verwonderlijk dus dat er hoge verwachtingen waren voor Prometheus, het laatst sf-project van de getalenteerde Brit. Gelukkig is het een uitstekende film geworden, waarin de acteurs Rapace (bekend van de prachtige Zweedse Millennium-reeks), Fassbinder en Theron prima op dreef zijn. De film is een glansrijke prequil op het baanbrekende Alien, dus spelen de decors net als de roemruchte voorganger een hoofdrol. Azijnrecensisten melden dat het verhaal voorspelbaar is. Wij zeggen; daar gaat het niet om. Dit is sf op hoog niveau. Sterker nog; er zitten scenes in (de creatie van het universum) die tot de filmklassiekers gaan horen.


Soepzooi Door: Jan Sennema

Hoe zou het zijn om door de naar schatting 100 miljoen ton afval te zwemmen die ronddrijft in de wereldzeeën? De foto's van Mandy Barkers SOUP serie brengen je er dichter bij dan je waarschijnlijk lief is. Het bekijken van de beelden van de Engelse fotografe geven je het duizelingwekkende gevoel af te dalen in de inktzwarte dieptes van de oceanen, waar kleurige maar dodelijke plastic deeltjes in alle vormen en maten in even intrigerende als macabere patronen rondzweven.

Een belangrijke inspiratiebron voor Barkers serie Soup was het werk van collegafotograaf Chris Jordan, die de enorme hoeveelheden plastic afval fotografeerde die hij vond in dode albatroskuikens op afgelegen eilanden in de Stille Oceaan. Om de enorme omvang van het probleem duidelijk te maken verzamelde Barker plastic afval op allerlei Europese stranden en riep activisten op haar daarbij te helpen.

“Het was mijn bedoeling om beelden te creëren die in eerste instantie aantrekkelijk overkomen” vertelt Barker. “Ik had het gevoel dat wanneer je de kijker eerst verleidt met betoverende schoonheid, het een veel duurzamer impact heeft als het eenmaal tot je doordringt waar je werkelijk naar kijkt.” http://mandy-barker.com

Je daalt af in de inktzwarte dieptes van de oceanen, waar dodelijke plastic deeltjes in alle vormen, maten en kleuren rondzweven.

81


Advertentie index

Agra-Wool International

51

Airfan

13-14-15

Amaranta Seeds

60-61

Apollyon

51

Apollyon

13-14-15

Handelsonderneming Emmen Handelsonderneming Oud-Midden

13-14-15

Hennep Huis Het

13-14-15

High Power Output

13-14-15 13-14-15

83

Indoor Flowers

ATK Agratrading

51

Ion Quest

13-14-15

35

Home Grow Zwarte Tulp Delft

Atami

Atrium Trading

47

67

Keeper de

13-14-15

Auxine

25

Bio Ibo / G-Power

82

Kroon LLW Techniek de

Bio TKA Nederland

47

Notos

13-14-15

Bio-G-Power

60-61

Biologisch Groen

73

Office Green

13-14-15

Pascha

13-14-15

60-61

Plagron

Canna

1

Canna

84

4

Polder de

13-14-15

Ramproducts

67

13-14-15

Royal Queen Seeds

60-61

67

Seed Company the

13-14-15

Coffeeshop Relax Danny Trading

9

13-14-15

Bunkertje 't

Caretops

Kera Seeds

13-14-15

Dizzy Duck

77

Dizzy Duck

60-61

Seiapro

73

Sensi Seeds

2

Snail

73

Eurotuin

13-14-15

T.T.B.

