Page 1

TÆT PÅ V O G N M A N D E N S H V E R D A G

magasinet 02 | Februar 2019 | 21. ÅRGANG

DE KOM HJEM TIL JUL Læs side 10

MILJØFORSLAG SKADER MILJØET Læs side 8

TVS:

FEJL I KØREHVILETIDS-DATA KAN KOSTE DYRT Læs side 16

Oktober Februar 2018 2019 | DTL magasinet | 1

EFFEKTIV FRAGTTRAILER / TEST AF GAS-SCANIA / GENERALFORSAMLINGER


LEDER

Transport koster Kvalitet koster. Ordentlige løn- og arbejdsvilkår koster. Transport koster.

I årevis har transportkøberne og deres organisationer betragtet transporten som et nødvendigt onde, et uomgængeligt men irriterende og fordyrende led mellem produktion og forbruger. Følgeligt har transporten været genstand for alskens forsøg på at presse priserne længere og længere nedad. Og når vi som forbrugere bestiller en vare på nettet, så er det store slagnummer næsten altid, at transporten er gratis. Vel er transporten ej gratis. Metoderne har været mange. Og helt centralt står selvfølgelig brugen af lavtlønschauffører, som har muliggjort, at transportkøbere med sådanne forretningsmodeller har kunnet lægge sig lidt under markedsprisen og dermed vinde opgaverne. Som bekendt har det kostet tusindvis af danske chauffører jobbet, og hundredevis af vognmænd har drejet nøglen om. Den danske stat har tabt skatteindtægter. Men Kurt Beier-sagen fra Padborg har gjort det tydeligt for enhver, hvordan forretningsmodellen kommer til udtryk: politianmeldelser, anklager om menneskesmugling og slumlejre i containere som bopæl for lavtlønschauffører, elendige løn- og arbejdsforhold osv. Hvis en vognmand i meget runde tal har en tredjedel udgifter på bilen og afskrivninger på materiel, vedligehold osv., en anden tredjedel af udgifterne på brændstof og den sidste tredjedel på løn til chaufføren, så har den usmagelige aflønning af lavtlønschaufføren givet rigelig luft til at øge sin egen profit og samtidig underbyde al konkurrence på danske løn- og arbejdsvilkår. Hvad enten chaufføren kommer fra Rumænien eller Filippinerne. Det må stoppe nu. Jeg synes, at vi som branche har behov for

klart og tydeligt at få sagt til transportkøberne og deres organisationer, til politikerne og i sidste ende til forbrugerne, at det hverken er i orden eller holdbart. Og at det er en samfundsmæssig kvalitet i sig selv, at transporterne foregår efter reglerne og efter ordnede lønog arbejdsforhold. Flere og flere danskere bekymrer sig om dyrevelfærd, om slagteriernes praksis, om økologi, om kaffen er plukket, eller tøjet er syet under fair og ordentlige vilkår. Det er en god og positiv udvikling. Men det er jo dobbeltmoralsk, hvis vi tilvælger et produkt, fordi arbejderen i Brasilien har haft ordnede forhold og så lukker øjnene for, at filippineren, der kører det frem til butikken i Roskilde, har levet under slavelignende vilkår i Padborg. Vi må med andre ord tænke hele værdikæden med. Også transporten. Jeg er slet ikke i tvivl om, at man rigtig mange steder forbander Kurt Beier langt væk. Og det gælder

Men det er jo dobbeltmoralsk, hvis vi tilvælger et produkt, fordi arbejderen i Brasilien har haft ordnede forhold og så lukker øjnene for, at filippineren, der kører det frem til butikken i Roskilde, har levet under slavelignende vilkår i Padborg ikke blot de stakler, der har arbejdet for virksomheden. Det gælder så sandelig også alle de virksomheder, der praktiserer lignende forretningsmodeller eller lukrerer derpå. Og det gælder de mange organisationer, der i årevis har huset Kurt Beier og hans ligesindede udi transport. For der er med afsløringerne kommet et helt nødvendigt, men for disse folk meget lidt velkomment spotlight på de virkelige forhold, også på dem der måske er knap så grelle, men dog slemme nok alligevel. Travlt ved håndvasken har der været. Ét står dog helt klart tilbage: Transportbranchen kan ikke bare fortsætte, som intet var hændt. Kurt Beier-afsløringerne markerer et ”år nul”, et før og et efter. Og dette efter handler om ordnede forhold, opgør med social dumping og i sidste ende, at transportkøberne begynder at tage ansvar. Erik Østergaard, adm. direktør

Ansvarshavende redaktør: adm. dir. Erik Østergaard. Redaktion: redaktør Niels Møller Madsen (DJ) og teknisk konsulent Finn Bjerremand. DTL’s kommunikationsafdeling: public affairs manager Claus Perregaard, pressechef Morten Lindbo og webredaktør Thomas Rumph. Annoncekontakt: Vendemus ApS, tlf. 7222 7080, mail: kontakt@vendemus.dk. Layout og tryk: KLS PurePrint A/S. Kontrolleret oplag: 3.442. Abonnement: kr. 445,- ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier. Adresse: DTL Magasinet, Grønningen 17, Postboks 2250, 1019 København K. Tlf. 7015 9500, www.dtl.eu, e-mail: dtl@dtl.eu. Forsidefoto: Michael Bo Rasmussen. Artikler i DTL Magasinet udtrykker ikke nødvendigvis DTL’s holdning.

2 | DTL magasinet | Februar 2019


8

INDHOLD

DUMT MILJØFORSLAG. ­Regeringens forslag til skærpede miljøzoner i de større byer risikerer at koste unødigt, både når det gælder miljøet, og når det gælder vogn­m ændenes økonomi.

Kort nyt......................................................................................................................4 Miljøforslag skader miljøet............................................................................8 De kom hjem til jul........................................................................................... 10 Glad If-kunde...................................................................................................... 14 Fejl i køre- hviletidsdata kan koste dyrt............................................... 16 DTL Dyr glæder sig over droppet klippekort.................................... 18 Kran Blok Erfa kritiserer nøl........................................................................ 19 Finske vogntog har vokseværk.................................................................20 Test: Fint kørende gas-lastbil.................................................................... 22 Effektiv fragttrailer.......................................................................................... 24 DTL og DTL-A indkalder til generalforsamlinger........................... 27 Indkaldelser til generalforsamlinger....................................................28 Årets Transportvirksomhed 2019............................................................ 33 Navne & noter..................................................................................................... 34

16 FÅ STYR PÅ DATA. TungVogns­ Specialisten støder oftere og oftere på, at der mangler køre- hviletidsdata, når de er ude for at hjælpe vognmænd. En fejl som virksomhedskontrollen i Færdselsstyrelsen ser på med stor alvor.

22 LASTBILTEST. Scania G 410 LNG er en fremtidens trækker, hvis man ellers kan få brændstof til den. Bilen kører og trækker stort set lige så godt som dieselfætteren.

10 FANGET I MAROKKO. De to chauffører Flemming Pedersen og ­Carsten Pedersen var tæt på at skulle holde jul på en parkerings­plads i ­Marokko, hvor de blev holdt som en slags gidsler af ­marokkanske ”officials”.

Uanset hvor den nye sær­transport­­ bekendt­gørelse så end er parkeret, så er det ikke rimeligt over for erhvervet og i særdeleshed erhvervets kunder, vi nu snart er ble­ vet holdt hen i uvished i helt år. Afgående formand for Kran Blok Erfa, Michael Mangelsen. Side 19

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’ FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

Februar 2019 | DTL magasinet | 3


KORT NYT

3.000

sundhedsbehandlinger til medarbejderne

Af sikkerhedsmæssige årsager vælger Circle K at tilbagekalde Årskaffekoppen 2019. Det drejer sig om termokopper, som man løbende kan fylde med kaffe i alle Circle K-butikker. Nogle DTL-medlemmer har modtaget koppen fra DTL som kvittering for deltagelse i undersøgelser m.v. Årsagen til tilbagekaldelsen af termokopperne er, at hanken på en del af partiet ikke er monteret korrekt, og der er risiko for, at den kan falde af. Inden for kort tid ombyttes alle ovennævnte termokopper til nye. I dagene indtil de nye termokopper er nået ud til butikkerne, kan kunderne bruge engangskaffekopper i stedet og vise deres termokop med gyldig 2019-stregkode ved kassen. Når kopperne er på lager i butikkerne igen, vil alle der har købt deres årskop i en Circle K-butik få den byttet til en ny årskop. De som har modtaget deres Årskop 2019 fra DTL, skal henvende sig der og få koppen byttet. Vælger man at fylde kaffe i 2019-termokoppen på trods af Circle K’s anbefaling om ikke at benytte termokoppen, er det på kundens eget ansvar og for kundens egen risiko.

Forsøgsordninger med elektriske løbehjul i trafikken Trods modstand og advarsler fra en lang række organisationer igangsatte regeringen den 17. januar forsøgsordninger med motoriserede løbehjul, segboards, uniwheels og motoriserede skateboards. De små køretøjer må maksimalt kunne køre 20 km/t og skal som udgangspunkt køre på cykelstierne. Hvor der ikke er cykelstier, kan de antræffes på vejbanerne. Forsøgsordningerne vil blive evalueret årligt af Færdselsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder, så det er muligt at følge og tilpasse udviklingen.

Scania skal levere lastbiler til tyske e-motorveje Scania skal levere 15 lastbiler til tre tyske e-motorveje i testprojekter, der forventes at starte næste år. Beslutningen blev taget på vegne af det tyske ministerium for Miljø, Naturbevarelse og Kernekraftsikkerhed (BMU) efter et offentligt udbud. Testerne begyndes i første omgang i Hessen på den tyske A5-motorvej, hvor det fem kilometer lange stykke e-motorvej med elforsyning fra luftledninger i begge retninger er blevet gennemført. Det næste bliver en sektion e-motorvej på den tyske A1-motorvej, der fører til havnen i Lübeck med yderligere stationære opladningsmuligheder planlagt i havnen. Denne sektion af motorvejen forventes at åbne i løbet af sommeren 2019. I begyndelsen af 2020 forventes den tredje e-motorvej at blive etableret i Baden-Württemberg langs en sektion af hovedlandevejen B462. De 15 lastbiler udstyres med pantografer monteret på chassiset bag førerhuset, så lastbilen oplades, mens den er i bevægelse. Disse lastbiler drives af transportvirksomheder i forbindelse med faktiske transportopgaver. Scanias levering af den første R 450-hybridlastbil til Hessen er planlagt til maj 2019. 4 | DTL magasinet | Februar 2019

Foto: Scanpix

400 medarbejdere under DTL’s overenskomster fik i 2018 glæde af behandlinger gennem deres sundhedsordning i PensionDanmark. Det blev til i alt 3.000 behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør, eller zoneterapeut på et af sundhedsordningens over 130 sundhedscentre. Medarbejderne fik i snit syv behandlinger gennem sundhedsordningen, og det var typisk for problemer i ryg og arme. Behandlingerne har en positiv effekt på sygefraværet. Den seneste brugerundersøgelse fra PensionDanmark viser, at 8 ud af 10 vurderer, at behandlingerne har hjulpet dem hurtigere tilbage på arbejdet. Medarbejderne har i sundhedsordningen bl.a. mulighed for at få hjælp til en hurtig diagnose samt telefonisk sundhedsrådgivning. Læs mere på www.pension.dk/sundhed.

Circle K tilbagekalder Årskaffekoppen 2019


Det bedste sted at tanke AdBlue er dér, hvor du tanker diesel

Du kan tanke AdBlue på de allerfleste OK Truck Diesel-stationer. Så skal du kun standse ét sted og sparer tid. I en travl hverdag er det mere end OK.


