HighLife Magazine 0324

Page 1

Highlife verschijnt 6 keer per jaar

Jaargang 33 - #3 | Juni / Juli 2024 GRATIS

HighLife®
# 3
2024
HIGHLIFE CUP
OF CANNABIS
MAGAZINE HIGHLIFE CUPWINNAAR COFFEESHOP MAGIC DEN HAAG HIGHLIFE CUPWINNAAR COFFEESHOP MAGIC DEN HAAG
OVERGANGSFASE WIETEXPERIMENT VAN START THE GRAND HISTORY
#1 CANNABIS LIFESTYLE

Uniek project

De jubileumeditie van de Highlife Cup vond dit jaar plaats op vertrouwd terrein. Voor de 30e uitreiking van de Highlife Cup keerden we na enige jaren Amsterdam terug naar Aquabest in Brabant. Het werd een groot succes.

Natuurlijk feliciteren we alle winnaars. Je leest erover in deze uitgave, die weer boordevol cannabisnieuws staat. We schrijven weer over de wietproef. Op 17 juni is de volgende fase van het wietexperiment ingegaan. Het is voor de coffeeshops in de deelnemende gemeenten een bron van onrust. Er zijn zoveel vragen en problemen en antwoorden en oplossingen zijn vaak nog ver te zoeken. Het was dan ook een onderwerp dat veel besproken werd tijdens de uitreiking.

terugkomen op een manier die bij onze filosofie paste. We wilden niet de zoveelste zielloze toeristische hotspot in de stad worden. Ik vroeg Mossy om naar de club te komen, we begonnen te brainstormen en kwamen op het idee om een project te ontwikkelen over de wereldwijde geschiedenis van cannabis.’ Je leest er alles over in een artikel van Derrick Bergman, die zelf ook meewerkte aan het boek. Bovendien hebben we een heel speciale prijsvraag waarbij we drie exemplaren weggeven!

Speciale aandacht voor het magnifieke boek The Grand History of Cannabis. Dit is een uniek project van kunstenaar Mossy Giant en Stefan van Swieten, eigenaar van een Spaanse Cannabis Social Club. De laatste legt uit dat het project ironisch genoeg voortkomt uit de golf van repressie die de cannabisclubs twee jaar geleden te verduren kregen. ‘Na politie-invallen bij de clubs in Barcelona in 2022 moesten we

Verder vertelt Karel Michiels over Jamaicaanse ganja-shops. Mason, de eigenaar van Cone, Cup & Stick: ‘Wij experimenteren graag met verschillende soorten. Het draait bij ons even goed om de terpenen als om het verschil tussen indica’s en en sativa’s. We proberen heel specifieke, smaakvolle soorten te creëren die beantwoorden aan de individuele wensen van onze klanten. Hoewel we niet meegaan in het opbod van wat ik dan Canadian weed noem, met almaar hogere THC-gehaltes. Mijn favoriete soort van het moment? Deze kruising van twee sterke Jamaicaanse smaken, Cherry Pie en Black Russian. Kijk naar die kleur? En als je echt iets sterks wil, check dan deze Grape Gelato, goed voor 23% THC.’

En we hebben nog veel meer mooie artikelen in dit nummer, dus veel leesplezier!

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER

De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties.

De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

3 HighLife
FEATURES 16 HIGHLIFE CUP 2024 Innovatief rijke 30e editie zorgt voor NextGen Highlife Cup 2.0 upgrade 20 ’T EXPERIMENTJE DEEL 20 Overgangsfase wietexperiment van start 24 THE GRAND HISTORY OF CANNABIS Uniek project van Mossy Giant en CSC-eigenaar Stefan van Swieten 26 GROOTSTE WINST COFFEESHOP KEURMERK IS VERTROUWEN Ex burgemeester Haarlem bij PCN Meet & Greet 42 LOOKING FOR GANJA? Cannabis in Jamaica is niet 100% legaal, maar overal verkrijgbaar 54 CANNABIS IN HET VERDOMHOEKJE Cannabisexpo Terpz & Herbz toch weer verboden INHOUD JUNI / JULI 2024 42 16 4 HighLife
54 EN NOG VEEL MEER... 3 VOORWOORD 6 NICOLE MAALSTÉ 7 FLASH 11 BRIEVENRUBRIEK 15 HIGH WEIRDNESS 38 HIGH, HEMP & CURE 40 PGMCG TOPPERS 48 WIL & RUUD OOMEN 50 HIGH GADGETS 52 CBD NEWS 62 VOC LOGBOEK 68 GAMES 74 HIGH COMICS 76 HEROES OF CANNABIS 80 TREASURES 70
34 HOUSE OF SMART Smart shoppen met gedegen advies in snoepwinkel voor volwassenen 46 MASCOTTE Raise the quality of high 75 PINEAPPLE EXPRESS Barney’s Farm EN VERDER 36 ROTTERDAM CONSUMEERT VEEL DRUGS Maar hoe waardevol zijn rioolwateronderzoeken? 64 LOBSTER ROBIN Weird en futurisch 56 DUO PENOSSI
wat lokaler, dat is normaler RUBRIEKEN Vaste 5 HighLife
GROENE ZAKEN
Gewoon

Halfstok

Ik had in deze column de vlag willen uithangen vanwege het heugelijke feit dat het langverwachte wietexperiment nu eindelijk van start gaat. Maar ik merk dat mijn enthousiasme de laatste maanden behoorlijk getemperd is. Dat ligt niet eens zozeer aan de opzet van het experiment. Zeker, er zitten allerlei haken en ogen aan die voor verbetering vatbaar zijn. Maar ik merk dat ik vooral teleurgesteld ben over de houding van allerlei overheidsorganen ten aanzien van welwillende coffeeshopondernemers.

Ergens had ik gehoopt dat coffeeshops en de functie die zij in onze samenleving vervullen door het experiment met andere ogen zou worden bekeken. Niets is minder waar. Coffeeshopondernemers worden nog steeds met groot wantrouwen bejegend en niet of nauwelijks serieus betrokken bij de inrichting en organisatie van het wietexperiment. De beeldvorming dat coffeeshopondernemers geld- en machtsbeluste vrijbuiters zijn is hardnekkig. Overheidsmedewerkers en andere controlerende instanties blijven vasthouden aan hun oude denkbeelden over de cannabissector en zijn weinig genegen om coffeeshopondernemers als samenwerkingspartners te zien. Dat is niet alleen een gemiste kans. Het leidt tot vreemde eisen die in de praktijk niet werken en/of voor grote vertragingen zorgen. Het logische gevolg is dat veel coffeeshopondernemers in de tien experimentgemeenten zich afwachtend en argwanend opstellen.

Toekomstvisie

Ik had me dat anders voorgesteld. Het wietexperiment zou de start kunnen zijn van een proces dat de Nederlandse cannabismarkt in zijn totaliteit verandert. Als het goed gaat, dan ziet deze markt er over een aantal jaren heel anders uit. Dat vraagt om een toekomstvisie en een flexibele en innovatieve mentaliteit van álle betrokkenen. Alle partijen zullen hun vooroordelen over elkaar moeten laten varen en over hun eigen schaduw heen moeten stappen. Om het experiment te laten slagen, moet iedereen met elkaar samenwerken. De hele wereld kijkt met ons mee. Nederland heeft

immers jarenlang een unieke positie op dit dossier bekleed. Maar we zijn al lang niet meer het enige land waarin over regulering van cannabis wordt nagedacht. Op verschillende plekken in de wereld zijn initiatieven gestart om cannabis op een verantwoorde wijze aan de man te brengen. Het Nederlandse coffeeshopmodel is er daar een van. Maar het is zeker niet de enige manier waarop je dat kunt regelen. Critici menen dat het coffeeshopmodel niet ideaal is vanwege het commerciële karakter. Het zou de consumptie kunnen aanwakkeren. Bovendien is geld verdienen met de verkoop van cannabis in de ogen van diezelfde critici ethisch onverantwoord.

Lastercampagne

40 jaar ervaring met coffeeshops laat echter zien dat de feiten anders liggen. De con-

sumptie van cannabis is in Nederland niet veel anders dan in omliggende landen. Ook is de consumptie niet hoger in gemeenten mét coffeeshops dan in gemeenten zónder coffeeshops. Daarnaast zijn er duidelijke richtlijnen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat coffeeshops geen hard drugs verstrekken en niet aan minderjarigen verkopen. Coffeeshops hebben bovendien een belangrijke sociale functie. De ideeën over coffeeshops zijn gebaseerd op een decennialange lastercampagne van tegenstanders die tot in den treure blijven herhalen dat coffeeshops broeinesten van ondermijning zijn. Ik realiseer me ten volle dat je zo’n beeld niet in een keer bijdraait. Maar toch blijft het teleurstellend dat de pioniers van de cannabisregulering in Nederland niet de kans krijgen die zij verdienen. Daarom gaat de vlag bij mij vooralsnog halfstok.

6 HighLife

lash

WIETEXPERIMENT: OVERGANGSFASE VAN START

RAPMEXX WINT TWEE VRIJKAARTJES HIGHLIFE CUP

Op 17 juni 2024 is de overgangsfase van het wietexperiment begonnen. Deze duurt drie maanden in plaats van zes weken, zodat de deelnemende coffeeshops meer tijd krijgen om hun assortiment aan te passen en er ook zoveel mogelijk aanbod komt van de telers. In deel 20 van onze serie ’t Experimentje klinkt enig pessimisme: ‘Ik ga ervanuit dat er een veel ruimere overgangsfase zal worden gehanteerd dan de drie maanden die nu zijn bedacht. Het gaat echt nog wel een hele tijd duren voordat de telers een legaal aanbod kunnen aanbieden dat de toets kan doorstaan qua kwantiteit, kwaliteit én diversiteit!’ Meer hierover op pag 20.

REGEERAKKOORD: ‘DRUGS BLIJVEN VERBODEN’

‘Wat vet dat er dit jaar weer een Highlife Cup gehouden word. Ik ben RapMexx, ik begeef me nu zo’n 4 jaar echt in de cannabisindustrie en heb heel veel kennis opgedaan.’ Aldus schreef RapMexx in zijn prijswinnende inzending voor onze lezersactie voor de Highlife Cup. Uit een flink aantal inzendingen won hij twee vrijkaartjes. Hij is een content creator en vindt het supertof om al zijn ervaringen te delen ‘met mensen die ook passie hebben voor de plant maar die niet bij events kunnen zijn.’ Omdat er zoveel waardevolle en creatieve inzendingen waren nodigden we runner-up Marco ook uit, want hij maakte deze eenogige groene wietcreatie met de opmerking ‘Please let me enter the Highlife Cup’. Dat konden we natuurlijk niet weigeren.

Het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is niet hoopgevend voor cannabisminnend Nederland. Er is heel summier aandacht voor cannabis, maar dat ene zinnetje is wel heel stellig: ‘Het blijft verboden drugs te bezitten, verkopen of produceren.’ Waarom dan nog een wietexperiment nu toch al vast staat dat men drugs wil blijven verbieden. Of zouden ze juist bedoelen dat cannabis geen drug is. Zoals Arnold Schwarzenegger ooit zei: ‘That is not a drug. It’s a leaf.’ Waarschijnlijk niet, gezien de harde woorden die in de verkiezingsprogramma’s van het regeerkwartet stonden. Dat ziet ook het VOC (Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod) op X: ‘Enige zin over drugs in het hoofdlijnenakkoord: ‘Het blijft verboden drugs te bezitten, verkopen of produceren.’ De vraag is wat dit betekent voor het wietexperiment. Wat daar ook uitkomt, het verbod blijft sowieso?’ En in een volgende tweet: ‘Het wachten is op de eerste aangewezen teler van het wietexperiment die een rechtszaak tegen de staat aanspant over deze zin. Een experiment is zinloos als van tevoren al vast staat wat de uitkomst moet worden. Kan een duur zinnetje worden voor de belastingbetaler.’ Inderdaad. Het blijft natuurlijk afwachten hoe het regeerbeleid uit gaat pakken, maar de toon is gezet.

7 HighLife

ROTTERDAM EUROPEES KAMPIOEN BLOWEN

Volgens rioolwater-onderzoek is Rotterdam Europees kampioen blowen. De havenstad bleef Barcelona, Leeuwarden en Amsterdam voor. Het EMCDDA-onderzoek werd voor de 15de keer gehouden, maar het was de eerste keer dat Rotterdam meedeed. Het is niet iedere debutant gegeven om meteen kampioen te worden, maar van de 88 steden die meededen scoorde Rotterdam het hoogst. Op Europees niveau werd de top 10 verder gevuld door Tarragona en Lleida in Spanje, Koper (Slovenië), Geneve (Zwitserland) en Eindhoven en Utrecht. Wereldwijd scoorden alleen steden in Australië hoger dan de Maasstad. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat slechts 24 landen meededen (waaronder 17 Europese landen). Meer over het onderzoek op pagina 36.

COFFEESHOP WINT RECHTSZAAK VAN

SNS-BANK

Het is hemeltergend, maar coffeeshops hebben na 35 jaar gedoogbeleid nog steeds gedoe met banken. In een rechtszaak tegen de SNS-bank heeft een coffeeshop gewonnen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verplicht SNS namelijk dat de bank moet toestaan dat een coffeeshop een zakelijke rekening mag openen. De eigenaar van de coffeeshop had al vele tientallen jaren een prive-rekening bij de bank, maar gebruikte deze ook voor zakelijke betalingen. Daartoe werd hij gedwongen, aldus het hof, omdat de bank zijn zakelijke rekening in 2008 had opgezegd. Ook herinnerde de rechter de SNS-bank aan een uitspraak uit 2010, toen Minister van Financien Wouter Bos de sector wees op het belang van een normale financiele service voor coffeeshops. Recent werd gemeld dat ook telers die deelnemen aan het wietexperiment moeite hebben om zakelijke rekeningen te openen. Kortom, er is nog veel werk te verzetten!

NETFLIX KONDIGT SERIE OVER AMSTERDAMSE COFFEESHOPS AAN

Netflix heeft de 7-delige tv-serie Amsterdam Expire voor 2025 aangekondigd. De reeks wordt gemaakt door het team van Undercover en Ferry. Famke Janssen produceert en speelt een hoofdrol. Netflix: ‘Amsterdam Empire gaat over Jack van Doorn, de grondlegger van de coffeeshopketen Jackal. Hij vecht al zijn hele leven tegen de concurrentie, de criminele onderwereld en de absurde Nederlandse wetgeving rond cannabis. Wanneer zijn romance met een bekende journaliste bekend wordt, komt er een nieuwe vijand in zicht, namelijk zijn ex Betty, die zijn zwakke plekken kent en niet zal aarzelen tot zij haar wraak heeft.’ Famke Janssen: ‘Ik ben heel erg blij dat ik weer in Nederland aan de slag kan. Het is een eer om met het team van Ferry samen te werken. Het is helemaal perfect dat de serie zich afspeelt in Amsterdam, een stad die ik in mijn hart heb.’ We zijn erg benieuwd!

news
8 HighLife

lash

60% NEDERLANDERS WIL

LEGALISERING CANNABIS

Legalisering van cannabis? Ja, zegt 60% van de Nederlanders volgens een onderzoek van Kieskompas en ANP met 6501 deelnemers: ‘Slechts 11 procent vindt dat het huidige beleid goed werkt en dat er niets hoeft te veranderen. In bijna alle provincies is een meerderheid voor legalisering. In Groningen en Flevoland is dat met zo’n 70 procent het grootst. Drentenaren en Zeeuwen zien legalisering het minst vaak zitten en vinden dat wiet ook helemaal niet gedoogd zou moeten worden.’ Ongeveer een jaar geleden deed het EenVandaag Opiniepanle een soortgelijk onderzoek. Uit een peiling onder 26.000 volwassenen bleek toen een krappere meerderheid van 55% legale cannabis te steunen. Het aantal voorstanders groeit dus.

VERTREKKENDE

BURGEMEESTER HOOGEVEEN VERBIEDT TWEEDE NIEUWE COFFEESHOP

Dat is een tegenvaller. In december 2023 ging de gemeenteraad in Hoogeveen akkoord met de komst van twee coffeeshops, maar dat gaat niet door omdat burgemeester Karel Loohuis bij wijze van afscheidscadeau slechts een coffeeshop toestaat. Looshuis ging op 3 april met pensioen en zijn laatste daad was het tegenhouden van een tweede coffeeshop in de Drentse gemeente. VVD-fractievoorzitter Ronald Klok op RTV Drenthe: ‘We zijn zeer verontwaardigd over deze gang van zaken. De communicatie hierover is op één van zijn laatste dagen als burgemeester de deur uitgegaan. Dit is gewoon regeren over je eigen graf.’ Loohuis heeft helaas als burgemeester wel die bevoegdheid. Spijtig voor alle Drentse blowers uit de omgeving van Hoogeveen. Loohuis gaat zelf na zijn pensionering bier brouwen met vrienden.

IS DRUGSBARON EEN BIOGRAFIE OVER DE ECHTE FERRY?

Hij stond naar eigen zeggen model voor Ferry Bouman uit de serie Undercover, hoewel de producenten dat ontkennen. In ‘Drugsbaron, het bizarre leven van Janus van Wesenbeeck ‘ vertelt de Brabander over zijn jeugd op het Eindhovense woonwagenkamp Doolplein en zijn loopbaan als drugssmokkelaar. Vanaf een camping in Lommel leidt Van Wesenbeeck zijn organisatie met 20 campers met verborgen compartimenten voor de smokkel van hasj. Een citaat: ‘Woonwagenbewoners zijn eerst begonnen met oud papier en vodden en ijzer. Iedereen haalde zijn neus op voor die handel, behalve wij. Tot de overheid dat afpakte. Toen zijn we de handel in tweedehandsauto’s begonnen. Dat is ook afgepakt. Toen zijn we in de wiet begonnen. Dat hebben ze ons ook afgepakt. Ja, en daarna zijn we in de harddrugs gegaan...’ Auteur Vico Olling, die ooit voor Highlife schreef, over het waarheidsgehalte in het AD: ‘Het is zijn verhaal. Dat bevat altijd een bepaalde gekleurdheid, daar ontkom je niet aan.’ Toch meent hij dat de lezer een eerlijk relaas krijgt. Het boek is verschenen bij Just Publishers.

10 HighLife

Ingezonden Brieven

HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Deutschland gratuliere

Het moet niet gekker worden. Ik woon vlak bij de grens met Duitsland en nu mogen mijn buren gewoon legaal 3 plantjes kweken, terwijl ik nog steeds het risico loop om uit mijn huis gezet te worden. Wat een armoedig wietbeleid hebben we toch in dit land. Je schaamt je toch gewoon kapot. Jan

Tsja, eerst keken ze vanaf de andere kans van de grens jaloers naar ons, en nu is het andersom. Het kan snel gaan. In dit nummer starten we met een nieuwe Kiffen mit Magnum serie, waarin we elke keer de laatste ontwikkelingen bij onze buren bespreken.

Gaat Biden nog leveren?

Ik kan me nog herinneren dat de vreugde groot was toen Joe Biden vier jaar geleden tot president van de VS werd gekozen. Al in zijn verkiezingscampagne had hij het over hervormingen van de cannabiswetten. Maar nu, vier jaar later, is daar toch weinig van over. En net als vier jaar geleden staat hij nu bij de nieuwe verkiezingen tegenover Donald Trump. Ik ben benieuwd. Anna

Het is flink tegengevallen, dat is zeker. Wel heeft Biden cannabis van de lijst van meest gevaarlijke drugs in de VS verwijderd. De reclassificering van cannabis van Schedule I naar Schedule III is beter dan niets, maar al met al hadden wij er ook meer van verwacht.

Cannabis horrorfilms

Ik ben een groot liefhebber van horror dus dank voor dat lijstje met cannabis horrorfilms. Het is zoals jullie zelf al schreven; soms is het tenenkrommend slecht of flauw, maar dan kan ik er toch nog steeds van genieten. Ik heb ooit wel eens een Evil Bong film gezien, maar dat er al zoveel delen zijn verschenen wist ik niet. Dus kom maar op met die Evil Bong lijst!

Clide

We hadden inderdaad voor dit nummer een artikel over de Evil Bong films beloofd, maar dat moesten we helaas uitstellen. In het volgende nummer komen ze echt aan bod.

Thailand

Een mooie reportage in het vorige nummer over Thailand en het werk van Green House daar. Ik hoop dat het land een cannabisvriendelijke reisbestemming blijft, want niets fijner dan met een jointje op het strand daar te liggen. Ik heb mijn tickets voor later dit jaar tenminste alweer binnen. Sawadee! Inez

Het kan nog alle kanten op. Thailand moet recreatieve cannabis weer verbieden, schreef de Thaise Minister-President Srettha Thavisin pas nog op X. Alleen voor wetenschappelijke of medische doelen zou cannabis nog toegestaan moeten worden. Maar of dit echt doorgaat, en wanneer dan, en hoe streng het gehandhaaft wordt is voorlopig afwachten.

11 HighLife

AL 125 DUITSE WIETGEVANGENEN VRIJ

Anderhalve maand na de gedeeltelijke Duitse legalisering van cannabis zijn al 125 wietgevangenen vrijgelaten. Dat aantal kan nog flink oplopen, want er zijn nog tienduizenden vonnissen die beoordeeld moeten worden. Volgens de ARD zijn landelijk ongeveer 216.000 procedures opnieuw beoordeeld, maar daarmee zijn ze er nog lang niet. Alleen al in Noordrijn-Westfalen moeten 86.000 zaken worden gecontroleerd. Hessen noemt minstens 190.000 dossiers. Baden-Württemberg meldt dat elke herbeoordeling alleen voor de parketten al 15 tot 60 minuten per dossier kost, dus dan kun je nagaan dat ze nog wel even bezig zijn. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een overtreding voor het bezit van cannabis waarvoor eerder boetes of een taakstraf werden uitgedeeld. Maar er zijn ook complexere dossiers, waar het bezit of de teelt van cannabis gecombineerd zijn met andere wetsovertredingen. Beieren is niet echt blij met de legalisering van wiet. Daarom lieten zij nog even fijntjes weten dat ze sinds 1 april alweer 611 nieuwe strafzaken met betrekking tot wiet hadden geregistreerd.

BIDEN VERWIJDERT

CANNABIS VAN LIJST

MEEST GEVAARLIJKE DRUGS

Eindelijk is het zover. President Joe Biden heeft cannabis van de lijst van meest gevaarlijke drugs in de VS verwijderd. De re-classificering van cannabis van Schedule I naar Schedule III is goed nieuws voor de Amerikaanse cannabisindustrie. Het betekent minder restricties voor cannabisonderzoek en minder belastingheffing. Al in 2022 gaf Biden het ministerie van Volksgezondheid opdracht om te onderzoeken of cannabis kon worden verplaatst van Schedule I naar Schedule III. In augustus 2023 kwam de betreffende commissie van volksgezondheid tot een positief advies. Toen moest die aanbeveling nog worden beoordeeld door de DEA (Drug Enforcement Administration). Dat duurde erg lang, maar uiteindelijk kwam er witte rook. De volgende stap in het traject: belanghebbenden mogen 60 dagen commentaar op de verandering leveren. Vanuit de cannabiswereld kwamen verheugde reacties, maar men maakt wel luid duidelijk nog steeds op de echte doorbraak te wachten; een federale legalisering.

