Salonjokilaakso vko 16 22.4.2021

Page 20

20 | Torstaina 22. huhtikuuta 2021

Digiloikka etenee harppauksin yhdistystoiminnassa Tanja Virtanen

Maaliskuun alussa Tuohitun kyläyhdistys pääsi kokemaan pienoista mediamyllytystä. Ensin Ykkösakselin videokuvauspäivänä ja myöhemmin Varsinais-Suomen kylien podcast-haastateltavina. Kulunut vuosi on tuonut uusia toimintatapoja vauhdilla myös yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. Kyläyhdistyksen sihteeri Arja Kemppainen kertoo, että videon teko oli jäsenten mielestä kiinnostavaa ja osin yllätyksellistäkin, koska ei ollut varsinaisesti tiedossa, mitä heiltä kysytään. Puheenjohtaja Marja Kyrölän mukaan kuvauspäivä meni sujuvasti. - Kuvaajien laitteisto ja työskentely oli ammattitasoa. Toiminta oli rauhallista, eikä kuvattavana oleminen jännittänyt liikaa. He ottivat haastateltavat kyläyhdistyksen toiminnan asiantuntijoina. - Tykkäsin päivästä, se oli avartava kokemus ja jotain uutta koettavaa. Oli hieno homma, että meidän kyläyhdistys pääsi tähän mukaan, Kemppainen jatkaa. - Päivästä jäi tuntuma, että voimme osallistua muihinkin vastaaviin, jos tulee eteen ja on kysyntää, Kyrölä lisää. Kuvauspäivä jätti molemmille tunteen, että kannattaa mennä ennakkoluulottomasti kohti uutta tekniikkaa, sitä ei kannata pelätä. Podcastissa haastateltavina olivat puolestaan rahastonhoitaja Satu Kaukiainen ja Kemppainen. Molempien mielestä podcastin tekeminen oli mukavaa. - Muutaman kerran jouduttiin ottamaan alku uusiksi, mutta haastattelusta tuli parempi kuin mitä osasin odottaa. Kokemus rohkaisi osallistumaan jatkossakin vastaaviin juttuihin, kertoo Kaukiainen Naiset kertovat haastatteluiden herättäneen ajatuksia,

miten teknologiaa voisi lisätä kyläyhdistyksen toiminnassa. Seuraavaksi pohdinnassa onkin nettikaupan ottaminen käyttöön. - Verkkokauppa on noussut nyt pintaan koronan takia. Jatkossa voisi miettiä myös jotain kanavaa pienten videonpätkien julkaisuun toiminnastamme ja touhuistamme, Kaukiainen kertoo. - Jatkamme samojen juttujen tekemistä, mitä on tehty tähänkin asti. Olemme hyviä liikunta- ja lähiruoka-asioissa. Niitä kannattaa kehittää edelleen. Meillä on olemassa hyvä brändi, pidetään siitä kiinni, Kemppainen toteaa.

Vertaisoppia yhdistyksille Ykkösakselin hankeneuvoja Jaana Joutsen on päässyt kokemaan digiloikkaa niin omassa työssään kuin eri yhdistysten toiminnassa. Alkujaan tarkoituksena oli järjestää viime kesänä retkiä kyliin, joissa on toteutettu hankkeita Ykkösakselin myöntämän Leader-tuen turvin. Kun tämä ei onnistunut, oli tilalle keksittävä muuta. - Päätimme tehdä videoita eri toimialueemme kylistä. Videoihin on valittu nyt alkuun yksi kylä kustakin kunnasta, voisi sanoa, että ne ovat edelläkävijäkyliä eri asioissa. Videoista näkee, mitä tukien avulla kylissä on tehty. Tässä on tarkoitus jakaa vertaisoppia yhdistyksille. Olemme yrittäneet ajatella, mitkä asiat ja aiheet voisivat kiinnostaa kylä- ja yhdistystoimijoita. Videoita tehdään nyt neljästä kylästä, syksyllä tulee mahdollisesti vielä kaksi lisää. Kaksi videota on jo kuvattu ja niiden esityspäivät, eli webinaarit on jo päätetty. Webinaareista saa tietoa Ykkösakselin nettisivuilta ja sitä kautta voi myös ilmoittautua mukaan. Ensimmäinen video

Ykkösakselin videota tekemässä Tuohitun kyläyhdistyksestä Arja Kemppainen ja Marja Kyrölä. Kuvaamassa Villilä Korporaation kuvaajat Ville ja Petri sekä Ykkösakselin hankeneuvoja Jaana Joutsen. esittelee Tuohitussa toteutuneita Leader-hankkeita. 28. huhtikuuta järjestettävän webinaarin aihe on Liikettä kylille ja Tuohitun lisäksi mukana on Märynummen kyläyhdistys. - Salosta mukaan tuli Tuohitun kyläyhdistys, jossa on keskitytty liikuntaan ja lähiruokaan. Kyläyhdistys tarjoaa puitteet ja välineet niin sisäkuin ulkoliikuntaan ammattitaitoisten vetäjien johdolla. Tämä on hyvä esimerkki keskitetystä toiminnasta, pieni mutta aktiivinen kyläyhdistys panostaa muutamaan eri toimintaan. - Seuraava webinaari on 6. toukokuuta aiheenaan Kunnostetaan kylätalot. Asiantuntijana kommentoimassa on Kotiseutuliiton rakennus-