KORT NYT

Første skridt mod en ny motorvej i hovedstaden Hovedstadsområdet er udfordret af stigende trafik og trængsel med lang transporttid på vejene for både borgere og erhvervsliv. Der er derfor fra regeringens side fokus på at forbedre fremkommeligheden på vejene i hovedstadsområdet i forbindelse med det nye hovedstadsudspil. - Biltrafikken på Sjælland stiger kraftigt i disse år, og det koster samfundet rigtig mange penge, når vi spilder tiden på at holde i kø. Vores undersøgelser viser, at det på sigt ikke vil være nok at udvide de eksisterende motorveje i ringforbindelserne for at afhjælpe det pres, der er på vejene. Derfor vil vi nu undersøge mulighederne for at lave en ny motorvej, der kan lede noget af trafikken uden om København, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Den nye motorvej skal placeres i det, der kaldes Ring 5-korridoren, som løber fra Køge til Helsingør. Korridoren har siden 1982 været en del af den bindende fysiske planlægning for infrastrukturen i hovedstadsområdet. Forundersøgelsen vil omhandle den sydlige del af korridoren fra Køge til Frederikssundsmotorvejen og vil blive finansieret af staten og de omkringliggende kommuner i fællesskab.

SAGT & SKREVET Mange føler sig pressede Der er en stor gruppe mennesker, som føler sig pressede på deres lønninger og frygter for deres job. Hvis ikke man forstår det, tager det seriøst og gør noget ved det, vil man ødelægge grundlaget for global vækst. Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand for A. P. Møller - Mærsk og for tyske Siemens om unfair global konkurrence til Berlingske.

Pris ude i hegnet Deres pris er langt ude i hegnet. Vi ville aldrig kunne komme så langt ned i pris. Hans Heissel, daglig leder af Vognmandsvirksomheden Knud Erik Heissel A/S i Gråsten om Sønderborg Kommunes hjemtagning af dagrenovationen i kommunen.

Vi skal jo ikke tjene 15-20 procent Det er helt naturligt, at de vil kritisere, men der er ikke noget at komme efter. Vi skal jo heller ikke tjene 15-20 procent på det ligesom dem. Direktør Lars Riemann for det kommunalt ejede Sønderborg Forsyning, der fremover skal stå for dagrenovationen i Sønderborg Kommune til JydskeVestkysten.

Misbrug er uacceptabelt Det nylige tilfælde med misbrug af chauffører fra tredjelande i Danmark er fuldstændig uacceptabelt. EU’s transportkommissær, Violeta Bulc, om Kurt Beier-sagen fra Padborg i et skriftligt svar til den danske EU-parla-

Husk at søge varebilstilladelse inden 1. april

mentariker Ole Christensen (S). Refereret i Lastbilmagasinet.

Husk at ansøge om varebilstilladelse hos Færdselsstyrelsen senest den 1. april

Velkommen til Rumænien

2019. Så får du en tilladelse,

ITD byder det velkomment, at formandskabet klart melder

der er gyldig allerede fra

ud, at man vil sætte fart i forhandlingen på presserende dags-

den 1. juli 2019, hvor loven

ordner som vejpakken.

træder i kraft. Læs mere her:

Emma Hadrovic, ITD’s politiske konsulent i Bruxelles, om EU’s nye

www.varebilskrav.dk.

rumænske formandsskabs prioriteringer i de kommende seks måneder.

6 | DTL magasinet | Februar 2019


Volvo Dynamisk Styring med personlige indstillinger

HVOR DYNAMISK VIL DU VÆRE? GØR DIN KØRSEL PERSONLIG

Volvo Dynamisk Styring med personlige indstillinger giver dig mulighed for at sætte den ratmodstand, der bedst passer til dine køreforhold og præferencer. Læs mere på www.volvotrucks.dk/volvodynamiskstyring


ERHVERVSPOLITIK // NYHEDER XXXXXX

Miljøforslag skader miljøet Ikke så smart. Sådan karakteriserer DTL regeringens forslag til skærpede miljøzoner i Danmarks fem største byer. - Inden for de nærmeste år kan vi forvente skrappe krav om, at vi fremover skal bruge færre af de fossile brændstoffer og flere af de CO2-venlige brændstoffer. Så virker det altså ikke gennemtænkt at fremme en dyr og kortsigtet udskiftning af lastbilparken, hvor dieselbiler vil blive byttet mod dieselbiler, eller en dyr opgradering af ældre lastbiler med mindre effektive motorer, siger Niels Bukholt, chefkonsulent i DTL, om forslaget som lige har været i høring hos organisationerne. Han undrer sig over, at regeringens forslag helt forbigår muligheden for at understøtte såvel klima- som luftforureningsudfordringerne, da begge formål kunne have været understøttet ved at skabe bedre rammer om en grøn omstilling i transportsektoren. - Det vil binde lastbilparken til eksisterende drivmidler 8-20 år frem alt efter lastbiltype og vil som minimum fordyre en omstilling til grøn teknologi af godstrans-

porten inden for denne periode, siger han. DTL er også bekymret over, at der bliver lagt op til, at den foreslåede ordning for udenlandske køretøjer i realiteten vil ende med, at udenlandske køretøjer vil køre frit ind og ud af miljøzonerne uden at overholde reglerne, og uden at der bliver grebet ind over for dem. - Det vil medvirke til at presse en allerede presset dansk branche yderligere. Man bør derfor forbedre dette område med skrappere regler og eventuelt fastholdelse af miljøzonemærkerne over for denne gruppe. DTL havde håbet, at der ville have været indarbejdet en mere lempelig regel for specialkøretøjer i miljøzone-forslaget. - Specialkøretøjerne er meget dyrere og holder længere end almindelige lastbiler. Samtidig kører de ikke så meget, men de benyttes over hele landet på grund af deres specialiserede opbygning. Umiddelbart lægger forslaget alene op til, at ejerne af disse lastbiler kan gå efter en dispensation, hvis eftermontering af filter ikke er muligt eller uforholdsmæssigt dyrt. Dette skaber

DTL: PostNord synker PostNord er igen kommet ud med et milliard-underskud, og igen er det først og fremmest den danske del af selskabet, der klarer sig dårligt. - Det er helt uacceptabelt, det kan ikke fortsætte sådan her, siger DTL - Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard. - PostNord bidrager hver eneste dag til en skævvridning af markedet. Hver evig 8 | DTL magasinet | Februar 2019

eneste dag sættes private, selvstændige vognmænd ringere i en unfair konkurrence, og det sker ikke bare med de danske politikeres billigelse – det sker faktisk også for skatteydernes penge. For igen og igen er der blevet hældt milliardbeløb i den synkende skude. DTL-direktøren sammenligner PostNord med Titanic: - Situationen er bizar. Det meste af

betydelig usikkerhed, da den enkelte vognmand således ikke ved, om det bliver nødvendigt at skille sig af med bilen, før sagsbehandlingen af dispensationen er afsluttet, siger Niels Bukholt. ■ NMM

PostNord tager vand ind, store dele ligger langt under havoverfladen. Men alligevel sidder ledelsen sammen med politikerne i restauranten og lader musikken spille og champagnen flyde. Det er surrealistisk at være vidne til. - Jeg efterlyser, at blot ét folketingsmedlem, bare ét parti, siger højt og tydeligt: Nu må den her galskab stoppe. Vi kan ikke blive ved med at smide gode penge efter dårlige. Er der overhovedet en voksen til stede? - Det er mig helt ubegribeligt, at man – særligt under en borgerlig regering – ser igennem fingre med, at private virksomheder bliver udkonkurreret af et dybt kriseramt offentligt selskab for skatteydernes regning. DTL - Danske Vognmænd kommer til at opretholde presset på Christiansborg for at få stoppet denne farce, slutter Erik Østergaard. ■ CPE


LASTAS www.lastas.dk ®

FØLG OS PÅ:

4 aks. Asfalt tiptrailer Rullepresenning BPW/SAF-aksler

4 aks. Tiptrailer 61,5 m3 BPW/SAF-aksler

FROSTKLARE TRAILERE TIL

2 019

KONTAKT

vores salgsteam:

4 aks. Tiptrailer

2 aks. Stål tiptrailer

4 aks. Walking Floor trailer

3 aks. 3-vejs tipkærre

3 aks. Køle trailer

2 aks. City gardintrailer

37 m3 BPW/SAF-aksler

23,5 m3 BPW/SAF-aksler

Anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

8 mm bund - 92 m3 BPW/SAF-aksler

25 ton BPW/SAF-aksler

Michael Elsborg +45 2228 1525 ME@lastas.dk

LASTAS

®

Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * Betingelse af finansierings godkendelse

* På betingelse af finansierings godkendelse

33 paller - Carrier køleenhed BPW/SAF-aksler

2.500 kg lift BPW/SAF-aksler

ALLE MODELLER PÅ LAGER TIL OMGÅENDE LEVERING!


UDLANDSEVENTYR // DYR TRANSPORT TIL MAROKKO

DE KOM HJEM TIL JUL I november sagde den nordjyske vognmand Per Jensen ja til at køre monteringsdele til vindmøller til Nordafrika med to af virksomhedens lastbiler. Det gik dog ikke som planlagt: Lastbilerne blev tilbageholdt på et lukket område på havnen i Tanger i Marokko i over to uger, mens Per Jensen, hans familie og hans to chauffører blev kastebolde i et speget spil. Vi har besøgt vognmanden og hans chauffører for at høre deres historie

D

et har man det da mærkeligt med at tænke på. Sådan konstaterer chauffør Flemming Pedersen uden antydning af drama i stemmen om de bestialske drab på to unge kvinder fra Danmark og Norge i Atlas-bjergene i Marokko. Drabene sker nemlig, mens Flemming og hans kollega Carsten Pedersen er interneret med deres lastbiler længere mod nord, på havnen i Tanger. De hører først om drabene, der skaber store overskrifter, flere dage senere, da de er kommet til Spanien igen. - Inden vi tager afsted, får vi at vide, at det er sikkert at køre i Marokko, men at vi under ingen omstændigheder skal stoppe i bjergene på vejen til læssepladsen, fortæller Flemming Pedersen. Chaufførerne når aldrig længere end til Tanger med deres last. Der skal gå 17 dage, før de kan køre mod Europa igen.

Turen starter i november Vi sidder og drikker kaffe en fredag eftermiddag i køkkenet hos Charlie Jensen i Sørup ved Støvring i Himmerland. Han driver sammen med sin far, Per Jensen, familiens vognmandsforretning, hvor også hans mor, Pers hustru Ulla, er ansat. - Vi bliver kontaktet af speditøren Interfjord, som har et læs til Marokko, og chaufførerne må gerne være lidt eventyrlystne, fortæller Charlie Jensen, der disponerer kørslen i virksomheden. Det er DB Schenker, der er hovedspeditør på 10 | DTL magasinet | Februar 2019

opgaven, og som familien igennem forløbet forsøger at få hjælp af. Med begrænset held, skal det vise sig. Ifølge kørselsrapporten læsser chaufførerne den 27. og 28. november hos Siemens i Brande. De kører til Padborg, hvor toldkontoret siger god for, at papirerne er i orden. Den 2. december ankommer de til Gibraltar, hvor der går godt et døgns tid med toldbehandling. Den 4. december tager de færgen over til Tanger, hvor de mødes af nogle, de tager for at være lokale toldagenter. - Vi bliver vinket ind til siden sammen med de andre seks danske chauffører, som er med på turen. Lige pludselig er vi inde på et lukket havneområde. Alle otte mand bliver bedt om registreringsattester og alle papirer, og dem udleverer vi. Manden er ikke uniformeret, men vi tror jo, det er en marokkansk agent, for vi har fået at vide, at der kommer en fyr og henter papirerne, forklarer Carsten Pedersen om ankomsten. Chaufførerne finder sig tilrette på pladsen, væbner sig med tålmodighed og går ud fra, at toldbehandlingen kan afsluttes

en eller maksimum to dage senere, så de kan komme ud og aflevere deres læs. De hører ingenting de næste dage.

Speditør: Der er styr på det I Sørup har Charlie Jensen sørget for, at hans to chauffører kan overnatte på hotel, men de vælger i første omgang at blive ved deres lastbiler. Per Jensen fortæller, at speditøren forsikrer dem om, at alt er i orden. - Vi bliver kontaktet af Interfjord, som siger, at DB Schenker har sagt, at der er styr på det. Og det tager vi for gode varer. I mellemtiden er Charlie Jensen og hans søster Caroline i kontakt med Siemens, DB Schenker og Windhoist, som er det kranselskab, som skal modtage komponenterne i Marokko. Caroline er ikke ansat i firmaet, men træder til, fordi familievirksomheden har brug for hjælp, og fordi hun har gode engelskkundskaber. Gennem DB Schenker får de at vide, at Siemens og Windhoist frabeder sig yderligere henvendelser fra dem.