LUMC START ONDERZOEK EFFECT

WIETOLIE BIJ ZENUWPIJN

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Centre for Human Drug Research (CHDR) gaan de werking van medicinale cannabisolie bij neuropathische pijn onderzoeken. Het onderzoek omvat 200 pijnpatiënten die Bedrocan olie toegediend krijgen. De studie neemt twee jaar in beslag en is een vervolg op een eerder onderzoek waarbij gezocht werd naar de ideale verhouding tussen THC en CBD voor de behandeling van pijn. Het LUMC: ‘Veel patiënten met chronische neuropathische pijn gebruiken medicinale cannabis als pijnstiller. Uit de medische praktijk en eerder onderzoek weten we dat medicinale cannabis (zoals de meeste pijnstillers) helpt bij sommige, maar lang niet alle patiënten met chronische neuropathische pijn. Het is nog niet bekend waardoor het komt dat sommige patiënten meer baat hebben bij medicinale cannabis en anderen minder. Als we beter kunnen begrijpen waar het verschil zit, kunnen we mogelijk gerichter patiënten behandelen.’ Op www.proefpersoon.nl van het CDHR vind je meer info als je in de zoekbalk het volgende zet: Een onderzoek naar de effecten van een bestaand pijnstillend middel op chronische neuropathische pijn.

news
12 HighLife

news

LEGALE WIET DEEL 2 NU TE ZIEN

In de tweedelige documentaire Legale Wiet wordt een aantal wietkwekers die zich hadden aangemeld voor het wietexperiment gevolgd. Beide delen zijn op www.2doc.nl terug te zien. Omroep KRO/NCRV meldt over het tweede deel, dat deze maand voor het eerst werd uitgezonden: ‘In Legale wiet 2 volgt Frans Bromet drie wietkwekers in de opbouw van hun wietkwekerij: Fred van de Wiel, John en Ines met Jetze de Raad en Michael. Het gaat om grote ondernemingen waar veel geld wordt uitgegeven om de grote productie van cannabis mogelijk te

maken.’ Holigram, want zo heet het bedrijf waarover de uitzending gaat, vat op hun eigen website (www.holigram.nl) nog even de ontstaansgeschiedenis samen: ‘Wij zijn John en Inez van Stichting JoinUs en Jetze de Raad van BioBizz, wij hebben de handen in een geslagen, voegen onze kennis, passie en ervaring samen... Het Holigram-team gaat voor clean cultivation, wild flowers. Met een gevarieerd assortiment opgebouwd uit originele landrassen tot de meest sexy hybrides. En hasjsoorten waarbij je je vingers aflikt. We telen alleen organisch, op aarde geteelde cannabis, in kleine gecontroleerde ruimtes met de innovatiefste LED-verlichting en high-tech luchtbehandelingsystemen. Het team van Holigram kent en begrijpt de hele keten, van zaadje tot eindproduct en dat gaan we laten zien ook!’ (Foto’s: Max Ploeg).

13 HighLife

lash

REALITY TV-SHOW OVER WIETWINKEL IN LA

‘High Hopes’ is de titel van een nieuwe reality tv-show over een wietwinkel in Los Angeles. De zesdelige Hulu serie, geproduceerd door de bekende Amerikaanse tv-host Jimmy Kimmel, volgt het team van cannabis dispensary MMD, dat geleid wordt door twee broers uit Wit-Rusland, Slava en Mishka. Volgens Hulu is MMD ‘een van de oudste cannabis dispensaries in LA die een wilde mix van wietminnende klanten trekt. It is a home away from home for their OG employees who work hard and smoke harder!’ De broers werken hard aan hun American Dream en proberen met hun eigen soortjes de veeleisende wietmarkt van Californië te veroveren. Mocht je binnenkort toevallig in Los Angeles zijn, check hun website www.mmdshops.com om de broers in levende lijve te ontmoeten. En natuurlijk om even te testen of hun wiet ook echt zo goed is.

THAISE MP: ‘ALLEEN MEDIWIET TOESTAAN’

Thailand moet recreatieve cannabis weer verbieden, schreef de Thaise Minister-President Srettha Thavisin (zie foto) recent op X. Alleen voor wetenschappelijke of medische doelen zou cannabis nog toegestaan moeten worden. Hij riep zijn kabinet op om snel aan de slag te gaan om dit wettelijk te regelen. Minister van gezondheidszorg Somsak Thepsuthin wil eerst alle mogelijkheden bestuderen en zijn oor te luister leggen bij de publieke opinie. Prasitchai Nunual, secretaris-generaal van het Thaise Cannabis Future Network, vindt dat het opnieuw criminaliseren van cannabis een slechte zet zou zijn voor de economie en een grote klap zal toebrengen aan kleine bedrijven en consumenten: ‘Veel mensen hebben cannabis verbouwd en cannabiswinkels geopend. Deze zullen moeten sluiten. Als uit wetenschappelijke resultaten blijkt dat cannabis slechter is dan alcohol en sigaretten, kunnen ze het opnieuw als verdovend middel vermelden. Maar als cannabis minder schadelijk is, moeten ze ook sigaretten en alcohol als verdovend middel vermelden.’

NIEUW PLEIDOOI VOOR LEGALISERING CANNABIS IN MAROKKO

Er wordt opnieuw gepleit om recreatieve cannabis te legaliseren in Marokko, . nadat drie jaar geleden de teelt van mediwiet deels werd gereguleerd. Shakib Al Khayari, coördinator van de Marokkaanse Coalitie voor Medisch en Industrieel Gebruik van Cannabis: ‘De bestaande regulering voor medische en industriële doeleinden van cannabis elimineert de zwarte markt niet.’ Al Khayari zei dit bij een bezoek aan het Rif gebergte, georganiseerd door ANRAC (National Agency for the Regulation of Activities Related to Cannabis). Een van de lokale wietboeren onderschrijft zijn woorden: ‘We vertrouwen de centrale overheid niet. Daarom blijven wij onze oogsten verkopen via de zwarte markt.’ Een klein deel van de boeren nam wel deel aan het programma waarin mediwiet werd geteeld. Een eerste oogst leverde 294 ton op. Een deel daarvan werd naar Zwitserland geëxporteerd. Volgens een onderzoek van twee jaar geleden zou 80% van de bevolking de legalisering ondersteunen. Naar schatting zou de legalisering bijna 15 miljard dollar opleveren.

14 HighLife

HIGH weirdness

Tafel uit eindscène The Sopranos levert 82.000 dollar op

Onlangs schreven we over een veiling waar de iconische ochtendjas van The Dude uit The Big Lebowski 169.000 dollar opbracht. Nu is het de beurt aan The Sopranos. In de laatste scène van de roemruchte HBO-serie vinden we Tony Soprano aan tafel in een ijssalon met zijn vrouw Carmella en zoon A.J. Een spraakmakend en tegelijkertijd briljant einde, want het werd niet duidelijk of er wel of niet een moordaanslag op de maffiabaas werd gepleegd. De eigenaar van de ijssalon in New Jersey, waar de scene werd gefilmd, hield al die jaren de bewuste tafel in zijn zaak, maar niemand mocht er zitten. Het werd een soort Sopranos-museum attribuut. Maar aan alles komt een eind, want na 25 jaar is de tafel alsnog geveild. Een fan had er 82.000 dollar voor over. ‘Madone’, zou Tony gezegd hebben.

Geen koffie met havermelk maar varkensvlees

Het is best een prijzig drankje, voor een Chinees met een gemiddeld inkomen. Maar wie 68 yuan, omgerekend zo’n 9 euro op tafel legt, kan dan echt genieten van een kop koffie met varkensvleessmaak. Inderdaad, vegetariërs zullen liever een blokje om lopen. De ‘Abundant Year Savory Latte’ is bij vestigingen van het oer-Amerikaanse Starbucks in China verkrijgbaar. Het drankje combineert Dongpo Braised Pork Flavor Sauce met espresso en gestoomde melk, met als extraatje nog wat varkenssaus en een heus stukje varkensvlees. Starbucks introduceerde de speciale varkenskoffie vlak voor het Chinese nieuwjaar. Waarbij ze wel een beetje valsspelen, want toen startte het Chinese Jaar van de Draak. Maar ja, drakenvlees, daar is moeilijk aan te komen.

Restaurant zet ramen met reuzenpissebed op het menu

Een restaurant in Taipei (Taiwan) serveert een ramengerecht met een royale portie gigantische pissebedden. Volgens lokale foodies is het niet ongebruikelijk dat ramenrestaurants experimenteren met niet-traditionele toppings zoals cake, maar The Ramen Boy legt de lat nu wel heel hoog door de ‘bathynomus giganteus’ toe te voegen. Voor de fijnproevers, het gerecht wordt nog wel in een romige kippenbouillon opgediend. Volgens de kok smaakt het witte vlees van het beestje, dat diep in de oceanen leeft, naar kreeft en krab. En dat de gele klieren van de pissebed naar ‘krabpasta’ smaken, wat ‘onverwacht zoet’ is. Om klanten gerust te stellen liet het restaurant weten dat de maagorganen van de pissebed eerst werden verwijderd. De Ramen Speciaal kost je ongeveer 45 euro.

15 HighLife

Kosher Kush wiet en Wedding Cookies hasj zegevieren HighLife Cup 2024

Dizzy Duck Downtown en Solo winnen

De 30e editie van de HighLife Cup werd gevierd op vertrouwde Brabantse grond. Op Aquabest in Best was het op deze jubileumuitreiking drukker dan ooit omdat er maar liefst 35 bedrijven deelnamen. De Highlife Cup wiet ging naar Dizzy Duck Downtown met hun Kosher Kush. De Highlife Cup hasj naar coffeeshop Solo. Dit jaar werden voor de eerste keer ook cups uitgereikt voor potentie. Deze gingen naar Gallery Colorado met hun Pancakes (wiet) en Cremers met hun Bacio Cake (hasj).

Winnaar HighLife Cup Wiet - Kosher Kush van Dizzy Duck Downtown Vurige vibes Barbecueplezier op z’n best! Winnaar HighLife Cup Hasj - Wedding Cookies van Coffeeshop Solo
16 HighLife
Door: Rob Tuinstra

Het was weer gezelligheid troef in Brabant. Vuurspugers en andere entertainers zorgden voor een feestelijke sfeer en de bezoekers van de deelnemende bedrijven genoten volop van de aangeboden hapjes en drankjes. De locatie zorgde voor vrolijke gezichten bij deelnemers uit het zuiden van het land; nadat de voorgaande edities in Amsterdam plaatsvonden was men goed te spreken over de terugkeer naar Aquabest.

Innovaties

Dit jaar had de organisatie een aantal innovaties. De jury werd opgedeeld in een wiet en hasj jury. Het gaat immers om twee heel verschillende expertises. En met mensen als Hasj Queen Mila in de hasj categorie bestaat er ook geen discussie over de expertise van de juryleden. Die kundigheid van de jury werd overigens bevestigd door nog een nieuwigheid, namelijk laboratoriumrapporten van elke sample die bedrijven instuurden. Al deze samples werden door een Spaans lab getest, en wat bleek: de beoordelingen van de juryleden waren bijna synchroon met die lab-rapporten. Daaruit blijkt temeer dat onze HighLife Cup juryleden echt wel weten waar ze het over hebben. Dat is nu wetenschappelijk bewezen!

Oude bekenden en nieuwe gezichten

Presentator en jurylid Cobus maakte in twee

delen de prijswinnaars bekend. Bij de categorie wiet werd Dizzy Duck Downtown uit Den Haag de winnaar met hun Kosher Kush. Eerder wonnen ze de wietcup al in 2020, 2021 en 2022. Hun unieke zegereeks werd alleen vorig jaar onderbroken door plaatsgenoot Cremers. De prijs voor de beste hasj ging naar coffeeshop Solo uit Amsterdam met hun Wedding Cookies. Verder zagen we bij de winnaars een aantal oude bekenden en nieuwe gezichten. Coffeeshops Gallery Colorado, Magic, Genesis, Fly en stichting De Ambassade pakten eerste prijzen, net als Seedstockers. Shops

als Meetpoint, Mississippi, De Bovenstad, Doctor Green, High Society en Hashtag pakten ook hun prijzen mee.

‘Meer kwaliteit dan kwantiteit’

Als we een rondje langs de juryleden maken, horen we het volgende. Jurylid Derrick: ‘De kwaliteit vond ik over de hele linie hoger dan vorig jaar, maar het aantal echte uitschieters is min of meer gelijk gebleven. De Import Noord-Amerika samples vielen me een beetje tegen, zeker vergeleken met de categorie Noord-Amerika gekweekt in de EU. Het indelen van cannabis in categorieën blijft ingewikkeld en is in zekere zin willekeurig, maar de nieuwe categorie Huisfavorieten is absoluut een vondst. Ik vind het een grote vooruitgang dat alle samples in uniforme mylar bags zaten. Dat is anoniemer en dus eerlijker en het is beter voor de wiet dan gewone doorzichtige plastic zakjes.’ Jurylid Mauro zegt: ‘Wat me dit jaar op viel, is dat ik veel minder onvoldoendes heb gegeven. Het gemiddelde is er dus flink vooruit op gegaan.

De A categorie, Noord-Amerikaanse soorten hier gekweekt, sprong er voor mij bovenuit. Maar ook van categorie C (Mostly Indica) en G (Huisfavoriet wiet) heb ik genoten dit jaar. Verder ben ik het eens met Derrick dat het zorgen dat iedere sample in een hetzelfde uitziende verpakking zit, een grote verbetering is.’ Jurylid Arthur: ‘Het belang van import voor het compleet maken van een mooi hasj-assortiment werd opnieuw duidelijk. Eeuwenlange traditie versus restverwerking van binnenteelt. Nederlandse hasj blijft voorlopig van een ander kaliber, maar

Een warm welkom voor alle gasten
17 HighLife
Goldfish brengt zoet plezier - geniet van heerlijke suikerspinnen!

gelukkig bespeurden we her en der passie en toewijding met lekkere resultaten als gevolg. Er gloort Hollandse hoop in hasjland.’ Cliff Cremer, voormalig juryvoorzitter, reageerde vanuit Spanje: ‘Leuk om te horen dat Kosher Kush de Cup der Cups heeft binnengeloodst, we zien de trend van de laatste jaren doorgaan, waarbij smaak het wint van hoge THC-gehaltes.’ De winnaars van de HighLife Cup lezersactie, RapMexx en Marco, waren blij om aanwezig te zijn. Net als vele anderen wisten ze goed de weg te vinden bij het testen van de overgebleven samples. Kortom, het was weer een prima feest waar velen in aangename sferen bij konden praten met hun collega’s in de branche. We hopen iedereen volgend jaar weer te zien!

HighLife en Soft Secrets bedanken langs deze weg alle deelnemers en juryleden die hebben meegeholpen om van de HighLife Cup 2024 een groot succes te maken. Ook

de hoofdsponsors Cones, CS Genesis, CS Zero Zero, Delta 9 media en CS Meetpoint danken we van harte. Zonder hen was de HighLife Cup editie 30 niet mogelijk geweest. Tot volgend jaar bij de 31e HighLife Cup Editie!

Juryleden Highlife Cup

Dit jaar hebben we voor het eerst de jury in 2 categorieën verdeeld, wiet en hasj. Alle juryleden, hartelijk dank voor jullie inzet. WIET

Jorg

Robert

Patrick

Derrick

Eric

Mauro

Cobus

HASJ

Chico

Maurice

Captain Hooter

Rens

Mila

Remko

Arthur

Huub

Nieuw: Potency Cup

Dit jaar is er voor het eerste een Potency Cup, waarbij we kijken naar de uitslagen van de laboratorium rapporten. Want van elk sample is een lab-rapport gemaakt. De uitslagen van de 4 winnaars staan hieronder. Het commentaar van ons Spaanse lab: ‘De terpenenuitslagen zijn fenomenaal, dit zien we zelden.’

Potency Wiet: Pancakes / Gallery Colorado

THC 24,44 Terps 3,61 CBD 0,15

Potency Hasj: Bacio Cake / Coffeeshop

Cremers

THC 64,9 Terps 5,1 CBD 0,37

Highlife Cup Wiet: Kosher Kush / Dizzy

Duck Downtown

THC 16,62 Terps 3,3 CBD 0,1

Highlife Cup Hasj: Wedding Cookies / Coffeeshop Solo

THC 38,56 Terps 3,17 CBD 0,24

De HighLife Cup: een perfect samenzijn met een gemoedelijke en gezellige ambiance

Gweedo
18 HighLife

Winnaars 2024

CATEGORIE A - N-AMERICA EU GROWN

1) A4 - Pancakes - Gallery Colorado met 327 punten

2) A18 - Z3 - Dizzy Duck Downtown met 314 punten

3) A15 - Blue Magic - Coffeeshop Magic Den Haag met 313 punten

CATEGORIE B - IMPORT N-AMERICA

1) B18 - Diablo - Coffeeshop Solo met 322 punten

2) B8 - White Peaches - Meetpoint met 318 punten

3) B12 -Zmoothie - Mississippi met 317 punten

CATEGORIE C - MOSTLY INDICA

1) C1 - Sub Zero - Genesis Geleen met 326,5 punt

2) C3 - Dreamsgold - Gallery Colorado met 325 punten

3) C16 - Candy Chrome - Dizzy Duck Downtown met 319,5 punt

CATEGORIE D - MOSTLY SATIVA

1) D21 - White Amnesia - Dizzy Duck Downtown met 334 punten

2) D3 - Sticky Dreams - Gallery Colorado met 328,5 punt

3) D12 - Purple Amnesia - Coffeeshop Fly met 322 punten

CATEGORIE E - OLDSKOOL WIET

1) E14 - Kosher Kush - Dizzy Duck Downtown met 345 punten

2) E2 - Jack Herer - Gallery Colorado met 291 punten

3) E15 - Bubble Gum Kush - De Ambassade met 289 punten

CATEGORIE F - OUTDOOR WIET

1) F5 - Big Yeti - Seedstockers met 288,5 punt

2) F3 - Big Bomb - De Bovenstad met 267,5 punt

3) F1 - Skunk - Genesis Geleen met 266,5 punt

CATEGORIE G - HUISFAVORIET WIET

1) G19 - New York Grapes - Coffeeshop Solo met 322,5 punt

2) G13 - Jealousy - Mississippi met 320,5 punt

3) G2 - Green Crack Extreme Haze - Coffeeshop Doctor Green met 320 punten

CATEGORIE H - OLDSKOOL HASJ

1) H9 - Shaher Beldia - Coffeeshop Magic Den Haag met 313,5 punt

2) H12 - Hia Blond - Cremers met 311,5 punt

3) H2 - Beldia Old skool Hasj - Genesis Geleen met 307,5 punt

CATEGORIE I - MODERNE HASJ

1) I10 - Wedding Cookies - Coffeeshop Solo met 343,5 punt

2) I7 - Static Living Soil Tropicana Cookies - Dizzy Duck met 340 punten

3) I5 - Dry Shift Kosher Kush - High Society met 314 punten

CATEGORIE J - HUISFAVORIET HASJ

1) J8 - Forbidden Joy 904 The Hash Valley - Dizzy Duck met 328 punten

2) J11 - Dosi Dos - Coffeeshop Solo met 327 punten

3) J10 - RS11 - Coffeeshop Hashtag met 322 punten

CATEGORIE K - HASJ SPECIAL

1) K5 - Holy Cream - Coffeeshop Fly met 340,5 punt

2) K9 - Bacio Cake - Cremers met 335 punten

3) K6 - Fresh Frozen Papaya Power by ZmoothieZ - Dizzy Duck met 332,5 punt

CATEGORIE L - CBD WIET

1) L7 - Gentle Haze CBD - De Ambassade met 290,5 punt

2) L6 - WeNeed Mela Sour - Dizzy Duck Downtown met 286,5 punt

3) L4 - Drizzle - WeNeed met 266,5 punt

POTENCY CUP WIET

A4 - Pancakes - Gallery Colorado met 327 punten

POTENCY CUP HASJ

K9 - Bacio Cake - Cremers met 335 punten

OVERALL WINNAAR WIET CATEGORIE 2024

E14 - Kosher Kush - Dizzy Duck Downtown met 345 punten

OVERALL WINNAAR HASJ CATEGORIE 2024

I10 - Wedding Cookies - Coffeeshop Solo met 343,5 punt

winnaars
gefeliciteerd! 19 HighLife
Alle
van harte

Coffeeshop

tExperi mentje

Deel 20

Coffeeshop ‘t Experimentje

RUIMERE OVERGANGSFASE

Op 17 juni 2024 is de overgangsfase van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen van start gegaan. De redactie van Highlife volgt de ontwikkelingen rondom het wietexperiment al jarenlang en doet hiervan verslag in de serie ’t Experimentje. De voorbereidingen hebben heel wat voeten in de aarde gehad. De omschakeling van achterdeurwiet naar experimentwiet is een ingrijpend proces dat grote gevolgen heeft voor de Nederlandse cannabismarkt. De eigenaar en het personeel van de coffeeshops die meedoen, kunnen nu eindelijk beginnen met de verkoop van legale gecontroleerde wiet en hasj. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

Een maand voor 17 juni, de volgende fase van het wietexperiment, zijn nog lang niet alle tien gemeenten klaar voor de start. De gemeente Arnhem heeft een projectleider aangetrokken die zich specifiek met het wietexperiment zal bezighouden. De Arnhemse collega’s zitten inmiddels om de drie weken in overleg met deze projectleider. In de meeste andere gemeenten doen beleidsmedewerkers dit ‘erbij’. Sommige collega’s hebben naar eigen zeggen nog niks gehoord van hun beleidsmedewerker. Zo is de gemeente Maastricht nog druk bezig met het aantrekken van een mede-

werker die de controles bij de coffeeshops mag gaan uitvoeren. De beleidsmedewerkers van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid zien dat zelf niet zitten. Zij zijn dan wel weer verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar de overheid en de burgemeester. Je zou denken dat ambtenaren na de toeslagenaffaire ervoor waken dat informatieoverdracht over te veel schijven gaat. Maar in het zuiden lijkt dat nog niet helemaal te zijn doorgedrongen.

Geen grenzen?

De twee collega’s in Heerlen zien het

experiment trouwens ook met angst en beven tegemoet. De start van het experiment betekent daar niet alleen een switch naar legale hasj en wiet. Omdat Heerlen aan de grens met Duitsland ligt mogen de coffeeshops vanaf 17 juni niks meer verkopen aan Duitse of Belgische cannabisconsumenten. Volgens burgemeester Roel Wever valt daar niks aan te doen. Dat heeft Den Haag bepaald. Daar hebben ze kennelijk weinig kaas gegeten van hoe het in de euregio werkt. In het dagelijks leven zijn er geen grenzen meer tussen België, Duitsland en Nederland. Het weigeren van klanten uit de twee

'
20 HighLife

Het aanbod van de telers komt maar langzaam op gang

aangrenzende landen heeft enorme gevolgen. Een van mijn collega’s vertelde me dat zo’n 80% van zijn huidige klanten niet-Nederlands is. Die klanten zullen waarschijnlijk naar Kerkrade gaan, waar ook twee coffeeshops zijn die wel aan niet-Nederlanders mogen blijven doorverkopen. De kans is groot dat daar dan overlast ontstaat. Maar dat wordt verder niet gemeten door de overheid, want Kerkrade is geen controlegemeente. Dat betekent dat eventuele verschuivingen van klanten richting Kerkrade niet worden meegenomen in het onderzoek dat de overheid laat uitvoeren om de gevolgen van het experiment in kaart te brengen. Tsjonge jonge, soms vraag je je wel eens af of ze in Den Haag wel echt willen dat dit experiment gaat slagen.

