Page 1

dtlmagasinet

15. årgang | oktober 2013 nr. 10

MÅNEDSMAGASIN FOR DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK

TRE GA Volvos NGE TES T

Renau lastbilprogram lts ● Mercedes T-serie -Benz ’ Sprinter ●

VOGNMANDSKURSUS - NU OGSÅ PÅ SJÆLLAND

VI har set på sagen i:

VÆLG DIT TEMA

19. november stemmer vi til kommunevalget. Med transportbrillerne på er der valgtemaer som: MOTORVEJE – MODULVOGNTOG – LÆRLINGEKLAUSULER – JOB ELLER BOLIGER - UDBUD UDLICITERING – DÆKNINGSAFGIFT – VEJPROJEKTER

I Sverige bliver chauffører nu dømt for ulovlig cabotage


TEST. DTLs testkører Hans Skat manøvrerede den nye Volvo FMX rundt i et stenbrud med én hånd. Ja, selv en hamster kan dreje rattet viser Volvo i en ny video, som dette foto er fra (mere side 26) . Udover FMX’en blev det også til ture i andre af Volvos nye lastbiler.

FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: VOLVO

16

20 GOD PLADS. Der er blevet bedre plads på rastepladsen Ustrup Øst, efter at man er gået over til at parkere lastbilerne som på en færge. Besøgstallet er uændret, men den nye IT-styrede lastbilparkering har øget kapaciteten på pladsen.

32

RALLY. Kopier af Dakar-rally vinderen 2012 suser rundt i sandet… i Greve. Et blikfang hos DTLs samarbejdspartner Wuxus på udstillingen Transport Øst. Wuxus sørger for, at vognmænd kan date hinanden med ledigt gods.

LEDER

Ny afgift på brænde koster job Regeringen barsler med en ny afgift, der vil koste danske arbejdspladser og øge grænsehandelen. Har vi ikke oplevet det før? Jeg synes, at situationen ligner en gammel traver: at vi har politikerne, der sidder på magten og leder med lys og lygte efter nye skatte- og afgiftsobjekter. Denne gang vil man fra årsskiftet indføre en afgift på brændsel fx brænde fra skoven,

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Pressechef Morten Lindbo Webredaktør Line Sandgreen

træflis og træpiller. Regeringens ”forsyningssikkerhedsafgift” er en del af energiaftalen fra 2012 om dansk energipolitik 2012-2020. Afgiften skal omfatte enhver form for vedvarende energi, der kan bruges som brændsel. Regeringen har fået tilslutning til den nye afgift fra alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance, fordi den er en del af den samlede energiaftale. Og den er tilmed den helt dominerende finansieringskilde med op til 2,8 milliarder kroner ud af 3,5 milliarder i 2020.

Annoncekontakt: DG Media as Telefon: 7027 1155 e-mail: epost@dgmedia.dk Grafisk tilrettelæggelse: Great Communications Tryk: npc-grafikom a/s Papir: Holmen Ideal Gloss Kontrolleret oplag: 4.091 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173.

Problemet er, at Tyskland og Sverige ikke har sådan en afgift. Så både Dansk Erhverv, Danske Havne og DTL advarer om, at det danske påhit vil åbne en ladeport for grænsehandel med brænde. Og det vil koste danske arbejdspladser. Det er ellers ikke lige det, der står øverst på regeringens agenda, hvor jobskabelsen fornuftigvis har topprioritet. For en række vognmænd, som transporterer brænde og træpiller lokalt i Danmark, vil afgiften være et dybt stød, der gør ondt. Vi forudser nemlig, at brændselstranspor-

Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu Forsidefoto: Per Daugaard Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden. Medlem af Danske Specialmedier

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

2

dtl magasinet

oktober 2013


INDHOLD SEKTION 1

FOTO: FINN JOHN CARLSSON

Nyheder 4 4 10 12 14 15 16 18 20 22 26 28 30 32

43 CHARMEOFFENSIV. TungvognsSpecialistens Carl Peter Frederiksen viser, hvad der er af gode tilbud til DTLs medlemmer. DTL bød indenfor til Åbent Hus i Rønnede for både medlemmer og ikkemedlemmer.

oktober 2013

ret for, at et fintmasket distributionsnet af vedvarende energi til brændsel vil blive slået ud og i stor stil overtaget af ikke mindst tyske transportvirksomheder. Så opfordringen er klar: De nye afgiftsplaner bør kastes på bålet.

Finanslovsmillioner til at bekæmpe social dumping Kommunevalget og vognmændene Gode ideer til at bekæmpe dieseltyverier Kort Nyt Chauffør dømt i Sverige for ulovlig cabotage Nordisk fremstød for registrering af cabotagekørsel Test af Volvo-lastbilprogram Test af Renault T-serie Succes med it-styret lastbilparkering DTLs kommercielle tilbud Produktnyt Test af Mercedes-Benz Sprinter varebil Løsninger på mere støjsvag citydistribution Udstillinger i Ishøj og Greve

SEKTION 2

FASTE TING 34 34 35 36

terne i stedet vil foregå med udenlandske lastbiler, så resultatet bliver yderligere tab for det danske samfund. Miljøet får også et gok, når der bliver tale om længere transporter, større dieselolieforbrug og øget klimabelastning. Sammen med havnene er vi bekym-

I I I I I I I I I I I I I I

I Kursuskalender I Sagt og skrevet I Nyt fra juristernes indbakke I Aktuelle sager

SEKTION 3

MEDLEMMERNE 38 41 42 43 43

I I I I I

Specialsider om flytninger Fynske vognmandsforeninger sluttes sammen Auto-redderes farlige arbejdsdag Navne og noter Nye medlemmer

dtl magasinet

3


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

KOMMUNEVALG: – MOTORVEJE – MODULVOGNTOG – LÆRLINGEKLAUSULER – HAVNEJOB – UDBUD – UDLICITERING – DÆKNINGSAFGIFT – VEJPROJEKTER

TEMAER TIL VALGKAMPEN 19. november er der kommunevalg. Til lokal inspiration er der tre punktnedslag i det danske landskab om, hvad der rører sig på transportområdet op til valgkampen.

For og imod motorvej til Viborg I Viborg diskuteres for og imod en motorvej til byen. Blandt tilhængerne er viceborgmester Ib Bjerregaard, Venstre, der både ser overordnede og lokale fordele ved at få motorvej til byen – en mærkesag for den lokale vognmandsforening. »Både regionen og landet som helhed vil have stor gavn af en Hærvejsmotorvej op gennem Jylland. Nu skal den besluttes først. Så tager vi linjeføring senere. Motorvejen vil forkorte trans-

porttiderne for gods og pendlere, og den vil hindre et årelangt trafikkaos, hvis den østjyske motorvej skal udvides i stedet for. Lokalt vil en Hærvejsmotorvej skabe vækst i Viborg og i hele Himmerland,« siger han. Han nævner, at vognmændene er blevet imødekommet i deres ønske om bedre adgang for modulvogntog: »Et enigt økonomiudvalg har bevilget midler til vejændringerne fra en udviklingspulje, som sammen med

statskroner betyder, at modulvogntogene i formentlig 2014 kan komme helt ind til virksomhederne i Viborg.« Men vognmændene kan godt droppe ønsket om at få lov til at distribuere varer til gågadens butikker med lastbiler. »Vi har brugt rigtigt mange penge på en ny belægning, så vægtbegrænsningerne står fast. I stedet er der brug for en citylogistikordning med fx små biler.« Til gengæld mener SFs Kai O.

HOLSTEBRO:

Chauffører mangler toiletter Holstebro Kommune har fået en fælles henvendelse fra Holstebro og Vestjyllands Vognmandsforening, som efterlyser parkeringsmuligheder med toiletter til lastbilchaufførerne. ”Når lastbilchauffører kommer til området og skal holde de obligatoriske pauser, findes der

4

dtl magasinet

ingen steder, hvor der er mulighed for toiletbesøg,” lyder opråbet til kommunen. De lokale vognmænd gør opmærksom på, at chaufførerne på den måde er overladt til at klare sig på bedste beskub. Det er ikke i nogens interesse – heller ikke, at der parkeres utilsigtede steder. I første omgang lød svaret fra kom-

munen, at sagen hører hjemme i Vejdirektoratet, og at kommunen ikke har planer om yderligere rastepladser med toiletter ud udover de to steder i kommunen, hvor der er offentlige toiletter. I anden omgang har byrådspolitikerne fået nys om sagen og lover nu at undersøge det nærmere – måske i skæret fra den tilstundende valgkamp.

oktober 2013


“Jeg kiggede væk et splitsekund” “En af de gode sider af livet som selvkørende vognmand er, at man med jævne mellemrum får en helt ny forretning, når man skifter vognen ud. Det var lige sket for mig, og jeg nød aftenturen hjemover i min nye Volvo. Især da jeg kom ind på et stykke med helt nylagt asfalt, hvor det nærmest var som om, dækkene sang. Jeg var stort set alene på vejen, men pludselig fangede mit blik et eller andet, der fik mig til at se til siden. Det var kun et splitsekund, men alligevel nok til, at hjulene i højre side kom udover den nye asfaltkant og tog fat i rabatten. Kort fortalt mistede jeg kontrollen over vognen, og det endte med, at den rullede rundt og lagde sig på hovedet. Jeg selv kom heldigvis ikke noget til. Men det var faktisk heller ikke min første bekymring. Lastvognen er jo ikke bare min arbejdsplads – det er min forretning. Og når vognen ikke kører, så gør forretningen det heller ikke. Da vognen var på højkant igen og trukket hen til Volvo, viste det sig, at der ikke var sket noget med hverken undervognen, ladet eller motoren. Det var faktisk kun førerhuset, der havde fået den store tur. Volvo lovede at rette førerhuset op i løbet af ca. 3 uger. Men min assurandør og taksator fra Codan Forsikring kendte transportbranchen godt nok til at vide, at det ville være lang tid for mine kunder og mig. Så de fandt frem til en løsning med et helt nyt førerhus, som ville være dyrere, men til gengæld en hurtigere løsning. Codan accepterede at betale merprisen for at sikre, at jeg kom ud at køre igen efter ca. 14 dage. Det kalder jeg god service. Godt nok vidste jeg, at vi havde særlige vilkår hos Codan med en DTL-aftale, men det var alligevel flot handlet. Selv om det er nogle år siden, så taler vi i Sønderjyllands Vognmandsforening stadig om, at Codan ikke er det værste sted at være forsikret.”

Ole Bang Jensen, Haderslev.

codan.dk/dtl ©Codan Forsikring A/S 01.13 CVR 1052 9638. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Andersen fra erhvervs- og udviklingsudvalget, at al den motorvejssnak bør stoppe. »Der er ikke behov for den. En udbygning af rute 13 er nok. Er der nogle propper undervejs, må vi se på det. Lastbilerne er godt kørende med det motorvejsnet, vi allerede har,« siger han. Den er ikke nødvendig for at få øget vækst, mener han og henviser til det vestjyske, hvor virksomhederne klarer sig godt uden en motorvej. Til gengæld vil motorvejen generere mere trafik, og så er man lige vidt. Han ser

positivt på transporterhvervets ønske om bedre vilkår for modulvogntogene, der er en gevinst for miljøet med mere gods pr. vogntog, men han mangler et prisskilt på den endelige regning. Vognmandsforeningen så gerne vægtbegrænsninger i gågaderne lempet, så chaufførerne ikke skal gå så langt med varerne, men han mener, at løsningen må være, at varerne transporteres i mindre varebiler. »Vi har brugt millioner på belægningen i gågaderne, så den skal der passes på,« som han siger.

Boliger eller erhverv på Svendborg Havn

Poul Christensen: »Vi skal have hurtigere sagsbehandling og bedre infrastruktur.«

I Svendborg frygter vognmændene, at den gamle industrihavn skal omdannes til et boligområde, men det afviser den socialdemokratiske formand for arbejdsmarkedsudvalget, Grethe Schødts. »Vi er i gang med et langsigtet projekt, Maritim Byhavn, hvor der både skal være boliger, kultur og virksomheder.« Så der bliver stadig erhvervsaktivitet på havnen,« forsikrer hun. Der har ikke været en egentlig industrihavn i de sidste ti år, så der skal en udvikling i gang, mener kommunen. Bl.a. lægges der op til, at det store skibsmotorværksted Petersen & Sørensen skal flytte ud på Frederiksøen og frigive plads på nordkajen. Men de mange arbejdspladser bliver på havnen. Det er heller ikke meningen, at boligerne som fx i Nyborg skal helt ned til vandet.

Grethe Schødts ser dog ikke nye muligheder for fx transporterhvervet på havnen. For formanden for erhvervsudvalget, den konservative Henrik Nielsen, har det været vigtigt at fastholde begge de store værftsarbejdspladser, træskibsværftet J. Ring-Andersen og motorværkstedet. Mens der har været enighed om det spørgsmål, har der været delte meninger om, hvorvidt DLG, der traditionelt er en stor transportkøber, fortsat skal være på havnen. »Jeg ser helst, at DLG forbliver på havnen med de arbejdspladser, det sikrer. Men andre politiske kræfter vil hellere af med den tungere industri og i stedet satse på de støjfri vidensarbejdspladser.« De lokale vognmænd har også

Trafiksikkerheden er i fokus, og kommunen har brugt mange penge på cykelstier for at sikre skolevejene, så cyklisterne adskilles fra bl.a. lastbilerne. Han så gerne, at transporterhvervet tog flere lærlinge eventuelt på delebasis. »Jeg så gerne indført krav om lærlinge, når kommunen udbyder kørsel ligesom inden for byggeriet. Det vil give lokale transportører en fordel i forhold til udenlandske konkurrenter. På den måde kan vi holde transportjob på danske hænder.«

været vidne til en hed politisk debat, der endte med, at hele kommunens vej- og parkafdeling blev udliciteret herunder snerydningen. Helst ville bl.a. Socialdemokraterne beholde funktionen i eget regi men gik med til et samlet udbud af hele opgaven med transport og gartnerafdeling m.m. Til gengæld ville bl.a. de konservative have foretrukket, at det store udbud var blevet splittet op i mindre udbud, så fx lokale vognmænd kunne have budt med. Enden på det blev, at Skælskør Anlægsgartnere vandt licitationen foran bl.a. kommunen selv. Men efterfølgende opkøbte en anden deltager i licitationen, HedeDanmark, vinderen og fik på den måde opgaven alligevel. Ifølge Henrik Nielsen levner det ikke plads til opgaver til lokale vognmænd.

SVENDBORG:

Vognmand vil i byrådet Vognmand Poul Christensen vil i Svendborg Byråd for de konservative. Han er suppleant i Sydfyns Vognmandsforening og forsøger for første gang at træde ind på den lokalpolitiske arena. »Jeg står et stykke nede på listen og sagde da også ja til opfordringen for, at vælgerne kunne få nogle kandidater at vælge imellem. Jeg har da fået en del positive tilkendegivelser,« siger Poul

6

dtl magasinet

Christensen, der bl.a. transporterer træpiller (mere om den sag side 36). Han vil tale virksomhedernes sag i byrådet, for som han siger: »Erhvervslivet bliver ikke taget alvorligt nok. Vi har brug for en hurtigere sagsbehandling. Og bedre infrastruktur, noget jeg ser som vognmand, når jeg kører rundt og bl.a. oplever dårlige tilkørselsforhold. Havnens fremtid er en meget stor

sag. Her vil vi konservative fastholde, ja tiltrække, industri og erhverv på havnen, mens boliger kommer i anden række. Vi er til gengæld tilfredse med, at hele vej- og parkafdelingen er blevet privatiseret. Det er ikke en kommunal opgave. Men udbuddet burde nok være blevet delt op i mindre dele, så lokale virksomheder kunne være med – og kommunen kunne have fået en skarpere pris. Vi skal tænke i lokale job.«

oktober 2013


Med Euro VI-motorer. Fordi det allerede kan betale sig i dag. Den ny Antos. Specielt udviklet til tung distributionskørsel.