Vi bliver kontaktet af speditøren Interfjord, som har et læs til Marokko, og chaufførerne må gerne være lidt eventyrlystne Charlie Jensen, Vognmand Per Jensen, Støvring


Tekst Thomas Rumph foto Michael Bo Rasmussen

- Vi bliver vinket ind til siden sammen med de andre seks danske chauffører, som er med på turen. Lige pludselig er vi inde på et lukket havneområde. Alle otte mand bliver bedt om registreringsattester og alle papirer, og dem udleverer vi, fortæller chauffør Carsten Pedersen (th.), der sammen med kollegaen Flemming Pedersen (tv.) sad fast i Tanger i december.

Kræver kontanter Det står efterhånden klart for chaufførerne og familien i Sørup, at lastbilerne er blevet gelejdet ind på det lukkede område under falske forudsætninger af repræsentanter for en privat marokkansk transitoperatør, TTAM. Uden at være hyret til det har TTAM indsat sig som et mellemled i transportkæden ved ankomsten til Marokko. Nu kræver de betaling. I kontanter. Fredag den 14. december bliver et dramatisk vendepunkt, da chaufførerne føler sig afpresset og truet af TTAM-personale,

som nu kræver 1.000 euro pr. lastbil for papirerne. Ellers truer de med brænde dokumenterne. - Man begynder at gøre sig sine tanker, når en mand siger, at hvis han ikke får pengene, brænder han papirerne af. Hvad bliver det næste så ikke? Vi hører, at en af mændene på pladsen, som var meget ophidset, havde sagt, at han ikke regnede menneskeliv for noget, fortæller Flemming Pedersen. Charlie Jensen beder sine chauffører afvise kravet, fordi han ikke vil lade sig afpresse, men han og resten af vogn-

mandsfamilien kan ikke sidde situationen og chaufførernes utryghed overhørig. Derfor kontakter de samme dag DTL, som anmoder Udenrigsministeriet om at yde hjælp gennem den danske ambassade i Marokko.

Chauffører følte sig truet - Det er klart, at når vores chauffører føler sig truet, så må vi have hjælp, forklarer Caroline Jensen. Hun får kontakt til DB Schenkers agent i Marokko, som får klar besked i løbet af samtalen.

Februar 2019 | DTL magasinet | 11


UDLANDSEVENTYR // DYR TRANSPORT TIL MAROKKO

DE KOM HJEM TIL JUL ...

Endelig hjem igen Flemming og Carsten Jensen kan onsdag den 19. december sætte kursen nordpå igen. De skal dog kun til Malaga, hvor de skal med et fly til Billund, så de kan nå hjem til jul. Lastbilerne bliver i Spanien julen og nytåret over. Begge chauffører ser tilbage på oplevelsen i Marokko med en vis portion nordjysk sagtmodighed. - Man er lidt træt af, at man ikke får gjort opgaven færdig. Men det var en fordel, at vi var så mange til at holde humøret oppe, siger Carsten Pedersen og Flemming Pedersen tilføjer: - Der skulle til at ske noget. Nu var det ikke sjovt længere. Begge chauffører undrer sig dog over, at speditøren ikke har forberedt sig ordentligt. DB Schenkers lokale agent fortæller dem nemlig, at det er normalt, at toldbehandling varer ti dage i Marokko. - Så DB Schenker burde jo have sendt en kopi af toldpapirerne til Marokko allerede, 12 | DTL magasinet | Februar 2019

- Jeg siger, at de har ladt os i stikken i mange dage. Vi har ikke set skyggen af Schenker. Hvad fanden er det, der mangler? Hvis du er Schenkers mand i Marokko, må du køre derud og tale med de lokale, så også vores chauffører kan se, at der er styr på det, fortæller hun. Det ender med, at agenten betaler 200 euro pr. lastbil, så chaufførerne kan få de konfiskerede dokumenter tilbage. Lastbilerne og læssene venter dog stadig på toldbehandling. Caroline Jensen kontakter Siemens i Marokko, som fortæller, at problemet er toldpapirerne, som fra starten ikke er udfærdiget korrekt. - Siemens giver udtryk for, at de er meget trætte af, at Schenker ikke tager ansvar, fortæller hun. Siemens beordrer ifølge Caroline Jensen DB Schenker til at finde en lokal marokkansk vognmand, der kan overtage opgaven.

GODE RÅD TIL UDLANDSTURE

• Vær  sikker på, at alle tilladelser, toldpapirer o. lign. er på plads. I sidste ende hænger vognmanden og hans chauffører på problemet. • Udlever  aldrig dokumenter til ikke-myndighedspersoner, personer der ikke legitimerer sig eller andre uvedkommende. • Undersøg,  hvilke forretningsrisici der kan være forbundet med kørsel til bestemte lande. • Hvis  der opstår problemer: Udenrigsministeriet (UM) kan hjælpe med at fremskaffe lokal juridisk bistand, som man som virksomhed eller privatperson selv entrerer med. UM har ikke juridisk kompetence til at løse striden.

da vi læssede i Brande, siger Flemming og Carsten Pedersen nærmest i kor.

Dyr lektion For Per og Charlie Jensen har sagen været en dyr lektion. - Økonomisk kan vi lige holde skindet på næsen. Det er klart, at vi har haft store lønomkostninger til vores to chauffører. Den ene har haft 560 timer og den anden 540 timer. Vi mistede også indtjening på bilerne, som holdt stille i Spanien fra før jul og over nytåret, siger Per Jensen. Familien Jensen er meget tilfredse med hjælpen fra DTL og derefter fra Udenrigsministeriet og ambassaden i Marokko, forklarer Per Jensen: - Da vi først har snakket med DTL, har vi fornemmelsen af, at der bliver taget hånd om os. Vi bliver kontaktet af Udenrigsministeriet, som beroliger os og

fortæller, at hvis der fortsat er problemer, vil de gerne informeres. Den besked kan vi give til chaufførerne, som bliver mere trygge ved situationen. Caroline Jensen har knubbede ord om DB Schenkers håndtering: - Vi føler os totalt magtesløse og misinformerede. Der er fuldstændig mangel på kommunikation, og det skaber frustration hos chaufførerne, og vi får ikke brugbare informationer, som vi kan berolige vores chauffører med. Vi oplever, at der slet ikke er styr på noget som helst, og at de holder os hen med snak. Lastbilerne vendte endeligt hjem til Sørup i uge 2 og 3, hentet af Carsten Pedersen og en afløser i firmaet. - Men vores jul blev jo mere eller mindre ødelagt, fordi vi ikke havde et roligt minut. Vi tager aldrig en sådan opgave igen, slutter Per Jensen... ■

Vi hører, at en af mændene på pladsen, som var meget ophidset, havde sagt, at han ikke regnede menneskeliv for noget Chauffør Flemming Pedersen, Vognmand Per Jensen, Støvring


SÅ KØRER VI

Kom med og sæt turbo på dine forsikringsfordele Du får: • Din egen personlige rådgiver, der sikrer, at dine forsikringer passer til lige præcis din forretning. • Dækningsgaranti: Har du fået forkert rådgivning, dækker vi skaden, selv om du ikke havde forsikringen.

TIL DIG, EM DER ER MEDL A F DT L

• DTL-repræsentanter i skadeudvalget, hvor DTL altid har det sidste ord ved uenighed om erstatning.

Læs mere på if.dk/dtl – eller ring 70 12 12 32.

MØD OS PÅ TRANSPORTMESSEN Vi glæder os til at møde dig på messen den

21.-23. marts 2019.

Kom og hør mere om, hvad vi kan gøre for lige præcis dig. Du finder os sammen med DTL og Circle K.


DTL’S XXXXXX VERDEN // MEDLEMSTILBUD

Tekst og foto Birgitte Ringbæk, If

GLAD IF-KUNDE - Som vognmænd lever vi bag et rat, og har ikke tid til at gå i detaljer med alt. Kontakt og police skal være så nemt og overskue­ligt som muligt. Det siger Tom Hansen, ny If-kunde og talsmand for DTL’s netværk af selv­ kørende vognmænd

D

er står DLG på siderne af den 18 meter lange Scania S730 tankbil. Men Tom Hansen er ikke ansat. Han er selvstændig vognmand og tilbagelægger årligt omkring 150.000 km på de danske veje. Vi møder ham på en landbrugsejendom i udkanten af Osted, hvor han er i færd med at aflæsse grisefoder. Han har i 32 år haft fast aftale med DLG om transport af dyrefoder mellem Jylland og Sjælland, og har været medlem af DTL ligeså længe. Samtidig er Tom Hansen talsmand for DTL’s netværk for selvkørende vognmænd. Her mødes de og deler erfaringer om alt det, selvstændige vognmænd har til fælles. - Forsikringer snakker vi om hver gang. Når man hører om en kollega, der har haft en uheldig situation, tænker man, bare jeg ikke kommer i en lignende situation. Men det er ikke kun det negative, vi taler om. Vi er meget opmærksomme på også at få de positive ting frem, fortæller han. Tom Hansen er skiftet til If efter flere årtier i sit tidligere selskab. Flere ting var løbet af sporet i den forsikringsaftale, så da DTL præsenterede If som ny samarbejdspartner og som et selskab, der virkelig vil noget for medlemmerne, var han klar. - For mig er det at skifte forsikringsselskab ligesom at skifte bank. Det er helst ikke noget, man gør, for det virker hurtigt uoverskueligt. Det kendetegner branchen,

14 | DTL magasinet | Februar 2019

Det betyder meget, at man ikke skal ringe 40 gange og ikke kunne komme igennem. Responsen er rigtig, rigtig vigtig. Det må der simpelthen ikke slækkes på. Og det er heller ikke sket med If, siger vognmand og talsmand for DTL’s selvkørernetværk Tom Hansen.

selvom det nok er dét, der skal til, for at få de bedste priser.

Glad for If’s DTL-rådgiver Tom Hansen er en glad If-kunde. Overgangen er forløbet glat og gnidningsløst, fortæller han. Og alle lytter meget interesseret, når han fortæller om sine erfaringer med at skifte til If. - For mig har det været helt fantastisk, at det hele har kunnet ordnes via telefonen. Og så var kemien der med det samme mellem Peter Bang og mig. Han forstod min situation, og vi forstod hinanden. Han er hver gang vendt hurtigt tilbage, når noget skulle undersøges. Det betyder meget, at man ikke skal ringe 40 gange og ikke kunne komme igennem. Responsen er rigtig, rigtig vigtig. Det må der simpelthen ikke slækkes på. Og det er heller ikke sket med If. Jeg håber for alle, at det bliver ved på den måde. Det er vigtigt for Tom Hansen, at forsikringsselskabet er en samarbejdspartner. - Forretningsdelen må dog ikke overskygge mit tillidsforhold til forsikrings-

selskabet. Jeg har tidligere oplevet, at den personlige assurandør blev sparet væk, fordi jeg var for lille som kunde. Det dur ikke. Vi er tryghedsnarkomaner i vognmandsbranchen, så personlig kontakt og personlige relationer er virkelig vigtige, siger han. Den nye aftale mellem DTL og If indebærer særlige tilbud til DTL’s medlemmer. Og de har haft betydning for Tom Hansens skifte til If. - For det første tryghedsgarantien det første år. Men også skadesudvalget. Det er en ting, vi som DTL-medlemmer har ønsket i mange år og presset på for. Det lykkedes jo ikke at komme igennem med det tidligere, så vi ser det virkelig som en fordel nu, at DTL har det sidste ord. Vi oplevede, at enevældens tid alligevel ikke rigtig var forbi. Det er vigtigt, at man føler, at man får en seriøs behandling. Det tror jeg vægter hos mange af medlemmerne. Tom Hansen foretrækker at have alt samlet ét sted. Inden længe flytter vognmanden også sine private forsikringer over til If. ■


Priserne er ekskl. moms og gælder i 2019 for lastbiler over 9 meter. Med BroPas Business-aftale: Enkelttur: 507 kr. Natpris: 431 kr. Kontantpris uden aftale: Enkelttur: 1.152 kr.