Worst voorgehouden

Groningen is trouwens ook weer een verhaal apart. De collega’s in het noorden kregen twee maanden voor de start van het experiment ineens te horen dat de overdracht van de vergunning tijdens het wietexperiment niet meer doorgaat. Zelf vond ik het altijd al een beetje vreemd dat dit beloofd was door de vorige burgemeester, Peter den Oudsten. Het leek me niet handig dat er tijdens het experiment veel wisselingen van eigenaar plaatsvinden. Maar goed, beloofd is beloofd. De Groningers hebben jaren geleden al duidelijk kenbaar gemaakt dat zij weinig trek hadden in een deelname aan het experiment. Een aantal van hen zit tegen het pensioen aan en zag zo’n grote verandering niet meer zitten. Het beleid stond echter geen vergunning overdracht

toe. Peter den Oudsten beloofde hen toen dat dat tijdens het experiment wel mogelijk zou worden. Dit is ook met zoveel woorden op papier gezet. Het viel mijn collega’s dan ook rauw op hun dak dat de nieuwe burgemeester ineens een brief stuurde dat hij hier

Soms vraag je je af of ze in Den Haag wel echt willen dat dit experiment gaat slagen.

toch vanaf zag. Over een betrouwbare overheid gesproken…. Ik begrijp heel goed dat mijn Groningse collega’s nu de hakken in de grond zetten. Hen is jarenlang een worst voorgehouden. Daarbij hielp het ook niet dat het experiment steeds maar weer werd uitgesteld. In plaats van voorbereidingen voor het experiment zijn ze daar nu vooral druk bezig met het aanvechten van deze bizarre draai in het beleid.

Extra werk

Dat die voorbereidingen nodig zijn, bleek ook tijdens de Meet & Greet op 19 april bij het Platform Cannabisondernemingen Nederland waar collega’s uit Tilburg en Breda (die in december 2023 met de verkoop van legale wiet- en hasjsoorten zijn begonnen) verslag deden over hun ervaringen. Het scannen van de legale producten met het door de overheid ontwikkelde track en trace

systeem vergt oefening en kost tijd. De aanwezige Brabantse collega’s hebben daar een medewerker voor moeten vrijmaken. Het idiote is dat vrijwel alle coffeeshops beschikken over een goed kassasysteem waarmee alle producten die de winkels in- en uitgaan kunnen worden gevolgd. Sommige collega’s hebben zelfs een koppeling laten ontwikkelen, waarmee de data van hun eigen kassasysteem naar het track en trace systeem van de overheid kunnen worden gestuurd. De overheid meent echter dat hierdoor ‘lekken’ in het systeem zouden kunnen ontstaan en staat dit niet toe. Gevolg is dat er voorlopig nog met twee systemen moet worden gewerkt. Dat leidt tot extra werk en een grotere kans op het maken van fouten.

Tekort aan aanbod

Een ander zorgpunt dat de Brabantse collega’s noemden is het tekort aan aanbod van legale producten. Bij de start van het experiment zijn er nog steeds maar drie telers operationeel. En die telen ook lang nog niet op volle kracht. Twee telers volgen als alles goed gaat in de zomer. Maar ook voor hen geldt dat zij langzaam op gang zullen komen. Van de andere telers is niet duidelijk wanneer zij van start kunnen gaan. In plaats van tien telers, kunnen wij dus kiezen uit het assortiment bij vijf telers. Dit leidt tot onwenselijke concurrentiestrijd tussen mijn collega’s en mij. Voorheen hadden wij allemaal ons eigen netwerk van leveranciers. Nu moeten wij ineens allemaal in dezelfde vijver vissen. Ik maak me daar enorme zorgen over. De telers krijgen zo een veel te grote machtspositie. Die buiten dit nu al goed uit. Een van de telers hanteert twee lijsten. Alleen de door hem geselecteerde coffeeshops krijgen de lijst met alle soorten te zien. Vorige keer meldde ik al dat collega’s bij een teler alleen de door hen gewenste goede soorten konden bestellen als zij ook de minder goede soorten af namen. En dan heb ik het nog niet over de hasj gehad. Een van de telers heeft iets gemaakt wat daar voor door moet gaan. Maar dat lijkt in de verste verte niet op de Marokkaanse hasj die ik nu verkoop.

Dussss, ik ga ervanuit dat er een veel ruimere overgangsfase zal worden gehanteerd dan de drie maanden die nu zijn bedacht. Het gaat echt nog wel een hele tijd duren voordat de telers een legaal aanbod kunnen aanbieden dat de toets kan doorstaan qua kwantiteit, kwaliteit én diversiteit!

21 HighLife

Documentaire over Holland Pop Festival in

Kralingse

Bos Vrije seks en lekker blowen

Het legendarische Holland Pop Festival (1970) wordt gezien als de moeder van de meerdaagse muziekfestivals zoals we die nu in Nederland kennen. Het was de eerste keer dat op grote schaal softdrugs werd gebruikt, zonder dat de politie in actie kwam. In de documentaire Holland Pop 70 mixt regisseur Ferri Ronteltap interviews met archiefbeelden. Ook Koos Zwart zien we terug.

Het is 1970, het regent pijpenstelen, maar desondanks zijn tienduizenden hippies afgereisd naar het Kralingse Bos in Rotterdam om bands als Santana, Jefferson Airplane en Pink Floyd te bewonderen. Dit eerste Europese popfestival waar je ook op het festivalterrein mag slapen, is een antwoord op het Amerikaanse Woodstock. De documentaire laat zien hoe het festival afrekent met de benepen en burgerlijke naoorlogse sferen: Peace, love and happiness. Er wordt openlijk in softdrugs gehandeld en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) is aanwezig met voorbehoedsmiddelen. Holland Pop 1970 is niet alleen een tijdsbeeld van een land dat de burgerlijke idealen probeert af te schudden, maar ook een ode aan de vrije geesten die deze tegencultuur hebben vormgegeven. De documentaire is vanaf 20 juni in de bioscoop te zien.

Koos Zwart

Het festival verdient ook een prominente plaats in de Nederlandse cannabisgeschiede-

nis. Het is mooi om te zien hoe een jonge Koos Zwart kortstondig in beeld is. Hij vertelt over zijn drugsteam, dat voor het eerst in actie komt

bij een festival. De voice over verhaalt verder over ‘vrije seks en lekker blowen’, ‘hasjiesjpijpen die met de kostbare stuff rondgingen’en ‘het vrijelijk gebruik van drugs ondanks de aanwezigheid van Rotterdamse rechercheurs was het meest opmerkelijke aspect.’ Oudcommissaris van de Rotterdamse politie Cees Ottevanger: ‘Het was voor het eerst dat er in het openbaar gehandeld werd in softdrugs. Maar in ons eindverslag schreven we dat er geen agressie was en dat er geen enkele reden voor ingrijpen was.’ Wat in de film niet specifiek genoemd wordt, is dat Henk de Vries van The Bulldog hier een van de handelaren was. Hij had vrienden wiet gegeven voor het festival, waar Henk zelf ook was. Maar na een tijdje probeerde iemand hem dezelfde wiet te verkopen die hij aan zijn vrienden had gegeven. Boos maar geïnspireerd reisde hij terug naar huis in Amsterdam om een kilo Afrikaanse wiet en luciferdoosjes op te halen. Hij vulde de doosjes met wiet en terug in het Kralingse Bos begon hij die te verkopen. And the rest is history…

22 HighLife

Weer minder wietkwekerijen opgerold

In 2023 heeft de politie opnieuw minder wietkwekerijen ontmanteld. Lag het aantal ruimingen in 2022 nog op 1604, vorig jaar waren dat er 1230. De meeste wietkwekerijen werden ontdekt in Limburg en niet in Oost-Nederland, waar de laatste jaren de meeste ontmantelingen waren.

Gaan we nog even verder terug in de tijd, dan zien we dat de daling al langer gaande is. Zo werden in 2019 maar liefst 3635 kwekerijen ontmanteld. In 2016 waren het er zelfs nog 5538. Willem Woelders van de politie: ‘De afname van komt doordat het lokale gezag andere

keuzes maakt in hun drugsaanpak, met meer nadruk op cocaïne of synthetische drugs dan op hennep. Verder zijn er signalen dat steeds meer cannabis uit het buitenland wordt geïmporteerd, waardoor de productie in Nederland voor criminelen minder noodzakelijk is.’

‘Signalen dat hennep uit het buitenland geimporteerd wordt’

In het Nationaal Overzicht Drugslocaties 2023 geeft de politie nog een extra toelichting: ‘De afname in het aantal geruimde hennepkwekerijen is te verklaren door een aantal factoren. Een belangrijke factor blijft, net als voorgaande jaren, dat er binnen de regionale eenheden van de politie weinig capaciteit en prioriteit wordt gegeven aan het opsporen van hennepkwekerijen. Het aantal meldingen bij Meldt Misdaad Anoniem met betrekking tot hennepkwekerijen is in het jaar 2023 wel iets gestegen vergeleken met het jaar ervoor, echter zien we een veel grotere stijging van MMA-meldingen in relatie tot drugslabs. Daarbij zijn er in het afgelopen jaar ook signalen dat hennep uit het buitenland geïmporteerd wordt, die ook de Nederlandse gebruikersmarkt bedient. Dit zou mogelijk (deels) de daling van het aantal kwekerijen kunnen verklaren.’

Stichting De Ambassade Zwijndrecht is een echte cannabis social club. We hebben passie voor de producten die we verkopen én voor de mensen die ervan houden; recreatief of medicinaal.

Cup winner 1e prijs Highlife & 1e prijs Jack Herer!

www.ambassade-zwijndrecht.nl

ambassadezwijndrecht

Door: Redactie HighLife 23 HighLife

Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Uniek project van Mossy Giant en CSC eigenaar Stefan van Swieten

The Grand History of Cannabis

Een tekening waarop de geschiedenis van cannabis vanaf de oerknal tot nu wordt verbeeld, dat klinkt als een onmogelijke opdracht. Toch slaagde de Nederlandse kunstenaar Mossy Giant er glansrijk in. En die meesterproef was nog maar het begin van een veel groter project: The Grand History of Cannabis. ‘We willen dat mensen versteld staan van de epische reis van deze plant, net als wij.’

Mossy Giant, echte naam Pieter van Tongeren, is 2.10 meter lang en leerde blowen toen hij grafische vormgeving studeerde aan en basketbalde voor de universiteit van Evansville, Indiana. Hij verdient nu zo’n tien jaar de kost als illustrator en kunstenaar, met een atelier in IJmuiden. Mossy heeft veel opdrachtgevers uit de cannabiswereld, waaronder Exotic Seed, Soma Seeds en de Homegrown Cup. De ‘Geef de plant jouw stem’ verkiezingsposter die het VOC in 2021 verspreidde, is ook van zijn hand. Mossy’s stijl doet denken aan de grote Amerikaanse tekenaar Robert Crumb (Fritz the Cat, Mr. Natural), maar hij heeft een onmiskenbaar eigen handschrift. Zijn werk staat bol van details en betekenis; je blijft er dingen in ontdekken. Dat geldt zeker voor zijn tekening over de geschiedenis van cannabis sinds de oerknal. Hij maakte die in opdracht van Stefan van Swieten, eigenaar van een cannabis social club in Barcelona. Stefan is half Frans, half Nederlands en groeide op in een buitenwijk van Parijs. In zijn jonge jaren nam hij vaak vrienden mee naar Nederland om coffeeshops te bezoeken. Zijn droom ooit zelf een coffeeshop te runnen in zijn tweede vaderland kwam (nog) niet uit, maar in 2014 opende hij La Crème Gràcia, een sfeervolle cannabisclub in het kleinste district van Barcelona, Gràcia.

Spannabis

Zijn kennismaking met Mossy dateert nog van daarvoor. Stefan: ‘Ik heb hem bijna vijftien jaar geleden ontmoet tijdens Spannabis. Het exacte jaar herinner ik me niet, 2010, 2011? Je weet hoe Spannabis kan zijn, met de tijd vermengt alles zich tot één smoky souvenir. Ik was verbluft door zijn lengte, maar ook door de liefde die zijn enorme zelf uitstraalde. Ik stond

versteld van zijn artistieke universum dat resoneerde met mijn eigen cultuur, met veel jaren zestig en zeventig invloeden. Ik werd ter plekke verliefd op zijn stijl en wist dat ik met hem wilde werken als ik ooit een ontwerper nodig had. Sindsdien is hij als ontwerper betrokken bij al mijn avonturen, een logo voor een growshop die ik opende in Brazilië, voor de club in Barcelona, de cover van een LP die we met de club hebben geproduceerd. De resultaten zijn altijd ongelooflijk en de man werkt als een professional.’ Het Grand History of Cannabis project komt ironisch genoeg voort uit de golf van repressie die de cannabisclubs twee jaar geleden te verduren kregen. ‘Na wat politie-invallen bij de clubs in Barcelona in 2022, bevond de club zich in een financieel verschrik-

kelijke situatie’, legt Stefan uit. ‘We moesten terugkomen op een manier die bij onze filosofie paste. We wilden niet de zoveelste zielloze toeristische hotspot in de stad worden. Ik vroeg Mossy om naar de club te komen, we begonnen te brainstormen en kwamen op het idee om een project te ontwikkelen over de wereldwijde geschiedenis van cannabis.’ Het eerste resultaat werd tijdens Spannabis 2023 onthuld in La Crème Gràcia. Mossy’s kleurige “oerknal-tot-nu-tekening” is op een speciaal materiaal gedrukt en wordt van achteren belicht, met spectaculair effect.

Lange termijn project

Later dat jaar belde Mossy me op. Hij was bezig met een nieuwe tekening, over de Nederland-

24 HighLife
Mossy Giant en The Dutch

se geschiedenis van cannabis. Die tekening moest de basis worden voor een boek, waarin Stefan de belangrijkste personen en verhalen kort zou beschrijven. Mochten ze eens langskomen om hierover te praten? Niemand wist immers zoveel over dit onderwerp als ik? Natuurlijk was ik gevleid en vereerd en ontving ik de heren met open armen, koffie en worstenbroodjes. Er zijn weinig dingen waar ik zo graag over praat - en schrijf - als cannabis. De onmiddellijke connectie die Stefan bij Mossy voelde, was er ook tussen ons drieën. Ik werd eindredacteur van het boek en schreef het voorwoord. ‘Het begon met een verzameling schilderijen’, legt Stefan uit. ‘Toen hebben we aan het project een verzameling boeken toegevoegd waarin de schilderijen worden uitgelegd. We denken er ook over om in de toekomst documentaires te maken.’ The Grand History of Cannabis is een lange termijn project, zoveel is zeker. Stefan: ‘Het zou een leven lang duren om het hele verhaal te schilderen of te schrijven. We weten met

zekerheid dat mensen al ruim tienduizend jaar cannabis gebruiken - en waarschijnlijk veel langer. Cannabis heeft de hele planeet gekoloniseerd, is een paar keer heilig verklaard en een paar keer verboden. Mensen zijn samen met deze plant geëvolueerd en in sommige opzichten is cannabis een echte partner geweest in de ontwikkeling van onze soort. De verhalen zijn zo talrijk en fascinerend dat we er een heel museum mee kunnen vullen. De collecties die we creëren zullen met de jaren groeien, in een menselijk tempo. Het is een hele berg om te beklimmen. Zullen we lang genoeg leven? De tijd zal het leren, maar we doen ons best.’

Onvergetelijke avond

Barcelona, zaterdag 16 maart 2024. Levende cannabis legende Wernard Bruining loopt aan het einde van de middag La Crème Gràcia binnen. Vandaag worden de tekening en het boek ‘The Grand History of Cannabis – The Dutch’ officieel gepresenteerd. Zeker voor het

boek is het stressen geweest om de deadline te halen. Een nieuwe golf politie invallen bij de clubs in Barcelona zette de planning onder hoogspanning. Maar het is gelukt. Er ligt een stapel boeken en aan de muur prijkt wat ik gerust een meesterwerk durf te noemen. Minder langwerpig dan de oerknal-tekening, met nog meer details en verhalen erin verstopt. Ondanks die overvloed is de compositie toch in balans. Het is vreemd om tussen iconen als Henk de Vries, Dries van Agt, Koos Zwart en Mila Jansen ook mezelf te zien staan en mijn overleden vrienden en strijdmakkers Joep Oomen, Doede de Jong en Henk Poncin. Het wordt een onvergetelijke avond. Ik geef zeker zes keer een “rondleiding” door de tekening, waarbij ik uitleg wie iedereen is en wat hun rol is in de geschiedenis van cannabis in Nederland. Ellen Holland, hoofdredactrice van de High Times en buurvrouw van Ed Rosenthal in Californië, is zeer enthousiast over het project. De volgende dag komt ze terug naar de club om Mossy, Stefan en mij te interviewen. Ik geef

25 HighLife
Derrick Bergman, Ellen Holland, Mossy Giant, Stefan van Swieten

ook Henk de Vries een rondleiding, die te laat komt op zijn eigen feestje voor het vijfjarig bestaan van The Bulldog Barcelona, om hier persoonlijk te kunnen zijn. Hashqueen Mila, 79 jaar oud maar still going strong, is een groot deel van de avond een stralend middelpunt. Ze geniet met volle teugen. En ik ook.

Passie voor cannabis

Als ik Stefan voor dit verhaal vraag wat het doel is van het project, antwoordt hij: ‘Veel mensen delen een passie voor cannabis. Maar de meesten van hen negeren de geschiedenis ervan, dankzij tientallen jaren van verbod. Kunst is een geweldig medium, een geweldige manier om te communiceren over de geschiedenis van deze plant. Nu de legalisering is gekomen en cannabis om goede of slechte redenen een product als vele anderen wordt, willen we ons focussen op de culturele schat die de geschiedenis van cannabis is. We willen dat mensen versteld staan van de epische reis van deze plant, net als wij.’ De bedoeling is dat tijdens Spannabis 2025 het volgende deel van The Grand History of Cannabis wordt gepresenteerd bij La Crème Gràcia. Stefan: ‘We werken aan het verhaal van Amerika, een schilderij en een boek. Om de uitbreiding van cannabis over de wereld te voltooien, waren Noord- en Zuid-Amerika de laatste enorme brokken land die veroverd moesten worden. Het duurde ongeveer 400 honderd jaar en er zijn veel verhalen te vertellen.’

De eerste oplage van de print en de eerste druk van het boek zijn uitverkocht. Van het boek is een tweede druk verkrijgbaar voor €22 op de website van Mossy Giant: https:// mossygiant.com/shop/thedutchbook Je krijgt hierbij ook een kleine versie (59 x 29 cm) van de print.

Mossy Giant en Mila

Who’s who?

De volgende personen zijn afgebeeld op de volledige print van The Dutch en worden met een korte tekst beschreven in het boek ‘The Grand History of Cannabis - The Dutch’. De volgorde is zoals in het boek.

David Teniers de Jonge (1610-1690)

Kees Hoekert (1929-2017)

Simon Vinkenoog (1928-2009)

Koos Zwart (1947-2014)

Armand (1946-2015)

Ben Dronkers

Wernard Bruining

Dries van Agt (1931-2024)

Irene Vorrink (1918-1996)

Nevil Schoenmakers (1956-2019)

Karel Schelfhout

Mila Jansen

Sam the Skunk man

Ed Rosenthal

Ed Holloway (1916-2007)

Henk de Vries

James Burton

Marcel de Wit (1965-2022)

Ger de Zwaan (1952-2018)

Els Borst (1932-2014)

Rinus Beintema

Soma

Derrick Bergman

Joep Oomen (1961-2016)

Franco Loja (1974-2017)

Arjan Roskam

Nol van schaik (1954-2017)

Adam Dunn

Don Morris & Aaron Yarkoni

Henk Poncin (1938-2021)

Karma Genetics

Johan van Laarhoven

Simon Smit

Henry Dekker

Hester Kooistra (1974-2023)

Doede de Jong (1949-2022)

Vera Bergkamp

Joop Mestrom

Lisa Lankes

Boy Ramsahai

Gerard Smit

Ivo Opstelten

Mark Rutte

Fred Teeven

PRIJSVRAAG!

Maak kans op The Grand History of Cannabis. Mossy Giant heeft 3 exemplaren ter beschikking gesteld om weg te geven. Maar daar moet je wel wat voor doen. Geef antwoord op deze vraag: Welke bekende cannabisten staan afgebeeld op het fragment dat we hiernaast hebben afgedrukt? Mail je antwoord voor 15 juli naar: redactie@highlife.nl of stuur een kaartje naar: Discover Publisher, Galvaniweg 11, 5482 TN, Schijndel. Veel succes!

26 HighLife
27 HighLife

Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

CBD en edibles producent Goldfish strijdbaar na politie-inval

Ties Chabile (44) timmert al zo’n tien jaar aan de weg met zijn bedrijf Goldfish Amsterdam dat CBD-producten en edibles produceert. Een recente politie-inval in zijn bedrijfspand waarna hij vier dagen opgesloten zat, heeft zijn motivatie alleen maar versterkt. Portret van een gedreven cannabisondernemer: ‘Vandaag en morgen hebben mij nooit geboeid. Het gaat om overmorgen.’

Op maandag 22 januari 2024 slaat het noodlot toe. Of beter gezegd: slaat de politie toe. Bij een inval in zijn bedrijfspand in Nederhorst ten Berg, worden Chabile en drie van zijn medewerkers gearresteerd. Ook hun huizen worden doorzocht. In totaal neemt de politie 300 kilo snoep en 82 kilo CBD-wiet in beslag. ‘Van die 82 kilo CBD-bloemen krijgen ze een factuur’, zegt Chabile een paar weken na de inval, ‘die heb ik honderd procent legaal in Zwitserland ingekocht.’ Het Noord-Hollands Dagblad bericht over de actie onder de kop “Bedrijfspand in Nederhorst: drugs in koekjes en snoepjes”.

Hennepjoints

Vier maanden later laat het Openbaar

Ministerie nog steeds vrijwel niks los over de zaak. ‘Het onderzoek loopt nog’, aldus Joyce Veul, woordvoerder van het Arrondissementsparket Rotterdam. ‘En de planning kan ik niet met je delen want die staat nog niet helemaal vast.’ Het kan een ingewikkelde zaak worden, want de legale status van CBD-producten verschilt per land en is in veel gevallen onduidelijk. Binnen de Europese Unie geldt sinds 1 januari 2023 een maximaal THC-percentage van 0,3 procent voor CBD-producten. Maar waar CBD-wiet in bijvoorbeeld België, Italië, Zwitserland en Duitsland probleemloos wordt verkocht, zie je het in Nederland hooguit bij de coffeeshop. Vorig jaar sloot de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zeven winkels in de binnen–

stad omdat zij ‘hennepjoints’ verkochten, oftewel joints met CBD-wiet.

Exacte dosering

Minstens zo onduidelijk is de legale status van edibles, voedingswaren waarin cannabis, een extract of een werkzame stof van de plant is verwerkt. In de ene gemeente mogen coffeeshops helemaal geen edibles verkopen, in de andere is dit geen probleem. Sommige gemeenten staan alleen de ouderwetse spacecake toe, op basis van gruis, maar geen moderne edibles, waar extracten voor worden gebruikt. Vreemd, want spacecake is berucht om de onvoorspelbaarheid van de dosering en het effect. Moderne edibles als gummies en chocola

28 HighLife
Goldfish Ansterdam was vorig jaar aanwezig bij de uitreiking van de Highlife Cup

maken exacte dosering mogelijk en dus een voorspelbaar effect.

Ties de Tovenaar

Voordat Ties Chabile cannabisondernemer werd, was hij autospuiter en zelfstandig ondernemer in de autobranche. In de toptijd had hij meer dan honderd man personeel. Ties de Tovenaar luidde zijn bijnaam in de autowereld. ‘Het was de tijd van Pimp my Ride, we waren toen vaak op televisie.’ De financiële crisis en een brand in zijn pand in 2011 leidden tot een faillissement. Cannabis komt in 2013 op zijn pad, nadat zijn beste vriend kanker krijgt. Op internet leest Chabile over de medicinale kracht van de plant, ook bij kanker. Hij bijt zich er in vast en gaat zelf kweken, om wietolie te maken voor zijn vriend. Zo begint een ontdekkingsreis die nog steeds voortduurt.

Cannabisbeurzen

Zijn bedrijf Goldfish Amsterdam maakt een heel gamma CBD-producten, van olie tot luxe bonbons en cosmetica. Anno 2024 importeert Chabile – legaal – medicinale wiet uit Portugal, CBD-wiet uit Zwitserland en is hij bezig in Zuid Afrika. Goldfish producten worden verkocht in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen, Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland. Op de belangrijkste cannabisbeurzen van Europa en op menige bijeenkomst van de landelijke coffeeshopbond PCN is Chabile met een stand te vinden.