Et mærke fra Daimler AG

Opfylder allerede i dag fremtidens udstødningsnorm: De komplet nyudviklede Euro VImotorer, der er standard i Antos, reducerer CO2-, kvælstofilte-, og partikelemissionen betydeligt. Og deres høje effektivitet sørger derudover for et lavt brændstofforbrug. Det skåner miljøet – og ikke mindst pengepungen. Overbevis dig selv hos Mercedes-Benz forhandleren og på www.mercedes-benz.com/the-new-antos


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Næstved vil have motorvej Er der noget, lokalpolitikerne og transportfolk kan blive enige om, så er det ønsket om en motorvej fra Rønnede til Næstved. En mærkesag for Næstved Vognmandsforening. »Den er alfa og omega for vores vækst og erhvervsudvikling,« fastslår den socialdemokratiske formand for arbejdsmarkedsudvalget, viceborgmester Linda Frederiksen. Byrådet, sekunderet af andre sjællandske kommuner og Region Sjælland, har både været hos transportministeren, talt med lokale folketingspolitikere og indsendt høringssvar for at få sat skub i en VVM-redegørelse, første step til en motorvej. »Vi har brug for en tværgående forbindelse til motorvejsnettet, så bl.a. modulvogntogene kan komme frem. Vi har et hensyn at tage til

glasværket i Holmegaard, og behovet for motorvejen bliver kraftigt forstærket med den nye Femern-forbindelse,« siger hun. »I denne sag er det meget vigtigt, at alle også erhvervslivet taler med én stemme over for statslige myndigheder, Folketinget og andre. Transportens synspunkter hører vi ikke mindst fra byrådsmedlem Otto Poulsen, der er vognmand.« Hun oplyser, at midlerne fra den forkætrede dækningsafgift bruges til lokale vejprojekter. »Vores erhvervsvirksomheder har oftest ikke deres hovedsæder i kommunen, og det er vigtigt, at det lokale erhvervsliv bidrager direkte til fx nye fordelingsveje,« siger hun. Næstved Vognmandsforening har ifølge formanden Lars Andersen en rimelig god dialog med kommunen, og borgmester Carsten Rasmussen har været med til et medlemsmøde. Motorvejen bliver dog ikke et tema i valgkampen, mener 2. viceborgmester, venstremanden Hans R. Hansen, der

også sidder i arbejdsmarkedsudvalget. Alle er jo enige. For ham er det vigtigste transporttema, hvordan yderområderne kan få busbetjening. Men også dækningsafgiften er et tema med kraftig afsmitning til transporterhvervet. I Næstved er dækningsafgiften på årligt 23-25 millioner kroner nemlig øremærket til ny infrastruktur. »Vi ser den helst afskaffet, men den har opnået en vis accept, fordi pengene udelukkende går til vejprojekter. Men når den kommende omfartsvej til sin tid er færdig, betalt af dækningsafgiften, skal vi af med særskatten, for det er principielt en forkert måde at beskatte erhvervslivet på,« siger Hans R. Hansen. Han mener, at når vejprojekter med mere er i høring, så omfatter det også vognmændene. »Da vi fx anlagde rundkørsler på en forbindelsesvej til motorvejen, så blev de gjort brede nok til, at modulvogntog og syvakslede vogntog kan passere.«

TÅRNBY OG ROSKILDE:

Kommuner klarer slamsugning og kranopgaver Hos Kjøbenhavns Vognmandslaug verserer to kontroversielle sager om kommunal vognmandskørsel. De må meget gerne få plads i valgkampen i henholdsvis Tårnby og Roskilde kommuner. »I begge sager har kommunen besluttet sig for at ”lege vognmænd”. Desværre på private vognmænds bekostning. Det hører ingen steder hjemme,« lyder det fra laugets direktør Niels Erik Nielsen. I Tårnby har kommunen med et pennestrøg fjernet en stor del af forretningsgrundlaget for Kongelundens Slamsugerservice ApS. I 20 år har indehaver Peter Larsen haft en fast kundekreds blandt haveforeninger og private, kloakløse husejere, som har fået tømt septiktanke og lignende. For nylig fik grundejerne imidlertid besked på, at de fremover skal ringe til det kommunale Tårnby Forsyning og bestille en tømning. Herefter kommer kommu-

8

dtl magasinet

nens egen slamsuger og foretager det fornødne. »Pludselig forsvandt en af de opgaver, vi er sat i verden for løse. Svarende til ca. en halv million kroner og op mod en fjerdedel af vores samlede omsætning,« siger Peter Hansen. Han har skrevet til borgmester Henrik Zimino (A) om sagen. Og har fået det svar, at kommunen har valgt at udnytte muligheden, som der er lovhjemmel til i kommunalfuldmagten. Men derudover blev sagen ikke belyst yderligere. Brandvæsenet breder sig I Roskilde har det kommunale brandvæsen vundet et udbud om krankørsel efter et noget farceagtigt licitationsforløb. I første omgang bød nogle lokale vognmænd på opgaven, men brandvæsenet fik nys om det og afgav et ”billigt” bud uden for den almindelige licitationsrunde. Derefter valgte kommunen at hjemtage opgaven og lade den udføre af kommunens egne brandfolk.

Da politikerne opdagede, hvordan det var foregået, annullerede de beslutningen, og efter en meget kort tidsfrist blev der holdt en ny licitation, hvor de private vognmænd var inviteret til at afgive bud. Men resultatet blev det samme: Brandvæsenet fik kranopgaven. »Roskilde Brandvæsen har bevæget sig langt væk fra sit kerneområde og påfører private virksomheder en unfair konkurrence. I hvert fald undrer vi os såre over, hvordan brandvæsenet er i stand til at løse opgaverne ca. 30 procent billigere end deres private konkurrenter,« siger Niels Erik Nielsen, der ikke har fået lov til at se tallene bag det brandgode tilbud. Hos den tidligere leverandør har den mistede kranopgave medført en mistet omsætning på mindst 750.000 kroner, at en kranbil måtte sælges og en medarbejder måtte afskediges. I øvrigt har brandvæsenet også sat sig på handicapkørslen og madudbringningen på bekostning af private leverandører.

oktober 2013


DEN NYE XF – DEN BEDSTE NOGENSINDE DAF introducerer den nye XF. Den nye standard inden for international vejtransport. Designet til at give maksimal transporteffektivitet. Med en nyudviklet 12,9 liter PACCAR MX-13 motor til Euro 6. Et helt nyt chassis. Et nyt og attraktivt udvendigt design. Samt et topmoderne interiør, der byder på klassens bedste rummelighed og komfort. Den bedste XF nogensinde – for vognmænd såvel som chauffører.

For yderligere information, kontakt venligst Lastas Trucks Danmark A/S på 72 19 80 00, ESA Trucks Danmark A/S på 75 50 19 22 eller DAF Trucks Danmark A/S på 74 62 55 10

DRIVEN BY QUALITY TRUCKS | PARTS | FINANCE

WWW.DAFTRUCKS.DK


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Let at gøre livet sværere for

dieseltyven Konference med masser af ideer til at sikre sig mod kriminalitet Tekst og foto John Larsen

DTLs Frank Davidsen: »Der er et møde på vej med Rigspolitiet om metoder til at undgå dieseltyverier.

se med SecurityUser EXPO sikkerhedsmessen på Carlsberg i Valby.

Mens lastbiltyverierne styrtdykker og anden kriminalitet er for nedadgående, stiger dieseltyverierne stadig, og kun fantasien ser ud til at sætte grænser for, hvordan de foregår. Men en konference i København i sidste måned viste, at transportvirksomhederne selv kan gøre en hel del for at dæmme op for dieseltyvene. Indlægsholderne havde mange bud på, hvordan vognmanden kan sikre sig bedre mod dieseltyverierne. Der var enighed om, at man ikke kan forvente, at politiet skal spille hovedrollen i det arbejde. En del vognmænd har fornemmet dette, men de skal alligevel altid anmelde dieseltyverierne trods ringe forventninger til ordensmagtens indgriben. »Anmeld altid dieseltyveriet eller anden kriminalitet. Ellers får vi ikke overblik over omfanget, så vi ved, hvor vi skal sætte ind,« lød den klare opfordring fra bl.a. politikommissær Christian Østergård, Syd- og Sønderjyllands Politi, og konsulent Tommy H. Hansen, Forsikring og Pension. Konferencen ”Sådan sikrer vi vores godstransporter” fandt sted i forbindel-

10

dtl magasinet

Der er et hælermarked DTLs chefkonsulent Frank Davidsen viste adskillige eksempler fra medierne på forskellige dieseltyverier. »Når fyringssæsonen går i gang, stiger antallet. Så der er et hælermarked,« konstaterede han. Så meget vigtigere er det, at vognmændene tager det alvorligt og træffer sine foranstaltninger. Lastbilerne skal sikres bedre. Der er masser af teknik til sikring af dieseltanken med mere. Pladsen skal også sikres bedre, og lastbilerne skal anbringes ”taktisk”, så tyvene ikke kan komme til dem i ro og mag. Endelig er det en god ide, at tanken er noget nær tømt, når lastbilen parkeres til aften. Myndighederne skal også oppe sig og give sagerne højere prioritet. Hvis vognmændene gør sig umage med at anmelde tyverierne, bør man kvittere med bedre statistikker og specifikke gerningskoder. Det bør også efterforskes, om der ligger organiseret kriminalitet bag. Kommunerne kan hjælpe til ved at oprette centrale og sikre parkeringspladser til lastbiler, og så vil sikre rastepladser også besværliggøre dieseltyvenes arbejde. Frank Davidsen oplyste, at Rigspolitiet senere i år indkalder branchens repræsentanter til et møde om, hvordan man bedst forebygger brændstoftyverier. Synlig sikkerhedspolitik Politikommissær Christian Østergård slog fast, at inddæmningen af dieseltyverierne skal forankres i transportvirksomhedens ledelse. De bør indføre en synlig sikkerhedspolitik, hvor der bl.a. udpeges en sikkerhedsansvarlig. Virksomheden bør ved fyraften sikre sig, at der er lukket og slukket overalt, og at alarmerne er aktiveret. Han frarådede, at lastbiler og trailere medbragte tomme dunke, der nemt

Skiltet signalerer, at her bliver der holdt øje. Siden det kom op i Padborg, har der ikke været én eneste hændelse.

kan fyldes i forbindelse med almindelige tankninger. Chefkonsulent Anders Jessen, ITD, sagde, at en gruppe Padborg-vognmænd har etableret et ”Erhvervsnabohjælp”, godkendt af Det Kriminalpræventive Råd. Deltagerne har bl.a. en sms-kæde, holder øje med hinandens områder. Desuden holder de sikkerhedsansvarlige jævnlige møder. Nabohjælpen blev etableret efter en periode med godskriminalitet og brændstoftyverier ikke mindst i områder i lettere forfald. Siden erhvervsnabohjælpen blev etableret, har der ikke været én eneste hændelse. Sammen med politiet er der også udsendt en sikringsmanual med tips og ideer til, hvordan man undgår kriminalitet. Et par gode råd er at indføre personlige koder til bygninger og porte samt eventuelt at indføre alkoholforbud og nægte chauffører adgang til lagrene. Og så gælder det om at holde virksomhedens arealer pæne og rydelige med lys på - uden træer og buske eller stakke af paller, som man kan gemme sig bag. Forsikring og Pensions ekspert, Tommy H. Hansen, nævnte tekniske hjælpemidler som startspærre, nøglekontrol og overblik over sin trailerflåde. »Og se at få skruet nummerpladerne ordentligt fast. Vent ikke på, at det bliver et lovkrav. Det er med til at gøre livet besværligere for tyven, der fx bruger dem, når de tanker diesel på tankstationerne. Og lad være med at have dieselkort og pinkode liggende i førerhuset.«

oktober 2013


DYNAMISK OG FULD AF POWER, MEN FREM FOR ALT EFFEKTIV DEN NYE MAN TGX EURO 6. KONSEKVENT EFFEKTIV

Effektivitet er en stærk drivkraft, både for os og vores kunder. Du, som driver virksomhed i transportbranchen, ved, at effektivitet kommer før alt andet, hvis man skal opnå succes. Med den nye MAN TGX Euro 6 giver vi vores effektive bidrag til, at du opnår succes.

Engineering the Future – since 1758.

MAN Truck & Bus


KORT NYT

Foto istockphoto

Færre trafikdræbte i EU

Det går fremad med trafiksikkerheden i EU. Nye tal fra det europæiske transportsikkerhedsråd, ETSC, viser, at der har været ni procent færre trafikdræbte i EUs medlemslande i 2012 i forhold til i 2011. Men tallet er alligevel voldsomt. Hvor der i 2011 omkom 30.361 mennesker, faldt tallet i 2012 til 27.700 trafikdræbte.

Nemmere selvbetjening Erhvervsstyrelsen vil gøre det nemmere for virksomheder, der har aktiviteter eller medarbejdere i flere kommuner, at indberette til det offentlige. Virk.dk samler nu 100 af de mest almindelige blanketter og indberetningsløsninger fra 92 kommuner. Det er en gevinst for både virksomheder og kommunen, når løsningerne samles et sted, lyder det fra Erhvervsstyrelsen.

Let at finde adressen Findes adressen? Hvordan staves vejnavnet? Hvad er det rigtige postnummer? Fremover er de vigtigste informationer om Danmarks vejnavne og adresser samlet et sted – nemlig på Danmarksadresser.dk, hvor der er nemt at se hvilke adresser, der findes dér, hvor du bor – eller ethvert andet sted i Danmark. Et stort kort giver adgang til det hele. Danmarksadresser.dk har herudover et væld af oplysninger om, hvordan reglerne er, hvordan en adresse ser ud, om myndigheder og om de digitale data, som vi hver dag bruger i it-systemer, GPS’er og smartphones. Bag hjemmesiden står Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

12

dtl magasinet

Refleksdagen nærmer sig. Langt de fleste DTL lokalforeninger sender i år medlemmer ud i de mørke morgentimer 24. oktober, når Årets Refleksdag gennemføres. DTL-vognmændene med flere deler ca. 500 refleksbrikker ud på skolevejene, og Kjøbenhavns Vognmandslaug deler ud på Rådhuspladsen i København. Målet er at sikre, at cyklister i alle aldre bliver lettere at se, når det er mørkt på vej til skole eller arbejde. Sidste år delte DTL 10.000 reflekser ud. I år bliver det over 13.000. Refleksdagen arrangeres af Børneulykkesfonden i samarbejde med Codan Forsikring. Her er et glimt fra sidste år, hvor børnene på Mors ydermere fik en refleksvest skænket af Morsø Vognmandsforening.

Nye norske krav til vinterdæk og mønsterdybde Norge har vedtaget nye regler for vinterdæk og mønsterdybde for tunge køretøjer. Reglerne gælder også udenlandske køretøjer. Nu skal køretøjer over 3,5 tons have vinterdæk på drivende og styrende aksler i hele landet fra 15. november til 31.

marts. Desuden skal dækkene have mindst 5 mm mønsterdybde. Det gælder også påhængskøretøjer. De skærpede krav til mønsterdybde træder i kraft 15. oktober i Nordnorge og 1. november i resten af landet.

Nyt center for transport, miljø og klima For at styrke indsatsen for miljø og klimaarbejdet og sikre sammenhæng til andre centrale transportpolitiske områder har Transportministeriet etableret Center for Transport, Miljø og Klima, der skal arbejde med udviklingen af ministeriets analyser af bl.a. grønne transportløsninger. Ministeriet melder ud, at der er behov for en fokuseret indsats baseret på viden og sammenhæng mellem forskellige transportpolitiske tiltag, hvad enten det drejer sig om regulering af transporterhvervet eller udbygning af infrastrukturen. Center for Transport, Miljø og Klima vil have en række vigtige opgaver, der bl.a. omfatter udviklingen af en

konkret ”roadmap”, en køreplan for, hvordan der skal arbejdes med klimaspørgsmålet på transportområdet med henblik på at nå målet om et fossilfrit samfund i 2050. Centeret skal udvikle vidensgrundlaget for at indføre nye instrumenter i transportpolitikken, herunder rammevilkår for transporterhvervet, der sigter mod at opnå både en bæredygtig transport og en fortsat udvikling af erhvervets produktivitet og konkurrenceevne. Centeret skal endvidere løbende arbejde med, hvordan miljø- og klimahensyn indgår i de politiske beslutningsgrundlag.

oktober 2013


Besøg volvotrucks.dk/fe og volvotrucks.dk/fl for et første kig på


SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

arkivFoto per daugaard

SEKTION 1

Ligesom herhjemme er det meget svært i Sverige at dokumentere en ulovlig cabotagetur i retten. Derfor vil svensk anklager have hævet straframmen, så politiet får bedre efterforskningsmuligheder.

