Page 1

Salems FÖRSAMLINGSBLAD FEBRUARI/MARS 2014

»Gud, låt mig vara ett hjärta för någon«

NÄRVARO ÖPPENHET & HOPP


»Kärlekens väg« VÄGEN FRAMFÖR ANDRA är kärleken och vi bjuds med att gå den. Vad öppnar den upp för möjligheter för oss? DEN HJÄLPER OSS mot vårt ego och vår egoism. Mot våra föreställningar om att vara lyckade eller perfekta. Istället når vi fram till varandra och in i oss själva. Vi hittar det som är verkligt viktigt och sant, vare sig vi går i mörka dalar eller på solstänkta berg. KÄRLEKENS VÄG HANDLAR OM vad som är bra för alla människor. Det vi köper eller presterar för att bli lyckligare, ger oss sällan allt det där vi trodde. Och fast vi oftast vet, att prylarna och duktigheten inte ger oss vad vi innerst inne behöver och vill ha, hamnar vi ändå där, att vi inte tror på vårt eget och att vi duger. Fast vi någonstans anar kärlekens kraft glömmer vi att vi är Guds älskade. Att vi kan njuta och tacka för livet och allt gott det bjuder. FÖR ATT KÄRLEKENS VÄG ska ta form i våra liv behöver vi ofta avstå något, för att kunna hitta det som är viktigare. Det kan vara att avstå från tanken att man måste förtjäna sitt värde och att sortera människor på en värdeskala. Det kan vara att låta bli att titta på skärmen och istället se på sina medmänniskor. Det kan vara att säga det som är sant, istället för att vara tyst. Jesus går före och visar vägen. JESUS SÄGER ATT HAN ÄR SOM ETT FRÖ. Vi är ju inte bara yta, vi människor, inte bara skalet - och det är inte Gud heller. Vi är så mycket mer i allt det som höljet rymmer, och när fröet läggs i jorden och dör spränger det sina gränser. Hittar upp ur mörkret med kraft och med nytt liv. På samma sätt spränger Jesus de gränser som döden, rädslan och mörkret gett oss.

Hanna Nyberg, kyrkoherde i Salems församling

2

Foto: Linda Karlsson

VI LÄGGER ETT FRÖ I JORDEN och säger kanske inte att det dog. Vi skulle nog säga att det började leva. Att det tar ett språng ur sig själv och i samma ögonblick strömmar livet in. Det växer, det syns, det bär frukt. Den processen kallas kärlekens väg. Låt oss gå den tillsammans!


Vi ber för VÅRA MEDLEMMAR

DÖPTA Lilly Green Viggo Jensgård Ebba Torstensson Christoffer Tolppola Léon Wallin Aliana Ros Oscar Örtlund Natalie Cederberg Adelina Satta Mc Cord Jessica Jäverhammar Theodor Thurén

VIGDA Tobias Asplund och Camilla Jonasson Jonas Örtlund och Veronika Sundell Johan Sandberg och Malin Cathrine Lindblom Stefan Tall och Susanne Österman Anders Holmen Flodén och Therese Holmberg

AVLIDNA Asbjörn Strömnes Kerstin Johansson Erik Karlsson Anne Mari Lindberg Britt Holmberg Tomas Gullström