Achterdeur

Chabile levert zijn edibles aan diverse coffeeshops mét factuur, wat zeer uitzonderlijk is. Aan de achterdeur van de shop wordt zoals bekend wel gekocht, maar door het verbod op de teelt van cannabis gaat dit altijd zonder factuur en handje contantje. Daar wil

de techniek kunnen kopiëren. En we hebben als eerste in Europa een infused suikerspin.’

H4CBD

De werkzame stof in de edibles is H4CBD, een cannabinoïde die wordt gewonnen uit CBD, de niet psychoactieve cannabinoïde die in de vorm van CBD-olie bij elke drogist te koop is. De CBD wordt gehydrogeneerd, een chemisch proces waarbij een onverzadigde verbinding door toevoeging van waterstofgas wordt omgezet in een verzadigde verbinding. Het eindproduct is daardoor veel krachtiger. CBD is in de hele EU legaal, dus is H4CBD dat ook, daarvan zijn Chabile en zijn advocaat Maurice Veldman

overtuigd. Zelfs als er een (piep)kleine hoeveelheid THC in wordt aangetroffen. Daarvoor geldt de “toelaatbare verontreinigingsfactor” die ook in de farmaceutische industrie geldt: de gangbare vervuilingswaarden. In een brief aan zijn klanten schrijft Chabile over deze grens en de legale status

De legale status van CBD-producten verschilt per land en is in veel gevallen onduidelijk.

Chabile van af; hij wil een gewone, legale ondernemer zijn. Een innovatieve ondernemer, dat ook. Trots vertelt hij als eerste ter wereld vegan cannabis jellybeans te hebben ontwikkeld. ‘Er zijn maar heel weinig fabrikanten die jellybeans maken. Wij hebben

van H4CBD: ‘Al onze producten worden onderworpen aan strenge kwaliteitseisen, aangezien wij niet willen dat de wettelijk gestelde grens van 0.05 procent overschreden wordt. Iedere geproduceerde batch wordt door onze specialisten onderworpen

aan deze strenge eisen. Wij beschikken over betrouwbare testmethoden die H4CBD onderscheiden van THC. Tevens bevat iedere batch een certificaat waarin wij aantonen dat de producten die u bij ons heeft aangekocht volkomen legaal zijn en niet in strijd met de wet.’

Grote droom

Onder de merknaam Spinach from Amsterdam biedt Goldfish onder meer lolly’s en gummies met 50 mg H4CBD aan, keurig voorzien van waarschuwende icoontjes, ingrediëntinformatie en houdbaarheidsdatum. Chabile is bezig met gekoelde snoepautomaten voor zijn producten en hij wil in Nederland legaal CBD-wiet gaan kweken. Zijn grote droom is een kuuroord met kassen en een binnentuin, waar je mensen kunt behandelen, maar waar ze ook opgeleid kunnen worden. De locatie heeft hij al op het oog, twaalf hectare groot. ‘Vandaag en morgen hebben mij nooit geboeid. Het gaat om overmorgen.’

Center Parcs

Als Chabile praat over de vier dagen en drie nachten die hij in alle beperkingen, dus zonder contact met de buitenwereld, opgesloten zat, zegt hij: ‘toen ik op Center Parcs was’. Maar zijn innemende glimlach kan de sporen die de inval en zijn opsluiting na hebben gelaten niet verhullen. Het is ook moeilijk te verteren dat je wordt behandeld als grote crimineel, terwijl je niets anders doet dan veilige, verantwoord gemaakte cannabisproducten verkopen aan coffeeshops. Van een overheid die roken ontmoedigt zou je verwachten dat zij het rookloze alternatief, edibles, niet zou vervolgen maar juist zou stimuleren.

Wietexperiment

In Canada en in de 24 Amerikaanse staten waar recreatieve cannabis legaal is, zijn edibles in talloze variaties, sterktes en prijzen te koop. Daar en aan onze kant van de Atlantische Oceaan is er vraag naar een betrouwbaar alternatief voor het roken of verdampen van cannabis. Chabile wil ook edibles gaan leveren aan de coffeeshops in het wietexperiment, zegt hij. ‘Want de wietexperiment telers hebben er geen zin in; die gaan edibles als laatste doen.’ Zijn ogen twinkelen. ‘We zijn nog maar net begonnen.’

Website: https://www.goldfishamsterdam.com/

Ties Chabile
29 HighLife

Arrestatie Nicki Minaj op Schiphol was even BREAKING wereldnieuws

De Amerikaanse omroepen ABC en NBC stuurden een pushbericht, net als de Britse BBC. De arrestatie van Nicki Minay op Schiphol was even BREAKING wereldnieuws op zaterdag 25 mei 2024. De wereldster werd aangehouden omdat ze een aantal voorgedraaide joints in haar bagage had. Na een paar uur werd ze na het betalen van een boete van 350 euro weer vrijgelaten.

Maar de verontwaardiging was groot. De 41-jarige Trinidaans-Amerikaanse rapper hield haar miljoenen Barbz-fans over de hele wereld via social media op de hoogte. Het zijn niet eens mijn pre-rolls, ze zijn van mijn beveiliging, meldde ze. Verder beschuldigde ze de marechaussee, verantwoordelijk voor haar arrestatie, dat zij er net als anderen op uit waren om haar tournee te verpesten. Op social media was de hashtag #freenicki toen al trending.

Hashtag #freenicki trending Uiteindelijk moest ze haar concert op zaterdagavond in Manchester cancelen. Tot verdriet van 20.000 Engelse fans, die al urenlang op haar wachtten. Iets was haar Nederlandse fans trouwens ook overkwam, omdat ze 2.5 uur te laat aan haar optreden in de Ziggo Dome

begon. Een dag later bij haar vertrek uit Nederland ging het echter helemaal mis. In haar bagage werd volgens een woordvoerder van de marechaussee ‘een redelijke hoeveelheid’ voorgedraaide joints gevonden. Sommige media schreven dat het om 40 joints ging. Het Openbaar Ministerie liet aan de NOS weten dat het om een hoeveelheid van 30 tot 100 gram cannabis ging. Minaj werd vastgezet, waarna honderden fans naar het bureau gingen om haar vrijlating te eisen. Na het betalen van een boete van 350 euro werd ze ’s avonds weer vrijgelaten. De Koninklijke Marechaussee meldde toen droog op X: ‘Zojuist hebben wij een 41-jarige Amerikaanse vrouw in vrijheid gesteld die we vanmiddag op Schiphol hebben aangehouden op verdenking van uitvoer van softdrugs. De verdachte heeft

na overleg met het Openbaar Ministerie een geldboete gekregen en kan haar weg vervolgen.’ Later die avond dankte Minaj haar fans en beloofde ze dat ze het later goed zou maken met haar fans in Manchester. Uit de wereldwijde reacties bleek trouwens opnieuw dat er nog veel onbegrip is over het Nederlandse gedoogbeleid. Veel internationale media schreven over de legale status van cannabis in Nederland. Het gedoogbeleid is daar blijkbaar nog steeds moeilijk uit te leggen. Ondertussen waren er ook fans die vonden dat Nicki Minaj de autoriteiten op Schiphol eigenlijk dankbaar zou moeten zijn: ‘Na 5 uur al vrijgelaten en 350 euro boete. Was ze in Engeland betrapt met 40 joints dan was de straf veel zwaarder geweest’. Een week na haar aanhouding cancelde Nicki Minaj een tweede optreden in Amsterdam.

Door: Redactie HighLife
30 HighLife

‘Cannabis redde mijn leven’

Alfredo Ossino werkte bij een Italiaanse antidrugseenheid tot hij een wervelkolomaandoening kreeg die hem bijna verlamde. Hij kreeg jarenlang opiaten met veel ongewenste bijwerkingen voorgeschreven. Dit leidde er toe dat Ossino zich tot cannabis wendde, en dat heeft zijn leven gered.

Hij krijgt inmiddels 90 gram mediwiet per maand voorgeschreven. ‘Ik ben herboren. Ik had het einde van mijn latijn bereikt’, zegt Ossino, wiens boek ‘Cannabis, het waargebeurde verhaal van een antidrugsagent’ in mei uitkwam. Hij bracht het grootste deel van zijn carrière door bij de Guardia di Finanza tot hij ziek werd: ‘Ik was een zombie geworden, ik kon niet bewegen, de trap niet op of zelfs maar tien meter lopen zonder voorovergebogen te staan van de pijn. Ik ging het huis niet meer uit vanwege de ondraaglijke pijn die ik voelde. Cannabis heeft ervoor gezorgd dat ik weer tot leven kon komen, maar de staat blijft voorbij de eindeloze getuigenissen van artsen en patiënten kijken die de therapeutische werking ervan bevestigen. De rechten van patiënten moeten worden verdedigd, en de discriminatie van de staat naar de cannabissector moet stoppen.’ In 2015 werd mediwiet in Italië legaal. Toch werd Ossino tot 2020 gedwongen zijn therapie zelf te betalen, zo’n 400 euro per maand. ‘Vergoeding krijgen is erg lastig. Artsen zijn niet geïnformeerd en degenen die mediwiet gebruiken worden als stoner beschouwd.’ Het verbod op cannabis is volgens hem een totale mislukking: ‘Cannabis is een natuurlijk product, een redder in nood die mainstream moet worden in de samenleving. Daarom besloot ik mijn verhaal in een boek te vertellen.’ Inmiddels kweekt hij zelf deels zijn eigen medicijn.

canna cooker POT by NOIDS

“ De enige machine die je nodig hebt om thuis met ongeëvenaard gemak FECO, RSO, olie, boter, rosin, wax en full spectrum edibles te maken.”

Activeer

Verse en droge cannabis, hasj, kief, wax, rosin, shatter

infuseer

Boter, olie, kokosolie, vape juice, glycerine, honing, melk

Extraheer

FECO, RSO, tinctuur, wax

SCAN NoidsAmsterdam.com
Door: Redactie HighLife 31 HighLife

Ex burgemeester Haarlem bij PCN Meet & Greet: ‘Grootste winst coffeeshop keurmerk is vertrouwen’

Vanuit het hele land kwamen cannabisondernemers naar Tilburg voor de Meet & Greet, één dag voor de wereldwijde wiet feestdag 420. PCN voorzitter Sander Hewitt vertelde in zijn welkomstwoord over het landelijke coffeeshop keurmerk waar het PCN aan werkt. Hewitt: ‘Het PCN bestuur is er van overtuigd dat een landelijk keurmerk een essentiële stap is in het lange proces van normalisering en acceptatie van onze branche.’ Hij sprak de hoop uit dat ‘genoeg ondernemers het belang inzien van deze vorm van zelfregulering voor het voortbestaan van de coffeeshop’. De ontwikkelingen buiten Nederland zijn positief, met name in Duitsland waar cannabis sinds 1 april legaal is. Maar in eigen land blijft de situatie zorgelijk. De vier partijen die een nieuwe regering Door: Platformcannabis.nl

Voormalig burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders was een van de sprekers tijdens de drukbezochte Meet & Greet bijeenkomst die het PCN op 19 april organiseerde in Tilburg. Schneiders vertelde over de ervaringen met het Haarlemse keurmerk voor coffeeshops. ‘De grootste winst van het keurmerk was dat het onderlinge vertrouwen groeide.’

proberen te vormen staan niet bepaald als cannabisvriendelijk te boek. August de Loor waarschuwde voor de funeste invloed van de ondermijningsdoctrine. De coffeeshop is in die doctrine niet meer een belangrijk instrument voor harm reduction, scheiding der markten en het in goede banen leiden van cannabis. Nee, de coffeeshop is deel van een ondermijnende branche.

Concrete voordelen

Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem tussen 2006 en 2016, vertelde de zaal dat PCN bestuurslid Hein Schafrat hem had uitgenodigd. ‘Tegenwoordig noem ik Hein mijn vriend, maar dat was tien jaar geleden heel anders. Toen stonden we recht tegenover elkaar, met getrokken messen, bij wijze van spreken. Door

het keurmerk veranderde dat volledig.’ Als kern van het keurmerk beschouwt Schneiders dat coffeeshops er hun maatschappelijke verantwoordelijkheid mee nemen. Sinds de invoering in 2013 zijn er nauwelijks sancties of sluitingen geweest in Haarlem. Tegenover de extra plichten staan voor de coffeeshops concrete voordelen, zoals een milder sanctieregime en een hoger voorraadmaximum. ‘Maar de grootste winst van het keurmerk’, zei Schneiders, ‘was dat het onderlinge vertrouwen groeide.’ Daardoor wist de gemeente bijvoorbeeld dat een shop er alles aan deed om minderjarigen buiten de deur te houden. Als er dan -ondanks alle maatregelen - toch een 17-jarige werd aangetroffen, volgde niet meteen een sanctie, zoals in andere coffeeshopgemeenten.

Bernt Schneiders, voormalig burgemeester van Haarlem
32 HighLife

‘Spookwiet’

Na de pauze schoven drie coffeeshopondernemers aan voor een paneldebat over het wietexperiment. Rick Brand van De Baron in Breda en Alex Meijer van Maximilian in Tilburg vertelden over de knelpunten en kinderziektes. Nizar El Mahjoubi van John & Co in Hellevoetsluis vertelde over zijn verwachtingen; vanaf 17 juni gaan Hellevoetsluis en de andere experimentgemeenten ook gereguleerd geteelde cannabis verkopen. Het is niet onwaarschijnlijk dat die datum zal worden uitgesteld. Naar verwachting kunnen op 17 juni niet meer dan vijf van de tien aangewezen telers leveren. Op dit moment zijn er al tekorten, vertelden Brand en Meijer, maar de verruiming van de maximale voorraad gereguleerde cannabis van 500 gram naar een weekvoorraad is een grote vooruitgang. Brand zei dat hij zo’n dertig procent gereguleerde cannabis verkoopt. Coffeeshop John & Co bestaat nog geen jaar en is de eerste ‘drive-thru’ coffeeshop van Nederland. Eigenaar El Mahjoubi ziet het wietexperiment met vertrouwen tegemoet, al erkende hij dat de praktijkverhalen van de andere twee panelleden hem iets minder enthousiast maakten. Zo vertoont het track & trace systeem nog steeds kuren; de term ‘spookwiet’ viel een paar keer, voor transacties die niet uit het systeem te krijgen zijn. En wat gebeurt er als een teler weigert te leveren aan één of meer coffeeshops? De afhankelijkheid van een klein aantal leveranciers kan wrevel opwekken, ook tussen de shops.

WhatsAppje

Hasj productie in het wietexperiment

Naast het landelijk keurmerk en het politieke klimaat kwam het wietexperiment uitgebreid aan bod tijdens deze Meet & Greet. Patrick Stevens van Holigram, één van de tien aangewezen telers, verzorgde een boeiende presentatie over de weg die Holigram tot nu toe heeft afgelegd en de vooruitzichten voor de toekomst. Holigram komt voort uit de stichting JoinUs van John en Inez, “de ideale wiettelers uit Bierum”. Ze spelen de hoofdrol in de documentaire ‘Legale Wiet’ van Frans Bromet uit 2021. Ste-

vens ging onder meer in op de productie van hasj, een onderwerp dat weinig aandacht krijgt. Toepassing van de traditionele Marokkaanse methode om hasj te maken is ondoenlijk, dus gebruikt Holigram dry sift (zeef)technieken en ijsextractie (Ice-olator). Ook voor fresh frozen extractie, waarbij het plantmateriaal niet wordt gedroogd maar meteen bevroren. Dit levert een zuiver concentraat op, dat je makkelijk kunt dabben of verdampen. De presentatie maakte zeer nieuwsgierig naar de producten van Holigram, zowel de wiet als de hasj.

Toch is het zeker niet alleen kommer en kwel, erkende Alex Meijer. ‘Het is heerlijk dat je nu gewoon met een Whatsappje je cannabis kunt bestellen bij de teler, waarvan je netjes een factuur krijgt en die niet wordt geript of weet ik wat voor ellende. Dat is echt heel fijn.’ Ook Rick Brand was ondanks zijn kritiek op het experiment zeker niet alleen negatief. Voor de consument is de proef goed nieuws: schone wiet voor een lage tot zeer lage prijs.

Zoals PCN voorzitter Hewitt in zijn welkomstwoord zei, bood deze Meet & Greet een voorproefje van het grote PCN symposium over het wietexperiment op vrijdag 13 december 2024. De locatie is het Evoluon in Eindhoven, waar in 2022 het PCN jubileum symposium plaatsvond. Een datum om vrij te houden!

Meer informatie over het PCN: www.platformcannabis.nl

Patrick Stevens (Holigram)
33 HighLife
Coffeeshopondernemers Nizar El Mahjoubi (John & Co), Rick Brand (De Baron) en Alex Meijer (Maximilian)

House of Smart

Smart shoppen met gedegen advies in snoepwinkel voor volwassenen

In het centrum van Nijmegen vind je op een toplocatie de prachtige smartshop House of Smart. De ruime winkel in een hoekpand op de Bisschop Hamerstraat straalt openheid en transparantie uit en heeft een ruim aanbod aan smart drugs en allerlei attributen die daarbij van pas komen.

Op een zonnige dag komen tijdens het uur dat ik op bezoek ben voortdurend klanten naar binnen. Sommige funshoppers lijken aangelokt door het kleurrijke aanbod in de ruime etalages van de vestiging, dat vlak bij het Valkhof Museum op het Keizer Karelplein ligt. Twee oudere heren kijken met veel belangstelling rond. Een van hen keert daarna nog even terug om snel een exemplaar van Highlife van de toonbank mee te nemen. Dat kunnen we natuurlijk wel waarderen.

Scherpe prijzen

Het team dat de Nijmeegse vestiging van House of Smart runt, vertelt dat ze regelmatig Rolling Tray’s verkopen aan oudere dames die het als servies voor een high tea gebruiken. Hilarisch natuurlijk, maar ook tekenend voor de transparante en open winkel. Iedereen is welkom en de ruime etalages en het interieur van het hoekpand nodigen ook uit om binnen te kijken. Er zijn tijdens mijn bezoek natuurlijk ook

consumenten die direct weten waarvoor ze komen. Repeat customers, heet dat in winkeljargon. Zij komen terug voor het ruime aanbod en de scherpe prijzen. Want House of Smart is niet alleen een smartshop. Het is ook een Shroomshop, een Seedshop,

een Headshop, een Vaporshop en een CBD shop. En dat maken ze waar met een divers aanbod aan topproducten in elke lijn. Zelf zeggen ze daarover: ‘Bij ons vind je alles wat je nodig hebt om te genieten van je favoriete kruiden. Of je nu op zoek bent naar ontspanning, energie wilt opdoen of je innerlijke zelf wilt ontdekken, we hebben gewoon precies dat wat je zoekt.’

Groot aanbod

De winkel ziet er fantastisch uit. House of Smart gebruikt sinds de eerste vestiging in Eindhoven in 2015 opende al van begin af aan architect Maurice Mentjens. De Limburger won belangrijke architectuurprijzen voor zijn interieur design voor House of Smart, en je ziet dat ook hier weer terug. De producten staan overzichtelijk en per categorie uitgestald. Er zijn populaire producten als CBD-olie, truffels en paddo kweeksets, maar er is zoveel meer, bijvoorbeeld een hip product als een CBD Turmeric Latte. Men doet er dan ook alles aan om mee te gaan in de tijd en speurt op internationale beurzen naar de nieuwste trends en producten, dus wordt het assortiment steeds uitgebreid.

34 HighLife
Door: Rob Tuinstra

Maar wel altijd met een strenge selectie. HHC-producten vind je hier bijvoorbeeld niet. HHC (hexahydrocannabidinol) is als semi-synthetische cannabinoïde omstreden en bij House of Smart willen ze alleen producten waar ze zelf voor de volle 100% achter staan in hun winkel hebben.

Microdosering

Het spreekt voor zich dat het personeel een grote kennis in huis heeft. Klanten kunnen

gebruikt. House of Smart heeft verschillende soorten op voorraad. En ze worden vers verkocht, precies zoals de natuur het bedoeld heeft!

CBD en vaporizers

De cannabinoïde cannabidiol, oftewel CBD, zorgt in tegenstelling tot THC niet voor een psychoactieve roes. Daardoor is CBD zeer gewild bij mensen die op zoek zijn naar een relaxerend middel zonder een high, om

dus rekenen op uitgebreid advies over de effecten van de verschillende producten. Neem bijvoorbeeld truffels. Al enige tijd staat microdosering van truffels sterk in de belangstelling. En dat merken ze ook bij House of Smart. In tegenstelling tot paddo’s groeien truffels onder de grond, Ze bevatten net als paddo’s hoeveelheden psilocybine en psilocine, bij microdosering kunnen ze voor een verhoogde creativiteit zorgen. Op verschillende plaatsen in de wereld worden ze ook voor medische doeleinden

om te beginnen veel gezonder en vergeet die hoestbuien maar; vapen is de toekomst.

Website

Het gaat te ver om elk product dat House of Smart aanbiedt hier verder uitgebreid te behandelen. Van CBD beautyproducts tot knalroze waterpijpen en siliconenbongs, het assortiment is immens. Het is beste is om zelf eens in een van hun shops langs te gaan. Een ‘snoepwinkel voor volwassenen’

bijvoorbeeld beter van je nachtrust te genieten. Je vindt hier gummies, capsules en edibles in vele soorten en maten. Wat CBDolie betreft kun je kiezen uit diverse sterktes van het gerenommeerde Cibdol. Enfin, ze kunnen je daarover alles vertellen bij House of Smart. Ook voor cannabiszaden van Royal Queen Seeds kun je trouwens bij House of Smart terecht. En check hun aanbod van vaporizers met de diverse accesoires. Zelf zijn we een groot fan van vapen; in plaats van je cannabis te verbranden verhit je het. Dat is

grappen ze bij het afscheid. Maar wel een snoepwinkel met heel veel deskundig advies en een uitgekiend aanbod. En mocht je niet in de buurt wonen, dan kun je altijd nog hun uitstekende website raadplegen.

www.houseofsmart.nl

Er zijn 5 House of Smart vestigingen:

House of Smart Bisschop Hamerstraat 2 6511 NB NIJMEGEN

House of Smart Hinthamerstraat 81 5211 MG DEN BOSCH

House of Smart Willemstraat 29 5611 HB EINDHOVEN

House of Smart Hartmanstraat 26 3012 VA ROTTERDAM

House of Smart Kerkstraat 119 1017 GE AMSTERDAM

35 HighLife
Onderzoek zou aantonen: Rotterdam gebruikt meer cannabis dan Amsterdam Hoe waardevol zijn onderzoeken van rioolwater naar drugsgebruik?

Onderzoek van het rioolwater in verschillende Europese steden stelt dat Nederland in de top 5 staat qua drugsgebruik. Nederlandse steden scoren hoog op alle geteste drugs: cannabis, speed, cocaïne, MDMA, ketamine. Maar wat zeggen de resultaten van dit onderzoek nou echt?

‘Rotterdam is Europese koploper in cannabisgebruik’, kopt het NRC op 19 maart 2024. Uit Europees onderzoek (in 88 steden) blijkt dat het onderzochte rioolwater in Rotterdam meer sporen van cannabis bevat dan in andere onderzochte Europese steden. In Nederland voert KWR het onderzoek uit, een bedrijf gespecialiseerd in rioolwatertesten. De onderzoekers nemen rioolwatermonsters in alle deelnemende steden op een

gerapporteerd naar het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) die er een rapport over schrijft. In het onlangs gepresenteerde rapport staan de uitkomsten van 2023.

Kritiek

De Nederlandse steden scoren hoog op cannabis, speed, cocaïne, MDMA en ketamine. Dat is op zich geen verrassing.