Svensk cabotagedom med høj symbolværdi Beretning om en ulovlig cabotagetur i Sverige Af Johan Erichs, free lance journalist

En bulgarsk lastbilchauffør kunne efter et efterforskningsarbejde sidste sommer pågribes på en mistanke om ulovlig cabotagekørsel i Sverige. For nylig faldt dommen. 50 dagbøder á 50 svenske kroner for brud på EUs forordning om internationale vejtransporter. »Endelig et vist gennembrud. Symbolværdien er vigtig, og det er principielt umådeligt betydningsfuldt, at sagen er nået til domfældelse,« siger transportpolitisk chef i Sveriges Åkeriföretag, Ulric Långberg. Nær byen Mariestad på E20 slog politiet til og stoppede chaufføren, som medbragte maskiner lastet i Halstahammer. Chaufføren, 61, der er bulgarsk statsborger, sagde i politiforhøret, at han kørte for den spanske speditør Lina Diagonal men var tildelt transportopgaven via et selskab baseret i Bulgarien. Politiet kortlagde gennem forhør og tjek af fartskriveren hans færd i Sverige. Det afslørede, at hans opgave på forskellige måder var tilkoblet velkendte svenske industrier. Det kan tolkes derhen, at flere svenske store virksomheders transportopgaver – måske uden ledelsens og PR- afdelingens kendskab – lader sine transporter udføre på ulovlig vis og af – i hvert fald i dette tilfælde – kriminelle

14

dtl magasinet

aktører. En illegal foretagsomhed som undergraver den fair konkurrence og efterhånden driver den seriøse transportbranche ud i økonomiske vanskeligheder. Ifølge politirapporten kom chaufføren til Göteborg fra Oslo uden last den 7. juni 2012. Han byttede trailer i Göteborg og kørte en last elmotorer til Vesterås og fortsatte siden til Arvika uden last. I Arvika lastede han ventilatorer, som han kørte til Göteborg den 12. juni. Dagen efter kørte han lægemidler fra Göteborg til Rosersberg uden for Stockholm. Den 14. juni lastede han maskiner i Hallstahammar og kørte i retning mod Göteborg, da han blev stoppet af politiet. Anmeldelsen blev indgivet, og anklageren rejste tiltale. Den bulgarske chauffør forsøgte at modbevise tiltalen

Usædvanlig dom

Set med danske briller er det en usædvanlig dom, idet vi normalt kun går efter transportvirksomheden og ikke chaufføren, når vi taler om overtrædelser af artikel 8 i EUs forordning om international transport og cabotagekørsel,« siger senioranklager Anders Raagaard ved Statsadvokaten i Viborg.

ved at hævde, at transporterne skulle anses som internationale transporter, da lasten kom fra eller i sin slutdestination skulle til udlandet. I forhøret oplyste han, at han havde kørt på samme måde siden 2010. Den bulgarske lastbil, som han kører i, blev i Sverige, når han rejste hjem til Bulgarien. Politiet i Skaraborg mente, at det ikke handler om internationale og legitime transporter men helt og holdent om tilfældige indenrigstransporter og i dette tilfælde ulovlig cabotage, eftersom chaufføren har forbrudt sig mod gældende bestemmelser og kørt flere transporter på udenlandsk område end tilladt. I forbindelse med retssagen i Skaraborgs Tingsret redegjorde færdselsbe-

Her har man ikke kendskab til lignende afgørelser ved danske domstole vest for Storebælt. Trafikstyrelsen har heller ikke kendskab til, at chauffører er idømt straf for ulovlig cabotage i Danmark. Her oplyser chefkonsulent Lis Caspersen, at praksis er, at man kun går efter virksomheden.

oktober 2013


tjenten, der stoppede chaufføren, for gældende regler for cabotagekørslen. En chauffør, som er registreret i et andet EU-land, kan udføre tre cabotageture i løbet af en syvdagesperiode, hvis han kommer til Sverige med en international transport – altså med en last. Kommer han uden last, må han udføre én cabotagetur inden for tre dage. Derefter skal han forlade Sverige. I denne type transporter er der krav om tydelig dokumentation om, at der er tale om en international transport. Dokumentation noget nær umuligt at få Men – som ofte påpeget af det svenske retsvæsen – er det svært for ikke at sige umuligt for politiet at sikre sig endegyldig dokumentation for at køre cabotage. Loven siger nemlig, at den fornødne dokumentation ikke behøver at befinde sig i førerhuset. Det er nok, at dokumentationen er opbevaret hos den virksomhed, der står for transporten og ejer lastbilen. Den lov gør det i praksis umuligt at kontrollere, om reglerne efterleves, fordi kontoret, der styrer transporterne, ligger i udlandet. I dette aktuelle tilfælde var det imidlertid åbenlyst, at kravene til internationale transporter ikke var opfyldt. Chaufføren var ikke til stede i forbindelse med retssagen. Baseret på, hvad der var kommet frem under politiafhøringen, oplysningerne fra fartskriveren og

»Dommen har stor symbolværdi« Ulric Långberg Sveriges Åkeriföretag

vidneafhøringen af betjenten konstaterede tingsretten, at tiltalen kunne bestyrkes i alle forhold. Den bulgarske chauffør dømtes i sit fravær til 50 dagbøder á 50 kroner for ulovlig cabotage. Stor symbolværdi Dommen hilses velkommen hos DTLs søsterorganisation, Sveriges Åkeriföretag, SÅ: »Den kan være begyndelsen til en bredere og mere koncentreret indsats mod illegal cabotage. Kommer vi op i et niveau på 20-30 domme, kan det for alvor få effekt i kampen mod denne type kriminalitet,« siger transportpolitisk chef Ulric Långberg. Han rejser dog kraftig kritik af retsvæsenets og politiets ukendskab til tunge transporter.

«Der er et alt for lavt engagement hos politiet, og disse forbrydelser er meget lavt prioriteret hos politi og anklagere. Men det, som taler for, at vi kan ane en skærpelse i indsatsen mod illegal cabotage er, at vi bl.a. med hjælp fra det omtalte ”Cabotagestudie” (den svenske app, der kan registrere udenlandske lastbilers færden, red.) oplever et gennembrud for at modvirke den illegale cabotage hos både myndighederne og i Rigsdagens trafikudvalg. Jeg ser så småt positivt på, at vi får et stærkere fokus og måske en kommende lovændring mod cabotageovertrædelser. Politikerne er begyndt at vågne op, og vi har aldrig mærket så meget lydhørhed i politiske kredse som nu,« siger han. Brug for højere straframme Anklageren i den aktuelle sag, Caroline Ersmarker, mener, der er brug for et større internationalt samarbejde for at få bekæmpet illegal cabotage. »Men for at vi skal kunne få tilstrækkelig politihjælp i andre lande med fremskaffelse af beviser og dokumenter, så kræver det en skærpelse af straframmerne. Er der fængsel i straframmen, så forøges mulighederne for internationalt samarbejde betydeligt. Det ville også åbne for andre tvangsmidler, arrestationer og tilbageholdelser, end vi har mulighed for i dag,« siger hun.

Cabotagen kortlægges i hele Skandinavien Fremover skal udenlandske lastbilers kørsel også overvåges i Danmark og Norge på en særlig app til smartphonen. Det sker efter sommerens svenske succes med at få et bedre overblik over omfanget af cabotagekørslen. I løbet af efteråret skal både Danmark, Norge og Sverige lægge veje til nye registreringer af den udenlandske lastbilkørsel. Registreringerne samles og bearbejdes af app’ens bagmand, den svenske forsker Henrik Sternberg fra Lunds Tekniske universitet. Projektet går ud på, at alle lastbilchauffører og andre trafikanter for den sags skyld kan hente app’en ned på deres smartphone. Herefter kan de indtaste registreringsnummeret på de udenlandske lastbiler, de observerer på deres vej. Forskellige observationer

oktober 2013

af lastbilen bearbejdes, og observationerne viser meget hurtigt den pågældende lastbils kørselsmønster. I Danmark står DTL og 3F bag projektet. I Norge er det tilsvarende DTLs søsterorganisation NLF i samarbejde med det norske transportarbejderforbund, NTF, og flere andre brancheorganisationer. Udbredelsen af det såkaldte cabotagestudie til de tre lande er et initiativ inden for rammerne af den fælles transportorganisation i Bruxelles, Nordic Logistics Association, NLA. Projektet ventes at gå luften i denne måned. »Indsamlingen og bearbejdelsen af data har allerede vist sit værd. Vi forventer at få et meget mere nuanceret billede af, hvordan cabotage bliver brugt i tilknytning til de internationale kørsler landene imellem,« siger for-

manden for NLA, adm. direktør i DTL, Erik Østergaard. Facebook vil være samlingspunktet om cabotagestudiet. Interesserede vil kunne slå op på en særlig dansk side og følge projektet samt debattere. Facebook-siden vil gå online inden for kort tid. Tilsvarende sider oprettes i Sverige og Norge.

Download app’en her Husk at du skal have ITunes på din telefon eller tablet for at downloade CabotageStudien App. Den er gratis.

dtl magasinet

15


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

testkørsel

Volvos FMX der kan styres med én hånd rundt i stenbruddet.

FOTO: VOLVO

Volvo LASTBILPROGRAM

Volvo-supermarked med friske varer på alle hylder Volvos samlede bilprogram blev i sidste måned præsenteret i Sverige for transportjournalister og andre testkørere. Af Hans Skat

Jehanders stenbrud syd for Gøteborg linede Volvo 25 FMX entreprenørbiler op i alle afskygninger – med og uden luftaffjedring, med og uden Vovos nye dynamiske styring og med I-shift eller manuelle gearkasser. Så der er noget for enhver smag. Til gengæld var alle motorer Euro 6’ere. 11 liters fra 330hp til 450hp og 13 liters fra 420hp til 540hp, hvor man ifølge producenten fastholder den gode økonomi fra Euro 5-motoren. Med så mange forskellige modeller var det om at vælge, så jeg kunne sammenligne med de traditionelle entreprenørbiler med almindelig affjedring og uden dynamisk styring. Og der er en verden til forskel. Jeg har aldrig oplevet en sådan komfort bag rattet op og ned i en grusgrav. Behagelighederne skyl-

16

dtl magasinet

des den nye luftaffjedrede bagaksel, der automatisk kompenserer for ujævnheder. Lige så vigtig er den dynamiske styring, som består af en ekstra elektrisk enhed, monteret på den hydrauliske styring. Den nye elektronik måler 2000 gange i sekundet input fra chaufføren og fra de indbyggede sensorer i bilen. Resultatet er intet mindre end imponerende. Ved en meget tung last og op ad bakke, var I-shift funktionen, hvor man holder den manuelle knap inde, let at betjene samtidig med, at styring med én hånd foregik helt uproblematisk. Med andre ord manøvremuligheder som aldrig før. På en af strækningerne skulle der køres op ad en 20 procent stigning og drejes på toppen i 90°. Med den dynamiske styring foregik det med én hånd på rattet,

og der var god tid til indstilling af motorbremsen til nedkørsel. Du kører i stenbruddet, som om du sad i en personbil på vej ud ad en ny asfaltbelagt motorvej. De kendte rystelser i rattet, som alle kender fra entreprenørbilerne, er helt minimeret. Desuden kan chaufføren styre med en lethed, selv ved meget lav hastighed og ved de helt tunge læs. Testkørslen foregik kun i stenbruddet, så den dynamiske retningsstabilitet på landevejen kunne i sagens natur ikke testes på FMX modellen. FMX-førerhuset har fået et nyt instrumentbord, som er vinklet mere mod chaufføren. Du har som chauffør et fint overblik over alle instrumenter. Min testbil var udstyret med et kamera bagtil, som gav optimalt udsyn ved tilkørsel og aflæsning.

Hele undervognen er nyudviklet, og alle følsomme dele er beskyttet. Frihøjden er på 300 mm, der gør det muligt at køre på selv de mest ufremkommelige underlag. Alt i alt en entreprenørbil, der sætter standarden for fremtiden. FM På vejene syd for Göteborg kom turen til en sololastbil til distribution, FM 370 6X2, med motor på 11 liter med 370hp/1750Nm, i-shift, fuld luftaffjedring, Volvos dynamiske styring, totalvægt 26 tons. Og bagefter op bag rattet i en trækker, FM 420 6X2, med luftaffjedring på bagaksel og bladfjedre på foraksel. Motoren var en 13 liters med 420hp/2100Nm, og bilen havde Volvos dynamiske styring Begge køretøjer havde medium globetrotter kabine med masser af funktionelle rum og aflægningssteder. Også her sørgede vinklingen af instrumentbordet for en fin oversigt over alle knapper og de forskellige display. Dog er der så mange oplysninger i hoveddisplayet under de forskellige menuer, at der skal bruges nogen tid på at finde den menu, der passer bedst. Der er sikkerhedsudstyr med lane control og automatisk nedbremsning, når man kommer for tæt på foran kørende. Det giver en god fornemmelse af sikkerhed. Den dynamiske styring var igen en behagelig oplevelse. Alle rystelser fra landevejen var væk og på intet tidspunkt mistede man føling med vejen. Begge lastbiler reagerede på den måde, man forventer, så ingen overraskelser her. På distributionsbilen var fuld luft affjedring en stor behagelighed – igen uden at man mistede følingen med vejen. Begge biler virkede med godt overskud og fint udsyn. De tynde stolper og spejlophænget skjulte ikke meget, og på intet tidspunkt oplevede man begrænsninger af udsynet. Alt i alt et par køretøjer som i hverdagen vil være godt værktøj til firmaet og en stor behagelighed til chaufføren. FE og FL På Volvos testbane stod nye

oktober 2013


testkører

Så er der frit valg på testbanen ved Göteborg.

FL’ere og FE’ere som – ret store – hyldevarer i supermarkedet. FL-modellerne spænder over en række mindre lastbiler, 2 akslede modeller fra 12-18 tons totalvægte. Motorerne er selvfølgelig også Euro 6, og programmet spænder fra to størrelser på fire cylindere med 210hp/800Nm og på 240hp/900Nm. Samt to størrelser på seks cylindere med 250hp/950Nm og 280hp/1050Nm.

Jeg testkørte først en 210 hk med automatgear. Bybilen var hurtig og meget let at manøvrere. Efter indstilling af sædet og tjek af spejle, kørte jeg uden at spekulere over mere. Alt var placeret rigtigt med fint udsyn. I denne serie har alle modeller lav indstigning. Men der er også modeller med lav rude i begge døre. Dog vil en passager betyde, at den lave rude i højre side ikke kan udnyttes.