13-14-15

Extra Tuin

13-14-15

TDM Trading

13-14-15

G.B. Tuintechniek

13-14-15

Gout Greenheaven & Arts Greenhouse Davids

Thc

67

41

Thuiskweker de

51

73

Top Vision

13-14-15

Guna Guna

60-61

Hacas

73

Hacas

77

73

TuinCentrum Nootdorp Ultra Trading

51

Upstairs

77

colofon Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Discover Publisher BV, Postbus 362, 5460 AJ, Veghel, Telefoon: 073-5498112, Fax: 073-5479732 E-mail: info@highlife.nl

Job Joris Arnold, André Beckers, Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen, Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije Wieringa, en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

13-14-15

Redactie-adres: Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, redactie@highlife.nl Advertenties: Nancy en Daisy

Drukkerij: Corelio, België


Binnenkort verkrijgbaar de nieuwe BIO-BLOOMBASTIC Atami

ZIJ ZIJN ER WEER IN GESLAAGD! In navolging van Bloombastic® en Rootbastic® is er door Atami BV weer positief gereageerd op vraag vanuit de markt.

Bio-Bloombastic is een feit!

FOLLOW US ON FACEBOOK

INFO@ATAMI.COM WWW.ATAMI.COM


Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet... XYLEEM VAT

DWARSDOORSNEDE WORTEL

FLOËEM

CORTEX

CANNA RHIZOTONIC Dé wortelstimulator voor een sterkere, betere en vitale plant Kras & Win Super Prijzen

Nu met “Kras en Win” actie op alle CANNA RHIZOTONIC producten! Nieuwsgierig? Check canna.nl


Articles inside

Afscheid van je huisdier article cover image

Afscheid van je huisdier

6min
pages 78-79
Grabbelton article cover image

Grabbelton

2min
page 80
Games article cover image

Games

1min
pages 76-77
Review Gout article cover image

Review Gout

2min
page 75
De Eerste Keer article cover image

De Eerste Keer

3min
page 74
Liam Neeson: Taken 2 article cover image

Liam Neeson: Taken 2

1min
pages 72-73
McMaffia: Misdaad zonder grenzen article cover image

McMaffia: Misdaad zonder grenzen

15min
pages 68-71
Spannende boeken article cover image

Spannende boeken

3min
pages 66-67
Gezonder blowen? article cover image

Gezonder blowen?

3min
page 65
UK-commissie wil legalisatie article cover image

UK-commissie wil legalisatie

2min
pages 63-64
Pop Art in Nijmegen article cover image

Pop Art in Nijmegen

2min
pages 58-61
België maakt ruk naar rechts article cover image

België maakt ruk naar rechts

3min
page 62
Cliff Cremer: Kill Zone article cover image

Cliff Cremer: Kill Zone

7min
pages 54-57
High Gadgets article cover image

High Gadgets

3min
pages 52-53
Muziek terwijl u blowt article cover image

Muziek terwijl u blowt

3min
pages 50-51
VOC logboek article cover image

VOC logboek

4min
pages 48-49
We Smoke: voor en door blowers article cover image

We Smoke: voor en door blowers

6min
pages 38-39
Medicinale cannabiskauwgom article cover image

Medicinale cannabiskauwgom

1min
pages 34-35
Veel ophef rond The Paperboy article cover image

Veel ophef rond The Paperboy

2min
pages 36-37
Ondergrens coffeeshops is bereikt article cover image

Ondergrens coffeeshops is bereikt

9min
pages 26-29
Honky: Love to smoke you weed article cover image

Honky: Love to smoke you weed

7min
pages 30-33
Cool shoppen article cover image

Cool shoppen

1min
pages 46-47
Wonderlijke kringloopkunst article cover image

Wonderlijke kringloopkunst

5min
pages 42-45
Stelling: Ruilhandel? article cover image

Stelling: Ruilhandel?

3min
pages 24-25
André Beckers article cover image

André Beckers

3min
page 10
Flash article cover image

Flash

4min
pages 7-9
Mischu Laikah article cover image

Mischu Laikah

5min
pages 20-23
C-Man article cover image

C-Man

2min
page 16
Wietpas: vraagtekens blijven article cover image

Wietpas: vraagtekens blijven

3min
page 19
SP: Agenten tegen wietpas article cover image

SP: Agenten tegen wietpas

2min
page 18
Product Flash article cover image

Product Flash

10min
pages 11-15
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.