Foto: Linda Mickelsson

HÄNT FRAM TILL DEN 28 DECEMBER


........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ I FÖRSAMLINGEN ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ FÖRSAMLINGEN ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ UPPÅT ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ VÄGGARNA ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Nu vill vi synas ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ också på byn! ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Att synas lokalt är en ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ viktig faktor för att ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ församlingen ska nå ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Salems församling pryder väggen i Skogsängshallen. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ut. Därför sponsrar ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Salems församling nu Salems IF – ett första steg för att ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ synas mer. Vår logotyp finns nu att beskåda på såväl vägg ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ som sarg i Skogsängshallen. Andra sponsorer är bland ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ annat Salems kommun. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ SAMTALSGRUPP ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ För dig som drabbats av sorg ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Att mista en närstående kan vara en av livets svåraste ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ prövningar. Ibland känns det skönt att få dela tankar, ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ känslor och erfarenheter med andra. Därför erbjuder ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Salems församling en kostnadsfri samtalsgrupp för dig ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ som drabbats av sorg. Nästa sorgegrupp träffas första ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ gången tisdag den 4 februari klockan 15.30. Har du frågor ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ kan du höra av dig till oss på 08-532 560 72. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ VINNANDE NUMMER ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Här är vinnarna i konstlotteriet! ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ I november hölls internationell festival i Salems kyrka. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Det var en heldag med konst, musik och roliga aktiviteter. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Under dagen såldes lotter till förmån för våra fadderbarn ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ i Lima. För den tursamma väntar nu vackra konstföremål. ........................................................................................................................ ......... .............................................................................................................. ........................................................................................................................ Vinstnumren är: 1, 26, 60, 63, 69, 92 och 112. Vann du? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Grattis! Välkommen att hämta din vinst på kansliet i Säby ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ församlingshem. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 4 ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Foto: SXC

Hänt & nytt


........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ INGEN MAT HEM TILL ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ DÖRREN ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Beställ Svenska kyrkans ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ matkasse ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Var åttonde människa i världen går ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ till sängs hungrig. Två miljarder ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ människor har inte tillgång till ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ näringsrik mat, samtidigt som stora ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ delar av världen lever med ett överflöd. Svenska kyrkans ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ matkasse levererar inga varor till dörren. Istället får utsatta ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ människor runt om i världen redskap för att försörja sig ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ själva och få mat på bordet. Kassen innehåller bland annat ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ träd, utbildning i jordbruk och små lån – helt enkelt sådant ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ som krävs för att människor ska kunna försörja sig själva. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ In och beställ din matkasse på svenskakyrkan.se/matkasse! ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ UPPLYST ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Svenska kyrkan under medeltiden ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Känner du att det är dags att fylla på kunskapsbanken? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ I vår håller Gustaf Öbrink återigen i en spännande ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ studiecirkel i Salems ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ församling. Temat ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ för denna gång är ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Svenska kyrkan under ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........... ............................................................................................................ medeltiden. Vi ses fem gånger ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ och vid varje träff tar vi upp ett ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ nytt intressant ämne. Vi pratar ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ om när kristendomen kom till ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Sverige och kyrkan organiserades, ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ vi tar en titt på mäktig arkitektur, ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ mystiska altarskåp och vackra kyrkomålningar och lär ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ känna några av våra lokalhelgon. Vi träffas första gången ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ den 1 april. Anmälan görs direkt till Gustaf Öbrink på ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 08-532 555 80. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ KYRKOHERDEMOTTAGANDE ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Var med och välkomna Hanna ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Församlingens nya kyrkoherde Hanna Nyberg har precis ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ börjat sitt arbete här i Salem. Nu är det dags att ge ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ henne ett högtidligt välkomnande! Söndagen den 16 ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ februari, klockan 16.00, bjuder vi in till högmässa med ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ kyrkoherdemottagande i Salems kyrka. Gudstjänsten leds ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ av biskop Hans-Erik Nordin och flera av församlingens ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ körer medverkar. Efteråt serveras det fika i Kyrkskolan. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Ordinarie högmässa klockan 11.00 utgår denna dag. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 5 ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................