ØRESUNDSBRON HAR TO GODE NYHEDER En af dem kan kun opleves i mørke NYHED 1 Tillæg på modulvogntog er afskaffet

Fra 1. januar 2019 har vi afskaffet tillægget på 50%, når du kører over Øresundsbron med modulvogntog over 20 meter. Det gælder hele døgnet – hele året.

Oplev en lysende rabat

NYHED 2

15% natrabat

Udover at have afskaffet tillægget på modulvogntog har vi også indført en natrabat på Øresundsbron, som: · Gælder i tidsrummet 24.00-06.00 · Gælder alle lastbiler over 9 meter med en BroPas Business-aftale

Lastbiler får nu 15% rabat på ture mellem kl. 24.00 og 06.00. Vores to nye tiltag kan være med til både at sænke trængslen og reducere miljøpåvirkningen – alt sammen et skridt i den rigtige retning mod mere miljøvenlig trafik. Læs mere på oresundsbron.com/fragt


KØREHVILETID // GODE RÅD

FEJL I KØRE- HVILETIDSDATA KAN KOSTE DYRT TungVognsSpecialisten (TVS) støder oftere og oftere på det problem, at der mangler køre- hviletidsdata, når de er ude for at hjælpe vognmænd. En fejl som virksomhedskontrollen i Færdselsstyrelsen ser på med stor alvor

M

eget ofte mangler en del af de køre- og hviletidsdata, der skal indsendes til Færdselsstyrelsen i forbindelse med en virksomhedskontrol. Det oplyser direktør for TVS, Carl Peter Frederiksen. - Da manglende indsendelse af data kan dække over potentielle overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, ser Færdselsstyrelsen manglende indsendelse af data som en alvorlig overtrædelse, der medfører bøder på 6.000 kroner pr. dag (pr. chauffør og pr. køretøj), der mangler data for, siger Carl Peter Frederiksen. I en konkret sag, som TVS arbejder med, har en sjællandsk transportvirksomhed med knapt 20 biler overset Færdselsstyrel-

sens indkaldelsesbrev og rykkerskrivelser til virksomhedskontrol. Virksomheden er derfor blevet præsenteret for et bødeforlæg på 1,8 millioner kroner for den manglende indsendelse af data.

Kørsel uden brug af førerkort En anden alvorlig overtrædelse i samme kategori er kørsel uden brug af førerkort, fortæller Carl Peter Frederiksen - Visse typer kørsel er undtaget fra køre- og hviletidsreglerne (outkørsel, red.), og det kan i visse tilfælde være lovligt at køre uden førerkort, men ofte ser vi, at chaufføren og virksomheden ”tror”, at en bestemt kørsel er undtaget fra køre- og hviletidsreglerne og har valgt at køre uden

Spørgsmål vedr. køre- hviletidsdata, outkørsel m.v. kan rettes til TVS på 7190 7191 eller på tvs@tungvogn.dk

førerkort. Viser det sig i kontrollen, at kørslen alligevel ikke var undtaget, og at der dermed var krav om brug af førerkort, kan virksomheden således ikke indsende de nødvendige og krævede data fra den pågældende chaufførs førerkort. Og det kan blive dyrt for virksomheden, siger han og fortsætter: - Vælger virksomheden at køre undtaget kørsel uden brug af førerkort, skal man være MEGET skarp på de komplicerede og indbyrdes afhængige regler, der tilmed ofte ændrer sig ved kombineret kørsel (omfattet/undtaget kørsel, red.). Vores anbefaling er derfor: Kør altid med førerkort og tryk på OUT-knappen, hvis du er 100 procent sikker på, at kørslen er undtaget. ■

En typisk fejl sker, når en chauffør fratræder i virksomheden, og man glemmer ofte at downloade hans førerkort som det sidste, inden han forlader virksomheden. Derved mangler man de data, der er på kortet siden sidste download.

16 | DTL magasinet | Februar 2019


Tekst Niels Møller Madsen

T  ypiske fejl og gode råd til at undgå dem

Det gule kort er ikke logget ind Hvis virksomhedskortet, det gule tachografkort, ikke er logget ind/tilmeldt til tachografen, bliver data ikke låst til virksomheden. Fejlen opstår, når virksomheden ikke får logget virksomhedskortet ind i tachografen, når man tager et nyt eller brugt køretøj i brug eller, hvis man kommer til at logge ud i forbindelse med download af tachografen. Det medfører, at den downloadede fil fra tachografen ofte ikke indeholder aktivitetsdataene, og filen praktisk talt er tom. Råd: Vær derfor YDERST omhyggelig med at få ”logget ind” når et nyt eller brugt køretøj tages i brug i virksomheden og husk at sige NEJ til at logge ”virksomheden ud” af tachografen ifm. download.

Når en chauffør fratræder

at chaufføren skal have det gamle førerkort med sig under kørsel i 28 dage.

Ved skift af køretøj Råd: Sørg derfor for at få downloadet chaufførens førerkort, når han fratræder. Dette gælder også, selv om man har automatisk download.

Når førerkortet udløber Når en chaufførs førerkort udløber, og han tager et nyt førerkort i brug, glemmer man ofte at få det gamle kort downloadet. Derved mangler de data, der er på det gamle kort siden sidste download

Når brugen af et køretøj ophører i virksomheden, glemmer man ofte at få downloadet tachografen, inden køretøjet afleveres til den nye ejer. Derved mangler man de data, der er i tachografen siden sidste download. Råd: Sørg for at få tachografen downloadet inden, køretøjet overdrages til den nye ejer. Dette gælder også, selv om man har automatisk download.

Download førerkort fra afløsere Råd: Sørg for at få downloadet chaufførens gamle førerkort, når han tager et nyt førerkort i brug. Bemærk, at et udløbet førerkort ikke kan downloades via en tachograf, men skal downloades via en ekstern kortlæser/download-key eller lignende. Husk,

Man glemmer ofte at få downloadet førerkort fra chaufførafløsere, værkstedsfolk osv., når de henter og bringer køretøjerne til og fra værksted og lignende. Råd: Vær omhyggelig med at få downloadet disses førerkort.

9495

Når en chauffør fratræder i virksomheden, glemmer man ofte at downloade hans førerkort som det sidste, inden han

forlader virksomheden. Derved mangler man de data, der er på kortet siden sidste download.

300 kg mere nyttelast! Lavere egenvægt – større effektivitet: Den nye gardintrailer S.CS MEGA tilbyder 300 kg mere i nyttelast – dette svarer omtrent til vægten af en lille elefant, sammenlignet med vores testvinder fra 2017* Dette øger din mulighed for indtjening og skaber mere fleksibilitet i disponeringen, vel og mærke med samme lasteevne, stabilitet og driftssikkerhed af din trailer. www.cargobull.com/dk * Gardintrailer S.CS 24/L - 13.62 MEGA med VARIOS i Trailer Test International, KFZ Anzeiger 07/2017

Februar 2019 | DTL magasinet | 17


DTL’S VERDEN // DTL DYR

DTL Dyr glæder sig over droppet klippekort

D

et er godt, at politikerne har lyttet til branchen og dens erfaringer med, at klippekortsordningen indvirker negativt på chaufførernes og vognmændenes arbejdsmiljø og på konkurrencen i branchen. Det mener Leif Lund Knudsen, formand for DTL Dyr. I sin beretning til foreningens generalforsamling i januar betegnede han fjernelsen af ordningen som den mest glædelige nyhed i lang tid. - Argumenterne fra branchen har hele tiden været, at formålet med klippekortsordningen fuldt ud kan opnås gennem de øvrige sanktionsmuligheder, som myndighederne har til rådighed. Dels gives der høje bøder op til 7.000 kroner til chaufføren og 12-14.000 kroner til transportøren. Dels betyder en intensiv kontrolindsats, at langt over 90 procent af dyrene kontrolleres ved slagteri eller samlestald. De sanktioner har allerede en betydelig præventiv virkning, sagde Leif Lund Knudsen, der dog med en vis bekymring også bemærkede, at forliget, der afskaffer klippekortsordningen var lige lovligt smalt. - Ser man på situationen i lyset af det

kommende folketingsvalg, så kan vi godt risikere, at det nuværende Folketing ikke kan nå at lave de nødvendige lovændringer. Efter valget kan vi have en helt anden parlamentarisk situation, som kan gøre, at forliget lige så stille smuldrer, og så må vi på den igen, sagde han.

Transportegnethed Det er dagligdag for dyretransportører at få bøder, fordi dyrene vurderes ikke at have været egnede til transport. Branchen har i lang tid prøvet at få flyttet ansvaret for dyrenes transportegnethed hen, hvor det efter branchens mening retteligt bør ligge, nemlig hos landmanden der sender dyrene afsted. Indtil videre uden resultat. - Det må og skal være landmandens ansvar, at det kun er dyr, som er transportegnede, der bliver lukket ud til os. Det kan ikke passe, at vi i nattens mulm og mørke skal vende en gris på hovedet, mens vi står i møg til anklerne, for at være sikre på, at der ikke gemmer sig et lille sår på størrelse med en to-krone på bugen af grisen, sagde Leif Lund Knud-

Tekst Niels Møller Madsen

Formanden for DTL Dyr er glad for, at Folketinget har droppet den forhadte klippekortsordning for dyretransportører. Det kom frem på foreningens generalforsamling i januar sen, der advarede om branchens fremtid, hvis reglerne ikke bliver lavet om: - Hvis vi ikke snart ser nogle forandringer på fordelingen af ansvaret for transportegnetheden, så vil vi inden for ganske kort tid have en transportbranche uden danske vognmænd og danske chauffører til at køre med de danske dyr. Det kan ikke være godt for dyrevelfærden, sagde han. For at få en praktisk løsning på udfordringen med bedømmelse af transportegnetheden har DTL Dyr foreslået Fødevarestyrelsen at indføre en mulighed for et online dyrlægecheck. På den måde kan landmanden få en vurdering af den modtagende dyrlæge via et videoopkald i tvivlstilfælde. DTL er i dialog med Fødevarestyrelsen om at introducere en sådan mulighed.

Ny bestyrelse Der var genvalg til fire af fem medlemmer af den gamle bestyrelse. Bestyrelsen består herefter af Carsten Mølbæk, Niels Jeppesen, Leif Lund Knudsen, Tage Fjord og Allan Hansen (nyvalgt). Bestyrelsen takkede Kurt Jensen, som udtrådte af bestyrelsen, for den store indsats. ■

Fra venstre: Carsten Mølbæk, Niels Jeppesen, Leif Lund Knudsen, Tage Fjord og Allan Hansen. Foto: Stinne Møller Hansen.

18 | DTL magasinet | Februar 2019


Tekst Niels Møller Madsen

XXXXXX KRAN BLOK ERFA // DTL’S VERDEN

XXXXXX

KRAN BLOK ERFA

KRITISERER NØL Branchen har nu i et år levet med usikkerheden om, hvilke regler, der gælder for særtransporter. Ikke godt nok, mener Kran Blok Erfra, der for nyligt holdt årsmøde

Jan Kjelgaard fra AVAS i Aalborg er ny formand for Kran Blok Erfa og afløser Michael Mangelsen, som ikke ønskede at fortsætte som formand og som medlem af bestyrelsen. Foto: Finn Bjerremand.

F

Ikke godt nok

Opklassificerede broer På sidste Kran Blok Erfa-årsmøde i 2018 årsmøde holdt projektchef Jan Vig Nielsen fra Rambøll oplæg om vej- og broklassificeringsattester, som Rambøll står for. Hovedbudskabet var dengang, at det har været et problem med broer, der er klassificeret, så tunge blokvognstransporter kun

or et år siden ændrede Rigspolitiet pludseligt og uden varsel reglerne for særtransporter i Danmark. Det skulle vise sig at blive den største sag i 2018 for Kran Blok Erfa og for de mange andre brancher, som er afhængige af transporten af bredt, tungt eller på anden måde svært håndterbart gods. Den vigtigste ændring var, at det ikke længere ville være lovligt at transportere flere kolli af gangen fx rionet eller tagspær. De nye regler førte til et ramaskrig i branchen. Færdselsstyrelsen mødtes herefter med branchen og indvilgede i af to omgange at kigge på en vejledning til bekendtgørelsen. Et udkast med forværringer blev det til i april sidste år, og styrelsen gik igen i gang med at arbejde på en ny vejledning. Men siden er der ikke sket så meget.

