Page 24

FORRETNINGEN XXXXXX // GENERATIONSSKIFTE

RUNDSP Ø RG E:

Begrænset lyst til Vognmændene bliver gamle i faget og ser tilsyneladende så lyst på fremtiden, at de fleste ikke overvejer at afhænde virksomheden, selv om skatteog afgiftsindgreb lurer i horisonten.

M

ere end hver tredje vognmand er i gang med eller i overvejelser om et generationsskifte eller salg af virksomheden, men næsten seks ud af ti vognmænd mener ikke, at det er aktuelt for dem på nuværende tidspunkt. Det viser en rundspørge foretaget af DTL blandt organisationens medlemmer. 75 procent af de adspurgte er ellers i alderen 50 år og opefter, og en tredjedel af besvarelserne stammer fra vognmænd, der har rundet de 60 år. - Man kan håbe på, at det forholdsvist begrænsede antal medlemmer, der har fokus på salg og generationsskifte, enten skyldes tidens tendens til at blive langt længere på arbejdsmarkedet eller fordi, det simpelthen ikke anses for at være et 24 | DTL magasinet | September 2019

problem at afhænde virksomheden, når den tid kommer, kommenterer økonom hos DTL, Morten Pernø. Men det er formentlig mere sandsynligt, at vognmændene gennemgående ikke er helt klar over perspektiverne i salg eller et generationsskifte, og hvordan det i det hele taget skal håndteres. For hele 42 procent svarer ”ingen” eller ”ved ikke” på spørgsmålet om, hvilke muligheder man ser for salg/generationsskifte af vognmandsvirksomheden. - Det er positivt, hvis svarene er udtryk for, at der er kommet mange unge ind i erhvervet, men det er der jo næppe med den aldersfordeling, vi ser blandt dem, der har svaret. Så der er derimod nok tale om, at der ikke er så meget fokus fra vognmændenes side på emnet, vurderer Morten Pernø. Overdragelse af en virksomhed til enten den yngre generation i en ejerleder-familie, overdragelse til virksomhedens

medarbejdere eller ganske enkelt salg af virksomheden til anden side kan ellers erfaringsmæssigt være med til at sikre nuværende ejeres pensionisttilværelse eller ligefrem være med til at gøre virksomheden mere konkurrencedygtig i markedet.

Is i maven Med regeringsskiftet til en socialdemokratisk regering og et rødt flertal i folketingssalen har der været flere forlydender om at øge beskatningen og fjerne fradragsmuligheder i erhvervslivet samt ikke mindst forhøje arveafgifterne ved overdragelse af virksomheder. Men den slags tordenbulder er åbenbart ikke nok til at rykke vognmændene tættere på salg eller generationsskifte: Omtrent 60 procent af de adspurgte vognmænd i rundspørgen mener i hvert fald ikke, at en eventuel forhøjelse af den lave afgift ved

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet nr. 9 September 2019  

Advertisement