Die metingen naar sporen van een groot aantal stoffen in het rioolwater zijn waardevol. Maar je kunt het niet als een gouden standaard gebruiken.

vergelijkbare wijze en in dezelfde week. Dat zou onderling goed vergelijkbare metingen moeten opleveren. Rotterdam en Leeuwarden deden in 2023 voor het eerst mee. Andere steden die meededen waren Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De landelijke testresultaten worden terug

Alleen op metamfetamine scoren de vijf Nederlandse steden een stuk lager dan andere Europese steden. In Nederland is deze drug inderdaad niet populair onder gebruikers. Wel wordt er veel ‘meth’ in ons land geproduceerd. Het is vreemd dat Rotterdam de lijst aanvoert op het gebied

van cannabisconsumptie. Je zou verwachten Amsterdam het hoogst scoort op cannabis. ‘Dat is opmerkelijk’, zegt een van de meest ervaren Nederlandse drugsonderzoekers Ton Nabben. ‘Rotterdam heeft 40 coffeeshops en Amsterdam 160, waarbij je ervan uit zou kunnen gaan dat de vele toeristen die de hoofdstad bezoeken de gemiddelde cannabisconsumptie per inwoner verhogen. Daarom zou je verwachten dat er in Amsterdams rioolwater meer sporen van cannabis terug te vinden zijn.’ Leeuwarden valt ook enigszins uit de toon. In de Friese hoofdstad wordt de meeste speed van Nederland gebruikt: de stad staat op de vijfde plaats van de onderzochte Europese steden. Ook gebruiken de Friezen per inwoner minstens evenveel cannabis als de Amsterdammers, volgens de data van het EMCDDA. Maar klopt dit wel?

Geen goede verklaring

Er is geen goede verklaring voor de scores van Rotterdam en Leeuwarden. KWR doet alleen metingen en geeft die door aan het EMCDDA. Het Nederlandse onderzoeksinstituut geeft geen duiding aan de cijfers en de EMCDDA

36 HighLife

waagt zich daar ook niet aan. Nabben heeft daar zijn bedenkingen bij: ‘Het is natuurlijk een beetje tricky om cijfers zonder het verhaal eromheen vrij te geven. Veel mensen kijken alleen naar die getallen en zonder achtergrondinformatie vertellen die cijfers lang niet altijd het hele verhaal.’ Eigenlijk zeggen de getallen weinig zonder duiding. ‘Zo wordt er bij vergelijkbare onderzoeken van het rioolwater bijvoorbeeld wel eens hoge waarden gevonden van een bepaalde drug op een plek waar je dat niet meteen zou verwachten. Als onderzoeker word ik dan nieuwsgierig: hoe is dit te verklaren?’ Ook wijst Nabben naar de vergelijkbaarheid van de wijken waar de monsters genomen worden: ‘Stel dat je in Rotterdam rioolwatersamples hebt genomen in een buurt met een paar coffeeshops, en in Amsterdam in een buurt zonder coffeeshops, dan krijg je resultaten die je misschien niet helemaal kunt vergelijken, althans niet zonder het achterliggende verhaal.’ Hij vindt de resultaten van het onderzoek boeiend, maar mist een diepgaande onderbouwing van die getallen met onderzoek waarbij mensen worden geïnterviewd over wat ze consumeren en wanneer, waarom en hoe (kwalitatief onderzoek).

Signalerende functie

Onderzoekster Melissa Boekholt (Universiteit Utrecht) is het volledig eens met Nabben. In 2021 onderzocht zij de toepasbaarheid van rioolwateronderzoek in kleinere gemeenten en dorpen op drugsbeleid en hoe de media met de data omgingen. ‘Die metingen naar sporen van een groot aantal stoffen in het rioolwater zijn waardevol,’ stelt de onderzoekster. ‘Maar je kunt het niet als een gouden standaard gebruiken. De resultaten zeggen niets zonder verdere uitleg. Ik mis informatie over de achtergronden van de riooldata. Ik ben geïnteresseerd in het waarom van de getallen. Waarom zijn bepaalde waarden zo hoog, of net niet? Hoe verklaar je verschillen in tijd en plek?’ Voor Boekholt heeft het onderzoek van het EMCDDA en ander rioolwateronderzoek een signalerende functie. Het is wat haar betreft prima bruikbaar om aanvullend diepgaander onderzoek richting te geven. Zo wordt er bij vergelijkbare onderzoeken van het rioolwater bijvoorbeeld wel eens hoge waarden gevonden in speedgebruik in een dorp op het platteland. ‘Op het eerste gezicht is het vreemd dat daar dan opeens zoveel speed wordt gevonden. Totdat blijkt dat er in het betreffende gebied een paar bedrijven

zitten die veel met Poolse arbeidskrachten werken. En als je dan weet dat Poolse arbeidskrachten relatief veel speed gebruiken om hun zware werk vol te kunnen houden, wordt de piek opeens duidelijk’, aldus Boekholt.

‘Halve waarheden’

Over de uitslag van de hoge cannabiswaarden van het geteste Rotterdamse rioolwater zegt ze: ‘Niet alle stoffen zijn even makkelijk meetbaar in het water. Zo is cocaïne bijvoorbeeld vrij goed aan te tonen, maar is het moeilijk om gevonden THC en andere cannabinoïde-waarden te vertalen naar de hoeveelheid gebruikte cannabis. Er zitten methodologisch best wat haken en ogen aan dit soort onderzoek. Het is daarom nodig om resultaten met een kritische blik te bekijken.’ En dat gebeurt dus vaak niet. Boekholt stelt dat je een plan moet hebben als je dit soort onderzoek laat uitvoeren. ‘Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak. Voordat je het rioolwater gaat onderzoeken moet je gaan bedenken wat je met de resultaten kunt doen. Gaat het hier om een kleine groep veelgebruikers of een grote groep recreatieve gebruikers? Beide vergen een andere beleidsaanpak. Met rioolwateronderzoek kun je deze vragen niet beantwoorden. Op dit moment komen de data onbewerkt in de pers terecht en het enige wat een aantal media ermee doet is grote koppen zetten boven halve waarheden.

Alarmisten

KWR onderzoekt het rioolwater niet alleen voor dit Europese onderzoek. In opdracht

van justitie en lokale overheden onderzoekt het instituut ook het rioolwater in andere regio’s en dorpen. Dat levert sensationele krantenkoppen op zoals het al eerder genoemde ‘Rotterdam is Europese koploper in cannabisgebruik’, maar vaak is het nog veel schreeuwender. Boekholt wijst op de rol van media en een aantal ‘alarmisten’. Dat zijn groepen als de Moedige Moeders in Volendam. Die zijn tegen het gebruik van drugs en hebben er baat bij dat de negatieve beeldvorming over drugs op allerlei soorten manieren wordt gevoed. ‘Alarmisten nemen publicaties als die van het EMCDDA of pure meetresultaten als die van KWR zonder duiding klakkeloos over en geven daar hun eigen dramatische draai aan.’ Dat komt bruikbare kennis niet ten goede en vergroot desinformatie onder de mensen. In haar eindrapport omschrijft Boekholt het zo: ‘De methode [van rioolwateronderzoek] is een politiek instrument voor politieke partijen in conservatieve regio’s, moedige moeders en andere anti-drugs groepen die het verbodsdiscours over drugs onderschrijven en drugsgebruikers stigmatiseren. Vanuit het perspectief van de volksgezondheid is het rioolwateronderzoek alleen geen geschikt uitgangspunt voor beleid en is een gezamenlijke aanpak tussen verschillende monitoringinstrumenten noodzakelijk.’ Kortom: de uitkomsten van het rioolwateronderzoek laten wel duidelijk zien dat er bepaalde stoffen gevonden zijn, maar zeggen weinig als je niet weet hoe en door wie deze drugssporen in het water terecht terechtgekomen zijn.

37 HighLife

HIGH HEMP & CURE

Zuid-Koreaanse

artiest Sik-k meldt zich na blowen bij

politiebureau

Ze zullen raar hebben opgekeken bij dat politiebureau in Seoul, nadat de bekende muzikant Sik-k naar binnen liep en bekende dat hij geblowd had. Dat moet een flinke bad trip geweest zijn. Immers, de straffen die ze in Zuid-Korea uitdelen na cannabisconsumptie zijn niet mals. Ook niet als je een nationale celebrity bent, want dan heb je een voorbeeldfunctie en word je zo mogelijk nog harder aangepakt. De 30-jarige Kwon Min-sik, de echte naam van Sik-k, zou volgens de autoriteiten verward hebben gevraagd: ‘Is dit een politiebureau?’ Ja, dus. Sik-k werd kortstondig vastgezet en uit een test bleek dat hij cannabis had geconsumeerd. Zijn advocaat meldt dat de artiest slaapproblemen had na een operatie aan zijn schouder.

Royal Queen Seeds viert 4/20 met Mike Tyson op Times Square

Royal Queen Seeds (RQS) vierde 4/20 samen met hun nieuwe Amerikaanse partner Mike Tyson op Times Square met een gigantische banner. Op het 60 meter hoge One Times Square Billboard, bekend van de aftelklok voor oud en nieuw, werden New Yorkers aangemoedigd om hun eigen wiet te gaan kweken en werd afgeteld tot 4:20 p.m. Shai Ramsahai (RQS): ‘Thuis wiet kweken is een van de meest bevredigende ervaringen en voor New Yorkers die hun eigen thuiskweek willen beginnen, is RQS een betrouwbare partner, van zaad tot oogst.’ En: ‘Naast de voordelen die mensen ervaren van thuiskweken, ontwikkelen thuiskwekers ook meer begrip van en een diepere relatie met de cannabisplant en de natuur. Als een van de grootste cannabis-zadenbanken ter wereld blijven we ons inzetten voor eerlijke wetgeving rondom legale thuiskweek en persoonlijk gebruik.’

Jesse Ventura: ‘Cannabis heeft het leven van mijn vrouw gered’

Jesse Ventura heeft in zijn leven al heel veel verschillende dingen gedaan. Hij vocht in de Vietnam oorlog, hij was lid van de Mongols motorbende, hij was bodyguard voor Grateful Dead en the Rolling Stones, hij was een professioneel worstelaar, hij speelde als acteur (samen met Arnold Schwarzenegger) in de film Predator, en hij was gouverneur van Minnesota. En nu is hij een cannabis entrepreneur, nadat hij voor een commissie van de Senaat in Minnesota getuigde dat cannabis het leven van zijn vrouw had gered. ‘Mijn vrouw ging er bijna aan onderdoor door heftige epileptische aanvallen, maar nadat ik haar de eerste druppels wietolie gaf heeft ze nooit meer een aanval gehad.’ Hij vertelde verder dat hij daarom al cannabis kweekte toen dat nog illegaal was. Nu heeft hij in samenwerking met Retro Bakery hennep gummies en chocoladerepen op de markt gebracht. ‘Ik ben er trots dat ik de eerste Amerikaanse ex-gouverneur ben die zijn naam op hennepproducten heeft staan. Het is weer een stap verder om de tragische en gevaarlijke oorlog tegen cannabis te stoppen!’

H H H 38 HighLife

Xzibit

opent wietwinkel in Los Angeles

De Amerikaanse rapper Xzibit opende op 28 april zijn eigen cannabis dispensary in Los Angeles. Vanaf die datum kun je bij zijn Xzibit West Coast Cannabis vestiging terecht. Xzibit: ‘Ik ben al meer dan tien jaar bezig met cannabis en een winkel was altijd onderdeel van het plan. Maar het was belangrijk voor mij om contact te maken met de juiste mensen, de juiste partners en de juiste operators. Het was een uitdaging om gekwalificeerde mensen te vinden. Maar het is gelukt. We zijn een jaar bezig geweest met alle voorbereidingen voor de winkel open kon. It all came together and it’s dope.’ En verder: ‘Californië is vanwege de vele cannabiswetten de moeilijkste Amerikaanse staat voor de cannabissector, maar het is tegelijkertijd de grootste cannabismarkt ter wereld. Het is een lastig instappunt. Maar ik ben er voor de lange termijn. Mijn partners hebben veel ervaring. Ze hebben al drie andere dispensaries, dus dat geeft me veel vertrouwen.’

Emtee lost klachten wietgeur hilarisch op

Tiffany Haddish presenteert Smoke like a Freak

Actrice en standup comedian Tiffany Hadish presenteerde bij een event rond een nieuw seizoen van The Freak Brothers een gelimiteerde pre-roll van Cookies, genaamd Smoke like a Freak. Het gaat om een enorme, met de hand gerolde Lemon Skunk Diesel-joint, bedekt met hasj en afgewerkt met een houten tip. Haddish, die in de serie de stem van Kitty voor haar rekening neemt, introduceerde in januari haar eigen wietlijn Kloudz. Ze vertelde eerder in een interview dat cannabis een essentieel hulpmiddel was om bij haar extreme menstruatiepijn te bestrijden. Haddish: ‘Endometriose zorgde ervoor dat ik van een gebouw wilde springen. Maar toen ik de werkelijke kracht van cannabis ontdekte en hoe het de pijn kon verminderen... Het heeft me enorm geholpen.’

Nee, de Zuid-Afrikaanse rapper Emtee kon echt niet eten in het restaurant, aldus de medewerkers van Mike’s Kitchen. Reden; zijn grote hoeveelheid tattoo’s werd niet echt gewaardeerd en er hing een enorme wietgeur rond zijn persoon. Dat is niet onlogisch want de Zuid-Afrikaanse rapper (geboren in Soweto) staat erom bekend dat hij een groot liefhebber van dagga is. Emtee dreigt inmiddels met een rechtszaak maar nam ondertussen ook een hilarisch filmpje op waarin hij naar een parfumerie gaat en daar een flesje eau de cologne koopt. De zanger van de hit Roll Up: ‘They say I’m this, they say I’m that. They forgot to tell you I smell best. When you see, embrace me’.

H H H
39 HighLife
Tiffany Haddish en Berner van Cookies

Toppers!

Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG

Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Het is een medicijn, En de farmacie vindt dat niet fijn. Dus wordt het gecriminaliseerd, Wat menigeen blijkbaar niet deert.

Geef cannabis vrij, En maak veel patiënten blij!

Kijk eens naar deze mooie plant, Wat is er toch mee aan de hand? Gewoon achter het raam in de keuken, zonder enige bijlichting, puur. ACDC.
40 HighLife
De eerstgeborene voor outdoor 2024. Welkom Birthday Cake.
World’s greatest cannabis information resource www.softsecrets.com Lab tested and certified humidors for curing and storing cannabis. www.cannasseurclub.de SECRET-20% 20

Cannabis in Jamaica is niet 100% legaal, maar overal verkrijgbaar

Looking for ganja?

Ganja is nog altijd niet 100% legaal in Jamaica, maar wel alomtegenwoordig en overal verkrijgbaar. Als vanouds (zij het nu openlijk) op stranden en straten en in bars en winkeltjes, maar ook in officiële cannabiswinkels.

Dane, de chauffeur die ons komt ophalen aan Sangster Airport in Montego Bay, weet desgevraagd meteen, nog voor we vertrekken, waar hij iets op de kop kan tikken. Hij keert terug met twee ronde plastic potjes met een openklappend dekseltje. Zo wordt cannabis nu verkocht in de ‘ganja shops’, waarvan ik er op deze trip een aantal wil bezoeken. In het ene potje zit Wedding Cake, in het andere Platinum. Negril, onze eerste bestemming, is een druk toeristisch centrum

waar de vele buitenlanders, met name Canadezen en Amerikanen, voor extra klandizie zorgen in de cannabiswinkels. Maar dat betekent nog niet dat je zomaar een shop kunt binnenlopen en iets kopen. Je moet je wel degelijk registreren, en vervolgens een telefoontje plegen met een dokter. Daarvoor betaal je rond de 2000 JA dollar (12 euro), locals ongeveer de helft. Ook de artsen profiteren dus van dit systeem. Misschien een ideetje voor onze eigen Belgische wetgevers.

Canna Clinic

Canna Clinic Jamaica, in het centrum van Negril, is geen ontwenningskliniek, of een ziekenhuis waar cannabis in de medicijnkast staat. Het is gewoon de naam van een keten van acht ganja shops verspreid over het eiland, met een officiële licentie, een eigen kwekerij en eigen strains, allemaal perfect in lijn met de nieuwe regelgeving. Dat vertelt ons de manager (en ex-kweker) van deze Canna Clinic, een kale ruimte met een

42 HighLife
Op bezoek bij Mason van Cone, Cup & Stick

toonbank en daarachter op een schap de verschillende soorten ganja, variërend in prijs tussen 6.500 tot 10.000 JA per ons (40-60 euro voor 26 gram). Er zijn geen THC-limieten, maar Canna Clinic kiest bewust voor ‘beperkte’ gehaltes tussen 16 en 18%. ‘We merken dat minder toeristen hun ganja op het strand kopen’, zegt de manager. ‘De kwaliteit is niet consistent, en de prijzen liggen vaak hoger dan bij ons. Het Jamaicaanse systeem bewijst volgens mij dat je de straathandel wel degelijk buitenspel kunt zetten.’ De straathandel, dat zijn ook de al dan niet geregistreerde taxichauffeurs. Onderweg naar de volgende stop, opent onze driver voor vandaag zonder omhaal zijn handschoenkastje. Het zit volgepropt met plastic zakjes en doosjes. ‘Looking for ganja?’ lacht hij. De verleiding is groot, maar ik ken mezelf. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik op de avond voor mijn vertrek uit Jamaica nog blijf zitten met ettelijke restanten cannabis die ik overal gekocht en gekregen heb.

Licenti van Rastafari

Cone, Cup and Stick is een klein, gemoedelijk winkeltje aan de verre westkant van Negril. We zien meteen dat hier minstens evenveel plaats wordt ingeruimd voor edibles (lolly’s, muffins, koekjes…) als voor ganja. En ook voor mushrooms. Mason, de eigenaar van de shop, heeft een overeenkomst met het gespecialiseerde bedrijf Patoo Magic Mushrooms. In de koelkast ligt netjes verpakte pure paddenstoelenchocolade. ‘Wij hebben onze eigen, biologische ganja boerderij’, zegt Mason, ‘En een zogenaamde sacramentele licentie van de Rastafari Church, die dezelfde status heeft als een staatslicentie. Maar mijn licentie is eigenlijk een donatie van de rastagemeenschap en een deel van de inkomsten gaat ook terug naar de kerk.’ Hij vertelt verder: ‘Wij experimenteren graag met verschillende soorten. Het draait bij ons even goed om de terpenen als om het verschil tussen indica’s en en sativa’s. We proberen heel specifieke, smaakvolle soorten te creëren die beantwoorden aan de individuele wensen van onze klanten. Hoewel we niet meegaan in het opbod van wat ik dan Canadian weed noem, met almaar hogere THC-gehaltes. Mijn favoriete soort van het moment? Deze kruising van twee sterke Jamaicaanse smaken, Cherry Pie en Black Russian. Kijk naar die kleur? En als je echt iets sterks wil, check dan deze Grape Gelato, goed voor 23% THC.’ Mason: ‘Van onze bloemen maken we ook andere dingen, zoals een suikertinctuur, wat beter van

De strains in Marley Natural zijn vernoemd naar zijn songs of thema’s

smaak dan wietboter en je kunt de hoeveelheden tot op de millimeter bepalen. We hebben chocolate en double chocolate cookies, pindaboterkoekjes en koekjes met wit en groengeelrood glazuur, rasta cookies. De lolly’s zijn gemaakt van biologische Jamaicaanse honing met 30 mg ganja. Zoute karamellen: 10 mg. Gummies: 20 en 50 mg. Rum cream ice cream: 24 mg. Pina colada ijsroom: 22 mg. Soursop (‘zuurzak’) ice pop: 30 mg.’

Marley Natural

In Kingston, de hoofdstad van Jamaica, bezoeken we het Bob Marley Museum aan Hope Road. Niet voor het museum zelf, dat dankzij de biopic Bob Marley: One Love nu nog meer bezoekers aantrekt, maar voor de nieuwste aanbouw van de compound, Marley Natural, de ganja shop van de familie. Boven het uitstalraam naast de ingang staat een prachtige quote van Marley: ‘Herbs is a thing that gives you a little time for yourself so you

can live’. Het is veruit de mooist ingerichte cannabiswinkel die we tot dusver bezocht hebben, met een aparte, afgesloten rookruimte, zoals we die kennen in veel Nederlandse coffeeshops. Het is er een komen en gaan van toeristen die zich allemaal gewillig laten registreren (hier voor amper 1000 JA of 7 US dollar) en een telefoontje plegen met een dokter, zoals de wet het voorschrijft. Er worden twee vragen gesteld: hebt u al eerder cannabis geconsumeerd, en is er sprake van medische complicaties? De shop werd geopend op 6 februari, Bob’s verjaardag, 2023 en de ganja is afkomstig uit St. Ann’s, de noordelijke parish waar Marley het levenslicht zag. Dat vertelt Leslie Bryan, de uitbater van de winkel of dispensary. ‘Na de registratie en het contact met de arts kun je hier ganja aankopen voor 10 US dollar per gram. We hebben pre-rolls voor 20 dollar, indoor cannabis is bijna dubbel zo duur als de outdoor soorten. Ja, wij hebben indoor ganja

43 HighLife

in Jamaica, soms zelfs geïmporteerd uit California. Het gaat dan om cannabis met een THC-gehalte van 23 tot 26%. Vrij hoog dus, maar er staat geen wettelijke limiet op. Wat wel verboden is, zijn edibles en concentraten, hoewel je die in andere shops wel gemakkelijk kunt krijgen.’ Leslie toont me de menukaart. Elke soort draagt de naam van een Bob Marley-song of een aanverwant thema: ‘Sun is shining’, ‘Smile Jamaica’, ‘Royal Rita’ en ‘The Gong’ zijn lichtere sativa’s, ‘Nice Time’ en ‘Uprising hybride soorten. De indica’s heten ‘One draw’, ‘Ragga’, ‘Natural Mystic’ en ‘Kaya’. De THC-gehaltes variëren tussen 14 en 22%.

Wat je ook van de Marley’s mag denken (en er zijn behoorlijk wat haters), als het over the healing of the nation gaat, blijven ze de mensheid opvoeden en inspireren.

Peter Tosh onwaardig

Het Peter Tosh Museum aan Trafalgar Road. Het bestaat al sinds 2016 maar ik ben er nog niet geraakt. Je loopt er ook niet zomaar naar binnen. Eerst 20 US dollar betalen in een aanpalend kantoortje, dan naar binnen in wat gewoon een ander kantoor lijkt te zijn, alleen

nog wat kleiner. Aan de ingang staat een grumpy guard, de meest norse beveiligingsagent die ik ooit gezien heb in dit land, en dat wil wat zeggen. Hij maakt geen aanstalten om ons vriendelijk te verwelkomen en gromt dat we geen foto’s en video’s mogen maken. Niet moeilijk dat het museum amper getagd wordt op de sociale media. Er valt in die twee kamertjes ook niks te zien, op een paar clichématige tijdlijnen en informatiepanelen

onthouden van Peter Tosh? Is de directeur van het museum misschien een voormalige politieofficier, trots dat hij de beroemde zanger destijds heeft kunnen oppakken? Waarom staat hier geen ganja-plant, of zien we niet minstens een paar beelden van wat jarenlang Jamaica’s mooiste en grootste (zij het illegale) exportproduct was? De rest van de wereld erkent in Peter Tosh een pionier van de legaliseringsbeweging en een legende

Mason: Mijn favoriete soort van het moment? Deze kruising van twee sterke Jamaicaanse smaken, Cherry Pie en Black Russian.

na. Muziek is er niet te horen. Goed, Tosh’ beruchte M16-gitaar wordt tentoongesteld, en in een hoek staat zijn eenwieler. In een glazen bak worden de spullen getoond waarmee de zanger destijds werd afgerost en gemarteld door de politie. Een wapen, een ketting, boeien… Is dat echt wat we moeten

van de reggae. Hier, in deze aanfluiting van een museum, blijft van die nagedachtenis maar weinig over. Geef mij dan maar het onlangs vernieuwde Peter Tosh Memorial in Belmont, zijn geboorteplaats. En niet alleen omdat daar wel ganja-planten staan.