DTL Kran Blok Erfa, Michael Mangelsen, holdt sin beretning på gruppens årsmøde den 26. januar. - På nuværende tidspunkt, et år efter rionet-sagen opstod, er der ingen afklaring på sagen, hele erhvervet holder vejret, mens vi venter på en ny særtransportbekendtgørelse, som ingen ved hvornår dukker op. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Uanset hvor den nye særtransportbekendtgørelse så end er parkeret, så er det ikke rimeligt over for erhvervet og i særdeleshed erhvervets kunder, der nu snart er blevet holdt hen i uvished i helt år, sagde Michael Mangelsen. Ordene kommer på baggrund af, at Færdselsstyrelsen mente, at kunne have en ny særtransport-bekendtgørelse klar i andet halvår af 2018. En ny bekendtgørelse kan måske, måske ikke, være klar omkring sommerferien 2019.

kan passere ved nattetide. Det har gjort mange afstandsmæssigt korte transporter til transporter, som har strakt sig over flere døgn. - Takket være et godt samarbejde med Jan Vig Nielsen er det lykkedes for styregruppen at få de fleste af dem opklassificeret, så de nu kan passeres med højere hastighed og dermed færre restriktioner, sagde Michael Mangelsen.

Ønsker til fremtiden Formanden kom også ind på nogle af de temaer, som gruppen vil arbejde med i det kommende år: - Fx vil vi videre med forslaget om, at tre- og fireakslede krantrækkere skal kunne køre med standardtrailere. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at Sverige har 24 m-sættevognstog, Finland er lige gået op til 23 m for sættevognstog, og i visse andre sydlige lande køres der op til 18 m, sagde han og blev i de høje tal: - Vi ser også gerne en forhøjelse af totalvægten for fireakslede lastvogne til 35-36 ton som i visse nabolande og en forhøjelse af totalvægten fra 32 til 42 ton for femakslede lastvogne. Det vil kunne hjælpe mange af dem, der kører med store kraner og ved bygge- og anlægskørsel i byer. ■

KRAN BLOK ERFA’S NYE STYREGRUPPE

Aleks Frank, Redning Danmark Fredericia A/S Jan Kjelgaard, AVAS, Aalborg (formand) Jesper Thorning, DSV Transport A/S, Roskilde Mark Kristensen, Tage Kristensen A/S, Hanstholm Morten Gade, Knud Gade A/S Vejle. Suppleanter: Bo Anker Schou, BAS Kraner ApS, Odense Jan Petersen, Easy Transport, Holbæk Peter Fredslund Nedergaard, Vognmand Bomholt A/S, Brabrand.

Sagen fyldte en del, da formanden for

Februar 2019 | DTL magasinet | 19


Tekst Finn Bjerremand

XXXXXX TEKNIK XXXXXX// INTERNATIONALT

FINSKE VOGNTOG HAR VOKSEVÆRK Nye regler betyder, at ekstra lange sættevogne og dobbelttrailere bliver hverdag i Finland Men det stopper ikke her. Finland har indført femakslede bogier, og for dem gælder, at såfremt de enkelte akselafstande er mindst 1,3 m og den samlede akselafstand fra forreste til bageste aksel er større end 6,7 m, må det samlede akseltryk gå op på 36 tons. Denne type akselkonfigurationer tages i anvendelse på de nye sættevogne, som er 19 m lange med en tilladt totallængde på 23 m, og hvor den samlede vogntogsvægt må gå op til 56 ton. Totallængden for vogntog med flere moduler, altså en lastvogn og fx en trailer, en dolly og yderligere en trailer, er 34,5 m. Når vogntogsvægten overstiger 44 tons, er der et krav om, at motoreffekten skal være på mindst 5 kW (6,82 hk) pr. ton. Det betyder, at kravet til et 76-tons vogntog er lidt over 500 hk, og det kan næppe være urimeligt. Er vogntogsvægten over 68 tons, skal der være mindst 20 procent akseltryk på de drivende aksler. For vogntogskombinationer på mere end 15,5 m er der også krav om et skilt på bagenden med angivelse af længden. Er vogntoget mere end 25,25 m langt, skal der desuden være et skilt med teksten PITKA (lang). ■

D

en 21. januar trådte nye regler for længde og vægt i kraft i Finland, så der fremover kan køres med længere trailere, og samtidig kan der køres med to standardtrailere i et 34,5 m langt vogntog, ligesom man kan i Sverige. Grundlæggende har de finske myndigheder også introduceret nye grænser for akseltryk. En toakslet bogie må veje op til 20 tons, såfremt den er med en akselafstand på mere end 1,3 m og mindre end 1,8 m, har tvillinghjul på begge aksler og luftaffjedring eller tilsvarende vejvenlig affjedring. Det samme gælder for bogien med samme akselafstand, som er udstyret med to drivaksler og tvillinghjul, hvor ingen af de to akseltryk overstiger 10,5 tons. En treakslet bogie med mindst 1,3 m i akselafstand mellem akslerne samt tvillinghjul på mindst to aksler må køre med op til 27 tons samlet akseltryk. Når det gælder påhængskøretøjer, nærmer de nye finske regler sig de danske vægtregler. En fireakslet bogie med 1,3 m i afstand mellem akslerne må belastes med 27 tons, og er den samlede akselafstand samtidig mindst 4,7 m, må det samlede akseltryk gå op til 30 tons.

F  inske forhold

Antal aksler 3 aksler

28 tons

4 aksler

35 tons

5 aksler

42 tons

6 aksler

53 tons

7 aksler

60 tons

8 aksler

64 tons

8 aksler*

68 tons

9 aksler

69 tons

9 aksler*

76 tons

10 aksler

74 tons

11 aksler

76 tons

* med tvillinghjul på 65 procent af hjulene Kilde: Traficom, Finlands kommunikationsminister Anne Berner.

Vi gratulerer med et solidt valg

Nordic Trailer A/S Bredskiftevej 22 - 8210 Århus V Telefon: 86 57 19 77 ∙ www.nordictrailer.com

20 | DTL magasinet | Februar 2019

Tilladt totalvægt


Skandinaviens største transportmesse

På Transport 2019 fylder vi den runde hal med show trucks, veteranlastbiler, RC Trucks og meget mere. Traditionen tro, kårer vi desuden Årets Opbygning under messen

Print din billet og se alle aktiviteter på transportmessen.dk

transportmessen.dk

Februar 2019 | DTL magasinet | 21


TEKNIK // LASTBILTEST

FINT KØRENDE Scania G 410 LNG er en fremtidens trækker, hvis man ellers kan få brændstof til den. Bilen kører og trækker stort set lige så godt som dieselfætteren

F

or et års tid siden havde jeg fornøjelsen af at prøvekøre en Scania G 410 som en toakslet sættevognstrækker, og der faldt den gang flere roser. Nu har jeg benyttet muligheden for at prøvekøre en tilsvarende trækker med en tilkoblet citytrailer, der i stedet for diesel anvender LNG (Liquified Natural Gas) som drivmiddel. Prøvekørslen fandt sted på min sædvanlige testrute i Sydøst- og Østjylland med blandede vejtyper i både land og byområde og viste, at Scania har introduceret en absolut gangbar løsning. 22 | DTL magasinet | Februar 2019

Bilen kører rigtigt fint lige som dieselversionen, der altid har været kendt for at være en rigtig slider. Det er uden tvivl en brugbar løsning for vogntog op til 45 tons totalvægt, der skal køre i Danmark og i dele af nabolandene, hvor der ikke er alt for kuperet. På bakken ved Vingsted, hvor det stiger syv procent, kravlede den op med knap 50 km/t, og det er jo i orden.

Hvor langt kan den køre Når man kører med en diesellastbil, kan man bare køre ind på en tankstation og fylde brændstof på. Ikke mange tænker

videre over, hvor langt der er til den næste tankstation. Med en LNG-drevet lastbil er det dog væsentligt anderledes. Med LNG vil der være cirka 270 kg gas til rådighed, og så kan man nå op i nærheden af 1.000 km på en tank. Det er ret vigtigt at vide, for indtil videre kan man ikke tanke LNG i Danmark, og i vores nabolande er der langt mellem LNG-tankene. De findes dog både i Tyskland og Sverige. På min 212 km lange testtur, hvor vogntoget var lastet op til 32 tons vogntogsvægt, blev der anvendt 61,2 kg gas sva-


Tekst og foto Finn Bjerremand

GAS-LASTBIL

Testbilen har med sine to LNG-tanke, en på hver side af bilen, en rækkevidde på cirka 1.000 km. Det er også nødvendigt, for i Danmark er det endnu ikke muligt at tanke LNG, og i vores nabolande er der langt mellem LNG-tankstationerne.

rende til at forbrug på 3,46 km pr. kg gas. Det bliver spændende at følge udviklingen i den kommende tid. Vil den tyske Maut-fritagelse for køretøjer, der anvender alternativ energi, få mange lastbilkunder, som kører ud af landet, til at vælge en ny gasdrevet lastbil?

Meget forskellig fra dieselmotor For at kunne køre på LNG er den sekscylindrede 13-liters motor væsentligt forandret fra at være en dieselmotor til en ottomotor med tændrør. Det betyder for de mindre motorers vedkommende typisk,

at momentet er væsentligt reduceret i forhold til tilsvarende dieselversioner. Men det er ingenlunde tilfældet med Scania OC13 101 i 410 hk-versionen, der er Scanias kraftigste gasmotor. Den har et topmoment på hele 2.000 Nm, som afleveres pænt i feltet mellem 1.100 til 1.400 o/m. Forskellen er blot 150 Nm mindre i trækkraft i forhold til dieselversionen. Det kan kun mærkes, når der virkelig skal tages ved, men motoren har dog lidt langsommere respons end en typisk dieselmotor.

bremse, og derfor anvendes der en anden taktik, som også medfører, at gearskiftet sker lidt mere blødt. Så her hjælper bremsen på bundgearsakslen i Opticruise gearkassen til en hurtigere opgearing. Eftersom der ikke er motorbremse på en gasdrevet Scania-lastbil, er der i stedet altid retarder på trækkerversioner og forvogne til kørsel med påhængskøretøjer. Dette for at hjælpe med nedbremsningen, og testvognen er da også udstyret med en Scania R4100D-retarder, som yder 4.100 Nm.

Stilfærdig motor

Lav indstigning

Motorgangen er lidt mere blød, og selvfølgelig har motoren en anden lyd, som jeg nærmest vil karakterisere som dæmpet hen i retning af en IC3-togmotor. Støjniveauet er ifølge Scania væsentlig lavere end på dieselversionerne, og det opgives af Scania til 72 dB. Det betyder, at vognen opfylder kravene for at kunne indgå i en PIEK-certificering, som i visse af vore nabolande betyder, at der må distribueres inde i bykerner i et stort tidsrum af døgnet. Til at klare overholdelse af Euro 6-normen C og den kommende D-norm, der træder i kraft til september i år, og som gasmotoren også overholder, anvendes der et Bosch-indsprøjtningssystem, og Scania EGR samt en trevejskatalysator. Til gengæld er der ikke behov for et SCRsystem med påfyldning af AdBlue for at håndtere NOx på en af Scanias gasdrevne lastbiler.

Førerhuset er en G20-version med sovekabine og højt tag, hvilket er en fortrinlig løsning til en distributionsvogn, hvor chaufføren kører alene og ikke skal overnatte hver eneste nat i førerhuset. Fordelen ved det lavtplacerede førerhus er selvfølgelig, at der er en let indstigning, som kan have stor betydning for en chauffør, der skal lave mange lasteoperationer hver dag og dermed har mange ind- og udstigninger fra førerhuset. Til gengæld går motorkassen også lidt op inde i midten af førerhuset, så man ikke har helt den bevægelsesfrihed, som i en S-version, hvor der bare er fladt gulv.