Podcastia tekemässä Varsinais-Suomen Kylät kyläaktivaattori Joonatan Stenwall (selin) ja kyläasiamies Tauno Linkoranta sekä Tuohitun kyläyhdistyksestä Arja Kemppainen ja Satu Kaukiainen.

tutkija Lasse Majuri. Tällöin esitetään video Karkkilan Ahmoon työväentalon kunnostuksesta. Se on kestänyt yli kahdeksan vuotta kaikkineen, siihen on saatu hanketukia ja satsattu talkootunteja. Tulossa myöhemmin keväällä ja alkukesästä on videot Vihtijärven kylästä, jossa on panostettu vahvasti vuosien ajan kylän kehittämiseen muun muassa tekemällä kyläsuunnitelma ja palkkaamalla kyläkoordinaattori. Viimeisenä kohteena on Lohja, suunnitelma siltä kohdin on vielä avoin. Joutsen kertoo, että digiloikka omassa työssä kuten yhdistyksissäkin on tapahtunut kuluneen vuoden aikana pakosti. - Ensin siirryttiin etätöihin. Nyt hankeneuvonnat ja kokoukset tapahtuvat netissä. Teams-palaverit ovat ahkerasti käytössä. Töissä on otettu myös erilaiset pilvipalvelut käyttöön, jolloin dokumentit ovat helposti käytettävissä ja jaettavissa. Ykkösakseli onkin nyt paikkariippumaton. Teknologian käyttö on vähentänyt turhia ajoja ja tehostanut ajankäyttöä. Joutsenen mukaan paljon jää toimintatapoja käyttöön tilanteen joskus normalisoituessa. - Pakko on hyvä opettaja, kuten koronavuosi on osoittanut. Toisaalta on innostavaa oppia uutta. Uuden teknologian käyttöönotto on sujunut kaikkiaan hyvin. Hankeneuvonta tapahtuu etänä hyvin. Erilaiset info- ja keskustelutilaisuudet voidaan hyvin jär-

jestää esimerkiksi Teamsin kautta. Ihmisten tapaamista kasvokkain ei kuitenkaan unohdeta. Kannattaa pitää mieli avoimena uusien teknologien suhteen, se voi avata aivan uusia mahdollisuuksia yhdistysten toiminnassa.

Podcastit ovat ajan ilmiö Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta kertoo, että he ovat järjestäneet vuosikausia seminaareja, joissa on käsitelty kyläesimerkkejä ja niiden hyviä toimintamalleja. Nyt seminaarit eivät onnistu ja webinaarit eivät välttämättä tavoita ihmisiä yhtä hyvin. Tästä lähti ajatus podcasteista. - Podcastit ovat ajan ilmiö ja niitä voi kuunnella, kun itselle sopii. Onnistuessaan niihin saa myös mukavan jutustelevan tunnelman. Kohteet ovat tällä hetkellä Salon suunnalla, mutta jatkossa podcasteja tehdään myös muualtakin maakunnasta. Kohteet valitsemme omien kokemustemme pohjalta, missä olemme havainneet hyviä malleja muillekin esiteltäväksi. Olemme nyt tehneet viisi podcastia ja tavoitteena on tehdä uusi podcast kerran kuussa. Podcastit ilmestyvät SoundCloud -alustalla, mutta helpoiten ne löytää vskylat. fi -sivuilta. Podcastien aiheena on Keke tulee kylään, eli miten kestävä kehitys näkyy kylätoiminnassa. Linkorannan mukaan Tuohitun kyläyhdistys valikoitui mukaan, koska siellä

on tekemisen meininki. - Kylä valikoitui kohteeksi, koska siellä kyläyhdistyksen toimet lähiruoan hyödyntäjänä ovat melko ainutlaatuisia yhdistyspohjaisena toimintana. Kestävä kehitys laajasti ymmärrettynä tulee kylällä vastaan: entinen koulu on uusiokäytössä kylätalona, on panostettu lähiruokaan, liikuntaan ja kierrätykseen, muun muassa lasipurkit ja -pullot kierrätetään tehokkaasti. Myös Varsinais-Suomen kylät yhdistykselle Teams ja webinaarit ovat tulleet tutuiksi. - Kyläaktivaattorimme Joonatan Stenwall on käynyt tekemässä kylistä videopätkiä YouTubessa levitettäväksi. Ne ovat nousseet nyt uuteen arvoon, kun fyysinen matkailu on vähentynyt. - Suomen Kylät ry on ottanut tämän vuoden ohjelmistoon digiosaamisen edistämisen ja näitä koulutuksia mainostamme kylillekin. Tulossa on muuan muassa viestintäkoulutusta ja Citynomadin käytön opastusta, miten kylien reitit saa siirtymään kännykällä hyödynnettäviksi. - Korona on ollut tehokas motivoija uusien toimintatapojen ja teknologia opetteluun. Toisaalta työssä jaksamisen ja motivaation kannalta uusien näkökulmien etsiminen on välttämätöntä. Etäkokoukset ja webinaarit jäävät varmasti käyttöön tämän jälkeenkin. Paine fyysisiin tapaamisiin tosin alkaa olla melkoinen, Linkoranta toteaa lopuksi.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.