Leslie Brian en Karel Michiels
44 HighLife

Jamaica voor beginners

Op de vorige pagina’s lees je hoe Karel Michiels verschillende ganja-shops in Jamaica bezocht, amper twee weken voor ik zelf naar het land vloog. Hier dus alleen een paar tips.

Het duurt ongeveer 15 minuten voordat je voor de eerste keer gevraagd wordt of je wiet wil kopen. Dat is, als je net als ik snel door de douane bent met alleen een rugzak. Want zodra je daar voorbij bent, begint het pandemonium voor verder vervoer en zo. No problem man, take a deep breath.

Het is handig als je eerder al transport vanaf het vliegveld hebt geregeld. Dat scheelt weer onderhandelen met taxichauffeurs na een lange vliegreis als je niet meer helemaal scherp bent.

1 2 3

5

Zorg voor veel zonnebrandolie en blijf in de schaduw. De UV-index staat vaak op +12, dat is extreem.

6 1 2 5 6

Koop niet meteen wiet zodra je geland bent. Je hebt nog genoeg kansen om wiet te kopen. En de ganja verschilt van shit tot topkwaliteit. Dus neem je tijd.

Wissel geen geld op het vliegveld. Zorg dat je voldoende US dollars bij je hebt. Daarmee kun je overal betalen. Ook op straat voor wiet. Heel veel ATM’s zag ik niet, tenminste in Negril. En daar stonden altijd lange rijen. Je kunt als je echt lokale valuta wil hebben van tevoren JAD (Jamaica Dollars) bij GWK Travelex bestellen.

4

Zeg vaak Ja Man. Want zo spreken de locals ‘Ya Mon’ uit en dat ga je veel horen.

Geniet, geniet en geniet. Veel plezier!
45 HighLife

Help en nog eens help namens coffeeshops

De belastingdienst en de gemeente schermen vaak met informatie van derde-coffeeshops, zoals winstmarges en verhoudingscijfers die niet juist kunnen zijn.

Ik heb tot twee keer toe een oproep gedaan aan coffeeshophouders om collega coffeeshophouders van anonieme informatie te voorzien via mijn kantoor. Die informatie kan ertoe leiden dat standpunten van de belastingdienst over onjuiste administratie, onjuiste verwerking van inkoopkosten en/of omzetten en over onjuiste marges van verkopen softdrugs, dus zwarte inkopen en/of teveel geboekte inkopen die naar privé zijn gegaan, beter kunnen worden weersproken. Bovenstaande standpunten van de belastingdienst en/of de gemeente zijn globaal de opmerkingen die de belastingdienst maakt tijdens boekenonderzoeken en die leiden tot een informatiebeschikking (onjuiste boekhouding) en aanslagen n.a.v. zwarte inkomsten. Dit leidt weer tot intrekking van de gedoogverklaring c.q. een exploitatievergun-

Voor mij onbegrijpelijk

Ik begrijp niet dat de branche zich niet wapent tegen dit soort acties van toezichthouders en dat niet wordt samengewerkt. Ik heb zelfs aangegeven dat ik de info anoniem zal behandelen en dat ik hiervoor een tegemoetkoming en een verklaring tot anoniemhouding verstrek. Die tegemoetkoming zal niet beperkt zijn maar substantieel, waar iedere verstrekker van informatie voordeel van zal hebben, en dat terwijl het verstrekken van die informatie de coffeeshophouder niets kost en makkelijk verstrekbaar zal zijn.

Samen staan we sterk

Feitelijk ben ik tevreden met een anonieme opstelling van de inkomsten en de inkoopwaarde van die inkomsten, graag gesplitst in de omzetgroepen omzet 0%, omzet laag

ning. De gegevens die de belastingdienst en de gemeente gebruikt voor hun onderbouwing zijn omzet- en inkoopgegevens van andere coffeeshops, althans dat geeft de belastingdienst aan. Ik geloof de juistheid van die cijfers niet en wil dat kunnen controleren. In het verleden bleek meermaals dat de belastingdienst onjuiste marge-cijfers had ingebracht bij de rechtbank in een procedure.

tarief en omzet hoog tarief over meerdere jaren. Die gegevens zijn makkelijk uit de jaarrekening en/of de kolommenbalans te halen. Ik wil namelijk maximaal mijn klanten kunnen verdedigen. Wij behandelen alle informatie die wij van coffeeshophouders krijgen vertrouwelijk en anoniem en verzoeken om inzage van toezichthouders worden steevast geweigerd. Met uw

informatie kunnen wij coffeeshophouders beter begeleiden bij geschillen en procedures. Mijn aanbod om hier een tegemoetkoming tegenover te zetten blijft dus in stand.

Conclusie

Weten is één, bewijzen is twee. Een medewerker van de belastingdienst, van de gemeente en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen, maar het kan verstandig zijn één vuist te maken als groep coffeeshophouders om procedures tegen de belastingdienst en gemeente, maar ook strafrechtelijke procedure, omdat een coffeeshop nu eenmaal bestuurs- en strafrechtelijk rechtelijke rechten heeft. Het voorkomen van procedures is vaak beter, maar dan is het verstandig te zorgen dat uw rechten niet geschonden kunnen worden. Maar daarvoor is samenwerking wel een toegevoegde waarde. Help elkaar en heb geen medelijden met de belastingdienst of de politie en zeker niet met een gemeente. De gevraagde informatie zal het mij makkelijker maken een coffeeshophouder te verdedigen in een geschil en dat is een voordeel voor de gehele coffeeshopbranche.

De informatie kan gezonden worden naar mijn e-mailadres (zie hieronder), of men kan met mij hierover in overleg gaan, zie hieronder voor telefoonnummers.

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

Mr. Wil Oomen

Tel nr. 06-5146 8141

Oomen Administratiekantoor

Ing. Ruud Oomen LLB

Tel nr. 06-8112 4313

www.oomenfiscaalonderzoek.nl www.oomenadministratiekantoor.nl

E-mailadres: oomen@fiscaalonderzoek.nl

Column
Wil Oomen
48 HighLife
1/4 staand 87,5x131 mm www.softsecrets.com World’s greatest cannabis information resource Scan QR to check our socials: VISIT OUR SHOPS!

SUPER ONDERWATER

DRONE

Deze heb je geheid nog niet, de m2 ROV van ChasingInnovation: een knalgele onderwater drone, met een eigen basisstation. Je kunt je drone besturen met de afstandsbediening en live meekijken via je smartphone, dankzij wifi verbindingen. Je kunt je drone tot een diepte van 100 meter laten duiken. En hem professionele video’s van 4K UHD-kwaliteit laten maken. Of 12Mpix-foto’s. Je kunt je duik ook realtime streamen. Voor beter zicht heeft de drone twee 2.000 lumen lampen met instelbare dimfunctie. De snelheid van je drone is ongeveer 1,5 meter per seconde (3 knopen). De gebruikstijd is max 4 uur. De 4.5 kilo zware drone is gemakkelijk te besturen. De M2 heeft een 8 Vectored Thrustersindeling, die OMNI-beweging in alle richtingen mogelijk maakt. De compacte behuizing (38 x 26.7 x 16.5 cm) is gemaakt uit een aluminiumlegering. Inclusief verwisselbare 97.68WH lithium accu, professionele Sony camera met 4K EIS-beeldstabilisatie, anti-vastloop motor, HDMI-poort en 64GB MicroSD-geheugenkaart. Prijs: € 2.099 www.gadgethouse.nl/product/chasing-m2-rov-onderwater-drone/

HUISELIJKE EGEL IGLO

Dit uit natuurlijk materiaal opgebouwde egelhuis biedt een veilig onderkomen voor egels en andere kleine zoogdieren, waar ze kunnen schuilen voor de gevaren van de moderne maatschappij en tuin. Grasmachines, trimmers, huisdieren, vossen en marterachtigen vormen een bedreiging. Dit onderhoudsvrije egelhuis biedt meer bescherming dan een composthoop of houtstapel. Het frame heeft een water ondoordringbaar dak dat met rotan is bekleed. De Iglo biedt ruim plaats aan een egelmoeder en haar jongen. De smalle toegang houdt indringers als honden en katten tegen. Hij is ook zeer geschikt als overwinterplek. Veranker hem op een beschutte, schaduwrijke plek uit de wind en camoufleer deze met bladeren en takjes. Leg er enkel blad en gedroogd gras in als nestmateriaal. Zo maak je je tuin egelvriendelijk. Afmetingen: 53 bij 59 bij 22 centimeter. Gewicht: 1.4 kilo. Afmetingen: 22 bij 17 bij 10.5 cm. Prijs: € 35 www.duurzametuinartikelen.nl/product/iglo-egelhuis/

THE MUSIC FRAME

Samsung had al The Frame, je weet wel: die televisie die eruitziet als een schilderij. Die tv krijgt nu een draadloze audiovariant als broertje: The Music Frame lijkt nog het meest op een modern fotolijstje, maar dan wel eentje waar echt tof geluid uit komt. De HW-LS60D beschikt over 6 ingebouwde speakers en woofers van 120 Watt totaal. En een intelligente audioverwerking voor een eersteklas audio-ervaring. Daarmee gaat dit gadget de strijd aan met, pak ‘m beet, de Symfonisk van IKEA en de Sonos. Maar dan met een formaat van 33 bij 33 centimeter. De foto en lijst zijn geheel naar wens aanpasbaar. Bovendien kun je dit gadget met Q-Symphonytechnologie koppelen aan je Samsung-tv of surround-systeem, voor een nog betere geluidservaring. Twee stuks geeft een subliem stereogeluid. Prijs: € 449 www.samsung.com/nl/audio-devices/music-frame/ls60dblack-hw-ls60d-xn/

Tekst & Beeld: Mike de Leede
1 50 HighLife

Gadgets

UTRASLIMME

SOLAR

VERLICHTING

Met de naderende zomer, zul je vaker buiten zitten. Ook ‘s avonds, als het schemert of donker is. Deze Playbulb Garden Light van Mipow is daarvoor een uitgelezen optie. Het is een duurzame, cirkelvormige LED die gevoed wordt door een zonnepaneel in het midden en die zichzelf na zonsondergang automatisch inschakelt. Met een app op je smartphone stuur je de lampen aan via bluetooth. Je kunt niet alleen de kleur en de intentie instellen, maar ook allerlei lichteffecten, bijvoorbeeld als je een barbecuefeest geeft. Je kunt elke lamp dezelfde kleur en lichteffect meegeven of een andere. En als je gaat kamperen, neem je ze gewoon mee. Prijs: circa € 35 (per stuk) www.playbulb.com

MINI AI ROBOT MET PROJECTOR

Samsung introduceert binnenkort Ballie 2.0, een sterk verbeterde versie van zijn balvormig gele robotje, dat je huis veilig houdt. Het vrolijke ogende AI-robotje kan in zijn nieuwe incarnatie talloze slimme apparaten in je huis aansturen (je deurbel, airco, huishoudelijke apparatuur tot de voerbak voor je hond), heeft een ingebouwde 4K-camera zodat je op afstand met hem of haar mee kunt kijken. En zelfs een 1080P-projector om haarscherpe schermpjes of films op de muur of vloer te plaatsen, bij hometraining bijvoorbeeld. De prijs van deze slimme huisassistent, uitgerust met onder meer een intuïtieve chatbot, is nog niet bekend, maar wordt pittig. Ga uit van minimaal € 1.000 www.digitaltrends.com/home/ samsung-ballie-ces-2024-new-details/

JE EIGEN

BUIENRADAR

Naderende weersomstandigheden zijn belangrijke info voor als je een dagje tussen je sfeerverhogende buitengroen wilt werken. De BloomSky is daarvoor een uitgemeten gadget. Het is een uitgebreid (Amerikaans) weerstation, uitgerust met een camera. Het meet niet alleen temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, UV-index, regen en wind, maar geeft je via een HD-camera met fisheye-lens een beeld van de lucht en omgeving. Zo zie je of er ongenode gasten aankomen. Of het bewolkt of zonnig is of gaat worden. Met de bijbehorende app worden al je gegevens getoond, geanalyseerd en gedeeld met de community van 100.000-en gebruikers. Daardoor krijg je realtime notificaties bij weersveranderingen bij jou in de buurt. Die een stuk betrouwbaarder blijken te zijn dan zijn dan Buienradar.nl. Prijs: compleet, circa € 199 www.bloomsky.com

6
4 51 HighLife

Onderzoek: CBD effectief bij menstruatie-gerelateerde symptomen

Volgens research van de Universiteit van Arkansas, Auburn University en James Madison University kan CBD een effectieve oplossing zijn om menstruatie-gerelateerde symptomen te verlichten. Cannabisbedrijven zoals Canopy Growth Corporation en Charlotte’s Web werkten mee aan het onderzoek, waarbij 33 deelneemsters softgels met CBD-isolaat kregen. Na basisbeoordelingen ontvingen ze een voorraad voor drie maanden en vulden ze maandelijkse enquêtes in. Verschillende tests lieten zien dat CBD angst, stress en prikkelbaarheid bij alle deelnemers hielp verminderen. Deze verbeteringen begonnen in de eerste maand en bleven gedurende het hele onderzoek bestaan. Overigens zijn er, met name in de VS, al verschillende soorten CBD-tampons en maandverband verkrijgbaar.

38% Deense hondenbaasjes geeft huisdier CBD

Volgens een enquête in Denemarken heeft vorig jaar 38% van de hondenbaasjes hun huisvriend een CBD-product gegeven. Van de 2002 deelnemers aan het Plos One onderzoek gaf ruim een derde aan dat ze hun hond CBD gaven. De grote meerderheid, 93%, gebruikte CBD-olie of druppels, 9% verwende hun huisdier met een CBD-zalf of crème. CBD werd vooral gebruikt om pijn en gedrag te verbeteren of allergieën en ziektes meer draagbaar te maken of te genezen. Ruim driekwart (77%) van de baasjes zag ook positieve gevolgen bij hun beste vriend.

Celstraf voor man uit HongKong nadat dochters

CBD-gummies eten

Een man uit HongKong is tot acht maanden celstraf veroordeeld nadat zijn twee dochtertjes CBD-gummies aten die ze in zijn slaapkamer vonden, waarna ze uiteindelijk in het ziekenhuis belandden. De man van 26 verklaarde voor de rechter dat hij de gummies voor zichzelf had aangeschaft omdat hij veel stress had vanwege huwelijksproblemen en een zieke vader, en dat hij ze op zijn eigen kamer verborg. Desondanks werden de snoepjes gevonden waarna zijn dochtertjes van twee en vier jaar volgens lokale media met hevige rillingen naar het ziekenhuis werden gebracht. De moeder vermoedde dat haar echtgenoot drugs in huis had en verzocht om een urinetest bij haar dochters, waar CBD werden gevonden. Naast de acht maanden cel voor kindermishandeling kreeg de vader nog eens twee weken extra cel vanwege het bezit van verboden middelen. CBD is sinds 2023 ten strengste verboden in HongKong.

52 HighLife
14 JUNI VRIJDAG 7:00 7:30 8:00 8:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 Werkoverleg 16:30 17:30 Lunchafspraak Frank Zoommeeting met Janssen

Er is alles aan gedaan om cannabis een slecht imago te geven

Cannabisexpo Terpz & Herbz toch weer verboden

Cannabis in het verdomhoekje

20 april (4/20) beloofde een mooie dag te worden voor de cannabisbeweging in de Lage Landen. Enkele tientallen exposanten, ook HighLife, hadden zich aangemeld voor Terpz & Herbz, een expo in het Bierkasteel van de organisator, Brouwerij Van Honsebrouck. Geen echt kasteel, wel een multifunctioneel complex, ideaal geschikt voor dit soort beurzen. Als producent van Cannahopper en marktleider op de Belgische cannabisbiermarkt wilde Van Honsebrouck de cannabis community versterken, en het grote publiek informeren over de vele toepassingen van de plant, industrieel, medicinaal en recreatief. Met inachtneming van alle wettelijke verboden en voorschriften. Geen wiet met meer dan de toegelaten 0,3% THC dus.

En toch werd Terpz & Herbz uiteindelijk verboden. Twee keer zelfs. Het evenement zou oorspronkelijk plaatsvinden in het prachtige (echte) kasteel van Bossuit in het nabijgelegen Avelgem. Maar daar stak de burgemeester een stokje voor. “Ik ben best

progressief,” maakte Lut Deseyn (van de lokale partij Gemeentebelangen) zichzelf wijs, “maar ik ga geen drugs promoten en de kat bij de melk zetten.” Volgens haar zouden er op de beurs verschillende ‘illegale producten’ verkocht worden, ook al had de organisator

beloofd net daar sterk op toe te zien.

David tegen Goliath

Uiteindelijk mocht de brouwerij Terpz & Herbz niet eens opzetten in de eigen gebouwen, het Bierkasteel, in Izegem. Ook

Door: Karel Michiels
54 HighLife

daar is de invloed van de burgemeester allicht niet vreemd aan. De man behoort tot de N-V.A, de partij die er in het voorbije decennium onder impuls van Bart De Wever alles aan gedaan heeft om cannabis in het verdomhoekje te houden, en een slecht imago te geven. En al die Vlaamse middenklassers, hun kiezers, zijn daar nog in

Meer dan nog dan de angst voor het wietblad, is het een heilige schrik voor Vlaams Belang die de Vlaamse media en politiek in de ban houdt.

meegegaan ook, hoewel ze zelf niemand kennen die blowt of er nooit negatieve ervaringen mee hebben gehad. “Het was David tegen Goliath,” moest de organisator van de cannabisbeurs uiteindelijk toegeven. Als het over cannabis gaat, maak je in Vlaanderen (niet in Wallonië) nog altijd veel slapende honden wakker. Vaak hebben die een lidkaart van de N-V.A, maar Vlaams Belang (onze PVV zeg maar) kant zich al veel langer tegen elke vorm van gedogen, laat staan uit de strafwet halen. Toen Green Grown Cannabis Stores, een zogenaamde CBD-shop, een zesde vestiging opende aan het Antwerpse Sint-Jansplein, kwam zowaar Filip Dewinter uit zijn hol gekropen. Enkele weken daarvoor nog beschuldigd van dubieuze contacten met Chinese en Russische spionnen en ‘zakenlui’, vond hij het ‘onverantwoord’ dat er op die locatie een ‘softdrugswinkel’ kwam, volgens hem de bevestiging van het ‘gedoogbeleid’ van het

stadsbestuur. Dat is 3 keer fake news in 1 zin, zoals we van hem gewend zijn. En zo verscheen het ook in de kranten en op de nieuwssites, zonder weerwoord of correctie. Ook daar heerst nog altijd de grote onwetendheid, en vooral de onwil om dit soort blaaskakerij onderuit te halen.

Zonder THC

Green Grown is uiteraard geen ‘softdrugswinkel’. Er worden enkel CBD-producten verkocht, cannabisbloemen en afgeleiden zonder THC. CBD is een wettelijk toegelaten en streng gereguleerde stof. De bloemen vallen onder de tabakswet, en worden ook als dusdanig getaxeerd. In de vorm van oliën en balsems worden de ‘softdrugs’ van Dewinter trouwens ook aangeboden in de meest uiteenlopende zaken, van apothekers en krantenwinkels tot Kruitvat en supermarkten, hier en in het buitenland. Het Antwerpse stadsbestuur voert ook helemaal geen ‘gedoogbeleid’. Dat heeft alleen betrekking op cannabis mét THC, gemeenzaam inderdaad ‘softdrugs’ genoemd, waarvan het bezit en het gebruik (zeker in Antwerpen) nog altijd bestraft worden. Maar die wiet of cannabis vind je in de winkels van Green Grown dus niet. Voor Green Grown huisde in het pand aan het Sint-Jansplein een obscure nachtwinkel, waar naast Chinese Viagra zonder twijfel tal van andere illegale brol werd verhandeld. Hoe ‘onverantwoord’ was dat dan wel? Toen Green Grown (ex-Florapoint) in 2021 een eerste winkel opende probeerde het stadsbestuur vergeefs om een sluiting op te leggen. De rechter gaf de uitbaters gelijk: wettelijk deden zij niks verkeerd. Filip Dewinter maakte in zijn verklaring overigens nog een fout: Green Grown is ook geen ‘growshop’. Dat was dus 4 keer fake news. Niemand die de politicus tegensprak, niemand die zijn woorden weerlegde. Ook niet toen hij net als de ‘progressieve’ burgemeester van Anzegem zegde dat we ‘de kat niet bij de melk’ hoefden

te zetten. Typerend voor het kleine verschil tussen het ‘respectabele’ Vlaamse nationalisme van de N-V.A en de extreemrechtse variant van Vlaams Belang.

Angst voor het wietblad

Meer dan nog dan de angst voor het wietblad, is het een heilige schrik voor deze partij die de Vlaamse media en politiek in de ban houdt. Vlaams Belang partij peilt in de aanloop naar de regionale, landelijke én Europese verkiezingen van 9 juni ergens tussen 25 en 30%, en dreigt dus de grootste te worden. Die hou je toch maar beter te vriend. En waarom zouden we ons druk maken om drugs, een thema dat toch maar een klein deel van ons publiek interesseert? Het valt me op dat er in de traditionele media intussen steeds meer grote reportages verschijnen over paddo’s, LSD, ayahuasca, zelfs cocaïne, en hoe je daar op

‘Het was David tegen Goliath,’ moest de organi- sator van Terpz & Herbz uiteindelijk toegeven.

een verantwoorde manier mee kunt omgaan. In Gent werd op initiatief van de actiegroep Smart On Drugs (waarvoor alle respect en sympathie) zelfs een XTC-tentoonstelling geopend. “Bezoekers die langskomen worden ondergedompeld in een wereld waar xtc-gebruik en verkoop legaal is. Ze kunnen langsgaan bij 3 verschillende verkooppunten: een xtc-speciaalzaak, een apotheek en een club. Er is ook een vierde scenario waarbij de huidige situatie wordt weergeven: illegale drugs en handel.” Vervang XTC door cannabis, en ik weet haast zeker dat ook deze expo verboden zou worden.

55 HighLife

DUO PENOSSI GEWOON WAT LOKALER, DAT IS NORMALER

Mocht je aan de pakkende reclame van Duo Penotti (twee kleuren in een potti) denken bij Duo Penossi, dat kan kloppen. Maar het Amsterdamse dj-duo is meer dan dat! Er zit ook nog een platenzaak en label aan vast, en veel zelfgedraaide joints. Door: Arjan van Sorge

Duo Penossi bestaat uit Bas en Raoul, en het dj-duo heeft daarnaast ook een platenwinkel op de Zeedijk in Amsterdam, runt een label en maakt een radioshow. Bezige baasjes dus, die toch uiterst relaxed Highlife te woord staan. Eerst nog even een collega platenwinkelier uit het Vietnamese Saigon helpen met zijn inkopen (voor de liefhebbers: Vina Groove), een rokertje erbij en dan gaat het loos.

Penotti, penoze, Penossi Bas en Raoul kennen elkaar van de middel-

Plaatje draaien, jointje erbij, het is een combinatie.gouden

bare school in Amsterdam. Bas: “Ik draaide altijd al plaatjes, Raoul ook, en zes jaar na school zijn we samen gaan draaien. Dat werd Duo Penossi, en wat dat betekent mag je zelf invullen.” Raoul: “Nou, ja, je hebt de Amster-

damse penoze, je hebt Duo Penotti, het paste gewoon bij ons. Ook met wat we doen, we draaien niet echt normale dingen, het is altijd buiten de grenzen. Veel uit de underground, de onderwereld, en penoze is de onderwereld. Dusseh…”

Gewoon goed

“Als er maar een ritme in zit, of gewoon een drumstel, dan gaan mensen dansen. Als het klinkt als disco of house dan dansen mensen sowieso. Dan kan je gaan testen met andere

56 HighLife

dingen, uit de tropen, Suriname, uit Curaçao - en dat is gemaakt om te dansen. Indonesisch, Aziatisch, Midden-Oosten, eigenlijk de hele wereld. Ik kijk niet naar genres, het moet gewoon goed zijn.”