Transmission uden motorbremse Transmissionen i prøvevognen er Scanias velkendte GRS895R, der har 12 fremadgående trin og dermed fint dækker behovet. På dieselversionen er der altid en motorbremse, som også deltager i gearskiftet, når Opticruise-skifteautomatik har brug for at bremse motoren lidt ned i hastighed, så hastighed i motor og gearkasse synkroniseres. Det hjælper til med en hurtigere nedgearing, og for hurtigere opgearinger bruges både motorbremse og bremsen på bundgearsakslen i gearkassen. Gasmotoren har imidlertid ingen motor-

Godt udstyret Udstyret er på toppen i testvognen. Her er automatisk klimaanlæg, airbag og Rollover side curtain-airbag i førersiden, elektrisk pumpe til tipning af hytten, AEB (Avanceret nødbremsesystem), EBS (Elektronisk kontrolleret bremsesystem), AiCC (avanceret cruisecontrol der er sensorstyret med bremseaktivering, som sørger for at holde sikkerhedsafstand til forankørende), CCAP (Cruise control active prediction), ESP (Elektronisk stabilitets program) samt LDW (sporassistent), Scania Driver Support, automatiske LED-forlygter, hjørnelys, regnsensor og oilsensor. G 410 er heldigvis sluppet af med det store håndbremsehåndtag, der i stedet er afløst af den eneste rigtige løsning, nemlig EPB, den elektriske håndbremse. Det er en suveræn løsning, som sikrer let igangsætning og afbremsning ved parkering. ■ Februar 2019 | DTL magasinet | 23


XXXXXX TEKNIK XXXXXX// TRAILER

EFFEKTIV FRAGTTRAILER Testkører Finn Bjerremand

Fireakslede trailere løfter lige transporten

Med en lasteevne på næsten 40 tons kan den fireakslede trailer laste godt seks tons mere, end de treakslede trailere, som de har afløst hos Skive Fragt A/S.

24 | DTL magasinet | Februar 2019

S

kive Fragt A/S har for nylig fået leveret en lille håndfuld fireakslede gardintrailere, der er specificeret og målrettet til fragtfirmaets transportopgaver med såvel full-load som parti- og stykgodstransporter. De nye trailere afløser bl.a. nogle fem år gamle treakslede trailere. Firmaet har denne gang har valgt at investere i fireakslede trailere, fordi de på dem kan laste lidt mere end blot 30 tons, som mange full-loads ligger på. De

nye trailere er alle af mærket Nordic og af typen S456. DTL Magasinet har kigget på en af de nye trailere, som er bygget med en chassislængde på 13,62 m og en koblingshøjde på 1,12 m, hvorved den kan trækkes af de fleste almindelige to- og treakslede trækkere. Ladhøjden er 1,25 m i forenden afhængigt af den forankoblede trækker og 1,17 m i bagenden, hvilket udløser en disponibel indvendig højde på 2,67 m i forenden og 2,75 m i bagenden.


Tekst og foto Finn Bjerremand

Forkrøpningen af chassiset er konstrueret i god afstand til kongetappen, der er en udskiftelig 2”-version, som sidder på en 8 mm plade. Jost Modul S-støttebenene er placeret i en afstand af 2,595 m fra kongetappen, så der er god plads til, at en rigtig treakslet trækker kan dreje fri. Chassiset er bygget med gennemgående tværvanger, hvor der er skåret ud i langvangerne, og de er placeret med en individuel afstand på cirka 0,4 m, som betyder, at traileren kan klare høj punktbelastning. I fronten er der en forstærkningsplade på 0,4 m x 4,5 m i tykkelsen svejset til chassiset. Den udvendige bredde er 2,54 m, og kantrammen er lavet som en multifunktions-surringskantskinne med 2,5 tons godkendelse fra TÜV, hvor der er masser af huller til surringer. Hullerne er placeret, så man kan nå dem indvendigt uden at skulle åbne gardinet forneden. Det er et godt tiltag, som er med til at sikre, at godset uden for meget bøvl altid kan surres præcis, hvor der er behov.

Firlingebogie med to liftaksler I bagenden er der en firlingebogie, hvor der er fire ni-tons SAF-aksler med skivebremser, som er ophængt i SAF-luftaffjedring med bælge i størrelsen 250/360 mm og med hæve-/sænkeventil, så ladhøjden let kan tilpasses forskellige rampehøjder. Akselafstanden er 1,31 m mellem de første tre aksler, mens den er 1,41 m mellem tredje og fjerde aksel. Forskellen skyldes, at den bageste aksel er selvsporende, så den kan overholde kravene til firlingebogier. Der er bogielift på den forreste og den tredje aksel. Løft sker via EBS’en, så den forreste aksel løftes først og derefter den tredje aksel. Der er desuden offroad-funktion til at give igangsætningshjælp i dårligt føre. Hjulene er monteret med dæk af typen Conti Hybrid i størrelsen 385/55 R 22,5 og hjulene er skærmet med otte 180° pvc-skærme med stænklapper. Kongetappen er godkendt til at overføre 18 tons til trækkeren, og firlingebo-

gien er godkendt til et samlet akseltryk på 30 tons, og dermed lander den tilladte totalvægt på 48 tons. Egenvægten er på 8,9 tons, som udløser en tilladt lastevne på 39,1 tons. Bremsesystemet er et to-leds trykluftsystem med ALB-ventil, WABCO EBS type E 2S/2 M samt RSS (Roll Stability System) og fjederbremser på to aksler. Systemet er et ECAS-anlæg med Opti Level (som står for hurtig luftpude kontrol), og der er en hæve-/sænkeventil bagest i venstre side.

Ekstraordinær stærk bagende Bunden er konstrueret med Omega-profiler, der ligger over hovedvangerne, og der er langsgående pladebund fremstillet i finsk A1-birkefinér. Hele overbygningen er konstrueret ud fra en XL Premium-godkendelse ifølge DIN 12642 op til 27 tons nyttelast uden, der kræves anvendelse af presenningsbrædder og med et specielt certifikat til en trailer-lift. Siderne er konstrueret som presenningsgardiner i 880 gram panamakvalitet af producenten Oellerking Schleswiger Tauwerkfabrik, som også har leveret det skydbare presenningstag. Der er rustfrie overcenterlukkere og hjørnestolper med integrerede bræddeholdere, samt presenningsstrammere foran og bagest. I hver side er tre sidestolper, og i venstre side er tre ekstra placeringer for de forskydelige sidestolper, hvorved det er lettere at udføre lasteoperationer. Opbygningen omfatter også to rækker sidebrædder i træ, og hjørnerne i bagprofilen er forstærket. I toppen over bagsmækliftens plade er der ophængt en topklap med gasdæmpere til at lette oplukningen. I både højre og venstre side er der EU-godkendt cyklistværn, som er holdt lidt inden for kantprofilen. Bagenden er fremstillet som en tredelt bagende med kraftig rørprofil, der er specialdesignet og ekstraordinært kraftig og stabil i forhold til en almindelig underkøringskofanger. Der sidder en Z-Lift type ZHD-150-MA med forstærket 2,5 tons lodretstående liftplade, som er 2 m lang. Liftpladen er metalliseret udvendig. Liftbetjening sidder bagest og klares i venstre side via spiralkabel. Lysanlægget er et 24-volts anlæg,

Februar 2019 | DTL magasinet | 25


XXXXXX TEKNIK XXXXXX// TRAILER

Flot og solid bagende. Den er fremstillet tredelt med kraftig rørprofil, der er specialdesignet og ekstraordinært kraftig og stabil i forhold til en almindelig underkøringskofanger.

hvor kablerne går direkte i samledåser, uden støbte samlere, og der er et 15-polet hovedkabel. På fronten af traileren er der en kabelfront og der er 2x7-polet DIN-stik samt 1x15-polet DIN-stik, EBS-stik og Nato-stik til liften. Lygtebestykningen på bagenden består af to stk. trekammer-LED-baglygter i hver side, to slingrelamper og to Ermax LED-baklygter, og på overliggeren er der monteret lys, blink og LED-bremselygte. I fronten er to diode-frontlys, og på siderne er der fire LED-sidemarkeringslys på begge sider. Der er også tænkt på belysning inde i traileren, hvor der er to indvendige lamper.

Masser af funktionelt udstyr Udstyret omfatter også to rustfrie værktøjskasser. Et rigtig godt udstyr, som

Mød os på

DAH_DTL_20190130_A_v1.indd 1

26 | DTL magasinet | Februar 2019

Firlingebogien har lidt større akselafstand mellem tredje og fjerde aksel, fordi den bageste aksel er selvsporende, så den kan overholde kravene til firlingebogier.

altid kan finde anvendelse, når man har forskelligt grej, der ikke altid kan ligge oppe i ladet. Desuden er der også et udklapbart farligt-gods-skilt og et klapbart 25 m skilt samt en Europart-postkasse til opbevaring af forskellige dokumenter. For at undgå skader på bagenden ved kørsel til ramper, er der monteret Pommier-rampestop-ruller, der må anses som en god løsning. Skive Fragt har også tænkt gode tanker, når det gælder den løbende vedligeholdelse. Et Pico-centralsmøreanlæg fra Beka-Max sikrer, at alle smøresteder bliver smurt ofte. Traileren ser rigtig solid, fleksibel og brugervenlig ud. Dem, der skal køre med traileren, kan se frem til det høje niveau på udstyr og brugervenlighed. ■

Et Pico-centralsmøreanlæg fra Beka-Max sikrer, at alle smøresteder bliver smurt ofte.

Hold din forretning kørende med en vejhjælpsaftale hos SOS Dansk Autohjælp 30/01/2019 13.14


GENERALFORSAMLINGER // DTL’S VERDEN

XXXXXX

DTL’s generalforsamling 2019

DTL’s arbejdsgiver­forenings general­forsamling 2019

I henhold til vedtægterne for DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK (DTL) meddeles hermed, at DTL’s ordinære general­forsamling holdes:

Indkaldelse til ­ordinær generalforsamling 2019 for Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007.

LØRDAG DEN 11. MAJ 2019 KL. 09.00 PÅ RADISSON BLUE SCANDINAVIA HOTEL, AMAGER ­BOULEVARD 70, 2300 KØBENHAVN S Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 5. Valg af to revisorer og suppleanter for disse 6 Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. På valg er: Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Opstillet af

Martin Danielsen (Odense)

Torben Andersen (Tommerup)

Fyns Vognmands­ forening

Jens H. Petersen (Hanstholm)

Jørgen Buhl ­(Hasselager)

Thy Vognmands­ forening

Kristian Skov ­Petersen (Taastrup)

Jens-Ole Larsen (Slagelse)

Region Special

Ole Bang Jensen (Haderslev)

Kenneth Jakobsen (Kruså)

Sønderjyllands Vognmandsforening

Lars V. Andersen (Næstved)

Michael Palle ­(Næstved)

Næstved Vognmands­forening

Der skal vælges 2 revisorer og suppleanter for disse. På valg er: Revisor Suppleant Henning Lauritsen (Holstebro) Poul Silkjær (Skive) Ole Frederiksen (Søborg) Jørgen Kjeld Jensen (Greve) Forslag til kandidater til bestyrelsen skal i henhold til DTL’s vedtægter være DTL i hænde senest den 15. marts 2019. Forslaget skal være ledsaget af et suppleantforslag. Ved nyvalg skal kandidatforslag være ledsaget af en skriftlig villighedserklæring fra den pågældende kandidat. Villighedserklæringsformularen kan hentes ned på DTL’s hjemme­side: www.dtl.eu Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal i henhold til vedtægterne være ledsaget af en kort motivation samt være DTL i hænde senest den 15. marts 2019. Gerne via e-mail: dtl@dtl.eu København, februar 2019 Martin Danielsen Erik Østergaard Formand Adm. direktør

I henhold til DTL’s arbejdsgiverforenings vedtægter meddeles herved, at DTL’s arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling holdes: LØRDAG DEN 11. MAJ 2019 KL. 12.15 PÅ RADISSON BLUE SCANDINAVIA HOTEL AMAGER BOULEVARD 70, 2300 KØBENHAVN S Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det forløbne år 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 10 6. Valg af revisor 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt På valg til bestyrelsen er: • Martin Danielsen • Lars V. Andersen • Ole Bang Jensen • Winnie Grant På valg som suppleant til bestyrelsen er: • Torben Andersen Kandidatforslag til DTL’s arbejdsgiverforenings bestyrelse skal være DTL’s arbejdsgiverforening i hænde senest senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægternes § 7, stk. 3. Ved nyvalg skal kandidat- og suppleantforslag være ledsaget af en skriftlig villighedserklæring fra den pågældende kandidat. Villighedserklæringsformularen kan hentes på DTL’s arbejdsgiverforenings hjemmeside: www.dtl.eu/arbejdsgiver/ Forslag som ønskes behandlet på den ordinære general­forsamling skal – ledsaget af en kort motivation – ligeledes være DTL’s arbejdsgiverforening i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægternes § 7, stk. 3. DTL’s arbejdsgiverforenings adresse er: DTL’s arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Børsen 1217 København K København, februar 2019 Martin Danielsen Erik Østergaard Formand Adm. direktør

