Page 14

ERHVERVSPOLITIK // INTERVIEW

MEP Ole Christensen (S):

VIL I HAVE EU ELLER ­REGELKAOS? Danske transportvirksomheder og transportorganisationer, som vægrer sig ved indgreb fra Bruxelles i deres forretningsmodeller, må hellere se at vågne op. ­Alternativet til vejpakken og den politiske regulering fra EU vil uundgåeligt komme i form af et morads af nationale særregler på tværs af kontinentet, der vil gøre det meget vanskeligere at drive transportvirksomhed, advarer Ole Christensen (S), som takker af efter 15 år som medlem af Europa-Parlamentet ved valget i maj

M

an kan ikke uden et vist besvær kante sig frem til skrivebordet på Ole Christensens undseelige kontor i Europa-Parlamentet i Bruxelles. En oprydning er i gang. Den tirsdag i februar hvor DTL Magasinet er på besøg, ligger forskellige kampagneeffekter svøbt i røde muleposer rundt omkring på gulvet klar til fordeling. Man kan lige netop finde plads til en stol på den anden side af skrivebordet.

Venter stadig på løsning efter to år - Du har i en årrække kastet dig ind i kampen mod social dumping i transportbranchen her fra Bruxelles. Hvor står vi lige nu på den front? - Det er beskæmmende, men vi ved det faktisk ikke. Der er stadig stor usikkerhed omkring enden på det hele (vejpakken, red.). Hvis man ser på, hvor lang tid det har været undervejs, nemlig siden maj 2017, så har vi snart to års jubilæum. Vi håber jo stadigvæk på at få et resultat inden Europa-Parla14 | DTL magasinet | Marts 2019

mentsvalget, for ellers skal du til at starte helt forfra. En mulighed er, at hvis parlamentet vedtager deres position, så kan man gå videre derudfra. Men der skal komme en klar tilkendegivelse fra parlamentet om, hvilken vej man vil. - Transportudvalgets nedstemning af vejpak­ ken i januar viser konflikten og den magt, der ligger der. Men du siger, at man godt kan nå et resultat, sågar inden et valg. Hvordan det? - Den 7. marts beslutter formændene for de politiske partier, om vejpakken skal til afstemning i plenarforsamlingen, men forinden skal der helst ligge et forslag til et kompromis. Det gør der allerede om udstationeringsreglerne og cabotagereglerne, men vi mangler et kompromis omkring køre­hviletid. Hvis ikke parlamentet kan tage sig sammen og beslutte endelige regler inden valget, så kan man jo bygge nationale forholdsregler op for at kontrollere og håndhæve det her med udstationering. Jeg er helt sikker på, at hos alle vognmænd, der

ikke kører efter en overenskomst i dag, der kan man (myndighederne, red.) påvise, at du har tilknytning til den pågældende virksomhed og derfor skal aflønnes ligesom en dansk chauffør.

Understøtter social dumping - Det gælder for så vidt også de filippinere, der var nede hos Kurt Beier. De hørte jo til den virksomhed, så der er blevet snydt og bedraget med deres lønforhold. De skulle jo have overenskomstmæssig løn. Det skal du jo betale, hvis du kører transport og har en førertilladelse i Danmark. Når det ikke er så let i gåseøjne, så er det fordi, det har så stort et omfang, og fordi vi ikke kan lade alt gå op i kontrol og håndhævelse. Men det er det, man vil få ud af det! Hvis ikke parlamentet kan finde ud af at træffe en beslutning, så skal man bare gå amok i regler, og så kan man få en fornemmelse af, hvad der så kommer til at ske. - Siden østudvidelsen er truslen mod et

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet nr. 3 Marts 2019  

DTL Magasinet nr. 3 Marts 2019  

Profile for sandgreen
Advertisement