Helgdagar I FEBRUARI & MARS

2 FEBRUARI Kyndelsmässodagen RUBRIK: Jesus är vårt hopp PSALTAREN: 107:28-32 KOLLEKT: Svenska kyrkans internationella arbete 9 FEBRUARI 5 e. trett.d. RUBRIK: Sådd och skörd PSALTAREN: 37:1-7 KOLLEKT: Strängnäs stifts kyrkosångsförbund 16 FEBRUARI Septuagesima RUBRIK: Nåd och tjänst PSALTAREN: 25:4-11 KOLLEKT: Hela människan 23 FEBRUARI Sexagesima RUBRIK: Det levande ordet PSALTAREN: 33:4-9 KOLLEKT: BRIS 2 MARS Fastlagssöndagen RUBRIK: Kärlekens väg PSALTAREN: 86:5-11 KOLLEKT: Svenska kyrkans internationella arbete 9 MARS Första söndagen i fastan RUBRIK: Prövningens stund PSALTAREN: 31:2-6 KOLLEKT: Stiftsgården Stjärnholm 16 MARS Andra söndagen i fastan RUBRIK: Den kämpande tron PSALTAREN: 130 KOLLEKT: Den gode herdens skola i Betlehem 23 MARS Jungfru Marie bebådelsedag RUBRIK: Kampen mot ondskan PSALTAREN: 25:12-22 KOLLEKT: Svenska kyrkans unga 30 MARS Midfastosöndagen RUBRIK: Livets bröd PSALTAREN: 107:1-9 KOLLEKT: Svenska kyrkans internationella arbete

6

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .


....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... SÄBY KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Om inget annat anges hålls alla kalenderhändelser i ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Säby kyrka eller församlingshem. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... SÖNDAG 2 FEBRUARI ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 11.00 Högmässa ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Med Martin Reberg. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... MÅNDAG 3 FEBRUARI ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 10.00 Anhörigcafé ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 10.00-12.00 Hantverksdrop-in ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... TISDAG 4 FEBRUARI ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 8.00 Bibelfrukost ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 10.15 Pilgrimsvandring ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 13.00 Lunchmässa ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Med Martin Reberg. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 13.30 Oasengruppen ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 15.30 Sorgegrupp ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Vårens första träff, ingen anmälan krävs. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... TORSDAG 6 FEBRUARI ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 17.30 Torsdagsträff: »Vad händer ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... med Burmas etniska minoritetsfolk ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ssant i exil?« tre In ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... reläsning! Rönningebon Mats Ershammar belyser fö ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... denna fråga. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 19.00 Kvällsmässa ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Med Martin Reberg. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 7 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

Kalender FEBRUARI

02

03 04

06


........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ SÖNDAG 9 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 11.00 Högmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Söndagsskola. Sommarkonfirmanderna ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ välkomnas och Barnkören medverkar. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ MÅNDAG 10 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.00-12.00 Hantverksdrop-in ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TISDAG 11 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 8.00 Bibelfrukost ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.15 Pilgrimsvandring ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.00 Lunchmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.30 Oasengruppen ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ONSDAG 12 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 9.00 Barngudstjänst ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med fika och film. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TORSDAG 13 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.30 Syförening ........................................................................................................................ ............................................................................. .......................................... ........................................................................................................................ 19.00 Kvällsmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ FREDAG 14 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 18.00 Fredagsmys ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 18.00 Alla hjärtans café ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ SÖNDAG 16 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 16.00 Högmässa med mottagande ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ av kyrkoherde Hanna Nyberg ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Salems kyrka. Gudstjänsten ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ a inte! s is ........................................................................................................................ M leds av biskop Hans-Erik Nordin. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Ungdomskören och Diskantkören ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ medverkar. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ MÅNDAG 17 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.00-12.00 Hantverksdrop-in ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 8 ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

09 10 11 12 13

14

16 17


........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TISDAG 18 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 8.00 Bibelfrukost ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.15 Pilgrimsvandring ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.00 Lunchmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.30 Oasengruppen ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TORSDAG 20 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 11.00 Torsdagsträff ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 19.00 Kvällsmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ LÖRDAG 22 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 11.00 Konfirmation ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Salems kyrka. Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ SÖNDAG 23 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 11.00 Högmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Söndagsskola. Kören Cantate medverkar. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 18.00 Psalmhappening ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Tema kärlek. Med Karin Frölén och ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Kerstin Ytterberg. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ MÅNDAG 24 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.00-12.00 Hantverksdrop-in ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TISDAG 25 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 8.00 Bibelfrukost ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.15 Pilgrimsvandring ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.00 Lunchmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.30 Oasengruppen ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TORSDAG 27 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.30 Syförening ........................................................................................................................ ........................... ............................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 19.00 Kvällsmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ FREDAG 28 FEBRUARI ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 18.00 Fredagsmys ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 9 ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