Februar 2019 | DTL magasinet | 27


DTL’S XXXXXX VERDEN // GENERALFORSAMLINGER

Jylland-Fyn VOGNMANDSFORENINGEN VENDSYSSEL Vognmandsforeningen Vendsyssel holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 30. MARTS 2019 Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Niels Chr. Skindbjerg, formand

THY VOGNMANDSFORENING Thy Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 23. FEBRUAR 2019 KL. 12.00 PÅ HOTEL HANSTHOLM, CHR. HANSENS VEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Mark Kristensen, formand

NORDJYSK VOGNMANDSFORENING Nordjysk Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 16. MARTS 2019 KL. 14.00 PÅ HOTEL VIKING SÆBY Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Claus Myrrhøj Nielsen, formand

RANDERS OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING Randers og Omegns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 30. MARTS 2019 HOS ANNE MARIE, MESSINGVEJ 74, 8940 RANDERS Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Brian Jensen, formand

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING Skive og Omegns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 16. MARTS 2019 KL. 10.00 MEN STARTER MED KAFFE KL. 09.30 HOTEL SKIVEHUS, SDR. BOULEVARD 1, 7800 SKIVE Program: 09.30 Kaffe 10.00 Generalforsamling 12.00 Oplæg Frank Davidsen, DTL 13.00 Frokost 14.00 Slut 18.00 Festmiddag Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Midt/Nord, Farvervej 1, 8800 Viborg, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Formand Knud Olav Jensen

HOLSTEBRO VOGNMANDSFORENING Holstebro Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 23. FEBRUAR 2019 KL. 10 TIL SØNDAG DEN 24. FEBRUAR PÅ ODDER PARK HOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Henning Lauritsen, formand

28 | DTL magasinet | Februar 2019


VESTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

ØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Vestjyllands Vognmandsforening afholder ordinær generalforsamling:

SØNDERJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Østjyllands Vognmandsforening afholder ordinær generalforsamling:

Sønderjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling::

LØRDAG DEN 2. MARTS 2019 KL. 10.00 PÅ HOTEL FJORDGÅRDEN, VESTER KÆR 28, 6950 RINGKØBING

LØRDAG DEN 9. MARTS 2019 KL. 13.30 PÅ MONTRA HOTEL SABRO KRO, VIBORGVEJ 780, 8471 SABRO

LØRDAG DEN 16. MARTS 2019, KL. 10.00 PÅ HOTEL HARMONIEN, GÅSKÆRGADE 19, 6100 HADERSLEV

Vi starter med kaffe kl. 9.00. Årets gæstetaler ved generalforsamlingen er Bo Beier-Simonsen fra If Forsikring.

Der vil blive serveret frokost kl. 12.00. Der vil være spisning og dans kl. 18.30, hvor medlemmer med ledsagere vil blive inviteret.

Inden den officielle generalforsamling går i gang, vil der kl. 9.00 blive serveret rundstykker, kaffe eller te.

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Transitvej 10, 7100 Vejle, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

På foreningens vegne Poul Jørgensen, formand

På foreningens vegne Jørgen Buhl, formand

På foreningens vegne Kenneth Jacobsen, formand

MIDTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING Midtjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 16. MARTS 2019 KL. 9.00 PÅ KØRETEKNISK ANLÆG I VIBORG Der serveres morgenkaffe kl. 9.00 og frokost efter generalforsamlingen. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Jens Jørgen Pedersen, formand

SYDØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING Sydøstjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling

LØRDAG DEN 13. APRIL 2019, KL. 10.00, MEN STARTER MED RUNDSTYKKER KL. 09.30 PÅ HOTEL HEDEGÅRDEN, 7100 VEJLE Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og sat på dagsordenen, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Transitvej 10, 7100 Vejle, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Per Rasmussen, formand

FYNS VOGNMANDSFORENING Fyns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 30. MARTS 2019 KL. 10.00 PÅ FANGEL KRO, FANGELVEJ 55, 5260 ODENSE Fra kl. 9.00 vil der blive serveret rundstykker, kaffe eller te. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Transitvej 10, 7100 Vejle, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Claus H. Hansen, formand

Februar 2019 | DTL magasinet | 29


DTL’S XXXXXX VERDEN // GENERALFORSAMLINGER

Sjælland SJÆLLANDS VOGNMANDSFORENING

VOGNMANDSLAUGET

Sjællands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Vognmandslauget indkalder til Laugsforsamling 2019 i henhold til laugsartiklernes §12:

LØRDAG DEN 16. MARTS 2019 KL. 10.00 PÅ SKIPPERKROEN, MULLERUP HAVN, MULLERUP STRANDVEJ 19, 4200 SLAGELSE

TORSDAG DEN 14. MARTS 2019 KL. 17.30 HOS CIRCLE K, BORGMESTER CHRISTIANSENS GADE 50, 2450 KBH. SV

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding sker ved mail til: info@vognmandslauget.dk med angivelse af navn, virksomhed, forening, og for medlemmer af Vognmandslauget: medlemsnummer. Bekræftelse, dagsorden og regnskab for 2018 udsendes senest 6 dage inden Laugsforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære Laugsforsamling, må jf. § 14 i Laugsartiklerne indsendes skriftligt, med kort motivering, inden udgangen af februar måned.

På foreningens vegne Rene Mitrofanov, formand

ODSHERREDS FRAGT- OG VOGNMANDSFORENING

LØRDAG DEN 23. FEBRUAR 2019 KL. 15.00 I ASMINDRUP FORSAMLINGSHUS, ASMINDRUPVEJ 34, 4572 NR. ASMINDRUP Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Torben Nielsen, formand

Nordre Birks Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 9. MARTS 2019, KL. 11.00 PÅ SKÆVINGE KRO, JERNBANEVEJ 1, 3320 SKÆVINGE Der vil være spisning efter generalforsamlingen.

Jørgen K. Jensen, Oldermand

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens formand eller kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag til formand og bestyrelsesmedlemmer skal anmeldes skriftligt med en kort motivering inden udgangen af januar.

Vognmandslauget

På foreningens vegne Ole Frederiksen, formand

1478

KØGE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING Køge og Omegns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

FREDAG DEN 29. MARTS 2019 KL. 18.30 PÅ ODD FELLOWGÅRDEN, JERNBANEGADE 10, 4600 KØGE Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Niels Andreasen, formand

30 | DTL magasinet | Februar 2019

T

Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

NORDRE BIRKS VOGNMANDSFORENING


Specialforeninger NÆSTVED VOGNMANDSFORENING

SPECIALFORENINGEN FOR KURÉR- & VAREBILSTRANSPORTØRER Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører holder ordinær generalforsamling:

Næstved Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 23. MARTS 2019 KL. 10:30 I MESSECENTER HERNING

LØRDAG DEN 9. MARTS 2019 KL 9.00 HOS FAS, UGLEHØJVEJ 2, 4700 NÆSTVED

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

Der vil blive afholdt et arrangement om aftenen, meddelelse herom fremsendes sammen med invitationen til vore medlemmer.

På foreningens vegne Thomas Jensen, formand

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 14 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Michael Palle, formand

STORSTRØMS VOGNMANDSFORENING Storstrøms Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 30. MARTS 2019 KL. 13.00 PÅ HØJMØLLE KRO, NYKØBINGVEJ 112, 4863 ESKILSTRUP Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der være underholdning samt fest klokken 18.00 samme sted. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Henrik Ibsen, formand

DANAFFALD DANAFFALD holder ordinær generalforsamling:

FREDAG DEN 8. MARTS 2019 KL. 10 PÅ COMWELL ROSKILDE, VESTRE KIRKEVEJ 12, 4000 ROSKILDE Program: Kl. 09.30 Morgenmad Kl. 10.00 TEMA: Hjemtagning af affaldsopgaver i kommunerne med oplæg af gæster fra KL og Affaldskontoret Kl. 11.30 Generalforsamling Kl. 13.00 Frokost Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. Dagsorden og revideret regnskab udsendes til medlemmerne senest 3 uger inden generalforsamlingen. Bestyrelsen

Februar 2019 | DTL magasinet | 31


ARBEJDSGIVER

HUSK AT REGULERE LØNNEN ”Husk, at lønnen skal reguleres,” lyder det fra DTL’s arbejdsgiverforening. Hvert år den 1. marts reguleres lønsatserne i DTL’s arbejdsgiverforenings overenskomst med 3F Transportgruppen, Transportoverenskomsten. I år er ingen undtagelse. Den almindelige timelønssats stiger med 2,50 kroner, mens overtidssatsen for timen før normal arbejdstids begyndelse og 1.-3. overarbejdstime stiger til 37,55 kroner pr. time. For øvrige overtimer

stiger satsen til 92,23 kroner pr. time. Den særlige opsparing stiger fra 3,4 til 4,0 procent procent. Satserne skal reguleres i den lønnings­ uge, hvori den 1. marts indgår. DTL’s arbejdsgiverforening vil atter sende en lønoversigt for 2019 ud i slutningen af februar eller starten af marts til medlemmerne af foreningen. Folketinget har vedtaget en ny ferielov, der får betydning for alle arbejdsgivere og deres lønmodtagere. Loven indfører som

noget helt nyt samtidighedsferie i stedet for det forskudte optjenings- og ferieår, som vi kender i dag. DTL-A afholder i februar og marts fire kurser om ferieloven. På kurserne, som er relevante for både vognmænd og medarbejdere, der til daglig beskæftiger sig med løn, ansættelseskontrakter, ferieafvikling m.v., gennemgår vi ferieloven, herunder de nye regler, der allerede får betydning for den ferie, som medarbejderne optjener i 2019. ■

Kurser om ferieloven ÅRHUS*

FREDERICIA

VIBORG

DATO: Tirsdag den 26. februar SET KUR TIS TID: Fra kl. 18.00 til 21.00 RA G R E STED: Iveco Aarhus, Bredskiftevej 22A, 8210 Aarhus

DATO: Onsdag den 13. marts T RSE TID: Fra kl. 15.00 til 18.00 KRUGRATIS E STED: EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia 

DATO: Torsdag den 14. marts T RSE TID: Fra kl. 09.00 til 12.00       KRUGRATIS E STED: DTL’s regionskontor, Farvervej 1C, 1. th., 8800 Viborg 

Tilmelding senest 19. februar 2019 og kan ske på www.dtl.eu/om-dtl/arrangementer med oplysning om virksomhedens navn samt navn og e-mailadresse på deltagere.

På kurset serverer vi kaffe, te, frugt og eftermiddagskage. Tilmeldingen er bindende efter udløb af tilmeldingsfristen. Der opkræves et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde.

På kurset serverer vi kaffe, te, frugt og eftermiddagskage. Tilmeldingen er bindende efter udløb af tilmeldingsfristen. Der opkræves et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde.

Tilmelding senest den 6. marts og kan ske på www.dtl.eu/ om-dtl/arrangementer med oplysning om virksomhedens navn samt navn og e-mailadresse på deltagere.

Tilmelding senest den 7. marts og kan ske på www.dtl.eu/om-dtl/arrange­ menter med oplysning om virksomhedens navn samt navn og e-mailadresse på deltagere.

* Arrangementet er et samarbejde med Østjyllands Vognmandsforening og er for medlemmer af Østjyllands Vognmandsforening.

ROSKILDE DATO: Mandag den 11. marts ET URS TID: Fra kl. 15.00 til 18.00    KR GRATIS E STED: Skærehallernes Konferencecenter, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde   På kurset serverer vi kaffe, te, frugt og eftermiddagskage. Tilmelding er bindende efter udløb af tilmeldingsfristen. Der opkræves et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde. Tilmelding senest den 4. marts 2019 og kan ske på www.dtl.eu/om-dtl/arrangementer med oplysning om virksomhedens navn samt navn og e-mailadresse på deltagere.