Jeg testede flere biler med forskellige motorstørrelser, og de kan leveres med automat- eller manuelle gearkasser. På økonomidelen har man sparet 500 kg i egenvægt, så nyttelasten er tilsvarende forøget. Selv det automatiske gear kan skiftes manuelt ved ekstrem kørsel. Jeg ville vælge automatgear til city distribution, det giver langt bedre sikkerhed, og chaufføren kan koncentrere sig fuldt ud om kørslen. Samtidig er I-sync optimeret i skift, så der spares brændstof. Alle førerhuse på disse modeller består af Volvos nye sikkerhedskabiner. Der er flere sikkerhedszoner, og fx forkofanger og underkøring samt hjørner er delte komponenter, så der er mulighed for at udskifte enkelte dele. FE-modellerne spænder over de mindste på 18 tons totalvægt til 3 akslede på 26 tons totalvægt. Motorerne er Euro 6 og spænder fra 250hp/950Nm til 320hp/1200Nm. Rigeligt til det

HANS SKAT daglige arbejde. Jeg vil fremhæve den 3 akslede, som var fantastisk manøvredygtig gennem de smalle opstillede containerbyer i testområdet. Modellerne fås med I-shift, så brændstof besparelsen er øget. Der kan tilkøbes stort set den softwarepakke, der passer til ens kørsel. Kabinen er lige så veludstyret og behagelig som de andre modeller. Sæderne er af Volvos nye sikkerheds/komfortsæder, der er lette at indstille. Udsynet er fint med tynde stolper og lette spejlholdere, der ikke skjuler meget. En alsidig bil hvad enten det skal være til mindre kraner, renovation eller andet. Mulighederne er utallige.

y Hurtig trailerhåndtering med mini-

malt tidforbrug ved til- og frakobling af trailer, luft- og bremseslanger y Mulighed for kort- eller langtidsleje y Rummelig og bekvem kabine y Lav indstigningshøjde y Kompetent rådgivning y Landsdækkende serviceorganisation Kontakt os på:

99 83 83 83

ncnielsen

Balling l Karlslunde www.nc-nielsen.dk l linde@nc-nielsen.dk

oktober 2013

dtl magasinet

17


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

testkørsel Renault T-range

Renaults nye udseende ligner ingen af de andre lastbiler.

testkører

Renault skiller sig ud fra de andre Designet er anderledes, og hver en detalje er tænkt ud fra et ønske om at mindske luftmodstanden

HANS SKAT

Af Hans Skat

Renaults store langturstrækker er ikke bare en ansigtsløftning. Hele lastbilen har været gennem en gennemgribende udvikling. Stort set alt er ændret på de nye Renault T-Range. Kabinen er både udvendig og indvendig ny, og efter min mening er det nye udsende rigtigt fint, den ser anderledes ud end andre lastbiler, og hver detalje

18

dtl magasinet

er gennemgået for at mindske luftmodstanden. Selve fronten er gjort smallere. Og fra forruden til top er der en 120 hældning. Alle tagtoppe er designet med øje for at mindske luftmodstand og dermed spare brændstof. I kabinen er der en mængde muligheder for aflægning og opbevaring, så ingen langturschauffør behøver at mangle noget.

T-Range kan fås i en model med fladt gulv og med motortunnel, så vælger man lastbil med fladt gulv, er der meget komfort at hente og rammerne er lagt for en fornuftig hverdag – også når der skal hviles. Der er også tænkt på sikkerhed med meget fint udsyn, og faktisk har Renault ved den store forrude mindsket det blinde område, der altid vil være foran en bil. Så husk at holde forruden

fri for tingel tangel. Ellers er bildesignernes indsat for at øge trafiksikkerheden jo omsonst. Alt i alt en rigtig super lastbil, let at køre og behagelig støjsvag kabine. Den har et fint instrumentbord, der er vinklet mod chaufføren så alt er inden for rækkevidde. De nye modeller leveres med Euro 6-motor, og motorprogrammer spænder fra 11 liters

oktober 2013


Et kik indenfor på chauf førens arbejdsplads.

motor med 380hp til 460hp, til en 13 liters motorer med 440hp til 520hp. Der kan spares op til 5 procent i forhold til de gamle modeller. Renaults T-modeller er alle monteret med optidrive automatgear, de kan dog leveres med Volvos manuelle B14 gearkasse. Kombinerer man det nye gearsystem med Renaults optifuel program, hvor chaufføren trænes i optimal kørsel, kan der spares op til 15 procent i brændstof, oplyser bilproducenten. Hjælpen er tæt på Alle T-range langtursbiler er

præinstalleret med optifleet, der kan følge bilen overalt og hjælpe med planlægningen i vognmandsforretningen. Det betyder, at man ikke skal have nyt udstyr i bilen for at tilkoble sig de forskellige programmer, Renault tilbyder. Desuden kan man tilslutte sig Renault Truck netværket, hvor der 24 timer i døgnet er kontakt til specialister, som sidder klar til at hjælpe. De kan også monitorere bilen for eventuelle skader, der kan opstå, så der kan tages aktion inden eventuelle nedbrud indtræder. Alt i alt et nyt bekendtskab på de europæiske landeveje.

Sådan præsenteres den nye T-serie, et rullende profitcenter.

Flåde-køretøjer De nye Renault-lastbiler skulle nå til Danmark i løbet af efteråret, hvor det nok kommer til at handle om de nye to-akslede trækkere mellem 400-500 hk. Typiske flåde-køretøjer til eksportkørsel og den tungere regional kørsel. Her bliver T-serien afløsere for Premium-serien. Selvom Renault-lanceringen meget naturligt slår meget på det nye udseende, så er det primære,

at man leverer et stykke værktøj til transportvirksomhederne, der holder driftsomkostningerne nede. Alfa og omega i designet har været mindre brændstofforbrug. I de nye lastbiler er det en kombination af mere aerodynamisk udformede førerhuse, motorudvikling og ikke mindst mere brug af it og bedre uddannelse af chaufførerne, der skal opfylde målet.

Member of VBG GROUP

EN VERDENSNYHED, DER RENGØR OG SMØRER DIN KOBLING UNDER KØRSLEN.

MEcHMaTIc I over 60 år har VBG drevet udviklingen af koblinger. Nu lancerer vi endnu en verdensnyhed. MechMatic er et unikt produkt, der renser og smører din kobling automatisk under kørslen, og som med påføring af smøremidlet i form af tynd olietåge gavner både driftsøkonomi og miljø. MechMatic udgør endnu et godt eksempel på vores ambition om altid at stå bag dig i dit vigtige arbejde. Læs mere på www.vbg.dk

oktober 2013

The strong connection

dtl magasinet

19


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Lastbilerne parkerer i kolonner som på en færge. Der er ni baner, og lys i asfalten anviser den korrekte bane. Itsystemet sørger for, at den foran holdende altid vil have indtastet en tidligere frakørsel fra rastepladsen. Som det ses, er der også plads til modulvogntog.

Succes med it-styret lastbilparkering Men der er plads til forbedringer – og mange flere lastbiler på rastepladsen Ustrup Øst ved Haderslev Af John Larsen

Europas nok eneste fuldautomatiske og gratis rasteplads ligger på motorvej E45 ved Ustrup Øst nær Haderslev. Her skal lastbilerne parkere i rækker som på en færge. Vejdirektoratet har netop gjort status over de første halvandet års erfaringer med pilotprojektets it-styrede indretning, hvor rastepladsens asfalt udnyttes bedre, og chaufførerne opnår øget tryghed takket være video og lejlighedsvis overvågning af G4S-vagter. »Indrapporteringer taler om en generel positiv stemning blandt brugerne. Besøgstallet er nogenlunde det samme som før ny-indretningen, så der er blevet klart bedre plads til lastbilerne,« lyder det fra Vejdirektoratets projektansvarlige, seniorkonsulent Jens Pedersen. Ved at indrette parkeringen, så lastDe første erfaringer viser, at nogle chauffører fejlagtigt tror, at fordi der er en bom, så skal der betales for parkeringen. Videoovervågningen har vist, at nogle derfor foretrækker at køre hen til busparkeringen i stedet for, og det kan skabe farlige situationer.

20

dtl magasinet

bilerne holder på række ligesom på et færgedæk, er kapaciteten øget med 50 procent. Der er nu plads til 42 køretøjer ad gangen – lige fra trækkere til modulvogntog. For det meste er der god plads, dog udnyttes kapaciteten fuldt ud et par gange om måneden. Den benyttes især til aftenhvilet, men der kommer også mange til kortere hvil. De flittigste brugere er danskere, men næsten lige så mange tyskere kommer forbi. Der er også mange polakker, hollændere samt en del fra forskellige østeuropæiske lande. Gratis parkering trods bommen Lastbilpladsen fungerer på den måde, at når chaufførerne ankommer, møder de en bom og en terminal. Her indtastes det tidspunkt, chaufføren ønsker at forlade pladsen igen. Herefter printes en lille bon med tidspunktet på og en anvisning hen til den bane ud af de ni, hvor lastbilen skal parkere. It-systemet holder styr på, at lastbiler, der holder foran i samme bane, altid har et tidligere frakørselstidspunkt. Netop frygten for at blive spærret inde, fordi den forankørende ikke kører til tiden, har været noget af det, som pladsens tilrettelæggere fra Vejdirektoratet og Rambøll har skullet kæmpe med: »Vi har hørt om enkelte tilfælde, hvor lastbilen foran var blevet holdende, men uden at det skabte problemer,« fortalte

Jens Petersen og Rambølls Casper Wulff på et evalueringsmøde i sidste måned hos ITD i Padborg. Nogle chauffører tror fejlagtigt, at bommen ved indgangen til lastbilparkeringen betyder, at de afkræves betaling. Derfor vælger de at køre hen på pladsens busparkering, og det kan skabe farlige situationer, når lastbilerne bevæger sig hen, hvor de ikke skal være. Det sker også, at en chauffør trykker på exit-knappen, inden parkeringen, og det resulterer i forkert valg af bane. Endelig er det også en udfordring, at lastbilerne parkerer med for stor afstand til den foran holdende, men det kan skyldes frygt for at blive spærret inde i banen. Forsøget med Intelligent Truck Parking, ITP, er inspireret af en tysk rasteplads, hvor man på en billig måde har øget kapaciteten. I og med at der er tale om et forsøg, er Vejdirektoratet også indstillet på ændringer på basis af de indkomne erfaringer. Det betyder bl.a., at der vil blive satset mere på at informere om, at pladsen er gratis. Desuden vil indtjekningen nok blive forenklet med færre indtastninger på terminalen. Samtidig skal illustrationer erstatte den skriftlige instruktion på ikke færre end 15 sprog. Målet er at bruge de indhøstede erfaringer fra Ustrup Øst til brug på andre rastepladser langs motorvejene.

oktober 2013


Gælder alle nye Scania produceret efter 1. juli 2013, der som standard er udrustet med Scania Communicator kommunikationsenhed

Scania Fleet Management – det ligger i detaljen

NYHED! Aktivér forbindelsen - så er du kørende

Brændstofanalyse

GPS-kort

Her kan du fastlægge mål for lastbil og chauffør og se detaljerede driftsdata

Du kan udbygge din Scania Fleet Management-løsning med positionering og alarmering

*)

Oversigtsrapport Inkl. i Communicator-pakken er fire års abonnement på ’Oversigtsrapport’ *)

Fuld fart på motorvejen, hårde opbremsninger eller meget tomgang. Kørestilen kan påvirke brændstofforbruget med over 10% – hvilke detaljer kan du ændre? Kontakt din lokale Scania-forhandler for yderligere information.

Scania Services. Dedicated all the way scania.dk/services/fms


DTL Fordelspartner DTL - TUNGVOGNSSPECIALISTEN

TOMKØRSEL ER GULD VÆRD Wuxus giver dig mulighed for at supplere dine eksisterende aftaler med nye opgaver både fra kunder og dine kollegaer. Du reducerer din tomkørsel og din CO2-udledning, og samtidigt opnår du en bedre bundlinje.

Grafen viser resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse af vognmænd, som har brugt Wuxus siden 2010. (n=21)

Wuxus er Danmarks førende formidler af transporter. Speciel rabat til medlemmer af DTL. Læs mere på www.wuxus.com

22

dtl magasinet

oktober 2013


Få op til 30 % bonus på din sikre kørsel Vi ved, at din bil er fundamentet for din forretning, og at du derfor selvfølgelig passer godt på den og gør dit for at undgå skader. Det vil vi gerne belønne. Jo længere tid du kører uden skader, des større bliver din bonus: Første år får du 15 % af din præmie tilbagebetalt i bonus. Det får du også året efter. Og tredje år får du hele 30 %. Tilbuddet gælder dig med

oktober 2013

1 eller 2 biler til godskørsel, men har du flere, har vi selvfølgelig andre fordelagtige bonusordninger. Vi vil gerne give dig muligheden for en bedre forsikring Vores transport team sidder klar på 33 55 50 50, så ring til os, hvis du er interesseret i at høre mere om vores fordelagtige bilforsikringer.

dtl magasinet

23


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Må vise attesten på en smartphone Den teknologiske udvikling er løbet fra særtransporternes papirdokumentation. Det har myndighederne taget konsekvensen af. Så fremover er det muligt at anvende digitale attester fremvist på PC, smartphone eller en tablet. Det fremgår af en skrivelse fra Trafikstyrelsen til politiet. Den nye mulighed gælder blokvognsattest, særtransporttilladelse og klassificeringsattest.

Behovet for at kunne fremvise dokumenterne digitalt blev drøftet af myndigheder og branchen tidligere på året i forbindelse med justeringer af særtransportbekendtgørelsen. Men situationen spidsede pludselig til, da TDC sidst i august opsagde alle deres kundeaftaler om mobil fax med virkning allerede fra 1. oktober 2013. Formanden for DTL KranBlok Erfa, Frank Segall, gjorde

Kattegat-ruten stoppet Om få dage stopper Kattegat-rutens færger mellem Kalundborg og Aarhus. Rutens kerneområde, lastbiltransport og førerløse biler, har været for nedadgående og er ramt af me-

get hård priskonkurrence. Og ruten ser sig ikke i stand til at vende den negative udvikling. Derfor holder færgerne op med at sejle fra og med 12. oktober.

Trafikstyrelsen opmærksom på problemet, og han er tilfreds med, at styrelsen nu har reageret hurtigt på situationen: "Den nuværende særtransportbekendtgørelse giver jo allerede mulighed for, at der i forbindelse med ansøgning og udstedelse af attester kan anvendes digital kommunikation, så det er kun

naturligt, at selve fremvisningen af dokumentation også kan ske digitalt,« siger Frank Segall. Han vurderer, at flere andre teleudbydere også vil opsige deres mobil fax aftaler i den kommende tid. Han opfordrer derfor alle særtransportører til at skynde sig med at indrette sig på den nye digitale hverdag.

Jord med skib fra København til Køge Over de næste par måneder skal der fragtes omkring 140.000 tons let forurenet jord fra anlægsarbejdet på Kvæsthusmolen i København til deponering i Køge Jorddepot. Den anselige mængde jord

tager ”den blå landevej” med skib. Jordkørslen er blevet til i et samarbejde mellem bygherren Kvæsthusselskabet, NCC og Køge Jorddepot. Der bliver brug for i alt 50 skibsladninger.

NU OGSÅ ND PÅ SJÆLLA

24

dtl magasinet

oktober 2013


Klip ud og vis dine kollegaer, hvor mange steder i Danmark, man kan tanke

Fortæl også at vores kundekort har købsmax, tidsbegrænset spærring og 2-kortsløsning mod misbrug

Ring 7010 1234 døgnet rundt – året rundt . www.detperfektekort.dk


SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

FOTO: SHELL

SEKTION 1

Krone har solgt sin virksoMhed i Hvam

Transportbranchen har taget godt imod det nye dieselprodukt, melder Shell.

Shells sparediesel godt modtaget

En hamster bag rattet Volvos PR-maskine finder konstant på noget nyt. Seneste udspil er en film, der viser hvor fintfølende rattet i den nye FMX er og dermed let at manøvrere. Filmens altdominerende hovedrolle indtages af en lækkersulten hamster, der jagter en gulerod i et stålbur fastgjort til rattet. Den specialtrænede hamsters små ben piler af sted efter guleroden og bevæger derved rattet. Stunt-køreren passer pedalerne og flytter guleroden, så hamsteren ikke styrer lastbilen i afgrunden. Mageløst! Målet med den lille film er at vise, hvad Volvo Dynamisk Sty-

26

dtl magasinet

driften. Samtidig er det langt fra hverdagskost, at der kommer nye dieselprodukter på markedet i Danmark. Så nyhedsværdien spiller også ind.« Shell estimerer, at salget af Shell FuelSave Diesel, alene til erhvervskunder med en hjemmetank i Danmark, har sparet, hvad der svarer til den årlige CO2-udledning fra omkring 300 personbiler.

for markedet. Vi håber selvsagt altid, at nye produkter, der ligger titusinder af forskningstimer bag, vil interessere kunderne. Men faktum er, at Shell FuelSave Diesel har fået en overvældende velkomst i markedet,« siger Christopher Mercado, nordisk marketing manager i Shell Erhverv. ”Forklaringen er bl.a., at den nye diesel leverer besparelser på

ring kan præstere – en ny teknik som fjerner chaufførens belastning med at dreje rattet i mange timer hver dag. Filmen kan ses på Youtube. Det er en utrolig tur med den 15 tons tunge anlægsvogn højt oppe i et spansk stenbrud. For resten hedder hamsteren Charlie. Den vejer ca. 175 gram.

Sparedieslen forhindrer opbygning af belægninger i motoren og forebygger korrosion i brændstofsystemet. Det øger motorens effektivitet og forbedrer over tid brændstoføkonomien for tunge køretøjer med op til 3 procent.

