DTL Magasinet 8 2019

Page 30

→→

TEKNIK XXXXXX// TRAILER

Optimeret trailer sætter sikkerhed i højsædet Sydjysk vognmand har blandt andet fået sammensat bremser på sin nye trailer efter egne krav. Det færdige produkt er mere end godkendt, skriver DTL Magasinets Finn Bjerremand.

D

et fremgår tydeligt af vognmand Jens Aage Daugaards seneste trailerindkøb, at her er en mand, der stiller store krav til sit materiel. Da indehaveren af JAD Transport i Aagaard stod for at skulle indkøbe en ny multianvendelig mega-gardintrailer, stillede han flere krav til sammensætningen af det nye produkt: Traileren skulle kunne laste gods med en højde på op til 3,00 m under presenningen. Og samtidig med, at det

er en ligeud-­version, skulle bagportalen også kunne skydes ud i begge sider for at kunne laste bredt gods. Tilsvarende skulle gardinsiderne kunne klare en ”graviditet”, så bredt gods kan blive dækket helt af.

Imponerede ved bremsetest Det er ikke blot til lastområdet, vognmand­ en har særlige fordringer. Bremser er nemlig et stort tema i virksomheden i Aagaard, og de skal virke effektivt efter hensigten.

Schmitz har leveret en ny mega-­ gardintrailer til vognmand Jens Aage Daugaard, Aagaard, ud fra en række specifikke krav til ­s ammensætningen fra den sydjyske vognmand.

30 | DTL magasinet | August 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.