Bas: “We hebben wel mensen gehad die boos werden en weggingen. Ze hebben nog nooit zoiets gehoord maar ze moeten het er maar mee doen. We draaien wat we zelf leuk vinden, en kijken of het aanslaat. Meestal slaat het wel aan.”

Dat is de sport

Liefhebbers van vinyl Bas en Raoul kennen hun klassiekers, maar zouden bijvoorbeeld

Wasmasjien van Trafassi nooit draaien, “want dat is het nummer dat iedereen kent”, aldus Bas. “Er zijn honderden andere nummers die

veel beter zijn, waaronder ook van Trafassi. En die kent niemand. We proberen van al die genres de niet bekende nummers te draaien, dat is de sport. De bekende liedjes kent iedereen toch al, dus dat is niet nodig.”

Stempel en smaak

Raoul: “Andere artiesten moeten in de spotlight staan, dan kom je bij een andere mensen die net zo tof zijn. En uiteindelijk kan dat ook weer populair worden. Dat het aanslaat bij de jeugd, of bij een andere scene opgepakt wordt.” Bas: “Anders ben je alleen maar hitjes aan het draaien, dat is voor andere dj’s.” Raoul: “Platen verzamelen is toch een dingetje, het is je eigen stempel en smaak. Niet dat je die wil opdringen, maar: dit is er ook, misschien ook leuk. Radio heeft best wel

veel verpest voor artiesten, die zijn te vaak gedraaid. Het platenlabel betaalt geld om dat te draaien, tien, twintig keer per dag, en dan wordt het vanzelf wel een hit.”

Gevonden voorwerpen

Maar goed, lekker makkelijk zo, je pakt wat toffe platen uit je recordstore, altijd goed, en klaar ben je. Het lijkt toch net wat anders te liggen. Bas: “Wat in de winkel staat hebben we ook thuis, net zoveel eigenlijk, en dat is onze eigen selectie.” Raoul: “Al vijftien jaar hebben we een radioshow, ook onder de naam Duo Penossi, en dat is van onze eigen collectie. Wat we die week aan muziek vonden, dat kwam op de radio. Dan heb je een radioshow met gevonden voorwerpen, en dat kan van alles zijn. Zo ging het werken. Je verrast elkaar.”

Mond-op-mond

In 2018 zijn Bas en Raoul de winkel Platypus Records begonnen, op de Amsterdamse Zeedijk. Bas: “En daarvoor deden we al de radioshow, en veel dj-en. De shop is op ons pad gekomen via via, dat we hier een winkel konden beginnen. We hadden eerst onze eigen platen neergezet, zo’n vierduizend stuks, de winkel opengegooid en toen kwamen er vanzelf platenkopers. En nu nog steeds. Mensen komen echt van overal, ze kennen elkaar en praten het door, het is mond-op-mond reclame.”

Lokale dingetjes

Raoul: “Zo creëer je een netwerk, mensen uit Colombia en Indonesië die dan leuke platen zien en dan traden, of wij kopen in wat hier

Er zijn bepaalde strains zoals AK47, goeie Orange Bud, Enemy Of The State, PPlang niet gezien.

dan moeilijker te vinden is.” Bas: “Het is een ontmoetingsplek van verschillende artiesten en liefhebbers.” Raoul: “Het delen van muziek eigenlijk. Er komen internationaal mensen langs, ook om dj-setjes te doen, of om nieuwe platen te releasen.” Bas: “We zijn ook zelf een labeltje begonnen, Penossi Records, om via mensen die we kennen lokale dingetjes uit te

57 HighLife

brengen, zoals De Kraters, Piet Leegwater, en Bert Barten.”

Gouden combinatie

En dat alles gaat goed samen met wat wiet of hasj. Bas: “Het is niet per se belangrijk, maar ik doe het wel elke dag. Voor mij is het ontspanning.” Raoul: “Ja, relaxed. Het is niet de hoofdmodus. Maar plaatje draaien, jointje erbij, het is een gouden combinatie. De muziek staat wel op de eerste plaats. En veel van onze klanten van de zaak, of artiesten roken natuurlijk ook een jointje. Veel muziek is ook gemaakt op wiet. Dat je eerst een jointje rookt en dan de studio ingaat.”

Een goeie tak

“Bij sommige artiesten kan je dat horen ja. Als je naar Armand luistert dan weet je: die heeft een goeie tak gerookt. Elly en Rikkert konden er ook wat van. En zo zijn er wel meer mensen met marihuanatunes. Er zijn een hoop Nederlandstalige nummers over wiet, alcohol, of

Ilja Gort

drugs in het algemeen. Dat soort liedjes zoeken we eigenlijk altijd wel.”

Blond

Wat roken ze dan het liefst? Bas: “Blonde polm, en wat wiet, maar liever niet van die sterke wiet. Dat is voor mij gewoon te heftig. Er is nu veel te veel keus, en te sterk.” Raoul: “Milde hasj, gewoon blonde hasj, en bepaalde wietjes van nu vind ik ook wel interessant, Cali wiet, wiet uit Amerika. Een vriend van ons kweekt zo zijn eigen dingetjes, dat is wel lekker. Maar er zijn nu zoveel namen, het moet eigenlijk wat duidelijker zijn. Er wordt veel te veel mee gekloot.”

Naar buiten

“Er zijn een aantal shops waarvan je weet dat ze solid zijn, maar je moet in Amsterdam wel wat uitkijken naar welke shop je gaat.” Bas: “Er zitten heel veel shops hier in de binnenstad.”

Raoul: “Je kan beter wat meer naar buiten gaan, naar Oost, West, dat is ook beter qua

prijs en kwaliteit. Gewoon wat lokaler, dat is normaler. Dat vind ik persoonlijk ook iets chiller. In het centrum heb je allemaal toeters en bellen, zoals die snoepzakken. Die nieuwe wiet zit in snoepzakken tegenwoordig. Dertig euro per gram, dat soort dingen, voor Amerikaanse wiet.”

Goede zorg

“Nederland heeft een beetje verloren. Er zijn bepaalde strains zoals AK-47, goeie Orange Bud, Enemy Of The State, PP - lang niet gezien. Al dat soort wietjes zijn er bijna niet meer. Een paar shops hebben het nog wel. Het is allemaal overgenomen door Canada, Spanje en Amerika. Nederland valt er nu een beetje buiten. Houd het daarom lokaal, bij de mensen die je kent, die er zorg aan besteden. Dat scheelt. En het moet natuurlijk wel leuk blijven.”

Op muzikaal avontuur met de muzikale fruitmand van Duo Penossi kan via Instagram, Facebook, Mixcloud en Soundcloud.

Ilja Gort (1951) is nu vooral bekend als wijnboer en presentator, maar daarvoor was hij drummer bij de legendarische band After Tea, en de reclamemaker achter Duo Penotti, Nescafé, Sorbo hier, Sorbo daar en meer van dat soort tunes die voorgoed verankerd zitten in het geheugen van Nederland. In 1980 had hij een hit met het lijzige popliedje Don’t Come Stoned And Don’t Tell Trude.

58 HighLife

Kiffen mit Magnum

METEEN BEGONNEN MET KWEKEN

Op 1 april werd cannabis in Duitsland deels gelegaliseerd. In de nieuwe Highlife serie Kiffen mit Magnum volgen we de wietavonturen van onze Oosterburen met Magnum.

Hij woont niet ver van de grens met Nederland en is een echte liefhebber van cannabis.

Hoe voelde je je op 1 april?

1 april was een grote dag voor de Duitse 420-gemeenschap. Het was en is nog steeds een heel bevrijdend gevoel om legaal wiet te roken in Duitsland. Vroeger moest je je altijd zorgen maken of je gepakt zou worden, ook al waren de boetes klein met kleine bedragen, maar je was nog steeds illegaal bezig.

Ben je al begonnen met kweken?

Jazeker. Met twee volwassenen mogen we 6 planten in huis hebben. We zijn begonnen met 4 autoflowers en 2 normale zaden. We zullen de structuur van het kweeksysteem upgraden na de eerste oogst.

Hoe gaat het? Is het de eerste keer?

Ja, de eerste keer, maar het gaat goed. Natuurlijk is er zeker nog potentieel voor verbetering. Het vinden van de juiste apparatuur is niet altijd eenvoudig. Ook de keuze van de juiste voedingsbodem. Ik denk dat het nog wel even zal duren voordat alles soepel verloopt. Maar ik hoef mijn planten niet te verstoppen!

Goed wiet kweken is een kunst. Je kunt zeker veel boeken lezen of informatie verzamelen op relevante sites op internet. Maar of je het juiste resultaat krijgt, is een andere vraag. Ik zou graag stage willen lopen bij de kwekers van de Highlife Cup winnaars. In dit geval is ervaring goud waard.

Waar haal je nu je wiet vandaan, voordat je gaat oogsten?

Aan wiet komen is nog alleen illegaal mogelijk. Dat is een van de nadelen van de nieuwe wet. Ik mag 25 gram bij me hebben, maar kan dat nergens legaal kopen. Je kunt het vergelijken met de manier waarop coffeeshops in Nederland behandeld worden; ze mogen wiet verkopen maar waar het vandaan komt is geheim. Net als vóór de legalisatie komt mijn wiet vooral uit coffeeshops in de omgeving van Nijmegen en Arnhem. Importeren (smokkelen) is uiteraard nog steeds verboden, maar het alternatief om iets op straat te kopen is uitgesloten. Voor mij persoonlijk is dit ook een fout in de wet. Ik kan legaal iets kopen in coffeeshops, het product is legaal in Duitsland, maar grensoverschrijdend transport is illegaal in een verenigd Europa. Dit kan beter.

Heb je zelf nog een laatste opmerking?

Het zal waarschijnlijk allemaal nog een beetje spannend zijn. Met het tweede deel van de wet zal er waarschijnlijk weer veel veranderen. Zoals

De eerste Magnum kweek ziet er al goed uit

zojuist bekend is geworden, mogen we tijdens het autorijden 3,5 nng THC in ons bloed hebben. De eerste clubs maken zich klaar om te starten en er gaan geruchten over meer verkooppunten. We zijn van plan om zelf een growcommunity op te zetten, maar of we ook lid worden van een club valt nog te bezien. Helaas was de start wat slecht gepland, maar de legalisatie is een mijlpaal voor Duitsland.

59 HighLife

1e

2024 Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 1e prijs N-Amerika EU grown Pancakes 2e prijs Mostly Indica Dreamsgold 2e prijs Mostly Sativa Sticky Dreams 2e prijs Oldskool Wiet Jack Herer Potency Cup Wiet Pancakes 1 2 Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Old Skool Hasj Hia Blond 2e prijs Hasj Special Bacio Cake Potency Cup Hasj Bacio Cake 2 Coffeeshop Magic Den Haag Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 3e prijs N-Amerika EU grown Blue Magic 1e prijs Oldskool Hasj Shaher Beldia 1 3 Coffeeshop Dizzy Duck Downtown Fluwelen Burgwal 1c 2511 CH Den Haag 2e prijs N-Amerika EU grown Z3
prijs Mostly Indica Candy Chrome
3e
prijs Mostly Sativa White Amnesia
prijs Oldskool Wiet Kosher Kush 2e prijs CBD Wiet WeNeed Mela Sour HighLife Wiet Cup Winnaar 2024 Kosher Kush 1 2 3 Coffeeshop Mississippi Maaspromenade 11 a01 6211 HS Maastricht 3e prijs Import N-Amerika Zmoothie 2e prijs Huisfavoriet Wiet Jealousy 2 3 Seed Stockers www.seedstockers.com 1e prijs Outdoor Wiet Big Yeti 1 Koffiesjop De Bovenstad Burgstraat 47 4201 AB Gorinchem
prijs Outdoor Wiet Big Bomb 2 Coffeeshop Doctor Green Herenstraat 7 2511 CZ Den Haag 3e prijs Huisfavoriet Wiet Green Crack Extereme Haze 3 Coffeeshop Hashtag Reguliersgracht 27 1017 LJ Amsterdam 3e prijs Huisfavoriet Hasj RS11 3 Coffeeshop Fly Veenkade 46 2513 EH Den Haag 3e prijs Mostly Sativa Purple Amnesia 1e prijs Hasj Special Holy Cream 3 1
1e
2e
HOOFDSPONSOREN: Met dank aan: Coffeeshop Cremers, De Ambassade, Coffeeshop Dizzy Duck, Coffeeshop Magic, Mascotte en Coffeeshop Relax Meetpoint Hinthamerstraat 104 5211 MS ‘s-Hertogenbosch 2e prijs Import N-Amerika White Peaches 2 Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 1e prijs Import N-Amerika Diablo 1e prijs Import Huisfavoriet Wiet New York Grapes 1e prijs Moderne Hasj Wedding Cookies 2e prijs Huisfavoriet Hasj Dosi Dos HighLife Hasj Cup Winnaar 2024 Wedding Cookies 1 2 Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Moderne Hasj Static Living Soil Tropicana Cookies 1e prijs Huisfavoriet Hasj Forbidden Joy 904 The Hash Valley 3e prijs Hasj Special Fresh Frozen Papaya Power by ZmoothieZ 1 2 3 Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 1e prijs Mostly Indica Sub Zero 3e prijs Outdoor Wiet Skunk 3e prijs Oldskool Hasj Beldia Old skool Hasj 1 3 Cannabis Social Club De Ambassade IJsselmeer 27 3332 EX Zwijndrecht 3e prijs Oldskool Wiet Bubble Gum Kush 1e prijs CBD Wiet Gentle Haze CBD 1 3 WeNeedWeed www.weneedweed.eu 3e prijs CBD Wiet Drizzle 3 High Society Lange Scheistraat 5 2312 CR Leiden 3e prijs Moderne Hasj Dry Shift Kosher Kush 3

Logboek VOC juni – juli 2024

‘Cannabis gaat zichzelf niet legaliseren’

Gesigneerde Mossy Giant print voor VOC donateurs

De enige echte Mossy Giant heeft een fantastische groot formaat print ter beschikking gesteld voor donateurs van de stichting VOC. ‘A plant keeper’s break’ is gedrukt in een oplage van slechts vijftig stuks en elk exemplaar is door Mossy genummerd en gesigneerd. Een echt collectors item.

Bij onze jaarlijkse fondswerf-mailing aan ondernemers in december hadden we donateurs die ons met €500 of meer steunen al een bijzonder cadeau beloofd. We hebben de eerste exemplaren van ‘ A plant keeper’s break ’ inmiddels verstuurd. Dank aan Greenhouse Amsterdam, Goldfish Amsterdam, Toermalijn Tilburg, De Piramide Bussum en Wiz Art Stadskanaal voor hun donaties. De print meet 36,5 bij 97 centimeter en is gedrukt op 200 grams Satin papier. Mossy maakte de tekening voor het Spaanse cannabistijdschrift Tricomics . Hij schreef er het volgende over: “The plant keeper spending some well-deserved break time under his plant. After a long morning of working the fields and tending to his crop he now enjoys a pipe of herb and a few consciousness expanding pages in his old book that was gifted to him by the wizard from the mountain top. Meanwhile the plant is living, breathing, photosynthesizing and digging its roots deeper into the soil - always selflessly supplying us humans with our much needed oxygen. But what a wonderful world it would be if us humans would just set this peculiar plant free - it could supply us with so much more..”

‘A
62 HighLife
plant keeper’s break’ van Mossy Giant

Deze actie duurt zo lang de voorraad strekt. Op de VOC-website vind je alle informatie over doneren: https://voc-nederland.org/ doneren. Je kunt ook Patron worden van de stichting VOC, dan ontvang je al onze publicaties, toegang tot VOC evenementen en bijeenkomsten, stickers en - na een tijdje - gratis topklasse cannabiszaden van zadenbanken die het VOC een warm hart toedragen, zoals Karma Genetics, Seedstockers en Suzy Seeds.

Cannabis in het verkeer

Wij blijven ons hard maken voor de rechten van de cannabisconsument en de thuiskweker. Zeker nu Duitsland cannabis verregaand heeft gedecriminaliseerd, is het tijd om door te pakken met ons

cannabisbeleid. Na 48 jaar gedogen hebben cannabisconsumenten in Nederland nog steeds geen recht op bezit, ook niet van de wiet en de hasj in het wietexperiment. Thuisteelt ontbreekt volledig in het experiment en blijft formeel verboden, met een hoop nare en onnodige gevolgen voor kleine thuistelers die geen vlieg kwaad doen en nul overlast veroorzaken. We blijven ons ook hard maken

OVER DE STICHTING VOC

voor een betere omgang met cannabis in het verkeer. Op 20 april presenteerden we bij het 420% Herbalizer event in Akhnaton Amsterdam onze nieuwe Cannabis en Verkeer flyer. Hierin lees je welke risico’s je loopt, hoe lang THC in je bloed aantoonbaar is en andere relevante informatie. Onze cannabis en verkeer werkgroep

staat diverse slachtoffers van de huidige, falende regelgeving bij. Falend omdat je nu vervolgd kan worden voor rijden onder invloed van cannabis, terwijl je al lang niet meer onder invloed was. Om onze activiteiten en campagnes mogelijk te maken, is het VOC volledig afhankelijk van donaties van ondernemers en consumenten. Zoals VOC-voorzitter Derrick Bergman zei in zijn speech op 420% Herbalizer: ‘Cannabis gaat zichzelf niet legaliseren. Er zijn grote belangen bij betrokken en machtige industrieën. De drie grootste vijanden van legalisering zijn de farmaceutische industrie, de alcoholindustrie en de politie. Zij hebben veel geld, macht en toegang tot media en politici. Dus: steun cannabisactivisme.’

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. We strijden sinds 2009 voor beter cannabisbeleid en opheffing van het verbod op de plant. Website: www.voc-nederland.org. X en Instagram: @vocnederland Mail: info@voc-nederland.org Wil je toegevoegd worden aan onze mailinglijst, stuur ons dan een mailtje.

OPENBARE VOC VERGADERING

Het VOC organiseert elke maand een openbare vergadering, via Discord of op locatie. Geïnteresseerden en sympathisanten zijn altijd welkom. Meer info: https://voc-nederland.org/agenda/.

STEUN HET VOC!

Je kunt ons op verschillende manieren steunen, bijvoorbeeld met een donatie of als Patron. Alle mogelijkheden vind je op www.voc-nederland.org/steun-voc.

Cannabis en Verkeer flyer
63 HighLife
Jef Martens van de VOC-werkgroep Cannabis en Verkeer tijdens het 420% Herbalizer event in Akhnaton, Amsterdam
64 HighLife

Weird en futuristisch

De Belgische tekenaar Lobster Robin werkte een tijd als illustrator, maar schildert nu het liefst op straat. Hij gebruikt daarbij technieken van tekenfilms en schilderkunst. In zijn muurschilderingen komen heel wat monsters en vreemde figuren voorbij.

Je bent bezig met een lange buitenlandse trip. Eerst was je in ZuidoostAzië en nu zit je in Mexico.

In oktober ben ik vertrokken. Ik heb in Thailand en Indonesië rondgereisd en muurschilderingen gemaakt. Ik ben naar het eiland Langkawi in Maleisië geweest voor een Meeting of Styles van graffitiartiesten.

Mexico stond al op je reislijstje?

Bué the Warrior, ook een Belgische muurkunstaar, verbleef er al en had me uitgenodigd. Hij zei dat je er overal kunt schilderen. Dus ben ik er in januari naartoe getrokken. Het was niet mijn plan om me er te gaan settelen. Maar ik vond er een groot appartement met zicht op zee, voor het geld waar ik in België alleen een kamer van kan huren. Een buitenkans, dus ik blijf hier voorlopig nog wel even. Het is aan de westkust, in de buurt van Puerto Vallarta.

Ik zag dat je op Bali een vrachtwagen hebt beschilderd.

Ik leerde er een graffitischrijver kennen, die contact had met een containerpark waar trucks bijeenkomen. Hij had er voorgesteld

om vrachtwagens te laten beschilderen. Toen ik bezig was, kwamen de chauffeurs kijken en ze vonden het wel cool. Het idee dat er nu in Bali een truck rond rijdt met mijn werk erop…

Hoe kun je je stijl omschrijven?

Het is een samenraapsel van al mijn interesses. Ik probeer een soort van tribute te geven aan al de dingen die mij ooit geïnspireerd

65 HighLife
Ronse, België

hebben. Amerikaanse en Europese strips en tekenfilms die ik later heb gezien. Mijn werk is animatieachtig, maar heeft ook de grove elementen van graffiti.

Dus vooral eerst animatie en dan strips?

Ja. Het intrigeert mij enorm om van platte tekeningen een bewegend iets te maken. Ik maak zelf geen animaties meer, maar ik probeer altijd om mijn werk er uit te laten zien alsof het een frame is van een animatiefilm. Die dynamiek wil ik behouden.

Met voor materialen werk je?

Voornamelijk kwasten en latex. Voor sommige dingen neem ik spuitbussen.

Je bedenkt veel monsters, weirde figuren en sciencefictiontypes Monsters, daar is het voor mij mee begonnen. Dat blijft een beetje mijn ding. En ik schilder graag boze mannen. Ik vind het leuk om daar vrolijke elementen aan toe te voegen, zoals hartjes of bloemetjes. Ik lees sciencefiction, dus die helmen en outfits komen in mijn werk terug. En ik ben een grote fan van Dragonball, hele flitsende anime. De Japanse maker ervan is net overleden, dus internet staat vol met zijn werk en muurschilderingen in zijn stijl.

Heb je een creatieve opleiding gedaan?

Ik heb in Antwerpen de kunstschool gevolgd en daarna een studie in animatie. Ik ben sinds ik klein was verzot van tekenfilms. Mijn liefde voor het tekenen is ontstaan door oldschool Disneyfilms, Space Jam etc. Toen ik in mijn tienerjaren ontdekte dat je dat kon kiezen als richting, was ik best rap verkocht.

Daarna heb je als freelance illustrator gewerkt?

Ja, voor bedrijven en enkele kranten. Maar steeds in dezelfde stijl tekenen raakte ik beu. Ik kon mijn creativiteit er niet goed in kwijt. En ik constateerde dat ik niet goed kon werken met een baas boven me. Toen heb ik twee jaar niets anders gedaan dan

ik in de natuur ben, denk ik: uiteindelijk zijn we ook maar gewoon organismen. Vandaar een klein vogeltje tegenover een groot mens. Dat vogeltje is een robin, roodborstje in het Engels, wat verwijst naar mijn naam. Ik heb het geschilderd in een moeilijke periode, waarin ik veel van mezelf terug ontdekt heb, wat ik even kwijt was.

Ik zag dat je een trein hebt beschilderd?

Dat was in Frankrijk, vorig jaar op het festival Art On Train. Dat is op een plek bij de Zwitserse grens, dus bij de bergen, waar allemaal oude treinen staan. Elk jaar komen daar mensen om treinen te beschilderen in het midden van het bos. Heel bijzonder. Ik maakte figuren naast elkaar, als in een animatie. Als je die trein van links naar rechts leest, zie je een figuur die vanuit de grond zichzelf opreist. Het is alsof het beeld beweegt.

Zou je een stripboek of graphic novel willen maken?

Op een dag misschien wel ja. Ik kom van dat

Vrachtwagen op Bali

tekenen en schilderen wat ik wilde en ben muren beginnen te schilderen.

Een van de grootste muurschilderingen tot nu toe is in Ronse. Waar ligt dat?

