Page 1


SAKARYA’DA

SU ve SU YAPILARI FOTOGRAF YARISMASI KATALOGU

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.sakarya-saski.gov.tr


Sakarya’da Su ve Su Yapıları

Danışma Kurulu Rüstem KELEŞ Zeki KOÇ İbrahim AKTÜRK İsmail Arzu AÇIKEL Servet SEZGİN Fatih GÜRSEL Alpay ŞİRİN

Görsel Sanat Yönetmeni Aydın Yıldırım DURAN

Grafik Tasarım Fatih ÇELİK

Baskı

Değişim Yayınları

ISBN

978-605-4031-56-6

İletişim

www.sakarya-saski.gov.tr

Basım Yeri Yılı İstanbul 2011


iÇiNDEKiLER

TAKDİM / ZEKİ TOÇOĞLU ( Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı )

TAKDİM / DR. RÜSTEM KELEŞ ( SASKİ Genel Müdürü )

SEÇİCİ KURUL TUTANAĞI

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR ( İlk 3 Dereceyi Alan Eserler )

MANSİYON

SERGİLENEN ESERLER


Zeki TOÇOĞLU

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı


Sevgili Hemşerilerim; “ Her diri şeyi sudan yarattık “ Yaradan böyle tanımlamıştır suyu. Her dinde, her dilde, her kültürde su azizdir. Çünkü yaratılışımızın özünde vardır su. Şiirde, edebiyatta, destanlarda, su, en güzel ve en dokunaklı şekillerde ifadesini bulur. Yazar ne güzel söylemiş; ‘Dikeni de, gülü de besleyen su, acıyı da tatlıyı da besler. Gülsuyunda ıtır, yemekte lezzet olan. İnen yağmurda ve çıkan buharda... Yürüyen kara bulutta ve dağları bekleyen beyaz örtüde. Balıklara yemeğini sudur pişiren, ağaçlara sudur gıdalarını götüren.’ Suyun ne olduğunu ve önemini anlamak için insanlık tarihi boyunca neredeyse söylenmedik söz, yazılmadık şey kalmamıştır. Su, bu kadar önemlidir canlılar için. En kısa ve özlü tarifiyle su hayattır. Ve hayatın idamesi için herkes suya muhtaçtır. Ne yazık ki bütün kıymetli şeyler gibi su da kısıtlı bir kaynak. Bu nedenle son derece bilinçli tüketilmesi gerekmektedir. Bu konuda hepimizin yapabileceği şeyler mutlaka vardır. Dünyada kaliteli içme suyuna sahip olamadığı için her yıl binlerce insan ölmektedir. Durum böyle iken bizlerin suyu insafsızca tüketmesi büyük bir vebaldir. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiği günümüz dünyasında yadsınamaz bir hakikattir. Dünya Su Formlarında, bu konu üzerinde bilim adamları hassasiyetle durmaktalar. Bundan sonraki yaşamımızda yapacağımız tasarrufların nasıl bir önem arz ettiği hususunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Suyun önemine ve hayatiyetine en etkin şekilde dikkat çekmesi gerekenlerin başında şüphesiz sanatçılar gelmektedir. Çünkü onlar iyiyi, güzeli ve doğru olanı en güzel ve etkin şekilde anlatabilme becerisine sahip özel insanlardır. Elinizdeki bu eser, böyle bir amaç için hazırlanmış ve istifadenize sunulmuştur. Bu vesile ile eserin hazırlanmasında katkı sağlayan tüm sanatçı dostlarımızı, duyarlılıklarından dolayı bir kez daha kutluyor, hepinize sağlıklı bir yaşam diliyorum.

SU GİBİ AZİZ OLUN.

