Page 10

ERHVERVSPOLITIK // FV2019

9

SKARPE TIL

TRANSPORTORDFØRERE

Tjek her, hvad din repræsentant på tinge mener om ni transportpolitiske spørgsmål

VIL DU ARBEJDE FOR at vi får reetableret retstilstanden fra før Nortra-dommen, så at godskørselsloven § 6, stk. 3 om et dansk overenskomstniveau igen skal gælde? flere kampagnemidler til at forebygge og forhindre højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister? flere penge til at sikre håndhævelsen af 25-timers parkeringsrestriktionen på statslige rastepladser langs motorvejene? en grøn afgiftsreform, så det bliver mere rentabelt for vognmændene at anskaffe køretøjer, der kører på klimavenlige brændsler såsom biodiesel, biogas osv.? at øge vogntogsvægten og vogntogslængden for lastvognstog, så CO2-udslippet pr. transportereret enhed bliver mindre? at PostNord holder sig til sin oprindelige mission: at være befordringspligtig postvirksomhed, og ikke ekspanderer ind på andre transportmarkeder som fx stykgods? etablering af dansk BAG - sammenlægning af myndighedskontrollen på vejene?

fair konkurrence på transportområdet ved at bekæmpe social dumping?

for flere motorveje/tredje spor på etablerede motorveje?

10 | DTL magasinet | April 2019

Rasmus Prehn (S)

Karsten Hønge (SF)

Leif Mikkelsen (LA)

”Når vi taler godstransport, er vi nødt til at få lavet en bred aftale med en langsigtet strategi, hvor man over de næste 10-15 år omstiller til noget mere grønt”.

”Folk tror fejlagtigt, at vi er modstandere af motorveje. Her kigger vi på forrentning. Hvor er det største pres?”

”Man taler meget om social dumping, men måske skal vi lige kigge på, hvor stort omfanget reelt er”.

+ + + + + + + + +

+ + + + +

?

?

+ +

?

+

•/• •/•

+ + ?

•/•

+

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet nr. 4 april 2019  

DTL Magasinet nr. 4 april 2019  

Profile for sandgreen
Advertisement