18

20 22 23

24 25 27

28


........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ SÖNDAG 2 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 11.00 Högmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Robert Huldt. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ MÅNDAG 3 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.00 Anhörigcafé ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.00-12.00 Hantverksdrop-in ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TISDAG 4 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 8.00 Bibelfrukost ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.15 Pilgrimsvandring ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.00 Lunchmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.30 Oasengruppen ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ONSDAG 5 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 19.00 Askondagsmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TORSDAG 6 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 17.30 Torsdagsträff ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 19.00 Kvällsmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Martin Reberg. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ SÖNDAG 9 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 11.00 Högmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Söndagsskola. Diskantkören medverkar. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Martin Reberg. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ MÅNDAG 10 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.00-12.00 Hantverksdrop-in ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10 ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

MARS

02 03

04 05

06 09 10


........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TISDAG 11 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 8.00 Bibelfrukost ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.15 Pilgrimsvandring ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.00 Lunchmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.30 Oasengruppen ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TORSDAG 13 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.30 Syförening ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 19.00 Kvällsmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Martin Reberg. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ FREDAG 14 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 18.00 Fredagsmys ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ SÖNDAG 16 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 11.00 Högmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Robert Huldt. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ MÅNDAG 17 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.00-12.00 Hantverksdrop-in ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TISDAG 18 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 8.00 Bibelfrukost ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10.15 Pilgrimsvandring ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.00 Lunchmässa ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med Gustaf Öbrink. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 13.30 Oasengruppen ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ONSDAG 19 MARS ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 9.00 Barngudstjänst ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Med fika och film. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 11 ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

11

13

14 16 17 18 19


....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... TORSDAG 20 MARS ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 11.00 Torsdagsträff ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 19.00 Kvällsmässa ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Med Gustaf Öbrink. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... SÖNDAG 23 MARS ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 11.00 Högmässa ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Söndagsskola. Barnkören medverkar. Med ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Gustaf Öbrink. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 18.00 Psalmhappening ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Tema Maria. Kören Cantate medverkar. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... MÅNDAG 24 MARS ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 10.00-12.00 Hantverksdrop-in ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... TISDAG 25 MARS ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 8.00 Bibelfrukost ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 10.15 Pilgrimsvandring ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 13.00 Lunchmässa ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Med Hanna Nyberg. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 13.30 Oasengruppen ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... TORSDAG 27 MARS ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 13.30 Syförening ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 19.00 Kvällsmässa ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... FREDAG 28 MARS ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 18.00 Fredagsmys ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... SÖNDAG 30 MARS ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 11.00 Högmässa ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Med Robert Huldt. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... MÅNDAG 31 MARS ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 10.00-12.00 Hantverksdrop-in ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 12 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

20 23

24 25

27 28 30 31


fj

Barn

DET HÄR HÄNDER I FEBRUARI & MARS

»»»

MÅNDAGAR 9.00–14.00 ONSDAGAR 9.00–12.00 FREDAGAR 9.00–12.30

Öppna förskolan Juvelen

Ta med din lilla juvel och möt andra barn och föräldrar. Vi sjunger, leker och fikar tillsammans. Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp. För barn mellan 0 och 5 år. I Säby församlingshem, Emanuel Birkes väg 1, längst bort i byggnaden. Kontakt: Ann-Marie Andersson, 08-534 404 80, Birgit Claesson 08-520 229 70.

»»»

TISDAGAR 9.00–11.00 TORSDAGAR 9.00–11.00

Kyrkans barntimmar – kyrkis

En förskoleverksamhet med kristen profil, där vi bland annat sjunger, läser ur Barnens Bibel, leker, skapar och har fruktstund. Vi träffas en gång i veckan, två timmar per gång. För barn mellan 3 och 5 år. För anmälan ring Ann-Marie eller Birgit, se telenr ovan.