Een uurtje rijden onder Gent, tegen de grens met Wallonië. Daar zijn veel grote muren waarop artiesten hebben geschilderd en er is een street art tour langs de route. Mijn schildering heeft een boodschap naar de buitenwereld en een persoonlijke betekenis. Een schedel is voor mij een symbool van wat we allemaal zijn onder wat ons verdeelt. Als

wereldje. Maar ik heb niet de discipline, het geduld om strips te maken. Ik wil dat doen, maar dat is voor later. Ik ben ook niet de beste schrijver. Ik moet dan een verhaal hebben, dat ik wil vertellen.

Je hebt wel een boek uitgebracht over je eigen werk.

Ik teken superveel en schilder constant. En niet alles wat ik doe, post ik online. Dat is zo’n massa werk dat ik op twee jaar tijd een boek van honderdtachtig pagina’s kon maken. Het is een verzameling van alles wat ik in die periode heb gemaakt.

Art On Train, Frankrijk
66 HighLife

Canvasschilderij

Blikfabriek, Antwerpen

Jakarta, Indonesië

Geef je exposities?

Ja, mijn eerste expo heb ik twee jaar geleden gedaan, in Gent. En sindsdien heb ik af en toe hier en daar werken naartoe gestuurd. In Mexico geef ik een expositie samen met Bué the Warrior.

Wat is daar te zien?

Tekeningen, canvassen, zeefdrukken, T-shirts en zo.

Heb je nog verdere reisplannen?

Ik blijf nog wel even in Mexico. Mijn idee is om het hele jaar te reizen en één keer per jaar terug te gaan naar België. Ik ben er nu in geslaagd om het grootste deel van mijn inkomen online te regelen. Dan maakt het niet meer uit, waar ik ben. Waarom zou ik in regenachtig België gaan zitten, als ik ook elke dag in Mexico wakker kan worden?

Maar je moet toch geld binnen brengen?

Ja, maar mijn idee daarover is helemaal

veranderd. Ik ben vooral mijn levensstijl aan het aanpassen. Je kunt ook leven met veel minder. En ik ben nu een beetje in een sweet spot aan het geraken, waarin ik gewoon kan doen wat ik wil. En dat mensen dingen kopen van mij, zodat ik geld heb om van te leven. Ik verdien momenteel wat ik nodig heb en ben daar gelukkig mee. Ik werk nog wel in opdracht, maar binnen mijn eigen stijl. Ik doe geen commerciële opdrachten meer. Ik doe alleen mijn eigen goesting.

https://www.lobster-robin.com/

67 HighLife

Door: Redactie HighLife

RISE OF THE RONIN

Krijger zonder meester

In Rise of the Ronin maak je een epische reis door het Japan uit de 19e eeuw, dat verscheurd wordt door oorlog. Deze actie-RPG in een open wereld, met een focus op gevechten, is van de ervaren studio achter games als Nioh en Ninja Gaiden.

Je bent in Japan, anno 1863. Na driehonderd jaar heerschappij van het Tokugawa-shogunaat arriveren de zwarte schepen uit het westen en start een woelige periode voor het land. Te midden van de chaos van oorlog, ziekte en politieke onrust bepaalt een naamloze krijger zijn eigen weg en daarmee het lot van Japan.

Vertel een dynamisch verhaal

Als ronin, een krijger zonder meester, bepaal je je eigen lot. Het verhaal ontvouwt zich op basis van de keuzes die je maakt en de personages met wie je samenwerkt onderweg. Je neemt cruciale beslissingen tijdens missies, zoals de keuze om belangrijke figuren te vermoorden of te beschermen. Zo bepaal je de loop van de geschiedenis via een systeem dat vol keuzes zit.

Ga diepgaande, toegankelijke gevechten aan

Rise of the Ronin bevat intense, maar haalbare gevechten met verschillende moeilijkheidsniveaus voor elke speelstijl, zoals je kunt verwachten van de ervaren ontwikkelaars van Nioh en Ninja Gaiden. Confronteer je vijanden met verschillende wapens voor contactgevechten of ga de strijd aan op afstand met authentieke vuurwapens uit die tijd.

Verken een wereld die is geïnspireerd op het verleden De Bakumatsu-periode kondigde het einde van het shogunaat aan. Er begon een nieuw tijdperk, waarin Oost en West met elkaar in conflict komen. Ervaar deze culturele revolutie in een open wereld waarin je niet alleen de mensen ontmoet die de loop van de geschiedenis bepalen, maar ook gewone burgers die houvast zoeken.

+ Reis door het Japan van de 19e eeuw met de functies van de PlayStation®5-console.

+ Ervaar de impact van elk gevecht met de haptische feedback van de DualSense draadloze controller.

+ Voel de weerstand in de trekker van je geweer dankzij de adaptieve triggers van de DualSense draadloze controller.

+ Met de 3D-audio hoor je altijd alles wat er om je heen gebeurt, van de levendige straten in de hoofdstad tot de rustgevende geluiden van het platteland.

+ Verken een indrukwekkend vormgegeven Japan van de 19e eeuw met adembenemende details.

GAMES
68 HighLife
Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag SMOKE ROOM AANWEZIG Upstairs Beekstraat 109 68 11 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam Open 365 days from 10.00 till 22.00 hours Coffeeshop Relax Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Coffeeshop Relax Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam openingstijden: dagelijks van 08:00 - 01:00 openingstijden: dagelijks van 07:00 - 01:00

Paaspop Perfect

Ook dit jaar was HighLife weer aanwezig op Paaspop. Met een grote drukte en lekkere buitentemperaturen hebben we zeer genoten van de leuke sfeer die er hing. Het festivalterrein was net als voorgaande jaren op de Molenheide in Schijndel.

Het terrein was ingericht met verschillende partytenten, bars, diverse foodtrucks en sanitaire voorzieningen. De verschillende tenten hadden elk een andere stijl muziek en artiesten range. Zo had je op de main stage Apollo de grote namen met onder andere Di-rect, Anouk, Zara Larsson en als afsluiter Tiësto. Je had metal en rock, er was een disco tent aanwezig, maar ook de Silver Warehouse waar vooral grote influencer namen en DJ’s optraden. Ook kon je tribute bands bezoeken, zoals Abba Fever, Queen en K3. Highlife had toegang tot het Sky Deck, waar je kon uitkijken boven de main stage van Apollo en ’t Kiske, een lounge voor artiesten en crew backstage waar je even uit de drukte kon ontsnappen en in alle rust een drankje kon doen.

Vrijdag was Di-rect de afsluiter in de Apollo tent en zij wisten er een hele show van te

maken. Marcel Veenendaal, de zanger van de band, stond op het podium in een zwart

Snerpende gitaren op de Jack Daniels Stage

gewaad en een bolhoed. Met zijn unieke dancemoves en de timing van de confetti- en vuurkanonnen leek het net of hij aan het toveren was. De coverbands K3 en Abba Fever zorgden voor een leuke sfeer in het publiek door liedjes te spelen die iedereen mee kon zingen. Zowel oud als jong was bij deze optredens aanwezig en iedereen genoot evenveel. Bij Abba was er zelfs een gepensioneerd koppel aan het slow dansen op het nummer Slipping Through MyFngers.

Een drankje en hapje viel natuurlijk niet te missen en de keuze was reuze. Er stonden foodtrucks voor gefrituurde snacks, wafels, poffertjes, pasta’s, rijstgerechten. Van alles. Zeggen dat je niks lust kon bijna niet meer. Na het genot van een heerlijke pasta pesto kwam het festival dan ook voor ons weer aan een einde. Kortom, het was weer Paaspop Perfect.

70 HighLife
Di-rect Het feest is pas echt begonnen op de dansvloer van de disco Freddy Moreiro Zara Larsson Abba fever
71 HighLife
K3 coverband

Janette Beckman in Foam

REBELS

Run-DMC & Posse, Hollis, Queens, 1984 © Janette Beckman

Foam presenteert het eerste grootschalige retrospectief van iconisch punk- en hiphopfotograaf Janette Beckman. De laatste 40 jaar heeft ze underground-bewegingen gedocumenteerd, zoals de de punk- en hiphopscene tot Black Lives Matter. De expo Rebels: An Ode to Subversives, Revolutionaries and Provocateurs kijkt naar thema’s als sociale rechtvaardigheid, politiek activisme en jeugdcultuur, en is te zien tot 8 september.

72 HighLife

Beckman is één van de meest prominente fotografen van de Londense punkscene van de jaren zeventig en tachtig. Toen ze begin jaren tachtig naar New York verhuisde, legde ze de opkomende hiphopscene vast en fotografeerde ze pioniers als Salt-N-Pepa, Slick Rick en LL Cool J. Haar foto’s leggen de muzikanten op een authentieke manier vast en hebben een grote impact gehad op de manier waarop we deze culturen vandaag de dag zien.

Black Lives Matter

FOAM meldt verder: ‘De tentoonstelling is een eerbetoon aan individuen die de sociale en politieke normen van onze samenleving uitdagen, zo fotografeerde Beckman recente bewegingen zoals de Black Lives Matter, anti-Trump-protesten en de vredesdemonstraties voor Gaza. Haar voortdurende inspanningen om subversieven, revolutionairen en provocateurs te documenteren benadrukken het sociaalmaatschappelijke belang van haar oeuvre. Daarnaast zijn in de tentoonstelling werken te zien die Beckman heeft gemaakt voor toonaangevende merken zoals Dior, Kangol

en de campagne voor Gucci x Dapper Dan. De tentoonstelling dient als eerbetoon aan

de belangrijkste underground-bewegingen en subculturen van de afgelopen

decennia en bestaat uit een combinatie van foto’s, contactvellen en vinylhoezen.’ FOAM schrijft over de kunstenaar: ‘Janette Beckman (geboren 1959) is een Brits Amerikaanse fotograaf die in New York woont en bekend is van haar werk omtrent subculturen. Haar werk heeft door de jaren heen internationale erkenning gekregen en is opgenomen in de vaste collectie van prestigieuze kunstinstellingen als de British National Portrait Gallery. In haar vroege carrière heeft Beckman de grootste artiesten uit die tijd vastgelegd voor meerdere invloedrijke muziektijdschriften. Naast haar werk over subculturen heeft ze recente fotoshoots gedaan voor toonaangevende merken zoals Levi’s, Kangol, Dior en de Gucci x Dapper Dan campagne voor Interview Magazine.’

FOAM

Keizersgracht 609

1017 DS Amsterdam

www.foam.org

Punks, Sid Vicious Memorial March, London, 1979 © Janette Beckman
73 HighLife
LL Cool J, Cut Creator, and Brian Latture, New York City, 1987 © Janette Beckman

The Chronicles of SUPER STONER MAN

Fighting crime one dab at a time

Het is niet eenvoudig voor een (beginnende) artiest om je eigen comic te publiceren, maar het is de Amerikaan Darnell J Ford toch gelukt. Zijn The Chronicles of SUPER STONER MAN is nu via Google Books en Amazon verkrijgbaar.

Daar leek het eerst niet op. Nog geen 10 maanden geleden riep Ford de hulp nog in via LinkedIn. Kon iemand hem vertellen hoe je een comic uitgeeft? En waar is een uitgever die zich hier aan wil wagen? Het tekent de strijd van een (beginnende) artiest.

Medicinale cannabis

Maar Ford hoefde niet gemotiveerd te worden. Want hij heeft een heel persoonlijke reden om er meer dan 100% voor te geven. In zijn LinkedIn biografie meldt hij dat hij al 10 jaar in de medicinale cannabisindustrie werkt. Ford: ‘Ik kweekte medicinale cannabis en was teamleider bij het verwerken van de oogst. Nu zit ik in de logistiek van de mediwiet. Ik heb daarvoor lang alle facetten van de kweek van cannabis bestudeerd, denk aan fytocannabinoïden, terpenen en het endocannabinoïde systeem. Ik haalde mijn masters bij deze gespecialiseerde cannabisstudie.’ Zijn fascinatie

voor cannabis ontstond nadat zijn moeder in 2010 overleed door een overdosis veroorzaakt door de opioïdencrisis die de VS al zo lang teistert. Sindsdien doet hij er alles aan om de helende aspecten van medicinale cannabis onder de aandacht te brengen. Ford: ‘En in mijn vrije tijd maak ik mijn eigen extracten.’ Kortom, zo iemand gun je alle succes als artiest. Zijn comic The Chronicles of Super Stoner Man is fraai geprodu-

ceerd en kent een prima storyline. De held werkt tegen zijn zin in een hotdog restaurant maar doet dat vooral om voor zijn kind te zorgen. Maar op een dag wordt hij ontslagen en bij thuiskomst blijkt zijn liefde plotseling met Fentanyl Freddy in bed te liggen. Je begrijpt, dit is de opmaat om in een heuse superheld te veranderen: Super Stoner Man is geboren! De comic kun je downloaden via Amazon en Google Play Books. Een echte papieren uitgave lijkt er helaas nog steeds niet te zijn.

74 HighLife
BARNEY’S FARM www.barneysfarm.com PINEAPPLE EXPRESS

HEROES OF CANNABIS

76 HighLife
It’s hard to be mean when you’re stoned
- Bill Lee | Naked Lunch (1991) -
77 HighLife

THE GENTLEMEN

Cannabis speelt een hoofdrol FILMS /

Guy Ritchie heeft een memorabele tv serie gemaakt die is geïnspireerd op zijn eerdere bioscoopfilm The Gentlemen (2019). Cannabis speelt een hoofdrol. Al in de eerste aflevering belanden we in een gigantische wietkwekerij (een Guy Ritchie variant van de kweekfaciliteit uit de Nederlandse serie Hollandse Hoogte), waarin een kweker zijn Frysian Duck strain aanprijst.

White Widow Super Cheese is ook populair, want een van de hoofdrolspelers biedt later een kilo aan om een 8 miljoen Britse ponden deal naar vier miljoen te krijgen. Die wiet, plus dat iemand een dansje maakt in een kipkostuum, is weer eens out of control neergezet door Guy over-the-top Ritchie. Maar het resultaat is als vanouds onweerstaanbaar.

Memorabele karakters

De Britse militair Eddie Horniman (what’s in a name) is op een buitenlandse missie, wanneer hij hoort dat hij meteen naar huis moet komen omdat zijn vader op sterven ligt. Eddie is net op tijd, en dan komt de vraag naar voren wie het immense landgoed en andere bezittingen gaat erven. Want Eddie is net als zijn oudere broer Freddy en zus Charlotte van adel. Tot frustratie van zijn oudere broer krijgt Eddie de zeggenschap over Halstead Manor. Maar er is een klein probleempje, want zijn

vader is door financiële problemen in zee gegaan met de criminele Glass-familie die een enorme wietkwekerij op (of beter gezegd onder) het bezit van de familie runt. Omdat

de leider van het Glass-imperium Bobby (Ray Winstone) in de cel zit, heeft Eddie vooral te maken met dochter Susie en zoon Jack.

Ingewikkeld? Nee hoor, want Guy Ritchie gooit er nog een paar memorabele karakters tegenaan. We komen Vinnie Jones, een van Ritchie’s favoriete acteurs, tegen als de klusjesman van Halstead Manor; hij is handig met wapens en heeft wel een heel goede relatie met de verse weduwe Lady Sabrina. Het wordt helemaal hilarisch als we niemand minder dan Giancarlo Espositi tegenkomen. Onze eigen Gus Frings uit Breaking Bad doet hier dat kunstje nog eens over. Waar Ritchie wat ons betreft wel een beetje uit de bocht vliegt is het personage van Jimmy, de meesterkweker van de wietbusiness. Hij wordt wel heel erg als de stereotiepe blower neergezet. Toch ga je van Jimmy houden. Want hij is eigenlijk de enige die zichzelf blijft in het grote spel van list en bedrog in deze vermakelijke serie. Een tweede seizoen lijkt onvermijdelijk na het (terechte) succes bij het publiek en critici.

SERIES
Door: Redactie HighLife 78 HighLife

HighLife Cup

Inschrijving HighLife Cup 2025 kan nu online!

Ga naar https://softsecrets.com/nl/highlife-cup-2025 en schrijf uw bedrijf nu in!

Deelname aan de HighLife Cup 2025 is alleen toegankelijk voor bedrijven die werkzaam zijn in de cannabisbranche, zoals coffeeshops, growshops, groothandels, headshops, voedings- en zadenbedrijven.

Een onafhankelijke vakjury zal zoals gebruikelijk de (gecodeerde) inzendingen beoordelen op uiterlijk, geur, smaak en uitwerking.

De categorieën in 2025 zijn:

- Mostly Indica *

- Mostly Sativa *

- Oldskool Wiet *

- Import N-AMERICA *

- N-Amerika NL Grown *

- Outdoor Wiet *

- Huis favoriet Wiet *

- Oldskool Hasj **

- Moderne Hasj **

- Huis favoriet Hasj **

- Hasj special **

- CBD wiet

* inclusief Auto-flower soorten

** Geen extracties

Zorg dat u uiterlijk voor 1 februari 2025 uw bedrijf per email heeft aangemeld als deelnemer. Daarna ontvangt u per email verdere instructies.

Wilt u deelnemen aan de HighLife Cup 2025?

Email uw aanmelding dan naar onderstaand adres, graag met vermelding van naam contactpersoon en mobiel nummer info@softsecrets.nl

Met vriendelijke groeten, en veel succes!

Team HighLife/Soft Secrets

2025
powered by

Books Movies ,

DE MACHT VAN ÉÉN MAN

Tony Schumacher Boekerij

In het derde deel in de serie rond John Rosset vinden we hem terug in Liverpool. De Duitsers hebben niet alleen WO2 gewonnen, maar ook Groot-Brittannie bezet. In het bijna volledig verwoeste Liverpool ontstaat een jacht op een lading goud, dat de Britse overzeese regering naar veilige gebieden wil transporteren. Er is de Duitse scherpschutter Karl Bauer met de bijnaam De Beer, het Britse verzet en SS majoor Theo Dannecker, die er allemaal op azen. Rosset krijgt met allen te maken en dat zorgt soms voor gecompliceerde verhaallijnen. De Britse schrijver Schumacher weet wel de sfeer en het lijden in het bezette Liverpool plastisch te beschrijven. Het maakt benieuwd naar de verdere avonturen van John Rosset.

DODE HOEK

M.W. Craven Luitingh-Sijthoff

De eerste kennismaking met DS Poe Washington en Tilly Bradshaw is meer dan uitstekend bevallen. In het vierde deel in de Poe-serie krijgt het duo van de NCA (Naticonal Crime Agency) te maken met de moord op een Amerikaan in een zogenaamd pop up bordeel in Carlisle. Vlakbij vindt een belangrijke internationale bijeenkomst plaats waarvoor het slachtoffer ingehuurd was als helikopterpiloot. Dat brengt de Amerikaanse FBI ook aan boord. Maar wanneer het volhardende en onorthodixe duo Washington en Bradshaw steeds dieper in de zaak duikt, blijkt er meer aan de hand. Craven weet op verbluffende wijze elk kort hoofdstuk in een cliffhanger te laten eindigen, en de plot is ook fantastisch.

DUNE: PART TWO

Denis Villeneuve

Met: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

Het is opnieuw genieten met het tweede deel van de Dune-verfilmingen van de Canadese regisseur Villeneuve. Paul Atreidis en Lady Jessica hebben zich aangesloten bij de Fremen op de planeet Arrakis. Zij gaan de strijd aan met de verwerpelijke Harkonnen en keizer Shaddam IV (Christopher Walken!). Met hulp van een onherkenbare Javier Bardem (Fremenleider Stilgar) verenigen zij alle Fremen en krijgen ze ook steun van rebellen van andere planeten. De strijd die volgt zorgt net als in deel 1 voor een waar spektakel en maakt nu al nieuwsgierig naar het derde deel. Dat laatste deel zou in 2027 uit moeten komen, is de algemene verwachting.

80 HighLife

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER

Mike Flanagan / Michael Fimognari

Met: Bruce Greenwood, Mary McDonnel, Carla Gugino

Music &

In het Gouden Tijdperk van de tv-serie is dit weer een pareltje. De familie Usher heeft van hun farmaceutische bedrijf een miljardenbedrijf gemaakt. Maar hun moneymaker medicijn Ligodone kent een keerzijde; het is verslavend en heeft sinds de introductie misschien wel miljoenen slachtoffers gemaakt. In een reeks die doet denken aan Succession (een andere formidabele serie, maken we kennis met de (P)Usher dynastie. Dat loopt niet voor iedereen goed af. Bedenker Flanagan heeft het Amerikaanse Oxy-opioïde schandaal prachtig verpakt in een tv-serie met relatief milde horror-elementen. Aan alles is te zien dat er een flink budget was; dit is weer van hoge kwaliteit. Ja, er zijn zeker griezelige en onsmakelijke momenten, maar het kan veel erger.

HABIBI

Dreamachine

Kill Rock Stars

Ook al zeggen ze niet te blowen, de vijf toffe dames van het uit Detroit afkomstige Habibi weten heel goed stonede, lijzige en leuke nummers te maken. Habibi - zo’n naam hadden we trouwens niet uit autostad Detroit verwacht, maar hee we zijn allemaal vrienden toch. De psychedelische sixties tandpastapop ligt super makkelijk in het gehoor, lijkt simpel, is verleidelijk en treft altijd wel ergens doel. De liedjes zijn zonder uitzondering pakkend, niet alleen wat betreft muziek maar ook qua tekst. Als luisteraar zweef je over een zorgeloze achtbaan terwijl er ook nog heel veel trippy extatische momenten voorbijkomen. Stijlvast, sensueel en een tikkie mysterieus.

ISOBEL

CAMPBELL

Bow To Love Cooking Vinyl / V2

Even wat gas terug is ook wel eens lekker. En dat gaat prima met het net uitgekomen album Bow To Love van singer-songwriter en cellist Isobel Campbell. Eerder maakte ze psychedelische folk, en haar naam is onlosmakelijk verbonden met zanger en legendarische levensgenieter Mark Lanegan. Na zijn dood in 2022 heeft ze zich weer weten op te pakken en zijn we nu aangeland bij dit bloedmooie akoestische album. Ze houdt het graag luchtig maar duikt tegelijkertijd toch ook stevig de diepte in, en gaat moeilijke persoonlijke onderwerpen niet uit de weg. Voor als je even wil verdwijnen in schoonheid en liefde voor het leven.

BOOKS, MOVIES & MUSIC
81 HighLife

Advertentie index HighLife colofon

C

Canna 84

Cannasseur Club 41

Coffeeshop Fly 60/61

Coffeeshop Hashtag 60/61

Coffeeshop Magic 1

Coffeeshop Magic 60/61

Coffeeshop Magic 69

Coffeeshop Solo 60/61

Cremers 60/61

D

De Ambassade 23

De Ambassade 53

De Ambassade 60/61

Dizzy Duck 60/61

Dizzy Duck Downtown 60/61

Doctor Green 60/61

G

Gallery Colorado 60/61

Genesis Geleen 60/61

Grow-Pro 53

Hakuna Matata 41

High Society 60/61

Discover Publisher BV

Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: (073) 549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra Medewerkers

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Redactie-adres

Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel redactie@highlife.nl

@the.highlife.magazine @highlifemagazine

Advertenties: info@softsecrets.nl

Abonneer op onze nieuwsbrief Scan de QR-code:
HighLife
uitgave van
Magazine, een
aan dit nummer:
H
House of Smart 49 I IL Myo 13 K t Keldertje 53 Koffiesjop De Bovenstad 60/61 L Laboratorio Extracta 49 M Mascotte 2 Meetpoint 60/61 Mississippi 60/61 N Noids 31 P Papillon 9 Papillon 53 Papillon 69 R Relax 41 Relax 69 S Seedstockers 60/61 Sweet Seeds 83 U Upstairs 69 W WeNeed 60/61 Z Zero Zero 9 82 HighLife

QUALITY PROVES ITSELF!

www.canna.nl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.