Page 12

ERHVERVSPOLITIK // VEJPOLITI

VEJPOLITI JA TAK! Danske vognmænd vil være bedre tjent med oprettelsen af et transportpoliti under Færdselsstyrelsen til at forestå tungvognskontrollen ude på vejene. Det mener DTL, som henter opbakning hos et bredt politisk flertal på Christiansborg. En forestående omorganisering af området herhjemme kan trække på erfaringerne fra bl.a. Tyskland og Norge

D

TL har igennem flere år arbejdet politisk for en mere effektiv vejsidekontrol af lastbiler. Det være sig fx overtrædelse af køre- hviletidsbestemmelserne, mangel på kørselstilladelser, ubetalt vejbenyttelsesafgift eller fusk med AdBlue. Det er traditionelt områder med talrige overtrædelser, når politiets tungvognssektion foretager kontrol. Og med en overrepræsentation af udenlandske lastbiler på synderlisten. - Der er vigtigt at få hævet kontroltrykket på de danske veje. Opgaverne har primært administrativ karakter, som vi mener vil passe bedre ind under en styrelse som Færdselsstyrelsen end i en politiorganisation, som har et helt andet fokus, siger erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm.

Forslag fra branchen I februar genfremsatte DTL sammen med en række branche- og erhvervsorganisationer et forslag om at overflytte en række ressortområder fra justitsministeren til transportministeren. Flytningen af vejsidekontrollen til Færdselsstyrelsen er en hjørnesten i 12 | DTL magasinet | April 2019

forslaget, som begrundes med, at det vil frigøre ressourcer fra politiet og sikre en "målrettet helhedsorienteret kontrol af erhvervstransporten ved vejsiden", som det hedder i forslaget. Ove Holm har forståelse for, at det begrænsede kontroltryk ikke skyldes manglende vilje eller evne fra politiets side, men at politiske beslutninger og ressourcer spiller en væsentlig rolle. - Det er på ingen måde en kritik af politiets arbejde. Men vold, terror, overvågning, sikkerhed ved topmøder og statsbesøg prioriteres ganske forståeligt af politiet over administrative opgaver inden for færdselsområdet, og mandskab flyttes derfor af og til væk fra området. Derudover opstår der så i forlængelse af løsningen af disse opgaver et behov for afspadsering. Og så har man politisk besluttet at bruge ganske mange af politiets ressourcer på grænsekontroller, siger han.

Politisk støtte Umiddelbart er der politisk opbakning til at flytte vejsidekontrollen over i Færdselsstyrelsen. Som man kan læse andetsteds her

i bladet, er der på Christiansborg et bredt flertal for at ændre organiseringen af vejsidekontrollen i stil med den model, man opererer med syd for grænsen, hvor det tyske vejpoliti, BAG, kontrollerer tachograf-data, tilladelser, betaling af vejgebyr mv. Socialdemokratiet, SF, Venstre og DF står bag en sådan løsning. SF’s transportordfører Karsten Hønge udtalte sig sidste år i DTL Magasinet stærkt kritisk om særligt den nuværende kontrol af køre-hviletid og udtrykte ved den lejlighed støtte til oprettelsen af et egentligt vejpoliti til at varetage kontrolopgaverne. Og Venstres mangeårige transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, har til DTL Magasinet ligeledes tidligere forklaret, at han gerne ser en enhed under Færdselsstyrelsen bemandet af personale med indsigt i transportbranchen, som kan håndhæve reglerne effektivt.

Blandede erfaringer i Norge I Norge har de forskellige statslige institutioner de senere år øget fælleskontrollen på tungvognsområdet. Det har været en markant politisk mærkesag for Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) at få et egentligt

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet nr. 4 april 2019  

DTL Magasinet nr. 4 april 2019  

Profile for sandgreen
Advertisement