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü


Değerli Sakaryalılar, Dünyanın geleceğiyle ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki, önümüzdeki yıllar en temel ihtiyaçların karşılanması adına yürütülecek çalışmaların dönemi olacak. Bu temel ihtiyaçların başında ise tüm canlı hayatın kaynağı olan su gelmekte. Özellikle kullanılabilir ve içilebilir su kaynaklarının yetersiz olduğu konusu dünya kamuoyu tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bugün artık bütün dünya ülkeleri su kaynaklarının doğru kullanımı için özel kampanyalar yürütmekte, tüketicilerin bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Ülkemiz açısından bakıldığında Türkiye su zengini bir ülke olmadığı gibi, var olan su kaynaklarımız da dengesiz ve maalesef kirlenmeye açıktır. Sakarya olarak içinde bulunduğumuz bölge, nüfusla kıyaslandığında su kaynaklarının kıtlığı ve kirlenmeye açıklığı konusunda oldukça hassas bir durumdadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) olarak, siz değerli hemşehrilerimize, dünya standartlarında içme suyu ulaştırma konusunda hassasiyet gösteriyor, su tedariki ve su yönetimi konusunda çağdaş uygulamaları yakından takip ediyoruz. Bir yandan mevcut su kaynaklarımızı korumak amacıyla çeşitli önlemler alırken, diğer yandan Sakarya’nın su ihtiyacını kalıcı olarak çözmek üzere çeşitli projeler ortaya koyuyoruz. Ayrıca kaliteli içme suyunun gelecek nesillerimiz tarafından da kullanılması adına, bilinçli su tüketimi üzerine çeşitli kampanyalar yürütüyoruz. Elinizdeki bu kitapçık da bu amaçla yürütülen projelerden birisinin somutlaşmış hali. İçeriğinden de anlaşılacağı gibi bu çalışma, yaşadığımız toprakların ne denli değerli su kaynaklarına sahip olduğunu gösteriyor. Gelecek kuşaklar adına, başta Sapanca Gölü olmak üzere, yeryüzünün en güzel doğal kaynakları arasında yer alan su kaynaklarımızı koruma konusunda duyarlı olmalıyız. Yarışmamıza katılarak, Sakarya’nın güzelliklerini ortaya koyan ve bilinçli tüketim noktasında hassasiyetimizi paylaşan değerli fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyorum. Sakarya’nın geleceği için, su kaynaklarımızı koruyalım, suyumuzu tasarruflu kullanalım, geleceğe temiz bir şehir bırakalım.

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


SASKİ “Sakarya’da Su ve Su Yapıları” Konulu Fotoğraf Yarışması SEÇİCİ KURUL TUTANAĞI Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ (Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sakarya’da Su ve Su Yapıları” konulu Fotoğraf Yarışması son katılım tarihi olan 17.03.2011 tarihinde sona ermiştir. Fotoğraf Sanatçısı İsmail Arzu AÇIKEL, Fotoğraf Sanatçısı Servet SEZGİN, Fotoğraf Sanatçısı Fatih GÜRSEL ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim AKTÜRK’ten oluşan seçici Kurul Üyeleri; 18.03.2011 Cuma günü saat 09:00’da toplanarak yarışmaya katılan bütün fotoğrafları değerlendirmesi neticesinde aşağıda sonuçlar oluşmuştur. Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü

Mansiyon Mansiyon Mansiyon

Gökhan ALPDOĞAN Ahmet ŞAHİN Gökhan ALPDOĞAN

Nevzat YILDIRIM Esaf Veli KARAMANSOY Arzu İBRANOĞLU

ESERİ SERGİLENEN YARIŞMACILAR Gökhan ALPDOĞAN, İhsan KORKUT, Özgür COŞKUN, Seda KILIÇ, Gizem KIRÇİÇEK, Hadi ARSLAN, Bülent İZCİ, İsmail Melih SAKA, İsa CİDA, Ahmet ŞAHİN, Arda Adnan KALKAN, Erdal KOÇDEMİR, Oğuzhan EDMAN, Emrah GÜLTEKİN, Tolga KOLÇAK, Burhan PEHLİVAN, Hasan UZER, Esaf Veli KARAMANSOY, Mustafa GEZER, Ahmet TARIMCI, Çetin KORKMAZ, Akay GÜLMERSİN, Şule ÇAKAR, Arzu İBRANOĞLU, Murat İBRANOĞLU, Tuğba TÜNAY, Hakan KALMIŞ, İsmail OKUR, İlhan Bayrak.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ İsmail Arzu AÇIKEL