ONS

12 FEBRUARI 19 MARS

Barngudstjänst 9.00

Säby kyrka. Med fika och film.

SÖN

9 FEBRUARI 23 FEBRUARI 9 MARS 23 MARS

Söndagsskola 11.00-12.00

Säby kyrka. En stund med Bibelberättelser, sång och lek. Föräldern deltar i gudstjänst eller fikar i vårt kafé. Alla barn är varmt välkomna!

13


Unga

KONFIRMANDERNA HAR ORDET

Snart startar årets sommarkonfirmation och de nya konfirmanderna välkomnas i mässan den 9 februari. För att visa dem vad de kan vänta sig av de kommande månaderna bad vi tre tidigare konfirmander att berätta lite om deras konfatid. ALEX: Konfirmation är när man under ett antal tillfällen under året träffas och pratar om saker i livet och sedan kollar om det finns något i Bibeln som motsvarar det man kommit fram till. Konfaläger är typ samma sak förutom att man får oändligt med mat. Det är sjukt kul och man lär sig mycket. KIM: Konfirmation är inte att sitta i en ring och be hela dagen (som många föreställer sig det) utan det är mycket mer än så! Mycket handlar om gemenskap och en bra gruppsammanhållning och man blir nästan som en lite bättre person eftersom att man lär sig så mycket, förstår saker och tänker på ett helt annat sätt. Man får mycket nya kompisar och man lär sig otroligt mycket nya saker och man tänker annorlunda på vissa grejer som man hade en annan uppfattning om innan. Konfalägren är några av de roligaste sakerna, om inte det roligaste, under konfatiden! SANDRA: Jag ser konfirmationen lite som en vägvisning i livet. Vill man leva som kristen eller inte? Man får ju inte bara lära sig om kristendomen utan även om allmänheten i sig och att förstå saker och ting här i livet. All gemenskap och de nya vännerna jag har skaffat! Jag har lärt mig saker som får mig att tänka på andra sätt än vad jag gjorde förut. Lägret var nog det bästa jag varit på!

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .


....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... TELEFON ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 08-532 560 72 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Måndag–fredag (utom onsdag) 10.00–12.00 & 13.00–15.00 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Onsdag 10.00–12.00 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ADRESS ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Salems församling ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Emanuel Birkes väg 1 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 144 30 Rönninge ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... (Du hittar oss mitt emot Salems centrum) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... E-POST ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... salems.forsamling@svenskakyrkan.se ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... HEMSIDA & FACEBOOK ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... »» www.svenskakyrkan.se/salem ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... »» www.facebook.com/SalemsForsamling ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... SÄBY KYRKA & FÖRSAMLINGSHEM ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Öppettider: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Måndag–torsdag 09.00–16.00 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Fredagar 09.00–15.00 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... SALEMS KYRKA ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Öppet vid förrättningar, samt efter ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... överenskommelse. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... FÖRSAMLINGSBLADET ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Vill du ha bladet hemskickat utan kostnad? ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Mejla salems.forsamling@svenskakyrkan.se ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... eller ring 08-532 560 72. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Klicka dig in på facebook.com/salemsforsamling och ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... gilla oss. Där delar vi med oss av vår vardag och vad ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... vi tänker på och du får gärna göra detsamma. Ställ en ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... fråga, tyck till eller dela med dig av den där fina bilden ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... du tog på senaste mässan. Vi ses! ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 15 ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

Hör av dig!

Vi vill att du ska gilla oss


Avsändare

Salems församling Emanuel Birkes väg 1 144 30 Rönninge

”tack för att du skapat oss till din avbild till m att vara dig lika, du so igt nl in kv är manligt och - och ingetdera”

facebook.com/salemsf

orsamling

Foto: SXC

Salems församlingsblad februari/mars 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you