FOTOS: VOLVO

For et år siden introducerede Shell sin FuelSave Diesel i Danmark og gav ifølge olieselskabet de tunge køretøjer en genvej til brændstofbesparelser i størrelsesordenen tre procent. Og der meldes om stor interesse for den nye sparediesel. »Vores nye diesel og de besparelser, den giver til tunge køretøjer, har været lidt af en øjenåbner

Trailerproducenten Krone vil fremover koncentrere sin produktion om stålbokse, som i 2012-13 udgjorde 90 procent af salget. Det betyder, at Krone har afhændet sin danske virksomhed i Hvam, der producerer køletrailere af glasfiber. Fra 1. januar 2014 er virksomheden derfor solgt til GORICA Industries, Dubai og Inner Circle i Viborg. Salgsprisen er ikke oplyst. »Det er med tunge hjerter, at vi har truffet denne beslutning,« siger Krones topchef Bernard Krone. »Både min far og jeg har været dybt involveret i Hvam gennem årene. Når alt kommer til alt, var det jo køleboksene fra Hvam, som åbnede køletrailermarkedet for os.«

Charlie pisker efter en gulerod – og får den 15 tons tunge Volvo FMX til at dreje, så den ikke styrter i afgrunden.

oktober 2013


5718

Nye trækbjælker til opbyggerne FOTO: VBG

Derfor udvider VBG nu sit CMS-program med to nye trækbjælker til central og halvt underliggende montering, DB C7 og DB 75V-2. Producenten betegner nyhederne som en hjælpende hånd til branchen i en tid med store tilpasningskrav. »De to nye trækbjælker, der erstatter DB 75V, kræver mindre plads og er meget fleksible. Begge produkter kan leveres i færdigmonterede totalløsninger med certifikater for helbilsgodkendelse, som strømliner opbygningsarbejdet og forenkler processen,« fortæller adm. direktør Per Mikkelsen, VBG Group Sales A/S. Trækbjælkerne leveres til de otte mest gængse lastbilfabrikater, og de er godkendt i henhold til ECEkravene.

120 års innovation

En af VBGs nye trækbjælker.

VBGs CMS-program er netop blevet udvidet med to nye trækbjælker, der leveres i køretøjstilpassede udgaver til det enkelte chassisfabrikat. De fås også i færdigmonterede totalløsninger for helbilsgodkendelse. EU-direktiv 2007/46/EF om typegodkendelse af produkter og komponenter trænger sig i stigende grad på hos opbyggerbranchen. Fra 29. oktober 2014 er der krav om fuld harmonisering af alle seriefremstillede køretøjer. Desuden leverer lastbilproducenterne i stigende grad færdighullede chassiser, som ikke tillader yderligere boring.

sivt Eksklguobulls premiere

ar hmitz C ONE . med S c ine T.KM k s a m le Kø

Grøn logistik er vejen frem

Den tyske it- og transportkoncern TimoCom har startet et forskningsprojekt med virksomheder og højere læreanstalter i Tyskland og Holland for at udvikle grønne logistiksystemer. Målet er at anvende it-systemerne bedre, så transporterne bliver mere bæredygtige og effektive. Det sker ved at optimere både lager- og transportprocesser. TImoCom arbejder bl.a. med at samordne forskellige GPS-systemer på samme platform.

Pole.Position.

Totalløsningen til tempererede transporter. Alt fra et sted Alt fra Schmitz Cargobull oktober 2013

www.cargobull.com

All-in-one med S.KO COOL EXECUTIVE: Køletrailer S.KO COOL, Premiere kølemaskinen T.KM One, Telematik TrailerConnect® og en Full Service-kontrakt der sikrer dig sikkerhed – just more.

dtl magasinet 27 Mere information: +45 74 67 40 24


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER Testbilen er denne en 319 CDI med højt tag. Men nu får vinden ikke fat i bilen længere.

testkørsel

MERCEDES-BENZ SPRINTER

Sprinter-sikkerhed imponerer Sikkerhedssystem hentet fra luksus personbil til varebilen, der har mest brug for det Af Carsten Teiner , VOTY.dk

Høje og lette køretøjer har været involveret i utallige trafikulykker. Måske har de været læsset forkert, eller lasten har måske slet ikke været spændt fast. Og ofte har de kørt alt for hurtigt. Tyske politikere har derfor snakket om en 100 km fartgrænse for store varebiler. Og det har måske fået Mercedes-Benz til at reagere. I hvert fald har den nye Sprinter kassevogn fået det nye CWAsikkerhedssystem ”Crosswind Assist” fra Bosch som standardudstyr. Det er ellers udviklet til den dyre S-klasse personbil for cirka fire år siden, og er siden også lanceret i fabrikkens firehjulstrækker GLK. Nu er systemet kommet i den bil, der har mest brug for det – Sprinteren.

28

dtl magasinet

Vindblæst vognbaneskift undgås Sidevindsassistent kalder Mercedes-Benz Danmark det nye sikkerhedssystem, der virker fra 80 km/t. Jeg har prøvet det i den nye Sprinter flere gange under bilens seneste udviklingsfaser, bl.a. i vinterkulde på en nordsvensk sø og på Bosch’ prøvebane i Sydtyskland, hvor banen var udstyret med adskillige vindmaskiner. Her mærkede jeg for første gang, hvor effektivt CWA udstyret er. Først af sted i en bil uden CWA og bagefter med en uden. Det var vildt imponerende, for uden CWA flyttede bilen sig det meste af en vognbane – og med CWA nærmest ikke. Senere har jeg prøvet den på tyske motorveje med over 160 km/t med masser af lastbiler og en let brise, som plejer at være ubehageligt. Det er det ikke læn-

gere. Og senest har jeg kørt den herhjemme på Sjællandsringen – dog med lidt færre vindmaskiner, med det kunne godt mærkes. Jeg har så netop haft den nye Sprinter til test i form af en 319 CDI, som jeg hentede i Jylland og efter nogle dage på jysk asfalt også kørte til Sjælland, hvor den med bravour bestod den ultimative test over Storebæltsbroen med passage af dens store pylon-ben med let brise. Men det var stadig intet problem. Det uheldige er, at det kun er 3-serie udgaverne af Sprinter som kassevogn, der har udstyret, for det virker ikke på en chassisopbygning. Akustisk linjevogter Her kan man til gengæld få linjevogter (lane departure warning) – men kun akustisk. Man skal selv

reagere. Det er også adaptiv fartkontrol – afstandsregulering, hvor man advares, hvis man kommer for tæt på køretøjet foran. Virker fra 70 km/t. De øvrige sikkerhedssystemer koster i en samlet pakke 10.694 kr. plus moms. Vil man have lysog regnsensor koster det 4.601 kr. Den nye Sprinter har ud over CWA og de øvrige nye systemer også ABS og ESP (esc), som er basis for CWA. Sænket undervogn Desuden er bilens undervogn sænket med tre centimeter for at Klar til overhaling. give bedre køreegenskaber. Man kan dog fravælge sænkningssættet. Den lavere læssehøjde betyder foruden bedre køreegenskaber også lettere ind- og udstigning samt lettere lastning og losning af bilen. Samt lavere vindmod-

oktober 2013


testkører

Carsten Teiner stand og den bedre økonomi. Endelig er der også Blind Spot Assist, som gennem lys og lyd advarer mod medtrafikanter i den blinde vinkel på siderne. 319-testbilen havde også den første Euro 6-motor i nogen varebil – om end det først bliver lovbefalet ved indregistrering fra efter 2015. Umiddelbart kan man dog ikke bedømme forskellen mellem Euro 5 og 6, men det betyder meget for miljøet. Oplevelsen efter en uge bag rattet i den nye Sprinter er meget positivt, selvfølgelig primært med sikkerhedssystemerne. Den kører fornemt – ganske hurtig og med godt vejgreb. Testbilen havde 7G Tronic automatgear til 18.431 kr. plus moms, men absolut en behagelighed. Der er selvfølgelig højt op til rattet på en af Europas højeste varebiler, men man sidder godt i sædet med luftaffjedring plus armlæn (begge dele ekstra). Det dobbelte passagersæde giver dog ikke meget støtte, så sporty kørsel er ikke tilrådeligt. Udvendigt kendes bilen på et nyt og mere aggressivt frontdesign med nye lygter, samt nye baglygter, hvor der er lys i fire lamper

i steder for to. Den større kølergrill har også en ekstra fordel: større køling og luftgennemstrømning. Det er nødvendigt med Euro 6. Rustbeskyttelsen forbedret Gamle Sprinter-kunder, der måske har oplevet en del rustangreb på bagdøre og sidedøre, kan glæde sig over, at der er gjort mere ud af rustbeskyttelsen – med bl.a. flere lag coating og lak. Varerummet er af samme størrelse og layout som før – med beklædt gulv og delvist beklædte dørsider. Der er 10 fastgørelseskroge i bunden af bilen, og bagdørene åbner 360 grader. Den brede bagdør tager let imod en palle. I kabinen er der nye sæder, tykkere rat med multifunktion samt nye ventilationsdyser. Dertil nyt audio-system med Bluetooth og mulighed for navigation. Det er tredje gang, designet ændres. Først gang var i 2000, anden gang i 2006 – og nu igen i 2013. Den ny Sprinter sparer op til 20 procent brændstof i forhold til den nuværende model, men forbruget fra Euro 5 til Euro 6 er ikke blevet dårligere i nogen udgave. Serviceintervallerne er nu 60.000 km. Alle indgreb og ændringer har dog ikke

ændret på præstationerne, som er uændrede. Det virker også med advarselslys i kabinen og derefter akustisk advarsel og til slut bremser bilen for én tids nok til at undgå kollision (Time

To Collision: TTC-system kaldet.) CWA systemet bliver også indført i den næste model Vito, som ventes præsenteret i gang i løbet af 2014. Prisen for testbilen med højt tag er 392.061 kr. plus moms.

Transportskolen i af Danmark – specialskole for transportuddannelser

Kontakt: Virksomhedskonsulent Lotte Honore, tlf. 2327 2676 Uddannelseskonsulent Henrik Helios, tlf. 6161 8352

Lærlingeuddannelser for unge og erfarne:

• Chauffør, lager & disponent

NYT: Masterdriverkursus

Husk også AMU-kurser:

• Chauffør og lager

Teknikervej 2 · 7000 Fredericia Tlf. 7920 1111 · info@eucl.dk www.eucl.dk

Kurser med foKus på miljø og renovation Har du brug for efteruddannelse inden for miljø og renovationsområdet, så har Syddansk Erhvervsskole kurserne for dig. synes du, at sortering og bortskaffelse af affald på en miljørigtig måde lyder interessant? så er vores renovationsrettede Amu-kurser lige noget for dig. du kan vælge imellem: • • • • • • •

EU-kvalifikationskurser – lovpligtigt 5 dages Affaldsfraktioner – 2 dages Dagrenovation sikkerhed – 2 dage Håndtering af olie og kemikalieaffald – 3 dage Erhvervsaffald – 2 dage Storskrald – 1 dag Grundlæggende flakkøretøjer – 2 dage

for yderligere oplysninger kan du kontakte: Lis Netterstrøm sinnbeck frederiksen, tlf. 6312 6406, mail: lnsf@sde.dk du kan også læse mere på sde.dk/renovationskurser

Varerummet har samme størrelse som før. Der er 10 fastgørelseskroge i bunden af bilen, og bagdørene åbner 360 grader. Den brede bagdør tager let imod en palle.

oktober 2013

dtl magasinet

29


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER Volvo viste denne FE Hybrid lastbil på 18-26 tons totalvægt, der har 20 procent mindre brændstofforbrug ved både distributions- og affaldskørsel samt 50 procent mindre støj ved acceleration og tomgang. Udledningen af CO2 og partikler er 30 procent mindre.

Når varerne skal komme snigende

Støjen og hensynet til beboerne er den helt store udfordring for distribution og affaldsafhentning i ydertimerne

Tekst og fotos John Larsen

Der skal bruges støjsvagt materiel og chauffører på listefødder, hvis det for alvor skal lykkes at sprede varedistributionen ud til døgnets ydertimer. Det er ultrakort fortalt konklusionen på konferencen ”Innovativ distribution” i sidste måned i Odense. Den blev noget af et tilløbsstykke. Mere end 100 deltagere hørte otte indlæg om de praktiske erfaringer

fra projekt DYT – Distribution i Ydertimerne. Projektet tester mulighederne for at sprede varedistributionen ud til aften- og de tidlige morgentimer. Lykkes det at få begrænset støjen og undgå naboklager, så er der til gengæld gevinster at hente ved at bringe varer ind og skraldet ud om aftenen eller meget tidligt om morgenen.

Udstillingen i forbindelse med konferencen havde talrige bud på støjsvagt materiel.

30

dtl magasinet

Transportørerne kan nemlig udnytte deres materiel bedre ved at nå flere ture på kortere tid, og chaufførerne oplever mindre stress i løbet af arbejdsdagen. For samfundet betyder det lidt mindre trængsel på vejene og lavere CO2-udslip. Tag støjen alvorligt – hold møde med kommunen En af konferencens bagmænd, chef-

konsulent hos Teknologisk Institut, Finn Zoega, siger: »Vil en distributør bringe varer ud i ydertimerne – specielt om natten, så kræver det et indgående kendskab til støjreglerne, en god planlægning, en masse møder med kommunen, en række støjmålinger og et fornuftigt indkøb af støjreducerende udstyr og fx kurser om støjsvag adfærd til chaufførerne.« Han tilføjer, at det støjreducerende grej typisk er dyrere end det almindelige, men at det til gengæld kan blive tjent ind ved, at vognparken kan blive bedre udnyttet i løbet af døgnet. Konferencen på Hotel Scandic ved Odense bestod af indlæg fra Kolding Kommune, Rambøll, Sanistål, Lantmännen Schulstad, virksomheden Banke, M. Larsen Vognmandsfirma, Carlsberg og Trafikstyrelsen. Chaufførerne skal være medspillere Projektleder Jeppe Werner Jensen fra M. Larsen Vognmandsfirma, der som led i DYT-projektet henter skrald i København mellem kl. 18-22, gjorde det klart, at det helt afgørende for succesen er, at få medarbejderne til at blive medspillere i projektet. Det er ikke nok at investere i dyre støjdæmpede containere og andet materiel, hvis ikke medarbejderne også udviser en mere støjsvag adfærd. Det er også væsentligt, at modtageplad-

Mercedes-Benz viser her den ultimative løsning til DYT-projektet, en Vito E-Cell varevogn, der kan køre helt på el, hvis det skal være. Blandt fordelene er støj- og CO2-fri kørsel, og blandt udfordringerne er begrænset rækkevidde og svag infrastruktur til opladning.

oktober 2013


M. Larsen viste denne gummibeklædte container, der ikke larmer ved tømning. Støjdæmpningen er markante 10-15 DB. Containeren, der er fra Lasto, har også støjsvage ruller. Selv forstolperne er beklædt med en slags gummi.

sernes driftstider spiller med, så man kan komme af med affaldet så effektivt som muligt. Lantmännen Schulstads talsmand, Niels Holm, ville helst udnytte det støjsvage materiel til at aflevere brødet så tidligt som inden kl. 5 i stedet for inden kl. 7. »Der er det trafiksikkerhedsaspekt, at jo før vi kan komme væk fra butikkerne, jo færre cyklister vil vi møde på gaderne.« Schulstad har også indsat bakkameraer på lastbilerne og slukket for bakalarmen. Og der indsættes en hydridlastbil sidst på året som led i DYT-projektet. Også her er undervisning af chaufførerne på programmet, så de bl.a. slukker for radioen og dropper mobilsamtalerne. Carlsberg er med i DYT-projektet for at udnytte materiellet bedre og bidrage til at reducere trængslen, og her forventer man at kunne spare tre procent på omkostningerne trods en højere timeløn til chaufførerne efter kl. 17. Parkeringsforholdene i København (dog køres ikke i ydertimerne i indre by) har været den store udfordring, fordi beboerne er hjemme og bruger alle parkeringspladserne. VVS-grossisten Sanistål har outsourcet transporterne til Danske Fragtmænd for bl.a. at effektivisere og satse på natdistribution. Her har man beregnet, at natdistributionen er 1,7 gange dyrere end dagdistribution, men så er der til gengæld tidsmæssige gevinster.

oktober 2013

Rambøll bebudede et nyt værktøj til den meget vigtige støjmåling. Regnearket skulle være klar til årsskiftet. Kommet for at blive Trafikstyrelsens Martin HellungLarsen oplyste, at projekter til CO2-reduktioner i transportsektoren er støttet med syv millioner kroner, og støjproblematikken har vist sig at være helt central. Efter at have indhentet mange erfaringer til at dæmpe støjen fra transporterne er turen nu kommet til at se på butikkernes rolle og fordele. »Transport i ydertimerne er kommet for at blive. Det er nødvendigt, for der kommer så meget mere transport i fremtiden,« lød hans konklusion. Konferencen var arrangeret af Teknologisk Institut, Incentive, Væksthus Syddanmark, Transportens Innovationsnetværk og Trafikstyrelsen.

