"Ope must on tullu rohkee eskarilaine!" - opettajan kokemuksia TVT-oppimisympäristön vaikutuksista

Page 1

MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät

Sini Lehtomäki

”Ope must on tullu rohkee eskarilaine!” - esiopettajan kokemuksia TVT- oppimisympäristön vaikutuksista


S

Sini Lehtomäki, Pernon päivähoitoyksikkö, Turku

yksyllä 2012 esiopetusryhmässämme aloitti arka ja itkuinen 6-vuotias. Päiväkotiin tulo jännitti ja pelotti. Hänen oli vaikea puhua toisille ihmisille. Hän ei ollut halunnut aikaisemmin pienten ryhmässä esiintyä päiväkodin juhlissa tai osallistua lauluhetken leikkeihin. Muutama kuukausi ryhmässämme sai hänet puhkeamaan kukkaan. Pian hän oli leikeissä opettaja, esiintyi päiväkodin synttäreillä tärkeässä roolissa, viittasi ja halusi esitellä omia töitään tai olla apuopettaja. Mitä tapahtui? Muistan itse omista kouluajoistani 1990-luvulta, miten kamalaa oli mennä luokan eteen. Liitutaululle halusi vain silloin, kun osasi varmasti tehtävän. Siihen aikaan todellakin arvosteltiin koko luokan edessä, ei ollut varaa mokata. Kuvaamataidon tunnilla valmiit työt vietiin taululle ja niistä äänestettiin paras. Ja voi sitä surkua, jos edes parhaat kaverit eivät äänestäneet omaa työtä. Joka viikko paras työ pääsi näyttelyyn – ei koskaan minun. Nyt 2013 olen itse esi”Lapsen tulee saada osallisopettaja ja se, mitä entua, oivaltaa ja vaikuttaa. [...] Olen huomannut, että uusi nen kaikkea haluan piemediaoppimisympäristömme nille oppilaille antaa, on tukee tätä ajatusta rohkeutta, itsevarparemmin kuin hyvin.” muutta, peukkuja ja aplodeja ja tätä kautta vahvistaa heidän itsetuntoaan. Lapsilla on oikeus olla ainutlaatuisia, mutta silti tasa-arvoisia. Lapsen tulee saada osallistua, oivaltaa ja vaikuttaa. Lasta ja hänen kehitystään / taito-

”Ope must on tullu rohkee eskarilaine!” - esiopettajan kokemuksia TVT- oppimisympäristön vaikutuksista


taitavasti. Usein muutamalle lapselle opetetaan uusi asia ja he saavat opettaa sen muille tai toinen pienryhmä harjoittelee ensin tehtävää ja opastaa sen sitten myös toiselle pienryhmälle. Olemme harjoitelleet, ettemme kerro suoria vastauksia, vaan annamme toisen miettiä ja onnistua itse – silloin myös opimme. Kun eskarilainen huomaa, että kaveri ei osaa – hän tarjoaa omaa apuaan, eikä ala ”arvostella” toista.

Diljin opettaa naapuripäiväkodin eskarilaiselle (keskellä), miten Paintohjelmaa käytetään. Kuvassa myös toinen apuopettaja Aleksi (Majavat 2012-2013).

”Ope must on tullu rohkee eskarilaine!” - esiopettajan kokemuksia TVT- oppimisympäristön vaikutuksista

MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät

jaan tulee kunnioittaa. Olen huomannut, että uusi mediaoppimisympäristömme tukee tätä ajatusta paremmin kuin hyvin. Olemme pyrkineet luomaan ryhmäämme turvallisen, positiivisen ja innostavan ilmapiirin, missä saa onnistua ja epäonnistua - myös aikuinen. Kannustamme ja tsempOlemme pyrkineet luopaamme toisiamme. Toinen maan ryhmäämme turvalosaa toisen taidon - toinen lisen, positiivisen ja innostoisen. Ryhmässämme on tavan ilmapiirin, missä saa oivallettu, että lapset osaaonnistua ja epäonnistua myös aikuinen. vat opettaa toisiaan todella


Sini Lehtomäki, Pernon päivähoitoyksikkö, Turku

Tämän 6-vuotiaan pojan kohdalla koin, että olipa onni saada hänet meidän ryhmäämme. Uusien medialaitteiden myötä esiintymisestä ja esillä olosta on tullut luonnollinen osa toimintaamme. Meillä lapset ja lasten tekemät työt ovat päivittäin esillä. Toki näin oli ennenkin, mutta tätä ilmeni hyvin paljon vähemmän. Ei ollut aina mielekästä näyttää isolle ryhmälle esim. pientä on”Uusien medialaitteiden nistunutta eskaritehtämyötä esiintymisestä ja esillä vää. Nyt esilläolo on arkiolosta on tullut luonnollinen päivää, mutta siihen ei osa toimintaamme. ” suinkaan kyllästytä, vaan päinvastoin, lapset nauttivat suunnattomasti. Jokainen saa olla oma itsensä, erilainen ja arvokas. Ollaan ylpeitä itsestämme ja tuotoksistamme, mutta kannustetaan ja nautitaan myös kaverin onnistumisesta. Kuvaamme paljon digikameralla valokuvia ja videoita; välillä saa kuvata vapaasti, välillä eskaritehtäviimme voi liittyä kuvausta esim. otetaan kuvia a-kirjaimella alkavista esineistä, lähdetään kaupungille kuvaamaan vanhoja rakennuksia tai tehdään vaikkapa elokuvia. Kuvat ja videot päätyvät lähes aina esille. Niitä näytetään ”Innostavassa ja turvalli(usein lapset itse) kosketussessa oppimisympäristössä taulun isolta näytöltä, doon helppo kasvattaa itsekumenttikameralla, tulostetuntoa ja tulla rohkeaksi taan ja ripustetaan seinille – myös opettajan.” tai laitetaan kuvaesitykseksi eteisaulan digitaaliseen valokuvakehykseen. Osa kuvista ja videoista voidaan laittaa verkkoon ryhmämme omaan blogiin, mistä niitä voi esitellä

”Ope must on tullu rohkee eskarilaine!” - esiopettajan kokemuksia TVT- oppimisympäristön vaikutuksista


Daniel, Rasmus ja Matias piirtävät kosketustaululla Angry Bird- lintuja (Majavat-ryhmä 2011–2012)

Kosketustaulu ja dokumenttikamera luovat myös oman turvansa, kun lapsi esiintyy tai esittelee omaa työtään. Lapsi voi luottaa, että hänen kuvansa näkyy tarkasti. Hän kykenee perustelemaan konkreettisesti ja usein jopa intoutuu esiintyessään keksimään paljon lisää. Innostavassa ja turvallisessa oppimisympäristössä on helppo kasvattaa itsetuntoa ja tulla rohkeaksi – myös opettajan. 24.11.2013 Sini Lehtomäki, esiopettaja Pernontien päivähoitoyksikkö, Turku ”Ope must on tullu rohkee eskarilaine!” - esiopettajan kokemuksia TVT- oppimisympäristön vaikutuksista

MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät

perheelle, sukulaisille tai kavereille. Olemme siis tottuneet näkemään itsemme, kuulemaan äänemme sekä näkemään omia tuotoksiamme. Se ei enää jännitä tai pelota, se on mukavaa ja innostavaa. Mediaoppimisympäristö tukee paljon erilaisten taitojen harjoittelua. Esimerkiksi hienomotoriset taidot nousevat esille. Lapset jotka eivät muuten omaehtoisesti valitsisi piirtämistä, valitsevat sen nykyään herkemmin ja esittelevät työnsä ylpeänä.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.