Page 16

ERHVERVSPOLITIK // KØBENHAVN

VOGNMÆND FRYGTER:

Bommen ned for erhvervstrafik Bystyret i København lægger op til at begrænse den erhvervsmæssige biltrafik i Indre By. Københavnske vognmænd, DTL og en række brancheorganisationer advarer om, at det kan få store konsekvenser for transportvirksomheder og erhvervslivet.

F

lere af os, der kommer med en faglig tilgang, har en grim fornemmelse af, at bystyret i København har sat sig for at sætte voldsomme restriktioner på bilkørsel i Middelalderbyen, siger Anders Due, som er direktør i Vognmandslauget. Han repræsenterer de københavnske vognmænd og DTL – Danske Vognmænd i den følgegruppe, som er nedsat som en del af den såkaldte dialogproces med borgere og erhvervsliv om indførelse af restriktioner på biltrafik. Følgegruppen udgøres af repræsentanter fra bl.a. Dansk Erhverv, HORESTA, Håndværkerforeningen København og Cyklistforbundet. Teknik- og Miljøudvalget i København besluttede i december 2018, at kommunens forvaltning skulle undersøge, hvordan man kan begrænse biltrafikken i Middelalderbyen ved hjælp af skiltning. Forvaltningen har siden præsenteret to scenarier, som vil reducere biltrafikken med hhv. 40 og 75 procent. Det er særligt det mest vidtgående scenarie, som skaber frygt, bl.a. fordi erhvervskørsel med varelevering mv. vil være begrænset til tidsrummet kl. 04-11. Anbefalingerne fra borgere og erhvervsliv behandles politisk i 2020, hvorefter der afsættes midler på det kommunale budget til at begrænse trafikken. En egentlig partshøring om de konkrete planer forventes at finde sted i 2021. 16 | DTL magasinet | September 2019

Transportbranchen: Restriktioner betyder fordyrelse Anders Due peger på den åbenlyse sammenhæng mellem begrænsning af erhvervskørsel og prisniveauet. - Jo mere restriktivt, jo mere effektivt bliver det, men jo mere udfordrende og fordyrende bliver det for dem, der skal transportere varer ind i byen. Vores medlemmer og erhverv har lovlige og nyttige ærinder i området, der skal betjenes med varer og serviceydelser. Vi og andre erhvervsorganisationer har således en lønlig forventning om, at der reelt bliver mulighed for, at vore synspunkter bliver hørt, siger Anders Due, der også peger på, at trafikpresset vil blive forøget kraftigt på de omkringliggende hovedfærdselsårer, mens Middelalderbyen risikerer at komme til at henligge som et ”frilandsmuseum”. Teknisk chef i Danske Fragtmænd A/S John Steinmejer peger på, at hvis erhvervskørsel i Middelalderbyen kun kan foregå i tidsrummet kl. 04- 11, vil det blot medføre øget trafikpres. - Butikkerne åbner jo ikke kl. 4 om morgenen, så vi skal anslået sende tre gange så

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet nr. 9 September 2019  

Advertisement