Og så var der denne Mercedes Econic Bluetec EEV, som Meldgård Renovation sniger sig rundt med. Renovationsbilen har lavt førerhus og er udstyret med et støjsvagt, elektrisk kraftudtag, leveret af den sønderjyske virksomhed Banke, der også arbejder med eldrevne kraftudtag til lastbilkraner. Det elektriske kraftudtag sparer også diesel og CO2-udledning.

Scania havde hentet denne distributionslastbil i Helsingborg. Den kører på gas og er ifølge Scania verdens første Euro 6 gaslastbil. Desuden har den et lavt placeret førerhus og luftaffjedring på alle tre aksler. Totalvægten er 26 tons og nyttelasten er 12 tons.

Konference om miljøvenlig transport Endnu en transport- og miljøkonference er under opsejling. På konferencen ”Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport” skal deltagerne diskutere, hvordan markedskræfterne kan bruges som et middel til et mindre CO2-udslip fra transportsektoren. Konferencen holdes 24.

oktober hos Trafikstyrelsen, og konferencens tovholder – den såkaldte moderator – er DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm. Blandt indlægsholderne ventes transportminister Pia Olsen Dyhr, der skal give sit bud på en ”fossilfri transportsektor i 2050.” Endnu er rækken af indlægsholdere ikke helt på plads. Det

ligger dog fast, at konferencen får disse tre temaer: 1. Fremtidens grønne transport. 2. Fremme af miljø gennem transportindkøb. 3. Forretningsudvikling og miljø i transportvirksomhederne. Udover miljøeksperterne skal også praktikere fra branchen berette om deres miljøerfaringer.

dtl magasinet

31


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

SHOWTIME Tekst og fotos John Larsen

Noget af sommerens sidste gode vejr blev udnyttet på bedste vis, da flere tusinde lastbilentusiaster og branchefolk mødtes i Ishøj til truckshow og i Greve til udstillingen Transport Øst. Truckshowet hos Scania i Ishøj, arrangeret sammen med truckerklubben Convoy Buddy, satte publikumsrekord med over 4.500 gæster i weekenden, hvor august blev til september. Pladsen var pakket med flotte, nypudsede lastbiler suppleret med veteranbiler, radiostyrede modellastbiler og en mindre udstilling af transportmateriel. Ifølge arrangørerne er Ishøj Truck Show for alvor ved at blive en tradi-

tion for landevejens hårdtarbejdende folk. Mange vognmænd og chauffører mødte op med deres lastbiler i ’firmahold’, og dermed opfylder truckshowet sit formål om også at være et fristed, hvor chaufførerne mødes til samvær, lastbilsnak og udveksling af røverhistorier. Der er nyt stævne næste år. Udstilling i Greve Weekenden efter trak Mercedes og Lastas’ arealer i Greve folk til med udstillingen Transport Øst, arrangeret af Lastbil Magasinet. Blandt trækplastrene var DTLs samarbejdspartner Wuxus’ ”Dakar-rally” med Iveco modellastbiler. DTL/TungvognsSpecialisten

var på plads på en stand sammen med Wuxus og Codan for bl.a. at fortælle om medlemsrabatter og fordelene i det hele taget ved at være DTL-medlem. Med et halvt hundrede udstillere på plads var udstillingen vokset lidt, og det kvitterede en lind strøm af besøgende over både lørdag og søndag for ved at kigge forbi arealerne på Ventrupparken lige ved motorvej E20. Der var flere lastbilnyheder, og det trak naturligvis et stort publikum til. Ifølge arrangørerne var der tilfredshed at spore hos både de store, mellemstore og små udstillere. Det var femte udgave af udstillingen, og Transport Øst 2014 er tilbage 6.-7. september 2014 samme sted.

Her er nogle glimt fra udstillingerne:

ISHØJ

FOTO: SCANIA

Det største trækplaster i Ishøj må være denne vilde svensker, customkongen Svempas, der til publikums jubel gav opvisning i burnout’s med dækrøg i stinkende mængder.

Mens modelbilerne er på hårdt jordarbejde i Scanias hal, får drømmene frit spil hos tilskuerne.

Vognmand Tom Hansen fra Kalundborg løb med en fortjent førsteplads for denne opbygning i konkurrencen for specialbiler.

32

dtl magasinet

oktober 2013


GREVE

Nyscans omdrejningspunkt for at tale om salg, leje og service var naturligvis den nye Scania G- og R-serie af langtursbiler, Streamlinere. Her i forgrunden er en R 560 LA6X2 med V8motor. Her viser Volvo sin nye topmodel FH frem i Greve. Modellen blev få dage senere kåret til ”Truck of The Year 2014” af repræsentanter fra 25 europæiske transportblade. Valget blev motiveret med, at Volvo Trucks har leveret en komplet ny lastbil i det tunge segment. Juryen fremhævede bl.a. det støjsvage miljø i førerhuset, chaufførindretningen og den forbedrede oversigt til trafikken. Volvo’en vandt foran den nye DAF XF, Mercedes Benz Arocs, Scanias Streamliner og MANs Euro 6-serie.

På hjemmebanen viste MercedesBenz hele den fornyede produktpalette fra Sprinter varebilerne, over anlægsbilen Arocs til fx denne Actros. Frederiksberg Kommune er på den grønne gren med bl.a. denne helt igennem elektriske skraldebil fra franske PIV. Den første i landet. Skraldebilen er et fælles projekt mellem engelske lastbilproducent Dennis Eagle og franske el-virksomhed PVI.

Udstillingens danmarkspremiere, Renaults nye flagskib til de lange ture, T-modellen med et særdeles komfortabelt førerhus og med den karakteristiske front, der sandelig ikke er til at spøge med. Her er en særlig udgave af Dakar-rallyet i gang. Bilerne er tro kopier af Dakar 2012 vinderen – IVECO Tracker EVO2, kører fra Skagen til Gedser. Her gælder det om at udnytte lastkapaciteten mest muligt ved at tage flere læs med undervejs. Samme princip har rally-værten, Wuxus, som DTL samarbejder med. Wuxus er en webportal, der hjælper vognmænd til at optimere deres kørsel. På den fælles DTL/TVS, Codan,Wuxus-stand var der mere viden at hente om bedre kapacitetsudnyttelse i hverdagen og meget andet. Standen var befolket med DTL-foreningsformænd, DTLkonsulenter og køre- og hviletidseksperter fra TungvognsSpecialisten, forsikringsrådgivere fra Codan og selvfølgelig folk fra it-leverandøren Wuxus.

oktober 2013

Den amerikanske tegneserie pin-up Betty Boop, har fået nyt liv og bliver badet i lys på førerhuset af denne Scania R 500 fra Benny Rasmussen og Søn i Gilleleje, som SAWO viste frem. Transportfirmaet har satset med en gennemført flot opbygning med masser af udstyr fra SAWO/Nopa i Stokkemarke. Opbygningen består af et SAWO/Nopa tippelad, pendel lodret og en Hiab XS 244 EP-5 kran.

dtl magasinet

33


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Sæt kryds i kalenderen

Efterårets møder og kurser

SAGT & SKREVET Udenlandsk løn kuldsejlede færgerute

Danske vognmandsvirksomheder bruger i stadig større grad sydeuropæiske vognmandsvirksomheder som underleverandører. Dette betyder meget lavere lønomkostninger, og derfor bliver kørsel over Storebæltsbroen mere attraktiv end Kalundborg-Aarhus ruten for disse firmaer. Operations manager Birte Dittmers, Förde Reederei (FRA-Group) i Transportmagasinet om en af årsagerne til lukningen af Kattegatruten.

Altid et smuthul

Vi kan desværre se, at lukker vi et hul, forsøger bagmændene at finde nye veje til at udkonkurrere danske virksomheder med underbetalt udenlandsk arbejdskraft, sort arbejde og dårligt arbejdsmiljø. Det vil vi ikke acceptere. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i Altinget om fokus på social dumping. Nu er efterårets møde- og kursusprogram på plads. Vi glæder os til at se jer. Her er, hvad vi byder på: Aktivitet Fyraftensmøde

Fyraftensmøde

Køre- og hviletid

”Bedre bundlinje” – drift optimering

Dato/uge

Sted

30. oktober

København

31. oktober

Rønnede

6. november

Aarhus

7. november

Kolding

14. november

Rønnede

19. november

København

20. november

Viborg

21. november

Kolding

Der kommer flere og flere chauffører fra Østeuropa og holder hvil. Nogle gange en hel weekend. Vores kollegaer fra øst kan ikke være tjent med det. Og det kan vi heller ikke. Det sender et dårligt signal, når lastbilerne holder parkeret alle mulige utilsigtede steder, og chaufførerne må stå og lade vandet op ad forhjulet, fordi der ikke er adgang til et toilet. Formand for Holstebro Vognmandsforening, Henning Lauritsen, i Lastbil Magasinet om mangel på rastepladser med toiletter.

Ingen gang på jord

Vognmandskursus

Lovpligtigt indhold Uge 36 og 41

Viborg

Vognmandskursus

Lovpligtigt indhold Uge 43 og 48

Rønnede

Selvom der formentlig er halvandet år til næste folketingsvalg, så befinder vi os allerede i en form for valgkamp. Og roadpricing vil – ligegyldigt hvordan man udformer det – blive sindssygt upopulært i et land, hvor de fleste føler, at de har betalt vejene ikke bare en, men flere gange. Politisk kommentator Hans Engell i Jyllands-Posten.

Kursus

Køre- og hviletid

11. oktober

København

Erhvervslivet har ret

01. november

Kolding

22. november

Rønnede

Efter behov

4 regioner

Kursus

34

Tema

Kan ikke være tjent med det

Lederuddannelse for vognmænd

Erhvervslivet har jo hele tiden haft ret, når det har sagt, at der var noget fundamentalt galt med hele afbureaukratiseringsprocessen. Erhvervsordfører Benny Engelbrecht (S) i Børsen om bøvl med de offentlige myndigheder.

Faglært erhverv på ønskelisten

Klik ind på DTLs eller TungVognsSpecialistens hjemmesider og læs mere om de enkelte møder og kurser. Det er www.dtl.eu eller www.tungvognsspecialisten.dk Klik på ”Kurser”.

Jeg kan markedsføre mig med faglært arbejdskraft i stedet for pris. Det er første signal til, at kunderne ved, de bliver betjent ordentligt, når de bruger os. Vognmand Ove Nordskov, Tvis Vognmandsforretning i Lastbil Magasinet, som mener, at chaufføruddannelsen bør være et krav.

Tilmelding sker via hjemmesiderne. Eller du kan kontakte Lene Berthelsen, DTL Region Midt/Nord, på telefon: 70 15 95 55, på email: info@rmn.dk eller på fax: 70 23 95 55.

Der er flere eksempler på, at ikke-medlemmer har måttet betale dyre lærepenge i form af store advokatregninger, fordi de troede for meget på egne evner og ikke havde søgt kvalificeret rådgivning. I vores branche er det ikke altid smart at være sig selv nok. Formand for Nordre Birks Vognmandsforening Ole Frederiksen i Transportmagasinet.

dtl magasinet

Ikke smart at være sig selv nok

oktober 2013


det nyeste fr a juristernes indbakke

Personale

Foto istockphoto

DTLs medlemmer råder over jurister med speciale i transportsager hos både DTL og Dansk Erhverv. DTLs arbejdsgiverforenings medlemmer råder over eksperter i bl.a. overenskomster, personalejura og arbejdsmiljø.

Kontrol med løn- og arbejdsvilkår for chauffører ! Trafikstyrelsen er begyndt på en ny procedure til behandling af nye ansøgninger om gods- og buskørselstilladelser og for behandling af sager om fornyelse af sådanne tilladelser. Det skyldes, at Overenskomstnævnet er etableret og klar til at afgive udtalelser til Trafikstyrelsen om, hvorvidt gods- og buskørselsvirksomheder følger de løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der er fastsat i de pågældende kollektive overenskomster. Vejtransportvirksomhederne skal som hidtil i ansøgningen oplyse om, hvilken overenskomst de ønsker at følge. De skal også oplyse, om de er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet tiltrædelsesoverenskomst. Transportvirksomheder, der skal have tilladelser fornyet, og som ikke er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet tiltrædelsesoverenskomst, skal desuden indsende kopi af ansættelsesaftaler og lønsedler for den seneste lønperiode for 10 procent af virksomhedens chauffører, dog minimum én chauffør. Den nye procedure er trådt i kraft for ny-ansøgninger modtaget efter den 6. september 2013 og for fornyelse af tilladelser pr. 1. december 2013. oktober 2013

VIRKSOMHEDEN

Når der er noget i vejen med købet ! Flere DTL-medlemmer har henvendt sig til DTLs jurister om mangler ved det indkøbte materiel. Så her er en kort gennemgang af de vigtige punkter, når der konstateres mangler ved salgsgenstanden. Når du som vognmand køber materiel til ofte flere hunderede tusinde kroner, bør du altid sikre dig en skriftlig købsaftale. En skriftlig aftale lægger rammen for købet. Og den kan indeholde vigtige juridiske bestemmelser om fx ophævelse af aftalen og erstatning ved mangler. Vær opmærksom på at selve købsaftalen også kan og bør indgå i forhandlingerne med sælger. Som vognmand gælder det naturligvis om at forhandle en så god købsaftale som muligt. Vær også opmærksom på, at du som vognmand ikke er omfattet af købelovens forbrugerafsnit. Det betyder, at købelovens bestemmelser godt kan fraviges. Du kan fx aftale, at sælgeren er ansvarlig over for køberen for mangler i en længere periode end to år.

Når – hvis – du opdager, at det indkøbte materiel ikke lever op til det aftalte, er det vigtigt, at du hurtigst muligt, skriftligt, meddeler sælger, at det solgte lider af en mangel. Det er afgørende, at du ikke forholder dig passivt i en længere periode. Det kan nemlig medføre, at du mister muligheden for at gøre gældende, at salgsgenstanden lider af en mangel. Forhold dig også til, hvilket krav du vil gøre gældende over for sælger. Skal handlen ophæves, så du bliver stillet som før? Eller skal sælger udbedre manglen for, at det solgte lever op til det aftalte? Husk, at en ophævelse af handlen som udgangspunkt forudsætter, at manglen er væsentlig, og at en vurdering heraf tager udgangspunkt i en fortolkning af købsaftalen. Det gælder navnlig aftalens ordlyd, sælgerens oplysninger, køberens tilkendegivelser og tidligere samhandel tillægges betydning. Så det er derfor af stor betydning, at den skriftlige købsaftale foreligger. Hvorvidt der overhovedet foreligger en mangel, afhænger af, om salgsgenstanden ikke er som lovet af sælger eller med rette forudsat af køber.