Servet SEZGİN

Fatih GÜRSEL

İbrahim AKTÜRK

Fotoğraf Sanatçısı

Fotoğraf Sanatçısı

Fotoğraf Sanatçısı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR ( İlk 3 Dereceyi Alan Eserler )

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Çark / Kentpark / Adapazarı

Gökhan ALPDOĞAN Kategori Birincisi

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Asma Köprü / Geyve

Ahmet ŞAHİN Kategori İkincisi

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Çark / Kentpark / Adapazarı

Gökhan ALPDOĞAN Kategori Üçüncüsü

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


MANSİYON

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Arzu İBRANOĞLU Mansiyon

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Esaf Veli KAHRAMANSOY Mansiyon

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Sakarya Köprüsü / Adapazarı

Nevzat YILDIRIM Mansiyon

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


SERGİLENEN ESERLER

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Beş Köprü (Justinianus Köprüsü)

Ahmet ŞAHİN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Çark Deresi

Ahmet TARIMCI

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Çark / Kentpark / Adapazarı

Ahmet TARIMCI

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Çark / Kentpark / Adapazarı

Akay GÜLMERSİN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Arda Adnan KALKAN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Mahmudiye / Sapanca

Arzu İBRANOĞLU

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Arzu İBRANOĞLU

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Arzu İBRANOĞLU

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Kentpark / Adapazarı

Burhan PEHLİVAN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca

Bülent İZCİ

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Çetin KORKMAZ

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Emrah GÜLTEKİN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Emrah GÜLTEKİN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Çark Mesire

Erdal KOÇDEMİR

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Acarlar Longozu / Karasu

Esaf Veli KAHRAMANSOY

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Gizem KIRÇİÇEK

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Gökhan ALPDOĞAN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Sakarya Köprüsü / Adapazarı

Hadi ARSLAN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Poyrazlar Gölü

Hakan KALMIŞ

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Doğançay / Geyve

Hasan KALMIŞ

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Poyrazlar Gölü

Hasan UZER

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Sakarya Köprüsü / Adapazarı

Hasan UZER

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Çark / Kentpark / Adapazarı

İhsan KORKUT

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Sakarya Köprüsü / Adapazarı

İlhan BAYRAK

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Doğançay / Geyve

İlhan BAYRAK

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

İsa CİDA

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Çark / Kent Park / Adapazarı

İsa CİDA

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Çark / Kentpark / Adapazarı

İsmail Melih SAKA

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Esentepe / Sapanca Gölü

İsmail OKUR

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Murat İBRANOĞLU

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Mahmudiye Göleti

Murat İBRANOĞLU

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Murat İBRANOĞLU

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Mustafa GEZER

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Sakarya Köprüsü / Adapazarı

Oğuzhan EDMAN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Kent Park / Adapazarı

Oğuzhan EDMAN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Tarihi Çark / Kentpark / Adapazarı

Özgür COŞKUN

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Küçükboğaz / Karasu

Sedat KULAÇ

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Su Değirmeni / Dokurcun / Akyazı

Sedat KULAÇ

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Karasu

Şule ÇAKAR

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Kentpark / Adapazarı

Şule ÇAKAR

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Kırkpınar / Sapanca

Tolga KOLÇAK

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Poyrazlar Gölü

Tuğba TÜNAY

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Tuğba TÜNAY

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sapanca Gölü

Tuğba TÜNAY

Sakarya’da Su ve Su Yapıları


Sakarya'da Su ve Su Yapıları  
Sakarya'da Su ve Su Yapıları  

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenlenen "Sakarya'da Su ve Su Yapıları" konulu fotoğraf yarışmasında d...

Advertisement