Page 10

ERHVERVSPOLITIK // VEJPAKKEN

EU’s vejpakke halter videre I april stemte Europa-Parlamentet i Bruxelles en række forslag til en vejpakke igennem, som sigter mod strammere regler end i dag. Hvor er vi så nu og hvad ligger forude? DTL Magasinet giver et overblik.

Afstemningsresultatet fra parlamentet indeholder løfter om, at reglerne for udstationering skal gælde for cabotage og i større udstrækning også for tredjelandskørsel. Dertil kommer opstramning af reglerne for cabotage, hvor chaufførerne skal tilbage til hjemlandet efter tre dage. Medlem af Europa-Parlamentet Jeppe Kofod (S) er tilfreds med kompromisset men anerkender, at man ikke er kommet i mål. - Med afstemningen om vejpakken har vi ikke fået en endelig løsning, men er nu kommet et stort skridt videre. Fremover vil det fx være sådan, at kører man transport i Danmark og i Norden, så skal man køre efter de gældende overenskomster. Derudover indeholder resultatet langt bedre kontrolmuligheder og opstramninger. Alternativet havde været, at vi ikke nåede at få det hele på plads inden valget, siger Jeppe Kofod.

Barok situation Adm. direktør i DTL, Erik Østergaard, er enig i, at man langtfra er i mål. Forude venter nye forhandlinger i et EU-system, som han betragter med skepsis, hvad angår spillet om vejpakken: - Som det ser ud nu, vil trilog-forhandlingerne mellem EU-Kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet om en endelig vejpakke først kunne fortsætte om et halvt år. Det er forstemmende, når vi hører EU-Kommissionen sige, at vedtagelsen i Europa-Parlamentet blot skal danne grundlag for nye forhandlinger. - Det er mere end almindeligt barokt, også når vi ser på forløbet hidtil, som har varet to år og været præget af stor uigennemsigtighed, hvor vejpakken er sendt frem og tilbage mellem Rådet, to udvalg i parlamentet og parlamentets plenarforsamling. Det fortsatte fravær af klarhed i processen og manglen på et håndgribeligt, brugbart resultat gavner kun de vognmænd og organisationer i Østeuropa og Danmark, hvis forretning baserer sig på kørsel med lavtlønnede chauffører, der unddrager sig kontrol under de nuværende omstændigheder, siger Erik Østergaard. Og så peger han på, at en færdigforhandlet vejpakke ikke i sig selv er en garanti for et resultat, som kan bruges i praksis. - Den nuværende cabotage-forordning virker som om, den er skrevet med det formål at undgå kontrol. I den sammenhæng skal der lyde ros til den danske udfordring af EU-reglerne, som endte med en dansk sejr ved EU-Domstolen i 2018 i en sag anlagt 10 | DTL magasinet | Maj 2019

af Kommissionen. Pointen er, at fortolkningsrummet skal fjernes fuldstændigt. Ellers vil vi blive vidner til en fortsættelse af den nuværende situation, pointerer han.

En formsag Jeppe Kofod medgiver, at en vis skepsis vedr. vejpakkens videre skæbne i hænderne på beslutningstagerne i Bruxelles ikke er helt ubegrundet. Han understreger dog, at udfaldet af parlamentets afstemning er klar. - Parlamentet har truffet sin beslutning og den skal respekteres. Det er rigtigt, at der er en risiko omkring processen, men det bør være en formsag, eftersom Rådets og Parlamentets indstillinger ligger tæt på hinanden, slutter Jeppe Kofod. Læs også interview med Jeppe Kofod, Anders Vistisen (DF) og Søren Gade (V) som optakt til Europa-Parlamentsvalget d. 26. maj på side 12-14.

HER ER PARLAMENT OG MINISTERRÅD ENIGE KØRE- OG HVILETID • Forbud mod afholdelse af alle hvil over 45 timer i køretøjet. • Arbejdet organiseres således at chaufføren kan vende tilbage til sin bopæl eller et andet sted efter eget valg hver fjerde uge. • Tachografdata skal gemmes i 56 dage til myndighedskontrolbrug.

UDSTATIONERING • Cabotage, kombineret transport og tredjelandskørsel (med visse undtagelser) er omfattet af reglerne.

VAREBILER • Regler for varebiler i international transport: Køre- hviletid og € 1800 for første tilladelse.

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet nr. 5 Maj 2019  

DTL Magasinet nr. 5 Maj 2019  

Profile for sandgreen
Advertisement