Har sælger fx lovet, at en brugt lastbil har kørt 500.000 km, og det så efterfølgende viser sig, at lastbilen har kørt 750.000 km, vil lastbilen blive anset som mangelfuld. Her vil du som køber være berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i købsprisen eller hæve handlen. Vær opmærksom på, at du som køber af salgsgenstanden har bevisbyrden for, at genstanden lider af en mangel. Anerkender sælgeren ikke, at der er tale om en mangel, er det dig, der skal bevise, at det er tilfældet. Bevisbyrde kan løftes på flere forskellige måder, og dansk ret indeholder ikke særlige krav til bevis. I forbindelse med en eventuel retssag vil det således være muligt at fremlægge købsaftalen, fotos og indkalde vidner. Som DTL-medlem kan du altid kontakte juristerne, hvis du har behov for hjælp i forbindelse med indgåelse af en købsaftale, eller hvis indkøbt materiale er mangelfuldt.

dtl magasinet

35


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Husk at tænke nyt i cabotagekontrollen DTL ser med tilfredshed på udmeldingerne fra Rigspolitiets operative leder Mikael Balvits om, at der vil være fuldt tryk på cabotage-kontrollerne. Men der skal nytænkes, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard. »Det er godt, at der er rammet en pæl igennem rygterne om, at cabotageindsatsen er sygnet hen og ved at dø ud resten af året. Når så ligefrem alt operativt politipersonale kanaliseres over på cabotagekontrollerne, er det tegn på, at sagen tages præcis så alvorligt, som den skal.« Erik Østergaard ser imidlertid gerne, at der tænkes lidt utraditionelt, når politiet skal finde de bedste ”fiskepladser” og tage stilling til, om en lastbils færden skal underkastes nærmere undersøgelse. Han opfordrer derfor både politiet, branchen og borgerne til at bruge app’en Cabotagestudie på mobiltelefonen. (Se også side 15) Erik Østergaard anbefaler også, at politiet ved deres kontroller tager udgangspunkt i de mange situationer, der allerede er detaljeret beskrevet i transportkøbernes 37 spørgsmål til Trafikstyrelsen, som styrelsen har taget stilling til, inden cabotagevejledningen trådte i kraft den 1. september. »Spørgsmålene bygger på virkelige forhold og beskriver de problemer, som transportkøberne har med at udnytte tomkørsel lige til stregen. Politiet kan her lære en del af, hvordan cabotage indgår som temmelig integreret del af de daglige operationer.« Cabotagekontrollerne skal opfylde den fastlagte målsætning om kontrol af minimum 4.500 udenlandske lastbiler i år baseret på Folketingets bevilling på 17,5 millioner kroner.

36

dtl magasinet

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

AKTUELLE SAGER – Overblik over månedens vigtigste og mest aktuelle erhvervspolitiske spørgsmål

Første vejarbejde i gang på Femernprojektet

Biobrændsel skal beskattes, mener regeringen. Men det vil flytte transportjobs til Tyskland, mener DTL.

Brændselsskat koster danske transportjob Regeringens planer om en ny afgift på biobrændsel kan koste job hos de danske vognmænd. En af dem er selvkørende vognmand Poul Christensen, Svendborg, der leverer træpiller til kunder over hele landet. Nichen svarer til halvdelen af hans omsætning: »Jeg frygter at miste hele forretningen til tyske vognmænd. I forvejen henter vi 70-80 procent af træpillerne i Tyskland, og den handel vil ende på tyske hænder, fordi træpillerne bliver langt billigere syd for grænsen. Jeg kan ende med at lukke forretningen,« siger Poul Christensen. Han fik nys om regeringens planer via sin grossistforbindelse, der er medlem af Biobrændselsforeningen. Herefter kontaktede Poul Christensen DTLs chef for den erhvervspolitiske afdeling, Ove Holm, som har rejst sagen politisk. Her var der hurtigt opbakning at hente fra Foreningen Danske Havne, der fuldt ud deler bekymringerne for, at forslaget om forsyningssikkerhedsafgift utilsigtet vil ramme hele det fintmaskede danske distributionsnet. Træpiller, flis og biomasse til

brændsel – det såkaldte VEbrændsel – sejles i dag til havne i større skibe, hvorefter det videredistribueres med lastbil ud til forbrugere i de ønskede mængder. I et netop afgivet høringssvar til Skatteministeriet peger Danske Havne på, at afgiften vil gå ud over danske brændselshandlere, vognmandsvirksomheder, skibe og havne, der i dag er led i transportkæden af brænde og træpiller lokalt i Danmark, når de danske aktører vil få en ulige konkurrence fra en øget grænsehandel. Foreningen mener, at øget grænsehandel kan slå det danske distributionssystem ud af kurs og fjerne den volumen, der er nødvendig for, at distributionen kan ske effektivt og så klimavenligt som muligt med danske distributører. De anbefaler desuden, at der bør regnes på de miljø- og klimamæssige konsekvenser af at omlægge transporten fra sø og korte afstande over land til længere afstande over land. Ømtålelig mekanisme DTLs underdirektør Ove Holm er glad for høringssvaret fra Danske

Som beskrevet i sidste nummer vil Femern Bælt-projektet skabe en masse jobs, også i transportbranchen. Så det var noget af en milepæl, da projektets første vejarbejde på Lolland blev sat i gang i sidste måned. Først skal der arbejde i gang med at forberede den lokale infrastruktur og adgangen til den kommende tunnelelementfabrik i Rødbyhavn, før de store tunnelentrepriser går i gang. Så den nye transportminister Pia Olsen Dyhr var med i front til at igangsætte den første fremrykkede aktivitet. Det er en opgradering og udvidelse af en del af Færgevej øst for Rødbyhavn. Opgaven er vundet af en lokal entreprenør fra Nørre Alslev i en licitation med deltagelse af i alt fire virksomheder. Som en del af kravene til entreprenørerne stiller Femern A/S krav om, at der skal beskæftiges lærlinge på projekterne. Dette gælder også det omtalte vejprojekt.

Havne, fordi det viser, hvordan der er opbygget et fintmasket og effektivt distributionssystem, der sikrer en effektiv logistik af den vedvarende energi. »Afgiften piller ved en ømtålelig mekanisme. Leverancer med udenlandsk lastbil over lang afstand som følge af grænsehandel, er ikke nødvendigvis mere effektiv og miljørigtig.« Skatteministeriet skønner selv, at en forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsel vil føre til øget grænsehandel, fremgår det af høringsmaterialet. Både DTL og Dansk Erhverv har i deres høringssvar talt imod den nye afgift, fordi man er bekymret for effekterne af en øget grænsehandel. Læs lederen side 2.

oktober 2013


DTL: Gå i gang nu med trængselsbekæmpelsen Den nyligt offentliggjorte rapport fra Trængselskommissionen – med anbefalinger til at komme trængslen i og omkring hovedstaden til livs – er en fin værktøjskasse, når der skal træffes de nødvendige politiske beslutninger og prioriteres i både stat og kommuner i de kommende år. Det mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard, der selv har haft sæde i Trængselskommissionens arbejde på vegne af Dansk Erhverv: »Nogle anbefalinger vil være umiddelbart til gavn for vognmændene, der færdes i hovedstadsområdet, og de bør prioriteres på helt kort sigt. Jeg tænker først og fremmest på en bedre planlægning og koordinering af vejarbejder og hurtigere respons ved hændelser, der blokerer trafikken.«

Til her og nu-forslagene hører ifølge Erik Østergaard også forsøg med rampedosering ved de allerede kendte og problematiske tilkørsler, da der er gode erfaringer fra udlandet. Og teknikken er forholdsvis simpel. Samtidig bør der allerede nu tages fat på at få gjort noget ved det, som rapporten kalder ”trængselspletter” – altså flaskehalse. Nye signaler og mindre støj På mellemlang sigt bør man ifølge DTL politisk træffe beslutning om at følge anbefalingen om en fælles trafikstyringscentral og nye moderne signalanlæg i særligt de indre byområder – ligesom der bør tages principielle beslutninger om, at flere vareleveringer og andre aktiviteter med lastbiler kan foregå uden for myldretiden.

»Det sidste vil kræve, at kommunerne gør op med en del af de eksisterende støjregulativer, ligesom det selvfølgelig vil stille krav til transportbranchen om støjsvage logistikløsninger,« påpeger han. Østlig ringvej vil ændre meget På den lidt længere bane støtter Erik Østergaard anbefalingerne om at bedre fremkommeligheden nord og vest for København dels ved udvidelse og forlængelse af motorvejene i det nordlige Sjælland samt mulighed for kørsel i nødspor og dels bedre fremkommelighed på Ring II og Ring IV. Og så er der naturligvis den meget omdiskuterede havnetunnel – i rapporten kaldet den ”østlige ringvej”: Erik Østergaard fremhæver i den forbindelse Trængselskom-

missionens enighed om, at en østlig ringvej potentielt vil kunne bidrage væsentligt til en mere effektiv trafikafvikling over havnesnittet og dermed markant ændre trafikstrømmene i hovedstadsområdet. ”Det vil være til stor gavn for godstrafikken, og det vil efter DTLs opfattelse virkelig rykke afgørende på fremkommeligheden for de transporter, der ikke lige har ærinder i den indre by. Samtidig vil det skabe plads til en mere effektiv citylogistik, som også en af kommissionens anbefalinger.” Mange af forslagene kan også bruges andre steder i Danmark. Trængsel er ikke kun et københavner-fænomen.

Transport med fremtid!

Transportleverandører

Logistikchef Chris er lige gået glip af en kæmpe forretningsmulighed.

Fragtbørs Tracking Licitationsplatform Tænk sig, at det netop skulle ske for Chris, som går for at være den absolutte "hot shot" af en supersælger blandt kollegerne. De kunne da også have fortalt ham noget før, at han med bare én licitation kan nå ud til potentielt 30.000 godkendte transportleverandører. Og det i blot 3 trin. Men du er heldig, Chris: Du kan nemlig stadig nå at udnytte fordelene ved licitationsplatformen TC eBid®. Hvad med dig − er du en "hot shot"?! Prøv den europæiske licitationsplatform TC eBid® gratis. Ring til +800 10 20 30 90 (gratis fra fastnettelefon)* eller download programmet direkte på www.timocom.dk

www.timocom.dk

*Som regel gratis for opkald fra fastnet, men kan afvige, alt afhængigt af dit telefonselskabs net og takster.

oktober 2013

dtl magasinet

37


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Flyt spe ning cial

DTLs medlemmer står for mange typer kørsel. Vi sætter spot på de forskellige transportformer i DTL-familien. Denne gang flytning og møbeltransporter. DMFs formand Leif Jensen: »Vi skal bekæmpe de virksomheder, som snyder samfundet og de konkurrenter, der betaler enhver sit.

Mere fleksibel overenskomst DMF vil også have indarbejdet større fleksibilitet i overenskomsten, der skal fornyes til foråret, så det bliver muligt at fastlægge næste dags mødetidspunkt mellem kl. 6-10 og ikke kl. 8 som seneste tidspunkt uden at skulle betale ekstra. »På den måde slipper vi for, at vores medarbejdere skal bruge to timer på at feje, rydde op eller anden tomgangsbeskæftigelse – for sidst på dagen at slutte med en masse overarbejde.«

DMFs generalforsamling:

Internetportaler formidler sort arbejde En sag for Skat og Arbejdstilsynet Tekst og fotos John Larsen

De etablerede flytteforretninger er truet på levebrødet af sort arbejde hos såkaldte ”arme og ben firmaer”, der er blevet rigtigt gode til at kapre privatkunder på diverse netportaler. Indsatsen mod sort arbejde og uregistrerede firmaer var derfor et hovedemne på lørdagens generalforsamling i Dansk Møbeltransport Forening, DMF. Formanden for DMF, Leif Jensen, efterlyste en større indsats fra både SKAT og Arbejdstilsynets side. Foreningen har holdt et møde med begge myndigheder, hvor DMF bl.a. gjorde opmærksom på, at man på nettet kan finde omtaler af flyttevirksomheder, der ikke har vognmandstilladelser,

38

dtl magasinet

rod i regnskaberne og tilbyder flytninger til priser, der umuligt kan dække omkostningerne ved en flytning. »Der findes virksomheder, som i konkurrencens hellige navn snyder samfundet og de konkurrenter, der betaler enhver sit,« sagde Leif Jensen på generalforsamlingen i Nykøbing Falster. Han kunne berette, at både Arbejdstilsynet og SKAT gav tilsagn om at gå efter snyderne og kontakte politiet, hvis de finder noget interessant. Specifikt har DMF foreslået, at Arbejdstilsynet og SKAT ser nærmere på de internetportaler, der udbyder flytteopgaver og på de virksomheder, der udlejer varevogne.

Væk med G-dage til afløsere Leif Jensen mener også, at der findes regler for arbejdsgiverne, der bestemt heller ikke gør det lettere at konkurrere mod sort arbejde og uregistrerede virksomheder: »Kravet om betaling af G-dage til afløsere betyder i visse tilfælde ekstra omkostninger til afløserne, som der absolut ikke fås nogen som helst indsats eller arbejde ud af. Vi er simpelt hen nødt til at få afskaffet denne regel, hvis vi skal have en chance mod det sorte arbejde,« sagde formanden. Han glædede sig over, at Dansk Erhverv vil arbejde på at få fjernet G-dagene. Her skal arbejdsgiveren, når visse betingelser er opfyldt, betale for en afløser de tre første ledighedsdage, når ansættelsen ophører.

Varebiler skal reguleres DMF opfordrer derfor også til, at varebiler bliver omfattet af godskørselslovens regler. Det vil også være med til at begrænse den usunde konkurrence: »Vi ved, at vandene er delt blandt organisationerne, så vi håber, at politikerne i sidste ende vil træffe den rigtige beslutning, nemlig at udstede et krav om, at alle, der kører godstransport af en eller anden art, skal have tilladelse til godskørsel,« sagde formanden. Stadig mange lærlinge Leif Jensen kunne med slet skjult stolthed nævne, at flyttebranchen fortsat kan bryste sig af, at hver anden virksomhed har lærlinge, hvor resten af transportbranchen kun kan mønstre en lærling i hver tiende virksomhed. Malurten i bægeret er, at alt for mange lærlingeforløb ophører i utide. Så han opfordrede til, at branchen indgår i et tættere samarbejde med de tekniske skoler om at få skabt en bedre forventningsafstemning både hos lærlingene og hos vognmændene. Han gjorde dog klart, at presset fra det sorte arbejde meget vel kan betyde, at DMFs medlemsvirksomheder bliver nødt til at skære ned i antallet af lærlinge.

oktober 2013


Forsamlingen lytter.

»Men jeg kan alligevel ikke kraftigt nok opfordre alle medlemsvirksomheder til at tage lærlinge. De professionelle flyttevirksomheder er afhængige af veluddannede og dygtige medarbejdere. Det er dem, der gør forskellen på vores DMF-medlemmer og på de andre,« sagde Leif Jensen. Til de nuværende medarbejdere pønses på et AMU-kursus i flytninger i løbet af det kommende år. Alt efter antal tilmeldte vil kurserne blive holdt flere steder i landet. DMF holder en stabil medlemskreds, der p.t. er på 89 aktive

Film: medlemsvirksomheder, der har en samlet lønsum på knap 308 millioner kroner. Nationalt er DMF knyttet til DTL og internationalt til organisationen FEDEMAC, der tæller 4.700 flyttevirksomheder i 25 europæiske lande. Organisationen har sin vigtige forpost i Bruxelles, hvor en lobbyist overvåger, hvad der sker på flytteområdet. Lobbyisten arbejder i øvrigt sammen med den skandinaviske Bruxelles-organisation Nordic Logistics Association. Næste års generalforsamling holdes 13. september i Silkeborg.

Glad flyttemand viser vejen Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros har fået indspillet ikke færre end seks film om, hvordan man bedst flytter rundt på tunge emner. Filmene er meget detaljerede og fortæller med godt humør, hvordan man tackler flade og tunge kasser, tunge og høje planter, flyttekasser fra skulderhøjde, tungt flyttegods og tungt og uhåndterligt gods. Den sjette film viser, hvordan man bedst pakker flyttekasserne. Filmene kan ses på You Tube og hjemmesiden www. bevarryggen.dk.

»Vi er meget glade for, at vi kunne formå BAR Transport til at lave disse film til os. Vi har deltaget sammen med nogle af vore DMF-virksomheder, og vi håber at kunne lave flere i fremtiden,« siger DMFs formand Leif Jensen. Gå ind på YouTube ved at søge på ”Hey flyttemand”. Hovedrollen som den glade flyttemand har Viggo Sommer, som er med i De Nattergale. Udover filmene er der også produceret en brochure med de gode råd til, hvordan man som flyttemand bevarer en god og sund ryg i alle arbejdsårene.

