Page 1

gcjqz

EFBs

jBarn fzs i salems fรถrsamling hรถsten 2013


Öppna förskolan

EFBs

Info För barn mellan 0 och 5 år. På öppna förskolan Juvelen träffas barn och vuxna tillsammans för en stunds samvaro, samtal och utbyte av erfarenheter. Vi leker och fikar och har en sångstund tillsammans. Välkommen till oss! Kostnad för fikat är 20 kronor. Ingen anmälan behövs, det är bara att komma när du vill. Öppet Måndagar 09.00–14.00 Onsdagar 09.00–12.00 Fredagar 09.00–12.30 Håll utkik på vår Facebooksida för plötsligt stängda dagar under terminen (facebook.com/salemjuvelen). Plats Säby församlingshem (Säby kyrka), vid Salems centrum. Ingång längst bort runt hörnet. Terminsstart/terminsavslutning 14 augusti/13 december Stängt 7 oktober 1 november 2–6 december

faceb o /salem ok.com juvele n


Barngudstjänst Info För barn och vuxna. Gudstjänst på barns nivå där vi utgår från olika teman. Barnen får vara aktiva under hela gudstjänsten. Efteråt inbjudes till film och fika. Ingen anmälan. Tid 18 september 09.30 16 oktober 09.30 13 november 09.30 Plats Säby kyrka


Kyrkans barntimmar

gcjqz

Info För barn mellan 3 och 5 år. En förskoleverksamhet med kristen profil, där vi bland annat sjunger, läser ur Barnens Bibel, leker, skapar och har en fruktstund. Vi träffas en gång i veckan två timmar per gång. Anmälan behövs, kontakta oss! Tid Tisdagar 09.00–11.00 Torsdagar 09.00–11.00 Stängt 28 oktober–1 november 2–6 december Terminsstart/terminsavslutning 3 & 5 september/11 december


Internationell fest 16 & 17 november i Säby kyrka För tider och program håll utkik på vår hemsida. Fest för hela familjen med interaktivt barnprogram och bland annat besök av brandkåren.


Söndagsskola Info För alla barn. En stund med Bibelberättelser, sång, lek och pyssel. Som förälder deltar du i gudstjänsten eller tar en kopp kaffe i vårt kafé. Ingen anmälan behövs. Är du under 4 år tar du med dig en vuxen. Tid 25 augusti 8 september 22 september 6 oktober 20 oktober 3 november 17 november 1 december 15 december Plats Säby kyrka

gcjqz

EFBt


Kontakt Info På vår hemsida hittar du information: svenskakyrkan.se/salem Få aktuell information om öppna förskolan Juvelen på vår Facebooksida! Här lägger vi ut nyheter: facebook.com/salemjuvelen Plats Säby församlingshem & Säby kyrka, Emanuel Birkes väg 1, Rönninge, vid Salems centrum. Verksamhetsledare Ann-Marie Andersson & Birgit Claesson 08-534 404 80 Verksamhetsansvarig Eva Björkdahl 070-618 38 58

Ann-Marie

Birgit

Eva

ge n! rkfly y k Och

EFBs gcjqz


EFBs

EFBs

gcjqz svenskakyrkan.se/salem 08-532 560 72

Folder öppna förskolan hösten 2013  
Advertisement