32 32| DTL | DTLmagasinet magasinet| Februar | Februar2019 2019


DTL’S VERDEN // ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED

Tekst Claus Perregaard, DTL

HVEM BLIVER VINDER AF

Årets Transportvirksomhed 2019? Også i år skal der findes en virksomhed i DTL-medlemskredsen, som har udmærket sig. Hvem vinderen bliver, afsløres først i forbindelse med DTL's generalforsamling den 11. maj 2019 i København Arbejdet med at finde egnede kandidater til Årets Transportvirksomhed 2019 er i fuld gang. Vinderen kåres ganske vist først til maj, men inden da skal et stærkt dommerpanel vurdere de indkomne forslag til kandidater, og en række virksomheder skal skilles ud til en semifinale, som afvikles på Transport 2019 i Messecenter Herning lørdag den 23. marts. I år skal virksomhederne findes blandt medlemmer, der har gjort en helt særlig indsats inden for rekruttering og ledelse, grøn drift og/eller social ansvarlighed. I 2019 er der en række forandringer i

konkurrencen. Således er det partnerne samt DTL-lokalforeningerne, der indstiller kandidater. Og i år er der sammensat et fagligt dommerpanel bestående af Peter Rasmussen, fra Circle K, Allan Larsen fra Transportens Innovationsnetværk/DTU samt Christoffer Greenfort fra Dansk Er-

SILKEBORG VETERANRALLY KØRER MIDT I JUNI

hverv. Senere får også DTL-medlemmerne mulighed for at sms-stemme på deres foretrukne kandidat. I 2019 er det 16. gang, der kåres en Årets Transportvirksomhed. Partnerne bag ÅTV består i år af både kendte og nye navne i ÅTV-sammenhæng. Blandt gengangerne finder vi VBG, Volvo, Bridgestone, SOS Dansk Autohjælp, Jyske Finans og Circle K. Som ny partner finder vi Nordens største forsikringsselskab, nemlig If, der siden årsskiftet også er DTL's faste forsikringspartner. ■

Obl. uddannelse for varebilschauffører - på amu-fyn.dk

Lørdag den 15. juni afvikles det 19. Silkeborg Veteran Lastbil Rally med start og mål i Silkeborg og en køretur ud i det jyske højland. Løbet plejer at være et tilløbsstykke med mange tilskuere både ved start og mål samt undervejs på ruten. Tilmeldingen åbner den 2. april kl 0.00, så det gælder om at være klar til at melde sig til, for der er kun plads til 85 deltagere. Desuden vil der være 30 wildcards, som rallyledelsen vælger

Er du lovlig fra 1. juli 2019?

ud blandt de øvrige tilmeldinger. Man kan følge informationerne

om tilmeldingsproceduren på www.silkeborgveteran.dk. •

En chauffør med under 2 års hovedbeskæftigelse som varebilschauffør skal have en grundlæggende kvalifikationsuddannelse senest d. 30/6 2019. En chauffør, der i perioden 1/7 2009 til 30/6 2019 i mindst to år har haft hovedbeskæftigelse som varebilschauffør, skal have gennemført efteruddannelsen ifølge nedenstående frister:

Chaufførens fødselsdato: 1, 2 el. 3 - efteruddannelsen gennemføres senest 30/6 2019 4, 5 el. 6 - efteruddannelsen gennemføres senest 31/12 2019 osv. Chaufføren skal herefter gennemføre en efteruddannelse hvert 5. år. AMU-Fyn udbyder både den tre-dages grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt den to-dages efteruddannelse. For yderligere information kontakt: Karin Kjerside Sørensen, tlf. 22 10 41 11 / kks@amu-fyn.dk

C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ Petersmindevej 50 • 5000 Odense C. • Tlf. 66 13 66 70

www.amu-fyn.dk

Februar 2019 | DTL magasinet | 33


NAVNE & NOTER

PÅ HAVNERUNDTUR MED DTL UNGDOM

Hvor' du fra? Jeg' fra Havnen! Jokerens megahit fra starten af nullerne faldt umiddelbart for, da DTL Ungdom en meget regnvåd lørdag i januar trådte sammen hos MAN Truck og Bus i udkanten af Esbjerg. Kranmand og havnekender Frank Segall indførte den 20 mand store forsamling i tilblivelsen af Esbjerg Havn i 1870’erne og fremefter. Herefter op i en luksusbus og en to-timers rundvisning på havnen med havnefoged Kurt Matthiesen, der viste, at Esbjerg Havn ikke er en fiskerihavn længere. Nu er det offshore, vindmøller og lastbiltrailere mod England. Dagen sluttede hos Blue Water Shipping på Trafikhavnen, hvor det blev demonstreret, hvordan man banker en verdensomspændende transportbiks op fra et kontor i Esbjerg Lufthavn. En god og blæsende dag som altid ved vestkysten.

SPARKEDÆK-DAG I HASLEV Næstved Vognmandsforening, Sjællands Vognmandsforening, Køge og Omegns Vognmandsforening og Storstrøms Vognmandsforening inviterer til en hyggelig Vognmandens Dag lørdag den 2. marts fra 9 til 14 hos H.E. Jørgensen A/S, Vordingborgvej 430 i Haslev. På dagen har du har mulighed for at møde kolleger, en lang række leverandører og DTL-medarbejdere herunder DTL’s direktør Erik Østergaard. Arrangementet er også for ikke-DTL-medlemmer. Der er kaffe og rundstykker og senere på dagen en grillpølse eller to med brød og et glas øl.

KARL VERNER MARKUSSEN DØD

TVS HAR FÅET NY HJEMMESIDE Tungvognsspecialisten (TVS) i Roskilde har fået en ny og moderne hjemmeside. Hjemmesiden er blevet mobilvenlig, der er kommet nyt design og nye logoer, den er blevet mere brugervenlig og så understøtter den nu både dansk og engelsk. Tjek den her: www.tungvogn.dk. Også www.tachoonline.dk har fået en omgang, så den nu fremstår moderne og brugervenlig. Den 18. januar døde vognmand Karl Verner Markussen, Middelfart, i en

ÅSTED VOGNMANDSFORRETNING FYLDTE 100 Åsted Vognmandsforretning fra Roslev i Salling fyldte 100 år i januar. Virksomheden blev startet i 1919 af Anders Jensen og overtaget i 1956 af Evald Primdahl. I 1982 overtog sønnen Knud Olav Primdahl firmaet. I dag råder forretningen over fire biler og kører fortrinsvist med korn og foderstoffer. Tillykke med de 100 år!

34 | DTL magasinet | Februar 2019

alder af 77 år. Efter at han var blevet uddannet mekaniker og efter soldatertiden, etablerede han i 1962 sin vognmandsforretning i Erritsø. I takt med at forretningen voksede, flyttede den først over Lillebælt til Værkstedsvej i Middelfart og dernæst til den nuværende placering på Fynsvej. Karl Verner Markussen kørte gennem tiden både nationalt og internationalt og med mange forskellige godsarter og var en overgang bestyrelsesmedlem i Fredericia Vognmandsforening. Æret være hans minde.


VELKOMMEN TIL ÆRØ-BILEN

SJÆLLÆNDERE HØRTE OM KLIMAVENLIG ENERGI Godt 50 medlemmer af Sjællands Vognmandsforening, IVECO-medarbejdere og gæster fandt sidst i januar vej til IVECO i Roskilde, hvor Sjællands Vognmandsforening holdt medlemsmøde. DTL’s nye forsikringssamarbejdspartner, If, blev præsenteret af Bo Beier-Simonsen. Advokat Jacob Forman fortalte om vognmandens/chaufførens retsstilling ved færdselsstraffesager. Aften sluttede med et indlæg fra IVECO om fremtidens drivmidler og det paradoks, at politikerne både vil en grøn fremtid og samtidigt opretholder verdens højeste afgifter på klimavenlig energi. Aftenen sluttede med en gennemgang af IVECO’s lastbil-program.

KONFERENCE OM FREMTIDENS INFRASTRUKTUR Dansk Erhverv, 3F og DTL invi­terer til en dag med oplæg og debatter om fremtidens infrastruktur i Dan­mark. Tid: 20. februar fra kl. 10 til 13. Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotholmsgade i København. Deltagelse er gratis for DTL-medlemmer. Se program og tilmelding på www.danskerhverv.dk, klik på ”kurser og events” og bladr frem til den 20. februar.

40 ÅRS JUBILÆUM

Erik Eriksen driver forretning som varebilsvognmand fra Ærø. - Jeg har primært meldt mig ind for at få adgang til kvalificeret rådgivning, særligt om kravene til varebilsvognmænd, som træder i kraft d. 1. juli i år. Det er godt at have den sikkerhed i ryggen. Han forklarer også, at medlemsfordele som brændstof og vejhjælp har hans interesse. Erik Eriksen er selvkørende vognmand og har tre varebiler i drift - to liftbiler og en transporter. Der køres med pakker og stykgods på Ærø og Sydfyn, med en enkelt tur til Odense i ny og næ.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Nordjysk Vognmandsforening Per Nørby ApS Gugvej 136 9210 Ålborg Helledie & Søn Hjørringvej 525 9750 Østervrå Thy Vognmandsforening T. Søgaard Logistics A/S Hamborgvej 1 7730 Hanstholm Østjyllands Vognmandsforening inter-com Danmark ApS Birkegårdsvej 36 8361 Hasselager

Den 1. februar 2019 var det 40 år siden, at vognmand Steffen Wenningfeldt fra Hedehusene sprang ud som selvstændig vognmand, og han har været selvstændig

Han står selv får kørslen, men hyrer fra tid til anden hjælp ind. Han har dog lige ansat en medarbejder i skånejob til kørsel og forefaldende arbejde. Erik Eriksens hustru tager sig af administration og regnskab. – Men hun kan også godt finde på at køre, fortæller han.

Sønderjyllands Vognmandsforening Behimo Logistics A/S Vestermarksvej 40, Kliplev 6200 Aabenraa Fyns Vognmandsforening Ærø-Bilen Gilleballetofte 4 5970 Ærøskøbing

Easy Transport ApS Stenhusvænget 8 4300 Holbæk Vognmandslauget B.N.M. Transport Bjerggården 3, 3. th. 2635 Ishøj Global Logistics A/S Fjeldhammervej 17 C 2610 Rødovre

Køge og Omegns Vognmandsforening LL-Transport ApS Hedebovej 1 4682 Tureby

DMF - Dansk Møbeltransport Forening Mesterflyt ApS Rørvangsvej 43 A 4300 Holbæk

Sjællands Vognmandsforening Vognmand Per Nielsen A/S Søgårdsvej 10, Undløse 4340 Tølløse

SKV - Specialforeningen for Kurer- og Varebilstransportører Combino Spedition ApS Brundtlandsparken 10 6520 Toftlund

DTL’S ARBEJDSGIVERFORENING

lige siden og i øvrigt medlem af DTL fra starten for 20 år siden.

BERIGTIGELSE Billedteksten til billedet til artiklen ”Vognmænd sikret på landet” på side 28 i januar-bladet er forkert. DTL kunne desværre ikke hjælpe vognmanden på grund af de daværende regler, men sagen var med til at få ændret planloven i 2017. Redaktionen beklager fejlen.

Mesterflyt ApS Rørvangsvej 43 A 4300 Holbæk Per Nørby ApS Gugvej 136 9210 Ålborg LL-Transport ApS Hedebovej 1 4682 Tureby

Vognmandsfirmaet Allan & Jesper A/S Ørderup Kirkevej 41 6520 Toftlund B.N.M. Transport Bjerggården 3, 3. th. 2635 Ishøj

Behimo Logistics A/S Vestermarksvej 40, Kliplev 6200 Aabenraa Global Logistics A/S Fjeldhammervej 17 C 2610 Rødovre

Februar 2019 | DTL magasinet | 35


Alle taler om det. Vi gør det. Den nye Actros. MirrorCam. I stedet for de almindelige sidespejle har den ny Actros det innovative og aerodynamiske MirrorCam. Det giver optimalt udsyn og dermed en højere sikkerhed ved rangering, sving og vognbaneskift. www.mercedes-benz-trucks.com

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet nr. 2 Februar 2019  

DTL Magasinet nr. 2 Februar 2019  

Profile for sandgreen
Advertisement