Ny hjemmeside Dansk Møbeltransport Forening har fået ny og forfriskende hjemmeside, der promoverer mottoet: ”DMFmedlemmer – din tryghed.” Den er efterhånden blevet en vigtig brik i foreningens mar-

kedsføring, og flere og flere kunder booker flytninger ad den vej. P.t. indgår ca. 30 opgaver om måneden via hjemmesiden. Hjemmesiden findes på www.flytning-dmf.dk.

Aftale med OK Gæstetaler ved generalforsamlingen, Venstres trafikpolitiker Flemming Damgaard Larsen: »Jeg modtager meget gerne eksempler på sort arbejde og går direkte videre til skatteministeren. Vi skal slå hårdt ned på sort arbejde, når vi får kendskab til det.«

oktober 2013

Flyttevirksomhederne i DMF har netop indgået en aftale med olieselskabet OK, som betyder, at OK støtter

DMF alt efter hvor mange medlemmer, der benytter sig af OK som brændstofleverandør.

dtl magasinet

39


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Flyt spe ning cial

Her er en smart trappesækkevogn fra Modulkar, der letter arbejdet gevaldigt, når godset skal op og ned ad trapperne. Den fås i en elektrisk og en manuel udgave.

Nordsjællandske seniorer søger kontakt

Efter DMFs generalforsamling fik en række leverandører mulighed for at fremvise det nyeste grej til flyttebranchen. I forgrunden en af de nye og meget fleksibel flyttelifte, der kan komme ind de fleste steder, bl.a. fordi hjulene kan flyttes ind, så liften fylder meget lidt i bredden. Denne er fra Avario

DMFs formand Leif Jensen demonstrerer en ny gaffeltruck for DTLs formand Jørgen Egeskov, der er vant til noget større og kraftigere materiel hjemme i Vamdrup Specialtransport, der løfter og flytter de helt store sager.

Naturligvis kunne flyttevognmændene se flyttekasser – masser af flyttekasser fra emballagefirmaet Boxon.

40

dtl magasinet

Vognmændene i Nordre Birks Vognmandsforening råder over en særdeles livlig seniorafdeling, der mobiliserer de ca. 50 medlemmer til aktiviteter året rundt. Og midt i arbejdet med at arrangere en kombineret julefrokost og 15 års jubilæumsfest, der løber af stabelen 29. november i Hillerød, er seniorafdelingen interesseret i at få kontakt til lignende afdelinger, veteranforeninger med mere blandt DTLs øvrige vognmandsforeninger. »Ring, skriv eller mail til mig,« lyder det fra en af initiativtagerne, Knud Madsen. Han kan træffes på tlf. 24275958, adressen er Bryggerengen 34, Helsinge og på mail: knud@mgv.dk. Knud Madsen ser frem til at høre fra seniorvognmænd fra andre egne af landet. De 50 medlemmer over 60 år rummer jo hundreder af års vognmandserfaringer, som de meget gerne beretter om. Formålet er helt og holdent baseret på socialt samvær, hvor tidligere vognmænd kan opretholde kontakten til vognmandsfaget. Året byder på generalforsamling og en skovtur sammen med de andre medlemmer af Nordre Birk, en revy-tur i Danmark og en julefrokost plus julegave fra moderforeningen. Hertil kommer en fem-dages ferietur i bus i eller uden for Danmark. Og hver måned er der en bowlingtur og en fisketur på Øresund, når vejret tillader det. Senest har seniorafdelingen i august været sammen på en bustur til Tyskland. Turen samlede 42 deltagere.

oktober 2013


Fynsk samling Fra årsskiftet er de fynske vognmænd samlet i én forening, Fyns Vognmandsforening. Lørdag 28. september holdt ca. 30 deltagere stiftende generalforsamling på Fangel Kro ved Odense, hvor man udpegede en ny bestyrelse på ni personer, som skal stå i spidsen for

Den nye bestyrelse mødes om kort tid for at konstituere sig med formand, næstformand og kasserer frem til generalforsamlingen i første kvartal 2014, hvor generalforsamlingen får lejlighed til at vælge bestyrelsen i den nye forening.

den nye fynske vognmandsforening, der overtager de to gamle foreninger, Fyns Amts Vognmandsforening og Sydfyns Vognmandsforenings aktiviteter som vognmandsforening fra 1. januar 2014. Arbejdet med at overføre medlemmerne fra de to gamle foreninger til den nye Fyns Vognmandsforening går nu i gang.

DIGITAL POSTKASSE TIL VIRKSOMHEDER Nu bliver det lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at have en særlig postkasse til Digital Post fra det offentlige. Postkassen er gratis og skal oprettes senest 1. november

rset u k

nette på t

Ta’

@

2013. Fra den dag vil eksempelvis meddelelser om årsregnskab, sygedagpenge, straffeattester m.v. lande i den digitale postkasse. Det tager et par uger at få den specielle medarbejdersignatur, som skal

bruges til at oprette postkassen. Bestil derfor signaturen allerede nu. Se mere på virk.dk/postkasse. DTLs regionskontorer hjælper gerne medlemmerne med at komme i gang.

Transportmesse med vokseværk

VBG Group er allerede i fuld gang med at forberede Vestfyn Trækker 2014. Arealet udvides atter – denne gang til 55.000 m2 – og over 120 ud af 140 stande er besat. »Det bliver et nøk opad med både udstillerareal og antal stande, og det tyder på ny rekord,« melder bagmanden, adm. direktør Per Mikkelsen. Messen holdes næste år fra 23.-25. maj. »I samråd med udstillerne har vi vurderet de tre majdage som mest hensigtsmæssige for Vestfyn Trækker 2014, så derfor er det besluttet at flytte udstillingen hertil,« siger han.

VOGNMANDS KURSER 2013 Holdstart København Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Holdstart Aarhus Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge 46 Aftenhold start: Uge 8

Daghold start:

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge 46 Aftenhold start: Uge 8

Ring til os på 75 72 47 00

Adm. direktør Per Mikkelsen.

Taxi (1 uges kursus) Pris: 11.000,- kr. Daghold start:

Uge 43

Daghold start:

Uge 48

Uge 48

Taxi (1 uges kursus) Pris: 11.000,- kr. Daghold start:

Uge 42 og 47

www.dansk-vognmandsskole.dk kursu genne s med mførse ls-

GARAN

TI

Unavngivet 7 1

oktober 2013

ID: 68430

9/24/13 5:48 AM

dtl magasinet

41


SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

NYHEDER

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

Autoreddere i fare I kølvandet på Rådet for Sikker Trafiks nylige kampagne om øget opmærksomhed på færdslen, når man kører bil, gør autoreddere hos SOS Dansk Autohjælp opmærksom på, at det ikke kun er manglende opmærksomhed, der kan være farligt. Autoredderne oplever truende tilråb og hasarderet kørsel, når bilerne suser forbi et trafikuheld. Bilisternes nysgerrighed gør også hverdagen farligere for redderne. Ved havarier er de ofte nødt til at afspærre noget af området eller placere redningskøretøjet, så det forstyrrer den øvrige trafik. Det får nogle bilister til at se rødt. »Selv ved små uheld eller vejforbedringer møder vi folk, der ikke respekterer afspærringerne. De truer os, giver os fingeren, holder hornet i bund, og nogen træder endda ud af deres biler og spørger, hvad i alverden vi bilder os ind,« fortæller Henrik Ahlstrøm Olsen. Han er stationsleder hos SOS Dansk Autohjælp i Køge. En af hans reddere blev endda påkørt under arbejdet på motorvejen, hvor en bilist enten overså eller ignorerede politiets og autohjælpens afspærring. Ellen Mathiesen fra SOS Dansk Autohjælp i Vojens kan nikke genkendende til den hasarderede kørsel:

ARKIVFOTO: SOS Dansk Autohjælp

når respektløse bilister suser forbi

Det er farligt, når folk filmer uheld, mens de kører forbi et ulykkessted.

»Folk er utålmodige. de føler ikke, de har tid til at vente, og det får dem til at skælde ud over, at vi fylder. Nogle kører helt uforsvarligt forbi ulykkesstederne, og det paradoksale er, at de gør problemet værre. Jeg har set bilister, der selv kørte af vejen, fordi de havde travlt med at skælde os ud,« fortæller Ellen Mathiesen. Meget nysgerrige bilister kan være skyld i følgeulykker: »Det er meget farligt, når folk har travlt med at kigge eller endda filme et uheld, mens de

kører bil. Det fører let til påkørsler bagfra, og så er der en ny ulykke. Det gælder om at have sin opmærksomhed på vejen,« siger Henrik Ahlstrøm Olsen. I Vojens oplever stationslederen, at nysgerrigheden bliver værre. »Nysgerrighed har altid været et problem. Men de sociale medier har gjort det værre. Nogle vil gerne lige lægge billeder på nettet af både uheld og tilskadekomne og fortælle en historie. Det kan betyde, at de pårørende

ser det på nettet, før de bliver orienteret,« siger Ellen Mathiesen, der lægger vægt på, at SOS Dansk Autohjælp er så diskrete som muligt ved ulykker. Når man spørger de to stationsledere, hvad bilisterne skal gøre, når de passerer et uheld eller et vejarbejde, er der to råd, der går igen: Følg anvisningerne og hold hovedet koldt. »Først og fremmest skal man respektere afspærringerne og opføre sig ordentligt,« lyder det.

Kun hver anden lastbilchauffør bruger sikkerhedssele Halvdelen af lastbilchaufførerne lader sikkerhedsselen hænge, når de er på arbejde. Det vil Volvo Trucks forsøge at ændre på, da en sikkerhedssele fordobler chancerne for at overleve en alvorlig trafikulykke. »De professionelle chauffører burde være et forbillede, men sådan er det desværre ikke,« siger Carl Johan Almqvist, ansvarlig for trafiksikkerhedsspørgsmål i Volvo Trucks. Chancen for at overleve en alvorlig trafikulykke er dobbelt så

42

dtl magasinet

stor, hvis chaufføren eller passageren brug sikkerhedssele. Det fremgår blandt andet af WHO’s seneste rapport om trafiksikkerheden på verdensplan – Global Status Report on Road Safety 2013. Rapporten fremhæver øget brug af sikkerhedssele som et af de mest væsentlige tiltag for at øge sikkerheden i trafikken. I dag er det lovpligtigt at bruge sikkerhedssele i 111 lande i verden. Siden 2006 omfatter loven i EU både personbiler og lastbiler.

»De seneste år er brugen af sikkerhedssele øget også blandt lastvognschauffører, men det er stadig mindre end halvdelen, som bruger selen. Og det til trods for at både vor egen og anden europæisk forskning viser, at mindst 50 procent af de lastbilchauffører, som omkommer i trafikken, ville have overlevet, hvis de havde haft sele på. Af dem, som er involveret i en ulykke med dødelig udgang, har kun 5 procent sele på,« beretter Carl Johan Almqvist.

En undersøgelse af den svenske trafiksikkerhedsorganisation NTF, baseret på observationer af mere end 700 lastbilchauffører og interviews med cirka 200 af dem i 2011–2013, bekræfter dette billede. De fleste oplyser, at de bruger sikkerhedssele, når de kører i privatbilen, men kun halvdelen gør det, når de kører lastbil. Som årsag siger de, at det er besværligt, ubekvemt eller tidskrævende at tage selen af og på.

oktober 2013


NAVNE & NOTER FOTOS: FINN JOHN CARLSSON

Pølser fremmer en god snak, og de bliver her serveret af fra venstre DTLformændene Frederik Christensen, Sjælland, Niels Andreasen, Køge, Ole Frederiksen, Nordre Birk, Henrik Ibsen, Storstrøm og kasserer Jens Hansen, Næstved.

DTL og gode samarbejdspartnere havde taget charmetøjet på lørdag 28. september for at vise vognmændene, hvad de har gang i, og hvad der er af gode tilbud til vognmændene, når de er medlemmer af DTL. Inviteret var nemlig både medlemmer og ikke-medlemmer. Arrangementet lagde da også op til at få flere til at melde sig under DTL-fanen. Omkring 45 vognmænd fra hele det sjællandske område deltog og fik en oplysende formiddag ud af det – krydret med nogle gode grillpølser. Udover formænd og bestyrelsesmedlemmer fra vognmandsforeninger i Storstrøm, Næstved, Sjælland, Køge og Nordre Birk fortalte konsulenterne fra regionskontoret om, hvad der aktuelt rø-

FOTO: Scanpix

ÅBENT HUS

Et nyt DTL-medlem Camille Messan fra Trans2Go i Glostrup, der kører for GLS, får en snak med de to DTL-konsulenter Jesper Ilsø, tv. og Christian B. Hansen, th.

rer sig i DTL. Desuden fik de fremmødte lejlighed til at høre om tilbuddene fra Codan, TungVognsSpecialisten, Wuxus og TechHouse. Desuden stillede Iveco med en Stralis lastbil og en Daily varevogn, så der også var køretøjer at kikke på.

Nye ansigter i Bruxelles

Nye medlemmer oktober 2013 Dansk Møbeltransport Forening Flyttefirma Sjælland Hovedgaden 501 A, Fløng 2640 Hedehusene Kjøbenhavns Vognmandslaug Virum-Flyt Akacievej 16, st. th. 2830 Virum Nordjysk Vognmandsforening Bo Kurer Feggesundsvej 9, 2. th. 9220 Aalborg Øst Per Jensen Transport Industrimarken 6-8 9530 Støvring Nordre Birks Vognmandsforening Vognmand Kenneth E. Petersen Lyngevej 257 3540 Lynge

Nordic Logistics Association, NLAs kontor i Bruxelles har sagt velkommen til to nye praktikanter. Belgiske Yakub Salamov, som er handelsskolestuderende med fokus på lobbyisme. Yakub taler ikke et nordisk sprog, men taler fransk, engelsk, russisk, hollandsk. Yakub kan kontaktes på info@nla.eu tel: +32 218 2310.

oktober 2013

Mette Nygaard Godiksen er jurastuderende fra Danmark med fokus på EU-ret. Mette taler dansk, engelsk og har kendskab til tysk. Mette kan kontaktes på mng@dtl.eu tel: +32 218 2310.

Næstved Vognmandsforening Dansk Autohjælp Tappernøje Sneserevej 16 A 4733 Tappernøje Sønderjyllands Vognmandsforening Dansk Autohjælp Gråsten A/S Kværsgade 15-17 6300 Gråsten

dtl magasinet

43


Bevar overblikket

d e

- og undgå gætteriet

Akseltryk Dæktryk

N

yh l be

a

r pa

og

d

re

d fje

s

a el

er

il tb

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

f ta

f lu

PicassoMicro er et nyt produkt til måling af akseltryk og eller dæktryk. kan leveres med CAN-bus interface, således at du også kan kombinere målte data med data fra CAN bus-systemet. Altid korrekt måling ved løftede aksler, køretøjer med elektronisk styret affjedring. Kan anvendes med trådløs fjernbetjening og desforuden med et eller flere displayer, eksempelvis kan der monteres et indvendigt display i kabinen samt fx. udvendigt display på højre og venstre side af køretøjet.

PicassoMicro kompakt størrelse (130 x 62 x 23 mm).

Danmarks bedste tilbud

Til 4 akslede lastbiler - priser er eksklusive moms og montage

forvogn med fuld luftaffjedring - fra 3.600,- kr, forvogn med parabel og luft - med display og trådløs betjening 11.500,- kr, forvogn parabel/luft, kærre med luft og trådløs betjening + display 13.300,- kr. WeighPilot system i topklasse med uovertruffen nøjagtighed og driftsikkerhed, fx. til 4 aksler 31.800,- kr.

Vær anderledes bevar overblikket

Akseltrykmåler til lastbiler med parabel- og luftaffjedrede aksler. Samt kombination af luft- og parabel affjedring. Du har 6 måneders returret, 5 års garanti.

74 46 89 89

Typegodkendte mobile vejesystemer, Vejeceller, Kranvægte 1- til 20 ton også med OIML III, Mobile vejesystemer op til 200 ton, Can-bus interface til MAN, Volvo, Scania, Iveco.... Dataflytning til fx, C5 m.m. Grøn levetid på op til 30 år, Høj driftsikkerned.

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

www.irbisdanmark.com

Dtl magasinet okt 2013  
Dtl magasinet okt 2013  
Advertisement